Page 1


K

O

G

R

A

M

U K E

3

4

/

1

9

on s er/ TORSDAG 26. AUGUST KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Dmitri Kitajenko Solist: Harvey Pittel, saxofon .A2 ANTHONY VAZZANA (1922)

EDVARD GRIEG (1843-1907) «Peer Gynt»-suite nr. 1, op.46 Morgenstemning Allegretto pastorale Åses død - Andante doloroso Anitras dans - Tempo di Mazurka I Dovregubbens hall - Alla marcia e molto marcato

STUDI for saxofonsolo Preambolo Vettori Ciarlone Gioco StraliCadenza. Solist: Harvey Pittel <8> ARAM KHATSJATURJAN (1903-1978)

ALEXANDER GLAZUNOV (1865-1936)

Gayaneh, ballettsuite Sverddans - Presto Konsert for altsaxofon og orkester, O p p v å k n i n g og dans - Allegro Ess-dur, op. 109 strykeRosepikenes dans - Allegro Solist: Harvey Pittel orkester Kurderdans - Allegro Vuggesang - Allegretto Humlens f l u k t ^ S kurdernes dans - Andante Rimskij-Korsakov Variasjoner - Allegro vivace AArr: R o b e r t Covally) Lesghinka - Allegro vivace Harold A r i e n : Over the r a i n b o w Konsertmester: Lars Erik ter Jung KArr: K e v i n Tayler e

u n

e

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER

9

3


UNIVERSITETET

I BERGEN

ÅRSFEST O G IMMATRIKULERING Grieghallen, fredag 27. august 1993 PROGRAM

. 10.15

Bergen Filharmoniske Orkester: Grieg: Peer Gynt, suite nr. 1, Anitras dans og I Dovregubbens hall. Dirigent: Dmitri Kitajenko Tale ved rektor, professor dr.med. Ole Didrik Lærum Tale ved universitetsdirektør Kåre Rommetveit Bergen Filharmoniske Orkester: Khatsjaturjan: Gayaneh, suite, Lesginka og Sverddans Prisutdeling: - Søren Falch og ø i e n l æ g e Sigurd Falchs fond for medisinsk videnskab

11.05

Kaffepause Immatrikulering/Borgerbrev til de nye studentene Utdeling i foajeen

W 25

Studentersangf oreningen: «Gaudeamus igitur» Dirigent: Tore Johannessen Studentersangf oreningen og Universitetets symfoniorkester: Grieg: Landkjenning Solist: Ingolf Hilland Dirigent: Angus Straton Christie Doktorpromosj on Tale ved stud.polit. Arvid Ellingsen, leder i Norsk Studentunion Bergen Universitetets symfoniorkester: Carl Nielsen: Forspill, annen akt av «Saul og David» Dirigent: Angus Straton Christie

ittca.kl. 12.15


UNIVERSITETET I BERGEN DET AKADEMISKE KOLLEGIUM

A d g a n g s k o r t Universitetets årsfest o g immatrikulering G R I E G H A L L E N Fredag 27. august 1993 kl. 10.15. Plassene må være inntatt innen kl. 10.10.

Vend!


Cofußiümj^h M

t

t

v

M

u

s

i

c

û

n

v

SESONGEN 1993/1994 Rett til forandringer

lÂuçusf

forbeholdes

OCoueméter

LØRDAG 28.

9 l p n i

SØNDAG 28. KL.

DEN NATIONALE

SCENE

Samarbeidsprosjekt med D.N.S. Peer Gynt: Musikk av Edvard

Grieg

19.30

S Ø N D A G 17. K L .

19.30

KORSKIRKEN

KORSKIRKEN

Collegium Musicums kor og orkester Dirigent:

Collegium Musicums kor, orkester og solister Dirigent:

Rolf

Sævik

Yoav Talmi

Arr.:

Solister:

G. Faure:

Egil Monn Iversen

Marianne Juvik Stebø, sopran Benedicte Sjøvoll Wæhle, alt Michael Pavelich, tenor Per Andreas Tønder, bass

Pavane, op. 50, for kor og orkester

Collegium Musicums kor og orkester Dirigent:

Bach:

Kjell Seim

er SØNDAG 24. KL.

19.30

KORSKIRKEN

Collegium Musicums kor og messingensemble C. Franck: Choral i E-dur

Solist: Kristen Øgaard,

orgel

Collegium Musicums kor Dirigent: Rolf

Sævik

Religiøse folketoner fra Norge Collegium Musicums messingensemble Dirigent: Karl O.

Midtbø

Renessansemusikk av Gabrieli

Ravel: Introduction

& Allegro

Arr.:

Juleoratoriet

Yoav Talmi

Cl (Januar

Petite suite

Debussy:

SØNDAG 30. KL.

19.30

HÅKONSHALLEN

Collegium Musicums orkester Dirigent: Dagfinn

Rohde

Solister: fean "Wells Yablonsky, fiolin Nora Taksdal, bratsj

Haydn: Symfoni nr. 12, B-dur

Mozart: Sinfonia Concertante, Ess-dur

Svendsen: Symfoni nr. 2, B-dur

G. Faure: Requiem, op. 48, for solister, kor og orkester


2. SEPTEMBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Dtnitri Kitajenko Solist: Michael Hell, cello

EDVARD GRIEG (1843-1907) Symfoniske danser, op. 64 Allegro moderato e marcato Allegro grazioso Allegro giocoso Andante - Allegro molto e risoluto ROBERT SCHUMANN (1810-1856) Konsert for cello og orkester, a-moll, op. 129 Nicht zu schnell Langsam - Sehr lebhaft

PETER TSJAIKOVSKIJ (1840-1893) Manfred, symfoni i fire scener, h-moll, op. 58 Lento lugubre Moderato con moto - Andante Vivace con spirito Andante con moto Allegro con fuoco Konsertmester: Lars Erik ter Jung

Solist: Michael H e l l P A U S E

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


torsdags Âonsert 9. SEPTEMBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Muhai Tang Solist: Grigori Zhislin, fiolin

EDVARD GRIEG (1843-1907) Norske danser, op. 35 1. Allegro marcato 2. Allegretto tranquillo e grazioso 3. Allegro moderato alle marcia 4. Allegro molto - Presto e con brio SERGE] PROKOFJEV (1891-1953)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) Symfoni nr. 5, c-moll, op. 67 Allegro con brio Andante con moto Allegro Allegro Konsertmester: Espen Lilleslåtten

Konsert for fiolin og orkester, nr. 2, g-moll, op. 63 Allegro moderato Andante assai Allegro ben marcato Solist: Grigori Zhislin P A U S E

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


FREDAG 10. SEPTEMBER KL. 19.00 I MONGSTADHALLEN Dirigent: Muhai Tang Solist: Grigori Zhislin, fiolin

EDVARD GRIEG (1843-1907) Norske danser, op. 35 1. Allegro marcato 2. Allegretto tranquillo e grazioso 3. Allegro moderato alle marcia 4. Allegro molto - Presto e con brio SERGEJ PROKOFJEV (1891-1953) Konsert for fiolin og orkester, nr. 2, g-moll, op. 63 Allegro moderato Andante assai Allegro ben marcato

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) Symfoni nr. 5, c-moll, op. 67 Allegro con brio Andante con moto Allegro Allegro Konsertmester: Espen Lillesl책tten BILLETTER: K r . 75 Pensjonister/ungdom/grupper: K r . 50,Barn under 16 책r:

Solist: Grigori Zhislin

K r . 25 P A U S E

Nr.

055

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


16. SEPTEMBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Lawrence Foster Solist: Barbara Bonney, sopran

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) Tryllefløyten, ouverture

Exsultate, jubilate, motett, K V 165 Solist: Barbara Bonney

RICHARD STRAUSS (1864-1949) Morgen, op. 27 nr. 4 Meinem Kinde, op. 37 nr. 3 Ich wollt' ein Sträusslein binden, op. 68 nr. 2 Wiegenlied, op. 41 nr. 1 Ständchen, op. 17 nr. 2 Solist: Barbara Bonney

P A U S E

ARNOLD SCHÖNBERG (1874-1951) Pelkas und Melisande, symfonisk dikt, op. 5

Konsertmester: Espen Lilleslatten

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


MED GRIEG I VERDEN: SØNDAGSMATINÉR PÅ T R O L D H A U G E N H Ø S T E N 1993 Søndag 19. september kl. 14.00 - C H I L E Roberto Bravo, piano


SJntimJzonserier HARMONIENS VENNER inviterer til egne konserter for sine medlemmer. Er du medlem av Harmoniens Venner vil du kunne få oppleve fire eksklusive intimkonserter i sesongen 1993/94. Konsertene, som vil vare ca. en time, v i l bli avsluttet med sosialt samvær. Billettprisen inklusiv en enkel servering er satt til kr 120,-. Vær ute i god tid med bestilling på tlf. 05 30 80 20 mellom k l . 07.30-16.00 da v i kun har plass til 70 personer hver gang.

20. S E P T E M B E R K L . 19.30

14. MARS K L . 1 9 . 3 0

G R I E G H A L L E N S FOAJÉ

G U N N A R SÆVIGS S A L

«Norsk aften» Åsta Jørgensen, fiolin Signe Bakke, klaver Halvorsen:

«Russisk aften» Bjørgvin Trio Kari Pihl Mouritzen, fiolin Bodil Erdal, cello Gudmund Nese, klaver Sjostakovitsj:

Norsk dans nr. 1 Veslemøys sang Norsk dans nr. 3

Trio nr. 1, op. 8

Rakhmaninov:

Valen:

Trio Élégiaque, op. 9

Sonate for fiolin og klaver, op. 3

Grieg:

2. MAI K L .

Sonate for fiolin og klaver nr. 3, c-moll

19.30

G R I E G H A L L E N S FOAJÉ 8. N O V E M B E R K L . 1 9 . 3 0

«Trio Sonate aften» Jean W. Yablonsky, fiolin Steinar Hannevold, obo Turid Kniejski, harpe Emery Cardas, cello Verker av: Bach, Telemann og Quantz

GRIEG-GAARDEN

«Cello/kontrabass-aften» Tjark Nieuweling, cello Kjetil Sandum, kontrabass Verker av: Couperin, Vivaldi, Rossini, Hindemith, Kawasaki, Lillebjerka og Barriere

4Q 4V


DCamm erm

usïÂÂforenm

SESONGEN 1993/1994 ôeptemfôer

(Desember

ONSDAG 2 2 . KL.

19.30

O N S D A G I. K L .

ars 19.30

O N S D A G 2. K L .

19.30

G U N N A R SÆVIGS S A L

G U N N A R SÆVIGS S A L

G U N N A R SÆVIGS S A L

Trio Con Amore

Kammerensemble fra B F O Leder:

Signe Bakke Klavertrio

Øystein Hage, fløyte Margit Mørkved, sopran Gudmund Nese, klaver

Åsta Jørgensen,

fiolin

Samarbeid med Musikselskabet «Harmonien».

Q £ t o 8 e r

Signe Bakke, klaver Åsta Jørgensen, fiolin Marit Klovning, bratsj ONSDAG 2 3 . KL.

19.00

G U N N A R SÆVIGS S A L O N S D A G 13. K L .

19.30

anuar

G U N N A R SÆVIGS SAL

BF/BMK: Schuberts Gitarkvartett Gunnar Stenstadvold, gitar Paul Wåhlberg, fløyte Tørris Koløen Bakke, bratsj Torleif Holm, cello DCouem6> o u e m b e r S Ø N D A G 7. K L .

13.00

TROLDSALEN

Familiekonsert i samarbeid med Troldhaugen og Ole Bull akademiet O N S D A G 10. K L . 19.30

S A R D I N E N - USF

Trine Knutsen,

fløyte,

Strykere fra BFO Samarbeid med Musikselskabet «Harmonien»

O N S D A G 19. K L .

19.30

HÅKONSHALLEN

Hartwig Groth, gambe Christoph Lehmann, cembalo

Bergens Kammermusikkforening i samarbeid med Goethe-Institut

De unges Kammerkonsert Elever fra skoleorkestre, ungdomsorkestre, musikklinjer og Bergen Musikkonservatorium. Unge musikere under utdanning, også privatelever.

CTlprif ONSDAG 26. KL.

19.30

G U N N A R SÆVIGS S A L

Kammergruppe fra B F O Leder: Jean Wells Yablonsky, fiolin

Verker av Prokofiev, Mozart og Beethoven Samarbeid med Musikselskabet «Harmonien»

ONSDAG 2 0 . K L .

19.30

G U N N A R SÆVIGS S A L

Bryggen Blåsekvintett og Hansakvartetten Samarbeid med Musikselskabet «Harmonien».

BERGENS KAMMERMUSIKK FORENING

FORMANN: Finn Totland, Edvard Griegsvei 12, 5037 Solheimsviken - Telefon: 05 97 20 26/05 29 68 51 INTENDANT: Albert Lepsøe, Postboks 3117 Arstad - Telefon 05 31 70 28


23. SEPTEMBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Luis Garcia Navarro Solist: Paloma Perez-Inigo, sopran

JOAQUIN TURINA (1882-1949) Danzas fantâsticas Exaltacion Ensuefio Orgia MANUEL DE FALLA (1876-1946) Siete canciones populäres espaiïolas Orkesterarr.: Luciano Berio (1925) E l pafio moruno Seguidilla murciana Asturiana Jota

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) Images Rondes de printemps Gigues Iberia Par les rues et par les chemins Les parfums de la nuit Le matin d'un jour de fête

Nana Caneton Polo

Solist: Paloma Perez-Inigo P A U S E

Konsertmester: Geir Inge Lotsberg

Harmonien BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


IKKE BARE GRIEG PEER GYNT ett sceniskt oratorium for orkester, kor, sangsolister och skådespelare Den kompletta scenmusiken till Ibsens skådespel Idékoncept, texturval och instruktion Sven Henning Bergen Filharmoniske Orkester Radiokoren Dirigent Karsten Andersen Skådespelare Per Jansen (Peer Gynt) Tone Danielsen (Åse, Solveig) Liv Steen (Ingrid, Den grønnkledte, Anitra) Tor Stokke (Brudgommen, Dovregubben, Bøygen, Begriffenfeldt, Knappestøperen) Siri Torjesen sopran Karl-Magnus Fredriksson baryton Konsertmdstare: Geir Inge Lotsberg Korinstudering: Mats Nilsson

B E R W A L D H A L L E N D E N

25

S E P T E M B E R

I993

Konserten ar producerad av Rikskonsertene och ges i samarbete med Musikradion med ekonomiskt stod av Grieg-jubiléet

E

E D V A R D

Grieg 1843-1993


PEER

G Y N T

Del

op 23

Grieg (1843-1907)

Morgenstemning Orkester

Musik Edvard

Henrik Ibsen (1828-1906)

S C E N : Peer Gynt. Tyven og heleren Kor och orkester

Text

SCEN:

Arabisk dans

Del i

I bryllupsgården

Peer Gynt, Åse. Halling Violin

Peer Gynt. Springar Violin Peer Gynt, Solveig, Brudgommen. Bruderovet. Ingrids klage

S C E N : Peer Gynt, Anitra. Peer Gynts serenade Barytonsolo,

Orkester S C E N : Peer Gynt, Ingrid. Peer Gynt och seterjentene

Peer Gynt, kor och orkester S C E N : Peer Gynt. Peer Gynt og Den grønnkledte

Orkester

Peer Gynt, Den grønnkledte. Peer Gynt: "På ridestellet skal storfolk kjennes!" ("På ridhåsten kanns herrskapsfolk igen!") Orkester I Dovregubbens hall Kor och orkester SCEN:

Peer Gynt, Dovregubben. Dans av Dovregubbens datter

SCEN:

Orkester SCEN:

Peer Gynt, Dovregubben, Den grønnkledte. Peer Gynt jages av troll Peer Gynt, Dovregubben, kor och orkester

Peer Gynt og Bøygen. Peer Gynt, Bøygen, kor och orkester SCEN:

Peer Gynt, Solveig, Den grønnkledte. SCEN:

Peer Gynt, Åse. Åses død

Peer Gynt, Åse, orkester PAUS

orkester

S C E N : Peer Gynt, Anitra. Peer Gynt og Anitra Orkester

SCEN:

SCEN:

Peer Gynt.

Sopransolo, kor och orkester

S C E N : Peer Gynt. Anitras dans Orkester

Orkester

SCEN:

2

S C E N : Peer Gynt. Solveigs sang Sopransolo, orkester Peer Gynt ved Memnonstøtten (Peer Gynt vid Memnonstoden) Peer Gynt, orkester S C E N : Peer Gynt, Begriffenfeldt. Peer Gynts hjemfart. Stormfull aften på havet

Orkester S C E N : Peer Gynt. Skipsforliset (Skeppsbrottet)

Orkester

S C E N : Peer Gynt, bygdefolk. Solveig synger i hytten (Solveig sjunger i stugan)

Sopransolo, orkester kor och orkester

Nattscene Peer Gynt, Åse,

S C E N : Peer Gynt, Knappestøperen. Pinsesalme: "Velsignede morgen" (Pingstpsalm)

Kor SCEN:

Peer Gynt, Knappestøperen, Solveig. Solveigs vuggevise Sopransolo, kor och orkester


BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Musikselskabet "Harmonien" ADGANGSTEGN TIL STUDENT/KVELDSSKOLEKONSERT I GRIEGHALLEN O N S D A G 2 9 . S E P T E M B E R 1 9 9 3 K L . 19.30

Dirigent: Serge Baudo Solist: Patrick Gallois, fløyte PROGRAM:

Berlioz: Symphonie fantastique Mozart: Fløytekonsert, G-dur Ravel: La Valse Adgangstegn

for

NB! Ta ikke med snacks og brus inn på konserten. Unummererte plasser N8! Vær ute i god tid!

skole


Ur

Âonsert 30. SEPTEMBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Serge Baudo Solist: Patrick Gallois,

HECTOR BERLIOZ (1803-1869) Symphonie fantastique, op. f4 D r ø m m e r og lidenskaper Largo - Allegro agitato e appassionato assai Et ball Valse: Allegro non troppo

fløyte

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) Konsert for fløyte og orkester nr. f, G-dur, K V 313 Allegro maestoso Adagio non troppo Rondo: Tempo di minuetto Solist: Patrick Gallois

På landet Adagio Marsj til skafottet Allegretto non troppo Heksesabbat Larghetto - Allegro P A U S E

MAURICE RAVEL (1875-1937) La Valse, poème choreographique Mouvement de valse viennoise U n peu plus modère - Assez animé Konsertmester: Geir Inge Lotsherg

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


MED

GRIEG I V E R D E N :

S Ø N D A G S M A T I N É E R T R O L D H A U G E N

Søndag Sibylla

H Ø S T E N

3. o k t o b e r k l . 14.00 -

R u b e n s ,

sopran

-

P Å 1993

T Y S K L A N D

E l i s a b e t h Foll,

p i a n o


fors (fags Âon s er/ 7. OKTOBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Alexander Dmitriev Solist: Boris Berman, klaver

HARALD SÆVERUP (1897-1992) Entrata Regale, op. 41 DAVID MONRAD JOHANSEN (1888-1974) Pan, symfonisk fantasi, op. 22 WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

JEAN SIBELIUS (1865-1957) Symfoni nr. 2, D-dur, op. 43 Allegretto - Poco allegro Tempo andante, rna rubato Andante sostenuto Vivacissimo - Lento e suave Largamente - attacca: Finale: Allegro moderato

Konsert for klaver og orkester nr. 24, c-moll, K V 491 Allegro Larghetto Allegro Solist: Boris Berman

Konsertmester: Geir Inge Lotsberg

P A U S E

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


jÉ>ovregubbens Hall

fTj

Promenadekonsert i Grieghallen fredag 8. oktober 1993

Takk

til:

Merete Espen

Bugsett

"

•*

Selvik kjellermester

Jostein

Myklebust

Erik

Næsgaard

Lise

Lindback

H

J a n n e

v.K.

Heimdal

:$

•'i

hanseat Dovrekomitéen,

Oslo

Harmonien alte

medarbeidere

Støttet

av

Kommune

Kulturstyret, Studenttinget Bergen Norges Handelshøyskoles Studentforening

Thomas

I 11 & 1 9

Bjørnskau herold

I Dovregubbens Hall hovedarrangementet

Kulturavdelingen, Bergen

1

|

Studentfestivalen 7.-9-

er i 93

oktober

fl

i

En årlig

arrangert

• •

festival av og for

de

forskjellige

studentorganisasjoner Bergen

i


Aftenens program 19.00

Mottagelse i

Grieghallen

19.30

Promenadekonsert -

l.akt

-â&#x20AC;˘dirigent: "Sasja" Dimitriev forkesier: Bergen Filharmoniske Orkester

^ TL ^/^Dovregubbens

Hall

Grieg

Enkevalsen

Lehar

By Strauss

Gerschwin

solist: Rhoda Gravern (sopran) Can-Can

Offenbach

Slavekoret

Verdi

I ensomme

stunder

Ole

Bull

i

solist: Henning Kraggerud (fiolin) Valdresmarsjen

20.30

Hanssen

Pause

^Pr^nOnadekonsert - 9.akt "fihmpagnegaloppen 'jkmdau

Lumbye

>

Smetana

Je te voux

Suti

solist: Rhoda Gravern (sopran) Finale

Wilhelm

Tell

Rossini

Piolinromansen

Svendsen

solist: Henning Kraggerud (fiolin) 3.satsfra Pomp Ja

Grieg-symfonien and

Grieg

Circumstance

.

vi elsker

32.00

F a k k e l t o g til

22.30

N a c h s p i e l med Vi velter

Elgar p/ordraak

Teatergarasjen storband

oss i Bacchi

tumulter


TEDDYBJØRNKONSERT L ø r d a g i

16.

o k t o b e r

1 9 9 3

k l .

18.00

G r i e g h a l l e n

Dirigent: Alexander Dmitriev Deltaker: Per Hannevold (bamse) Forteller: Frode Rasmussen Program: * John Bratton/arr: Sadler: "Teddybjørnens picnic" * Halvorsen: Eventyrsuite: Prinsessen kommer ridende på bjørnen * Ole Brumm - allsang * Fucik: "Den gamle bjørnen med den såre halsen" * Alec Wilder/ arr. Tor Ivar Andreassen: "Jeg er en mørk og dyp fagott, mitt navn er * Eric Coates: "Gullhår og de tre bjørnene" * Bamsens fødselsdag - allsang


BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Musikselskabet "Harmonien" Pensjonistkonsert I GRIEGHALLEN ONSDAG 20. OKTOBER 1993 KL. 13.15 Dirigent: ANTONI ROS MARBA Solist: SVEINUNG BIRKELAND, obo Konferansier: ANTON CHR. MEYER PROGRAM: Honegger: Pacific 231 Lille Bror Sdderlundh: Concertino for obo og strykeorkester Ravel: Daphnis et CloĂŠ, suite nr. 2


21. OKTOBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Antoni Ros Marbd Solist: Sergej Stadier, fiolin

ARTHUR HONEGGER (1892-1955) Pacific 231, Mouvement symphonique nr. 1 JEAN SIBELIUS (1865-1957) Konsert for fiolin og orkester, d-moll, op. 47 Allegro moderato Adagio di molto Allegro, ma non tanto Solist: Sergej Stadier Charles

de

Capriccio-

MAURICE RAVEL (1875-1937) Le Tombeau de Couperin Prélude: V i f Forlane: Allegretto Menuet: Allegretto moderato Rigaudon: Assez vif - Moins vif Assez vif Daphnis et Chloë, Fragments symphoniques, suite nr. 2 Lever du jour Pantomime Danse générale

B e r i o t : f o r

en

d ø d

Konsertmester: Sveinung Sand

p r i n s e s s e . ( S o l i s t v e r k )

HARMONIEN

PAUSE \\\jy

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


KONSERT I KORSKIRKEN ~ ~ - ~ ~ ~ „ , Mil Ml I.

sønd ag 24. 'pkt. kL 18.00; [

f VS

icu ms Jtvor og Méssmgensemble Verker av Frarick, Grieg og Gabrieli b i l l . kjøpes v/mngangen K r . 75,-/50,-


:


Do. Âonsert 28. OKTOBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Othmar Maga Solister: Torgun Birkeland, sopran - Ulf Øien, tenor Anders Melander, baryton Bergen Filharmoniske Kor Instruktør: Roald Sangolt - Repetitør: Jarle Rotevatn

PAUL HINPEMITH (1895-1963) Konsertmusikk for strykeorkester og messingblåsere, op. 50 Erster Teil: Massig schnell, mit Kraft Zweiter Teil: Lebhaft - Langsam Lebhaft JOHAN KVANDAL (1919) Sinfonia concertante, op. 29 Allegro - attacca: Intermezzo e cadenza: Adagio Allegretto Allegro assai P A U S E

CHARLES GOUNOD (1818-1893) Messe solennelle de Sainte Cécile Kyrie: Moderato, quasi andantino Gloria in excelsis: Larghetto Credo: Moderato molto maestoso Offertoire: Adagio molto Sanctus: Andante Benedictus: Adagio Agnus D e i : Andante moderato Solister: Torgun Birkeland, U l f Ø i e n og Anders Melander Konsertmester: Sveinung Sand Konserten sendes direkte i NRK P2.

gi| HARMONIEN ^§jjP

>

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


CPfaÉeinnspiffinger 'f] ergen 'Mil

f, ar

i. r. r o i.. t. i a ui' i

S C R I A B15I 1 >\

29.

o£to£er Dirigent: Otmar Maga

Kjell Flem: Ultima

Thule

Norsk Komponistforening

/. -6.

februar Dirigent:

Dmitri

Kitajenko

Tsjaikovskij-verker Chandos Records Ltd.


l y of Heaven

av B.

Britten


SJzofe^onserter SESONGEN 1993/94 M la a r s

DCoueméter TIRSDAG 2. K L . 13.15

TIRSDAG 15. K L . 13.15

GRIEGHALLEN Formiddagskonsert for den videregående skole Dirigent:

GRIEGHALLEN Formiddagskonsert for den videregående skole Dirigent:

Ole Wiggo Bang

Terje Boye Hansen

Solist:

Program II

Bjørg Hasle, sopran O N S D A G 16. K L . 12.40/13.40

Program I CProcjrazn ONSDAG 3. K L . 10.35/11.45

ORTUN SKOLE Ungdomsskolen Dirigent: Ole Wiggo Bang

Solist: Bjørg Hasle, sopran

Program I TORSDAG 4. K L . 10.25/11.35

NYGÅRD OG MØHLENPRIS SKOLER Ungdomsskolen Dirigent: Ole Wiggo Bang

I

Grieg: Våren Fra Monte Pincio Fra Peer Gynt-musikken. I Dovregubbens hall Solveigs sang Morgenstemning Anitras dans Arabisk dans Solveigs vuggesang [Pro

cf r a m

Ikke fastlagt

II

SÆLEN SKOLE Grunnskolen Dirigent: Terje Boye Hansen

Konferansier: Gustav

Lorentzen

Program II T O R S D A G 17. K L . 10.10/11.25

SELJEDALEN SKOLE Grunnskolen Dirigent: Terje Boye Hansen

Konferansier: Gustav

Lorentzen

Program II

Solist: Bjørg Hasle, sopran

F R E D A G 18. K L . 10.15/11.30

Program I

NYGÅRDSLIEN OG HOLEN SKOLER Grunnskolen Dirigent:

FREDAG 5. K L . 10.00/11.25

YTREBYGDA SKOLE Ungdomsskolen Dirigent: Ole Wiggo Bang

Solist: Bjørg Hasle, sopran

Program I

Terje Boye Hansen

Konferansier: Gustav

Lorentzen

Program II


4. NOVEMBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN

BOREALIS KAMMERENSEMBLE Dirigent:

Christian Eggen Solister:

Anne Gjevang, alt Harald Bjørkøy, tenor

HÅKON BERGE (1954) «shimmer» for kammerensemble WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) Klaverkvintett, Ess-dur, K V 452 Largo - Allegro moderato Larghetto Allegretto Christian Eggen, klaver Simon Emes, oho Leif Arne Pedersen, klarinett Per Hannisdal, fagott Jan Olav Martinsen, horn

P A U S E

GUSTAV MAHLER (1860-1911) Das Lied von der Erde Kammerorkesterversjon: Arnold Schönberg (1874-1951)/Rainer Riehn (1941) Das Trinklied vom Jammer der Erde Allegro pesante Der Einsame i m Herbst Etwas schleichend. Ermüdet Von der Jugend Behaglich heiter Von der Schönheit Allegro - Andante Der Trunkene i m Frühling Allegro. Keck, aber nicht zu schnell Der Abschied Schwer Solister: Anne Gjevang og Harald Bjorkoy

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


-.•-•^^•^••v,v:

•'••••^SBbb&

MED GRIL ,

ni n m

>voA-::rW:WxW:W:::ïr>:::::::; -SSW: :vXv\v:v:^:w:;wvXv:-:-:"v:v;::v:':-: m ; •,;


HARMONIENS VENNER

«« aC.er nl ab/ / kKo( ni iti rr ar : bi na:sKs<--a: fi tn er >r ni »•» Tjark Nieuweling,

cello - Kjetil Sandum,

kontrabass


Bergens Kammermusikkforening Stiftet 1935

SESONGEN

S A R D I N E N

1992- 93

k o n s e r t n r . 384

- U S F

g e o r g e r n e s VERFT 3

O N S D A G 10. N O V E M B E R

1993

T R I N E og

v e n n e r

fra

"

K l . 19.30

K N U T S E N

H a r m o n i e n

"

p r e s e n t e r e r

:

s o n a t e r - k v a r t e t t e r - k l a v e r k v i n t e t t .

Trine Knutsen Kari Pihl Mauritzen SivGrønlie Christine Schneider Bodil Erdal Signe Bakke

Fløvte Fiolin Fiolin Bratsj Cello Klaver

Verker av REINERE - MESSIAEN - JOLIVET - GINASTERA SCHUBERT OG MOZART.

Konserten gies i samarbeid med Stiftelsen Kulturhuset U S F Rikskonsertene

P R O G R A M M E T gjelder som A D G A N G S T E G N (Ord bill. pris kr. 70/50 )


MEDVIRKENDE Trine Knutsen , fløyte, Kari Pihl Mauritsen, fiolin, Siv Grønlie.fiolin, Christine Schneider, bratsj, Bodil Erdal , cello. Signe Bakke , klaver. PROGRAM Reinecke 1824 - 1910

Sonata ; "Undine ", op. 167 fløyte & klaver I.gang i B K

Allegro Intermezzo Andante tranquillo Finale: Allegro molto Messiaen 1908 - 1992

La Merle Noir ",

Chant de Linos "

Jolivet 1905 - 1974

fløyte & klaver

3. gang i B K . Sist 15.09.93

fløyte & klaver

1. gang i B K .

PAUSE

Ginastera 1916- 1983

Schubert 1797 -1828

Mozart 1756 - 1791

Impresiones de la Puna 1. gang i BK. Quena Cancion Danza

klaver & str.kvartett

Quartetto ( c-moll i en sats) op.post; str.-kvartett 6. gang i B K , sist 18.04.88.

Achtundtzwanzigstes Quartett, D- dur kv-285 fløyte - fiolin - bratsj & cello 3. gang sist 21-5-84. Allegro Adagio Rondo

Konserten gis i samarbeid med Musikkselskabet " Harmonien " , Rikskonsertene , og Stiftelsen Kulturhuset USF, Georgernes Verft 3. Man går utover Skottegaten så langt den går og fortsetter videre ut til kaiområdet hvor kultturhuset ligger. MELDINGER FRA B K : NB ! : Den oppsatte "Familiekonserten " i Troldsalen ,7. November 1993 , må desverre p.g.a. inntrufne omstendigheter utsettes til S Ø N D A G 6. F E B R U A R 1994. Neste BK-konsert: Onsdag 1. desember , k l 1930, G u n n a r Sævigs Sal. Samarbeid med " H a r m o n i e n " , Åsta J ø r g e n s e n leder Kammerensemble fra Bergen Filharm. Orkester. Bergens Kammermusikkforenings kontaktpersoner 1993 / 1994. Formann: Finn Totland,. Telefon 55 97 20 26 - 55 29 68 51 Viseformann: Peter Frølich. Telefon 55 12 40 10 Foreningens intendant: Albert Lepsøe, Storhaugen 23, Poslb. 3117 Arstad, 5029 Bergen. Telefon 55 31 70 28.

Abonnement : Pr. sesong:

Enkeltpersoner kr. 400,- Ektepar kr. 600,Studenter/barn kr. 200,-


Jorscfajs

 on s er/ II. NOVEMBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN

NORGES M U S I K K H Ø G S K O L E S KAMMERORKESTER K u n s t n e r i s k leder o g solist: Lars Anders Tomter, bratsj .«nr ,.-Hjî)^Je>, JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Brandenburgerkonsert nr. 6, B-dur, B W V 1051 Allegro moderato Adagio ma non tanto Allegro KRZYSZTOF PENDERECKI (1933) Konsert for bratsj og orkester Solist: Lars Anders Tomter Dirigent: Ingar Bergby

P A U S E

ARVO PART (1935) Cantus in memory of Benjamin Britten BENJAMIN BRITTEN (1913-1976) Variations on a Theme of Frank Bridge, op. 10 Introduction and Theme Adagio March Romance A r i a Italiana Bourrée Classique

Wiener Walzer M o t o Perpetuo Funeral March Chant Fugue and Finale

Harmonien

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


Lieater- u n d K o n z e r t r i n g t Salzburger Kulturvereinigung

;ch채ftsstellen: Landestheater Ringkasse, Telefon 8 75163 0 Salzburg, Waagplatz 1 a (Trakl-Haus), Telefon 8 4 5 3 4 6


Großes Festspielhaus, Freitag, 12. November 1993, 19.30 Uhr

4. Konzert im Zyklus „Welt der Musik"

Philharmonisches Orchester Bergen Dirigent: Alexander Dmitrijew Solist: Håvard Gimse, Klavier

Edvard Grieg:

Symphonie Nr. 1 c-Moll

(1843-1907)

Allegro molto Adagio espressivo Intermezzo: Allegro energico Finale: Allegro molto vivace

Serge Prokofjew:

Konzert für Klavier und Orches Nr. 1 Des-Dur, op. 10

(1891-1953)

(in einem Satz)

Pause

Jean Sibelius:

Symphonie Nr. 2 D-Dur, op. 43

(1865-1957)

Allegretto Tempo andante, ma rubato Vivacissimo Finale: Allegro moderato


Sonntag, 14. November 1993,

David Monrad Johansen (1888 - 1974)

19.30 Uhr, Stadttheater Wels Pan

BERGEN PHILHARMONIC

ORCHESTRA

Solistin: B o d i l A r n e s e n , Sopran

Dirigent: Alexander Dmitrijew

Edvard Grieg (1843 - 19o7) Solveigs Lied, op. 23, Nr. 18 Solveigs Wiegenlied, op. 23, Nr. 23 Fra Monte Pincio, op. 39, Nr. 1 Ein Schwan, op. 25, Nr. 2 Letzter FrĂźhling, op. 33, Nr. 2 Pause Richard Strauss (1864-1949) Don Juan Tondichtung nach Nikolaus Lenau

Edvard Grieg (1843- 1907)

Sinfonie c-Moll 2. Konzert im groĂ&#x;en Konzertabonnement

Allegro molto Adagio espressivo Allegro energico Finale: Allegro molto vivace


Montag. 15. November 1993

Bergen

Philharmonie

Orchestra

A l e x a n d e r D m i t r i j e w , Dirigent L e i f O v e A n d s n e s , Klavier David M o r a d J o h a n s e n (1888-1974) Pan E d v a r d G r i e g (1843-1907) Konzert für Klavier und Orchester a-Moll, op. 16 Adagio - Allegro molto Largo Scherzo. Molto vivace Allegro con fuoco

- Pause R i c h a r d S t r a u s s (1864-1949) Don Juan, op. 20 E d v a r d G r i e g (1843-1907) Symphonie c-Moll Allegro molto Adagio espressivo Intermezzo. Allegro energico Finale. Allegro molto vivace

ums® JEUNESSE

Nächstes Konzert im Zyklus 6A: Mittwoch, 22. Dezember 1993 Konzerthaus, Großer Saal, 19.30 Wiener Symphoniker Rafael Frühbeck de Burgos, Rudolf Buchbinder


trail KONZERTE

DER

STADT

B E R G E N

INNSBRUCK

1993/94

P H I L H A R M O N I C

O R C H E S T R A DIRIGENT

A L E X A N D E R

D M I T R I J E W

SOLIST

H Å V A R D

GIMSE

KLAVIER

Dienstag,

16. N o v e m b e r 1993 20 Uhr K o n g r e ß h a u s Innsbruck, Saal Tirol

m W STADT

INNSBRUCK


PROGRAMM

EDVARD G R I E G

S Y M P H O N I E I N C - M O L L (1864)

(1843-1907)

Allegro molto Adagio espressivo Allegro energico Finale: Allegro molto vivace

SERGEJ P R O K O F J E W

K L A V I E R K O N Z E R T N R . l D E S - D U R O P . 10

(1891-1953)

Allegro brioso - Andante assai Allegro scherzando - Animato Pause

JAN SIBELIUS

S Y M P H O N I E NR.2 D - D U R OP.43

(1865-1957)

Allegretto Andante, ma rubato Scherzo vivacissimo Finale. Allegro moderato

MAIN SPONSOR Bergen â&#x20AC;˘ Oslo

G R I E G G R O U P : The Creative Element 'The creative element' is what we want to be. Grieg is the joint name of a number of service companies. Traditionally, the name has long been associated with ship and insurance-broking.

Today,

however, the Grieg Group consists of a number of independent companies involved in such activities as offshore and liner agency services, clearance,

ship-broking,

ter service, project development and equity syndication, financial As main sponsor for the BERGEN PHILHARMONIC port the orchestra and cultural

activity in

insurance-broking,

advisory service and

compuship-owning.

ORCHESTRA the Grieg Group is proud to sup-

general.

3


M i t t w o c h , 17. N o v e m b e r 1993, 2 0 . 0 0 U h r - P h i l h a r m o n i e i m G a s t e i g

LiiiS^rw

» l^/b^

Bodil Arnesen Sopran Leif Ove Andsnes Klavier Philharmonisches Orchester Bergen Alexander Dimitrijew Leitung PROGRAMM

Edvard

Grieg

(1843-1907)

Symphonie c-Moll Allegro molto Adagio espressivo Intermezzo: Allegro energico Finale: Allegro molto vivace

Fünf Lieder für Sopran und Orchester 1. 2. 3. 4. 5.

Solveigs sang (Solveigs Lied) Solveigs vuggesang (Solveigs Wiegenlied) Fra Monte Pineio (Vom Monte Pincio) En Svane (Ein Schwan) Våren (Letzter Frühling)

PAUSE Richard

Strauss

(1864-1949) Edvard

Grieg

Don Juan. Tondichtung (nach Nicolaus Lenau), op. 20 Konzert für Klavier und Orchester a-Moll, op. 16 Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato molto e marcato

Konzertflügel Steinway Et Sons aus dem Pianohaus tang, M ü n c h e n .


Donnerstag, 18., u n d Freitag, 19- November 1993, 20 U h r , K o n g r e ß h a u s

2. SYMPHONIEKONZERT (im Abonnement) INNSBRUCKER SYMPHONIEORCHESTER Dirigent: FABIO LUISI Solisten: KARIN A D A M , Violine, THOMAS DANIEL SCHLEE, Orgel Maurice Ravel: La Valse, Edouard Laie: Symphonie espagnole op.21, Camille Saint-Saëns: Symphonie Nr. 3 c-Moll (Orgelsymphonie) Restkarten bei Innsbruck-Information, Burggraben 3, Tel. 5356 Ermäßigung für Jugendliche und Studenten Freitag, 19.November 1993, 19.30 U h r , Konservatoriu

JEUNESSE-SONDERKONZERT MIT DEN PREISTRÄGERN des gesamtösterreichischen Wettbewerbs JUGEND MUSIZIERT 1993 Donnerstag, 9-, u n d Freitag, 10. Dezember 1993, K o n g r e ß h a u s

3. SYMPHONIEKONZERT (im Abonnement) INNSBRUCKER SYMPHONIEORCHESTER Dirigent: M D KASPER D E R O O Solisten: SOILE ISOKOSKI, Sopran, ANNE GJEVANG, Alt J O Z E F K U N D L A K , Tenor, CORNELIUS H A U P T M A N N , Baß SALZBURGER B A C H C H O R , M O Z A R T E U M S C H O R INNSBRUCK Chorleitung: HOWARD ARMAN Claude Debussy: Le Martyre de Saint Sébastien, Symphonische Fragmente Leos Janâcek: Kantate "Amarus" für Soli, Chor und Orchester Wolfgang Amadeus Mozart: Krönungsmesse C-Dur KV 317 Karten bei Innsbruck-Information, Burggraben 3, Tel. 5356 Ermäßigung für Jugendliche und Studenten

3. MEISTERKONZERT (im Abonnement) SOLISTENKONZERT ANATOL UGORSKI, Klavier Werke von Domenico Scarlatti, Ludwig van Beethoven, Alexander Skrjabin, Igor Strawinsky


18. NOVEMBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN

GRIEG Sølve

Sigerland,

Ellen Margrete Vebjørn

DMITRI SJOSTAKOVITS] (1906-1975)

fiolin

Flesjø,

Anvik,

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) Klavertrio, G-dur, op. 1 nr. 2 Adagio - Allegro vivace Largo con espressione Scherzo: Allegro Finale: Presto

Klavertrio nr. 1, op. 8

TRIO cello

klaver

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) Klavertrio nr. 3, c-moll, op. 101 Allegro energico Presto non assai Andante grazioso Allegro molto Ekstra: Øistein Liten

P A U S E

Andante

Sommerfeldt: triosuite sostenuto

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


torsdags^ Aonseri 25. NOVEMBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Karsten Andersen Solist: Geir Henning Braaten, klaver Bergen Filharmoniske Kors herrestemmer Studentersangforeningen i Bergen I n s t r u k t ø r e r : Roald Sangolt og Tore Johannessen Repetitør: Jarle Rotevatn

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) Cosi fan tutte, ouverture

OLAV BERG (1949) Poseidon

FERRUCCIO BUSONI (1866-1924) Konsert for klaver og orkester, C-dur, op. 39 (med mannskor) /. Prologo e Introito: Allegro, dolce e solenne II. Pezzo giocoso: Vivicamente, ma sensa fretta III. Pezzo serioso: Andante sostenuto, pensoso IV. All' Italiana: Vivace V. Cantico: Largamente, pik moderato Solist: Geir Henning Braaten

P A U S E

Konsertmester: Gleb A. Nikitin

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Musikselskabet "Harmonien" ADGANGSTEGN TIL STUDENT/KVELDSSKOLEKONSERT I GRIEGHALLEN F R E D A G

26.

N O V E M B E R

Dirigent: Solist:

G e i r

K a r s t e n

H e n n i n g

K o n f e r a n s i e r : B e r g e n

P e r

1993

K L

19.30

A n d e r s e n B r a a t e n ,

klaver

H a n n e v o i d

F i l h a r m o n i s k e

K o r ,

herrer

M a n n s k o r

PROGRAM: Mozart: Cosi fan tutte, ouverture Busoni: Klaverkonsert

A d g a n g

f o r

Unummererte plasser. NB! VĂŚr ute i god tid!

s k o l e


SØNDAG 28. NÖV K L . 14.00 (Mrk. tiden) I KORSKIRKEN 15 års Jubileumskonsert Bach: Juleoratoriet


MED GRIEG I VERDEN: SØNDAGSMAf INÉER PA TROLDHAUGEN HØSTEN 1993 SØNDAG 28. NOV. K L . 14.00 NEDERLAND Ronald

I

Bräutigam,

piano


Bergens K a m m e r m u s i k k f o r e n i n g Stiftet 1935

SESONGEN

1993-94

Gunnar Sævigs Sal

konsert

n r . 385

Larrs Hilles gt. 3

ONSDAG 1. D E S E M B E R

1993

K l . 19.30

ÅSTA JØRGENSEN og " Harmoniens "Kammer ensemble : Åsta Jørgensen

Fiolin

Tove Bekken

Fiolin

Helga Steen

Bratsj

Christine Schneider

Bratsj

Bodil Erdal

Cello

Emery Cardas

Cello Verk av:

STRAUSS - S C H Ø N B E R G - S C H U B E R T

Konserten gies i samarbeid med Musikselskabet "Harmonien"

P R O G R A M M E T gjelder som A D G A N G S T E G N (Ord. bill. pris kr. 70/50 ).


MEDVIRKENDE Åsta Jørgensen , fiolin, Tove Bekken , fiolin , Helga Steen , bratsj, Christine Schneider , bratsj, Emery Cardas , cello, Bodil Erdal , cello

PROGRAM Strauss 1864 - 1949

Strykesekstett fra " Capriccio " I gang i BK

Schønberg 1874 - 1951

Verklärte Nacht, 1. gang i BK.

op. 85

strykesekstett op. 4.

PAUSE

Schubert 1797 - 1828

Stry kek vin tett i C - dur, op. 163 / D 956 6.gang i B K . Sist 9. 10. 1974

Allegro ma non troppo Adagio Scherzo : Presto , Trio : Andante sostenuto Allegretto

Konserten gis i samarbeid med Musikkselskabet " Harmonien " , MELDINGER FRA B K : Alle kammermusikk-venner ønskes en riktig G o d Jul og et Godt Nytt År ! Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkomne til en inholdsrik sesong VÅREN -94 NB ! : Den oppsatte "konserten i Håkonshallen onsd. 19 jan. 1994 må desverre pga intrufne omste utgå. Neste BK-konsert: Onsdag26. jan. 1994, kl 1930, Gunnar Sævigs Sal. Jean Wells Yablonsky leder Kammerensemble fra Bergen Filharmoniske Orkester. Bergens Kammermusikkforenings kontaktpersoner 1993 / 1994. Formann: Finn Totland,. Telefon 55 97 20 26 - 55 29 68 51 Viseformann: Peter Frølich. Telefon 55 12 40 10 Foreningens intendant: Albert Lepsøe, Storhaugen 23, Poslb. 3117 Arstad, 5029 Bergen. Telefon 55 31 70 28. Abonnement: Pr. sesong:

Enkeltpersoner Kr. 400,-

Ektepar Kr. 600.-

Studenter Kr. 200,-


2. DESEMBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Andras Ligeti Solister: Liv Opdal Eggestad, cello Aage Kvalbein, cello J

^•JÆi :

4

"J-e -. BELA BARTOK (1881-1945)

ERNO DOHNANYI (1877-1960) Symfoniske minutter, op. 36

Den vidunderlige mandarin, op. 19

Capriccio: Vivacissimo possibile Rapsodia: Andante Scherzo: Allegro vivace Tema con variazioni: Andante poco moto Rondo: Presto

Suite Allegro - Moderato - Vivace Sostenuto - Maestoso - Allegro Sempre vivo - Adagio - Agitato M o l t o moderato - P i u mosso

LASSE THORESEN (1949) Uluminations Konsert for to celli og orkester Solister: Liv Opdal Eggestad og Aage Kvalbein Konsertmester: Gleb A. P A U S E

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER

Nikitin


9. DESEMBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Dmitri Kitajenko Solist: Alexander Rudin, cello

PETER TSJAIKOVSKIJ (1840-1893)

Suite nr. 3, G-dur, op. 55 Elégie: Andante molto cantabile Valse mélancolique: Allegro moderato Scherzo: Molto vivace Tema con variazioni - Finale: Moderato assai - Allegro moderato Tempo di polacca molto brillante

Variasjoner over et rokokkotema for cello og orkester, op. 33 Moderato quasi andante Tema: Moderato semplice Variasjon I—II: Tempo deila terna Variasjon III: Andante sostenuto Variasjon IV: Andante grazioso Variasjon V: Allegro moderato Variasjon VI: Andante Variasjon VII og coda: Allegro vivo Solist: Alexander

P A U S E

Rudin

Capriccio Italien, op. 45 Andante un poco rubato - Allegro moderato - Andante - Allegro moderato Presto - Più presto

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


; :

: :

:

: :

•x-:-:'v : :-: ; x ;-: : :-:

MED GRIEG I VERDEN:

;

SØNDAGSMATINÉER PA T R O L D H A U G E N HØSTEN 1993 Søndag 12. desember kl. 14.00 - M E X I C O

\\^v.v.-.v.v\\0/.v.'.\V-vX\^'Xv^\*^T-.•.V-vXvX.\\v.\^ x^XvX•x•x•xvx^Xvx^x•xx•xox•x-x^x•x•x•x^x•xx•x<^-x^x^ 0;-:-:vX' vv X v X v X - 'X-XvX-;^:- vvXv^

. .;. ... .^v. . . . . .^;. . . .v. . . ;.^ . .^ . . . .^.. .^ .^^ .• v.;.;v;.^;.x.;.:.;.:.;.^:;v-;:^;.^...;/.;•^^^.;:•:^;:^:::^:.^^;:-:•:;•^^ V.v.^^\^\^v.-.^v.v.•.v.\^^v.^•.\^\^vv.•.v.•.•.•.•.•.•.•.•.•.v v . v v X v . - . v . v X v X v . v , v v X v X \ v v X v X v - v X v X v X \ \ ' X - X ' X - X v : ' :

:

:

;

:

;

;

:

;

;

:

:

:

:

V

;

;

:

:

:

;

:

>:

:

:

:

:

x-x-x-Xvxx^-X'

Vinner av Grieg-konkurransen. U D . *NvXv:*: :vXvXv^^

x-x-x-x-x-x-x-x-xx-; x-x-x-x-x-: x - X v X ^ x o x > x - X v x - X v :

:

R

--x-x-:-x-XvX-XvX'XoXvXvXvX-X'X-x-:oxvx^ ^x-x-X'X-x-xvx-XvXvx>X'X-x x-;^x-X\-xX\ x-Xv [ :

.x-'-x^x^'-x-v^x'x-'-x-v^

:

;

• :

• ••

" •

". "•-

- .•• -

.

.

-• •. - . - ,• . t

:

- -

-.

|

.

.

|

.

j


16. DESEMBER KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Miltiades Caridis Solister: Gro Bente Kjellevold, mezzosopran Ronnie Johansen, bass Bergen Filharmoniske K o r I n s t r u k t ø r : Roald Sangolt Repetitør: Jarle Rotevatn

EDVARD GRIEG (1843-1907) / RAGNAR SØDERLIND (1945) H A U G T U S S A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Prolog Vcslemøy ved rokken Kvelding Sporven Det syng Veslemøy Laget

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

I slåtten Veslemøy undrast Dømd Tusseslått Veslemøy lengtar Blåbær-lid Møte

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Killingdans Elsk Skog-glad Ku-lokk Vond dag Stormskyer Ved Gjætle-bekken

Konsertmester: Lars Erik ter Jung Verket er bestilt av Grieg-jubileet 1993 på grunnlag av en idé fra komponisten Ragnar Søderlind. Finansieringen er muliggjort med støtte fra Norsk Kulturråd og Kulturdepartementet.

| | | Harmonien ^^j^y

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


B E R G E N F I L H A R M O N I S K E ORKESTER Dir. Ole Kristian Ruud Presenterer "TUSEN J U L E L Y S " OSLO GOSPEL CHOIR Dir. Tore W. Aas Konferansier: Erling Dahl jr. Velkomsmusikk ved Eikanger Bjørsvik Musikklag

GRIEGHALLEN O N S D A G 22. D E S E M B E R 1993 K L . 18.30


O.G.C./B.F.O.

I3ERGEN F I L H A R M O N I S K E ORKESTER. Dirigent: Ole Kristian R u u d . OSLO GOSPEL CUOIR Dirigent: T o r e W . Aas

KOMP: T r o n d L i e n , Jan Sollesness, Sebastian D u b c

D e t lyser i stille g r e n d e r Solist: Kjersti Dahl Lunde

J. Sandi LSon Arr,T,

G l a d e Jul ( Allsang ) Solist: Kjersti Dahl Lunde

B.S. Inj F. Gn, Arr.T

K O N S E R T M ESTER: Sveinung Sand O Helga Natt Solist: Harald Skorpen

KONFRANSIER: E r l i n g D a h l jr.

B.F.O.

T r o i k a fra " L ø y t n a n t K i j e "

Prokof|ev

fra " N ø t t e k n e k k e r S u i t e "

Tsjaikovskij.

1. Marsj 2. Arabisk Dans 3. Rorfloytenes Dans 4. Trepak Russisk Dans

O.G.C.

N å tennes tusen julelys ( side 3 ) SoliseKjersti Dahl Lunde

C. Rot A. Adi Arr.T,

D e t hev ei r o s e s p r u n g e Solist: Gunnhild Tvinnereim

P. Hoil l . Pri Arr.T Ork./ T. I.A

Brigde over troubled water

P. Sim Arr.T Ork./ T. I.A

O c o m e all y e faithful (Allsang) Solist: Lars A. Fredriksen

F.Oal J. F. W Arr.T Ork./ T. I.A

S h i n e y o u r light o n Solist: Kristin Fredbo

T. Aas

E. Kohler. Arr. T.Aas

En stjerne skinner i natt. Solist: Bodil Marie Hognestad Lars A. Fredriksen

E. Skeie/ T. Aas

D e t k i m e r n å t i l julefest Solist: Terje P. Bratlie

N.F.S.Grundtvig C . C . N . Balle Arr. T. Aas

me

Ork./

T. I.A G o t e l l it o n t h e m o u n t a i n Solister: Kristine Pettersen/ Ulf Morten Singstad

B.F.O.

Christmas

song

Trad. Arr. T. Aas

Deilig er jorden (Allsang) Arr. T. 1. Andreassen.

Sleigh Ride

Leroy Anderson

B. S. Ir Breslai Arr.T I. Kleiv Ork./ T. I.A


P R0 G n M Medvirkende: Bergen Filharmoniske Orkester Dirigent: Karsten Andersen Solisten Linda Øvrebø, sopran Ole Edvard Antonsen, trompet Åpning 1. Bedrich Stnetana

Moldau Bergen Filharmoniske Orkester

2. Joseph Haydn

Trompetkonsert, 2. og 3. sats Bergen Filharmoniske Orkester og Ole Edvard Antonsen

3. Fietro Mascagni

Intennezzo fra Cavalleria Rusticana Bergen Filharmoniske Orkester

4. Gaetano Donizetti

Don Pasquale: Quel guardo il cavalliere Bergen Filharmoniske Orkester og Linda

5. Georg F. Handel

Øvrebø

Samson, Let the bright serafim Bergen Filharmoniske Orkester Ole Edvard Antonsen og Linda Øvrebø

6. Ennio Morricone

(Arr. Andreassen): Tema fra «The Mission» Bergen Filharmoniske Orkester

7. Harald Sæverud

Rondo Amoroso Bergen Filharmoniske Orkester

8. Thad Jones

(Arr.: Westby): A child is born Bergen Filharmoniske Orkester og Ole Edvard Antonsen

9. Giuseppe Verdi

Rigoletto: Gildas arie: Caro nome Bergen Filharmoniske Orkester og Linda

10. Johann Strauss d.y.

Flaggermusen: Mein Herr Marquis Bergen Filharmoniske Orkester og Linda

11. Leonard Bernstein

Øvrebø

Øvrebø

(Arr.: Mason): West Side Story, selection Bergen Filharmoniske Orkester

Avslutning Konferansier: Per Jon Odéen


Torsdag 13. januar 1994 Fredag 14. januar 1994 Grieghallen

Den Norske Opera i samarbeid med Musikselskabet Harmonien presenterer

Opera buffa i to akter av Wolgang Amadeus Mozart Libretto: Lorenzo da Ponte Oversettelse: Anna-Karin Kiran Førsteoppførelse i Burgtheater i Wien 26. januar 1790, på Den Norske Opera 26. mars 1968 Forestillingen begynner kl. 19.30 og slutter ca. 22.30 Pause mellom aktene

OBS! Dørene stenges presis! Det er ikke tillatt å fotografere eller gjøre lydopptak under forestillingen Operasjef: Sven Olof Eliasson Ballettsjef: Dinna Bjørn


Musikalsk ledelse: Regi: Ansvarlig for gjenoppsetningen: Scenografi: Kostymedesign: Lysdesign:

Neil Dodd Willy Decker Heidi Sørensen Wolfgang Gussmann Marion Gerretz Hans Toelstede

Fiordiligi: Dorabella: Despina: Ferrando: Guglielmo: Don Alfonso:

Toril Carlsen Kari Hamnøy Anne Nyborg Kjell Magnus Sandve Per Vollestad Knut Skram

Bergen Filharmoniske Kammerkor Korinstruktør: Roald Sangolt Bergen Filharmoniske Orkester Konsertmester: Espen Lilleslåtten Cembalo: Helge Evju Inspisient og tuméleder: Øyvind Lunestad

Scenemester: Lysmester: Rekvisitør:

Kjell Holgersen Torbjørn Stenersrød Age Sørumshaugen

Suffli: Kostymevedlikehold: Frisør/sminke:

DEN

Maria af Klinteberg Sonja Osnes Annika Nilsson


20. JANUAR KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Ole Kristian Ruud Solist: Jeffrey Biegel, klaver

LUDVIG IRGENS JENSEN (1894-1969) Passacaglia Introduzione - Passacaglia - Fuga Passacaglia - Coda FRANZ LISZT (1811-1886) Konsert for klaver og orkester nr. 1, Ess-dur Allegro maestoso Quasi adagio - Allegretto vivace Allegro ammato Allegro marziale animato

JOHAN HALVORSEN (1864-1935) Symfoni nr. 1, c-moll Allegro non troppo Andante Scherzo: Lento - Allegro con spirito Rondo: Andante - Allegro deciso Konsertmester: Espen Lillesl책tten

Solist: Jeffrey Biegel P A U S E

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


GRATIS-BILLETT BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Musikselskabet "Harmonien" Pensjonistkonsert I GRIEGHALLEN FREDAG 21. JANUAR 1994 KL. 13.15

Dirigent: Ole Kristian Ruud Solist: Jeffrey Biegel, klaver Konferansier: Audun Kayser PROGRAM: Liszt: Klaverkonsert nr. 1 Halvorsen: Symfoni nr. 1, 2. og 4. sats Unummererte plasser


LONDON SIN FON I ETTA ys-:>:'**m9<4m#9*fchi.

1

1

1

1

1

'

i • r r • 11 • 11 n i

i

111111111 'i' 11

fi • -

O N S D A G 26. J A N U A R K L . 19.30 I GRIEGHALLEN Billetter kr. 120,-/100,kr. 80,- studenter/honnør Harmoniens

abonnenter

kr. 80 y

-.


Bergens Kammermusikkforening Stiftet 1935

VĂ&#x2026;REN

1994

Gunnar SĂŚvigs Sal

K O N S E R T

N R .

386

Larrs Hilles gt. 3

O N S D A G 26 J A N U A R

1994

K l . 19.30

JEAN WELLS YABLONSKY og " Harmoniens "Kammergruppe : Jean Wells Yablonsky

Fiolin

Hans Gunnar Hagen

Bratsj

Emery Cardas

Cello

Bodil Erdal

Cello

Kjetil Sandum

Kontrabass

Lars Kristian Brynildsen

Klarinett

Sheila Bergby

Fagott

Ilene Chanon

Horn Verk av:

NIELSEN - K O D A L Y - B E E T H O V E N

Konserten gies i samarbeid med Musikselskabet " Harmonien " P R O G R A M M E T gjelder som A D G A N G S T E G N (Ord. bill. pris kr. 70/50 ).


MEDVIRKENDE Jean Wells Yablonsky, fiolin , Lars Kristian Brynhildsen , klarinett. Hans Gunnar Hagen, bratsj , Sheila Bergby, fagott, Ilene Chanon, horn. Bodil Erdal & Emery Cardas , cello , Kjetil Sandum , kontrabass.

PROGRAM 26. Januar 1994

Nielsen

:

" Serenata In Vano"

1865 - 1931

2.gang i B K sist 28.04.76. K l a r i n e t t - fagott - h o r n - cello - bass .

Kodaly

:

1882- 1966

Duo for Fiolin og Cello op. 7 3. gang i B K . sist 12. 2. 1975

Allegro serioso non troppo Adagio Maestoso e largamente, Presto PAUSE

Beethoven 1770 - 1827

:

Septett i Ess-dur

op. 20

5.gang i B K . Sist 10.3.86

Adagio, Allegro Con Brio Adagio cantabile Tempo di Minuetto Tema con Variazioni Scherzo, Allegro molto Vivace Andante con moto alla Marcia , Presto.

Konserten gis i samarbeid med Musikkselskabet " Harmonien " , MELDINGER FRA BK : Alle kammermusikk-venner ønskes et Godt Nytt År ! Neste BK-konsert: S Ø N D A G 6. februar K l . 1300 : F A M I L I E K O N S E R T Konserten gis i samarbeid med T r o l d h a u g e n og O l e Bullakademiet.

i " T R O L D S A L E N ".

B e r g e n s K a m m e r m u s i k k f o r e n i n g s kontaktpersoner 1994

Formann: Finn Totland,. Telefon 55 97 20 26 - 55 29 68 51 Viseformann: Peter Frølich. Telefon 55 12 40 10 F o r e n i n g e n s i n t e n d a n t : Albert Lepsøe, Storhaugen 23, Postb. 3117 Arstad, 5029 Bergen. Telefon 55 31 70 28. Abonnement: Vårsesong:

Enkeltpersoner Kr.200,-

E k t e p a r K r . 300,-

Studenter

K r . 100,-


27. JANUAR KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Jdnos F端rst Solist: Simone Pedroni, klaver

SERGEJ RAKHMANINOV (1873-1943) Konsert for klaver og orkester nr. 2, c-moll, op. 18 Moderato Adagio sostenuto Allegro scherzando

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) Symfoni nr. 4, e-moll, op. 98 Allegro non troppo Andante moderato Allegro giocoso Allegro energico e passionato

Solist: Simone Pedroni

P A U S E

Konsertmester: Lars Erik ter Jung

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


3. FEBRUAR KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Dmitri Kitajenko Solist: Truls Mørk, cello

PETER TSJAIKOVSKIJ (1840-1893) Symfoni nr. 1, g-moll, op. 13 «Vinterdrømmer» Allegro tranquillo Adagio cantabile ma non tanto Scherzo: Allegro scherzando giocoso Finale: Andante lugubre Allegro moderato - Allegro maestoso - Allegro vivo

P A U S E

DMITRI SJOSTAKOVITSJ (1906-1975) Konsert for cello og orkester nr. 1, Ess-dur, op. 107 Allegretto Moderato Cadenza Allegro con moto Solist: Truls M ø r k IGOR STRAVINSKI] (1882-1971) Ildfuglen, suite (1919) Introduksjon - Ildfuglens dans Prinsessenes dans Djevelsk dans Berceuse - Finale Konsertmester: Rolf Sandvik

. - • ( i n

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


P

R

O

G

R

A

M

i

Ketil Hvoslef (1939) FINALE For cello og orkester (1994) Urfremførelse Solist: Truls M ø r k

III Dmitrij

Sjostakovitsj

(1906-1975) CELLOKONSERT NR. 1 I ESS-DUR, OP. 107 (1959) Allegretto Moderato Cadenza

II

Allegro con moto

Pjotr T s j a i k o v s k i j (1840-1893)

Solist: Truls M ø r k

SYMFONI NR. 1

IV

I G - M O L L , OP. 13

Igor S t r a v i n s k i j

«Vinterdagdrømmer»

(1882-1971)

(1866/1874) ILDFUGLEN Allegro tranquillo « D r ø m m e r fra en vinterreise»

(1919) Introduction

Adagio cantabile ma non tanto

L'oiseau de feu et sa danse

«Øde landskap, disig landskap»

Variation de l'oiseau de feu R o n d e des Princesses

Scherzo: Allegro scherzando giocoso Finale: Andante lugubre — allegro maestoso

pause —

Danse infernale du roi Kastchei Berceuse Finale


10. FEBRUAR KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Dmitri

Kitajenko

Solister: Elena Ustinova, sopran Oleg Kulko, tenor Vladimir Vanjeev, bass

NIKOLAI RIMSKIj-KORSAKOV (1844-1908) Sadko, symfonisk bilde, op. 5 Fra «Sadko»: Variaskijs arie Solist: Vladimir Vanjeev Vuggesang Solist: Elena Ustinova Fra «Mainatt»: Levkos sang Fra «Snøjomfruen»: Berendais kavatine Solist: Oleg K u l k o

Laideronette, Impératrice des Pagodes Les entretiens de la Belle et de la Bête Le jardin féerique Boléro

Fra «Gulmanen»: Tsaritsas og Dodons duett Solister: Elena Ustinova og Vladimir Vanjeev P A U S E

MAURICE RAVEL (1875-1937) Ma Mère l'Oye Pavane de la Belle au bois dormant Petit Poucet

Konsertmester: Rolf Sandvik

Konserten sendes direkte i NRK P2.

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


17. FEBRUAR KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Georgy

Gotziridze

Solister: Chilingirian Levon Chilingirian,

Quartet

fiolin - Charles Sewart, fiolin

Simon Rowland-Jones, bratsj - Philip De Groote, cello

MICHAEL TIPPETT (1905) Konsert for fiolin, bratsj, cello og orkester I.

Medium fast Interlude: M e d i u m slow •

II.

Very slow, calmer still Interlude: M e d i u m fast -

III. Medium fast Solister: Levon Chilingirian, Simon Rowland-Jones og Philip D e Groote P A U S E

EDWARD ELGAR (1857-1934) Introduksjon og Allegro for strykere (kvartett og orkester), op. 47 Moderato - Allegro Solister: Chilingirian Quartet MODEST MUSSORGSKIJ (1839-1881) Bilder fra en utstilling, suite (orkestrering: Maurice Ravel) Dvergen Det gamle slottet Tuilleri-hagen Bydlo Kyllingdans Goldenberg og Schmuyle

Markedet i Limoges Katakombene Hytten på fugleben Den store porten i Kiev

Konsertmester: Gleb A. Nikitin Konserten sendes direkte i NRK P2.

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


I

1

24. FEBRUAR KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Dmitri Kitajenko

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) Symfoni nr. 1, C-dur, op. 21 Adagio molto - Allegro con brio Andante cantabile con moto Menuetto: Allegro molto e vivace Adagio - Allegro molto e vivace

P A U S E

Symfoni nr. 3, Ess-dur, op. 55 «Eroica» Allegro con brio Marcia funèbre: Adagio assai Scherzo: Allegro vivace Finale: Allegro molto Poco andante - Presto

Konsertmester: Gleb A . N i k i t i n

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


B E R G E N S K A M M E R M U S I K K F O R E N ING O N S D A G 2. M A R S K L . 19.31 I G U N N A R SÆVIGS S A L Signe Bakke, klaver Åsta Jørgensen, fiolin Emery Cardas, cello


3. MARS KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Gabriele Bellini Solist: Elizabeth Norberg-Schulz, sopran

BRUNO MADERNA (1920-1973) Giardino religioso MAURICE RAVEL (1875-1937) Shéhérazade Asie La flûte enchantée L'indifférent

BENEDETTO MARCELLO (1686-1739) Didone, kantate for sopran og lite orkester (arr.: Ottorino Respighi) Solist: Elizabeth Norberg-Schulz OTTORINO RESPIGHI (1879-1946)

Solist: Elizabeth Norberg-Schulz

Romas pinjer, symfonisk dikt Pinjene ved Villa Borghese Pinjene ved katakomben Pinjene på Janiculum Pinjene ved V i a A p p i a

P A U S E Konsertmester: Geir Inge Lotsberg Konserten sendes direkte i NRK P2.

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


KJæro

publikum!

Til kveldens k o n s e r t har d e s s v e r r e E l i z a b e t h N o r b e r g - S c h u l z måttet melde a v b u d på g r u n n av sykdom. I hennes s t e d s y n g e r Anne B o l s t a d h o v e d v e r k e t , M a u r i c e R a v e l s s a n g s y k l u s « S h é h é r a z a d e » , mens B e n e d e t t o M a r c e l l o s k a n t a t e «Didone» m å g å u t . P r o g r a m m e t f o r ø v r i g e r o g s å f o r a n d r e t , og k o n s e r t e n i n n l e d e s t r e d a n s e r f r a M a n u e l de F a l l a s b a l l e t t «Den t r e s n u t e t e h a t t » . E t t e r p a u s e s p i l l e s s u i t e n r . 1 f r a «Antikke d a n s e r og sanger» og «Romas pinjer» av O t t o r i n o R e s p i g h i .

ANNE BOLSTAD e r u t d a n n e t v e d k o n s e r v a t o r i e t i h j e m b y e n B e r g e n og v e d S c e n s k o l a n i Gøteborg. Hun d e b u t e r t e ved Den N o r s k e O p e r a i 1982, og året e t t e r b l e hun t i l k n y t t e t M u s i k t e a t e r n i V a r m l a n d , h v o r hun h a r s u n g e t s t o r e r o l l e r , b l a n t dem T o s c a . Hun h a r også g j e s t e t S t o r å T e a t e r n i Gøteborg og o p e r a e n i Omaha i USA med s t o r s u k s e s s . I inneværende s e s o n g s y n g e r hun i «Madame Butterfly» og «Mysterier» v e d Den N o r s k e O p e r a . Anne B o l s t a d e r også en f r e m r a g e n d e r o m a n s e t o l k e r , og hun e r t i l d e l t G r i e g p r i s e n e t t e r s i n e mange k o n s e r t e r på Troldhaugen under F e s t s p i l l e n e .

DET GLADE ANDALUSIA Manuel de F a l l a ( 1 8 7 6 - 1 9 4 6 ) v i e t s i t t l i v t i l a r b e i d e t med å f i n n e a n v e n d e l s e f o r den s p a n s k e f o l k e m u s i k k e n i k o n s e r t s a m m e n h e n g , og E d v a r d G r i e g b l e t i d l i g en i n s p i r a s j o n s k i l d e f o r ham. Påvirkning f r a de f r a n s k e i m p r e s j o n i s t e n e b a r e f o r s t e r k e t hans n a s j o n a l e s æ r p r e g , i og med a t han f a n t f r a m t i l en p e r s o n l i g u t t r y k k s m å t e som k o m b i n e r t e f o l k l o r i s t i s k t r a d i s j o n med i n t e r n a s j o n a l e s t i l e l e m e n t e r . Han v a r s p e s i e l t o p p t a t t av å g j e n s p e i l e d e t a n d a l u s i s k e l y n n e , d e l s ved å u t f o r s k e s a n g s t i l e n c a n t e j o n d o og den s p a n s k e s i g ø y n e r m u s i k k e n , som begge k j e n n e t e g n e s v e d magi og m y s t i k k , d e l s v e d å f i n n e f r a m t i l d e t l y k k e l i g e , skjemtsomme, e l s k v e r d i g e og b u r l e s k e Andalusia. B a l l e t t e n «El s o m b r e r o de t r e s picos» («Den t r e s n u t e t e hatt») e r e t e k s e m p e l på s i s t n e v n t e . P e d r o A n t o n i o de A l a r a c d n s roman med samme n a v n f e n g s l e t både de F a l l a og i m p r e s a r i o e n S e r g e j D i a g h i l e v , men første v e r d e n s k r i g h i n d r e t a t e t f e l l e s p r o s j e k t b l e r e a l i s e r t . E t t e r a t en første v e r s j o n v a r b l i t t o p p f ø r t og g o d t m o t t a t t i M a d r i d i 1917, a r b e i d e t de F a l l a v i d e r e med s u j e t t e t f o r å nærme s e g D i a g h i l e v s i n t e n s j o n e r . Den e n d e l i g e u t g a v e av b a l l e t t e n b l e uroppført av D i a g h i l e v s r u s s i s k e b a l 1 e t t e n s e m b l e i London i 1919. Noe av b a l l e t t e n s v i r t u o s e o r k e s t e r m u s i k k e r s a m l e t i s u i t e r , nr. 2 har disse satsene: S e g u i d i l l a - Farruca Jota.

og s u i t e

RENESSANSETONER O t t o r i n o R e s p i g h i ( s e o m t a l e i p r o g r a m m e t ) v a r i k k e b a r e påvirket av s i n e s a m t i d i g e k o l l e g e r , men g i k k også t i l b a k e t i l g r e g o r i a n s k m u s i k k og r e n e s s a n s e k o m p o n i s t e n e f o r å f i n n e i n s p i r a s j o n . I 1917 gav han u t den første s u i t e n med t i t t e l e n «Antiche d a n z e ed a r i e p e r liuto» f r i e t r a n s k r i p s j o n e r av m u s i k k f r a 1 5 0 0 - og 1 6 0 0 - t a l l e t . I 1923 og 1931 kom y t t e r l i g e r e t o s u i t e r . R e s p i g h i o r k e s t r e r t e s e l v d i s s e luttkomposisjonene. Den første s u i t e n , som b l e uroppført i Roma i 1917, b y g g e r på m u s i k k av Simone M o l i n a r o , V i n c e n z o G a l i l e i ( a s t r o n o m e n s f a r ) og en u k j e n t k o m p o n i s t , og h a r d i s s e s a t s e n e : B a l l e t t o d e t t o «11 C o n t e Orlando» - G a g l i a r d a mezzo e M a s c h e r a d a .

- Villanella

- Passo


10. MARS KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Joseph Swensen Solist: Sabine Meyer, bassettklarinett

AARON COPLAND (1900-1990) Appalachian Spring WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) Konsert for klarinett og orkester, A-dur, K V 622 Allegro Adagio

JOHN C0RIGLIAN0 (1938) Symfoni nr. 1 Apologue: O f Rage and Remembrance Tarantella Chaconne: Giulio's Song Epilogue

Rondo: Allegro Solist: Sabine Meyer, bassettklarinett

P A U S E

Konsertmester: Geir Inge Lotsberg

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER LØRDAG 12. M A R S 1994 - K L . 13.00 I GRIEGHALLEN

DIRIGENT: JOSEPH

SWENSEN

KONFERANSIER: ELI

RYGG

SOLIST: LASSE ROSSING,

trompet

PROGRAM: TSJAIKOVSKIJ:

Tornerose, 1. sats

HAYDN:

T r o m p c t k o n s c r t , 1. sats

MUSSORGSKIJ/RAVEL:

B i l d e r fra en u t s t i l l i n g Kyllingdans

RIMSKIJ-KORSAKOV:

H u m l e n s flukt

ANDERSON:

The Typewriter,

STRAUSS:

Pizzicato-polka

STRAUSS:

Radctzky-marsj

Terje V i k e n , so


1S;É Hei,alle barn! Kom og opplev Eli når hun lager musikkmoro sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Vi synger sammen og hører eventyr. Ta gjerne med ditt eget lekeinstniment. Konserten varer ca. 1 time. Dirigent: Joseph Sivensen . Trompet: Lasse Ross ing. ; VoksnekrdOO, barn kr50. Billetter. ^.Grieghallen tlf/55 21 61 50 eller Billettservice 810 33 133. :

UT,

HARMONIEN lm

B E R G E N FlLHARMONISKE^iORKÉStER?


Håkon

Austbø

Preludier II - Schu.manrr Carnaval

G u n n a r Sævigs Sal (Bergen Musikkonservatorium)

Tirsdag 15. mars k l . 19.30 Bill. ved inngangen kr. 80,- (60)


17. MARS KL. 19.30 I GRIEGHALLEN BERGEN

DOMKANTORI

Dirigent: Magnar Mangersnes

EDVARD GRIEG (1843-1907) Sanger arrangert for blandet kor av Thorleif Aamodt (1909) Tolv melodier til dikt av Aasmund Olavson Vinje, op. 33 Guten Våren D e n særde Tytebæret Langs ei å Eit syn

Gamle mor Det fyrste Ved Rondane Et vennestykke Trudom Fyremål P A U S E

Med en vannlilje op. 25 nr. 4 Tekst: Henrik Ibsen

Jeg elsker deg op. 5 nr. 3 Tekst: Hans Christian Andersen

E n svane op. 25 nr. 2 Tekst: Henrik Ibsen

Det første møtes sødme op. 21 nr. 1 Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson

Solist: A n n - H e l e n M o e n

Fra Monte Pincio op. 39 nr. 1 Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


n i

ôJ>s/ra>Âonseri 19. MARS KL. 19.00 I GRIEGHALLEN Dirigent: Mstislav Rostropovich

PETER TSJAIKOVSKIJ (1840-1893)

DMITRI SJOSTAKOVITSJ (1906-1975)

Symfoni nr. 5, e-moll, op. 64

Symfoni nr. 5, d-moll, op. 47

Andante - Allegro con anima Andante cantabile, con alcuna licenza Valse: Allegro moderato Finale: Andante maestoso Allegro vivace

Moderato Allegretto Largo Allegro non troppo

P A U S E

Konsertmester: Lars Erik ter Jung

Konserten gis med støtte fra banksjef C.J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien»

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


Nordisk D i r i g e n t k o n k u r r a n s e

Finalekonsert Grieghallen, torsdag 24. mars k l . 19.30 B e r g e n Filharmoniske Orkester

Program Hannu Lintu,

Finland

Beethoven: Leonore-ouverture nr. 3 Stravinskij: Ildfuglen, sats nr. 5, 6 og 7 Thommessen: Barbaresk

Pause

Gunnsteinn

Olafsson,

Island

Beethoven: Leonore-ouverture nr. 3 Berlioz: Romersk Karneval Thommessen: Barbaresk

Pause Konkurransens jury avgjør

finaleresultatet

Prisutdeling Semifinalister og finalister Styreleder Sven H e n n i n g og juryens formann Mstislav Rostropovitsj


7. APRIL KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Karsten Andersen

FRANÇOIS DEVIENNE (1759-1803)

Konsert for fløyte og orkester nr. 7, E-dur 2. sats: Adagio 3. sats: Rondo: Allegretto poco moderato Solist: Anne Heistø Strand SAMUEL BARBER (1910-1981)

Knoxville, Summer of 1915 for sopran og orkester, op. 24 Solist: Ranveig S. H. Johnsen JEAN SIBELIUS (1865-1957)

Konsert for fiolin og orkester, d-moll, op. 47 1. sats: Allegro moderato

SERGEJ RAKHMANINOV (1873-1943)

Konsert for klaver og orkester nr. 3, d-moll, op. 30 1. sats: Allegro ma non troppo Solist: Nils-Anders Mortensen CARL MARIA VON WEBER (1786-1826)

Concertino for horn og orkester, E-dur, op. 45 Adagio - Andante con moto Polacca Solist: Karl Kramer-Johansen NICCOLO PAGANINI (1782-1840)

Konsert for fiolin og orkester nr. 1, D-dur, op. 6 1. sats: Allegro maestoso Solist: David Coucheron

Solist: Annar Follesø Konsertmester: Rolf Sandvik P A U S E

Konserten sendes direkte i N R K P2.

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


14. APRIL KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Yoav Talmi Håkon

Solist: Austbø, klaver

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Brandenburgerkonsert nr. 3, G-dur, B W V 1048

Allegro - Adagio - Allegro BELA BARTOK (1881-1945)

Konsert for klaver og orkester nr. 3

PETER TSJAIKOVSKIJ (1840-1893)

Symfoni nr. 4, f-moll, op. 36

Andante sostenuto Moderato con anima Andantino in modo di canzona Scherzo: Pizzicato ostinato Finale: Allegro con fuoco

Allegretto Adagio religioso Allegro vivace Solist: Håkon Austbø

Konsertmester: Sveinung Sand

P A U S E

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


15. APRIL KL. 19.00 I ROSENDAL SAMFUNNSHUS Dirigent: Yoav Talmi

Annbjørg

Solist: Lien, hardingfele

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Brandenburgerkonsert nr. 3, G-dur, B W V 1048

Allegro - Adagio - Allegro JOHAN HALVORSEN (1864-1935)

Fossegrimen, dramatisk suite for orkester nr. 4, op. 21

Fossegrimen Huldremøyenes dans Bruremarsj Melodrama og Auds sang Fanitullen Solist: Annl jjørg Lien

PETER TSJAIKOVSKIJ (1840-1893)

Symfoni nr. 4, f-moll, op. 36

Andante sostenuto Moderato con anima Andantino in modo di canzona Scherzo: Pizzicato ostinato Finale: Allegro con fuoco Konsertmester: Sveinung Sand BILLETTER: Kr. 7 5 Pensjonister/ungdom/grupper Kr. 5 0 Barn under 12 år: Kr. 25,-

P A U S E

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


Bergens Kammermusikkforening Stiftet 1935

VÅREN

1994

Gunnar Sævigs Sal

K O N S E R T NR. 390

Lars Hillesgate 3

Onsdag 20. April 1994

kl 1930

HANSA KVARTETTEN & BRYGGEN BLÅSEKVINTETT presenterer verk av Faure : Strykekvartett op. 121 Mortensen : Blåsekvintett op. 4 Spohr : Grand Nonetto F- dur op. 31 Konserten gis i samarbeid med

Musikselskabet" Harmonien " Bergen Musikkonservatorium Bergen Kommune Kulturavdelingen Programmet gjelder som A D G A N G S T E G N ( Ord. Bill. kr : 70 / 50 )


Om aftenens konsert.

PROGRAM Kammerkonsert 20. April 1994 Medvirkende Trine Knutsen - fløyte, Sveinung Birkeland - obo, Tone Hagerup - klarinett, Svein Magne Olsen - fagott, Ilene Chanon - horn. Ricardo Odriozola - fiolin, Anne Helga Martinsen - fiolin , Helga Steen - bratsj, Walter Heim - cello, Janne Johansson - contrabass.

Faure : 1845 - 1924

1922- 1983

1. gang i BK

Blåsekvintett op. 4 1. gang i BK

Allegro Adagio ma non troppo Allegro vivace PAUSE

Spohr : 1784- 1859

Grand Nonetto F- dur op.31 3. gang i BK - sist 26.11.86

Allegro Scherzo, allegro - Trio 1 - Trio 2 Adagio Finale - vivace

Bergens Kammermusikkforenings kontaktpersoner 1994 Formann: Finn Totland,. Telefon 55 97 20 26 - 55 29 68 51 Viseformann: Peter Frølich. Telefon 55 12 40 10 Foreningens intendant: Albert Lepsøe, Storhaugen 23, Postb. 3117 Arstad, 5029 Bergen. Telefon 55 31 70 28. Abonnement: Vårsesong:

Gabriel Faure er en av Frankrikesfinesteog mest intime komponister - både i sine sanger og i kammermusikken - har han levert mesterverk. Som organist og pedagog nådde Faure toppstillinger i fransk musikk. Hans kammermusikk spenner over et langt tidsrom - fra 1876 til dødsåret 1924. Strykekvartetten er et posthumt verk.

Strykekvartett op. 121 Allegro moderato Andante Allegro

Mortensen

Den fjerde og siste av sesongens fine samarbeidskonserter med Bergen Filharmoniske Orkester og Musikselskabet " Harmonien " bringer gjenhør med to av våre gode ensembler ; Hansakvartetten og Bryggen Blåsekvintett, som vi har hatt gleden av å høre i forrige sesong og tidligere. Fagottisten er ny , og av de opptredende er det bare Ricardo Odriozola som ikke er ansatt i BFO. Men han har vært en hyppig gjest i BK.

Enkeltpersoner Kr.200,-

Ektepar K r . 300,-

Studenter K r . 100,-

Finn Mortensen . en av samtidens mest betydelige norske tonesettere , har bare en gang før stått på et BK-program - klaversonaten op. 7 i april 1980 . Aftenens-verk : Blåsekvintetten op. 4 er et verk fra samme periode - komponert i 1951 og urfremført 1954. På slutten av 40-tallet var Mortensen sterkt opptatt av Schønbergs tolvtoneteknikk, men avgjørende betydning for ham som komponist fikk studiet av Hindemiths " Unterweisung im Tonsatz ". Kvintettens åpning er en allegro i sonateform med et ungdommelig og forfriskende uttrykk, mens andre satsens adagio er en liedform og mer pastoral og meditativ i sin grunnstemning. Siste satsen - allegro - er en dobbeltfuge og viser til fulle Mortensens kontrapunktiske mesterskap. Louis - Ludwig Spohr er en av 1800 - tallets verdifulle og meget produktive komponister, nesten neglisjert i dag. I sentrum for hans omfattende kammermusikalske skaperverk står strykekvartettene. Han skrev hele 36 slike verk. Dertil kommer stykekvintetter , strykesekstetter, klaverkvintetter , duoer etc. Nonetten opus 31 har to ganger før gledet vårt publikum. Den er som en fest av romantisk klang- og stemnings-fortryllese. Første sats er i sonateform -deretter følger en bredt anlagt scherzo med to trioer , en adagio der strykere og blåsere for det meste står adskilt - men forenes til et høydepunkt, og en meget musikantisk rondo finale avslutter konserten.

Proram som gjenstår Våren 1994 Tirsdag 3. Mai

Ekstrakonsert i " Sardinen " Kulturhuset USF " kl. 1930 Dag Eriksens Stykekvartett: " Scott Joplin melodier ". Einar Røttingen - Ricardo Odriozola og Jane Odriozola spiller Cesar Frank sonate ( klaver & fiolin ), og Claude Debusyes sonate for klaver og cello.

Fredag 3. Juni og Søndag 5. Juni

Rococco Consert på Damsgård Hovedgård . Et prøveprosjekt i samarbeid med Det Nyttige Selskab og Vestlandske Kunstindustri-museum. Egen innbydelse.


ZJorscfajS' Âonseri 21. APRIL KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Gennady Rozhdestvensky

JOSEPH HAYDN (1732-1809)

Symfoni nr. 80, d-moll Allegro spiritoso Adagio Menuetto e trio Finale: Presto

ALFRED SCHNITTKE (1934)/ Gennady Rozhdestvensky (1931)

D ø d e sjeler, suite etter Gogol (urframførelse)

RICHARD STRAUSS (1864-1949)

Macbeth, symfonisk dikt, op. 23

Introduksjon Polka Sørgemarsj Marsj Pliutsjkins fortid

Mazurka I Manilovs hus Vals Galopp

JOHANN STRAUSS d.y. (1825-1899)/ Gennady Rozhdestvensky (1931)

Hommage au public russe, potpourri Nico-Polka P A U S E

Konsertmester: Lars Erik ter Jung

Konserten gis med s t ø t t e fra banksjef C . J . Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet « H a r m o n i e n » . Konserten sendes direkte i N R K P2.

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


28. APRIL KL. 19.30 1 GRIEGHALLEN Dirigent: Peter Ernst Lassen Solister: Marianne Hirsti, sopran Randi Stene, mezzosopran Kjell Magnus Sandve, tenor Per Vollestad, baryton Bergen F i l h a r m o n i s k e K o r , forsterket med sopraner fra Bergen Operakor

I n s t r u k t ø r : Paul A r l i d g e Bergen L æ r e r h ø g s k o l e s barnekor Instruktør: Maria Gamborg Helbekkmo

CARL NIELSEN (1865-1931) Helios, ouverture, op. 32 Fynsk forår, L y r i s k humoreske, op. 96

P A U S E

DAVID MONRAD JOHANSEN (1888-1974) Voluspå, for soli, kor og orkester, op. 15

Konsertmester: Lars E r i k ter Jung

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


ONSDAG 4. MAI KL. 19.30 I GRIEGHALLEN Dirigent: Rafael Friihbeck de Burgos

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Symfoni nr. 3, F-dur, op. 90

Allegro con brio Andante Poco allegretto Allegro P A U S E IGOR STRAVINSKI) (1882-1971)

Vårofferet, ballett 1. Jordens tilbedelse - dag

Forspill Vårens bebudelse Ynglingedans Bortførelsens lek Vårlig runddans Klanenes kappestrid Den vises prosesjon Jordens dans

2. Offeret - natt

Forspill Pikenes mystiske sirkler Forherligelse av den utvalgte Forfedrenes ånder manes fram Rituell dans Offerdans

Konsertmester: Lars E r i k ter Jung

Konserten gis med støtte fra banksjef C.J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien».

I HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


HARMONIENS VENNER I N T I M K O N S E R T M A N D A G 16. M A I K L . 19.30 I G R I E G H A L L E N S FOAJÉ

«Barokk aften» Jean W. Yablonsky, fiolin - Steinar Hannevold, obo Turid Kniejski, cembalo - Emery Cardas, cello

Verker av Quantz, Bach, Vivaldi og Händel Påmelding innen fredag 13. mai kl. 15.30 på tlf. 56 30 80 20


Den Høytidelige Ă&#x2026;pning av D E 42. I N T E R N A S J O N A L E FESTSPILL Grieghallen 25. mai 1994 kl. 12.45.

Plassene bes inntatt senest kl. 12.30.


Harald Sæverud: Fanfare Kongen kommer / The King

KONGESANGEN:

Arrives.

Kongesangen / God save the King.

Gud sign vår Konge god, sign ham med kraft og mod,

Harald Sæverud: «Blandet selskap» fra «Peer Gynt» (orkester)/ "Mixed

sign hjem og slott!

company" from "Peer

Gynt".

Lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd

Bengt Martin Olsen, ordfører i Bergen / Mayor of Bergen.

hellige troskapsbånd om folk og drott.

Susanne Lundeng: «Bruremarsj fra Beiarn». «Polsdans fra Valberg». Fele / fiddle.

FEDRELANDSSANGEN: Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem

Professor, dr. juris Jon Bing: Festspilltale / Festival Speech.

furet værbitt over vannet med de tusen hjem.

«Bendik og Årolilja». Norsk folketone / Norwegian

Elsker, elsker det og tenker

arr. Jens Bugge Olsen.

folksong,

på vår far og mor, og den saganatt som senker drømmer på vår jord.

BERGENSI A N A: Jeg tok min nystemte sitar i hende, sorgen forgikk meg på Ulrikens topp:

Kåre Rommetveit, formann i Festspillenes styre / chairman of the festival

board.

Bergen lærerhøgskoles ungdomskor / Bergen Teacher's College Youth

Training

Choir.

Dirigent / Conductor: Maria Helbekkmo.

tenkte på bauner om de skulle brenne og byde mannskap mot fienden opp;

Hans Majestet Kong Harald V / His Majesty King Harald V.

«følede freden, ble glad i min ånd

Fedrelandssangen / National

Anthem.

og grep til min sitar med lekende hånd».

Johan Halvorsen: «Bergensiana» / Rococo Variations on an old Bergen

Tune.

Bergen Filharmoniske Orkester / Bergen Philharmonic Orchestra. Dirigent / Conductor: Karsten Andersen.


25.. 27. og 28 mai kl. 19.0(

GRIEGHALLEN

FESTSPILLENE I BERGEN/ BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL presenlerer//jr<?.!c/ifj

Gioacchino Rossini

// Barbiere di Siviglia Komisk opera i to akttz/Opera huffa in duc aiti Utgave ved/edihon: Alberto Zedda Libretto:Ccsare Sterbini etter de Beausmarchais Dirigenl/riwirfucfor: Alberto Zedcla Regi. scenografi og koslymer/</('r«7or, slage sels, costumes: Dnrlo Fo Regissør/rfiVecwr in Bergen: Arluro Corso Ueigen Filharmoniske orkester og kor/Hie Bergen Philhannon, Orcheslra tind Chorus Almaviva: Bartolo: Rosina: Figaro: Basilio: Berta: Fiorello un officiale:

Hong Clien Li Enrico Fissore Hadar Halevi Vassily Gerello Harry Peeters Bodil Arnesen Njål Sparbo

Mimere/mimc: Abel Bravo, Hans Daalder, Danny Goosens, Chaya van der Heide, Joost Idoler, Jan Kceven, Roy Lavitte, Margot Nies, Philipp Ziegler, Jussara Barbosa dos Santos, Suzanna Marion. Statister/c.Hra.v: Terje Andreassen, Jarle Vevatne, Thomas Nyløkken Franz Josef Sebestycn. Piano: Jarle Rotevatn Gitar: Nj:M Vindenes Forestil li ngsleder/Maee manager: Ass. forest.lcder/a.tt. slage manager: Lokal koordinator//o«j/ coordinator: Scene/head technician. Lydmesler/joimd: Lysmester//ig/i/mg.' Rekvisitter//jroy7s: Koslymcr/wardrobe manager: Make up, parykker etc/make up'wigs: Korleder/c7/r>/i/.v master: Repetitør/cøetc/i: Assisterende dirigent/o.H. conductor:

Mnrgus Spekkors Laura Seheffer Jan Sollesnes Oddvar Ruud Per Ravnestad Gunnar Jensen Niko Groot Mikki Engelsbel C.C.Damcs Paul Arlidgc Jarle Rotevatn Kjell Seim

forestillingen varer 2 limer og 45 miniliter. En pause. The performance will take Iwb hours 45 minutes. One intermission. Jppsctningen er basert pa den originale produksjonen fra De Nederlandsc Opera, \mslerdam. Dekorasjon, scenografi og kostymer er stilt til rådighet av De Nederland;c Opera. fhis production is based on ilte original De Nederlandse Opera Production. Vie seeury, properties and costumes have been made available by De Nederlandse Opera, i Amsterdam. samarbeid med/ in collaboration with. Den Vestnorske Opera A / S .


GRIEGHALLEN

2. juni kl. 19.30

«Richard Strauss Galla» Bergen Filharmoniske Orkester The Bergen Philharmonic Orchestra DmgcnÜConcIiiclor:

Dimitri Kitayenko

Hilde Leidland, soptan/soprano Torgun Birkcland, sopranlsoprano Delores Ziegler, niezzo

Richard Strauss (1864-1949) A l s o sprach Zarathustra, op. 30 PKUSEI

INTERVAL

Fra «Der Rosenkavalier» op. 59 1. Duett fra 2. akt Hilde Leidland Delores Ziegler 2. Sluttscene, 3..akt/Fina! scene Torgun Birkeland Hilde Leidland Delores Ziegler Rosenkavalier Suite

Med støtte av/ With the support of


BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER / THE BERGEN PHILHARMONIC ORCHESTRA 16. juni 1994 kl. 20.00 i Grieghallen Dirigent/Conductor: Solister/Soloists:

Geirr Tveitt: (1908-1981) Norway

A r i Rasilainen Geir Botnen, piano Håvard Gimse, piano

Fjellstev, suite nr. 2 av Hundrad folketonar frao Hardanger opus 151 nr. 16-30 A hundred airs from Hardanger, suite 2 - Fifteen mountain tunes Langt, langt té fjells té Turid/Far into the mountains to Turid Med ulvar og rein i uver pao viddæ/Wolfes and reindeer in moorland storm Høno, hunden, kjyræ og hesten (Badnasull)/77ie hen, the hound, the cow and the horse (Nursery rhyme) Fjell-lokk/Møwnta/n melody Med sterkt øl té fjells/Sfrortg ale to the mountain farm Seljeflyta yver stilit fjellvatn/T/Ve willow flute across the quiet tarn Gamle-Erik sin klagesong/OW Nick's lament Rjupo pao Folgafodnæ/5/iOM' grouse on the glacier A , høyre du songjen i fossaduren?/Dø you hear the falls singing? Huldraslaotten hans Halte-Lars/T/ie lame fiddler's hulder-dance Songjen inne i Huldra-haugjen//! song ascends from the Huldra-Hill Eldebrand i skjeggjet/lføzn/ on fire! Munnharpeljod/Tfte harp played by the mouth Fjedlmansjento up i Wd/The mountaineer's daughter on skis Eg saog meg ut so vida/7 saw afar -

Francis Poulenc: Konsert for to klaver og orkester/Double Concerto (1899-1963) Allegro ma non troppo France Larghetto Finale: Allegro molto PAUSE/INTERVAL Cari Nielsen: (1865-1931) Denmark

Symfoni nr. 4, opus 29 "Pet uudslukkelige'VSympftony No. 4 Allegro Allegretto Poco adagio quasi andante Allegro

I pausen kan du få kjøpt signerte plakater av Bergen Filharmoniske Orkester og CDer.

During the interval it will be possible to buy posters signed by principal conductor Dm Kitajenko and the members of the Bergen Philharmonic Orchestra and CD's. Plakater/jporfm:

NOK 50

CD: NOK 120 -130


Hardingtonar 94 Norheimsund idrettshall

Fredag 17. j u n i k l . 19.00

OPNINGSKONSERT Bergen Filharmoniske Orkester Dirigent: A r i Rasilainen Solistar: Geir Botnen og Håvard Gimse, klaver

Ol'NlISG Geirr Tveitt:

Fjellstev, suite nr. 2 av Hundrad folketonar frao Hardanger opus 151 nr. 16-30. Langt, langt le fjells le Turid Med ulvar og rein i uver pao viddæ Mont), hunden, kjyræ og hesten Fjell-lokk Med sterkt øl te fjells Seljeflyta yver stilll fjellvatn Gamle-Erik sin klagesong Rjupo pao Folgafodne A, høyre du songjen i fossaduren? Huldraslaotten hans Haltelars Songjen inne i Huldrahatigjen Eldebrand i skjegge Munnharpeljod Fjeldmansjento up i li Eg saog meg ut so vida

Francis Poulenc: Konsert for lo klaver og orkester Allegro ma non troppo Larghetto Finale. Allegro molto

PAUSE

Garl Nielsen:

6

Symfoni nr. 4. opus 29. «Det utidsltikkelige». Allegro Allegretto Poco adagio quasi andante Allegro


Sommerens Operetteko nsert T O R S D A G

30. JUNI

KL.

19.37 I

G R I E G H A L L E N

dirigent: DMITRI KITAJENKO

solister: HILDE LEIDLAND sopran ULRIKA TENSTAM mezzosopran MATHIAS ZACHARIASSEN tenor KARL-MAGNUS FREDRIKSON baryton JEAN WELLS YABLONSKY fiolin program: utdrag fra CARMEN, FLAGGERMUSEN, DEN GLADE ENKE, DEN SKJØNNE HELENA, CZARDASFYRSTINNEN, SMILETS L A N D og SIGØYNERBARONEN Billetter i Grieghallens billettkontor tlf: 55 21 61 50 Postkontorene og billettservice tlf.: 810 33 I 33 Voksne: kr. 250,- 210,- 150,- Barn: kr, 75,-

HARMONIEN ''.„,»#'

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER

fr

w


en Georges Bizet (1838-1875)

3

0.

ju

Fra C a r m e n : Ouverture Habanera solist Ulrika Tenstam

DMITRI K I T A J E N K O avslutter med kveldens konsert sin fjerde sesong som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Han fikk sitt internasjonale gjennombrudd i 1969, da han var en

Forspill til 3. akt Blomsterarie solist Mathias

av prisvinnerne ved Herbert von Karajan-konkurransen i Berlin. Kitajenko er utdannet ved konservatoriene i St. Petersburg og

Zachariassen

Moskva, og han har dessuten studert i Wien. Ved siden av sitt

Forspill til 4. akt Toreadorsang solist Karl-Magnus Pablo de Sarasate (1844-1908)

g ha IIe n

engasjement i Bergen er han sjefdirigent for Hessicher Rundfunks symfoniorkester i Frankfurt og symfoniorkesteret i Bern, samt

Fredriksson

første gjestedirigent for det danske radiosymfoniorkester.

Zigeunerweisen solist Jean Wells Yablonsky

Hector Berlioz (1803-1869)

H I L D E L E I D L A N D er utdannet ved Østlandets Ftåcoczy-marsj fra Fausts f o r d ø m m e l s e

Musikkonservatorium i Oslo og ved Musikdramatiske Skolan i Stockholm. Hun debuterte i Hilding Rosenbergs "Marionetter", og etter en periode ved operaen i Hannover er hun nå tilbake i

Pause Johann Strauss d.y.(1825-1899)

Stockholm, og fast ansatt ved operaen der. Hilde Leidland hadde

Fra Flaggermusen:

oppgaver i ni år på rad ved festspillene i Bayreuth, og hun har

Ouverture Adeles arie solist Hilde Leidland Franz Lehär (1870-1948)

gjestet ved operahus i Nice, Berlin, Stuttgart, Salzburg, Wien, Brussel og Oslo.

Dein ist mein ganzes Herz fra Smilets land solist Mathias Zachariassen U L R I K A T E N S T A M har sin sanglige utdannelse fra

Danilos arie fra Den glade enke solist Karl-Magnus Fredriksson Jacques Offenbach (1819-1880)

Ulrika Tenstam og Mathias

Oslo Sommeropera, Drottningsholmsteatern, Folkoperan og Zachariassen

Marsj fra S i g ø y n e r b a r o n e n

Kungliga Teatern i Stockholm, Ystadoperan, Malmø Musikteater og den nye Gøteborgsoperaen. Hun er en ofte benyttet solist

Duett fra Czardasfyrstinnen solister Hilde Leidland og Karl-Magnus

Johann Strauss d.y. (1825-1899)

hvor hun tok eksamen i 1987. Hun har gjestet i store partier ved

Duett fra Den skjønne Helena solister

Emmerich Kaiman (1882-1953)

musikkhøyskolen i Gøteborg og operahøyskolen i Stockholm,

ved romanse-, kirke- og orkesterkonserter, og er tildelt en rekke Fredriksson

stipendier i sitt hjemland.


r

Bfo 1993 1994  

Bergen Public Library

Bfo 1993 1994  

Bergen Public Library