Page 1


oss] ss\ ayJio j j £ ars, Bergen Filharmoniske Orkester med Broadway The Concert O N S D A G

1 9 .

A U G U S T

SAS' distriktssjef

K L .

1 9 . 3 0

I

Helge Gjellestad ønsker

Dirigent:

Martin

G R I E G H A L L E N

velkommen

Yates

Solister: Kim Andrew

Criswell-Jacqui

Scott

Halliday

B ickley

— Graham

Broadway-melodier potpurri

Mitch Leigh F r a «Man of L a Mancha» (1965) The Impossible D r e a m

Stephen Sondheim F r a «Follies» (1971) Broadway B a b y

John Kander F r a «Cabaret» (1966) M a y b e This Time

Leonard Bernstein F r a «West Side Story» (1957) Something's C o m i n g

Frederick Loewe F r a «Gigi» (1973) Gigi

Marvin Hamlisch F r a «A Chorus Line» (1975) Nothing

Cole Porter F r a «Anything goes» (1934) Friendhip

F r a «Jekyll & Hyde» (19xx) T h i s Is The Moment

Jerry Herman F r a «La Cage A u x Folles» (1983) Finale

John Kander F r a «Chicago» (1975) A l l T h a t Jazz

PAUSE

S

A

R a d i s s o n X W R O Y A L T h e

H O T E L

rliffercnrp

R a d i s s o n X f c T

B E R G E N

>e

n

» ><; o n

S

n

H O T E L

N O R G E

B E R G E N

The difference is genuine


George Gershwin F r a «Girl Crazy» (1930) Ouverture

Stephen Schwartz F r a «Pippin» (1972) C o r n e r of the S k y Jule Sty ne F r a «Funny Girl» (1964) D o n ' t R a i n on M y P a r a d e

Stephen Sondheim F r a «A F u n n y T h i n g H a p p e n e d on the W a y to the Forum» (1962) Comedy Tonight Irving Berlin F r a «Annie G e t Y o u r Gun» (1946) A n y t h i n g Y o u C a n Do Jerry Herman F r a «Mack a n d Mabel» (1974) Time Heals Everything Cy Coleman F r a «City of Angels» (1989) Y o u ' r e N o t h i n g W i t h o u t Me»

Richard Rodgers F r a «South Pacific» (1949) Some E n c h a n t e d E v e n i n g Jule Styne F r a «Gypsy»(1959) Rose's T u r n Gait MacDermot F r a «Hair» (1967) Aquarius Let The Sunshine In Konsertmester: Rolf Sandvik Production M a n a g e r : Peggy R i l e y

M a u r i Yeston F r a «Nine» (1982) U n u s u a l Way

Sound Advisor: A n d y Collins Producer: Gary B r o w n

M A R T I N Y A T E S studerte orkesterledelse ved R o y a l C o l l e g e of M u s i c og T r i n i t y C o l l e g e i L o n d o n før han debuterte s o m dirigent i B i z e t s «Carmen» ved operaen i T e l A v i v . H a n f i k k flere store oppgaver der, o g i 1993 arbeidet han m e d S i r G e o r g S o l t i ved festspillene i S a l z b u r g . Deretter var h a n i tre år førstedirigent ved festivalballetten i W i e n , og h a n er nå leder for T h e N a t i o n a l S y m p h o n y O r c h e s t r a of L o n d o n . Han

har ledet

en rekke

musikaloppførelser

og

plateinnspillinger, og har vært gjestedirigent for alle de store britiske orkestrene og en rekke orkestre i andre europeiske land.


3 r Q j c n

F i l h s r n f l i o f i i s i c ©

Ekstrakonsert Broadway The Concert O R S D A G

2 0 .

A U G U S T

Dirigent:

K L .

1 9 . 3 0

Martin

I

Ya

G R I E G H A L L E N

tes

Solister: Kim Andrew

Criswell

— Ja c q u i

Scott

Halliday

— Graham

B ickley

Broadway-melodier potpurri Stephen Sondheim Fra «Follies» (1971) Broadway Baby Leonard Bernstein Fra «West Side Story» (1957) Something's C o m i n g Marvin Hamlisch Fra «A Chorus Line» (1975) Nothing F r a «Jekyll & Hyde» This Is The Moment John Kander F r a «Chicago» (1975) A l l That Jazz

Mitch Leigh F r a «Man of L a Mancha» (1965) The Impossible D r e a m John Kander F r a «Cabaret» (1966) Maybe T h i s Time Frederick Loewe F r a «Gigi» (1973) Gigi Cole Porter F r a «Anything goes» (1934) Friendship Jerry Herman F r a «La Cage A u x Folles» (1983) Finale PAUSE

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER

Tlf.: 55 21 61 00 - Fax: 55 31 85 34


Stephen Schwartz F r a «Pippin» (1972) C o r n e r of t h e S k y

George Gershwin F r a «Girl Crazy>» (1930) Ouverture

Jule Styne F r a «Funny Girl» (1964) D o n ' t R a i n on M y P a r a d e

Stephen Sondheim F r a «A F u n n y T h i n g H a p p e n e d on the W a y to the Forum» (1962) Comedy Tonight Irving Berlin F r a «Annie G e t Y o u r Gun» (1946) A n y t h i n g Y o u C a n Do Jerry Herman F r a «Mack a n d Mabel» (1974) Time Heals Everything Cy Coleman F r a «City of Angels» (1989) Y o u ' r e N o t h i n g W i t h o u t Me»

Richard Rodgers F r a «South Pacific» (1949) Some E n c h a n t e d E v e n i n g Jule Styne F r a «Gypsy»(1959) Rose's T u r n Gait MacDermot F r a «Hair» (1967) Aquarius Let The Sunshine In Konsertmester: Rolf Sandvik Production Manager: Peggy Riley

M a u r i Yeston F r a «Nine» (1982) Unusual Way

Sound Advisor: Andy Collins Producer: Gary Brown

M A R T I N Y A T E S studerte orkesterledelse ved R o y a l C o l l e g e of M u s i c og T r i n i t y C o l l e g e i L o n d o n før h a n debuterte s o m dirigent i B i z e t s « C a r m e n » ved operaen i T e l A v i v . H a n f i k k flere store oppgaver der, o g i 1993 arbeidet h a n m e d Sir G e o r g S o l t i ved festspillene i S a l z b u r g . Deretter var h a n i tre år førstedirigent ved festivalballetten i W i e n , o g h a n er nå leder for T h e N a t i o n a l S y m p h o n y O r c h e s t r a o f L o n d o n . Han plateinnspillinger,

o

har ledet en rekke

musikaloppførelser

og

har vært gjestedirigent for alle de store britiske

orkestrene o g en rekke orkestre i andre europeiske land.


Velkommen ti! BARNEHAGEKONSERT MED BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER T i r s d a g 2 5 . a u g u s t kl. 1 2 . 0 0 T o r s d a g 2 7 . a u g u s t k l . 1 0 . 0 0 o g kl. 1 2 . 0 0

"Bamsens

fødselsdag"

Dirigent og forteller er Helge Haukås.

Program Arr. Cejka: Sæverud: Bizet: Arr. Cejka: Rossini: Grieg: Formoe/ arr. T.I.Andreassen: Kabalevsky: J.Strauss: Arr. Cejka:

Bamsens fødselsdag Kongen kommer Toreadorenes marsj Ole Brumm Wilhelm Tell Morgenstemning Kaptein Sabeltann Komediantenes galopp Radetzkymarsj Bamsens fødselsdag

V a r i g h e t c a . 4 5 m i n . Ingen p a u s e H a r m o n i e n ø n s k e r v e l k o m m e n til n y e k o n s e r t e r i d e s e m b e r .


P r o g r a m

u k e

MHH|

j ~

y

T O R S D A G

^ ! •hzj _ T J

3.

j

-

m Wk WÊk 1

J J s_

S E P T E M B E R

Dirigent: Solist:

Solveig

3 6 / 1 9 9 8

|§|

.J^J JT j

K L . 1 9 . 3 0

Uriel

Witold Lutoslaivski (1913-1994) Chantefleurs et C h a n t e f a b l e s La Belle-de-Nuit L a Sauterelle L a Véronique L'Églantine, Feubépine et l a g l y c i n e L a Tortue L a Rose L'Alligator L'Angélique Le P a p i l l o n

I

|

^ _ r j J JL> j

|

_

G R I E G H A L L E N

S eg al

Kringlebotn,

Johan Svendsen (1840-1911) Festpolonese, op. 12

_ r _-

i

sopran

Nikolai Rimskij-Korsakov (1844-1908) Scheherazade, s y m f o n i s k s u i t e , op. 35 H a v e t og S i n d b a d s s k i p Prins Kalenders fortelling D e n u n g e p r i n s og d e n u n g e p r i n s e s s e Fest i Bagdad - Havet - Forliset

Solist: S o l v e i g K r i n g l e b o t n PAUSE

K o n s e r t m e s t e r : E s p e n Lilleslåtten

Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


r o

g

r

uke

a

e n

U h a r m o n i s k e _]

T O R S D A G

10.

K L .

J

O G

X.

J . ^ ^£J

F R E D A G

1 9 . 3 0

Dirigent: Solist:

3 7 / 1 9 9 8

I

'x.

11.

„,J J S E P T E M B E R

G R I E G H A L L E N

Va s s i l y

Sinaisky

L e i f O v e An d s n e s,

ludivig van Beethoven (1770-1827) Symfoni nr. 1, C - d u r , op. 21 Adagio molto - A l l e g r o con brio Andante c a n t a b i l e con moto Menuetto: A l l e g r o m o l t o e vivace Adagio - A l l e g r o m o l t o e v i v a c e Robert Schumann (1810-1856) Konsert for k l a v e r og orkester, a-moll, op. 54

klaver

Rodion Sjtsjedrin (1932) Tredje k o n s e r t for s y m f o n i o r k e s t e r , «Gammel r u s s i s k sirkusmusikk» A l l e g r o con a r t i c o l a t o V a r i a z i o n e I: M o d e r a t o - A l l e g r o Variazione II: Moderato - Allegro • Adagio assai - Allegro Coda: Allegro assai - Lento assai Allegro - Presto

Allegro affetuoso Intermezzo: A n d a n t i n o grazioso, a t t a c c a : Allegro vivace Solist: L e i f Ove A n d s n e s

K o n s e r t m e s t e r : E s p e n Lilleslåtten

PAUSE

Konserten 11.9 sendes direkte i NRK P2.

ffl r»9fps

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61

00

Telefax: 55 31 85

34


P r o g r a m

u k e

K o r i s e r t

3 8

/ 1 9 9 8

W i e d

O r k e s t e r E P T E M B E R

K L . 1 9 . 3 0

i g ent : Simone

I

Young

Gustav Makler (1860-1911) S y m f o n i n r . 6, a - m o l l

i 5 2 i

A l l e g r o energico, m a n o n t r o p p o . H e f t i g , aber m a r k i g Scherzo: W u c h t i g A n d a n t e moderato Finale: Allegro moderato A l l e g r o energico

K o n s e r t m e s t e r : E s p e n Lillesl책tten

Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34

G R I E G H A L L E N


r o g r a m

-

u k e

i v w r i s w i x t s r I __J r

3 9 / 1 9 9 8

n i c u

J Sft

:|§]

^ . i' f \ c l -"-^Wi e ' J J _t j Ss j jf _r _TÉ O J

ill

H l I Si KCM

Orkester T O R S D A G

2 4 .

K L .

Dirigent

O G

F R E D A G

1 9 . 3 0

I

Felix Mendelssohn (1807-1847) Konsert for f i o l i n og orkester, e-moll, op. 64 A l l e g r o molto a p p a s s i o n a t o Andante A l l e g r e t t o n o n troppo - A l l e g r o molto v i v a c e

S E P T E M B E R

G R I E G H A L L E N

og solist:

Ole Bull (1810-1880) Siciliano e T a r a n t e l l a

2 5 .

Shlomo

Mintz

Jean Sibelius (1865-1957) S y m f o n i nr. 2, D - d u r , op. 43 A l l e g r e t t o - Poco a l l e g r o Tempo a n d a n t e , rna r u b a t o A n d a n t e sostenuto V i v a c i s s i m o - L e n t o e suave Largamente - attacca: Finale: Allegro moderato

Solist: S h l o m o M i n t z PAUSE

K o n s e r t m e s t e r : E s p e n Lilleslåtten

Konserten 24.9 sendes direkte i NRK P2. Konsertene gis med støtte fra Banksjef C.J. Ege og hustru Elisas fond til Harmonien.

if| <ks^

H a r m o n i e n BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


MUSIKSELSKABET HARMONIEN -

INTIMKONSERT

M A N D A G 28. S E P T E M B E R K L . 19.30 I T E R M I N U S H A L L B e r g e n

F i l h a r m o n i s k e

B r a t s j e n s e m b l e

Program ikke fastlagt.


u k e

P r o g r a m

•ri r

r

'jj

4 0 / 1 9 9 8 a r

m

• I •

—I

r

T O R S D A G

1.

O K T O B E R

Dirigent:

K L . 1 9 . 3 0

Andras

olis t: Ro n nie Johansen, 'idvig Irgens Jensen (1894-1969) •} ssacaglia Introduzione - P a s s a c a g l i a iga - P a s s a c a g l i a - C o d a

I

G R I E G H A L L E N

Li g et i bassbaryton

Richard Wagner (1813-1886) 5 F r a «Valkyrien» W o t a n s a v s k j e d og «Feuerzauber» Solist: Ronnie Johansen PAUSE

olfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 3 Maurice Ravel (1875-1937) b i «Don Giovanni» P a v a n e p o u r u n e i n f a n t e défunte ladamina! I l catalogo é questo Giuseppe Verdi (I813-1901) H Fra «Macbeth» Pietå, rispetto, a m o r e Gioacchino Rossini (1792-1868) Z Fra «Barberen i Sevilla» La c a l u n n i a é u n v e n t i c e l l o Giuseppe Verdi Fra «Attila» Mentre V o n f r a r s i 1'amina Modest Mussorgskij (1839-1881) Fra «KhovanstsjinaA Bojaren SjakloVitijs^arie

Zoltdn Kodåly (1882-1967) Påfuglen, v a r i a s j o n e r over e n u n g a r s k f o l k e s a n g Introduksjon - Tema Variasjoner - Finale

K o n s e r t m e s t e r : E s p e n Lilleslåtten

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


Erich Wolfgang Korngolds

I GRIEGHALLEN TORSDAG 15. O G FREDAG 16. OKTOBER 1998 KL 19.30


Stiftelsen Harmonien i samarbeid med Vest Norges Opera presenterer for første gang i Norge: ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957)

«V I O L A N T A» opera i én a k t , o p . 8

konsertant fremføring i GRIEGHALLEN 15. O G 16. OKTOBER 1998 Simone Trovai Violanta Alfonso Giovanni Bracca ... Bice Barbara Matteo Første soldat Annen soldat Første tjenestepike Annen tjenestepike

Robert Bork Anna Katharina Behnke Richard Decker Stuart Kale Anne-Margrethe Eikaas Tone Kvam Thorsen Stuart Kale Rune Thelén Njål Sparbo Liv Elise Nordskog Kjersti Wiik

Bergen Operakor Instruktør: Anne Randine Øverby Repetitør: Jarle Rotevatn Bergen Filharmoniske Orkester Konsertmester: Espen Lillesletten Dirigent: Stephan Tetzlaff Konserten 16.10.98 sendes direkte i NRK P2.


P r o g r a m

uke

4 3 / 1 9 9 8

K o n s e r t

!

m e d

O r k e s t e r

T O R S D A G

2 2 .

O K T O B E R

Dirigent: Solist:

Geir

Holm,

Solist: G e i r H o l m PAUSE

I

G R I E G H A L L E N

Bergby al t s a x o f'o n

Witold Lutoslawski (1913-1994) K o n s e r t for o r k e s t e r

Henri Tomasi (1901-1971) Konsert for altsaxofon og o r k e s t e r

Allegro - L e n t - V i f - L a r g o

1 9 . 3 0

Ingar

Egil Hovland (1924) Fanfare og k o r a l

Andante - Cadence - Allegro Allegro

K L .

Intrada: A l l e g r o maestoso C a p r i c c i o , n o t t u r n o e arioso: V i v a c e - Stesso m o v i m e n t o P a s s a c a g l i a , toccata e corale: A n d a n t e con moto - A l l e g r o g i u s t o - M o l t o allegro Konsertmester: Espen Lillesletten

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61

00

Telefax: 55 31 85

34


Velkommen til

FAMILIEKONSERT MED BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Lørdag 24. oktober 1998 kl. 16.00 "Dyrenes

festival"

Dirigent: Ingar Bergby Konserten presenteres av Minken Fosheim

Program Rossini: Plog: Hanssen: Halvorsen: Rimskij-Korsakov: Prokofiev:

Den tyvaktige skjære, ouverture Animal Ditties Bjørnedans Hanedans fra Maskerade Humlens flukt Peter og Ulven

Konsertmester: Rolf S a n d v i k

V a r i g h e t c a . 6 0 m i n . Ingen p a u s e H a r m o n i e n ø n s k e r v e l k o m m e n til n e s t e f a m i l i e k o n s e r t 2 1 . n o v e m b e r .


uke

r o g r a m

i v o n s v r T Bgitqgiti

T O R S D A G

2 9.

F i

O K T O B E R

m

4 4 / 1 9 9 8

d

i

IhsriKionisk©

K L . 1 9 . 3 0

Dirigent:

I

G R I E G H A L L E N

RolfGupta

Solister: Øystein Jarle

Birkeland, Rotevatn,

Robert Schumann (1810-1856) Genoveva, o u v e r t u r e Antonin

Dvorak (1841-1904)

K o n s e r t for cello og orkester, h - m o l l , op. 104 Allegro A d a g i o m a n o n troppo Finale: Allegro moderato S o l i s t : Øystein B i r k e l a n d

cello klaver

Igor Stravinskij (1882-1971) P e t r u s j k a , b a l l e t t i fire scener 1. K a r n e v a l s m a r k e d e t - F o l k e m e n g d e n T a s k e n s p i l l e r e n s bod - R u s s i s k d a n s 2. H o s P e t r u s j k a 3. H o s n e g e r e n - B a l l e r i n a e n s dans V a l s , b a l l e r i n a e n og n e g e r e n 4. K a r n e v a l s m a r k e d e t m o t k v e l d - B o n d e n og bjørnen - Sigøynerpikenes d a n s K u s k e n e s og s t a l l k a r e n e s dans De m a s k e r t e s dans - P e t r u s j k a s død Solist: Jarle Rotevatn

PAUSE Konsertmester: Stephanie Arado

fffl ^kMw

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


COLLEGIUM MUSICUMS KOR OG ORKESTER K O N S E R T S Ø N D A G 1. N O V E M B E R K L . 14.00 og 17.00 I K O R S K I R K E N Dirigent: Martin André Solister: Liv Elise Nordskog, sopran - Tone Kvam Thorsen, alt Richard Edgar-Wilson, tenor - Ronnie Johansen, bass Mozart:

Requiem

Billetter ved inngangen.


så skimrande var

aldrig

h

a

v

e

L

kl / i r En m u s i k a l s k r e i s e med M e d folkene fra s u k s e s s f o restillingen « B e l l m a n i Bergen»

C i i Q y j C V C X

T S U b f i

Helga Golten, Berit Eggen Solstad, Robin Jacobsen, Dan Robert Thorsen Musikalsk leder: Harald Dahlstrøm P r e m i e r e tirsdag 3. november kl. 19.30

Clarion Admiral Hotel R BILlEll ^ '

Billettbestilling Billettservice Posten: Logen: Gruppebestilling:

815 33 133 55 23 20 15 55 23 64 70

» ^ V> ** ^

O

Spilles fra 3/11-22/11 kl. 19.30 (Søndager kl. 18.00) Tirsdag 3/11 Torsdag 5/11 Fredag 6/11 Lørdag 7/11 Torsdag 12/11 Fredag 13/11

kl.19.30 kl.19.30 kl.19.30 kl.19.30 kl.19.30 kl.19.30

Søndag 15/11 kl.18.00 Onsdag 18/11 kl.19.30 Torsdag 19/11 kl.19.30 Fredag 20/11 kl.19.30 Lørdag 21/11 kl.19.30 Søndag 22/11 kl.18.00

Clarion Admiral Hotel Bergen


uke

P r o g r a m

I\

_J 'Å %]

.

B e r g e n

F l

J

4 5 / 1 9 9

J

. h a r m o n i s k e

O r k e s t e r T O R S D A G

5.

N O V E M B E R

Dirigent: Solist:

Anna

Fartein Valen (1887-1952) Epithalamion, op. 19 Frédéric Chopin (1810-1849) Konsert for k l a v e r og o r k e s t e r nr. 1, e-moll, op. 11 Allegro maestoso, r i s o l u t o Romanze: L a r g h e t t o Rondo: V i v a c e Solist: A n n a K r a v t c h e n k o PAUSE

K L .

1 9 . 3 0

Antoni

I

G R I E G H A L L E N

Wit

Kravtchenko,

klaver

Jean Sibelius (1865-1957) S y m f o n i nr. 1, e - m o l l , op. 39 A n d a n t e m a n o n troppo A l l e g r o energico A n d a n t e m a n o n troppo lento Scherzo: A l l e g r o - L e n t o m a n o n troppo - Tempo I Finale quasi una fantasia: Andante Allegro molto - A n d a n t e assai A l l e g r o molto come p r i m a A n d a n t e m a non troppo Konsertmester: Valdis Zarins / Espen Lillesletten

Éfl

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61

00

Telefax: 55 31 85

34


MUS1KSAL0N GRAND HOTEL TERMINUS K O N S E R T L Ø R D A G 7. N O V E M B E R K L . 17.00

Liv Elise Nordskog,

sopran -

Tone Hagerup,

klarinett -

Signe Bakke,

M u s i k k av S c h u b e r t , S p o h r , V a u g h a n W i l l i a m s o g B l i s s . Fri entré.

klaver


BERGEN K A M M E R E N S E M B L E L O G E N , S Ø N D A G 8. N O V E M B E R K L . 19.30 K u n s t n e r i s k l e d e r o g solist: Elise Bdtnes Mot

år 2000, m u s i k k fra

kulturbyland

B l . a . « D e fire årstider» av A n t o n i o V i v a l d i .


P r o g r a m

j

-

O

u k e

n

ï

^

n

I

—f

_J

T O R S D A G

12.

KL.

W— ^

m -J

ï

isj

I

'

m i i

Dirigent:

I

jiiT^

13.

N O V E M B E R

G R I E G H A L L E N

Andrew

Arve Dmitri

I

— I

^m I

OG F R E D A G

19.30

Solist:

s

4 6 / 1 9 9 8

Litton

Te II e fs e n,

fiolin

Sjostakovitsj (1906-1975)

K o n s e r t for f i o l i n og o r k e s t e r nr. 1, a - m o l l , op. 77 Moderato Scherzo: A l l e g r o Passacaglia: Andante, attacca B u r l e s c a : A l l e g r o con b r i o

S y m f o n i n r . 5, d - m o l l , op. 47 Moderato - Allegro n o n troppo - L a r g a m e n t e Allegretto Largo A l l e g r o n o n troppo

Solist: A r v e T e l l e f s e n PAUSE

Konserten gis med støtte fra Banksjef C.J. Ege og hustru Elisas fond til Harmonien.

Konsertmestre: E s p e n Lilleslåtten og Valdis Zarins

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


r o g r a m

u k e

4 7 / 1 9 9 8

mm

I

l i _ o j j £ : a r ^ _

3RSDAG

19.

• • •

N O V E M B E R

Dirigent: Solist:

/ n e d

Allegro Larghetto Gavotte: N o n t r o p p o a l l e g r o F i n a l e : M o l t o vivace Gisle Kverndokk (1967) K o n s e r t for fløyte og o r k e s t e r (urframføring)

KL. 19.30

Simone

Ing ela

Sergej Prokofiev (1891-1953) Symfoni n r . 1, D - d u r , op. 25 «Klassisk symfoni»

_

Øien,

I

i

G R I E G H A L L E N

Yo ung fløyte

Béla Bartok (1881-1945) K o n s e r t for o r k e s t e r Introduzione: Andante non troppo - A l l e g r o v i v a c e G i u o c o deile copie: A l l e g r e t t o scherzando Elegia: Andante non troppo Intermezzo interrotto: Allegretto Finale: Pesante - Presto

Poco a n d a n t e - A l l e g r o v i v a c e Poco m o d e r a t o - A l l e g r e t t o Solist: I n g e l a Øien PAUSE

Konserten inngår i Autunnaie 98, og sendes direkte i NRK P2.

Konsertmester: Espen Lillesletten

Harmonien BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61

00

Telefax: 55 31 85

34


'ergen Filharmoniske Orkester G r i e g h a l l e n Velkommen til FAMILIEKONSERT Lørdag 21. november 1998

" K l a s s i s k e runder" Dirigent: Simone Young Dag Lindebjerg presenterer

Program: Grieg:

Prokofiev: Smetana:

Peer Gynt Suite nr.1; Morgenstemning Åses død Anitras dans I Dovregubbens hall Klassisk symfoni Moldau

Konsertmester: Espen Lilleslatten

Konserten varer ca. 60 min. Ingen pause. Bergen Filharmoniske Orkester ønsker velkommen til neste familiekonsert 16. januar 1999 med tema "I Could Have Danced All Night", der Kim Rygel med dansepar presenterer konserten. Familiekonsertene er lagt opp i samarbeid med Classic Music Withington/Zubicky.

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER

«AnmsiSiWrah RadissopXjtf jlj

EO S|urcBankï)Vfst


P r o g r a m

H

r

u

u k e

n

' J J

TORSDAG

26.

z

e

Solist:

_i

a

_r_i \

K L . 19.30

Nikolai

Mozart (1756-1791)

Fra «Figaros bryllup», K V 492 Dove sono i b e i m o m e n t i Solist: J a n i c e W a t s o n Giuseppe Verdi (1813-1901) «La Traviata», f o r s p i l l t i l 1. a k t Fra «Otello» Salce, salce Ave M a r i a Solist: J a n i c e W a t s o n PAUSE Giacomo Puccini (1858-1924) Fra «Suor Angelica» Senza m a m m a , o b i m b o , tu sei m o r t o Fra «Madame Butterfly» U n bel d i v e d r e m o

I

d

_ J J

j si

G R I E G H A L L E N

Alexeiev

J a nie e W a t s on ,

Gioacchino Rossini (1792-1868) Guillaume T e l l , o u v e r t u r e Wolfgang Amadeus

m

JTË v^>J _ i

N O V E M B E R

Dirigent:

l

4 8 / 1 9 9 8

sopran

Franz Lehår (1870-1948) F r a «Giuditta» M e i n e L i p p e n , sie k i i s s e n so h e i s s Solist: Janice Watson Sergej Prokofiev (1891-1953) F r a «Romeo og Julie», b a l l e t t , op. 64 M o n t a g u e og C a p u l e t D e n unge J u l i e Gjestene kommer R o m e o og J u l i e før a v s k j e d e n Masker Liljepikenes dans Romeo v e d J u l i e s grav T y b a l t s død Konsertmestre: V a l d i s Z a r i n s og E s p e n Lilleslåtten

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


u k e

P r o g r a m

4 9 / 1 9 9 8

•s

1

T O R S D A G KL.

3.

OG F R E D A G

19.30

Dirigent: Harald

James Solister: køy,

tenor bass

Ko r og

i Bergen,

Instruktør: Assistent:

Hans Håkon

Repetitør:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Brandenburgerkonsert n r . 3 G-dur, B W V 1048 Allegro - A d a g i o - A l l e g r o Antonin Dvorak (1841-1904) Serenade for blåsere, cello og k o n t r a b a s s , op. 44 Moderato q u a s i m a r c i a Tempo d i m e n u e t t o Andante con moto F i n a l e : A l l e g r o molto PAUSE

D E S E M B E R

J u dd

Olsen,

Filharmoniske

Universitetet

4.

G R I E G H A L L E N

Bjør

Frode Bergen

I

kor

fra

Griegakademiet Knut

Sveen

Matti

Skrede

M i ho ko Kak u Giacomo Puccini (1858-1924) Messa di Gloria Kyrie Gloria Credo SanctusAgnus Dei

Konsertmestre: V a l d i s Z a r i n s og E s p e n L i l l e s l e t t e n

iffl

H a r m o n i e n BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


T O R S D A G 10. O G F R E D A G 11. D E S E M B E R 1998 K L . 19.30 I G R I E G H A L L E N

"Kling n o

klokka"

Karoline Kruger Jan Eggum Voci Nobili, Høgskolen i Bergens ungdomskor Dirigent: Maria Gamborg Helbekkmo Bergen Filharmoniske Orkester Dirigent: David Palmer Konsertmester: Valdis Zarins

I


P

R O G R A

Kling no, klokka Norsk folketone, arr. Egil Hovland No koma Guds englar Norsk folketone, arr. Knut Nystedt When you wish upon a star Harline/Washington Solist: Eirin Beate A s e r u d Christmas Medley arr W a r d Swingle 0 , jul med din glede Hanez, Nynej, Jesisku O.Tannenbaum Fra balletten «Nøtteknekkeren» av Peter Tsjaikovskij Marsj Blomstervals Kling no, klokka Norsk folketone, arr Atle Halstensen What Child is this (Greensleeves) Engelsk folketone, arr. Atle Halstensen O Come, All Ye Faithful Trad., arr David W i l l c o x (allsang i siste vers) Når en hedning feirer jul Jan Eggum En natt forbi Jan Eggum, arr Atle Halstensen Utenfor Jan Eggum, arr: A s m u n d Fedje So this is Christmas John Lennon, a r J D a v i d Palmer! Twelve Days of Christmas Trad., am David Palmer Deilig er jordei (allsang)

O C O M E A L L YE F A I T H F U L Yea, Lord w e greet T h e e B o m this happy morning Jesus t o Thee be all G l o r y giv'n W o r d of the Father N o w in flesh appearing O come let us adore him O come let us adore him O come let us adore him Christ the Lord

DEILIG ER J O R D E N Deilig er jorden Prektig er Guds himmel skjønn e r sjelenes pilgrimsga Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med san Tider skal k o m m e tider skal h e n r u n e ^ ^ k slekt skal følge slekter? aldri forstummer toner fra himlen i sjelens glade pilgrimssan Englene sang den først for markens hyrder skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden menneske, fryd deg Oss er en evig frelser født

Konserten presenteres i samarbeid med Classic Music Withington/Zubicky

h-

LU

LO


H a k a n e n d e l i g

Lørdag

H a r d e n b e r g e r , t i l b a k e

i

v e r d e n s

l e d e n d e

t r o m p e t s o l i s t ,

G r i e g h a l l e n !

12.12.1998 kl. 18.00

Eikanger-Bjørsvik

Musikklag

Solist: Hakan Hardenberger Dirigenter: Elgar Howarth og Ray Farr PĂĽ programmet bl.a.:Trumpet Concerto, In Memoriam R.K. og Fireworks av E. Howar Billetter kr. 130,- og kr. 100,- til salgs ved inngangen.


COLLEGIUM

MUSICUMS

KOR OG

ORKESTER

K O N S E R T S Ø N D A G 13. D E S E M B E R K L . 19.00 I K O R S K I R K E N Dirigent: Resitatør:

Hoem: Kor-

Bjarte Engeset Edvard Hoem

Julefortellinger

o g orkestersatser fra B a c h : J u l e o r a t o r i u m o g H ä n d e l : Messias Billetter ved inngangen.


y c/ergen uharmoniske Orkester G r i e g h a l l e n

Marit Bratlie Bergen Ballettskole Nye Carte Blanche Ballettskole Bergen Filharmoniske Orkester

presenterer JULENATT MED KARI KATT Tirsdag 15. desember 1998 kl. 10.00 og 12.00 Onsdag 16. desember 1998 kl. 10.00 og 12.00 Torsdag 17. desember 1998 kl. 10.00 og 12.00 Fredag 18. desember 1998 kl. 10.00 Dirigent: Kari Katt: Medvirkende:

Bjørn Sagstad Marit Bratlie 45 ballettelever, 7-15 år, fra Bergen Ballettskole og NCB Ballettskole

Program:

(Sangtekster se baksiden)

Mussorgskij:

Fra "Bilder fra en utstilling"; Promenade - gnomus promenade Khatsjaturjan: "Dance of the Young Maidens" Tsjaikovskij: "Dance de la Fée-Dragée" Fra "Bilder fra en utstilling"; Mussorgskij: The Market Fra Balletsuite no. 1; Dans Sjostakovitsj: Monn-lversen (arr.) Lang tid tilbake hendte det Allsang Ljadov: "A Musical Snuff Box" Fra suiten "Kjærligheten til de tre Prokofiev: appelsiner" Tsjaikovskij: Fra "Suite for orkester nr. 1 i D-dur" "Nå er det mørkt i stall og låve" Kruse: Adreassen (arr.; Musevisa. Allsang Chopin: Polonaise Konsertmester: Idé og manus: Koreografi:

Valdis Zarins Marit Bratlie Hilde Sol Erdal Peter Tornev

Konserten varer ca. 45 min. Ingen pause.


vokalkvartetten Q U A T T R O

S T A G 1 Q N 1

Korskirken • lørdag 19. des • kl. 19.30 billetter kr 130/110 • ved inngangen


BERGENS

TIDENDES

torsdag

7.

og

ØNSKEKONSERT,

fredag

8.

januar

Grieghallen 1999

k l

IS

P r o g r a m

Bergen Filharmoniske Orkester D i r i g e n t : Eivind Aadland Solister: Vilde Vrang Bjærke, f i o l i n Kristian Ofstad Lindberg, k l a v e r

Medvirkende:

Åpning Beethoven:

«Skjebnesymfonien», 1. sats Bergen Filharmoniske Orkester

j.S. Bach:

«Air» Bergen Filharmoniske Orkester

Sarasate:

«Carmen»-fantasi Bergen Filharmoniske Orkester Solist: Vilde Frang Bjærke, fiolin

Fliflet Bræin:

«Ut mot havet» Bergen Filharmoniske Orkester

Sæverud:

«Kjempeviseslåtten» Bergen Filharmoniske Orkester Pause (enkel servering i foajeen)

Khatsjaturian: Grieg:

«Sverddans» Bergen Filharmoniske Orkester Norsk dans nr. 2 Bergen Filharmoniske Orkester

Chopin:

Første klaverkonsert, 3. sats Bergen Filharmoniske Orkester Solist: Kristian Ofstad Lindberg, klaver

J. Strauss d.y.:

«Friihlingsstimmen» Bergen Filharmoniske Orkester

J. og J. Strauss:

«Pizzicato-polka» Bergen Filharmoniske Orkester

J. og J. Strauss:

«Ohne Sorgen» Bergen Filharmoniske Orkester

J.Strauss d.e.:

«Radetzky-marsj» Avslutning Konferansier: Per Jon Odéen


r o g r a m

u k e

K o n s e r t

2 / 1 9 9 9

m e c J

i I i l CX •^STBB

1

J , j jf" _y I .. j'

SI

-

O r k e s t e r TORSDAG

14.

J A N U A R

Dirigent: Solist:

Geir

Bernard Rands (1935) Madrigali Geirr Tveitt (1908-1981) K o n s e r t for k l a v e r og o r k e s t e r

KL.

19.30

Alan

I

G R I E G H A L L E N

Gilbert

Botnen,

klaver

Sergej Rakhmaninov (1813-1943) S y m f o n i s k e d a n s e r , op. 45 N o n allegro - Lento - Tempo I T e m p o d i v a l s e : A n d a n t e con moto Lento assai - Allegro vivace

nr. 5, op. 156 Springar Bjøllelåt i blånuten Halling Solist: G e i r B o t n e n PAUSE

Konsertmester: Valdis Zarins

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61

00

Telefax: 55 31 85

34


r fergen Uharmoniske Orkester G I

r i e g h a I I e n 1 V e l k o m m e n til FAMILIEKONSERT L ø r d a g 16. januar 1999 "I could have Danced all Nlght" Dirigent: Alan Gilbert

Kim Rygel presenterer musikk og dansere Medvirkende:

Dansepar:

40 ballettelever, 7-18 år, fra Bergen Ballettskole og Nye Carte Blanche Ballettskole Therese og Thomas Cleve Charlotte Knutsen og Alexander Halleland

Program: Chopin/Glazunov.: Polonaise Stavinskij: "Dans Infernale" fra lldfuglen Lemar/Loewe: "I could have Danced all Night" Farnon: Westminster Waltz "My Heart will go on" fra Horner/Moss: Titanic Tsjaikovskij: Czardas fra Svanesjøen Los del Rio/Rutle : Macarena Anderson: Blue Tango Grieg: Norsk dans nr. 2 Sverddans fra Gayaneh Khatsjaturjan A musical snuff box Ljadov: Rosepikenes dans fra Khatsjaturjan Gayaneh Offenbach: Can Can fra Orpheus i underverdenen Konsertmester: Koreografi:

Valdis Zarins Hilde Sol Erdal Peter Tornev Monique Vemeull

j I

Konserten varer i ca. én time. Ingen pause. Bergen Filharmoniske Orkester ønsker velkommen tii neste familiekonsert 6. februar der Skottes Musikkteater presenterer Konsert for drikkeglass og orkester - og mye mer.

Familiekonsertene presenteres i samarbeid med Classlc Music Withington/Zubicky.


P r o g r a m

u k e

K o n s e r t B e r g e n

3 / 1 9 9 9

m e d

F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r

TORSDAG

2 1.

J A N U A R

Dirigent: Solist:

for cello og o r k e s t e r Solist: S e b a s t i a n Dörfler

I

Alexander

Sebastian

Ernest Bloch (1880-1959) Schelomo,

PAUSE

KL. 19.30

G R I E G H A L L E N

Lazarev

Dörfler,

cello

Gustav Mahler (1860-19U) S y m f o n i n r . 5, c i s s - m o l l Første d e l Trauermarsch: Im gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt Stürmisch Bewegt. M i t grösser V e h e m e n z A n n e n del S c h e r z o : Kräftig, n i c h t z u s c h n e l l Tredje d e l Adagietto: Sehr langsam Rondo-Finale: Allegro Konsertmester: Valdis Zarins

Konserten sendes direkte i NRK P2.

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61

00

Telefax: 55 31 85

34


r o g r a m

u k e

4 / 1 9 9 9

K o n s e r t e r

B e r k e n

m

e

i

F i IhiEiriific^riiske O r k e s t e r

T O R S D A G KL.

28.

OG F R E D A G

19.30

Dirigent: Solist:

I

Gilbert

Va l dis Zarins,

Charles Ives (1874-1954) The U n a n s w e r e d Q u e s t i o n Max Bruch (1838-1920) K o n s e r t for f i o l i n og o r k e s t e r nr. 2, d - m o l l , op. 44 A d a g i o m a n o n troppo Allegro moderato, attacca: F i n a l e : A l l e g r o molto

29.

J A N U A R

G R I E G H A L L E N

Var ga fiolin

Felix Mendelssohn (1809-1847) S y m f o n i nr. 4, A - d u r , op. 90 ÂŤDen italienskeÂť Allegro vivace A n d a n t e con moto C o n moto moderato Saltarello: Presto

Solist: Valdis Zarins PAUSE

Konsertmester: Rolf Sandvik

Igl ^m#^

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


r o g r a m

-

B e r g e n

u k e

5 / 1 9 9 9

F i l h a r m o n i s k e JÉÉttÉft.

I

%

O r k e s t e r T O R S D A G

4.

F E B R U A R

Dirigent: Solist:

K L . 19.30

Michael

Barbara

Richard Strauss (1864-1949) Don J u a n , s y m f o n i s k d i k t , op. 20

Solist: B a r b a r a H e n d r i c k s

£

$

i

m

u

x

:

G R I E G H A L L E N

Stem sopran

Leonard Bernstein (1918-1990) S y m f o n i s k e d a n s e r f r a West S i d e S t o r y Prologue: Allegro moderato «Somewhere»: A d a g i o S c h e r z o : V i v a c e leggiero Mambo: Vivace Cha-cha: A n d a n t i n o con grazia M e e t i n g scene: M e n o mosso «Cool»: A l l e g r e t t o R u m b l e : Molto allegro Finale: Adagio

V i e r letzte L i e d e r Frühling September Beim Schlafengehen Im A b e n d r o t

PAUSE

Hendricks,

I

Mon&eN

Aaron Copland (1900-1990) E l Salon Mexico Konsertmester: Valdis Zarins

Konserten sendes direkte i NRK P2.

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


r

fergen uharmoniske Orkester 1 G

r i e g h a I 1 e n 1

Familiekonsert Lørdag 6. februar kl. i 6.00 Musikkteater

Dirigent: Helge Haukas Skottes Musikkteater; Par Andersson Olle Tornqvist Erik Petersen

Program: Suppe: Arr. Petersen: Mozart:

Lett Kavalleri, ouverture Konsert for glass og orkester Papagenos arie fraTryllefløyten Arr. Petersen: Fyrvokterhistorien Monti/ Arr. Petersen: Czardas Mozart: Taminos arie fra Tryllefløyten Brahms: Ungarsk dans nr. 5 Tsjaikovskij: Symfoni nr. 4, siste sats Konsertmesten

Valdis Zarins

Konserten varer i ca. én time. Ingen pause. Bergen Filharmoniske Orkester takker for følget gjennom fire familiekonserter. Vi kommer tilbake til høsten med nye konserter for små og stare. Familiekonsertene presenteres i samarbeid med Classic Music Withington/Zubickv.

É

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER

SparcBauiDVest

Raciisson S4S r i . «lam«


INTIMKONSERT MUSIKSELSKABET HARMONIEN M A N D A G 8. F E B R U A R K L . 19.30 I P E I S E S T U E N , G R A N D H O T E L Åsta Jørgensen, fiolin - Leif Bendix Jørgensen, klaver M u s i k k av bl.a. M o z a r t , Bartok, O l e B u l l og Kreisler.

TERMINUS


u k e

P r o g r a m

r r i ^ _j „j i ..j

H e i n s e n ierciGn

6 / 1 9 9 9

r

j^jJniirnfi^

•••^iiiiiii'-^

TORSDAG

11. F E B R U A R

Dirigent: Solist:

H a r o l d i fjellene Adagio - A l l e g r o Pilgrimenes marsj Allegretto Serenade Allegro assai - Allegretto Røvernes orgie A l l e g r o frenetico - A d a g i o Allegro - Tempo I PAUSE

D mi t r y

Mikhail

Hector Berlioz (1803-1869) Harold i I t a l i a , symfoni m e d b r a t s j s o l o , op. 16

K L . 19.30

I

G R I E G H A L L E N

Sitkovetsky

Iakovlev,

bratsj

Dimitri Sjostakovitsj (1906-1975) S y m f o n i n r . 1, f - m o l l , op. 10 A l l e g r e t t o - A l l e g r o n o n troppo Allegro Lento Allegro molto - Lento - Allegro molto

Konsertmester: Valdis Zarins

H a r m o n i e n BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


KONSERT MED COLLEGIUM MUSICUMS ORKESTER

SĂ&#x2DC;NDAG 14. F E B R U A R K L . 18.00 I K O R S K I R K E N Dirigent: Nicholas

Kraemer

J.S. Bach: Brandenburger konserter nr. 1, 2, 3. Billetter ved inngangen


r o g r a m

uke

7 / 1 9 9 9

K l o * i n Scsi i f t C j w i n o i d c u <~j L-j

^

J

y

r

^

H

/

! c_ J riJ _T~ J Ji Jr J "~Cf Ji J'r' Jr Jr J r L_j

T O R S D A G

18.

KL.

OG

19.30

Dirigent: Solist:

F R E D A G I

19.

F E B R U A R

G R I E G H A L L E N

D mi tr i Kit aj

Steinar

r 1 ^ ' ^ J J J 7LJ J _

Hann

enko

ev ol d,

obo

Rolf Liebermann (1910-1999) F u r i o s o for o r k e s t e r

Richard Strauss (1864-1949) S y m p h o n i a d o m e s t i c a , op. 53

A l l e g r o v i v a c e , furioso Andante - Allegro vivace

Introduksjon - Scherzo Adagio - Finale

John Corigliano (1938) K o n s e r t for obo og o r k e s t e r Tuning Game: Allegro Song: A n d a n t e con r u b a t o , a t t a c c a : Scherzo: P r e s t o Aria: Adagio Rheita Dance: Vivace Solist: Steinar Hannevold PAUSE

Konsertmester: Valdis Zarins

Konserten 19/2 sendes direkte i NRK P2. Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34

.

j


KONSERT MED BERGEN KAMMERORKESTER M A N D A G 22. F E B R U A R K L . 19.30 I H A A K O N S H A L L E N

Bergen Kammerorkester - 5 år siden starten Solist: Aage Kvalbein, cello Kunstnerisk leder: Åsta Jørgensen Bergen Kammerorkester består av 15 strykere, alle fra Bergen Filharmoniske Orkester. Elgar: Serenade - Haydn: Cellokonsert i C-dur - Bartök: Divertimento Billetter kr 100,- (ved inngangen). Studenter kr 70,-.


r u c c i n i s

R o l l e l i s t

ü p e r a

regissør

B R U N O BERGER GORSKI

dirigent

JÂNOS FÜRST

FioriaTosca, sopran Mario Cavaradossi, tenor Baron Scarpia, baryton Cesare Angelotti.bass en kirketjener, baryton Spoletta, tenor REPETITØR LYSDESIGN KOSTYMER SCENISK KONSEPT

ELENA ZELENSKAIA MIKHAIL D A W I D O F F VERNON HARTMAN T H E O D O R E CORESI ODDBJØRN H A N T O RUNETHELEN Jarle Rotevatn Jens Lange Brigitte Otto Berger Gorski/Opera Bergen

kardinal, dommer; bøddel, prester, noviser, korister, adelige menn og kvinner, soldater, politiagenter; borgere, folk BERGEN OPERAKOR medlemmer fra OLAVSKORET BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER - KONSERTMESTER Valdis Zarins


uke

r o g r a m

1 0 / 1 9 9 9

K o n s e r t B e r g e n

m

e

d

F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r

T O R S D A G

11. M A R S

Dirigent: Solist:

Ralph

Edward Elgar (1857-1934) K o n s e r t for cello og orkester, e-moll, op. 85 Adagio - Moderato L e n t o - A l l e g r o molto Adagio Allegro - Moderato A l l e g r o m a n o n troppo Solist: R a l p h K i r s h b a u m PAUSE

K L . 19.30

J책no

I

G R I E G H A L L E N

s Fil r st

Kirshbaum,

cello

Josef Suk (1874-1935) Asrael, s y m f o n i for stort orkester, c - m o l l , op. 27 1. d e l A n d a n t e sostenuto - A l l e g r o Andante Vivace 2. d e l Adagio A d a g i o e maestoso - A l l e g r o appassionato - A n d a n t e maestoso - A d a g i o e mesto Konsertmester: Rolf Sandvik

H A R M O N I E N BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


GRIEGHALLEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Dirigent: Stephan B a r r a t t Due. E v e n t y r e n e leses a v M a r i a n n e P e r s s o n F r a n c k . O n s d a g 17. mars - k l 10.00 o g k l 11.30 T o r s d a g 18. mars - k l 10.00 o g k l 11.30 Fredag 19. mars - k l 10.00 o g k l 11.30

SKOLEKONSERTER Sverre B e r g h : Conrad Baden: Prokofiev:

1.-4. K L A S S E

D e tre b u k k e n e bruse Fra Eventyrsuite: K j e r r i n g a m o t strømmen Peter o g U l v e n

Konserten varer ca.45min,


P r o g r a m

u k e

K o r t a r t

B

r' T O R S D A G Gro

18.

_J

ili

âSCi' V

Sandvik, Lars

Per

A

M A R S fløyte

Kristian

Hannevold,

m e d

/ g e i

B a IHK.

1 1 / 1 9 9 9

i I r rf

K L . 19.30 — Steinar

A l l e g r o espressivo L a r g h e t t o s o s t e n u t o rna con moto Presto m a n o n t a n t o David Maslanka (1943) Blåsekvintett i t r e s a t s e r PAUSE Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Divertimento, B-dur, K V 270 arr.: P e r Øien

obo

klarinett

— Ilene

Giuseppe Cambini (1746-1825) Blåsekvintett n r . 2

G R I E G H A L L E N

H ann ev ol d,

Brynildsen, fa gott

I

^-f-f

Chanon,

horn

Gisle Kverndokk (1967) M o v e m e n t s for W i n d Q u i n t e t (urframføring) P r e l u d i u m - Fuge Endre Szervånsky (1911-1977) Blåsekvintett n r . 1 Adagio - Allegro moderato A l l e g r o scherzoso Andante Allegro vivace

Allegro molto Andantino Menuetto: Moderato Presto

H A R M O N I E N ssiß^

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


r o g r a

uke

m

K o n s e r t

1 2 / 1 9 9 9

m e d

•Hi • I I

M

F i l h a r m o n i s k e

Z a f c j a n

O r k e s t e r T O R S D A G

25.

M A R S

Dirigent: Solist:

Ole

Edvard

Jean Sibelius (1865-1957) Pohjolas datter, s y m f o n i s k f a n t a s i , op. 49 Eino Tamberg (1930) K o n s e r t for t r o m p e t og orkester, op. 42 Andante Lento, attacca: A l l e g r o molto

KL.

19.30

Mikko

I

G R I E G H A L L E N

Franck

Antonsen,

trompet

Jean Sibelius S y m f o n i nr. 5, E s s - d u r , op. 82 T e m p o molto m o d e r a t o Largamente - Allegro moderato - Presto A n d a n t e mosso, q u a s i a n d a n t i n o A l l e g r o molto - M i s t e r i o s o Largamente

S o l i s t : Ole E d v a r d A n t o n s e n PAUSE

K o n s e r t m e s t e r : E s p e n Lilleslåtten

Konserten sendes direkte i NRK P2.

H A R M O N I E N ^sM^

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61

00

Telefax: 55 31 85

34


r o g r a m

^ â / g e n

T O R S D A G

8.

uke

1 4 / 1 9 9 9

F i l h a r m o n i s k e

APRIL

KL.

19.30

I

Dirigent:

Rafael

Frühbeck

Solist:

Tomas

Kramreiter,

Nils Henrik Åsheim (i960) Opening, A n Overture Edvard Grieg (1843-1907) K o n s e r t for k l a v e r og orkester, a - m o l l , op. 16

G R I E G H A L L E N

de

Bur

gos

klaver

Johannes Brahms (1833-1897) S y m f o n i nr. 1, c - m o l l , op. 68 U n poco s o s t e n u t o - A l l e g r o A n d a n t e sostenuto U n poco a l l e g r e t t o e grazioso Adagio - P i u andante - Allegro n o n troppo m a con b r i o

A l l e g r o molto m o d e r a t o Adagio A l l e g r o m o d e r a t o molto e m a r c a t o - A n d a n t e maestoso Solist: Tomas K r a m r e i t e r PAUSE

K o n s e r t m e s t r e : E s p e n Lilleslåtten og V a l d i s Z a r i n s

Konserten sendes direkte i NRK P2.

Telefon: 55 21 61

00

Telefax: 55 31 85

34


BASEL - Städteasino SONNTAG,

11. APRIL 1 9 9 9 , 1 9 . 0 0 U H R

MUSIKALISCH

UMRAHMTE

17.45

EINFÜHRUNG

BIS 1 8 . 3 0 U H R

S E C H S T E S KONZERT

PHILHARMONISCHES ORCHESTER B E R G E N fael

Frühbeck

Tomas

de

Burgos.

Kramreiter,

Nils

Asheim

LEITUNG

KLAVIER

(*1960)

*«OPENING»

Edvard

Grieg

n843-i907)

KONZERT F Ü R KLAVIER U N D O R C H E S T E R IN A - M O L L , O P . 1 6

Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato molto e marcato

Johannes

B r a h m s

(1833-1897)

S I N F O N I E N R . 1 IN C - M O L L , O P 6 8

lin poco sostenuto - Allegro Andante sostenuto Un poco Allegretto e grazioso Adagio - Allegro non troppo, ma con brio

'Erstmals im Rahmen der Klubhaus-Konzerte


ZURICH MONTAG,

- Tonhalle 12.

APRIL

MUSIKALISCH

1999,

19.30

UMRAHMTE

18.15

BIS

19.00

UHR

EINFÜHRUNG UHR

S E C H S T E S KONZERT / ABO II

PHILHARMONISCHES ORCHESTER B E R G E N fael

F r ü h b e c k

Tomas

de

Burgos,

Kramreiter,

IMils A s h e i m

LEITUNG

KLAVIER

(*19G0)

*«OPENING»

Eduard

Grieg

KONZERT FÜR KLAVIER IN

(1843-1907) UND

A - M O L L , OP.

ORCHESTER 16

Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato molto e marcato

Johannes

B r a h m s

SINFONIE NR.1

IN

(1833-1897)

C - M O L L , OP.

68

Un poco sostenuto - Allegro Andante sostenuto Un poco Allegretto e grazioso Adagio - Allegro non troppo, ma con brio

"Erstmals im Rahmen der Klubhaus-Konzerte


BERN - C a s i n o DIENSTAG,

13. APRIL

MUSIKALISCH

1999,

UMRAHMTE

18.45

20.00 UHR

EINFÜHRUNG

BIS 1 9 . 3 0 U H R

FÜNFTES KONZERT

PHILHARMONISCHES ORCHESTER B E R G E N fael

F r ü h b e c k

Tomas

de B u r g o s ,

Kramreiter,

Nils

Asheim

LEITUNG

KLAVIER

(*1960)

*«0PENING»

Edvard

Grieg

KONZERT F Ü R KLAVIER

(1843-1907) UND ORCHESTER

IN A - M O L L , O P . 1 6

Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato molto e marcato

Johannes

B r a h m s

(1833-1897)

S I N F O N I E N R . 1 IN C - M O L L , O P . 6 8

Un poco sostenuto - Allegro Andante sostenuto Un poco Allegretto e grazioso Adagio - Allegro non troppo, ma con brio

•Erstmals im Rahmen der Klubhaus-Konzerte


MONTREUX

/

MERCREDI

AUDITORIUM 1 4 AVRIL

STRAVINSKI

1999, 20H

15

AVANT-CONCERT 1 S H 0 0 À 1 9 H 4 5

SIXIÈME C O N C E R T

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE B E R G E N Rafaël

Frühbeck

Tomas

de Burgos,

Kramreiter,

IMils Å s h e i m

DIRECTION

PIANO

(*1960)

*«OPENING»

Edvard

Grieg

(1843-1907)

CONCERTO

POUR PIANO

ET ORCHESTRE

EN

LA MINEUR,

OP. 1 6

Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato molto e marcato

Johannes SYMPHONIE

B r a h m s

(1833-1897]

NO 1 E N UT MINEUR,

OP. 68

Un poco sostenuto - Allegro Andante sostenuto Un poco Allegretto e grazioso Adagio - Allegro non troppo, ma con brio

*Pour la première fois dans le cadre du C o n c e r t s - C l u b


JEUDI 15

AVRIL 1999,

20H

30

AVANT-CONCERT 19H

15

À 20H

00

SIXIÈME C O N C E R T

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE B E R G E N Rafael

Frühbeck

Tomas

de

Burgos,

Kramreiter,

DIRECTION

PIANO

Nils Åsheim *«OPENING» Edvard CONCERTO EN

LA MINEUR,

Johannes SYMPHONIE

Grieg

POUR PIANO ET O R C H E S T R E OP.

16

B r a h m s

N O 1 E N UT M I N E U R , OP.

68

*Pour la première fois dans le cadre des C o n c e r t s - C l u b MUSIQUE

DU

GRAND-NORD

Avec Opening de Nils Asheim, l'Orchestre philharmonique de Bergen débutera son programme de tournée avec un ouvrage norvégien de ce siècle. Le concerto romantique qui suit, norvégien lui aussi, compte pour sa part parmi les œuvres les plus renommées de l'histoire musicale. Le très virtuose Concerto en la mineur d'Edvard Grieg a rapidement gagné une réputation internationale. C e sera au pianiste autrichien Tomàs Kramreiter, aujourd'hui établi en Suisse, d'en assurer le succès. En choisissant Johannes Brahms, né à Hambourg, le chef espagnol Rafaël Frûhbeck de Burgos mise aussi sur la musique du Nord en deuxième partie du programme. Confronté à l'exemple de la s y m phonie beethovénienne, Brahms n'a réussi qu'à grand peine à présenter sa propre œuvre symphonique. Il lui a fallu non moins de vingt ans pour mener à bien cette Première symphonie, qui cite néanmoins Beethoven presque textuellement.


GENEVE - V i c t o r i a

Hall

JEUDI 15 AVRIL 1999

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE B E R G E N D i r e c t i o n : R A F A E L FRÜIIBECK D E B U R G O S Soliste:

T O M A S KRAMREITER, piano

" Opening"

Nils Åsheim (I960 -)

Pour la premiere fois dans le cadre des Concerts-Club

Edvard Griej; (1843-1907)

Concerto pour piano et orchestre en la mineur, o p . l 6 - Allegro molto moderato - Adagio - Allegro moderato e marcato

Johannes Brahms (1833-1897)

Symphonie N° 1 en ut mineur, op.68 -

Poco sostenuto. Allegro Andante sostenuto Un poco allegretto e grazioso Adagio. Più Andante. Allegro non troppo ma con brio. Più Allegro

l'Orchestre Royal du Concertgebouw bénéficie du soutien financier des sociétés: Canon

PHILIPS

S A R A L E E | J>E

C e c o n c e r t a été d o n n é à Bâle le 11 a v r i l , à Z u r i c h le 12, à B e r n e le 13 et à M o n t r e u x le 14. Il sera d o n n é à Neuchâtel le 16 a v r i l .

7


Ii *

SOCIETE DE MUSIQUE NEUCHATEL

Vendredi 16 avril 1999, à 20 heures Temple du Bas - Salle de Musique Saison 1998-99 TEMPLE DU BAS SALLE DE MUSIQUE

Orchestre

mm

1 1

de Bergen Direction : Rafaël Frühbeck de Burgos •JtF-

Soliste: Tomas Kramreiter, piano

Prix des places : dfiBr. 20k

à Fr. 3 8 -

fente, r è j « g * i o n .e Srraj|ärilin SSRue de l'Hôtel-dfl§pe NeucrS||el Tél. 0 3 2 7 1 7 / 9 W

Cette soirée de musique de chambre bén «Concerts-Club» dans le cadre du pour-ce


PROGRAMME 1. Opening ( 1 9 8 3 )

N i l s Henrik Åsheim E d v a r d Grieg

2. Concerto p o u r p i a n o et orchestre

Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato e marcato

3. Première Symphonie en ut mineur, opus 6 8 Poco sostenuto - Allegro Andante sostenuto Poco allegretto e grazioso Adagio - Più andante - Allegro ma non troppo e con brio

COMME ODE!

Johannes Brahms


ROLF WALLIN (N) bent Sørensen

B o y l (1995)

(dk)

This

N i g h t

of n o M o o n

11999)

Urfremfønng

M A G N U S L I N D B E R G (SF)

CoiTente

(1992)

pause

ak!ra N i S H i M U R A

(j)

A

Stream

- After

Dark

(1997)

Klaver Jarle Rotevatn

JOHN adams (usa)

C h a m b e r

S y m p h o n y

(1992)

BIT 2 0 Dirigent

Zsolt

Konferansier

Nagy

Geir

Johnson

E n s e m b l e

ProyramKommenkjrer fra s. 4

Konserten e r e n del a v B e r g e n Filharmoniske Orkesters a b o n n e m e n t s s e r i e

- 10 år

o g er støttet a v B e r g e n K o m m u n e . F o n d for U t ø v e n d e Kunstnere o g Rikskonsertene

torsdag 22. april kl

1999 1930


BIT 20 Ensemble Kunstnerisk o g administrativ leder S t e i n O l a v H e n r i c h s e n Musikalsk leder: I n g a r B e r g b y

Ensemblet

Administrasjonen

Z s o l t N a g y - dirigent

Produsent: A s t n d R ø d s a n d

I n g e l a Ø l e n - fløyte

Informasjonsansvarlig: A n n e Z a n u s s i

S v e i n u n g Birkeland - o b o

Sivilarbeider S i m e n G r a n k e l

H å k o n N i l s e n - klarinett

Regnskapsfører: A O F Regnskap, v e d Marianne Bjorøy

B e n g t F l o r v å g - basskiarinett

Revisor KPMG Peat Marwick, v e d H a n s G a b r i e l s e n

O d d m u n d Ø k l a n d - fagott J a m e s L a s s e n - kontrafagott Ilene C h a n o n - horn Mina Severinsen - horn

Programutvalget

T o n y Cross - trompet J o h n - A r i l d Surner - trombone P e t e r Kates - perkusjon

M o r t e n Eide Pedersen

Torbjørn Ottersen - perkusjon

Sally G u e n t h e r

J a r l e R o t e v a t n - klaver

Janne Johansson

Sidsel Walstad - harpe

Peter Kates

E v a L i n d a h l - fiolin

Stein Olav Henrichsen

G e i r A t l e S t a n g e n e s - fiolin

Ingela Øien

llze K l a v a - bratsj

A s t n d R ø d s a n d - sekretær

Sally G u e n t h e r - cello J a n n e J o h a n s s o n - kontrabass

Styret

Kunstnerisk råd

J o h a n Fr. K r o e p e l i e n - styreleder

Janne Johansson

H e n r i k Hellstenius

Ingela

O d d m u n d Økland

JohrvArild Suther

Øien

SIT 2 0 E n s e m b l e E d v a r d G r i e g s Rass 1. 5 0 1 5 B e r g e n - telefon: 55 21 61 2 0 - telefax: 55 21 61 2 i E-mail: b i t 2 0 e n s ® b g n e r t . n o - i n t e r n e t t :

www.bit20ensemble.no


KONSERT F R E D A G 23. A P R I L K L . 18.00 I G R I E G H A L L E N

SOS-barnebyer feirer 50 års jubileum Medvirkende: Bergen Filharmoniske Orkester Dirigent: Kjell Seim Ballett av barn fra Moniques danse- og kunstskole Sæverud: Kjempeviseslåtten - Grieg: Utdrag fra Holbergsuite Haydn: Barnesymfonien m/barnesolister - Tsjaikovskij: Blomstervalsen Billetter k r 7 5 KONSERTEN

STØTTES A V G R I E G

GRUPPEN


P r o g r a m

u k e

.:

!

J 2 I C J _ T J

D E TORSDAG 29.

J

!:- |

::

-

8

::

j

I

1

J j _ r j

U N G E S

OG F R E D A G 30.

1 7 / 1 9 9 9

":::'|

> j _ r _ r _ p j ^ 0 _ r J J

K O N S E R T A P R I L K L . 19.30

Dirigent: Konferansier:

Kjell Audun

I

GRIEGHALLEN

Seim Kay s er

Ernest Chausson (1855-1899) Poéme, for fiolin og orkester, op. 25 Solist: E l i s a b e t h D i n g s t a d

Jean Sibelius (1865-1957) Konsert for fiolin og orkester d-moll, op. 47

Joseph Haydn (1732-1809) Konsert for trompet og orkester, E s s - d u r

Solist: Øyvind Bjorå

Allegro Andante Allegro Solist: O d i n H a g e n Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) Fyra svenska sanger i folkton, op. 5 Når j a g for m i g sjålv i m o r k a skogen går D i t t n a m n j a g hade s k r i v i t Som stjårnorna på h i m m e l e n B l a n d skogens hbga f u r u s t a m m a r George Gershwin (1898-1937) F r a «Porgy and Bess»: There's a boat dat's l e a v i n ' soon

1. sats: Allegro moderato

Charles Griffes (1884-1920) Poem, for fløyte og orkester Solist: K j e r s t i Sellevåg Sergej Prokofiev (1891-1953) Konsert for klaver og orkester nr. 2, g-moll, op. 16 1. sats: A n d a n t i n o - Allegretto 2. sats: Scherzo: Vivace Solist: M i k a e l H o l m l u n d

Konsertmestre: E s p e n Lilleslåtten og V a l d i s Z a r i n s

Solist: D a v i d Fielder, tenor Peter Tsjaikovskij (1840-1893) Konsert for klaver og orkester nr. 3, E s s - d u r , op. 75 (Allegro de concert) Solist: H e l i Jakobson PAUSE Konserten er støttet av

6 STATOIL

Harmonien 'saß

7

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Telefon: 55 21 61

00

Telefax: 55 31 85

34


STØTTEKONSERT TIL INNTEKT FOR RØDE KORS ARBEID I KOSOVO S Ø N D A G 2. M A I K L . 14.00 I L O G E N Musikere fra Harmonien arrangerer i samarbeid med Logen en støttekonsert t i l inntekt for Norges Røde Kors sitt arbeid for Kosovo. Helge Jordal er konferansier. MEDVIRKENDE: Voci N o b i l i , Høgskolen i Bergens Ungdomskor, dirigent Maria Gamborg Helbekkmo, Sebastian Dorfler, Einar Rottingen, Jorg Berning, Jutta Morgenstern, Thomas Muller, Brita Holger. Billetter ved inngangen, voksne kr. 120 og barn kr. 100.


u k e

r o g r a m

T O R S D A G

6.

MAI

Dirigent: Solist: Bergen

KL.

19.30

Ari Truls

I

Kor

i Bergen,

Instruktør: Assistent:

Hans Håkon

Repetitør: Johan Svendsen (1840-19U) Romeo og J u l i e , o r k e s t e r f a n t a s i , op. 18

G R I E G H A L L E N

Rasilainen Mørk, cello

Filharmoniske

Universitetet

1 8 / 1 9 9 9

og kor

fra

Griegakademiet Knut Matti

Mihoko

S vee n Skrede Ka k u

Igor Stravinskij (1882-1971) Salmesymfoni, for k o r og o r k e s t e r

Alfred Janson (1937) Livsfrise, for cello solo, b l a n d e t k o r og s y m f o n i o r k e s t e r (uroppførelse) PAUSE

K o n s e r t m e s t r e : E s p e n Lilleslåtten og V a l d i s Z a r i n s

Konserten sendes direkte i NRK P2. Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


47.

INTERNASJONALE

P

R

O

G

R

FESTSPILL 1 9 9 9

A

M

P N I H G S S E R E M O H I G R I E G H A L L E N o n s d a g kl.

19.

m a i

I 2:45

Plassene bes inntatt senest kl. 12:30 The audience is requested to be seated at 12:30 p.m.

ESTSPILLENE

I BERGEN


Koreografi / Choreography Ingun Bjørnsgaard Forfatter / Author Petter Rosenlund Musikk / Music Christian Eggen

APHIHCSSEREMOHI OPENING ([REM ON Y

Skuespillere / Actors: Per Christian Ellefsen, Laila Goody, Øyvind Gran, Bjarte Hjelmeland,Anders Mordal, Liv Bernhoft Osa Dansere / Dancers: Sigrid Edvardsson, Marius Kjos, Karoline Wahlstrøm, Halldis Olafsdottir Berit

O p h e i m , sang

G u d unde oss her at leve så Big Nils

Brozeurs

Henrik Åsheim Fahrende Lieder

S a i d C h r a i b i , sang O D i e u , grâce à notre Prophète M o h a m m e d O G u d , med profeten Muhammeds hjelp

Kongesangen "God save the King"

A n n e A z e m a , sang Guiraut Riquier: (1230-1300) Jesus Crists

Arrangement: Benjamin Britten Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Domkantori Bergen Philharmonic Orchestra and Bergen Cathedral Choir Dirigent / conductor: Christian Eggen

Gyorgy Kurtâg (1926) Fra Jåtékok og Bach-transkripsjoner Hommage à Farkas Ferene Koral Liebster Jesu, wir sind hier L e i f O v e A n d s n e s og C h r i s t i a n E g g e n , klaver

Ingmar Ljones Ordfører i Bergen, Mayor of Bergen Sang

til

Bergen

Bergen Domkantori, Anne Azema, Berit O p h e i m Dirigent / conductor: Magnar Mangersnes Asbjørn

Birkeland

Formann i Festspillenes styre Chairman of the Board of Directors Bergen International Festival "stor

stue

for

G a v i n J a n t j e s Festspilltale / Festival Speech

ingenting.no"

O r c h e s t r e A r a b o u - A n d a Io u de Fes Dirigent / conductor: M u h a m m e d Briouel Joël Cohen, Said Chraibi, Anne Azema, Berit O p h e i m Forspill til N o u b a Hejaz al Kabir L i H a b i b i fra Hejaz al Kabir Quando el Rey N i m r o d Hans

Regissør / Director Catrine Telle Scenografi / Scenography Tine Schwab

Kong

Harald

His Majesty King Harald V

smakebit fra forestillingen (under innstudering) Nationaltheatret

Majestet

Ja,

vi

elsker dette landet Bjørnstjerne Bjørnsson Lest av Ruth Tellefsen

V


BERGEN FILHARMONISKE 0 RK ESTER GARY BERTINI dirigent/conductor

IENNIFER BATE orgel/organ

D O M K I R K E N T o r s d a g 20. m a i k l . I 9.30 O l i v i e r Messiaen (1908-1992) Apparition de l'église éternelle for orgel / for organ LAscension Fire symfoniske meditasjoner for orkester Four symphonie méditations for orchestra Majesté du Christ demandant sa gloire à son Père Très lent et majestueux Alléluias sereins d'une âme qui désire le ciel Bien modéré, clair Alléluia sur la trompette, alléluia sur la cymbale Vif et joyeux Prière du Christ montant vers son Père Extrêmement lent, ému et solennel Pause / Interval C a m i l l e Saint-Saëns (183 5-19 21) Symfoni nr. 3, c-moll, med orgel Symphony No. 3 in C minor with organ Op. 78 I. Adagio - Allegro moderato — Poco adagio II. Allegro moderato - Presto - Maestoso -Allegro


47.

INTERNASJONALE

P

R

O

G

R

FESTSPILL 1999

A

M

GÖTTERDÄMMERUNG G R I E G H A L L E N fredag

28. m a i k l .

19:30


R i c h a r d W a g n e r (1813-1883)

GÖTTERDÄMMERUNG The

T w i l i g h t of t h e Gods

(konsertversjon/utd rag/excerpts)

Bergen Filharmoniske B e r g e n Philharmonic

Orkester Orchestra

S i m o n e Y o u n g , dirigent/conductor Brünnhilde: L i s a G a s t e e n , sopran/soprano Waltraute: B i r g i t t a S v e n d é n , alt/contra/to Siegfried:Johan B o t h a , tenor

Forspill / Prologue: Morgendemring I Daybreak Z u neuen Taten, teurer Helde (Brünnhilde - Siegfried) Mellomspill: Siegfrieds Rhinfart / Interlude: Siegfried's Rhine journey Første akt /First act: Mellomspill / Interlude Altgewohntes Geräusch raunt meinem Ohre die Ferne (Brünnhilde - Waltraute) Abendlich Dämmern deckt den H i m m e l (Brünnhilde - Siegfried) Pause / Interval Tredje akt / T h i r d act: Siegfrieds død / Siegfried's death Siegfrieds sørgemarsj / Siegfried's Funeral March Brünnhildes sluttsang: fra / Brünnhilde'sfinalsong: from "Schweigt eures Jammers"


EVENTYRET O M GRIEG

PROGRAM

Barnekonserter i uke 22 -1999 Tirsdag 1. juni kl. 10.00 og kl. 12.00 Onsdag 2. juni kl. 10.00 og kl. 12.00 Torsdag 3. juni kl. 10.00 og kl. 12.00 Fredag 4. juni kl. 10.00

M i n k e n Fosheim Dukken Rosensljert Dukkefører Helene B y t i n g Bergen Filharmoniske Orkester Dirigent E i v i n d Aadland M i n k e n Fosheim leser Eventyret om G r i e g , like spennende som v i kjenner det fra C D og bok. H u n får følge av dukken Rosenstjert, verdensberømt komponist og dirigent, påstår han selv. Bergen Filharmoniske Orkester spiller kjent musikk av Edvard G r i e g . Edvard G r i e g : Norsk Dans nr. I Symfonisk Dans nr. 3 Norsk Dans nr. 2 Peer Gynt-Suite nr. 2, Solveigs sang Holberg-Suite, Preludium L y r i s k Suite, Gangar Peer Gynt-Suite nr. 2, Stormfull natt To Nordiske Mefodier, K u l o k k Symfonisk Dans nr. 4 Konserten varer i ca. 50 minutter. Det er ingen pause. Bergen Filharmoniske Orkester ønsker velkommen til låmiliekonserter utover høsten, og til barnehagekonserter i desember 1999. M e r informasjon får du hos Harmonien på tlf. 5 5 21 6 2 2 8 .

A

H A R M O N I E N B l K G I N Fil H A R M O N I S K !

O R k T ST F R


r o g r a m

-

u k e

2 4 / 1 9 9 9

E k s t r a k o n s e r t B e r g e n

m

e

d

F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r

T O R S D A G

17. JUNI

K L . 19.30

Dirigent: Solist:

Bjarte

Reidun

Peter Tsjaikovskij (1840-1893) Romeo og J u l i e , f a n t a s i o u v e r t u r e Geirr Tveitt (1908-1981) H u n d r a d folketonar frao H a r d a n g e r , op. 151 F r a suite nr. 1 V e l k o m n e m e d æra Flyteljod F a g r a s t e viso pao j o r æ Storskrytarstev Langeleiklåt Hastverksbrudlaup R e i d u n H o r v e i synger de o r i g i n a l e f o l k e t o n e n e PAUSE

Konsertmester: Valdis Zarins

I

G R I E G H A L L E N

Engeset

Horvei,

sopran

H u n d r a d folketonar frao H a r d a n g e r , op. 151 S u i t e n r . 4, «Brudlaupssuiten» Du Friarføter E i t gamalt sel fortel Belaresveinen P a o veg te b r u d l a u p s g a r d e n Krunebrure G r a o t og l a o t t aot e i n g a m a d l u baot So s t i l l t d e i r o r pao G l i t r e f j o r d Kjømeistarvisa Dei kvite skaut i sumarbrisen Rikje-Ragna med jarnhendene Skottrarar Bruradrammane Fyllesnakk Haring-øl

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER

Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


Norheimsund Idrettshall

Fredag 18. juni kl. 1930

O p n i n g s k o n s e r t Bergen Filharmoniske

Orkester

Dirigent: Bjarte Engeset Solist: Håvard Gimse Statsråd Valgerd Svarstad Haugland

opnar festivalen Puler T s j a i k o v s k i j : R,;::xo ,;g Ju!L; ko::scricvv,-rf.!rc G e i r r T v c i t t : Klaverkonsert nr. ), F-dur, opus 5. Tranquillo Giovnso Lenta Pause G e i r r T v e i t t : Suite nr. 4, Brudlaupxsuiwn nr. 46-60 av Hundrad folketonar fisio Hardanger, opus 151 Du Friarføter Eii gamalt sel fon el Belarexveinen Paa veg le hrudlaupsgarckn

Krunebrure

Gråor OM laot! aoi ein guwadlu baoi So xlilll dei mr pari Glitre/jord

Kjømehtarvisa

Dei kvite skam i suiucirbrisen Rikje-Ragnu

med

Skoa ra ra r Bruradraivntune FyUe.tnukk

Haringøt

jarnhendene


r o g r a m

u k e

2 5 / 1 9 9 9

WienerT O R S D A G

2 4.

JUNI

KL. 19.30

Dirigent: Solist:

Anne

Ola

Margrethe

I

G R I E G H A L L E N

Rudner Dahl,

sopran

Johann Strauss d.y. (1825-1899) Flaggermusen, ouverture

Franz von Suppe (1819-1895) D i k t e r og bonde, o u v e r t u r e

Bauern-Polka

Franz Lehår (1870-1948) V i l j a - s a n g e n f r a «Den glade enke» Solist: Anne Margrethe D a h l

C s a r d a s f r a «Flaggermusen» Solist: A n n e Margrethe D a h l l m K r a p f e n w a l d ' 1 , p o l k a française Tik-Tak, polka schnell F r u h l i n g s s t i m m e n , vals Solist: A n n e Margrethe D a h l Éljen a M a g y a r ! , p o l k a s c h n e l l PAUSE

Johann Strauss d.y. Vergniigungszug, polka schnell Josef Strauss (1827-1870) Dynamiden, vals Franz Lehår M e i n e L i p p e n , sie k u s s e n so h e i s s f r a «Giuditta» Solist: A n n e Margrethe D a h l G u l l og sølv, v a l s

Konsertmester: Valdis Zarins

Johann Strauss d.y. A u f der J a g d , p o l k a s c h n e l l

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER

Telefon: 55 21 61 00 Telefax: 55 31 85 34


r

Bfo 1998 1999  

Bergen Public Library