Page 1

МЛАДЕЖКИ ФОКУС 6

Европа и младите EYE 2014 - 8000 младежи с идеи за по-добра среда

EYE 2014 “Идеи за по-добра Европа“

Карл Велики - без различия

Корея - иновации и образование

Младежки делегат

Мултикултурна и мултиезична среда - дискусии в посока толерантност.

Забрави съществуващите стереотипи.

Делегация от 5-ма българи участва в обмен на тема „младеж” през месец май.

Емоцията да представляваш страната си на Европейско и световно ниво, а отговорността.

1


„ХОРАТА ПРЕКАРВАТ ЦЕЛИЯ СИ ЖИВОТ В ГОНЕНЕ НА ЩАСТИЕТО, В ТЪРСЕНЕ НА ПОКОЙ. ТЕ ПРЕСЛЕДВАТ ПРАЗНИ МЕЧТИ, БЕЗСМИСЛЕНИ СТРАСТИ, РЕЛИГИИ, ДОРИ ДРУГИ ХОРА, С НАДЕЖДАТА ДА ЗАПЪЛНЯТ ПРАЗНОТАТА, КОЯТО ГИ ОПУСТОШАВА. ИРОНИЯТА Е, ЧЕ ЕДИНСТВЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО БИ ТРЯБВАЛО ДА ТЪРСЯТ, Е ВЪТРЕ В СЕБЕ СИ.” РАМОНА Л. АНДЕРСЪН

За Нациoнален младежки форум „Национален младежки форум” (НМФ) е сдружение създадено, за да представлява интересите на младите хора и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика. Към момента НМФ обединява 36 младежки организации. НМФ е гласът на МЛАДИТЕ!

Екип “Младежки фокус: “Младежки фокус” е електронно издание за младежка работа, политики и доброволчество на Национален младежки форум. Редактори: Веселин Илиев, Диана Йолова; Дизайн: Веселин Илиев, Георги Мерджанов; Екип “Младежки Фокус”(Автори и редакция): Александра Пеева, Весела Герганска, Веселин Илиев, Виктория Клянева, Георги Мерджанов, Гергана Джелепска, Диана Йолова, Лилия Буюклийска, Лилия Тамамджиева, Петя Иванова, Филипа Анианиева, Юлия Кошаревска; Координатор от НМФ: Даниел Джинсов; Снимков материал: Национален младежки форум, Георги Мерджанов, Десислава Стоянова Медийни партньори: Youth Opinion magazine (youthforum.org) и www.mediacafe.bg, Адрес: София, бул. “Васил Левски” 35, партер, Адрес за кореспонденция: София, Студентски град, бл. 61. Email: youth.focus@nmf.bg, Web: www.nmf.bg. Корица: Фотография: Георги Мерджанов

Списание "Младежки фокус" се издава благодарение доброволния труд на своя екип, сътрудници и партньори. Благодарим ви за приноса!

2


Хората казват, че сме толкова големи, колкото са големи мечтите ни, но притежаваме ли все още способността да мечтаем като деца?

Здравейте, приятели, Измина доста време без да сте чували от нас. Сякаш се изгубихме някъде из всичките младежки дейности и приключения, които ни се случват. Но може би точно това ни трябваше точно в този момент, за да можем да се намерим отново, но този път още по-силни, по-уверени и мотивирани да показваме какво се случва около нас в младежките дейности, политики и доброволчество. За изминалото време осъзнахме много по-ясно, че нашия-ваш „Младежки Фокус” има не само смисъл, а дори оказва влияние и то положително върху нашите читатели. И причината за това сте всички вие, които сте заети в неправителствения сектор по някакъв начин, развивате го и така спомагате за правилното развитие на изкривения днес, граждански сектор. На фона на всичко случващо се в нашата държава, на фона на всичко което тресе Европа (колкото и злободневно да звучи), все още често забравяме да покажем добрите примери, добрите хора, които носят

вдъхновение, сила и красота! Не е ли именно личната кауза, за която се бори всеки от нас, тази, за която не очаква нищо материално, нещото което осмисля живота ни? Точно тази „кауза”, която ни превръща в хора отново?

може би и да намерите своето вдъхновение, кураж, та дори и сила от примерите, които сме избрали за вас. Може би това ще ни окрили и ще направи мечтите ни по-големи. Бъдете себе си (и може да се изненадате)! Екип “Младежки фокус”

Която ни кара да се чувстваме малко по-добри същества, похуманни към околните, някак си по човеци. В днешния свят пълен с трагедии, несправедливост, злоба, неравенство, не е ли точно това начинът да го направим поне малко по-добър? Хората казват, че сме толкова големи, колкото са големи мечтите ни, но притежаваме ли все още способността да мечтаем като деца? Запазили ли сме тази чиста и невинна душа, която ни изпълва и прави щастливи без причина и ни кара да действаме просто защото искаме, а не защото трябва. Днес ние отново ви провокираме, за да спрете и само за няколко минути да отворите сърцето си и да се обърнете към една малка част от това, което се случва около всички нас. А

3


НМФ и Варна - добра практика на Европейско ниво / EYE 2014 / Младежите пред Европейския парламент, Страсбург, Франция по време на най-голямото европейско младежко събитие - EYE 2014

4


5


Иновативни идеи и въздействащи послания на най-голямото събитие за млади хора в Европа „Искаме да се вслушаме във вас. Вашите идеи ще служат като отправна точка за вдъхновение на членовете на Европейския парламент чрез новите законопроекти, започващи след Европейските избори.“ Ани Подимата и Отмар Карас, вицепрезиденти на ЕП отговорни за комуникацията преди откриването на Европейското младежко събитие 2014.

В периода 9-11 май 2014 г. един от институционалните центрове на Европейския съюз, Страсбург, стана оживено и динамично младежко пространство за споделяне на идеи и мнения по важни за Съюза въпроси. В духа на над 5000 младежи от цяла Европа, районът около Европейския парламент се превърна в цветна палитра от активности, инициативи, проекти, развлекателни и културни дейности на организации и младежи. През 2014 г. организаторите от Европейски младежки форум предприеха нова стъпка в развитието на ежегодно организирания Yo!Fest. За първа година той напуска досегашния си град-домакин Брюксел и се пренася в Страсбург, където прераства в по-мащабна инициатива под шапката на Европейско младежко събитие. Новата концепция е стъпка напред към синхронизирането на повече дейности,

подпомагащи развитието на младежките политики и на активното включване на млади европейци в процесите на поставяне на важни въпроси на европейско ниво и консолидиране на мнения за постигане на решения. Получавайки зелена светлина за подкрепа и съдействие от Европейския парламент, организаторите предоставиха поле за изява и дискутиране на важни за развитието на Европа теми чрез политически дебати, образователни сесии и културни дейности в сградата на Парламента. Те бяха обединени под мотото „Идеи за по-добра Европа“ и организирани в пет ключови подтеми – младежка безработица, дигитална революция, бъдеще на Европейския съюз, устойчиво развитие и европейски ценности.

решения от и за младите хора в Европа. Резултатите от събитието са своебразна отправна точка при комуникацията и реализирането на младежки политики в рамките на новосформирания Европейски парламент и при провеждането на кампании за лобиране пред отговорни институции и представители на европейско и национално ниво. организаторите предоставиха поле за изява и дискутиране на важни за развитието на Европа теми чрез политически дебати, образователни сесии и културни дейности в сградата на Парламента. Те бяха обединени под мотото „Идеи за по-добра Европа“ и организирани в пет ключови подтеми – младежка безработица, дигитална революция, бъдеще на Европейския съюз, устойчиво развитие и европейски ценности.

Тематичните панели имаха за цел да представят различни гледни точки и да обобщят предложения и препоръки за

6


YO!Fest Тентите на YO!Fest пък се преобразиха в уютна неформална среда за провеждането на дискусии на различни теми, организирани спонтанно или по програма от участниците на EYE 2014. Мултикултурната и мултиезичната среда предразположиха и към развиване на дискусиите в посока толерантност и солидарност между хората, като ценности на Европейския съюз и послание на младите европейци, гледащи много покосмополитно на цялостната картина. 27 млади хора от организациите членове, представители на екипа на Варна – кандидат за Европейска младежка столица 2017, и доброволци

превърнаха шатрата на НМФ в един от най-колоритните

Мултикултурна и мултиезична среда - развиване на дискусии в посока толерантност щандове на открито. Освен

в активностите на Yo!Fest, представители на НМФ взеха участие и в различни панели и дискусии на теми като: предприемачество, заетост, развитие на градска среда, работилница за генериране на идеи за бъдещето на Европа, ролеви игри. Проектът South R-evolution на НМФ в партньорство с Южните съвети за валидиране на знания, умения и компетенции от неформалното образование , получи широка гласност и беше добре приет в контекста на набиращите скорост идентични процеси на европейско ниво. Работата на Национален младежки форум получи висока оценка по време на събитието, като добрите практики, успешните проекти и устойчивото сътрудничество

с други организации бяха ясно разпознаваеми от активно работещите в сферата на младежките политики. Защо НМФ подкрепя кандидатурата на Варна за младежка столица? Фактът, че национална организация припознава кандидатура за младежка столица като важен фактор за развитието на младежки дейности в България и Европа, беше отчетен като изключително добра практика от представители на различни международни организации. Посланието, отправено от НМФ, екипа на Варна и доброволците, подкрепящи инициативата, беше ясно комуникирано с посетителите: „Варна – Европейска младежка столица

7


Една не лека задача - Последвай ме в Европейския парламент с Варна фотография: Георги Мерджанов

8


Това, което липсваше може Именно затова участието на би беше сърфът, но затова пък Европейското младежко събитие

Социални иновации - Твори с младежите на Варна! 2017, е кауза от национално значение за развиване капацитета на младежкия сектор в България“. Темата, с която Варна се състезава във финалния етап с още 4 европейски града, е социални иновации. За първи път в историята на европейската инициатива, концепцията на кандидат е публична и достъпна за всички. С това Варна демонстрира прозрачност в рамките на процеса и желание за обмяна и разпространение на добри практики и идеи. Шатрата на НМФ и Варна отразяваше напълно младежкия дух и енергия и представляваше своеобразна работилница за творчество. Участници от различни националности изрисуваха себе си с национални знаци или такива на кампаниите им. Интересна идея беше да се предоставят препоръки към екипа на Варна, с които да се обогати концепцията на темата „Социални иновации“.

варненци имаха лонг-борд гуру и майстори на кокили, които успяха с акробатичните си изпълнения да привлекат вниманието не само на участниците, но и на охраната по време събитието. Атракцията, достъпна за посетителите и за готовите за предизвикателства младежи, образува дълги опашки пред българския щанд от чакащи своя ред. Освен международните контакти ползи за това Варна да се превърне в младежка столица би било изместването на фокуса на голяма част от европейските младежки инициативи към България и по-конкретно към Варна. Градът би следвало да се превърне в притегателен център за европейски младежки изяви. Признанието на мотивацията на младежите и съзидателната им сила е важна част от работата на Национален младежки форум, особено в контекста на структурния диалог воденето на младежки политики и в процесите на разрешаване и идентифициране на проблеми от младите за младите.

в партньорство с екипа на Варна е от голямо значение и с голяма добавена стойност за работата на НМФ на национално и европейско ниво.

За цялостното успешно представяне и положително настроение допринесе и екипът на АлмаМатер ТВ, който неотлъчно и професионално отрази участието НМФ и Варна по време на EYE 2014. Материалът, който подготвят, ще бъде достъпен и разпространен съвсем скоро, а ние с нетърпение очакваме да видим и един поразличен и творчески поглед над мащабното европейско събитие.

Алма Матер ТВ Автори : Александра Мирчева / Георги Мерджанов

9


EYE 2014 - Дискусия

10


EYE 2014 - Ние сме, заедно

11


Младежка резолюция за сътрудничество в Ор сътрудничество

24 младежи от страните от Черноморския басейн се срещнаха в Златни пясъци между осми и десети май, за да влязат в ролята на министри на външните работи и да обсъдят младежките политики на страните членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Те приеха резолюция на моделирания Съвет на министрите с препоръки за координирани действия. Срещата е симулационна игра от типа Модел ООН и Модел ЕС. Тя се организира от Дружеството за ООН в България, с подкрепата на Министерство на външните работи на Република България. В първия ден от събитието участниците изслушаха с голям интерес лекция за приоритетите на българското председателство на ЧИС и за механизмите на вземане на решения в тази важна за региона ни организация. Лекцията беше изнесена от г-жа Кристина Дражева, втори секретар в Министерство на Външните работи. Тя започна беседата с приветствие от министър Вигенин. Срещата приключи с много интересна дискусия и се оказа много полезна за успешното провеждане на симулацията. По време на симулацията участниците влязоха в ролята на делегати от всяка една от страните, членуващи в ЧИС (различна от тяхната собствена).

Липса на връзка между образование и бизнес

Сред проблемите, които те разпознаха като значими, се открояват липсата на връзка между образованието и бизнеса в региона, както и липса на тясно сътрудничество Повече информация за инициативата може да намерите на: http://www.una.bg/modelbsec/ а новини от заседанията и дебата можете да откриете на: http://news.unabg.org/. Дружеството за ООН в България

12


рганизацията за Черноморско икономическо

по тези въпроси. Те обсъдиха още въпросите за включване на младите хора в процеса на вземане на решения, застъпване на репродуктивното здраве и здравното образование в училище, тревожното увеличаване на домашното насилие и потъпкването на основни човешки права, нуждата от сътрудничество в областта на спорта, както и затрудненията в мобилността на младежите в страните от региона. В резултат участниците в симулирания Съвет на министрите гласуваха с пълно мнозинство текст на резолюция, състояща се от двадесет и четири точки, които представляват мерки за подобряване на ситуацията и за провеждане на координирана младежка политика в страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. С тази инициатива на Дружеството за ООН в България започва серия от срещи на ученици и студенти на национално и международно равнище, целящи да се популяризира политиката на съседство на ЕС и да се откроят възможностите за по-активно общуване между младите хора в региона на Черноморието. Тя е в съзвучие с политиката на България като ротационен председател на ЧИС, поставила по време на своето председателство за първи път младежката тематика и спорта като поле за сътрудничество с огромен потенциал.

13


Младежка награда Карл Велики или как младежите могат да забравят различията фотограф: Десислава Стоянова

За седма поредна година беше връчена Младежката награда Карл Велики. Тя отличава проекти от Европа, които обединяват различни култури и помагат на младежите да забравят съществуващите стереотипи, съсредоточавайки се върху общото по между им. В Аахен в края на май се събраха националните победители от всички 28 страни членки на ЕС, за да обменят идеи и опит и за да разберат кои от тях ще грабнат трите парични награди. Събитието се организира от Европейския парламент и Международната фондация Карл Велики, а домакин бе университетът в Аахен. Трето място и две хиляди евро получи Кипър с проекта Employment4U. През изминалото лято в рамките на няколко дни те организирали работилници, в които участници от 10 европейски страни, научили малки трикове за намиране на работа. Заедно с това, открили и приликите и разликите в състоянието на работния пазар в различните страни. „Най-хубавото от събитието беше това, че то наистина беше ползотворно. Знам, че много от участниците вече са намерили работа, а то беше полезно и интересно дори и на нас – организаторите,” каза представителката на проекта в Аахен Кристиана Малай. По време на проекта се родила и идеята участниците да направят подобни работилници и в собствените си страни, за да споделят придобитите знания с възможно най-много хора. Кристиана пък вече се радва на известна слава в родния Кипър, където всички медии отразили победата.

14


Проектът JouwDelfti & Co от Холандия беше отличен със сребърния медал и три хиляди евро. И той се фокусира върху проблема с безработицата, но търси глобални решения на локално ниво. Идеите си изпращат директно в Европейския парламент. Големите победители финансирали голяма част от начинанието си сами: двама млади датчани обиколили сами за 12 месеца 24 страни, за да представят на сънародниците си, а и на света, истинското лице на Европа. „Ако според статистиката в Испания има Х% безработица, ние искахме да се срещнем само с един от всички безработните младежи, за да разкажем неговата история,” разказва Петър, който беше изненадан от отличието. Посетили и София, но за съжаление не прекарали достатъчно време там. „Но никога не е късно да повторим!” България беше представена от проекта Meeting Diversity на AIESEC България, който позволява на студенти от целия свят да пътуват до страната ни и да преподават няколко месеца на български ученици. Така децата превъзмогват езиковата бариера и опознават чужди култури, забравяйки насажданите им стереотипи. „Найтрудното при осъществяването на проекта е да се намери синергията между всички хора, които взимат участие,” смята представителката на проекта в Ааахен Живка Петрова. Всяка година проектът се фокусира върху различен акруален проблем и е отворен към нови пъпленния за екипа. „Винаги търсим фирми и училища за партньори, а учениците и студентите пък могат да се включат в организационния екип.” Носителят на наградата Карл Велики тази година пък е Херман Ван Ромпой. На дискусия с някои от предишните носители на младежката награда той и още няколко негови колеги от европейските институции чуха какво е важно за младите – времето ще покаже дали ще се слушат в съветите им, но съдейки по 360 проекта, кандидатствали за младежката награда, изглежда, че младите европейци няма да спрат да работят за осъществяването на идеите и мечтите си.

Автор: Юлия Кошаревска

15


ЮЖНА КОРЕЯ – СТРАНАТА НА ИНОВАЦИИТЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО Делегация от 5-ма българи участва в обмен на тема „младеж” в страната в началото на месец май 2014 г и си „глътна граматиката”

Ден 1 - Не закъснявай!

Ден 2 - Младежки център

Може ли страна с азиатски традиции и западна обществена система да възпитава младежите си по най-удачния начин за актуалната ситуация и отчитайки близкото бъдеще? Можем ли в България да използваме техния опит, да взаимстваме положителните аспекти на този процес (правилно – това е процес, а не статична ситуация), да преодолеем местните пречки и да станем след няколко години „балкански тигър”? Абослютно, да! Седем дни в Южна Корея звучат много, но всъщност тъкмо ни хареса (или просто свикнахме), когато се наложи да се прибираме. Домакините направиха всичко възможно, за да ни въведат както в младежкия сектор, така в местните култура, история, традиции, национално самосъзнание и визия за бъдещето.

Ден 3 - Закъсняхме с пет..

Ден 4 - България - Южна Корея

Апропо Делегацията бе изпратена от Министерство на младежта и спорта на България в координация с Министерство на равенство между половете и семейството на Южна Корея. Участници бяха Александър Нейчев (ММС), Лазарина Бонева (младежко НПО), Емине Селим (младежко НПО), Ангел Георгиев (НПСС), Румен Петров (НМФ). Домакини бяха Park Woong, Grace Kim и Haneul Sky Park, представители на Korean Youth Exchange Center при МРМПС на ЮК.

Ден 5 - От учудване към “глътнахме си езиците“

Дейността е част от ежегодна програма за двустранен обмен между двете държави на ниво ресорните министерства, който се случва от няколко години насам. Делегация от ЮК предстои да посети България през месец юни 2014г.

16


Още първия ден екипът ни научи, че не трябва да се закъснява. Дори с 5 минути. Корейците не търпят това, обиждат се и не го крият. Все пак бяха подготвили автобус, който беше на наше разположение през цялото време. Докато изчаквахме да започне срещата с Министерството на равенство между половете и семейството, завързахме възпоменателни лентички в памет на наскоро загиналите стотици младежи на местен ферибот. Навсякъде из Сеул имаше подобни места – паркове, паметници, площади бяха осеяни с хиляди жълти лентички. Срещата в министерството премина дружелюбно, обсъдихме как двете страни тълкуват и регламентират младежта, какво е отношението между семействата, вътре в семействата, в обществото. Оказа се, че иновативните корейци страдат от страничен ефект – учениците по цяла нощ стоят пред компютрите, играят игри или директно изобретяват такива или други програми. Министерството обаче е намерило решение – безплатен, общодостъпен и задължителен софтуер за семействата, който изключва компютрите в нощните часове. Обсъдихме възможностите да получим поне демо версия на програмата, а при положителна воля на българските управници ще е полезно да се пробваме да приложим модела.

Модерни технологии на всеки ъгъл Същия ден посетихме и музея на съвременното изкуство. Колегите са качили достатъчно снимки в мрежата. Впечатляващото беше, че всички информационни табла са с тъч скрийн, видео екраните са с кино-размер, което всъщност е с 4Dx технология. Общо взето всичко около нас имаше бранд Samsung, LG, KIA, Hyundai или Hankook. Храненията няма да коментирам освен с това, че европейците се адаптираме трудно към техните навици и кухня. Може би затова в Сеул има квартал на чужденците, с чуждестранни ресторанти и т.н.

„Ден първи: закъснявай!!!

Не

Още първия ден екипът ни научи, че не трябва да се закъснява. Дори с 5 минути.

Бяхме зрители и на театралното представление Nanta. Едно от най-добрите, които съм гледал. Разказва се (актьорите всъщност не говореха) за четирима готвачи и шефа на ресторанта, които превръщат

кухнята в зала с ударни инструменти. Много е интересно, поставя се в повече от 30 страни по света още от 90-те години; у нас не са идвали все още, но се надявам да се намери кой да ги покани. Снимахме се няколко пъти с трансперант с надпис Korea – Bulgaria Youth Exchange Program, който цялата група държахме. Вечерта се разхождахме из центъра в района около хотела. Александър забеляза, че ВИК шахтите по улицата са с бранд LG, а доста от светещите табели на магазините бяха с марка Samsung.

17


Сутринта закъсняхме с 5 минути, дръпнаха ми закуската от устата и се качихме на автобуса към Jeonju City и неговия Hanji Industry Support Center. Занаятите, които ни показаха на практика, бяха да

Заведоха ни в Buan City в южната част на ЮК. През целия ден ни запознаваха с местните бит и традиции в будисткия храм Naesosa. Правихме хартиени фенери в чест на рождения ден на Буда, който тази година се пада на 6 май. Участвахме в молитвена церемония, поканиха ни на будистка вечеря и на чаена церемония с главния монах. Вечерта отседнахме в National Youth Center на Gimjae City. Огромен комплекс, няколко настанителни и обучителни корпуса, които подготвят деца за сектор „Земеделие и Живот”.

„Ден втори: Младежки център Вечерта отседнахме в National Youth Center на Gimjae City. Огромен комплекс..

Освен че нямаше никаква интернет връзка, центърът беше много модерен и запазен (нямаше залепени дъвки никъде). По средата имаше диспечерска кула, на която предполагам се учат как се управлява и координира земеделската въздуxоплавателна техника.

„Ден трети: Закъсняхме с пет .. ...дръпнаха ми закуската от устата и се качихме на автобуса...

сглобим и украсим традиционни огледала и да пресоваме хартия по стария начин. В центъра имаше нещо като музей, по-скоро беше магазин за дрехи, платове, битови принадлежности, изработени от същия материал, от който правихме хартия. По същото време имаше посещение на група от Азербейджан. Заедно с тях се отправихме към Jeonju Hanok Village – автентично градче като стария Созопол. Облякохме традиционни носии за местни празници (сватби). Лазарина коментира, че сме като във freak show, беше забавно. В целия туристически район беше „почерняло” от хора – всички бяха в почивка за празника на Буда. От единия край на пешеходната алея се виждаха стотици хиляди глави, Ангел ги снима (facebook). Направихме печати с имената на близки хора, написани на корейски. Много ни се чудеха защо трябва да пишат „Мария” няколко пъти обяснихме, че се среща често по нашите части на света.

Върнахме се в Сеул. Проведохме среща с местни младежи – студенти, НПО активисти, ученици. Ние презентирахме България, а те – Южна Корея. Заедно посетихме един от дворците в града и музея към него. После вечеряхме с тях. Много им се радвахме, а и те ни се радваха, снимахме се, говорихме си за младежките сектори, образователните системи, прехода от образование към заетост.

„Ден четвърти: България - Южна Корея Много им се радвахме, а и те ни се радваха, снимахме се, говорихме

И при тях не е розово положението. Имат прекалено много висшисти (повече от тук) и се затрудняват да намерят служители за позиции без изисквания за академична професия (шофьори, бояджии...). По-късно вечерта домакините ни заведоха до университетския квартал на Сеул. Улиците бяха пълни с младежи, разходихме се, почувствахме се повече в наша обстановка, правихме снимки и обсъдихме програмата за следващия ден.

18


Отидохме до Job World Center на Сеул. Най-важното място за нашите цели. Сграда с размерите на два мола (от тези новите, дето са по-големи). Вътре бяха разположени десетки помещения, всяко от които представяше различна професионална сфера – болница, ветеринарна клиника, полиция, затвор, военна част, IT фирма, транспортна фирма, помещение за социален патронаж, симулация на пътно-транспортно произсшествие и т.н. По средата имаше самолет в реални размери със симулация на аварийно приземяване, вестникарско издателство (което обаче беше празно, защото децата ходеха из другите секции да събират материал за репортажи) и т.н. Входът за деца струваше около 15 долара, за придружаващи родители – около 5 долара. Центърът е пуснат в експлоатация през 2012г, но вътре всичко изглеждаше запазено, чисто ново (а таргет посетителите са деца). Самият идеен проект е започнал през 2004 г по волята на тогавашния премиер и цялото правителство. Според обясненията на домакините инвестициите си струват. Samsung и Hyundai имаха свои секции – на долните етажи се разработваха физически самите продукти, а на горните етажи са разположени мениджърският и маркетинг офисите. В една от секциите за биотехнологии децата извличаха ДНК от броколи. Емине беше приятно очарована от тренировъчните болнични условия. Всяка от професиите беше обяснена по разбираем начин, с много картинки, графики, практически примери. На едно от таблата (отново тъч скрийн) разказваха за историята на колелото, огъня

и водата – по най-увлекателния и забавен начин, който съм срещал. Имаше симулационна съдебна зала, пълна с деца – едната част съдии, другата, прокурори, жури, защитници, публика, тоги, книги, закони и т.н. Имаше и отделен кът за зелени работни места – целият беше в зелен цвят и обясняваше как устойчивата енергия и енергийната ефективност, пестенето на ресурси като част от целия обществено-икономически живот, са бъдещето на света.

„Ден пети: от учудване към.. Глътнахме си граматиките с надеждата, че у нас ще се намери държавник с воля да изгради подобна институция и да съумее да учреди екип В края на деня, когато децата са минали през целия джоб център, обучителите дават препоръки кое дете за каква професия би било удачен кадър в бъдеще. Глътнахме си граматиките с надеждата, че у нас ще се намери държавник с воля да изгради подобна институция и да съумее да учреди екип, който да я управлява, да изработи модел за набиране на средства за неговото поддържане. Всичко това са инвестиции, защото добре подготвените кадри, които се ориентират към заетост, удачна за тях, ще се отплатят на страната си многократно като им дойде времето да работят, да

произвеждат добавен продукт, да плащат данъци и т.н. Настояхме да видим и централата на Samsung. Беше затворена, но беше внушителна дори само отвън. Въобще целият Gangnam квартал на Сеул беше покъртително вдъхновяващ – небостъргачи, чисти площади и паркове, модерна градска арт култура, отчитаща традициите. Щях да забравя за пушенето – забранено е почти навсякъде. Пуши се до казаните за боклук в пресечките. По улиците нямаше кошчета, но липсваха и небрежно хрълени отпадъци. Фасове се намираха, но бяха поскоро изключение. Срещнахме се на обяд с ръководителката на Youth Exchange Center. Въпреки празника, тя се беше разходила обратно до града, за да се запознаем и да поговорим. Впечатленията бяха, че това е корейският вариант на Лилия Еленкова (председател на НМФ) във всички аспекти – положителен, усмихнат и организиран човек, който си поддържа екипа мотивиран, с мисъл за бъдещето на младежкия сектор. Отидохме до кулата на Сеул в географския център на града. Над 200 метра висока, изградена върху хълм. Гледката беше красива. Виждаха се и модерните части на града, и панелните еднотипни безбройни жилищни квартали. Десетина милионен град на 360-градусова гледка. Автор: Румен Петров, Член на КК и УС на НМФ (20102013); Представител на студентско сдружение ЕГО ПОЛИТИКО при учредяването на НМФ;

19


Правилно зададените въпр

С благодарности към колегите от НМФ, че ме поканиха домакини, че бяха изключително търпеливи и доброна 20


роси!? Може ли страна с азиатски традиции и западна обществена система да възпитава младежите си по най-удачния начин за актуалната ситуация и отчитайки близкото бъдеще? Можем ли в България да използваме техния опит, да взаимстваме положителните аспекти на този процес (правилно – това е процес, а не статична ситуация), да преодолеем местните пречки и да станем след няколко години „балкански тигър”?

Отговор Абослютно, да!

а и към корейските амерени към нас 21


ТИ СИ ЛУД! НЯМА НАЧИН ДА СТАНЕ! НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ С ГЛУПОСТИ! НЕ СИ ГУБИ ВРЕМЕТО! Колко често ти се случва да чуеш тези фрази, когато споделиш с приятели поредната си гениална идея? И колко пъти си търсил градивна критика и подкрепа, а си получавал озадачени погледи?

Start It Smart | Pre-Accelerator 22


Преакселераторската програма на Start It Smart е мястото, където можеш да тестваш своята идея и екипът, който ще я реализира. Преаксе... Какво? Start It Smart | Pre-Accelerator е интензивна програма, която предоставя необходимите знания, умения и ресурси, които да превърнат една идея в успешен бизнес. По време на 10те седмици в Пре-акселератора избраните екипи преминават през множество обучения, срещи с ментори, запознават се с различни техники за развитие на идеята, достигат до своите бъдещи клиенти чрез lean методология, но предимно се забавляват. Първият сезон на новата предприемаческа програма завърши успешно! 14 идеи, 45 мечтатели, 4 компании с първи приходи, компания с привлечен бизнес ангел, както и 4 компании, поканени на разговори с инвестиционни фондове. Най-новото и изненадващо място за офлайн забавления в София (Dextrophobia Rooms), найоригиналните пъзел-мебели, изработени от естествени материали (Praktrik), мобилно приложение за намиране на съотборник за спорт (Playmore), сайт за изработване на кратки видеа от артисти на свободна практика (VideoNauts), попрактичната версия на скайп (WizeCall), популяризиране на изкуството по нов начин (Qart Code) са само част от проектите, които преминаха през първия сезон на програмата и излязоха по-силни, подобрени и спечелили потенциални и реални потребители. А „виновниците” за провеждането на първата преаксераторска програма в България – Start It Smart продължават да работят

в посока популяризиране на предприемачеството в България чрез различни срещи, дискусии, състезания и предизвикателства, които организират. „През последните години предприемачеството в България набира все по-голяма скорост, но за да се завърти колелото на пълни обороти има още доста работа”, казват младите предприемачи и обещават още по-силен и успешен втори сезон на програмата. Социален франчайз е друга програма на Start It Smart, която стимулира създаването на местни организации и в други градове на България, които да работят за създаването на благоприятна среда за развитие на предприемчеството. Българската предприемаческа общност се равива с бързи темпове през последните години. Всяка седмица има по няколко събития в София и в други градове, по време на които бъдещите и настоящи предприемачи се срещат, споделят опит и напътстват понеопитните си колеги. За тях предприемчеството е начин на живот. Част от тях са минали през традиционните работни места и са решили никога повече

да не работят. Защото когато се заемеш с нещо, което обичаш да правиш, никога повече не ти се налага да работиш. От Start IT Smart споделят, че никога не е късно човек да преследва мечтите си и да реализира и найневероятните идеи! Повече информация за Start It Smart може да научиш на http://www.startitsmart.com/ Кандидатствай със своята идея и екип за втория сезон на Start It Smart | Pre-Accelerator на http://pre.startitsmart.com/ до 06.07.2014 г. Автор: Петя Иванова

23


На среща с образованието Представете си, че попадате на място, където хора в средновековни костюми и брони се разминават мирно с дрюжелюбни кучета, деца правят чаши от глина, докато родителите им управляват роботчета, а в близкия фонтан плава кану?

Не, това не е последният ми странен сън, в който търся знамение за оценката от изпита по история, а Фестивалът на българското образование, организиран от сдружение „Професионален форум за образованието” за девета поредна година. Основната идея на фестивала е да събере на едно място всички страни, свързани с образованието - ученици и студенти, родители, учители, образователни институции, неправителствени организации, спортни и културни клубове, бизнес партньори. А начинът е свеж и интерактивен - чрез цветна смесица от уъркшопове, демонстрации, представления, презентации и много забавление. Тази година

повече от 30 уъркшопа, творчески центрове и ателиета представиха дейностите на различните организации и поканиха гостите да се запознаят с тяхната дейност по нестандартен начин. Посетителите имаха възможност да научат повече за дейностите им и възможностите, които предлагат, за учене, работа, доброволчество и т.н.

Тази година Фестивалът се състоя от 9 до 12 април в околното пространство на Националния дворец на децата, едновременно

с международния фестивал „Млади таланти“ и първия Столичен графити фестивал „Градски легенди“. Малко след официалната церемония по откриването, стартираха проявите на откритата сцена – народни, латино, рокенд-рол, модерни и всевъзможни други танци, изпълнявани от младежи от различни училища, презентации на мажоретни състави, ученически групи, спортни клубове и федерации (таекуондо, тай-чи, йога, акробатика и други), въртене на огнен пой, куклен театър и др. Дори облачното време в част от фестивалните дни не попречи на доброто настроение и заряда на изпълненията на сцената. „И градушка да има, пак ще излезем да танцуваме“, споделиха младежите преди да направят

24


страхотно шоу с народни танци от различни държави.

В шатрите на събитието и в околното пространство се състояха множество творчески ателиета и игри, които привлякоха вниманието на децата. Настолни образователни игри, уъркшопи по роботика, месене на хляб се редуваха със стрелба с лък по прабългарски модел, интерактивни инсталации, посветени на превенцията на трафика на хора, ателиета за прически, грим и моден дизайн, арт ателиета,

ходене по слаклайн, карнавални техники, изработване на изделия от глина, чак до представянето на екстремни спортове. Фестивалът се променя през годините, но остава единственият формат, който събира всички заинтересувани страни, свързани с образованието. Надяваме се тази своеобразна панорама на образованието да продължи да се развива. А вие? – Вас ви чакаме догодина по същото време! Автор: Юлия Анджекарска

25


26

Новите младежки делегати на ООН


За осма поредна година Дружеството за ООН в България избра младежки делегати, които ще представят интересите на българската младеж на заседания на ООН. Това се случи със съдействието на Министерство на външните работи и официалните партньори на програмата Национален младежки форум и ISIC България. Едва 30 страни в света координират подобна програма, която дава възможност на млади и талантливи хора да се изявят в сферата на политиката и международните отношения. За да получат позицията, кандидатите трябваше да премитат през четири кръга, които да разкрият техния потенциал. По традиция последният кръг се проведе в Министерство на външните работи, където Заместникминистъра на външните работи, г-н Ангел Величков, представители на Министерство на младежта и спорта и на Национален младежки форум имаха нелеката задача да изберат победителите в конкурса. От деветте финалисти те избраха за български младежки делегати за 2014 – 2015 г. Радина Колева и Ани Колева.

Радина Колева

Ани Колева

Радина завършва средното си образование в Търговска Гимназия “Княз Симеон Търновски” в Стара Загора. След това продължава обучението си в Иейлския университет в САЩ. Там тя завършва две паралелни специалности, а именно „Икономика” и „Политически науки” с концентрация върху международните отношения. По време на следването си Радина работи в Департамента по политически науки като изследователски асистент в областта на международните дипломатически конфликти и гражданските войни. Професионалният и опит включва също така стажове в Световната Банка и в Посолството на САЩ в София. Владее свободно английски, френски, руски и немски език .

Ани, която е родом от Плевен, завършва средното си образование в Езикова гимназия „Ромен Ролан“ в Стара Загора. В момента тя изучава „Икономика на английски език” в Университета за национално и световно стопанство. Ани е координатор и фасилитатор в Лидерска академия ГЛОУ от 2009 година, както и част от фасилитаторския екип на фондация СЕГА и 9Academy – бизнес академия за млади предприемачи. Освен това, тя е лидер по програмата “Международна награда на херцога на Единбург”, както и доброволец в Младежката секция на Дружество за ООН в България. Преминала е през академията за млади лидери на НМФ, а това лято и предстои да стане част и от лидерската програмата на Америка за България. До края на тази година новоизбраните младежки делегати ще работят съвместно с делегатите за 2013 – 2014 г. Милена и Петър, с цел предаване на опит, запознаване с политиките за младежта и тънкостите на програмата. След изтичането на календарната 2014г. интересите на българската младеж ще бъдат изцяло в ръцете на двете момичета. Автор: Дружество за ООН в България

27


фотография: някъде след 1964 година

28


Космос Берлин

Космос Новочеркаск

Космос Полша

Космос Талин

29


Когато се върнах, заварих: пълзящият покрив не беше изпълнен, а бетониран, понеже е по-лесно - арх. Любомир Шинков Посткомунизъм. Какво се случва с киното след падането на комунистическия режим в България. Сградата - пример за архитектурно новаторство, е забравена и доведена до разруха в центъра на града. Плановете за Кино Космос – Ad-hoc коалиции, за прекратяване на интереса на частни инвеститори към сградата и превръщането ѝ в паркинг или модерен мол.

1989 - 1999 година

Дискотека и игрална зала След 1989 киното се преименува на кино „Космос“. Продължава своя жизнен път до 1999, когато окончателно прекратява всякакви прожекции. В последствие съдбата му е сходна с тази на повечето киносалони из страната – превръща се в място за платени забавления, своеобразен хазарт, но за млади хора. Киносалонът се затваря.

От архитекта на кино Космос „Киносалонът е проектиран за 900 души, разположени изцяло амфитеатрално, с отваряeм (пълзящ) покрив, поради високите летни температури в Пловдив...След завършване на проектирането заминах на работа за четири години в Република Тунис и когато се върнах, заварих: пълзящият покрив не беше изпълнен, а бетониран, понеже е по-лесно. Гардеробът – превърнат в пасаж за влизане и излизане от залата. Горното фоайе- преустроено в сладкарница, а вратите за влизане в залата- зазидани.“ В своята книга „Архитектурата“ арх. Любомир Шинков разкрива първоначалната неосъществила се концепция за проекта на киното.

В тях се локализира първо дискотека, а после игрална зала с видео и електронни игри, а накрая, преди сградата да бъде окончателно изоставена – модерните за деветдесетте години компютърни зали.

2011 година

Защо са ни закони?!? Включително и когато, в началото на 2011 г., Община Пловдив позволява изменение в действащия ПУП и дава път на частната инициатива за бутане на сградата и заменянето ѝ с

30


четири етажен паркинг. Начинът, по който това решение е взето и се привежда в действие – без обществено обсъждане, без оценка за ОВОС, без съгласуване с архитекта на сградата, и самият факт, че тази емблема на пловдивската култура ще придобие друга обществена функция – разбуждат първо хора от квартала и после артистичните среди на града. Хора на изкуството, общественици, специалисти от различни гилдии или просто „гражданите“ провеждат масови протестни кампании за запазването на сградата.

2012 година

Все някога модерна визия е възможна През 2012г. в рамките на Архитектурен Форум 2012, Камарата на архитектите в България, регионална колегия Пловдив и Сдружението на архитектите в България - Пловдив организират конкурс за бъдеща визия и функция на сградата.

2013 година

Младите съзидават През 2013г. по инициатива на младите архитекти от КАБ Пловдив и САБ Пловдив Архитектурен форум 2013 отново е на тема сградата и това, което тя символизира. Казусът Кино „Космос“ продължава да се развива благодарение на последователните действия на граждани от различни професионални сфери.

Формира се Гражданска Инициатива, която за пръв път осъществява контрол по Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и участва на заседания на Общинския съвет. Организиран е и контра протест с възрастни хора, които живеят в същия квартал и настояват да има нова модерна “сграда-паркинг” за младите. Този протест е изобличен като невалиден и организиран. Община Пловдив се отказва от намеренията си. Интересни факти от историята на Кино Космос може да научите на: www.kinokosmos.eu

31


Визионери и архитекти на бъдещето си. Идеи за по-добра среда. Време за сдружаване – Колектив Кино Космос – зараждането на гражданската инициатива за това Киното да се превърне в модерен център за алтернативно изкуство, обединяващ млади творци и организации с различни дейности.

Дотук с архитектурния проект и вече петдесет годишната история на Кино Космос. Те от своя страна зараждат идеята за Колектива (Колектив Кино Космос). Гражданско сдружение, организирано с единствената цел да рециклира една забравена сграда за култура и да осъществи идеи за устойчивото ѝ развитие и функциониране. И не само – да осмисли и реализира пространство, в което активни граждани в сферата на културата и изкуството, младежи и организации да популяризират собственото си творчество и идеи, да превърнат един западащ пример за архитектурно новаторство в дом за

алтернативно изкуство. През 2013г. се организират седем основни доброволчески акции, в резултат на които пространствата в киното са върнати към оригиналния проект на архитектите арх.Шинков и арх.Бонев. Изключение правят новооткритите отвори към кино салона, които обаче позволяват прожектиране на филми на големия екран. Благодарение на доброволческа работа, помощта на КАБ България, регионалната колегия Пловдив, Сдружение на архитектите в България Пловдив, фондация Отворени изкуства, фирми дарители и Община Пловдив, Киното бележи

значителни успехи и привлича множество хора по време на Нощта на галериите и музеите в град Пловдив. Част от събитията, които можеха да се посетят през втората половина на 2013, са различни дискусии и обсъждания на Закони от активни граждани и заинтересовани лица, творчески работилници по кена, тепане, дърворезба. Кино прожекции, айлякхамак - кино вечери, фотографски изложби и курсове, изложби – сред които на автентични бижута, гривни, обици, изработени от кино ленти и материали, намерени в „Космоса”.

32


Причина за цялостното фактологическо запознаване с процесите и идеите за Истина или не, градът започна да диша, Комсомола, та до Космоса, е че цялата защото едно ново пространство, нов обем тази история и инициативност прераства отвори врати за бързо променящата се в една идея. Идея, подета с ценности младежка енергия. като приятелство, сътрудничество и хармония. С цели като съзидателност, добронамереност и съвестност. Трудни за произнасяне слова и още толкова трудни за вярване и практикуване. С течение на времето човек се приобщава и привързва към средата, в която се развива, в това число и сградата. Живееш в нея, обособяваш я такава, каквато би искал да я видиш, каквато е целта ти. Извършваш и се справяш със задачи, с които не би се сблъскал всеки ден.

Да ковеш, режеш дъски, преглеждаш стари документи, да изнасяш тонове с боклуци е само част от физическата работа, в която си включен. Зад нея стоят часове обсъждане и организация на работния ден, седмица, месец. Припознаваш сградата като част от теб, припознаваш хората, с които работиш, като приятели. Започвате да гледате напред, в близкото настояще, планирате с месеци, а докато месеците се превръщат в години, се оказва че Космос–ът има ненаписана стратегия.

Повярвай, за да може да влияеш, за да може да променяш!

Автори: Константина Пехливанова Георги Мерджанов

33


34


35


НЕСПИРНИ УСИЛИЯ И докато думите придават простота във всички действия и инициативи до момента, то реалността стои доста по-далеч от изброените успехи и конкретни стъпки, насочени към сградата (б.а. Кино Космос). Четири години неспирни усилия на граждани и различни организации водят до мисълта, че всъщност ние гражданите имаме силата и капацитета да приобщим и променим до някаква степен средата, в която живеем.

общество, не само заради възприемчивостта си към промяна, но и ориентирането им към мислене тип „разрешаване на проблеми”. Разбира се, не само младите, а всеки човек има своята роля в управлението и промяната на един град. Ние сме пълноправни представители на обществото, в което живеем – .. ние децата, ние младежите, ние възрастните, независимо от религия, социален статус, убеждения.

КОЙ ИМА ПРАВО НА ГРАД От друга страна показват и, че промяната, която толкова много желаем, се нуждае от време, от безспирни усилия, разбирателство и партньорство. Тя е процес, осъзнат или не, подет от тези, които имат „правото на град”. А кой има правото на град и как се определя то - е въпрос, който си струва да си зададеш.

ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВА С НИЕ Но докато се наречем НИЕ, остава „само” да намерим по една малка събирателна сграда, пространство, обем, който да преустроим по наш вкус и не по мой , а наш – не мой, твой или най-добрия, а наш.

АЗ, ИМАМ ЛИ ПРАВО? Уп р а вл я в а щ и те , технократите, бизнеса, младите, творците – гражданите. Всеки, готов да се впусне в неповторимото преживяване, да озари космоса със своята слънчева светлина и да се превърне в архитекта на своето настояще. Младите са посочвани често като решение на множество от проблемите на днешното

Разбира се, управляващите са част от тези, които определят нормите на поведение и развитие на градската среда. Същевременно активните граждани са тези, които имат правото или следва да осъзнаят, че го имат, да обръщат внимание и да се включват в процесите на вземане на решенияе и контрол, в процесите и промените, които пряко ги касаят.

36


Промяната, която толкова много желаем, се нуждае от време, от безспирни усилия, разбирателство и партньорство. Тя е процес, осъзнат или не, подет от тези, които имат „правото на град”

..активните граждани са тези, които имат правото или следва да осъзнаят, че го имат, да обръщат внимание и да се включват в процесите на вземане на решения и контрол, в процесите и промените, които пряко ги касаят.

Но докато се наречем НИЕ, остава „само” да намерим по една малка събирателна сграда, пространство, обем, който да преустроим по наш вкус и не по мой , а наш – не мой, твой или най-добрия, а наш.

..промяната най-вече започва в кварталите, сред местните общности

Промяната е начин на мислене ориентиран към съвместна работа. Това не е соц. кооператив, а хора събрани от една идея, с различна ценностна система и социален произход.

МЕСТНИ ОБЩНОСТИ В този ред на мисли промяната най-вече започва в кварталите, сред местните общности, които се обособяват, които следва да са сплотени и обединени, най-малкото под общ покрив. Да, физически критерий, който не задължително е обединяващ, но е отправна точка за промяна, за осъзнаване, че живеем заедно или че е време да се научим да го правим. Наскоро в детска градина деца и учители създадоха зелена градина с овошки и зеленчуци, наскоро до жилищния блок, в който живея, организираха почистване и озеленяване на междублоковото пространство, участваха поне пет семейства. Изглежда красиво – днес една зелена градина, утре някой ще възприеме модела и ще озелени градината пред неговия вход, стават две. След година пък едни организираха конкурс за найкрасива градина в квартала. Да! Няма голям медиен интерес, няма хвалебствия и парични награди, но тези инициативи са съпътствани от спомени, и предоставят начин на мислене, който е ориентиран към съвместната работа. Това не е соц. кооператив, а хора събрани от една идея, с различна ценностна система и социален произход.

37


„Ревизираната харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите” и RMSOS модела И ако все още не доказвам тезата си, че промяната е възможна, то дано „Ревизираната харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите” и RMSOS модела ви убедят. И ще си позволя да премахна „младите” от името на хартата, защото всички имаме това право. И петте точки на RMSOS модела обаче изискват да бъдат търсени, намирани, отстоявани и припомняни на заинтересованите страни, с които всеки активен човек би искал да работи, за да види промяната, която желае. Дори и Кино Космос да не се превърне в притегателен център за култура и изкуство, то инициативата и способността на младите архитекти и доброволци ни доказват, че процесите на оформяне на градска среда не са само в ръцете на строителните компании и държавните политики. Все повече и повече системата и обществото ни се променят и ние, като пълноправни ползватели на града си, осъзнаваме, че имаме правото да участваме в тази промяна. Тя започва от нас самите, преминава през семействата ни, достига до Проект Кръгът Пловдив - да докажем, че можем да местните общности и прераства живеем заедно. в движение, а движенията имат силата да влияят на политиките. Можем да започнем сега!

38


Право на участие Хората имат правото да участват в разрешаването на проблеми и започването на действия относно промени, които ги касаят, и би следвало да упражняват това право. Подкрепа – морална, институционална, финансова. За да могат хората да се включват с пълния си потенциал в живота на общините, те би трябвало да имат достъп до различни форми на подкрепа – морална, институционална, финансова,- на различни нива – личностно, организационно или на местна общност.

Възможността За да могат да участват на хората би трябвало да се предостави възможността. Това може да се случва чрез различни документи и наредби за участието на хората в процесите, касаещи развитието на общините, лесен достъп до информация за участие. Често хората не са активни, не защото не искат, а защото нямат нужната информация, за да знаят как и да предприемат информиран избор и действие.

Средства за постигане На хората би следвало да се предоставят средствата (социални услуги, транспорт, финансови, ноу-хау, достъп до технологии), да упражняват своето право и извършват инициативите, които смятат за релевантни към местните общности, в които живеят.

Физическо пространство Хората имат нуждата от физическо пространство, в което да се събират, обсъждат, дебатират, дискутират интересни и важни за тях теми, както и да организират своите инициативи. Такива могат да бъдат училища, университети, читалища, младежки домове и прочее. Пространство за участие при правенето на политики на местно, национално и регионално ниво.

София - освежаване на част от градска среда Автор: Георги Мерджанов

39


За един по-добър свят или как идеите стават действие - Кариера с кауза Автори: Лилия Буюклийска / Лилия Тамамджиева / Диана Йолова Фотографии: Георги Мерджанов Седем часът сутринта. Телефонът ми звъни с „Рамщайн” и отново си казвам: трябва да ставам. А при теб как е? При мен думата „трябва” определено носи смисъла на задължение. И колкото и положително да гледаш на света, колкото и зареден човек да си, ако правиш нещо по задължение, то определено няма да запазиш красивото в себе си, няма да съхраниш заряда, който те изпълва и така да правиш света дори и малко по-добър и красив. А ако всяка сутрин си казваш – Ти си! Светът е пред теб и те очаква. Само от теб зависи как и до колко ще успееш да повлияеш на хората около теб. Всички един от нас може да промени към малко по-добро средата в която живее, и така да вдъхнови останалите около себе си, да засее малко семенце на промяна, която ще промени към малко по-добро средата, в която живеем. Всичко зависи от нас и до колко вярваме в идеите си. А можем ли да посадим идея, така че да пожънем действие? Представяме ви един човек, който владее точно тази магия. Неговата идея е колкото проста и ясна на пръв поглед, толкова и силна и въздействаща за всеки, който има куража да я приеме. Срещаме ви с Любен Георгиев, част от Сдружение Ре-Акт още от самото му създаване през 2010 г., начело на организацията като Председател на Управителния съвет от септември 2012 г. Има основна роля в планирането и реализацията на проектите на сдружението. Отговаря за координацията на процесите в организацията, работата с доброволците и мониторинг на изпълнението на проектите. Любен е финансист по образование и има опит в областта на кредитни процедури и финансови анализи на дружества. Близо 7 години работи като Специалист Малки и Средни Предприятия в една от големите банки у нас, но през 2012 г. напуска с цел да се посвети изцяло на дейността си в неправителствения сектор. Оттогава се занимава активно с проекти, подпомагащи деца в неравностойно положение. Сред реализираните проекти на Ре-Акт през последните години се нареждат „Практически умения за професионална реализация“ по програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия, оборудването на библиотека и компютърна зала в Дом за сираци „Асен Златаров“, както и редица обучения на възпитаниците на ВУИ „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово. А едно от най-разпознаваемите събития на сдружението е форума Кариера с Кауза.

Това помага ли ни да сме подобри „хора”? Разбира се - колкото повече работим за една морална кауза, толкова по-възприемчиви и отворени ставаме към други каузи, започваме да гледаме с по-добри очи на проблемите на ближния, да помагаме повече и да даваме повече доброта от себе си.

40


Кариера с кауза Това е първият по рода си форум за кариерно развитие, на който неправителствени организации от различни сфери на дейност се събират, за да представят възможностите за работа, стаж или доброволчество в гражданския сектор. За втора поредна година форумът сближава организациите от неправителствения сектор с младите и активни хора, търсещи своята лична кауза. Любен Георгиев отговори на нашите въпроси, свързани с тазгодишното издание.

Ние питаме - той отговаря „Кариера с Кауза“ има интересна концепция. Разкажете ни повече за нея?

С какво тазгодишния форум е по-различен от предния?

За една година има ли подобрение в гражданския и неправителствения сектор?

„Кариера с Кауза“ е първият кариерен форум, на който неправителствени организации от различни сфери на дейност се събират, за да представят възможностите за кариерно развитие, стаж или доброволчество на млади и социално ангажирани хора в гражданския сектор. Събитието има проста и ясна концепция, за да може да бъде лесно разбрано от всеки, който иска да изгради кариера или да бъде доброволец в НПО.

С растежа си – почти два пъти повече организации, повече посетители, по-добра познаваемост на събитието и за съжаление... далеч по-студено време по време на „Кариера с Кауза“.

Ако за една година има нови регистрирани сдружения, фондации и граждански обединения, значи има подобрение в гражданския сектор. Сами виждаме повече протести, повече активности, повече формирования от всякакъв вид. Това означава, че българите са в един макар и муден процес на “пробуждане” и осъзнават, че индивидуалната гражданска активност е силна само обединена.

Като говорим за каузи – идеалисти или прагматици са днешните младежи според Вас? Какво пречи на идеалиста да е прагматик или пък обратното? Не можем да слагаме дефиниция на социалното явление “днешните младежи”, тъй като това е състав от много различни индивидуалности, във всяка една от тях надделява едното или другото, независимо дали говорим за кауза, за работа или за свободно време. Единствено мога да споделя, че бидейки идеалисти, прагматичните доброволци са по ефективни в работата си.

Какви са предимствата на работата в неправителствения сектор? Гъвкавостта, начина на работа, придобиването на ценен опит, възможност да намерим най-ефективния подход към даден проблем, колегите със свежо и иновативно мислене... Наистина има много предимства, които не можем да усетим в корпоративния сектор.

41


Къде виждате недостатъците на неправителствения сектор?

Каква е Вашата лична кауза на този етап от живота Ви? Да помогнем на едни прекрасни момчета от Ракитово да открият света през нов поглед. Това е, което прави и Ре-Акт.

Основният недостатък е липсата на разбиране от страна на хората, които по никакъв начин не са заети или докоснати до този сектор. В съвременна България масово хората гледат на благотворителността и гражданската активност като на нещо пошло и безсмислено. Всички недостатъци на неправителствения сектор са следствие от неговото неразбиране, незнанието на хората как да използват найсилното си оръжие в една държава.

Как успявате да се преборите с закостенялото мислене, че доброволчеството е работа за без пари (т.е. някакъв вид експлоатация)? Отключваме доброто у хората и им показваме, че всеки може да даде нещо от сърце, за да живее в един по-добър свят. Така се раждат доброволци.

Срещате ли подкрепа и от кого? От всеки, в чието съзнание е узряла идеята, че “нещата” в страната ни могат да бъдат подобри и хубави. А ние вярваме, че това го има у всеки човек, макар и у някой да е дълбоко заключено качество.

Повече информация относно дейностите на сдружението е достъпна на http://re-act.bg/.

42


„СЪТВОРЯВАМЕ СРЕДА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, КОИТО ОСТАВАТ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ.” Международна награда на херцога на Единбург - България 43


Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща младежка Програма за личностното развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си младите развиват умения и качества, които остават за цял живот. От създаването си през 1956 г. до днес повече от осем милиона млади хора в 144 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в програмата на Наградата. В момента над 1 000 000 младежи по целия свят постигат своите личностни цели, като част от Наградата. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГРАДАТА? Наградата е програма за личностно развитие за младежи на възраст между 14 и 24 години. Тя има три нива на трудност: Бронз, Сребро и Злато, във всяко едно от които те поставят свои лични цели, които следват за определен период от време. Участниците избират активности в направленията: Умения, Физическа активност и

Доброволчество и преживяват Приключенско пътуване. За да постигнат най-високото ниво на Наградата - Злато, те участват в Проект в полза на обществото, далеч от родното си място. С подкрепата на опитни Лидери и ментори участниците в Програмата съзнателно следят прогреса си и учат за света около тях преживявайки. По време на цялата Програма младежите развиват и работят в сфери на свои съществуващи интереси или в области непознати за тях до сега. Наградата не е съревнование. В основата ѝ са личният напредък и постижения. Програмата на Наградата е прекрасен инструмент, с който се изграждат умения, които служат както в живота в училище и университета, така и след това. Училища, бизнес компании, младежки организации, неправителствени организации, спортни клубове и институции я прилагат в работата си еднакво добре и постигат високи резултати. Създадена в началото на 2014 г., фондация „Международна Награда на Херцога на Единбург – България“ е организацията, официално лицензирана да предоставя и координира Наградата в България. Патрон на инициативата е г-н Росен Плевнелиев, Президент на

44


Република България. Като част от световното семейство на Наградата, нашата мисия е да направим Международната Награда на Херцога на Единбург достъпна за всички в България, за да сътворим среда за реализиране на младите хора и приключения, които остават за цял живот. Екипът на Наградата в България си е поставил амбициозната, но много вдъхновяваща цел да популяризира и разпространи философията на Наградата в България, като поетапно създаде партньорства с водещи неправителствени, държавни и бизнес организации. Мечтата ни е чрез Международната Награда на Херцога на Единбург да предизвикаме всички млади хора да повярват във себе си, да израснат отговорни и свободни и да сътворят свят, в който мечтите са реалност!

Признаването на компетенциите придобити в сферата на неформалното учене, качествената програма за развитие и придобиване на умения и връзка с ментори, които могат да променят живота на младите хора завинаги са най-силната спойка на партньорството. Чрез Наградата се постига и качествено кариерно ориентиране на младите хора и връзка с бизнеса и реалния живот. Нямаме търпение да видим влиянието на Наградата в още повече училища, младежки центрове и навсякъде, където се случват дейности свързани с младите, като инструмент за развитие на потенциала на всеки млад човек в България! Автор: НЧ “Бъдеще Сега“

Национален младежки форум (НМФ) е част от организациите, които първи прегърнаха идеята за Наградата в България. С приетата си позиция още през 2011 г. НМФ засвидетелства подкрепа към Международната награда на херцога на Единбург - България, в нейното разпространение сред ученици, студенти и всички млади хора извън образователната система на възраст между 14 и 24 години.

45


КАКВО СЕ СЛУЧВА ЗА БЪДЕЩЕТО НА МЛАДИТЕ В СТАРА ЗАГОРА?

46


Още в началото на октомври 2013 по покана на градоначалника Живко Тодоров бе сформирана работна група от около 20 човека. В нея се включиха млади хора от града – част, от които току-що завършили, а също така и представители на различни професионални съсловия. По време на ежеседмични срещи бяха обсъждани различни идеи, доколко те отговарят на критериите на конкурса и до каква степен ще бъдат полезни за жителите на града. Кметът на града сподели, че основната задача е била да бъде намерен начин, по който „да бъде преобърнат процесът на “изтичането на мозъци” от Стара Загора, чрез подпомагане на млади предприемачи, които да превърнат обещаващите си идеи в местен високотехнологичен бизнес“ . Подборът на идеи е бил изцяло съобразен с нуждите и профила на града, а основна цел - да бъде избран възможно найдобрият работещ вариант

с най-голяма обществена значимост. Разработена бе идея за създаване на Борд за предприемачество и иновации, чрез който да бъдат подпомагани младите и образовани хора да създадат свой бизнес. Целта е създаване на подходяща социално-икономическа среда за възпитаниците на престижни университети у нас и в чужбина, които имат желание да реализират своя потенциал в родния си град. Идеята е Бордът да бъде създаден като неправителствена организация, към която да бъдат привлечени представители на местната власт, бизнесът, Търговскопромишлената палата, Агенцията за регионално икономическо развитие и Институтът за космически изследвания и технологии. Част от плана на работната група е и възстановяването на Лабораторията по астрономия, космическа физика и астрофизика, както и производството на лиофилизирани храни за космонавти. Конкретната цел е в рамките на 4 години да бъдат стартирани поне 50 нови бизнеса, свързани с лабораторията.

Борд за предприемачество и иновации, чрез който да бъдат подпомагани младите и образовани хора да създадат свой бизнес.

Идеята е Бордът да бъде създаден като неправителствена организация, към която да бъдат привлечени заинтересовани страни..

Предизвикателството

Град Стара Загора е един от 21 финалисти, избрани измежду общо 155 кандидатури от цяла Европа, в конкурса “Предизвикателство за кметове”, спонсориран от фондацията на бившия кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг.

..фактът, че Стара Загора е сред финалисти доказва, че Градът на липите има потенциал да се съревновава с едни от най-големите и развити градове в Европа и света. 47


Представители на Фондация “Блумбърг” и независим комитет от 12 членове от цяла Европа са разгледали внимателно всеки изготвен и представен проект. Резултатите от крайния подбор на финалисти бяха обявени в средата на месец април 2014г. Предложените идеи на градоветефиналисти се отнасят до някои от най-ключовите европейски въпроси:

младежка безработица; застаряващо население; гражданско участие; икономическо развитие; опазване на околната среда и енергия; обществено здравеопазване и безопасност и по-ефективно местно управление. В следващия етап на конкурса проектите ще бъдат оценявани по четири основни критерии: визия, потенциал за въздействие, план за реализация и възможност за разпространение в други градове. Победителят измежду тях ще получи финансиране за пълното осъществяване на идеята, а четири града подгласници ще получат утешителни награди. Градовете победители ще бъдат обявени през есента. Освен Стара Загора до финала е достигнал само още един български град - София. Останалите са Амстердам, Атина, Барселона, Болоня, Бристол, Бърно, Варшава, Гданск, Йорк, Кардиф, Краков, Кърклийс (Великобритания), Флоренция, Лисабон, Лондон, Мадрид, Стокхолм, Хага и Шаербек (Белгия). Автор: Мирчо Христов Източници: nikak.bg; http://www.starozagorci. com/

...най-ключовите европейски въпроси: младежка безработица; застаряващо население; гражданско участие; опазване на околната среда и енергия; обществено здравеопазване и безопасност и поефективно местно управление.

...визия, потенциал за въздействие, план за реализация и възможност за разпространение в други градове.

Стара Загора ориентирана към

Румяна Грозева, ръководител на Агенцията за регионално икономическо развитие от своя страна обясни, че по реализирането на идейния проект се е работило в различен и разширен състав от обявяването на конкурса през ноември 2013 г. до сега. Според предварително изготвено проучване за последните 10 години - само 3% от завършилите средно образование старозагорци след получено висше образование се завръщат в родния град. От тази гледна точка реализирането на идейния проект е от изключително значение за Стара Загора и региона. Сериозната конкуренция не позволява да бъдат огласени повече подробности около проекта. Но фактът, че Стара Загора е сред финалисти доказва, че Градът на липите има потенциал да се съревновава с едни от найголемите и развити градове в Европа и света.

Градовете победители ще бъдат обявени през есента. 48


СЕРИОЗНО?! Всички сме външни, преди да влезем.. Разчупи стереотипите! Кратка ирония от дизайнера

49


Равносметката от екофест Копринка 2014 г. Организаторите от МЦРВзаимопомощ благодарят на всички доброволци, които се включиха в почистването на язовир Копринка за четвърта поредна година. Количеството, събрани отпадъци тази година – 2,5 тона, се различава значително от миналогодишното. Това се дължи на доброто разпраделение на зоните за чистене, които обхванаха по-голяма територия. За четири години калкулацията на събрания отпадък надхвърля 13 тона.

Доброволците откриха нерегламентирано сметище в района на вилната зона на язовира близо до Голяма Гюрля, което също така беше почистено.

От „Взаимопомощ” апелират собствениците на вилите в местността да не изхвърлят отпадъците си на нерегламентирани места, както и Община Казанлък да постави кошове за отпадъци в района на язовира,

които да бъдат почиствани периодично от тях. Доброволци се включиха и в почистването на водите на язовира с каяци, като организаторите специално благодарят на Галин Пенев за активното участие.

Около язовира бяха поставени 9 табели, призоваващи хората да не изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места. Работните ателиета,

50


замислени от доброволците от Европейска доброволческа служба по Програма „Младежта в действие”, работещи в младежки организации от градовете Ямбол, Шумен, Стара Загора, Казанлък и София научиха младите хора как се правят нови тениски от от стари такива, как се приготвя паеля, масажи чрез използване на екопродукт (демонстрирани от доброволец), еко библиотека, както и представяне на скаутите от Плевен, София и Казанлък. Международното присъствие в екофеста тази година бе засвидетелствано от представители на Испания, Германия, Швеция, Латвия и Италия.

Всички участващи в почистването се забавляваха с лятното кино от екофилмите, създадени от МЦР- Взаимопомощ и United Avangard Artists към НЧ «Възродена Искра-2000», Иван Бонев по различни техни проекти, както и с концертите, изнесени от петте групи - Aлигаторите, Adventure, Afterdown, Inspiration и River of Flames

от Казанлък и Нова Загора, под запазената марка на Взаимопомощ „Малка С це н а ”. О р г а н и з а то р и те създадоха и площадка от вкопани автомобилни гуми, които да бъдат използвани за сядане край огъня на т.нар. „метълска полянка”. А

след

фестивала

Айляк Хамак, Туристичеко дружество „Орлово гнездоК а з а н л ъ к ”, Ф о н д а ц и я „Център за европейски инициативи” гр. Стара Загора, ССИЦ „Различния поглед” гр. Стара Загора, „Български младежки клуб” гр. Стара Загора, Waste no More, НЧ «Възродена Искра-2000», «Идея» гр. Ямбол, «За теб» гр. Варна. Организаторите

нововъведението ще бъде в услуга на всички, които желаят да къмпингуват там. Дейностите се осъществиха с финансовата подкрепа на Община Казанлък по Младежки календар за 2014 г., със съдействието на Обществения посредник на Община Казанлък и дарение от „Давид Холдинг” АД. С подрепата на ББС Кейбъл бяха изработени

изказват

специални благодарности за подкрепата и участието на Българската армия за втора поредна година в събитията, организирани по време на екофеста. Автор: инж. Мария Славова

и рекламните материали. Партньорски организации на МЦР-Взаимопомощ бяха Националната организация на българските скаути,

51


Протестът не е единственият начин за израз на гражданска позиция. Автор: Жак Латинов

Сега е модерно да се правят протести, окупации и какви ли не други организирани и не чак толкова организирани форми на изказ, на гражданските позиции. Не ми е работа, да казвам кое е редно и кое не. Нещо което ме провокира да напиша няколко реда е именно, как да бъдем активни през останалото време, когато няма протести. Аз съм обикновен гражданин като всички вас. Може би малко по-активен, а може би не толкова, но ситуациите с които се сблъсквам ме карат да разбирам, че ние гражданите (или поне голяма част от нас), не познаваме начините и ресурсите за постигане на целите си.

Сигурно повечето от вас са чували, колко е важно да се включват хората в процесите на взимане на решение. Но осъзнаваме ли всъщност, какво означава това? Това е един много хубав, за демокрацията, процес. Но той е осъществим само когато гражданите започнат, да изпълняват своята част от задълженията, които произтичат от желанието ни този процес да съществува в България. За какво иде реч: В тази част ще говоря само и единствено от гледната точка на обикновен гражданин, който иска да развива мястото в което живее. За национални политики, според мен ситуацията е същата, но мащабите са различни.

e да се правят протести, окупации и какви ли не други организирани и не чак толкова организирани форми на изказ

КОЙ?

ако искате нещо да се случи във вашият град, бъдете активни и сами си направете да Ви бъде интересно. Не разчитайте, че някой ще ви организира дадено събитие.

Демократичен процес? Бъди активен!!

Mодерно

КАК?

„Вярвам, че тези млади хора нямат достатъчно опит и неминуемо ще допуснат много грешки при организацията. Но е по-добре да ги подкрепим и те да сгрешат, отколкото нищо да не правят.“

52


КОЙ може да прави местни инициативи? Много често чувам въпроса: „Къде да се забавлявам, като нищо не се случва?“. Хората използват това, че градът им е „скучен“, като извинение да не правят нищо. Ето сега ви казвам, ако искате нещо да се случи във вашият град, бъдете активни и сами си направете да Ви бъде интересно. Не разчитайте, че някой ще ви организира дадено събитие. Не е чак токова трудно. Повярвайте ми! КАК да бъда активен? Има няколко начина, които може да използвате за постигане на целите си. За да се реализира дадена идея, почти винаги ви трябва помощта на местната власт. Общинска администрация и Кмета на Общината трябва да бъдат, една от първите спирки по пътя на вашата идея, където да потърсите подкрепа. Това е най-бързият и най-лесният начин, по който да Ви бъде одобрена, финансирана и реализирана дадена идея. Но, пределно ми е ясно, че не навсякъде нещата са цветя и рози. Подкрепата от страна на Администрацията понякога куца. Затова, следваща спирка по пътя на вашата идея е Общински съвет

и неговият Председател. Много хора пропуска факта, че именно тези хора трябва да представляват и защитават техните интереси. Да прокарват техните инициативи през Администрацията, ако имат някакви проблеми. Хората в местният парламент са вашият глас и ако Вие активните граждани, не сте толкова активни и си мълчите, то и тези съветници ще бъдат мълчаливи, защото нямат отправна точка, за да задават въпроси и да искат решения по даден казус или идея. Незабравяйте, че това което правите е за обществото. Потърсете помощ от хората и от бизнеса. Те могат много да ви помогнат в реализацията и във финансирането. Нещо което не мога да не споделя е изказване на бизнесмен към своите колеги, когато отидохме да търсим подкрепа за наша идея: „Вярвам, че тези млади хора нямат достатъчно опит и неминуемо ще допуснат много грешки при организацията. Но е по-добре да ги подкрепим и те да сгрешат, отколкото нищо да не правят.“

53


КОГА мога да реализирам дадена идея? Всичко зависи от това, какво трябва да се случи. Ето тук е по-трудната част. Препоръчвам Ви да огледате внимателно Вашата идея. Не забравяйте, че някои неща изискват повече време от колкото е необходимо. Ако се нуждаете от решение на Общински съвет, времето за отговор или одобрение може да отнеме и месец. Някои административни срокове също изискват повече време, отколкото сме очаквали и процедурите се забавят във времето. Бих искал да опиша един пример, с организацията на коледния базар в градът ми. Това бе една идея, която се роди спонтанно. Защо коледният базар, да не бъде организиран от граждани? И така, потърсихме кмета и споделихме идеята. След като Общината имаше няколко несполучливи опита по организацията на такова събитие, предполагам разбирате, че Общинска администрация прие идеята с голяма доза недоверие, че изобщо нещо ще се получи. Потърсихме финансиране от местният „Бизнес клуб“ и поканихме всички заинтересовани групи да се включат (пенсионерски клубове, читалища, училища, детски градини и т.н.). Резултатът бе, че макар и с оскъдно

финансиране, нашият град имаше за първи път украсен парк и сякаш всичко бе вълшебно. На откриването въпреки проливният дъжд, имаше страшно много хора. Въпреки слабият интерес от страна на фирми, които да изложат стоката си на „Коледния Базар“, училищата направиха свои павилиони и всичко се получи страхотно. Но не се заблуждавайте. Ние разбираме, че имаше много пропуски в организацията, но човекът за когото вече ви споменах бе абсолютно прав: По-добре да направим грешки, отколкото нищо да не направим. И за да припомня казаното в начало, трябва да бъдем активни всеки ден. Малките инициативи, които ние самите можем да организираме(било коледен базар или доброволческа акция, било кампания за дадена кауза или някакъв друг вид дейности, които да носят ползи за обществото), ще променят много покачествено мястото в което живеем.

54


ТВОЯТ ГЛАС Е ТВОЯТ ИЗБОР 55


Изборите са повод за размисъл върху бъдещето на всеки гражданин. Сами по себе си те не могат да решат проблемите с младежката безработица или образователната система. Изборите не са универсална панацея за всяка криза, но изразяват нещо, което е много поважно - мнението на всеки един от нас.

Моят глас е моят избор за моето утре. “Но къде е гласът на младите европейци?” - звучи сухо и някак статистически, отколкото реално. А статистиката е неприятно-реална - помалко от една трета от гражданите на Европейския съюз между 18 и 24 години е излязла да гласува за Евроизборите през 2009 г. И ако я погледнем не толкова емоционално, въпросите се умножават като пролетен рояк. А отговорите, 5 години по-късно, все още изглеждат кухи и лишени от съдържание.

Досега. Месец преди изборите за Европейски парламент, няколко младежки организации се събраха и предприеха стъпки към изясняване на този проблем в България и как да

се обърне тенденцията към по-висока гласоподавателна активност сред младежите. Членовете на Асоциация на обединените европейски студенти - София (AEGEE-Sofia), Европейско младежко движение (JEF България) и Асоциация Дебати София организираха открит форум за младежи по повод изборите за Европейски парламент.

Y Vote е инициатива на AEGEE, посветена на изборите за Европейски парламент. Целта на проекта е да се насърчат и стимулират младите европейски граждани да проявят по-голям интерес към европейската политика и да бъдат по-активни на изборите за Европейски парламент през 2014 г. Като част от Y Vote 2014 бяха организирани срещи с млади хора в над 20 европейски града, състояха се 9 международни конференции, а във Великобритания и Испания се проведоха Автобусни обиколки, които насърчаваха участието в европейските избори. Повече информация: http:// aegee.org/yvote2014/ Europe on Track е проект на AEGEE, който печели европейската награда за млади хора „Карл Велики” през 2013 г. По време на своето второ издание посланиците на Europe on Track достигнаха с влак отново до България. Моника от Румъния, Лусия от Словакия и Гери от Унгария обиколиха над 10 държави и участваха в дискусии за младежко участие, устойчиво развитие и предприемачество. Повече информация: http:// aegee.org/europeontrack/

56


Събитието, озаглавено Y Vote 2014, приюти за един следобед в “Домът на Европа” всеки, който се интересуваше от темата. Срещата започна с дебат на тема “За или против задължителното гласуване”. Присъстващите наблюдаваха сблъсък на подготвени екипи, съдържателни аргументи, доказани факти и наблюдавани явления. Бурята започна, когато бяха съпоставени правото на свободен избор и обществения дълг, което подпали и публиката. За примери бяха представени “магарешкото

към депутатите в Европарламента. Гостите от „Европа на релси“ (“Europe on track” ) разделиха аудиторията на отбори, които трябваше да изработят и дефинират конкретни проблеми, които ги касаят, и които да бъдат включени в дневния ред на управляващите в Страсбург и Брюксел. Участниците показаха, че имат мнение по европейските проблеми, сходно с това на техните връстници в цяла Европа. Младежите бяха категорични, че ще упражнят правото си на глас по време на изборите за Европейски парламент. А

гласуване” в Австралия, санкционните механизми в Белгия и Гърция, както и традициите в Австрия. Дискусията протече с много въпроси от и към публиката, а също така “точкокрация” (модел за рефлексия) беше използвана за събиране на препоръки и мнения. Последната сесия постави логическия завършек на форума. След приключване на дебата и обмена на гледни точки, дойде ред на формулиране на искания

проблемът с хроничното негласуване е лечим чрез диалог. Автор: Атанас Начков

57


За Европейските и други избори Автор: Лазарина Бонева

Май 2014 г. избори за Европейски парламент - ти гласува ли? Ако отговорът е да, добре дошъл в клуба на 10% oт младите българи / на възраст от 18 до 29 г./, които на 25-ти май упражниха конституционно гарантираното си право на вот. Защо? Е, определено не заради хитроумните клипчета на Европейската комисия, приканващи към гласуване младите граждани на ЕС. Не е и заради провокативните послания и специални ефекти, използвани от ПРите на някои политически партии. А защото упражняването на правото на глас изразява мнение и виждане за развитието и на общината, държавата и Европейската общност. Упражняването на право

на глас е обществена отговорност и при липсата на такава от твоя страна не можеш да очакваш друг да се чуства отговорен към теб като гражданин! Да не гласуваш е все едно да пътуваш във влак, който с часове кара през тунел, и вместо да попиташ кондуктора какво става и кой е машинистът, да предпочетеш да стоиш в затъмненото купе, да мрънкаш и да цакаш белот с другите пътници. Затова, ако не си гласувал този път, следващия зарежи белота и гласувай!

на възраст до 29 г. избирателната активност бе 10%. Въпреки това в новия Европарламент от общо 17 избрани евродупетати, 3-ма души са в младежка възраст - Ева Паунова от листата на ПП “ГЕРБ”, която ще се присъедини към групата на ЕНП, Момчил Неков от листата на КП “Коалиция за България”, който ще се присъдени към групата на Европейските социалисти, и Илхан Кючук от ПП “ДПС”, който ще се присъдени към групата на Либериалите / АЛДЕ/.

П.П. На проведените на 25 май 2014 избори за представителите на Република България в Европейския Парламент гласуваха 30% от българските граждани, като сред избирателите

58


25 МАЙ - ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ

ти гласува ли? 10%

30%

Процент младежи активни в Европейските избори

Процент активни в Европейските избори

Приблизителен брой на младите хора в България

Приблизителен брой на имащите право на глас български граждани

Младежка възраст - трима евродепутати Ева Паунова ПП “ГЕРБ”, ЕНП

Момчил Неков КП “Коалиция за България”, Европейските социалисти

Илхан Кючук ПП “ДПС”, Либериалите/АЛДЕ/.

Данни: НСИ / Дневник / ИПИ / Национална стратегия за младежта 2010 - 2020 / Статия

59


За Европейските и други избори Автор: Лазарина Бонева

15 причини да гласуваш на следващите избори Автор: «Младежки Фокус»

15 се оказа най-коментираното число след края на изборите за членове на Европейския парламент. Точно това ни дава повод да споделим с теб 15 причини да гласуваш на следващите избори.

1.

С гласа си нарушаваш комфорта на управляващите партии. Какъвто и закон да изработят, те не могат да контролират как мислиш и какво правиш.

2.

С гласа си ти определяш порциите в управлението. Не олигарсите.

4.

С гласа си ти спираш контролирания вот. Не полицията или журналистите.

С гласа си ти казваш в каква страна искаш да живееш – лява или дясна, европейска или евразийска.

С гласа си ти показваш, че не само необразованите могат да решават избори. Твоят глас е не по-малко важен за политиците.

5.

С гласа си ти казваш, че България принадлежи на младите. Не на бабите и дядовците, колкото и да ги уважаваме.

6. 3.

8.

С гласа си ти наказваш грешките на политиците. Не чакаш Бог да го направи.

9.

С гласа си ти убиваш купената социология.

10.

С гласа си защитаваш позиция. Аргументирано.

11. 7.

С гласа си ти определяш дневния ред на обществото. Не се оставяш на празни управленски програми.

С гласа си подкрепяш стойностните за теб хора. За тях е важно какво мислиш ти.

60


12.

13.

С гласа си изграждаш нова гражданска култура за поколения напред.

14.

С гласа си решаваш съдбата си.

15.

С гласа си даряваш надежда. На всички като теб и мен.

ЗАЩО НЕ ГЛАСУВА?

ТИ?

ДА, ТИ!

С гласа си трансформираш модела на правене на изборни кампании. Не се оставяш тази работа само на маркетинг специалистите.

ЗАЩО ГЛАСУВА? фотографии лицензирани по: Creative Commons

61


РАБОТА В ЕКИП Една от онези ранни сутрини, в които се събуждаш и си се подготвил да вземеш първия транспорт до морето, а пред теб стои важната задача да приготвиш подправката гарам масала. Въпросите са много: Защо познаваш тази подправка? Какво те подтиква да я приготвиш? Как се прави? Вкусна ли ще бъде? В същата тази сутрин се замисляш, че всички сме различни като съставките на подправката, но заедно сме едно може би вкусно цяло стига да намерим подход към конструктивно смесване.

Можем ли да работим в екип или можем да говорим за работа в екип?

РАБОТАТА В ЕКИП КАТО ПОДПРАВКА 62

Youth Focus, edition 6  

Youth Focus is an e-magazine for youth work, youth policy and volunteering of the National Youth Forum of Bulgaria.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you