Page 1

MAART 2013 KALKSTRAAT 26 • 9100 SINT-NIKLAAS • TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 • info.tbi@berkenboom.be • www.berkenboom.be


De maand februari was een feestmaand in TBI. Op zaterdagavond 2 februari waren de oudleerlingen uitgenodigd voor een lekker buffet en een goede babbel in de sporthal. Vele leraren en oud-leraren waren ook aanwezig. Herinneringen konden worden opgehaald en er werd veel bijgepraat. Diezelfde avond was er de 7de editie van de Sok- en rolfuif in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van publiciteit zorgden voor de muziek. De leerlingen van de eerste graad waren talrijk aanwezig om op de muziek te praten, te lachen en zelfs te dansen. De ouders van de leerlingen van de eerste graad waren uitgenodigd voor een ‘knabbel en babbel’ in het ontmoetingscentrum beneden. Enkele ouders van de ouderraad zorgden mee voor de organisatie. Nogmaals bedankt daarvoor. Op vrijdag 8 maart vieren de laatstejaars hun 100 dagen. De vergadering met het stadsbestuur is achter de rug. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt,vooral wat betreft mogelijke hinder in de stad. Ondertussen is de regeling rond en wij hopen dat alles rustig zal verlopen. Meer informatie krijgen jullie nog. De fuif i.s.m. het stadsbestuur in de Casino is een aanrader. In de week van 4 t/m 7 maart is er Operatie Alice. Dit is een grote evacuatieoefening die door ons (vooral ook door onze preventieadviseur) in samenwerking met de Provincie OostVlaanderen al enkele maanden werd voorbereid. Het wordt een oefening waarbij ook de stad, de brandweer, de ziekenhuizen, het Rode Kruis, de pers aan zullen meewerken. Wij hebben ook met het directieteam en het secretariaat al een aantal ‘zandbakoefeningen’, of ‘tafeloefeningen’ meegedaan waardoor het voor ons al redelijk realistisch was. Wij vinden het als school heel belangrijk om serieus aan preventie te werken, dus wij waren maar wat blij toen wij vernamen dat wij als school gekozen werden om mee te doen aan deze oefening.

Elisabeth D’hollander Directeur

Sterk - Vernieuwend - Gastvrij - Geloofwaardig

4 - 5 mei 2013

van 13.30 tot 17.30 uur 1e graad A-stroom B-stroom

2e en 3e graad CREATIEVE, COMMERCIELE & KUNSTopleidingen

Kalkstraat 26 - 9100 Sint-Niklaas - tbi.berkenboom.be

v. u.: E. D’hollander - vrij van zegel art. 198/7

Beste lezers,

OPENDEUR

TECHNISCH BERKENBOOM-INSTITUUT


KALENDER

KALENDER

MAART

vervolg

2013 Vr

01 maart

Ma

04 maart

Di

05 maart

Woe 06 maart Do 07 maart Vrij

08 maart

Ma

11 maart

Di

12 maart

Woe 13 maart Do 14 maart Vrij 15 maart

Ma

18 maart

Di

19 maart

Woe 20 maart Do

21 maart

4BHZb: les info voor jobstudent (3+4) 4BSO: Frans vaardigheidsproef (1+2) 3TBEb: Wandelzoektocht WSC 3BHZa (1+2) “Loop naar de pomp” 4BHZa + 4BVK: les info voor jobstudent (1+2) 5BHZa+b: Young Hairdressers Trophy 3TBEa: Wandelzoektocht WSC 2BDEC en 2BHZb: normeringstest VM door CLB 6BMRV: Etalages bekijken te Antwerpen (NM) 5BHZb: ACT-training BVK: voorscholingstraject (VM) 1A en 1B Presentatie Mobiele school (VM) 100-dagen 7BMV: Diefstalpreventie door de politie 5e jaars: Theater Tiran-nie-soe (NM) OMC boven 2e graad 10u45 Filmforum 7BSO: panel oud-lln 18u 7BHS: vrijwilligerswerk 7BHS: wedstrijd Joïco 2ACV: Workshop “textiel” samen met Heistraat (NM) 5BHZ: ACT-training 5TSV: demo sothys (a+b2: VM/b1: NM 3BMRP (6+7), 3 BVK (8+9): “Loop naar de pomp” 1e graad: Rapport DW5 3BSO/KSO/TSO/4 BSO: Rapport DW4 6KSO/TSO: GIP3+ logboek 7BWE: vrijwilligerswerk 5TSVa, 5KTBK, 5BPG, 5BMRV: RSV (Sessie van 3 lesuren) Infoavond Barcelona 5BVK: “Pop-up” Surprise Te Berk (VM) 5BHZa, 5BHZb, 5BVK: RSV (Sessie van 3 lesuren) 5BVK: “pop-up” Surprise Te Berk 5TSVb, 5TCM, 5KABIK, 5KAV: RSV (Sessie van 3 lesuren) 5BVK: “pop-up” Surprise Te Berk (VM)

Vrij

22 maart

Ma

25 maart

Di 26 maart Woe 27 maart Do

28 maart

Vrij

29 maart

Do

31 mei

PEP DAGEN 3 en 4BSO “Loop naar de pomp”: NM wandeling 5+6BMRV: WPL De Bleser & Dyco: (VM) “De Munt”: (NM) 5BVK: Antwerpen 5+6BPG: Antwerpen 6KSO/TSO: Breendonk 7BMV: Bezoek aan Guy’s Naaicenter 7BHS: PAV: info werkwinkel (6+7) PEP DAGEN 7BWE: Liège 7BPI+7BMV: vrijwilligerswerk 1Ba+1Bd (8u50-9u50): Wereldwinkel 1Bb+1Bc (10u35-11u35): Wereldwinkel PEP DAGEN 6BVK: Kortrijk Leerlingen 1e en 2e graad vrij wegens klassenraden 2A, 3e jaar en 4e jaar: Sponsortocht (VM) 3e graad: Solidariteitsmarkt 1e en 2e graad: Leerlingen zijn vrij in de NM 5+6TCM: Bedrijfsbezoek te Schellebelle (VM) 3KSO/TSO en 7BWE: uitstap naar Lille 6 TSV: Jury dag 5BVK: Kleurenconsulente (VM) 6BVK: Kleurenconsulente (NM) Oudercontacten 1e graad en 2e graad BSO en 3KSO/TSO: Trimesterrapport 2 4KSO/TSO: Rapport DW4 + partiële proeven 5BSO/KSO/TSO en 6 KSO/TSO: Rapport DW4 5BHZa en b: Rapport SE1 3BHZ: bedrijfsbezoek aan de firma Joico

ORDE OP DE SPEELPLAATS

10u20 13u

13u50

04/03 tot 08/03 4 BMRP 2 BDEC

4 TBEa

11/03 tot 15/03 4 BPET

2 BHZa

4 TBEb

18/03 tot 222/03 4 BVK

2 BHZb

4 TCM

25/03 tot 29/03 4 KBAKa 1 Ba

4 KBAKb


EXAMENREGLEMENT MAART 2013 Uurregeling

Rapporten

De proefwerken worden altijd in de voormiddag gegeven. Indien de leerlingen maar één examen hebben, wordt er tot 10.00 u studie voorzien.

De rapporten worden uitgereikt op vrijdag 30 maart voor de leerlingen van de eerste en tweede graad. Er worden eerder geen rapporten meegegeven. Via de klastitularis zal een regeling meegedeeld worden voor het afhalen van de rapporten (+ oudercontact).

De leerlingen van de 1e en 2e graad die examen hebben afgelegd, mogen de school niet verlaten vóór 11.30 uur. Als er twee examens zijn, dan wordt het 2e examen pas na de pauze gegeven. Er kan gewerkt worden tot 12 uur.

Afwezigheden Voor elke afwezigheid is een medisch attest van een dokter vereist. Ook voor 1 dag. Dit geldt ook voor de laatste dag voor de proefwerkenperiode.

Studiegelegenheid Er wordt studie voorzien van 13.00 u tot 15.30 u op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Leerlingen die op school studeren en normaal in de refter blijven, worden ook tijdens de examenperiode in de refter verwacht. Indien op de examenkalender een studienamiddag vermeld staat, dan eindigt de lesvoormiddag om 12 uur. Let op volgende zaken • 1e en 2e graad verzamelen in rijen op de speelplaats. • Boekentassen laat men ordelijk achter in de gang bij het examenlokaal of in het examenlokaal zelf. • Er worden geen pennenzakken meegenomen in het lokaal. • Leerlingen gaan op vaste plaatsen zitten. • De leerlingen dienen op elk blad (vragen - net - klad) onmiddellijk hun naam te schrijven. Fraude Eerlijkheid is een basisvereiste bij het maken van alles wat voor de evaluatie gebruikt wordt. Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt het personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te maken. Enkel de klassenraad oordeelt over de vastgestelde onregelmatigheid. Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor het vormen van een juist oordeel omtrent je kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan: spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, …

* Ziekte dient ONMIDDELLIJK aan de school gemeld te worden d.w.z. vanaf de eerste dag van de afwezigheid vóór 10.00 u. ** Na de afwezigheid dient men zich allereerst terug te melden op het leerlingensecretariaat. Een medisch attest dient ten laatste dan, ingediend te worden. Een bewijs dat men terug aan de proefwerken mag deelnemen, wordt door het leerlingensecretariaat uitgereikt. De leerling(e) draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het afhalen van het toelatingsbewijs. Zolang geen medisch attest werd binnengebracht MAG NIET TERUG DEELGENOMEN WORDEN AAN DE PROEVEN. Leerlingen die zich NIET hielden aan * en ** mogen ontbrekende proeven eventueel na overleg met de directie op het einde van het schooljaar inhalen. De leerling(e) dient dan de leerstof van het 1e tri- of semester terug te studeren!!! Het rapport wordt weerhouden. Voor leerlingen die zich strikt hielden aan * en ** moeten de ontbrekende proefwerken zo vlug mogelijk worden ingehaald op vrije momenten, dus niet tijdens de lessen. De leerling(e) die afwezig is geweest, neemt ZELF contact op met het leerlingensecretariaat voor de regeling van de inhaalproeven. Dit moet gebeuren voor het einde van de proefwerkenperiode. Voor langdurig zieken kunnen uitzonderingen gemaakt worden. Men bespreekt in dit verband elke leerling afzonderlijk met de adjunct-directeur.

t: DringenD gezoch Paashaas om te smelten!

Paas & co brengt redding. Kom al onze

zoetigheden zelf bewonderen van 18 tot 21 maart 2013 in de kalkstraat 40! Ontdek er ook zachte badaccessoires en mooie Paasdecoratie.

Het is de delibererende klassenraad die uiteindelijk een beslissing neemt. Hij kan uitgaan van de veronderstelling dat je gefraudeerd hebt omdat je de leerstof die werd getoetst niet kende. Hij kan ook beslissen je voor dit vak een bijkomende proef toe te kennen.

V.u.: Technisch Berkenboom-Instituut, kalkstraat 26, 9100 Sint-Niklaas

Een nieuw verkoopproject van en door de leerlingen van 5 BVK


Dinsdag 5 februari 2013 hing er veel spanning in de F-blok. Er was die morgen examen ROS (examen voor het behalen van het theoretisch rijbewijs B op school). Van de 67 leerlingen die deelnamen aan het examen slaagden er 44 in hun opzet. Dit is een mooie score en ligt hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Per studierichting betekent dit dat er 82% van de deelnemende TSO-leerlingen slaagden, 63% voor het BSO en 53% voor KSO. Leerlingen die veel hadden geoefend, werden duidelijk beloond. Sommigen waren dan weer hun zenuwen niet de baas maar slagen zeker bij de volgende poging. Een dikke proficiat aan de geslaagden en een goede tip voor de niet-geslaagden: gebruik de oefenwebsites en stel een herkansing niet te lang uit. Volgende scores verdienen een extra vermelding: Heyrman Arno uit 6BPG en Taylor Sarah uit 6TSV met een score van 48/50

Tropoï is een verhaal dat zich afspeelt Het

in

verhaal

seksistisch,

de

is

middeleeuwen.

humoristisch,

droevig…

vol met emoties.

het

zat

De live muziek was heel goed, de

zangeres

had

een

mooie,

zachte stem. De acteurs waren

geweldig, hoe ze naar de poppen keken en vol gevoel meespeelden.

Het was fantastisch om naar te kijken. De taal die ze gebruikten

was soms wat dialect, maar dat

was wel grappig. Dat dialect maakte het verhaal echter. De poppen waren heel mooi, fijn

uitgewerkt en grappig. Ik vond het leuk dat de mensen ook meespeelden. Soms begreep ik het niet, het verhaal zelf is moeilijk te begrijpen, maar dat was niet erg, want het was leuk om naar te kijken.

Doordat we vooraan zaten, zagen we de kleine dingetjes, die we normaal niet mochten zien. Maar nu zagen we wel de poppen heel goed en de emoties op de poppenspelers hun gezicht. Het was een heerlijk gevoel! Viola Claeys, 2AAVa

Met 2AAV naar Tropoï door , in Italië, te Venetië dat zich afspeelt al, , ha st ver mi el he ne igi alc n Tropoï is een or io, een tovenaar, ee n. Wanneer Castigl teen binnen. me hij s wa g, in de middeleeuwe nin ogen van de ko de or vo n ke ma n goud ko opgelost? e alle problemen gespeeld en Maar waren daarme ziek, die live werd mu de en ss pa k gaf op oo s wa an al tikkeltje sp ning Bij het verha het verhaal en een t me ing ng me sa heel goed en. p had zijn eigen sommige moment entheater, elke po pp po ed met go el he n s echt heel dik en Ik vond het ee t dik bedoel ik du me toe En en . af dik t s me wa al karakter en bedacht verha k leu n ee s wa t He lelijk spuuglelijk. e humor in. een beetje duister x, 2AAVa ick dr yn Michell He

Op 1 februari 2013 zijn wij en 2AAVa naar de theatervoorstelling Tropoï in de Stadsschouwburg geweest. Het verhaal gaat over een alchemist die uit zijn huis wordt gezet door de Kerk. Hij gaat naar het koninkrijk Mirandola, waar koning Pico heerst. Castiglio laat koning Pico zien dat hij goud kan maken, maar kardinaal Bemboni is niet blij met zijn komst. Castiglio’s vriend Pietro geeft hem een werkplaats en geld. Castiglio wordt smoorverliefd op Elise, de vrouw van koning Pico. De volgende morgen leert Castiglio luit spelen aan de zoon van de koning, Andrea. Andrea heeft een vraag voor Castiglio: “ Waarom worden mensen verdrietig of blij van sommige noten?” De rest van het verhaal moet je zelf te weten komen. Voor de voorstelling hadden we maandag een workshop over Tropoï. In die workshop mochten we zelf met poppen spelen. Ik vond de workshop en het theater heel leuk en ik zou het nog eens willen doen. Lucas D’Eer, 2AAVb

lt ropoï spee groep. T eelzijdige . v en e, w ig p eu le ap de midde n heel gr Froe is ee sfeer van e de ro e F k on oo er w t ge Theat en heef el goed op leeuwen lijken he de midde aakt. Ze m ge zich af in i oo super m de poppen en, Ik vind and werk . kend iem d beweegt be on n m ee et de m , als uitgelegd e mochten mensen, t hadden el leuk. W in het kor op was he al sh en ha k ht er or v oc w a m De ze het n. Daarn iet. Nadat kt werde weet ik n die gemaa e oepjes en de naam ho gr en s in pen voor elden on op de p er de v e stelden ze en. spelen. Z voor zoek de poppen er poppen ook met el e w lf ze en st e w se kon he moe eldig! Eli al. Dan e was gew een verha e di s D on en . n st en oe wee gav metjes nad telling ge goed stem de voors el r he t aa l n is aa jn em m ch We zi onden alle an een al acteurs k og nooit v e n D ht . n ec ge d ha mooi zin ed bij. Ik k heel go k! aste er oo p super leu ek as zi u w m et telling. H rs oo v de tot gehoord, , 2AAVb e Blende D th Elsbe


Zwerfvuil op school!?

MA

kapsalon een afspraak in het

deskundige begeleiding, een optimale behandeling

te geven. Maakt u graag een afspraak? Dat kan op:

03 760 41 11 en 03 760 41 36.

F006: 13u (6) F006: 8.30u (5)

vm

F205: 13u (6) F004: 13u (5) F005: 13u (6)

VR

F006: 8.30u (6)

vm nm

De leerlingen van de studierichting Haarzorg zetten hun allerbeste beentje voor om u, onder

F205: 13u (5)

nm Do

Heren- of kinDerkappen

F006: 13u (5)

vm nm

Wo

dameskappen (alle behandelingen)

F205: 8.30u (5)

vm nm

DI

enkel: snit/brushing of watergolf

enkel: permanent/brushing of watergolf

enkel: kleur/brushing of watergolf

Dameskappen

Stoor jij je ook zo aan al dat achtergelaten zwerfvuil op de speelplaats, in de lokalen of in de gangen van de school? Vraag jij je soms ook af wie die viespeuken zijn die hun afval telkens weer achterlaten? Niemand leeft toch graag tussen vuilnis, of zouden er toch zijn die zich juist het beste thuis voelen in een vieze omgeving? Het grote probleem is dat al die afval ontzettend lang nodig heeft om af te breken; enkele voorbeelden: - een klokhuis van een appel: 14 dagen - een bananen- of sinaasappelschil: 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het weer - een kartonnen drinkbeker: minstens een half jaar - een petflesje: 5 jaar in de zon, 10 jaar in de schaduw - kauwgom: ongeveer 25 jaar - een frisdrankblikje: 50 jaar! Je kunt al dat zwerfvuil dus niet gewoon laten liggen tot het vanzelf verdwijnt! Daarom moeten klasgroepen na de pauze het afval op de speelplaats telkens opruimen, geen leuk karwei! Maar wat kan jij daar zelf aan veranderen? Spreek je vriend(in) aan als je hem/haar iets op de grond ziet gooien en vraag waarom hij/zij dit niet gewoon in de vuilnisbak doet. Wees natuurlijk zelf ook netjes en ga even tot aan een vuilnisbak als je afval hebt. Een school zonder zwerfvuil, we gaan er samen voor! Tijdens de laatste week van het tweede trimester zullen de leerlingen van BVL in het project ‘Ten afval’ verder het zwerfvuilprobleem bestuderen. Ze houden een zwerfvuilenquête op straat, spelen het grote sorteerspel, doen een zwerfvuilzoektocht in de school,… Ook een bezoek aan het containerpark staat op het programma tijdens deze projectdagen.

F004: 10.20u (5)

F205: 13u (5)

vm

F005: 8.30u (5)

nm

F205: 13u (5)

F006: 8.30u (6) F205: 8.30u (6)

(5) (6): Klas die de verzorging geeft

Technisch Berkenboom-Instituut Kalkstraat 26 9100 Sint-Niklaas V.u.: E. D’hollander

WORKSHOP TYPOGRAFIE MET

2 DECORATIE


Parlementair Yves Laurent Ă Bruxelles

Saint

Op 30 januari zijn we naar Brussel geweest met heel 5BSO. We hebben een leuke dag gehad. In de voormiddag zijn we naar het parlement gegaan. In de namiddag zijn we naar het Modemuseum gegaan waar de werken van Yves Saint Laurant tentoongesteld werden. In Brussel zijn we eerst naar het Vlaams parlement geweest. We hebben een rondleiding gekregen met een gids. Hij heeft ons allerlei belangrijke plaatsen getoond, zoals de koepelzaal. We hebben gezeten waar de politici normaal zitten. Er waren ook leuke kunstwerkjes te zien. Wij hebben in het parlement onze middagpauze doorgebracht. We kregen een gratis drankje en ook nog een paarse cuberdon (het was minder lekker dan ik had gehoopt, te zoet!). Onderweg naar het Modemuseum zijn we het koningshuis gepasseerd en aan de vlag zagen we dat de koning er was. In het museum zijn we naar een tentoonstelling gegaan van Yves Saint Laurent. Wat we niet zo leuk vonden was dat we geen foto’s mochten nemen. In het museum hebben we prachtige, maar ook niet zo mooie stukken gezien. Wat wij het hoogtepunt vonden, waren de sieraden. Die waren tentoongesteld in een vorm van een hart. Er waren opzichtige oorbellen en prachtige armbanden en kettingen met echte kristallen en diamanten. In het midden was zijn geluksbrenger aangebracht. Het was een broche in een vorm van een hart. Die broche kwam in elke catwalk terug. Toen we eenmaal klaar waren, gingen we samen terug naar het station. We zijn nog iets gaan halen om te eten en hebben samen gezellig met elkaar zitten praten. Toen zijn we terug naar Sint-Niklaas gegaan, maar zoals je weet loopt er met de NMBS altijd wel iets mis. de leerlingen van 5BMRV

5 en 6 KAV uitstap Brussel 30 januari


Het adres voor retouches en herstellingen Hét

Ben je niet zo handig met naald en draad? -> Eén oplossing: studio stik!

Lekker ontbijten

Dé locatie voor allerhande retouches, groot en klein! Open op maandag en vrijdag -> van 10 tot 12 uur

zonder de deur uit te gaan.

Technisch Berkenboom-Instituut via Kalkstraat 40 - lokaal D15 - 9100 St-Niklaas

Wij schuiven voor jou bij bakkerij ROYALE aan en brengen het ontbijt bij jou thuis. Lekker ontbijt (voor 2 pers.)

25.00 euro

(koffie, fruitsap, 6 broodjes, confituur, chocolade, speculoos)

een afspraak in het

Ontbijt met bubbels (voor 2 pers.) 35.00 euro

schoonheidssalon

(koffie, schuimwijn, 6 broodjes, confituur, chocolade, speculoos)

De leerlingen van de studierichting Schoonheids-

Gratis* leveren aan huis op

verzorging zetten hun beste beentje voor om

9 Maart 2013 - 16 Maart 2013 - 23 Maart 2013

u, onder deskundige begeleiding, een optimale verzorging te geven. Maakt u graag een afspraak?

Dat kan op: 03 760 41 12 en 03 760 41 66

F304: vanaf 9.15u (5)

woensdag

vrijdag

Make-up F204: vanaf 10.30u (5)

F304: vanaf 13.00u. (5)

dinsdag

donderdag

Hand-gelaat

Lichaam

F204: vanaf 8.30u (6) F304: vanaf 8.30u (6) F204: vanaf 13.00u. (5) F304: vanaf 13.00u. (5)

F204: vanaf 13.50u. (6) of F304: vanaf 13.50u. (6) F204: vanaf 13.00u. (6) F304: vanaf 9.15 u. (5) F304: vanaf 13.00u. (6)

Technisch Berkenboom-Instituut Kalkstraat 26 9100 Sint-Niklaas V.u.: E. D’hollander

(5) (6): Klas die de verzorging geeft

maandag

Pedicure F204: vanaf 8.30u (5) F304: vanaf 14.40u. (5) F304: vanaf 8.30u. (5)

is open De winkel: wo-do-vr . tot 17.30 u. 10.00 u za: t 17.30 u. 10.30 u. to

gezellig, lekker en origineel Leerwinkel 7e Winkelbeheer, Technisch BerkenboomInstituut, i.s.m. Unizo, v.u.: v.z.w. Jong Ondernemend

*Gratis leveren in HAASDONK, NIEUWKERKEN, BEVEREN,TEMSE, RUPELMONDE, STEENDORP, VELLE, TIELRODE,BELSELE, SINAAI, WAASMUNSTER, LOKEREN, SINT-NIKLAAS Voor bestelling buiten deze gemeentes vragen wij 2.5 euro extra per levering. Bestellen voor 22/2/2013

Ankerstraat 33 - 9100 Sint-Niklaas - Tel./Fax 03 760 41 15 - leerwinkel@berkenboom.be


Een dagje in de Arteveldestad Op dinsdag 29 januari 2013 ging 6BSO op uitstap naar Gent. Dit was in het kader van de vakken Culturele Vorming en PAV. Aan de hand van foto’s stelden we de stad door onze ogen voor. We bezochten een aantal musea en enkele bezienswaardigheden, waaronder Jacob Van Artevelde op de Vrijdagsmarkt. Ik vond het nemen van de foto’s het coolst omdat ze goed gelukt waren. Het Huis van Alijn heeft me positief verrast omdat ik me het leven van vroeger anders had voorgesteld. Zeker de retrospullen spraken me enorm aan. Met een paar van de klas gingen we de uitdaging aan om graffiti te spuiten in het “graffitistraatje”. Dit is het enige steegje in Gent waar je legaal graffiti mag spuiten. Dat was uiteraard “vree wijs”. Nadat onze opdrachten gedaan waren, maakten we de Veldstraat onveilig. Afsluiten deden we met nog iets te gaan drinken in een kunstenaarscafé op de Korenmarkt. Ik heb me, los van de vele regen, wel geamuseerd en vind zoiets voor herhaling vatbaar! 6BVK op een worksh ri hebben wij ua br fe 19 g Op dinsda water. van PROTOS gehad over egenwoordiger rt ve n ee am In onze klas kw ngen ater. t in heel wat di praten over w geschrokken da el delijk w in ijk ite nl U . ge ei We zijn ld je kleren ee rb oo jv bi w s al aar dat isten water zit, zo ater nodig, m w s le al n ook or vo erialen worde hebben we le speciale mat Ve l. aa m le al we niet water. had. Dat staat gemaakt met korting STOF ge af de Dit er ov t en financieel. We hebben he h, organisatie sc ed ni go ch n te ee l, aa om voor soci dig hebt ngen die je no di 4 de er ov gaat van arten. ld in groepjes project op te st n spel gespee ee en st e w oe m en e bb W agers. Daarna he el over waterdr ht sp ac n dr ee op n as w ee e et w drie. H en en als rd oo tw n an ee be ar na uwen allemaal vragen we een baan bo en n st va oe en m rp s tje do e 4 kaar t meest sten we om he t: artjes en met di oe slo ka m t 4 e To Zo w t. p. ec en m oj eg po pr tjes en een een leerrijk hu juist hadden, kr as n, w ge et in H . id kt le siast. gemaa e kregen as heel enthou innaar bekend waterpomp. W oordiger. Hij w werd er een w w an en D . eg rt en zi ve or ge water vo heel grappi en we wel een Eigenlijk hadd 4BHZb

Steunen op elkaar, vertrouwen, elkaar helpen, samenwerken, bouwen... tijdens de les LO in 5KSO.


In MAART geniet u van 8 GRATIS* lokken bij kleuring

open

donderdag en vrijdag van 13 tot 17 uur. * geldig van 1 t.e.m. 29 maart

Bel 03 760 41 36

: t h c o z e g D n e g n i Dr Toffe toiletzak voor een eenzame lipstick, oogschaduw, stijltang en nagelvijl.

Paas & co

brengt redding. Laat je verrassen van 18 tot 21 maart 2013 in de kalkstraat 40! Ontdek er ook veel lekkere zaligheden en mooie Paasdecoratie.

voor een afspraak

Kalkstraat 40/1 - 9100 Sint-Niklaas V.u.: Technisch Berkenboom-Instituut, kalkstraat 26, 9100 Sint-Niklaas

Leersalon 7e Haarstilist, Technisch Berkenboom-Instituut, i.s.m. Unizo, v. u.: v.z.w. Jong Ondernemend

Een nieuw verkoopproject van en door de leerlingen van 5 BVK


! n e d n o v

ge

Zoete lekkernijen, koffie, koekjes, ... Zachte toiletzakken, slippers, handdoeken, ...

LAATSTE WEEK

Mooie Paasdecoratie, servetten, ...

Een nieuw verkoopproject van en door de leerlingen van 5 BVK

V.u.: Technisch Berkenboom-Instituut, kalkstraat 26, 9100 Sint-Niklaas

t 21 o t 8 1

013, 2 t r maa

at 40

tra kalks

Van dag tot dag Maart 2013  

Van dag tot dag van maart 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you