4703 Fantastiska djur i havet

Page 1

ANNA HANSSON

Fantastiska

djur I HAVET
I samma serie: Fantastiska djur i regnskogen (2020) Fantastiska djur i öknen (2021)

Fantastiska djur i havet Beta Pedagog AB Skutevägen 1, 432 99 Skällinge info@betapedagog.se www.betapedagog.se tel. 0340-355 05 © Text: Anna Hansson, 2021 © Bild: Se bildförteckning i slutet av boken. Författare: Anna Hansson Redaktör: Isac Carlsson Faktagranskning: Ellen Schagerström, marinbiolog, BioLogik Art. nr beta-4703 ISBN 978-91-88871-74-9 Första upplagan, första tryckningen Dardedze Holografija, Lettland, 2021

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971


ANNA HANSSON

Fantastiska

djur I HAVET


HAVET En väldigt stor del av jordens yta är täckt av hav, ungefär 70 %. Det finns flera olika hav, med olika temperaturer. De arktiska haven är kalla året runt, och de tropiska är varma året runt. I haven runt Sverige varierar temperaturen, de är kalla på vintern och varma på sommaren. Haven är olika djupa. Östersjön är ett av de grundaste haven, medeldjupet där är 54 meter. Stilla havet är det djupaste havet, och det djupaste stället där är Marianergraven, som är 11 kilometer djup!


Alla hav består av saltvatten. En del hav är väldigt salta, andra har en lägre salthalt. Havsvatten som är en blandning av sött och salt vatten kallas för bräckt vatten. Varje hav har ett eget ekosystem, med många olika djurarter. Nya havslevande arter upptäcks varje år, och förmodligen finns det väldigt många kvar att upptäcka. Visst är det spännande! I den här boken får du lära dig mer om några av de djur som lever hela eller stora delar av sitt liv i havet.


VALAR Valar är däggdjur och har lungor som de andas med. Det betyder att de behöver ta sig ovanför vattenytan för att kunna andas. Men de har stora lungor så luften de andas in räcker ganska länge.

Det finns två grupper av valar: bardvalar och tandvalar. Tandvalar, som delfiner, kaskeloter och tumlare, har tänder och äter fiskar och bläckfiskar. Bardvalar har barder, som faktiskt ser ut som en kam. Bardvalarna suger in massor med vatten i munnen, och trycker sedan ut det genom barderna. Allt vatten silas bort, medan maten, små kräftdjur, stannar kvar.


Blåval

BLÅVAL Blåvalen är det största däggdjuret på jorden. Den kan bli 30 meter lång och väga 200 ton. Blåvalar kan bli 100 år gamla. VISSTE DU DET HÄR? • En nyfödd blåval är 7 meter lång. • Blåvalen finns i alla oceaner.


FLER VALAR I HAVET

Kaskelot

Späckhuggare

Öresvin

Vitval


Kapspringare

Gråval

Södra Atlantvitsiding

Knölval


BLÖTDJUR Blötdjur finns både på land och i vattnet. Musslor, bläckfiskar, snäckor och havssniglar är alla blötdjur som finns i havet, även om de är väldigt olika varandra till utseendet. Blötdjur är mjuka men de skyddas oftast av ett hårt skal. Ibland sitter skalet på utsidan, ibland på insidan. Vissa blötdjur har en rivtunga. Rivtungan fungerar ungefär som en fil, och gör att blötdjuren kan skrapa loss alger att äta.

Ostron


OSTRON Ostron har ett skal av kalk, och en jättestark muskel vars jobb är att hålla skalet stängt. De filtrerar vatten genom gälarna för att få tag på plankton, alltså små djur eller växter som driver omkring i vattnet. Ostron kan filtrera flera liter vatten i timmen. När ostronen filtrerar vattnet renar de det också. VISSTE DU DET HÄR? • Alla ostron är hanar till en början, sedan byter de kön en eller flera gånger under sin livstid. • De finns i de flesta hav, där vattnet är ganska varmt och tillräckligt salt.


BLÄCKFISKAR En del bläckfiskar är stora, flera meter långa, och en del är jättesmå, bara några centimeter långa. De har ett stort huvud, med munnen på undersidan. Runt munnen finns tentakler, oftast 8 eller 10 stycken. Bläckfiskar har stora ögon, som gör att de ser bra. Några bläckfiskar ser nästan ut som simmande snäckor, med ett skal som skyddar den mjuka kroppen. De kallas pärlbåtar och skiljer sig även från andra bläckfiskar genom att de har många fler tentakler, ibland upp till 90 stycken. De flesta bläckfiskar har sugkoppar på sina tentakler. Med dem kan bläckfisken hålla fast saker, till exempel föda. Bläckfiskar äter främst kräftdjur och fiskar. Bläckfiskar kan spruta ut ett brunt ämne som gör vattnet grumligt. Det är ett bra skydd mot fiender! VISSTE DU DET HÄR? • Bläckfiskar har tre hjärtan. • De finns i alla hav utom de med bräckt vatten.


Åttaarmad bläckfisk


FLER BLÖTDJUR

Jättemussla

I HAVET

Pärlbåt


Violsnäcka

Sjöhare

Sidensepia

Skeppsmask

Discomussla
Stora fiskar som sjunker om de inte simmar hela tiden, platta fiskar som fäster sina ägg på havsbotten, och sköldpaddor som kan hålla andan i flera timmar. Hajar, knaggrockor och havssköldpaddor är bara några av alla fantastiska djur som lever i havet.

Fantastiska djur är en faktaboksserie med fokus på spännande och intressanta djur från hela världen. Det här är den tredje boken i serien. Böckerna passar för barn i åldern 6–9 år. Anna Hansson är utbildad lärare och skriver böcker som hon själv hade velat läsa som barn. Spännande, fantasifulla och roliga.

Art. nr beta-4703

9 789188 871749