Page 1

De Bilthuysen Magazine met nieuws en informatie over De Bilthuysen Jaargang 6 nr 2

December 2009

in Beeld

IN DIT NUMMER: ⋅ Toasten op het nieuwe jaar! ⋅ Nieuwe locatiemanager De Koperwiek ⋅ Revalideren met Wii spelcomputer ⋅ En eigen zwemclub ⋅ Mobiel Geriatrisch Team ⋅ Zingen geeft plezier! ⋅ Wij houden van onze vrijwilligers


Beste lezers, Het jaar 2009 zit er bijna op. Dat de tijd snel gaat, is ons allemaal wel bekend maar zo aan het einde van een jaar wordt ons dat veelal nog eens extra duidelijk. In 2009 is bij De Bilthuysen veel gebeurd. Allereerst hebben wij natuurlijk geprobeerd om onze ondersteuning (zorg, behandeling en begeleiding) aan onze cliënten zo goed mogelijk te realiseren. Zoals wij in onze missie en visie zeggen, doen wij dat met passie, vraaggericht, professioneel en met respect. Of u dat ook zo hebt ervaren, wordt binnenkort duidelijk als de resultaten van onze cliëntenraadpleging bekend worden gemaakt. Maar er is dit jaar meer gebeurd. Ik noem slechts enkele onderwerpen: De Biltse Hof en De Bilthuysen zijn gefuseerd; er is druk gewerkt aan een verbetering van ons gastvrij klimaat, her en der is het inventaris vernieuwd en is er druk geschilderd.

Allemaal activiteiten die bewoners / cliënten en medewerkers van nabij hebben kunnen volgen. Bovendien hebben er vele activiteiten, themaweken, muziekvoorstellingen, festiviteiten en feestjes plaatsgevonden. Waaronder het feest voor de vrijwilligers. En dan heb ik het nog niet eens gehad over meetweken in het kader van normen verantwoorde zorg, meerjarenbeleid, certificeringtrajecten, onze voorbereidingen op de zogenaamde zorgzwaartepakketten, het wijkrestaurant, de uitbreiding van hulp bij het huishouden, onze deelname bij projecten van het WMO innovatieproject wonen, welzijn en zorg MENS, de Mexicaanse griep en de kerstdiners. Teveel om op te noemen en in deze uitgave kunt u verschillende activiteiten nog eens rustig doorlezen. Waarbij ik hoop dat de Mexicaanse griep ons niet in alle hevigheid zal treffen en dat de kerstdiners – net als alle andere jaren – bijzonder sfeervol zijn

colofon Jaargang 6, nummer 2 December 2009

geweest en in het teken hebben gestaan van samen lekker genieten. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die zich dit jaar heeft ingezet in en om De Bilthuysen: de vele werkgroepen, commissies, vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners. Hartelijke dank voor jullie inzet en betrokkenheid. Het is de moeite waard geweest. Vanaf deze plaats wens ik u allen, mede namens de redactie, een heel gelukkig 2010! En natuurlijk veel leesplezier met deze nieuwe en vernieuwde uitgave van Bilthuysen in Beeld.

Harm Hoekstra directeur

Bilthuysen in Beeld 'vernieuwd'

Bilthuysen in Beeld verschijnt twee à drie keer per jaar. redactie: Harm Hoekstra Misja Oliemans Susan van Duijkeren redactieadres: Stichting De Bilthuysen o.v.v. Bilthuysen in Beeld Bezoekadres: Jan van Eijcklaan 31 3723 BC Bilthoven Postadres: Postbus 234 3720 AE Bilthoven e-mail: info@bilthuysen.nl telefoon : 030 2747932 fotografie: vaste medewerkers vormgeving : BertKoning*grafischontwerp

12

druk: Drukkerij Printing, Amersfoort

Zoals u ziet is deze Bilthuysen in Beeld vorm gegeven in de nieuwe huisstijl. Wij hopen dat u snel het logo en de kleuren als vertrouwd zult herkennen.

de nieuwe internetsite

Binnenkort zal de nieuwe internetsite in gebruik worden genomen. Ook met de nieuwe 'look' maar wat veel belangrijker is, met veel meer en heldere informatie. door Bert Koning

www.bertkoning.com

Bilthuysen in Beeld

December 2009


Toosten op het nieuwe jaar! Graag willen wij het nieuwe jaar met elkaar inluiden. Elkaar een gelukkig 2010 en/of veel gezondheid of heil en zegen toewensen. Dit willen we doen met alle mensen die De Bilthuysen een warm hart toe dragen. Bewoners, personeel, vrijwilligers en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om gezamenlijk het glas te heffen, te proosten en te toosten op het nieuwe jaar! Op alle locaties worden Nieuwjaarsbijeenkomsten gehouden. Er één gezamenlijke stichtingsbrede bijeenkomst. Deze gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden in De Koperwiek van 15.00 – 17.00 uur. U bent daar natuurlijk ook van harte welkom.

Iedereen is van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomsten! • locatie Weltevreden: 4 januari 2010 16.00 – 18.00 uur • locatie De Koperwiek (stichtingsbreed): 7 januari 2010 15.00 – 17.00 uur • locatie De Bremhorst: 8 januari 2010 15.00 – 17.00 uur • locatie De Biltse Hof: 11 januari 2010 12.00 – 14.00 uur

In dit nummer: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Welkom bij de Aerenbergh! / 2 x 25 jarig jubieum De Bremhorst / Griep of geen griep

Vol verwachting / Ontmoeten centraal / Naar Sea life Scheveningen Spelen / Fiets weg! / Met stenen gooien Nieuwe locatiemanager De Koperwiek / Revalideren met de Wii computer De gemeente over de vloer / Het recept van Sanne Poort / De Rinnebeek in de krant En bakken maar / Wij houden van onze vrijwilligers Vakantie op maat / Hiep hiep hoera voor De Koperwiek Hulp bij het huishouden / Kip, ik heb je Mobiel Geriatrisch Team / Zingen geeft plezier Een eigen zwemclub / Kennismaken met Danielle Adelaar Kremer Bedrijfsarts & Consultant / Vrijwilliger zijn / Cosbo op bezoek Nieuwe gezichten, nieuwe inzichten / Nog enkele nieuws-feitjes UITbureau programmaboekje is uit / Actuele adressen en telefoonnummers

www.debilthuysen.nl

Bilthuysen in Beeld

December 2009

3


Welkom bij de Aerenbergh!

De Aerenbergh is de dagopvang van Weltevreden. Hier komen elke dag bewoners met een indicatie voor de dagverzorging. Samen drinken wij koffie, maken een praatje en ondernemen

2 x 25 jarig jubileum in De Bremhorst

Op 5 november stond Tilly Vulto in het zonnetje en op 1 december 2009 werd dat nogmaals gedaan maar dan voor Anja Alpherts. Beide dames waren 25 jaar werkzaam in woonen zorgcentrum De Bremhorst.

activiteiten. Zo lezen we de krant en discussiëren over het nieuws, vraag en antwoord spelletjes, bordspelen, bewegen en ontspannen en nog veel meer leuke activiteiten!

middag met bewoners uit het huis en uit de wijk. Dit is altijd

Een aantal maanden geleden hebben we de Aerenbergh flink ‘opgepimpt’, met een nieuw kleurtje en heel veel nieuwe accessoires. Wij zijn hier als team erg blij mee, maar de bewoners vinden onze nieuwe ‘look’ ook erg mooi. Daarnaast dineren we tussen de

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om ons tijdens de maaltijden te helpen.

Tilly draagt dagelijks zorg voor de maaltijden, alles rondom de wasserij en daarnaast verricht zij vele hand en spandiensten.

Griep of geen griep

Anja is receptioniste, het gezicht en aanspreekpunt van De Bremhorst. In de afgelopen jaren hebben beide dames veel nieuwe ontwikkelingen binnen De Bilthuysen meegemaakt. Dat maakt het voor hen juist zo bijzonder om in De Bremhorst te werken. Geen dag is hetzelfde.

Het hele land is maanden in de ban (geweest) van de Mexicaanse griep. Zijn wij er goed op voorbereid? De Bilthuysen is goed voorbereid op de grieppandemie. Er zijn inmiddels de nodige maatregelen getroffen: er zijn beschermende materialen besteld, er is voldoende (handen)reinigingsmateriaal aanwezig en we weten wat te doen zodra de eerste medewerker en bewoner de Mexicaanse griep blijkt te hebben. Een samenvatting van de instructies staat op de websites van De Biltse Hof en De Bilthuysen. Op dit moment is iedereen - die had aangegeven dat te willen gevaccineerd: bewoners en collega’s.

Beide dames kregen afzonderlijk een receptie aangeboden waar familie , bewoners en collega’s bij aanwezig waren. Het was een feest om niet te vergeten! door Trees van Rooijen, teamleider De Bremhorst

erg gezellig omdat we met een grote groep - wel 30 mensen - de maaltijd gebruiken.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Weltevreden, telefoon (030) 2209600 en vraag naar de Aerenbergh.

door Finette Bönker, beleidsmedewerker

4

Bilthuysen in Beeld

December 2009


Vol verwachting.. Op 4 december had de Sint een plekje vrij gemaakt om De Koperwiek te bezoeken. Samen met zijn pieten had hij voor vele bewoners een persoonlijk woordje. We hebben de sintsfeer nog even voortgezet in de Sinterklaasbingo.

Onder het genot van een kop chocolademelk en banketstaaf lukt het sommige bewoners om, met behulp van enige pieten, een leuk prijsje in de wacht te slepen. De Sint, leuk voor jong en oud!

O

Ontmoeten centraal

ok dit najaar was er weer een gezellig samenzijn georganiseerd voor de mensen die op de wachtlijst staan van één van onze woon- en zorgcentra. Deze mensen vallen onder het project Diensten bij Wonen met Zorg. Het project heeft als doel om mensen langer thuis te laten wonen. We willen dit bereiken door thuis verschillende diensten aan te bieden en in te zetten. Op dinsdag 24 november was er een ontvangst in De Koperwiek met warme chocolademelk en flinke dot slagroom en sintlekkernijen.

Daarna volgde de ontmoeting met Sinterklaas. De Goedheiligman had voor iedereen een persoonlijk woordje. Tot verbazing van sommige mensen. Na het afscheidslied gezongen te hebben voor Sinterklaas namen we plaats aan tafel voor een oerHollandse stamppot. Onze toekomstige bewoners en hun meegekomen familie hebben kennis kunnen maken met elkaar, een aantal medewerkers en hebben soms oude bekenden ontmoet. De gezellige avond werd afgesloten met een pepernotenbavarois en een kopje koffie. door medewerkers project Diensten bij Wonen met Zorg

door Joke de Koning

Naar Sea Life Scheveningen Op dinsdag 6 oktober ging een groep bewoners van De Bremhorst samen met - en onder begeleiding van - medewerkers van de provincie naar Scheveningen. Deze activiteit was het prettige gevolg van een goede match op de ‘beursvloer’, een van de activiteit van Samen voor De Bilt. We vertrokken na de koffie met de bewoners en de vrijwilligers naar Scheveningen, waar we van een lunch genoten met een prachtig uitzicht op de pier van Scheveningen.

www.debilthuysen.nl

Na de lunch bezochten we Sea Life. De mooiste vissen die je kan bedenken waren daar te zien. Sommige bewoners hadden nog nooit zo’n groot aquarium gezien.

"Het was een lange dag maar we hebben veel plezier gehad!" door Berber Holwerda, activiteitenbegeleidster De Bremhorst

Na het bezoek hebben we nog een kop koffie gedronken en toen begonnen aan de busreis naar huis. De terugtocht heeft iets langer geduurd dan gepland. We hebben kunnen ‘genieten’ van een enorm lange file. In de Bremhorst kon iedereen nog even napraten onder het genot van een drankje en hapje.

Bilthuysen in Beeld

December 2009

5


Spelen Onlangs ben ik met een groep mensen uit mijn gemeente in Thüringen geweest. We gingen op bezoek bij onze partnergemeente Oehrenstock, een klein dorpje. Zo’n bezoek is altijd enorm goed. We worden verwend en slapen bij de mensen thuis.  We werden ook een dag rondgeleid en kwamen toen in het Fröbelmuseum. Het was gevestigd in een oude pastorie. Friedrich Fröbel was de zoon van de dominee daar in Oberweissbach. Zijn moeder stierf jong en hij kreeg een boze stiefmoeder. Alles wat hij deed, was fout. Friedrich was gevoelig en hij was ook slim. Hij kwam terecht op de meisjesschool. Daar was hij natuurlijk heel alleen. Toen nam een oom hem van de school, omdat het niet goed met hem ging. Eerst vond hij het een ramp, maar het werden zijn gelukkigste jaren. Hij ontdekte hoe belangrijk spelen is. Na van allerlei gestudeerd en gedaan te hebben, stichtte hij een school en vond daarin zijn roeping. Zo ontstond de Fröbelschool. Het is eigenlijk de kleuterschool. Veel later leerden wij dat hier ook kennen. Het belangrijkste van die school is het spelen. Hij ontwierp ook speelgoed, eenvoudig en sterk. Toen ik het zag, voelde ik me gelijk terug op de kleuterschool. Het gaat dus om het spelen, dat kinderen moeten kunnen doen. En nog meer, dat ze met liefde opgroeien. Ik geloof dat dat niet alleen voor kinderen geldt, maar voor heel een mens zijn leven. Je moet ervoor zorgen, dat er altijd iets van spelen in je leven blijft, en in dat van een ander. Ja, want je speelt ook samen. En spelen maakt vrij en blij. Ik hoop, dat Friedrich dat spelen ook bij zijn vader, de dominee, gezien heeft.                  door ds. Jan Hoekert, geestelijk verzorger 

Fiets weg... Een van de nachtdiensten van Weltevreden zet zijn fiets altijd voor in de hal. Deze wordt niet op slot gezet, niet nodig of teveel werk. Waarschijnlijk moeten ze toch nog wel een keer naar buiten die nacht en dan is het makkelijker om deze ‘open’ te laten. Iedereen kan er dus mee vandoor gaan. Dat vraagt ernaar om ‘op gefietst’ te worden! Nu gebeurde het volgende. Een leuke collega van de thuiszorg die zorg in de wijk levert, dacht op een zonnige morgen: kom laat ik eens op de fiets gaan in plaats van met de auto. Wat denk je? Er staat een fiets in de hal en niet eens op slot. Dat is makkelijk en de fiets werd dan ook meegenomen. Een 10 minuten later zoekt de nachtdienst zich een slag in de rondte naar “zijn fiets”. Oei…dat is schrikken. Fiets weg! Er is even een moment van paniek. Wat doen we nu? De receptioniste komt met een briljant idee en wijst ons op de camera die in de hal hangt. De videobeelden worden terug gekeken en ja hoor: een dame met blond haar en een roze tas heeft de fiets mee genomen / geleend. Eenmaal weer terug van het werk uit de wijk kwam de fiets weer terug en zette deze keurig in de hal en alles kwam weer op de pootjes terecht. En de fiets…..die staat tegenwoordig altijd keurig op slot! door Henjo de Groot, teamleider De Bilthuysen Thuiszorg

Lekker stenen gooien Wie op maandagmiddag de grote zaal in De Bremhorst binnenloopt treft daar altijd een groep sjoelers aan. De groep deelnemers is erg trouw net als de vrijwilligers van het UVV die er elke maandagmiddag bij zijn. Er wordt altijd aan 2 tafels in groepen een competitie gespeeld. Eens per jaar wordt er met alle deelnemers een toernooi georganiseerd. Heeft u ook interesse om een keer te komen kijken of mee te sjoelen? Van harte welkom!

6

Bilthuysen in Beeld

December 2009


Nieuwe locatiemanager De Koperwiek Met ingang van 15 oktober 2009 is Alfred Schleiffert in dienst gekomen als locatiemanager van De Koperwiek. En voor iedereen, die nog geen kennis heeft kunnen maken met Alfred, stelt hij zich in dit artikel even voor. Mijn naam is Alfred Schleiffert. Ik ben 56 jaar jong, ongehuwd en de trotse vader van twee lieve tienerkinderen: een dochter van 17 jaar en een zoon van 16 jaar. Hoewel Amsterdammer in hart en nieren ben ik al 27 jaar woonachtig in de nieuwe stad Almere en pendel dus elke dag op en neer. Ik heb als achtergrond een verpleegkundige opleiding en ben al heel lang werkzaam in de ouderenzorg. Ik heb hierbij

in Amsterdam en het Gooi en omstreken gewerkt in diverse verpleeghuizen en woon- en zorgcentra en ben eveneens werkzaam geweest in de thuiszorg en in samenwerkingsprojecten met welzijn en wonen. Mijn laatste werkkring voor De Koperwiek was als manager zorg psychogeriatrie binnen het verpleeghuis De Biltse Hof, dus binnen onze Stichting De Bilthuysen werk ik al weer wat langer. De samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg is naar mijn idee ook één van de pijlers, waarop wij binnen De Bilthuysen ons willen laten zien binnen onze gemeente. Wij zijn er voor alle ouderen binnen de gemeente en samen met onze partners op de gebieden wonen, zorg en welzijn zullen we onze gezamenlijke

Revalideren met de Wii-spelcomputer Op de fysiotherapie van De Bilthuysen, locatie De Biltse Hof, wordt sinds een aantal weken gebruik gemaakt van een Wii spelcomputer. Hiermee kunnen de balans, de reactiesnelheid, de coördinatie, de concentratie, het uithoudingsvermogen en de spierkracht worden aangesproken. Het trainen met de Wii vormt een leuke afwisseling op de normale, vaak wat saaiere revalidatieoefeningen.

mogelijkheden en die van De Bilthuysen steeds verder invullen en op basis van uw vragen bijstellen. Ik hoop u uiteraard geleidelijk aan allemaal persoonlijk de hand te kunnen schudden, maar mocht u hierop niet kunnen wachten, dan bent u altijd welkom. In principe staat mijn deur altijd voor u open. door Alfred Schleiffert

We bemerken dus ook een sociale functie en overwegen om een minicompetitie in bijvoorbeeld een spelletje bowlen op te zetten. Of we nu een virtuele skitocht maken, een bokswedstrijd spelen, het evenwicht oefenen door in een virtuele luchtbel over het water te varen of we gaan voor een lekker potje tennis, er is voor ieder wat wils. Natuurlijk hebben alle opa’s en oma’s van De Biltse Hof ook weer volop gespreksstof met hun kleinkinderen! Kom gerust een keertje kijken in het fysio-uurtje, elke middag tussen 14.00 uur en 15.00 uur Of nog beter: zelf even uitproberen! door Ank van den Abeelen, fysiotherapeut

Sommige cliënten moeten eerst wat wennen aan het idee maar bij veel cliënten wordt de competitiegeest al snel flink aangesproken. De mensen die met andere oefeningen bezig zijn volgen het spel vaak met belangstelling en moedigen enthousiast aan.

www.debilthuysen.nl

Bilthuysen in Beeld

December 2009

7


De gemeente over de vloer De Rinnebeek De vrijwilligersweek van de gemeente is een week in het jaar waarbij alle medewerkers van de gemeente zich vrijwillig inzetten voor een gekozen project. Een van de projecten dit jaar was het maken van een boottocht met de bewoners van De Koperwiek. De medewerkers zorgden voor ondersteuning bij het lopen, duwen van een rolstoel, extra handen bij het inschenken van een drankje en vooral tijd voor extra aandacht voor de bewoners. Van deze extra aandacht werd volop genoten. De boottocht vond plaats op de randmeren. Op de heenreis zijn we door de Flevopolder gereden naar Harderwijk. Aldaar zijn we de boot opgegaan, hebben een drie gangen diner genuttigd en zijn weer aangemeerd in Nijkerk. Met de bus weer terug naar De Koperwiek waar de dag werd afgesloten met een lekker drankje. Het was een gezellige dag. door Joke de Koning

sanne poort

In de weekkrant stond dit artikel over de Kerstmarkt en Koor in het multifunctionele zorgcentrum. De link om het te zien op internet: http://www.deweekkrant.nl/files/ pdfarchief/BBC/20091216/BBC_ BBC-1-32_091216_1.pdf

| Zondagse boerenkoolschotel met brie

Sanne Poort is opleidingsadviseur bij De Bilthuysen. Sanne eet zelf vegetarisch en laat ons hier kennis mee maken. Ook de vegetarische keuken kent verrassende en lekkere gerechten! Veel succes maar vooral eet smakelijk! Ingrediënten • 500 gram panklare boerenkool • verse roomkaas of crème fraiche • zout, peper • 200 gram (room)brie • in blikje tomatenblokjes, of 2 verse tomaten in plakjes • ½ zak aardappelblokjes uit de vriezer 750 gram • chilipoeder

Voorbereiden Doe de boerenkool in een (met magnetronfolie) afgedekte schaal en kook de boerenkool gaar. Laat de boerenkool in een zeef uitlekken. Roer vervolgens de boerenkool en de roomkaas of crème fraiche door elkaar in de ovenschaal. Op smaak brengen met zout en peper. Strijk de bovenkant glad. Snijdt de roombrie in dunne plakken, dit gaat makkelijker als de brie nog koud is. Leg de helft van de brie op de boerenkool, daar bovenop de tomaten. Aardappelblokjes eroverheen verdelen en afdekken met de rest van de brieplakken. Chilipoeder erover strooien en tot gebruik afgedekt in de koelkast zetten. Bereiden Boerenkoolschotel afgedekt en op vol vermogen in de magnetron in ca. 10 minuten door en door heet laten worden.

het recept van................................................ 8

Bilthuysen in Beeld

December 2009


Wij houden van onze Vrijwilligers

En bakken maar! Afgelopen woensdag 23 september zat de hal van De Bremhorst vol met medewerkers van gemeente De Bilt. Deze woensdag valt namelijk in de vrijwilligersweek van de gemeente. Alle medewerkers van het gemeentehuis zetten zich deze week als vrijwilliger in bij een project. Deze dames gaan zich inzetten voor de bewoners en aanleunbewoners van De Bremhorst en gaan deze een gezellige pannenkoekenmiddag bezorgen. Nadat we gezamenlijk koffie met gebak hebben genomen en er wat meer verteld is over De Bilthuysen gaan we aan de slag. Maken van beslag, beginnen met voorbakken, tafels schoonmaken en gezellig dekken, drinken koud zetten en dergelijke. Er is een grote opkomst, ongeveer 65 bewoners melden zich voor een pannenkoek. Bijna iedereen lust een tweede. Er zijn ook bewoners die er wel 5 opeten! Nou, dan moeten ze wel heel erg lekker zijn. Als toetje wordt er een cornetto ijsje uitgedeeld en genieten we nog van muzikale klanken die ook verzorgd worden door medewerkers van de gemeente. Na afloop hebben beide partijen genoten van de middag en gaat iedereen met een glimlach op zijn gezicht weer richting huis. Met een groot dank je wel naar de medewerkers van onze gemeentehuis! door Misja Oliemans

www.debilthuysen.nl

Het vrijwilligersfeest is een jaarlijks terugkerend evenement. Op deze wijze bedanken we de vrijwillige inzet van onze inmiddels ruim driehonderd vrijwilligers. Ook voor dit feest op 11 november jongstleden waren alle vrijwilligers uitgenodigd die voor De Bilthuysen actief zijn, op allerhande manieren meehelpen en/of betrokken zijn bij de diverse commissies. Voor het eerst werd het feest niet onder eigen dak gevierd. Door de toename van het aantal vrijwilligers binnen de stichting, als gevolg van de fusie, was er binnen onze eigen locaties geen geschikte accommodatie te vinden. Gelukkig hadden we snel een geschikte ruimte gevonden.

De bediening was ruim aanwezig en bestond uit het managementteam, vele leidinggevenden en medewerkers van de verschillende locaties van De Bilthuysen. Een heerlijk diner – een ‘lopend’ buffet – met daarbij een lekker drankje werd ondersteund door verschillende vormen van entertainment: oud Hollandse liedjes, een optreden van een zanger en tussendoor het spelen van de quiz ‘ik hou van Holland’. Na een geslaagde avond werd iedereen met een presentje bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar! door Misja Oliemans en Angelique Stevens, vrijwilligerscoördinatoren De Bilthuysen

Het feest zou plaatsvinden in het H.F. Wittecentrum in De Bilt.

Wilt u ook vrijwilliger worden bij De Bilthuysen?

Het thema van de avond was ‘ik hou van Holland’.

U bent van harte welkom!

De zaal was in dit thema gedecoreerd en menigeen had in de kleding voor de avond ook rekening gehouden met het thema. Nadat wij de ruim 180 aanwezige vrijwilligers hadden verwelkomd, kon de avond beginnen.

Bilthuysen in Beeld

December 2009

Heeft u interesse en wilt u nader worden geïnformeerd over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Misja of Angelique Email: m.oliemans@bilthuysen.nl of a.stevens@bilthuysen.nl Telefoon: Misja Oliemans (030) 274 78 64

9


Vakantie op maat Na een jaar te hebben overgeslagen werd er dit jaar weer een vakantie voor bewoners van De Bilthuysen georganiseerd. De reis zou dit jaar gaan naar Beekbergen. Dit plaatsje ligt in de buurt van Apeldoorn. In totaal gingen er 19 bewoners en 12 begeleiders mee en zaten we met zijn allen in een schitterend hotel in het bos. Het “Parc Spelderholt” hotel had zelfs een eigen verwarmd zwembad, fitnesszaal en theater. Er was de hele week een aanbod aan activiteiten, waar de deelnemers zelf konden kiezen of ze er wel of niet aan deel wilden nemen. We zijn naar het Openlucht museum in Arnhem geweest met een heerlijk lunchbuffet erbij.

"Er werd een film gedraaid in de mooie donker pluche rode theaterzaal." Verder hebbeneen markt bezocht, een tour door de Veluwe gemaakt, buiten de deur gelunched met onder andere pannekoeken in alle soorten.. De donderdag was de hele dag het zwembad gereserveerd en daar werd goed gebruikt van gemaakt! Als afsluiter van de week, was die avond een muzikale avond

gepland. Sabine Veerman, de activiteitenbegeleidster van Weltevreden ontpopte zich als zangeres samen met muzikale begeleiding.

"Ze namen ons allen mee op muzikale reis door Nederland met liedjes die iedereen mee kon zingen." Het was een gezellige week. De begeleiding ontving een groot applaus van de bewoners. De begeleiding bestond uit personeel en uit vrijwilligers. Bedankt, zonder jullie was deze week niet zo mooi! Volgend jaar weer lekker op vakantie. door Berber Holwerda

10

Bilthuysen in Beeld

December 2009

Een van de vele tradities die De Koperwiek rijk is, is het vieren van de verjaardag.Op 10 oktober jongstleden vierde woon- en zorgcentrum De Koperwiek zijn 35e verjaardag. Een leeftijd die je niet zomaar voorbij mag laten gaan.

Hiep Hiep

Hoera ‘s Morgens was er koffie met gebak voor de bewoners en het personeel. Een clown verzorgde het entertainment met het maken van ballonnendieren en het jongleren met ballen. Tussen de middag werd er genoten van een feestelijke patat maaltijd.

De middag kende nog een verrassing namelijk een optreden van “Cocky Kuipers’s uit en thuis show”. Een show met een programma van liedjes uit de hele wereld. Na afloop was er voor ieder nog een ijsje uit een echte Italiaanse ijskar. De dag was mede door de hulp van onze vrijwilligers een groot succes! door Joke de Koning


Hulp bij het huishouden De Hulp bij het Huishouden is het afgelopen half jaar uitgebreid onderwerp van gesprek geweest in onze gemeente. Een van de oorzaken van dit gespreksonderwerp betrof het besluit van Vitras/CMD om haar activiteiten met betrekking tot de Hulp bij het Huishouden te beëindigen. Voor vele cliënten en medewerkers was dit een onzekere periode. Aan die onzekerheid is 1 november jongstleden een einde gekomen.

hebben een uitnodiging van de gemeente gekregen om een offerte in te dienen. Het resultaat is dat de gemeente met ingang van 1 november jongstleden nieuwe overeenkomsten heeft afgesloten met drie thuiszorginstellingen. Dat zijn Beeuwkes Thuiszorg, Cordaan en De Bilthuysen.

voor het resultaat en in het bijzonder complimenten voor alle nieuwe medewerkers: zij hebben zich prima ingezet om de overgang voor cliënten zo goed als mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk heten we alle nieuwe medewerkers ook van harte welkom bij onze organisatie.

In totaal heeft De Bilthuysen – in de gebieden waar zij verantwoordelijk voor is – ruim vijfhonderdvijftig cliënten met WMO indicatie voor Hulp bij het Huishouden erbij gekregen.

Deze toekenning betekent voor De Bilthuysen Thuiszorg een gewenste ontwikkeling naar integrale wijkzorgteams (vaste teams en vaste mensen die met elkaar samenwerken in een wijk). We houden u hiervan op de hoogte.

De Bilthuysen Thuiszorg biedt al jaren in de gemeente thuiszorgdiensten aan. Deze thuiszorgdiensten kunnen variëren van begeleiding, Om deze hulp op een goede mapersoonlijke verzorging / verpleging nier te kunnen overnemen, hebtot en met Hulp bij het Huishouden. ben wij in een zeer korte tijd (ook De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Hulp bij het Huishouden. Hiervoor worden overeenkomsten afgesloten met diverse zorgaanbieders. Alle oude overeenkomsten liepen 1 november jongstleden af. Enkele zorgaanbieders, waaronder De Bilthuysen, Afgelopen september hebben bewoners van De Koperwiek en Weltevreden een bezoek gebracht aan het Pluimveemuseum in Barneveld. Wist u bijvoorbeeld dat een ei er 25 uur over doet om gelegd te worden! Bij het zien van de pasgeboren kuikentjes zag je bij een ieder een glimlach op het gezicht

www.debilthuysen.nl

in samenwerking met de collega aanbieders en de gemeente) een nieuwe organisatie opgericht. De Bilthuysen heeft daarbij – net als haar collega zorgaanbieders – vele medewerkers van Vitras/CMD overgenomen. Voor alle betrokkenen is dit een zeer drukke periode geweest. Maar alle complimenten

door Harm Hoekstra

Informatie over Hulp bij het Huishouden kunt u krijgen bij het gemeentelijk Zorgloket, telefoonnummer (030) 2289411 of u kunt uw vraag mailen naar Zorgloket@debilt.nl. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met ons team van De Bilthuysen, hulp bij het huishouden op telefoonnummer 030 22 11 969

Kip ik heb je!

verschijnen. Toen deze ook nog vastgehouden mochten worden was het helemaal feest. Na het knuffelen hebben we nog een echte veiling bijgewoond. Het is leuk om een uitje te combineren met bewoners van verschillende locaties, voor herhaling vatbaar!

door Sabine Veerman

Bilthuysen in Beeld

December 2009

11


Mobiel Geriatrisch Team Het Mobiel Geriatrisch Team is een activiteit van De Bilthuysen - in een nieuwe jas - die ouderen thuis kan ondersteunen. De Bilthuysen wil deze activiteit in 2010 graag samen met collega’s in de gemeente verder ‘uitrollen’.

De zorg thuis kan een moeilijke opgave worden wanneer er iemand in de naaste omgeving problemen krijgt door lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang, bijvoorbeeld bij dementie, na een beroerte of bij andere ouderdomsziekten. In het dagelijks leven van familie/ mantelzorgers brengt dit de nodige veranderingen met zich mee. Soms moet u bepaalde taken op u nemen die u nooit gedaan hebt en wordt het moeilijker zaken of problemen te bespreken. Vaak is er steeds meer ondersteuning nodig. Voor die extra ondersteuning is er het Mobiel Geriatrisch Team. Het team levert ondersteuning aan thuiswonende ouderen, hun mantelzorgers en hun begeleiding en adviseert indien nodig over behandeling. Het team kan ook een rol spelen bij diagnostiek, bijvoorbeeld wanneer nog onduidelijk is wat de oorzaak is van de achteruitgang of als er sprake is

van onbegrepen gedrag. Het Mobiel Geriatrisch team wil de zorg, de leefomstandigheden en de dagbesteding van thuiswonende ouderen en met aan ouderdom gerelateerde aandoeningen optimaliseren. Hierdoor kan een opname in een verpleeghuis mogelijk uitgesteld of voorkomen worden. Het team bestaat uit verschillende medewerkers. De casemanager, de specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) en psycholoog vormen het kernteam. De casemanager is een in ouderen gespecialiseerde medewerker bijvoorbeeld maatschappelijk werkende of verpleegkundige die begeleiding en ondersteuning biedt .Verder zijn aan het Mobiel Geriatrisch Team medewerkers verbonden met een achtergrond in de zorg of behandeling en begeleiding. Het kernteam kan desgevraagd een ergotherapeut, fysiotherapeut of logopedist inschekelen voor diagnostiek, advies of behandeling. Binnenkort is er een brochure beschikbaar waar u meer informatie kunt vinden over de aanmelding, de werkwijze en de samenwerking met andere organisaties

Zingen geeft

plezier! Weltevreden kent sinds een aantal maanden een zangkoor. Deze is opgericht onder de naam “De Lijsterbesjes”. De leiding ligt in handen van de activiteitbegeleidster, Sabine Veerman. Het koor komt wekelijks bij elkaar en hebben de grootste lol! Natuurlijk wordt er ook serieus

gezongen en aan een repertoire gewerkt. Een eerste optreden is al achter de rug en zo goed bevallen dat een 2e optreden alweer gepland staat voor januari 2010. Voor dit optreden hebben de bewoners eenvoudige zangacts ingestudeerd. Het zal geheel in stijl worden uitgevoerd: met make-up en (verkleed)kleding en al! De exacte datum zal bekend worden gemaakt in het activiteitenschema van de maand januari, op te vragen bij de receptie van Weltevreden. Iedereen is bij deze uitgenodigd en van harte welkom om te komen luisteren naar onze eigen talenten! door Sabine Veerman, activiteitenbegeleidster Weltevreden

12

Bilthuysen in Beeld

December 2009


Een eigen zwemclub!

Tijdens zo’n zwemochtend zie ik alleen maar lachende gezichten. En wat bewegen de dames lekker in het water. Bewegen in het water is makkelijker en goed voor de spieren door de warmte van het water. Het is een leuke activiteit maar ook nog eens een gezonde. Er moet wel 1 vrijwilligster per deelnemer mee. De laatste keer is er een dochter van een deelnemer mee geweest als ‘hulpdochter’. Zij vond het enig om met haar moeder zo te zwemmen – een leuke afwisseling op het thee drinken op het appartement. Wanneer u als zoon of dochter van een bewoner het ook leuk vindt om een keer mee te gaan, dan bent u van harte welkom. Voor meer vragen en informatie kunt u contact opnemen met Sabine Veerman (030) 220 96 00. door Sabine Veerman

Bij Weltevreden is een nieuwe activiteit gestart: de zwemclub. Bewoners en begeleiders springen nu regelmatig in het water in Zwembad Dijnselburg in Zeist.

Kennismaking met de helpdesk (computer) werkplekbegeleider: Mijn naam is: Danielle Adelaar mijn familie situatie is: gehuwd met Joram en moeder van 2 zonen van 2 ½ en 4 jaar Mijn werk(verleden): in het verleden diverse werkzaamheden, van een deeltijdbaan als hockeytrainster gecombineerd met een deeltijd functie als medisch secretaresse. En van een functie als docent natuurkunde op een middelbare school naar applicatiebeheerder bij de Rabobank. Momenteel combineer ik mijn werkzaamheden als werkplekbegeleider met veel plezier met het moeder zijn. Ik vind het leuk op de diverse lokaties te werken. Verder zijn de mensen met wie ik contact heb heel divers, wat voor mij het werk een extra dimensie geeft. Mijn Hobbies zijn: erop uit trekken met de kinderen; Lekker samen naar het bos

www.debilthuysen.nl

paddenstoelen zoeken. Zwemmen met of zonder kinderen; naar het theater; lekker uit eten; een boek lezen, maar daar komt het de laatste tijd weinig van. Op vakantie gaan naar de bergen om daar te wandelen of te skiën. Mijn favoriete Sporten zijn: mijn hele leven heb ik veel gesport, eigenlijk alle sporten met een bal trekken me aan. Nu zijn dat voor mij vooral kijksporten. Momenteel speel ik golf, waarbij ik zowel veel plezier beleef aan een recreatief rondje als aan een serieuse wedstrijd of competitie. Fietsen, dat kan ik goed combineren met naar mijn werk gaan. Heerlijk door het bos van Zeist naar Bilthoven of de Bilt Ik heb een hekel aan: oneerlijkheid en het niet nakomen van afspraken Ik word blij van: samen met mijn kinderen en man erop uittrekken. Winnen

Bilthuysen in Beeld

December 2009

van een belangrijke wedstrijd. En last but not least, mensen kunnen helpen op mijn werk en daar positieve reacties krijgen. Mijn lievelingsdier is: De olifant, een heerlijk groot log beest,dat zich zo lekker sloom voortbeweegt. Nu is er in de dierentuin een babyolifantje en dat is schattig om naar te kijken. Ook knuffelolifanten hebben iets aandoenlijks. Verder ben ik niet een hele grote dierenvriend, maar ik vind het aandoenlijk hoe de hond van mijn zus vrolijk op mij afkomt en te zien hoe zorgzaam hij voor (onze) kinderen is.

13


Kremer Bedrijfsarts & Consultant geeft workshop ‘Verzuim op het werk’ Zorgcentra De Bremhorst, De Koperwiek en Weltevreden en De Bilthuysen Thuiszorg waren uitgenodigd voor een workshop over verzuim op het werk. Deze workshop was aangeboden door Kremer Bedrijfsarts & Consultant. Het idee van de workshop is ontstaan op de beursvloer; een activiteit van Samen voor De Bilt. Hans van Kessel, arbeids- en organisatiedeskundige en Els Kremer, directeur / bedrijfsarts hebben deze workshop voor De

Bilthuysen volgens de Balintmethode gegeven. In deze workshop zijn via intervisie met de teamleiders moeilijke werksituaties besproken. Aan de teamleiders zijn adviezen gegeven hoe hier mee om te gaan. De teamleiders en deskundigen kijken terug op een leuke en zeker leerzame middag.

Meer informatie te verkrijgen bij Kremer Bedrijfsarts & Consultant, telefoon (030) 2734276; info@ uwbedrijfsarts.eu; www.uwbedrijfsarts.eu.

Vrijwilliger zijn..... Vrijwilliger zijn, is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.   Vrijwilliger zijn, is verbonden, maar niet gebonden.   Vrijwilliger zijn, is onbetaalbaar, maar niet te koop.   Vrijwilliger zijn, is positief denken, en positief doen. Met als enig doel..... voor jezelf en de ander,  een goed gevoel .                door Gert van Ingen, vrijwilliger De Koperwiek

COSBO op bezoek Op maandagmiddag 2 november jongsleden kwamen de leden van de ouderenorganisatie COSBO op bezoek bij De Bilthuysen, locatie De Biltse Hof. In de COSBO zijn alle ouderenorganisaties van gemeente De mBilt vertegenwoordigd. Zij zijn ontvangen door Harm Hoekstra, directeur.

ven over de mogelijkheden van De Bilthuysen als aanbieder van het integrale pakket zorg, wonen en welzijn. Tenslotte heeft Coralinda Puijk, manager zorg, een rondleiding verzorgd in ons verpleeghuis De Biltse Hof. Voor iedereen werd deze informatie uitwisseling als prettig ervaren. Dergelijke bijeenkomsten vragen om een ‘wordt vervolgd’!

De leden van de COSBO hadden gevraagd om een toelichting te krijgen over verschillende onderwerpen. Zij vonden het prettig wat meer geïnformeerd te worden over procedures rondom toewijzing en indicatie. Deze toelichting is verzorgd door Wil Bink, maatschappelijk werkende. Vervolgens heeft Harm Hoekstra aan de hand van een power point presentatie informatie gege-

14

Bilthuysen in Beeld

December 2009


Nog enkele nieuws-feitjes Nieuwe gezichten, nieuwe inzichten Sinds september 2009 is de nieuwe cliëntenraad van Weltevreden compleet en zijn zij twee keer bij elkaar geweest. Graag stellen zij zich aan u voor… De nieuwe leden van de cliëntenraad zijn allemaal vertegenwoordigers van bewoners. Het is in Weltevreden moeilijk om bewoners te vinden die in een

Nieuwe keukens op De Biltse Hof. Op locatie De Biltse Hof is in november, in twee fasen ,gestart met het vervangen van de afdelingskeukens. De vaklieden zijn gestart met het vervangen van de keukens van de Bloemen- en Heidetuin. Zodra deze gereed waren, zijn de keukens van de Water- en Bostuin vervangen. Inmiddels is de gehele verbouwing bijna gereed.

HKZ certificaat. De woon- en zorgcentra en de thuiszorg van De Bilthuysen hebben 6 oktober jongstleden de jaarlijkse herhalingsaudit van ons kwaliteitscertficaat HKZ met goed gevolg afgesloten. Verpleeghuis De Biltse Hof had dit al eerder dit jaar behaald.

Nieuwe Website in de maak.

cliëntenraad zitting willen te nemen. Het is toevallig dat een ieder van de nieuwe leden hun moeder op een andere afdeling heeft wonen. Zo hebben we met z’n vieren een goed beeld van het totale huis. De cliëntenraad is van plan na de kerstdrukte voor de bewoners ochtenden te organiseren waarop alle leden bij de koffie aanwezig zullen zijn. Met deze kennismaking wordt gestart en vervolgens komen er koffieochtenden waar verschillende thema’s worden besproken. Heeft u hier ideeën voor dan horen wij deze graag. door de cliëntenraad Weltevreden

www.debilthuysen.nl

Nu De Biltse Hof en De Bilthuysen zijn gefuseerd, willen we ook graag dat onze beide websites worden samengevoegd. Met een link in onze huidige websites kunt u al een blik werpen op de zogenaamde proefsite. Deze is nog niet geheel klaar maar u kunt de vorderingen volgen. Op deze site kunt ook kennis maken met onze beschrijvingen van de zorgzwaartepakketten. De verwachting is dat de nieuwe website eind januari 2010 gereed is.

Wijkrestaurant De Bilt West In onze vorige uitgave hebben we meegedeeld dat we druk in de weer zijn met de voorbereidingen van een wijkrestaurant aan het woon- en zorgcentrum Weltevreden. De geluiden in het vorige artikel waren ietwat te enthousiast. De voorbereidingen vorderen maar we zijn nog niet aan het bouwen. Eerst moet duidelijk worden of het allemaal gaat lukken met de financiën (het zal ook niet zo zijn) zowel voor wat betreft de bouw als de exploitatie. Maar we hebben goede moed en we zijn nog steeds enthousiast. Op dit moment zijn we druk in gesprek met gemeente en diverse partijen die een rol kunnen gaan spelen in dit mooie initiatief. Wordt vervolgd.

Samen voor De Bilt. Samen voor De Bilt is hét netwerk en de specialist in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in De Bilt en omgeving. De Bilthuysen is al twee jaar partner van dit netwerk maar wordt in 2010 ook founder. Met het founderschap willen we laten zien dat zorginstellingen ook zeer ondernemend kunnen en moeten zijn. Een van de activiteiten van Samen voor De Bilt is de beursvloer. Wij maken van deze activiteit graag gebruik zoals u in deze uitgave kunt lezen.

Busje komt zo!

Werkelijk een lot uit de loterij!

De Bilthuysen heeft in december 2009 een rolstoelbus besteld om met de bewoners en cliënten die in een rolstoel zitten uitstapjes te kunnen maken.

Verder heeft De Bilthuysen een 9-persoonsbusje (niet voor mensen in een rolstoel) aangeboden gekregen voor haar bewoners van het Nationaal Ouderenfonds.

Bilthuysen in Beeld

December 2009

15


Kiest u voor ons, dan zorgen wij voor u! Stichting De Bilthuysen is een organisatie die huisvesting, verzorging, verpleging, behandeling en andere vormen van ondersteuning en dienstverlening biedt aan ouderen in de gemeente De Bilt. Wij ondersteunen ouderen bij de eigen wijze waarop zij zelf hun leven willen leiden.

Volledig verzorgd op stap met De Bilthuysen UITbureau voor Ouderen Het nieuwe programmaboekje met de voorstellingen tot en met juni 2010 is UIT! Met o.a. een Orchideeënhoeve, een fantastisch mooie boottocht door de Biesbosch en zelfs concerten in het Concertgebouw in Amsterdam. In de arrangementen van het UITbureau wordt alles voor u geregeld. De eersteklas kaarten, het vervoer van uw voordeur tot aan de bestemming van het arrangement, groepsbegeleiding door een gastheer/

Centraal Bureau (verdeeld over twee locaties) Postbus 234 3720 AE Bilthoven Tel: 030 27 47 932

Woon- en zorgcentrum De Bremhorst Jan van Eijcklaan 31 3723 BC Bilthoven Tel: 030 27 47 800

vrouw en in veel gevallen ook een lunch en een diner. Alle 55 plussers in gemeente De Bilt zijn van harte welkom om mee te gaan. Heeft u het nieuwe gratis programmaboekje nog niet ontvangen? Neemt u dan gerust contact op met onze servicebalie via het telefoonnummer 0900-0401020 (€ 0,10 p.m.). Hier kunt u ook met andere vragen over het UITbureau voor Ouderen of De Bilthuysen terecht. Heel veel plezier!

Woon- en zorgcentrum Weltevreden Prof. Dr. P J W Debeyeweg 1 3731 MA De Bilt Tel: 030 22 09 600

De Bilthuysen Thuiszorg Jan van Eijcklaan 31 3723 BC Bilthoven Tel: 030 27 47 800

Servicenummer 0900-0401020 (0,10 eurocent per minuut) E mail: info@bilthuysen.nl Verpleeghuis De Biltse Hof Prof. Bronkhorstlaan 4 3723 MB Bilthoven Tel: 030 22 98 888

Woon- en zorgcentrum De Koperwiek Koperwieklaan 3 3722 CB Bilthoven Tel: 030 22 96 700

www.debilthuysen.nl

Rinnebeek kleinschalig wonen St. Laurensweg 11 3732 BA De Bilt Tel: 030 22 98 888

www.debilthuysen.nl

Bilthuysen hulp bij het huishouden Prof. Dr. P J W Debeyeweg 1 3731 MA De Bilt Tel: 030 22 11 969

De Bilthuysen in Beeld 2009-2  

De Bilthuysen in Beeld december 2009 informatie magazine num...