1834 På prao - Sopbilen

Page 1

PÅ PRAO Sopbilen

Anna Hansson • Gustaf Lord

I samma serie:

På prao – Bageriet (2017)

På prao – Frisören (2017)

På prao – Ridskolan (2018)

På prao – Biblioteket (2018)

På prao – Veterinären (2019)

På prao – Fotbollsproffset (2019)

På prao – Bonden (2019)

På prao – Youtubern (2019)

På prao – Sågverket (2020)

På prao – Illustratören (2020)

På prao – Snickaren (2020)

På prao – Förskolan (2020)

På prao – Lastbilen (2021)

På prao – Hovslagaren (2021)

På prao – Journalisten (2022)

På prao – Djurvårdaren (2022)

På prao – Sotaren (2022)

På prao – Bokbussen (2022)

På prao – Arkeologen (2023)

På prao – Sopbilen

Beta Pedagog AB

Skutevägen 1, 432 99 Skällinge info@betapedagog.se www.betapedagog.se tel. 0340-355 05

© Text: Anna Hansson, 2023

© Bild: Gustaf Lord, 2023

Författare: Anna Hansson

Illustratör: Gustaf Lord

Redaktör: Erika Bengtsson

Läsbarhetsindex (lix): 19

Art. nr beta-1834

ISBN 978-91-89697-10-2

Första upplagan, första tryckningen

Dardedze Holografija, Lettland, 2023

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971

Anna Hansson • Gustaf Lord

PÅ PRAO Sopbilen

Det här är klass 2C. De ska ha prao.

Freja ska åka sopbil med Mimmi.

Alla sopbilar står i ett garage under natten.

6

Mimmi står vid garaget och väntar

när Freja kommer.

7

Mimmi har på sig varselkläder och skor med stålhätta.

– Det är viktigt att synas, säger hon och ger Freja en reflexväst.

8

– Vad roligt det ska bli att få åka sopbil, säger Freja.

– Ja, säger Mimmi. Det är ett roligt jobb. Men det finns en del saker vi måste göra innan vi kan åka i väg.

9

Vi börjar med att kolla däckmönstret,

säger Mimmi. Det gör vi för att se så att inget däck har blivit slitet.

Mimmi visar Freja hur ett bra däck ska se ut. Sen går de ett varv runt bilen och tittar på alla däck.

10

– Jag tycker att alla ser bra ut, säger Freja.

– Jag med, säger Mimmi. Då är det dags att kolla lamporna!

Mimmi sätter sig i bilen och blinkar med alla lampor. Bakljus, framljus och blinkers. Freja får hjälpa till och säga om de lyser eller inte.

12

När de har kollat så att alla lampor fungerar

är det dags att kolla bilens vätskor.

Mimmi öppnar huven och ser så att det finns tillräckligt av allt. Motorolja, glykol och spolarvätska.

13
Böcker i serien

Duhittarmångaflerböckerochbokserierpåbetapedagog.se. Därkanduocksåprovläsaochbläddraiböckerna.

Klass 2C ska ha prao. Freja ska åka sopbil med Mimmi. Läs om allt spännande hon

får göra! Kanske lär du dig några nya ord?

På prao – Sopbilen ingår i en serie lättlästa böcker för barn mellan 6 och 9 år. Förutom att ge en positiv läsupplevelse kan boken hjälpa till att öka ordförståelsen.

Anna Hansson är utbildad lärare och skriver böcker som hon själv hade velat läsa som barn. Spännande, fantasifulla och roliga.

Gustaf Lord är illustratör, serietecknare och animatör. Hans bilder är fartfyllda, färgstarka och fullpackade med detaljer och humor.

Art. nr beta-1834

9 789189 697102

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.