Page 1

CLUJ-NAPOCA

Raport anual 2010-2011


|2

BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY


3|

Cuvânt înainte

De 17 ani întreaga activitate BEST ClujNapoca este îndreptată spre atingerea misiunii noastre: dezvoltarea studenţior întrun mediu multicultural. Având experienţă şi tradiţie în organizarea evenimentelor noastre, putem spune că am atins un nivel de profesionalism ridicat, calitatea fiind o trăsătură de bază a activităţii noastre. Prin activităţile sale, BEST Cluj-Napoca este o punte de legătura între studenţi, Universitatea Tehnică şi companiile partenere. Prin evenimente precum târguri de carieră, competiţii inginereşti şi cursuri de sezon asigurăm facilitarea comunicării dintre cele 3 entităţi, în jurul cărora se învarte activitatea noastră. Dezvoltarea organizaţiei BEST şi ridicarea standardelor evenimentelor noastre, se datorează în totalitate membrilor noştri, studenţi voluntari, dornici de a accepta

provocări şi de a se implica activ în acţiuni cu caracter educaţional. Avem onoarea de a conduce un grup valoros caracterizat de dorința de învăţare şi dezvoltare personală, prietenie, seriozitate, spirit de echipă şi ambiţie. Credem cu tărie că valoarea grupului nostru este dată de fiecare dintre membrii săi, de faptul că suntem uniţi de o viziune comună şi de pasiune pentru tot ceea ce înseamnă BEST. Pentru anul care urmează ne dorim să aducem un plus de calitate şi profesionalism evenimentelor noastre, să creştem în continuare alături de partenerii noştri. Consiliul director BEST Cluj-Napoca al anului 2011-2012


|4

Cuprins

Cuvânt Înainte Cuprins Recomandare din partea alumnilor Universitatea Technică din Cluj-Napoca Cuvânt din partea universității Identitatea BEST BEST Cluj-Napoca Ghidul bobocului Buzz BEST Engineering Competition JobShop BEST Training Week Summer Course Cutural Exchange GreenWeek BattleLabRobotica Contact

3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 19 20 21 22 23 24


5|

Recomandare din partea alumnilor “BEST... casa, şcoala şi familia mea” scria deasupra uşii în sediul BEST Cluj-Napoca în urmă cu aproximativ 6 ani, când am intrat prima dată acolo. Am luat-o drept glumă atunci dar odata cu trecerea anilor am ajuns să simt că BEST devenise toate acestea pentru mine. A fost casa mea (şi ocazional mai este şi în ziua de azi) când călătorind prin Europa găseam găzduire în fiecare oraş, în casele membrilor BEST, în unele cazuri fără a-i fi cunoscut în prealabil. A fost şcoala mea când m-a învăţat lucruri ca responsabilitatea, coordonarea unui proiect, recrutarea şi motivarea oamenilor, noţiuni de marketing şi multe alte lucruri care m-au pregătit pentru viaţă. I-am simţit ca pe familia mea când mi-au dat lacrimile în momentul în care am absolvit şi a venit momentul să devin membru alumnus. Vedeam BEST-ul atunci ca pe o organizaţie care încerca să opereze ca o firmă, bazată însa pe muncă voluntară şi recompense sub formă de distracţie şi oportunităţi de călătorie şi învăţare. Ne jucam cu concepte şi unelte de project management şi ne imaginam, de câte ori făceam câte o greşeală, că în companii lucrurile stau altfel. Pot să spun însă astăzi, după ce am văzut proiecte în companii mari şi evenimente BEST din perspectiva partenerilor săi, împreună cu alţi colegi din acestea, că

BEST lucrează cel puţin la fel de bine ca o companie; că procentajul proiectelor reuşite este unul excelent în BEST; că structura de training din cadrul organizaţiei este una pe care multe companii şi-ar dori să o poată avea; că modul în care se iau deciziile în BEST este unul exemplar; că modul în care BEST îşi tratează “clienţii” ar trebui să fie un model pentru multe companii cu care lucrăm fiecare în viaţa de zi cu zi; că experienţa pe care o poţi dobândi în BEST într-un an valorează cel puţin cât un an de experienţă de muncă. Am fost în cele din urmă recrutat de una din companiile partenere cu BEST. Încerc să mă gândesc unde aş fi fost azi dacă nu ar fi fost BEST, dar BEST a avut un impact atât de mare asupra dezvoltării mele personale şi asupra ideilor şi direcţiilor pe care le-am urmat ulterior, încât îmi este aproape imposibil să mă întorc cu gândul la Marius dinainte de experienţa BEST. Şi nu pot aşadar decât să fiu recunoscător pentru ce a însemnat BEST pentru mine. Marius Sălcudeanu Preşedinte BEST Cluj-Napoca 2007-2008 Head of Project Management Office in ING Insurance Central Europe


|6

Universitatea technică din Cluj - Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este una din cele opt instituţii de învăţământ superior din Cluj-Napoca, a doua ca mărime, primind calificativul „grad de încredere ridicat” în urma evaluării de către ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), specializată în educarea şi instruirea inginerilor şi a personalului tehnic. Universitatea are nouă facultăţi cu aproape 650 de cadre didactice, cercetători şi tehniceni, precum şi peste 12000 de studenţi. Personalul şi conducerea universităţii intenţionează dezvoltarea activităţilor conform standardelor europene din domeniu, prin îmbunătăţirea continuă şi înnoirea curiculei, prin introducerea învăţământului la distanţă, prin folosirea de metode moderne şi restructurarea procesului educativ. Începând cu anul universitar 2005/2006 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca oferă conform Declaraţiei de la Bologna, programe de studiu de tip licenţă în inginerie cu durata de 4 ani,

programe nivel master cu durata de 2 ani precum şi programe doctorale cu durata de 3 ani. Cele 9 facultăţi ale universităţii sunt: • Facultatea de arhitectură şi urbanism • Facultatea de automatică şi calculatoare • Facultatea de construcţii • Facultatea de construcţii de maşini • Facultatea de electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei • Facultatea de inginerie electrică • Faculatatea de instalaţii • Facultatea de mecanică • Facultatea de stiinţa şi ingineria materialelor


7|

Cuvânt din partea universității Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este o instituţie integrată în spiritul învăţământului european şi tocmai de aceea ne aflăm într-o continuă colaborare cu studenţii noştri pentru a contribui într-un mod responsabil la dezvoltarea pozitivă atât a lor ca indivizi, cât şi a societăţii, economiei şi culturii. Prin urmare ne propunem să încurajăm iniţiativele tinerilor noştri studenţi, să susţinem ideile şi acţiunile lor, acordându-le sprijinul nostru şi îndrumarea de care au nevoie. BEST este o organizaţie studenţească de renume internaţional cu implicări în reţeaua educaţională. Având o tradiţie bogată în spate şi un viitor extrem de promiţător, are scopul de a atinge excelenţa în toate domeniile de vârf. Evenimentele organizate de Asociaţia BEST Cluj-Napoca au ca scop facilitarea unor legături între studenţi, universitate şi potenţialii angajatori, urmărind deschiderea unor noi căi de dezvoltare atât personală cât şi profesională. Acţunile lor vin în sprijinul studenţilor de-a lungul întregii lor experienţe universitare. Astfel, bobocii sunt întâmpinaţi cu un set de informaţii menit să-i familiarizeze cu mediul universitar, în timp ce studenţii care au depăşit

această etapă au posibilitatea de a participa la cursurile de sezon, educaţie complementară prin traininguri şi pot opta să îşi testeze cunoştinţele acumulate în cadrul competiţiilor inginereşti organizate sub egida BEST. Datorită deschiderii internaţionale a acestor activităţi, studenţii noştri pot interacţiona cu colegii lor europeni. De asemenea li se facilitează contactul cu piaţa muncii, pot opta pentru cele mai bune locuri de practică, să se familiarizeze cu profilul şi cerinţele angajatorilor de pe piaţa clujeană şi nu numai, sau chiar să îşi găsească un loc de muncă. Toate acestea dovedesc faptul că BEST, prin activităţile sale, a devenit o adevărată o punte de legătură între elementele triunghiului studenţi, universitate, companii. Cu acest prilej, conducerea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca doreşte să îşi reafirme sprijinul pentru Asociaţia BEST şi speră în continuarea acestei vechi colaborări iniţiate în urmă cu 15 ani. Prof.dr.ing.Dr.H.C.mult. Radu Munteanu Rectorul Universităţii Tehnice din ClujNapoca


|8

Identitatea BEST Viziune Preţuim diversitatea Oamenii respectă şi încearcă să înţeleagă diferite culturi şi societăţi. Un mediu ce încurajează diversiatea te motivează pentru a lucra la potenţial maxim şi te învaţă ce înseamnă a-ţi asuma responsabilitatea propriilor fapte.

Misiune Dezvoltarea studenţilor BEST încurajează deschiderea studenţilor spre diversitate şi lucrul într-un mediu multicultural, crează oportunităţi de dezvoltare personală, oferă posibilitatea de manifestare şi materializare a dorinţei de implicare în viaţa comunităţii.


9|

Valorile BEST Flexibilitate Apreciem abilitatea de a lucra într-un mediu aflat în continuă schimbare, abilitatea de a fi mobil şi de a răspunde eficient provocărilor şi obstacolelor. Suntem deschişi spre tot ceea ce înseamnă nou. Prietenie Construim relaţii puternice prin care oamenii se ajută unii pe alţii. Valorificăm relaţiile bazate pe prietenie şi muncă în echipă.

Distracţie Valorificăm emoţiile pozitive ale celor implicaţi în acţiunile noastre. Dezvoltare Facem tot posibilul să ne îmbunătăţim în mod continuu standardele, folosindu-ne creativitatea, ceea ce garantează o continuă dezvoltare a acţiunilor noastre. Invăţare Valorificăm tot ceea ce învăţăm din experienţa câştigată prin implicarea în diverse acţiunile din care ne străduim să învăţăm cât mai mult din fiecare aspect al muncii noastre.


| 10

BEST în numere:

BEST este o organizaţie studenţească europeană • bazată pe voluntariat • condusă de studenţi • apolitică • non-profit • non-reprezentativă • acţionând pentru studenţi din universităţi tehnice

30 ţări 90 universităţi tehnice 3200 membri activi 8 000 participanţi la evenimente 1 000 000 studenţi atinşi de acţiunile noastre


11 |

BEST Cluj - Napoca CLUJ-NAPOCA

Grupul Local BEST Cluj-Napoca, creat în 1995, este format din voluntari din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Suntem un grup de tineri entuziaşti, motivaţi să înveţe ce înseamnă munca în echipă, managementul unui proiect, dezvoltarea unor abilităţi care ne vor fi folositoare în perioada post-universitară.

6 competiții inginerești 13 workshop-uri internaţionale 17 ani de experienţă 17 ediții JobShop 18 cursuri de sezon


| 12

Ghidul Bobocului

Ghidul Bobocului este un proiect BEST ClujNapoca, aflat la cea de-a X-a ediţie. Proiectul reprezintă o broşură concepută întrun format de buzunar care conţine informaţii utile în ceea ce priveşte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, precum şi modalităţi de petrecere a timpului liber. Ghidul Bobocului este distribuit gratuit studenţilor din anul I la festivitatea de deschidere a anului universitar. Astfel, acesta ajunge în mâinile a peste 2500 de studenţi ai Universităţii Tehnice din ClujNapoca. • 10 ani de tradiţie • 25.000 exemplare distribuite • informaţii practice despre anul universitar şi oraş • posibilităţi de petrecere a timpului liber • format de buzunar • folositor pentru o perioadă îndelungată de timp • promovare în rândul studentilor


13 |

BUZZ

BUZZ este o publicatie sezonieră distribuită gratuit stundeţilor Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Aceasta apare in 4 ediţii în decursul unui an: Spring BUZZ, Summer BUZZ, Autumn BUZZ, Winter BUZZ. Scopul principal al publicaţiei îl reprezintă promovarea cursurilor academice şi nonacademice organizate în fiecare sezon de BEST în toată Europa pentru studenţii universităţilor tehnice. Studenţilor li se oferă de asemenea informaţii în legatură cu posibilităţile de participare la evenimentele organizate de BEST Cluj-Napoca, Universitate sau companii partenere cum ar fi: competiţii inginereşti, sesiuni de training sau evenimente de carieră.

Până în prezent ● 10 Ediţii de BUZZ ● 20 000 Exemplare Împărţite

Proiectul s-a dovedit un real succes, dovadă fiind creşterea numărului de studenţi care aplică la aceste activităţi beneficiind astfel de educaţie complementară şi de oportunitatea de a lucra într-un mediu multicultural.


| 14

BEST Engineering Competition BEST Engineering Competition este o competiţie inginerească concepută să ofere studenţilor Universităţii Tehnice posibilitatea de a-şi pune în aplicare cunoştinţele teoretice dobândite pe parcursul anilor de studiu, testând în acelaşi timp creativitatea şi spiritul de echipă al acestora. Competiţia este împărţită in două categorii: Team Design şi Case Study. Team Design

Case Study

Competiţia de tip TD constă în construirea unui dispozitiv care să rezolve într-un timp limitat o problemă tehnică. În realizarea acestuia, echipele trebuie să respecte cerinţele iniţiale şi să folosească doar resursele care le sunt puse la dispoziţie.

Competiţia de tip Case Study constă în rezolvarea teoretică a unei probleme tehnice sau de management pe baza informaţiilor oferite de organizatori. La sfârşit echipele vor prezenta soluţiile găsite.


15 |

Pentru fiecare tip de competiţie, echipa câştigătoare va participa la etapa regională, RoBEC, unde va concura împotriva celor mai bune echipe din Brasov, Bucuresti, Chisinău, Iași, Timișoara. Caştigătorii etapei regionale au şansa de a participa la finala europeană EBEC, unde vor concura alături de cele mai bune 12 echipe din Europa. Finala din 2010 a avut loc la Istanbul.

Premergător finalei europene, EBEC au avut loc: 13 competiții locale 84 competiții naționale/regionale Competiția locală BEC din Cluj-Napoca a constat în: ● 3 companii ● 4 competiţii ● 71 Participanţi ● 164 Studenţi înscrişi ● Peste 60 de apariţii media


| 16

JobShop

JobShop

®

Evenimentul național de carieră

JobShop® este cel mai mare eveniment naţional de carieră din România organizat de studenţi pentru studenţi şi absolvenţi. Se desfăşoară în 3 centre universitare diferite: Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, având însă acelaşi obiective. Scopul evenimentului este să aducă împreună cele trei entităţi în jurul cărora se învârte activitatea BEST: studenţi, Universitate şi Companii. În acest sens pe parcursul zilelor de eveniment, principalele activităţi constau în: zile de standuri, prezentări de companie, competiţii, traininguri pe soft skills, traininguri tehnice, vizite la companie, cariere de succes şi o masă rotundă (BACo). JobShop® oferă studenţilor participanţi educaţie complementară şi oportunităţi de start în carieră: internship-uri, burse şi joburi. Pentru companii, evenimentul reprezintă o posibilitate de a întâlni studenţi ai Universităţii Tehnice şi proaspăt absolvenţi, dar şi de a se prezenta şi de a-şi face cunoscută oferta pentru participanţi.


17 |

JobShop 2011: ● a 17-a ediție ● perioada de desfăşurare 11-15 aprilie 2011 ● locaţie: incinta Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca ● 34 de companii participante ● 9 prezentări de companie - 250 de Participanţi ● 4 workshop-uri - 140 de participanţi ● 4 training-uri - 90 de participanţi ● 1 masă rotundă BACo(BEST Academics and Companies) care a avut ca temă de discuţie: „Programele de practică şi internship din timpul facultăţii şi posibilitatea de implicare şi finanţare a unui program de master în UTC-N de către companii” ● 2 zile de standuri ● 1 cocktail party ● 2500 vizitatori


| 18

Marketresearch JobShop Motivul participării studenţilor la JobShop: Job full time 14,5% Internship 20,2% Informare 19,7% Practică 22,6% Job part time 23%

Distribuția pe facultăți: Facultatea de Automatică și calculatoare 32,6% Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Technologia Informației 17,03% Facultatea de Construcții 14,53%

Studenţi care s-ar reloca pentru un job: Da 71% Nu 14,5% Nehotărâți 14,5%

Facultatea Construcții de Masini 3,22% Facultatea Inginerie Electrică 9,62% Facultatea de business 1,5% Altele 21,5%


19 |

BEST Training Week

BEST Training Week este cel mai mare eveniment din Cluj-Napoca în materie de training-uri pentru studenţii Universităţii Tehnice. Pe parcursul unei săptămâni, studenţii au ocazia de a participa la training-uri tehnice și soft skills, completând astfel educaţia primită în Universitate. Training-urile sunt susţinute atât de personal calificat de la companii de specialitate, dar şi de traineri instruiti în cadrul organizaţiei nostre sau de companii şi ONGuri partenere. BTW 2011 a însemnat: ● ●

capital markets 7 companii participante Tehnici de comunicare eficientă 164 de participanţi la training-uri. ●

Training-uri din cadrul BTW 2011: ● Public speaking ● Content Management System în PHP ● Adobe Illustrator ● Dezvoltarea unui plan de afaceri ● Persistență în Java ● MONEY NEVER SLEEPS: An insight into

● Leadership ● Persistenţa în Java; ● Brand-ul personal; ● Sistemul de operare iOS, Prezentare iPhone şi iPad ● Start pentru success ● Time management ● Interpretorul Python şi framework-ul DJANGO


| 20

Summer Course

Summer Course este un eveniment academic, desfăşurat pe perioada verii, destinat studenţilor de la universităţile cu profil tehnic din toată Europa. Anul acesta, BEST Cluj-Napoca a organizat un curs de vară în perioada 4-17 iulie la care au participat 22 studenţi din peste 10 ţări, printre care: Franţa, Austria, Macedonia, Croaţia, Italia, Spania, Rusia, Serbia, Republica Moldova, Grecia.

● ● ● ● ● ●

2 săptămâni 8 sponsori a 19-a ediţie 22 de participanţi 77 de aplicanţi 36 ore de curs şi laborator

Tema cursului a fost în domeniul automaticii, având titlul sugestiv “We Control The System”. Cursurile şi laboratoarele din cadrul evenimentului au fost susţinute de către profesori acreditaţi ai Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În urma absolvirii cursului, participanţii au primit 1 credit ECTS, valabil în universităţile lor de provenienţă. Partea academică a fost completată cu activităţile social-culturale, menite să le ofere particpanţilor la curs ocazia să descopere o parte din cultura şi tradiţiile româneşti.


21 |

Cultural Exchange

Schimbul cultural este un eveniment organizat între 2 sau mai multe grupuri locale BEST diferite din Europa, care contribuie la dezvoltarea membrilor organizaţiei prin interacţiunea cu diferite medii şi culturi. Prin intermediul acestui eveniment participanţii au ocazia de a interacţiona cu studenţi care provin din medii culturale diferite precum şi de a lega noi prietenii. Timp de o săptămână, oaspeţii vizitează oraşul gazdă intrând astfel în contact cu istoria, tradiţiile şi obiceiurile locale. Evenimentul promovează patru principii fundamentale ale BEST-ului: fun, friendship, improvement, flexibility. 2011 - schimb cultural cu Porto, Portugalia ● 12 membrii BEST Cluj-Napoca în Porto ● 16 membrii BEST Porto în Cluj-Napoca


| 22

Green Week

Green Week este un proiect care îşi propune să abordeze una dintre cele mai puţin dezvoltate laturi ale educaţiei studenţilor: conştientizare şi educaţie ecologică. El s-a concretizat prin organizarea în perioada 21-25 februarie a unor activităţi menite să îndeplinească scopul evenimentului prin implicarea activă a studenţilor în activităţi ce tratează aspecte legate de mediul înconjurator. Green Week 2011 ● concurs foto ● 200kg de maculatură strânsă din căminele studenţesti ● Flash Mob ● Ecologizare a Campusului Observator ● Treasure Hunt cu tematică ecologică


23 |

BattleLab Robotica

BattleLab Robotica este un eveniment realizat în colaborare cu Catedra de Măsurători din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică. Evenimentul este uconcurs de robotică adresat tuturor studenţilor din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi tuturor studenţilor din universotăţile cu profil tehnic din România, indiferent de specializarea sau de anul de studiu din care fac parte. Tema competiţiei din acest an a constat în implementarea de roboţi de sumo autonomi, capabili să identifice şi să elimine de pe suprafaţa de joc robotul advers în competiţii de tip “1 vs 1”. Câştigătorii participă la etapa naţională a concursului numită Robochallenge. Concursul BattleLab Robotica reprezintă o bună ocazie pentru studenţi de a-şi valorifica abilităţile practice pe baza conceptelor teoretice asimilate pe durata facultăţii.

BattleLab 2011: ● 6 ore de competiţie ● 8 participanţi/roboţi ● 8 parteneri/sponsori ● 56 apariţii media


BEST Cluj-Napoca Str. Daicoviciu nr. 15, sala 708, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România tel. +40 264 402 561 e-mail. cluj@BEST.eu.org www.bestcj.ro linkedin.com/company/best-cluj-napoca facebook.com/BESTcluj

Orsolya Püsök

Presedinte +40741 232 215 orsi.pusok@BEST.eu.org

Anamaria Buda

Trezorier +40747 142 371 buda.anamaria@BEST.eu.org

Irina Drasovean

Vicepresedinte Resurse Umane +40740 698 590 irina.drasovean@BEST.eu.org

Tudor Gheorghiu

Cancelar +40755 894 910 tudor.ghiorghiu@BEST.eu.org

Norbert Lovasz

Vicepresedinte Relatii Publice +40746 510 373 norbert.lovasz@BEST.eu.org

Material realizat de BEST Cluj-Napoca. Toate drepturile rezervate, copierea parţială sau integrală a conţinutului acestui material sunt interzise fără acordul scris al autorului.

BEST Cluj-Napoca: Raport Anual 2010-2011  

Raportul anual al organizatiei BEST Cluj-Napoca.