__MAIN_TEXT__

Page 1

МЛАДЕЖКИ ФОКУС 4

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НЕГОВАТА РЕФОРМА

МЛАДЕЖКИ МЕДИЯТА ДОМ В. ТЪРНОВО

25 ГОДИНИ ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ

Ежедневието с деца и младежи

AEGEE създава проект "Летни университети" преди 25 години

Датското председателство и младите хора в Европа.

Ролята на медията като среда, посредник и арбитър

2


Национален младежки форум обединява 30 младежки организации: Асоциация на обединените европейски студенти AEGEE - София (член на AEGEE-EUROPE), Асоциация за подпомагане на академичната общност (ISIC-България), Асоциация на студентите медици в България (член на Световната федерация на студентите медици), Асоциация „Солидарност” (член на IFM-SEI Europe), Дружество на Обединените нации в България, Европейска лява младежка алтернатива (член на ECOSY, EUSY), Младежка мрежа на Конфедерация на труда „Подкрепа”, Сдружение „Младежки глас”, Младежки Форум 21ви век, Сдружение на младите психолози – “4ти април”, Студентска асоциация за изследване на международните отношения, Младежки център за развитие – Взаимопомощ, Младежко движение за права и свободи, Младежко национално движение за стабилност и възход, Младежко обединение на Българската социалистическа партия, Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (член на European Bureau for Conscientious Objection), Станислав Минев, пълномощник на Младежки Консорциум „Ритъм” – Варна, Народно читалище „Бъдеще сега” (член на Международна награда за млади хора), Национално студентско сдружение за образователен обмен АИСЕК България, Организация за практическо и научно развитие на студентите, Организация на българските скаути (член на Световното скаутско движение), Желязко Латинов, пълномощник на Регионално младежко обединение – Област Хасково, Български младежки форум – София, Его Политико – УНСС, Младежко сдружение „Полет” – гр. Перник, Младежка организация към политическа партия „Земеделски съюз Ал. Стамболийски”, Сдружение „Спортен клуб по бойни изкуства К1”, Сдружение за демократично образование „ФАР” – гр. Бургас, Сдружение на младите психолози в България, Студентски съвет на висше училище „Международен колеж” – Добрич.

“Младежки фокус” е електронно издание за младежка работа, политики и доброволчество на Национален младежки форум. Гл. редактор: Веселин Илиев, Редактори: Диана Йолова, Лилия Буюклийска, Лилия Тамамджиева, Гергана Джелепска, Дизайн и оформление: Веселин Илиев, Автори: Румен Петров, Николай Иванов, Сиана Иванова, Трендафил Величков, Лилия Буюклийска, Христина Недева, Веселин Илиев, Румена Цветкова, Лилия Еленкова, Гергана Джелепска, Велислава Иванова, Лилия Тамамджиева, Диана Йолова, Владимир Иванов, Снимков материал: Национален младежки форум, Европейски младежки форум, Mediacafe, Медийни партньори: Youth Opinion magazine (youthforum.org) и www.mediacafe. bg, Адрес: София, бул. “Васил Левски” 35, партер, Адрес за кореспонденция: София, Студентски град, бл. 61; Творческа работилница: Варна, ул. "8ми ноември" 14, Email: youth.focus@nmf.bg, Web: www.nmf.bg (очаквайте скоро). Корица: Йонита Иванова, Емилия Узунова, Милен Шодгроф, Петър Киров, Данаил Мачев, МГ "Гео Милев", гр. Плевен

Списание "Младежки фокус" се издава благодарение доброволния труд на своя екип, сътрудници и партньори. Всички статии са авторски и са подготвени за сп. "Младежки фокус". Благодарим ви за приноса! СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕКСТОВЕТЕ В СПИСАНИЕТО НЕ ОТРАЗЯВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОФИЦИАЛНАТА ПОЗИЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА! 3


КЪДЕ СА МЛАДЕЖИТЕ??? МЛАДЕЖКИ ФОКУС ЗНАЕ КЪДЕ СА МЛАДЕЖИТЕ! Младежки фокус е електронно издание на Национален младежки форум за младежка работа, политики и доброволчество. 4


ЗА МЛАДЕЖТА У НА Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" стартира процедура за

Ежегодният форум за младежка политика и работа на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, Община Варна и набиране на проектни Национален младежки форум ще има своето юбилейно предложения по Национална издание от 4ти до 8ми юли. програма за младежта 2011 е младежкото 2015, Подпрограма 3 Младежко Темата доброволчество и участие в п р е д п р и е м а ч е с т в о . обещават доброволчески инициативи, Организаторите както и участие Национални интересни срещи с представитеи големи компании и инициативи и кампании. на дипломатически мисии. Крайният срок е 18 май, а всичко останало можете да намерите Американският и корейският посланици са сред поканените. тук. Към организаторите се JobTiger и Спортистите от НСА присъединиха Атлантическия клуб в България, а хвърляха спортните финансовата подкрепа е отново си отличия в краката от "Младежта в действие" и на министрите пред Община Варна. Мястото е ясно Министерския съвет. Те ВАРНА. Очаквайте страницата на обявиха, че се отказват от форума и как може да се участва всички награди, които са в началото на април. спечелили заради невижданото посегателство върху обектите На 5ти април Народното на студентите по черноморието. събрание прие Закон за Студентите от различни младежта. университети от България също подкрепиха колегите Калоян Димитров е си в борбата с цимента и застрояването на хотели и новият Главен секретар поискаха от Бойко Борисов на Национален младежки незабавно да се намеси и да форум. Той беше избран от спре всичко това. управителния съвет да подкрепя Те обявиха гражданско работата на организацията неподчинение блокираха Калоян не е ново лице за НМФ, Орлов мост, както площада той участва в създаването на пред Народното събрание в организацията през 2010г., в София. Причината е нерешеният качеството си на представител проблем с водната база на на студентския съвет на УНСС, Академията край град Несебър. на който е председател и до Шествието започна отзерото днес. Работата на Калоян ще Ариана, а дъжда не успя да бъде свързана с осъществяване осуети плановете на студенти, на административна подкрепа преподаватели и служители на в дейността на НМФ, както и висшето учебно заведение. осъществяване на по-активна 5

комуникация с членовете на организацията. За да се свържете с него използвайте secretariat@nmf.bg.

Община Варна взе две важни решения за младежите в града кандидатурата на Варна за младежка столица на Европа през 2015 година и сливането на младежки дейности и спорт с образование. Национален младежки форум подкрепи кандидатурата на Варна и обеща да промотира активно града сред парньорите си в Европейски младежки форум.

Национален младежки форум посети Харманли и Кърджали през последните

два месеца. Бяха проведени срещи, както с местната власт в двата града. Основното послание на управителния съвет на НМФ към управляващите на местно ниво беше свързано с включването на младите хора в живота на общините и промотиране на тяхната активност. В Кърджали

младежи от ученическия парламент присъстваха на заседание на Управителния съвет, някои от тях се включиха в дискусия по повод промени в устава на платформата.

Национален младежки форум ще проведе своя пролетна среща на 04-05 май по покана на местния младежки форум в Община Перник. Организацията ще


АС, ЕВРОПА И ООН... гласува приемането на нови от Дневния център за деца младежки организации в с увреждания и деца без платформата. родители, намиращ се в столичния квартал „Овча купел”. Национален младежки форум Събитието бе инициирано от организира среща с корейския председателя на организацията посланик на 05 април в парк- – Димитър Митев, който дари хотел Витоша в София. Около събраните от колегите му стотина младежи бяха пленени средства за отпразнуването от мотивиращата презентация на рожденния му ден, за дипломата на тема "Младежта да зарадва нуждаещите се и света на иновациите". деца по случай празника. С Според Чън Би-Хо България помощта на целия му екип има невероятен потенциал, това добро дело бе успешно който не се използва в реализирано. Сдужението също правилната посока. Човешкия така призовава младите хора ресурс, който страната ни да се замислят как да похарчат притеажава в областта на средствата си – да помогнат за една детска усмивка или да високите технологии може рискуват здравето и живота си да превърне страната в все по-опасния „Студенски ни в лидер от световна град”? величина. Всичко това е в ръцете на младите хора на На 30 април – 1 май в гр.София ще се проведе международна България. младежка конференция на тема Асоциацията за подпомагане на „Качествено образование академичната общност подготвя за качествени работни карта на Еразъм по повод 2тата места”. Организатори на годишнина на програмата. събитието са Сдружение Бивши стажанти по Еразъм „Младежки форум 21 век” са поканени на се включат. и Младежкия комитет на Паневропейския регионален Стартира конкурса за избор съвет към Международната на Български младежки конфедерация на профсъюзите. делегат в ООН. Желаещите Участие в конференцията ще да представляват младежта вземат около 100 младежи от на странта ни в ООН следва цяла Европа. да посетят страницата на програмата. НМФ е партньор на Европейски младежки форум посети Национален конкурса "Български младежки ще младежки форум на 27ми и делегат в ООН." 28ми май 2012 година. Поводът На 1 март тази година младите на посещението този път е социалдемократи от ЕЛМА кандидатурата за членство българската младежка подариха мартеници на на в европейския момиченцата и момченцата платформа

форум. Посещението ще включи срещи с представители, както на НМФ, така и на младежки организации от цялата страна. Европейският младежки форум Европейския икономически и социален комитет провеждат съвместна конференция на тема "Качествена работа

за ли

младежта: Толкова много искаме?". В

срещата участва и Ласло Андор, еврокомисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването. За допълнителна информация посетете FB страницата на форума.

Съвета на Европа кани млади блогъри и онлайн активисти на тренинг в Страсбург в периода 20-27 май. Поканата важи до 19ти април. Още информация можете да намерите тук.

На 16май ще се проведе YO fest за втора година на площада пред Европейския парламент.

Изпращайте своите новини за младежка работа, политика и доброволчесво на youth.focus@nmf.bg

6


ЧЕРНО МОРЕ И МЛАДИТЕ ХОРА

Страните от Черноморския регион показаха, че институции и НПО могат да работят заедно за младежкия сектор Автор: Румен Петров

В края на януари се проведе първата среща по проекта за насърчаване на сътрудничеството между институциите и неправителствените организации в младежката сфера в Черномор-

7

ския регион. Българският байджан, Беларус, България, партньор по проекта е Национал- Грузия, Молдова, Румъния, ният младежки форум (НМФ). Русия, Турция, и Украйна. Всяка от страните изпрати членове на Контактният семинар срещна местните национални младежки в град Кишинев, Молдова съвети и представители на представители на Армения, Азър- съответното министерство,


което отговаря за младежките политики. Участниците от България бяха Яничка Труева, директор на Дирекция „Младеж” при Министерството на образованието, младежка и науката и Румен Петров, председател на Контролната комисия при НМФ. Целта на семинара беше да запознае участниците един с друг и те заедно да очертаят състоянието на младежките сектори в отделните страни от гледна точка на институциите и на неправителствения сектор. След обмяната на знания и опит в оформянето и регулирането на младежта, бяха формулирани възможности за разрешаване на местни проблеми по модела на съседните страни. Важна част от срещата беше да се посочат сходни проблеми и да се обсъдят възможните общи действия. Така бяха очертани мисията и принципите

на „Черноморската младежка мрежа”. В семинара участваше и председателят на Европейския младежки форум (ЕМФ) - Петър Матяшич, който представи състоянието на младежкия сектор и отношенията с Европейските институции. Специално внимание в презентацията получи НМФ – най-новия кандидат за член в ЕМФ. Първоначалните дискусии в семинара станаха основа на следващия компонент на проекта – едноседмични обмени между младежките съвети от региона. През месец май НМФ ще изпрати свой представител в Москва, където ще обмени опит „на терен” с колегите от Националния младежки съвет на Руската федерация. Поканата за обмена дойде лично от председателя на организацията – Денис Баринов. По същото време НМФ ще посрещне представител на грузинските младежи, който ще може да се

включи в нашите инициативи. По време на обсъжданията България беше една от найжеланите дестинации за провеждане на обмен, тъй като е една от двете страни членки на Европейския съюз от групата държави по проекта. Проектът ще продължи до месец септември, когато ще бъде представен общ доклад за състоянието и възможностите през младежкия сектор в Черноморския регион. Координатор на проекта е Национален младежки съвет на Молдова (CNTM), а партньорството от българска страна се ръководи от направление "Международно сътрудничество" при НМФ.

8


ЕКО ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАЙ КОПРИНКА

Николай Иванов - СНЦ „Младежки център за развитие- Взаимопомощ” С настъпването на пролетта в Града на розите ще се реализира поредна прекрасна инициатива, финансирана по програмата „Младежта в действие”. В рамките на два месеца – 05.03-05.05 2012 дванадесет ентусиазирани доброволци от Латвия, Македония, Унгария, и Полша ще участват в разнообразни общественополезни инициативи като част от 9

проекта „Екологично развитие 2” е Сдружение с Нестопанска Цел„Младежки център за развитиеВзаимопомощ”. За двата месеца прекарани в България, младежите ще имат възможност както да се запознаят с нашата култура и традиции, така и да отбележат Деня на водата, Седмицата на гората, Деня против ГМО и Деня на Земята. Проекта включва и почистване на района около

язовир Копринка, съчетан със заснемане на филм на екологична тема, както и конференция, свързана с екологията. Това ще е комбинирано и със срещи с представители на местната власт и на доброволчески организации от региона. На международните доброволци ще гостуват и български младежи от скаутската организация, които ще осъществят свой лагер в района. Предвижда


се доброволците от Латвия, Македония, Унгария и Полша да създадат своя песен, която да бъде и своеобразен химн на кампанията. Ентусиастите ще се борят и за подобряване рекорд на Гинес, като ще окуражават Даниел Цокев от Казанлък, който възнамерява да бяга 48 часа без спиране. Освен всички тези дейности са предвидени и разнообразни работни ателиета, посещение

на ВЕЦ, на Спасителен център за диви животни, както и запознаване с пречиствателна станция за отпадни води. За популяризиране на кампанията сред местната младеж ще се организират и дръмс и ди джей шоу, както и много други изненади. Идеята е породена от успешната кампания за почистване през изминалата година, при която бяха събрани над 5 тона отпадъци. Сред

партньорите на фестивала са Община Казанлък, Младежки общински съвет, Исторически музей „Искра”.

10


Отворените врати на Европа... или образование без граници Сиана Иванова ...А едно време как беше...’, сигурно често сте чували това от родители, баби и дядовци с един малко носталгичен и замечтан тон. Миналото винаги има този неповторим чар, по който всеки въздиша понякога. Нека ви представим нещо положително от сегашното; нещо, което позволява да нарисувате бъдещето си по различен начин, с цветове и форми, които само си изберете. От известно време насам, обучението в чужбина вече не е далечна и непостижима цел. Напротив, отворените граници на Европа предоставят нови възможности за развитие и същевременно отварят мирогледа към други култури. И ако мислите,че кандидатстването е твърде голямо премеждие, тези няколко реда ще ви накарат да размислите.

11

Вместо да перифразираме и разказваме непряко какво е наистина да живееш и учиш в чужбина, ви представяме интервю с един български студент в Дания, в което той споделя своите виждания и впечатления. Той е кандидатствал да учи в Дания чрез Dream Foundation, организация която осигурява помощ с набиране на информация, оформяне на документи и връзка с избраните

университети. С Dream Foundation, имате възможността да избирате между близо 60 учебни заведения и 3000 специалности по целия свят. Всяка година Dream Foundation помага за сбъдването на мечтите на стотици млади хора от България, Румъния, Естония, Полша, Обединеното Кралство и много други.


YF: Можеш ли накратко да се представиш – име, държава, възраст, университет, учебна програма... Казвам се Юлиан Димитров Ценкин, на 27 години съм и моята родна страна е България. Това е моят първи семестър в Aarhus University, в Институт за бизнес и технологии (AU-IBT), Хернинг, Дания и моята специалност е International Communication and Multimedia (Международни комуникации и мултимедия). YF: Какви са очакванията ти от твоята специалност? Амбицията ми винаги е била да помагам за развитието на хората. Осъзнах, че доброто бизнес образование може да бъде използвано като полезен инструмент, който спомага за по-силната връзка между моите идеи и хората, които се интересуват от моята сфера. Затова избрах „Международни комуникации и мултимедия” и наистина вярвам, че ще науча не само основите на комуникацията и мултимедиите, но също и различните подходи на дефиниране, развитие и стартиране на нова идея на пазара. Това е нещо, което много ми харесва и се доближава до моите цели. В момента продуктите, които искам да развия са вече в ума ми, но имам нужда от университета, лекциите, мненията на професорите и специфичните познания, за да ги реализирам на практика. YF: Имаше ли достатъчно добра информация по време на въвеждащата седмица? За мен информацията беше подходяща и тясно свързана с 12


нуждите и очакванията ми. За в бъдеще бих препоръчал повече помощ от университета за полесно намиране на квартира в Хернинг и околността. Всяка година AU-IBT привлича все повече студенти.

нови хора и бях на много добри партита. Мисля, че вече всичко си идва на мястото и аз съм много щастлив от това. YF: Какво ще кажеш за учебната си програма? Различава ли се от първоначалните ти очаквания?

YF: Смяташ ли, че имаш достатъчно информация за До сега съм много доволен от социалния живот в Хернинг? видяното. Подходът е малко поразличен от това, което очаквах. Ако трябва да бъда честен, моето Няма значение, така е дори попърво впечатление беше: „О добре. Различното е работата не, това е малък провинциален в екип. Трябва да решаваме град!”. Но после осъзнах, че това по-големите задачи, които градче никога не спи, особено ни дават в група. В резултат, в почивните дни. Има различни взаимоотношенията ни като партита и разнообразни начини колеги се подобриха и в момента да се информираш за тях. Общо си взаимодействаме още повзето за почти 90% от събитията добре, т.е. акцента пада върху можеш да разбереш от Facebook. усъвършенстването на уменията Освен това има и специална за работа в екип, за сметка на организация на студентите, индивидуалните умения. която пуска новини като съобщение във Facebook, праща YF: Какво ще кажеш на тези, мейли и т.н. – алтернативен които се колебаят дали да учат начин да научиш къде има нещо в чужбина или не? ново и кога ще се състои. С две думи, ако обичате да Тези, които се колебаят дали да излизате често, ако обичате дойдат в Дания, трябва да си не само да учите, но и да се отговорят на няколко въпроса: позабавлявате, можете лесно способни ли са да живеят и учат да разберете подробности за под напрежение, ще могат ли да всички събития и партита. Освен се справят финансово преди да това като част от студентското общество на AU-IBT, винаги ще има някой колега, приятел или табло, или информационна брошура, от която да се осведомиш дори да нямаш профил във Fаcebook. YF: Вече мина месец от както си тук. Разкажи ни как се справяш? Установи ли се, намери ли нови приятели и т.н. Този месец беше наистина вълнуващ за мен. Трябваше сам да си намеря място за живеене и за щастие успях да го направя. Впоследствие срещнах много 13

си намерят работа (това може да отнеме между два месеца и година)? Това ли е нещото, което наистина желаят, защото за да го следват ще им е нужна голяма мотивация, за да се справят с много трудности, разочарования, нови ситуации, културен шок, езикови бариери и т.н. За положителните страни ще кажа, че ако сте наистина сигурни или се колебаете, Дания осигурява отлична социална сигурност, високо качество на образованието, приятелска атмосфера, много добър социален/нощен живот и добър бизнес климат. Като цяло, ученето в чужбина е приключение, но със сигурност не от лесните. Страхотно пътешествие за откриване на нови неща, тестване на лимита на възможностите и подобряване на качества, характер, умения и др. Независимо какъв, аз съм щастлив с моя избор, защото намерих много нови приятели, вдъхновения за моето бъдеще и не на последно място ставам все по-независим и зрял, живея и се справям сам и това ми дава удовлетворение, което не може да се сравни с нищо друго.


Учи в чужбина! Мечтите могат да са малки или големи, но има достатъчно за всекиго! www.dreamfoundation.eu

14


Граждански активен ли си?

Екип на направление „Гражданска активност” на Национален младежки форум има удоволствието да ви представи проекта си „Живей С.Е.Г.А.”, получил европейско финансиране от госпожа Филиз Хюсменова, български представител в Европейския парламент от групата на АЛДЕ/ ДПС. 15

В учебните часове по гражданска активност през април и май нашите доброволци ще популяризират гражданските дейности и техните реални ползи върху младите хора и обществото. Ще се наблегне на неформалното образование като валиден и ефективен метод на развитие на личностни и професионални качества у младежите. Гимназистите ще

бъдат информирани относно възможностите за сдружаване по интереси (спорт, култура, наука и пр.) и груповото отстояване на поставени цели. Стартирахме на 3 април 2012 г. във Велико Търново!


Ще се присъединиш ли?

Цели на проекта са: ДА насърчи младежите към по-активна гражданска позиция; ДА информира младежите за различните доброволчески дейности, които съществуват и да предизвика инициативността им; ДА убеди младежите, че си заслужава да са СИЛНИ и да отстояват с ЕНТУСИАЗЪМ своите права, чрез ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ. 16


МЛАДЕЖИТЕ СОЦИАЛИСТИ ПОДГОТ АЛТЕРНАТИВЕН ПРОЕКТ НА ЗАКОНА Автор: Трендафил Величков Снимки: МО на БСП Младежкото обединение в БСП подготви алтернативен проект на Закон за младежта. Неговата цел беше създаване на инструмент, който да решава реалните проблеми на младите в България, както търсене на консенсус по въпросите на младежката политика с широк кръг младежки политически и неправителствени организации и гарантирано участие на младите хора в процесите на формиране на политики за младежта. Това стана ясно по време на дискусия на тема „Закон за младежта: Къде са младежите?”, организирана от Младежкото обединение в БСП (МО в БСП), Фондация „Фридрих Еберт” – бюро България и Институт за социална интеграция. 17

В дискусията се включиха представители на Националния младежки форум, Европейски информационен център, Асоциация за подпомагане на академичната общност, Сдружение „Екомисия 21 век”, БМФ „Младостта на Балканите”, Младежка инициативна група, Младежки форум 21 век, Асоциация „Дебати” членове на МСДС, МДПС, Български социалдемократи, Младежка организация на ЗС „Александър Стамболийски”, ПД „Евророма”, народните представители от Коалиция за България (КБ); Драгомир Стойнев, Валентина Богданова и Ивелин Николов. По-късно депутатите от КБ съдействаха алтернативните предложения на младите в БСП да бъдат внесени за обсъждане

в Народното събрание, където предстоеше да се разгледа и законопроект за младежта, предложен от МОМН. В законопроекта на младите социалисти са заложени данъчни облекчения за отглеждане на деца и за закупуване на собствено жилище, мерки за социално включване на младите хора в риск, залага нормативни предпоставки за развитие на младежката база. В него е заложено и допълнително финансиране на мерките и политиките чрез Фонд за развитие на младежта. Работодател, който наеме за първа работа безработен до 29-годишна възраст, да бъде освободен от осигурителни вноски за не по-малко от три и не повече от шест месеца.


ТВИХА А ЗА МЛАДЕЖТА Това да залегне в проекта за закон за младежта, предложи на дискусията Драгомир Стойнев, председател на парламентарната Комисия по труда и социалната политика и заместник-председател на МО в БСП. „10 000 младежи са напуснали страната през 2010 г., през 2011 г. всеки трети млад човек е безработен”, посочи Стойнев.

Младежите днес не са хомогенна, а фрагментирана група от гледна точка на своите интереси и потребности. Според общественото мнение младите се интересуват най-вече от пари, работа и развлечения, докато образованието е едва на шесто място. „Самите младежи обаче споделят, че се интересуват повече от образование и се получава дисонанс между нагласите на младежите и на Участниците в дискусията обществото като цяло”, посочи посочиха ограничаването Стефан Георгиев, социолог от на представителността на агенция „Афис”. младежките организации, границите на младежката Предложението на БСП реално възраст, липсата на яснота по не беше взето предвид, въпреки отношение на ангажиментите че в свое официално становище на общините и въпроса за Национален младежки форум доброволчеството като слабости посочи, че мерките в него в проекта на МОМН. надграждат текстовете на по-

късно приетия закон. Сред причините, които се посочват от управляващата партия ГЕРБ са невъзможност от страна на държавата да осигури средства за младежта в момент на криза. В същото време Европейският съюз, на който е член и нашата страна определи инвестицията в младежта като водеща за справянето с кризата и постигането на висок икономически растеж.

18


ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ ДУХ Автор: Лилия Буюклийска, Снимки: AEGEE-Sofia 19


Лятото е сезонът на приключенията. Под галещите лъчи на слънцето всяко предизвикателство е постижимо и всяка задача може да се превърне в забавна игра. Точно затова AEGEE (Асоциация на обединените европейски студенти) създава своя проект “Летни университети” преди точно 25 години.

Защото лятото е сезонът на почивките, а какво по-добро пътешествие от две седмици, изпълнени с лудории, партита и връстници от цяла Европа и то на ново интересно място. А и защото истинските AEGEE хора обичат да пътуват, но не и със скучните пътеводители, те говорят много чужди езици, но най-добре владеят езика на разбирателството. Любопитството е тяхното второ име, а животът им тупти в ритъма на AEGEE. Дори си имат нещо уникално, наричано AEGEE-Spirit. И сигурно тук вече се чудите какво е това магично нещо и как точно се чете това скупчване от букви. Това е просто AEGEE (“АЕЖЕ”) и е една от най-големите организации в Европа. Възникнала е през 1985, когато повечето от нас са се раждали и е една от главните „виновнички” за стартирането на Еразъм преди 25 години. В България AEGEE има от 1991 и в София е приела името „Асоциация на обединените европейски студенти”. Понеже няма национално ниво за европейския клон на организацията ние сме си просто AEGEE-Sofia и това ни помага ден след ден да мислим отвъд границите, за което свидетелства и тазгодишния ни летен университет – организиран съвместно с AEGEE-Novi Sad и AEGEE-Nis. Сигурно се чудите как е било възможно да станете част от подобна организация преди 20 години, когато много от нас си вадеха първите задгранични паспорти. Оказва се, че за един от основателите на организацията – Теодор Милев - няма невъзможни неща. Това показва и достигането му до поста управляващ директор на "Майкрософт България”. Да се надяваме, че и ние един ден ще 20


стигнем до подобна длъжност.

С какво се занимаваме иначе? Уникалното в AEGEE е, че всички събития и конференции се организират от и за членове на организацията и тъй като ние присъстваме в почти 200 града, се оказва, че всеки месец има поне по 4-5 интересни и примамващи „ивенти”. А през лятото са доста повече, защото над 100 Летни университета трябва да се поберат в помалко от 4 месеца и да оставят незабравими спомени на над 4000 ентусиасти. Звучи примамливо, нали? И вие сте щастливци, защото срока за кандидатстване за Летен Университет е 24 април. Не го изпускайте, а ни потърсете на www.aegee-sofia.org. Там ще видите всички подробности и контакти. В AEGEE ние с любов и лека насмешка казваме „Вие я наричате Европа, ние й казваме свой дом”, но година след година доказваме, че превръщаме шегата в истина. В AEGEE още от създаването й се борим за четири ключови неща, които наричаме свои стълбове: Активно гражданство, Мир и стабилност, Висше образование и Културен обмен. Конкретните ни цели в периода от 2011 до 2014 ще се фокусират върху поактивното участие на младите хора, изграждане мостове между всички части на Европа и в частност отваряне към Русия, Беларус, Азърбайджан и Армения и включването по различни начини на малцинствата в нашите държави. Ние сме млади и ентусиазирани и това е ключът към цялото това приключение – ключът към Европа – AEGEE. И пожене 21


22


в AEGEE всичко е възможно ние реализираме много трансгранични проекти, един от които са вече споменатите „Летни университи”. За да разпръскваме европейския дух, който носим и да споделяме опита, който имаме от AEGEE, се връщаме в училище с проекта „YOUrope needs YOU”, който представя пред ученици от 10 и 11 клас какво означава на практика Европейския съюз, какви възможности за мобилност имат и всякакви подобни европейски чудеса. Друг проект, който се занимава с висшето образование в Европа и неговите проблеми, е “Higher education days (HED)”. Чрез множество конференции в цяла Европа се изследват проблемите на Висшето образование по страни, прилагането на Болонския процес и признаването на неформалното образование. Въпреки че чрез един от проектите ни изследваме и къде са менталните и физически граници на Европа („Where does Europe ends”), ние имахме достатъчно кураж и да ги прекрачим чрез проекта “Beyond Europe”, който реализира case study пътувания до Индия и Южна Африка, изследвайки как можем да помогнем в развитието на младежките организации в тези държави. Не забравяме и насърчаване многообразието на езиците в European day of languages, както и опазване на околната среда с European day of environment. Както и още безкрайно много възможности да намерите съмишеници на вашите интереси. Защото културния обмен в AEGEE е двигателя на всички тези безкрайни приключения, а уникалният ни AEGEE spirit е възобновяемата енергия, която ни задвижва. 23


24


WEAK UP! AEGEE-SOFIA 25


26


МИКЦ-БУРГАС ИНФОРМИРА СТУДЕНТИ Автор: Христина Недева, Снимки: МИКЦ-Бургас На 29 Февруари екипът на МИКЦ – Бургас – „Гласът на младите” посети университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Там се проведе информационна среща със студентите, за да се запозная студентите с дейността на организацията. Бяха разисквани многообразните дейности, включени в проекта, както и възможностите и 27

перспективите, които той може да им предостави за едно подобро обучение. По време на презентацията студентите проявиха интерес главно към бъдещите мероприятия на МИКЦ – Бургас, акцентирайки върху обучения, бизнес консултиране и оформяне на младежки проекти, заложени в програмата за месец март. Срещата се

осъществи със съдействието на студентския съвет и центъра за кариерно развитие към университет ''Проф. д-р Асен Златаров''. Проектът МИКЦ – Бургас „Гласът на младите” е национална програма за младежта към националния център ''Европейски младежки програми и инициативи”.


МИКЦ-БУРГАС И РАФИ БОХОСЯН НАДЪХВАТ МЛАДЕЖИ Над 80 млади хора взеха участие в семинар за успешно развитие на МИКЦ – Бургас „Гласът на младите” към Сдружение „Младежки Глас”, с подкрепата на „R Project’’и „Social me’’, осъществен по проект Национална програма за младежта към Националния център ''Европейски младежки програми и инициативи”.

Рафи Бохосян беше инициатор на идеята, заедно с екипа от формата Поли Генова, Ален Попович, Ники Станоев, Калин Терзийски и Атанас Генов в Морско казино-Бургас. „Чрез този семинар искаме да запознаем младото поколение с успешно развиващи се млади хора, с това как могат разгърнат потенциала си’’ беше

категоричен Рафи Бохосян – почетен председател на клуб „Култура” към Сдружение „Младежки Глас”. „Социалните мрежи ще предложат още по-лесен начин за комуникация с цел да не излизаме от пространството, защото бъдещето е там, с новите смартфони ще можем 28


да извършваме всичко през тях. Опитвайте се да бъдете последователни и да водите диалог със своите потребители. Открийте своята база уникалност в живота и бъдете себе си пред хората” съветва Ален Попович, маркетингов мениджър на „Social me’’. Специално за участниците Поли Генова и Ники Станоев представиха една нова дуетна песен „Аз съм си аз – ти си ти!’’, чийто текст беше написан за семинара.

Поли Генова разказа за музикалната си кариера, сподели стъпките, по които е вървяла и мотивира младежите да търсят успеха. „Техниките за превръщане на мечтите в реалност, според мен са самите мечти. Не трябва да се спира, това поддържа духа и вътрешното усещане за живот. Мислейки за нещо ти всъщност проектираш това, което искаш да постигнеш’’ сподели Поли Генова. Съвременния български писател и сценарист Калин Терзийски обхвана тематиката за ценностите и активната позиция в обществото.

29


30


31


ПРОЕКТИТЕ КАТО ЗАБАВНО ЗАНИМАНИЕ Автор: Веселин Илиев, Снимки: Даниел Джинсов

МИКЦ - Пловдив област стартира серия от обучения за младежи и младежки работници. Обученията са насочени към младежи извън Пловдив, като първи бяха 20 младежи от Община Марица. Обучението имаше за задача да убеди младежите, че проектната дейност не е просто "изкарването" на пари, а е вече начин на живот. Да формулираш цели, задачи и очаквани резултати е не просто скучно начинание, а набор от умения, които са полезни в ежедневието ни, създават конкурентно

предимство на пазара на труда, но в същото време могат да бъдат и много забавно начинание. В рамките на два дни участниците трябваше за първи път в живота си да създадат проект. Резултатът са 5 проектни предложения, от които "всички ще бъдат реализирани, защото засягат идентифицирани от общината проблеми", това каза на представянето на проектите зам. кмета Стефан Цанков, който е младежки лидер от дълги години и добре познава какво е необходимо, за да се включат младите хора активно в живота

на общината. Обучението се организира по инициатива на Община Марица, която чието ново ръководство има амбицията да включи активно младите в управлението на общината и да ги амбицира да бъдат част от това да направим своите населени места привлекателни за живеене. Следващото обучение на МИКЦПловдив облас ще се проведе със служители на читалища. Обучителите са от Национален младежки форум. 32


ВРЕМЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЦА Автор: Христина Недева Снимки: Младежки форум 21век По случай празника на Баба Марта младежката организация на КНСБ – Сдружение „Младежки форум 21 век”, посети Трето помощно учулище „Едуард Сеген”. Там младежите организираха благотворителна акция под надслов „Подари мартеничка – дари усмивка на едно дете”.

Централата и федерациите на синдиката. С много настроение и обич членовете на Сдружение „Младежки форум 21 век” пожелаха на децата и преподавателите им много здраве, късмет и сбъднати мечти. Много вълнение и усмивки предизвикаха вкусните торти, приготвени от майстори – сладкари, специално за децата. Младите доброволци зарадваха Учениците от Трето ПУ „Едуард децата с мартенички и лакомства, Сеген” В София бяха приготвили дарени от служителите на специална програма за гостите 33

си – със стихчета и песнички те разказаха легендата за мартеничките, символ на надеждата, здравето и силата. Децата също така бяха подготвили красива изложба по случай празника. Уникалните детски творби бяха изцяло откупени и дълго време ще красят залите и фоайетата на КНСБ, за да доставят радост на повече хора.


34


Автори на плаката: Веселина Делчева, Луиза Китар, Христо Христов, Христо Петров, Георги Арнаудов 35


УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НЕГОВАТА РЕФОРМА НЯКОИ АСПЕКТИ В НОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКОН Автор: Лилия Еленкова През 2001 година живеех на общежитие в Студентския град и определено нямах никакви интереси, свързани с процесите в сферата на образованието освен това да си ходя редовно на лекции и упражнения и да излизам с колеги насам натам. Но това как е организиран

и структуриран процесът образование не ме интересуваше. Това, което

ме провокира, беше едни депозити, които се събираха в общежитията и които така и не разбирах защо и как се разходват. Консултирах се със Студентския съвет /СС/ на СУ „Св. Климент Охридски“ и те ме посъветваха да проверя колко студенти имат същото мнение като мен. Събрах подписка и така започна моето сътрудничество със Студентски съвет. Увлякох се, станах пълноправен член, после представител на СС на СУ в Националното представителство на студентските съвети и все повече започнах да навлизам в темата за „процеса висше образование“. От 2003 до

2005 година бях представител в Европейския студентски съюз, където научих много за Болонския процес и неговото развитие в страните, подписали Болонската декларация за синхронизиране на образователните системи. България също е част от този процес. След като приключих дейността си в СС, започнах да работя за неправителствена организация - ISIC България, която си сътрудничи с училища, висши и средни. Темата за образованието винаги ми е била много близка и интересна и ако до сега предимно се интересувах от процеса висше образование, последната една година започнах да чета и разисквам все повече и темата за училищното образование.

АКЦЕНТИ В НОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКОН

Първо сериозно трябва да се помисли за оценяването на знанията и уменията на учащите. В системата на образованието все още не е ясно дефинирано понятието „успех” и неговото измерване е предимно на количествен принцип, което създава предпоставки за изграждане на неточна представа какво представлява успешното развитие на личността. Проверяването на знание трябва да се осмисля през ясната представа, че тази проверка е отнесена към конкретен момент и ситуация и тя би могла да има дългосрочен характер, т.е учащия да изостане в знанията, но може и учащия да демонстрира цялостност на усвоените знания при следваща проверка. Средното аритметично тук е много демотивиращо.

РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ

Има няколко точки, които са Второ сериозно трябва да се много важни, а именно: преосмисли ролята на учителя. В момента учителят е много ОЦЕНЯВАНЕ повече изпълнител, отколкото 36


пълноправен участник в процеса на образование. От съществено значение е участието му в планирането на учебния процес, съобразен и с капацитета на обучаващите се и отговорността, която учителят поема за крайния резултат. Изискваме от учителите да постигат резултати с образованието на нашите деца, искаме да постигат резултати с тяхното възпитание, т.е ние искаме краен резултат и е много повече от справедливо да оставим учителите за преценят методите, които ще използват, съобразени с нуждите на обучаващите се. Рамката трябва да е еднаква, но трябва да има повече гъвкавост в учебните планове и методологията. Не случайно, когато говорим за Болонски процес в сферата на висшето образование, не говорим за еднакви образователни системи, а за синхронизиране и разпознаваемост на натрупаните знания. Това е същото, но на микрониво.

НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

и Европейския студентски съюз има разработен „политически документ“, който дефинира понятията „ниформално“ и „информално“ образованиe и тяхната роля и полза. В Центровете за подкрепа НМФ вижда /изразено в официално становище на НМФ, изпратено до МОМН / възможност за сътрудничество на НПО – тата в България и институциите за формално образование, като преминем дефинирането на това какво и неформално образование и неговите ползи, а направо организираме пряко сътрудничество, спазвайки всички стандарти за качество, изисквани от формалната система. Младежките неправителствени организации ако през 2000 година едва започваха някаква дейност, то в момента през 2012 имат вече сериозна история и постигнати цели, за да ги разгреждаме като нещо неясно и неустановено. С радост можем да кажем, че повечето от тях са членове и на Националния младежки форум.

ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАВАНЕТО В Трето системата на формалното ОТГОВОРНОСТ образование все повече трябва да се отваря за работа с „доставчиците на неформално образование“, като тук разпознаваме неправителствените организации, които активно развиваме различни дейности. В проектозакона има две неща, които са иновативни и положителни, и те са свързани с кариерното ориентиране на учащите и с валидирането на неформалното образование. Може да минем още няколко крачки напред. За неформално образование и неговите ползи се говори още през 2003 година 37

Четвърто, но не на последно място е крайно време да започнем един по – откровен разговор за отговорността, която се поема и ролята на субекта в нея. Прекаленото вземане на решения „отгоре“ е в пряка борба с поемането на отговорност. Няма нищо по

– демотивиращо някой да вземе решение, а ти след това да носиш отговорност.

Това кара само хората да не искат да правят нищо и да чакат. Също така все още не сме започнали да възпитаваме подрастващите

Илюстрациите в статията са плака сигурност и вътрешен ред" на Европе


Автори на плаката: Петя Ангелова, Грета Дойчева, Виктория Аращкеванова, Инна Николова, Долорес Коева, ОДК - Варна

ата финалисти от Конкурс за детски плакат "Нарисувай ми едно право" на Главна Дирекция "Свобода, ейската комисия по случай 20-тата годишнина от приемането на Хартата за правата на детето. 38


в поемане на отговорност съответно спямо възрастта, в която се изисква това действие. На най-простите въпроси е най- трудно да отговориш, въпроси като „Защо? “, „Какво?“, „Как?“. Трябва да насърчаваме подрастващите да питат и да са иновативни и креативни в своите действия, да приемаме начина им на мислене и да ги караме да се конкурират в мисленето, а не в материалните неща, които притежават или могат да притежават. Ако говорим за икономика на знанието, тя няма как да ни се получи, без утвърждаване на механизми на развитие на това знание в човешкия ресурс, с който разполагаме.

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ Ако на 18 години вече мога да се оженя и да имам деца, без да искам разрешение от родителите си, то би трябвало да мога да вземам и други решения, отнасящи се до моето личностно развитие. Това няма как да стане, ако систематично не обясняваме на учащите отговорносите и правата, които те имат. Скоро водихме една дискусия за ангажиментите ни като граждани, които ние така и така не научаваме в училище, но които сотят пред нас в момента, в който започнем „зрелия“ си живот. Нямаме никаква представа какво е да гласуваш, нямаме никакво отношение към факта, че държавата плаща нашето образование и че за да има пари за следващите поколения, трябва да плащаме съвестно данъци и осигуровки, когато се впуснем в пазара на труда, нямаме никаква представа какво е да си активен гражданин с 39

позиция по различните въпроси ФИНАНСИРАНЕТО НА и го отнасяме към участие в ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА С партийна дейност.

ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА

Участието на младите хора в различни младежки органицации - ученически и студентски съвети, младежки НПО–та и неформални групи, обединени за гражданска инициатива на доброволни начала може само да е от полза при развитието на допълнителни умения, свързани с така наречените „меки компетенции“. Такова участие ще тренира способностите на младите хора за поемат отговорност, да работят в екип, да управляват процеси, да организиарт събития и дейности, като постигат резултати и ще съкрати пътя от идеята до крайния резултат. Един от основните проблеми на младите хора е неизвървяният път от идея до краен резултат, откъдето идва и неумението да планират и абсолютната заблуда, че успехът е тук и сега. Системата на образованиет е консервативна, което аз определям като нещо много положително. За добро или за лошо резултатите на една радикална промяна не могат да се отчетат в кратък срок и това води до много въпроси. В този смисъл нямам предвид да направим системата на образованието „разграден двор“ , където всеки влиза и излиза според настроението си, но в никакъв случай не трябва ситстемата на образованието да е затворена към положетилните и иновативните предложения, идващи от другите сектори, защото това ще я изолира прекалено много и ще я направи неадекватна на динамиката на заобикалящия я свят.

Oт една страна стои правото на учащите да се възползват от подкрепата на държавата, независимо кое училище са избрали, от друга страна обаче стои разликата в правото на финансиране. Държавните училища не могат да събират такси от учащите, което дава съществена разлика. По отношение на ваучерната система материалите по темата, които са налични, категорично говорят, че тази система не успява в дългосрочен аспект. Също така има родители, които искат децата им да получат по добро образование и по добро отношение и затова пристъпват към частните училища, където групите са по – малки и е възможно по – задълбочена работа с учащите. Въпросът в случая е къде искаме да отидем, след като направим тази промяна. Ако е, за да отворим път на частните висши училища, ми се вижда елементарно. Държавата трябва да представи концепцията си за следващите 10 години по отношение на образованието като средство за развитие на човешкия ресурс. В този смисъл е време за консенсус по тази тема, който да изведе ролята и значението на образователната система и възпитанието, което искаме да постигнем. Ако имаме такъв консенсус, няма да има такъв спор едни пари къде да отидат, защото ще имаме повече пари за най – важния ни приоритет – образованието.


СТАНИ СЛЕДВАЩИЯТ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ в ООН за 2012-2013!

Защото младите хора са решението, а не проблемът! ЗАЩО & КАКВО: Български Младежки Делегат с едногодишен мандат  Искате ли да бъдете част от делегацията на България на 67-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през октомври 2012 г. и да представлявате интересите на младите хора?  Готови ли сте да сте мост на комуникация между младите хора и управляващите на национално, регионално и световно равнище? Готови ли сте да направите редица младежки събития в страната, за да научите повече за мненията, нуждите и интересите на младите хора в България и по този начин да бъдете гласът на българската младеж? Готови ли сте да популяризирате ООН стратегиите за младежта в България?  Искате ли да станете част от уникалната инициатива за младежко участие във вземането на решения, която поставя България сред страните лидери в световен план (около 30-тина страни членки на ООН имат младежки делегати)?  Можете ли да отстоявате лидерската позиция на България като страна добра практика в световен план за младежки делегат програма?  Подходящи ли сте за лидер и лице на „Български Младежки Делегат в ООН“? КОЙ & КАК: Двама официални младежки делегати на България Критериите за избор на Младежки делегат кореспондират на Ценностите на позицията: Ангажираност

Инициативност

Креативност

40


УМЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКА БИТКА

Сблъсък на идеологии, дебати на високо управленско ниво, предизборна агитация и коалиционни преговори – „Homo Politcus – арена за политически битки”, ЕГО ПОЛИТИКО Румена Цветкова 41


Семинарът се провежда в гр. София между 18 и 22 април, а участниците в него вече са избрани. Те са младежи между 18 и 22 години, студенти от цялата страна, изучаващи политически науки, журналистика и други хуманитарни специалности. “Арена за политически битки” представлява своеобразна симулация на политическия живот, включваща някои от основните процедури на демократичното управление – избори, коалиционни преговори, формиране на правителство, решаване на различни казуси от местната и международна политика. Всичко това се случва в условията на засилен медиен интерес, както и на активна прои опозиционна дейност. В ролята на „homo politicus” („политическия човек”) ще влязат 15 студенти, разпределени в 5 партийни екипа. Всеки отбор ще представлява абстрактна партия със съответната политическа идентичност (ляво-дясно). В тази роля те ще трябва да преминат успешно трите основни

компонента на симулацията – предизборна кампания, коалиране, управление (и опозиция). Партийните лидери и техните съветници ще тренират своите презентационни умения и аргументация. Те ще трябва да подготвят речи, обръщения и послания, адресирани към избирателите и към политическите им партньори, и опоненти; да вземат ясни политически решения по конкретни проблеми. Междувременно, избраните „журналисти” ще отразяват всяко действие под формата на интервюта, статии, модериране на обзорни предавания и дебати. На постоянно изпитание ще бъдат подложени маркетинговите политически стратегии на партийните играчи. Ключова задача на журналистите е да идентифицират и отразяват различни компромати между противниците, както и да дават възможност на „черния ПиАр” да повлияе на политическия

процес – точно както това се случва в реалността. Различните решения и резултати от симулацията се публикуват почти в реално време във фейсбук. По този начин външните наблюдатели (приятелите на ЕГО ПОЛИТИКО в социалната мрежа) могат да станат преки участници в процеса като играят ролята на обществен барометър чрез техните коментари и „харесвания” относно дейността на участниците. Заповядайте на 18-22 април 2012г., от 10:00ч. в хотел „Еден”, природен парк „Витоша”, за да станете свидетел на студентската арена за политически битки. Семинарът се организира с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт – бюро България”. В следващите броеве на Youth Focus ще разберете какво се случи по време на семинара „Homo Politicus – арена за политически битки” – кои са участниците, какви са били техните идеи и как са ги защитили.

42


Нашата основна цел е да развиваме и утвърждаваме компетентно и активно гражданско общество в България като гарант за демократичност и прозрачност на социалнополитическия живот. Вярваме, че ние, младите и образовани български студенти, трябва заедно да разпространяваме академичното знание за политиката като инструмент за повишаване на политическата и гражданска култура в 43

българското общество. Затова нашият екип приоритетно подпомага личностната и професионалната реализация на студентите, тяхната изследователска и аналитична дейност, особено по отношение на политическите науки. Ние се стремим да подобряваме традиционните и да развиваме новаторски методи на образование в българските висши училища.

За постигане на тези цели ние поддържаме широка мрежа от контакти и участваме в различни pro bon publico дейности заедно със: студентски и младежки клубове, широк спектър граждански организации и различни публични институции. В края на 2010 година ЕГО ПОЛИТИКО става съучредител и член на Националния младежки форум.


Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО” е неправителствена организация за дейност в обществена полза, създадена през 2009 година от студенти по „Политически науки” в Университета за национално и световно стопанство (София). 44


ДАТСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО И МЛАДИТЕ ХОРА В ЕВРОПА Автор: Велислава Иванова Снимки: Европейски младежки форум 45


СРЕЩИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА ЕС СА ЧАСТ ОТ СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ, КОЙТО Е ПРОЦЕС НА КОНСУЛТИРАНЕ С МЛАДИТЕ ГРАЖДАНИ, РЕГЛАМЕНТИРАН ОТ РАМКАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В МЛАДЕЖКАТА СФЕРА. В БЪЛГАРИЯ СЕ АДМИНИСТРИРА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА. НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ Е НАБЛЮДАТЕЛ НА ПРОЦЕСА. 46


Структурираният диалог е инструмент за сътрудничество между вземащите решения и младите хора с цел съвместно отразяване на приоритетите, изпълнението и последващите действия на европейско ниво в младежката сфера. Пряк израз на структурния диалог са младежките конференции мястото, където представители на националните институции, Eвропейската комисия, различни младежки представители, държавни служители, социолози и други участници дискутират заедно темите свързани с активното участие на младите в различни сфери на обществения и политически живот. Те са организирани от всяко председателство на ЕС и са важен етап в изпълнението на структурния диалог. От 18 до 21 март в Соро, Дания, се проведе втората Европейска младежка конференция в настоящия втори цикъл на структурния диалог, организирана от Датското председателство на ЕС, съвместно с Европейския младежки форум. Младежката конференция започна с представянето на резултатите от националните консултации между младите хора във всяка държава-членка и на националните работни групи, които послужиха за основа на последващите дискусии. Събитието продължи с тематични работни групи, където представители на министерствата, отговарящи за младежта в държавитечленки на ЕС, и млади хора от цяла Европа се събраха, за да обсъдят общия тематичен приоритет „Младежко участие”, акцентирайки върху 47


48


творчеството и иновациите като основен приоритет. Сред темите на дебатите бяха и младежкото участие на избори, възрастта за гласуване, мотивацията за участие, променящата се роля на медиите и не на последно място - бъдещето на новата програма на ЕС за младежта. Младите хора имаха възможността да защитават позициите си за по-широкото им допускане в процеса на вземане на решения чрез дебата за

намаляване на възрастта за гласуване, създаването и успешното прилагане на механизми за подпомагане на младите хора, както и повишаването на тяхната мотивация за по-голямо участие в публичния живот на страните си и по-активна позиция към процесите, протичащи в ЕС. Специално внимание се отдели и на значението на прякото участие на младежките организации и младите хора в процеса на вземане на решения. Държавите-членки бяха призовани да подкрепят младежките организации и да формират стратегически партньорства с тях. Неформалното образование, предоставено от тези младежки организации, беше откроено като необходимо за развитието на уменията и компетенциите на младите хора. Младежите отстояваха мнението си за отделна програма на ЕС за младежта като излязоха с редица препоръки по отношение на програма за младежта и защо тя трябва да остане самостоятелна. В

резултат 49

на

тридневните


50


дискусии и работните групи, фокусирани върху тематичния приоритет за този цикъл на структурния диалог, а именно - „Младежкото участие в демократичния живот”, конференцията приключи със съвместни препоръки, изготвени от младежките делегати и представители на министерствата, отговарящи за младежта в държавите-членки

51

на ЕС. Тези препоръки ще бъдат по отношение на политиките, обобщени в резолюция на които са създадени за тях и се Съвета през месец май. реализират посредством тях. По време на Европейската младежка конференция на Датското председателство на преден план се изведе значението на младите хора в процеса на вземане на решения и способността им да дават адекватна експертиза


52


РОЛЯТА НА МЕДИЯТА КАТО СРЕД МИРНОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОЛИТ Гергана Джелепска Снимки: Европейски младежки форум В съвременното общество, динамично развиващото се в технологичен, социален, политически и културен аспект, драстично нараства нуждата от ефективна комуникация.

спомагат за разпространението на политически идеи, налагането на определени поведенчески стереотипи и религиозни възгледи, по-адекватна реклама и оформяне на мнението на различни обществени групи Тук на помощ идват относно проблеми като насилие, съвременните средства за тероризъм или различните масова комуникация, които видове дискриминация. Бързо 53

развиващите в техническо отношение средства за масова комуникация правят възможно медиирането на военни и политически събития в реално време и по този начин предоставят звук и картина от мястото на събитието, а задълбочените анализи и коментари на специалисти,


ДА, ПОСРЕДНИК И АРБИТЪР ПРИ ТИЧЕСКИ КОНФЛИКТИ които не е нужно да бъдат физически в студиото, разкриват различни гледни точки и вероятни изходи. Въпреки това често ескалират на пръв поглед непреодолими политически конфликти, които все по-често се разрешават или умишлено се задълбочават чрез медията.

Политическите актьори се нуждаят от медията, за да могат да достигнат до възможно поголяма част от аудиторията си и да изпратят съобщенията си по желания начин. От друга страна, медията е проводникът, чрез който политическите лидери могат да получат информация за позициите и нагласите на

обществото. При възникването на определен конфликт това е още по-важно и в много случаи е единственият начин да се даде гласност за съществуването му. Но много често политическите актьори се опитват да повлияят на медията, за да се представи само тяхната гледна точка. Налагането на цензура, различни 54


данъци, законови рестрикции, а в някои тоталитарни държави дори физически наказания пречат на медията да изпънява функциите си пълноценно и я превръщат в транслатор на предварително оформена и подадена информация. Медията от своя страна също се нуждае и влияе от политиката и възникналите в нейното поле конфликти. Нужната новина, обикновено свързана с кървави събития, жертви, разрушения и катаклизми, е гаранция за по-голям зрителски поток, а от там – и значително по-високи финансови постъпления. Икономическите интереси на финансовите групировки, притежаващи медията, могат допълнително да доведат до тенденциозно, манипулирано, поляризирано и едностранно представяне на събитията. Бързината, с която конфликтите се отразяват, от своя страна оказва натиск върху политиците, които за много кратък период от време трябва да определят следващите си действия, което често води до грешки и недоразумения. Не на последно място липсата на други информационни източници не позволява на политиците да са абсолютно сигурни в предоставената им информация и силно повлиява решенията им. Тези сложни симбиотични 55

взаимоотношения, повлияни от десетки различни фактори, предопределят сложността на взаимоотношенията между медията и политиката и не позволяват точното им дефиниране. Това, което обаче не може да се отрече, е все по-нарастващото влияние на средствата за масова комуникация върху политическите решения и протичането на определен конфликт.

поводите за възникването на несъгласия, търсенето и намирането на алтернативните решения, са само малка част от възможностите, които предлага медията. Служейки като мост между враждуващите страни, тя може успешно да допринесе за доближаването на гледни точки, по-голямото разбиране на чуждите позиции и намирането на общо решение на възникналия политически конфликт..

Медията може да бъде отлична среда за ненасилственото и безкръвно разрешаване на политически конфликти. Пренасянето на бойното поле в телевизионното студио или в интернет дава възможност за повече гласност, различни коментари, време за обмисляне и предпазва милиони невинни жертви от възможността да бъдат убити или ранени. Тази все още ненапълно изследвана специфика на средствата за масова комуникация дава възможност за мирно разрешаване на политически конфликти, най-често чрез интернет протести.

Ролята на медията като арбитър с елементи на медиатор е все още по-скоро тенденция и се изисква достатъчен авторитет, за да може да се отсъди чия гледна точка е по-правилна и решението да не бъде подлагано на съмнение. Високите професионални качества, етиката и сериозното отношение за задължителни за осъществяването на подобни планове.

Ако всички тези аспекти на медията, способностите и уменията на работещите в нея бъдат насочени в градивна посока, разрешаването на политически конфликти би станало много по-бързо, Друга насока в развитието безпроблемно и броят на на медията е нарастващата й евентуалните жертви би спаднал роля като посредник между драстично. страните в конфликт. Коректното представяне на различните гледни точки, причините и


56


ПРИЯТЕЛИТЕ НА МОРЕТО Автор: Веселин Илиев Снимка: Национален младежки форум

Редом до студенти, млади политици, психолози, скаути и други организирани и не младежи, в Национален младежки форум има една интересна група, която не само вмъква доза екзотика и екстремност, но и твърдо отстоява гражданска позиция и създава ценности, обучавайки младите хора в любов към морето. Морски клуб "Приятели на морето" – гр. Варна е създаден през 1996г. от приятели и съмишленици, имащи отношение към морската проблематика и професии. Членовете на Клуба, вече 40 на брой, са по различен начин свързани с морето - водолази,

навигатори, 57

еколози, подводни фото- на Дарина (ръководителя на клуба) и я информирайте, че графи и др. Членовете на Клуба работят по проекти свързани с опазване чистотата на морето и крайбрежието, съхраняване на подводното биоразнообразие, изследване на подводни археологически обекти.

Чудили ли сте се какво е усещането да си метри под водата, да видиш един друг свят, който има много какво да предложи. Не е за пренебрегване и факта, че така нареченият “дайвинг” е полезен за духа и тялото. И ако наистина мислите, че няма какво да се види в Черно ветроходци, море, по-добре се обадете

възнамерявате да участвате в предстоящите курсове, сега, през лятото. А след това, с получения сертификат, ще имате право да влизате под вода в целия свят, в зависимост от категорията (измервана в звезди), която притежавате. Курсът продължава една седмица за категория “една звезда” и две седмици за категория "две звезди".


58


ЕЖЕДНЕВИЕ С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ Автори: Диана Йолова, Лилия Тамамджиева Снимки: Архив Младежки дом - гр. Велико Търново

Вече в най-различни обществени слоеве все повече започва да се говори за младежка активност и инициатива, за насърчаване и подкрепа на младежите. „Младежки фокус” се опитва ежедневно да намира добри примери и да ви ги представя. Но колкото и модерна да е темата и вдъхновена от актуалните привнесени европейски практики, има места, на които тя винаги е била актуална и не спира и до днес. В този брой на фокус е Младежкият дом във Велико Търново, който се занимава с всички тези дейности от десетилетия насам и е уникален пример на това какви чудеса, добрини и човешки усмивки може да предизвика мотивацията и добротата на хората. Срещнахме се с г-н Румен Петров, директор на дома от повече от 20 години. Поводът за срещата ни бе евентуалното поредно затваряне не дома, но се фокусирахме повече около това какво представлява това място и какво дава на младите хора толкова много години 59

наред. За Г-н Петров е трудно да се опише с една дума какво е младежкият дом, да характеризираш цялото многообразие от форми, звуци, движения и материализирани мисли. Думата е СВОБОДА. Всички дома са свободни да изберат, свободни са да се развиват, свободни са да помагат, свободни са да имат мнение и да го отстояват, свободни са да открият дълбоко в себе си това, което никога не са подозирали, че притежават, свободни са да обичат, свободни са да предлагат, свободни са да мечтаят и да се виждат полезни сега и в бъдеще. Целта е да се подаде ръка на децата и младите хора, да им се предложат условия, специалисти и творчески контакти. Могат да харесат музиката, танца, театъра, изобразителното изкуство, спорта и туризма, могат да предпочетат и повече неща, могат да опитат от всичко и накрая да се спрат на това,

което им е по сърце. После години наред ще работят. За децата от младежкия дом не е важно непременно да продължат на артистичната сцена живота си. Те могат да бъдат на всяка сцена, защото са непринудени, те са истински. Могат да усвоят и много други страни на човешкото знание и да упражняват друга професия в друга страна. Но едно е сигурно – те ще бъдат личности, за които хората са ценност, а изкуството е вечно вдъхновяваща ги жар. Днес много от тях са пръснати по света, ръководят или работят в музикални, театрални, балетни школи и оркестри в Сингапур, САЩ, Германия, Турция, Кипър, Русия, Молдова, Германия и др. Много от тях не са хора на изкуството. Това са прекрасни инженери, програмисти, физици, химици, които работят на авторитетни позиции по целия свят. И макар че са далеко, сърцата им са тук в България, а Младежкият дом е техният бисер от детските години. Колкото и да е чудно, те


60


го помнят и го обичат. ЕКИПЪТ НА МЛАДЕЖКИЯ ДОМ Това са изключително сър-цати хора, имат много добра професионална подготовка, богата фантазия и разнообразни творчески предпочитания, обичат децата, знаят как да се веселят и какво е да носиш отговорност. Знаят как дискретно да помогнат на млад човек в труден за възрастта му период, не се плашат от предизвикателства, а сами си ги търсят. Сред тях има музиканти, диригенти, художници, икономисти, социални работници, танцьори и литератори. Различни са в много отношения, но са еднакви в едно – КОМПРОМИСИ С

БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НЕ СЕ ПРАВЯТ. Това е пъстър

сграда на Младежкия дом е духовното пространство на близо 900 деца и младежи, които работят над себе си и бъдещето си. Те могат да изберат между една от най-старите музикални школи в страната, където се обучават на всички класически инструменти, камерните музикални формации, една от първите детски вокални групи в страната – „Пеещи камбанки”, прекрасните ателиета по керамика и изобразително изкуство, магията на сцената на театралните студии „Усмивка” и „Шанс”, динамиката на танца в „Роксен балет”, „Виргиния балет”, „Поли денс”, балет „Ритъм”. Фестивалите, които организира дома, са гордостта на децата, на всички. Там, на сцената, заедно с другите участници, те показват колко са порастнали, виждат къде са - и пак напред. А медалите остават само един романтичен и заслужен спомен.

колектив от естествени и живи хора, които са винаги заедно, когато защитават идеите си, горят за работата си, опитват От няколко години в Младежкия да се държат достойно и в най- дом работи и Младежки трудния момент. информа-ционно консултантски център, където може да се получи ЕЖЕДНЕВИЕТО С ДЕЦА И разнообразна информация за МЛАДЕЖИ вредата от тютюнопушенето, алкохола, наркотиците, Да се работи с деца и младежи разпространението на СПИН, е изключителна смесица опасността от някои болести, от чувства – загриженост и които вече поразяват и младите, отговорност за днешния ден опасностите на обездвижването и бъдещето на децата, радост и т.н. Подобни неприятни и удовлетворение след всяка пре-дизвикателства изникват изложба, концерт, конкурс, всеки ден, трябва да сме дискусия. Децата са много будни, навреме да усещаме различни - и възрастово (от 5 до тенденциите и да подготвяме 25 години), и здравословно, и децата за рисковете, които ги като характери, и като интереси очакват. И още нещо - оказва и предпочитания. Едни са много се, че младите хора имат контактни и живи, не спират огромна нужда от социален да питат и да общуват, други живот, нужда да бъдат повече са изключително затворени и заедно - просто да се забавляват самотни. Трудно е да направиш на туристически поход по така, че всяко дете да приеме екопътеките около Търново, да това място като свое. Малката 61

участват в шахматен турнир, да споделят с хора, които са готови да посрещнат проблемите им и да ги подкрепят, или просто да станат доброволци за кауза, която си заслужава. МИКЦ отговори на една потребност на трудното време, в което живеем. ПАРТНЬОРСТВО С МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ Домът работи активно с много младежки организиции. Според директорът на дома е радостно, че напоследък все по-често организациите търсят контакт с дома, заливат със свежи, понякога ексцентрични идеи и настройват работата на дома в хармония с духа на времето. Работи се по проблемите на доброволческия дух, междуетническия диалог, здравната просвета, спорта и туризма, междуна-родните младежки контакти, опазването на околната среда, агресията у младите хора, ролята на религиите, обучението в сферата на културата. Темите са много различни и много динамични, но опитът на екипа, заедно с младежката енергия и нестандартните идеи, могат да направят чудеса. Най-трудна е била 1990 г. Имало е няколко опита сградата на дома да бъде взета. Колективният дух е доказал силата си. Отзвукът е бил неочаквано изригване на обществото, искрена борба за честта и справедливостта. Тази година дори и неразбиращите разбраха, че децата са ценност. КОНТАКТ: тел.: 062 622696, 062 625943 rppdir@ abw.bg,


62


ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН НМФ ПОПИТА БТВ!

„Да изчистим България за един ден!”, за която не спираме да слушаме, е част от световна инициатива, която се провежда в различни държави още от 2008 г. Пилотното издание е в Естония и то вдъхновява гражданите в много страни, тази година те са над 100, включително и нас. Кампанията „Да изчистим...” стартира по инициатива на bTV Media Group още миналата година на 9 април с пилотно почистване на София, което даде на организаторите много ценен опит за провеждането на националното почистване на 12 май тази година. Подготовката за 12 май 2012 година стартира от FUNCITY Варна, когато се проведе Национална среща "Младежко доброволчество". Кампанията „Да изчистим...” цели не само да направи страната ни по-чиста и красива, но и да ни научи да пазим чисто, да изхвърляме боклука си в обозначените за това места, да се грижим за мястото, на което живеем. Кампанията ще даде много видим резултат, който се надяваме да мотивира всички българи не само да чистят около себе си, но и да пазят чисто. Безпорно задачата на бТВ да събуди населението да се отрине от боклука, да се огледа и да поразчисти, е много амбициозен проект, за който медията хвърля доста ресурси. За нас като младежки организации почистването е нещо много обичайно и за много от нас кампанията сякаш се опитва да промотира използването на топлата вода. Но е и факт, че това е първата медия, която се опитва да "играе" НПО и от това ние като такива, можем само да спечелим. Не на последно място нека не забравяме и един друг аспект и това е ролята на общините да осигурят не само на младите хора, но и на останалите условия, за да пазим чисто. ЕТО КАКВО ОТГОВОРИ БТВ НА НАШИТЕ ВЪПРОСИ:

ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИМ В КАМПАНИЯТА? Защото именно ние носим отговорност към себе си и към средата, в която живеем. Всеки човек сам може да направи промяна с минимални усилия, защото иска да живее в чиста страна.

ДО КОЛКО СА ВАЖНИ ЗА ВАС МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ? За нас всеки един доброволец е важен, но разчитаме на младежките организации, защото смятаме, че те са тези, които ще ни помогнат, както за постигане на добри резултати на 12 май, така за поставяне на началото ново мислене, нова нагласа и адекватно отношение към природата.

"Аз чистя, те цапат, защо да го правя като аз не цапам"!? Ако човек поддържа идеята да живеем на едно по-чисто място, не би трябвало да се стига до подобни коментари. Нашето проучване показва, че за да изчистим България за един ден, са необходими 400 000 доброволци. Това са само 15% от населението в страната. Вярваме, че има достатъчно отговорни хора, за които стимулът да живеем на едно по-чисто място е достатъчен за постигане на общата ни цел. 63


КАК ЕДНА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕСТНО НИВО МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА? Много младежки организации се регистрират на сайта на кампанията като организатори на акции за почистване. Всеки един доброволец може сам да избере мястото, което ще чисти, независимо дали е определено от общината или е маркирано на картата на замърсените зони. В деня на почистването всеки доброволец трябва да си набави ръкавици и чували, които би могъл да вземе от определените от общината пунктове, като материалите ще бъдат предоставени от ЕКОПАК, МОСВ или местна фирма дарител. След приключване на почистването чувалите трябва да бъдат оставени на подходящи места, които ще бъдат обявени на сайта на кампанията. Отпадъците ще бъдат извозени със съответната техника в близките депа, които в рамките на 3 дни след 12 май ще работят безвъзвратно. Също могат да бъдат транспортирани от доброволци, които ще имат възможността да кандидатстват за предоставените от OMV България ваучери за безплатно гориво. Междувременно на сайта daizchistim.bg са качени указания към общините в цялата страна за всички стъпки в организацията на инициативата на 12 май.

КАК КАМПАНИЯТА ЩЕ ПОВИШИ ИМИДЖА НА МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА КОИТО ЧИСТЕНЕТО Е НЕЩО РЕГУЛЯРНО? Кампанията подкрепя подобни инициативи, защото ако искаме да постигнем трайни резултати, трябва да показваме и подкрепяме добрите практики.

64


НАШИТЕ СИЛИ, НАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ Автор: Владимир Иванов

В сегашното ежедневие и динамичен начин на живот, личните ни проблеми и обикновената човешка драма довеждат до рухване на отделната личност. Довеждат до нравствена и ценностна криза в обществото. Тази криза се проявява в мислите на всеки човек и рефлектира върху неговите действия. Прави го по-пасивен и по-слаб. Виждаме една липса на вяра, че грозното статукво може да се промени, и че може да дойде по-светло бъдеще. Апатията е широко явление и набира все повече сили. Човек става апатичен относно процесите, протичащи в политическия и социалния живот на обществото 65

и държавата. Той не се интересува от промените, които са резултат от тези процеси, дори да засягат и него. Липсата на самочувствие и увереност, че притежава достатъчно власт и сили да промени това, което не одобрява и не харесва, довеждат до апатията, обхванала обществото. Той не вярва, че самият той може да промени нещо, но и не вярва, че всички сме способни да се обединим и да променим всичко. Ние, младежите на България, като част от това общество и като свидетели и участници в протичащите процеси, също страдаме от тази морална криза. Дори за нас, горните определения важат с още

по-голяма сила. И каква е причината за това? Причината е, че ние сме млади, необуздани, безотговорни и неопитни. За мен това е изкуствена причина и вярвам, че всички ще се съгласите с това. Тази преграда ни е наложена поради стереотипите на обществото и най-лошото е, че ние също сами си я налагаме. Ние, младежите, сами се подценяваме и поставяме изкуствени прегради пред нас. И каква е причината? Отново стигаме до липсата на вяра. Липса на вяра в нашите възможности и потенциал, в нашата сила и нашите способности. Тук идва моментът да припомним тези редове:


„С живота сме в разпра, но ти не разбирай, че мразя живота. Напротив, напротив! Дори да умирам, живота със грубите лапи челични аз пак ще обичам! Аз пак ще обичам! ... Но ето, да кажем, вий вземете, колко? пшеничено зърно от моята вера, бих ревнал тогава, бих ревнал от болка като ранена в сърцето пантера. Какво ще остане от мене тогава? Миг след грабежа ще бъда разнищен. И още по-ясно, и още по-право миг след грабежа ще бъда аз нищо. Може би искате да я сразите моята вяра във дните честити, моята вяра, че утре ще бъде живота по-хубав, живота по-мъдър? А как ще щурмувате, моля? С куршуми? Не! Неуместно! Ресто! - Не струва! Тя е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея няма открити! Няма открити!”

Стихотворението „Вяра”, написано от Никола Вапцаров през 1940 г., когато е 30- годишен Повечето младежи не осъзнават каква сила се крие в тях, те притежават потенциал за велики дела, те имат сили да се изправят срещу бетонните стени на човешката суета и лицемерие. А от къде можем да почерпим вдъхновение? Вдъхновение не се черпи от приповдигнати и безпочвени думи. То се черпи от фактите. Не е нужно да стигаме далеч, а просто да се обърнем назад в нашата родна история. Сега сигурно всички, които са се питали защо, се учи тази история в училище и какъв е смисъла от нея, ще видят нейната практична страна. Нищо в света не е уникално. То вече се е случило някога, някъде, под някаква си форма и ние можем само да извличаме ползи от това. Историята е един истински наръчник на живота. Но това не е урок по история. Това е урок по младежка политика, урок за онези младежи, които са били, които са и които ще бъдат носители на вятъра на промяната. Априлското въстание. Всеки знае по нещо за него, няма да разказваме историята му, а ще погледнем на него от друг ъгъл. Погледнато през призмата на съвремието ни това е един масов граждански протест на едно малцинство (което всъщност е огромно мнозинство) срещу деспотично-тиранската система на една огромна империя. Това е граждански протест с главна цел и идея промяна на статуквото. Тези хора не са ‘рискували’ само свободното си време, а са рискували дори живота си. Този протест изразява несъгласието с несправедливото отношение към това малцинство, липсата

на права и свободи, на гаранти за защита на живота и достойнството на личността. Не само, че липсват такива гаранти, но и човешката личност не представлява нищо и бива стъпквана по всякакъв възможен начин. Това е израз на порива на човек да бъде именно човек, а не роб. Роб е дума с много дефиниции и за всеки означава нещо различно, но винаги сходно и негативно. 140 години след това събитие не сме ли отново роби? Социални роби сме. Роби на системата – на банки, индустриалци и доктори, на правителства и управници, на стереотипи и клишета. Роби сме дори на съседите и на приятелите си. Но нека отново се върнем на онзи граждански протест отпреди 140 години. От видната чорбаджийска прослойка ли е организиран той? Не, разбира се! Той е организиран от младежите – от онези безотговорни и неопитни хора. През късната есен на 1875 година Никола Обретенов (27 годишен), Панайот Волов (26 годишен), Стоян Заимов (23 годишен), Стефан Стамболов (22 годишен), Георги Апостолов (23 годишен), Георги Измирлиев (25 годишен) и Георги Обретенов (27 годишен) се събират в дунавския град Гюргево и създават комитета, който ще организира най-масовото въстание в българската история. Тези луди млади глави организират нещо, което никой до този момент не е успявал. Те правят нещо, което се помни днес и ще се помни още стотици години. И най-важното: те успяват да се обединят! Априлското въстание води до най-големия политически успех на българската нация дотогава. Въпреки че Априлското въстание 66


67


не променя военната обстановка в България, то дава световен отзвук на проблема с България, който е разрешен две години след това с Рускотурската война. На кого дължим свободата си в крайна сметка? На младежите. Те са вярвали в себе си, вярвали са, че са способни да променят нещо и имат нужните сили, вярвали са, че всичките им усилия са си заслужавали труда, жертвали са се в името на общата идея и кауза. И всъщност излиза, че не сме толкова безотговорни, неопитни и глупави, дори напротив. Силата, която се крие в нас, е толкова голяма и страшна, че властимащите се опитват да я унищожат или заключат. Както е казал 23-годишният Христо Смирненски:

„А ний сме океан от огнени вълни, величествен керван към светли висоти; Чрез нашите сърца вселената тупти, живота се крепи на раменете ни, но ний сме океан от стенещи вълни.” Трябва да повярваме в себе си, за да повярват и другите в нас. Нека използваме нашите сили, възможности и способности. Безразличието и бездействието не са ни приятели.

68


69

Profile for National Youth Forum of Bulgaria

YOUTH FOCUS, edition 4  

YOUTH FOCUS is an e-magazine of the National Youth Forum of Bulgaria.

YOUTH FOCUS, edition 4  

YOUTH FOCUS is an e-magazine of the National Youth Forum of Bulgaria.

Advertisement