2480 Tor och Tea städar

Page 1

Bok 3B i serien Läshuset. Läsnivå 3 med versaler.

LÄSHUSET

TOR & TEA STÄDAR

ANNA HANSSON JONAS OLSSON

3B
Bokserien Läshuset: Tor och Tea fikar Tor och Tea ser på kor Tor och Tea får napp Tor och Tea tältar Tor och Tea bakar en kaka Tor och Tea hittar ett spöke Tor och Tea bygger en koja Tor och Tea lagar en bil Tor och Tea hittar en skatt Tor och Tea städar Tor och Tea fixar en hundkoja Tor och Tea flyger matta Tor och Tea och barnvakten Tor och Tea och den nya katten Tor och Tea och godismaskinen

Tor och Tea städar Beta Pedagog AB Skutevägen 1, 432 99 Skällinge info@betapedagog.se www.betapedagog.se tel. 0340-355 05 © Text: Anna Hansson, 2021 © Bild: Jonas Olsson, 2021 Författare: Anna Hansson Illustratör: Jonas Olsson Redaktör: Isac Carlsson Läsbarhetsindex (lix): 11 Art. nr beta-2480 ISBN 978-91-88871-38-1 Första upplagan, första tryckningen Dardedze Holografija, Lettland, 2021

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971


ANNA HANSSON • JONAS OLSSON

LÄSHUSET

TOR & TEA STÄDAR


VI ÄR MED I BOK-SERIEN

TOR

MAMMA

MORFAR

TEA

PAPPA

MISSE

MORMOR


INUTI HUSET


— NU MÅSTE NI STÄDA, SÄGER MAMMA. SNART KOMMER MORFAR OCH LEKER MED ER.


7


VAR SKA VI BÖRJA?

8

VI KAN BÖRJA MED HYLLAN!


9


— HÄR LIGGER MASSOR AV LEGO, SÄGER TEA.

10


— VI KAN BYGGA ETT SLOTT! SÄGER TOR.

11


TOR OCH TEA BYGGER ETT SLOTT AV LEGO. DET HAR FLERA TORN.

12


13


Läshuset nivå 1 • • •

text med versaler eller gemener 1–8 ord per sida 1–2 stavelser per ord

• • •

främst ljudenlig stavning repliker i pratbubblor lix 2–3

Uppslag ur “Tor och Tea får napp”.

Tor och Tea fikar

Tor och Tea ser på kor

Tor och Tea får napp

Tor och Tea tältar

TEXT: VERSALER ISBN: 9789188871299

TEXT: VERSALER ISBN: 9789188871305

TEXT: gemener ISBN: 9789188871312

TEXT: gemener ISBN: 9789188871329


Läshuset nivå 2 • • •

text med versaler eller gemener 1–9 ord per sida 1–2 stavelser per ord

• • •

främst ljudenlig stavning repliker i pratbubblor lix 4–6

Uppslag ur “Tor och Tea bakar en kaka”.

Tor och Tea bakar en kaka

Tor och Tea hittar ett spöke

Tor och Tea bygger en koja

Tor och Tea lagar en bil

TEXT: VERSALER ISBN: 9789188871336

TEXT: VERSALER ISBN: 9789188871343

TEXT: gemener ISBN: 9789188871350

TEXT: gemener ISBN: 9789188871367


Läshuset nivå 3 • • • •

text med versaler eller gemener 1–21 ord per sida 1–3 stavelser per ord ljudenlig stavning, ljudstridig stavning och dubbelteckning

• •

repliker i pratbubblor och repliker med talstreck lix 9–12

Uppslag ur “Tor och Tea hittar en skatt”.

Tor och Tea hittar en skatt

Tor och Tea städar

Tor och Tea fixar en hund­koja

Tor och Tea flyger matta

TEXT: VERSALER ISBN: 9789188871374

TEXT: VERSALER ISBN: 9789188871381

TEXT: gemener ISBN: 9789188871398

TEXT: gemener ISBN: 9789188871404


Läshuset nivå 4 • • •

text med gemener 4–28 ord per sida 1–5 stavelser per ord

• • •

ljudenlig stavning, ljudstridig stavning och dubbelteckning repliker med talstreck lix 12–14

Uppslag ur “Tor och Tea och barnvakten”.

Tor och Tea och barnvakten

Tor och Tea och den nya katten

Tor och Tea och godis­maskinen

TEXT: gemener ISBN: 9789188871411

TEXT: gemener ISBN: 9789188871428

TEXT: gemener ISBN: 9789188871435
FÖLJ MED NÄR TOR OCH TEA STÄDAR!

Läshuset är en serie med roliga och extra lättlästa böcker. Serien består av femton böcker, uppdelade i fyra läsnivåer med stigande svårighetsgrad. Texten är skriven med versaler eller gemener, och orden som används är korta, vardagliga och främst ljudenligt stavade. Samtliga böcker i serien utspelar sig i miljöer som är bekanta för barn. Böckerna har dessutom bilder som stöttar läsningen genom att illustrera det som händer. Böckernas läsbarhetsindex (lix) är 2–14. Anna Hansson är utbildad lärare och skriver böcker som hon själv hade velat läsa som barn. Spännande, fantasifulla och roliga. Jonas Olsson är serietecknare och barnboksillustratör. Hans bilder är välgjorda, färgglada och humoristiska.

Art. nr beta-2480

9 789188 871381


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.