Page 1


Æ r e s d o k t o r a r r a n g e m e n t

Honorary Degree Awards Ceremony Grieghallen, 20. August

1996

H . M . Dronningen ml følge ankommer konsertsalen H. M. the Queen and entourage

arrive

at the Concert

Hall

" B e r g e n Filharmoniske Orkester. Dirigent Karsten Andersen: Bergen Philharmonic

Orchestra.

Conductor

Karsten

Andersen.

C . E. F. Weyse / Elias Blix: Gud signe vårt dyre fedreland ('God Bless our Beloved Fatherland')

" D e n akademiske prosesjon Bergen Filharmoniske Orkester. Dirigent Karsten Andersen: The Academic

Procession

Bergen Philharmonic

Orchestra.

Conductor

Karsten

Andersen.

Harald Sæverud: Fra Peer Gynt suite 1 og 2 ('Excerptsfrom

Peer Gynt, Suites l

and2')

"HRelitbrltaler Rector s speech """TEres^oTJtorp ro mos j o n Conferment

of honorary

degrees

bergen Filh ar monisk e Orkester. Dirigent Karsten Andersen: Bergen Philharmonic

Orchestra.

Conductor

Karsten

Andersen.

Johan Svendsen: Festpolonaise i D-dur ('Festival Polonaise in D major') m

TaTe~ve^lagmann dr.juris. Hanne Sofie Greve: Judge Hanne

Sofie Greve,

dr.juris.:

To huve compassion is a human quality Some reflections concerning education and human rights

tale på vegne av samtlige æresdoktorer / speech on behalf of the honorary doctoral graduates

Hilsen til æresdoktorene ved student Janne Kristiansen Greetings

to the honorary Kristiansen,

doctoral

graduates

from

Janne

student

(jriegakacTemiets kammerkor ml Frode Thorsen på blokkfløyte The Grieg Academy Carmen

Chamber

Choir:

Frode

Thorsen,

recorder:

Gratulatorum

H . M . Dronningen ml følge forlater konsertsalen H.M.

the Queen and entourage

leave the Concert

Hall


K o n s e r t e r m e d B e r g e n * F i l h a r m o n i s k e P O r k e s t e r ÆP O N S D A G T O R S D A G

2 1 . 2 2 .

A U G U S T

K L .

1 9 . 3 0

I

A U G U S T

K L .

2 2 . 0 0

Dirigent:

Christian

Gjest: George Gershwin

Jan

Eggen

«»03/97«)

Khatsjaturjan

Cubansk Overture

Sverddans

Jan

Jan

Eggum

F E S T P L A S S E N

Eggum

Aram

<is9s-i937>

G R I E G H A L L E N

Eggum

Heksedans

E n natt forbi

Ryktet forteller

Nesten ikke tilstede

Mor, j e g v i l t i l b a k e ORKESTERARR.: TOR IVAR ANDREASSEN

De s k u l l e begrave en konge stor ORKESTERARR.: TOR IVAR ANDREASSEN

Johan

Maurice

Svendsen

(is4oi9u>

N o r s k k u n s t n e r k a r n e v a l , o p . 14

Ravel (1375-19371

Bolero

Konsertmester: Valdis Zarins P r o d u k s j o n : Ole Bjørn K r i n g s t a d

HARMONIEN B e r g e n

Tlf.

5 5

21

61

00

F i l h a r m o n i s k e

-

F a x . 5 5

O r k e s t e r

31

8 5

3 4


UNIVERSITETET I B E R G E N ÅRSFEST O G I M M A T R I K U L E R I N G G r i e g h a l l e n , f r e d a g 23. a u g u s t 1996

kl.1000

PROGRAM Bergen F i l h a r m o n i s k e Orkester

kl.1050

Dirigent: Karsten A n d e r s e n Geirr Tveitt: Intrata academica Tale ved rektor, prof.dr.juris Jan Fridthjof Bernt T a l e v e d u n i v e r s i t e t s d i r e k t ø r Kåre R o m m e t v e i t Bergen F i l h a r m o n i s k e Orkester Dirigent: Karsten A n d e r s e n Edvard Grieg: Norsk dans nr.l Tale v e d leder f o r K i r k e - , u t d a n n i n g s - o g forskningskomiteen Jon Lilletun Bergen F i l h a r m o n i s k e Orkester Dirigent: Karsten A n d e r s e n Harald Sæverud: Kjempeviseslåtten Pause

kl.1120

Universitetets Symfoniorkester Dirigent: A n g u s Straton Christie Georges Bizét: Carmen, suite nr.l Doktorpromosj on Tale v e d leder f o r N S U - B e r g e n , Anette Petersen Universitetets Symfoniorkester Dirigent: A n g u s Straton Christie Eivind Groven: Hjalar-ljod

Slutt ca.12.20


i/W^i

UNIVERSITETET I B E R G E N DET AKADEMISKE K O L L E G I U M

1996

Adgangskort U n i v e r s i t e t e t s årsfest o g i m m a t r i k u l e r i n g GRIEGHALLEN Fredag 23. august 1996 kl. 10.00. Plassene må være inntatt innen kl. 09.55. Reservert plass: Benk nr.: Plass nr.: Vend!


r a m

-

3

u

5 / 1 9

91

K o n s e r t e r ed B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

2 9 .

A U G U S T

K L . 1 9 . 3 0 I

G R I E G H A L L E N

F R E D A G

3 0 .

A U G U S T

K L . 1 9 . 3 0 I

G R I E G H A L L E N

Dirigent: Solist: Harald

SĂŚverud

Manfred

Artur

Honeck

Pizarro,

klaver

PAUSE

<is97-i992)

S y m f o n i n r . 6, S i n f o n i a d o l o r o s a , o p . 19 Wolfgang

Amadeus

Antonin

Mozart

Konsert for k l a v e r og

<nse-n9i)

A l l e g r o con

orkester

(i84i-i904)

brio

Adagio

nr. 2 1 , C - d u r , K V 4 6 7

Allegretto grazioso - Molto

Allegro maestoso

Allegro ma non troppo

Andante Allegro vivace

Dvorak

S y m f o n i n r . 8, G - d u r , o p . 8 8

assai

Solist: A r t u r P i z a r r o Konsertmester: Valdis Zarins

ĂŠSk

B e r g e n

^^^P^

Tlf.

5 5

HARMONIEN

21

61

00

F i l h a r m o n i s k e

-

F a x . 5 5

O r k e s t e r

31

85

34

vivace


p

r o g r a m

-

u k e

3 6 / 1 9 9 6

K o n s e r t e r m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

5 . S E P T E M B E R

Dirigent: Solister:

Dmitri

Espen Nora

Harald

Sæverud

K L . 1 9 . 3 0 I

G R I E G H A L L E N

Kitajenko

Lillesletten,

fiolin

Taksdal,

bratsj PAUSE

(1897 1992)

Rondo a m o r o s o , o p . 14 n r . 7 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Sinfonia concertante for f i o l i n , b r a t s j o g o r k e s t e r , E s s - d u r , K V 364 Allegro maestoso

Schubert

«Den tragiske» Adagio - Allegro Andante Allegro

Presto Espen Lillesletten

Konsertmester: Valdis Zarins

H a r m o n i e n Tlf.

55

21

61

00

f i l h a r m o n i s k e o r k e s t e r

-

Fax.

55

31

85

vivace

Allegro

vivace

og N o r a T a k s d a l

B e r g e n

(1797-1828)

S y m f o n i n r . 4, c - m o l l

Menuetto:

Andante

Solister:

Franz

34


COLLEGIUM

MUSICUM

K O N S E R T I H Ă&#x2026; K O N S H A L L E N T I R S D A G 10. S E P T E M B E R K L . 19.30 D i r i g e n t : Hannu Solist: HĂĽvard Grieg:

Lintu

Gimse, klaver

Holberg-suite

Tveitt: Klaverkonsert nr. 1 Svendsen: S y m f o n i nr. 1 Billetter selges ved inngangen.


r o g r a

m

3

u

7 / 1 9 9

K o n s e r t e r m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

1 2 . S E P T E M B E R

Dirigent:

Mark

Asta Jørgensen, fiolin Ingela Øien, fløyte Trine Knutsen, fløyte

Sebastian

Bach (1685-1750)

Brandenburger-konsert G-dur, B W V

Georg

G R I E G H A L L E N

o

Solister:

Johann

K L . 1 9 . 3 0 I

nr. 4

Anton

Bruckner

(1824-1896)

S y m f o n i n r . 4, E s s - d u r

1049

«Den romantiske»

Allegro

Bewegt, nicht zu schnell

Andante

Andante quasi

Presto

Scherzo: Bewegt -

Solister:

allegretto

Trio: Nicht zu schnell,

Åsta Jørgensen,

keinesfalls

I n g e l a Ø i e n og

-

Trine Knutsen

schleppend

Bewegt

F i n a l e : Bewegt, doch nicht zu

PAUSE

schnell

Konsertmester: Espen Lilleslatten

H a r m o n i e n B e r g e n

Tlf.

55

21

61

F i l h a r m o n i s k e

00

-

O r k e s t e r

F a x . 55

31

85

34


r o g r a m

u k e

3 7 / 1 9 9 6

F a m i l i e k o n s e r t m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r LØRDAG

1 4 . S E P T E M B E R

Dirigent: Konferansier:

Georg

Marianne

& Gullars Nikolaj

K L . 1 6 . 0 0I

Mark Persson

v/Geir

Rimskij-Korsakov

G R I E G H A L L E N

Franck

Amundsen (1844-1908)

Humlens flukt Camille

Saint-Saëns

(1835-1921)

F r a Dyrenes K a r n e v a l - Høns, S v a n e n , Gjøk Modest

Mussorgskij

(1839-1921)

K y l l i n g e n e danser ballett (fra B i l d e r fra en u t s t i l l i n g ) Pjotr

Iljitsj

Tsjaikovskij

(1840-1893)

Svanetemaet fra «Svanesjøen» Johann

Strauss

d. y. (1825-1899)

Flaggermusen, Ouverture Carl

Nielsen (1865-1931)

Hanedans fra «Maskerade» Johann

Strauss

d. y. (1825-1899)

Im K r a p f e n w a l d l , p o l k a française Konsertmester: E s p e n Lilleslåtten

B e r g e n

Tlf.

5 5

21

61

0 0

F i l h a r m o n i s k e

-

F a x . 5 5

O r k e s t e r

31

8 5

3 4


Or

o g r a m

-

u k e

3 8 / 1 9 9

K o n s e r t e r m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r O N S D A G

1 8 . S E P T E M B E R

T O R S D A G

K L . 1 9 . 3 0 I

1 9 . S E P T E M B E R

K L . 1 9 . 3 0 I

Dirigent: Solist : Leif Wolfgang

Amadeus

G R I E G H A L L E N

Jin

G R I E G H A L L E N

Wang

Ove Andsnes,

Mozart

(1756 -1791)

Symfoni n r . 2 5 , g - m o l l , K V 183

PAUSE Jean

A l l e g r o con b r i o

klaver

Sibelius

(1865-1957)

S y m f o n i n r . 5, E s s - d u r , o p . 82

Andante

Tempo molto moderato

Menuetto e trio

Largamente

Allegro

-

Allegro moderato

Karol Szymanowski

(1882-1937)

Symphonie c o n c e r t a n t e

A n d a n t e mosso, quasi

for k l a v e r og o r k e s t e r , o p . 6 0

allegretto

Moderato

Allegro molto -

Andante molto s o s t e n u t o , a t t a c c a :

Misterioso

Allegro non t r o p p o ,

Largamente

-

ma a g i t a t o a d a u s i o s o Solist: L e i f Ove A n d s n e s K o n s e r t m c s t e r : E s p e n Lilleslåtten

HARMONIEN

m

\?fb'- • • ßiRCFA m.HARMONISKI. ORKIMKR Tlf.

5 5

-

Presto

21

61

0 0

-

F a x . 5 5

31

8 5

3 4

-


Bergens Kammermusikkforening

Troldsalen Søndag 22.september

«Duo

1996 k l . 14.00

konsert n r 418

Talmi»

ER'ÉLLA & Y O A V

TALMI

Fløyte & K l a v e r fremfører verk av

Handel • Ben-Haim • Dvorak • Blavet Schumann • Grieg • Talmi K o n s e r t e n realiseres i s a m a r b e i d m e d :

Stiftelsen Harmonien & Edvard Grieg Museum Programmet gjelder som adgangstegn KrlOO /50. Medlemmer av Troldhaugens venner Kr.75 . Buss f r a B r y g g e n 7 ; T u r i s t i n f o r m a s j o n e n : k l .1300 T Y R K r 4 0 .


S C H U M A N N (1810-1856)

PROGRAM T r o l d s a l e n 22.sept. 1996 k l . 1400

Sonate for fløyte og cembalo

(1685 -1759)

Nr. 5 i G-Dur Adagio

G R I E G

Ausfahrt Op.9 Nr.4 for fløyte & piano

(1843-1907)

T r a n s k r i b e r t av Y . T a l m i

Allegro

Allegretto tranquillo, poi piü agitato.

Adagio Bourée

Y . T A L M I

Menuetto BEN

- H A I M

O p . 94, a - m o l l T r a n s , a v J . P . R a m p a l

Nicht schnell Einfach, innig Nicht schnell

E r ' e l l a & Yoav T a l m i H A N D E L

Tre Romanser for fløyte & piano

(1943 - )

T r e Sanger Uten O r d

(1897-1984) Arioso - molto moderato B a l l a d e - allegretto Sephardic Melody - largamente

Suite over Israelske Sanger. Tranquillo Andantino grazioso Lento espressivo Vivace

rubato Sesongopning i Troldsalen med «Duo Talmi».

DVORAK

Sonatine for fløyte og piano

(1841-1904)

O p . 100 G - D u r : T r a n s k r i b e r t a v Allegro

Y.Talmi

risolutto

Larghetto Schertzo - molto

vivace

Finale - allegro

PAUSE

B L A V E T (1700-1768)

Sonate for fløyte og cembalo Op.2 Nr.2 i d-moll «La Vibray» Andante Allemanda - allegro Gavotta «les Caquets» - moderato Sarabanda - largo Allegro

Sammen med Edvard Griegs Museum og Stiftelsen Harmonien har styret i Bergens Kammermusikkforening gleden av å ønske våre medlemmer og andre musikkelskere hjertelig velkommen til sesongåpning i Troldsalen hvor «Duo Talmi» fra Israel føyer seg inn i rekken av utenlandske ensembler som denne høsten opptrer på Troldhaugen. Med referanse til «Oslo-avtalen» er det en speiell glede å ønske ekteparet Er'ella og Yoav Talmi velkommen til Bergens Kammermusikkforening . De startet begge sin musikalske kariære i Israel og fortsatte på The Juiiliard School i New Y o r k . Siden har de gjort solokariærer som fløytist (Er'ella) og dirigent (Yoav) med globalt arbeidsfelt. V i takker G r o Sandvik, som har tatt initiativet til konserten, og håper den vil gi samtlige en minnerik stund fra Troldsalen. N E S T E K O N S E R T : Onsdag

16.okt. k l . 1930 : G u n n a r S æ v i g s S a l

S a m a r b e i d m e d Stiftelsen H a r m o n i e n ; K l a v e r t r i o : T o n e H a g e r u p ( k l a r i n e t t ) - J ø r g B e r n i n g (cello) - G e i r B o t n e n ( k l a v e r ) . V e r k av : Beethoven, Bialas og B r a h m s . N B : T o k o n s e r t e r r e t t etter h v e r a n d r e !!! N e s t e S ø n d a g 20 o k t o b e r . B K - T U R N E ' ; F i o l i n & K l a v e r D u o : C h r i s t o p h B o l i e r & M i k l o s Schön Søndag

20.10.kl.1930

Troldsalen

.

Tirsd

22.10.

kl

19.00

Framnes

F o l k e h ø g s k o l e . F r e d a g 2 5 . 1 0 . k l . 1930 K u l t u r h u s e t L e i r v i k på S t o r d . V e r k av M o z a r t - B r a h m s - F r a n c k - M e s s i a e n . T o djerve musikere f r a Paris. Bergens K a m m e r m u s i k k f o r e n i n g

P o s t b o k s 935 - 5 0 0 2 B e r g e n

F o r m a n n : F i n n T o t l a n d T l f . 5 5 - 16 99 87 / 5 5 - 9 7 20 26 / F a x 5 5 97 20 46


3

f

9 /

1 9 9

6

K o n s e r t e r m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r

I

T O R S D A G F R E D A G

2 6 . S E P T E M B E R

2 7. S E P T E M B E R

K L . 1 9 . 3 0 I

K L . 1 9 . 3 0 I

G R I E G H A L L E N

J O H A N N E S K I R K E N

Dirigent: Yoav Talmi Solister: Ragnhild Helland Sørensen, sopran Marianne E. Andersen, alt Kjell Magnus Sandve, tenor Carsten Stabell, bass Bergen Bergen

Operakor

Filharmoniske

Kor

I n s t r u k t ø r e r : A n n e R a n d i n e Ø v e r b y og P a u l A r l i d g e Robert Schumann (1810-1856)

Johannes

Symfoni n r . 2, C - d u r , op. 61

S c h i c k s a l s l i e d , op. 54

Sostenuto a s s a i Allegro m a n o n t r o p p o Scherzo: A l l e g r o v i v a c e Adagio e s p r e s s i v o Allegro m o l t o v i v a c e

Brahms (1833-1897)

Langsam und sehnsuchtsvoll

Anton

Bruckner (1824-1896)

Te D e u m Te D e u m : A l l e g r o . F e i e r l i c h m i t K r a f t Te e r g o q u a e s u m u s : M o d e r a t o A e t e r n a fac: A l l e g r o . F e i e r l i c h m i t K r a f t S a l v u m fac p o p u l u m t u u m : M o d e r a t o - A l l e g r o In te, D o m i n e , s p e r a v i : M a s s i g bewegt

PAUSE Konserten g i s m e d støtte f r a Banksjef C . J . E g e o g h u s t r u Elisas fond til H a r m o n i e n .

Konsertmester: Espen Lilleslatten

HARMONIEN B e r g e n F i l h a r m o n i s k e

W/&

y

Tlf.

5 5

-

Allegro - Adagio

21

61

00

-

o r k e s t e r

F a x . 5 5

31

85

34


MUSIKSELSKABET HARMONIEN - VENNEFORENINGEN INTIMKONSERT I GRIEG GAARDEN M A N D A G 30. S E P T E M B E R K L . 19.30 Valdis Zarins, Ilze Zarina,

fiolin fiolin


r o g r a m

-

u k e

4 0 / 1 9 9 6

K o n s e r t e r m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G F R E D A G

3 . O K T O B E R

4. O K T O B E R

K L . 1 9 . 3 0 I

G R I E G H A L L E N

K L . 1 9 . 0 0 I TYSVĂ&#x2020;R

Dirigent:

Heinz

Solist:

Valdis

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Konsert for f i o l i n og o r k e s t e r , D-dur, op. 61

K U L T U R H U S

Wallberg Zarins

Johannes Brahms (1833-1897) S y m f o n i n r . 4, e - m o l l , op. 98 A l l e g r o non troppo Andante moderato A l l e g r o giocoso Allegro energico e passionato

Allegro m a n n o n t r o p p o Larghetto Rondo: A l l e g r o Solist: V a l d i s Z a r i n s

Konsertmester: Espen Lillesletten

PAUSE

K o n s e r t e n g i s m e d støtte f r a B a n k s j e f C . J . E g e og h u s t r u E l i s a s f o n d t i l H a r m o n i e n .

HARMONIEN B e r g e n

Tlf.

5 5

21

61

F i l h a r m o n i s k e

0 0

-

O r k e s t e r

F a x . 5 5

31

8 5

3 4


KAMMERMUSIKK KONSERT I PEER G Y N T - S A L E N SØNDAG 6. OKTOBER K L 19.30 B E R G E N FILHARMONISKE B R A T S J E N S E M B L E Michiel Westhof

Mette

Hans Gunnar

Christine Schneider

Hagen

Nome

Helga Steen

Terje

T o r u n n Holtlien

T h o m a s Müller

J e a n Tø rud Tamara

Torgersen

lakovleva

Ilse k l a v a

Mikhail lakovlev - leder Turid Kniejski Torbjørn E i d e -

harpe/klaver kontrabass

PROGRAM 1. J.S.Bach-S.Gounod/arr. G.Bezrukov 2. D.Scariatti / arr. G.Bezrukov 3. D.Wikander/ arr. M.Iakovlev 4. P.Nardini / arr. G.Bezrukov 5. E.Grieg / arr. G.Bezrukov 6. E.Grieg / arr. G.Bezrukov 7. J.Brahms / arr. G.Bezrukov 8. A.Dvorak / arr. G.Bezrukov 9. J.Sibelius / arr. G.Bezrukov 10. I.Stravinskij / arr. G.Bezrukov 11. W.Walton / arr. M.Iakovlev

Frelude (Ave Maria) Capriccio "Kung Liljekonvalje " Adagio cantabile & Rondino Våren Norsk Dans nr. 2 Vals Slavisk Dans nr. 2 "Valse Triste" Marsj "Poptdar Song"fi-a "Facade"

Pause 12. W.F.Bach / arr. G.Bezrukov 13. / arr. G.Bezrukov 14. J.Sibelius / arr. G.Bezrukov 15. P.Tchajkovskij / arr. G.Bezrukov 16 A.Khachaturian / arr. V.Borissovskij 17. A.Khachaturian/ arr. G.Bezrukov 18. L u Tan Hua / arr. G.Bezrukov 19. D.Schostakovich / arr. G.Bezrukov

Suite (5 musikkstykker) Russisk Folksang "Luchimischka" "Lied ohne Worte" & "Arabesk" Hostsang fra "Årets Tider" Vals Scene fra bolett "Sportak" Kinesisk Dans Polka


a m

1

-

u k e

4 1 / 1 9 9 6

K o n s e r t e r m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

1 0 .O K T O B E R

Dirigent: Solist:

G R I E G H A L L E N

Ole Kristian Akie

Amou,

Ruud sopran

Anton Bruckner (1824-1896) S y m f o n i n r . 7, E - d u r

Vincenzo Bellini (i8io-i835) F r a ÂŤI p u r i t a n i Âť : Q u i l a voce s u a soave Wolfgang Amadeus (1756-1791) Exsultate, jubilate m o t e t t , K V 165

K L . 1 9 . 3 0 I

Allegro moderato Adagio, sehr feierlich u n d sehr l a n g s a m Scherzo: Sehr schnell - Trio: E t w a s l a n g s a m e r - Scherzo d a capo F i n a l e : Bewegt, doch n i c h t s c h n e l l

Mozart

Solist: A k i e A m o u

Konsertmester: Valdis Zarins

PAUSE

HARMONIEN j^rry Tlf.

B e r g e n

F i l h a r m o n i s k e

5 5 21 61 0 0 -

O r k e s t e r

F a x . 5 5 31 8 5 3 4


o g r a

u k e

m

4 1 / 1 9 9 6

F a m i l i e k o n s e r t m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r LØRDAG

1 2 . O K T O B E R T I L

K L . 1 6 . 0 0 I

S T Ø T T E

Dirigent:

F O R R E D D

G R I E G H A L L E N

B A R N A

Ole Kristian

Konferansier:

Trond

Ruud Brænne

Solister: Asbjørn Orheim Stoveland, Ingjerd Iddal Vestbøstad, Terese Sigvaidsen, Inghild Stien Thorvaldsen og Pia Nilsen John

Williams:

Paul

Dukas:

Henry

Tema fra E.T. T r o l l m a n n e n s læregutt Den Rosa Panteren

Mancini:

«Disney's

The Lion

King

Orchestral

Suite»

M u s i c by E l t o n J o h n - W o r d s by T i m R i c e Score by H a n s Z i m m e r - A r r a n g e d by B r a d K e l l e y © 1994 W o n d e r l a n d M u s i c C o . , I n c . ( B M I ) Lars

Erik

Gudim

(arr.):

Chr. Hartmann/Peter Bryan

DalylT.

Barneteater-medley

Cejka

I. Andreassen

Ole B r u m m

(arr.): (arr.):

Postmann Pat

Konsertmester: Valdis Zarins

Tlf.

5 5

21

61

0 0

-

F a x . 5 5

31

8 5

3 4


SKOLEKONSERTER

FOR

4., 5. O G

6.

KLASSE

med BERGEN

FILHARMONISKE

ORKESTER

i GRIEGHALLEN DIRIGENT/KONFERANSIER:

ROLF

GUPTA

Tirsdag 15. o k t o b e r k l . 12.00 O n s d a g 16. o k t o b e r k l . 1 0 . 0 0 o g k l . 1 2 . 0 0 T o r s d a g 17. o k t o b e r k l . 1 0 . 0 0 o g k l . 1 2 . 0 0

FILMMUSIKK Erich K o r n g o l d :

Captain Blood, ouverture

Max Steiner:

T a r a s t e m a f r a Tatt a v v i n d e n

M i k l o s Rézsa:

Vognførernes P a r a d e f r a B e n H u r

Franz

W o n d e r f u l s e a s o n s of love (Peyton Place)

Waxman:

John Williams:

Tema fra J u r a s s i c Park

Jerry G o l d s m i t h :

Alien, avslutningen

Bøhren/Åserud:

Kvitebjørn

John Williams:

Star W a r s

kong Valemon,

- THE END -

ouverture


pergens

K a m m e r m u s i k k f o r e n i n g 1

Stiftet 1935

G u n n a r Sævigs S a l Onsdag 16. oktober 1996 k l . 19.30

k o n s e r t n r 418

« T r i o - a f t e n T o n e

»

H a g e r u p , klarinett

J o r g B e r n i n g , cello S i g n e B a k k e , klaver fremfører verk av

Beethoven • Bialas • Brahms K o n s e r t e n realiseres i s a m a r b e i d

med:

Stiftelsen Harmonien Bergen Filharmoniske Orkester Bergen Kommune - kulturavdelingen. Programmet gjelder som adgangstegn KrlOO /50.


PROGRAM Gunnar Sævigs Sal

16.okt. 1996 k l . 19.30

T o n e H a g e r u p , klarinett, J o r g B e r n i n g , cello, S i g n e B a k k e , klaver.

Luchvig van Beethoven (1771) - 1827)

Trio B-Dur O p . l l « G a s s e n h a u e r t r i o » : 3. g a n g i B K , sist 7.9.94. Allegro con

brio

Adagio T e m a con Variazoni: Allegretto

Giinter Bialas (1907 - )

M o m e n t s musicaux III 1. g a n g i B K . 5 ubenevnte satser

PAUSE Johannes B r a h m s ( 1 8 3 3 - 1897)

T r i o a-moll

Op.

114.

i

Allegro Adagio Andantino grazioso Allegro Neste konsert : Troldsalen ; sønd. 20.okt. kl. 19.30. Fransk duo på turné til Hordaland direkte fra Paris: Christophe Boulier, fiolin & Miklos Schön, klaver fremfører verk av: Mozart - Brahms - Frank & Mesiaen.


r o g r a m

-

u k e

4 4 / 1 9 9 6

K o n s e r t e r BERGEN

F I L H A R M O N I S K E BIT

20

E N S E M B L E

Harmonien B e r g e n

Tlf.

55

21

61

00

F i l h a r m o n i s k e

-

Fax.

55

O r k e s t e r

31

85

34


R e q u i e m N E U N G E I S T L I C H E K O N Z E R T E FÜR K L A V I E R S O L O , KONZERTIERENDETROMPETE U N D KAMMERORCHESTER

I Irttroetus:

R e q u i e m II

D i e s

irae

III Äve

v e r u m IV

Lux

a e t e r n a V

R e x

t r e m e n d a e VI

A g n u s

D e i

VII T u b a

m i r u m VIII

L a c r i m o s a EX S a n c t u s GRIEGHALLEN, BERGEN:

24. O K T O B E R

1996 K L O K K E N 19:30

U N I V E R S I T E T E T S A U L A , O S L O : 26. O K T O B E R

1996 K L O K K E N 18:00

PRODUKSJON: ULTIMA / STIFTELSEN HARMONIEN / BIT 20 ENSEMBLE SAMARBEIDSPARTNERE: AUTUNNALE. GOETHE-INSTITUT,

NORSK KASSETTAVGIFTSFOND, BERGEN K O M M U N E ,

HORDALAND FYLKESKOMMUNE, KOMPONISTENES

VEDERLAGSFOND


r o g r a m

'

u k e

4 4 / 1 9 9

K o n s e r t e r m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

F R E D A G

3 1 . O K T O B E R

1. N O V E M B E R

Dirigent: Solist:

K L . 1 9 . 3 0 I

G R I E G H A L L E N

K L . 1 8 . 3 0 I S O G N D A L

Yan Pascal

Hakan

K U L T U R H U S

Tortelier

Hagegård,

baryton

Felix Mendelssohn (1809-1847) Ruy B l a s , o u v e r t u r e , op. 95

Hector Berlioz (1803-1869) Symphonie fantastique

Gustav Mahler <1860-19U) Lieder eines fahrenden Gesellen

D r ø m m e r og l i d e n s k a p e r Largo - Allegro agitato e appassionato assai

Wenn m e i n Schatz H o c h z e i t macht G i n g h e u t ' M o r g e n über's F e l d Ich h a b ' e i n g l ü h e n d ' M e s s e r Die z w e i b l a u e n A u g e n

Solist: H a k a n Hagegård

E t ball Valse: A l l e g r o non troppo På l a n d e t Adagio M a r s j t i l skafottet Allegretto non troppo Heksesabbat Larghetto - Allegro Konsertmester: Valdis Zarins

PAUSE K o n s e r t e n g i s m e d støtte f r a B a n k s j e f C . J . E g e og hustru E l i s a s fond til Harmonien. K o n s e r t e n 31/10 s e n d e s d i r e k t e i N R K 92.

é \|§|§ï ' Tlf.

5 5

21

HARMONIEN b e r g e n

61

00

F i l h a r m o n i s k e

-

O r k e s t e r

F a x . 5 5

31

8 5

34


COLLEGIUM MUSICUM S Ø N D A G 3. N O V E M B E R K L . 14.00 O G K L . 17.00 I K O R S K I R K E N COLLEGIUM MUSICUMS K O R O G

ORKESTER

Dirigent: R o l f Sævik Solister: Ingrid Fjose Sandberg, sopran - Turid Moberg, alt Harald Bjørkøy, tenor - Magne Fremmelid, bass Mozart: Requiem


MUSIKSELSKABET HARMONIEN -

INTIMKONSERT

M A N D A G 4. N O V E M B E R K L . 19.30 I P E E R G Y N T - F O A J E E N Renata Arado, fiolin - Sebastian Dรถrfler, cello - Signe Bakke, klaver Verk av: Schubert og Mendelssohn.


r o g r a m

-

Er

u k e

4 5 / 1 9 9 6

K o n s e r t e r m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

7. N O V E M B E R

F R E D A G

8. N O V E M B E R

Dirigent: Solist:

K L . 1 9 . 3 0 I

G R I E G H A L L E N

K L . 1 9 . 3 0 I

G R I E G H A L L E N

Jdnos

Fiirst

Ole Edvard

Antonsen,

Harald Sæverud (1897-1992) Symfoni n r . 5 S i n f o n i a q u a s i u n a f a n t a s i a , op. 16

trompet

Felix Mendelssohn (1809-1847) S y m f o n i n r . 3, a - m o l l , op. 56 « D e n skotske» A n d a n t e con m o t o - A l l e g r o u n poco a g i t a t o Vivace non troppo Adagio Allegro vivacissimo - Allegro maestoso assai

Joseph Haydn (1732-1809) Konsert for t r o m p e t og o r k e s t e r , Ess-dur Allegro Andante Allegro Solist: O l e E d v a r d A n t o n s e n

Konsertmester: Valdis Zarins

PAUSE

K o n s e r t e n 8/11 s e n d e s d i r e k t e i N R K P 2 .

HARMONIEN <gg$y Tlf.

55

21

B e r g e n

61

00

F i l h a r m o n i s k e

-

F a x . 55

O r k e s t e r

31

85

34


Romantic Duets p r o g r a m

Elizabeth Norberg - Schulz, Monica Bacelli, mezzo Irwin G a g e ,

sopran

sopran

piano

Bergen 10. November Robert S c h u m a n n

G a b r i e l F a u r e (1845 - 1924)

(1810-1856)

Aus dem S p a n i s c h e n L i e d e r s p i e l O p . 7 4 (Text:E. G e i b e l ) Erste b e g e g n u n g

J u l e s M a s s e n e t ( 1842 - 1912)

Liebesgram

Rêvons, c ' e s t l'heure (P. V e l a i r e )

In d e r N a c h t Botschaff

C h a r l e s G u o n o d (1818 - 1993) B a r c a r o l e (C. Zaffira)

Johannes B r a h m s (1833 - 1 8 9 7 ) Duets Die S c h w e s t e r n ( E d Mörike) O p . 6 1 / . 1 Klänge I (C. G r o t h ) O p . 6 6 / 1 Klänge II Phänomen (J.W.v. G o e t h e ) O p . 61 / 3 Den Gordischen Knoten

P l e u r s d'or (A S a m a i n ) O p . 7 2 Tarantelle (M. Monnier) O p . 1 0 / 2

(J.G.Herder)

O p . 2012 Guter Rat ( D a s Knabenwunderhorn) Op. 75/ 2 W a l p u r i s n a c h t (Alexis) O p . 7 5 / 4

C a m i l l e S a i n t - Sàens ( 1 8 3 5 - 1 9 2 1 ) Les cygnes

(A.Renaud

L e s nuits p e r s a n e s ) E l d e s d i c h a d o (Boléro p o p u l a i r e ) Ernest C h a u s s o n

(1855 - 1899)

L e nuit (T. B a n v i l l e ) O p . 11/1 Réveil ( N . d e B a l z a c ) O p . 1 1 / 2 G e o r g e s B i z e t (1838 - 1875) L a fuite ( T h . G a u t h i e r )

Ta vare på b i l l e t t h a l v d e l . M o t v i s n i n g a v d e n n e får d u i t i d s r o m m e t 2.til 7 desember kjøpt C D ' e n m e d p r o g r a m m e t f r a k o n s e r t e n . ( O p p t a k f r a k o n s e r t e n e i Italia Norge) P r i s kr, 6 0 . - E t t e r 7, d e s e m b e r blir d e t ordinær pris. Arrangører: B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r Trondheim: D r i v h u s e t , O l a v s h a l l e n A / S Oslo: O s l o k o n s e r t h u s Management: N o r w e g i a n M u s i c

Management

Postboks 4 0 1 6 , D r e g g e n , 5 0 2 3 B e r g e n

og


r o g r a

u k e

m

4 6 / 1 9 9

K o n s e r t ed B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

14. N O V E M B E R

Dirigent: Solist:

Lars

K L . 1 9 . 3 0 I

Dmitri Anders

G R I E G H A L L E N

Kitajenko Tomter,

bratsj

Alfred Schnittke (1934) K o n s e r t for b r a t s j og o r k e s t e r

Sergej Rakhmaninov (1873-1943) S y m f o n i n r . 2, e - m o l l , op. 27

Largo Allegro molto Largo

Largo - Allegro moderato Allegro molto Adagio

Solist: L a r s Anders Tomter

Allegro vivace

PAUSE

Konsertmester: V a l d i s Z a r i n s / E s p e n Lillesl책tten Konserten s e n d e s direkte i N R K P2.

HARMONIEN v^jl^y Tlf.

5 5

21

61

B e r g e n

F i l h a r m o n i s k e

00

F a x . 5 5

-

O r k e s t e r

31

8 5

34


KAMMERKONSERT SĂ&#x2DC;NDAG 17. N O V E M B E R 1 9 9 6 K L . 19.30 I P E E R

Erik A n d r e s e n : Solister:

GYNT-SALEN

3 s t y k k e r for o b o

og

strykekvartett

V a l d i s Z a r i n s , fiolin K a r i P i h l M o u r i t z e n , fiolin Hans Gunnar Hagen,

bratsj

Jorg Berning, cello Steffen Blindheim, Nils H e n r i k Ă&#x2026; s h e i m : Solist:

obo

"In B e t w e e n " for o b o Steffen Blindheim,

og

ekkomaskin

obo

Pause A r a m Khatsjaturjan:

S o n a t a - m o n o l o g for

Aivars Kalejs:

T o k a t a for

Bjarne Brustad:

E v e n t y r s u i t e for Natur og

fiolinsolo

fiolinsolo fiolinsolo

hulder

Veslefrikk Sull T r o 11 k v e n n a Eugene Ysaye:

S o n a t a n r . 2 for

fiolinsolo

Obsession Malinconia D a n s e des Les Solist:

ombres

furies

V a l d i s Z a r i n s , fiolin


r o g r a m

-

u k e

4 7 / 1 9 9

K o n s e r t m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

2 1 . N O V E M B E R

Dirigent: Solist:

K L . 1 9 . 3 0 I

Dmitri André

Kitajenko

Watts,

Harald Sæverud (1897-1992) Galdreslàtten, symfonisk dans med p a s s a c a g l i a , op. 20

G R I E G H A L L E N

klaver

Jean Sibelius (1865-1957) S y m f o n i n r . 2, D - d u r , op. 43

Sergej Rakhmaninov (1873-1943) K o n s e r t for k l a v e r og o r k e s t e r nr. 2, c - m o l l , op. 18

A l l e g r e t t o - Poco allegro T e m p o a n d a n t e , rna r u b a t o Andante sostenuto V i v a c i s s i m o - L e n t o e suave Largamente, attacca: Finale: Allegro moderato

Moderato Adagio sostenuto Allegro scherzando Solist: André Watts Konsertmester: Valdis Zarins/Espen Lillesletten

PAUSE

K o n s e r t e n g i s m e d støtte f r a B a n k s j e f C . J . E g e og h u s t r u E l i s a s f o n d t i l H a r m o n i e n .

I vfPÇy Tlf.

5 5

21

HARMONIEN B e r g e n

61

00

F i l h a r m o n i s k e

-

F a x . 5 5

O r k e s t e r

31

8 5

34


E3

Nedjelja, 24. s t u d e n o g a 1996.

Bergen Philharmonic Orchestra - N o r v e s k a Dirigent: Dmitrii Kitaenko

Soiist. A n d r e W a t t s

giasovir

H. S. Galdrestatten: Simfonijski pies i Passacaglia S. Rahmanjinov: Dnigi glasovirski /concert u c-molu J. Sibelius: Druga simfonija


Musikverein für Steiermark • 182. Arbeitsjahr - Konzertsaison 1996/97 Montag, 2 5 . N o v e m b e r 1996, S e r i e 1 Dienstag, 2 6 . N o v e m b e r 1996, Serie 2

Stephaniensaal, 19.45Uhr

3. K o n z e r t i m O r c h e s l e r k o n z e r t z y k l u s

Dmitrij

Kitaenko

Bergen Philharmonie André W a t t s

Orchestra

(Klavier)

Harald Saeverud

Galdreslåtten, S y m p h o n i s c h e r T a n z

(Geb. 1 8 9 7 in B e r g e n ,

mit P a s s a c a g l i a für O r c h e s t e r , o p . 2 0 (1942)

gest. 1 9 9 2 in B e r g e n ) Sergej R a c h m a n i n o w

K o n z e r t für K l a v i e r u n d O r c h e s t e r

(Geb. 1873 in O n e g ,

N r . 2 c - M o l l , o p . 18

Gouvem.

Nowgorod,

(1900/01)

gest. 1943 in Beverly Hills)

Moderato/Maestoso

(Alla marcia) -

moderato Adagio sostenuto Allegro scherzando / Presto

P

Jean Sibelius

a

u

s

e

S y m p h o n i e N r . 2 D - D u r , op 4 3

(Geb. 1865 in Hämeenlinna, gest. 1957 in Järvenpää)

(1901/02) Allegretto Tempo Andante, rna rubato Vivacissimo Finale. Allegro moderato

LIJK

i nsor for

Bergen Philharmonie

Orchestra


Mittwoch, 2 7 . N o v e m b e r ' 9 6 Zyklus 6 • 3. Konzert Zyklus 1 3 - 2 . Konzert Großer Musikvereinssaal • 20.00 Uhr

Bergen

Philharmonie

Orchestra dirigent: Dmitrij Kitaenko s o l i s t : André Watts klavier Harald Saeverud ( 1 8 9 7 - 1992)

Galdreslâtten. Symphonische Tänze und Passacaglia Sergej R a c h m a n i n o w (1873 - 1943)

Konzert für Klavier und Orchester Nr.2 c-Moll, op.l 8 Moderato

A d a g i o sostenufo Allegro scherzando

- PAUSE -

J e a n Sibelius ( 1 8 6 5 - 1957)

Symponie Nr.2 D-Dur, op.43 Allegretto T e m p o a n d a n t e , rna r u b a t o Vivacissimo Lento, F i n a l e . A l l e g r o m o d e r a t o

Main Bergen Philharmonic

Sponsor for Orchestra


INTER L P CONCERT BUDAPEST ^ ARTS CORPORATION

BERGENI FILHARMONIKUS

ZENEKAR

DMITRIJ KITAJENKO karmester

Lars Anders Tomter mélyhegedu

Budapest Kongresszusi Központ ( X I I . Jagellö üt 1-3.)

1996. n o v e m b e r 2 8 . csütörtök

19.30

Müsor:

SCHNITTKE

Brâcsaverseny

RACHMANINOV

II. szimfönia

BROKER RT.


COLLEGIUM MUSICUMS KOR OG ORKESTERS KONSERT S Ø N D A G 8. D E S E M B E R K L . 15.00 I K O R S K I R K E N Dirigent: Solister:

Rolf Sævik Hilary Brooks, sopran Annahelle Cheetham, alt Handel:

Richard Edgar-Wilson, tenor David Stephenson, bass

Messias


JULEKONSERTER

FOR BARNEHAGENE

TIRSDAG

10. D E S E M B E R K L . 10.00 O G 12.00

ONSDAG

11. D E S E M B E R : K L . 1 0 . 0 0 , 12.00, 13.30

TORSDAG

12. D E S E M B E R K L . 10.00 O G 12.00

DIRIGENT:

HELGE HAUKAS

J . Strauss: Leroy Anderson: Arr.: Tor Ivar Andreassen: Waldteufel: Grieg: Gillespie/Coots/arr.: T. I. Andreassen:

1996

Radetsky Marsj Sleigh Ride Sankta Lucia Skoyteløpervalsen Troldtog Santa Claus is coming to town

PAUSE

Rossini: Grieg: Arr.: Tor Ivar Andreassen: Mozart: Kabalevskij: Gruber/arr.:Tor Ivar Andreassen:

Wilhelm Tell, ouverture Morgenstemning Jeg gikk meg over sjø og land Eine kleine Nachtmusik, utdrag Komediantenes galopp Glade jul


tergens

K a m m e r m u s i k k f o r e n i n g Stiftet 1935

G u n n a r Sævigs S a l OnSdag 11. deS. K l . 19.30

konsert nr.

422.

« H a n s a k v a r t e t t e n »

Ricardo Odriozola, fiolin Anne Helga Martinsen, fiolin Helga Steen, bratsj Walter Heim, cello I

&

Stein Erik Olsen, gitar : B e e t h o v e n ; K v a r t e t t op.18 n r . 5 A - d u r Castelnuovo T e d e s c o ; G i t a r K v i n t e t t op 143 G i n a s t e r a ; K v a r t e t t n r . l , op 2 0 . Konserten realiseres i samarbeid med: Stiftelsen Harmonien og BFO Bergen Kommune, kulturseksjonen Programmet gjelder som adgangstegn ; KrlOO / 50.


Om aftenens konsert :

PROGRAM

H a n s a k v a r t e t t e n består i d a g a v Gunnar Sævigs Sal :

11. des. 1996

K l . 19.30.

«Hansakvartetten» & Stein E r i k Olsen, gitar;

fiolinistene

R i c a r d o O d r i o z o l a og A n n e

H e l g a M a r t i n s e n , b r a t s j i s t e n H e l g a Steen og c e l l i s t e n W a l t e r H e i m . D a k v a r t e t t e n åpnet Jubileumsåret, i j a n . - 9 5 , gav

de

en a v

de

vårt v i r k e . T i l aftenens k o n s e r t h a r de m e d seg

gitaristen Stein E r i k Olsen,

en a v l a n d e t s beste, s o m vi også t i d l i g e r e h a r k u n n e t b e u n d r e f o r gitarspill.

Beethoven

K v a r t e t t op 18 nr. 5 i A - d u r .

(1770

3.gang i B K - sist 15.4. 64.

1827)

Allegro Menuetto Andante cantabile Allegro

(1895-1968)

Gitarkvintett, op 143. 1. gang i B K

En

takk

går

til

«Harmonien»

for

eminent

sesongens

annen

samarbeidskonsert. b u d wig van Beethoven's

seks første s t r y k e k v a r t e t t e r er a l l e fremført

flere g a n g e r i B K og b ø r e r t i l s t a n d a r d - k v a r t e t t - r c p e r t o a r e t . D e t er l i k e v e l hele 32 år s i d e n A - d u r k v a r t e t t e n ble s p i l t hos oss. D e n h a r et l y s t i g p r e g og samtlige satser

går

i d u r . Særlig b e r ø m t e r d e n s t o r e v a r i a s j o n s s a t s

-

Andante Cantabile. Mario

CastelnuovoTedesco

beste

k o n s e r t e n e v i h a r h a t t i B K . M u s i k e r n e h a r senere også k a s t e t g l a n s o v e r

Castelnuovo

T e d e s c o , italiensk komponist

og

musikkskribent,

v a r f r a 1939 b o s a t t i U S A , d e r h a n også g j o r d e seg g j e l d e n d e s o m p i a n i s t og d i r i g e n t . H a n v a r elev av d e n kjente k o m p o n i s t P i z e t t i . D e t e r e n k o m p o n i s t med i n d i v i d u e l t t e m p e r a m e n t og f o r m e l l s i k k e r h e t . F r e m f o r a l l t d y r k e t h a n de d r a m a t i s k e o g l y r i s k e s t i l a r t e r , s k r e v o v e r 50 k l a v e r s t y k k e r o g o v e r 150

Allegro vivo Andante mesto SCHERZO - Allegro con spirito, alla Marcia FINALE - Allegro con fuoco

sanger m e d k l a v e r . S a m a r b e i d m e d d e n b e r ø m t e g i t a r i s t A n d r é

Segovia

bragte b l . a . aftenens g i t a r k v i n t e t t . D e n b y g g e r i a l l s i n k n a p p e , l e t t f a t t e l i g e t e m a t i k k på s p a n s k f o l k e m u s i k k . G i t a r e n e r b å d e g e n e r a l b a s s o g « d e t femte strykeinstrument». Alberto

Ginastera,

argentinsk

komponist,

bodde

hovedsaklig

i

sitt

h j e m l a n d h v o r h a n f r a 1953 v a r d i r e k t ø r v e d k o n s e r v a t o r i e t i B u e n o s A i r e s , t a t i n a m e r i k a s l e d e n d e senter

for studier i komposisjon.

Ginastera

har

Pause

skrevet b a l l e t t e r , o r k e s t e r v e r k , k o r v e r k e r , k a m m e r m u s i k k , f i l m m u s i k k og

Ginastera

K v a r t e t t n r . l , op 20.

verk, fra

(19IO-I

1 .gang i B K

Allegro violento ed agitato Vivacissimo Calmo e poetico Allegramente rustico

sanger. H a n s v e r k i n n d e l e s i forst en g r u p p e av n i e r n a s j o n a l t 1960

mere avansert

tonesprog.

s t r y k e k v a r t e t t e n e er blitt s a m m e n l i g n e t

med

Den

sterke

kraft i

Bartok. Heitor Villa-Lobos

k a n også h a påvirket G i n a s t e r a . Neste k o n s e r t : Onsdag 22.jan.1997, K L . 19.31). i Gunnar Sævigs Sal. Michael Siissmann, fiolin og Audun Kayser, klaver fremfører verk av Brahms, Debussy og Grieg. Bergens K a m m e r m u s i k k f o r e n i n g , P o s t b o k s 9 3 5 , 5002 B e r g e n , f o r m a n n : F i n n T o t l a n d , F d v . G r i c « s v c i 12. 5037 S o l h e i m s v i k e n . ' U ' • 55-16 99 87 / 55 - 29 68 51

orienterte

rytmiske


u ke

r o g r a m

T O R S D A G

5 1 / 1 9 9 6

1

. D E S E M B E R K L .

1 9 . 3 0I

Dirigent:

G R I E G H A L L E N

Jånos

Fürst

Solister: Susan Alice

Roberts, Coote,

Richard Roderick Bergen

sopran mezzosopran

Coxon,

tenor

Kennedy,

bassbaryton

Filharmoniske

Prosjektkor

fra

Institutt

Kor Griegakademiet,

for

musikk

Instruktører: Anne Randine Øverby og Magnar Mangersnes

Georg Friedrich

Händel (1685-1759)

M E S S I A S - oratorium Konsertmester: Espen Lillesletten

HARMONIEN B e r g e n

F i l h a r m o n i s k e

O r k e s t e r

1 61 0 0 - F A X 5 5 3 1

8 5 3 4


ONSERT Program M e d v i r k e n d e : Bergen Filharmoniske Orkester D i r i g e n t : Børge Wagner S o l i s t e r : Ann-Helen M o e n , s o p r a n Håvard Gimse, k l a v e r Grieghallen onsdag 8. og torsdag 9. januar kl. 1900. Åpning T h o r v a l d Niels«

«Udsigt fra Fløien» Bergen Filharmoniske

Orkester

Solist: Lasse Rössing, tromper Carl Nielsen:

O u v e r t u r e fra « M a s k e r a d e Bergen Filharmoniske Orkester

Pier.ro Mascagni:

Intermezzo fra «Cavalleria rusticana» Bergen Filharmoniske

Serge] Prokofiev:

Orkester

Klaverkonsert nr. 1 Bergen Filharmoniske Orkester Solist: Håvard Gimse, k l a v e r Pause (enkel servering i foajeen)

j o h a n Svendsen:

«Karneval i Paris» Bergen Filharmoniske Orkester

W . A . Moiart:

«Ruhe zanfte» fra «Zaide» Bergen Filharmoniske Orkester Solist: A n n - H e i e n M o e n , sopran

G i a c o m o Pu<

Il Doretta fra «La R o n d i n e » Bergen Filharmoniske Orkester Solist: A n n - H e l e n M o e n , sopran

Lerov A n d e r s o n :

•«The T y p e w r i t e r " Bergen Filharmoniske

Charles G o u n o d :

Orkester

«Juvel»-anen fra «Faust» Bergen Filharmoniske Orkester Solist: A n n - H e i e n M o e n , sopran

R i c h a r d Strauss:

«De syv slørs dans» fra « S a l o m e » Bergen Filharmoniske Orkester

H a n s C h r . Lumbye:

«Champagnegaloppen» Bergen Filharmoniske Orkesrer Avslutning Konferansier: Per Jon Odéen


Fredag 17. januar 1997 k l . 19.30 Søndag 19. januar 1997 k l . 19.30 Grieghallen, Bergen

S

A

L

O

M

E

Opera i en akt av Richard

Strauss

o v e r et d r a m a a v O s c a r oversatt

til tysk av H e d w i g

O p e r a e n fremføres på

Wilde Lachmann tysk

F ø r s t e o p p f ø r e l s e v e d H o f f o p e r a e n i D r e s d e n 9. d e s e m b e r 1905, på D e n N o r s k e O p e r a 14. n o v e m b e r 1977

F o r e s t i l l i n g e n b e g y n n e r k l . 19.30 o g s l u t t e r ca. kl.21.15 D e t er i n g e n p a u s e

O B S ! D e r e n e stenges presis! Det er i k k e tillatt å fotografere e l l e r gjore l y d o p p t a k u n d e r f o r e s t i l l i n g e n

O p e r a s j e f : Bjørn E . S i m e n s e n B a l l e t t s j e f : D i n n a Bjørn


M u s i k a l s k ledelse: Regi : Scenografi:

Heinz Fricke Lars K u n s t e n Seppo Nurimaa

K o r e o g r a f i s k assistent: Repetitør:

Frederic K o n r a d Neil Dodd

Herodes: Herodias: Salome: Jochanaan: Narraboth: E n pasje: 1. j ø d e : 2. j ø d e : 3. j ø d e : 4. j ø d e : 5. j ø d e : 1. n a s a r e e r : 2. n a s a r e e r :

En

1. s o l d a t : 2. s o l d a t : kappadokier:

Arild Helleland Torhild Staahlen Eva-Maria Bundschuh Trond Halstein M o e S v e i n E r i k Sagbråten Torill Eriksen Arild Eriksen Pål R u l l e s t a d Ivar G i l h u u s N i l s H a r a l d Sødal B j o m Mørch-Olsen Svein Carlsen Tor Gilje Jens O l a i J u s t v i k Stein-Arild Thorsen Ikka Leppanen

Slaver, soldater, slavinner og

boddel

Bergen Filharmoniske Orkester K o n s e r t m e s t e r : E s p e n Lilleslåtten I n s p i s i e n t o g turnéleder: H e i d i B r u u n S ø r e n s e n Sufflør: Edna Sundoen Sceneteknikk: Paulo da L u z (scencmester), Jon Viken, Thomas Dahlen Lysteknikk: Per Arstad (lysmester), Jens-Andreas Zakariassen Rekvisitt: Shalom O h a y o n Kostymer: A n n e Sofie Feden Aass, Sylvia Rasch-Olscn Hår/masker: A n n i k a Andersen, Angela Christensen


o

g

r a m

-

u k e

4 / 1 9

K o n s e r t m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

2 3 . J A N U A R

Dirigent: Solist:

K L . 1 9 . 3 0 I

G R I E G H A L L E N

Ole Kristian

Sølve

Sigerland,

Ruud fiolin

Richard Wagner (1813-1883) Tannhåuser, o u v e r t u r e

Halvor Haug (1952) S y m f o n i nr. 3 «Det u u t g r u n n e l i g e livet»

Felix Mendelssohn (1809-1847) K o n s e r t for f i o l i n og o r k e s t e r , e - m o l l , op. 64

Del I D e l II

Allegro molto appassionato Andante Allegro non troppo - A l l e g r o molto vivace S o l i s t : Sølve S i g e r l a n d Konsertmester: Espen Lillesletten

PAUSE

HARMONIEN B e r g e n

F i l h a r m o n i s k e

O r k e s t e r

9

7


r

o g r a m

-

u k e

4 / 1 9 9 7

F a m i l i e k o n s e r t m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r L Ø R D A G

2 5 . J A N U A R

Dirigent:

K L .1 6 . 0 0 I

G R I E G H A L L E N

Ole Kristian

Ruud

Kon fer an sier Iforteller: Frode Rasmussen Sergei

Prokofjev

(1891-1953)

Peter og U l v e n Camille

Saint-Saëns

Fra Dyrenes Sverre

Bergh

(1835-1921) Karneval (1915-1980)

De tre bukkene

bruse

Konsertmester: E s p e n Lilleslåtten

B E R G E N FILHARMONISKE ORKESTER Tlf.

5 5

21

61

0 0

-

F a x .5 5

31

8 5 3 4


o g r a m

-

u k e

5 / 1 9

K o n s e r t m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

3 0 . J A N U A R

Dirigent: Franz

K L .1 9 . 3 0I

Krzysztof

Schubert

(1797-1828)

Symfoni, h-moll

G R I E G H A L L E N

Penderecki

Krzysztof

Penderecki

Symfoni nr. 3

«Den u f u l l e n d t e »

Andante Allegro assai Adagio Passacaglia Vivace

Allegro moderato A n d a n t e con moto PAUSE

K o n s e r t m e s t e r : E s p e n Lilleslåtten

Konserten sendes direkte i N R K P2.

Harmonien B e r g e n

F i l h a r m o n i s k e

O r k e s t e r

(1933)


BERGEN FILHARMONISKE ORKESTERS KAMMERKONSERTSERIE S Ø N D A G 2. F E B R U A R K L . 19.30 I P E E R G Y N T - S A L E N ÅSTA JØRGENSEN M E D V E N N E R Stravinskij: Historien o m en soldat Schubert: Oktett

^


r

o g

r

a

m

-

6 / 1 9 9

u

K o n s e r t e r m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G K L .

6. O G F R E D A G 1 9 . 3 0 I

Dirigent: Solist: Edouard

7.

Dmitri

Einar

F E B R U A R

G R I E G H A L L E N

Henning

Kitajenko Smebye, Anton

halo (1823-1892)

klaver

Bruckner (1824-1896)

S y m f o n i n r . 9, d - m o l l

Rapsodie n o r v ĂŠ g i e n n e

Feierlich, misterioso Scherzo: Bewegt, lebhaft T r i o : S c h n e l l - Scherzo da capo Adagio, langsam, feierlich

Andantino - Allegretto Presto BĂŠla Bartok (1881-1945) K o n s e r t for k l a v e r og o r k e s t e r nr. 3 Allegretto Adagio religioso Allegro vivacc Solist: E i n a r H e n n i n g Smebye

Konsertmestre: Valdis Zarins/ Espen Lillesletten

PAUSE

HARMONIEN ''W*?''' Tlf.

5 5

21

61

B e r g e n

00

-

F i l h a r m o n i s k e

F a x . 5 5

31

O r k e s t e r

8 5

34


C O L L E G I U M MUS1CUMS KOR OG ORKESTER K O N S E R T I K O R S K I R K E N S Ø N D A G 9. F E B R U A R K L . 18.00 Dirigent: Sian Edwards Solister: Richard Edgar-Wilson,

tenor • Ashley Thorburn,

bassbaryton

Bach: Suite nr. 3 i D - d u r • Purcell: Chaconne i G - d u r • Puccini: Messa d i G l o r i a


yr"

o g r a m

-

u k e

7 / 1 9 9 7

K o n s e r t m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

1 3 . F E B R U A R

Dirigent:

K L .1 9 . 3 0I

Dmitri

G R I E G H A L L E N

Kitajenko

Solist: Einar

Røttingen,

klaver

Anatol Liadov (1855-1914)

Harald

Sæverud (1897-1992)

Den f o r t r y l l e t e sjø, op. 62

K o n s e r t for k l a v e r og o r k e s t e r , op. 31 Allegro non troppo Andante cantabile Allegro

Dmitrij Sjostakovitsj (1906-1975) Symfoni n r . 9, E s s - d u r , op. 70

Solist: E i n a r Røttingen

Allegro Moderato Presto, attacca Largo, attacca Allegretto - Allegro

Maurice

Ravel (1875-1937)

L a V a l s e , poème

choreographique

M o u v e m e n t de v a l s e v i e n n o i s e U n peu plus modère - Assez animé Konsertmestre: V a l d i s Z a r i n s / E s p e n Lilleslåtten

PAUSE

Ä

HARMONIEN B e r g e n

^^^y

Tlf.

5 5

21

61

F i l h a r m o n i s k e

0 0

-

F a x . 5 5

O r k e s t e r

31

8 5

3 4


r o g r a m

-

u k e

7 / 1 9 9

Festkonsert for F R E D A G

Laila

Kismul

1 4 . F E B R U A R

Dirigent:

K L . 1 9 . 3 0 I

Dmitri

G R I E G H A L L E N

Kitajenko

Solister: Arve Liv Harald

Telle f sen,

Elise

fiolin

Nordskog,

sopran

Richard

Sæverud (1897-1992)

Strauss (1864-1949)

Z u e i g n u n g , op. 10 n r . 1

Rondo amoroso

Giacomo

Max Bruch (1838-1920)

F r a «La B o h e m e »

K o n s e r t for f i o l i n og o r k e s t e r

Q u a n d o m e ' n vo

nr. 1, g - m o l l , op. 26 Allegro moderato Adagio

Puccini (1858-1924)

Solist: L i v Elise Nordskog

-

Igor Stravinskij (1882-1971)

Allegro energico

Ildfuglen, suite

Solist: Arve Tellefsen

Introduksjon - Ildfuglens dans Prinsessenes dans Djevelsk dans Berceuse - F i n a l e

PAUSE

Konsertmestere: E s p e n Lilleslåtten/Valdis Z a r i n s

<1|PJP

V

Tlf.

5 5

21

Harmonien B e r g e n

61

00

f i l h a r m o n i s k e o r k e s t e r

-

F a x . 5 5

31

8 5

3 4


PROGRAMENDRING 14. FEBRUAR 1997 DIRIGENT: DMITRI KITAJENKO SOLISTER: ESPEN LILLESLÅTTEN, f i o l i n VALDIS ZARINS, f i o l i n Sæverud: Rondo amoroso J.S.Bach: Dobbelkonsert for to f i o l i n e r d-moll. PAUSE Strauss: Zueigning, op 10 nr 1 Puccini: Fra "La Boheme". S t r a v i n s k i j : Ildfuglen, suite EKSTRANUMMER Norsk dans nr 2 Grieg : Shostakovitsj: Byråkraten Tsj a i k o v s k i j : Blomstervalsen


HARMONIENS VENNER I N T I M K O N S E R T I G R I E G G A A R D E N M A N D A G 17. F E B R U A R K L . 19.30 Bjørg Bøe, horn - Åse Solheim, fiolin - Christine Schneider, bratsj Hans Gunnar Hagen, bratsj - B o d i l Erdal, cello Verk av Cherubini,

Beethoven og Mozart

Medlemskap i Harmoniens Venner kan tegnes ved å kontakte Gunnar Bucher Johannessen, tlf. 55 18 42 44 (kveldstid).


I r o g r a m

u k e

8 / 1 9 9 7

K o n s e r t m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

2 0 . F E B R U A R

Dirigent:

K L . 1 9 . 3 0 I

Andras

G R I E G H A L L E N

Ligeti

Gustav Mahler (1860-1911) S y m f o n i n r . 7, e - m o l l Langsam - Allegro N a c h t m u s i k I: A l l e g r o m o d e r a t o Scherzo: Schattenhaft, fliessend, aber nicht schnell N a c h t m u s i k II: A n d a n t e amoroso Rondo-Finale Konsertmester: Valdis Zarins

Konserten sendes direkte i N R K P2.

I HARMONIEN -<!TJ^y B e r g e n Tlf.

5 5

21

61

00

F i l h a r m o n i s k e

-

O r k e s t e r

F a x . 55

31

85

34


r o g r a m

-

u k e

8 / 1 9

F a m i l i e k o n s e r t m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r L Ă&#x2DC; R D A G

2 2 .F E B R U A R

Dirigent:

K L . 1 6 . 0 0 I

Andras

Ko nfer ansi Bjørn Willberg Benjamin The

Britten

G R I E G H A L L E N

Ligeti

er/forteller: Andersen (1913-1976)

y o u n g person's g u i d e to t h e o r c h e s t r a Maurice

Ravel

(1875-1937)

GĂĽsemor forteller Konsertmester: Valdis

Tlf.

5 5 21 61 0 0 -

Zarins

F a x . 5 5 31 8 5 3 4


Bergens

K a m m e r m u s i k k f o r e n i n g Stiftet 1935

Troldsalen Onsdag 26.febr. k l . 19.30 Konsert nr. 424 Buss fra Bryggen : Turistinformasjonen kl. 18.30.

I n g e l a

Ø i e n

fløyte G e i r

Jordan: Schubert: Schumann : Grieg:

B o t n e n klaver

Sonatine op.61 Trockne Blumen op.160 Drei Romanzen op. 94 Sonate i G-dur op. 13

I samarbeid med : BFO og Stiftelsen Harmonien med støtte av: Rikskonsertene - Bergen Kom.: Kulturavdelingen P r o g r a m m e t g j e l d e r s o m a d g a n g s t e g n : K r . 100.-/ 5 0 . -


O m aftenens

PROGRAM

I

samarbeid

konsert:

med

Stiftelsen

Harmonien

Troldsalen 26. februar 1997 kl. 1930.

Ingela

Øien og

Geir Botnen

I

pakt med

Schubert-jubileet

variasjoner over «Trockne Blumen»

Geir Botnen, klaver

Sonatine op.61

Sverre Jordan: (1889- 1972 )

BFO

ønsker

vi

hjertelig

har

satt s a m m e n

et

repertoire

av

romantisk m u s i k k , s o m åpner m e d S v e r r e J o r d a n ' s «Sonatine» op.61.

Romantisk aften for fløyte og klaver. Ingela Øien, fløyte

og

v e l k o m m e n t i l « R o m a n t i s k a f t e n f o r fløyte o g k l a v e r » i T r o l d s a l e n .

passer

det

fortreffelig

med

hans

s o m e n h i l s e n t i l d e t u n g e geniet

om

h v e m det e r s a g t : « S c h u b e r t k o m p o n e r t e s o m e n s ø v n g j e n g e r . H a n s s o n a t e r «skjer». U n d e r v e i s k u n n e de fulgt a n d r e stier. V i mestrer i k k e situasjonen, v i e r dens o f r e . » ( H . R o w e B . T . ) E f t e r p a u s e n v a r t e r d u o e n o p p m e d R o b e r t S c h u m a n n ' s t r e r o m a n s e r op.94

l.gangiBK

Når v i så f å r g j e n h ø r m e d E d v a r d G r i e g s S o n a t e o p . 1 3 , f r a f o r r i g e k o n s e r t ,

Allegro

m e n d e n n e g a n g i f l ø y t e v e r s j o n m å d e t b l i e n a f t e n å g l e d e seg t i l . D u o e n

moderato

Andante Allegretto

Ingela Øien og G e i r B o t n e n er k j e n t f o r å presentere

espresivo

kammermusikalske

perler i levende og m o d e r n e språgdrakt.

scherzando I n g e l a Ø i e n ( 1 9 6 0 - ) f i k k s i n første f l ø y t e u n d e r v i s n i n g a v s i n f a r P e r Ø i e n ,

Franz Schubert: (1797 - 1828)

Introduksjon og variasjoner over «Trockne Blumen» 4 . g a n g i B K , sist 15.10.1989

op.l60

og s t u d e r t e s e n e r e m e d Ø r n u l f G u l b r a n d s e n v e d N o r g e s m u s i k k h ø g s k o l e . Utenlandsstudiene omfattet o p p h o l d hos A n d r a s B l a u i B e r l i n , og i C a n a d a hos R o b e r t A i t k e n o g v e d B a n f f S c h o o l of F i n e A r t s . E n topplassering Spring»

i

orkestre.

Schumann:

D r e i Romanzen op. 94 Nicht

solistengasjementer

har

også

hun

vært

solist

med med

Prague

tsjekkoslovakiske Kungliga

Svenska

T i l d a g l i g e r I n g e l a Ø i e n a l t e r n e r e n d e solofløytist i B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r , o g d e s u t e n e n a k t i v k a m m e r m u s i k e r , b l . a . m e d l e m a v B I T 20 Ensemble. P i a n i s t e n G e i r B o t n e n ( 1 9 5 9 ) f i k k s i n første u t d a n n i n g hos J i r i H I i n k a v e d

schnell

B e r g e n m u s i k k o n s e r v a t o r i u m , o g h a d d e s i n d e b u t k o n s e r t i O s l o 1988.

Einfach, innig Nicht

fløytekonkurransen « T h e

medførte

henne m a n g e s o l i s t o p p g a v e r i e n r e k k e e u r o p e i s k e l a n d .

2.gang i B K , l.g.fl/klv, sist obo/klv 16.01.91.

(1810-1856)

Videre

i den internasjonale

k a m m e r o r k e s t e r n . Ingela Øiens engasjement i s a m t i d s m u s i k k h a r også gitt

Pause Robert

1981,

H a n fikk t i d l i g e n g a s j e m e n t e r s o m s o l i s t o g k a m m e r m u s i k e r , o g h a r t u r n e r t i

schnell

Skandinavia,

England,Tsjekoslovakia,

USA

og

det

fjerne

Østen.

R e p e r t o a r e t s p e n n e r f r a b a r o k k t i l s a m t i d s m u s i k k , m e n s p e s i e l l t k j e n n t er Edvard

Grieg:

(1843 - 1907)

Sonate i G - d u r op. 13 4 . g a n g i B K sist 22.01.97. l . g a n g fløyte o g k i v . A r r . : P e r Øien Lento doloroso - allegro Allegretto tranquillo Allegro

animato

vivace

Botnen som t o l k e r av de norske komponistene

E d v . G r i e g og G e i r r Tveits

k l a v e r v e r k . B l . a . h a r B o t n e n u t g i t t « F e m t i f o l k e t o n a r frå H a r d a n g e r » på plate i 1983 o g G r i e g s o p . 66 o g o p 77 ( f o l k e t o n e b e a r b e i d e l s e r ) på S I M A X . Neste k o n s e r t :Onsdag 9. april k l . 19.00 i Håkonshallen. «DE U N G E S KAMMERKONSERT» Bergens K a m m e r m u s i k k f o r e n i n g , Postboks 9 3 5 , 5 0 0 2 B e r g e n . Formann : F i n n Totland, Edv.Griegsvei 12,5037 Solheimsviken. T l f . 55-16 99 8 7 / 5 5 - 2 9 6 8 5 1


p r

o g r

a

m

-

u k e

9 / 1 9 9 7

K o n s e r t e r m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G K L .

2 7 . O G F R E D A G 1 9 . 3 0I

Dirigent:

2 8 .

F E B R U A R

G R I E G H A L L E N

Andras

Ligeti

Solister: The Rascher Saxophone

Quartet

Carina Rascher - Harry White Bruce Weinberger - Kenneth Coon

Sebastian Dörfler, Mikhail Iakovlev,

cello bratsj

Gustav Mahler (1860-19U)

Richard

F r a s y m f o n i n r . 5, c i s s - m o l l

Don Quixote, F a n t a s t i s c h e V a r i a t i o n e n über e i n Thema ritterlichen Charakters für g r o s s e s O r c h e s t e r , op. 35

Adagietto: Sehr langsam Ketil Hvoslef (1939) K o n s e r t for s a x o f o n k v a r t c t t og o r k e s t e r ( u r f r a m f ø r i n g )

Strauss (1864-1949)

Solister: S e b a s t i a n Dörfler og M i k h a i l I a k o v l e v

Solister: The R a s c h e r S a x o p h o n e Q u a r t e t

Konsertmester: Valdis Zarins

PAUSE

K o n s e r t e n 27/2 s e n d e s d i r e k t e i N R K P 2 .

HARMONIEN B e r g e n

Tlf.

5 5

21

61

F i l h a r m o n i s k e

0 0

-

O r k e s t e r

F a x . 5 5

31

8 5

3 4


Bergen

Filharmoniske

Dirigent:

Janos

Solister:

Arve

Orkester

Fiirst

Tollefsen,

Frans Cristina

Ortix,

Egmont, ouverture, op.

Konsert for fiolin, cello,

K o n s e r t O N S D A G Kl I

.

n r .

1 2 .

5

M A R S

1 9 . 3 0

G R I E G H A L L E N

fiolin

Melmerson,

og orkester, C-dur, op.

cello klaver

84a

klaver 56

Allegro Largo Ftondo

alla

Polacca

Pause

Symfoni nr. 4, B-dur, op. Adagio

- Allegro

60

vivace

Adagio Allegro Allegro

Konsert

vivace non

meste

troppo

r:

Va Idis

Zarins


Bergen

Filharmoniske

Dirigent:

Solist:

Orkester

Janos

Helge

Fiirst

Kjekshus,

klaver

Leonore-ouverture nr. 3, op.

Konsert for klaver og nr. 3, c - m o l l , op.

K o n s e r t O N S D A G KL. I

n r . 1

5 . -I

Allegro

con

72b

orkester

37

brio

Largo

M A R S

9 . 3 0

G R I E G H A L L E N

Hondo:

Allegro

Pause Symfoni nr. 3, E s s - d u r ,

op.

55

"Eroica"

Allegro Marcia

con funèbre:

Scherzo: Finale: Poco

Adagio

Allegro Allegro andante

Konsertmester: 8

brio assai vivace molto -

Presto

Va Ici i s

Za

rins


Northern

Slnfonia

Dirigent:

Solist:

Heinrich

Bradley

Sch i f f

CreswicK,

fiolin

Coriolan, ouverture, op. 62

Symfoni nr. 2, D-dur, op. 36

Adagio

K o n s e r t T O R S D A G KL. I

P E E R

I

n r . 2 6 .

M A R S

molto

- Allegro

con

brio

Larghetto Scherzo:

Allegro

Allegro

molto

9 . 3 0

G Y N T

S A L E N

Pause

Konsert for fiolin og orkester, D-dur, op. 61

Allegro

ma non

troppo

Larghetto Ftondo:

Konsertmester:

14

Allegro

Claire

Thompso


Bergen

Filharmoniske

Instruktør:

Anne

Kor Randlne

Overby

Symfoni nr. 1, C-dur, op. 21

Adagio

mo/to

Andante Menuetto:

LØRDAG K L . I

n r . 4

8 . 1

Allegro

Orkester

ma non poco

Presto

FU r st

-X-

Bolstad,

sopran

molto

tenor

Bo ry s i em

i cs ,

bass

*

Kt'R

sms

sempre

Konsertmester:

O'Neal,

K rzysztof

e

- Allegro maestoso ben

cantabile assai

- Allegro

énergie

marcato

K u a i n o ,

Ingmiijmg mexxosopran James

troppo,

vivace

Andante Anne

vivace vivace

maestoso

Molto Adagio

Solister:

e

Symfoni nr. 9, d - m o l l , op. 1 25

9 . 3 0

G R I E G H A L L E N

Ja nos

e

molto

M A R S

Filharmoniske

Dirigent:

mo/to

- Allegro

brio

moto

Pause

un Bergen

con con

Allegro

Adagio

K o n s e r t

- Allegro

cantabile

d o L B F Z Z

Valdls

Zarlns


Bergen

Filharmoniske

Dirigent:

Solist:

Orkester

Janos

Boris

Fiirst

Berman,

klaver

Konsert for klaver og orkester nr. 5, E s s - d u r ,

op.

73

Allegro Adagio

K o n s e r t F R E D A G KL. i

n r .

1 4 .

6

M A R S

un poco

Ftondo:

mosso

Allegro

Pause

1 9 . SO

G R I E G H A L L E N

Symfoni nr. 5, c - m o l l , op.

Allegro

con

Andante Allegro

con

67

brio moto

-

Allegro

Kon

se

rt nm e ste

r:

Va I cl i s

Za

rin

s

35


• r o g r a m

-

u k e

1 2 / 1 9 9 7

K o n s e r t m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

2 0 . M A R S

Dirigent: Solist:

K L . 1 9 . 3 0 I

Robert

Spano

Yuri Bashmet,

Alexander Tsjaikovskij (1946) K o n s e r t for b r a t s j og o r k e s t e r n r . 2, med solo k l a v e r , op. 53 «Studies i n o r d i n a r y t o n e s »

bratsj

Alexandr Skrjabin (1872-1915) S y m f o n i n r . 3, c - m o l l , op. 43 «Le D i v i n P o è m e » Introduction: Lento Luttes: Allegro Voluptés: L e n t o Jeu divin: Allegro

Andante Con moto Adagio, a tempo rubato Allegro ma non troppo A d a g i o - A l l e g r o con b r i o Solist: Y u r i

G R I E G H A L L E N

Bashmet

Konsertmester: Valdis Zarins

PAUSE

Konserten sendes direkte i N R K P2.

HARMONIEN B e r g e n

Tlf.

5 5

21

61

F i l h a r m o n i s k e

00

-

Fax.

5 5

O r k e s t e r

31

8 5

34


SKOLEKONSERTER I GRIEGHALLEN MED BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER ONSDAG 2/4, TORSDAG, 3/4 FREDAG 4/4-97 KONSERTER: KL.11.30 OG 12.45 DIRIGENT/KONFERANSIER: ELDAR NILSEN PROGRAM Harald

Sæverud:

1.

Fa'ens

2.

Blandet

3. 4.

femsteg

(Peer

selskap

Gynt

(Peer

suite n r . l )

Gynt

suite n r . l )

Kjempeviseslåtten Gay Day, 3.sats

5.

flnitra

f r a Minnesota-symfonien(nr.8)

(Fra Peer

6.

A n i t r a s dans

7.

Dovreslått

8.

I

Gynt

s u i t e n r . l a v Sæverud)

( F r a Peer Gynt

( F r a Peer Gynt

Dovregubbens

h a l l

av Grieg)

a v Sæverud)

( F r a Peer Gynt

av

Grieg)


HARMONIENS VENNER - INTIMKONSERT P E I S E S T U E N I H O T E L L T E R M I N U S , M A N D A G 7. A P R I L K L . 19.30 Steffen Blindheim, obo Espen Lilleslåtten, fiolin Thomas Müller, bratsj Jörg Berning, cello


o g r a m

-

u k e

1 5 / 1 9 9 7

K o n s e r t e r m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G K L .

1 0 . O G F R E D A G 1 9 . 3 0 I

Dirigent:

Aldo

sopran baryton

Filharmoniske

Prosjektkor

fra

Kor Griegakademiet,

Institutt

for

Bergen Instruktør:

A P R I L

Ceccato

Solister: Elisabeth Meyer-Topsøe, Andreas Schmidt, Bergen

1 1 .

G R I E G H A L L E N

musikk Operakor

Anne

Randine

Øv er by

Johannes Brahms (1833-1897) T r a g i s k o u v e r t u r e , op. 81 E i n d e u t s c h e s R e q u i e m , op. 45 I.

S e l i g s i n d , die da L e i d t r a g e n Poco a n d a n t e e con espressione

V.

Ihr habt n u n Traurigkeit Andante

II.

D e n n a l l e s F l e i s c h , es i s t wie G r a s M o d e r a t o i n modo d i m a r c i a , poco sostenuto - A l l e g r o non troppo

VI.

Denn w i r haben hier keine bleibende Statt Andante - Vivace allegro

III.

H e r r , l e h r e doch m i c h A n d a n t e moderato

V I I . S e l i g s i n d die T o t e n Maestoso

IV.

W i e l i e b l i c h s i n d deine W o h n u n g e n Con moto moderato

K o n s e r t m e s t e r : E s p e n Lilleslätten

K o n s e r t e n g i s m e d støtte fra B a n k s j e f C. J . E g e o g h u s t r u E l i s a s f o n d t i l H a r m o n i e n .

HARMONIEN _

Tlf.

5 5

21

v

B e r g e n

61

0 0

F i l h a r m o n i s k e

-

F a x . 5 5

O r k e s t e r

31

8 5

3 4


100

H

a

m

A N N I V E R S A R Y

i

d

S

C O N C E R T

æ

y

SÆVERUDJUBILEET

G R I E G H A L L E N

T O R S D A G

17.

A P R I L

e

r

u

d

1997

19 9 7

K L .

19


Harald Sæverud 100

ÅRS

J U B I L E U M S K O N S E R T

100 A N N I V E R S A R Y

CONCERT

MEDVIRKENDE:

Bergen Filharmoniske Orkester / Bergen Philharmonic Orchestra DIRIGENT SOLIST

Ingar Bergby

/ CONDUCTOR:

/ SOLOIST:

KONSERTMESTER

Trond Sæverud, / LEADER:

fiolin/violin

Espen Lillesletten

INTRODUKSJON/INTRODUCTION:

Haagen Ringnes

SKUESPILLERE F R AD E NNATIONALE SCENE ACTORS FROM BERGEN NATIONAL

/

THEATRE:

Merete A r m a n d , Mads Ousdal o g Trine W i g g e n INSTRUKTØR/PRODUCER: DANSERE

F R A/ DANCERS

Svein Sturla Hungnes

F R O M

N Y ECARTE

BLANCHE:

M i g u e l A z q u e , Gaute Grimeland, Ludde Hagberg, Youshifumi Inao o g Rennie M i r o KOREOGRAFI LYSDESIGN

/ C H O R E O G R A P H Y :

/ LIGHTING:

Erik Rulin

Paul Vidar Sævarang


Program \NTRODUKSiON/INTRODUCTION: HARALD

Haagen Ringnes (17.4)

SÆVERUD:

Symfonisk fantasi / Symphonic fantasia, op. 2a Fiolinkonsert / Violin Concerto, op. 37 Allegro ma non troppo Andante sostenuto Allegro molto

Trond Sæverud, fiolin/wb//n PAUSE/

INTERMISSION

Utdrag fra "Peer G y n t " . Konsertant fremførelse. /

From "Peer Gynt". Semistagedperformance: Peer - ludium Fa'ens femsteg / The Devil's Five-Hop Dovreslått / Dovretroll Jog Salme mot Bøygen / Hymn against the Boyg Blandet Selskap / Mixed Company Anitra Gravsalme / Grave Hymn Sov du dyreste gutten min / Sleep my precious, my darling boy

Skuespillere fra Den Nationale Scene / actors from Bergen National Theatre. Dansere iraldancers from Nye Carte Blanche.

Konserten er støttet av / with the support of Kavli's Almennyttige Fond


100

A N N I V E R S A R Y

C O N C E R T


KAMMERKONSERT, SØNDAG 20. APRIL KL. 19.30 I PEISESTUEN PÅ HOTEL TERMINUS MED GRO SANDVIK, FLØYTE EINAR RØTTINGEN, KLAVER

PROGRAM: Walter Piston: SONATE (fløyte og klaver) Allegro moderato e con grazia Adagio Allegro Vivace Ketil Hvoslef: BEETHOVENFANTASI Knut Vaage: FORTUNA

(klaver)

(fløyte, piccolo, altfløyte og klaver) Hoccetus Lento ma con leggieranza Scherzo con brio Cantabile (rna brioso) Divertimento graziozamente

u r f r a m f ø r i n g

Pause

Sverre Bergh: VARIASJONER Bohuslav Martinu: SCHERZO

OVER

"Ach, Du Heber Augustin"

(DIVERTIMENTO)

(fløyte)

(fløyte og klaver)

Henryk Mikolaj Gorecki: FOR YOU, ANNE-LILL (fløyte og klaver) t Bohuslav Martinu: SONATE NB- 1 (fløyte og klaver) Allegro moderato Adagio Allegro poco moderato

Vennligst snu arket


r

o g r a

m

-

1 7 / 1 9 9 7

u

K o n s e r t e r med B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r D E T O R S D A G

U N G E S

24. O G F R E D A G

K O N S E R T

2 5 . A P R I L

Dirigent:

K L . 1 9 . 3 0 I

Hannu

Konferansier:

G R I E G H A L L E N

Koivula

Erling

Dahl

jr.

William Walton (1902 1983) Konsert for b r a t s j og o r k e s t e r 1. A n d a n t e comodo 2. V i v o , con m o l t o p r c c i s o

Sergej Koussevitzky (1874-1951) K o n s e r t for k o n t r a b a s s og o r k e s t e r , op. 3 1. A l l e g r o 2. A n d a n t e

Solist: E i l e v S k i n n a r m o

Solist: M a r i u s Knudsen Flatby

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) Konsert for t u b a og o r k e s t e r , f - m o l l 1. P r e l u d e : T e m p o a l l e g r o m o d e r a t o 2. R o m a n c e : A n d a n t e s o s t e n u t o 3. R o n d o a l l a t e d e s c a : A l l e g r o

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) F r a «La C l e m e n z a d i Tito» P a r t o , p a r t o , m a t u b e n mio Gioacchino Rossini (1792-1868) F r a «LTtaliana i n Algeri» C r u d a sorte! Solist: Tuva Haugen Semmingsen, mezzosopran

Solist: F r o d e A m u n d s e n Antonin Dvorak (1841 1904) K o n s e r t for cello og o r k e s t e r , h - m o l l , op. 104

Johannes Brahms (1833-1897) K o n s e r t for k l a v e r og o r k e s t e r nr. 1, d - m o l l , op. 15 1. s a t s M a e s t o s o Solist: leva Struzaite

1. sats A l l e g r o Solist: J o n a t h a n A a s g a a r d PAUSE

K o n s e r t m e s t e r : E s p e n Lilleslåtten K o n s e r t e n g i s m e d støtte a v S t a t o i l

S T A T O I L

Ù

HARMONIEN B e r g e n

Tlf.

5 5

21

61

00

-

F i l h a r m o n i s k e

Fax.

5 5

31

O r k e s t e r

8 5

34


iergens

Kammermusikkforening Stiltet 1935

Gunnar Sævigs S a l Onsdag 30. april K l . 19.30

L i v

Elise

konsert nr. 426.

N o r d s k o g

sopran 8 Cellister f r a

B F O

under ledelse av Sebastian Dörfler Verk av : Saint-Saéns,Offenbach, Dörfler, Joplin, Goltermann, Schumann, Sousa, Villa-Lobos, Thomas-Mifune. K o n s e r t e n realiseres i s a m a r b e i d med :

Stiftelsen Harmonien Bergen Filharmoniske Orkester Bergen Kommune, Kulturavdelingen Rikskonsertene Programmet gjelder som adgangstegn ; K r i 0 0 / 50.


P

R

O

G

Gunnar Sævigs Sal :

R

A

Om aftenens konsert:

M

3 0 . april 1997

K l . 19.30.

Liv Mise Nordskog ,sopran 8 Cellister fra Bergen Filharmoniske Orkester Sebasteian Dörfler,primas, Sall\' OucnIhcr, Waller Heim, Bodil Erdal, Jörg Bertling, Allred Sundal, .lane Odriozola, Tjark Nicuwelling

Våren c r i g j e n i f e r d m e d å gjore seg gjeldende - og vi k a n ta f a r v e l med vinterens f a v n t a k , idet a v s l u t n i n g s k o n s e r t e n i n n v a r s l e r o v e r g a n g e n l i i F e s t s p i l l t i d og m e r s o m m e r l i g e i i t c n d o r s - a k t i v i t e t e r . K o n s e r t e n , d e n siste s a m a r b c i d s k o n s e r t e n m e d « H a r m o n i e n » og B F O sesongen - 9 6 / 9 7 , m a r k e r e r slutten på en æra i f o r e n i n g e n s h i s t o r i e . Direktør L a i l a K i s m u l f i k k , ved s i n f r a t r e d e n i « H a r m o n i e n » , et « L i v s v a r i g m e d l e m s k a p » i gave f r a B K .

Waltzer Collage

Thomas-Mifunc

I sine 40 (6 c e i i o .

begivenhetsrike

år

har Laila

Kismul, sammen

med

bla

vår

i n t e n d a n t A l b e r t L e p s ø e , vært m e d på å legge g r u n n l a g e t f o r et f r u k t b a r t og t r a d i s j o n s r i k t s a m a r b e i d f o r k a m m e r m u s i k k e n i B e r g e n .

Scott j n p i i n

Reindeer R a g

Doificr

Medieval Memories

A f t e n e n s k o n s e r t er L a i l a K i s m u l s første s o m p e n s j o n i s t og

(3 c c m ) .

den siste

som r e p r e s e n t a n t f o r « H a r m o n i e n » og B e r g e n s F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r . F o r d i k a m m e r m u s i k k e n står henne så nær, h a r L a i l a K i s m u l , (4ceiio.

g j o r t sitt

ytterste f o r å lave et « k a m m e r m u s i k a l s k frikvarter» f o r sine k j æ r e B F O musikere.

Goiicrmann

Serenade & Romanze

snusa

Washington Post

(4 c e i i o .

Når L a i l a K i s m u l og A l b e r t Lepsøe t r e k k e r seg t i l b a k e f r a 40 tjeneste f o r k a m m e r m u s i k k e n , m a r k e r e r det s l u t t e n på en æra, s o m

års med

enkel s y m b o l i k k k a n u t t r y k e s : _ «Laila + A l b e r t = K a m m e r m u s i k k » . (4 c e i i o .

Bergens K a m m e r m u s i k k f o r e n i n g h a r fått en a r v å føre v i d e r e . V e d s i n i n n s a t s er

L a i l a K i s m u l og A l b e r t L e p s ø e , s o m begge h a r

mottatt k o n g e n s f o r t j e n s t m e d a l j e ,

Pause

arbeid

med

å opprettholde

et f o r b i l d e t i l i n s p i r a s j o n f o r det

e l godt k a m m e r m u s i k a l s k

videre

t i l b u d t i l våre

m e d l e m m e r , s p o n s o r e r og s a m a r b e i d s p a r t n e r e , s a m t byens m u s i k e r e og det øvrige p u b l i k u m . H j e r t e l i g t a k k for ærefull innsats .

G r a n d Duo Consertante

OfTcnhach

Sopran med

Celloensemhle

1. a l l e g r o m o d e r a t o

I aftenens

2. a n d a n t e

ensemble. M e d seg h a r de 8 cellistene d e n s y n g e n d e

program

L i v Elise N o r d s k o g 3. a l l e g r e t t o n o n t r o p p o

presenterer , som

viiia-Lobos

Träumerei ( S c e l l i ) . Bachianas Brasileiras s

(8 c e l l i & s o p r a n )

vi h a r hatt gleden

Dørfler

BFOs

fiolinisten

nye

cello-

, sopranen

a v å møte ved

tidligere

anledninger. Det b l i r et i n t e r e s s a n t

Schumann

Sebastian

møte m e d flere

komponister

b l a . et s t y k k e

S e b a s t i a n D ø r f l e r h a r k o m p o n e r t selv.

nr.5

Neste k o n s e r t : Onsdag 24.scpteml>erl997, K L . 19.30. i Troldsalen.(BK-BFO-Slil't.Harmonien). Erclla og Y a v o T a h n i forsterket med BFOs Floytcgruppe. Bergens K a m m e r m u s i k k f o r e n i n g , P o s t b o k s 935, 5002 B e r g e n . F o r m a n n : F i n n T o t l a n d , E d v . G r i c g s v e i 12, 5037 S o l h e i m s v i k e n . T l f . 55-16 99 87 / 55 - 29 68 51

som


r

-

o g r a m

u k e

1 9 / 1 9 9 7

K o n s e r t m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r J O N S D A G

7 . M A IK L . 1 9 . 3 0 I

Dirigent: Solist: Gioacchino

Elise

Jin

Wang

Båtnes,

Rossini (1792-1868)

Barberen i Sevilla, ouverture Wolfgang

G R I E G H A L L E N

Amadeus

Mozart (1756-1791)

K o n s e r t f o r f i o l i n og o r k e s t e r nr. 3, G - d u r , K V 216

Antonin

fiolin Dvorak (1841-1904)

S y m f o n i n r . 9, e - m o l l , op. 95 «Fra d e n n y e v e rd e n » Adagio - Allegro molto Largo Scherzo: Molto vivace A l l e g r o c o n fuoeo

Allegro Adagio Rondeau: Allegro Solist: E l i s e Båtnes

Konsertmester: Valdis Zarins

PAUSE

HARMONIEN 5f^y

Tlf.

B e r g e n f i l h a r m o n i s k e

5 5 21 61 0 0 -

o r k e s t e r

F a x . 5 5 31 8 5 3 4


K o m p o n i s t : Håkon B e r g e Regi: B e n t e i n B a a r d s o n Scenografi o g kostymer:

B I T 2 0

Kari Gravklev

N

S

E

M

Klarinett

Kvamme

Trompet: L a s s e

Slagverk: R o l f

Økland Rossing Suther

Agave: A n n e

Fiolin: K a r i

F R A

Elbass: K n u t

Pettersen

Korfører: U n n i K r i s t i n S k a g e s t a d ? V

Suzie Jens

Davies Francke Graff

Johanna Jonasson Lena

Meland

Henriette Henriette

Slorer Blakstad

Line Tørmoen

Skodvin Mæland

Saksofon: J a n Kåre

Armand

Korfører: S i s s e l I n g r i T a n k - N i é ( s e n

Kristin

D N S

Slagverk: H a r a l d

Andersen

I1ISIII

Guenther

Kontrabass: J a n n e J o h a n s s o n

sttimmm

Gjeter: A n d e r s M o r d a l

Mouritzen

Cello: Sally

M . Eikaas

Tiresias: B e r t e Synnøve T a r a l d s e n

Korfører: G e r a l d

Rotevatn

Sæverud

Bratsj: l l z e K l a v a

Hugaas

Korfører. M e r e t e

K.Seldal

Fiolin: T r o n d

Egge

Korfører: B j ø r n W i l l b e r g

Nordby

Tangentinstrumenter: J a r l e

Sparbo

Nilsen Florvåg

Holter

Slagverk: I n g a r B e n .

u i i i i u m i

i

I ),•

s i

)l

i

>

Øien

Gulbrandser

Trombone: J o h n - A r i l d

Kadmos: Ketil

E

/ bassklarinett: Håkon

Horn: Christian

Dirigent: I n g a r B e r g b y

Dionysos: G u r i

L

Klarinett / bassklarinett: B e n g t Fagott: O d d m u n d

Pentevs: Njål

B

Fløyte I p i c c o l o f l o y t e : I n g e l a Fløyte / piccolofløyte: L i n e

Koreografi: T o r i l l B e r n a t e k Dramaturg: B o d i l

E

Hystad


Inspisient: K j e l l A r v e

Vorland

Orkesterinspisient: R a g n v a l d

Wernøe

Lyddesign: B j a r t e V a g e Lysdesign: A r n e

Agnes

Gullberg

Teresa

Fersum

Bente

Finserås

Sølvi M . H a n s e n Isabelle

Henry

Nanna-Beth

Konglevoll

Ingrid Johanne Florence

Lomeland

Zurstrassen

M a Bakke

Linda

Børnes

Silje Folkedal Randi

Kalgraff

Ruth

Larsen

Jeanett

Magnussen

Te n o r David Edvard

Fielder

Rieber-Mohn

Arne Magnar Dag

Rygg

Skarstein

B a s s Oddbjørn Svein Bent likka

Ystebø

S c e n e m e s t e r : T o m Bjørkly / F r a n k

Bjørø

Sufflør: N i k o l i n a W i b e r g Rekvisitør: C a t h r i n e

Hopstock

/ Dorthe Mowincket

Keyser

Prosjektleder: Øyvind E s k i l d s e n Musikkopptak: Team Studio / Frode Y t r e - A r n e . F o t o g r a f e r i n g e l l e r lydbåndopptak u n d e r f o r e s t i l l i n g e n e r i k k e tillatt.

A I t Anne

Kambestad

Sminke: M a r g o t

S o p r a n

Hanto

Haukenes Kvalvik Leppænen

Jan M . A . Steinbakken

B r u k av m o b i l t e l e f o n må i k k e f o r e k o m m e

i teatersalongen

Et s a m a r b e i d s p r o s j e k t m e l l o m F e s t s p i l l e n e i B e r g e n . BIT 2 0 Ensemble, N y e C a r t e Blanche, Bergen Filharmoniske K o ro g D e n Nationale Scene. F o r e s t i l l i n g e n v a r e r ca. It 1 0 m i n . Ingen pause.

Urpremiere

D N S Store

Scene

til F e s t s p i l l e n e , 2 1 . m a i 1997


F E S T S P I L L E N E B E R G E N

p

I B E R G E N

I N T E R N A T I O N A L

r

o

g

r

1997

F E S T I V A L

a

m

O

Ă&#x2026;pningsseremoni De 45. O

G

N

R

Internasjonale

S

D

I

A

E

G

G

2

H

Festspill 1

A

.

L

M

L

A

E

I

N


o

Åpningsseremoni Opening Cecilie

Ore (1954

Harald

Ceremony Festina L e n t e - Fanfare

)

Sceverud(1897-1992)

Fanfare K o n g e n k o m m e r / T h e K i n g A r r i v e s Kongesangen Harald

I "God

i Bergen,

Bergen International

Ingmar

Festival,

45. I N T E R N A S J O N A L E G

r

i

e

g

h

a

l

l

e

n

2 1 . m

a

i1 9 9 7

The

piano

Gimse

Norway

FESTSPILL k

l

.

1 2 : 4 5

Galdreslåtten

Sæverud

op. 20

D a n z a sinfonica c o n passacaglia p e r o r c h e s t r a Jan

Erik

Vold Egil

Roy P l a s s e n e

King"

Ordfører i B e r g e n / M a y o r o f B e r g e n

Ljones,

Harald

D E

the

Kjempeviseslåtten o p . 2 2 - 5 / T h e Ballad o f R e v o l t

Sæverud

Håvard

Festspillene

Save

Festspilltale / Festival Speech piano

Kapstad

trompet

Nikolaisen

b e s i n n t a t t s e n e s t k l . 12.30

a u d i e n c e i s r e q u e s t e d t o b e s e a t e d a t 12.30 p . m .

Bhårata-Natyam A l a r m e l Valli, dans./ dance, india Urna Muthukuaraswamy,

lederldirector

P r e m a R a m a m o o r t h y , sang/song Shobhana Swamy, Nattuvanar, cymbal Sakthivel S u b r a m a n i a m M u r u g a n a t h a m , M r i d a n g a m , p e r k u s j o n / p e r c u s s i o n V i j a y V e n k a t e s h w r Inala, f l o y t e / f l u t e

Kåre Rommetveit i Festspillenes s t y r e / C h a i r m a n o f the B o a r d o f D i r e c t o r s

Hans Majestet Kong Harald

Fedrelandssangen

Johan

VI His Majesty King Harald V

I The National

Halvorsen

Anthem

(1864-1935)

Bergensiana / R o c o c o Variations o n an O l d Bergen Tune

Bergen Filharmoniske Orkester I Bergen Philharmonic

Orchestra

D i r i g e n t / C o n d u c t o r : Ingar Bergby I o g u t e n f o r G r i e g h a l l e n 21. mai m e d v i r k e r d e t franske t e a t e r e t / a l s o p a r t i c i p a t i n g : Les P a d o x , C o m p a g n i e D o m i n i q u e

Houdart


F E S T S P I L L E N E B E R G E N

I B E R G E N

I N T E R N A T I O N A L

I

F E S T I V A L

K O N G E S A N G E N

Gud sign vår Konge god, sign ham med kraft og mod, sign hjem og slott. Lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd hellige troskapsbånd om folk og drott. F E D R E L A N D S S A N G E N

p

r

o

g

r

Hoffmanns

eventyr

Komische O N S D A G

2 1 . M A I

a

O G

Oper F R E D A G

2 3 . M A I

Ja. vi elsker dette landet som det stiger frem, furet værbitt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor, :/: og den saganatt som senker drømme på vår jord. :/: B E R G E N S I A N A

Jeg tok min nystemte sitar i hende, sorgen forgikk meg på Ulrikens topp, tenkte på bauner om de skulle brenne og byde mannskap mot fienden opp; «følede freden, ble glad i min ånd og grep til min sitar med lekende hånd.»

G

R

I

E

G

H

A

L

L

E

N


PERSONER/

CAST:

Hoffmann, dikter/ poet Neil

Wilson

Dikterens muse/ the Poets Muse, Niklausse Roger

Smeets

Stella, O l y m p i a , Giulietta, Antonia Dagmar

Schellenberger

Lindorf, CoppĂŠlius, Dappertutto, D r Mirakel Jiirgen

Freier

Andreas, Cochenille. Pitichinaccio, Franz

Komische Oper,

Berlin

Giinter

Kurth

Lutter, verten /taverner

HOFFMANNS The

Tales

av / by

of

EVENTYR

Rudolf A s m u s

Hoffmann

Nathanael, student

Jacques Offenbach

Olaf

Heitmann, student

Libretto: Jules B a r b i e r / M i c h e l C a r r e

Bernd

Etter F r i t z Oesers k i l d e k r i t i s k e nyutgĂĽve i en versjon f o r K o m i s c T y s k oversettelse /

Haye

German translation G e r h a r d

Grabowski

Spalanzani, oppfinner/ an inventar

Schwalbe

Based on Fritz Oeser's Critical Edition in a version for the Komische 0\

Hans Otto

Rogge

Schlemihl Dirigent

Kostymer

Harry Kupfer

I Costume

Bergen

Opers

designer:

/ Chorus

Master:

kor I Chorus

Filharmoniske Philharmonic

Crespel

Hans Schavernoc

I Set designer:

Korledelse Komische

Shao-Chia Lii

I Conductor:

Regi I Producer: Scenografi

Hans Dieter Kaschel

Reinhard Heinrich Peter W o d n e r

of the Komische

Orkester/

erner

Haselau

Antonias mor/ Antonia 's mother Cornelia Wulkopf

Op

The Berg,

Orchestra P a u s e e t t e r 3. a k t / Interval after Act 3.


K o m i s c h e O p e r , Berlin Intendant/

General

Manager:

Albert Kost Operasjef

og sjefsregissør/ Principal

Director

and

Producer:

Harry Musikksjef

Opera

Kupfer

I Music

Yakov

Director:

Kreizberg

Sponsor/

M e d støtte fra /

Sponsored by

with the support of

Tysklands A m b a s s a d e , O s l o Botschaff der Bondesrepublik Deutschland, Oslo

=

Den norske Bank


F E S T S P I L L E N E B E R G E N

p

I B E R G E N

I N T E R N A T I O N A L

r

o

g

r

1997

F E S T I V A L

a

m

"Promethevs Bergen F

R

E

"

Filharmoniske D

A

G

Orkester 3

0

.

M

A

I


I

Bergen Filharmoniske

I

Orkester The Bergen

Philharmonic

Dirigent/Conductor

Martyn Brabbins Bergen The

Bergen

Anne Randine

,

..M

Claude D e b u s s y s s k i l d r i n g av havet er et slags idealisert t o n e m a l e r i . I et brev Ira 1903. det året han begynte på " L a m e r " , s k r i v e r han: " J e g har elsket havet l i d e n s k a p e l i g . .. .jeg har en uendelighet av m i n n e r o m det på lager, o g etter m i n o p p f a t n i n g er m i n n e n e m e r verd e n n \ irkeligheten, l o r dens skjønnhet dreper ofte t a n k e n . "

Orchestra

Filharmoniske K o r / Philharmonic

Øverby

Chorus

K o r l e d e r / Chorus

A r v e Tellefsen Håkon Austbø

fiolin/-violin klaver/

piano

R o b b e r t v a n S t e i j n lysorgel/ colour R o b v a n de P o e l Håkon Austbø Jan H o l s b e r g e n

Director

Lysdesign/

keyboard

lighting lighting

Lysdesign/

l y s t e k n i k k / lighting

design design technician

A r n e Nordheim er i d a g den norske k o m p o n i s t e n s o m har fått størst internasjonal anerkjennelse. H a n har skrevet m u s i k k i de fleste sjangre o g mottatt en r e k k e priser. M a n g e av hans v e r k e r er resultat av oppdrag fra ledende orkestre o g dirigenter over hele verden. H a n s siste verk, f i o l i n k o n s e r t e n , er tilegnet A r v e Tellefsen på 60-årsdagen

Claude

Debussy

(1862-1918)

La M e r ( H a v e t / T h e Sea) Tre symfoniske s k i s s e r / T h r e e Symphonic Sketches

o g f i k k en begeistret mottakelse v e d uroppførelsen i O s l o i februar 1997. K r i t i k e r e n (dar K a r e v o l d påpeker at konserten viser n y e sider v e d k o m p o n i s t e n s tonespråk. H a n nevner i denne s a m m e n h e n g spesielt " d e sangbare elementene, e k s e m p e l v i s i d e n lange a v s l u t -

I. F r a m o r g e n g r y t i l m i d d a g s t i d på h a v e t / F r o m D a w n t i l l

Noon

2. Bølgenes l e k / Play o f t h e W a v e s 3. S a m t a l e m e l l o m v i n d e n o g h a v e t / D i a l o g u e o f t h e W i n d a n d t h e S e a

n i n g s s e k v e n s e n , der materialet bygges n e d o g s o l o s t e m m e n b l i r stående s o m en søyle av v e l k l a n g " . S a m t i d i g finner han at " k l a n g k o n stellasjonene s o m har gått igjen i flere av k o m p o n i s t e n s tidligere verker, her har veket plassen i et o r i g i n a l t forløp der d u a l i s m e n

Arne

Nordheim

Fiolinkonsert/Violin

(1932-)

Concerto

m e l l o m s o l o s t e m m e n o g orkestergruppene f r e m b r i n g e r ladede motsetninger s o m genererer e n e r g i . "

Aleksandr A l e k s a n d r S k r j a b i n var langt forut f o r sin t i d . H a n s m u s i k a l s k e språk betegnet en fornyelse o g et totalt nytt s y n på tonalitet. Tonediktet " P r o m e t h e u s " er også et av historiens første e k s e m p l e r på

Skrjabin

(1871-1915)

Promethevs, "Le Poéme du Feu", op. 60 D i k t e t o m Ilden/Poem o f Fire

en m u l t i m e d i a f o r e s t i l l i n g . Verket er skrevet for k l a v e r , stort orkester og k o r o g i partituret finnes et t o s t e m m i g parti, " L u c e " ( L y s ) . K i l d e n e v i s e r at k o m p o n i s t e n her tenkte seg bruk av l y s o r g e l , et instrument som var blitt konstruert i 1895. D e t er kjent at S k r j a b i n så e n s a m m e n h e n g m e l l o m l y d o g farger, o g var overbevist o m at det e k s i s terte en forbindelse m e l l o m k v i n t s i r k e l e n o g fargespektret.

L y s s t e m m e n i " L e Poéme d e F e u " e r r e a l i s e r t m e d støtte a v / T h e ' L u c e ' p a r t has b e e n r e a l i s e d w i t h t h e s u p p o r t o f Prins B e r n h a r d Fonds, D e t nederlandske

kulturministerium/The

Dutch Ministry of Culture, N O G Verzekeringen ogjanse Lichtreklame


s

Hardingtonar 97

Norheimsund Idrettshall

Fredag 13. juni k l . 19.30

OPNINGSKONSERT Bergen Filharmoniske Orkester Dirigent: Dmitri Kitajenko Solist: Geir Botnen Åse Kleveland opnar festivalen

Harald Sæverud: Galdreslåtten. DanzasLnforvica con passacaglia, op. 20

Geirr Tveitt: Konsert for klaver og orkester nr. 5 op. 156 Springar Bjøllelåi i B l i n u t c i Halling

Pause Dmitri Sjostakovitsj: Symfoni nr. 5 op. 47 Moderato Allegretto Largo Allegro non troppo

Konserten er støtta av Sævemdjubileet.


r o g r a m

-

u k e

2 5 / 1 9 9 7

K o n s e r t m e d B e r g e n F i l h a r m o n i s k e O r k e s t e r T O R S D A G

1 9 .J U N I

Dirigent:

K L . 1 9 . 3 0I

G R I E G H A L L E N

Dmitri Kitajenko Solister: klaver - Ingela Øien, fløyte cello -Fred Johannesen, horn

Boris Berezovsky, Sebastian Dörfler,

Konferansier:

Erling

(1873-194:1)

Sergej Rakhmaninov

K o n s e r t for k l a v e r og o r k e s t e r n r . 3, d - m o l l , o p . 3 0

Dahl Peter

jr.

Tsjaikovskij

(1840-1893)

N o c t u r n e for cello og orkester, op. 19, n r . 4

Allegro ma non tanto Intermezzo: Adagio

Solist: Sebastian Dorfler

F i n a l e : A l l a breve

Antonio Carlos Jobiml Tor Ivar Andreassen: « Wave»

Solist: Boris Berezovsky PAUSE Wolfgang

Thelonious Amadeus

Mozart

(1756-1791)

A n d a n t e f o r fløyte o g o r k e s t e r , C - d u r , K V 315 S o l i s t : I n g e l a Øien

MonklLars

George Gershwin (1898 1937) S y m f o n i s k b i l d e , t o n e d i k t f r a «Porgy and Bess»

HARMONIEN ' bergen Filharmoniske Orkester

5 5 21 61 0 0 -

Gudim:

Solist: Fred Johannesen

Konsertmester: Rolf Sandvik

Tlf.

Erik

«Well, Y o u N e e d n ' t »

F a x . 5 5 31 8 53 4


r

Bfo 1996 1997  

Bergen Public Library