Better Surf Pro 2024

Page 1

SURF SCHOOL

KHAOLAK, PHANGNGA THAILAND

SURF LESSONS

SURF & STAY SURF CAMP

FRUS TAE LS E E P REPEAT 2024

Better Surf Thailand ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดยกลุ่มเพื่อนสามคนที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน การเล่นเซิร์ฟมากกว่า 10 ปี เราได้รับประสบการณ์จากการเดินทางไปยังสถานที่เล่นเซิร์ฟต่างๆ ในเอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป เป้าหมายของเราคือการได้รับความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรการสอน โต้คลื่นที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเล่นเซิร์ฟในประเทศไทย

ปัจจุบัน Better Surf Thailand มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่เขาหลัก จังหวัดพังงา โดยแบ่งเป็น 2 สาขา คือ Better Surf Thailand สาขาหาดปะการัง (เมมโมรี่บีช) และ Low Tide Nangthong Surf Club สาขาหาดนาง ทอง (หาดทรายดำา) เราประสบความสำาเร็จในการสอนบทเรียนการเล่นกระดานโต้คลื่นให้กับนักเรียนมากกว่า

20,000 คนโดยใช้หลักสูตรของสหพันธ์กีฬาโต้คลื่นนานาชาติ (ISA) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่ว โลก หลักสูตรนี้ถูกนำาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในวิธีการสอนของเราเพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ มีคุณค่าและมีคุณภาพสำาหรับนักเรียนในประเทศไทย

CONTENTS

04 Map & Location

06 Surf Level

08 Surf Lessons

Surf & Stay

10 Tony lodge

11 Motive Cottage Resort

12 Kokotel Khao Lak Lighthouse

14 Hotel Gahn

16 Ocean Breeze

18 Apsara Beach Front Resort & Villas

20 Khaolak Oriental

21 Avani+ Khao Lak Resort

22 La Vela Khao Lak

24 Eden Beach Resort Khao Lak

26 The Place Khao Lak

Extra Services

27 Transportation Package

28 Photographer Packages

2024

สาขาหลักของ Better Surf Thailand ตั้งอยู่ที่ Memories Beach Bar ใน Pararang ส่วนใหญ่เราจะเปิดสอนการเล่นเซิร์ฟที่สาขาหลักของ Better Surf Thailand ในช่วง น้ำาขึ้นปานกลางถึงขึ้นสูง จากหาดลับที่คนไทยไม่รู้จักสู่หาดโต้คลื่นที่ดังไปทั่วประเทศไทย หาดเมโมรี่ส์จุดกำาเนิดของการโต้คลื่น ด้วยชายหาดที่กว้างและลาดยาว ทำาให้หาดนี้เป็นหาดที่

เหมาะสำาหรับการโต้คลื่น โดยมีช่วงฤดูกาลโต้คลื่นยาวที่สุดในประเทศไทย และคลื่นเหมาะสำาหรับการเรียน นอกจากหาดที่สวยงาม ความธรรมชาติสมบูรณ์ ที่นี่ยังมี Memories Beach Bar ร้านอาหารที่อร่อยและถูกปากคนไทย เข้ามาแล้วอยู่ยาวมีกิจกรรมให้ทำาทั้งวัน เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้านช้าง,ขับ ATV ลุยเส้นทางสุดโหด,ร้าน Ripcurl Shop ติดหาดแห่งเดียวใน ประเทศไทย

สาขา Low Tide Nangtong Surf Club อยู่ที่หาดนางทอง (เขาหลักเซ็นเตอร์) ตั้งอยู่ในร้านอาหาร Coconut (Kokotel) เหมาะสำาหรับการโต้คลื่นช่วงน้ำากลาง

ถึงน้ำาลง หาดนางทองอยู่ใกล้เมืองเขาหลักมากที่สุด หาดนี้มี Landmark ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเช็คอินคือประภาคาร ที่เราสามารถเดินไปถ่ายรูปได้ในช่วงน้ำาลง และยังมีหาด ทรายดำาใกล้ๆอีกด้วย ปัจจุบัน Better Surf Thailand ได้เปิดเซิร์ฟคลับใหม่ชื่อว่า Low Tide Nangthong Surf Club ซึ่งอยู่หน้าหาดนางทอง นอกจากมีบริการสอนโต้คลื่น แล้วยังเป็นเซิร์ฟชอปที่มีพื้นที่ให้นั่งพัก มีบริการจุดอาบน้ำาและห้องอาบน้ำาพร้อมลานจอดรถให้แก่นักเรียน ที่นี่เหมาะสำาหรับคนที่ไม่อยากเดินทางหรือมีเวลาน้อย แต่หาดนาง ทองมีข้อจำากัดสามารถโต้คลื่นได้บางช่วงเวลาเท่านั้น จึงแนะนำาให้ติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำาการจอง

โรงแรมที่อยู่ใกล้ : Apsara Beachfront Resort&Villa , JW Mariott, Avani+ Khaolak, Kantary Khaolak, The Sarojin Khaolak, Le Meridian Khaolak, Pullman Khaolak โรงแรมที่อยู่ใกล้ : Kokotel Khaolak Lighthouse, Khaolak Oriental, Ocean Breeze, Surfer’s Village, Rakkawhan, The Place Khaolak, Tony Lodge, Motive Khaolak, Hotel Gahn, La Vela Khaolak, La Flora Khaolak, Devasom Khaolak, Eden Khaolak

04
Eden Beach Resort Khao Lak The Place Khao Lak Ocean Breeze Hotel Gahn Motive Cottage Resort Tony lodge La Vela Khao Lak Khaolak Oriental Kokotel Khao Lak Lighthouse Avani+ Khao Lak Resort Apsara Beach Front Resort & Villas
MAP & LOCATION

BEGINNE R

06
SURF LEVELS

SURF

TRY SURF คลาสเรียนโต้คลื่นที่เหมาะสำาหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ต้องการเรียนรู้วิธีการโต้คลื่นเบื้องต้น โดยคลาสเรียนจะ เน้นไปที่พื้นฐานสำาคัญแต่สนุกและปลอดภัย ซึ่งคลาสเรียนจะกำาหนดให้อยู่ที่บริเวณน้ำาระดับเอวของผู้เรียนเท่านั้น ผู้ ที่ว่ายน้ำาไม่เป็นจึงสามารถเรียนคลาสนี้ได้

LESSON คลาสเรียนโต้คลื่นที่สร้างขึ้นสำาหรับผู้เล่นมือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ต้องการต่อยอดทักษะกีฬาโต้คลื่น เหมาะสำาหรับทุกเพศทุกวัย โดยทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีการโต้คลื่นที่สนุกและปลอดภัยจากผู้ฝึกสอนที่มีประสบกาณณ์ ในการสอนมาแล้วมากมาย และได้รับใบรับรองจากทั้งในไทยและจากสหพันธ์กีฬาโต้คลื่นนานาชาติ (ISA) FUN SURF คลาสเรียนโต้คลื่นสำาหรับผู้ที่เคยผ่านการเรียนพื้นฐานมาแล้ว 1-2 ครั้ง หรือผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว แต่อยาก พัฒนาทักษะที่ติดขัดให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ฝึกสอนจะสอบถามจุดประสงค์ของการเรียนในคลาสนั้นๆ เพื่อให้สามารถ บรรลุเป้าหมายได้

รู้จักมารยาท และข้อปฏิบัติของ กีฬาโต้คลื่นตามมาตรฐานสากล

เน้นความสนุกสนาน แม้ไม่มีประสบการณ์โต้คลื่นมาก่อน รู้จักการป้องกันตัว เน้นความ ปลอดภัยของผู้เล่น และความ ปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์

Packages

TRY SURF 1

TRY SURF 2

Session 1 Session 2

30 - 40 mins 60 mins

เรียนทฤษฎีบนบก พื้นฐานการโต้คลื่น (คลาสละไม่เกิน 6 คน)

เรียนทฤษฎีบนบก พื้นฐานการโต้คลื่น (คลาสละไม่เกิน 6 คน)

60 mins

เรียนปฏิบัติจริงในน้ำา กับผู้สอนแบบ 1:1

ครั้งที่ 1

เรียนปฏิบัติจริงในน้ำา กับผู้สอนแบบ 1:1

ครั้งที่ 1

เรียนปฏิบัติจริงในน้ำา กับผู้สอนแบบ 1:1

ครั้งที่ 2

***สามารถแยกชั่วโมงเรียนได้ ภายในวันเดียวกันกันเท่านั้น

Additional charge : - คลาสเรียนทฤษฎี 08:00,16:00 หรือลงน้ำา 08:00,17:00 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 200.- บาท

- ผู้ที่มีน้ำาหนักระหว่าง 90-110 กก จะมีค่าใช้จ่ายคนละ 200.- บาท

- กรณีจอง Try Surf 2 แต่แยกวันเรียน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200.- บาท/คน

- กรณีสอนภาษาต่างชาติ มีค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/คน สาขาเมมโมรี่ : ผู้เรียนสามารถแจ้งทีมงาเพื่อนำาบอร์ดไปฝึกเล่นเองได้ฟรี 1 ชั่วโมงหลังจบคลาสเรียน (ขอสงานสิทธิ์ให้ภายในวันที่เรียนเท่านั้น) สาขานางทอง : ผู้เรียนสามารถใช้สิทธิ์เช่าบอร์ด1 ชั่วโมงในราคา 50% หลังจบคลาสเรียน (ขอสงานสิทธิ์ให้ภายในวันที่เรียนเท่านั้น) ***คลาสเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำานวย

เน้นการพัฒนาทักษะต่อยอด การโต้คลื่น ต้องการคนแนะนำาการโต้คลื่นใน Session นั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพ ต้องการมีคนดูแลความปลอดภัย ระหว่างการโต้คลื่น

Packages

FUN SURF 1

FUN SURF 2

10 - 15 mins

พูดคุยถึงจุดประสงค์ของ คลาสเรียนของแต่ละบุคคล

พูดคุยถึงจุดประสงค์ของ คลาสเรียนของแต่ละบุคคล

Additional charge :

60 mins

เรียนปฏิบัติจริงในน้ำา กับผู้สอนแบบ 1:1

ครั้งที่ 1

เรียนปฏิบัติจริงในน้ำา กับผู้สอนแบบ 1:1

ครั้งที่ 1

60 mins

เรียนปฏิบัติจริงในน้ำา กับผู้สอนแบบ 1:1

ครั้งที่ 2

***สามารถแยกชั่วโมงเรียนได้ ภายในวันเดียวกันกันเท่านั้น

- คลาสเรียนลงน้ำา 08:00,17:00 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 200.- บาท

- ผู้ที่มีน้ำาหนักระหว่าง 90-110 กก จะมีค่าใช้จ่ายคนละ 200.- บาท

- กรณีจอง Fun Surf 2 แต่แยกวันเรียน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200.- บาท/คน

- กรณีสอนภาษาต่างชาติ มีค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/คน

** สำาหรับผู็ที่ไม่มีประสบการณ์แต่เลือกลงคลาสนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 บาท/คน สำาหรับการเพิ่มหลักสูตรทฤษฎี สาขาเมมโมรี่ : ผู้เรียนสามารถแจ้งทีมงาเพื่อนำาบอร์ดไปฝึกเล่นเองได้ฟรี 1 ชั่วโมงหลังจบคลาสเรียน (ขอสงานสิทธิ์ให้ภายในวันที่เรียนเท่านั้น) สาขานางทอง : ผู้เรียนสามารถใช้สิทธิ์เช่าบอร์ด1 ชั่วโมงในราคา 50% หลังจบคลาสเรียน (ขอสงานสิทธิ์ให้ภายในวันที่เรียนเท่านั้น) ***คลาสเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำานวย

08
Session
ราคาเริ่มต้น 1,500.2,600.-
3
Session 1 Session 2 Session 3 ราคาเริ่มต้น 1,300.2,400.-

Tony Lodge และ Motive Khaolak

2 โรงแรมเจ้าของเดียวกัน โรงแรมติดถนนใหญ่ มีร้านอาหาร ที่มีดนตรีสด ‘ Tony Loft ‘ ที่คนในเขาหลักนิยมไปกินดื่มกัน

พักที่นี่อยู่ใกล้ที่กินและตลาด ด้านหน้ามีร้านอาหารญี่ปุ่น Twin Bar Izakaya ที่เหมาะสำาหรับนั่งทานอาหารกับเพื่อนๆ อยู่ใกล้ 7-11

Tony Lodge และ Motive Khaolak

2 โรงแรมเจ้าของเดียวกัน โรงแรมติดถนนใหญ่ มีร้านอาหารที่มี ดนตรีสด ‘ Tony Loft ‘ ที่คนในเขาหลักนิยมไปกินดื่มกัน พักที่ นี่อยู่ใกล้ที่กินและตลาด ด้านหน้ามีร้านอาหารญี่ปุ่น Twin Bar Izakaya ที่เหมาะสำาหรับนั่งทานอาหารกับเพื่อนๆ อยู่ใกล้ 7-11

Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)

Surf Lesson Additional charge : - คลาสเรียนทฤษฎี 08:00,16:00 หรือลงน้ำา 08:00,17:00 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 200.- บาท

- ผู้ที่มีน้ำาหนักระหว่าง 90-110 กก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 200.- บาท

- กรณีสอนภาษาต่างชาติ มีค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/คน

- Extra Fun surf 1,300.- /pax

- Extra Try Surf 1,500.- /pax

- สามารถเลือกคลาสเรียนที่ Better Surf / Nang Thong Low Tide Surf Club ได้

หมายเหตุ : - ราคาข้างต้นสำาหรับ 1 เมษายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567 - เตียงเสริม 400.- บาท/ห้อง/คืน *ไม่รวมคลาสเรียนโต้คลื่น

- ราคาไม่รวมอาหารเช้า และ รถรับ/ส่ง สนามบิน/โรงแรม และ โรงแรม/ที่เรียน

Surf Lesson Additional charge :

- คลาสเรียนทฤษฎี 08:00,16:00 หรือลงน้ำา 08:00,17:00 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 200.- บาท

- ผู้ที่มีน้ำาหนักระหว่าง 90-110 กก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 200.- บาท

- กรณีสอนภาษาต่างชาติ มีค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/คน

- Extra Fun surf 1,300.- /pax

- Extra Try Surf 1,500.- /pax

หมายเหตุ :

- ราคาข้างต้นสำาหรับ 1 เมษายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567

- เตียงเสริม 400.- บาท/ห้อง/คืน *ไม่รวมคลาสเรียนโต้คลื่น

- ราคาไม่รวมอาหารเช้า และ รถรับ/ส่ง สนามบิน/โรงแรม และ โรงแรม/ที่เรียน

- สามารถเลือกคลาสเรียนที่ Better Surf / Nang Thong Low Tide Surf Club ได้

SURF & STAY TONY LODGE
Standard Room 1 Person 2 person 2,400.1,950.-
10 1 Person 2 person 3,300.2,400.Pax Price / Person
Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson)
Deluxe 1 Person 2 person 2,600.2,050.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person 2 person 3,700.2,600.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Zone 1 Khaolak - Bang Niang Beach Transfer Breakfast 3 Stars Hotel
Pool Access 1 Person 2 person 2,800.2,150.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person 2 person 4,100.2,800.Pax Price / Person Package
2
MOTIVE COTTAGE
B (
Nights + 1 Surf Lesson)
Zone
1 Khaolak - Bang Niang Beach Transfer Breakfast
3 Stars Hotel

โรงแรมติดชายหาดนางทองและ Lowtide Surf Club ไม่ต้องเดินทางไปโต้คลื่นไกล หน้าโรงแรมเป็นวิวประภาคารที่คน

นิยมมาชมพระอาทิตย์ตก และเดินไปอีกนิดก็คือจุดถ่ายรูปหาด

ทรายดำา เป็นโรงแรมติดทะเลที่ราคาคุ้มค่ามากที่สุด มีสระว่ายน้ำา โดยมีห้องที่เหมาะสำาหรับกลุ่มเพื่อนๆ 4-6 คนหรือครอบครัวใหญ่

อีกด้วย

KOKOTEL ROOM TYPES

**โปรโมชั่นราคานี้เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567 (นอกเหนือจากช่วงเวลานี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Surf Lesson Additional charge :

Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)

Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson)

Pax Price / Person

1 Person

2 person

3,000.2,250.-

Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)

Pax Price / Person

1 Person

2 person

3,000.2,250.-

Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)

Pax Price / Person

4 Person 1,975.-

**ราคาสำาหรับ 4 ท่าน

Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)

Pax Price / Person

6 Person 2,017.-

**ราคาสำาหรับ 6 ท่าน

Pax Price / Person

1 Person 2 person 4,500.3,000.-

Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson)

Pax Price / Person

1 Person 2 person 4,500.3,000.-

Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson)

Pax Price / Person

1 Person 2,450.-

Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson)

Pax Price / Person

1 Person 2,533.-

- คลาสเรียนทฤษฎี 08:00,16:00 หรือลงน้ำา 08:00,17:00 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 200.- บาท

- ผู้ที่มีน้ำาหนักระหว่าง 90-110 กก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 200.- บาท

- กรณีสอนภาษาต่างชาติ มีค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/คน

- Extra Fun surf 1,300.- /pax

- Extra Try Surf 1,500.- /pax

- สามารถเลือกคลาสเรียนที่ Better Surf / Nang Thong Low Tide Surf Club ได้

หมายเหตุ : - ราคาข้างต้นสำาหรับ 17 เมษา - 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น

- ราคารวมอาหารเช้า /ห้อง/คืน

- คืนวันที่ 1 - 11 เมษายายน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 400 บาท/ห้อง/คืน

- คืนวันที่ 12 - 16 เมษายน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 900 บาท/ห้อง/คืน

- อัพเกรดห้องพักเป็น Seaview ฟรี (ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันนั้นๆ)

- ห้อง Couple เป็นเตียงเดี่ยว / ห้อง Mate เป็นเตียงคู่

- ไม่มีบริการเตียงเสริม

SURF & STAY KOKOTEL Khao Lak
Lighthouse
1 Person 2 person 2,800.2,150.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 12
2 person
Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Koko Couple
1 Person
4,100.2.800.-
Koko Couple Seaview
Koko Mate Seaview
Koko Party Double
Duplex
Zone 1 Khaolak - Bang Niang Walkable To Low Tide Surf Club Included Breakfast
Stars Hotel
4

Resort Khaolak โรงแรมติดหาดนางทอง ใกล้ Lowtide Surf Club เป็น โรงแรมกึ่งบังกะโลที่ตกแต่งตึกสีขาวสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน มีสระ ว่ายน้ำาใกล้หาด

OCEAN BREEZE RESORT KHAOLAK’s ROOM TYPE

**โปรโมชั่นราคานี้เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567 (นอกเหนือจากช่วงเวลานี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)

Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Bungalow

1 Person

person

1 Person 2 person 4,900.3,200.-

Deluxe Room

Surf Lesson Additional charge :

Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)

B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Jacuzzi

Pax Price / Person

1 Person

person

A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)

Pax Price / Person

Person

person

Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)

Pax Price / Person

1 Person

person

6,300.-

Pax Price / Person

1 Person 2 person 5,500.3,500.-

Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson)

1 Person 2 person 4,500.3,000.-

Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson)

1 Person 2 person 11,100.6,300.-

- คลาสเรียนทฤษฎี 08:00,16:00 หรือลงน้ำา 08:00,17:00 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 200.- บาท

- ผู้ที่มีน้ำาหนักระหว่าง 90-110 กก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 200.- บาท

- กรณีสอนภาษาต่างชาติ มีค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/คน

- Extra Fun surf 1,300.- /pax

- Extra Try Surf 1,500.- /pax

- สามารถเลือกคลาสเรียนที่ Better Surf / Nang Thong Low Tide Surf Club ได้

หมายเหตุ : - ราคาข้างต้นสำาหรับ 16 เมษายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น

- ราคารวมอาหารเช้า /ห้อง/คืน

- เตียงเสริมโซฟาเบด มีค่าใช้จ่าย เด็ก 300/คืน ผู้ใหญ่ 600/คืน รวมอาหารเช้า *ไม่รวมคลาสเรียนโต้คลื่น

- ราคาไม่รวมรถรับส่งสนามบิน/โรงแรม และ โรงแรม/ที่เรียน

OCEAN
Surf & Stay
BREEZE
มีร้านอาหารสวยบรรยากาศดี เหมาะสำาหรับการ นั่งชมพระอาทิตย์ตกชื่อว่า Hippie Fish 1 Person 2 person 2,900.2,200.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 14 1 Person 2 person 4,300.2.900.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Zone 1 Khaolak - Bang Niang Walkable To Low Tide Surf Club Included Breakfast 4 Stars Hotel Superior
2
3,200.2,350.-
2
3,500.2,500.-
Package
1
2
3,000.2,250.-
Beach Front Pool
Package
2
3,900.-

โรงแรมเล็กๆ อบอุ่นที่เน้นการออกแบบจนได้รับรางวัล มามากมาย ห้องสวยมีสระว่ายน้ำา จุดเด่นคือห้องมีการออกแบบที่

สวยงามแตกต่างๆนอนหลับสบาย และอาหารเช้าที่นำาเอาเมนูท้อง ถิ่นมาเสิร์ฟ และในโรงแรมยังมีห้องอาหารชื่อดัง จุมโพ่ อาหารใต้

Surf & Stay

Hotel Gahn’s ROOM TYPE

**โปรโมชั่นราคานี้เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567 (นอกเหนือจากช่วงเวลานี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Surf Lesson Additional charge :

- คลาสเรียนทฤษฎี 08:00,16:00 หรือลงน้ำา 08:00,17:00 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 200.- บาท

- ผู้ที่มีน้ำาหนักระหว่าง 90-110 กก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 200.- บาท

- กรณีสอนภาษาต่างชาติ มีค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/คน

- Extra Fun surf 1,300.- /pax

- Extra Try Surf 1,500.- /pax

- สามารถเลือกคลาสเรียนที่ Better Surf / Nang Thong Low Tide Surf Club ได้

หมายเหตุ :

- ราคาข้างต้นสำาหรับ 1 พฤษภา 2567 - 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น

- ราคารวมอาหารเช้า /ห้อง/คืน

- บริการเตียงเสริม 600.- /ห้อง/คืน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำากว่า 6 ขวบ *ไม่รวมคลาสเรียนโต้คลื่น)

- ห้องพักคืนวันที่ 1-30 เมษายนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 200.- บาท ยกเว้น 12-17 มีค่าใช้จ่าย คนละ 700 บาท

- ราคาไม่รวมรถรับส่งสนามบิน/โรงแรม และ โรงแรม/ที่เรียน

- ราคาไม่รวมรถรับส่งสนามบิน/โรงแรม และ โรงแรม/ที่เรียน

HOTEL GAHN
1 Person 2 person 3,100.2,300.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 16 1 Person 2 person 4,700.3.100.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Zone 1 Khaolak - Bang Niang Included Breakfast 4 Stars Hotel Superior
สูตรลับของคุณแม่ ที่ได้รับการแนะนำาโดย Michelin Guide อีก ด้วย
1 Person 2 person 3,300.2,400.Pax Price / Person Package A
1
1 Person 2 person 5,100.3,300.Pax Price /
Package
1 Person 2 person 3,700.2,600.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person 2 person 5,900.3,700.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights
Deluxe
Beach
(
Night + 1 Surf Lesson)
Person
B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Deluxe With Balcony
+ 1 Surf Lesson)
With Bathtub
Transfer

APSARA

Beach Front Resort And Villas โรงแรมหนึ่งเดียวที่ติดชายหาด Memories Beach ทำาให้สามารถเดินมาโต้คลื่นได้ทั้งวัน หน้า High Season ห้อง ราคาสูงถึงคืนละ 6,500 บาท แต่ออกโปรมาเอาใจคนอยากอยู่ทะเล ทั้งวัน พักที่อัปสราสามารถเดินมาเรียนโต้คลื่นได้ มี Beach Restaurant ดูวิวพระอาทิย์ตกชื่อว่า Karkinos พิซซ่าอร่อยบรรยากาศดี

Surf & Stay

Apsara Beach Front Resort And Villas’s ROOM TYPE

**โปรโมชั่นราคานี้เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567 (นอกเหนือจากช่วงเวลานี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Surf Lesson Additional charge :

- คลาสเรียนทฤษฎี 08:00,16:00 หรือลงน้ำา 08:00,17:00

จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 200.- บาท

- ผู้ที่มีน้ำาหนักระหว่าง 90-110 กก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 200.- บาท

- กรณีสอนภาษาต่างชาติ มีค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/คน

- Extra Fun surf 1,300.- /pax

- Extra Try Surf 1,500.- /pax

- สามารถเลือกคลาสเรียนที่

Better Surf / Nang Thong Low Tide Surf Club ได้

หมายเหตุ : - ราคาข้างต้นสำาหรับ 17 เมษายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น

- ฟรีอัพเกรดจากห้อง Superior เป็นห้อง Deluxe (ขึ้นอยู่กับห้องว่างของวันนั้นๆ)

- ห้องพักคืนวันที่ 1-11 เมษายน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 800.- บาท

- ห้องพักคืนวันที่ 12-16 เมษายน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตาม Room type ที่เลือก

- ราคาแพคเกจรวมอาหารเช้า

- เตียงเสริมมีค่าใช้จ่าย 2,000/2คืน ยกเว้น Jacuzzi และ Pool Villa มีค่าใช้จ่าย 4,000/2คืน *ไม่รวมคลาสเรียนโต้คลื่น

- ราคาไม่รวมรถรับส่งสนามบิน/โรงแรม

1 Person 2 person 3,200.2,350.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 18 1 Person 2 person 4,900.3.200.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Zone 2 KukKak - Pakweep Included Breakfast 4 Stars Hotel Superior
และ โรงแรม/ที่เรียน 1 Person 2 person 3,900.2,700.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person 2 person 6,300.3,900.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Pool Access 1 Person 2 person 3,900.2,700.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person 2 person 6,300.3,900.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Deluxe Seaview Walkable To Better Surf Thailand 1 Person 2 person 5,800.3,650.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person 2 person 10,100.5,800.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Jacuzzi Villa 1 Person 2 person 6,300.3,900.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person 2 person 11,100.6,300.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Pool Villa 1 Person 2 person 8,200.4.850.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person 2 person 14,900.8,200.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Family Pool Villa

Resort โรงแรมสไตล์ Oriental ตั้งอยู่ใกล้หาดนางทอง บริการดี

อบอุ่น อาหารอร่อย โดยโรงแรมมีสระว่ายน้ำาใหญ่ ห้องนอนสะอาด

หลับสบาย แนะนำาให้จองเป็นห้อง Pool Access จะฟินมากๆ

สามารถเดินไปยังตัวเขาหลักเซ็นเตอร์ และหาดโต้คลื่นได้ และใกล้

Walkable To Low Tide Surf

16 เมษายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567 (นอกเหนือจากช่วงเวลานี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Surf Lesson Additional charge : - คลาสเรียนทฤษฎี 08:00,16:00 หรือลงน้ำา 08:00,17:00 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 200.- บาท - ผู้ที่มีน้ำาหนักระหว่าง 90-110 กก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 200.- บาท

- กรณีสอนภาษาต่างชาติ มีค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/คน

- Extra Fun surf 1,300.- /pax

- Extra Try Surf 1,500.- /pax

- สามารถเลือกคลาสเรียนที่

Better Surf / Nang Thong Low Tide Surf Club ได้

หมายเหตุ : - ราคาข้างต้นสำาหรับ 1 พฤษภาคม 2567- 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น - ฟรีอัพเกรดจากห้อง Superior เป็นห้อง Deluxe (ขึ้นอยู่กับห้องว่างของวันนั้นๆ)

-ห้องพักคืนวันที่ 1-30 เมษายนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 500.- บาท

- ฟรีอัพเกรดเป็นห้อง Deluxe Pool Access (ขึ้นอยู่กับห้องว่างของวันนั้นๆ)

- ส่วนลด 10% สำาหรับอาหารและเครื่องดื่มปกติ (ยกเว้น Room service และ โปรโมชั่น)

- ส่วนลด 20% สำาหรับ ราคาสปาปกติ (ยกเว้นราคาโปรโมชั่น)

- เมื่อจอง 2 คืน รับสิทธิ์นวด Head & Shoulder ฟรี 30 นาที/ท่าน/1การจอง

- เตียงเสริม มีค่าใช้จ่าย 1,200/2คืน *ไม่รวมคลาสเรียนโต้คลื่น

- ราคาไม่รวมรถรับส่งสนามบิน/โรงแรม และ โรงแรม/ที่เรียน

โรงแรมเชนที่ใหญ่ ติดชายหาดบางสัก โรงแรมห้อง พักดี เหมาะสำาหรับคนรักกิจกรรม โดยโรงแรมมีสิ่งอำานวย ความสะดวกมากมาย ทั้งมี Fitness ขนาดใหญ่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง, หน้าฝาจำาลองขนาดสูง, ห้องเกมส์, สนามบาส และห้อง พักยังมีให้เลือกหลายแบบ เหมาะสำาหรับครอบครัวรักกิจกรรม

AVANI+ KHAOLAK RESORT’s ROOM TYPE

**โปรโมชั่นราคานี้เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567 (นอกเหนือจากช่วงเวลานี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

PREMIER ROOM

Surf Lesson Additional charge :

- คลาสเรียนทฤษฎี 08:00,16:00 หรือลงน้ำา 08:00,17:00 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 200.- บาท

- ผู้ที่มีน้ำาหนักระหว่าง 90-110 กก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 200.- บาท

- กรณีสอนภาษาต่างชาติ มีค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/คน

- Extra Fun surf 1,300.- /pax

- Extra Try Surf 1,500.- /pax

- สามารถเลือกคลาสเรียนที่

Better Surf / Nang Thong Low Tide Surf Club ได้

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม - ฟรีดินเนอร์ บุฟเฟต์ที่ร้านอาหาร อิลีเมนท์ สูงสุด 2 ท่านต่อ 1 การจอง

- ฟรีค๊อกเทล 1 แก้ว/ท่าน สูงสุด 2 ท่านต่อ 1 ห้อง 1 ต่อการจอง

- ฟรีอัพเกรด เป็นห้อง Deluxe Room

- ส่วนลด 15% ที่ สปาทรีทเมนท์ และ/หริแ อาหาร & เครื่องดื่ม

- เด็กอายุไม่เกิน 11 ขวบ พักฟรีรวมอาหารเช้า ต่อห้อง (แชร์ห้องพัก)

หมายเหตุ : - ราคาข้างต้นสำาหรับ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น

- ราคาแพคเกจรวมอาหารเช้า

- เตียงโซฟาสำาหรับคนที่ 3 มีค่าใช้จ่าย 3,000/2คืน *ไม่รวมคลาสเรียนโต้คลื่น

- ราคาไม่รวมรถรับส่งสนามบิน/โรงแรม และ โรงแรม/ที่เรียน

Surf & Stay KHAOLAK ORIENTAL
1 นาที 1 Person 2 person 3,000.2,250.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 20 1 Person 2 person 4,500.3.000.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Zone 1 Khaolak - Nangtong Included Breakfast 4 Stars Hotel Deluxe Pool View KHAOLAK ORIENTAL RESORT’s ROOM TYPE **โปรโมชั่นราคานเี้ข้าพักได้ตั้งแต่วันที่
กับหาดทรายดำาเพียงเดินแค่
Zone 3 Bang Sak Beach Transfer Included Breakfast 5 Stars Hotel
1 Person 2 person 4,650.3,075.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person 2 person 7,800.4,650.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson)
Club
AVANI+ Khao Lak Resort
21

LA VELA Khao

Lak หนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดในเขาหลักติดหาดบางเนียง ห้องพักใช้เทคโนโลยีใหม่เอาใจลูกค้าคนไทย ทั้งเตียงดูดวิ ญญาน อ่างอาบน้ำาและโซฟาขนาดใหญ่ทุกห้อง หากโต้คลื่นมา เมื่อยๆ สามารถฟินด้วยระบบน้ำานวดไหล่ทุกห้อง อาหารเช้ามี ให้เลือกมากมายและทุกคนยกนิ้วให้ว่าดีมาก มาแล้วห้ามพลาด ถ่ายรูปกับสระว่ายน้ำาหินอ่อนสีขาวและ Kokulo Beach Club.

Surf & Stay

La Leva Khao Lak’s ROOM TYPE

**โปรโมชั่นราคานี้เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567 (นอกเหนือจากช่วงเวลานี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

DELUXE POOLSIDE (KING/TWIN)

DELUXE OCEANSIDE (KING ONLY)

Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)

1 Person

2 person

DELUXE SEAVIEW (KING ONLY) 1

POOL ACCESS GRAND (KING ONLY)

Surf Lesson Additional charge : - คลาสเรียนทฤษฎี 08:00,16:00 หรือลงน้ำา 08:00,17:00

จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 200.- บาท

- ผู้ที่มีน้ำาหนักระหว่าง 90-110 กก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 200.- บาท

- กรณีสอนภาษาต่างชาติ มีค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/คน

- Extra Fun surf 1,300.- /pax

- Extra Try Surf 1,500.- /pax

- สามารถเลือกคลาสเรียนที่

Better Surf / Nang Thong Low Tide Surf Club ได้

5,100.-

Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)

1 Person 2 person

Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson)

1 Person 2 person 8,700.5,100.-

Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson)

6,100.-

1 Person 2 person 10,700.6,100.-

2

หมายเหตุ :

- ราคาข้างต้นสำาหรับ 16 เมษายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น

- ราคาแพคเกจรวมอาหารเช้า

- เตียงโซฟาสำาหรับคนที่ 3 มีค่าใช้จ่าย 2,600/2คืน *ไม่รวมคลาสเรียนโต้คลื่น

- ราคาไม่รวมรถรับส่งสนามบิน/โรงแรม และ โรงแรม/ที่เรียน

1 Person 2 person 4,400.2,950.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 22 1 Person 2 person 7,300.4,400.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Zone 1 Khao Lak - Bangniang Included Breakfast
3,300.-
2,700.-
Person 2 person 6,100.3,800.-
Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)
Person 2 person 10,700.6,100.-
Price / Person Package B ( 2
Pax
1
Pax
Nights + 1 Surf Lesson)
Person 2 person 7,100.4,300.-
Price / Person Package A (
2
12,700.7,100.-
Price
Package B ( 2
POOL ACCESS ROOM (KING ONLY) 1
Pax
1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person
person
Pax
/ Person
Nights + 1 Surf Lesson)
Person 4 person 3,550.2,525.-
Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)
Person 4
5,600.3,550.-
Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf
Pax
2
person
Pax
Lesson) FAMILY ROOM (KING ONLY)
Stars
Transfer
5
Hotel Surf Beach

EDEN BEACH Khaolak Resort

โรงแรมที่ถ่ายรูปสวยมากๆ ถูกคิดและสร้างโดยคอน เซป Wabi Sabi โดดเด่นด้วยสระว่ายน้ำาสวย โรงแรมใช้ไม้ไผ่มา

ผสมผสานอาคารต่างๆ ทำาให้ได้ฟิลเหมือนวิลล่าสวยๆที่บาหลี

โรงแรมนี้เหมาสำาหรับคนที่ชอบถ่ายรูป และแนะนำาว่ามาแล้วห้าม พลาดกับคาเฟ่ที่เค้กสุดอร่อยจากคาเฟ่ในโรงแรม Deli Cafe

Stars Hotel

Surf & Stay

Eden Beach Khao Lak Resort’s ROOM TYPE

**โปรโมชั่นราคานี้เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567 (นอกเหนือจากช่วงเวลานี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Superior

Deluxe Garden

Surf Lesson Additional charge :

- คลาสเรียนทฤษฎี 08:00,16:00 หรือลงน้ำา 08:00,17:00 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 200.- บาท

- ผู้ที่มีน้ำาหนักระหว่าง 90-110 กก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 200.- บาท

- กรณีสอนภาษาต่างชาติ มีค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/คน

- Extra Fun surf 1,300.- /pax

- Extra Try Surf 1,500.- /pax

- สามารถเลือกคลาสเรียนที่

Better Surf / Nang Thong Low Tide Surf Club ได้

Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)

4,000.-

person

Package

Pax Price / Person

1 Person

2

2 person 4,300.-

หมายเหตุ :

2,900.-

- ราคาข้างต้นสำาหรับ 18 เมษายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น

- ราคาแพคเกจรวมอาหารเช้า

- จอง 2 คืนฟรีอัพเกรด 1 ขั้นจากห้องที่จอง ยกเว้น (Eden Suit Garden และ Eden Suit Pool View)

- เตียงเสริม Roller Bed มีค่าใช้จ่าย 1,000/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า

- ใกล้ Nang Thong Low Tide - ฟรีรถรับและส่ง จากโรงแรม-หาดนางทอง 1 ครั้ง (ตามเวลาที่โรงแรมกำาหนด) ราคาไม่รวมรถรับ-ส่ง สนามบิน

-
1 Person 2 person 3,600.2,550.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 24 1 Person 2 person 5,700.3,600.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Zone 1 Khao Lak - Bangniang Included Breakfast
2
1 Person 2,750.-
person 6,500.4,000.-
B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson)
1 Person
1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person 2 person 7,100.4,300.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Tropical Garden 1 Person 2 person 4,600.3,050.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person 2 person 7,700.4,600.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Tropical Garden Pool View 1 Person 2 person 5,300.3,400.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person 2 person 9,100.5,300.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Grand Deluxe Lagoon Pool View 1 Person 2 person 5,600.3,550.Pax Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson) 1 Person 2 person 9,700.5,600.Pax Price / Person Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Grand Deluxe Lagoon Pool Access
Pax Price / Person Package A (
5
Beach Transfer
Surf

ที่พักที่เป็นทั้งคาเฟ่เล็กในตึกคูหาเดียวริมถนนสาย หลักของเมือง ที่เป็นทั้งร้านกาแฟและร้านมัลติเซิร์ฟแบรนด์ครบ ในแห่งเดียว .บริการด้วยความเป็นกันเอง เครื่องดื่มอร่อย และ ขนมปังทำาเองก็ขึ้นชื่ออีกด้วย เป็นแหล่งรวมนักโต้คลื่นอีกแห่ง ของเมือง

2 Stars Hotel Beach Transfer Breakfast

THE PLACE Khao Lak’s ROOM TYPE

DEPARTURE - DESTINATION ONE WAY Taxi 1-4 PAX

AIRPORT - KHAOLAK

Zone 4. Bang Muang, Baan Namkem 06:00-23:00 1,600.1,700.800.700.800.900.700.700.800.900.00:00-05:00 1,800.1,900.Zone 1 Khaolak - Bang Niang 1,500.- 1,700.DEPARTURE - DESTINATION ONE WAY Taxi 5-10 PAX

MEMORIES BEACH - KHAOLAK LOW TIDE NANGTONG - KHAOLAK

Zone 2 Kuk kak - Pak weep

Zone 3 Bangsak

Zone 1.(Kalima, Emerald, Eden, Briza, Merlin khaolak)

Zone 2 Khaolak Center - Pak weep (Avani, Outrigger, Bangsak village hotel)

Zone 3 BangsakGrace land ,Grand Murcure hotel, Bangsak beach Zone 4. Bang Muang, Baan Namkem

Zone 2 Khaolak Center - Pak weep (Avani, Outrigger, Bangsak village hotel)

beach

Zone 2 Kuk kak - Pak weep

Zone 3 Bangsak

Zone 1.(Kalima, Emerald, Eden, Briza, Merlin khaolak)

2 Khaolak Center

- Pak weep (Avani, Outrigger, Bangsak village hotel)

,Grand

Emerald, Eden, Briza, Merlin khaolak)

Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson) Single Bed

Pax

1

King Size with Balcony

Surf Lesson Additional charge : - คลาสเรียนทฤษฎี 08:00,16:00 หรือลงน้ำา 08:00,17:00 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 200.- บาท - ผู้ที่มีน้ำาหนักระหว่าง 90-110 กก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 200.- บาท - กรณีสอนภาษาต่างชาติ มีค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/คน

- Extra Fun surf 1,300.- /pax

- Extra Try Surf 1,500.- /pax

- สามารถเลือกคลาสเรียนที่

Better Surf / Nang Thong Low Tide Surf Club ได้

Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)

Pax Price / Person

1 Person

2 person

2,650.2,075.-

Package B ( 2 Nights + 1 Surf Lesson)

Pax Price / Person

1 Person

2 person 3,850.2,650.-

หมายเหตุ : - ราคาข้างต้นสำาหรับ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 กันยายน 2567 เท่านั้น

- ราคาแพคเกจไม่รวมอาหารเช้า - ราคาไม่รวมรถรับส่งสนามบิน/โรงแรม และ โรงแรม/ที่เรียน

MEMORIES BEACH - KHAOLAK LOW TIDE NANGTONG - KHAOLAK

land ,Grand Murcure hotel, Bangsak beach Zone

Zone 2 Khaolak Center - Pak weep (Avani, Outrigger, Bangsak village hotel)

Zone 3 BangsakGrace land ,Grand Murcure hotel, Bangsak beach

Zone 4. Bang Muang, Baan Namkem

Zone 2 Khaolak Center - Pak weep (Avani, Outrigger, Bangsak village hotel)

Zone 3 BangsakGrace land ,Grand Murcure hotel, Bangsak beach

06:00-23:00

Surf & Stay THE
Khao
26 Zone 1 Khao Lak -
PLACE
Lak
Bangniang
Person 2,450.-
Price / Person Package A ( 1 Night + 1 Surf Lesson)
- สามารถเสริมเตียงได้ เฉพาะบางห้องเท่านั้น (มีค่าใช้จ่าย 300.-บาท/ห้อง/คืน) Person 3,400.-
1
Pax Price / Person
**โปรโมชั่นราคานี้เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 กันยายน 2567 เท่านั้น (นอกเหนือจากช่วงเวลานี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
Zone 1.(Kalima, Emerald, Eden, Briza, Merlin khaolak)
Zone 3 BangsakGrace land ,Grand Murcure hotel, Bangsak
AIRPORT - KHAOLAK
Zone 3 BangsakGrace land
Murcure hotel,
beach Zone 4. Bang Muang, Baan Namkem
Zone
Bangsak
1.(Kalima,
MEMORIES BEACH - KHAOLAK LOW TIDE NANGTONG - KHAOLAK
2 Khaolak
Zone
Zone
Center - Pak weep (Avani, Outrigger, Bangsak village hotel)
3 BangsakGrace
4.
Namkem 06:00-23:00 1,700.1,800.900.800.900.1,000.800.800.900.1,000.00:00-05:00 1,900.2,000.Zone 1 Khaolak - Bang Niang 1,600.- 1,800.-
27 DEPARTURE - DESTINATION ONE WAY LOCAL TAXI
Zone
Bang Muang, Baan
Transportation
Zone 1.(Kalima, Emerald, Eden, Briza, Merlin khaolak)
Zone 1.(Kalima, Emerald, Eden, Briza, Merlin khaolak)
Zone 4. Bang Muang, Baan Namkem

SURF PHOTOGRAPH 28

WITH TELE ZOOM LENS SURF PHOTOS PACKAGE WITH UNDERWATER LENS

ช่างภาพถ่ายภาพจากบนหาด บนฝั่ง โดยใช้ เลนส์ซูมที่มีคุณภาพสูงถ่ายไปยังนักโต้คลื่นที่อยู่ใน ทะเล จะได้ภาพที่คมชัด และยังคงเห็นรายละเอียดอยู่

เงื่อนไขการจอง :

- จะต้องวางมัดจำา 300.- บาท/แพคเกจ ส่วนที่เหลือชำาระอีกครั้ง 7 วัน

ก่อนเดินทางหลังช่างภาะคอนเฟิร์มคิวงาน

- ราคาโปรโมชั่นนี้ ขอสงวนสิทธิ์ราคาสำาหรับการจองกับ Better Surf Thailand และ Low Tide Nangthong Surf Club เท่านั้น

- กรณีจองล่วงหน้าเกิน 2 อาทิตย์ ช่างภาพจะลงคิวงานไว้คร่าวๆ และ จะสามารถคอนเฟิร์ม ได้ก่อน 7 วัน ก่อนเดินทาง (เนื่องจากช่างภาพ อาจมีคิวงานหลักที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัด) - หลังจากถ่ายภาพแล้ว ช่างภาพและผู้เรียนจะต้องแลกช่องทางติดต่อ กันวันถ่ายภาพ เพื่อประสานงานต่อในส่วนของการส่งภาพงานหลัง จากนั้น

ช่างภาพลงไปถ่ายในน้ำาด้วยกล้องมาตรฐาน ช่างภาพ โดยใช้ Housing และอุปกรณ์อื่นๆ ลง ไปถ่ายใกล้นักโต้คลื่น จะได้ภาพที่เห็นรายละเอียด หน้าตาชัดเจน

ขั้นตอนการดำาเนินการรับงานถ่ายภาพ : - P.S TON ถ่ายภาพในน้ำา/บนบกระยะเวลา 1ชั่วโมง คัดภาพและส่งภาพให้ทั้งหมด ส่งภาพให้หลังจากเรียนเสร็จ หรือ ทาง GOOGLE DRIVE ภายในวันที่เรียน

- MAXMILLION แพคเกจถ่ายภาพโต้คลื่นยะเวลา 1ชั่วโมง ไม่จำากัดจำานวนรูป (ปกติจะได้ชั่วโมงละ 100+ รูป) ใช้เวลาในการ Process ภาพ 48 ชั่วโมง วิธีการส่งงาน ผ่าน Google Drive link เท่านั้น

- ONE DAY A SURFER ถ่ายภาพในน้ำา 45 นาที จำานวนภาพที่จะได้รับ 15-20 รูป, ถ่ายบนบกจะได้ 15 รูป ส่งภาพให้หลังจากเรียนเสร็จ หรือ ทาง GOOGLE DRIVE ภายในวันที่เรียน

- GOOD VIBE ONLY TH ถ่ายภาพบนหาดยะเวลา 1ชั่วโมง คัดภาพและปรับแต่งแสงสี ส่งให้ทั้งหมดภายใน 24 ชม ทาง Dropbox

- FISH_MAN_THAILAND “ถ่ายภาพในน้ำา/บนบกระยะเวลา 1 ชั่วโมง รูปภาพที่ได้เป็นรูปที่ผ่านการ Process แล้ว ส่งให้ทาง Google

1-4 PAX TELE ZOOM LEN UNDERWATER LEN SCANE FOR MORE PHOTOS P.S.TON 900.1,600.2,400.3,000.1,500.2,400.3,000.3,500.1-4 PAX TELE ZOOM LEN UNDERWATER LEN SCANE FOR MORE PHOTOS One Day A Surfer 900.1,600.2,400.3,000.1,500.2,400.3,000.3,500.1-4 PAX TELE ZOOM LEN UNDERWATER LEN SCANE FOR MORE PHOTOS Fish Man 1,100.1,800.2,400.2,800.1,900.3,000.3,600.3,600.1-4 PAX TELE ZOOM LEN UNDERWATER LEN SCANE FOR MORE PHOTOS Good Vibes Only TH 900.1,600.2,400.1-4 PAX TELE ZOOM LEN UNDERWATER LEN SCANE FOR MORE PHOTOS Maxmillion 1,900.3,000.3,600.3,600.TELE ZOOM LEN UNDERWATER LEN
Drive
TEX ID : 0825564000211
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.