Page 1

Подбуждане към насилие, дискриминация и омраза чрез словото на омраза София, 17 декември 2009 г.

Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


Определение - източници • Съвет на Европа: – Препоръка № R (97) 20 на КМ – Гюндюз срещу Турция (2003) – ДП-КПКП

• ООН – МПГПП – чл. 20, т. 2 – КПРД – чл. 4

Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


Определение - съдържание - Препоръка № R (97) 20, 1997 г.: Всички форми на изразяване, които разпространяват, подбуждат, насърчават или оправдават расовата омраза, ксенофобията, антисемитизма или другите форми на омраза, основана на нетолерантност, включително такава, изразена чрез агресивен национализъм, дискриминация и враждебност. - Насилието - Другите признаци

Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


Международноправни норми на ООН за контрол върху словото на омразата

• Чл. 20, т. 2 от МПГПП: Забранява се проповядването на национална, расова или религиозна омраза, което подбужда към дискриминация, враждебност или насилие. • Чл. 4 от КПРД: В допълнение - наказва се разпространение на идеи и подпомагане на расистка дейност; задължение за забрана на организации • ДП-КПК: В допълнение – наказва се публичната обида и разпространяването на материали, които отричат, минимизират или оправдават геноцид и престъпления срещу човечността

Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


“Меко право” - 1 • Общите препоръки на КтПРД – забраните са съобразени със свободата на словото; изискване за криминализация • Резолюция 1510 на ПАСЕ, 2006 г.: наказването за богохулство може ограничи свободата на словото • Препоръка 1805 на ПАСЕ, 2007 г.: религиозните общности следва да са търпими към критика Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


“Меко право” - 2 • ЕКПН, Обща препоръка № 7: криминализиране на публичното подбуждане към насилие, омраза и дискриминация; на публичните обиди, клевети и заплахи на расова и религиозна основа • Гюндюз срещу Турция: „Толерантността и уважението към равното достойнство на всички човешки същества формира основата на демократичното плуралистично общество. След като това е така, като въпрос на принцип може да се смята за необходимо в някои демократични общества да се санкционира и дори да се вземат превантивни мерки спрямо всякакви форми на изразяване, които разпространяват, подбуждат, насърчават или оправдават омраза, основана на нетолерантност (включително религиозна нетолерантност)”

Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


Юриспруденция на КтПРД по преглед на доклади по страни • Липса или неадекватно наказателно законодателство за наказване на пропагандирането и подбуждането • Толериране на расистки организации • Липса на мерки срещу държавни служители, които си служат със слово на омраза • България (2008) – необходимост от ефективни мерки за санкциониране на организации, медии и политически партии

Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


Юриспруденция на КтПРД по индивидуални жалби • Л. К. срещу Холандия (1993): Нарушение заради отказ да се накаже подбуждане към дискриминация и насилие над чужденци • Еврейската общност на Осло и др. срещу Норвегия (2005): Нарушение заради отказ да се накаже расистко слово, изказано на митинг • ЦС на немските роми и синти срещу Германия (2008): Няма нарушение поради това, че административната санкция за расистко слово на полицейски служител е достатъчна

Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


Юриспруденция на КПЧ по преглед на доклади по страни • Загриженост за толериране на словото на омраза • Прилагане на нормите на наказателното законодателство • Разширява обхвата на словото на омраза към други признаци – сексуални малцинства (във вр. с член 26 от МПГПП)

Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


Юриспруденция на КтПРД по индивидуални жалби • Мария Василари срещу Гърция (2009 г.): не е ясно дали може да има позоваване на чл. 20, т.2 в индивидуална жалба • Д.Р.Т. и партия У.Д. срещу Канада (1983 г.): прекратяване на достъпа до телефонната система е оправдан когато се разпространява антисемитско послание • Рос срещу Канада (2000): Преместването на учител-антисемит на друга длъжност е оправдано дори когато не изразява възгледите си в час • Форисон срещу Франция (1996): Отричането на газовите камери не е защитено слово и може да бъде санкционирано с глоба Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


ЕСПЧ – Недопустимост поради злоупотреба с право (член 17) • Глимервен и Хагенбек срещу Холандия (1979): Две седмици затвор и лишаване от право да се кандидатират за избори е оправдано за подбуждане към дискриминация срещу имигранти • Норууд срещу Великобритания (2004): Публична словесна атака срещу мюсюлманите оправдава глоба от 300 лири • Гароди срещу Франция (2003): Отричането на Холокоста оправдава условно лишаване от свобода и голяма глоба Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


ЕСПЧ – слово на омразата, ограничаването на което е оправдано по член 10

• Х. срещу Австрия (1963): Девет месеца затвор за неонацистка дейност е оправдано ограничение • Институтът Ото Премингер срещу Австрия (1994): Конфискуване на богохулен филм е оправдано • Уингроув срещу Великобритания (1996): Отказ от лиценз на богохулен филм е оправдано Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


Нарушения на член 10 в случаи на санкции на национално ниво • йерсилд срещу Дания (1994): Наказване на журналист, който е дал думата на расисти след като се е разграничил, е нарушение • Гюндюз срещу Турция (2003): Защитата на шериата и отричането на политическата демокрация без призоваване към насилие не е слово на омраза

Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


Американският подход • Бауърней срещу Илиной (1992): Груповото оклеветяване на расова група е забранено • Р.А.В. срещу Сейнт Пол (1992): Наказването на запалване на кръст в двора на чернокож е съдържателна и мирогледна дискриминация • Вирджиния срещу Блек (2003): Запалването на кръст може да се накаже ако е “истинска заплаха” Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org


край

Български хелзинкски комитет  www.bghelsinki.org

Подбуждане към насилие, дискриминация и омраза чрез словото на омраза  

Презентацията запознава с дефинициите на 'слово на омраза' и законовите практики и международните норми при подобни случаи

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you