Page 1


EKSTRAKONSERT 13. august 1992 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: V1ARC A L B R E C H T Solist: VADIM REPIN, fiolin Gioacchino Rossini (1792-1868) Barberen i Sevilla, ouverture Niccolô Paganini (1782-1840) Konsert for fiolin og orkester nr. 2, h-moll, op. 7 Allegro maestoso Adagio Rondo: Andantino Allegro moderato

Erik Satie (1866-1925) Parade, ballet réaliste Choral Prélude du Rideau rouge Prestidigitateur Chinois Petite fille Américaine Acrobates Final Claude Debussy (1866-1918) La Mer De l'aube à midi sur la mer Jeux de vagues Dialogue de vent et de la mer Konsertmester: Lars Erik ter June

Solist: Vadim Repin Pause

HARMONIEN "TET,

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


dvnimmyrrtfo EKSTRAKONSERT 20. august 1992

kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: JAMES J U D D

Edvard Grieg (1843-1907) Konsert for klaver og orkester, a-moll, op. 16 Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato e marcato - Andante maestoso Solist: Bruno Leonardo Gelber Pause

Solist: I BRUNO L E O N A R D O GELBER, klaver

Herbert Willi (1956) «Räume« for orkester 1991

Jean Sibelius (1865-1957) Symfoni nr. 5, Ess-dur, op. 82 Tempo molto moderato Andante mosso, quasi allegretto Allegro molto Konsertmester: Lars Erik ter Jung Sibelius:

Valse

Triste

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


UNIVERSITETET I BERGEN DET A K A D E M I S K E K O L L E G I U M

Adgangskort Universitetets årsfest og immatrikulering GRIEGHALLEN F r e d a g 2 1 . a u g u s t 1 9 9 2 k l . 10.15.

Plassene må være inntatt innen kl. 10.10.


U N I V E R S I T E T E T

I

B E R G E N

ÅRSFEST OG IMMATRIKULERING Grieghallen, fredag 21. august 1992 PROGRAM Kl. 10.15

Bergen Filharmoniske Orkester: Brahms: Akademisk festouverture Dirigent: James Judd Tale ved rektor, professor dr.med. Ole Didrik Lærui Tale ved universitetsdirektør Kåre Rommetveit Bergen Filharmoniske Orkester: Svendsen: Norsk Kunstnerkarneval Prisutdelinger: - Legeutdanningen år 2000» - Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs fond for medisinsk videnskab Borgerbrev til de nye studentene Utdeling i foajeen.

Kl. 11.20

Kaffepause

Kl. 11.50

Immatrikulering Studentersangforeningen i Bergen (Bergen Akademiske mannskor): E. Nielsen (arr.): Gaudeamus Igitur B. Bart ok: Csujogato W. L. Dawson (arr.): Soon Ah will be done Dirigent: Tore Johannessen Doktorpromos jon Tale ved stud.philol. Magne Aasheim Knudsen, leder i Norsk Studentunion Bergen Universitetets Symfoniorkester i Bergen: G. Rossini: Ouverture til «Italienerinnen i Algier» Dirigent: Angus Straton Chriestie

Slutt ca. kl. 13.00


UNIVERSITETET I B E R G E N ÅRSFEST OG IMMATRIKULERING Grieghallen, fredag 21. august 1992 ENDRING I P R O G R A M M E T

P.g.a. sykdom har Bergen Filharmoniske Orkester måttet endre på sitt oppsatte program:

Dirigent:

Yuri Simonov

Rossini: Berlioz:

Ouverture til "Barberen i Sevilla" Kong Lear, ouverture


TURNÉKONSERTER 22.-28. august

Turné til Østerrike og Slovenia: Bregenz - Ljubljana - Wien Dirigent: James Judd Solister: Vadim Repin, fiolin Bruno Leonardo Gelber, klaver Program I Herbert Willi: Räume for orkester Grieg: Klaverkonsert, a-moll Sibelius: Symfoni nr. 5, Ess-dur Program II Elgar: Alassio Grieg: Klaverkonsert, a-moll Sibelius: Symfoni nr. 5, Ess-dur Program III Rossini: Barberen i Sevilla, ouverture Paganini: Fiolinkonsert Satie: Parade Debussy: La Mer


Fredag, 19. febraur

Oslo Konserthus

Dirigent: Dmitri Kitajenko Solist: Michaela Paetsch Neftel, fiolin Gubaidulina: Offertorium, fiolinkonsert Rakhmaninov: Symfoni nr. 2, e-moll

18. juni4. juli

TurnĂŠ til Japan: Bl.a. i Tokyo (3 konserter) - Osaka - Nagoya Dirigent: Dmitri Kitajenko Solister: Leif Ove Andsnes, klaver Teiko Maehashi, fiolin Miwako Matsumoto, sang


Bergen Philharmonie Orchestra

Dirigent Yuri Simonov Solist Bruno-Leonardo Gelber Klavier

Festspielhaus 23. August 1992 Beginn: 11.00 Uhr

Herbert Willi für Orchester Österreichische Erstaufführung Räume

Edvard Grieg Konzert

für

Klavier

und

a-moll,

op.

Orchester, 16

Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato molto e marcato

Jean Sibelius Symphonie

Nr.

5,

Es-Dur,

op.82

Tempo molto moderato, attacca Largamento, attacca Allegro moderato, attacca Andante mosso, Finale: Allegro molto


ffTEVROPSKEGA

ZDRUZENJA FESTIVALOV THE M E M B E R O F THE E A F

KO SE POLETI PRIZGEJO LUCI, SEZACNE 40. MEDNARODNI POLETNI FESTIVAL 18. julij 31. avgust 1992 WHEN THE LIGHTS TURN ON IN LJUBLJANA, IT'S THE 40th INTERNATIONAL SUMMER FESTIVAL July 18 August 31 1992


CANKARJEV

DOM, 24. AV GUST 1992, OB 2\

ORKESTER BERGENSKE

FILHARMONI]

Solist: B R U N O L E O N A R D O G E L B E R , klan\ Dirgent:JXJ*RlJ SIMONOV

Peter Iljic Cajkovski:

ROMEO IN JULI JA, Fantazija -uvertura

Edward Grieg:

KONCERTZA KLAVI1 IN ORKESTER V A-MOLU, Op. 16 Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato molto e marcato

Jan Sibelius:

SIMFONIJA S*T. 5 VES-DURU, Op. 82 Tempo molto moderatoLa r/j a m ento-Allegro moderato-Presto Andante mosso, quasi allegretto Allegro molto-MisteriosoUn pochettino largamenteLargamente assai


WIENER MUSIKSOMMER KLANGBOGEN '92 41. MUSIKFESTSPIELE Mittwoch, 26. August 1992 20.00 Uhr - Konzerthaus, Großer Saal

ORCHESTERGASTSPIEL Bergen Philharmonie Orchestra Dirigent: Yuri Simonov Solist: Bruno Leonardo Gelber, Klavier

PETER I. TSCHAIKOWSKY

Romeo und Julia, Fantasie-Ouvertüre nach Shakespeare

EDVARD GRIEG

Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 16 Allegro molto moderato Adagio Poco animato

• JEAN SIBELIUS

Symphonie Nr. 5 Es-Dur op. 82 Tempo molto moderato Allegro moderato Andante mosso, quasi allegretto Allegro molto

mmr.


wiener MusiKsommer - Klangbogen -

Bitte Rückseite beachten!

WR.MUSIKSOMMER - KLANGBOGEN KONZERTHAUS/GROSSER SAAL LOTHRINGERSTRASSE 20 1030 WIEN WR. MUSIKSOMMER-KLANGBOGEN BERGEN PHIL--SIMONOV/GELBER 26.08.92 20:0,0, 0 4 ^ 0 8 2 6 3 10 2301 450,00 REIKARTE PARTERRE LINKS REIHE 6 F

^p4?<§T , 26 AUG m 1992 m

P O i. Iz

Q O Q O jC, 'X


WIENER MUSIKSOMMER KLANGBOGEN '92 41. MUSIKFESTSPIELE Donnerstag, 27. August 1992 20.00 Uhr - Konzerthaus, Großer Saal

ORCHESTERGASTSPIEL Bergen Philharmonie Orchestra Dirigent: Yuri Simonov Solist: Vadim Repin, Violine

GIOACCHINO ROSSINI

Ouverture zur Oper „Der Barbier von Sevilla"

NICCOLÖ P A G A N I N I

Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 h-Moll op. 7 „La Campanella" Allegro maestoso Adagio La Campanella. Allegretto moderato

• HECTOR B E R L I O Z

Ouverture zu „Kônig Lear" op. 4

CLAUDE D E B U S S Y

L a Mer. Trois esquisses symphonique I. De l'aube à Midi sur la mer. Très lent II. Jeux de vagues Allegro III. Dialogue du vent et de la mer Animé et tumultueux

mmr


Abonnementskonsert onsdag 2. september 1992 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: SERGIU C O M I S S I O N A Solist: OLE EDVARD A N T O N S E N , trompet Hector Berlioz (1803-1869) Benvenuto Cellini, ouverture Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) Konsert for trompet og orkester, Ess-dur Allegro con spirito Andante Rondo: Allegro molto

Johannes Brahms (1833-1897) Symfoni nr. 2, D-dur, op. 73 Allegro non troppo Adagio non troppo Allegretto grazioso Allegro con spirito Konsertmester: Lars Erik ter Jung

.Solist: Ole Edvard Antonsen Pause

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Dirigent: MIKLÔS E R D É L Y I Solist: ANNE G J E V A N G , mezzosopran Zoltân Kodaly (1882-1967) «Sommerkveld» Sverre Jordan (1889-1972) Ung Aaslaug Landskab Isblomar Hører du?

Edvard Grieg (1843-1907) Fra Monte Pincio Med en vandlilje En svane Og jeg vil ha meg en hjertenskjær Solist: Anne Gjevang Pause Antonfn Dvorak (1841-1904) Symfoni nr. 9, e-moll, op. 95 «Fra den nye verden» Adagio - Allegro molto Largo Scherzo: Molto vivace Allegro con fuoco Konsertmester: Grigori Zhislin

Ü HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Bergens

Kammermusikkforenin Stiftet

SESONGEN

1935

1992 - 93

KONSERT NR. 372

GUNNAR SÆVIGS SAL Lars Hillesgate 3

ONSDAG 16. SEPTEMBER 1992

Kl. 19.30

HANSAKVARTETTEN Jean Wells Yablonsky, Anne Helga Martinsen, Helga Steen, Walter Heim

Verker av: LINDEMAN, HENSEL-MENDELSSOHN, CARRENO

PROGRAMMET gjelder som ADGANGSTEGN ( Ord. bill. pris kr. 7B/50 ).


Medvirkende Jean Wells Yablonsky og Anne Helga Martinsen, fiolin Helga Steen, bratsj, Walter Heim, cello

PROGRAM Llndeman:

Strykekvartett,

1859-1938

Allegro

g-moll

Andante Tempo di Minuetto Allegretto Hensel-Mendelssohn: 1805-1847

Strykekvartett i Ess-dur Adagio ma non troppo Allegretto Romanze Allegretto molto vivace

Carreno:

Strykekvaj*ett" ^JKmolI

(1834)

(1896)

1853-1917

Allegro risoluto Samtlige komposisjoner fremføres for første gang i BK. Konserten gies i samarbeid med Musikselskabet "Harmonien" og Bergen Musikkonservatorium. Det er den første av fire konserter i Kammermusikkserien.

Neste konsert: Søndag 20. september i Håkonshallen. Musica Viva. Åpning av Nordlyd 92. Samarbeid med Ny Musikk avdeling Bergen.

Bergens Kammer/musikkforenings kontaktpersoner 1992/93: Formann: Finn Totland,. Telefon 05 97 20 26 - 05 34 67 26 Viseformann: Peter Frølich. Telefon 05 12 40 10 Foreningens intendant: Albert Lepsøe, Storhaugen 23, Postb. 3117 Arstad, 5029 Bergen. Telefon 05 31 70 28. Abonnement pr. år: Enkeltpersoner kr. 400,-

Ektepar kr. 600,-

Student kr. 200,-


Kvartetten spiller følgende verk: Anna Severine Lindemann: Strykekvartett, g-moll - som oppsatt Edvard Grieg: Strykekvartett, F-dur 3 satser Richard Nordraak: Valse caprice Fanny Hensel-Mendelssohn: Strykekvartett, Ess-dur - som oppsatt •Da denne konsert går inn som en del av Amalie-festivalen denne måned - er alle de oppsatte komponister fra Amalie Skrams samtid. God fornøyelsel


Torsdagskonserten 17. september 1992 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: KRZYSZTOF PENDERECKI

Solist:

Krzysztof Penderecki (f. 1933) Konsert for cello og orkester nr. 2 Solist: Dmitry Yablonsky

Pause

DMITRY Y A B L O N S K Y , cello

"Adagio" 4. symfoni for stort orkester Konsertmester: Rolf Sandvik

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


INTIMKONSERTER H A R M O N I E N S V E N N E R inviterer til egne konserter for sine medlemmer. Er du medlem av Harmoniens Venner vil du kunne få oppleve fire eksklusive intimkonserter i sesongen 1992/93. Konsertene, som vil vare ca. en time, vil bli avsluttet med sosialt samvær. Billettprisen inklusiv en enkel servering er satt til kr 100,-. Vær ute i god tid med bestilling på tlf. 05-30 80 20 mellom kl. 07.30-16.00 da vi kun har plass til 70 personer hver gang.

21. september Grieghallens foajé kl. 19.30

«Anglo/Tysk aften» Jörg Berning, cello Brian Davidson, klaver Schubert: Arpeggione, sonate Bridge: Sonate Davidson: Elegi

9. november Grieg-Gaarden kl. 19.30

«Ungarsk/Tsjekkisk aften» Ellisiv Sollesnes, fiolin Tone M. Birkeland, fiolin Thomas Muller, bratsj Dvorak: Terzetto op. 74 for 2 fioliner og bratsj Kodåly: Serenade for 2 fioliner og bratsj

1. februar Grieg-Gaarden kl. 19.30

«Latin-amerikansk aften» Gro Sandvik, fløyte Stein Erik Olsen, gitar Domeniconi: Sonatine mexicana Piazolla: Historie du tango Villa-Lobos: Preludium E. Desportes: Ronde et pastourelles

46


22. mars Grieghallens foajé kl. 19.30

Spansk aften» Ricardo Odriozola, fiolin Einar Røttingen, klaver de Falla (arr. Kochanski): Suite popular espafiola E l Pafio Moruno Nana Cancion Polo Asturiana Jota Mompou: Elegia Altitud Albeniz: Asturia (soloklaver) Granados: Spansk dans nr. 5 (soloklaver) Turina: E l poema de una sanluquefia: Ante el espejo La cancion del lunar Alucinaciones El rosario en la iglesia Sarasate: E l canto del ruisefior Spanske danser nr. 7 og 8

47


orsdagskonserten . september 1992 kl. 19.30 i Grieghallen NORDLYD-FESTIVAL Dirigent: CHRISTIAN E G G E N j£ Arvo Part (1935) «Tabula Rasa», dobbeltkonsert HÅKON AUSTBØ, klaver for to fioliner, strykeorkester og PAULE PREFONTAINE, fiolin preparert piano RICARDO ODRIOZOLA, fiolin Ludus: Con moto Silentium: Senza moto Kjell Flem (1943) M Klaverkonsert (1992) Solister: Paule Prefontaine urfremføring Ricardo Odriozola Moderato I Harald Sæverud (1897-1992) Elegia: Lento «Galdreslåtten», symfonisk dans Allegro assai med passacaglia, op. 20 Solist: Håkon Austbø

Solister:

Pause

Konsertmester: Lars Erik ter Jung

ff! HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Col(eaiûmjMûsicûiiv HØSTEN 1992

Tirsdag, 29. september Korskirken kl. 19.30

Søndag, 21. februar Gunnar Sævigs Sal kl. 13.00

Dirigent: Dagfinn Rohde Solister: Paule Prefontaine, fiolin Nora Taksdal, bratsj

Verk for messingensemble Fuglesang og blokkfløytemusikk:

Haydn: Symfoni nr. 18, G-dur Mozart: Sinfonia concertante, Ess- dur for fiolin, bratsj og orkester Händel: Concerto grosso op. 6 nr. 1, G-dur Haydn: Symfoni nr. 47, G-dur Søndag, 25. oktober Korskirken kl. 19.30

Dirigent: Rolf Sævik Solister: Synnøve Staveland, sopran Tone Kvam Thorsen, alt Kristen Øgaard, orgel Hovland: Partita over den norske folketonen "Herre Gud, ditt dyre navn og ære" Koravdeling a cappella - verker av Hovland og Nystedt Pergolesi: Stabat Mater for kor og orkester

Lørdag, 28. november Fjell kirke kl. 17.00 Søndag, 29. november Korskirken kl. 19.30

Collegium Musicums kor og orkester Dirigent: Rolf Sævik Solister: Marianne Juvik Sæbø, sopran Tone Kvam Thorsen, alt Magne Skrede, tenor Magne Fremmerli, bass Händel: Messias

VAREN 1993 Tirsdag, 26. januar Korskirken kl. 19.30

Dirigent: Alexander Dmitriev Solist: Jane Odriozola, cello Corelli: Concerto grosso nr. 8 Bocherini: Cellokonsert, B-dur Mendelssohn: Symfoni nr. 4, A-dur (Den italienske)

50

Familiekonsert Dirigent: Karl Ole Midtbø Solist: Helle Kristensen, blokkfløyte

H.-M.Linde: Music for a Bird Anonymt: The Bird Fancyer's Delight Mogens Christensen: Vårnatsfugle Sammartini: Konsert i F-dur for blokkfløyte, strykere og basso continuo Allsang for barn og orkester Tirsdag, 23. mars Håkonshallen kl. 19.30

Dirigent: Helge Haukas Solist: Einar Røttingen, klaver Bach: Suite nr. 3, D-dur Grieg: Suite fra Holbergs tid Mozart: Klaverkonsert nr. 25, C-dur

Søndag, 25. april Korskirken kl. 19.30

Dirigent: Rolf Sævik Collegium Musicums kor og orkester m/solister Mozart: Grosse Messe, c-moll, KV427 Rett til forandringer forbeholdes.


Torsdagskonserten 1. oktober 1992 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: SIR Y E H U D I M E N U H I N Solist: BARBARA H E N D R I C K S sopran

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Symfoni nr. 40, g-moll, K V 550 Molto allegro Andante Menuetto: Allegretto Allegro assai Basta, vincesti... Ah, non lasciarmi, K V 295a Misera! dove son! ... Ah! Non son' io, K V 369

Fra Idomeneo, re di Creta, K V 366 Quando avran fine omai... Padre, germani, addio! Fra Don Giovanni, K V 527 Crudele! A h no, mio bene!... Non mi dir Solist: Barbara Hendricks Pause Edward Elgar (1857-1934) Enigma, op. 36 Variasjoner over et originaltema Konsertmester: Lars Erik ter Jung

Konserten gis med støtte fra banksjef C.J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien».

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Fredag 2. oktober kl. 13.15 i Grieghallen POPULĂ&#x2020;RKONSERT FOR PENSJONISTER Dirigent: Sir Yehudi Menuhin Konferansier: Anton Chr. Meyer Mozart og Elgar


Torsdagskonserten 8. oktober 1992 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: SERGE B A U D O Solist: C A M I L L A W I C K S , fiolin

Maurice Ravel (1875-1937) Alborada del gracioso

CĂŠsar Franck (1822-1890) Symfoni, d-moll Lento - Allegro non troppo Allegretto ma non troppo Allegro non troppo Konsertmester: Lars Erik ter Jung

Alban Berg (1885-1935) Konsert for fiolin og orkester Andante - Allegretto Allegro - Adagio Solist: Camilla Wicks Pause

HARMONIEN '^Ă&#x2C6;P" B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Torsdagskonserten 15. oktober 1992 kl. 19.30 i Grieghallen NORSK KOMPONISTFORENINGS 75-ÅRS JUBILEUM Dirigent: KARSTEN A N D E R S E N Arne Nordheim (1931) Tenebrae for cello og orkester

Solist: TRULS M Ø R K , cello

Solist: Truls Mørk Ludvig Irgens Jensen (1894-1969) Partita sinfonica, symfonisk suite Allegro marcato Lento Allegro Grave

Klaus Egge (1906-1979) Symfoni nr. 2 (Sinfonia giocosa) Allegro molto vivce Adagio dolcissimo Finale, Rondo: Allegro giocosa

Konsertmester: Valentin Zhuk Nils Henrik Åsheim (1960) Speil Pause

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


HARMONIEN 17.0KTOBER KL.19.00 I GRIEGHALLEN

Dirigent:

Carsten Sindersen Solist og konferansier:

Arve Vette/sen PETER TSJAIKOVSKIJ (1840-1893): Slavisk marsj, op. 31 CAMILLE SAINT-SAÉNS (1835-1921): Introduksjon og Rondo capriccioso, op. 28 Solist:

ftrve Detlef sen JOHAN HALVORSEN ( 1 8 6 4 - r ø : Norsk rapsodi nr. 1 PAUSE GEORGES BIZET (1838-1875): Carmen-suite nr. 1 Prélude-Aragonaise, Intermezzo, Séguédille, Les dragons d'Alcala, Les Toreadors. LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827): Konsert for fiolin og orkester, op. 6 1 , 3 . sats: Rondo Solist:

Slrve Relief sen Konsertmester:

Valentin Zfiuf^


Torsdagskonserten 22. oktober 1992 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: LAWRENCE F O S T E R Solist: SIGURD

Mogens Christensen (1955) Zurvan Akarana

S L Ă&#x2026; T T E B R E K K , klaver Richard Strauss (1864-1949) Ludvig van Beethoven (1770-1827) Leonore-ouverture nr. 3, op. 72b Konsert for klaver og orkester nr. 3, c-moll, op. 37 Allegro - con brio Largo

Till Eulenspiegels lustige Streiche, op. 28 Konsertmester: Lars Erik ter Jung

Rondo: Allegro Solist: Sigurd SlĂĽttebrekk Pause

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Bergen Fjilharmoiiiske Orkester Musikselskabet

«Harmonien»

ADGANGSTEGN TIL KONSERT I GRIEGHALLEN FREDAG 23. OKTOBER 1992 KL. 19.30

Dirigent: Lawrence Foster Solist: Sigurd Slåttebrekk, klaver Konferansier: Audun Kayser PROGRAM: Beethoven: Klaverkonsert nr. 3, c-moll Mogens Christensen: Zurvan Akarana R. Strauss: Till Eulenspiegel

Adgangstegn for

skole

NB! Ta ikke med snacks og brus inn på konserten. Inummererle plasser lær ule i god tid!

«gmann 6829

JVr.

0904


P A U L

AV K

S

T

M c C A R T N E Y ' S

PAUL McCARTNEY & CARL R

A

K

O

N

S

E

DAVIS R

T

GRIEGHALLEN T O R S D A G 29. O G F R E D A G 30. OKTOBER Dirigent:

CarC (Davis Solister:

TameCa Cobum, sopran (Bernadette CuCCen, mezzosopran 'Bonaventura 'Bottone, tenor 'Witfiam Shimett, bass BERGEN FILHARMONISKE KOR BERGEN LÆRERHØGSKOLES BARNEKOR KONSERTENE GIS M E D STØTTE FRA BANKSJEF C.J. EGE O G HUSTRU ELISAS F O N D TIL MUSIKSELSKABET «HARMONIEN»

E

R

1992 KL. 19.30


SKOLEKONSERTER HØST Tirsdag, 3. november Grieghallen kl. 13.15

Formiddagskonsert for den videregående skole Dirigent: Ingar Bergby Konferansier: Gregor Zubicky Program I

Onsdag, 4. november Landåshallen kl. 10.00 og 11.25

Grunnskolen Dirigent: Ingar Bergby Konferansier: Gregor Zubicky Program I

Torsdag, 5. november Ådnamarka skole kl. lO.lOog 11.30

Grunnskolen

Fredag, 6. november Løvås skole kl. 10.15 og 11.25

Grunnskolen

Dirigent: Ingar Bergby Konferansier: Gregor Zubicky Program I

Dirigent: Ingar Bergby Konferansier: Gregor Zubicky Program I


VÅR Tirsdag, 9. februar Grieghallen kl. 13.15

Formiddagskonsert for den videregående skole Dirigent: Ole Viggo Bang Anne Bolstad, sopran Konferansier: Gregor Zubicky Program II

Onsdag, 10. februar Rå skole kl. 10.35 og 11.45

Ungdomsskolen

Torsdag, 11. februar Håstein skole kl. 10.20 og 11.25

Ungdomsskolen

Fredag, 12. februar Kyrkjekrinsen skole kl. 10.10 og 11.25

Ungdomsskolen

Dirigent: Ole Viggo Bang Anne Bolstad, sopran Konferansier: Gregor Zubicky Program II

Dirigent: Ole Viggo Bang Anne Bolstad, sopran Konferansier: Gregor Zubicky Program II

Dirigent: Ole Viggo Bang Anne Bolstad, sopran Konferansier: Gregor Zubicky Program II Program I Britten: The Young Person's Guide to the Orchestra Mussorgsky: Bilder fra en utstilling, utdrag Program II Grieg-program

38


Bergens

Kammermusikkforening Stiftet 1935

SESONGEN

1992 - 93

KONSERT NR. 374

GUNNAR SÆVIGS SAL Lars Hillesgate 3

ONSDAG 4. NOVEMBER 1992

Kl. 19.30

BFO TROMBONE OG TUBAGRUPPE John-Arild Suther, Øyvind Hage, Kjell-Erik Husom, Nils-Eivind Nikolaisen, Rune Gundersen

Verker av:

PETERS, CÆSARE, BEETHOVEN, TOMASI, PREMRU, DUBENSKY, HELVIN, ARNESEN

PROGRAMMET gjelder som ADGANGSTEGN ( Ord. bill. pris kr. 75/50 ).


Medvirkende John-Arild Suther, alt & tenor-trombone, BFO Øyvind Hage, tenor-trombone, BFO Kjell-Erik Husom, bass-trombone, BFO Nils-Eivind Nikolaisen, tuba, BFO Rune Gundersen, tenor-trombone, FMKV

PROGRAM Floor

Peters:

J. L. Cæsare:

Intrada (3 tromboner & tuba) La Bavara (4 tromboner & tuba)

Ludwig van Beethoven: 3 Equaie (4 tromboner) Henry

Tomasi:

Etre ou n'est pas être (solo tuba og 3 tromboner) Tuba solist: Nils-Eivind Nikolaisen

Raymond

Premru:

Tissington-Variatlons

(4 tromboner)

PAUSE Arcady

Dubensky:

Concerto Grosso for 3 tromboner og tuba (Første gang i Norge) Prélude Toccata Fugue

Roy

Helvin:

Suite for 4 tromboner (Urfremføring)

Dag

S. Arnesen:

Verk for 4 tromboner og tuba (Urfremføring)

Samtlige komposisjoner fremføres for første gang i BK. Konserten gies i samarbeid med Musikselskabet "Harmonien" og er den andre av fire konserter i Kammermusikkserien. Neste konsert: Tirsdag (merk dag!) 1. desember 1992 i Gunnar Sævigs Sal. Samarbeid med Bergen Musikkonservatorium. Vertavokvartetten fremfører verker av Haydn, Stravinskij og Brahms.


Torsdagskonserten 5. november 1992 kl. 19.30 i Grieghallen ORLANDO QUARTET Arvid E n g e g 책 r d , I . fiolin Heinz Oberdorfer, 2. fiolin Ferdinand E r b l i c h , bratsj Stefan M e t z , cello

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Strykekvartett nr. 20, D-dur, K V 499 Allegretto Menuetto: Allegretto Adagio Allegro Pause

Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) Strykekvartett nr. 3, F-dur, op. 73 Allegretto Moderato con moto Allegro non troppo Adagio Moderato

Edvard Grieg (1843-1907) Strykekvartett nr. 1, g-moll, op. 27 Un poco andante - Allegro molto ed agitato Romanze: Andantino - Allegro agitato Intermezzo: Allegro molto marcato Finale: Lento - Presto ad saltarello

g l HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


HARMONIENS VENNER Intimkonsert, mandag 9. november kl. 19.30 i Grieg-Gaarden ÂŤ Solister: Ellisiv Sollesnes, fiolin Tone M . Birkeland, fiolin Thomas Muller, bratsj Verker av Dvorak,

telefon

Âť


Torsdagskonserten 12. november 1992 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: ANTON K O L A R Solist:

Jan Sandstrøm (1954)

CHRISTIAN L I N D B E R G

A Short Ride on a Motorbike

Leonard Bernstein (1918-1990) Candide, ouverture

Solist: Christian Lindberg

Johann Michael Haydn (1737-1806) Konsert for trombone og orkester, D-dur Allegro spiritoso Andantino Presto

Carl Nielsen (1865-1931) Symfoni nr. 2, op. 16 «De fire temperamenter» Allegro collerico Allegro comodo e flemmatico Andante malincolico Allegro sanguineo

Solist: Christian Lindberg

Konsertmester: Valentin Zhuk

Pause

Kjell Tore Olsen for velvillig medvirkning.

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R

^


HARMONIEN 14.NOVEMBER 1992 KL. 19.00 I GRIEGHALLEN

Musikk av Franz Leh책r (i 870-1948) Tekster av Victor Leon & Leo Stein Konsertversjon Dirigent: A n t o n

% p l a r

Solister:

0\llna Paviovski, sopran Qert onning -Jensen, tenor Quido (Paevatatu, baryton Sten fyritt, bass Konferansier:

Sindun %ayser Konsertmester:

Vaientin Zhuk^ MED TILLATELSE FRA GLOCKEN VERLAG LTD.

* HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


Torsdagskonserten 19. november 1992 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: DMITRI K I T A J E N K O Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908) Scheherazade, symfonisk suite, op.35 1. Havet og Sinbads skip 2. Prins Kalenders fortelling 3. Den unge prins og den unge prinsesse 4. Fest i Bagdad - Havet Skipet støter på en klippe og forliser

Pause

Rodion Sjtjedrin (1932) Carmen, ballett etter Georges Bizet (1838-1875) 1. Introduksjon 2. Dans 3. Første intermezzo 4. Vaktskifte 5. Carmens entré og dans 6. Scene 7. Annet intermezzo 8. Bolero 9. Toreador 10. Toreadoren og Carmen 11. Adagio 12. Spåkort-scene 13. Finale

Konsertmester: Grigori Zhislin

H l HARMONIEN V

%l#

B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


PLATEINNSPILLINGER 20.-21. november

Dirigent: Dmitri Kitajenko

24.,26. og 27. februar

Dirigent: Dmitri Kitajenko

21., 23. og 24. april

Dirigent: Yoav Talmi


ib* ar

r

orsdagskonserten

26. november 1992 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent og solist: PHILIPPE ENTREMONT Hector Berlioz (1803-1869) Le Corsaire, ouverture Ludwig van Beethoven (1770-1827) Konsert for klaver og orkester nr. 1. C-dur, op. 15 Allegro con brio Largo Rondo: Allegro scherzando

Sergej Rakhmaninov (1873-1943) Symfoniske danser, op. 45 Non allegro Tempo di valse: Andante con moto Lento assai - Allegro vivace

Konsertmester: Lars Erik ter Jung

Solist: Philippe Entremont Pause

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Bergen Filharmoniske Orkester Musikselskabet « H a r m o n i e n » STUDENTKONSERT/KVELDSSKOLEKONSERT ADGANGSTEGN TIL GRIEGHALLEN F R E D A G 27. N O V E M B E R 1992 K L 19.30

Dirigent: Philippe Entremont Solist: Philippe Entremont, klaver Konferansier: Audun Kayser PROGRAM: Berlioz: Le Corsaire, ouverture Beethoven: Klaverkonsert nr. i, C-dur Rakhmaninov: Symfoniske danser

Adgangstegn for NB!

mmererieplasser • ute i god mr. 6874

tid!

Ta ikke

med

snacks

skole og

brus

^ip

inn på

J\r.

konserten.

O H

A

uUU


Torsdagskonserten 3. desember 1992 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: HEINZ W A L L B E R G Solist: K A T R I N E B U V A R P , fiolin Richard Wagner (1813-1883) Mestersangerne i Nürnberg, forspill Carl Nielsen (1865-1931) Konsert for fiolin og orkester, op. 33 Præludium: Largo - Allegro cavallerésco Poco adagio

Johannes Brahms (1833-1897) Symfoni nr. 1, c-moll, op. 68 Un poco sostenuto - Allegro Andante sostenuto Un poco allegretto e grazioso Adagio - Piu andante Allegro non troppo ma con brio

Konsertmester: Lars Erik ter Jung/ U l f Schneider

Rondo: Allegretto scherzando Solist: Katrine Buvarp Pause

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Torsdagskonserten 10. desember 1992 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: OLE K R I S T I A N R U U D Solist: JOSEPH K A L I C H S T E I N , klaver Edvard Hagerup Bull (1922) Sinfonia di Teatro (Foran et skuespill) Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Konsert for klaver og orkester nr. 22, Ess-dur, K V 482 Allegro Andante Allegro - Andantino cantabile Allegro

BĂŠla Bartok (1881-1945) Konsert for orkester Introduzione: Andante non troppo - Allegro vivace Giuoco deile coppie: Allegretto scherzando Elegia: Andante non troppo Intermezzo interrotto: Allegretto Finale: Pesante - Presto

Konsertmester: Grigori Zhislin

Solist: Joseph Kalichstein Pause

Første del av konserten sendes direkte i NRK Pl

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


IK'X

Torsdagskonserten 17. desember 1992 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: CARLO F E L I C E C I L L A R I O Solister: BODIL A R N E S E N , sopran MONICA G R O O P ,

Et misericordia Fecit potentiam Deposuit potentes Esurientes Suscepit Israel Sicut locutus Gloria

mezzosopran TURID M O B E R G , alt

Pause

Z W E T A N M I C H A I L O V , tenor PER V O L L E S T A D , baryton BERGEN FILHARMONISKE K O R Korinstruktør: Roald Sangolt Repetitør: Jarle Rotevatn Antonio Vivaldi (1678-1741) Magnificat Magnificat Et exultavit Quia respexit Quia fecit

Giacomo Puccini (1858-1924) Messa di Gloria Kyrie Gloria Credo Sanctus e Benedictus Agnus Dei Konsertmester: Grigori Zhislin Konserten sendes i NRK Pl fredag 18. desember kl. 19.30

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


EKSTRAKONSERTER Søndag 3. januar Den Nationale Scene

Åpning av Grieg-jubileet 1993

Fredag 8. januar Oslo Konserthus

Nyttårskonsert i samarbeid med Aftenposten Dirigent: Karsten Andersen


Den Nationale Scene ' 7.jannar 1993 -' :

R I N G

I N N - R I N G Fesiprolog

til

åpning

av

I

N

N

!

Grieg-jubitéet

Musikk: Edvard

Grieg

Tekst: Edvard

Hoem

Resitasjon: Edvard Hoem og Unni Kristin

Skagestad

HYLDNINGS MARSJ F r a Sigurd Jorsalfar op. 22 | 1372) Bergen filharmoniske GRIEGS

FØRSTE

Orkester,

dirigent

KLAVERSTYKKE

Karsten

Andersen

op. 1, nr. 1 (1361)

LUALÅT op. 73, nr. 7 (1901-05) S K O G S S T I L L H E T op. 71, nr. 4 (1901) Einar Steen-Nøkleberg,

klaver

FISKE VISE FOLA,

FOLA,

BLAKKEN

Fra Barnlige Sange op. 61 (1894) Bergen Lærerhogskoles

Ungdomskor,

dirigent Mana

Geir Botnen,

Gamborg

Helbekkmo

klaver

D E N B E R G T E K N E op. 32 | 187^-78} Knut Skram,

baryton

Bergen Filharmoniske Orkester,

dirigent

TUSSEBRUREFERDA MORGO

Karsten

PA V O S S E V A N G E N

S K A D U FÅ G I F T A

GJENDINES

Andersen

7

op. 2 , nr. 14: 1902-03)

D E G op. 66, nr. 10 (1S96)

BÅDNLAT

op. 66. nr. 19 (1S96)

Reidun Horvei, sopran. Knut Hamre, hardingfele,

Geir Botnen,

klaver

VESLE M Ø Y BLABÆRLI MØTE Fra Haugtussa op. 67 (1895-98) (arr. Birger Valdar) Randi Sterre,

mezzosopran

Bergen Filharmoniske Orkester,

dirigent

Karsten

Andersen

Dansere fra Nye Carte Blanche: Terje Tjome Mossige, Terese Skauge SONATE

I C-MOLL

FOR FIOLIN

O G K L A V E R op. 45, 1. sats (1886-87)

Terje Tønnesen, Håvard

fiolin

Gimse,

SOLVEIGS

klaver SANG

Fra scenemusikken til Peer Gynt o p . -3 (1874-75) Sissel Kyrkjebo, Bergen Filharmoniske Orkester, KLOKKEKLANG

sopran dirigent

Karsten

Andersen

op. 54, nr. 6 (1891)

Bergen Filharmoniske Orkester,

dirigent

Karsten

Andersen

EDVARD Grieg Regiansvarlig: Bentein

Baardson

Inspisient: Carl Mehl Programidé: Einar Solbu, Tom Remlov og Erling Dahl, jr. Koreograf: Fredrik Riitter Forestillingen er et samarbeid mellom Stiftelsen Grieg-jubiléet 1993, Bergen Kommune og Den Nationale S og er stattcc av Norsk Kassettavgiftstond. Forestillingen vises i NRK Fjernsynet sondag 10. januar.


Program Edvard Grieg:

I OSLO KONSERTHUS 8. JANUAR 1993

Hyldningsmarsj fra «Sigurd Jorsalfar» op. 99 Anitras dans fra musikken til «Peer Gynt», op. 23 Slåtter, op. 72 «Bruremarsj» etter Myllarguten «Halling» Rotnams-Knut Fra Vmjesangene opus 33, arrangert for orkester av Ragnar Søderlind Fyremål Ved Rondane Symfonisk dans op. 64 nr. 4

Peter Tsjaikovskij:

Polonaise fra «Eugen Onegin»

Peter Tsjaikovskij:

Olgas arie fra «Eugen Onegin»

ndvig van Beethoven:

2. sats fxa Konsert for klaver og orkester nr. 3 i c-moll

Johan Halvorsen:

«Fanitullen» fra Fossegrimen

M a n u e l de Falla:

Fra Syv spanske sanger El pano moruno Jota Nano Polo

Antonin Dvorak: Slavisk dans nr. 1 Edward Elsar:

Pomp and Circumstance


Torsdag 14. januar 1993 kl. 1930 Fredag 15. januar 1993 kl. 1930 Lørdag 16. januar 1993 kl. 19.00 Grieghallen, Bergen

Musikselskabet Harmonien i samarbeid med Den Norske Opera presenterer

L A TRAVIATA Opera i fire akter av Giuseppe Verdi Tekst: Francesco Maria Have etter «Kameliadamen» av Alexander Dumas d.y.

Førsteoppførelse på Teatro La Fenice i Venezia 6. mars 1853, på Den Norske Opera 23. november 1965 Operaen fremføres på italiensk. Forestillingen varer ca. 3 timer Pause etter 1. og 3. akt OBS! Dørene stenges presis! Det er ikke tillatt å fotografere eller gjøre lydopptak under forestillingen Operasjef: Sven Olof Eliasson Ballettsjef: Dinna Bjørn

DEN NORSKE OPERA


Musikalsk ledelse: Regi: Scenografi: Koreografi:

Terje Boye Hansen Jens Christian Ek Madla Hruza Frederic Konrad

Violetta Valéry: Elena Brilova 14/1,16/1 Ingjerd Oda Mantor 15/1 Hora Bervoix: Torill Eriksen Alfredo Germont: Kjell Magnus Sandve Annina: Eva Solheim Georgio Germont: Jan Sødal 14/1,16/1 Trond Halstein Moe 15/1 Gaston, Viscomte de Létoriéres: Mikael Fagerholm Barone Duphol: Jens Olai Justvik Marchese dObigny: Bjørn Mørch Olsen Dottore Grenvil: Bjørn Lie-Hansen Giuseppe, servo di Violetta: Giuseppe Chiarello Domestico di Flora: Birger Harring Commissionario: Roald Nygård Spansk dansepar: Lene Skalleberg, Frederic Konrad

Statister Den Norske Operas Kor Kormester: Jeno Hukvari Bergen Filharmoniske Orkester Konsertmester: Rolf Sandvik Inspisient / turnéleder: Lars M . Kolstad

Scenemester: Lysmester: Rekvisitør:

Magne Moen Jens A. Zakariassen Shalom Qhayon

Suffli: Eve Lund Kostymevedlikehold: Inger Sæhaug Frisør/sminke: Vlasta Zakostelska

DEN NORSKE

3PEP.A


Torsdagskonserten 21. januar 1993 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: ALEXANDER DMITRIEV Solister: I EVA B E R G H , resitasjon J O H N L I L L , klaver X Edvard Grieg (1843-1907) Bergljot, melodrama, op. 42 Resitasjon: Eva Bergh

Johannes Brahms (1833-1897) Konsert for klaver og orkester nr. 2, B-dur, op. 83 Allegro non troppo Allegro appassionato Andante Allegretto grazioso Solist: John L i l l

Pause X

Konsertmester: Grigori Zhislin

Weber: O u v e r t u r e

t i l "Euryanthe"

m HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


HARMONIEN 23. JANUAR KL. 19.00

Sigvart Dagslond

.

I GRIEGHALLEN

Kenneth Sivertsen

Dirigent:

Mertider T)mitriev Solist:

Sigvart ^agsland, sang Jazzgruppe: Mike Mainieri, vibrafon • Bendik Hofseth, saxofon Kenneth Sivertsen, gitar • Iver Kleive, synthesizer Paolo Vinaccia, percussion • Bjørn Kjellemyr, bass Ole Hamre, trommer • Herborg Kråkevik, sang. Bergen Filharmoniske Kor Kenneth Sivertsen: (1961): Himmelsyn - med orkester, kor, solister og jazzgruppe. PAUSE Peter Tsjaikovskij: (1849-1893): Blomstervalsen fra "Nøtteknekkeren". Sigvart Dagsland: (1963): Egne melodier med orkester og med synthesizer. Konsertmester: Grigori Zhislin

HARMONIEN BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


orsdagskonserten januar 1993 kl. 19.30 i Grieghallen irigent: LEXANDER DMITRIEV olist: Y O U N G U C K K I M , fiolin Ludwig van Beethoven (1770-1827) Konsert for fiolin og orkester, D-dur, op. 61 Allegro ma non troppo Larghetto Rondo

Franz Schubert (1797-1828) Symfoni nr. 3, D-dur, D . 200 Adagio maestoso Allegro con brio Allegretto Menuetto: Vivace, quasi attacca: Presto vivace

Konsertmester:

Grigori Zhislin

Solist: Young Uck K i m

Pause

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Bergen Filharm Orkester Musikselskabet «Harmonien» ADGANGSTEGN TILSTUDENT/KVELDSSKOLEKONSERT I GRIEGHALLEN F R E D A G 29. J A N U A R 1993 KL. 19.30

Dirigent: Alexander Dmitriev Solister: Sveinung Birkeland, obo Vidar Seeberg, klarinett Kari Foss, fagott Ilene Chanon, horn Konferansier: Gregor Zubicky PROGRAM: Mozart: Sinfonia concertante, Ess-dur, KV 297 B Schubert: Symfoni nr. 3, D-dur Adgangstegn for NB!

Ta ikke

lummererte plasser er ute i god tid! 7144

med

snacks

skole og

brus

N f.

inn

konserten.

1511


HARMONIENS VENNER Intimkonsert, mandag 1. februar 1993 kl. 19.30 i Grieg-Gaarden "LATINAMERIKANSK AFTEN Solister: Vert.;

Gro Sandvik, fløyte Stein Erik Olsen, gitar Rene Sepulveda

Verker av Domeniconi, Piazolla, VillaLobos og E. Desportes. Påmelding innen fredag 29. januar kl. 16.00 på telefon 05 30 80 20


Torsdagskonserten 4. februar 1993 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: GEORGY GOTZIRIDZE Solist: IRIS V E R M I L L I O N , mezzosopran

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Carl Maria von Weber (1786-1826) Oberon, ouverture

Solist: Iris Vermillion

Fra Don Carlos O don fatale

Pause

Gioacchino Rossini (1792-1868) Fra Barberen i Sevilla Una voce poco fa Jules Massenet (1842-1912) Fra Werther Qui m'aurait d i t . . . Des cris joyeux

Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) Symfoni nr. 5, d-moll, op. 47 Moderato Allegretto Largo Allegro non troppo

Konsertmester: Espen Lilleslatten

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Distriktskons ert 5. februar 1993 kl. 19.00 i Stord Kulturhus Dirigent: GEORGY GOTZIRIDZE Solist: JAN H E N R I K K A Y S E R , klaver Carl Maria von Weber (1786-1826) Oberon, ouverture Edvard Grieg (1843-1907) Konsert for klaver og orkester, a-moll, op. 16 Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato e marcato - Andante maestoso

Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) Symfoni nr. 5, d-moll, op. 47 Moderato Allegretto Largo Allegro non troppo

Konsertmester: Espen Lillesl책tten

Solist: Jan Henrik Kayser Pause

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Bergens

Kammermusikkforening Stiftet 1935 SESONGEN

1992 - 93

STENERSENS SAMLING

KONSERT NR. 377

Rasmus Meyers Allé 3 ONSDAG

10. FEBRUAR

1993

K l . 19.30

1

' HARMONIEN''S S T R Y K E K V A R T E T T

Verker av: BERGH, JOHNSEN, TVEITT

Konserten gies i samarbeid med MUSIKSELSKABET "HARMONIEN"

PROGRAMMET gjelder som ADGANGSTEGN ( Ord. bill. pris kr. 70/50 ).


Medvirkende "HARMONIEN"s Strykekvartett Håkon Gudbrandsen, 1. fiolin, Henryk Kniejski, 2. fiolin. Terje Torgersen, bratsj, Tjark Nieuweling, cello PROGRAM Bergh: 1915-1980

Johnsen: 1916-

5

improvisasjoner for gang i BK. Sist 3/10-1984 Largo sostenuto Allegretto lusingando Presto feroce Moderato ma affetuoso Adagio cantabile

stryketrlo

(1969)

3.

Strykekvartett 1. gang i BK.

nr. 4 op. 106 (1988) i en sats

PAUSE Tveltt: 1901-1981

Kvartett for strykere nr. 1 op. 5 Seks satser i suiteform 2. gang i BK. Sist 10/5-1960 Middelhavet Via Appia Sicilia Tripoli Sevilla Stjernehimmel over Sahara

Konserten er den tredje i rekken av sesongens av fire samarbeidskonserter med Musikselskabet "Harmonien"-BFO. Kammermusikkserien.

Neste konsert: Onsdag 24. februar 1993 i GUNNAR SÆVIGS SAL. Samarbeid med Bergen Musikkonservatorium, Bergen Kommune Kulturavdelingen,. De opptredende blir: Michael Süssmann, fiolin, Audun Kayser, klaver. Verker av: Händel, Brahms, Mozart og Grieg.

Bergens Kammermusikkforenings kontaktpersoner 1992/93: Formann: Finn Toüand,. Telefon 05 97 20 26 - 05 34 67 26 Viseformann: Peter Frølich. Telefon 05 12 40 10 Foreningens intendant: Albert Lepsøe, Storhaugen 23, Postb. 3117 Arstad, 5029 Bergen. Telefon 05 31 70 28.


Torsdagskonserten 11. februar 1993 kl. 19.30 i Grieghallen Kammerorkesteret TRONDHEIMSOLISTENE Solist: Mona Spigseth Kunstnerisk leder: BJARNE F I S K U M

Konsertmester: lan Hedley Pause

Solist: M O N A S P I G S E T H , klaver

Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) Kammersymfoni (Strykekvartett nr. 8, op. 110) Largo - Allegro molto Allegretto - Largo - Largo Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Konsert for klaver og orkester nr. 12, A-dur, K V 414 Allegro Andante Allegretto

Peter Tsjaikovskij (1840-1893) Serenade for strykere, C-dur, op. 48 Pezzo in forma di Sonatina: Andante non troppo - Allegro moderato Tempo di valse: Moderato Elegie: Larghetto elegiaco Finale, temo russo: Andante - Allegro con spirito Konsertmester: Tino Alexander Fjeldli

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Torsdagskonserten 18. februar 1993 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: DMITRI K I T A J E N K O Solist: MICHAELA PAETSCH N E F T E L , fiolin

Nikolaj Rimskij-Korsakov

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908) Capriccio espagnol Alborada - Variazioni Alborada - Scena e canto gitana - Fandango asturiano

Allegro - Meno mosso, allargando - Allegro

Symfoni nr. 2, op. 9 "Antar" Largo - Allegro giocoso Adagio - Allegretto vivace Largo

Allegro risoluto alla marcia Allegretto vivace - Andante amoroso - Animato assai â&#x20AC;&#x201D; Allegretto vivace

Sofia Gubaidulina (1931) Offertorium Konsert for fiolin og orkester

Konsertmester: Lars Erik ter Jung

Solist: Michaela Paetsch Neftel Pause

ÂŤHARMONIEN \mw

B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


C O L L E G I U M MUSIC I M •:: \ Farøilie-ittatioé

Éøttdag 21. februar kl 13.00 i Gunnar Sævigs Sal Helle Kristensen, blokkfløyte Collegium Musicums trombonegruppe BUHegium Musicums orkester Musikalsk leder: Ricardo Odriozola Verker av:

Corelli, Morales. Susato, Mogens Christensen, Samartini os Bach


HARMONIENS VENNER llplfRĂ&#x2DC;VE

onsdag 24. februar kl. 09.45 i Grieghallen v/kunstnerinngangen PFO/Kitajenko/Cho-Liang Lin Mjostakovitsj og Tsjaikovskij) NB! Gjelder kun Harmoniens Venner


Torsdagskonserten 25. februar 1993 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: DMITRI K I T A J E N K O Solist: C H O - L I A N G L I N , fiolin

Peter Tsjaikovskij (1840-1893) Symfoni nr. 6, h-moll, op. 74 "PathĂŠtique" Adagio - Allegro non troppo

Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) Konsert for fiolin og orkester nr. 1, a-moll, op. 77 Moderato Scherzo: Allegro Passacaglia: Andante - attacca: Burlesque: Allegro con brio

Allegro con grazia Allegro molto vivace Adagio lamentoso - Andante Konsertmester: Grigori Zhislin

Solist: Cho-Liang L i n

Pause

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Torsdagskonserten 4. mars 1993 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: ANDREY B O R E Y K O Solist: J Ø R G E N L A R S E N , klaver Claude Debussy (1862-1918) Prélude à l'après-midi d'un faune

Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) Symoni nr. 6, h-moll, op. 54 Largo Allegro Presto Konsertmester: Grigori Zhislin

Sergej Rakhmaninov (1873-1943) Konsert for klaver og orkester nr. 3, d-moll, op. 30 Allegro ma non tanto Intermezzo: Adagio Finale: Alle breve Solist: Jørgen Larsen

Pause

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Fredag 5. mars kl. 13.00 i Grieghallen PENSJONISTKONSERT Dirigent: Solist: Konferansier

Andrey Boreyko Jørgen Larsen, klaver Anton Chr. Meyer

Debussy:

En fauns ettermiddag

Rakhmaninov: Klaverkonsert nr. 3, d-moll Billettpris kr 25 Billetter kan kjøpes i Grieghallens billettkontor - telefon 05 21 61 50. Gratis billetter til Harmoniens Venner.


Torsdagskonserten 11. mars 1993 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: DMITRI K I T A J E N K O Solist: SERGEJ S T A D L E R ,

Felix Mendelssohn (1809-1847)

fiolin

Johannes Brahms (1833-1897) Symfoni nr. 3, F-dur, op. 90 Allegro con brio Andante Poco allegretto Allegro

Konsert for fiolin og orkester, e-moll, op. 64 Allegro molto appassionato Andante Allegretto non troppo Solist: Sergej Stadier

Franz Liszt (1811-1886) Pause

Les PrĂŠludes, symfonisk dikt

Konsertmester: U l f Schneider

HARMONIEN W

B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


OMNIS CARO MOZART» AV

R

A IN D E R Z

E

Q

D Ø V I N G

U

I

T TL

E

M

Lørdagskonsert 1 3 . mars kl 19.00 og s ø n d a g 14. mars k l 18.00 i Grieghallen Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Filharmoniske Orkester o g K o r o g N y e C a r t e Blanche D a n s e k o m p a n i

HARMONIEN t i ^

7

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER


Musikselskabet "Harmonien" og Nye Carte Blanche presenterer

Scenografi/lys

Henning Winger

Kostymer

Mona Vikøren

Rolleliste: Jesus Jomfru Maria Judas Maria Magdalena Peter Uri-el/disippel Pontius Pilatus/disippel Øversteprestene Resten av disiplene / fariseere Fariseere -

Jan Ivar Lund Cecilie Steen/Tone Kruse (alt) Terje Tjøme Mossige Elisabeth Blomberg/Mona Julsrud (sopran) Jens Østberg Marianne Albers Peter Gardiner Arild Helleland (tenor)/Carsten Stabell (bass) Therese Skauge, Rafael Bianco, Lucy Killingley, Miguel Bustos Azcue og Cecilia Olsen Bergen Filharmoniske Kor

Nye Carte Blanche: Kunstnerisk leder Prøveleder -

Fredrik Rutter Karen Foss

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Dirigent Konsertmester

-

Dmitri Kitajenko Lars Erik ter Jung

BERGEN FILHARMONISKE KOR Kunstnerisk leder -

Roald Sangolt

Repetitør -

Jarle Rotevatn


Torsdagskonserten 18. mars 1993 kl. 19.30 i Grieghallen

Ekstrakonsert 9. mars 1993 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: DMITRI K I T A J E N K O Solist: CHRISTINE C A I R N S , mezzosopran Damestemmer fra BERGEN F I L H A R M O N I S K E KOR Instruktør: Roald Sangolt BERGEN LÆRERHØGSKOLES BARNEKOR Instruktør: Maria Gamborg Helbekkmo

Gustav Mahler (1860-1911) Symfoni nr. 3, d-moll 1. del 1. Kräftig. Entschieden 2. del 2. Tempo di Menuetto: Sehr massig 3. Comodo. Scherzando. Ohne Hast. 4. «O Mensch! Gib Acht!" Sehr langsam. Misterioso. 5. «Es sungen drei Engel» Lustig in Tempo und keck im Ausdruck. 6. Langsam. Ruhevoll. Empfunden. Konsertmester: Valentin Zhuk Ingen pause

11 HARMONIEN '^3iW

B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


HARMONIENS VENNER INTIMKONSERT mandag 22. mars 1993 kl. 19.30 i Grieghallens foajé. «SPANSK AFTEN» Solister: Ricardo Odriozola, fiolin Einar Røttingen, klaver Verker av de Falla, Mompou, Albeniz, Granados, Turina og Sarasate. Påmelding innen fredag 19. mars på telefon 05 30 80 20.


COLLEGIUM MUSICUM inviterer til festkonsert tirsdag 23. mars 1993 kl. 19.30 i H책konshallen Dirigent: Helge Haukas Solist: Gudmund Nese, klaver Verker av Grieg, J.S. Bach, Odriozola og Mozart. Billetter f책es v/inngangen kr. 80/60


Torsdagskonserten 25. mars 1993 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: LEIF S E G E R S T A M Solist: IB L A N Z K Y - O T T O , horn Leif Segerstam (1944) Monumental Thoughts - Martti Talvela in memoriam Kurt Atterberg (1887-1974) Konsert for horn og orkester, a-moll, op. 28 Allegro pathetico Adagio Allegro molto

Jean Sibelius (1865-1957) Symfoni nr. 3, C-dur, op. 52 Allegro moderato Andantino con moto, quasi allegretto Allegro ma non tanto

Konsertmester: Lars Erik ter Jung

Solist: Ib Lanzky-Otto Pause

i f l HARMONIEN ^k채w

B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Torsdagskons erten 1. april 1993 kl. 19.30 i Grieghallen

De Unges Konsert Dirigent: KARSTEN ANDERSEN Joseph Haydn (1732-1809) Konsert for cello og orkester, C-dur 1. sats: Moderato

Giuseppe Verdi (1813-1901) Fra Skjebnens makt: Pace, pace, mio dio Solist: Turi Olin Grimstad, sopran Pause

Solist: Jan Harald Halvorsen, cello Frank Martin (1890-1974) Ballade for fløyte, strykere og klaver Solist: Line Gulbrandsen, fløyte Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Sinfonia concertante for fiolin, bratsj og orkester, Ess-dur, K V 364 1. sats: Allegro moderato 3. sats: Presto Solister: Frode Larsen, fiolin Håvard Daae Rognli, bratsj Giacomo Puccini (1858-1924) Fra Manon Lescaut: In quelle trine morbide

Sergej Rakhmaninov (1873-1943) Konsert for klaver og orkester nr. 1, fiss-moll, op. 1 1. sats: Vivace Solist: Jørn Fossheim, klaver Felix Mendelssohn (1809-1847) Konsert for fiolin og orkester, e-moll, op. 64 Allegro molto appassionato Andante Allegretto non troppo Solist: Berit Værnes, fiolin Konsertmester: Rolf Sandvik

f i l HARMONIEN ^^Sé^

B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Torsdagskons erten 15. april 1993 kl. 19.30 i Grieghallen

Rosendal Samfunnshus 16. april 1993 kl. 19.00 Dirigent: YOAV TALMI

Antonfn Dvof책k (1841-1904) Serenade, d-moll, op. 44 for ti bl책seinstrumenter, cello og kontrabass Moderato quasi marcia Tempo di minuetto Andante con moto Finale: Allegro molto

Symfoni nr. 8, G-dur, op ! Allegro Adagio Allegretto grazioso Allegro ma non troppo

Konsertmester: Grigori Zhislin

Scherzo capriccioso, op. 66 Pause

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Torsdagskonserten 22. april 1993 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent:

Gustav Mahler (1860-1911)

YOAV TALMI

Solister: SARAH

WALKER

mezzosopran

THOMAS MOSER,

tenor Joseph Haydn (1732-1809) Symfoni nr. 83, g-moll, «La Poule» Allegro spiritoso Andante Menuet e trio: Allegretto Finale: Vivace

Das Lied von der Erde Das Trinklied vom Jammer der Erde Allegro pesante Der Einsame im Herbst Etwas schleichend. Ermüdet V o n der Jugend Behaglich heiter V o n der Schönheit Comodo dolcissimo Allegro - Andante Der Trunkene im Frühling Allegro. Keck, aber nicht zu schnell Der Abschied Schwer Solister: Delores Ziegler og Thomas Moser

Pause Konsertmester: Grigori Zhislin

i l HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


COLLEGIUM MUSICUM fremfører Mozart: Fjell kyrkje: Korskirken:

Grosse messe, C-moll K V 427 Fredag 23. april kl. 19.30 Søndag 25. april kl. 19.30

Collegium Musicums Kor og Orkester. Dirigent: Rolf Sævik Billetter ved inngangen.


HARMONIENS VENNER VENNEMØTE mandag 26. april kl. 19.30 i Grieghallens 4. etg. Musikk ved Ilene Chanon, horn Lasse Rossing, trompet John Arild Suther, trombone Per Hannevold orienterer om programmet for sesongen 1993/94. Servering av Snitter. Pris kr. 60,Påmelding på tlf. 05 30 80 20 innen fredag 23. april kl 16.00 Velkommen!


Abonnementskonsert Onsdag 28. april 1993 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: DMITRI K I T A J E N K O Solist: STEINAR H A N N E V O L D , obo Edvard Grieg (1843-1907) Gammelnorsk romanse, op. 51 Edison Denisov (1929) Konsert for obo og orkester Tranquillo - Poco agitato Agitato Tranquillo

Aram Khatsjaturjan (1903-1978) Spartacus, ballettmusikk Introduksjon og nymfenes dans Allegro ma non troppo Egina-variasjon og bakkanal Allegro molto viviace - Presto Scene og dans Andante - Presto Spartacus og Frygia Adagio Gaditanes dans og Spartacus' seier Andante

Konsertmester: Valentin Zhuk

Solist: Steinar Hannevold Pause

HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


Bergens

Kammermusikkforening Stiftet 1935 SESONGEN

1992 - 93

STENERSENS SAMLING Rasmus Meyers Allé 3

KONSERT NR.

ONSDAG 5. MAI 1993

380

Kl. 19.30

BRYGGEN BLÅSEKVINTETT Trine Knutsen, fløyte, Sveinung Birkeland, obo, Tone Hagerup, klarinett, Sbeila Bergby, fagott, Ilene Cbanon, horn

Verker av: TAFFANELL, LIGET1, VAAGE, NIELSEN

Konserten gies i samarbeid med MUSIKSELSKABET

"HARMONIEN"

Bergen Kommune, Kulturavdelingen

PROGRAMMET gjelder som ADGANGSTEGN ( Ord. bill. pris kr. 70/50 ).


PROGRAM

Taffanell:

Quintette

1844-1918

pour

instruments

i

vent

3. gang i BK. Sist 6/2-1985

Allegro con moto Andante Vivace Llgeti:

Sechs

1923-

Bagatellen

5. gang i BK. Sist 25/4-1990

Allegro con spirito Rubato. Lamentoso Allegro grazioso Presto ruvido Adagio. Bela Bartok in memoriam Molto vivace. Capriccioso PAUSE Vaage:

Episteme ! ?

1961

Nielsen:

2. gang i BK. Sist 29/4-1991

Kvintett

1865-1931

op. 43

6. gang i BK. Sist 7/10-1981

Allegro ben moderato Menuet Præludium Tema con variazione Norsk Kammermusikkforbund avholder sine tradisjonelle kurser på Nansenskolen, Lillehammer 20/6-27/6 og på Sund Folkehøgskole, Inderøy, Nord-Trøndelag 27/6-4/7. The Chillizirian String Quartet instruerer. Påmeldingsfrist 1. mai -93 er egentlig utløpt men kanskje? Henvendelse kan i så fall gjøres til en av BK's kontaktpersoner (se listen nedenfor).. Bergens Kammermusikk forenings kontaktpersoner 1992/93: Formann: Finn Totland,. Telefon 05 97 20 26 - 05 34 67 26 Viseformann: Peter Frølich. Telefon 05 12 40 10 Foreningens intendant: Albert Lepsøe, Storhaugen 23, Postb. 3117 Arstad, 5029 Bergen. Telefon 05 31 70 28. Abonnement Pr. sesong: Enkeltpersoner Studenter/barn

kr. 400,kr. 200,-

Ektepar kr. 600,-

Vårsesong: Enkeltpersoner Studenter/barn

kr. 200,kr. 100,-

Ektepar kr. 300,-


Torsdagskonserten 6. mai 1993 kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: GENNADY PROVATOROV Solist: T O M V I S S G R E N , pauker Joseph Haydn (1732-1809) Symfoni nr. 88, G-dur Adagio - Allegro Largo Menuetto e trio: Allegretto Finale: Allegro con spirito

Rolf Wallin (1957) Konsert for pauker og orkester

Alexander Borodin (1833-1887) Symfoni nr. 2, h-moll Allegro Prestissimo Andante Allegro

Konsertmester: Grigori Zhislin

Solist: Tom Vissgren Pause

ff! HARMONIEN B E R G E N FILHARMONISKE O R K E S T E R


BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING onsdag 12. mai 1993 kl. 19.30 i Gunnar Sævigs Sal Hansakvartetten


t

Hardingtonar 93

Norheimsund idrettshall

Fredag 14. mai kl. 19.00

OPNINGSKONSERT Bergen Filharmoniske Orkester og Kor Dirigent: Alexander Dmitriev Korinstruktør: Roald Sangolt Solistar: Harald Bjøkøy, baryton Jens Harald Bratlie, klaver Turi

Olin Grimstad,sopran

-

Edvard Grieg: Aften på høyfjellet. opus 68 nr. 4

Benedicte Wæhle ,

Sjøvolc

alt

OPNINGSTALE

Fra Holbergs tid for strykeorkester, opus 40. Preludium. Sarabande. Gavotte. Air. Rigaudon.

Den bergtekne for baryton, strykeorkester og to horn, opus 32. Foran Svdens kloster for damekor med orkester, opus 20. Landkjenning for mannskor, barytonsolo og orkester, opus 31 b. PAUSE*

Konsert for klaver og orkester a-moll, opus 16. Allegro mollo moderato. Cadenza - Tempo primo. Adagio Allegro moderato e marcato - Andante maestoso.


OPERA VEST presenterer PHILIP GLASS' THE FALL OF THE HOUSE OF USHER en opera i to akter basert p책 en novelle av Edgar Allan Poe Solister:

Anne-Margrethe Eikaas, Espen Fegran og Kjell Magnus Sandve BIT 20 under ledelse av Ingar Bergby Teatergarasjen 20., 21., 22. og 23. mai kl. 1930 Billettsalg p책 Den Nationale Scene 05 90 17 90


BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL, NORWAY

Den Høytidelige Åpning av DE 41. INTERNASJONALE FESTSPILL Grieghallen 2. juni 1993 kl. 12.45.

Plassene bes inntatt senest kl. 12.30.


f

Harald Sæverud: Fanfare Kongen kommer/77ie King arrives Kongesangen/God save the King Bengt Martin Olsen, ordfører i Bergen Mayor of Bergen

KONGESANGEN: Gud sign vår Konge god, sign ham med kraft og mod, sign hjem og slott! Lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd hellige troskapsbånd om folk og drott.

FEDRELANDSSANGEN: Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem furet værbitt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømme på vår jord.

BERGENSIANA: Jeg tok min nystemte sitar i hende, sorgen forgikk meg på Ulrikens topp: tenkte på bauner om de skulle brenne og byde mannskap mot fienden opp; «følede freden, ble glad i min ånd og grep til min sitar med lekende hånd».

Edvard Grieg: Ganger/Fo/A: Dance Statsminister Gro Harlem Brundtland The Prime Minister of Norway Festspilltale/Fesftva/ Speech Edvard Grieg: «Hvad est du dog skjøn»/(7/ow fair thou art) St. Olaf Choir, Minnesota Dirigent/Co/zduc/o/v Dr. Anton Armstrong Mr. Federico Mayor, Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) «Pål på Haugen»/Folksong (Arr. Bradley Ellingboe) Norsk folkemusikk/Norwegian folk music Janne Fortun (4. klasse Christi Krybbe skole) - sang. Kjersti Krokeide og hennes elev Torun Totland (5. klasse Riple skole) - hardingfele. Samtlige elever ved Riple skole - dans. Edvard Grieg: Dovregubbens datters dans/Dance of the Mountain King's daughter Magne Lerheim, formann i Festspillenes styre/ Chairman of the Festival Board Hans Majestet Kong Harald V His Majesty King Harald V Fedrelandssangen/National Anthem Johan Halvorsen: «Bergensiana» Rococo Variations on an old Bergen Tune Bergen Filharmoniske Orkester Bergen Philharmonic Orchestra Dirigent/Conductor: Per Åke Andersson


GRIEGHALLEN

2. og 3. juni kl. 19.30

Den Norske Nasjonalballett The Norwegian National Ballet Dinna Bjørn Kunstnerisk leder/Artistic Direcror "HOLBERGSUTTE" Ib Andersen KoreogrMiJChoreography Sissel Westnes Assistent Edvard Grieg Musikk/Music Ib Andersen Kostymet/Costumes (Uropprørelse/worW premiere) Dansete/Dancers: Kathrine Olsen, Marius Maiecki, Nuri Ribera, Dan Offerlind, Hanne Thorbjørnsen, Richard Suttie, Karin E . Amundsen, Nina Bjørsvik/Nine Brodtkorb, Gro Gudim, Beata Nowinska, Johanna Sutinen, Sissel Aarseth "GRIEGÅ JOUR" Ballett av Sølvi Edvardsen Britt Friberg Assistent Frank T. Nordensten Musikk/Music Kristin Torp Scenogran7£>e.n'gH Edvard Grieg Nina Grieg Rikard Nordraak Lætet/Teacher Sæterjenter/7/erd Girls Fru Beyet/Mrs.Beyer Herr Beyet/Mr.Beyer

Eric Viudes Johanna Sutinen Per Lie Jan de Miranda Jeanette Hansson, Pauline Hasse Nina Bjørsvik Ketil Gudim

Line Alsaker, John Andresen, Henriette Blakstad, Mathias Eidmann, Bettina Ford, Thomas Halvorsen, Gro Gudim, Teet Kaak, Jane Hallstrøm, Dagfinn Krogsrud, Pauline Hasse, Benjamin Love, Kjerstin Kartrud, Christine Scherz, Zoltan Szolnoki, Vigdis Skråning, Rune Steen, Elin Valla, Maris Sveilis (Uroppførelse/worW premiere) Bergen Filharmoniske Orkester/ Bergen Philharmonie Orchestra Dirigent/Conduc/or; Per Ake Andersson Et samarbeidsprosjekt mellom Festspillene i Bergen, Griegjubileet 1993 og Den Norske Opera.

m^T^Lof

A»u Nera

32 — FESTSPILLENE I B E R G E N

^and

j§jvesta


GRIEGHALLEN

10. og 12. juni kl. 19.00

Festspillene i Bergen/ The Bergen International

Festival

presenterer/presents English National Opera's produksjon ^/production of

"Rigoletto" Opera i tre akter Musikk/Music: Giuseppe Verdi Libretto: Francesco Maria Piave Engelsk tekst/English version: James Fenton Dirigent/CondHCfor: Noel Davies Instruktør/Produce r: Jonathan Miller Instruktør/producer for oppsetningen i Bergen/ The Bergen productionAiasert phlbased on the original Jonathan Miller Production: Henry Little Sceneografi/De5(gner5: Patrick Robertson - Rosemary Vercoe Lys/ Lighting: Robert Bryan Koreografi/ Choreography: Tommy Shaw Bergen Filharmoniske Orkester og kor/ The Bergen Philharmonic Orchestra and Chorus "Hertugen"/77ie "Duke" Arthur Davies Rigoletto Jonathan Summers Gilda, Rigolettos datter/ Susan Bullock Rigoletto 's daughter Sparafucile, en leiemorder/ Mark Richardson a professional hitman Maddalena, hans søster Patricia Bardon Giovanna Sheila Squires Monterone Carsten Stabell Marullo Malcolm Rives Borsa Jerry Jenkins Ceprano Per A . Tønder Cepranos kone/Ceprano's wife Turi O. Grimstad Medlemmer av "familien"/ Members of the "Family"

Handlingen foregår i Little Italy, den delen av New York som Mafiaen kontrollerer, i 1950- årene. The action is set in Little Italy, that part of New York under control of the Maf in the 1950's

Med støtte av/With the support of Den Vestnorske The

opera,

British Council

66 — F E S T S P I L L E N E I BERGEN

~-

9

.

Den norske

1

Bank


GRIEGHALLEN

15. juni kl. 19.30

Festspillenes avslutningskonsert The Festival's closing concert og/and

Edvard Grieg 150-års jubileumskonsert Royal Grieg Anniversary Concert Bergen Filharmoniske Orkester Bergen Philharmonic Orchestra Dmitri Kitayenko, åmgtmJconductor Elizabeth Norberg-Schulz, sopranisoprano Leif Ove Andsnes, piano Bergen Domkantori/C/ioir of the Bergen Cathedra! Sir Peter Ustinov, programvert/compére Arne Nordheim (1931 -): Venit Rex Kongesangen/Goa save the King Edvard Grieg (1843 - 1907): Fra "Peer Gynt" 1. Morgenstemning/Morning Mood 2. Aases død/'Death of Aase 3. Anitras åzns/Anitra 's Dance 4. Dovregubbens hall/In the Hall of the Mountain King Alfred Schnittke (1934 -): Hommage å Grieg (Urfremførelse/worW premiere) Bestillingsverk til Grieg-Jubileet 1993 Edvard Grieg: Orkestersanger/Orc/iejrra/ Songs 1. Solveigs sang/'Solveig 's Song (Ibsen) 2. Solveigs vuggesang/So/veig'i Lullaby (Ibsen) 3. Fra Monte Pincio/From Monte Pincio (Bjamson) 4. En svane/A Swan (Ibsen) 5. V&itnlLast Spring (Vinje) Edvard Grieg: Klaverkonsert i a-moll/ Piano Concerto in a-minor 1. Allegro molto moderato EDVARC 2. Adagio GRIEC 3. Allegro moderato molto e marcato Konserten er et samarbeidsprosjekt med Grieg -jubileet 1993. I Med støtte av/ With the support of


BERGEN

FILHARMONISKE

ORKESTER

JAPAN

Iwate 2.7. Matsudo 22.6. Tokyo 21, 25, 28.6". Nagoya 26.6. Mishima 23.6. Osaka 29.6. Tokushima 24.6.

18. juni - 4. juli MED FORBEHOLD OM ENDRINGER.

1993


Japan - 93

Kont.pers: JESC Hf. 095-81-3 - 5280 0291

TOKYO: 21.6.: Tokyo Bunka Kaikan - kl. 19.00 25.6.: Tokyo Geijutsu Gekijou kl. 19.00 28.6.: Orchard Hall kl. 19.00

«r.03 - 3828-2111 Br. 03-5391 -2111 tir. 03 - 3477-9150

MATSUDO: 22.6.: Matsudo Seitoku Gakuen Ka wan ami - kl, 18.00 Kineo Koudou (Cotiegehall) Hr. 0473-65-1111 MISHIMA:

23.6.: Michima Shimin

Bunka Kaikan kl. 18.30 « . : 0559-76-4455

TOKUSHIMA: 24.6.: Tokushimashi Bunka Center kl. 18.30 tif. 0886-53-2185 (konsertlokale i gammel stii) NAGOYA: 26.6.: Fujita Hall 2000 kl. 18.45

«f.0562-93-2604

OSAKA:

tlf.06-453-1010

29.6.: The Symphony Hall kl. 19.00 (1765 pl) 2 - 4 , Oyodomachi, Oyodo

TOYAMA: 30.6.:Toyamashi Koukaidou kl. 18.30

Hf.: 0764-24-1756

SHIGA: 1.7.: Kusatsu Bunka Geijutsu kaikan kL 18.30

Hr. 0775-64-5815

IWATE: 2.7.: Iwate Kenmin Kaikan kl. 18.30

tlr.0196-24-1171


Japan -

93

PROGRAMOVERSIKT DIRIGENT: DMITRI KITAJENKO LEIF OVE ANDSNES,KLAVER TE1KO MAEHASHI, FIOLIN MIWAKO MATSUMOTO, SOPRAN PROGRAM V - 25.6/TOKYO PROGRAM I 21 + 28. 6. TOKYO 3' Schnittke:Homage a Grieg 8' Sibelius: Finlandia 39' Rakhmaninov: Klaverkonsert nr. 3 38' Dvorak:Symfoni nr. 9, Fra Den Nye Verden.

P R O G R A M 11 - 22.6.

8' 30' 38'

Sibelius: Grieg: Dvorak:

MATSUDO

Finlandia Klaverkonsert a-moll Symfoni nr. 9. Fra Den Nye Verden

15' 32' 30' 21'

Grieg:

Peer Gynt suite nr. 1, op. 46 4 Romanser Sibelius: Fiolinkonsert Grieg: Klaverkonsert a-moll Stravinsky: lldfuglen (1919)

PROGRAM VI

24.6. + 2.7. TOKUSHIMA, IWATE

Grieg: Sibelius: Sibelius: Grieg: Stravinsky:

Peer Gynt suite nr. 1, op. 46 Fiolinkonsert Finlandia 4 romanser lldfuglen (1919)

PROGRAM VII P R O G R A M III - 29.6. OSAKA

15' 32' 30' 21'

Grieg: Peer Gynt, suite nr. 1. op. 46 Sibelius: Fiolinkonsert Grieg: Klaverkonsert a-moll Stravinsky: lldfuglen (1919)

Grieg: Grieg: Sibelius: Grieg: Stravinsky:

30.6. + 1.7. TOYAMA, SHIGA

Peer Gynt, suite nr. 1, op. 46 Klaverkonsert a-moll Finlandia 4 Romanser lldfuglen (1919)

GRIEGS ROMANSER:

PROGRAM IV - 23.+ 26.6. MISHIMA, NAGOYA

15' 8' 32' 38'

Grieg: Peer Gynt, suite nr. 1. op. 46 Sibelius: Finlandia Sibelius: Fiolinkonsert Dvorak: Symfoni nr. 9, Fra Den Nye Verden

Pausen utgjør ca. 15'

3' 3' 3' 3'

SOLVEIGS SANG, op. 23,1 SOLVEIGS V U G G E S A N G , op. 23,2 EN SVANE, op. 25, 2. EN DRØM, op. 48,6

EKSTRANUMRE

Grieg: Fra Peer Gynt: Morgenstemning Dovregubbens Hall Tsjaikovskij: Vals fra Tornerose


r

Bfo 1992 1993  
Bfo 1992 1993  

Bergen Public Library