Weinsberg Husvagnar Teknisk Data Priser Tillval 2023-2

Page 1

TEKNISK SPECIFIKATIONER HUSVAGNAR

www.weinsberg.se
CaraOne / CaraCito
Konfigurera din husvagn på: kon gurator.weinsberg.com/se 2023-2 SE II SE

MODELLÅRET 2023 PLANLÖSNINGAR

CaraOne

Icke-bindande representation: Illustrationerna i layoutexemplen är icke-bindande schematiska framställningar. De faktiska fordons- och utrustningsfunktionerna kan skilja sig åt. Vissa fordons- och utrustningsegenskaper garanteras inte av illustrationerna och kan därför inte förväntas baseras på dem. Var därför noga med att få information från din återförsäljare om fordonets och utrustningens specifika egenskaper innan du gör ett köp. Upptäck mer på: www.weinsberg.se

hem på semestern 420 QD 450 FU 480 EU 480 QDK 500 FDK 540 EUH 550 UK 550 QDK 390 QD 390 PUH 400 LK MED FÄLLSÄNG (på sida 4)
Ditt
MED FÄLLSÄNG

CaraCito

SÅ HÄR LÄSER DU PLANLÖSNINGARNA:

VIKTIG TEKNISK OCH JURIDISK INFORMATION OM

HUSVAGNSKONFIGURERING OCH VIKTRELATERADE

UPPGIFTER FINNS FRÅN SIDAN 22 I DENNA PRISLISTA .

CARA VIEW KONFIGURATOR
Bygg ditt nästa semesterfordon på: kon gurator.weinsberg.com/se
390 QD 450 FU 470 EU 470 QDK 500 QDK 100% ELEKTRISK
För de unga på språng 1. Fönster 2. Sittgrupp 3. 3-lågig spis och diskho 4. Separat handfat 5. Toalett och dusch 6. Fast bädd 7. Överskåp 8. Våningssängar 9. Stege till våningssängar 10. Garderob 11. Kylskåp 12. Garderob, plats för tv
2 1 1 3 5 10 4 7 6 8 9 11 13 12
13. Entré (på sida 14)

Information för säljunderlag

Nu du väljer och konfigurerar husvagnen, tänk på at tilläggsutrustning som installeras på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Den vikt som anges på följande sidor för tilläggsutrustningen (“paket”, “utrustning” och “tillval”) motsvarar den extra vikten i förhållande till standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den konfigurerade tilläggsutrustningen få inte överstiga den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt och som anges i teknisk data. Det handlar här om ett värde som har beräknats för varje planlösning. Med detta fastställer Knaus Tabbert AG som tillverkare hur mycket vikt som maximalt står till förfogande för tilläggsutrustningen som installeras vid tillverkningen.

Vid “vikten i körklart skick” som anges i teknisk data rör det sig om ett beräknat nominellt värde som har produktionsrelaterade variationer på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är juridiskt tillåtna och anges separat i teknisk data efter det beräknade värdet. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar husvagnens faktiska vikt och därmed även maximal vikt för tilläggsutrustning bör du alltid räkna med detta när husvagnen konfigureras.

Med den maximala vikten på tilläggsutrustningen som har fastställts av tillverkaren ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten verkligen står till förfogade som lastkapacitet för bagage och övriga tillbehör när husvagnen har levererats av tillverkaren. Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga för att ta med tillåtna passagerare och den minsta nyttovikten, har du principiellt inom ramen av konfigurationen möjlighet att välja en höjning av totalvikten eller välja bort tilläggsutrustning. I vår konfigurator är detta en förutsättning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om detta inte görs, går det inte att fortsätta konfigurationen. Utförlig teknisk och juridisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 22 samt på “configurator.knaus.com/se”.

HUSVAGNAR

CaraOne

TEKNISK DATA

4 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21
CaraOne 390 QD 390 PUH 400 LK 420 QD 450 FU 480 EU GRUNDUTRUSTNING Totallängd inkl. drag (cm) 593 593 593 635 659 707 Invändig längd (cm) 402 402 402 444 468 516 Bredd (utvändigt) (cm) 220 232 220 220 232 232 Bredd (invändigt) (cm) 204 216 204 204 216 216 Höjd (utvändigt) (cm) 257 270 257 257 257 257 Höjd (invänvdigt) (cm) 196 209 196 196 196 196 A-mått (cm) (Notera: H139) 855 873 855 897 921 969 Vikten i körklart skick (grundmodell utan extrautrustning men med basutrustning) (kg) 940 1.086 937 990 1.047 1.161 Förvald Totalvikt (kg)*** 1.100 1.200 1.100 1.100 1.350 1.350 Högsta vikt för valfria tillval 79 33 82 25 216 97 Sovplatser (Notera: H141) 4 4 4 4 4 4 Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142) 4 4 5 4 4 4 KAROSS Antal öppningsbara fönster 5 4 5 5 6 6 Entrédörr (B x H cm) 60 x 181 70 x 181 60 x 181 70 x 181 60 x 181 60 x 181 Taktjocklek 33 33 33 33 33 33
*** Viktig teknisk och juridisk information om husvagnskonfigurering och viktrelaterade uppgifter finns från sidan 22 i denna prislista.

CaraOne

TEKNISK DATA

5 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21
HUSVAGNAR
CaraOne 390 QD 390 PUH 400 LK 420 QD 450 FU 480 EU Väggtjocklek 33 33 33 33 33 33 Golvtjocklek 40 40 40 40 40 40 BODEL Bäddmått fram (cm) 196 x 140/128 – 185 x 152/146 196 x 140 199 x 137 212 x 85; 194 x 85 Bäddmått mitten (cm) – – – – – –Bäddmått bak (cm) 187 x 117/88 197 x 189/171 199 x 74; 199 x 70 181 x 117/88 199 x 152/128 199 x 140/128 Bäddmått fällsäng (cm) – 196 x 142 – – – –VATTEN Färskvattentank (l) 45 45 45 45 45 45 KÖK Kylskåp (l) 98 133 98 98 98 98 ELFÖRSÖRJNING Antal 230 V uttag 2 2 2 2 2 2

Information för säljunderlag

Nu du väljer och konfigurerar husvagnen, tänk på at tilläggsutrustning som installeras på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Den vikt som anges på följande sidor för tilläggsutrustningen (“paket”, “utrustning” och “tillval”) motsvarar den extra vikten i förhållande till standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den konfigurerade tilläggsutrustningen få inte överstiga den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt och som anges i teknisk data. Det handlar här om ett värde som har beräknats för varje planlösning. Med detta fastställer Knaus Tabbert AG som tillverkare hur mycket vikt som maximalt står till förfogande för tilläggsutrustningen som installeras vid tillverkningen.

Vid “vikten i körklart skick” som anges i teknisk data rör det sig om ett beräknat nominellt värde som har produktionsrelaterade variationer på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är juridiskt tillåtna och anges separat i teknisk data efter det beräknade värdet. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar husvagnens faktiska vikt och därmed även maximal vikt för tilläggsutrustning bör du alltid räkna med detta när husvagnen konfigureras.

Med den maximala vikten på tilläggsutrustningen som har fastställts av tillverkaren ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten verkligen står till förfogade som lastkapacitet för bagage och övriga tillbehör när husvagnen har levererats av tillverkaren. Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga för att ta med tillåtna passagerare och den minsta nyttovikten, har du principiellt inom ramen av konfigurationen möjlighet att välja en höjning av totalvikten eller välja bort tilläggsutrustning. I vår konfigurator är detta en förutsättning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om detta inte görs, går det inte att fortsätta konfigurationen. Utförlig teknisk och juridisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 22 samt på “configurator.knaus.com/se”.

CaraOne

TEKNISK DATA

6 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21 CaraOne 480 QDK 500 FDK 540 EUH 550 UK 550 QDK GRUNDUTRUSTNING Totallängd inkl. drag (cm) 707 719 743 761 759 Invändig längd (cm) 516 528 552 570 568 Bredd (utvändigt) (cm) 232 232 232 250 232 Bredd (invändigt) (cm) 216 216 216 234 216 Höjd (utvändigt) (cm) 257 257 270 257 257 Höjd (invänvdigt) (cm) 196 196 209 196 196 A-mått (cm) (Notera: H139) 969 981 1.023 1.023 1.021 Vikten i körklart skick (grundmodell utan extrautrustning men med basutrustning) (kg) 1.160 1.180 1.321 1.283 1.250 Förvald Totalvikt (kg)*** 1.350 1.350 1.500 1.500 1.500 Högsta vikt för valfria tillval 78 57 63 100 133 Sovplatser (Notera: H141) 6 6 6 6 6 Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142) 7 7 6 7 7 KAROSS Antal öppningsbara fönster 6 6 6 8 6 Entrédörr (B x H cm) 70 x 181 70 x 181 60 x 181 70 x 181 70 x 181
HUSVAGNAR
*** Viktig teknisk och juridisk information om husvagnskonfigurering och viktrelaterade uppgifter finns från sidan 22 i denna prislista.

CaraOne

TEKNISK DATA

7 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21
CaraOne 480 QDK 500 FDK 540 EUH 550 UK 550 QDK Taktjocklek 33 33 33 33 33 Väggtjocklek 33 33 33 33 33 Golvtjocklek 40 40 40 40 40 BODEL Bäddmått fram (cm) 208 x 140 198 x 137 200 x 85; 188 x 85 215 x 141/135 208 x 139 Bäddmått mitten (cm) 183 x 95/124 183 x 95/124 – – 183 x 94/124 Bäddmått bak (cm) 211 x 74; 211 x 70 211 x 74; 211 x 70 199 x 175/133 199 x 137; 189 x 66; 189 x 70 187 x 76; 188 x 70 Bäddmått fällsäng (cm) – – 196 x 142 – –VATTEN Färskvattentank (l) 45 45 45 45 45 KÖK Kylskåp (l) 133 133 133 133 133 ELFÖRSÖRJNING Antal 230 V uttag 2 2 2 2 2
HUSVAGNAR

HUSVAGNAR CaraOne

STANDARDUTRUSTNING

Chassi / Viktökning

152832-01 Chassi med Rak-axel

152834 Enkelaxlad

150065-01 Kraftiga stödben för tyngre chassi

152836 Hydraliska stötdämpare

152862 5-håls hjulfäste

152837 Backautomatik

152838 Handbroms servo-assisterad

152827 14" Standarddäck

150109 Aluminiumfälgar för enkelaxel

Dörrar

102906 Entrédörr WEINSBERG Trend, hel utan fönster

100832 Insektsdörr

102840 En-nyckel-system

Serviceluckor / Garagedörrar

100612-09 Servicelucka 100 x 40,5 cm, höger fram (Beroende på planlösning)

102914-02 Gasolkoffert med lucka och metallgolv, kan utrustas med 2 gasolflaskor (11 kg kapacitet)

Fönster / Takluckor / Ventilation

101712 Kombi-Rollos på fönstren, inklusive mörkläggning och insektsskydd

102923-01 Öppningsbara tonade dubbelglasfönster (Fönster i köket med myggnät och mörkläggning)

102619-01 Taklucka 40 x 40 cm med insektsskydd och mörkläggning, klarglas (fram) (Beroende på planlösning)

102619-03 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak) (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH5840, ABH5839)

100960-04

Taklucka 28 x 28 cm med myggnät, (badrum) (Beroende på planlösning)

Material / Dekaler

100887 GFK-Tak som är mindre känsligt för hagelskador

102926-15 Sidoväggar i kulhammrad aluminiumplåt, fram och bakvägg i slätplåt

102036-01 Vintertäckning kylskåp (2 st)

103552-04 Foliegrafik WEINSBERG

Teknisk beskrivning belysning

252936 Förtältslampa med LED-ljus

102933-15 3. Bromsljus

Inredning / Yta

552941-02 Skåp och förvaringslådor ventilerade

552940-20 Möbeldekor: Tiberino och Piquet Beige

552944 PVC-golv

Bo / Sova / Textilier

552945-01 EvoPore HRC-madrass, endast fasta sängar

552964-03 Hörnhylla vid U-sittgrupp

552952 Belysning utan baldakin i köksdel

552954-05 Gardin som rumsdelare

552335-10 Klädselalternativ: FOREST Köksdel / Bad

402985-01 3-lågig spis med glasskydd och rostfri diskho (Beroende: ABH5855)

402806 Kylskåp 133 liter (Beroende på planlösning) (Notera: H128)

453509-05 Träskåp med hyllor

453503-03 Kassett-toalett DOMETIC roterbar

Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning

302973 Gassystem 30 mbar

302977 Gasslangversion SE

302981 Gasregulatorversion SE

551054 Varmluftsfördelning 12 V

352968-01 Gasvärme: TRUMA S 3004

550086 TRUMA Ultraheat 220 V centralvärme (Beroende: ABH5861)

450083 TRUMA Therme varmvatten, kök och bad (230 V)

550279 Elektrisk golvvärme upp till karosslängd 550

453510-01 Vattenförsörjning med dränkpump

453510-08 Vattenförsörjning med engreppsblandare

453510-04 Centralt avlopp, en avtapping under golvet

450623 Färskvattentank, 45 liter, fast inbyggd

452718-01 Vattenfiltersystem "bluuwater"

Elektronik / Multimedia / Säkerhet

253525 Elektrisk koppling till dragfordonet, 13-polig jägare

253534-01 Interiörbelysning helt i 12 V

253522 Automatsäkring 230 V

253529 Jordfelsbrytare

253528-02 Omformare 350 VA

253517 230 V uttag

552424-03

LED-spots ovanför sittgrupp, LED-stämningsbelysning i pentry,främre vägg textilklädd, tygklädd lamphållare ovanför sittplatser, multifunktionsvägg i kökets bakvägg (Notera: H31)

253539 Lampa vid våningssängar i sovdel inkl USB-uttag

251729 Strömförsörjning 12 V bestående av:automatisk laddare, huvudströmbrytare och indikator för färskvattennivå (Beroende: ABH5867)

Fordonsdokument

953542-11 Bruksanvisning, Svenska Tillbehör

953543 Täthetsgaranti 10 år

952823 MediKit-kupong: Kupong för en exklusiv första hjälpen kit (inkluderar sårspray, desinfektionsspray och olika apoteksläkemediciner) (Notera: H137)

953757-01 silwyREADY

8 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21

PAKET

9
SEK inkl 25 % moms 114580 Connected-Security-Paket för velocate® GPS-Tracker 252698 velocate® GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift) 3 700 252815 velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion 6 900 253809 velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse) 3 500 Dessutom är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du kan läsa mer på www.velocate.com Totalpris enskilda tillval 14 100 Paketpris 13 200 Du sparar 900
HUSVAGNAR CaraOne ANTECKNINGAR

FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

"Caravan SUPERB" - cykelhållare för 2 cyklar (dragstångsmontering); maximal lastkapacitet 60 kg

10 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21
Art.-Nr. I paket / tillval o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard | w = Alternativ KG SEK inkl 25 % moms 390 QD 390 PUH 400 LK 420 QD 450 FU 480 EU 480 QDK 500 FDK 540 EUH 550 UK 550 QDK Chassi / Viktökning 153783 Broms System (självjusterande broms) - 1 200 o o o o o o o o o o o 153785 Trailer Control - antisladdsystem 9 12 600 o o o o o o o o o o o 100570 Dragstångstäckning 4 1 700 o o o o o o o o o o o 150267 Säkerhetskoppling (Beroende: ABH5807) 4 5 900 o o o o o o o o o o o 151110 Stödhjul med integrerad kultrycksindikator - 1 000 o o o o o o o o o o o Viktökning 150111-34 Viktökning till 1 100 kg***
kg
- s – s s – – – – – – –150111-03 Viktökning till 1 200 kg*** (1 350 kg Chassi) (Notera: H81) - w s w w – – – – – – –150111-04 Viktökning till 1 350 kg*** (1 350 kg Chassi) (Notera: H81) - w w w w s s s s – – –150112-02 Viktökning till 1 400 kg*** (1 500 kg Chassi) (Notera: H81) 12 8 800 – o – – o o o o – – –150111-09 Viktökning till 1 500 kg***
Chassi)
H81) - – – – – – – – – s s s 150112-03 Viktökning till 1 500 kg***
500 kg Chassi) (Notera: H81) 12 8 800 – o – – o o o o – – –150112-08 Viktökning till 1 600 kg*** (1 700 kg Chassi) (Notera: H81) 28 8 800 – – – – – – – o o o o 150112-09 Viktökning till 1 700 kg*** (1 700 kg Chassi) (Beroende: ABH5809, Notera: H81) 28 8 800 – – – – – – – o o o o Däck 151634 14" navkapslar i WEINSBERG design (Beroende: ABH5811, ABH31353) 1 1 200 o o o o o o o o o o o 152748 17" aluminiumfälgar för enkelaxel, antracit-lackerade i exklusiv WEINSBERG design (Beroende: ABH5813) 21 11 500 o o o o o o o o o o o 152750 17" aluminiumfälgar
enkelaxel,
i exklusiv WEINSBERG design (Beroende: ABH5813) 21 11 500 o o o o o o o o o o o Transportsystem 102232 THULE
10 5 800 o o o o o o o o o o o Reservhjul 152565 Reservhjul på aluminiumfälg 17"
WEINSBERG Design (Beroende: ABH5815) 31 8 200 – – – – – – – – – o –150122 Reservhjul, (stålfälg) + domkraft (Beroende: ABH5817, ABH5818) 21 3 400 o o o o o o o o o o o 151728 Reservhjul på aluminiumfälg (Beroende: ABH5821) 21 4 900 o o o o o o o o o o o 150027 Reservhjulshållare i gasolkoffert 1 1 000 o o o o o o o o o o o Serviceluckor / Garagedörrar Front 100612-02 Servicelucka 70 x 40,5 cm, vänster fram 2 4 100 o – – o – – – – – – –100612-04 Servicelucka 100 x 40,5 cm, vänster fram 2 4 100 – – – – s o o s o – o 100612-08 Servicelucka 100 x 30,5 cm, höger fram 2 – – s – – – – – – s –Bak 100612-19 Servicelucka 70 x 30,5 cm, vänster bak 1 4 100 – – – – o o – – o – –100612-22 Servicelucka 100 x 40,5 cm, vänster bak (Beroende: ABH5823) 2 4 100 – – – – – – – – – o o 101958-01 Garagedörr 60 x 95 cm, vänster (Beroende: ABH21012) 4 6 200 – – o – – – o o – – –100612-23 Servicelucka 70 x 30,5 cm, höger bak 1 4 100 – s – – o o – – o – –
*** Viktig teknisk och
viktrelaterade
(1 350
Chassi) (Notera: H81)
(1 500 kg
(Notera:
(1
för
svarta högblanka
i
HUSVAGNAR CaraOne
juridisk information om husvagnskonfigurering och
uppgifter finns från sidan 22 i denna prislista.

HUSVAGNAR CaraOne

FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (mitten) (Beroende: ABH5837)

(Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med myggnät och mörkläggning (mitten)

102619-03 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak) (Beroende på planlösning)

ABH5840, ABH5839)

100750-03 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med myggnät och mörkläggning (bak) (Beroende: ABH5839)

fönster 52 x 50 cm med myggnät och mörkläggning, badrum

(2-bäddar) (Beroende: ABH5843)

våningssäng (2 bäddar)

ABH16764, ABH5849, ABH5845)

11 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21
Art.-Nr. I paket / tillval o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard | w = Alternativ KG SEK inkl 25 % moms 390 QD 390 PUH 400 LK 420 QD 450 FU 480 EU 480 QDK 500 FDK 540 EUH 550 UK 550 QDK 101958-02 Garagedörr 60 x
cm, höger (Beroende: ABH21012) 4 6 200 – – o – – – o o – – –100526-21 Garagedörr 100
ABH5828, ABH5829, ABH5827) 8 6 600 – – – – – – – – – – o Fönster / Takluckor / Ventilation 103770 3 Fönster i våningssäng (3-vånings),
(Beroende: ABH5833, ABH5834) 12 – – – – – – – – – – o Front 100750-01 Taklucka (Hebe-Kipp)
insketsskydd
8 6 700 – – o – – – – – o o –102920-01 Takventil (fram) - s – – s – – – – – – –101850 Öppningsbart
6 5 800 o s o o o o o o o s o Mitten
Taklucka
3 2 700 o – – o – – s s s s s
Taklucka
8 6 700 – – – – – – o o – – o Bak
2 700 s – o s s s o o – s s
95
x 120 cm, vänster (Beroende:
på sidan
70 x 50 cm med
och mörkläggning (fram)
fönster fram
102619-02
100750-02
(Beroende:
3
8 6 700 o o – o o o – – o – –102920-02 Takventil,
- – – s – – – s s s – –Toalettutrymme 102920-03 Takventil, badrum - – – – – s – – s – – s 101666 Öppningsbart
6 4 200 o o o o s o o s o o s Bo / Sova / Textilier Bo 552115 Takskåp istället för hyllor bak vänster/höger 3 4 000 – – – – o o – – – – –552116 Takskåp istället för hyllor fram vänster/höger 3 4 000 – – o o – o o o o o o 552683 Bagagenät (2 st) vid våningssängarna 1 1 300 – – o – – – o o – o o 552778 Garderob i textil, hopfällbar (2
3 6 400 – – o – – – o o – – –Sova 551746 Fällbar säng, med lyftmekanism
hög kvalitet (Notera:
38 – s – – – – – – s – –551687 Våningssäng
- – – s – – – s s – s s 550590 Våningssäng
10 5 300 – – o – – – o o – o –552682 Multifunktionell våningssäng
(Beroende:
10 9 000 – – – – – – – – – – o 553766 Multifunktionell
(Beroende:
2 2 600 – – – – – – – – – – o 552317 Sittgrupp
5 7 800 – – o – – – – – – o –
bak
st)
av
H147)
(3-bäddar) (Beroende: ABH5843, ABH5845)
(3 bäddar)
ABH5847, ABH5845)
med fällbar säng (Beroende: ABH5851, ABH5845)

HUSVAGNAR CaraOne

FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

12 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21
Art.-Nr. I paket / tillval o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard | w = Alternativ KG SEK inkl 25 % moms 390 QD 390 PUH 400 LK 420 QD 450 FU 480 EU 480 QDK 500 FDK 540 EUH 550 UK 550 QDK 552413 Sittgrupp med takskåp istället för våningssäng bak (Beroende: ABH5853, ABH5845) - 3 300 – – o – – – – – – – –551965 Bäddbreddning sittgrupp inkl. dyna 3 s – – s – – s s – – s 551408 Rullbädd mellan enkelsängar 4 – – – – – s – – s – –552414 Tvärbädd istället för sittgrupp fram 5 1 500 – – o – – – – – – – –Klädsel / Tyger / Mattor Klädselalternativ 552335-11 Klädselalternativ: STONE WATER - o o o o o o o o o o o 552335-12 Klädselalternativ: BLOOM - o o o o o o o o o o o 552335-13 Klädselalternativ: DUSK - o o o o o o o o o o o COZY HOME paket: 2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk 550660-06 COZY HOME paket: PEACH 3 3 000 o o o o o o o o o o o 550660-02 COZY HOME paket: STONE 3 3 000 o o o o o o o o o o o 550660-03 COZY HOME paket: AVOCADO 3 3 000 o o o o o o o o o o o 550660-04 COZY HOME paket: AQUA 3 3 000 o o o o o o o o o o o 550660-05 COZY HOME paket: MAGNOLIA 3 3 000 o o o o o o o o o o o 550660-01 COZY HOME paket: EARTH 3 3 000 o o o o o o o o o o o Mattor 550075 Heltäckningsmatta, karosslängd upp till karosslängd 460 6 3 300 o o o o o o o o – – –550076 Heltäckningsmatta, karosslängd från 470 till 590 6 3 500 – – – – – – – – o o o Köksdel / Bad Köksdel 400541 Förlängning arbetsyta (Kök) 1 1 600 o – o o o o o o o o o 400369-01 Gasolugn med grill, monterad i köksbänk (Beroende: ABH30935) 13 11 300 – o – o – – o o o o o 400060-05 Mikrovågsugn i köksbänk (Beroende: ABH30937) 14 4 700 – o – o – – o o o o o 402991-09 Kylskåp 98 liter (Notera: H128) - s – s s s s – – – – –402806 Kylskåp 133 liter (Beroende på planlösning) (Notera: H128) - 3 900 – s – o – – s s s s s Badrum 450520 Duschutrustning för badrum (duschblandare med hållare och duschdraperi) (Beroende: ABH5857) 2 3 900 o o o o o o o o o o o Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning Gasolförsörjning 301956 Truma MonoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH5859) 1 5 100 o o o o o o o o o o o 301957 Truma DuoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH5859) 1 6 800 o o o o o o o o o o o 300518 Gasoluttag exteriört 1 3 600 o o o o o o o o o o o Uppvärmning / Luftkonditionering 552052 Luftkonditionering Freshjet 2200 (Modellberoende) (Beroende: ABH5864, ABH5863, Notera: H145) 29 37 100 o o o o o o o o o o o

HUSVAGNAR CaraOne

FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

för 230 V + TV, utvändigt

Plus-paket: 230 V-uttag, extra invändigt (kök), USB-uttag extra (sittgrupp), USB-uttag, extra (sovplats)

24" SMART TV med HD-tuner (Beroende: ABH5869)

med uttag och kabel

114580 velocate® GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift) (Notera: H146)

114580 velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion

ANTECKNINGAR

13 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21
Art.-Nr. I paket / tillval o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard | w = Alternativ KG SEK inkl 25 % moms 390 QD 390 PUH 400 LK 420 QD 450 FU 480 EU 480 QDK 500 FDK 540 EUH 550 UK 550 QDK Vattentillgång 450092 Avloppstank 25 liter, rullbar 4 2 200 o o o o o o o o o o o Elektronik / Multimedia / Säkerhet Elektronik 250941 Kombinationsuttag
- 1 700 o o o o o o o o o o o 252547-01 Eluttag
- 4 100 o o o o o o o o o o o Multimedia 252594-01
3 13 000 o o o o o o o o o o o 251261-01 Tv-hållare 2 3 000 o o o o o o o o o o o 250006 TV-förberedelse
- 1 000 o o o o o o o o o o o Säkerhet 252698
- 3 700 o o o o o o o o o o o 252815
(Beroende: ABH5871) - 6 900 o o o o o o o o o o o 253809 114580 velocate® sensorer (gas,
(Beroende: ABH5873) - 3 500 o o o o o o o o o o o Markis / Tillbehör Markis Markis THULE OMNISTOR 500653 Markis 265 x 200 cm - takmonterad, vit 25 14 100 – o – – – – – – – – –500654 Markis 305 x 250 cm - takmonterad, vit 26 15 200 o – o o – – – – – – –500655 Markis 355 x 250 cm - takmonterad, vit 28 17 200 – – – – o – – – – – –500657 Markis 405 x 250 cm - takmonterad, vit 31 22 100 – – – – – o o o o – –501997 Markis 455 x 250 cm - takmonterad, vit 33 24 800 – – – – – – – – – o o Tillbehör 150620 Punkteringssats 2 1 700 o o o o o o o o o o o
temperatur, rörelse)

Information för säljunderlag

Nu du väljer och konfigurerar husvagnen, tänk på at tilläggsutrustning som installeras på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Den vikt som anges på följande sidor för tilläggsutrustningen (“paket”, “utrustning” och “tillval”) motsvarar den extra vikten i förhållande till standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den konfigurerade tilläggsutrustningen få inte överstiga den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt och som anges i teknisk data. Det handlar här om ett värde som har beräknats för varje planlösning. Med detta fastställer Knaus Tabbert AG som tillverkare hur mycket vikt som maximalt står till förfogande för tilläggsutrustningen som installeras vid tillverkningen.

Vid “vikten i körklart skick” som anges i teknisk data rör det sig om ett beräknat nominellt värde som har produktionsrelaterade variationer på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är juridiskt tillåtna och anges separat i teknisk data efter det beräknade värdet. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar husvagnens faktiska vikt och därmed även maximal vikt för tilläggsutrustning bör du alltid räkna med detta när husvagnen konfigureras.

Med den maximala vikten på tilläggsutrustningen som har fastställts av tillverkaren ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten verkligen står till förfogade som lastkapacitet för bagage och övriga tillbehör när husvagnen har levererats av tillverkaren. Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga för att ta med tillåtna passagerare och den minsta nyttovikten, har du principiellt inom ramen av konfigurationen möjlighet att välja en höjning av totalvikten eller välja bort tilläggsutrustning. I vår konfigurator är detta en förutsättning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om detta inte görs, går det inte att fortsätta konfigurationen. Utförlig teknisk och juridisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 22 samt på “configurator.knaus.com/se”.

TEKNISK DATA

14 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21
CaraCito 390 QD 450 FU 470 EU 470 QDK 500 QDK GRUNDUTRUSTNING Totallängd inkl. drag (cm) 593 659 683 683 719 Invändig längd (cm) 402 468 492 492 528 Bredd (utvändigt) (cm) 220 232 232 232 232 Bredd (invändigt) (cm) 204 216 216 216 216 Höjd (utvändigt) (cm) 257 257 257 257 257 A-mått (cm) (Notera: H139) 855 921 945 945 981 Vikten i körklart skick (grundmodell utan extrautrustning men med basutrustning) (kg) 851 961 1.001 1.001 1.091 Förvald Totalvikt (kg)*** 1.100 1.200 1.200 1.200 1.350 Högsta vikt för valfria tillval 168 152 109 89 146 Sovplatser (Notera: H141) 4 4 4 6 6 Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142) 4 4 4 7 7 KAROSS Antal öppningsbara fönster 3 3 3 5 5 Entrédörr (B x H cm) 57 x 172 57 x 172 57 x 172 57 x 172 57 x 172 Taktjocklek 33 33 33 33 33
HUSVAGNAR CaraCito
***
Viktig teknisk och juridisk information om husvagnskonfigurering och viktrelaterade uppgifter finns från sidan 22 i denna prislista.

TEKNISK DATA

15 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21 HUSVAGNAR
CaraCito
CaraCito 390 QD 450 FU 470 EU 470 QDK 500 QDK Väggtjocklek 33 33 33 33 33 Golvtjocklek 40 40 40 40 40 BODEL Bäddmått fram (cm) 196 x 140/128 200 x 138 186 x 86; 198 x 86 208 x 140/128 208 x 140/122 Bäddmått mitten (cm) – – – 198 x 95 190 x 95 Bäddmått bak (cm) 187 x 117/88 198 x 152/128 198 x 125/119 210 x 70; 210 x 74 187 x 76; 211 x 70 VATTEN Färskvattentank (l) 45 45 45 45 45 KÖK Kylskåp (l) 83 83 83 133 133 ELFÖRSÖRJNING Antal 230 V uttag 1 2 1 1 2 Antal USB uttag – – – 2 2

HUSVAGNAR CaraCito

STANDARDUTRUSTNING

Chassi / Viktökning

152832-01 Chassi med Rak-axel

152834 Enkelaxlad

150065-01 Kraftiga stödben för tyngre chassi

150267 Säkerhetskoppling (Beroende: ABH5807)

152836 Hydraliska stötdämpare

152862 5-håls hjulfäste

152837 Backautomatik

152838 Handbroms servo-assisterad

150111-03 Viktökning till 1 200 kg*** (1 350 kg Chassi) (Beroende på planlösning) (Notera: H81)

152827 14" Standarddäck

152829 Stålfälgar (Beroende: ABH5879)

Dörrar

102906-01 Entrédörr WEINSBERG Classic, hel utan fönster

102840 En-nyckel-system

Serviceluckor / Garagedörrar

102914-13 Gasolkoffert med lucka och trägolv

Fönster / Takluckor / Ventilation

101712 Kombi-Rollos på fönstren, inklusive mörkläggning och insektsskydd

102923-01 Öppningsbara tonade dubbelglasfönster (Fönster i köket med myggnät och mörkläggning)

101351-01 Taklucka (Hebe-Kipp) 40 x 40 cm med insektsskydd och mörkläggning, klarglas (fram) (Beroende på planlösning)

103788-03 Öppningsbart fönster 70 x 51 cm, fram till höger (Beroende på planlösning)

103788-04

Öppningsbart fönster 70 x 35 cm med insektsskydd och mörkläggning, kök

102619-03 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak) (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH5899)

102920-03 Takventil, badrum

Material / Dekaler

102926-19 Sidoväggar i kulhammrad aluminiumplåt, fram och bakvägg i slätplåt

102036-02 Vintertäckning kylskåp

103552-06 Foliegrafik WEINSBERG + levande världsfärg

Teknisk beskrivning belysning

253764 Markisbelysning LED

102933-15 3. Bromsljus

Inredning / Yta

552940-28 Möbeldekor: Walnut Light och Stone Leather. Bänkskiva: Terrazzo

552944 PVC-golv

Bo / Sova / Textilier

552945-01 EvoPore HRC-madrass, endast fasta sängar

552954-05 Gardin som rumsdelare (Beroende på planlösning)

552335-68 Klädselalternativ: BLUE STONE

Köksdel / Bad

402985-20 Induktionshäll 2 zooner (Beroende: ABH5905)

402986-02 Kylskåp 83 liter 12 V kompressor (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH5905)

453509-05 Träskåp med hyllor

453503-03 Kassett-toalett DOMETIC roterbar

Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning

551054 Varmluftsfördelning 12 V

353769 Värme / luftkonditionering DOMETIC Freshwell 3000 (OEM) (Beroende: ABH5905)

453510-01 Vattenförsörjning med dränkpump

453510-08 Vattenförsörjning med engreppsblandare

453510-04 Centralt avlopp, en avtapping under golvet

450623 Färskvattentank, 45 liter, fast inbyggd

Elektronik / Multimedia / Säkerhet

253525 Elektrisk koppling till dragfordonet, 13-polig jägare

253534-01 Interiörbelysning helt i 12 V

253522 Automatsäkring 230 V

253529 Jordfelsbrytare

253528-03 Omformare 240 VA

253517 230 V uttag

251729 Strömförsörjning 12 V bestående av:automatisk laddare, huvudströmbrytare och indikator för färskvattennivå (Beroende: ABH5867)

Fordonsdokument

953542-11 Bruksanvisning, Svenska Tillbehör

953543 Täthetsgaranti 10 år

952823 MediKit-kupong: Kupong för en exklusiv första hjälpen kit (inkluderar sårspray, desinfektionsspray och olika apoteksläkemediciner) (Notera: H137)

953757-01 silwyREADY

16 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21
*** Wichtige
und
Hinweise
Husvagnar-Konfiguration
Sie
Seite 22 dieser Preisliste
technische
rechtliche
zur
und gewichtsbezogenen Angaben finden
ab

HUSVAGNAR CaraCito

PAKET

151075 Gas-Paket (Gassystem)

303581 Gasolkoffert med stor lucka, stabil botten för 2 gasolflaskor

353579 Gasvärme: TRUMA S inkl. luftcirkulation 403563 Kylskåp 403580 2-lågig spis Exklusive

12 V kompressorkylskåp, induktionshäll

ANTECKNINGAR

17
SEK inkl 25 % moms 151080 Duschutrustning-Paket (9 kg) 450083 TRUMA Therme varmvatten, kök och bad (230 V) 5 100 450092 Avloppstank 25 liter, rullbar 2 200 450520 Duschutrustning för badrum (duschblandare med hållare och duschdraperi) 3 900 452718-01 Vattenfiltersystem "bluuwater" 5 700 453604 Duschkar 2 000 Totalpris enskilda tillval 18 900 Paketpris 12 400 Du sparar 6 500 SEK inkl 25 % moms 151090 Eluttag Plus-Paket 250072-02 230 V uttag extra sittgrupp (1st) 1 400 250072-03 230 V uttag extra sovrum (1st) 1 400 250072-06 230 V uttag extra kök (1 st) 1 400 251949-03 USB-uttag i sittgrupp (1 st) 900 251949-04 USB-uttag i sovrum (1 st) 900 Totalpris enskilda tillval 6 000 Paketpris 4 800 Du sparar 1 200 SEK inkl 25 % moms
klimatanläggning,
Gasdrift under körning är endast tillåtet i samband med Mono eller Duo Control Paketpris 4 900

HUSVAGNAR

CaraCito

FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

1 700 kg*** (1 700 kg Chassi) (Notera: H81)

navkapslar i WEINSBERG design (Beroende: ABH5811)

17" aluminiumfälgar för enkelaxel, antracit-lackerade i exklusiv WEINSBERG design (Beroende: ABH5881)

152750 17" aluminiumfälgar för enkelaxel, svarta högblanka i

"Caravan SUPERB" - cykelhållare för 2 cyklar (dragstångsmontering);

60 kg (Beroende: ABH35469)

17" i

101850-01

103788-01

cm, vänster bak (Beroende: ABH5823)

60 x 95 cm, vänster (Beroende: ABH5834)

70 x 30,5 cm, höger bak

60 x 95 cm, höger

100 x 120 cm, vänster (Beroende: ABH5885, ABH5886)

Fönster / Takluckor / Ventilation

Front

Öppningsbart fönster fram 100 x 62,4 cm, med insektsskydd och mörkläggning (Beroende: ABH5877)

Öppningsbart fönster 90 x 52 cm med insektsskydd och mörkläggning, fram till vänster (Beroende: ABH5889)

8 6 600 – – – – o

6 5 800 o o o o o

6 4 200 o s s o o

18 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21
Art.-Nr. I paket / tillval o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard | w = Alternativ KG SEK inkl 25 % moms 390 QD 450 FU 470 EU 470 QDK 500 QDK Chassi / Viktökning 153783 Broms System (självjusterande broms) - 1 200 o o o o o 153785 Trailer Control - antisladdsystem 9 12 600 o o o o o 100570 Dragstångstäckning 4 1 700 o o o o o 151110 Stödhjul med integrerad kultrycksindikator - 1 000 o o o o o Viktökning 150111-34 Viktökning till 1 100 kg*** (1 350 kg Chassi) (Notera: H81) - s – – – –150111-03 Viktökning till 1 200 kg*** (1 350 kg Chassi) (Beroende på planlösning) (Notera: H81) - 1 700 w s s s –150111-04 Viktökning till 1 350 kg*** (1 350 kg Chassi) (Notera: H81) - 1 700 w w w w s 150112-02 Viktökning till 1 400 kg*** (1 500 kg Chassi) (Notera: H81) 12 8 800 – o o o o 150112-03 Viktökning till 1 500 kg*** (1 500 kg Chassi) (Notera: H81) 12 8 800 – o o o o 150112-08 Viktökning till 1 600 kg*** (1 700 kg Chassi) (Notera: H81) 28 8 800 – – – – o 150112-09 Viktökning till
28 8 800 – – – – o Däck 151634
1 1 200 o o o o o 152748
21 11 500 o o o o o
21 11 500 o o o o o Transportsystem 102232 THULE
10 5 800 o o o o o Reservhjul 152565-01 Reservhjul
WEINSBERG Design (Beroende: ABH5883) 31 8 200 o o o o o 150122 Reservhjul, (stålfälg) + domkraft (Beroende: ABH5817, ABH5818) 21 3 400 o o o o o 150027 Reservhjulshållare i gasolkoffert 1 1 000 o o o o o Dörrar 100832 Insektsdörr 4 4 100 o o o o o Serviceluckor / Garagedörrar Front 100612-02 Servicelucka 70 x 40,5 cm, vänster fram 2 4 100 o – – – –100612-04 Servicelucka 100 x 40,5 cm, vänster fram 2 4 100 – o o o o 100612-09 Servicelucka 100 x 40,5 cm, höger fram 2 4 100 o – o o o Bak 100612-19 Servicelucka 70 x 30,5 cm, vänster bak 1 4 100 – o o – –100612-22 Servicelucka 100 x 40,5
2 4 100 – – – – o
Garagedörr
4 6 600 – – – o –
Servicelucka
1 4 100 – o o – –
Garagedörr
4 6 600 – – – o –
Garagedörr
14"
exklusiv WEINSBERG design (Beroende: ABH5881)
maximal lastkapacitet
aluminiumfälg
100526-03
100612-23
100526-04
100526-21
*** Viktig teknisk och juridisk information om husvagnskonfigurering och viktrelaterade uppgifter finns från
22 i
sidan
denna prislista.

HUSVAGNAR

CaraCito

FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

103788-02 Öppningsbart fönster 90 x 52 cm med insektsskydd och mörkläggning, fram till höger (Beroende: ABH5891)

103788-05 Öppningsbart fönster 90 x 52 cm med insektsskydd och mörkläggning, mitt till vänster

102619-02 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (mitten) (Beroende: ABH5893)

100750-02 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med myggnät och mörkläggning (mitten) (Beroende: ABH5896, ABH5895)

Bak

102619-03

Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak) (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH5899)

100750-03 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med myggnät och mörkläggning (bak) (Beroende: ABH5901)

103788-06 Öppningsbart fönster 70 x 51 cm med insektsskydd och mörkläggning, vänster bak (Beroende: ABH5891)

103788-07 Öppningsbart fönster 90 x 52 cm, vänster bak (Beroende: ABH5903)

103788-08 Öppningsbart fönster 70 x 35 cm, vänster bak

103788-09 Öppningsbart fönster 90 x 52 cm, höger bak

103788-10 Öppningsbart fönster 70 x 51 cm, höger bak

103788-11 Öppningsbart fönster 90 x 52 cm med insektsskydd och mörkläggning, bak (Beroende: ABH5877)

103788-12 Öppningsbart fönster 70 x 35 cm, bak

102920-02 Takventil, bak

fönster 52 x 50 cm med myggnät och mörkläggning, badrum (Beroende: ABH5877)

Öppningsbart fönster 60 x 52 cm med myggnät och mörkläggning, badrum (Beroende: ABH5877)

fönster 50 x 30 cm med myggnät och

badrum (Beroende: ABH5877)

(3-bäddar) (Beroende: ABH31355, ABH5845)

2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk

19 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21
Art.-Nr. I paket / tillval o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard | w = Alternativ KG SEK inkl 25 % moms 390 QD 450 FU 470 EU 470 QDK 500 QDK
6 4 200 – – o – –
Mitten
6 – – – s s
3 2 700 o o o s o
8 6 700 – – – o o
3 2 700 s s s o s
8 6 700 o o o – –
5 4 200 – – o – –
6 4 200 s o – – –
5 – – – – s
6 – s – – –
5 – – s – –
6 4
o o o – –
200
5 – – – s –
- – – – s –Toalettutrymme 101666 Öppningsbart
6 4 200 o o – – –101666-02
6 4 200 – – o – o 101666-03
5 4 200 – – – o –Bo /
Sova 551687 Våningssäng
- – – – s s 550590 Våningssäng
10 5 300 – – – o –552682 Multifunktionell våningssäng (3 bäddar) (Beroende: ABH5847, ABH5845) 10 9 000 – – – – o 553766 Multifunktionell våningssäng (2 bäddar)
ABH16764, ABH5849, ABH5845) 2 2 600 – – – – o 551965 Bäddbreddning sittgrupp inkl. dyna 3 4 200 o – – o o 551408 Rullbädd mellan enkelsängar 4 5 700 – – o – –Klädsel / Tyger / Mattor Klädselalternativ 552335-69 Klädselalternativ:SWEET CHESTNUT - o o o o o 552335-70 Klädselalternativ:
- o o o o o COZY HOME paket:
550660-06 COZY HOME paket: PEACH 3 3 000 o o o o o 550660-02 COZY HOME paket: STONE 3 3 000 o o o o o 550660-03 COZY HOME paket: AVOCADO 3 3 000 o o o o o
Öppningsbart
mörkläggning,
Sova / Textilier
(2-bäddar)
(Beroende:
SPARKLING VELVET

HUSVAGNAR CaraCito

FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

med med spegel

20 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 21
Art.-Nr. I paket / tillval o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard | w = Alternativ KG SEK inkl 25 % moms 390 QD 450 FU 470 EU 470 QDK 500 QDK 550660-04 COZY HOME paket: AQUA 3 3 000 o o o o o 550660-05 COZY HOME paket: MAGNOLIA 3 3 000 o o o o o 550660-01 COZY HOME paket: EARTH 3 3 000 o o o o o Mattor 550075 Heltäckningsmatta,
6 3 300 o o – – –550076 Heltäckningsmatta, karosslängd
6 3 500 – – o o o Köksdel /
Köksdel 400541 Förlängning
1 1 600 o – o o o 402806-02 Kylskåp
- – – – s s Badrum 453502-02 Hörnfack
- – s – – –Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning Gasolförsörjning 302973 Gassystem 30 mbar (Beroende: ABH5911) - o o o o o 302977 Gasslangversion SE (Beroende: ABH5913) - o o o o o 302981 Gasregulatorversion SE (Beroende: ABH5913) - o o o o o 301057 Fjärrvisning DuoC (Eis Ex integrerad) (Beroende: ABH5915) - 2 600 o o o o o 301956 Truma MonoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH5913, ABH5859) 1 5 100 o o o o o 301957 Truma DuoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH5913, ABH5859) 1 6 800 o o o o o 300518 Gasoluttag exteriört (Beroende: ABH5913) 1 3 600 o o o o o Uppvärmning / Luftkonditionering 550086 TRUMA Ultraheat 220 V centralvärme (Beroende: ABH5913) 2 5 900 o o o o o 550279 Elektrisk golvvärme upp till karosslängd 550 11 9 200 o o o o o 552052 Luftkonditionering Freshjet 2200 (Modellberoende) (Beroende: ABH5913, ABH5917, ABH5911, Notera: H145) 29 37 100 o o o o o Vattentillgång 450083 151080 TRUMA Therme varmvatten, kök och bad (230 V) (Beroende: ABH5919) 2 5 100 o o o o o 452718-01 151080 Vattenfiltersystem "bluuwater" (Beroende: ABH5921) 1 5 700 o o o o o Elektronik / Multimedia / Säkerhet Elektronik 250941 Kombinationsuttag för 230 V + TV, utvändigt - 1 700 o o o o o 253578 LED-infällda spot ovanför sittgrupp, LED-stämningsbelysning ovanför takskåp 1 2 900 o o o o o 253753 Litium bodelsbatteri (Beroende: ABH5923, ABH5924) 12 18 800 o o o o o 251248-01 AGM Batteri lämpligt i kombination med solceller (Beroende: ABH5923, ABH5927) 24 6 300 o o o o o Markis / Tillbehör Markis Markis THULE OMNISTOR 500654 Markis 305 x 250 cm - takmonterad, vit 26 15 200 o – – – –500655 Markis 355 x 250 cm - takmonterad, vit 28 17 200 – o o o –500657 Markis 405 x 250 cm - takmonterad, vit 31 22 100 – – – – o Tillbehör 150620 Punkteringssats 2 1 700 o o o o o
karosslängd upp till karosslängd 460
från 470 till 590
Bad
arbetsyta (Kök)
133 liter 12 V Kompressor

HUSVAGNAR viktig Information

NOTERA

H139

Den specificerade a-måttet bestäms på fordon tillsammans med standardutrustning; måttet kan variera om vissa extra tillval väljs (t.ex. lastökning / däck).

H128

Gasdrift under körning är endast tillåtet i samband med Mono eller Duo Control

H145 Om detta alternativ väljs ökar fordonets höjd med cirka 11 cm

H141

Observera att antalet angivna sovplatser kan inkludera sängar för både vuxna och barn. Sängarna har inte samma dimensioner. Vi rekommenderar därför att du pratar med din WEINSBERG återförsäljare angående måtten på de sängar som finns i fordonet så att du kan bestämma om de är lämpliga för den beläggning (vuxna / barn) du tänker ha.

H31 Tygbeklädnad på frontpanelen utgår vid 101850 (framfönster)

H146 Dessutom är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du kan läsa mer på www.velocate.com

H142

För vissa modeller måste ytterligare utrustning väljas för att uppnå maximalt möjliga sovplatser. Din WEINSBERG återförsäljare kommer gärna att ge dig råd.

H81 Möjligt upp till minst 3 månader innan produktion

H147 Maximal Lastvikt 250 kg

BEROENDE

ABH5807 Bestående av: 953557

ABH5809 Inte möjligt i kombination med FW5155381*:152565

ABH5811 Endast i kombination med 152829

ABH5813 Ersatt 152829 och 150109 och 151634

ABH5815 Endast i kombination med 152748 eller 152750

ABH5817 Endast i kombination med 150027

ABH5818 Inte möjligt i kombination med 152748 eller 152750

ABH5821 Endast i kombination med 150109

ABH5823 Inte möjligt i kombination med 100526-21 eller 553766

ABH5827 Ersatt 100612-22

ABH5828 Endast i kombination med 553766 eller 552682

ABH5829 Inte möjligt i kombination med 100612-22 eller 103770

ABH5833 Endast i kombination med 552682

ABH5834 Inte möjligt i kombination med 100526-21

ABH5837 Inte möjligt i kombination med FW5140253*, FW5144253*:552052 eller 913916 eller 552540

ABH5839 Ersatt 102920-02

ABH5840 Inte möjligt i kombination med FW5140237*:552413

ABH5843 Inte möjligt i kombination med 552317 eller 552413

ABH5845 Ersatt 551687

ABH5847 Inte möjligt i kombination med 553766

ABH5849 Inte möjligt i kombination med 552682

ABH5851 Inte möjligt i kombination med 552413 eller 550590

ABH5853 Inte möjligt i kombination med 552317 eller 550590

ABH5855 Bestående av: 953554 och 953555

ABH5857 Endast i kombination med 450083 och (151010 eller 151025 eller 151027)

ABH5859 Ersatt 302978 och 302979 och 302980 och 302981

ABH5861 Endast i kombination med 551054

ABH5863 Ersatt FW5155381*:102619-02

ABH5864 Inte möjligt i kombination med FW5140253*, FW5144253*:102619-02 och 552540 och 913916

ABH5867 Endast i kombination med 450623

ABH5869 Endast i kombination med 251261 och 250006

ABH5871 Endast i kombination med 252698

ABH5873 Endast i kombination med 252815 och 252698

ABH5875 Bestående av: 302974 och 302975 och 302976 och 302977 och 302978 och 302979 och 302980 och 302981

ABH5877 Endast i kombination med 151070 eller 151060 eller 151065

ABH5879 Endast i kombination med 152827

H137 Fordonet levereras med en kupong för att lösa in medicinsatsen. Läkemedelsuppsättningen innehåller apoteksmedicin. Kupongen kan därför endast lösas in på MediKit-postorderapoteket på www.medikit.shop.

H159 Exklusive klimatanläggning, 12 V kompressorkylskåp, induktionshäll

ABH5881 Ersatt 152829

ABH5883 Endast i kombination med 152748 eller 152750, 150027

ABH5885 Endast i kombination med 552682 eller 553766

ABH5886 Inte möjligt i kombination med 100612-22

ABH5889 Endast i kombination med FW5240253*, FW5249356*, FW5252356*:151070 eller 151060 eller 151065

ABH5891 Endast i kombination med FW5249310*:151070 eller 151060 eller 151065

ABH5893 Inte möjligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:552052 och FW5249356*, FW5252356*:100750-02

ABH5895 Ersatt FW5249356*:102619-02

ABH5896 Inte möjligt i kombination med FW5252356*: 102619-02

ABH5899 Inte möjligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750-03

ABH5901 Ersatt FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619-03

ABH5903 Endast i kombination med FW5246317*:151070 eller 151060 eller 151065

ABH5905 Inte möjligt i kombination med 151075

ABH5907 Ersatt 402985-17 och 402985-20

ABH5909 Endast i kombination med 453604

ABH5911 Ersatt 353769

ABH5913 Endast i kombination med 151075

ABH5915 Endast i kombination med 151075 eller 301957

ABH5917 Inte möjligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*:102619-02 och FW5249310*:102619-02 och 552540

ABH5919 Endast i kombination med 452718-01 och (151070 eller 151060 eller 151065)

ABH5921 Endast i kombination med 450083 och (151070 eller 151060 eller 151065)

ABH5923 Endast i kombination med 251729

ABH5924 Inte möjligt i kombination med 251248-01

ABH5927 Inte möjligt i kombination med 253753

ABH16764 Endast i kombination med 100526-21

ABH21012 Inte möjligt i kombination med FW5140237*:552317 eller 552413 och 550590

ABH30935 Inte möjligt i kombination med 400060-05

ABH30937 Inte möjligt i kombination med 400369-01

ABH31353 Inte möjligt i kombination med 150109

ABH31355 Inte möjligt i kombination med 100526-03 eller 100526-04

ABH35469 Inte möjligt i kombination med FW5252356*:150027

21

HUSVAGNAR

FÖR FRITIDSFORDON AV MÄRKET WEINSBERG GER VI INOM RAMEN FÖR VÅRA GARANTIVILLKOR EN 10-ÅRIG TÄTHETSGARANTI PÅ DET KAROSSERI SOM VI HAR TILLVERKAT, UTÖVER DIN LAGSTADGADE GARANTI.

OBSERVERA FÖLJANDE VIKTIGA ANMÄRKNINGAR FÖR ALLA HUSVAGNAR:

OM DENNA PRISLISTA

Denna katalog representerar den senaste serien och de senaste versionerna vid tiden för tryckning 03/2023.

Prislistan är giltig från 03/2023 för modellåret 2023. Tidigare prislistor, broschyrer och teknisk data är inte längre giltiga.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Om tekniska specifikationer och illustrationer

För att inte riskera säkerhet och typgodkännande för fordonet, rekommenderar vi att endast låta utföra på-, om- eller inbyggnader hos auktoriserad WEINSBERG-återförsäljare och insistera på WEINSBERG-originaldelar.

Om- och inbyggnader i efterhand måste, i den mån de är tekniskt möjliga, som regel betalas. I enskilda fall kan ömsesidigt uteslutande av kombinationer av specialönskemål vara fallet. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av konstruktion, färg och utrustning, i den mån det främjar den tekniska utvecklingen och/eller är till för säkerheten. Uppgifter om leveransomfattning, mått och vikter samt utseendet motsvarar den information som fanns tillgänglig vid tidpunkten för tryckning (03/2023). Vi reserverar oss för ändringar av utrustning, teknisk data, serieomfattning och priser. Informera dig i det avseendet hos din auktoriserade WEINSBERG-återförsäljare innan köpet.

Information om leverans, måttangivelser, viktangivelser samt utformning/design avser de uppgifter som gäller när broschyren trycks. Vi förbehåller oss rätten att ändra utrustning, teknisk data, produktionsplanering och pris. Vi reserverar oss för eventuella tekniska förändringar i konstruktion, där syftet är att förbättra produkten och så länge som det kan anses vara rimligt för kunden.

Därutöver reserverar vi oss för mindre färgavvikelser och avvikelser i produktegenskaper om dessa inte går att undvika med anledning av material. (t.e.x Färgavvikelser med ca 2,0 dE mellan lack på plåt och lack på GFK/ plast, så länge som det kan anses vara rimligt för kunden. En del av bilderna visar specialutrustning som kan levereras mot en tilläggsavgift, eller funktioner av prototyper / studier som inte motsvarar standard och som i vissa fall inte kommer att finnas tillgängliga som specialutrustning.

Färgavvikelser är möjliga på grund av tryckteknik. Innan du köper ett fordon, vänligen kontakta en lämplig WEINSBERG återförsäljare för råd om seriens nuvarande status. Viss utrustning som visas i katalogen är inte en del av standardutrustningen.

Viktig teknisk och juridisk information om husvagnskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

I vägtrafik är alla husvagnar godkända för en specifik högsta tillåtna vikt. Denna högsta tillåtna vikt får inte överskridas vid körning. Därför ska man särskilt uppmärksamma de tekniska och juridiska specifikationerna för husvagnens vikt när man konfigurerar och väljer tilläggsutrustning (“paket”, “utrustning” och “tillval”) från utrustningen som erbjuds vid tillverkningen redan när husvagnen konfigureras.

Lagstadgade bestämmelser för husvagnens vikt finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/535 av den 31 mars 2021 (t.o.m. 06/2022: kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 av den 12 december 2012). För att informera så transparent och utförligt som möjligt om de viktrelaterade uppgifter som finns inom ramen av

konfigurationen, är förklaringarna och informationen nedan från Knaus Tabbert AG orienterade efter specifikationerna i denna förordning. Läs noga igenom förklaringarna och informationen nedan om de viktrelaterade uppgifter innan du konfigurerar och beställer din husvagn. Våra återförsäljare hjälper gärna till när du ska välja och konfigurera ditt husvagn.

I. Begrepp

1. Husvagnens högsta tekniskt tillåtna vikt

Husvagnens “högsta tekniskt tillåtna vikt” anges i registreringsbevisets del 1 och betecknar den högsta vikt som tillverkaren har angivit som husvagnen får väga när den är lastad (t.ex. 1 500 kg). Denna vikt får inte överskridas vid körning. Överskrids den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning kan påföljden bli böter i många europeiska länder. I Tyskland kan överträdelsen med överskriden högsta tekniskt tillåten vikt dömas med böter. Vi rekommenderar därför att husvagnen alltid vägs innan körning och att du kontrollerar att husvagnen inte överskrider den högsta tillåtna tekniska vikten. Det är ditt ansvar att se till att den högsta tekniskt tillåtna vikten efterföljs.

Den högsta tekniskt tillåtna vikten anges för varje planlösning i teknisk data.

2. Husvagnens vikt i körklart skick “Vikten i körklart skick” betecknar husvagnens vikt samt påbyggnad och standardutrustning från tillverkningen (“grundutrustning eller “standardutrustning”) inklusive en fylld aluminiumgasolflaska, en fylld färskvattentank, en full toalettspolningsvattentank och en fylld varmvattenberedare.

Vikten i körklart skick anges för varje planlösning i teknisk data.

Följande punkter gäller för vikten i körklart skick:

• husvagnens tomvikt inklusive påfyllda driftsmaterial såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor och fordonsverktyg;

• tillverkarens standardutrustning, dvs. husvagnens grundläggande konfiguration med all lagstadgad utrustning, inklusive alla installerade utrustningsdelar som inte kräver någon särskild specifikation när man konfigurerar eller väljer utrustning;

• färskvattentank fylld till 100 %

• en aluminiumgasolflaska fylld till 100 % med en påfyllningsmängd på 2,7 kg/5 kg /11 kg och en total vikt på 6 kg/10 kg/23 kg;

• toalettspolningstanken fylld till 100 %

• varmvattenberedaren fylld till 100 %

Observera att uppgifterna om vikt i körklart skick i teknisk data från Knaus Tabbert AG är beräknade nominella värden. För dessa värden gäller produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 %. Dessa i lag tillåtna toleranser kan direkt påverka husvagnens faktiska vikt och därmed även direkt påverka lastförmågan resp. återstående nyttovikt. Därför måste du alltid räkna med dessa toleranser när fordonet konfigureras.

3. Fordonets faktiska vikt

“Fordonets faktiska vikt” betecknar husvagnens vikt i körklart skick, plus vikten av den tilläggsutrustning som är monterad av tillverkaren på en specifik husvagn.

22
Viktig teknisk och juridisk information om husvagnskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

HUSVAGNAR

Viktig

information om husvagnskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

4. Maximalt antal sovplatser

“Maximalt antal sovplatser” anges för varje planlösning i teknisk data.

5. Standardutrustning och tilläggsutrustning

“Standardutrustningen” (“grundutrustning”), betecknar husvagnens grundläggande konfiguration med all lagstadgad utrustning inklusive alla installerade utrustningsdelar som inte kräver någon särskild specifikation när man konfigurerar eller väljer utrustning.

Uppgifter om standardutrustningen (“grundutrustning”) får du inom ramen av den efterföljande konfigurationen för den planlösning som du har valt.

“Tilläggsutrustningen” (“paket”, “utrustning” och “tillval”) betecknar alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen. Denna tilläggsutrustning monteras på tillverkarens ansvar i husvagnen och kan beställas av kunden. Tilläggsutrustning i denna mening är inte övriga tillbehör som monteras i fordonet av dig själv eller din återförsäljare efter att fordonet har levererats av tillverkaren.

Uppgifter om de (utrustnings-)paket, den utrustning och de tillval som kan beställas vid tillverkningen får du inom ramen av den efterföljande konfigurationen för den planlösning som du har valt.

Observera att montering av tilläggsutrustning alltid leder till en minskning av nyttovikten (jfr. siffra 6.). Vilken vikt för tilläggsutrustning som maximalt kan väljas för en planlösning framgår av uppgifterna för respektive fordonsplanlösningar (jfr. siffra 7.).

6. Nyttovikt och minsta nyttovikt “Nyttovikten” beräknas genom att från högsta tekniskt tillåtna vikten drar man av vikt i körklart skick och högsta vikt för tilläggsutrustningen (specificerad av tillverkaren).

Den europeiska lagstiftaren föreskriver en fast “minsta nyttovikt” för husvagnar. Denna vikt måste finnas kvar för bagage och övriga tillbehör som inte monteras av tillverkaren.

Denna får inte underskridas när husvagnen konfigureras och beräknas med hjälp av följande formel: Minsta nyttovikt i kg ≥ 10 * (n + L)

Här gäller: “n” = maximalt antal sovplatser “L“ = karosseriets totala längd inklusive dragstång i meter.

7. Tilläggsutrustningens högsta vikt

För att den lagstadgade minsta nyttovikten ska efterföljas, specificerar tillverkaren “tilläggsutrustningens högsta vikt” för varje planlösning. Här rör det sig alltså om den vikt som finns tillgänglig för att välja tilläggsutrustning (“paket”, “utrustning” och “tillval”) när man uppfyller den föreskrivna lagstadgade minsta nyttovikten.

Knaus Tabbert AG beräknar den högsta vikten för tilläggsutrustningen genom att man från den högsta tekniskt tillåtna vikten drar av vikten i körklart skick samt minsta nyttovikt.

Exempel:

1 500 kg Högsta tekniskt tillåten vikt

- 1 320 kg Vikt i körklart skick

- 100 kg Minsta nyttovikt

= 80 kg Tilläggsutrustningens högsta vikt

II. Teknisk och juridisk information

1. Lagstadgade tillåtna toleranser vid beräkning av viktuppgifterna För uppgifterna om vikt i körklart skick som finns i teknisk data gäller att det rör sig om beräknade nominella värden. För dessa värden gäller produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är tillåtna i lagen och kommer från användningen av naturliga material, som t.ex. trä, samt de tillverkningsförfaranden som används hos vissa underleverantörer. Viktvariationer kan inte uteslutas fullständigt trots optimerade produktionsprocesser på grund av de material som används. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar husvagnens faktiska vikt och därmed även möjlig lastförmåga resp. återstående nyttovikt, bör du alltid räkna med detta när fordonet konfigureras.

Exempel:

Vikt i körklart skick enl. teknisk data: 1 320 kg

Tolerans på ± 5 % tillåten i lag: 66 kg

I lag tillåtet intervall för vikten i körklart skick 1 254 till 1 386 kg

2. Effekten av toleranserna tillåtna i lag

Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga för den lagstadgade minsta nyttovikten, har du principiellt inom ramen av konfigurationen av husvagnen möjlighet att välja en höjning av totalvikten eller välja bort tilläggsutrustning. I vår konfigurator är detta en förutsättning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om detta inte görs, går det inte att fortsätta konfigurationen. Säkerställ i förekommande fall hos din Knaus Tabbert AG-återförsäljare att den högsta tekniskt tillåtna vikten inte heller överskrids beräkningsmässigt och att det är tillräckligt med lastförmåga kvar (minsta nyttovikt, se nedan).

Men också oberoende av om det är garanterat att den minsta nyttovikten efterföljs, ska du tänka på de i lag tillåtna produktionsrelaterade toleranserna vid vikten i körklart skick inom ramen av konfigurationen eftersom den alltid påverkar lastförmågan. Du kan därför endast beställa en högsta vikt på tilläggsutrustning för varje planlösning.

Om du beställer husvagnen från exemplet ovan med en tilläggsutrustning med en total vikt på 50 kg, ges en nyttovikt på 130 kg genom den nominella vikten i körklart skick som anges i teknisk data. Den faktiska lastförmågan kan dock avvika från det här värdet på grund av de i lag tillåtna toleranserna. Är viken i körklart skick för din husvagn ungefär tillåtna 1 % högre än det nominella värdet i teknisk data, minskas lastförmågan från 130 kg till 117 kg:

Exempel:

1 500 kg Högsta tekniskt tillåten vikt

- 1 333 kg Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till de 1 320 kg som anges som vikt i körklart skick i teknisk data)

- 50 kg Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats

= 117 kg Återstående lastförmåga (viktigt: Den återstående lastförmågan måste vara större än den minsta nyttovikten, jfr. siffra 6.)

Vi rekommenderar därför att din lastade husvagn alltid vägs innan körning och att du kontrollerar att den inte överskrider den högsta tillåtna tekniska vikten. Denna kontroll är ditt ansvar som förare.

23
teknisk och juridisk

Generalagent i

www.weinsberg.se Knaus Tabbert AG | Helmut-Knaus-Str. 1 | D–94118 Jandelsbrunn Besök oss på sociala medier och i vår fanshop! facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com
Gesällgatan 6, 681 42 Kristinehamn. Telefon: 0550-380 80. weinsberg.se
Sverige: R08118314-N-SE-SE | Stand: 03/2023