Page 21

MA

Matematik – Taluppfattning 19

Mattemusslan

Åk F - 3 MATTEMUSSLAN Mattemusslan är ett hands-on-läromedel i matematik. Eleverna tränar taluppfattning, addition, subtraktion och problemlösning i talområdet 0–20. Svaret på respektive uppgift finns på baksidan av uppgiftskortet. Uppgiftskorten är färgkodade och har tre olika svårighetsnivåer: Nivå 1 (grön): Talområde 0–10 Nivå 2 (orange): Talområde 0–20 Nivå 3 (lila): Talområde 0–20 (mer utmanande än nivå 2). Innehåller: 40 dubbelsidiga uppgiftskort (80 uppgifter) 4 musslor, 40 krabbor (20 orange och 20 lila) 40 sjöstjärnor (20 gula och 20 gröna) Lärarhandledning medföljer. beta-1770 330:-/förp.

Tränar och befäster grundläggande taluppfattning och uppdelning av talen 0–10 och 11–20. Eleverna får arbeta laborativt och skriver sedan på matematikspråket. Läromedlet får eleverna att förstå talen genom att de får möta dem i olika sammanhang. Författare: Maggi Stjerna och Anett Karlsson. Illustratör: Kim Nilson. Åk F - 2

Åk F - 2

KOLL PÅ TAL 0–10 Moment som uppdelning av tal med hjälp av talblock, rita visare på klockan, se talmönster, fyll i prickar på tärning, är talet udda eller jämnt, handla i affären m.m. Diplom till eleverna när de arbetat klart med talen t.o.m. 10. Pärm med 44 sidor. beta-0440 290:-

KOLL PÅ TAL 11–20 Moment som uppdelning av tal med hjälp av talblock, fortsätt talmönstren, fyll i prickar på tärningar, handla i affären, öva positionssystemet, prick-till-prickbilder m.m. Diplom till eleverna när de arbetat klart med talen t.o.m. 20. Pärm med 48 sidor. beta-0441 320:-

Åk F - 2 TJUGOBRÄDE Passar bra i arbetet med addition och subtraktion upp t.o.m. 20. Placera de 10 röda och de 10 blå träpluggarna på olika sätt, i mönster, udda och jämna tal m.m. Innehåller: 1 bräde (25 x 6 x 1 cm) och 20 träpluggar (2,5 cm höga). beta-6718 79:-/förp.

Profile for Beta Pedagog

Läromedel 2018, årskurs F-6  

Läromedel 2018, årskurs F-6