4234 Forntidsglimtar - Järnåldern

Page 1

FORNTIDSGLIMTAR Järnåldern

Anna-Karin Karlsson & Elin Jonsson

I samma serie:

Forntidsglimtar – Jägarstenåldern (2018)

Forntidsglimtar – Bondestenåldern (2019) Forntidsglimtar – Bronsåldern (2020)

Forntidsglimtar – Järnåldern Beta Pedagog AB Skutevägen 1, 432 99 Skällinge info@betapedagog.se www.betapedagog.se tel. 0340-355 05

© Text: Anna-Karin Karlsson, 2023

© Bild: Elin Jonsson, 2023

Författare: Anna-Karin Karlsson Illustratör: Elin Jonsson Redaktör: Erika Bengtsson

Art. nr beta-4234 ISBN 978-91-88871-55-8

Första upplagan, första tryckningen Dardedze Holografija, Lettland, 2023

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971 Svanenmärkt trycksak, 3041 0971

Anna-Karin Karlsson & Elin Jonsson

FORNTIDSGLIMTAR Järnåldern

Kapitel 1 Vinna ett liv ...................................................................... 5

Kapitel 2 Att trotsa stormen ............................................................ 25

Kapitel 3 Det vackraste mönstret .................................................... 43

Kapitel 4 Att undkomma snön 59

Kapitel 5 Ett rasslande prov ............................................................ 80

Kapitel 6 Flykten om natten.......................................................... 100

Kapitel 1

Vinna ett liv

I Skedemosse på Öland fanns det under järnåldern en offerplats i en forntida sjö. Människor offrade djur, människor, vapen och andra föremål där. Offerplatsen användes i över tusen år. Vid Skedemosse bodde det för ungefär 1 700 år sedan en pojke som hette Asker. Det här är berättelsen om hur det kan ha gått till när han tävlade med den vita hingsten Smedfaxir.

5

Vimåste vinna i dag, Smedfaxir, viskar Asker med huvudet mot den vita hingstens panna. Det gäller livet!

Det är dags för den årliga festen till fruktbarhetens gudinna. Festen pågår i flera dagar, med mat, dans, hästkapplöpningar och djuroffer.

Höjdpunkten på festen är hingstarnas kapplöpning. I år är det speciellt eftersom det är två vita hingstar som ska göra upp. Hästen som förlorar kommer att offras till gudarna. Vinnarhästen kommer att föras till lunden, en helig plats där gräset är grönt nästan året om.

Askers hingst Smedfaxir och Karlas hingst Lunarvind är hästarna som ska tävla. Karla och Asker har varit vänner så länge de kan minnas. Men sedan de fick reda på att det var deras hästar som skulle tävla, har allt blivit annorlunda.

6

– Tror du verkligen att ni har en chans? säger Karla och smäller till Smedfaxir på rumpan så att hästen hoppar till. Asker blänger på Karla.

– Men sluta! Vi har väl lika stor chans som ni har. Dessutom vill jag vinna det här lika mycket som du, säger han. Karla torkar irriterat bort en tår och tar ett snabbt steg mot honom.

– Aldrig att jag låter dig vinna, väser hon. Förstår du, Lunarvind kommer aldrig att offras !

Hon rycker tag i Lunarvind och går i väg mot strandängen där starten ska gå.

Asker ser efter henne.

– Bry dig inte om henne, viskar han till Smedfaxir. Vi ska vinna i dag, du och jag. Hästen buffar honom mjukt i magen. – Det är dags! ropar en röst bortifrån strandängen. Smedfaxir kastar upp huvudet och trampar med framhovarna. Asker tar ett stadigt tag om manen och hoppar upp.

Den varma hästkroppen är spänd under honom. Asker ser bortåt starten där det är fullt med folk nu.

Han tar tag i tyglarna och driver på Smedfaxir. Hingsten faller i mjuk galopp och snart är de i startfållan tillsammans med Karla och Lunarvind.

8

Offer av djur och människor har arkeologer hittat på många platser. Under järnåldern offrade man till olika gudar och gudinnor för att de skulle göra livet lättare. Man kunde till exempel offra för att vädret skulle bli bra och skörden god.

Vid Skedemosse har arkeologer hittat rester efter ungefär hundra hästar som blivit offrade. Andra djur som offrats här är kor, får och getter. Det finns också bevis för att människor har blivit offrade på platsen.

9

Ett öronbedövande väsen stiger över strandängen när folket jublar och klappar händerna. Smedfaxir och Lunarvind stampar otåligt med hovarna.

– Lugn, viskar Asker. Vänta … – Din häst är så gott som död! skriker Karla. Just då går starten. – Nu! skriker Asker och driver på Smedfaxir.

Hästen spänner varje muskel under honom när de far i väg längs stigen. Asker håller hårt i manen och kurar ihop sig för att inte vinden ska hindra farten. Det enda som hörs är hästhovar som dundrar i marken.

10

På åsen mellan vattnen spränger de fram i vansinnesfart, sida vid sida.

Karla skriker på Lunarvind. – Snabbare, ta i nu!

Hästarna galopperar tätt intill varandra på den smala stigen. En brännande smärta exploderar i Askers knä när hans och Karlas ben stöter mot varandra mellan hästkropparna.

Men Asker tänker inte styra undan Smedfaxir. Det gäller att vara först fram när de ska runda udden och vända tillbaka.

11

JÄGARSTENÅLDERN

Följ med stenåldersflickan Seren på en spännande uroxjakt, och var med när pojken Malack tar farväl av sin bäste vän, hunden Eldfot. Bokens sex berättelser utspelar sig på några av de större fyndplatserna från jägarstenåldern. 94 sidor.

beta-4231 ISBN 978-91-88009-44-9

BONDESTENÅLDERN

I sex spännande berättelser får läsaren bland annat följa med syskonen Kyro och Najla på björnjakt, och vara med under en dramatisk brand vid Alvastra pålbyggnad. I boken finns även fakta om hur människorna levde under bonde stenåldern. 110 sidor.

beta-4232

ISBN 978-91-88009-75-3

Böcker i serien

BRONSÅLDERN

Häng med till bronsåldern! Läs om Malinda som råkar ut för ett överfall en mörk natt, om syskonen Loti och Serna som får ångra sin lek med glödande pinnar, och fler spännande berättelser från forntiden. 104 sidor.

beta-4233 ISBN 978-91-88009-97-5

JÄRNÅLDERN

I den här boken får du bland annat läsa om när Asker och Karla tävlar på liv och död, om hur Fröjd förbereder sig för äventyr i Kurland, och om det hemska som inträffar en natt i Sandby borg på Öland. Rafflande äventyr varvas med intressanta fakta om järnåldern. 117 sidor.

beta-4234 ISBN 978-91-88871-55-8

Duhittarmångaflerböckerochbokserierpåbetapedagog.se. Därkanduocksåprovläsaochbläddraiböckerna.

Uggla vaknar av något tungt på bröstet. Det går knappt att andas och kinderna är iskalla. Han försöker putta bort det tunga, men får inte loss armarna. Det är som att ligga i en trång kista. Då förstår han. Snön! Snöhögen måste ha rasat in!

Så här har du aldrig tidigare mött barnen från järnåldern! Rafflande äventyr varvas med intressanta fakta. Det här är den fjärde boken i serien Forntidsglimtar. Bokens sex berättelser utspelar sig på några av de större fyndplatserna från järnåldern.

Anna-Karin Karlsson är arkeolog och författare, med ett brinnande intresse för hur människor levde förr i tiden.

Elin Jonsson är serietecknare och illustratör. Här skildrar hon, i vackra bilder, människor och miljöer från järnåldern.

Art. nr beta-4234

9 789188 871558
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.