Page 1

Jesus ropade: - Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Joh 7:37-39

Sommaren 2012


Modigt att leva nära Jesus

Det är intressant att det i bibeln står en hel del om lärjungarnas motgångar. Kanske för att motgångarna också är betydelsefulla för livet. Innan Jesus skickar ut lärjungarna på vattnet så har de fått vara med om nåt helt fantastiskt, hur en liten pojkes matsäck på fem bröd och två fiskar räckte till mer än 5000 att äta sig mätta. Bara för att Jesus välsignade maten. Man kan tänka sig att lärjungarna var glada och uppfyllda av det fantastiska att vara nära Jesus, när de glider ut i båten i natten. Så där riktigt levande som man kan känna sig när man får vara med om mirakler. Då kanske du tänker: jag vet inte hur det känns att vara med om under? Då vill jag berätta för dig att när jag har varit med om under - så har jag känt att jag blir så fylld av liv att det är som att varje cell i min kropp vibrerar och talar om att den lever. Det liksom spritter i hela mig. Nära Jesus är livet inte begränsat till vad jag klarar av och förmår utan det finns så mycket mer… Kanske var lärjungarna uppfyllda av den tanken precis som jag, när de satte sig i båten. Nära Jesus finns inga begränsningar – allt är möjligt för livets skull. Man skulle kunna tänka sig att när lärjungarna sätter sig i båten och Jesus skickar iväg dem så är det också en bild av församlingen. De är utsända på uppdrag av Jesus. Så är också församlingen utsänd på uppdrag av Jesus. Därför skulle man kunna tänka sig att båten är en symbol för församlingen/kyrkan. Kontrollera det okontrollerbara I Sverige vill vi ha trygghet och kontroll. Det finns en psykiatriker som heter David Eberhard. För några år sen kom han ut med boken "I trygghetsnarkomanernas land". Han gör en samhällsanalys i boken utifrån sitt arbete som psykiatriker och han hävdar att Sverige lider av ett nationellt paniksyndrom och ett slags trygghetsnarkomani. David Eberhard är oerhört utmanande i sin bok – åtminstone blev jag utmanad… Han menar att i Sverige förbjuder vi allt som kan tänkas vara farligt men till följd av det, blir man alltmer rädd och oförmögen att hantera krissituationer. Orsaken till det anser han vara att vi tar till fel metod att hantera krissituationer och motgångar. Vi tar till kontroll, när människan egentligen behöver närhet, omtanke, kärlek, arbete och husrum. Han menar att ”man kan inte undvika allt som är farligt”. När vi upptäcker att det inte går att kontrollera det okontrollerbara så blir vi handlingsförlamade. Vi vet inte vad vi ska göra.

mot de höga vågorna i motvind. Det är en situation vi kan känna igen oss i också i församlingen. Vågorna skulle kunna vara en bild för det som vi är rädda för. Det som gör oss iskalla inuti och skapar ångest. Ensamhet, utanförskap, rädsla för döden, brustna relationer – att livet är så förtvivlat skört!! Då är det lätt att tvivlet får styra våra liv - också i församlingen. Att vi hellre lyssnar till tvivlets röst än till Jesus. Det är ju tryggare att klamra sig fast i båten än att ge sig ut som Petrus och gå på en stormig sjö för att vara nära Jesus. Den här gången kommer Jesus gående emot lärjungarna i båten på vattnet och Petrus vill gå ut på vattnet till honom. Men vågorna går så höga och tvivlet tar överhanden inom Petrus att han sjunker. Men Jesus drar upp honom. Tvivlets tankar virvlar ofta och lätt upp inom oss: "Man vet vad man har men inte vad man får. Och förresten så vet väl alla att ingen människa kan gå på vatten. Du ska inte tro att du är nån! Och att bryta mot naturlagarna och tro att Jesus kan göra övernaturliga under. Det tror vi väl inte på i kyrkan längre? Det var ju skillnad på antiken och medeltiden, då visste de ju inte att det fanns naturlagar." Motgångarna som lärjungarna har lär oss om livet. Nära Jesus pulserar livet som allra verkligast. Gör som Petrus: sök dig alltid nära Jesus - vad som än händer! I hans närhet finns kärlek, närhet, värme, nåd och barmhärtighet. Samme Petrus som gick på vattnet och sjönk igenom säger övertygande i Apg 4:4 Ingen kan rädda oss utom Jesus.

Ingalill Norgren pastor i Missionsförsamlingen

Tidningen Källan ges ut av Nora-Tärnsjö Baptistförsamling: 0292-506 65 Nora-Tärnsjö Missionsförsamling: 0292-500 41 Pastorsexpeditionen Redaktion: Sven Erik Eriksson, Ingalill Norgren, Solweig Möller, Kurt Ulander, Josef Schwartz och Gunnar Norgren Ansvarig utgivare: Sven Erik Eriksson Omslagsbilden Ulbo Källan tecknad av Bo Svärd för "Källan" Nr 2 Årgång 28

Mitt ute på sjön så kämpar båten med lärjungarna

2 • Källan


Gudstjänst- och mötesprogram (Med reservation för ändringar och tillägg!)

Missionskyrkan och Betelkyrkan

Juni Lörd 9 1200 Älvåsa öppnar för säsongen

Tors 19 1300 Liljebacken Andakt Eva L

1930 Älvåsa Peter Ruuth - Glädjebud!

Lörd 21 1930 Älvåsa Urban Werner & Conny Rodson

Sönd 10 1100 Betelkyrkan Gemensam gudstjänst Josef Schwartz Sång Carola Eriksson

Sönd 22 1100 Hembygdsgården Noraalliansen ekumenisk gudstjänst Josef Schwartz

Onsd 25 1930 Café Älvåsa Bosse Helmersson & Anders Hansson, Gästis nya ägare. Sång o musik: Emil & Anton Alexson, Axel Wikander.

1900 Älvåsa Kvällsmöte med nattvard

Lörd 16 2200 Älvåsa Konsert med Safemode 1800 Betelkyrkan Grillkväll ta med det du vill grilla. Andakt Carola. Sång Birgitta. Sönd 17 1100 Missionskyrkan Gemensam gudstjänst Ingalill Norgren

Lörd 28 1930 Älvåsa Maria & Kalle Olsson m fl Sönd 29 1100 Missionskyrkan Gemensam gudstjänst Barbro Lindh

1700 Korskyrkan Bön för bygden

1700 Centrumkyrkan Bön för bygden

Fred 22 1800 Älvåsa Midsommarfirande: ringlekar, kören By Grace, midsommarspex Torstens United

Augusti

Sönd 24 1100 Älvåsa Ekumenisk gudstjänst Magnus Lilja, Ingalill Norgren, Christer Nilsson m fl Ons 27 1930 Café Älvåsa Motorcykelkväll Kalle Olsson. Sång Göran Öman mfl Lörd 30 19 Älvåsa Sara Johansson & Jeremia Svensson 30

Juli Sönd 1 1100 Betelkyrkan Gemensam gudstjänst med nattvard. Vittnesbördsmöte. 1700 Östervåla Missionskyrka Bön för bygden 1900 Älvåsa Kvällsmöte med nattvard Onsd 4 1930 Café Älvåsa Ken Forsberg, vd Forsbergs Buss ab. Sång o musik Adam Åhlstrand m fl. Fred 6 19

00

Älvåsa 24-timmars fotbollsturnering

Sönd 8 1100 Missionskyrkan Gemensam Vittnes bördsgudstjänst. Månadsoffer.

1900 Älvåsa Kvällsmöte med nattvard Lörd 4 1930 Älvåsa Rolf Pilotti, Ylva Hellgren & Pege Mattssons band "Keystones". Sönd 5 1100 Betelkyrkan Gemensam gudstjänst nattvard Josef Schwartz. Församlingsmöte för Betel. Lörd 11 10-15 Älvåsa Wild Scouts 1930 Älvåsa Helena & Dag Bergkvist Sönd 12 1100 Missionskyrkan Gemensam gudstjänst månadsoffer Ingalill N. 1700 Huddunge Missionskyrka Bön för bygden 1900 Älvåsa Gudsjänst Josef Schwartz Torsd 16 1300 Älvåsa Dagträff "Elvis och gospel på svenska" Börje Ersson & Ingemar Hedin, Sandviken. Lörd 18 1930 Älvåsa Gospelkonsert kören Real life Sönd 19 1100 Sönd 26 1100

Älvåsa Avslutningsgudstjänst. Martina Bratterud kören Real Life. Betelkyrkan Gemensam gudstjänst Josef Schwartz, Marielle. Fika.

Onsd 11 1930 Café Älvåsa Viktoria & Mattias Landén. Sång Ida & Stina Röjerås.

1700 Betelkyrkan Bön för bygden September

Fred 13 14

00

Älvåsa Mini-SMUCK barnhajk

Lörd 14 17

00

Älvåsa Gemenskapskväll.

Sönd 15 1100 Betelkyrkan Gemensam gudstjänst Josef Schwartz Ulanders 1700 Missionskyrkan Bön för bygden Onsd 18 1930 Café Älvåsa Carina Hermansson, Faster Veras. Sång Sara Johansson

Tors 30 1300 Liljebacken Andakt Norgren Sönd 2 1100 Betelkyrkan Gudstjänst med nattvardsfirande. Josef Schwartz. Månadsoffer och församlingsmöte 1100 Missionskyrkan Gudstjänst med nattvard och månadsoffer. Norgren. Morgonbönen i Missionskyrkan har uppehåll 25/6 - 13/8.

Källan • 3


Scoutläger med Wild kids-tema

Familjedag med Wild kids-tema

Barnens dag på Älvåsa Lör 11 augusti kl 10-15

Barn i åldrarna 4-12 år är välkomna. Föräldrar får gärna stanna kvar under dagen. 50 kr/barn inkl mat och fika. Ta med ombyte och badkläder. Wild Scouts

Redo för äventyr

Wild Scouts

Tärnsjö Missionsförsamling & Betelförsamlingen www.missionskyrkan.se/noratarnsjo

Församlingsboken Missionsförsamlingen

Hembud Sonja Sandmark, Kvarnängen Östervåla fick hembud den 22 mars 2012 i en ålder av 90 år. Hon föddes i Buckarby och blev medlem i Nora-Tärnsjö Missionsförsamling som 18-åring. Begravningsgudstjänsten ägde rum den 13 april i Tärnsjö Missionskyrka. Officiant var pastor Ingalill Norgren. Utflyttning Monica Brand Mattsson, Stockholm, har begärt att få flytta sitt medlemskap till Andreaskyrkan Stockholm södra Missionsförsamling. John Ek har begärt utträde för att vara medlem i Nora församling (svenska kyrkan). Följande nya medlemmar har hälsats välkomna I gudstjänsten den 4 mars David Norgren på bekännelse av sin tro på Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre, Carina Svärd, Torbjörn Svärd, Daniel Svärd och Marcus Svärd. Familjen Svärd har tidigare tillhört Betelförsamlingen. Vid dopgudstjänsten 9 april på bekännelse av sin tro på Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre: Emil Alexson, Ludvig Eriksson, David Forsberg, Henrik Olsson och Johanna Wikander. I gudstjänsten den 22 april Per-Ove Johansson på bekännelse av sin tro på Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre, Ann Segelsbo och Linné Segelsbo. Ann och Linné har tidigare tillhört Betelförsamlingen. Dop På Annandag Påsk 9 april döptes följande ungdomar till Jesus Kristus: Emil Alexson, Ludvig Eriksson, David Forsberg, Hanna Leonardsson, Henrik Olsson och Johanna Wikander. Dopgudstjänsten ägde rum i Tärnsjö Missionskyrka. Officiant var pastor Ingalill Norgren.

4 • Källan

kallan_sommaren_2012_tidningen  
kallan_sommaren_2012_tidningen  

kallan_sommaren_2012_tidningen

Advertisement