Page 1


PRODUKSJONER FOR NORSK RIKSKRINGKASTING

10.-13- august 13.-17. juni 20.-24. juni 27. juni-1. juli

Dirigent: Viktor Lieberman DvoMk: Serenade for strykere, E-dur, op.22

Studioproduksjon Studioproduksjon Studioproduksjon Studioproduksjon


j——--.-rZT-_

:

7-

Konserten er stertet av Rogaiand og Hordaland fylk* Rikskonsertene, Bergen Bank, DnC, Haugesund Sparebank, Rogalandsbanken og SR-bank.

vx^V^*™"^31' '""' ''~ ,

, ,

*

I T

"

K u

'

T u r l c o n I o r e r

1

Haugesund.

FESTIVITETEN 100-årsjubileet 1987

UNIVERSITETET I BERGEN ÅRSFEST OG IMMATRIKULERING Grieghallen, fredag 21. august 1987 PROGRAM: Kl. 10.15

Musikselskabet »Harmonien»s orkester: J. Halvorsen: Intrada Academica tSuite Ancienne) Dirigent: Aldo Ceccato. Tale ved universitetets rektor, Professor, dr.philos. Arnfinn Graue. Musikselskabet »Harmonien»s orkester: A. Glazunov: Chant du mencstrel Solist: Kari Ravnan, cello.

'.

;

Tale ved universitetsdirektør Magne Lerheim. k 1. 1 8. 0 0

Æresdoktorpromosjon. Musikselskabet »Harmonien»s orkester: E. Grieg: Norsk dans nr. 1. K1.U.15 Kl. 11.45

Kaffepause. Studentersangforeningen i Bergen: E. Nielsen (arr.): Gaudeamus Igitur E. Fliflet Bræin: Skreddarsveinen S. Torkildsen: Lev vel Dirigent: Kjell Leikvoll.

r

Doktorpromosjon Tale ved student Ole Bjørn Ognedal, Studentrådet.

"

Universitetets symfoniorkester i Bergen: F. Liszt: Les Préludes Dirigent: Dagfinn Rohde. IMMATRIKULERING Åpning ved universitetsdirektør Magne Lerheim Overlevering av de akademiske borgerbrev.

k s t e r av Goethe(192" (se baksider 120 t

Slutt ca. kl. 13.05. )N 47-4-72 81 44


Konserten er stertet av Rogaland og Hordaland fylki Rikskonsertene, Bergen Bank. DnC, Haugesund Sparebank, Rogalandsbanken og SR-bank.

Å Z^PV"?——Tj,~,~

Arr.: Kulturkontoret i Haugesund

FESTIVITETEN

KONSERT I FESTIVITETEN

B E R G E N

28. a u g u s t

F I L H A R M O N I S K E dirigent:

ALDO CECCATO

solist:

MAR /?"OSNES

1

1 9 8 7

k l . 18.

00

O R K E S T E R

AAMBØ

Program

FARTEIN VALEN

Symfoni n r . 4, op. 43(1949) 1. A l l e g r o 2. L a r g h e t t o 3. Chaconne Ave M a r i a , op. 4(1921) 2 Mignon-sanger, op.7 t i l

t e k s t e r av Goethe(192" (se baksider

PAUSE

SCHUMANN/MAHLER

Symfoni n r . _4 i d - m o l l , op. 120 1. 2. 3. 4.

Z e i m l i c h langsam - L e b h a f t Romanze, Z i e m l i c h langsam Scherzo, L e b h a f t Langsam - L e b h a f t

KNUT KNUTSEN OAS GATE 4 • P.O. BOX 145 • N-5501 H A U G E S U N D • TELEFON 47-4-72 81 44


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Aldo Ceccato SOLIST:

Mikhail Rudy, klaver HARALD SÆVERUD: (f. 1897) Kjempeviseslåtten LUDWIG V A N B E E T H O V E N : (1770-1827) Konsert for klaver og orkester nr. 4, G-dur, op. 58 Allegro moderato Andante con moto Rondo-vivace

konserten

PAUSE ROBERT S C H U M A N N : (1810-1856) Symfoni nr. 4, d-moll, op. 120 revidert av GUSTAV M A H L E R |(1860-191 1) Ziemlich langsam. Lebhaft. Romanze - ziemlich langsam. Scherzo - lebhaft. Langsam. Lebhaft. 1. konsert i «Den lille serien»

l september 1987 kl 1930 i Grieghallen


4.-5. september Dirigent: Aldo Ceccato

Grieghallen Schumann/ Mahler:

29.-30. januar Dirigent: Aldo Ceccato

Svmfoni nr. 4 Grieghallen

Schumann/ Mahler:

Symfoni nr. 3


Bergen Filharmoniske Orkester DIR] )IRIGENT:

Rafael Friihbeck de Burgos SOLIST:

Eivind Aadland,

fiolin

JOAQUIN T U R I N A : (1882-1949) *«La oracion del torero», op. 34 WOLFGANG A M A D E U S MOZART: (1756-1791) Konsert for fiolin og orkester nr. 3, G-dur, K V 216 Allegro Adagio Rondo PAUSE LUDWIG V A N B E E T H O V E N : (1770-1827) Symfoni nr. 6, F-dur, op. 68 «Pastorale» Allegro ma non troppo Glade følelser ved ankomsten på landet Andante molto mosso Scene ved bekken Allegro Bøndenes lystige samvær Allegro - Allegretto Tordenvær - Hyrdesang - Glede og takknemlighet etter stormen * Første gang i «Harmonien»

'Torsdags konserten

10. september

mi

kl 1930 i Grieghallen


Søndagsmatiné i Troldsale 13. september kl. 13.00 Liv Kjersti Sandve, sopran Kjell Magnus Sandve, tenor Audun Kayser, klaver

Verker av Søderlind, Respighi, Grieg og Brahms.

Billetter selges i Informasjonssenteret på Torgalmenning og tiloversblevne billetter ved inngangen. Pris kr. 60,- Troldhaugens Venner kr. 40,-


Bergens Kammermusikkforen Sesong책pning

i H책konshallen

onsdag 16. september kl. 19.30

A N K A R A STRYKEKVARTETT Valen: Strykekvartett nr. 1, op. 10 Haydn: Strykekvartett d-moll, op. 76, nr. 2 Saugun: Strykekvartett nr. 2 Billetter/medlemskap v/inngangen. Konserten arrangeres i samarbeid med Rikskonsertene og tyrkiske kulturmyndigheter.


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Brian Priestman SOLIST:

Bjørn Ianke,kontrabass ROBERT S C H U M A N N : (1810-1856) Manfred-ouverture, op. 115 KETIL H V O S L E F : (f. 1939) Konsert for kontrabass og orkester PAUSE ANTONIN D V O R A K : (1841-1904) Symfoni nr. 6, D-dur, op. 60 Allegro non tanto Adagio Scherzo -Presto Allegro con spirito

Torsdagskonserten

11. september 1981 kl. 1930 i Grieghallen


Skolekonserter D E N VIDEREGÅENDE SKOLE Fredag 18. september Dirigent: Helge Haukas Konferansier: Gustav L o r e n t z e n G r i e g h a l l e n kl. 13.15. PROGRAM I

K V E L D S K O N S E R T FOR UNGDOMSSKOLEN OG D E N VIDEREGÅENDE SKOLE Tirsdag 29- september Dirigent: K a r s t e n A n d e r s e n Solist: E i v i n d Aadland, fiolin Konferansier: Gustav L o r e n t z e n G r i e g h a l l e n kl. 1930 PROGRAM II GRUNNSKOLEN Tirsdag 6. o k t o b e r Dirigent: O l e K r i s t i a n R u u d Solister: H e n r y k K n i e j s k i , fiolin Frode Sævik, fiolin Konferansier: Gustav L o r e n t z e n H a u k e l a n d skole kl. 10.20 trinn 1-3 kl. 11.25 trinn 4-6 PROGRAM V GRUNNSKOLEN Onsdag 7. o k t o b e r Dirigent: O l e K r i s t i a n R u u d Solister: H e n r y k K n i e j s k i , fiolin Frode Sævik, fiolin Konferansier: Gustav L o r e n t z e n Tertnes skole kl. 09.25 trinn 1-3 kl. 10.20 trinn 4-6 PROGRAM V 40

GRUNNSKOLEN Torsdag 8. oktober Dirigent: Ole K r i s t i a n R u u d Solister: H e n r y k K n i e j s k i , fiolin Frode Sævik, fiolin Konferansier: Gustav L o r e n t z e n Skjold skole kl. 09-25 trinn 1-3 kl. 10.20 trinn 4-6 PROGRAM V

D E N VIDEREGÅENDE S K O L E Fredag 8. a p r i l Dirigent: K a r s t e n A n d e r s e n Konferansier: Gustav L o r e n t z e n G r i e g h a l l e n kl. 1315 PROGRAM IV

K V E L D S K O N S E R T FOR UNGDOMSSKOLEN O G D E N VIDEREGÅENDE S K O L E Tirsdag 19. a p r i l Dirigent: K j e l l Seim Son M u , jazzgruppe G r i e g h a l l e n kl. 1930 PROGRAM III

UNGDOMSSKOLEN Onsdag 20. a p r i l Dirigent: K j e l l Seim Son M u , jazzgruppe Rå skole kl. 10.35 trinn 7-10 kl. 11.45 trinn 7-10 PROGRAM III

UNGDOMSSKOLEN Torsdag 21. a p r i l Dirigent: Kjell Seim Son M u , jazzgruppe L y d e r h o r n skole kl. 1030 trinn 7-10 kl. 11.35 trinn 7-10 PROGRAM III

UNGDOMSSKOLEN Fredag 22. a p r i l Dirigent: K j e l l Seim Son M u , jazzgruppe Ytrebygda skole kl. 10.10 trinn 7-10 kl. 11.25 trinn 7-10 PROGRAM III

PROGRAM I Sæverud: Kjempeviseslåtten Grieg: Norske danser nr. 1, 2, 3 og 4 Svendsen: Festpolonese

P R O G R A M IV Copland: Rhodeo (utdrag) Sacverud: Kjempeviseslåtten

P R O G R A M II Sibelius: Fra Karelia-suite Mozart: Fiolinkonsert nr. 3, G-dur, K V 216 Rossini: Silkestigen, ouverture

PROGRAM V Kabalevskij: Komediantenes galopp Ravel: Pavane for en død prinsesse Sibelius: Finlandia Bach: Dobbelkonsert, d-moll Berlioz: Marsj til skafottet Sjostakovitsj: Fra Symfoni nr. 5, Scherzo.

P R O G R A M III Son Mu, jazzgruppe Jazzprogram med arr. av Knut Kristiansen

NYSTAD SHIPPING A/S SHIPBROKERS Ortu grenden 54 P.O. Box 3568 N 5033 Bergen/Fyllingsdalen

41


Collegium Musicum Tirsdag 22. september - Konsert i Korskirken Dirigent: Per Ă…ke Andersson Solister: Elizabeth Schultze og Bo Ericsson, celli Roman: Drottningsholmsmusik Vivaldi: Konsert for to celli og orkester, g-moll Schubert: Symfoni nr. 5, B-dur Bill. v/inngangen.


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLISTER:

Henryk Szeryng, fiolin David Stewart, fiolin KLAUS E G G E : (1906-1979) Symfoni nr. 1, op. 17 Andante espressivo. Allegro assai e decisio Adagio Finale. Rondo e fuga: Allegro molto e vigoroso ANTONIO V I V A L D I : (1678-1741) Konsert for to fioliner og strykeorkester, a-moll, op. 3 nr. 8 Allegro Larghetto Allegro Solister: Henryk Szeryng David Stewart PAUSE JEAN S I B E L I U S : (1865-1957) Konsert for fiolin og orkester, d-moll, op. 47 Allegro moderato Adagio di molto Allegro, ma non tanto mist: Henryk Szeryng

Torsdagskonserten

24. september

mi

K1930 i Grieghallen


Bergen Filharmoniske Orkester DIRK DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Eivind Aadland,

fiolin

JEAN S I B E L I U S : (1865-1957) Karelia-suite, op. 11 Intermezzo - moderato Ballade - Tempo d i menuetto Alla marcia - Moderato WOLFGANG A M A D E U S M O Z A R T : (1756-1791) Konsert for fiolin og orkester nr. 3, G-dur, K V 216 Allegro Adagio Rondo

HUSNES 'SAMFUNNS[HUS

GIOACCHINO R O S S I N I : (1792-1868)

Silkestigen, ouverture

kr. 50- voksne Nr

kr. 25- skoleungdom/) 013 pensjonister

Fredag 25. september 1987 kl. 19.00


ladimir Ashkenazy laver )BERT S C H U M A N N : 110-1856) Kinderszenen, op. 15 Von fremden Ländern und Menschen Kuriose Geschichte Hasche-Mann Bittendes Kind Glückes genug Wichtige Begebenheit Träumerei Am Kamin Ritter vom Steckenpferd Fast zu ernst Fürchstenmachen Kind im Einsclummern Die Dichter spricht Davidsbündlertänze, op. 6 Atten karakterstykker PAUSE FREDERIC C H O P I N : (1810-1849) Nocturne nr. 18, E-dur, op. 62, nr.2 Lento, Agitato Sonate nr.3, h-moll, op.58 Allegro maestoso Scherzo, molto vivace Largo Finale: Presto ma non tanto Konserten gies i samarbeid mellom Grieghallen A/S og Musikselskabet «Harmonien»

GRIEGHALLEN

JSolistkonsert


Bergen I Filharmoniske Orkester DIRIGI IIGENT:

[arsten Andersen Kan SOLIST:

Jens Harald Bratlie klaver ARNE N O R D H E I M : (f. 1931) *Greening SERGEJ P R O K O F I E F F : (1891-1953) Konsert for klaver og orkester nr. 2, g-moll, op. 16 Andantino - Allegretto Scherzo - Vivace Intermezzo - Allegro moderato Finale - Allegro tempestoso

'Torsdags konserten

PAUSE CLAUDE DEBUSSY: (1862-1918) La Mer (Havet) På havet fra morgengry til middag Bølgenes lek Samtale mellom vinden og havet * Første gang i selskapet

itober

mi 193 qMlm


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

^en NyhUS hardingfele y

KONFERANSIER:

Anton Chr. Meyer JEAN S I B E L I U S : (1865-1957) Kareliasuite, op. 11 Intermezzo - Moderato Ballade - Tempo di menuetto Alla marcia - Moderato GEIRR T V E I T T : (1908-1981) Concerto for Hardingfele og orkester, op. 163 Allegretto Andante Allegro CLAUDE D E B U S S Y : (1862-1918) La Mer (Havet) På havet fra morgengry til middag Bølgenes lek Samtale mellom vinden og havet

'Lørdagsmatine

J. oktober

mi

kl 12.30 i Grieghallen


Søndagsmatine

I TROLDSALEN 4. oktober kl. 13.00 Elizabeth Norberg-Schulz, sopran Audun Kayser, klaver

Verker av Grieg, Mozart, Schumann, Bellini, Verdi og Tosti


Musikk

Forum

Onsdag 7. oktober kl. 19.30 i Troldsalen

HALLDIS MOREN VESAAS-KVELD Fest arrangement i forbindelse med hennes 80-책rsdag

Forfatteren Halldis Moren Vesaas Sangeren Olav Eriksen Pianisten Audun Kayser


oskva \Mo I

Filharmoniske Orkester

DIRIGENT:

Dimitri Kitayenho SOLIST:

Igor Oistrakh, fiolin LUDWIG V A N B E E T H O V E N : (1770-1827) Konsert for fiolin og orkester, D-dur, op. 61 Allegro ma non troppo Larghetto Rondo PAUSE DMITRIJ S J O S T A K O V I T S J : (1906-1975) Symfoni nr. 10, e-moll, op. 93 Moderato Allegro Allegretto Andante- Allegro

konserten


Bergen

I Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Karl Anton Rickenbacher SOLIST:

Aage Kvalbein, cello

WOLFGANG A M A D E U S M O Z A R T : I (1756-1791) Symfoni nr. 29, A-dur, K V 201 Allegro moderato Andante Mcnuetto Allegro con spirito

JOSEPH H A Y D N : I (1732-1809) Konsert for cello og orkester, nr. 1, C-dur Moderato Adagio Allegro molto PAUSE

ANTON WEBERN: (1883-1945) Seks stykker for orkester, op. 6 Langsam Bewegt Mâssig Sehr massig Sehr langsam Langsam

FRANZ SCHUBERT: (1797-1828) Symfoni nr. 7 (tidl.nr. 8), h-moll, «Den ufullendte» Allegro moderato Andante con moto I konsert i «Den lille serie»

Torsdagskonserten


Musikselskabet

ADGANGSTEGN TIL PENSJONISTKONSERT I GRIEGHALLEN FREDAG 16. OKTOBER 1987 KL. 13.15

Dirigent: Karl Anton Rickenbacher Solist: Aage Kvalbein, cello Konferansier: Anton Chr. Meyer

PROGRAM: Haydn: Cellokonsert, C-dur Schubert: Symfoni nr. 8, h-moll, «Den ufullendte»

Unummererte plasser Vær ute i god tid! <

Nr.

1303


pergenรถ

^ammmnuoikfcfore STIFTET Sesongen

ning

1935 1987-83

s Konsert

ONSDAG 21.

nr.

324

OKTOBER 1987 KL 19.30 Hร…KONSHALLEN

Dette

program gjelder

som

Garderobeplikt

adgangstegn


PROGRAM Medvirkende: BERGEN BL ÅSE KVINTETT Gro

Sandvik, fløyte, Steinar Hannevold, obo, Lars Kristian Brynildsen, klarinett, Fred Johanessen, horn, Per Hannevold, fagott

Klughardt: 1847-1902

Blåsekvintett op. 79, C-dur (3. gang i foreningen. Sist Allegro non troppo Allegro vivaoe Andante grazioso Adagio Allegro molto vivaoe

Ligeti: 1923-

Seks

bagateller (3. gang i foreningen. Sist Allegro oon spirito Rubato, lamentoso Allegro grazioso Vivaoe ruvido Adagio mesto Vivaoe cappriccioso

30/11

1983.)

11/11

1978.)

PAUSE Grieg: 1843-1907

Fra "Nordiske Sanger og Danser" Arr. Bjørn Andresen (1. gang i Springdans Jølstring Religiøs sang Stabbe låten Brurelåt

Sæverud: 1897-

B låsekvintett nr. 2 op. 58 (2. gang i foreningen. Allegri oon spirito Misterioso Andante Andantino Vivaoe

Konserten

gies

i samarbeid

med Musikselskabet

Sist

op. 17 foreningen.)

S/2

1985.)

"Harmonien".

Neste og siste høstkonsert i Bergens Kammermusikk f or ening: Tirsdag \ november 1987 kl. 19.30 i Maartmanshaven, Hotel Norge. I samarbeid I British C ouncil. Duogitarist ene Tom Dupre og Richard Hands, Englat fremfører verker av Merohi, Maohad, Sor, Bowers, Franoaix, Duarte, Jopl og Piazolla.


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Aldo Ceccato SOLIST:

Arve Tellefsen, fwiin

PETER T S J A I K O V S K I J : (1840 -1893) Konsert for fiolin og orkester, D-dur, op. 35 Allegro moderato Andante (Canzonetta) Finale (Allegro vivacissimo)

Torsdagskonserten

PAUSE JOHANNES B R A H M S : (1833 - 1897) Symfoni nr. 2, D-dur, op. 73 Allegro non troppo Adagio non troppo Allegretto grazioso Allegro con spirito

22. oktober 1987 kl 1930 i Grieghallen


w - y Musikselskabet

#

Harmonien ADGANGSTEGN TIL EKSTRAKONSERT FOR STUDENTER I GRIEGHALLEN FREDAG 23. OKTOBER 1987 KL. 19.30

Dirigent: Aldo Ceccato Solist: Arve Tellefsen, fiolin

PROGRAM: Grieg: Norske danser nr. 1, 2, 3 og 4 Tsjaikovskij: Fiolinkonsert, D-dur, op. 35 Pause Brahms: Symfoni nr. 2, D-dur, op. 73

K r .

1 5 , -

Unummererte plasser VĂŚr ute i god tid!

Nr.

1593


P

R

O

G

R

A

Leigh Howard

M

Stevens

KLASSI SK M A R I M B A

Troldsalen L O R D A G 24 okt. 1987 kl. 18.00

J. S. Bach

Preludium i B-dur

Andante fra seriate i a-moll W . Penn Fire preludier for solo m a r i m b a P'. I. Tsjaikovskij F r a "Album for den unge" Christopher Stowens A t a m a s c o and the 'Wooden Shelter

Konserten arrangeres av V e s t k y s t i samarbeide med M u s i k s e l s k a b e t

ensemblet " H A R M O N I E N " .


MUSIKK FOR UM Konsert i H책konshallen

tirsdag 27. oktober kl.

19.30

Musikk for obo og horn. G R E G O R Z U B I C K Y , obo V I D A R O L S E N , horn Verker av Schumann, Reinecke og Mozart. Billetter

vjinngangen.


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Otmar Suitner SOLIST:

brunn Marie Bratlie klaver

FRÉDÉRIC C H O P I N : 10-1849) Konsert for klaver og orkester nr. 1, e-moll, op. 11 Allegro maestoso Romanze - Larghetto Rondo - Vivace PAUSE FRANZ S C H U B E R T : 1797-1828) Symfoni nr. 8 (9)*, C-dur Andante - Allegro ma non troppo Adante con moto Scherzo (Allegro vivace) Finale (Allegro vivace) "Nummereringen av Schuberts siste symfonier har alltid vært problematisk. De fleste musikkforskere er nå kommet til at kt riktigste er å gi symfonien ih-mollfra 1822 («Den ufullendte») nr. 7 og den store C-dur symfonien fra 1825-26 lnr. 8. Utkastet til en symfoni iE-dur fra 1821 og udaterte skisser til en symfoni i D-dur er holdt utenfor nummerrekken.

Torsdagskonserten

29. oktober kl. 1930 iGrieohllen


Skolekonserter DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Fredag 31. oktober Dirigent: Alf Årdal Konferansier: Gro Sandvik Grieghallen kl. 13.15 PROGRAM I KVELDSKONSERT FOR UNGDOMSSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Tirsdag 4. november Dirigent: Alf Årdal Solister: Jan Henrik Kayser, klaver Lasse Rossing, trompet Konferansier: Gro Sandvik Grieghallen kl. 19.30 PROGRAM II

UNGDOMSSKOLEN Fredag 7. november Dirigent: Alf Årdal Konferansier: Gro Sandvik Gimle skole kl. 10.20 - trinn 7-10 kl. 11.25-trinn 7-10 PROGRAM III KVELDSKONSERT FOR UNGDOMSSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Fredag 23. januar Dirigent: Jukka-Pekka Saraste Solist: Stein-Erik Olsen, gitar Konferansier: Gro Sandvik Grieghallen kl. 19.30 PROGRAM IV

UNGDOMSSKOLEN Onsdag 5. november Dirigent: Alf Årdal Konferansier: Gro Sandvik Garnes skole kl. 10.05 - trinn 7-9 kl. 11.15-trinn 7-9 PROGRAM III

DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Fredag 30. januar Dirigent: Jukka-Pekka Saraste Solist og konferansier: Gro Sandvik, fløyte Grieghallen kl. 13.15 PROGRAM V

UNGDOMSSKOLEN Torsdag 6. november Dirigent: Alf Årdal Konferansier: Gro Sandvik Blokkhaugen skole kl. 10.20 - trinn 7-9 kl. 11.30-trinn 7-9 PROGRAM III

GRUNNSKOLEN Onsdag 11. februar Dirigent og konferansier: Petter Vabog Loddefjord skole kl. 10.20 - trinn 1-3 kl. 11.25-trinn 4-6 PROGRAM VI

40

GRUNNSKOLEN Torsdag 12. februar Dirigent og konferansier: Petter Vabog Olsvik/Skjenlia skole kl. 10.20 - trinn 1-3 kl. 11.25 - trinn 4-6 PROGRAM VI

GRUNNSKOLEN Fredag 13. februar Dirigent og konferansier: Petter Vabog Lyshovden skole kl. 10.25 - trinn 1-3 kl. 11.40 - trinn 4-6 PROGRAM VI

PROGRAM I Arne Hellån: Musikk for orkester Rossini: Semiramis, ouverture Liszt: Prometheus, symfonisk dikt

PROGRAM V Mercadante: FLaytekonsert Sibelius: Fra Lemminkainen, suite Stravinskij: Happy birthday Sjostakovitsj: Tea for two

PROGRAM II Rossini: Semiramis, ouverture Sjostakovitsj: Klaverkonsert nr. 1, c-moll Hindemith: Symfoni «Mathis der Maler», 1. sats PROGRAM III Tsjaikovskij: Fra Serenade, C-dur Fra Symfoni nr. 4, f-moll, Scherzo Capriccio Italien PROGRAM IV Villa-Lobos: Gitarkonsert Barték: Musikk for strykere, slagverk og celesta

PROGRAM VI «MUSIKALSKE FUGLER MØTER MOZART OG MELVIN TIX» Arr. Melvin Tix: Sirkuspolka Edv. Fliflet Bræin: Tordivelen og fluen Rimskij-Korsakoff: Humlens flukt Respighi: Fra «Fuglene», Høna Mussorgskij/Ravel: Fra «Bilder fra en utstilling», De uklekkede kyllingers dans Mozart: Fra Symfoni nr. 1, KV 16, Presto Stravinskij: Fra Suite for orkester, Vals og Polka Johann Strauss d.e.: Radetzky-marsj

41


Collegium

Musicum

Tirsdag 3. november kl. 19.30 i Korskirken Dirigent: H E L G E H A U K A S Solist: S Y N N Ă&#x2DC; V E S T A V E L A N D , sopran Valen: Nenia Mozart: Exultate Jubilate Beethoven: Symfoni nr. 2, D-dur


Be ergen

Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Stanislaw Skrowaczewski )LIST:

irs Kristian Brynildsen,

klarinett

ICHARD W A G N E R : -1883) :enzi, ouverture TANISLAW S K R O W A C Z E W S K I : 1923) Konsert for A-klarinett Lento misterioso - Allegro Nocturne - Largo Presto PAUSE

konserten

ANTON B R U C K N E R : (1824-1896) Symfoni nr. 0, d-moll Allegro Andante Presto Finale: Moderato - Allegro vivace

Føir s t e gang

i selskapet

Konserten gies med støtte fra banksjef C.J. Ege og hustru Elisas fond lii Musikselskabet «Harmonien»

5. november 1987 kl. 19.30 i Grieghallen


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Stanislaw Skrowaczewski SOLIST:

Lasse Rรถssing, trompet KONFERANSIER:

Anton Chr. Meyer

JOSEPH H A Y D N : (1732-1809) Konsert for trompet og orkester, Ess-dur Allegro Andante Allegro

ANTON B R U C K N E R : (1824-1896) Symfoni nr. 0, d-moll Allegro Andante Presto Finale: Moderato - Allegro vivace


Troldsalen Tirsdag 10. november kl. 19.30 Unge fiolinister i solo/samspill. Elever av Henryk Kniejski. Verker av: Lalo, Kabalewskij, Mozart

o.a.

Billetter v/inngangen


Bergen i Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Aldo Ceccato SOLIST:

Aldo Ciccolini

klaver

GOFFREDO PETRASSI: (f. 1904) * Konsert for orkester nr. 6 ROBERT S C H U M A N N : (1810-1856) Konsert for klaver og orkester, a-moll, op. 54 Allegro affettuoso Intermezzo - Andantino grazioso Allegro vivace

Torsdags konserten

PAUSE ANTONIN D V O R A K : (1841-1904) Symfoni nr 9, e-moll, op. 95 «Fra den nye verden» Adagio - Allegro molto Largo Scherzo - Molto vivace Allegro con fuoco * Første gang i selskapet i konsert i «Den lille serie»

12. november 1987 kl. 19.30 i Grieghallen


L'Orchestra darà concerti nelle seguenti città: 15 novembre MESSINA: Teatro Vittorio Emanuele II, — ore 18.00 16 novembre CATANIA: Teatro Metropolitan — ore 21.00 17 novembre PALERMO Teatro Golden — ore 17.15

22 novembre MILANO Sala del Conservatorio «Giuseppe Verdi» — ore 21.00 23 novembre VERONA Teatro Nuovo — ore 21.00 24 novembre NOVARA Teatro Faraggiana — ore 21.00

18 novembre BARI Teatro Petruzzelli — ore 21.00

25 novembre BERGAMO Teatro Donizetti — ore 21.00

19 novembre ROMA Auditorium RAI — ore 21.00

26 novembre MODENA Teatro Comunale — ore 21.00

20 novembre LAQUILA Chiesa di San Massimo — ore 17.30

27 novembre RAVENNA Teatro Centra Internazionale — ore 21.00

Direttore: ALDO CECCATO Solisti: ALDO CICCOLINI, Pianoforte ARVE TELLEFSEN, Violino Le seguenti opere saranno eseguite in varie combinazioni: Opere d'introduzione: Arne Nordheim: «Canzone per orchestra» Petrassi: Concerto per orchestra numéro 6. Opere per solisti:

Shumann: Concerto per pianoforte in la minore. Sibelius: Concerto per violino Johannes Brahms: Sinfonia numéro 2 Antonin Dvofâk: Sinfonia numéro 9

4


Ekstranummer : .Schumann: S t r y k e k v a r t e t t

nr.3,A-dur,

3.sats

Joachimkvartetten VOLKER WORLITZSCH, 1. fiolin FRIEDEMANN KOBER, 2. fiolin MONIKA HULS, bratsj STEPHAN HAACK, cello Franz Schubert: (1797-1828) Kvartettsats, c-moll, op. posth. Allegro assai Alban Berg: (1885-1935) lyrisk suite for strykekvartett Allegretto gioviale Andante amoroso Allegro misterioso Adagio appassionato Presto delirando Largo desolato

Torsdagskonserten

PAUSE Ludwig van Beethoven: (1770-1827) Strykekvartett, C-dur, op. 59, nr. 3 Introduzione f Andante con moto Andante con moto quasi allegretto Menuetto grazioso Allegro molto *Første

gang i

selskapet

19. november 1987 kl. 19.30 i Grieghallen

IAllegro vivace


Bergens Kammermusikkforening tirsdag 24. november kl. 19.30, Maartmanshaven, Gitarduo: T O M D U P R Ă&#x2030; O G RICHARD HANDS Verker av bl.a. Merchi, Machad, Sor, Bowers, Joplin. Konserten gies i samarbeid med British Council.


(rå OPERA BERGENs OPPSETNING AV TRUBADUREN I GRIEGHALLEN 26., 27., 28. og29.nov. 1987. ROLLELISTE

AZUCENA LEONORA MANRICO (Trubaduren) IL CONTE DI LUNA FERRANDO INES RUIZ UN VECCHIO ZINGARO/ UN MESSO

Edith Thallaug Svanhild Saure Hummelsund Kenneth Woollam Jacek Strauch Marek Wojcechowski Eli Bakka Kåre Pettersen

KOR

Bergen Operakor Nordlandskoret Bergens Handelssamfunds Sangforening Anne Randine Øverby Tone Kvam Thorsen Jarle Rotevatn Stavanger Symfoniorkester Gerard Oskamp

KORINSTRUKSJON REPETITØR ORKESTER DIRIGENT KOSTYMEDESIGN/ SCENOGRAFI REGI LYSMESTER SCENETEKNISK PERSONALE

Robert Juvik

Helge Braanen Daniel Bohr Hans Arntsen Grieghallen, scenemester Oddvar Eide


Torsdagskonserten

Neste uke: 26. november kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: GERHARD

OSKAMP

Verdi: TRUBADUREN Solister: Kurt Westi som MANRICO Knut Skram som GREV LUNA Svanhild Saure Hummelsund som LEONORA Edith Thallaug som AZUCENA Stavanger Symfoniorkester Bergen Handelsamfunds Sangforening Nordlandskoret Bergen Operakor I samarbeid med Opera Bergen


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Witold Lutostawski SOLIST:

Uri Pianka fiolin WITOLD L U T O S L A W S K I (f. 1913) Musique funèbre Prolog Metamorfoser Apogeum Epilog * Chain 2 for fiolin og orkester Ad libitum A battuta Ad libitum

'Torsdags konserten

PAUSE * Symfoni nr. 3 * Første gang i selskapet

1 desember Konserten gies med støtte fra banksjef C.J. Ege og hustru Eisas fond til Musikselskabet «Harmonien»

Id. 1930 i Grieghallen


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Dmitri Kitayenko SOLIST:

Birgit Finnilå

y

mezzosopran

MIKHAIL G L I N K A : (1804 - 1857) Ruslån og L u d m i l l a , ouverture ANTONÎN D V O R A K : (1841 - 1904) Bibelske sanger, op. 99 PAUSE DMITRIJ SJOSTAKOVITSJ: (1906 - 1975) Symfoni nr. 5, d-moll, op. 74, Moderato Allegretto Largo Allegro non troppo 4. konsert i «Den lille serie»

Torsdagskonserten

10. desember 1967


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Dmitri Kitayenko SOLIST:

Birgit Finnilä, mezzosopran

KONFERANSIER:

Anton Chr. Meyer MIKHAIL G L I N K A : (1804 - 1857) Ruslån og L u d m i l l a , ouverture ANTONIN D V O R A K : (1841 - 1904) Bibelske sanger, op. 99

'Lørdagsmatiné

PETER TSJAIKOVSKIJ: (1840 - 1893) Romeo og Julie, ouverture-fantasi

I

12. desember 1W kl 1230 i Grieghallen


Collegium Musicum

Tirsdag 15. desember kl. 19.30 i Korskirken Dirigent: Rolf Scevik

Mendelssohn-Bartholdy : Paulus


Bergen I Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Jerzy Semkow SOLIST:

Stephen Bishop-Kovacevich, klaver WOLFGANG A M A D E U S M O Z A R T : (1756-1791) S E R E N A D E N R . 12 F O R ÅTTE B L Å S E R E c-moll, K V 388 Allegro Andante Menuetto in canone Allegro KONSERT F O R K L A V E R O G ORKESTER N R . 24, c-moll, K V 491 Allegro Larghetto Allegro

'Ekstrakonsert

PAUSE SYMFONI N R . 40, g-moll, K V 550 Allegro molto Andante Menuetto Allegro assai

Torsdag 17. desember 1W kl mo i Grieghallen


SOLISTER I MOZART:

Serenade n r . c-moll,

12

KV 388

STEINAR HANNEVOLD,

obo

GREGOR ZUBICKY,

obo

LARS KRISTIAN BRYNILDSEN,

klarinett

TONE HAGERUP,

klarinett

JAN OLAV MARTINSEN,

horn

NORMAN JANSEN,

horn

PER HANNEVOLD,

fagott

CHARLES KAUEMANN,

fagott

, for

bl책sere


ergen Filharmoniske Orkester lusikalske klovnerier og irigering av klovnen:

lelvin Tix as Petter Vabog 1ELVIN T I X : Mrigenten» *OSS M c L E A N : «Sirkuspolka» Arr. Melvin Tix GIOACCHINO ROSSINI: «Il Signor B r u s c h i n o » WOLFGANG A M A D E U S MOZART: Fra Symfoni nr. 1, Presto MALCOLM ARNOLD: Skotsk dans nr. 2 og 3 M E L V I N T I X arr.: Min hatt den har tre kanter, for klovn og orkester

FELLESSANG: Deilig er jorden Gang rundt juletreet etter konserten og overraskelser til bank

Tamiliekonsert Lørdag 9. januar 1988 kl 17.00 i Grieghallen


Musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester spiller

Julesanger ved gang rundt juletre Du grønne glitrende tre Glade Jul Deilig er den himmel blå Et barn er født i Betlehem Jeg er så glad hver julekveld O, jul med din glede Så går vi rundt Jeg gikk meg over sjø og land Nissesangen

s. s. s. s. s. s. s. s. s.

7 - 3 vers 9 - 1., 3. og 4. vers 3 - 1., 2. og 5. vers 8 - 4 vers 12 - 1., 2., 5. og 6. vers 1 6 - 4 vers 20 - 8 vers 17 1 8 - 3 vers


KORET

feirar 10-årsjubileum med m.a. urframføring av

KENNETH SIVERTSENS

IlliW/^VWl i Kinosalen, Stord Kulturhus sønd. lO.januar 1988 kl. 19.00

PROGRAM: Ariel Ramirez: Misa Criolla Edvard Grieg: To salmer Kenneth Sivertsen: Himmelsyn Dirigent: Roald Sangolt Billettar a 60 kr. i Kulturhuset frå måndag 4. januar. Publikum utanfor Stord kan tinga billettar på telefon 11 866. Arr.: Stordkoret i samarbeid med Musikkselskabet «Harmonien» og Rikskonsertane.


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Aldo Ceccato SOLISTER:

Michèle Campanella, I klaver

Elimbeth Norberg-Schulz, sopran

CARL M A R I A V O N W E B E R : (1786-1826) Konsertstykke for klaver og orkester, f-moll, op. 79. RICHARD STRAUSS: (1864-1949) Burleske for klaver og orkester, d-moll.

Torsdags konserten

SOLIST: Michele C a m p a n e l l a PAUSE GUSTAV M A H L E R : (1860-1911) Symfoni nr. 4, G - d u r Bedächtig In g e m ä c h l i c h e r Bewegung Ruhevoll Sehr behaglich SOLIST (siste sats): Elizabeth Nordberg-Schulz

14. januar 1988 kl 1930 i Grieghallen


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Aldo Ceccato SOLISTER:

Michèle Campanella, klaver Elizabeth Norberg-Schulz, sopran

KONFERANSIER:

Anton Chr. Meyer RICHARD STRAUSS: (1864-1949) Burleske for klaver og orkester, d-moll. SOLIST: Michele C a m p a n e l l a

GUSTAV M A H L E R : (1860-1911) Symfoni nr. 4, i G-dur Bedächtig In gemächlicher Bewegung Ruhevoll Sehr behaglich SOLIST (siste sats): Elizabeth Nordberg-Schulz

'Lørdagsmatiné


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Aldo Ceccato GUSTAV M A H L E R : (1860-1911) Symfoni nr. 9, D-dur Andante comodo Im Tempo eines gemächlichen Ländlers Rondo-Burleske: Allegro assai. Sehr trotzig Adagio

5. konsert i «Den lille

serie»

Torsdagskonserten

21. Januar 1988 kl. 1930 i Grieghallen


ASKER SAMFUNNSHUS lørdag

23.

januar

1988

kl.

18.00


BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER Dirigent ALDO CECCATO GUSTAV MAHLER : (1860-1911) Symfoni

n r . 9,

D-dur

1. A n d a n t e comodo 2., Im Tempo e i n e s g e m 채 c h l i c h e n 3. 4.

Rondo-Burleske: A l l e g r o a s s a i : Sehr

trotzig

Adagio

Presentasjon:

Gunnar A r n e J e n s e n

Landl


Bergens Kammermusikkf orening Mandag 25. januar kl. 19.30 i H책konshallen D E UNGES KAMMERKONSERT


Collegium Musicum Tirsdag 26. januar kl. 19.30 i Korskirken DIRIGENT: ALDO CECCATO

Mozart-konsert: Eine kleine Nachtmusik Fiolinkonsert nr. 5, A-dur Solist: Norman Foxwell, fiolin

Symfoni nr. 41, C-dur, KV 551, «Jupiter»


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Aldo Ceccato SOLIST:

Frans Helmerson, cello DMITRI S J O S T A K O V I T S J : (1906-1975) Konsert for cello og orkester, Ess-dur, op. 107 Allegretto Moderato - Cadenza Allegro con moto PETER T S J A I K O V S K I J : (1840-1893) *Nocturne, op. 19, nr. 4 for cello og orkester PAUSE ROBERT S C H U M A N N : (1810-1856) Symfoni nr. 3, Ess-dur, op. 97 I «Rhin-symfonien» Lebhaft Scherzo - sehr massig Nicht schnell Feierlich Lebhaft *revidert av GUSTAV M A H L E R : (1860-1911) *Første gang i

«Harmonien*

'Torsdags konserten

28. januar 1988 kl. 1930 i Grieghallen


Søndag 31. januar i Troldsalen kl 13.00 Guri Oddan, sopran Audun Kayser, klaver Verker av Grieg, Monrad Johansen, Schubert, R. Strauss, Lehar m.fl.

Billetter ved inngangen. Arrangør: Troldhaugens Venne


I SAMARBEID M E D MUSIKSELSKABET HARMONIEN presenterer I GRIEG H A L L E N

TANGO BUENOS AIRES 1907 Danseteater i to akter Koreografi: U l f G a d d Scenografi: Svenerik G o u d e Kostymedesign: K a r i n Erskine Lysdesign: U l f Lidberg Gjeninnstudering: Britt Friberg B å n d c o l l a g e med original argentinsk tangomusikk G i t a r m u s i k k og sang: Giuseppe Chiarello

Forestillingene: torsdag 4. og fredag 5. februar 1988 kl. 19.30 Pause mellom aktene OBS! Dørene stenger presis! Det er ikke tillatt å fotografere eller gjore lydopptak under forestillingen


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Theodor Guschlbauer SOLIST:

Edith Peinemann, fiolin GABRIEL FAURÉ: (1845-1924) «Pelléas et Mélisande», Suite, op. 80 Prélude Fileuse Sicilienne Mélisandes død ALBAN B E R G : (1885-1935) Konsert for fiolin og orkester Andante - Allegretto Allegro - Adagio

Torsdags konserten Konserten gis med støttefrabanksjef C.J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien»

PAUSE CÉSAR F R A N C K : (1822-1890) Symfoni, d-moll Lento - Allegro non troppo Allegretto, ma non troppo Allegro non troppo 6. konsert i «Den lille

serie»

11. februar 1988 kl. 1930 i Grieghallen


pergtnö ^ammermuötkkfore nîng STIFTET Sesongen

1935 1987-88

Konsert

nr.

327

DUO-AFTEN MARKS - IANKE CELLO - KONTRABASS

ONSDAG 17. FEBRUAR 1988 KL 19.30 HÅKONSHALLEN

Dette

program gjelder

som

Garderobeplikt

adgangstegn


PROGRAM Medvirkende: DUOEN CHRISTOPH MARKS, CELLO,

Barriere : 1705-1747

Sonate a deux Andante Adagio Presto

Hartmann: 1320-

Duett

C ouperin: 1668-1738

Duo G-dur Vivement Agréablement T endrement Chaoonne légère

BJØRII I AUKE , KONTRABASS

11980)

PAUSE Vanhal I : 1739-1813

Tema med variasjoner Fem variasjoner

Beyer: 1928-

Deutsche Tame (.1980) Allegro agitato Andantino Misterioso Allegro molto Con expressions Sostenuto

Rossini: 1792-1868

Duetto per violincello 2. gang i BK. Sist Allegro Andante molto Allegro

Samtlige Konserten

verker gies

bortsett

fra

i samarbeid

Rossini

første

med Musikselskabet

C-dur

e 12/5

contrabasso 1982

gang i BK. "Harmonien".

Neste BK-.konsert: Mandag 14. mars i Håkonshallen. selskabet "Harmonien" og Rikskonsertene opptrer Sverige, med gitaristen Goran Solscher.

I samarbeid med MusikUppsala Kammarsolister,

Det blir forandringer vedrørende aprilog mai-konsertene. Mandag 18. april får vi høre Bergen Nye Strykekvartett i Troldsalen og 3esongen avsluttes mandag 2. mai samme sted av duoen Ole Bøhn, fiolin og Einar Steen-Høkleberg, klaver.


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Hubert Soudant SOLISTER:

Maud og Paul Tortelier, celli JOSEPH H A Y D N (1732-1809) Symfoni nr. 31, D-dur Allegro Adagio Menuett Finale: Moderato molto - Variazioni - Presto PAUL T O R T E L I E R (f. 1914) *Konsert for to celli og orkester Andante Finale Solister: Maud og Paul Tortelier

PAUSE ROBERT S C H U M A N N (1810-1856) Konsert for cello og orkester, a-moll, op. 129 Nicht zu schnell Langsam Sehr lebhaft Solist: Paul Tortelier

IGOR S T R A V I N S K I J (1882-1971) •Symfoni i C Moderato alla breve Larghetto concertante Allegretto Largo * Første gang i «Harmonien»

Torsdagskonserten 18. februar 1988 kl. 19.30 i Grieghallen


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Christoph Adt SOLIST:

Lars Erik ter Jung, fiolin JEAN S I B E L I U S : (1865-1957) Tapiola, symfonisk dikt, op. 112

KAROL S Z Y M A N O W S K I : (1882-1937) Fiolinkonsert nr. 1, op. 35

PAUSE

CARL N I E L S E N : (1865-1931) Symfoni nr. 4, op. 29 «Det uudslukkelige» Allegro Poco allegretto Poco adagio quasi andanta Allegro Konserten blir i sin helhet overført direkte i NRK - P2

Torsdagskonserten

25.februar 1988 kl. 19.30 i Grieghallen


Harmonien ADGANGSTEGN TIL PENSJONISTKONSERT I GRIEGHALLEN FREDAG 26. FEBRUAR 1988 KL. 13.15

Dirigent: Michael Schonwandt Solist: Lars Erik ter Jung, fiolin

PROGRAM: Sibelius: Tapiola, op. 112 Szymanowski: Fiolinkonsert nr. 1, op. 35

Unummererte plasser VĂŚr ute i god tid!

bergmann

Mp

1275


Søndag 28. februar kl. 19.30 i Grieghallen Dirigent: Helmuth Rilling J. S. BACH: Matteuspasjonen En samarbeidskonsert med Goethe Institut og Neue Bachgesellschaft


Bergen Filharmoniske [ Orkester I DIRIGENT:

Cristobal Halffier \ SOLIST:

Boris Pergamenschikow, cello LUCIANO BERIO: j (f. 1925) *«Ritirata notturna di Madrid» fire originalversjoner for orkester CRISTOBAL H A L F F T E R : (f. 1930) *Konsert nr. 2, for cello og orkester «Bare stillheten består» «Skriket etterlater seg en sypresskygge i vinden» «Jeg kom til verden med øyne, og forlater den uten» «Hvis jeg dør, la balkongdøren står åpen» Satsene spilles en suite

PAUSE M O D E S T M U S S O R G S K I J (1839-1881)/ M A U R I C E R A V E L (1875-1937) «Bilder fra en ustilling», suite 1. Dvergen 2. Det gamle slottet 3. Tuilleri-hagen 4. Bydlo 5. Kyllingdans 6. Samuel Goldenberg og Schmuyle 7. Markedet i Limoges 8. Katakombene 9. Hytten på fugleben 10. Den store porten i Kiev *Første gang med Bergen Filharmoniske Orkester

Konserten gis med støtte fra banksjef C. J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien»

3. mars 1988 kl. 19.30 i Grieghallen


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Cristobal Halffier SOLIST:

Boris Pergamenschikow, cello KONFERANSIER:

Anton Chr. Meyer CRISTOBAL H A L F F T E R : (f. 1930) Konsert nr. 2, for cello og orkester «Bare stillheten består» «Skriket etterlater seg en sypresskygge i vinden» «Jeg kom til verden med øyne, og forlater den uten» «Hvis jeg dør, la balkongdøren står åpen» Satsene spilles en suite

MODEST MUSSORGSKIJ (1839-1881)/ MAURICE RAVEL (1875-1937) «Bilder fra en ustilling», suite 1. Dvergen 2. Det gamle slottet 3. Tuilleri-hagen 4. Bydlo 5. Kyllingdans 6. Samuel Goldenberg og Schmuyle 7. Markedet i Limoges 8. Katakombene 9. Hytten på fugleben 10. Den store porten i Kiev

Lørdagsmatiné

kl. 12.30 i Grieghallen


Musikselskabet

ADGANGSTEGN TIL EKSTRAKONSERT FOR STUDENTER I GRIEGHALLEN FREDAG 11. MARS 1988 KL. 19.30

Dirigent: Aldo Ceccato

PROGRAM: Mahler: Symfoni nr. 7, e-moll

Kr. 1 5 Unummererte plasser Vær ute i god tid!

bergmann

Nr.

1014


pergeué &ammrrmu£ikkfore iting STIFTET Sesongen

1935 1987-88

Konsert

nr.

128

MATS BERGSTROM, GITAR UPPSALA KAMMARSOLISTER

MANDAG 14. MARS 1988 KL 19.30 HÅKONSHALLEN

Dette

program gjelder

som

Garderobeplikt

adgangstegn


PROGRAM

Medvi rkende: MATS BERGSTROM, GITAR UPPSALA KAMMARSOLISTER: JOAKIM WENDEL, FIOLIN, ANDERS JAKOBSSON, FIOLIN, JAMES HORTON, BRATSJ, LARS FRYKHOLM, CELLO, STAFFAN SJOHOLM, KONTRABASS

Rangström: 1834-1947

Notturno (1909) for strykekvartett "Un notturno nella maniera di E Th A Hoffmann"

G iuliani : 1781-1829

Konsert for gitar og Allegro maestoso Andante sioiliano Alla polaoca

strykere

PAUSE

Halt on: 1302-1983

To bagateller

von Koch : 19 10-

"Fantasia ( 1987)

CastelnuevoTedesoo 1895-1968

Kvintett for gitar og strykekvartett Allegro, vivo e schietto Andante mesto Scherzo: Allegro con spirito, alla Finala: Allegro con fuoco

Samtlige

verker

Konserten gies Rikskonsertene.

spilles i

for

første

samarbeid

Neste BK-konsert: Mandag 18. selskabet "Harmonien" opptrer

for

gitar

Melodica" for Urfremførelse

(1971)

gitar

og

strykekvartett op.

146

Marcia

gang i BK. med

Musikselskabet

"Harmonien"

april i Troldsalen. I samarbeid Bergen Nye Strykekvartett.

og

med Musik-

OM AFTENENS KONSERT: Aret 1988 er som kjent er spesielt år for svensk-norsk kultursamarbeid. Vi er glad for et førstegangsbesøk av fremragende representanter for nabolandets musikkliv, fra den berømte kulturstad Uppsala. Den adviserte gitaristen Gdran Solscher er dessverre blitt syk, men erstatningen er framifrå. Det er for annen gang i denne sesongen at programmet fremstår med gitaren som kammerinstrument.


Konsert i Mariakirken 16. mars k l 19.30

Marit Egenes (fiolin), Anne-Helga Martinsen (fiolin), Helga Steen (br Maria Lith (cello), Ingela Øyen (fløyte), Torbjørn Eide (contrabass) og Karstein Askeland (cembalo) fremfører: Bach: Suite for fløyte, strykere og bass continuo, h-moll Schubert: Kvartettsats Monrad Johansen: Kvintett for fløyte, to fioliner, bratsj og cello, op. 35


'm

åF

GIUSEPPE VERDI

Macbe G R I E G H A L L E N 17. O G 18. MARS Rolleliste: MAC13ETH: LADY MACBETH:

Ivan Konsulov (17. mars) Barry Anderson (18. mars) Svanhild Saure Hummelsund (1 7. mars) Maria Noto (1 8. mars) Marek Wojcicchowski Thomas Sunnegårdh Olav Ryan Tone Kvam Thorsen John Magnuson

BANCO: MACDUFF: MALCOLM: DAMA: MEDICO: D O M E S T I C O , SICARIO, ARALDO: RobertJuvik 1. A P P A R I Z I O N E : John Magnuson 2. og 3. A P P A R I Z I O N E : . . Astrid Angvik Bergen

Operakor

Korinstruktør: Anne R. Øverby Repetiør: Jarle Rotevatn Bergen Filharmoniske orkester

DIRIGENT: ALDO CECATTO


Bergen Filharmoniske I Orkester DIRIGENT:

Marc Soustrot SOLISTER:

Kari Løvaas. sopran Tone Kruse, alt Esaias Tewolde-Berhan, Oddbjørn Tennfjord, bass

tenori

Bergen Filharmoniske Kor Ved cembaloet: T u r i d K n i e j s k i Trompet: H a n s Ø y v i n d L u n d e

KORINSTRUKTØR: Anne Randine Øverby

Konserten gis med støtte fra banksjefe. J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien»

REPETITØR: Maria Gamborg Helbekkmo GEORG F R I E D R I C H H A N D E L : (1685 - 1759)

Oratoriet «MESSIAS» 7. konsert i «Den lille serie»

24. mars 1988 kl. 19.30 i Grieghallen


Påskefestuken i Bergen 1988

KONSERT PALMESØNDAG 27. MARS kl. 19.30

JOHANNESKIRKEN i samarbeid med «Musikselskabet harmonien» Antonio Vivaldi:

«Nisi Dominus» alt solo: Tone Kvam Thorsen strykere og orgel.

Dietrich Buxtehude:

Kantate for kor og strykere. «— Lobet, Christen, euren Heiland»

Joh. Seb. Bach:

Kantate nr. 185 «Barmherziges Herze der ewigen Liebe» Sopran, Eli Bakka Alt, Tone Kvam Thorsen Tenor, Rober Juvik Baryton, John Magnuson

Kenneth Leighton:

«Crucifixus pro nobis» Op. 38 kantate for sopran, kor og orgel 1. Christ in the cradle 2. Christ in the garden 3. Christ in His passion 4. Hymn, sopran: Eli Bakka *************

Vokalensemble fra Opra Bergen. Musikere fra Bergen filharmoniske orkester dirigent: Anne Randine Øverby orgel: Asbjørn Myksvoll. Billett kr. 50.— v/inng.


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Eva KnardahL

klaver

ALLAN PETTERSSON: (1911 - 1980) Symfoni nr. 7 PAUSE PETER T S J A I K O V S K I J : (1840 - 1893) Konsert for klaver og orkester, nr. 1, b-moll, op. 23 Allegro non troppo e molto maestoso Allegro con spirito Allegro con fuoco

Konserten blir i sin helhet overført direkte i NRK-P2

7. april 1988 kl. 19.30 i Grieghallen


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Gydrgy Pauk, fiolin H A R A L D SÆVERUD: (f. 1897) Galdreslåtten, symfonisk dans med passacaglia, op. 20 OLAV B E R G : (f. 1949) **Epilog FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY: (1809 - 1847) Konsert for fiolin og orkester, e-moll, op. 64 Allegro molto appassionato Andante Allegretto non troppo - allegro molto vivace PAUSE OTTORINO RESPIGHI: (1879 - 1946) Roms pinjer, symfonisk dikt Pinjene ved Villa Borghese: Allegretto vivace Pinjene ved katakomben: Lento Pinjene på Janiculum: Lento Pinjene ved Via Appia: Tempo di marcia ** Uroppføring

t


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLISTER: 0

Ase Marie Larsen, klaver Kari Manum, bratsj Jan-Olav Martinsen, horn Erlend Tunestveit, trompet Anne-Margrethe Eikaas, sopran Atle Sponberg, fiolin WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791): Konsert for klaver og orkester, nr. 26, D-dur, K V 537 «Kroningskonserten» - Allegro Solist: Ase Marie Larsen BELA BARTOK (1881 - 1945): Konsert for bratsj og orkester, op. posthumt - orkestrert av Tibor Serly - Moderato Solist: Kari Manum PAUL DUKAS (1865 - 1935): «Villanelle» for horn og orkester Solist: Jan-Olav Martinsen EDVARD HAGERUP B U L L (f. 1922): Konsert for trompet og orkester, nr. 1 Allegro moderato Adagietto Allegro molto moderato Solist: Erlend Tunestveit GEORGES BIZET (1838 - 1875): Fra «Carmen», Michaelas arie: «Je dis que rien ne m'épouvante» GIUSEPPE VERDI (1813 - 1901): Fra «Siciliansk vesper»: Mercé, dilette amiche Solist: Anne-Margrethe Eikaas SERGEJ PROKOFIEFF (1891 - 1953): Konsert for fiolin og orkester, nr. 2, g-moll, op. 63 Allegro moderato Solist: Atle Sponberg

Lørdagsmatiné


3§ergenö lummermusufckforening STIFTET Sesongen

1935 1987-38

Konsert

nr.

329

HANSA

CTT~Jffl*y*

-^^JÈ

STRÏKEKVAR

iRiDlnlLi i liBiii

MANDAG 18.

APRIL 1988 KL 19.30

TROLDSALEN, TROLDHAUGEN

Dette

program gjelder

som

Garderobeplikt

adgangstegn


PROGRAM Medvirkende: Marit

RAKSA STRYKEKVARTETT Egenes, 1. fiolin, Anna Helga Martinsen, 2. Helga Steen, bratsj, Maria Lith, cello Fløyte

Ellers

medvirker:

Torbjørn

solist: Eide,

Ingela bass,

Øien

Karstein

Askeland,

Monrad Johansen: 1888-197 4

Kvintett for fløyte, 2 fioliner, bratsj og cello op. SS Grave Allegretto scherzando Largo med 12 variasjoner 2. gang i BK. Sist 21.5.1984.

Schubert : 17 97-1828

Quartettsatz Allegro assai 5.

J.S.

PAUSE Ouverture-Suite nr. Ouverture Rondeau Sarabande Bourre I Bourre II Polonaise Menuet Badinerie 2. gang i BK. Sist

Bach:

ieSS-1760

Konserten

gang i BK. Sist

gies

i samarbeid

med Musikselskabet

fiolin

cembalo

24.3.1982.

2 h-moll

BWV 1067

5.2.19S8.

"Harmonien".

Husk: Norsk Kammermusikk}'orbunds kurser sommeren 1988 på Nansenskolen, Lillehammer 18. juni - 25. juni; Sund Folkehøgskole, Inderøy, NordTrøndelag 26. juni - 3. juli. The Chilingarian String Quartet instruerer og gir to kveldskonserter på hvert kurs. Påmelding innen 20. april. Bindende påmelding 15. mai. Neste konsert er sesongavslutning mandag 2. mai, også Bøhn, fiolin og Einar Steen-N økleberg, klaver, fremfører a-moll op. 105, Mozart Sonate A-dur KV 526, Janacek Sonate d-moll op. 43. I forbindelse med konserten holdes generalforsamling. Eventuelle forslag bedes sendt intendanten.

i

Troldsalen. Ole Schumann Sonate Sonata og Jordan

Årsregnskap.

Valg.


Musikselskiibct

ADGANGSTEGN TIL SKOLEKONSERT PÅ LANGHAUGEN SKOLE TIRSDAG 19. APRIL 1988 KL. 19.30

Bergen Filharmoniske Orkester Jazzgruppen SON MU

Unummererte plasser Vær ute i god tid!

bergmann

Nr.

1092


Bergen Domkantori DIRIGENT:

Magnar Mangersnes SOLISTER:

Audun Kayser, klaver Jan Hovden, klaver REPETITØR:

Siri Nome D O N C A R L O G E S U A L D O DA V E N O S A (1560 1613): Itene 6 miei sospiri GIOVANNI G I A C O M O G A S T O L D I (1556-1622): Amor vittorioso C L A U D I O M O N T E V E R D I (1567-1643): Ecco mormorar 1'onde Lasciate mi morire! W I L L I A M B Y R D (1543-1623): This sweet and merry month J O H N D O W L A N D (1563-1626): What if I never speed T H O M A S M O R L E Y (1557-1603): Fire! Fire! H A L F D A N K J E R U L F (1815-1866): Hvile i skogen Jubilate, amen H A R A L D SÆVERUD (f. 1897): Sjå soli på Anaripigg J O H A N K V A N D A L (f. 1919): Reiar unge Finaste jenta R A G N A R SØDERLIND (f. 1945): Folkevise EDVARD G R I E G (1843-1907)/ ØISTEIN S O M M E R F E L D T (f. 1919): Haugelåt Solist: Berit Opheim, mezzosopran Resitasjon: EilifGry tøyr PAUSE J O H A N N E S B R A H M S (1833-1897): Liebeslieder Walzer, for blandet kor og firhendig klaver Solister: Audun Kayser og Jan Hovden (Se siste side)

21. april 1988 kl. 19.30 i Grieghallen


Tirsdag 26. april kl. 19.30 i Korskirken Dirigent: Rolf SĂŚvik M O Z A R T : Serenade for blĂĽsere nr. 12, c-moll, K V 388 M . D U R U F L E : Requiem


Bergen ! Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Yoav Talmi SOLISTER:

Terje Tønnesen , fiolin Lars Anders Tomter,

bratsj

WOLFGANG A M A D E U S MOZART: (1756 - 1791) Divertimento, D-dur, K V F36 Allegro Andante Presto Sinfonia concertante for fiolin, bratsj og orkester, Ess-dur, K V 364 Allegro maestoso Andante Presto PAUSE FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY: (1809 - 1847) Symfoni nr. 3, a-moll, op. 56 «Den skotske» Andante con moto - Allegro un poco agitato - Attacca: Vivace non troppo Adagio - Attacca Allegro vivacissimo Allegro maestoso assai

& konsert i «Den lille serie»

28. april 1988 kl. 19.30 i Grieghallen


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Yoav Talmi SOLISTER:

Terje Tønnesen, fiolin Lars Anders Tomter, WOLFGANG A M A D E U S MOZART: (1756 - 1791) Divertimento, D-dur, K V 136 Allegro Andante Presto Sinfonia concertante for fiolin, bratsj og orkester, Ess-dur, K V 364 Allegro maestoso Andante Presto

bratsj

'Nordhehsun idrettshdl

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY: (1809 - 1847) Symfoni nr. 3, a-moll, op. 56 «Den skotske» Introduction og allegro agitato Scherzo assai vivace Adagio cantabile Allegro guerriero og finale maestoso

Billett kr. 50,— voksne kr. 25,— skoleungdom

Nr.

028

Fredag 29. april 1988 kl. 19.00


Bergen Filharmoniske Orkester DIRIGENT:

Goran W. Nilson SOLIST:

Staffan Scheja,

klaver

FRANZ BERWALD: (1796 - 1868) Symfoni nr. 4, Ess-dur Allegro risoluto Adagio Scherzo - Allegro molto Finale: Allegro vivace WILHELM STENHAMMAR: (1871 - 1927) Klaverkonsert nr. 2, d-moll, op. 23 PAUSE BOHUSLAV MARTINĂ&#x203A;: (1890 - 1959) Symfoni nr. 6 Lento - Andante - Moderato Allegro - Vivo Allegro Lento - Andante - Allegro

5. mai 1988 kl. 19.30 i Grieghallen


Festspillene i

1 INorwty har fornøyelsen av å innby Dem til Den Høytidelige Åpning av DE 36. INTERNASJONALE FESTSPILL Grieghallen 25. mai 1988 kl. 12.45

Plassene bes inntatt senest kl. 12.30


KONGESANGEN: Gud sign vår Konge god, sign ham med kraft og mod, sign hjem og slott! Lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd hellige troskapsbånd om folk og drott! FEDRELANDSSANGEN: Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem furet, værbitt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømmer på vår jord. BERGENSIANA: Jeg tok min nystemte sitar i hende, sorgen forgikk meg på Ulrikens topp: tenkte på bauner om de skulle brenne og byde mannskap mot fienden opp: «følede freden, ble glad i min ånd og grep til min sitar med lekende hånd».

Harald Sæverud Fanfare «Kongen kommer» Kongesangen God Save the King Arne Næss Ordfører i Bergen Lord Mayor of Bergen Giovanni Baptista Riccio Canzona La Grimaneta Rupert Blum, bordun-chrotta, Sebastian Blum, cello-chrotta, Kathy Handford, continuo-orgel Wenche Foss Poesi/ The Poetry of a Festival Norsk Folkemusikk, Norwegian folk music (arr: Tone Hulbækmo) Tone Hulbækmo/Bergen Saxofonkvartett J.S. Bach: Toccata Franz Liszt: Paganini-etyde nr. 2 Peter Jablonski, marimba og piano Arne Nordheim Festspilltale/feriva/ Speech A. Dvorak: Slovakisk Dans nr. 1 Halfdan Wiberg Formann i Festspillenes Styre Chairman of the Festival Board Hans Majestet Kong Olav V His Majesty King Olav V Fedrelandssangen The National Anthem Johan Halvorsen Bergensiana Rococo Variations on an old Bergen Tune Bergen Filharmoniske Orkester The Bergen Philharmonic Orchestra Bergen Operakor Aldo Ceccato åingtnxlconductor


Ons.AVed.

G R I E G H A L L E N 25 MAI/MAY

Kl. 20.00 I At 8 p.m. /

Gustav Manier: S Y M F O N I NR. 8 / S Y M P H O N Y N O . 8 Bergen Filharmoniske Orkester og Kor / Bergen Philharmonie Orchestra and Choir Stavanger Symfoniorkester / Stavanger Symphony Orchestra Prague Philharmonie Choir Bergen Operakor Lærerhøyskolens barnekor Korinstruksjon / Chorus Masters:

Anne Randine Øverby, Lubomir Mati og Maria Gamborg Helbekkmo Solister / Soloists:

Marion Vernette-Moore, sopran Svanhild Saure Hummelsund, Marit Osnes Ambø, sopran Carol Richardson, alt Lorna Myers, alt Bjørn Haugan, tenor Siegfried Lorenz, bariton

sopran

Boris Carmeli, bass Dirigent:

Aldo Ceccato

«DE TUSENERS SYMFONI» Over 4.000 mennesker var til stede ved urfremførelsen av Mahlers 8. symfoni i Musikfesthalle i München i 1910 - av dem deltok 1030 på scenen. Ovasjonene varte i en halv time etterpå. Antall mennesker på scenen var en sensasjon. Vel så sensasjonell var symfonien i seg selv, som i form og omfang fremdeles er enestående. Når det ofte blir hevdet at symfonien ble skrevet i løpet av åtte uker, sommeren 1905, er det en sannhet med visse modifikasjoner. Det foreligger nemlig utkast til en symfoni i fire satser uten ord på et mye tidligere tidspunkt. Hovedtemaene er de samme som i den endelige versjon. På hvilket tidspunkt Mahler forkastet første versjon til fordel for en todelt symfoni med korsats, vet man ikke sikkert.

Skapelse gjennom kjærlighet Mahler har dedisert symfonien til sin kone, Alma, men han har også uttalt at det skulle være en gave til menneskeheten. Og visjonene i verket strekker seg mot det universelle. Første del bygger på den gamle salmen «Veni Creator Spiritus», og tar for seg det tidlige uttrykk for kristentro 18 - FESTSPILLENE I B E R G E N Presenteres med støtte av/ Is presented with the support of Hydro


Ons./Wed.

GRIEGHALLEN

JUNI/JUNE

Kl. 13.00 I At 1 p.m. Bergen F i l h a r m o n i s k e Orkester / Bergen P h i l h a r m o n i c O r c h e s t r a N o r m a n del M a r , dirigent/conductor - I n g r i d Bjoner, sopran R. Strauss: G U N T R A M Forspill/Prelude Freihilds arie/Freihild's aria SALOME De syv slørs dans/Dance of the Seven Veils Sluttscene/Closing scene R. Wagnen FAUST OUVERTURE GÖTTERDÄMMERUNG/TWILIGHT O F T H E GODS Siegfrieds Rhinfart/Siegfried's Journey down the Rhine Siegrieds sørgemarsj/Funeral music Brünhildes slurtscene/Immolation Scene Ingrid Bjoner studerte i Oslo og Frankfurt og hadde sin operadebut i Oslo i 1957 som Donna Anna i Mozarts «Don Juan». Etter å ha vært knyttet til operaene i Wuppertal og Düsseldorf, og debutert på festspillene i Bayreuth, ble hun ansatt ved Statsoperaen i München 1961. Samme år sang hun for første gang på Metropolitan i New York. Hun har gjestet alle de store internasjonale operahusene og festspillene, særlig i de store dramatiske rollene hos Wagner og Strauss. I 1985 debuterte hun som operainstruktør og satte opp «Elektra» av Strauss på Den Norske Opera, samtidig som hun sang den krevende hovedrollen. Denne oppsetningen ble senere overført til Køvenhavn og Den Norske Opera framførte den med stor suksess i Øst-Berlin. Norman del Mar, en av Storbritannias fremste dirigenter og musikkhistorikere, begynte sin karriere som hornist, men ble snart assistent for Sir Thomas Beecham, den store engelske dirigenten. Han har dirigert alle de ledende britiske orkestre, og har hatt tallrike oppgaver i utlandet. For tiden er han sjef for Aarhus Symfoniorkester. Hans kjærlighet til opera har ført ril hyppige engasjementer ved operahusene i Storbritannia og ved Stockholms-operaen. Og kjærligheten til Richard Strauss' musikk resulterte i et trebinds bokverk om denne komponisten.

* Ingridß/bnersfudied in Oslo and

Frankfurt, and made her opera debut Oslo in 1957 as Donna Anna. After engagements in Wuppertal and Düsseldorf, and debut at the Bayreuth Festival, she became a member of the Bavarian State Opera in Munich in 1961, and made her debut at the Metropolitan Opera the same year. She has been a regular guest with the world's leading opera houses, especially in the great dramatic roles of Wagner and Strauss. In 1985 she 34 - FESTSPILLENE I B E R G E N Presenteres med støtte av/ 1$ presented wfth the support of A/S Norsk* Shall


SønVSun.

GRIEGHALLEN

JUNI/JUNE

Kl. 20.00 I A t 8 p . m . Bergen Filharmoniske Orkester / The Bergen Philharmonic Orchestra Dirigent / Conductor: Tomasz Bugaj Solist / Soloist:

Leif Ove Andsnes,

piano

G. Tveitt:

Fra Suite nr. 1 «Hundrad Hardingtonar» Op. 151 / From Suite No 1 "A Hundred Folk Tunes from Hardanger" A. Dvorak: Symfoni nr. 8 G-dur, op. 88 / Symphony No 8 in G Major H. Sæverud: Kjempeviseslåtten op. 22a 151 Ballad of Revolt E. Grieg: Konsert for klaver og orkester, a-moll, op. 16 / Piano Concerto in A Minor, Leif Ove Andsnes

Tomasz Bugaj

Leif Ove Andsnes

Tomasz Bugaj er født i 1950. Han studerte i Warszawa og ble først engasjert som assistent ved Kammeroperaen der. Fra 1976 var han orkesterets faste dirigent. Samme år vant han en spesiell pris i den andre dirigentkonkurransen i San Remo. To år senere var han gullmedaljevinner i Imperial Tobaccos internasjonale konkurranse i Bristol. Dette førte til dirigentoppdrag i Bournemouth, Liverpool og Belfast, og for BBC Wales og BBC Skottland. Med sitt eget orkester Det Pommerske Filharmoniske Orkester hadde han stor suksess ved Berliner Festwoche i 1982 og 1984. To år etter ble han leder for Filharmonien i Loodz FESTSPILLENE I B E R G E N Presenteres med støtte av/ Is presented with the support of Vesta Gruppen

45


r

Bfo 1987 1988  

Bergen Public Library

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you