1835 På prao - Apoteket

Page 1

PÅ PRAO Apoteket

Anna Hansson • Gustaf Lord

I samma serie:

På prao – Bageriet (2017)

På prao – Frisören (2017)

På prao – Ridskolan (2018)

På prao – Biblioteket (2018)

På prao – Veterinären (2019)

På prao – Fotbollsproffset (2019)

På prao – Bonden (2019)

På prao – Youtubern (2019)

På prao – Sågverket (2020)

På prao – Illustratören (2020)

På prao – Snickaren (2020)

På prao – Apoteket

Beta Pedagog AB

Skutevägen 1, 432 99 Skällinge info@betapedagog.se www.betapedagog.se tel. 0340-355 05

© Text: Anna Hansson, 2023

© Bild: Gustaf Lord, 2023

Författare: Anna Hansson

Illustratör: Gustaf Lord

Redaktör: Erika Bengtsson

Läsbarhetsindex (lix): 14

Art. nr beta-1835

ISBN 978-91-89697-19-5

Första upplagan, första tryckningen

Dardedze Holografija, Lettland, 2023

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971

På prao – Förskolan (2020)

På prao – Lastbilen (2021)

På prao – Hovslagaren (2021)

På prao – Journalisten (2022)

På prao – Djurvårdaren (2022)

På prao – Sotaren (2022)

På prao – Bokbussen (2022)

På prao – Arkeologen (2023)

På prao – Sopbilen (2023)

På prao – Hunddagiset (2023)

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971

Anna Hansson • Gustaf Lord

PÅ PRAO Apoteket

Det här är klass 2C. De ska ha prao.

Sibel ska vara på ett apotek.

Sibel kommer till apoteket tidigt.

Det har inte öppnat än.

Mark låser upp dörren och släpper in henne.

Sibel får börja med att plocka upp varor.

8

Hon fyller på där det börjar ta slut.

Hon fyller på med plåster.

9

Sen fyller hon på med tandborstar och tandkräm.

10
Hon ser till att allt står rakt i hyllorna.

Nu öppnar vi, säger Mark. Han låser upp dörren.

12

Det står redan några och väntar på att få komma in.

13
Böcker i serien

Duhittarmångaflerböckerochbokserierpåbetapedagog.se. Därkanduocksåprovläsaochbläddraiböckerna.

Klass 2C ska ha prao. Sibel ska vara på

ett apotek. Läs om allt spännande hon får

göra! Kanske lär du dig några nya ord?

På prao – Apoteket ingår i en serie lättlästa böcker för barn mellan 6 och 9 år. Förutom att ge en positiv läsupplevelse kan boken hjälpa till att öka ordförståelsen.

Anna Hansson är utbildad lärare och skriver böcker som hon själv hade velat läsa som barn. Spännande, fantasifulla och roliga.

Gustaf Lord är illustratör, serietecknare och animatör. Hans bilder är fartfyllda, färgstarka och fullpackade med detaljer och humor.

9

Art. nr beta-1835

789189 697195

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.