Page 1

2013


2 Index 04 About Hillestad 05 Designers 06 18 28 34 38

Kari Sløtte Anna Berthelsen Alida Rudjord Karin Andersen Pia Myrvold

Traditional 40, 44,45 Truls Grønvold 41 Sverre Høvren Johnsen 42 Kari Sløtte 43 Sigrid Høivik 46 Traditional

Hillestad AS mottok i 2012 Bygdeutviklingsprisen for Aust-Agder av Innovasjon Norge. Prisen er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressursar.


4

5

About Hillestad

Designers

N Hillestad Smykker Det har budd folk på Hillestad heilt fra før vikingtida. I over 1000 år har menneska her livnæra seg av det naturen kunne gje dei. Gjennom generasjonar har dei laga reiskap, klær og vakre pyntegjenstandar av naturen sine eigne materialar. Handverk og kunnskapar har gått i arv fram til idag. Dette er bakgrunnen for familiebedrifta som lagar dei ettertrakta Hillestadsmykka.

Karin Andersen N Karin Andersen har svennebrev i gullsmedfaget, og driv eigen verkstad utenfor Oslo. Ho har vunnet designkonkurransar og samarbeid med den norske klesdesignaren Nora Farah. Ho har også designa for prinsesse Märtha Louise. Karin Andersen lagar sin eigen smykkekolleksjon ved sida av å designe for Hillestad.

GB Hillestad Jewellery People have been living at Hillestad since before the Viking Age and for more than 1,000 years they have made their living here from exploiting the natural resources­. For generations they have produced tools, clothes and beautiful ornaments from natural­materials. Handicrafts and know-how have been passed down from generation to genera­tion. Such is the history of the family company that produces the desirable Hillestad jewellery. N Hillestad Galleriet Kunst og kultur har alltid vore familien sin største interesse, og i 1985 opna dei eit eige galleri på Hillestad­. Her kan ein nyte eller kjøpe vakker kunst og smykke. Mange av landets mest kjende kunstnarar har hatt separatutstillinger her. Dette spennende­og særprega galleriet i sitt vakre, heilnorske landskap har seinare vorte eit populært reisemål­. Kvart år blir det besøkt av mellom 13 000 til 15 000 menneske. GB The Hillestad Gallery Art and culture have always been the family’s primary interest and in 1985 they opened their own gallery at Hillestad, where you can admire or purchase beautiful art and jewellery. Many well-known Norwegian artists have had separate exhibitions here. This exciting and distinctive gallery, located in the beautiful­Norwegian countryside has also become a popu­lar tourist destination and between 15 000 and 20 000 people visit the gallery each year.

GB Karin Andersen is a certified goldsmith, and runs a studio outside Oslo. She has won numerous design competitions, and collaborates with the Norwegian fashion designer Nora Farah. She has also created designs for HRH Princess Märtha Louise. When not designing for Hillestad, Karin Andersen is developing her own jewellery collection. Anna Berthelsen N Anna er født i Helsing­borg i Sverige i 1965. Utdanna ved Høgskolen i Borås, Produktutforming og tekstildesign på Grey’s School of Art, Aberdeen i Skottland, tekstildesign. Driv nå eige designfirma i Kristiansand. GB Anna was born in Helsingborg, Sweden in 1965. She studied product and textile design at the University College in Borås, and also textile design at Grey’s School of Art in Aberdeen, Scotland­. Anna now runs her own design company in Kristiansand. Truls Grønvold N Truls Grønvold er utdanna gullsmed ved gullsmedlinja på Oslo go Bergen Yrkesskole. Han har praktsis frå Valdres sølvsmie. Frå 1980 har han dreve som gullsmed og designer på eige verkstad. Har ei siste åra levera kjende smykkeseriar som: «Snorre», «Nidaros» og «Historiske skjeer». GB Truls Grønvold qualified as a goldsmith from Oslo and Bergen Vocational Schools. He has practical exprerience from Valdres silversmiths. Since 1980, he has worked as a silversmith and designer at his own workshop. In recent years he has supplied well-known jewellery collections such as «Snorre», «Nidaros» and «Historiske skjeer». Sigrid Høivik N Sigrid arbeider under kunstnernavnet Alise­. 1949–53 lære­t­­id i Silber­schmeide Adam Mohr i Mitten­wald. 1954–64 svennebrev. Har vore på fleire verkstader i inn- og utland. Er no ein velkjend sylv­smed og emaljør. GB Sigrid works under the artist name Alise. Between­1949–53 she was an apprentice silversmith with Silber-schmeide Adam Mohr in Mittenwald and took her advanced craft certificate between 1954–64. She has worked in several workshops in Norway and abroad and is now a well known silversmith and enameller. Sverre Høvren Johnsen N Sverre Høvren Johnsen er født i Nes på Romerike 1943. Studerte ved Oslo Yrkesskole, gullsmedlinja 1958-59. SHKS 1967-70. Handverksbrev 1971. GB Sverre Høvren Johnsen was born at Nes in Romerike in 1943. He studied goldsmith 1958-59. Also educated at SHKS 1967-70. Workmanship diploma 1971. Pia Myrvold N Pia er født i Stavanger i 1960, og bur nå i Paris­. Ho er mest kjend som mote­­designer, men er også utøvande bilet­ kunstnar. Pia designer nå smykker til vår kolleksjon. GB Pia was born in Stavanger in 1960, and is currently living in Paris. Pia is mainly known for her work as a fashion designer, but she is also an accomplished artist. Pia now also designs jewellery for our trend collection. Alida Rudjord N Alida er utdanna ved Statens Håndverk- og kunstindustri­skole der ho tok Hovedfag på Institutt for Metall i 1994. Ho arbeider med eigen produksjon i tillegg til design­arbeid for Hillestad. GB Having received her degree at the Institute of Metal in 1994, under the authority of the Norwegian Academy of Arts and Crafts, Alida Rudjord Røiseland is now working on her own line of production, in addition to her role as a designer at Hillestad Jewelry. Kari Sløtte N Kari er sjølvlærd designer­, som for tida bur og arbeider­i Oslo der ho har eigen verkstad. Kari har levert design til Hille­stad gjennom 30 år. GB Kari is a self-taught designer and is currently living and working in Oslo, where she has her own workshop. Kari has been supplying design work to Hille­stad for 30 years.


6 Kari Sløtte Bronze/Silver

K 456

Kari Sløtte Bronze/Silver 7

K 458

K 459

K 460

K 457


8 Kari Sløtte Bronze/Silver

K 437

K 430

Kari Sløtte Bronze/Silver 9

K 430

K 436

K 435

K 440

K 438

K 439

K 441

K 442


10 Kari Sløtte Bronze/Silver

K 450

K 451

Kari Sløtte Bronze/Silver 11

K 454

K 447

K 447

K 447

K 448

K 452

K 446

K 445

K 449

K 455


12 Kari Sløtte Bronze/Silver

Kari Sløtte Bronze/Silver 13

K 404

K 399

K 401

K 370

K 402

K 365

K 368

K 403

K 371

K 405

K 369

K 372

K 356

K 367

K 356A

K 366


14 Kari Sløtte Bronze/Silver

Kari Sløtte Bronze/Silver 15

K 252

K 410

K 408

K 413

K 409

K 250

K 251

K 253

K 255

K 262

K 256

K 260

K 412

K 411

K 254

K 261


16 Kari Sløtte Bronze/Silver

Kari Sløtte Bronze/Silver 17

K 392

K 359

K 340

K 346

K 341

K 347

K 364

K 419

K 418

K 352

K 417

K 343

K 357

K 386

K 397

K 358

K 354

K 387

K 391

K 390

K 353

K 345

K 420

K 351

K 339


18 Anna Berthelsen Pewter

Anna Berthelsen Pewter 19

AB 401T

K 400T

AB 406T

AB 408T

AB 407T

AB 403T

AB 402T

AB 405T

AB 409T

AB 404T


20 «Around» Anna Berthelsen Pewter/Bronze/Silver

AB 376

AB 372

AB 375

«Slow» Anna Berthelsen Pewter/Bronze 21

AB 324

AB 371

AB 369/6 string wire

AB 374

AB 368/1 str. wire

AB 370 / 20 string wire

AB 320

AB 323

AB 318

AB 319

AB 373

AB 322

AB 321

AB 317

AB 316

AB 315


22 «Annas himmel» Anna Berthelsen Pewter/Bronze/Silver

AB 157

AB 156

AB 151

«Himmel og hav» Anne Berthelsen Pewter 23

AB 153

AB 155

AB 154

AB 150

AB 152

AB 327T

AB 200

AB 202

AB 205

AB 329T

AB 204

AB 201

AB 203

AB 337T

AB 336T

AB 331T

AB 334T

AB 335T

AB 332T

AB 333T

AB 325T

AB 330T

AB 326T

AB 328T


24 Anna Berthelsen Pewter/Silver

«Form» Anna Berthelsen Pewter/Bronze/Silver 25

AB 237

AB 237

AB 241

AB 237

AB 237

AB 256

AB 250

AB 239

AB 238

AB 243

AB 248

AB 249

AB 247

AB 244


26 «Trio» Design: Anna Berthelsen Pewter/Bronze/Silver

AB 217

AB 218

AB 102

AB 106

AB 103

AB 108

AB 109

AB 220

AB 223

AB 221

AB 107

AB 104

AB 105

AB 110

AB 111

AB 225

AB 224

AB 216

AB 219

«Kontrapunkt» Anna Berthelsen Pewter/Bronze/Silver 27

AB 222

AB 112

AB 100/AB 101 (nål)

AB 113


28 Alida Rudjord Bronze /Silver

ALIDA 150

Alida Rudjord Bronze /Silver 29

Alida 151

Alida 152

ALIDA 158

ALIDA 155

ALIDA 159

ALIDA 157

ALIDA 153

ALIDA 156

ALIDA 154


30 Alida Rudjord Bronze/Silver

Alida Rudjord Bronze/Silver 31

ALIDA 111

ALIDA 112

ALIDA 101

ALIDA 102

ALIDA 105

ALIDA 106

ALIDA 115

ALIDA 114

ALIDA 100

ALIDA 111

ALIDA 110

ALIDA 104

ALIDA 107

ALIDA 109

ALIDA 103

ALIDA 108

ALIDA 113


32 Alida Rudjord Bronze/Silver

ALIDA 117

ALIDA 116

Alida Rudjord Bronze/Silver 33

ALIDA 118

ALIDA 119

ALIDA 121

ALIDA 120

ALIDA 123

ALIDA 122

ALIDA 170

ALIDA 169


34 Karin Andersen Bronze/Silver

KA 11

KA 10

Karin Andersen Bronze/Silver 35

KA 13

KA 14

KA 12

KA 15


36 Karin Andersen Bronze/Silver

Karin Andersen Bronze/Silver 37

KA 3

KA 1

KA 2

KA 4

KA 5

KA 6

KA 7


38 «Moon» Pia Myrvold Bronze/Silver

«Stjernestøv» Pia Myrvold Silver 39

PM 28s

PM 45

PM 11s

PM 12s

PM 40

PM 46

PM 18s

PM 10s

3PM 43

PM 48

PM 13s

PM 14s


40 Traditional. Truls Grønvold Bronze/Silver

Traditional. «Midtnattsol» Sverre Høvren Johnsen Bronze/Silver 41

TG 81 / 90 cm

TG 82 / 90 cm

972 970

TG 86 / 90 cm

TG 80 / 60 cm

TG 87

979

TG 85

TG 83

TG 84

976

TG 88

978

980

42

975

974

981

982

983

971


42 Traditional. Kari Sløtte Pewter/Bronze/Silver

K 145

K 144

K 137

K 142

Traditional. Sigrid Høivik Pewter/Bronze/Silver 43

K 139

K 147

K 141

A 102

A 96

A 106

A 107

K 207

K 146

K 201

K 213

K 143

K 138

K 55

K 10

K 208

K 18

K 38

K 7

K 39

K45

K 28

K2

K 31

A 101

A 100

A 65

A 67

A 61

A 62

A63

A 60

A 64

A 66

K26

A 95

A 97


44 Traditional. Truls Grønvold Pewter

Traditional. Truls Grønvold Pewter/Bronze/Silver 45

TG 93 AT

TG 97T

TG 90 AT

TG 91 AT

TG 92 AT

TG 94 T

TG 95

TG 96

TG 90 T

TG 91 T

TG 92 T

TG 98 T

TG 99

TG 100


46 Traditional. Tradisjonssmykker frå Agder og Telemark Bronze/Silver

76

BU 5

BU 4

71

79

Hillestad AS Hillestad 194 N-4869 Dølemo  Norway 2/2012 – 4.000 Trykk: Centrum Trykkeri Design og grafisk produksjon: Op designstudio Foto: Marit Simonstad K vaale 75

76 ø

77

74

Vi tek atterhald om mogelege feil og endringar i prislista.


48

Hillestad AS Hillestad 194 N-4869 Dølemo  Norway  T +47 37 08 10 20 F +47 37 08 24 70 post@hillestad.no www.hillestad.no

Smykkekatalog 2013  

Norske tradisjonssmykker

Smykkekatalog 2013  

Norske tradisjonssmykker