1836 På prao - Hunddagiset

Page 1

PÅ PRAO Hunddagiset

Anna Hansson • Gustaf Lord

I samma serie:

På prao – Bageriet (2017)

På prao – Frisören (2017)

På prao – Ridskolan (2018)

På prao – Biblioteket (2018)

På prao – Veterinären (2019)

På prao – Fotbollsproffset (2019)

På prao – Bonden (2019)

På prao – Youtubern (2019)

På prao – Sågverket (2020)

På prao – Illustratören (2020)

På prao – Snickaren (2020)

På prao – Hunddagiset

Beta Pedagog AB

Skutevägen 1, 432 99 Skällinge info@betapedagog.se www.betapedagog.se tel. 0340-355 05

© Text: Anna Hansson, 2023

© Bild: Gustaf Lord, 2023

Författare: Anna Hansson

Illustratör: Gustaf Lord

Redaktör: Erika Bengtsson

Läsbarhetsindex (lix): 19

Art. nr beta-1836

ISBN 978-91-89697-20-1

Första upplagan, första tryckningen

Dardedze Holografija, Lettland, 2023

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971

På prao – Förskolan (2020)

På prao – Lastbilen (2021)

På prao – Hovslagaren (2021)

På prao – Journalisten (2022)

På prao – Djurvårdaren (2022)

På prao – Sotaren (2022)

På prao – Bokbussen (2022)

På prao – Arkeologen (2023)

På prao – Sopbilen (2023)

På prao – Apoteket (2023)

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971

Anna Hansson • Gustaf Lord

PÅ PRAO Hunddagiset

Det här är klass 2C. De ska ha prao.

Loke ska vara på ett hunddagis.

Tidigt på morgonen ringer Loke på ringklockan. Snart kommer Sussi och

öppnar. Det är hon som äger hunddagiset.

6

Välkommen! säger Sussi. Jag håller på att förbereda rummen, för snart kommer

hundarna.

7

– Det ska stå en skål med vatten i varje rum, säger Sussi.

Hon visar Loke var han kan fylla på skålarna.

9
Loke ställer fram skålar med kallt vatten i alla tio rum.

På dörren till varje rum finns bilder och

namn på de hundar som brukar vara där.

– Vi har fem hundar i varje rum, berättar Sussi.

10

Då ringer det på dörren. – Nu kommer hundarna! säger hon.

11

Loke får hjälpa Sussi att gå med hundarna till rätt rum.

12

En del hundar är små och lätta att gå med. En del är stora och sliter och drar i kopplet. Och en del vill hoppa upp och slicka Loke i ansiktet.

13
Böcker i serien

Duhittarmångaflerböckerochbokserierpåbetapedagog.se. Därkanduocksåprovläsaochbläddraiböckerna.

Klass 2C ska ha prao. Loke ska vara på

ett hunddagis. Läs om allt spännande han

får göra! Kanske lär du dig några nya ord?

På prao – Hunddagiset ingår i en serie lättlästa böcker för barn mellan 6 och 9 år. Förutom att ge en positiv läsupplevelse kan boken hjälpa till att öka ordförståelsen.

Anna Hansson är utbildad lärare och skriver böcker som hon själv hade velat läsa som barn. Spännande, fantasifulla och roliga.

Gustaf Lord är illustratör, serietecknare och animatör. Hans bilder är fartfyllda, färgstarka och fullpackade med detaljer och humor.

Art. nr beta-1836

9 789189

697201

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.