Page 1

De Bilthuysen in Beeld Magazine met nieuws en informatie over De Bilthuysen Jaargang 8 nr 1

Januari 2011

IN DIT NUMMER: ⋅ Een kijkje op de Arendsvleugel ⋅ Leescafé ⋅ Wat te doen bij een klacht!

⋅ Zusters on tour

⋅ Oproep Cliëntenraad.... ⋅ Mexico......


In dit nummer:

Van de redactie Beste lezers, De laatste uitgave van onze De Bilthuysen in Beeld was de zomeruitgave 2010. Inmiddels leven we anno 2011 en ziehier onze eerste uitgave in het nieuwe jaar. In dit magazine treft u weer een bonte verzameling van verslagen van activiteiten en ontwikkelingen die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden. Allereerst wensen wij u en de mensen die u dierbaar zijn het allerbeste voor 2011: een gelukkig en gezond Nieuwjaar en de mogelijkheid om lekker die dingen te kunnen blijven doen die u graag wilt ondernemen. Bij een nieuw jaar is het gebruikelijk om te kijken naar wat het nieuwe jaar ons mogelijk gaat brengen. Welke activiteiten in het nieuwe jaar worden verwacht of welke voornemens we hebben gemaakt. Helemaal in de nabije toekomst kijken, is lastig. Maar dat het soms allemaal heel snel gaat en kan gaan, herkennen we allemaal. In deze De Bilthuysen in Beeld kijken we zeker ook naar onze activiteiten in 2011. Dat doen we onder meer aan de hand van een kort verslag van onze nieuwjaarsbijeenkomst in De Koperwiek. Maar - zoals gezegd - we kijken ook terug naar activiteiten uit het vorige jaar. En wij kunnen u vertellen dat dat er heel veel waren. Informatie over onze bruidjes, een leescafé, het afscheid van dominee Hoekert (in tweevoud), een lekker gerecht voor pesto, wat u kunt doen bij een klacht, politie over de vloer en bijvoorbeeld het sfeervolle vrijwilligersfeest. Ook wordt een oproep gedaan aan thuiszorg cliënten om deel te nemen aan de cliëntenraad. En nog veel meer. Namens de redactie, veel leesplezier!

Harm Hoekstra directeur

colofon Jaargang 8, nummer 1 - Januari 2011 De Bilthuysen in Beeld verschijnt twee à drie keer per jaar. redactie: Harm Hoekstra - Misja Oliemans - Susan van Duijkeren redactieadres: Stichting De Bilthuysen o.v.v. De Bilthuysen in Beeld Bezoekadres: Jan van Eijcklaan 31 3723 BC Bilthoven Postadres: Postbus 234 3720 AE Bilthoven E-mail: info@debilthuysen.nl Telefoon : 030 2747932 fotografie: vaste medewerkers vormgeving: BertKoning grafischontwerp druk: Drukkerij Printing, Amersfoort

2

De Bilthuysen in Beeld

www.bertkoning.com

Januari 2011

3

Een kijkje op de Arendsvleugel / Hij komt..

4

Bruidjes / Gouden Bruidspaar / Leescafé

5

Vlinder op je hoofd! / Kersen eten /

Riki Hoeve

6

Het recept van... / Jan Hoekert

7

Vakantie was heerlijk… / PVUitje

8

Wat te doen bij een klacht?

9

Volle kaart! Bingo /

Toen was geluk nog heel gewoon /

De ontspanningsmiddag

10

Zusters on tour /

Politiekorps Utrecht op De Biltse Hof

11

Wat brengt ons 2011? / idee??!

12

Jonge sollicitant bij De Bremhorst! /

Herfst in De Bremhorst / BBQ

13

Partnership met De Hoogstraat/

Kleinschalig wonen / Oproep Cliëntenraad

14

Op de koffie bij… / Dag v.d. Ouderen /

Kick off Wijkrestaurant VielGoed

15

Verwenmiddag door de UVV /

Sint Weltevreden /

Mexico…Meexxiiiiiiiiiiiiiiico! 16

De Bilthuysen Hulp bij de Huishouding /

Innovatieprijs gewonnen!


Een kijkje op de Arendsvleugel Ruim 1 jaar werk ik als activiteitenbegeleidster op de meerzorg afdeling van De Koperwiek, de Arendsvleugel. Mijn opdracht was om het bestaande activiteitenaanbod ‘op te frissen’ en nieuwe initiatieven te starten. Samen met de vaste medewerkers hebben we enkele leuke projecten opgestart … Foto: servies beschilderd in het 'creatief atelier'

verwend met een bruisend voetenbad, massage met lavendelolie en nagelverzorging.

Zo is er nu het ‘wensmenu’. De warme maaltijden worden bij ons kant en klaar bezorgd. Een variant hierop is dat eens per maand één bewoner het eigen favoriete menu samenstelt en dat koken we dan samen met de groep. Ook het ‘creatief atelier’ is nieuw: met zoveel mogelijk deelnemers wagen we ons aan onder andere servies beschilderen, doosjes beschilderen met Nederlandse vlindersoorten, raamdecoraties maken. Hierbij streven we ernaar om mooie bruikbare producten te maken. Verder is de ‘wellness ochtend’ erbij gekomen: de bewoners worden

Een ander initiatief is ‘de buitenwereld binnenhalen’. De meeste bewoners gaan niet meer zo vaak de deur uit. Daarom komen de kinderen van de Julianaschool op vaste dagen langs om met de bewoners een balspel te doen, of samen te bakken of te knutselen. Daarnaast nodigen we stagiaires uit, bijvoorbeeld om muziekactiviteiten te begeleiden. Verder komen vrijwilligers regelmatig helpen met de activiteiten en met de seizoensuitstapjes. Tenslotte proberen we onze groep

actief te houden door zoveel mogelijk als ‘een gezin’ te functioneren. Kleine klusjes als tafeldekken en fruit schillen doen we samen. Als iemand langzamer is dan de anderen, brengen we even geduld op of we helpen een handje. Bij moeilijke of juist leuke gebeurtenissen van een bewoner betrekken we de anderen hierbij. Hierdoor is de groep hechter geworden. Soms zegt een bewoner ineens: ‘wat hebben we het toch goed hier’, en dan gaan wij aan het eind van de dag weer heel tevreden naar huis. Door Mariëtte Eijdems

Hij komt... hij komt de lieve goede Sint …hij komt ook bij De Bilthuysen langs. Sinterklaas slaat ons nooit over. Ook werden alle bewoners van de locaties vereerdmet een bezoek van de beste man. Er werd wat extra tijd gemaakt op de woensdagmiddag waar alle kinderen van het personeel waren uitgenodigd. Vanaf 14.00 liep de zaal in De Biltse Hof vol, in totaal kwamen er wel 57 kinderen met ouders of opa’s en oma’s. Wachtend met drinken en lekkers op de Sint kwam er een piet bin

nen. Het was de goochel Piet die vooruit was gestuurd omdat de Sint iets verlaat was. Zo werden de kinderen vermaakt terwijl de spanning steeg. Uiteindelijk kwam de Sint binnen en riep alle kinderen naar voren. Na een woordje of een liedje kregen alle kinderen een mooi cadeau van Sinterklaas. Het was een hele gezellige middag. Bedankt daarvoor Sint, wij hopen dat u volgend jaar weer komt. Door Misja Oliemans

Daantje Navest en haar moeder www.debilthuysen.nl

De Bilthuysen in Beeld

Januari 2011

3


Bruidjes

De Bremhorst in trouwsfeer

Trouwen in De Koperwiek

Margo Keizer werkt al enige tijd als verzorgende in De Bremhorst. Afgelopen juli trouwde zij met Koos Vink in de provincie Limburg. Aansluitend hadden zij vakantie en kwamen als echtpaar, de heer en mevrouw Vink-Keizer terug in Bilthoven. Nog één maal trokken zij hun trouwcreatie aan zodat de bewoners het echtpaar konden bewonderen en feliciteren.

Op vrijdag 11 juni 2010 trouwde Brenda van Putten met Leo Henderikse. Brenda is verpleegkundige in De Koperwiek. Brenda haar nichtje Iris was bruidsmeisje, en haar broertje Rik bruidsjonker. Beiden kinderen zijn van haar zus Linda, die ook werkzaam is in De Koperwiek als teamleider. Het huwelijksfeest is op de werklocatie gehouden. Ze hebben een geweldige dag gehad en alle bewoners hebben het bruidje en de bruid goed kunnen bewonderen.  

Door Trees van Rooyen

Door Gert van Ingen, vrijwiliger

Gouden Bruidspaar Gouden Bruidspaar in De Bremhorst. Vrijdag 17 september 2010 vierde de heer en mevrouw Delbeek dat zij 50 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. De heer en mevrouw waren beide lid van een studenten- Fam.Delbeek vereniging en kwamen elkaar bij een conferentie in Reewijk Sinds 2009 verblijven zij in De tegen waar de vonk oversloeg. Bremhorst. Het bruidspaar trouwde in Den Het werd, op verzoek van het Haag en werd begeleid door twee echtpaar, een rustige dag. Door bruidsmeisjes, dit waren zusjes de vele bloemen leek het appartevan de bruid. Het echtpaar heeft ment wel op een bloemenwinkel drie dochters gekregen. In 1995 is en de vele felicitaties deden hen de heer Delbeek in de VUT gegaan goed. Door Trees van Rooyen en verhuisden zij naar Bilthoven.

Leescafé

een verhaal & gedicht, koffie met een praatje..... Begin 2009 is in De Koperwiek het project «Leescafé» gestart. Iedere vrijdagmorgen van 10.30 - 11.30 uur komen een aantal bewoners samen in de bibliotheek van De Koperwiek onder leiding van een vrijwilligster om naar een verhaal of gedicht te luisteren. Het verhaal is vaak een opstapje tot een gesprek met elkaar en het delen van ervaringen van vroeger of uit het recente verleden. Alle deelnemers hebben een eigen inbreng en soms neemt een bewoner een lievelingsgedicht mee om zelf voor te lezen. Ook dat wordt op prijs gesteld. Heeft u ook zin om te komen? U bent van harte welkom, om 10.30 uur iedere vrijdagmorgen staat de koffie/ thee voor u klaar.  

kom ga je mee naar het leescafé we drinken daar koffie en thee we gaan voor gezelligheid en sfeer een boek, gedicht een verhaal het kan allemaal soms is er zomaar een gesprek we hebben een thema laat u boeien met wat spreekwoorden stoeien we zijn met ‹n aantal dames we willen ook heel graag heren dat kunnen we ook waarderen elk vogeltje zingt zoals het is gebekt wij voorleesdames houden van een act met een knipoog en een lach heten wij u welkom, elke vrijdag dus kom gerust eens binnen dan kunnen we om 10.30 uur beginnen    Door Ria, Tiny, Hanneke, Willy, Marian,de vrijwilligers

4

De Bilthuysen in Beeld

Januari 2011


Kersen eten

Vlinder op je hoofd!

Een aantal bewoners van de Arendsvleugel, dit is de meerzorgafdeling van De Koperwiek, zijn op stap geweest. Er werd gereden langs de bloeiende bloesem van vele sier - en vruchtbomen en struiken. Tijdens deze rit beloofde we hen dat er in de zomer een afspraak gemaakt zou worden om kersen te gaan eten.

Op woensdag 18 augustus had De Koperwiek een uitje naar de kassen van de botanische tuin in Utrecht, waar diverse vlindersoorten uit onder andere Nederland en Australië rondfladderden.

Nu, dat is dan ook gebeurd en wel op vrijdag 9 juli. Toen die datum bekend was, werd de ”De Bilthuysen-bus” besteld door Mariëtte (AB-er). Op de vrijdagmorgen zaten ze al klaar toen de chauffeuse Ans met het busje voor reed. Via Bunnik, Odijk reed zij naar de N229, de Kromme Rijn-route. Onderweg zagen we de vruchtbomen, zowel hoog- als laagstam. Vooral appels zijn tegenwoordig laagstam om gemakkelijk geplukt te kunnen worden. De kersenboom is nog steeds een hoogstam

Dhr.Van Dijl en Mw. Kroon

De vlinders waren goed te bewonderen omdat ze gewoon op je gingen zitten, er waren hele grote en ook vele kleinere soorten te zien tussen de mooie planten van de kas. We hebben genoten!

M.Eijdems en Mw.van Beek

In de Landwinkel en Schenkerij dronken we thee of koffie met iets lekkers erbij waar al kersen in verwerkt waren. Later ontvingen onze bewoners kersen om lekker op te eten: ze waren heerlijk zoet! Door Gert van Ingen

De Koperwiek

Door Joke de Koning

Riki Hoeve Onverwacht werden enkele bewoners van De Koperwiek gevraagd of ze een dagje meewilden naar de Riki Hoeve. Dit is een stichting waar men volbloed Arabieren fokt. Zeven bewoners van De Koperwiek gingen met een ingehuurde chauffeur (met dank aan het ouderenfonds) op pad . We werden ontvangen met kof-

www.debilthuysen.nl

boom. In de kersenboomgaard wordt met blikken gerammeld om de vogels geen kans te geven om er van te snoepen. Ook de peren zijn tegenwoordig op laagstam te vinden. Een draaiende molen zag men onderweg ook nog. Zo reed Ans het terrein van ”De Kersenhut” op in Cothen.

fie en gebak. De kleine paarden werden aan ons voorgesteld. Iedere bezoeker kreeg een zak paardenbrokken om de paarden en hertjes, die er ook rondliepen, te voederen. Na de koffie deden we een rondje door de stallen, waar men de Ara-

bieren kon voederen, het leek wel alsof ze dagen niets gehad hadden zo gretig vielen ze aan. Na een demonstratie van hun kunnen, werd de inwendige mens verwend met een lunch. Deze kon men gerust een “haute cuisine” lunch noemen met heerlijke witlofsoep, garnalen cocktail, hoofdgerecht en ijs met vers fruit. Dit allemaal onder muzikale begeleiding. Onze dank aan het ouderenfonds, die deze dag had georganiseerd, het was bijzonder!

De Bilthuysen in Beeld

Door Joke de Koning

Januari 2011

5


Het recept van..........

Stanley Navest

Stanley is drie jaar werkzaam op de cliëntadministratie van De Bilthuysen. Hij is een echte Bourgondiër die van lekker eten en drinken houdt.

Was en droog 2 bosjes basilicum. Deze samen met 1/3 koffiekop pijnboompitten, 2 uitgeperste teentjes knoflook en 1/3 koffiekop Parmezaanse kaas in een keukenmachine fijnmalen. Met draaiende motor 80 ml goede extra virgine olijfolie toevoegen en goed mengen. Een beetje peper en zout toevoegen (voorzichtig met zout, de Parmezaanse kaas is al zout) .

Basilicum Pesto

Pesto is een Italiaanse delicatesse, die hoofdzakelijk bestaat uit olie, gescheurde basilicumblaadjes, Pecorino of Parmezaanse kaas en (gemalen) pijnboompitten. Sommige varianten bevatten ook olijven. Pesto is sinds enkele jaren een populaire saus in Nederland en België. Toepassingen: op toast, in pastagerechten, over Carpaccio (dungesneden rauwe ossenhaas) en kip, als smaakmaker in salades en op pizza of broodjes. Ingrediënten: -basilicum -pijnboompitten -knoflook -Parmezaanse kaas (of Pecorino) -olijfolie -peper en zout

hoekert....

Zongedroogde tomatenpesto Ingrediënten: -zongedroogde tomaten -knoflook -walnoten -Parmezaanse kaas -olijfolie -peper en zout

Week 1 koffiekop zongedroogde tomaten enkele minuten in kokend water. Laten uitlekken en uitknijpen. Samen met een uitgeperste teen knoflook en 1/4 koffiekop walnoten en 1/4 koffiekop Parmezaanse kaas fijnmalen in een keukenmachine. Met draaiende motor 80 ml goede extra virgine olijfolie toevoegen en goed mengen. beetje peper en zout (voorzichtig met zout, de Parmezaanse kaas is al zout) toevoegen en klaar is klaar is Stanley!

.......groeten

Eén van de dingen die het leven veraangenamen is groeten. Het is maar iets eenvoudigs en misschien onnozel. Daarom kun je het gemakkelijk kwijtraken en niet meer doen. Toch voelt iedereen aan hoe prettig het is als iemand je groet.

maakt de wereld een klein beetje mooier. Omgekeerd, als mensen niet meer groeten, wordt de wereld een beetje kouder. Waarom zou je een mens eigenlijk niet groeten? Het is toch ook een teken van beschaving!

Dat gebeurt zomaar, op straat of op de gang. De dag is gelijk een beetje goed. En iedereen voelt ook hoe vervelend het is als iemand je niet groet. Je vraagt je af waarom? Ik ben er van overtuigd, dat groeten aanstekelijk werkt en nietgroeten trouwens ook.

Ik weet nog van de tijd dat mensen, mannen dan meestal, een hoed hadden en die deden ze dan af, als teken van groet. Mijn vader had een paar hoeden: een nette hoed, een gewone en een kippenhoed, voor op het land. In ieder geval, hij groette de mensen op straat als hij ze kende en ook als hij ze niet zo goed kende. Misschien dat hij ze door het groeten

Onwillekeurig groet een mens die gegroet wordt terug. Het

6

De Bilthuysen in Beeld

Januari 2011

leerde kennen. In Oostenrijk weten we, groeten de mensen elkaar zo: "Grüss Gott". Dat is mooi. Een gewone groet bij ons zegt hetzelfde, denk ik. Het is een soort zegen: dat het goed met je mag gaan! Ik ga met mijn werk ophouden. Dat werken heb ik met veel plezier gedaan; zeker in de woon- en zorgcentra hier. Ik ben er door veel mensen gegroet en heb ze zelf ook gegroet; bewoners, personeel, familie etc. Nu ik ga vertrekken naar Amsterdam, zeg ik: de hartelijke groeten en hartelijk bedankt voor alles! Dat het goed met u mag gaan! Door Jan Hoekert  


Vakantie was heerlijk… Na de goede ervaringen en vooral de leuke verhalen van bewoners die in 2009 mee waren geweest op vakantie gingen we ook dit jaar weer met een groep bewoners van De Bilthuysen op vakantie. Er werd weer een bezoek gebracht aan Parc Spelderholt in Beekbergen. Er zijn in totaal 21 bewoners meegegaan. Er waren meer aanmeldingen maar helaas moesten sommige bewoners afzeggen wegens omstandigheden. De groep werd begeleid door twee activiteitenbegeleiders, vier mensen uit de zorg en zeven vrijwilligers.

Maandag 4 oktober vertrokken de vakantiegangers, na gezamenlijk koffie te hebben gedronken.

Ook voor het personeel dat mee gaat, is het goed om eens meer tijd te hebben voor de bewoners en hen van een andere kant te leren kennen. Al met al voor iedereen een win – win situatie.

De hele week door werden er allerlei activiteiten aangeboden: een bezoek aan Burger’s Zoo, de markt, pannenkoeken eten en zwemmen. Het was een vol programma. Iedereen was vrij om te kiezen om wel of niet aan een activiteit mee te doen. Iedereen viert immers op zijn eigen manier vakantie! Het is leuk om te zien dat bewoners van verschillende locaties elkaar leren kennen en verhalen uitwisselen.

uitje er een gezellig as w er b m te p se g (= PV ) van Op zaterdag 4 neelsverenigin so er p e d r o o n we gepland d 0 uur vertrokke .3 2 1 d n ro o Z . Bremhorst De Bilthuysen nen vanaf De so er p 0 6 r ee at net met ongev laatsje Elten w p et h r aa n d an richting Duitsl ligt. s n over de gre ant het goed gezind w s n o en ar w k zin De weergoden had er dan oo n ee er d ie en eer d er eerst was prachtig w urant Vink wer ta es R ij b en werden gein. Aangekom a er groepjes rn aa w n ke n wat gedro vormd.

In 2011 zullen we zeker weer op vakantie gaan. Het is dan de bedoeling om naar een andere locatie te gaan, deze wordt nog nader bepaald. Wij zullen de vakantie op tijd aankondigen en presenteren op de locaties. Door Misja Oliemans

n we Daarna trokke naar met zijn allen land een groot wei zogewaarin we de gnoemde elfvla den. gen tocht volg wc borstel gooien

Op deze tocht lerlei hebben we al als iten gedaan zo gen en leuke activite n, was- ophan ke el em ko , salen het plank lop klonken er lach ig at m el eg R . pen anningen pleeborstelwer de gedane insp a N . d n la ei w rgen en vo’s over het mens te verzo ke lij er n in e d m nt gewerd het tijd o bij het restaura st m ko g ru te ij uurlijk werden wij b becue met nat ar b ke ij rl ee h n vreden, moe trakteerd op ee en bier erbij. Te tt o p se it u D us de heerlijke 20.00 uur de b d n ro e w en g gin maar voldaan ilthoven. rug reis naar B te e d r o vo r ee w

PV Uitje

rst

Door Reinier Brinkho

Ballen estafette

De Bilthuysen in Beeld

Januari 2011

7


Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? Deze zin staat op de voorkant van de nieuwe brochure die binnenkort verschijnt. De brochure bevat informatie over de klachtenregeling zoals het er nu uitziet na de fusie tussen de woon- en zorgcentra, de thuiszorg en het verpleeghuis.

Het principe van de klachtenregeling is dezelfde gebleven: als er een klacht is, probeert u eerst een oplossing te vinden bij de persoon om wie het gaat of met de leidinggevende. Als u dit liever niet doet of als het voor u niet voldoende geholpen, heeft kunt u uw klacht ook bespreken of kenbaar maken aan één van de cliëntvertrouwenspersonen van De Bilthuysen. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de opvang van en bemiddeling bij onvrede en geeft u advies en informatie ten aanzien van klachten.

Klagen mag! Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Het wordt al gauw gezien als zeuren en mopperen. Dat is jammer, want het uiten van een klacht kan juist bijdragen aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Klachten kunnen gezien worden als suggesties voor verbetering. Bij klagen speelt soms nog iets anders. Wanneer mensen een klacht uiten, zijn ze bang dat hen dit niet in dank wordt afgenomen door de medewerkers. Blijft een medewerker wel even aardig? Kun je een dag later wel weer helemaal op hem of haar rekenen? En dan wordt de onvrede vervolgens maar ingeslikt. De angst voor de reactie van de medewerker is misschien wel begrijpelijk, maar toch niet terecht.

In De Bilthuysen is één klachtenfunctionaris en zijn er vier vrijwilligers die de rol van cliëntvertrouwenspersoon vervullen. U ziet ze hierboven op de foto vlnr. F. Bönker, klachtenfunctionaris, A. Veenendaal, H.J. van der Loo, E. Simon. Niet op de foto I. van der Pol. Iedere locatie heeft een eigen vertrouwenspersoon, met uitzondering van de thuiszorg. In het geval dat de thuiszorgcliënt een beroep wil doen op de vertrouwenspersoon kan hij of zij één van de vier vertrouwenspersonen benaderen. De vertrouwenspersonen worden ondersteund door een professionele klachtenfunctionaris. Deze kan desgewenst ook bemiddelen bij een klacht. Om bepaalde redenen kan het zijn dat u uw klacht wilt indienen bij de externe klachtencommissie. Bijvoorbeeld als u vindt dat uw klacht eerder niet goed is opgelost. De externe klachtencommissie is de centrale klachtencommissie van Stichting De Opbouw waarvan De Bilthuysen onderdeel uitmaakt. De cliëntvertrouwenspersonen en de klachtenfunctionaris zijn te bereiken via de servicebalies van de locaties of de leidinggevende van de thuiszorg. Het adres van de centrale klachtencommissie staat in de brochure.

Onze medewerkers hebben geleerd dat op- en aanmerkingen van cliënten juist heel waardevol kunnen zijn. Een medewerker hoort dan wat er leeft en hoe de zorg – nog – beter verleend kan worden. Klagen is dus niet: ruzie zoeken of moeilijkheden maken, maar wensen durven uiten of durven zeggen wat u vindt.

8

De Bilthuysen in Beeld

Januari 2011

De Brochure is te downloaden via internet: www.debilthuysen.nl maar ook af te halen bij de balie op locaties van De Bilthuysen.


Weltevreden Volle kaart! In oktober kreeg Weltevreden bezoek van 8 leerlingen van een middelbare school uit Zeist. Om zich maatschappelijk te oriënteren moesten zij een opdracht uitvoeren met ouderen die in een woon- en zorgcentrum wonen. Allerhande attributen van vroeger: een wringer, een wasrek enz.

Toen was geluk nog heel gewoon... Wie kent ze niet? Gerard Cox, Joke Bruijs en Sjoerd Pleijsier. De sterren uit “Toen was geluk heel gewoon”!!! Dit is nog steeds actueel en daarom kwam Sjoerd Pleijsier, alias Simon Stokvis, tijdens de speciaal georganiseerd themaweek een avondvullend programma verzorgen met muziek uit de jaren ’50 en ’60.

Bingo met scholieren

Ze hadden gekozen voor het organiseren van een bingo, in Weltevreden erg populair!

Bingo

voor de kachel stond te drogen, zeep van vroeger enz. De materialen deden veel herinneringen boven komen tijdens de speciale ‘maandag wasdag’-activiteit. Bewoners vertelden honderduit over hoe hun moeder en hoe zij zelf vroeger de was deden – bijna niet te vergelijken met nu!

Herkenbare melodieën, traditioneel diner; kortom, ’t was gewoon een avond vol geluk voor bewoners van Weltevreden, bewoners van De Koperwiek en wijkbewoners!! De hele week stond in het teken van ‘Toen was geluk heel gewoon’. Zo was de zaal versierd met allerhande attributen van vroeger: een wringer, een wasrek met was zoals dat vroeger

Ze kwamen met allerlei cadeautjes voor de bewoners en hielpen met de koffie en thee. De bewoners vonden de bedrijvigheid die de jongeren met zich mee brachten een leuke en gezellige afwisseling! Door Sabine Veerman

Ook werd een speciale mannenmiddag georganiseerd door Cor Haakman. Cor ging met de mannen van Weltevreden terug in de tijd aan de hand van specifieke mannenbenodigdheden: hoe strik je een stropdas, scheerspulletjes en foto’s van mannenmode uit de jaren ’50. Uiteraard mocht het nuttigen van een biertje hier niet aan ontbreken! Kortom, een gezellige week voor herhaling vatbaar! Door Sabine Veerman

Nieuwe activiteit - de ontspanningsmiddag Sinds kort is er een nieuwe activiteit op de donderdagmiddag in Weltevreden: de ontspanningsmiddag! Sabine neemt de bewoners mee www.debilthuysen.nl

op een ontspannen reis: een kopje koffie met wat lekkers, een ontspannen (zelf-gegeven) massage om de spieren los te maken, lekkere geurtjes, muziek om bij te relaxen en een ontspannen gesprek met

diepgaande onderwerpen. Kortom, een gezellige middag! Heeft u zin om hier bij te zijn komt u dan gerust binnen.

De Bilthuysen in Beeld

Door Sabine Veerman

Januari 2011

9


Zusters On Tour bewust voor dit vak gekozen en doen dit werk met passie en vaak met plezier. Maar de samenleving, regelmatig gesteund door de media, weet zich niet altijd raad met het begrip ‘verzorging’. Met deze voorstelling worden de verzorgers vooral een hart onder de riem gestoken!

Op donderdag 2 november vond er een bijzondere theatervoorstelling plaats. Actrices Sabine van Boven en Roos Hoogland hebben een zeer mooie ontroerende voorstelling verzorgd in De Biltse Hof. De actuele thema’s uit de ouderenzorg weten zij zeer treffend te verbeelden. Er zijn soms heel ontroerende momenten – een traantje werd hier en daar weggepinkt - en aansluitend weer een sketch die bij iedereen een glimlach op de gezichten toverde! Wie tegenwoordig in de ouderenzorg werkt moet stevig in de schoenen staan. Toch hebben de meeste collega’s

Dit alles op een intiem podium met gebruikmaking van wisselende kostuums en poppen. Alles omlijst met mooie muziek. Collega’s van de woon- en zorgcentra De Koperwiek, Weltevreden en De Bremhorst waren vertegenwoordigd, evenals kleinschalig wonen Rinnebeek. Ook waren leden van de clientenraad van De Biltse Hof en de centrale cliëntenraad van De Bilthuysen aanwezig bij de voorstelling. Onderwerpen die tijdens de voorstelling worden belicht: werkdruk, collegialiteit, professionaliteit van handelen, veiligheid in de zorg, kiezen voor de cliënt en de kwaliteit van leven. Aansluitend was er gelegenheid om met elkaar na te praten tijdens de aangeboden lunch. De organisatie van Zuster on Tour – zij verzorgen op verzoek optredens in het hele land – is in handen van het Florence Nightingale Instituut en het project is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door Susan van Duijkeren

De Biltse Hof Inzet politiekorps Utrecht Ruim veertig tijdelijke vrijwilligers die dagelijks werken bij het politiekorps Utrecht, werden dinsdagochtend 12 oktober op De Biltse Hof verwelkomd. Het korps had enige tijd geleden aangeboden een dag te komen helpen in het verpleeghuis. Activiteitenbegeleidster Hilde van der Mark ontving op die dag op de Heidetuin een groep van ongeveer tien vrijwilligers. Zij waren bijzonder vriendelijk en er werden leuke gesprekken gevoerd met de cliënten van de Heidetuin. In de ochtend werd eerst geholpen met het ronddelen van de koffie. Voor de lunch was de vergaderzaal gereserveerd. Na de lunch werden enkele cliënten getrak-

10

De Bilthuysen in Beeld

Januari 2011

teerd op een wandeling in de bossen op het terrein van Berg & Bosch. ’s Middags bij het afscheid gaven de vrijwilligers aan het bijzonder gewaardeerd te hebben bij ons aanwezig te zijn geweest. Ze hebben een goede indruk gekregen van het werken in een verpleeghuis! Wij vonden het een prachtinitiatief van dit politiekorps! Door Susan van Duijkeren


Wat brengt ons 2011? Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van De Bilthuysen op 4 januari jongstleden in De Koperwiek is op hoofdlijnen het activiteitenprogramma / het jaarplan van De Bilthuysen geschetst.

huis cliënten maar ook hun familie thuis ondersteunen. Daar gaan we in 2011 mee door.

Voorop staat dat medewerkers van en vrijwilligers bij De Bilthuysen de dagelijkse zorg en behandeling van onze cliënten en bewoners op een goede manier willen realiseren: vraaggericht, gastvrij, professioneel, met respect en passie. Maar er zijn nog een paar onderwerpen die De Bilthuysen graag in 2011 wil organiseren en ontwikkelen. Een kort verslag. • De Bilthuysen wil kleinschalig wonen voor ouderen met dementie mogelijk maken op alle locaties. De voorbereidingen hiervoor zijn begonnen. • Dan de ketenzorg dementie. Samen met de gemeente en een heleboel andere organisaties in De Bilt, Alzheimer Nederland en ziekenhuizen willen we dit jaar bekijken of we de ketenzorg dementie kunnen vormgeven. Dat wil onder meer zeggen dat mensen die vragen hebben over dementie of waarbij dementie is geconstateerd dat zij niet van het kastje naar de muur worden gestuurd maar op een duidelijke manier door vaste mensen worden begeleid. • De Bilthuysen is in 2010 gestart met het Mobiel Geriatrisch Team in samenwerking met de huisartsen. Op deze manier kunnen medewerkers uit voornamelijk het verpleeg

www.debilthuysen.nl

• De revalidatiezorg in De Biltse Hof wordt vernieuwd en verbreed; dat wil De Bilthuysen onder meer samen doen met het Revalidatiecentrum De Hoogstraat. • De ontwikkelingen rondom kleinschalig wonen en revalidatiezorg gaan met name voor het gebouw De Biltse Hof een en ander betekenen. Daar zullen de nodige aanpassingen voor moeten worden gerealiseerd. • In het kader van het WMO project wonen, welzijn en zorg met de naam MENS zijn er verschillende activiteiten die in een volgende fase komen. • De verdere uitwerking van de integrale zorgteams. De teams van de verpleging en de verzorging en de hulp in de huishouding weten elkaar al veel beter te vinden maar dit jaar gaan we dat samen met andere partners nog iets uitbreiden; • De realisatie van een wijkrestaurant bij Weltevreden. Daar zijn we nu al een hele tijd mee bezig maar het was lastig om de exploitatie rond te krijgen. Dat ziet er nu een stuk gunstiger uit! • Verder wordt het domotica project Zorg Op Afstand dit jaar meer concreet; met duidelijke producten en klanten die wij met dit hulpmiddel – het beeldbellen – ook daadwerkelijk op afstand kunnen ondersteunen.

• De restauratieve activiteiten binnen onze locaties worden geïnventariseerd; we gaan op een rijtje zetten en bekijken wat we van elkaar kunnen leren. En in februari starten we met onze nieuwe maaltijdleverancier ISZ De Brug. • De verwachting is dat onze De Bilthuysen Thuiszorg verder groeit en onze verzorgingshuiszorg aan cliënten thuis wordt zo mogelijk verbreed met de bedoeling dat cliënten thuis kunnen blijven wonen en niet meer moeten verhuizen naar een verzorgingshuis. Een ambitieus programma. Veel van deze activiteiten zullen voor enige beweging zorgen, enige roering. Iedere keer opnieuw moeten de veranderingen zo goed mogelijk met medewerkers en cliënten / bewoners worden besproken en voorbereid. Maar ook dit jaar zal het niet lukken om veranderingen geruisloos uit te voeren. Wordt vervolgd . Door Harm Hoekstra

idee??! Medewerkers hebben tijdens hun werkzaamheden talrijke goede ideeën over hoe het werk beter kan worden georganiseerd; hoe een activiteit of handeling slimmer of beter kan worden aangepakt. Of iemand die een nieuwe toepassing bedenkt. We nodigen medewerkers uit om hun ideeën te spuien. De beste ideeën willen we dan honoreren met een gift of een cadeau. Hoe? Dat horen jullie nog. Maar dit idee of dit voornemen is bij deze gelanceerd.

De Bilthuysen in Beeld

Januari 2011

11


Jonge sollicitant bij De Bremhorst!

Trotse moeder Joyce

De Bremhorst Herfst Afgelopen Herfst toverden bewoners van De Bremhorst onder leiding van de activiteitenbegeleidster takken en bloemen om tot een prachtig eigengemaakt herfststuk. Er stonden nog meer herfstactiviteiten op het programma. Zo is er een uitgebreid herfstbuffet voor de bewoners geweest en werd de recreatiezaal met herfstbladeren en paddenstoelen versierd; op deze manier wordt het echt gezellig in ons huis. Voor een overzicht van de activiteiten op De Bremhorst kunt u navraag doen bij de receptie. Ook wanneer u nog thuis woont, bent u van harte welkom bij de activiteiten die in de woon- en zorgcentra van De Bilthuysen worden georganiseerd. Wanneer het vervoer naar ons toe een probleem voor u is dan kunt u contact opnemen met het desbetreffende huis en zoeken we met u naar een oplossing. Door Trees van Rooyen

De jonge ouders, Arjan en Joyce van Rooijen, kwamen vrijdag 13 augustus vol trots met hun vijf weken oude zoon Julian Thijs naar De Bremhorst Joyce is hier al enige jaren werkzaam als verzorgende. Bewoners bewonderden de nieuwe wereldburger aan alle kanten. Natuurlijk hoorde daar ook de beschuit met muisjes bij wat de bewoners zeer op prijs stelde. Julian is een echte ‘De Bremhorstbaby’ want moeder, oma en oom werken allen op De Bremhorst en zijn opa doet vrijwilligerswerk. Meteen solliciteerde Julian al voor een baantje voor later. Wat de bewoners betreft, is hij nu al van harte welkom. Door een trotse oma Trees van Rooyen

Vrijdag 3 september 2010 was het dan eindelijk zover in de grote zaal van De Bremhorst. Daar was de langverwachte barbecue!

BBQ Eigenlijk hadden we deze bbq een paar maanden eerder gepland en wel op de heetste dag sinds jaren: 2 juli 2010. Het kwik gaf toen 35 graden aan, dus was het niet verstandig om in de brandende zon vlees te gaan bakken. Op de barbecue lag het vlees al te bakken. Tijdens het eten en drinken genoten de bewoners ook van een gezellig muziekje van Jan Bolleman. De bewoners konden zelf hun bord opscheppen met salade en vlees. Stokbrood en sausjes stonden op tafel. Voor de bewoners die minder mobiel waren, werd een heerlijk bordje door de medewerkers klaargemaakt. Iedereen had een fijne middag; de barbecue is voor herhaling vatbaar! Door Trees van Rooyen


Kleinschalig Wonen

Partnership De Hoogstraat en De Bilthuysen in voorbereiding Op locatie De Biltse Hof komt een groep ouderen die vragen hebben op het gebied van specialistische revalidatiegeneeskunde. De Bilthuysen wil deze revalidatiezorg voor ouderen graag uitbouwen en heeft hierover contact opgenomen met Revalidatiecentrum De Hoogstraat. In 2010 hebben De Hoogstraat en De Bilthuysen gesprekken gevoerd over de meerwaarde van samenwerking tussen ouderengeneeskunde en revalidatiegeneeskunde. Beide organisaties zijn er van overtuigd dat deze meerwaarde aanwezig is. De Hoogstraat en De Bilthuysen hebben uitgesproken dat zij een partnership willen aangaan. De inhoud van dit partnership moet concreet worden gemaakt. Hiervoor hebben beide organisaties gezamenlijk een projectopdracht geformuleerd die nader moet worden uitgewerkt. De komende maanden wordt aan deze projectopdracht gewerkt. Één van de uitwerkingen heeft betrekking op het mogelijk maken van een spreekuur van de revalidatiearts in gemeente De Bilt en aansluitend de mogelijkheid van (poli)klinische revalidatiebehandeling in De Biltse Hof. Wordt vervolgd.

De Bilthuysen wil graag voor haar cliënten – bewoners met dementie – Kleinschalig Wonen realiseren. Samen met gemeente, SSW met ondersteuning van de coördinator MENS De Bilt West en de provincie heeft De Bilthuysen onderzocht of geschikte locaties – om kleinschalige woonprojecten te realiseren – aanwezig zijn. Op dit moment is dit niet het geval. Inmiddels is De Bilthuysen ook gestart met de voorbereidingen om kleinschalige woningen te realiseren in het verpleeghuis De Biltse Hof. Hiervoor is een architect ingeschakeld en zijn tekeningen gemaakt. Deze tekeningen zijn veelbelovend. En er wordt nu druk overlegd en gerekend om te bekijken of deze uitwerkingen haalbaar zijn.

Tevens wordt onderzocht of kleinschalige woonprojecten in De Koperwiek en De Bremhorst te realiseren zijn. Op deze manier wil De Bilthuysen een variatie van kleinschalige woonprojecten realiseren voor haar bewoners. En wie weet, komt er in de nabije toekomst ook nog geschikte bouwgrond beschikbaar. Wordt vervolgd.

Schetsen van de architect

Oproep Cliëntenraad

C

liëntenraad Stichting De Bilthuysen zoekt nieuwe leden uit de thuiszorg Bent u cliënt van De Bilthuysen Thuiszorg of familie van een cliënt en u vindt het belangrijk om mee te praten over zaken die voor u van belang zijn met betrekking tot zorg, de organisatie, ontwikkelingen in zorg en welzijn of hieraan verwante zaken, dan is toetreden tot de cliëntenraad wellicht iets voor u! De Bilthuysen heeft een overkoepelende cliëntenraad en zou graag de Thuiszorg meer vertegenwoordigd hebben in deze raad.

Bent u in staat om een aantal keer per jaar naar een locatie van De Bilthuysen te komen om mee te praten over op dat moment relevante onderwerpen, dan zien we uw reactie graag tegemoet. De cliëntenraad komt gemiddeld zo’n vier keer per jaar bijeen in bijzijn van Harm Hoekstra, directeur en Susan van Duijkeren, directiesecretaresse. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette de Wijze, manager De Bilthuysen Thuiszorg/Locatiemanager De Bremhorst op telefoonnummer: 030-2747800. Wij danken u hartelijk. Door Annette de Wijze

Foto uit December: Bremlust in winterse sferen

www.debilthuysen.nl

De Bilthuysen in Beeld

Januari 2011

13


Op de koffie bij…… De laatste dagen voor zijn afscheid slaapt dominee Jan Herman Hoekert slecht. Er speelt van alles door zijn hoofd, zoals het loslaten van zijn werk voor De Bilthuysen. Vooral met De Koperwiek had hij in eerste instantie een band. In 1994 kwam hij in dienst van De Koperwiek als geestelijke verzorger voor voor een paar dagen per week. Vanaf 2006/2007 ging hij voor de gehele stichting werken. De dominee had van jongs af aan al wat met woonen zorgcentra. Hij is op 28 september 1946 zelfs geboren in, wat men toen nog rusthuis noemde, Voorburg ”Rustoord”. Er was in die tijd sprake van een geboorte golf en er werd een afdeling van het rusthuis ingericht als kraamafdeling. De vader van Dominee Hoekert was ook predikant in deze plaats. Ook de twee broers waren predikant, Jan Hoekert is de jongeste van het domineesgezin. In zijn 35-jarige carrière heeft hij in drie gemeentes ”gestaan”, dat noemt men zo. In alle gemeenten had hij een band met de woon- en zorgcentra. Dat lag hem wel, net als zijn vader indertijd in Voorburg. Na een vervelende periode van ziekte heeft hij het leven als een luxe ervaren. Dat hij altijd bij de bewoners in hun appartement mocht komen was een cadeau en een verhaal over haar of zijn leven te

Dominee Jan Hoekert mogen horen. Zo kon hij een bemoedigend woord geven of gewoon wat extra aandacht geven. Wel of niet met een kerkelijke achtergrond, dit was wel zijn kracht om zo ongedwongen met de mens jong of oud om te gaan. In alle woon- en zorgcentra van de stichting werkte hij prettig samen met de kerkelijke commissies van de woon- en zorgcentra. Zij verzorgden eigen diensten in de woon- en zorgcentra. Dominee Jan Hoekert heeft samen met zijn vrouw Lizet op dinsdag 7 december jongstleden een afscheidsreceptie aangeboden gekregen van De Bilthuysen. Deze werd gehouden in het restaurant van De Koperwiek. Dominee Hoekert zal het zeker missen, hij had een fijne tijd en het was een grote zegen om dit werk te doen. Een andere levensfase komt er nu aan, half januari 2011 vertrekken ze samen naar Amsterdam. Wij wensen hen alle goeds! Door Gert van Ingen

Kick off - VielGoed

Dag van de Ouderen Gezamenlijk genieten tijdens de Dag van de Ouderen In 2010 was het 20 jaar geleden dat de 1ste van oktober voor het eerst door de Verenigde Naties werd uitgeroepen tot Internationale Dag van de ouderen.

de bewoners tijdens de koffie op een heerlijk stuk slagroomgebak getrakteerd. Bewoners vonden dit een erg leuk en vooral een lekker gebaar. Door Trees van Rooyen

Over de hele wereld vinden op die dag activiteiten plaats en worden de ouderen deze dag extra verwend. Op alle locaties van De Bilthuysen: De Bremhorst, Weltevreden, De Koperwiek, De Biltse Hof en Rinnebeek werden Dhr.van Zoeren, Mw.....MW.Scholten

14

De Bilthuysen in Beeld

Januari 2011

Op 28 januari wordt een zogenaamde Kick Off bijeenkomst gehouden voor het Wijkrestaurant VielGoed (werktitel). Inmiddels is een intentieovereenkomst opgesteld door de samenwerkende partijen Stichting Animo, Van der Valk / De Biltsche Hoek, Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Midden Nederland en De Bilthuysen. Het ROC gaat het wijkrestaurant gebruiken als leer- en werkbedrijf. Op deze aftrap bijeenkomst wordt de intentieverklaring getekend in aanwezigheid van onder meer (wijk) bewoners en studenten. De bijeenkomst wordt geopend door wethouder H. Mittendorff.


Verwenmiddag door de UVV De Bilthuysen kent al een lange samenwerking met de Unie van Vrijwilligers (UVV). Dit is een landelijke vrijwilligersorganisatie die binnen de woonen zorgcentra van De Bilthuysen een aantal projecten heeft geadopteerd. Denk hierbij aan de volgende activiteiten: de sjoelclub, koffieschenken, vriendschappelijk contact en de leesboeken-wagen. De UVV wilde graag op de drie locaties waar ze actief zijn een verwenmiddag voor de bewoners organiseren. Op deze manier willen zij meer bekendheid geven aan de organisatie UVV. Op alle locaties

is er een optreden georganiseerd. Tijdens het optreden van een goochelaar werd er wat gedronken en iets lekkers gegeten. Alle ingrediënten waren dus aanwezig voor een middag plezier, en dat was er! We willen de UVV nogmaals bedanken voor deze gezellige middagen! Door Misja Oliemans

Mw.Velthuis, Mw. Ouwekerk, Mw. Hoffland

Het nieuwe programmaboekje UITbureau voor Ouderen is uit! Deze is te downloaden via de website www.debilthuysen.nl maar ook af te halen bij de balies van de verzorgings- en verpleeghuizen van De Bilthuysen.

Mexico… Meexxiiiiiiiiiiiiiiico! De zaal van het H.F. Witte Centrum was in Mexicaanse sferen, tot aan palmbomen toe! Dit was het decor voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Veel managers en collega’s waren er klaar voor om de vrijwilligers te ontvangen en de rest van de avond te voorzien van drankjes en te helpen in de bediening. Ook dit is een zeer gewaardeerde traditie geworden vanuit de gedachte; de vrijwilligers doen het hele jaar vrijwillig werk voor ons, dan bedienen wij ze ook die avond vrijwillig!

De opkomst was goed, iets minder dan vorig jaar omdat het feest tegelijk viel met de jaarlijkse dag van de mantelzorg. Dat zal in de toekomst niet meer gebeuren! Er werd heerlijk gegeten van een prachtig en vooral lekker buffet verzorgd door Grand Café De Qwibus. Op de achtergrond klonken Mexicaanse klanken. Voor het dessert gingen de lichten uit en werden de ijstaarten per stuk met vuurwerk binnen gebracht, dit was een mooi gezicht! Na het eten was er nog ruimte voor een dansoptreden en konden de aanwezigen mee dansen. De avond was compleet toen de mensen bij het weggaan nog verrast werden door een “goody bag” met het thema Mexico. Volgend jaar is het “europees jaar van de vrijwilliger”. Wij zullen dan opnieuw onze vrijwilligers in het zonnetje zetten want zonder de vrijwilligers zijn een hoop dingen niet mogelijk! Door Misja Oliemans

T. Drieenhuizen en J.Morre

www.debilthuysen.nl

De Bilthuysen in Beeld

Januari 2011

15


Kiest u voor ons, dan zorgen wij voor u! Stichting De Bilthuysen is een organisatie die huisvesting, verzorging, verpleging, behandeling en andere vormen van ondersteuning en dienstverlening biedt aan ouderen in de gemeente De Bilt. Wij ondersteunen ouderen bij de eigen wijze waarop zij zelf hun leven willen leiden. Wij doen dat professioneel, met passie, vraaggericht en met respect voor ieders levensbeschouwing.

De Bilthuysen Hulp bij het Huishouden

Innovatieprijs gewonnen!

Informatie over Hulp bij het Huishouden kunt u krijgen bij het gemeentelijk Zorgloket, telefoonnummer (030) 2289411 of u kunt u vraag mailen naar Zorgloket@debilt.nl. Natuurlijk kunt u ook direct contact opnemen met het Wijkzorgteam De Bilthuysen Thuiszorg.

Birkhoven Zorggoed en De Bilthuysen nemen beide deel aan het landelijke ontwikkeltraject ‘DBC registratie somatische revalidatiezorg’ (DBC = Diagnose Behandel Combinatie). Hiervoor is een eigen registratiemethodiek bedacht samen met softwarebedrijf Advidata.

Wijkzorgteam De Bilthuysen Thuiszorg Servicecentrum De Bilt Buurthuis ’t Hoekie Prof. T.M.C. Asserweg 2 3731 KX De Bilt Tel: (030) 2211969 Email: hh@debilthuysen.nl Centraal Bureau Jan van Eijcklaan 31 Postbus 234 3720 AE Bilthoven Tel: 030 27 47 932

Woon- en zorgcentrum De Bremhorst Jan van Eijcklaan 31 3723 BC Bilthoven Tel: 030 27 47 800

Inmiddels is een proef opstelling op De Biltse Hof geïnstalleerd. Deze registratiemethode en de proef opstelling is gehonoreerd met een innovatieprijs door een afvaardiging van de landelijke DBC registratie begeleidingscommissie. Naast alle eer en roem bestaat de materiële beloning uit een videocamera die vervolgens gebruikt kan worden om de collega-deelnemers te informeren over deze innovatie.

Woon- en zorgcentrum Weltevreden Prof. Dr. P J W Debeyeweg 1 3731 MA De Bilt Tel: 030 22 09 600

De Bilthuysen Thuiszorg Jan van Eijcklaan 31 3723 BC Bilthoven Tel: 030 27 47 800

Servicenummer 0900-0401020 (0,10 eurocent per minuut) E mail: info@debilthuysen.nl Verpleeghuis De Biltse Hof Prof. Bronkhorstlaan 4 3723 MB Bilthoven Tel: 030 22 98 888

Woon- en zorgcentrum De Koperwiek Koperwieklaan 3 3722 CB Bilthoven Tel: 030 22 96 700

Rinnebeek kleinschalig wonen St. Laurensweg 11 3732 BA De Bilt Tel: 030 22 98 888

www.debilthuysen.nl

De Bilthuysen hulp bij het huishouden Prof. Dr. P J W Debeyeweg 1 3731 MA De Bilt Tel: 030 22 11 969

DeBilthuysen in Beeld 2011_1  

Magazine van De Bilthuysen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you