Page 1


Produksjoner for Norsk Rikskringkasting 13.-17. august

20.-23. august

11. oktober: 8. november: 31. januar: 7. mars: 10.-14. juni: 17.-21. juni: 24.-28. juni: 20.-24. august:

31. aug.—1. sept. 12. oktober 7.-8. desember

26.-27. april

Dirigent: Otmar Maga Program: Brahms: Tragisk ouverture Borodin: Symfoni nr. 2, h-moll Roussel: Bacchus og Ariadne, suite nr. 2 Chabrier: Espana Rapsodi for orkester Lukket konsert 23. august Dirigent: Karsten Andersen Solister: Toril Carlsen, sopran Kjell Magnus Sandve, tenor Presentasjon: Rolf Berntzen og Carl O. Gram Gjesdal HOLBERG-KONSERT: Grieg: Fra Holbergs tid, suite Jordan: Suite i gammel stil, op. 60 Carl Nielsen: Utdrag fra Maskerade Halvorsen: Suite ancienne Dirigent: Karsten Andersen Solist: Igor Oistrakh, fiolin Dirigent: Karsten Andersen Solist: Eva Knardahl, klaver Dirigent: Miltiades Caridis Solist: Christiane Edinger, fiolin Dirigent: Aldo Ceccato Dirigent: Ikke fastlagt Dirigent: Ikke fastlagt Dirigent: Ikke fastlagt

Studioproduksjon

Studioproduksjon

Konsertsamarbeid Konsertsamarbeid Konsertsamarbeid Konsertsamarbeid Studioproduksjoner Studioproduksjoner Studioproduksjoner

Grammofoninnspilling Dirigent: Karsten Andersen Program: Harald Sæverud: Ouvertura Appasionata Geirr Tveitt: Utdrag av suite nr. 1 og 2 «Hundrad folketoner frao Hardanger» Dirigent: Karsten Andersen Dirigent: Karsten Andersen Dirigent: Karsten Andersen Solist: Aage Kvalbein, cello Sangsolist: Ikke fastlagt Medv: Bergen Domkantori Program: Arne Nordheim: Tenebrae for cello og orkester Arne Nordheim: Wirklicher Wald Dirigent: Karsten Andersen Program: Harald Sæverud: Symfoni nr. 8 (Minnesota) 37


Musikselskabet Hanrioniens orkester. Dirigent: Karsten Andersen Solister: Torild Carlsen, sopran og Kjell Magne Sandve, tenor Presentasjon: Rolf Berntzen og Carl O. Gram Gjesdal EDVARD GRIEG Fra Holbergsuite

SVERRE J O R D A N Fra suite i gammel stil

Pause • C A R L NIELSEN Utdrag fra «Mascarade» • J O H A N HALVORSEN Fra suite ancienne


UNIVERSITETET I BERGEN D e t akademiske kollegium

A d g a n g s k o r t

Universitetets 책rsfest og immatrikulering G r i e g h a l l e n Mandag 27. august 1984 k l .

10.15


UNIVERSITETETS Å R S F E S T OG IMMATRIKULERING Program: Kl. 10.15 Musikselskabet »Harmonien»s orkester: Edvard Grieg: Hyldningsmarsj fra «Sigurd Jorsalfar». Dirigent: Kapellmester Karsten Andersen. Tale ved universitetets rektor, professor dr. philos. Arnfinn Graue. Visesang ved Jan Eggum. Tale ved universitetsdirektør Magne Lerheim. Universitetets æresbevisning 1984. Musikselskabet »Harmonien»s orkester: Johan Halvorsen: Intrata fra «Suite ansienne». Kl. 11.30 Kaffepause. Kl. 12.00 Studenterorkesteret i Bergen: Edvard Grieg: Norsk dans nr. 1. Ludwig van Beethoven: 8. symfoni, 1. sats »Allegro vivace». Dirigent: Stephen Penny. Doktorpromosjon og prisutdeling. Visesang ved Jan Eggum. Tale ved stud.philol. Geir Walderhaug, Studentenes fellesutvalg. Orientering om Studenttingets arbeid, ved stud. NHH Audun Ruud. Orientering om Studentsamskipnaden i Bergen, ved avdelingssjef Magn-lvar Fosse. Studentersangforeningen i Bergen: Sparre Olsen: V å g e n . Emil Nielsen (arr.): Gaudeamus Igitur. Norsk folketone: Lev vel. Dirigent: Kjell Leikvoll. Overlevering av de akademiske borgerbrev.


Musikselskabet DIRIGENT:

Karsten Andersen JUSTER:

Svanhild S. Hummelsund sopran, fiolin Vang Yun HARALD S Æ V E R U D : 1897) Fra musikken til Peer Gynt, suite nr. 1 Fa'nens femsteg Blandet selskap Dovreslått Solveig synger Salme mot bøygen Anitra VERRE J O R D A N : §89-1972) florgen, op. 21, nr. 1 Jng Aslaug, op. 21, nr. 2 lører du, op. 11, nr. 4 iYVIND A L N Æ S : 1872-1932) kr du gjekk fyre )e hundrede violiner årlengsler 'olist: Svanhild S.

Promenad konsert

Hummelsund

'AUSE ELIX M E N D E L S S O H N - B A R T O L D Y : 1809-1847) Konsert for fiolin og orkester, t-moll, op. 64. Allegro molto appassionata ! Andante Allegretto non troppo — allegro molto vivace 'olist: Tang Yun, fiolin

Torsdag 30. august 1984 kl. 1930 i Grieghallen


Y Y Musikselskabet

#

tiannonien DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLISTER: klaver Rafael Orozco, Marit Karaskkwicz, sopran John Magnuson, baryton KNUT N Y S T E D T : (f. 1915) Sinfonia del Mare LUDWIG V A N B E E T H O V E N : (1770-1827) Konsert for klaver og orkester, nr. 1, C-dur, op. 15 Allegro con brio Largo Rondo (Allegro) Solist: Rafael Orozco

Torsdags konserte Konserten gis med støtte fra banksjef C. J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien»

PAUSE CARL NIELSEN: (1865-1931) Symfoni nr. 3, op. 27 «Sinfonia Espansiva» Allegro espansivo Andante pastorale Allegretto un poco Finale - Allegro Sangsolister: Marit Karaskiewicz John Magnuson

6. september 1984 kl. 19.30 i Grieghallen


Y Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST: alt Åshild Kyvik, EDVARD GRIEG: (1843-1907) Fra Holbergs tid, suite i gammel stil for strykeorkester, op. 40 Prélude Sarabande Gavotte - Musette

Air Rigaudon GEORGES BIZET: (1838-1875) Fra Carmen: Habanera Seguidilla CAMILLE SAINT-SAËNS: (1835-1921) Fra Samson og Dalila: «Mon coeur s'ouvre â ta voix» «Printemps qui commence» AMBROISE T H O M A S : (1811-1896) Fra Mignon: «Connais-tu le pays» Solist: Åshild

Kyvik

JOHAN H A L V O R S E N : (1864-1935) Suite ancienne, op. 31 Intrata Air con variazioni Gigue Sarabande Bourrée

Billett kr. 30,- (voksne) kr. 15,- (skoleungdom) Jlr.

339

Øystese Ungdom skule Fredag 7. september 1984 kl. 19.00


Bergens Kammermusikkforening S T I F T E T 1935 - 5 0 . S E S O N G I sesongen 1984/85 arrangeres f ø l g e n d e 9 konserter: Onsdag 12. sept.

Københavns Kammertrio

Onsdag 3. okt.

Bergen stryketrio

Onsdag 24. okt.

«Harmonien»s oktett, Geir Botnen, klaver Mandag 19. nov. Norsk Strykekvartett, Oslo Onsdag 16. jan. Onsdag 6. febr.

De Unges Kammerkonsert Bergen Blåsekvintett

Onsdag 27. febr. Trio du Nord Onsdag 20. mars 50-ars jubileumskonsert Gerhard Mantel, cello, Erika Frieser, klaver Onsdag 8. mai «Harmonien»s Strykekvartett

Festsalen Handelens & Sjøfartens Hus Festsalen Handelens & Sjøfartens Hus Håkonshallen Festsalen Handelens & Sjøfartens Hus Terminus Hall Festsalen Handelens & Sjøfartens Hus Håkonshallen Håkonshallen Festsalen Handelens & Sjøfartens Hus

Konsertene begynner kl. 19.30. Konsertdag er onsdag - men merk unntagelsesvis én mandag i denne sesong. Rett til forandringer forbeholdes. Konsertene gies i samarbeid med andre institusjoner: Musikselskabet «Harmonien», Rikskonsertene, Goethe Institutt og Bergen Musikkonservatorium. Detaljert sesongprogram foreligger primo september. Henvendelse om medlemskap til intendant Albert Lepsøe, Storhaugen 23, 5000 Bergen. Telefon kontor (05) 31 50 45, privat (05) 31 70 28. Kontingenten inkluderer medlemskap, postsendt program ca. en uke før konsertene og fri adgang til disse. Kontingentinnsatser for sesongen 1984/85 er: Enkeltmedlem kr. 200,-, ektepar kr. 310,-, studenter/barn kr. 110,-. Bergens Kammermusikkforenings Aktive Gruppe arrangerer også flere samvær.

40


Y Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST: fiolin Henryk Szeryng, WOLFGANG A . M O Z A R T : (1756-1791) Konsert for fiolin og orkester, nr. 3, G-dur, K V 216 Allegro Adagio Rondo Solist: Henryk

Szeryng

JEAN S I B E L I U S : (1865-1957) Tapiola, symfonisk diktning, op. 112

Torsdag konserte

PAUSE PETER T S J A I K O V S K I J : (1840-1893) Konsert for fiolin og orkester, D-dur, op. 35 Allegro moderato Andante (Canzonetta) Finale (Allegro vivacissimo) Solist: Henryk Szeryng

13. september 1984 kl. 19.30 i Grieghallen


PROGRAM I Hanssen: Valdres-marsj J. Strauss: Pizzicato-polka Maganini: Rastus Ryan Lennon/McCartney: Yesterday Brevik: Vi møter orkesteret

Skolekonserter

GRUNNSKOLEN Fredag 14. september Dirigent: Karsten Andersen Rolland skole kl. 10.15 kl. trinn 1,2 og 3 PROGRAM I Solister: Jan Høye, fagott Helge Haukas, trompet kl. 11.30 kl. trinn 4, 5 og 6 PROGRAM II

GRUNNSKOLEN Fredag 11. januar Dirigent: Karsten Andersen Seljedalen skole kl. 10.20 kl. trinn 1,2 og 3 PROGRAM I Solister: Jan Høye, fagott Helge Haukas, trompet kl. 11.25 kl. trinn 4, 5 og 6 PROGRAM II

DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Tirsdag 9. oktober Dirigent: Karsten Andersen Grieghallen kl. 13.15 PROGRAM VI

KVELDSKONSERT FOR UNGDOMSSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Tirsdag 22. januar Dirigent: Jukka-Pekka Saraste Solist: Sally Guenther, cello Grieghallen kl. 19 30 PROGRAM V

UNGDOMSSKOLEN Fredag 26. oktober Dirigent: Kjell Seim Åstveit ungdomsskole, Åstveithallen kl. 12.15 og 13.15 PROGRAM III GRUNNSKOLEN OG UNGDOMSSKOLEN Fredag 9. november Dirigent: Karsten Andersen Ytre Arna skole kl. 10.20 kl. trinn 1,2 og 3 PROGRAMI Solister: Jan Høye, fagott Helge Haukas, trompet kl. 11.25 kl. trinn 7, 8 og 9 PROGRAM III KVELDSKONSERT FOR UNGDOMSSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Tirsdag 11. desember Dirigent: Karsten Andersen Solister: Frode Sævik, fiolin Linda Sævig, fiolin Trond Sæverud, fiolin Grieghallen kl 19 30 PROGRAM IV 38

GRUNNSKOLEN Fredag 15. februar Dirigent: Karsten Andersen Skeie skole kl. 10.20 kl. trinn 1,2 og 3 PROGRAM I Solister: Jan Høye, fagott Helge Haukas, trompet kl. 11.25 kl. trinn 4, 5 og 6 PROGRAM II UNGDOMSSKOLEN Fredag 22. februar Dirigent: Karsten Andersen Slåtthaug ungdomsskole, Slåtthaughallen kl. 10.35 og kl. 11.45 PROGRAM III DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Tirsdag 16. april Dirigent: Kjell Seim Grieghallen kl. 13.15 PROGRAM VII

PROGRAM II Glinka: Ruslån og Ludmilla Händel: Fra «Music for The Royal Fireworks» Mozart: Symfoni nr. 39. KV 543. 3. sats Grieg: Fra Peer Gynt: Morgenstemning Sjostakovitsj: Polka fra Gullalderen Stravinsky: Fra Ildfuglen

PROGRAM V Halvorsen: Bojarenes inntogsmarsj Mozart: Ouverture til Figaros bryllup Brahms: Ungarsk dans nr. 1 og nr. 5 Saint-Saëns: Fra Dyrenes karneval, Svanen Berlioz: Fra Symphonie Fantastique, Marsj til skafottet Stravinskij: Fra Ildfuglen, Berceuse og Finale Prokofieff: Fra Kjærligheten til de tre appelsiner, marsj

PROGRAM VI Sommerfeldt: Liten ouverture Halvorsen: Fra Suite ancienne: Intrata PROGRAM III Air con variazioni Bourrée Alfvén: Vallflickans dans fra «Bergakungen» Beethoven: Symfoni nr. 5, 1. sats Grieg: Av suite fra Holbergs tid: Vaughan Williams: Fantasi over Greensleeves Preludium Bernstein: Candide, ouverture Sarabande Liter: Tango de Soller Gavotte Khatsjaturjan: Sverddans Carl Nielsen: Fra Maskerade, Hanedans PROGRAM IV Handel: Fra «Music for The Royal Fireworks» PROGRAM VII J. S. Bach: Suite nr. 3, D-dur, 1. sats Vivaldi: Konsert for tre fioliner og orkester J. S. Bach: Tre koralforspill Sibelius: Valse triste Händel: Fra «Water Music» Tsjaikovskij: Fra Nøtteknekker suiten Händel: Fra «Music for The Royal Fireworks» Rossini: Introduksjon og variasjoner for klarinett og orkester Sæverud: Kjempeviseslåtten Grieg: Norsk dans nr. 2 Fucik: Florentiner-marsj

^ N O R S K .

^ M U S I K F O R L A G

%

Slottsgate 10 - Oslo 1 Fra ca. 15. nov. 1984: Karl Johansgt. 39 A, Oslo 1 Tlf. (02) 68 41 40 Øvre

NYSTAD SHIPPING A.S

Ortugrenden 54 - 5033 Fyllingsdalen Tlf. 16 00 57

39


COLLEGIUM MUSICUM i Korskirken Konsert tirsdag 18. september kl. 19.30 Program: G . F . Handel: Concerto Grosso op. 3 nr. 2 J. Haydn: Konsert for cello og orkester, C-dur Solist: Sally Guenther W . A . Mozart: Symfoni nr. 38, D-dur (Prag) Dirigent Stephen Penny


KONSERTER MED

CofttaiuwjMusicun S E S O N G E N 1984 - 8 5 Tirsdag 19. sept.

Solist: Sally Guenther, cello Dirigent Stephen Penny

Korskirken

Tirsdag 23. okt.

Solister: Finn Helstad, obo Mogens Leikvoll, klarinett Dag Jensen, fagott Norman Jansen, horn Dirigent Stephen Penny

Håkonshallen

Søndag 9. des.

Julekonsert Dirigent Rolf Sævik

Korskirken

Tirsdag 22. jan.

Feiring av Handel-jubileet Dirigent Rolf Sævik

Korskirken

Tirsdag 12. febr.

Feiring av Bach-jubileet Dirigent Rolf Sævik

Korskirken

Tirsdag 15. mars Samarbeidskonsert med bl.a. Musikkonservatoriet i Bergen Dirigent Stephen Penny

Grieghallen

Tirsdag 23. april

Håkonshallen

Solister: Marit Karaskiewicz, sopran Yuuko Tsuyama, klaver Dirigent Karsten Andersen

Konsertene begynner kl. 19.30


Musikselskabet

annomen #

DIRIGENT:

Moshe Atzmon SOLIST: cello Truls Otterbech Mørk,

ROBERT S C H U M A N N : (1810-1856) Konsert for cello og orkester, a-moll, op 129 Nicht zu schnell Langsam Sehr lebhaft Solist: Truls Otterbech Mørk PAUSE

Torsdag konserte

GUSTAV M A H L E R : (1860-1911) Symfohi nr. 1, D-dur (Titan) Langsam - Immer sehr gemächlich Kräftig, bewegt Feierlich und gemessen Stürmisch, bewegt

20. september 1984 kl. 1930 i Grieghallen


Y Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Akin Francis KONFERANSIER:

Rolf

Davidson

FRANZ VON SUPPE (1819-1895) Lett kavaleri, ouverture MAURICE R A V E L : (1875-1937) Pavane pour une Infante défunte FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) Fra «En midtsommernattsdrøm)», op. 21 Ouverture Scherzo Nocturne CHARLES GOUNOD: (1818-1893) Ballettmusikk fra operaen «Faust» I Allegretto (Tempo di Valse) II Adagio III Allegretto IV Moderato maestoso V Moderato con moto VI Allegretto VII Allegro vivo

22. september 1984 kl. 1230 i Grieghallen


Musikselskabet,

minomen PIRIGENT:

[lun Francis ISOLIST:

lUen Westberg Andersen, sopran

rONIN D V O R A K : (1841-1904) «I naturen», ouverture, op. 91 I JOHAN K V A N D A L : (f. 1919) Sang til Stella for sopran og strykere EDVARD G R I E G : I (1843-1907) I Jeg reiste en deilig sommerkveld •Lys nat I Langs ei aa I Til Norge I En drøm

i

Torsdags konserten

I Solist: Ellen Westberg Andersen PAUSE WILLIAM W A L T O N : (1902-1983) Symfoni nr. 1 Allegro assai Presto con malizia Andante Finale

27. september 1984 kl. 1930 i Grieghallen


MUSIKK FORUM SESONGEN

1984-85

16. S E S O N G 30. september Olav Nygard-kveld L y r i k k og musikk 9. oktober Luciano Lanfranchi, klaver 16. oktober Lars Erik ter Jung, filon Jan Hovden, klaver 31. oktober Ensemble 13, tysk kammerorkester 27. november Helge Antoni, klaver 15. januar Kjell B æ k k e l u n d , klaver 19. februar Anne Reidun Hvidsten Duesund, fløyte Yuuko Tsuyama, klaver Kristin Kvam, cello 5. mars Wenche Holm Glad, sopran Audun Kayser, klaver 26. mars Margrete Willassen, cello Johan Westre, klaver 16. april Ellen Westberg Andersen, sopran Audun Kayser, klaver

Terminus H a l l Håkonshallen Grieghallens foajé Håkonshallen Håkonshallen Håkonshallen Håkonshallen Håkonshallen

Håkonshallen Håkonshallen

Det v i l også b l i satt opp et par ekstrakonserter i løpet av sesongen. Detaljert program for hele sesongen v i l foreligge i slutten av august. Flere konserter arrangeres i samarbeid med Rikskonsertene. Konserten 31. oktober arrangeres i samarbeid med Goethe Institutt og N y M u s i k k . A l l e konsertene begynner k l . 19.30. Henv. o m medlemskap t i l : Eilif Bertin Løtveit, Risbekken 5, 5100 Isdalstø. Tlf. 35 02 67

41


ERASMUS MONTANUS

ROLLELISTE ErasmusMontanus

Søren Pilmark

Jeppe Berg, hans far

Paul Hagen

ELLER RASMUS BERG

Nille Berg, hans mor

Elin Reimer

Komedie i fem akter av Ludvig Holberg, uroppført i Teatret i Lille Grønnegade i København 1723. Studenten Rasmus Berg kommer hjem fra København til sine foreldre, bonden Jeppe og hans kone Nille. M e d sin nyervervete filosofiske viten vil Rasmus helst diskutere på latin med stedets lærde mann, Per Degn. Rasmus blærer seg og er hovmodig i sin forakt for de små forhold han kommer fra. Niels Korporal og Jesper Ridefogd legger en listig plan, og sørger derved for at Rasmus, bokstavelig talt, kommer ned på jorden igjen. P å høyden av

Lisbed, hans kjæreste

PukSchaufuss

Jeronimus, hennes far

Erno Muller

Magdelone, hennes mor

Astrid Villaume

Jacob Berg, Montani bror

Søren Spanning

Per Degn Jesper Ridefogd Løytnanten Niels Korporal Folk og soldater

AxelStrøbye Ole Ernst Bendt Hildebrandt OleThestrup Kirsten Brabrand Thomas Gammeltoft Johan Uldall

15 minutters pause mellom 3. og 4. akt poetiske raptus kommer Ludvig Holberg med denne sviende satire over tidens lærde menn som insisterte på å snakke et språk vanlige folk ikke forsto. Helt uaktuelt idag, e l l e r . . . . ? Musikk Scenografi

Fuzzy Christian Tom-Petersen

Lys

Erik Jensen

Lyd

T o m West

Iscenesettelse

Mogens Pedersen

Den Nationale Scene 1. til 6. oktober 1984.


DON QUIXOTE Ballett i tre akter med prolog og epilog av Marius Petipa etter Cervantes' roman. Balletten hadde urpremiere på Bolsjoj Teatret i Moskva i 1869. Don Quixote, en spansk adelsmann som har lest en mengde ridderromaner, vil dra ut i verden for å vinne heder og æ r e ved edle og tapre gjerninger for sitt «hjertets utkårne» den skjønne Dulcinea. Som sin væpner tar han med sin trofaste Sancho Panza, en rund og munter landsbybonde. Balletten er bygget over noen av de festligste kapitlene i Cervantes' udødelige verk. M e d sine mange og ildfulle danseopptrinn har den i over hundre år vært regnet som en av verdens mest populære. I Bergen presenterer Den Kongelige Danske Ballet en praktoppsetning som hadde stor suksess ved premieren i København. Bolsjoj Teatrets sjef, Jurij Grigorovitj er ansvarlig for iscenesettelsen.

ROLLELISTE

Prolog Don Quixote Palle Jacobsen Sancho Panza Niels Kehlet Handlende 1. akt. Torget i en spansk by Lorenzo, krovert Hans kone Kitri, hans datter Annemarie Dybdal/Linda Hindberg Basil

Johnny Eliasen/Arne Villumsen

Gamache, rik adelsmann Juanita Kitris Piquilia venninner

Palle lacobsen/ Flemming Ryberg

Benedikte Paaske/Lis Jeppesen

Espada Erling Eliasson Musikk Koreografi

LudwigMinkus Marius Petipa og AleksandrGorskij

Scenisk versjon

Jurij Grigorovitj etter Marius Petipa og Aleksandr Gorskij.

Scenografi Lysdesign Instruktørassistenter Iscenesettelse

Jens-JacobWorsaae Benny Runitz Rimma Karelskaja og Anatolij Simatjov Juri Grigorovitj ved Henning Kronstam

Gatedanserinne Ingrid Glindemann Don Quixote, Sancho Panza Seguedilladansere, handlende, koner, pasjer, kokker barn, toreadorer, unge piker


3. akt, Festen på slottet

2. akt, første bilde. En kro Kroverten

Aage Poulsen

Mercedes, spansk danserinne Gigue

Ingrid Glindemann/ Eva Kloborg

Anita Søby/Karina Elver Frank Andersen/Thomas Berentzen Thomas Johansen/Mogens Boesen Morten Munksdorf

Kitri, Basil, Lorenzo, Gamache, Don Quixote, Sancho Panza, Espada, tjenere, gjester.

2. bilde, en sigøyner leir Sigøynerleder, eieravMarionetteater

Tommy Frishøi

Sigøynerdanserinne

Annemari Vingård

Don Quixote, Sancho Panza, sigøynere, marionettfigurer.

3. bilde, Don Quixotes drøm Dryadedronning Amor

.. Tina Holmann/Annemarie Dybdal Camilla Flindt Sørensen

3 dryader:

Jannie Hetland/Tina Holmann Marianne Rindholdt Lise Stripp

4 dryader:

Anne Adair, Karina Elver, Ann Kolvig, Benedikte Paaske

Kitri (som Dulcinea), Don Quixote, dryader.

Mellomspill Hertugen Hertuginnen

Kjeld Noack Sorella Englund

Don Quixote, Sancho Panza, adelsfolk

Seremonimester

Thomas Berentzen

Variasjonfor barn, solist Bolero:

Camilla Flindt Sørensen

Mette Hønningen/Annemari Vingård Erling Eliasson/Torben Jeppesen


FANDANGO Grand pas de deux: Kitri og Basil. 6damer:

Karina Elver, Tina Holmann A n n Kolvig, Henriette Muus, Benedikte Paaske, Marianne Rindholt

1. Variasjon

Ingrid Glindemann/Lise Stripp

2. Varisajon

Basil

3. Varisajon

Kitri

4. Variasjon

Eva Kloborg/Anne Adair

Don Quixote, Sancho Panza, Hertug, adelsfolk, pasjer.

Hertuginne,

EPILOG

MODERNE BALLETT Det moderne ballettprogrammet er satt sammen av de tre ballettene Arden Court, Verklärte Nacht og Memoria.

ARDEN COURT Stemningen i balletten Arden Court er inspirert av Shakespeares «As you like it». Uroppførelsen fant sted i New York 1981. Handlingsløs dans viser livet i skogen hvor livsglede og kjærlighet når den høyeste utfoldelse. Skogen er et fristed for lek og fantasi, og de unge lar tiden flyte sorgløst avsted.

Alle fra 3. akt Den danske førstegangsoppførelsen fant sted på Det Kongelige Teater 11. mars 1983.

Koreografi

Paul Taylor

Musikk

William Boyce (fra symfoni nr. 1,3,5,7, og 8)

Musikalsk arrangement

Constant Lambert

Scenografi

Gene Moore

Lysdesign

Jennifer Tipton ved Jørn Melin

Iscenesettelse .... ... C a r o l y n A d a m s a s s . a v A n i t a S ø b y

Musikselskabet «Harmonien»s Orkester Dirigent Peter Ernst Lassen

Musikken er innspilt av Det Kongelige Kapel under ledelse av Michael Schønwandt

15 minutters pause mellom aktene Grieghallen 1. og 2. oktober 1984

ROLLELISTE Anita Søby, Johnny Eliasen Lis Jeppesen/Benedikte Paaske - Kit Dyring/Eva Kloborg Niels Balle/Peter Bo Bendixen Thomas Johansen/Ib Jeppesen Arne Bech/Morten Munksdorf - Alexander Kølpin Arne Willumsen/Bjarne Hecht Arden Court hadde premiere på Det Kongelige Teater i Tivoli 12. oktober 1983.

15 minutters pause.


VERKLÄRTE NACHT Richard Dehmels dikt «Verklärte Nacht» ligger til grunn for Arnold Schönbergs komposisjon. Tsjekkeren Jiri Kylian, som er tilknyttet Nederlands Dans Theater, laget i 1975 balletten over samme tema. Om natten går to elskende gjennom skogen. H u n forteller ham at hun er gravid med en annen og oppnår hans tilgivelse. Kylian har bevart trekant-strukturen, men hver av figurene har fått et skyggebilde. Oppført første gang på Det Kongelige Teater 16. mars 1984. Koreografi

Jiri Kylian

Musikk

Arnold Schönberg Jiri Kylian

Dekorasjon .. ,

Kostymer

JoopStokvis

Lysdesign .....

JoopCaboort

Iscenesettelse

Hans Knill assistert av Niels Kehlet

Musikken er innspilt av Det Kongelige Kapel under ledelse av Peter Ernst Lassen. ROLLELISTE Annemarie Dybdal/Linda Hindberg Lis Jeppesen/Christina Nilsson Johnny Eliasen/Arne Villumsen Bjarne Hecht/Claus Schrøder Ib Jeppesen/Michael Bastian Niels Balle/Torben Jeppesen

15 minutters pause.


MEMORIA Balletten Memoria er full av skjønnhet og heftig glede. Den er Alvin Aileys hyllest til og erindring om en n æ r og beundret venn, Joyce Trisler som døde i 1979. Uroppførelse i New Y o r k samme år. Joyce Trisler var selv danser og koreograf, og fremstår som ballettens sentrale skikkelse i hvitt med blomster i håret.

Michael Bastian, Peter Bo Bendixen, Rene Rendrup, Kenn Hauge, Poul- Erik Hesselkilde, Ib Jeppesen, Ole Just, Alexander Kølpin, Morten Munksdorf, K i m Thonsgård, Carsten Villumsen

Memoria hadde premiere på Det Kongelige Teater 23. januar 1981. Grieghallen 3. og 4. oktober 1984.

Koreografi

A l v i n Ailey

Musikk

Keith Jarrett

Kostymer

A . Christina Giannini

Lysdesign

ChenaultSpence

Iscenesettelse

A l v i n Ailey ass. av M a r i Kajiwara og Inge Jensen

«Runes» og «Solara M a r d i » Piano

Keith Jarrett

Tenor-ogsopransaxofon ....

JanGarbarek

Bass

Charlie Håden med strykeorkester

ROLLELISTE Linda Hindberg/Annemarie Dybdal Torben Jeppesen/Lars Damsgaard Claus Schrøder/Erling Eliasson Karina Elver - Johnny Eliasen/Frank Andersen Anne Marie Vessel - Thomas Berentzen/Bjarne Hecht Ulla Simonsen - Arne Villumsen/Niels Balle Lenni Kjellson, Anita Søby, Annemari Vingård, Mogens Boesen, Thomas Johansen, Kurt Nielsen, Anne Adair, Mette Bødtcher, K i t Dyring, Ingrid Glindemann, Jannie Hetland, Tina Holmann, Winnie Johnsen, Christina Nilsson, Benedikte Paaske, Marianne Rindholt, Liselotte Sand, Lene Schrøder, Eva Søemod

This ballet is dedicated to the beauty, the joy, the creativity and the wild spirit of my friend Joyce Trisler: In Memory - In Celebration. Alvin Ailey.


NAPOLI

ROLLELISTE

Eller fiskeren og hans brud

l.Akt

Romantisk ballett i tre akter, uroppført ved Det Kongelige Teater i København 29. mars 1842. August Bournonville kalles gjerne den danske balletts far. Fra hans tid som mester ved Den Kongelige Danske Ballet er kompaniet ikke bare det eldste, men også et av de aller fremste i verden. Bournonville skapte balletten Napoli etter at han sommeren 1841 hadde deltatt i utflukter til den blå grotte og danset tarantella med italienske bønder. Den handler om vakre Teresina og kjæresten hennes, fiskeren Gennaro. P å en rotur overrasker stormen dem og Teresina drukner. Hun blir forvandlet til en najade av havanden Golfo som holder til i den blå grotte. Gennaro klarer å redde henne ved hjelp av et madonnabilde som har undergjørende virkning. Hun får sin skikkelse tilbake, og en jublende gledesfest med en rekke danser gjenforener de unge elskende.

Gennaro, fisker

Arne Villumsen/Johnny Eliasen

Veronica, enke

Mona Jensen/Jette Buchwald

Teresina, hennes datter

Linda Hindberg/Eva Kloborg

Fra Ambrosio, munk Kjeld Noack/Niels Bjørn Larsen Giacomo, makaronihandler .. Fredbjørn Bjørnsson/Niels Kehlet Peppo, limonadehandler . Flemming Ryberg/Tommy Frishøi Giovania

Sorella Englund/Anne Lise Sørensen

Pascarillo, gatesanger Trommeslager

Niels Bjørn Larsen/Michael Bastian Aage Poulsen

Carlino, marionettspiller

Poul-Erik Hesselkilde/ Thomas Berentzen

Ballabile: Karina Elver, Tina Holmann, Christina Nilsson, Benedikte Paaske, Liselotte Sand, Anita Søby, Niels Balle, Peter Bo Bendixen, Kenn Hauge, Bjarne Hecht, Ib Jeppesen, K i m Thonsgård. Fiskere - Napolitanere - Turister Koreografi Musikk

August Bournonville NielsW.Gade.E.Helsted, H . S. Paulli og H . C . Lumbye.

Innlagte soli i Pas de six av Hans Beck. Dekorasjoner Kostymer Iscenesettelse

Ove Chr. Pedersen Søren Frandsen Kirsten Ralov

15 minutters pause.


2. Akt

Tarantella:

Gennaro Teresina Golfo, enhavänd .... Coralla, najade

Palle Jacobsen Dinna Bjørn/Kit Dyring

Argentina, najade .. .

Marianne Rindholt/Eva Søemod

16 najader: Anne Adair, Mette Bødtcher, Gabi Dissmann, Susan Ellert, Jannie Hetland, Ingrid Glindemann, Tina Holmann, Winnie Johnsen, Lenni Kjellsson, Christina Nilsson, Vibeke Roland, Liselotte Sand, Birthe Schmahr, Ulla Simonsen, Anita Søby, Anne Lise Sørensen.

Anne Marie Vessel/Annemari Vingård Johnny Eliasen/Torben Jeppesen Linda Hindberg/Eva Kloborg Arne Villumsen/Johnny Eliasen Annemari Dybdal - Frank Andersen Anita Søby - Niels Balle Karina Elver/Dinna Bjørn - Ib Jeppesen Annemarie Dybdal - Niels Balle Linda Hindberg/Eva Kloborg Arne Villumsen/Johnny Eliasen.

Finale — alle

15 minutters pause. 3. Akt

Musikselskabet «Harmonien»s Orkester Dirigent Peter Ernst Lassen

Gennaro

Grieghallen 5. og 6. oktober 1984.

Teresina Pas de six: Lis Jeppesen - Benedikte Paaske - Tina Holmann - Lise Stripp Mogens Boesen - Bjarne Hecht. Soli: Frank Andersen Lise Stripp, Benedikte Paaske Tina Holmann Lis Jeppesen, Benedikte Paaske, Lise Stripp Bjarne Hecht Annemarie Dybdal, Karina Elver/ Dinna Bjørn, Anita Søby Arne Villumsen/Johnny Eliasen Linda Hindberg/Eva Kloborg Lise Stripp Lis Jeppesen

INGEN NEVNT, INGEN

G L E M T

Lions Hovedkomité for Holbergs 300års Jubileum, retter en hjertelig takk til alle som har bidratt til realiseringen av gjestespillet.


BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING STIFTET 1935 Jubileumssesongen

1984-85

Soiré n r . 296

MUSIKALSK SOIRÉE

ONSDAG

3. OKTOBER 1984 KL 19.30

FESTSALEN, HANDELENS OG SJØFARTENS HUS

D e t t e program g j e l d e r som a d g a n g s t e g n Garderobeplikt


PROGRAM Medvirkende: BERGEN STRYKETRIO H e l g e N e t l a n d , f i o l i n , U r i Samson, b r a t s j , S a l l y Guenther, c e l l o Bergh : 1915-1980

Fem i m p r o v i s a s j o n e r f o r s t r y k e t r i o 2. gang i BK. S i s t 15/1 1969 Largo sostenuto A l l e g r e t t o lusingando P r e s t o féroce M o d e r a t o ma a f f e t u o s o Adagio c a n t a b i l e

Händel: 1685-1759 Halvorsen 1864-1935

Passacaglia - f i o l i n - c e l l o 1. gang i BK (fremført 3 ganger f o r f i o l i n

Mozart: 1756-1791

D u e t t n r . 2 B-dur KV 424, f i o l i n - b r a t s j 1. gang i BK Adagio Allegro Andante c a n t a b i l e Andante c o n v a r i a z i o n i

- bratsj) (1783)

PAUSE Beethoven : 1770-1827

D u e t t m i t zwei o b l i g a t e n Augengläsern 1. gang i BK Minuetto Allegro

Dohnanyi :

Serenade C-dur op. 10. S t r y k e t r i o 2. gang i BK. S i s t 3/2 1982 Marcia, allegro Romanza, a d a g i o non t r o p p o , q u a s i andante Scherzo, v i c a c e Tema c o n v a r i a z i o n i , andante c o n moto Rondo, a l l e g r o v i v a c e

Konserten

g i e s i s a m a r b e i d med M u s i k s e l s k a b e t

"Harmonien".

Har du i k k e s e l v a n l e d n i n g t i l å overvære denne g a n g s t e g n e t t i l en annen k a m m e r m u s i k k i n t e r e s s e r t Vi a n b e f a l e r : Lars t e r Jung, f i o l i n oktober i G r i e g h a l l e n s f o a j e .

konsert,

o v e r l a t ad'.

og J a n Hovden, k l a v e r , t i r s d a g 16.

Neste B K - k o n s e r t : Onsdag 14. o k t o b e r i Håkonshallen. Harmoniens O k t e t t og G e i r B o t n e n , k l a v e r , fremfører v e r k e r C a s e l l a og M a r t i n u .

av J a n a c e k ,


I Y Y Miisikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST: fiolin Igor Oistrakh, JOSEPH H A Y D N : (1732-1809) Symfoni nr. 31, D-dur Allegro Adagio Menuett Finale: Moderato molto

Variazioni - Presto

LUDVIG I R G E N S J E N S E N : (1894-1969) Passacaglia Introduzione - Passacaglia 1 Fuga - Passacaglia 2 - Coda PAUSE DMITRI S J O S T A K O V I T S J : (1906-1975) Konsert for fiolin og orkester, nr. 1, a-moll, op. 99 Nocturne Scherzo Passacaglia Burlesque Solist: Igor Oistrakh

Konserten gis med støtte fra banksjef C. J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien»

Torsdags konserte


IT T Musikselskabet

#

parmomen DIRIGENT:

Dmitri Kitayenko SOLIST:

Vladimir Krainev, SERGEJ RACHMANINOFF: (1872-1943) Konsert for klaver og orkester nr 2, c-moll, op. 18 Moderato Adagio sostenuto Allegro scherzando Solist: Vladimir Krainev PAUSE PETER TSJAIKOVSKIJ: (1840-1893) Symfoni nr. 6, h-moll, op. 74 PathĂŠtique I Adagio - Allegro non troppo Andante - Moderato assai Allegro vivo Andante come prima Andante mosso II Allegro con grazia III Allegro molto vivace IV Finale: Adagio lamentoso

Ekstrakonsert i samarbeid med Grieghallen A/S.

klaver

Moskva FUharmonis Orkester Søndag 14. oktober 1984 kt 1930 i Grieghallen


Y y Musikselskabet

#

Harmonien ADGANGSTEGN TIL P E N S J O N I S T K O N S E R T I G R I E G H A L L E N T I R S D A G 16. O K T O B E R K L . 13.15

Dirigent: Karsten A n d e r s e n PROGRAM: Halvorsen: Tordenskjold udi A c t i o n , marsj Fra Suite ancienne: Air con variazioni Fra Norske eventyrbilder Svendsen: Sæterjentens søndag Norsk rapsodi nr. 2

Unummererte Vær

srgmann

ute

i god

plasser tid!

p r

-

.

.

14 Oy


Konsert i Håkonshallen onsdag 17. oktober kl. 19.30 V O K A L E N S E M B L E T F17 Maria Gamborg Helbekkmo, musikalsk leder.

MUSIKALSKE KONTRASTER FRA VÅRT ÅRHUNDRE — NYERE VOKALMUSIKK OG JAZZ Medvirkende:

Gro Sandvik, fløyte, Stein Bakke, klaver Tor Ivar Andreassen, bass, Tom Vissgren, slagverk. Av programmet nevner vi bl.a. Claude Bollings «Suite for flute and jazzpiano». Bill. kr. 40,- og kr. 25,- v I inngangen.


Y Y Musikselskabet

Ă„

Harmonien DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST: cello Aage Kvalbein,

ARNE NORDHEIM: (f. 1931) Tenebrae for cello og orkester Solist: Aage Kvalbein PAUSE ANTON BRUCKNER: (1824-1896) Symfoni nr. 6, A-dur Majestoso Adagio Scherzo Finale

Torsdag konserte

18. oktober 1984 kl 19 JO i Grieghallen


COLLEGIUM MUSICUM Konsert i Håkonshallen

tirsdag 23. oktober kl. 19.30

Dirigent: S T E P H E N P E N N Y Solister: FINN H E L S T A D , obo M O G E N S L E I K V O L L , klarinett D A G JENSEN, fagott N O R M A N J A N S E N , horn Verker av Beethoven, Sæverud, og Mozart


BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING STIFTET 1935 Jubileumssesongen

1984-84

Soirè nr 297

MUSIKALSK SOIRÉE

ONSDAG 24. OKTOBER 1984 KL 19.30 HÅKONSHALLEN

D e t t e program g j e l d e r som a d g a n g s t e g n Garderobeplikt


PROGRAM Medvirkende: "Harmonien"s

OKTETT

Håkon G u d b r a n d s e n , f i o l i n , Henryk K n i e j s k i , fiolin, Terje bratsj, Alfred—SundaL, cello, J a n Høye, fagott, Bjørn k l a r i n e t t , Norman J a n s e n , h o r n , H e l g e Haukås, t r o m p e t , Geir Botnen, k l a v e r

Elisabeth

Schultze,

Torgersen! Halvorsen,

cello

Janacek: 1854-1928

Concertino - klaver, 2 f i o l i n e r , bratsj, klarinett,! h o r n o g f a g o t t . 2. g a n g i BK. S i s t 2 8 / 1 1 197l| Moderato P i u mosso Con moto Allegro

Casella: 1883-1947

Serenata - k l a r i n e t t , c e l l o . 2. g a n g Marcia Minuetto Notturno Gavotte Cavatina Finale

fagott, tromoet, f i o l i n i BK. S i s t 1/11 1 9 7 8

og

•PAUSE

Martinu: 1890-1959

Konserten Har

L a Revue de C u i s i n e - k l a v e r , f i o l i n , klarinett, faqott, tromoet 1. g a n g i BK Prologue Tango Charleston Final

gies

du h u s k e t

i samarbeid

med

Musikselskabet

å betale kontingenten

cello,

"Harmonien"

? Mange t a k k

!

Vi a n b e f a l e r : Det t y s k e kammerorkester E N S E M B L E 13 i H å k o n s h a l l e n onsdag 31. o k t o b e r . Verker av Schubert, Varese, Miiller-S og Rihra. G o e t h e - I n s t i t u t o g Ny m u s i k k . B K s A k t i v e G r u p p e h a r h u s k o n s e r t søndag 18. november k l . 19.30 h o s G j e r m u n d F l u g e , H e s j a k o l l e n 1 0 4 , F y l l i n g s d a l e n . O D p l y s n i n g e r v e d M a r i L æ r u m , t l f . 25 68 6 9 . Neste BK-konsert: Mandag (merk dag 1) 19. november i Festsalen, Handelens o g S j ø f a r t e n s H u s . N o r s k S t r y k e k v a r t e t t fremfører v e r k e r av M o z a r t , N o r d h e i m og N i e l s e n . K o n s e r t e n g i e s i s a m a r b e i d med R i k s k o n s e r t e n e o g Ny M u s i k k .


j Y Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Gabriel Chmura SOLIST:

Eivind Aadland,

fiolin

GUSTAV M A H L E R : (1860-1911) Fra Symfoni nr. 10 Adagio SERGEJ PROKOFIEFF: (1891-1953) Konsert for fiolin og orkester, nr. 2, g-moll, op. 63 Allegro moderato Andante assai Allegro ben marcato Solist: Eivind

Aadland

Torsdag konserte

PAUSE ROBERT SCHUMANN: (1810-1856) Symfoni nr. 3, Ess-dur, op. 97 Rhinsymfonien Lebhaft - Vivace Scherzo, sehr massig Molto moderato Nicht schnell - Moderato Feierlich - Andante maestoso Lebhaft - Vivace

25. oktober 1984 kl 19.30 i Grieghallen


MUSIKK FORUM Onsdag 31. oktober kl. 19.30 i

Håkonshallen

Det tyske kammerorkestret E N S E M B L E 13 Schubert: Oktett, F-dur Varése: Octandre Müller-S: Variationen über einen Ländler von Schubert Rihm: Chiffre I für Klavier und 7 Instrumente

I S A M A R B E I D M E D G O E T H E INSTITUT O G N Y M U S I K K


Musikselskabet

(innomen #

DIRIGENT:

Jerzy Semkow ANTON BRUCKNER: (1824-1896) Symfoni nr. 8, c-moll I Allegro moderato II Scherzo. Allegro moderato III Adagio. Feierlich langsam; doch nicht schleppend IV Finale. Feierlich, nicht schnell

Konserten gis med støtte fra banksjef C. J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien »

Torsdag konserte 1. november 1984 kl. 1930 i Grieghallen


Hannomen DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Eva Knardahl, klaver HARALD SÆVERUD: (f. 1897) Overtura appassionata EDVARD GRIEG: (1843-1907) Konsert for klaver og orkester, a-moll, op. 16 Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato molto e marcato

Torsdag konserte

Solist: Eva Knardahl PAUSE JEAN SIBELIUS: (1865-1957) Symfoni nr. 2, D-dur, op. 43 Allegretto Tempo andante rna rubato Vivacissimo - Lento e suave Finale - Allegro moderato

8. november 1984 kl. 19.30 i Grieghallen


Bergen Oratoriekor Konsert i Domkirken, søndag 11. november kl.

19.30

Dirigent: M A G N A R M A N G E R S N E S Solister: R A G N A D A H L E N , sopran ÅSHILD K Y V I K , alt K J E L L M A G N U S S A N D V E , tenor D A G F I N N BØE, bass

H ä n d e l :

M e s s i a s


TOURNテ右 EN FRANCE ET EN du 13.11 au 1.12 1984

BELGIQUE


L'orchestre

PROGRAMME I

se p r o d u i r a d a n s l e s

Harald Sœverud: (né en 1897) Edvard Grieg: (1843-1907)

villes

suivantes:

13 novembre LE HAVRE Salle: Espace Oscar Niemeyer Programme I

22 novembre VALENCE Salle du Théâtre Municipal de Valence Programme II

14 novembre BREST Salle: Auditorium l'Ecole de Musique Programme I

23 novembre CLERMONT FERRAND Salle: Grande Salle du Palais des C o n g r J Programme II

15 novembre LORIENT Salle du Palais des Congrès Programme I

24 novembre et 25 novembre POITIERS Salle du Théâtre Municipal Programme I et II

17 novembre LYON Salle: Auditorium Maurice Ravel Programme I

27 novembre PARIS Salle Pleyel Programme III

19 novembre PAU Salle du Casino Municipal Programme II

29 novembre BRUXELLES Salle: Palais des Beaux-Arts de Bruxelles| Programme II

20 novembre BRIVE Salle de l'Immeuble Consulaire Programme II

30 novembre SEDAN Salle: Eglise Saint Charles Programme I

Jean Sibelius: (1865-1957)

Johannes Brahms: (1833-1897)

J

A

N

D Y V I

-

E

R

I

K

D

O F F S H O R E

Y

V

I

A / S

P.O. Box 454 Sentrum - 0104 Oslo 1 4

BATEAUX SPECIAUX DE SERVICES OFFSHORE: TRANSPORT ET FORAGE

Concerto pour piano en la mineur, op. 16 Allegro moderato Adagio Allegro moderato molto et marcato Soliste: Eva Knardahl Symphonie no. 2 en ré majeur, op. 43 Allegretto Tempo andante ma rubato Vivacissimo - Lento e suave Finale - Allegro moderato

Johannes Brahms: (1833-1897)

Direction: K A R S T E N A N D E R S E N Soliste: A R V E T E L L E F S E N , violon

Ouverture de concert Concerto pour violon et orchestre, op. Allegro moderato Adagio di molto Allegro ma non tanto Soliste: Symphonie no. 1, op. 68 U n poco sostenuto - Allegro Andante sostenuto Un poco allegretto e grazioso Adagio - Piu andante - Allegro non

P R O G R A M M E III Harald Sœverud: (né en 1897) Edvard Grieg: (1843-1907)

KARSTEN ANDERSEN E V A K N A R D A H L , piano

Overtura appassionata

P R O G R A M M E II Edvard Fliflœt Brain: (1924-1976) Jean Sibelius: (1865-1957)

Direction: Soliste:

Direction: Soliste:

47

Arve Tellefsen Edith Volckaert le 24 et le 29

troppo ma con brio

KARSTEN ANDERSEN E V A K N A R D A H L , piano

Overtura appassionata Concerto pour piano en la mineur, op. 16 Allegro moderato Adagio Allegro moderato molto et marcato Soliste: Eva Knardahl Symphonie no. 1, op. 68 Un poco sostenuto - Allegro Andante sostenuto U n poco allegretto e grazioso Adagio - Piu andante - Allegro non troppo ma con brio 5


Y Y Musikselskabet

#

tiarmonien DIRIGENT:

Thomas Briccetti SOLIST:

Kjell Bækkelund,klaver GIUSEPPE VERDI: (1813-1901) Nebukadnesar, ouverture BJØRN G . GJERSTRØM: (f. 1939) *)Konsert for klaver og orkester, op. 7 Allegro con brio Andante con animoto Allegro moderato Solist: Kjell Bækkelund,

klaver

PAUSE

Stavange symfoniorkester

Torsdagskons

CLAUDE DEBUSSY:(1862-1918) Prélude a «l'après-midi d'un faune» En fauns ettermiddag DMITRI SJOSTAKOVITSJ: (1906-1975) Symfoni nr. 9, Ess-dur, op. 70 Allegro Moderato Presto - Largo - Allegro

*) Første gang i

«Harmonien»

15. november 1984 kl 1930 i Grieghallen


Bergens Kammermusikkforeni Mandag 19. november kl. 19.30. Merk dag! Festsalen, Handelens & Sjøfartens Hus NORSK S T R Y K E K V A R T E T T Mozart: Strykekvartett i Ess-dur K V 428 Nordheim: Strykekvartett (1956) Nielsen: Strykekvartett nr. 3 i Ess-dur op. 14 / samarbeid med Rikskonsertene og Ny Musikk. Billetter og medlemskap ved inngangen.


Y Y Musikselskabet

#

tiarinomen FUharmonins Brassensemble, Stockholm JOHAN H E L M I C H ROMAN/LIND: (1694-1758) *Fra Drottningholmsmusikken (Fire satser) ALESSANDRO S C A R L A T T I : (1660-1725) *Tre sonater ERLAND VON K O C H : (f. 1910) *Auda T R Y G V E MADSEN: (f. 1940) "Serenade for to trompeter, horn, trombone og tuba, op. 48. Allegro Andante Allegro PAUSE K J E L L ROIKJER: (f. 1901)

i

Torsdags honserte

*Variasjoner over en norsk folkevise VITTORIO MONTI/LIND: (1868-1922) *Czardas SCOTT JOPLIN: (1868-1917) *To Rags E U G E N E BOZZA: (f. 1905) *Sonatine *)Første gang i «Harmonien» * *) Urfremførelse Programmet blir presentert av ensemblets medlemmer.

22. november 1984 kl. 1930 i Grieghallen


Y Y Musikselskabet

Ä

Harmonien Stephen BishopKovacevich, klaver KONFERANSIER:

Rolf Davidson LUDWIG V A N B E E T H O V E N : (1770-1827) Sonate, E-dur, op. 109 Vivace, ma non troppo. Sempre legato Trestissimo Andante molto cantabile ed espressivo Sonate, Ass-dur, op. 110 Moderato cantabile molto espressivo Allegro molto Adagio, ma non troppo — Arioso dolente — Fuga PAUSE Sonate, c-moll, op. I l l Maestoso. Allegro con brio ed appasionato Arietta. Adagio molto semplice e cantabile

I Lørdags1 matiné

VSotistkonsert 24. november kl. 12.30 i Grieghallen


MUSIKK FORUM Tirsdag 27. november 1984 kl. 19.30 i H책konshallen

H E L G E A N T O N I , klaver Programmet er ikke fastlagt, men inneholder bl.a. Griegs Holbergsuite.


Y Y Musikselskabet

#

Harmonien ChiHngirian-kvartetten WOLFGANG A. M O Z A R T : (1756-1791) Strykekvartett, B-dur, K V 458 «Jakten» Allegro vivace assai Menuetto moderato Adagio Allegro assai BÉLA BARTOK: (1881-1945) Strykekvartett nr. 5 (1934) Allegro Adagio molto Scherzo Andante Finale

Torsdags konserte

PAUSE FRANZ SCHUBERT: (1797-1828) Strykekvartett, d-moll, «Døden og piken» Allegro Andante con moto Scherzo - allegro molto Presto

Konserten gis med støtte fra banksjef C. J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien»

29. november 1984 kl. 19.30 i Grieghallen


Y Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Arve Tellefsen, t** EDVARD FLIFLET BRÆIN: (1924-1976) Konsertouverture JEAN SIBELIUS: (1865-1957) Konsert for fiolin og orkester, d-moll, op. 47 Allegro moderato Adagio di molto Allegro ma non tanto Solist: Arve Tellefsen

Torsdag konserte

PAUSE JOHANNES BRAHMS: (1883-1897) Symfoni nr. 1, c-moll, op. 68 U n poco sostenuto — Allegro Andante sostenuto U n poco allegretto e grazioso Adagio — Piu andante — Allegro non troppo ma con brio

6. desember 1984 kl 19 JO i Grieghallen


Bergen Oratoriekor Søndag 9. desember kl. 19.30 i

DOMKIRKEN

Bach: J U L E O R A T O R I U M Dirigent: Magnar Mangersnes Solister: Iselin Alme, sopran Tone Kruse, alt Robin Doveton, tenor John Magnuson, bass Musikere fra «Harmonien»


COLLEGIUM MUSICUM Tirsdag 11. desember kl. 19.30 i

KORSKIRKEN

J. S. Bach: Orkestersuite nr. 4, D-dur Kantate nr. 132, «Bereitet die Wege» M . A . Charpentier: Julemesse Dirigent: Rolf Sævik Solister: Marit Karaskiewicz, sopran Tone Kvam Thorsen, alt Magne Skrede, tenor Ragnar Grøm, bass


r

Y Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Jan Latham-Koenig SOLISTER:

Linda Hannisdal, fiolin Trond Sæverud, fiolin Frode Sævik, fiolin Toril Carlsen, sopran Åshild Kyvik, au Stordkoret - «Harmonien»sKori Korinstruktører: Roald Sangolt og Magnar Mangersnes ANTONIO VIVALDI:

(1678-1741) Konsert for 3 fioliner og orkester, F-dur Allegro Andante Allegro Solister: Linda Trond Frode

Hannisdal Sæverud Sævik

Torsdags konserten

JOSEPH H A Y D N :

(1732-1809) Symfoni nr. 26, d-moll (Julaften) Allegro assai con spirito Adagio Menuetto PAUSE ANTONIO VIVALDI: Gloria for solister, kor og orkester Solister: Toril Åshild

Carlsen Kyvik

Stordkoret - «Harmonien»s

Kor

13. desember 19S4 kl 19J0 i Grieghallen


Y Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Karsten Andersen KONFERANSIER/RESITAT0R:

ROLF BERNTZEN

SVERRE BERGH: (1915-1980) Potpourri over barnesanger fra Bergen LEROY ANDERSON: (f. 1908) Bugler's Holiday SERGEI PROKOFIEFF: (1891-1953) Peter og Ulven Et musikalsk eventyr for barn, op. 67 Resitasjon:

Famili konser

ROLF BERNTZEN

Fellessang: Deilig er jorden Gang rundt juletreet etter konserten, og overraskelser til barna

Mandag 1. januar 1985 kl 18.00 i Grieghallen


T

Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST: fiolin Camilla Wicks, JOHANN S E B A S T I A N B A C H : (1685-1750) Suite nr. 1, C-dur Ouverture Menuette I og II Courante B o u r r é e I og II Gavotte I Passepied I og II Forlane

RALTH VAUGHAN W I L L I A M S : (1872-1958) *)The Lark Ascending Solist: Camilla Wieks PAUSE ALEXANDER G L A Z U N O V : (1865-1936) Konsert for fiolin og orkester, a-moll, op. 82 Moderato - Andante - Allegro Solist: Camilla Wieks NIKOLAJ R I M S K I J - K O R S A K O F F : (1844-1908) Capriccio Espagnol Alborada Scene og Variasjoner sigøynersang Alborada Fandango *) Første gang i Harmonien

X Konserterende: S t e i n a r Hannevol A n d e r s Ekholmjj obo. Per Hannevold, fagott. Turid Kniejski, cembalo.

Torsdags konserten


Konsert i H책konshallen Mandag 14. januar kl. 20.00 H E L G E N E T L A N D , fiolin R O G E R L O W , cello N A T A L I A C O H E N , piano Verker av Schubert, Grieg og Mendelssohn

Billetter v I inngangen


Bergens Kammermusikkforeni Onsdag 16. januar kl. 19.30 i Terminus Hall DE UNGES K A M M E R K O N S E R T i samarbeid med bl.a. Rikskonsertene.


Y Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT: o

Alf Årdal SOLIST: cello Ralph Kirshbaum,

RAGNAR SØDERLIND: (f. 1945) «Amor et labor» Kjærleik og arbeid, poema sinfonica, op. 27 CAMILLE SAINT-SAËNS: (1835-1921) Konsert for cello og orkester, nr. 1, a-moll, op. 33 Solist: Ralph

Kirshbaum

ARTHUR HONEGGER: (1892-1955)

Torsdag konserte

Konsert for cello og orkester Solist: Ralph

Kirshbaum

PAUSE CÉSAR FRANCK: (1822-1890) Symfoni, d-moll Lento - Allegro non troppo Allegretto, ma non troppo Allegro non troppo

11. januar 1985 kl. 1930 i Grieghallen


T

T

Musikselskabet

9

Harmonien DIRIGENT:

Alf Årdal SOLIST: fagott Per Hannevold, KONFERANSIER:

Rolf Davidson RICHARD WAGNER: (1813-1883) Ouverture til Mestersangerne WOLFGANG AMADEUS M O Z A R T : (1756-1791) Konsert for fagott og orkester, B-dur, K V 191 Allegro Andante ma adagio Rondo

Lørdagsmatiné

Solist: Per Hannevold GEORGES BIZET: (1838-1875) Fra L'Arlesienne, suite nr. 1 og 2 Prelude Menuetto Adagietto Carillon Andantino Menuetto Farandole

19.januar 1985 kl. 12J0 i Grieghallen


Y Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST: fiolin Gottfried Schneider,

JEAN SIBELIUS: (1865-1957) Symfoni nr. 4, a-moll, op. 63 Tempo molto moderato, quasi adagio Allegro molto vivace Il tempo largo Allegro PAUSE JOHANNES BRAHMS: (1833-1897) Konsert for fiolin og orkester, D-dur, op. 77 Allegro non troppo Adagio Allegro giocoso, ma non troppo vivace Solist: Gottfried

Schneider

Torsdag konserte 21. februar 1985 kl. 1930 i Grieghallen


MUSIKK FORUM Konsert i H책konshallen

onsdag 23. januar kl. 19.30

K A R I - L I S E R A V N A N , cello A U D U N R A V N A N , klaver Verker av Bach, Beethoven, Crumb, Brahms og Chopin

Billetter ved inngangen


Y Y Musikselskabet

#

tiarnwnien DIRIGENT:

Jukka-Pekka Saraste SOLIST:

Jan Henrik Kayser,klaver AULIS SALLINEN: (f. 1935) Symfoni nr. 3 Il tempo energico ed sostenuto Chaconne Vivace giocoso - Finale PAUSE BENJAMIN BRITTEN: (1913-1976) Konsert for klaver og orkester, nr. 1, D-dur, op. 13 Toccata Waltz Impromptu March Solist: Jan Henrik Kayser RICHARD STRAUSS: (1864-1949) Don Juan Symfonisk dikt, op. 20 (Etter Nicolaus Lenau)

Torsdags konserte 24. januar 1985 kl. 19.30 i Grieghallen


STORDKORET Søndag 27. januar kl. 19.30 i Domkirken G. F. HÄNDEL: MESSIAS

Billetter ved inngangen

Dirigent: R O A L D S A N G O L T Solister: SISSEL VIST B A K K E , sopran ÅSHILD K Y V I K , alt ØYVIND WIDERØE, tenor J O H N M A G N U S O N , bass Musikere fra «Harmonien»


T

Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Miltiades Caridis SOLIST: fiolin Christiane Edinger, JOHAN K V A N D A L : (f. 1919) Triptychon, op. 53 ALBAN BERG: (1885-1935) Konsert for fiolin og orkester (1935) Andante - Allegretto Allegro - Adagio Solist: Christiane Edinger

Torsdag konserte

PAUSE JOHANNES BRAHMS: (1833 - 1897) Symfoni nr. 2, D-dur, op. 73 Allegro non troppo Adagio non troppo Allegretto grazioso (Quasi Andantino Presto ma non assai) Allegretto con spirito

"Første gang i

«Harmonien»

31.januar 1985 kl. 1930 i Grieghallen


BEBGENS

KAMMERMUSIKKFORENING S T I F T E T 1935

Jubileumssesongen

1984-85

Soirè n r . 300

MUSIKALSK SOIRÉE

ONSDAG 6. FEBRUAR 1985 KL 19.30

FESTSALEN, HANDELENS & S J Ø F A R T E N S

D e t t e program g j e l d e r

HUS

som a d g a n g s t e g n

Garderobeplikt


PROGRAM Medvirkende: BERGEN Gro

BLÅSEKVINTETT

S a n d v i k , f l ø y t e , S t e i n a r H a n n e v o l d , o b o , L a r s K r i s t i a n Holm B r y n i l d s e n , k l a r i n e t t , F r e d Johannesen, h o r n , Per H a n n e v o l d , f a g o t t

Sæverud: 1897-

Blåsekvintett nr. 1 S l å t t e r og s t e v f r a S i l j u s t ø l o p . 21a (1982) B e g g e v e r k 1 . g a n g i BK K r i s t i blodsdråper (Fucsia) Dvergmålslått (Canzone d e l l * E c o ) Bå'nlåt (Ninnarella) K v e l l i n g s u l l og Lokk ( V o c i ed ombre n e i v e s p e r o Siljustølmarsj (Marcia Siljuana)

Taffanel: 1844-1908

Q u i n t e t t e pour i n s t r u m e n t s ä 2. gang i B K . S i s t 11/10 A l l e g r o c o n moto Andante Vivace

destate)

vent 1978.

PAUSE Beethoven: 1770-1827

B l å s e k v i n t e t t i E s s - d u r o p . 71 (Bearbeidet efter sekstett for Robert Stark) 2. g a n g i B K . S i s t 8/11 1967 Adagio-Allegro Adagio Menuetto Rondo

Sæverud:

B l å s e k v i n t e t t n r . 2, 1. g a n g i BK A l l e g r o con s p i r i t o Misterioso Andante Andantino Vivace

Konserten

gies

i

samarbeid

op.

56

med M u s i k s e l s k a b e t

6

blasere

(1796)

av

(1983)

"Harmonien".

Neste BK-konsert i jubeileumsperioden februar-mars 1985: Onsdag den 27. februar i Håkonshallen. I s a m a r b e i d med R i k s k o n s e r t e n e f r e m f ø r e r T r i o du N o r d k l a v e r t r i o e r av G r i e g , V a l e n og S i n d i n g . Den s i s t e og m a r k a n t e j u b i l e umskonsert f i n n e r sted også i Håkonshallen onsdag den 20.mars i samarbeid med G o e t h e I n s t i t u t , o g d u o e n G e r h a r d M a n t e l - E r i k a F r i e s e r o p p t r e r .


Y Y Musikselskabet

#

tkarmomen DIRIGENT:

Miltiades Candis SOLISTER:

Toril Carlsen, sopran Carl Høgset, tenor John Magnuson, baryton «Harmonien»s Kor Bergen Domkantori Korinstruksjon: Magnar Mangersnes JOSEPH HAYDN: (1732-1809) Symfoni nr. 101, D-dur Adagio - Presto Andante Menuetto (Allegretto) Finale (Vivace)

Torsdags konserte

PAUSE CARL ORFF: (1895-1982) Carmina Burana Fortuna, verdens herskerinne I O m våren På engen II I vertshuset III Sanger om kjærlighet Blanziflor og Helena Fortuna, verdens herskerinne (Se tekster)

7. februar 1985 kl. 19.30 i Grieghallen


Y Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Sheila Armstrong, sopran LUDVIG IRGENS JENSEN: (1894-1969) Partita Sinfonica, symfonisk suite (Fra Driftekaren) Allegro marcato Lento Allegro - Presto Grave - Andante JOSEPH HAYDN: (1732 - 1809) Scena di Berenice Solist: Sheila Armstrong PAUSE BENJAMIN BRITTEN (1913 - 1976) Les illuminations, for sopran og strykeorkester, op. 18 1. Fanfare 2. Villes 3a. Phrase 3b. Antique 4. Royauté

5. 6. 7. 8. 9.

Marine Interlude Being Beauteous Parade Depart

Solist: Sheila Armstrong PAUL DUKAS (1865-1935) L'Apprenti Sorcier Trollmannens læregutt Scherzo etter Goethes dikt «Der Zauberlehrling»

Torsdags konserte 14. februar 1985 kl. 1930 i Grieghallen


Studentersangforeningen i Bergen Søndag 17. februar kl. 19.30 i Domkirken Søndag 24. februar kl. 19.30 i Fana kirke

,

fl^^oD^

1

UrøS

Bach: Preludium og fuge i c-moll Sigmund Skage, orgel Liszt: Requiem Mannskor, 4 solister, blåsere, pauker og orgel Dirigent: Kjell Leikvoll Konsertene er støttet av Rikskonsertene og Bergen kommune.

^/TTn


Collegium Musicum Konsert i Korskirken 26. febr. 1985 kl. 19.30 G. F. Handel: Judas Maccabaeus

Dirigent: R O L F SÆVIK


Y Y Musikselskabet

Hamwmen #

DIRIGENT:

Aldo Ceecato SOLIST:

Doris Soff el, mezzosopran ANTONIN DVORAK: (1841-1904) Symfoni nr. 5, F-dur, op. 24 Allegro ma non troppo Andante con moto Allegro scherzando Finale - Allegro molto PAUSE GUSTAV M A H L E R : (1860-1911) Kindertotenlieder Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n Nun seh' ich wohl warum so dunkle Flammen Wenn dein Mütterlein Oft denk' ich sie sind nur ausgegangen In diesem Wetter Solist: Doris Soffel MAURICE R A V E L : (1875-1937) La Valse Konserten gis med støtte fra banksjef C. J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien»

Torsdag konserte 28. februar 1985 kl. 1930 i Grieghallen


i Harmonien Y Y Musikselskabet

#

DIRIGENT:

Aldo Ceccato SOLIST:

Frans Helmerson, cello PETER TSJAIKOVSKIJ: (1840-1893) Variasjoner over et rokokkotema for cello og orkester Solist: Frans Helmerson Symfoni nr. 5, e-moll, op. 64 Andante - Allegro con anima Andante cantabile, con alcuna licenza Valse - Allegro moderato Andante maestoso - Allegro vivace

Overskuddet av konserten går til spesielt formål for orkesteret

Ekstra konser Lørdag 2. mars 1985 kl. 12.30 i Grieghallen


T

Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Aldo Ceccato SERGEJ P R O K O F I E F F : (1891-1953) Klassisk symfoni Allegro Larghetto Gavotte, non troppo allegro Finale, molto vivace RICHARD STRAUSS: (1864-1949) Tod und Verklårung, symfonisk dikt, op. 24 I Smertensleiet II Feber. D ø d s k a m p — III Minner fra barndommen og ungdommen IV Forløsningen

Torsdag konserte

PAUSE PETER TSJAIKOVSKIJ: (1840-1893) Symfoni nr. 2, c-moll (Lille russiske) Andante sostenuto - Allegro vivo Andantino marziale Scherzo Finale

7. mars 1985 kl 1930 i Grieghallen


Y Y Musikselskabet

#

Hamwnien DIRIGENT:

Aldo Ceccato SERGEJ PROKOFIEFF: (1891-1953) Klassisk symfoni, op. 25 Allegro Larghetto Gavotte, non troppo allegro Finale, molto vivace ERIK EGGEN: (1877-1957) *Norsk rapsodi for orkester PETER TSJAIKOVSKIJ: (1840-1893) Symfoni nr. 2, c-moll (Lille-russiske) Andante sostenuto - Allegro vivo Andantino marziale Scherzo Finale

* Første gang i

KINO

«Harmonien»

Billett kr. 30,- (voksne) kr. 15,- (skoleungdom) jVr.

vos

384

Fredag 8. mars 1985 kl. 19.00


Y Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Paavo Berglund LUDWIG VAN BEETHOVEN: (1770-1827) Symfoni nr. 2, D-dur, op. 36 Adagio molto - Allegro con brio Larghetto Scherzo. Allegretto Allegro molto PAUSE JEAN SIBELIUS: (1865-1957) Symfoni nr. 6, d-moll, op. 104 Allegro - molto moderato Allegretto - moderato Poco vivace Allegro molto

Torsdag konserte 14. mars 1985 kl. 19J0 i Grieghallen


BERGEN ORKESTERFORUM

«Musikk En populær-symfonisk

for deg!» orkesterfest utenom det vanlige

GRIEGHALLEN fredag 15. mars kl. 19.00 - 22.00 Konsertvert og allsangleder: ÅSE K L E V E L A N D Gjestedirigent: «HARRVEN» Solist: TORE ERLANDSEN klarinett «VERDENS STØRSTE SYMFONIORKESTER» 170 musikere Dirigent: Kjell Seim Møt orkesteret «bak

kulissene»:

Foyerutstilling-demonstrasjoner. H v a skjer fra «prøve til konsert». Se instrumentmakeren i arbeid. Studer orkesterinstrumentene på nært hold. Musikalsk O-løp med premiekonkurranse. Forfriskninger. Konsertavdeling med musikk i alle stilarter og for alle aldre. Det skjer noen spennende hele tiden! «Syng med» orkesteret. D u har aldri hørt eller sett maken! Billettpris hele salen kr. 35,- inkl. detaljert program. (Et begrenset antall universalbilletter å kr. 65,- til «Harmonien»s torsdagskonsert, lørdagsmatiné og «Musikk for deg». Billetter kan kjøpes i Grieghallens billettkontor. A r r . inngår i det europeiske musikkar og det internasjonale ungdomsår. Bergen Orkesterforum i samarbeid med Rikskonsertene, Bergen Kommune Kulturseksjon, Hordaland Sang- og Musikkråd, Bergen Sang- og Musikkråd, N A S O L og Musikselskabet «Harmonien».

BERGENS TIDENDE I J.W.EIDE


T

Y Musikselskabet

#

Harinonien DIRIGENT:

Paavo Berglund KONFERANSIER:

Rolf Davidson CLAUDE DEBUSSY: (1862-1918) La Mer (Havet) Tre symfoniske skisser På havet fra morgengry til middag Bølgenes lek Samtale mellom vinden og havet FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY: (1809-1847) Symfoni nr. 3, a-moll, op. 56 (Den skotske) Introduction og Allegro agitato Scherzo assai vivace Adagio cantabile Allegro querriero og finale maestoso

Lørdags matiné 16. mars 1985 kl. 1230 i Grieghallen


Musikselskabet

ADGANGSTEGN HL PENSJONISTKONSERT I GRIEGHALLEN TIRSDAG 19. MARS 1985 KL. 13.15

Dirigent: Paavo Berglund PROGRAM:

Beethoven:

Leonore, ouverture nr. 3

Beethoven:

Symfoni nr. 2, Largetto

Tsjaikovskij:

Romeo og Julie, ou vertu ref antasi

Unummererte plasser VĂŚr ute i god tid!

JVr.

1489


Bergens Kammermusikkforeni Festkonsert i anledning 50-책rsjubileumsdagen Onsdag 20. mars kl. 19.30 i H책konshallen G E R H A R D M A N T E L , cello E R I K A FRIESER, klaver Schumann: Drei Phantasiest체cke op. 73 Beethoven: Sonate i C-dur op. 102 nr. 1 Carter: Sonate (1948) Rachmaninoff: Sonate i g-moll Konserten gies i samarbeid med Goethe Institut. Billetter og medlemskap ved inngangen


Y Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Paavo Berglund SOLIST:

Gerhard Mantel,

cello

LUDWTG V A N BEETHOVEN: (1770-1827) Leonore ouverture nr. 3, C-dur, op. 72 a EDWARD ELGAR: (1857-1934) Konsert for cello og orkester, e-moll, op. 85 Adagio - moderato Lento - allegro molto Adagio Allegro Solist: Gerhard Mantel PAUSE CARL NIELSEN (1865-1931) Symfoni nr. 4, op. 29 «Det uudslukkelige» Allegro Poco allegretto Poco adagio quasi andante Allegro

Torsdags konserte


Bergen Oratoriekor Konsert i Domkirken, søndag 24. mars kl. 19.00 J. S. Bach: Mattheuspasjonen

Bill. å kr. 70,- hos Bjørkås Musikk og v/inngangen


T

Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLISTER:

Einar Sveinbjørnsson, fiolin Per Enoksson, fiolin klaver Kumi Ogano Selstad, EGIL HOVLAND: (f. 1924) Fanfare og koral ALFRED SCHNITTKE: (f. 1934) •Concerto grosso I for to fioliner, cembalo/klaver og strykeorkester Preludio (Andante) Toccata (Allegro) Recitativo (Lento) Cadenza Rondo (Agitato) Postludio (Andante) Solister: Einar Sveinbjørnsson, Per Enoksson Medv.: Turid Kniejski, cembalo/klaver PAUSE SERGEJ RACHMANINOFF: (1873-1943) Konsert for klaver og orkester nr. 3, d-moll, op. 30 Allegro ma non troppo Intermezzo - Adagio Finale - A l l a breve Solist: Kumi Ogano Selstad *Første gang i

«Harmonien»

Torsdag konserte 28. mars 1985 kl. 1930 i Grieghallen


PÅSKEFESTUKEN I BERGEN 1985

BACH —

AFTEN

Palmesøndag, 31. mars kl. 19.30 JOH A NNESKIRKEN — i samarbeid med Musikselskabet «Harmonien»

PROGRAM Preludium & fuge, e-moll. ( B W V 548.) «Gott soll allein mein Herze haben» Kantate nr. 1. Sinfonia 2. Arioso/recitativ 3. Arie 4. Recitativ 5. Arie 6. Koral «Wenn

wir in höchsten

«Christ

lag in Todes Banden»

«Jesus

schläft,

Medvirkende:

Nöten

sein»

(BWV

169

641)

(fantasia) ( B W V

718)

was soll ich hoffen?». Kantate nr. 81 1. Arie 2. Recitativ 3. A r i e 4. Arioso 5. A r i a 6. Recitativ 7. Koral Sissel Vist Bakke, sopran Magni Orheim Stoveland, alt John Magnuson, baryton

Påskefestukens kor og medl. av Bergen kammerensemble. Dirigent: Magnar Mangersnes Orgel: Asbjørn Myksvoll

BILLETT KR. 40,—


Påskefestuken i Bergen 1985 PALMESØNDAG 31. mars i Johanneskirken kl. 19.30: Bach-aften Konsert i samarbeid med Musikselskabet «Harmonien» SKJÆRTORSDAG 4. april kl. 20.00 i Domkirken: Schütz: Matteuspasjonen LANGFREDAG 5. april kl. 20.00 i Domkirken: Bach: Markuspasjonen kl. 23.00 i Domkirken: Bach: Partita BW 768 - Schütz: Jesu syv ord på korset


Musikselskabet

#

DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLISTER:

Kjell Axel Lier, harpe Ingjerd Oda Mantor, sopran Odd Børge Saglandy vibrafon Harald Aadland, fiolin Håvard Gimse,klaver GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: (1685-1759) Konsert for harpe, strykeorkester og to fløyter, nr. 4, B-dur, op. 4 Allegro moderato Larghetto Allegro moderato Solist: Kjell Axel Lier W O L F G A N G AMADEUS M O Z A R T : (1756-1791) Fra Tryllefløyten: Nattens dronning: «O zittre nicht» GIUSEPPE VERDI: (1813-1901) Fra La Traviata: Violettas arie, «È s t r a n o ! . . . » «Ah, fors' è lui» «Sempre libéra» Solist: Ingjerd Oda Mantor SIEGFRIED FINK: (f. 1928) Concertino for vibrafon og strykeorkester Allegro moderato Lento Rondo allegro Solist: Odd Børge

Sagland

PAUSE BELA B A R T O K : (1881-1945) Rapsodi nr. 1 for fiolin og orkester Solist: Harald

Aadland

SERGEJ RACHMANINOFF: (1873-1943) Rapsodi over et tema av Paganini for klaver og orkester, op. 43 Solist: Håvard

Gimse

II. april 1985 kl. 19.30 i Grieghallen


Y Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Einar J. Røttingen,klaver KONFERANSIER:

RolfDavidson LUDWIG VAN B E E T H O V E N : (1770-1827) Egmont, ouverture FRÉDÉRIC CHOPIN: (1810-1849) Polonaise for klaver og orkester, Ess-dur, op. 22 Andante spianato Polonaise, allegro molto Solist: Einar J.

Røttingen

ØISTEIN SOMMERFELDT: (f. 1919) *Eika, symfonisk preludium, op. 63 NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOFF: (1844-1908) Konsert for klaver og orkester, ciss-moll, op. 30 Moderato Allegretto quasi polacca Andante mosso Allegro Solist: Einar J.

Røttingen

GIOACCHINO ROSSINI: (1792-1868) Wilhelm Tell, ouverture *) Første gang i

«Harmonien»

Lørdagsmatiné B. april 1985 kl. 1230 i Grieghallen


Y Y Miisikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Winston Dan Vogel SOLISTER:

Asta Jørgensen, fiolin Sally J. Guenther, cello Steinar Hannevold, obo Dag Jensen, fagott JOHANN SEBASTIAN B A C H : (1685-1750) Suite nr. 3, D-dur Ouverture - Grave A i r - Andante Gavotte I/II - Allegro Bourrée - Allegro scherzando Gigue - Allegro con brio JOSEPH HAYDN: (1732-1809) Sinfonia concertante, for fiolin, cello, obo, fagott og orkester, B-dur, op. 84 Allegro Andante Allegro con spirito PAUSE WOLFGANG AMADEUS MOZART: (1756-1791) Symfoni nr. 29, A-dur, K V 201 Allegro moderato Andante Menuetto Allegro con spirito

Torsdag konserte 18. april 1985 kl. 19J0 i Grieghallen


Cø(lériumPh/lusicuttv KONSERT I HÅKONSHALLEN TIRSDAG 23. APRIL 1985 KL. 19.30

Program H.H. Falbe

Symfoni nr 1 D-dur

(1772-1830)

Maestoso e lento - Allegro Spirituoso/Menuetto Andante sostenuto Tempo di polacca

W . A . Mozart

C h ' i o mi scordi di te? K.V. 505

(1750-1791)

Recitativ og arie for sopran og klaver. Marit Karaskiewicz, sopran - Yuuko Tsuyama Flem, klaver.

W.A. Mozart L. v. Beethoven (1770-1827)

Pause Bella mia fiamma. K.V. 528 Recitativ og arie for sopran. Symfoni nr 1 C-dur Adagio molto - allegro con brio Andante cantabile con moto Menuetto Adagio - Allegro molto vivace

Collegium Musicums orkester Dirigent: Karsten Andersen Programmet gjelder som adgangstegn. Billettpriser kr. 3 0 , - , studenter, barn og pensjonister kr. 2 0 , Med støtte av Bergen kommune, Kulturavdelingen og Musikkselskabet Harmonien.


T

Y Musikselskabet

#

Harmonien DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLISTER:

Anne Bolstad,

sopran

o

Åshild Kyvik, ait Knut Skram, baryton «Harmonien»s Kor Bergen Oratoriekor Korinstruksjon: Magnar Mangersnes Repetisjon: Siri Nome HARALD SÆVERUD: (f. 1897) Symfoni nr. 8, Minnesota Symfoni Once upon a time Hope and longing Gay day - Scherzo pastorale M a n and machine PAUSE DAVID MONRAD JOHANSEN: (1888 - 1974) «Voluspaa» (Vølvens spådom), dikt fra «Den eldre Edda» for soli, blandet kor og orkester, op. 15. Solister: Anne Bolstad Åshild Kyvik Knut Skram

Torsdag konserte


Musikselskabet

riannornen DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Isaac Stern, fiolin ANTONIN DVORAK: (1841-1904) Symfoni nr. 8, G-dur, op. 88 Allegro con brio Adagio Allegretto grazioso Allegro ma non troppo PAUSE LUDWIG VAN BEETHOVEN: (1770-1827) Konsert for fiolin og orkester, D-dur, op. 61 Allegro ma non troppo Larghetto Rondo

Torsdag konserte

Solist: Isaac Stern

Konserten gis med støtte fra banksjef C. J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien».

2. mai 1985 kl 1930 i Grieghallen


DAVID

MONRAD

JOHANSEN

(1888-1974)

VOLUSPAA (Vølvens

spådom)

D i k t fra Den eldre Edda for soli, b l a n d e t k o r o g orkester, op. 15


Y Y Musikselskabet

#

Hamwnien DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

H책vard Gimse,klaver LUDWIG VAN B E E T H O V E N (1770-1827) Ouverture til Egmont SERGEJ RACHMANINOFF: (1873-1943) Rapsodi over et tema av Paganini for klaver og orkester, op. 43 Solist: H책vard

Gimse

ANTONIN DVORAK: (1841-1904) Symfoni nr. 8, G-dur, op. 88 Allegro con brio Adagio Allegretto grazioso Allegro ma non troppo

BUM kr. 30,- (voksne) kr. 15,- (skoleungdom) dVr.

005

Rosendal scmfwfflshu

Fredag 3. mai 1985 kl. 19.00


BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING STIFTET 1935 Jubileumssesongen

1984-85

S o i r e n r . 303 Sesongavslutning

MUSIKALSK SOIRÉE

ONSDAG 8. MAI 1985 KL 19.30 FESTSALEN, HANDELENS & SJØFARTENS HUS

D e t t e program g j e l d e r som a d g a n g s t e g n Garderobeplikt


PROGRAM MEDVIRKENDE "HARMONIEN"S

STRYKEKVARTETT

H책kon G u l b r a n d s e n , f i o l i n ,

Norman F o x w e l l , f i o l i n ,

T e r j e T o r g e r s e n , b r a t s j , K a r i P.avnan , c e l l o

L.van Beethoven:

S t r y k e t r i o op.87 C-dur 1

Allegro

2 Adagio

Cantabile

3 Menuetto

Bjarne Brustad:

(Scherzo)

4 Finale

(Presto)

Capricci

forfiolin

og b r a t s j

1 Moderato 2 Lento 3 Allegretto 4 Vivacc

J.Haydn

Strykekvartett

C-dur op.54 no. 2

1 Vivacc 2 Adagio 3 Menuetto 4 Finale

.

(Adagio-Presto-Adagio)


UcstkonserL^ 9. M A I 1985 K L . 19.30 I G R I E G H A L L E N

Dirigent: K A R S T E N A N D E R S E N Solist: A L E X I S W E I S S E N B E R G , klaver

Program: •

PETER T S J A I K O V S K I J : (1840-1893)

J E A N SIBELIUS: (1865-1957)

Konsert for klaver og orkester, Symfoni nr. 1, e-moll, op. 39 nr. 1, b-moll op. 23 Allegro non troppo e molto maestoso Allegro con spirito Allegro con fuoco Solist: Alexis Weissenberg

Andante, ma non troppo - Allegro energico Andante, ma non troppo lento Scherzo: Allegro Finale: Quasi una fantasia


FESTSPILLENE I B E R G E N har fornøyelsen av å innby Dem til Den Høytidelige Åpning av D E XXXIII I N T E R N A S J O N A L E FESTSPILL Grieghallen 22. mai 1985 kl. 12.45

Plassene bes inntatt senest kl. 12.30


KONGESANGEN: Gud sign vår Konge god,

Olav Anton Thommessen (1946-) Fanfare -Kongen kommer

sign ham med kraft og mod, sign hjem og slott! Lys for ham ved din ånd,

Kongesangen God save the King

knytt med din sterke hånd hellige troskapsbånd om folk og drott!

Arne Næss Ordfører i Bergen Lord Mayor of Bergen

FEDRELANDSSANGEN:

Johan Svendsen (1840-1911)

Ja, vi elsker dette landet,

Norsk Kunstnerkarneval, opus 14

som det stiger frem furet, værbitt over vannet

Oddvar S. Kvam

med de tusen hjem.

Årets Taler

Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor,

Øistein Sommerfeldt (1919-)

og den saganatt som senker

Suite for orchestra, nr. 1,

drømmer på vår jord.

opus 38 - etter Edvard Grieg: Slåtter, opus 72

BERGENSIANA: Jeg tok min nystemte sitar i hende,

Halfdan Wiberg

sorgen forgikk meg på Ulrikens topp:

Formann i Festspillenes styre

tenkte på bauner om de skulle brenne

Chairman of the Festival Board

og byde mannskap mot fienden opp: «følede freden, ble glad i min ånd

Hans Majestet Kong Olav V His Majesty King Olav V

cg grep til min sitar med lekende hånd».

Fedrelandssangen The National Anthem Johan Halvorsen (1864-1935) Bergensiana Rococo Variations on an old Bergen Tune Musikselskabet «Harmoniens»s Orkester Bergen Symphony Orchestra Karsten Andersen dirigentfconductor


ÎGHALLEN AG 22

MAI

KL

20 / W E D N E S D A Y MAY 22 AT 8

P.M.

The Bach Choir, London Musikkselskabet «Harmonien»s Orkester Bergen Symphony Orchestra Sir David Willcocks dirigent / conductor Patrizia Kwella soprano Catherine

Wyn-Rogen contralto

Maldwyn Davies tenor Stephen Roberts bass i

John Scott cembalo / harpsichord Jane Watts orgel / organ

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Messe i h-moll for soli, kor og orkester Mass in B Minor

Kyrie 1 (Chorus)

Kyrie eleison I Lord, have mercy upon us

Herre, miskunn deg over oss

2 (Duct: soprano, contralto)

Christc eleison

Kristus, miskunn deg over oss I (Chorus)

I Christ, have mercy upon us

Kyrie eleison

terre, miskunn deg over oss

I

Lord, have mercy upon us

i lor i a (Chorus) (iloria in exelcis Deo, et in terra pax hominibus honac oluntatis 'ire viere Gud i del høyeste og •ed på jorden med de mennesker >m har en god vilje

FESTSPILLENE

1 BERGEN

(dory he lo Cod on high. and on earth peace lo men of good will

1985


GRIEGHALLEN TORSDAG 23

MAI KL. 20 / T H U R S D A Y MAY 23 AT 8 P.M.

The Bach Choir, London Musikselskabet «Harmonien»s Orkester Bergen Symphony Orchestra Sir

David Willcocks dirigent / conductor

John Scott orgel / organ

Georg Friedrich Handel (1685-1759) Coronation Anthem No. 1 «Zadok the priest» Andante maestoso - Og presten Sadok og profeten Natan salvet ham (Salomo) til konge Zadok the priest, and Nathan the prophet anointed Solomon king Allegro - Og alt folket jublet og sa And

all the people rejoiced, and stud

A tempo ordinario - Gud bevare kongen. Lenge leve kongen. Måne kongen leve evtndeltg. Amen. Halleluja. God save the king. Long live the king. May the king live for ever. Amen. Alleluia tl'ru 1. Kongebok, kap. I I From I Kings 1)

Concerto grosso, G-dur, opus 6, nr. 1 A tempo giusto Allegro Adagio Allegro Allegro Concerto grosso, Opus 6 No.

1 in G Major

Håkon Gudbrandsen, Asta Jørgensen Sally Guenther (solo cello)

(solo fioliner)

Coronation Anthem No. 3 «My heart is enditing» Andante - Mut hjerte strømmer over med liflig tale; jeg sier: Min sang er om en konge My heart is inditing of a good matter; I speak of the things which I have made unto the king Andante - Kongedøtre

er iblandt dine uivalgle

Kings' daughters were among thy honorable women 36

-

FESTSPILLENE

I BERGEN

1985


Andante - dronningen star ved din høire hånd i gull fra Ofir. . . . og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet! Upon thy right hand did stund the queen in vesture of gold, and the king shall have pleasure in thy beauty Allegro c staccato - Konger skal være dine (pleie-j fedre og dronninger dine (pleie-) mødre Kings shall be thy nursing fathers, and queens thy nursing mothers (Etter Salme 45 I From Psalm 45) Pause I Interval

Coronation Anthem No. 4 «Let thy hand be strengthened" Allegro moderato - Du har en arm med velde; sterk er din hånd; ophøiet er din høire hånd Let thy hand be strengthened, and thy right hand be exalted Larghetto - Rettferd og rett er din trones grunnvoll; nåde og sannhet går frem for ditt åsyn Let justice and judgement be the preparation of thy seat; let mercy and truth go before thy face Allegro - Halleluja I Alleluia (Fra Salme 8° I From Psalm 89)

Concerto grosso, h-moll, opus 6, nr. 12 Largo Allegro Larghetto, e piano Largo Allegro Concerto grosso in B Minor, Opus 6, No. 12 Håkon

Gudbrandsen, Åsta

Jørgensen

(solo fioliner)

Sally Guenther (solo cello)

Coronation Anthem Jo. 2 «The king shall rejoice» Allegro - Herre! Kongen gleder sig over din makt, The king shall rejoice in thy strength, O Lord Allegro - og hvor høit han fryder sig ved din frelse Exceeding glad shall he be of thy salvation Non tante allegro a tempo guisto - . . høihet og herlighet legger du på ham Glory and great worship hast thou laid upon him Allegro non presto - For du kom ham i møte med velsignelse og lykke, du satte en krone av gull på hans hode Thou hast prevented him with the blessings of goodness, and hast set a crown of pure gold upon his head Allegro non presto - Halleluja I Alleluia (Fra Salme 21 I From Psalm 21) Med støtte av Storebrand Norden With the support of Storebrand Norden FESTSPILLENE

I BERGEN

-

37


GRIEGHALLEN F R E D A G 31. MAI KL. 20 / FRIDAY MAY 31 A T 8 P.M.

mm Musikselskabet ÂŤHarmonienes Orkester Bergen Symphony Orchestra Karsten Andersen dirigent / conductor Leiv Amundsen horn Mstislav Rostropovitsj cello

Rolf Wallin (1957-) ID Olav Anton Thommessen (1946-) Hinsides Neon - post-kommersielle lydskulpturer for horn og stort symfoniorkester (1981) Ti Eksposisjoner Overlagringer I - Statisk Eksposisjon - Dynamisk Eksposisjon - Scherzo I Cadenza for Hornsolisten Overlagringer II - Scherzo II - Cadenza for Hornseksjonen - Rekapitulasjon - Konklusjon Tre avslutninger Beyond Neon - post-Commercial Sound Sculptures for Horn and large Symphony Orchestra Leiv Amundsen Pause I Interval Antonin Dvorak (1841-1904) Konsert for cello og orkester, h-moll, opus 104 Allegro Adagio ma non troppo Finale. Allegro moderato Cello Concerto in B Minor, Opus 104 Mstislav Rostropovitsj Med støtte av Mobil Exploration Norway Inc. With the support of Mobil Exploration Norway Inc. FESTSPILLENE

I BERGEN

-

57


GRIEGHALLEN AVSLUTNINGSKONSERT / CLOSING

CONCERT

S Ø N D A G 2. JUNI KL. 20 / SUNDAY J U N E 2 AT 8

P.M.

Musikselskabet «Harmonien»s Orkester Bergen Symphony Orchestra Karsten Andersen dirigent / conductor Bruno Leonardo Gelber piano

Dmitrij Sjostakovitsj (1906-1975) Symfoni nr. 8, c-moll, opus 65 Adagio Allegretto Allegro non troppo Largo Allegretto Symphony No. 8 in C Minor, opus 65 Pause I Interval Edvard Grieg (1843-1907) Konsert for klaver og orkester, a-moll, opus 16 Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato molto e marcato Concert for Piano and Orchestra in A Minor, opus 16 Bruno Leonardo Gelber Med støtte av Arne Sande A.S With the support of Arne Sande A.S

FESTSPILLENE

BERGEN

-


r

Bfo 1984 1985  

Bergen Public Library