0867 På jakt efter bäver

Page 1

på jakt efter bäver

Anna Hansson Jennie Elverstig Bild: Filippo Vanzo


I samma serie: På jakt efter älg (2019) På jakt efter björn (2019) På jakt efter vildsvin (2020) På jakt efter orre (2020) På jakt efter rådjur (2021) På jakt efter fjällripa (2021)

På jakt efter bäver Beta Pedagog AB Skutevägen 1, 432 99 Skällinge info@betapedagog.se www.betapedagog.se tel. 0340–355 05 © Text: Jennie Elverstig och Anna Hansson, 2022 © Bild: Filippo Vanzo, 2022 Författare: Jennie Elverstig och Anna Hansson Illustratör: Filippo Vanzo Redaktör: Isac Carlsson Faktagranskning: Fredrik Widemo, Sveriges lantbruksuniversitet Läsbarhetsindex (lix): 17 Art. nr beta-0867 ISBN 978-91-88871-80-0 Första upplagan, första tryckningen Dardedze Holografija, Lettland, 2022

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971


Jennie Elverstig • Anna Hansson

På jakt efter Bäver Illustrationer: Filippo Vanzo– Tack för maten, säger Axel och reser sig upp. Ska vi åka nu? Mamma skrattar. – Siri har fortfarande inte ätit upp, säger hon. – Skynda dig, Siri, säger Axel. Vi ska ju jaga bäver i kväll! Siri skrapar ihop det sista på tallriken. – Jag är klar, säger hon med munnen full. Pappa dukar av bordet medan mamma, Axel och Siri gör sig i ordning. 5


– Har du sett min kikare? frågar Siri. – Nej, säger Axel. – Här är den, säger pappa. Siri skyndar sig in i köket och hämtar den. – Klar! ropar hon sen. Jag vann! Mamma tar fram sin ryggsäck. – Kan du hämta en sopsäck? ber hon Siri. – Vad ska vi ha den till? frågar Siri. – Vi behöver den ifall vi skjuter en bäver, säger mamma. Då bär vi hem bävern i säcken, så att vi inte får bävergäll på kläderna.

6


Siri hämtar en sopsäck som mamma packar ner i ryggsäcken. – Är alla klara nu? frågar mamma och tar fram geväret från vapen­ skåpet.


Axel och Siri nickar. – Då går vi, säger mamma. – Lycka till! säger pappa och startar diskmaskinen. Mamma, Axel och Siri börjar gå. De ska jaga vid en å som inte ligger långt från deras hus. Först går de en liten bit på vägen, sen svänger de av in i skogen och följer en stig. – Tror du att vi får se någon bäver i kväll? frågar Axel. – Det är jag nästan säker på, säger mamma. Jag pratade med morfar i går, och han har sett att de har byggt en damm i ån. – Vad roligt! säger Siri. 8


– Roligt för bävrarna, säger mamma. Men inte roligt för morfars skog. Ibland blir det översvämning när de bygger dammar, och det mår inte skogen så bra av. 9


Stigen delar sig, och de går till höger, mot ån. – Titta där! säger Siri. Hon pekar på ett träd vid sidan av stigen. Det syns tydligt att det är någon som har gnagt på det. Barken är bortskalad och en hel del av trädets stam är borta.

10


– Visst är det bävergnag? säger hon till mamma. Mamma nickar. – Där också, säger Axel och pekar på ett träd lite längre fram. Siri och Axel tittar efter bävergnag på alla träd de går förbi. De ser många träd som bävrarna gnagt på. – Bävrarna verkar ha gnagt på nästan alla träd här, säger Siri. – Ja, de håller gärna till på samma ställe en längre tid, berättar mamma. Då hinner de gnaga på många träd.

11


Axel och Siri får följa med mamma på bäverjakt. De ser många tecken på att bävrarna håller till vid ån, men får de syn på någon bäver?

På jakt efter bäver är den sjunde boken i en serie lättlästa böcker för barn mellan 6 och 9 år. Bokens läsbarhetsindex (lix) är 17. Anna Hansson är utbildad lärare och skriver böcker som hon själv hade velat läsa som barn. Spännande, fantasifulla och roliga. Jennie Elverstig har erfarenhet av jakthundsuppfödning och har skrivit flera böcker tillsammans med Anna. Med serien På jakt vill de informera om hur jakt bedrivs i Sverige, samt om vilka djur som är vanliga att jaga. Filippo Vanzo är en illustratör som brinner extra mycket för djur och natur. Hans vackra och naturtrogna bilder är som gjorda för en bokserie om jakt.

Art. nr beta-0867

9 789188 871800


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.