Page 1


Produksjoner for Norsk Rikskringkasting 1980 11., 12., 13., 14. og 15. august Dirigent: Sverre Bruland 25., 26, 27. og 28. august 27., 28., 29. og 30. oktober 17., 18., 19. og 20. november Dirigent: John Price-Jones 15., 16. og 17. desember

-

1981 23., 24., 25. og 26. mars 6., 7., 8., 9. og 10. april 9. til 26. juni

- Studioproduksjoner - Konsertsamarbeid - Studioproduksjoner

- Studioproduksjoner - Konsertsamarbeid - Konsertsamarbeid - Studioproduksjoner Studioproduksjoner

Festspillene i Bergen 20. mai til 3. juni Musikselskabet «Harmonien»s orkester vil som vanlig få store oppgaver ved neste festspill.

Universitets årsfest Fredag 5. september i Grieghallen Dirigent: Karsten Andersen

Halvorsen:

Intrata fra «Suite ancienne»

Grieg:

Hyldningsmarsj fra «Sigurd Jorsalfar»

Kreftdagen Onsdag 15. oktober i Håkonshallen, kl. 13.00 «Harmonienes Messingensemble vil medvirke ved Kreftdagen 1980 31


T

r

Musikselskabet.

Harmonien «Promenadekonsert I—Ekstrakonsert Torsdag 2 1 . a u g u s t k l . 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen

SOLIST:

Tommy Rei I ly, munnspill Johan Svendsen:

Norsk rapsodi nr. 3

(1840-1911)

Heitor Villa-Lobos: * Konsert for munnspill og orkester (1887-1959)

Allegro moderato Andante Allegro

Leonard Bernstein: * Tre danseepisoder fra «On the Town» (f. 1918)

The Great Lover Lonely Town: Pas de Deux Times Square: 1944

James Moody:

* Toledo, spansk fantasi

(f. 1925)

Bedrich Smetana: (1824-1884) • Første gang.

Moldau


rr

Musikselskabet

#

Harmomen Konsert på Framnes Folkehøgskule, Kvam Fredag 22. august kl. 19.00

DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Reidun Askeland, klaver «Harmonien»s orkester Johan Svendsen:

Norsk rapsodi nr. 3

(1840-1911)

Sergei Rachmaninoff: Paganinivariasjonerfor klaver og orkester, op. 43

(1873-1943)

Solist: Reidun Askeland

Leonard Bernstein: (f. 1918)

Tre danseepisoder fra «On the Town» The Great Lover Lonely Town: Pas de deux Times Square: 1944

Bedrich Smetana

Moldau

(1824-1884)

Billett k r .

2 0 -

Skoleungdom kr. 15,-

Nr.

247


Promenadekonsert II Ekstrakonsert i samarbeid med Norsk Rikskringkasting Torsdag 28. august kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Leif Segerstam

SOLIST:

Rainer Keuschn ig,

M

Leif Segerstam: * Konsert for klaver og orkester, nr. 1 (f. 1944) «Thoughts 1978» Solist: Rainer Keuschnig

Gustav Mahler: Symfoni nr. 5, ciss-moll (Fem satser i tre avdelinger)

(1860-1911)

i 1. Trauermarsch (In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt. (Sørgemarsj) Tempo 1) 2. (Stürmisch bewegt. Mit grösster Vehemenz. Bedeutend langsamer. Tempo 1) II 3. Scherzo (Kräftig, nicht zu schnell) III 4. Adagietto-attacca 5. Rondo-Finale (Allegrogiocoso. Frisch)


R

Y Musikseiskabet.

Harmonien 4. s e p t e m b e r 1980 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Jorunn Marie Bratlie, klaver Harald SĂŚverud:

Symfoni nr. 4, op. 11

(f. 1897)

Maurice Ravel: (1875-1937)

Konsert for klaver og orkester, nr. 1,G-dur Alleg rĂĽmente Adagio assai Presto Solist: Jorunn Marie Bratlie

Ludwig van Beethoven: Symfoni nr. 4, B-dur, op. 60

(1770-1827)

Adagio-Allegro vivace Adagio Allegro vivace Allegro non troppo


Y Y Musikselskabet

#

HarmonienGRIEGHALLEN DET V E R D E N S B E R Ø M T E

Israel Chamber Orchestra Leder: ITZHAK REUVEN, konsertmester G r i e g h a l l e n fredag 5. september kl. 19.30

PROGRAM: Paul Ben-Haim:

Musikk for strykere

(født 1897)

Edvard Grieg: (1843-1907)

Fra Holbergs tid, suite i gammel stil for strykeorkester, opus 40 Prelude Sarabande Gavotte-Musette Air Rigaudon

Johann Sebastian Bach: Brandenburgerkonsert nr. 3, G-dur (1685-1750)

Béla Bartök: (1881-1945)

Allegro moderato Allegro

Divertimento for strykeorkester Allegro non troppo Molto adagio Allegro assai

Konserten gis i samarbeid mellom Musikselskabet «Harmonien», Grieghallen /s og Norsk Konsertdireksjon Vs. A


UNIVERSITETET I B E R G E N Det akademiske kollegium

A d g a n g s k o r t

Universitetets 책rsfest og immatrikulering Grieghallen Fredag 5. september 1980 k l . 10.00.

Vend


UN I V li R S I T E T É T I B KR Ci E N Immatrikulering og årsfest Program: Musikselskabet »Harmonien»s orkester: Johan Halvorsen: Intrata fra »Suite Ancienne». Dirigent: Kapellmester Karsten Andersen.

Tale av universitetets rektor, professor Ørjar Øyen. Presentasjon av æresdoktorer. Tale av en representant for studentene. Studentersangforeningen i Bergen: F. F. Flemming: Integer vitae. E. Nielsen (arr.): Gaudeamus igitur. Johan Halvorsen: Trall. Dirigent: Kjell Leikvoll.

Doktorpromosjon. Studenterorkesteret i Bergen: F. Schubert: Mellomaktsmusikk II til »Rosamunde». R. Wagner: Utdrag fra 3. akt av »Mestersangerne i Nürnberg». Dirigent: Stephen Penny.

Tale av universitetsdirektør Magne Lerheim. Musikselskabet »Harmonien»s orkester: Edvard Grieg: Hyldingsmarsj fra »Sigurd Jorsalfar». Dirigent: Kapellmester Karsten Andersen.

Kaffe i foajeen. Utlevering av de akademiske borgerbrev.


MUSIKK

FORUM

SESONG-OVERSIKT 1980-1981 9. s e p t e m b e r

Håkon Austbø, klaver

1. o k t o b e r

Knut A. Andersen, klaver Blåsere fra «Harmonien»

22. o k t o b e r

Jean Lue Salicue, o r g e l / c e m b a l o Jacky Morel, obo

11. november

Florence Soonkin W o n g , klaver

28. j a n u a r

Elfrid Liland, klaver

11. februar

Wenche Aukner, sopran Dagfinn Bøe, baryton Audun Kayser, klaver Trygve Fischer-aften

22. februar

Bergen Domkantori Bergen Kamerensemble Magnar Mangersnes m. fl. Radley College kor og orkester

24. m a r s

S a m t l i g e konserter f i n n e r s t e d i Håkonshallen, bortsett fra konserten 22. o k t o b e r som finner sted i Mariakirken i samarbeid med Mariakirkens Kantori. EKSTRAKONSERTER I GRIEGHALLEN 2. n o v e m b e r

Count Basie og hans orkester

8. f e b r u a r

Storsalens Minikor. Dir.: Trond Andersen Gunstein Draugedalen, baryton Jens Harald Bratlie, klaver

Henvendelse o m medlemskap til Haavard Pytte, Kloppedalsvei 59. 5050 Nesttun. Medlemskap inkluderer adgang til konsertene og fritt tilsendt p r o g r a m : Enkeltmedlem kr. 1 1 0 - , ektepar kr. 1 7 0 - , s t u d . / pensj. kr. 9 0 , -


Bergens Kammermusikkforening arrangerer i sesongen 1980/81 følgende 9 konserter:

Onsdag 10. september, Håkonshallen: Klavertrio: Trio du Nord Onsdag 8. oktober, Grand Café: Bergen Blåsekvintett Onsdag 29. oktober, Håkonshallen: Trio fra «Harmonien», horn, fiolin, klaver Onsdag 19. november, Håkonshallen: Manuela Wiesler, fløyte Julian Dawson-Lyell, klaver Onsdag 21. januar, Terminus Hall: De Unges Kammerkonsert Onsdag 18. februar, Håkonshallen: Münchner Baryton Trio Onsdag 4. mars, Grand Café: Warschauer Strykekvartett Onsdag 1. april, Grand Café: Ensemble fra «Harmonien» Onsdag 6. mai, Grand Café: «Harmonien»s Oktett Rett til forandringer forbeholdes. Konsertene gis i samarbeid med andre institusjoner, Musikselskabet «Harmonien», Rikskonsertene, Goethe Institut, Bergens Musikkonservatorium. Detaljert sesongprogram foreligger primo september. Henvendelse om medlemskap til intendant Albert Lepsøe, Storhaugen 23, 5000 Bergen. Telefon (05) 29 81 27. Kontingent, som inkluderer adgang til konsertene, medlemskap og postsendt program, enkeltmedlem kr. 1 2 5 ektepar kr. 2 0 0 - , studenter og barn kr. 70,-.

v

_Z_

)


T

Y Musikselskabet.

Harmomen Tomhigskonserten 1 1 . s e p t e m b e r kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Dmitri Kitayenko Dmitri Sjostakovitsj: Symfoni nr. 6, op. 53 (1906-1975)

Largo Allegro Presto PAUSE

Anatolij Liadov: (1855-1914)

Mussorgskij/Ravel: (1839-1881)(1875-1937)

8 russiske folkesanger, op. 58. 1. Religiøs sang 2. Julesang 3. Klagesang 4. Munter sang 5. Legenden om fuglene 6. Vuggesang 7. Runddans 8. Dansevise fra en landsby

Bilder fra en utstilling, suite.

1. Dvergen Gnomus. 2. Det gamle slottet. 3. Tuillerihagen. 4. Bydlo. Et oksespann drar forbi. 5. Kyllingballett i et eggeskall. 6. Den rike og den fattige jøde. 7. Limoges - marked med pratende torgkoner og pruttende kunder. 8. Katakombene. 9. Baba-Yoga-heksen i huset pü f uglebein. 10. Den store port i Kiev.


Y Y Musikseiskabet.

Harmonien 18. september 1980 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Arvid Jansons SOLIST:

FrantisekVeselka, fiolin Richard Wagner:

Forspill til «Mestersangerne i Nürnberg»

(1813-1883)

Wolfgang A. Mozart: Konsert for fiolin og orkester nr. 5, A-dur, KV 219

(1756-1791)

Allegro aperto - Adagio - Allegro aperto Adagio Tempo di minuetto- Allegro -Tempo di minuetto Solist: Frantisek Veselka

Peter Tsjaikovskij: (1840-1893)

Symfoni nr. 5, e-moll, op. 64 Andante - Allegro con anima Andante cantabile, con alcuna licenza Valse - Allegro moderato Andante maestoso - Allegro vivace


BEETHOVEN — 32 KLAVERSONATER Ni klaveraftener: 23/9,14/10,4/11,25/11,16/12,13/1,3/2,24/2, og 17/3 -samtlige i

HÅKONSHALLEN kl. 19.30

Konsertene gis av nåværende og tidligere elever av JAN HENRIK KAYSER Abonnementskort kr. 120,-kan bestilles pr. telefon 28 48 19. Enkeltbilletter å kr. 2 0 - selges ved inngangen fra kl. 18.30

HAR DU LYST TIL Å SYNGE BEETHOVEN OG DVORAK?

«Harmonien»s Kor holder prøve hver tirsdag kl. 19.30 i Blå Kors, Engen 22. — I sesongen 1980/81 skal vi fremføre Beethovens 9. symfoni og Dvoråks Requiem, begge deler sammen med «Harmonien»s Orkester i Grieghallen. Til dette trenger koret flere herrestemmer og lyse sopraner. Vi forlanger ikke at du skal «synge fra bladet», men kan du lese noter og er innstilt på å jobbe i koret, har vi god bruk for deg. Interesserte kan møte 1/2 time før prøven på tirsdager. Ønsker du flere opplysninger, ring formannen Jan R. Sulebak, tlf. 25 65 00 kl. 9—15, privat 18 43 21, eller «Harmonienes kontor, tlf. 23 00 10.

LØRDAGSMATINEER

«Harmonien» gir 5 lørdagskonserter i Grieghallen kl. 12.30—14.00—4/10—8/11 - 2 9 / 1 1 - 7 / 2 og 14/3. Ordinære priser i hele salen: Abonnement kr. 100-, løssalg kr 2 5 Musikkstudenter/alderstrygdede: Abonnement kr. 80,-,løssalg kr. 2 0 Tegn abonnement nå på «Harmonien»s kontor i Grieghallen

Torsdagpkonsert neste uke, 18. september Dirigent: Arvid Jansons Solist: Franticék Veselka Wagner: Forspill til «Mestersangerne i Nürnberg» Mozart: Konsert for fiolin og orkester, nr. 5, A-dur Tsjaikovskij: Symfoni nr. 5, e-moll

KAMMERKONSERT 16. september kl. 19.30 i Mariakirken Medv.: Åsta Jørgensen, fiolin —Sara Wijk, cello —Michael Sieg, obo —Turid Kniejski, cembalo.

BACH-AFTEN Bill. ved inngangen — kr. 20 - Voksne — kr. 10 - studenter/skoleungdom

A.S John Gre ig


rr

Musikseîskabet

#

Harmonien /f

25. september 1980 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Arvid Jansons SOLIST:

Wenche Aukner, sopran Carl Maria von Weber: «Oberon», ouverture (1786-1826)

Joaquin Rodrigo: (f. 1901)

Joseph Canteloube: (1879-1957)

Hector Berlioz: (1803-1869)

* Quatro madrigales amatorios 1. Con qué la lavaré? 2. Vos me matåsteis 3. De donde venis, amore? 4. De los ålamos vengo, madre

* Chants d'Auvergne 1. La Bergère aux champs 2. Chant de Bergère 3. Trois Bourrées: a. L'eau de source b. Où irons-nous garder? c. La-bas dans le Limousin

Symphonie fantastique, op. 14. Episode fra en kunstners liv. 1. Drøm og lidenskap (Largo. Allegro agitato e apassionato assai) 2. Et ball (vals) (Allegro non troppo) 3. Scene på landet (Adagio) 4. Marsj til retterstedet (Allegretto non troppo) 5. Heksesabbat (Larghetto. Allegro)

* Førstegang i «Harmonien»


Konsert i Stenersensamlingen lørdag 27. september kl. 13.00 Kammergruppe 75 spiller under ledelse av Prof. Lutz Kohler, Hannover Konserten gis i samarbeid med Rikskonsertene, Ny Musikk, Goethe Institutt og Bergen Kommune. Fri entré

Tors

hserten

neste u k e : 2. o k t o b e r Dirigent: Karsten Andersen Solist: ZviZeitlin, fiolin Jon Mostad: * Mot I i kevekt EdouardLalo: Symphonie Espagnole Schubert: Symfoni nr. 4, c-moll

LØRDAGSMATINEEN

Lørdag 4. o k t o b e r kl. 12.30 Dirigent: Karsten Andersen Solist: ZviZeitlin, fiolin Tsjaikovskij: Suite fra «Svanesjøen» Max Bruch: Konsert for fiolin o g orkester, nr. 1, g-moll Halvorsen: Norsk rapsodi nr. 1 Bill. i Grieghallen, 1 . etg. fra mandag 29. september Ordinære priser: kr. 2 5 . Musikkstudenter/alderstrygdede: k r . 2 0 -


Adgangstegn

til pensjon i stkonserten i Grieghallen tirsdag den 30. september k l . 13.15

Dirigent: Karsten Andersen PROGRAM: Halvorsen: Bojarenes inntogsmarsj Svendsen: Norsk Rapsodi nr. 1 Ole Bull: La Mélancolie Harald Heide: Tjuagutten Grieg: Tre Folketoner H. Sæverud:

Unummererte plasser.

Vær ute i god tid.'

Kjempeviseslåtten

Nr.

1488


Y y Musikseiskabet.

Harmonien 2. Oktober 1980 k l . 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Zvi Zeitlin, fiolin Jon Mostad:

* Mot likevekt

(f. 1942)

Edouard Lalo: (1823-1892)

Symphonie Espagnole, d-moll for fiolin og orkester, op. 21 Allegro non troppo Scherzando, allegro molto Andante Rondo, allegro Solist: Zvi Zeitlin

Franz Schubert: Symfoni nr. 4, c-moll, D. 417 (1797-1828) «Den tragiske» Adagio molto - Allegro vivace Andante Minuetto (Allegro vivace) e Trio Allegro

• Første gang i «Harmonien» Konserten gis med støttefra Banksjef C.J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien».


T

Y Musikseîskabet,

Harmonien Lørdagsmatiné

4. oktober 1980 kl. 12.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen

SOLIST:

ZviZeitlin, fiolin Peter Tsjaikovskij:

Suite fra «Svanesjøen»

(1840-1893)

Max Bruch: (1838-1920)

Konsert for fiolin og orkester, nr. 1, g-moll Forspill. Allegro moderato Adagio Finale. Allegro energico Solist: ZviZeitlin

Johan Halvorsen: (1864-1935)

Norsk rapsodi nr. 1


Collegium Musicum k o n s e r t i K o r s k i r k e n tirsdag 7. oktober kl. 19.30 Dirigent: Olav Olsen Solist: Jan Christensen, obo d'amore Verker av: Bach o g Händel

BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING i s a m a r b e i d m e d Musikselskabet «Harmonien» O n s d a g 8. o k t o b e r i Festsalen, Handelens o g Sjøfartens Hus, kl. 19.30

BERGEN BLÅSE KVINTETT Verker av: Bozza, Jolivet, Sparre Olsen, Milhaud og Reicha Billetter selges ved inngangen

LØRDAGSMATINEEN Lørdag 4. oktober kl. 12.30 Dirigent: Karsten Andersen Solist: Zvi Zeitlin, fiolin Tsjaikovskij: Suite fra «Svanesjøen» Max B r u c h : Konsert for fiolin og orkester nr. 1, g-moll Halvorsen: Norsk rapsodi nr. 1

Tors

nserten neste uke: 9 o k t o b e r

Dirigent: Karsten Andersen Solist: Joseph Kalichstein, klaver Webern: Passacaglia, op. 1 Dvorak: "Konsert for klaver og orkester, g-moll Halvorsen: Symfoni nr. 2, d-moll (Fatum) A.S JOHN GRIEG


B E R G E N S KAM MERM US I K K F OREN I N G STIFTET 1935 Sesongen 1980—1981 Soirée nr. 261

MUSIKALSK SOIRÉE ONSDAG

8. OKTOBER

HANDELENS

1980 kl. 19.30

FESTSALEN OG SJØFARTENS

HUS

Dette program gjelder som adgangstegn. Garderobeplikt


Program Medvirkende: BERGEN BLÅ SEK VINTETT Gro Sandvik, fløite, Steinar Hannevold, obo, Lars Kristian Brynildsen, klarinett, Jan Høye, fagott, Fred Johannesen, horn.

Bozza: F. 1905

Scherzo op. 48

Jolivet: 1905-1974

Serenade

1. gang i BK

Cantilene Caprice Intermède Marche Burlescue 1. gang i BK

Pause Sparre Olsen 1903-

Dialog for fl0ite og fagotC Fra op. 50 nr. 1.

Milhaud: 1892-1974

La Cheminée du Roi René

1. gang i BK

Cortège Aubade Jongleurs La Maousinglade Joutes sur l'Arc Chasse à Valabre Madrigal-Nocturne 3. gang i BK. Sist 24/1-79 Reicha: 1770-1836

Kvintett Ess-dur op. 88 nr. 2 Allegro Moderato Allegro Andate grazioso Allegro molto 3. gang i BK. Sist 18/11-68


T

T

Musikseiskabet.

Harmonien Tomlagsfwnserfen

9. o k t o b e r 1980 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Joseph Kalichstein, Anton Webern:

klaver

Passacaglia, op. 1

(1883-1945)

Anton Dvorak: (1841-1904)

* Konsert for klaver og orkester, g-moll Allegro agitato Andante sostenuto Allegro con fuoco Solist: Joseph Kalichstein

Johan Halvorsen: Symfoni nr. 2, d-moll. (Fatum) (1864-1935)

Allegro moderato Andante con sentimento Intermezzo - Allegretto amabile Finale-Allegro

* Første gang i «Harmonien»


Til inntekt for øvingsrom i Grieghallen 1980 Lørdag 11. oktober

Ekstraarrangement i Grieghallen i samarbeid med Grieghallen */s

José Feliciano, gitar/sang «Harmonien»s orkester

1981 Lørdag 17. januar Nyttårsball i Grieghallen

30

Wienerorkester, moderne dansemusikk og gammeldans ved «Harmonien»s musikere


Vroqmm <fiot møtet JLan2s^ølsnlngan mot JVtefit Huitfeldts gate 49 Oslo 2

Kreftdagen 1980

TS onsdag 15. oktobai kt.

13.00


Susato: La mourisque - Bransle - Quatre bransles,

Tale av professor dr. med. Erik

Bjelke

arr. Iveson Scarletti: 2 Sonatas, arr. Dodgson «Harmonien»s

Appell ved fylkesordfører

Messingensemble

Gunnar Reiss-Andersen: «Bønn til stormen» lest av skuespiller Pelle Christensen

Horovitz: «Folk song fantasy», originalarr. «A walk in the black forest», arr. Lewis Scott Joplin: «Gladiolus rag», arr. Iveson «Harmonien»s

Åpning

Ole Dramdal

Messingensemble

ved professor dr. med. Bengt Rosengren

Tale av overlege Torolf

Gjersvik

Møtet vil vare ca. 1 time


GRIEGHALLEN T O R S D A G 16. o g FREDAG 17. oktober kl. 19.30 Gjestespill fra:

DEN NORSKE OPERA Bizet: «CARMEN» Dirigent: Neil Dodd B e r g e n D o m k a n t o r i - Musikselskabet «Harmonien»s orkester Billetter å kr. 8 2 - , 7 2 - , o g 62 - i Grieghallens billettkontor ABONNEMENTSKORT GJELDER IKKE

A.S JOHN GRIEG


Norske Opera

tar.. i«. o« i?, oktobr

L ^ ä r r n c n

Opera i 4 akter av Georges Bizet etter Proser Mérimées novelle samme navn. Tekst av Henri Meilhac og Ludovic

Halévy.

Bearbeidet for riksoperabruk av Jon Berle, Neil Dodd og Jens Chr. Ek. Oversettelse: Jon Berle. '• Jon Berle og Jens Chr. Ek Neil Dodd Jon Berle Andreas Dalhus og Pål Erik Olsen Gåggå Salvesen Helge Evju, Tore Dingstad Magne Mangersnes

Regi:

Musikalsk ledelse: Koreografi: Dekor: Kostymer: Repetitører:

Kormester:

Carmen, en sigøynerske: Don José, korporal: Escamillo, tyrefekter: Michaéla, bondepike: Zuniga, kaptein: Frasquita, sigøynerske: Mercedes, sigøynerske: Dancairo, smuglersjef: Remendado, smugler: Lillas I'as lia, krovert: Ed fjellfører:

Torhild Staahlen Olav Hyan - gjest Terje Stensvold Kjersti Ekeberg John Brungot Toril Carlsen Torill Eriksen Arild Eriksen Ronald Rørvik Jon Berle Alf Pedersen

Sigøynere, soldater, smuglere og innbyggere i Sevilla:

Bergen Domkantori

Musikselskabet Harmonien's orkester

Hospiterende regiass.: Inspisient og tuineleder: Sufflør: Sceneansvarlig: Scene- og rekvisitter: Lysansvarlig: Kostymeansv.: Sminke/frisør:

Eve Lund Poul Gnatt Eve Lund Knut Snellingen Helge Johansen Jaques Alary Anne Guri Blenders Berit Andersen, Malta Arstad, Pamela Frimann, Alfons Kleven/.

Forestillingen begynner kl. 19.30 og slutter ca. kl. 22.00. Pause etter 2. akt.


Y Y Musikseiskabet.

Harmonien 23. Oktober 1980 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Paavo Rautio SOLIST:

Erkki Rautio, cello Rautavaara: Cantus Arcticus, konsert for fugler (f 1928) og orkester, op. 61 The Bog Melancholy Swans Migrating tilegnet Urho Kekkonen

Sallinen: (f. 1935)

Konsert for cello og orkester Il modo variable-quasi marcia funèbre Allegro - Presto - Prestissimo Solist: Erkki Rautio

Dvorak:

(1841-1904)

Symfoni nr. 7, d-moll, op. 70 Allegro maestoso Poco adagio Scherzo - Vivace Finale-Allegro


BØNES SKOLEORKESTER KONSERT I GRIEGHALLEN, 26. oktober, kl. 18.00 Det blir to orkesteravdelinger med verker av bl.a. Mussorgskij, Purcell, V e r d i , Aafløy og Svendsen og en solistavdeling med verker av Krammer, Haydn, Wieniawski og Hindemith. Bill.salg ved i n n g a n g e n . Pris kr. 2 5 -

BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING i s a m a r b e i d med Musikselskabet «Harmonien» O n s d a g 29. oktober i Håkonshallen, kl. 19.30 TRIO fra «HARMONIEN» - JAN HOVDEN, klaver Verker av Bøddecker, Etler. Prokofieff, Brahms Billetter selges ved inngangen.

ORKESTERKONSERT I GRIEGHALLEN Konservatoriene i Stavanger, Trondheim og Bergen arrangerer o r k e s t e r s e m i n a r for sine studenter i uken 2 7 . - 3 1 . oktober. Seminaret avsluttes med orkesterkonsert i Grieghallen. Fredag 3 1 . oktober kl. 19.30 Dirigent: KARSTEN ANDERSEN Solist: ÅSTA JØRGENSEN, fiolin Hovland: Fanfare og Koral Mendelssohn: Fiolinkonsert, e-moll Dvorak: Symfoni nr. 8, G-dur Billetter i Grieghallens billettkontor - kr. 2 0 - , 2 5 - og 3 0 -

Tors

nserten

neste u k e : 30. o k t o b e r Dirigent: Witold Lutoslawski Solist: J o h n Shirley-Quirk, baryton Lutoslawski: Musique funèbre *Les espaces du sommeil, for baryton og orkester Konsert for orkester. Konserten gis i samarbeid med Norsk Rikskringkasting A.S JOHN GRIEG


BERGENS

KAMMERMUSIKKFORENING STIFTET 1935 Sesongen 1980—1981 Soirée nr. 262

MUSIKALSK SOIRÉE ONSDAG

29. OKTOBER

1980 kl. 19.30

HÅKONSHALLEN

JUL Dette program gjelder som adgangstegn. Garderobeplikt


Program Medvirkende: Jan Hovden, klaver, Stephen Penny, fiolin, Jan Høye, fagott, Norman Jansen, horn.

Boddecker: 1615-1683

Sonate Sopra «LM Monica» fra «Sacra Partitura» 1651. Fi-Fa-Kl 2. gang i BK. Sist 12/10-66

Prokofieff: 1891-1953 •

Sonate for klaver nr. 1, f-moll

Etler: 1913-1973

Sonate for fagott og klaver

1. gang i BK

1. gang i BK Moderately slow Fast Slow Fast Pause

Brahms: 1833-1897

Trio for klaver, fiolin og horn, Ess-dur, op. 40 5. gang i BK. Sist 1/10-69 Andante Scherzo: Allegro Adagio mesto Finale: Allegro con brio

Konserten gies i samarbeid med Musikselskabet «Harmonien». Når våre medlemmer selv ikke har anledning til å overvære våre konserter, setter vi pris på at adgangstegnene gies til slekt eller venner, som således kan få interesse for foreningen. En ganske spesiell attraksjon i Bergens musikkliv denne sesong er Jan Henrik Kaysers presentasjon av samtlige Beethovens klaversonater med 20 pianister. Serien anbefales på det varmeste! 4/1125/11/16/12-80. 4 konserter vår 1981.


Y Musikselskabet

T

#

Harmonien 30. oktober 1980 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Witold Lutoslawski SOLIST:

John Shirley-Quirk,

baryton

Verker av Lutoslawski: Musique funèbre (f. 1913)

Prolog Metamorfoser Apogeum Epilog

* Les espaces du sommeil, for baryton og orkester Solist: John Shirley-Quirk

Konsert for orkester 1. Intrata Allegro maestoso 2. Capriccio notturno e arioso Vivace 3. Passacaglia toccata e corale Andante con moto Konserten gis med støtte fra Banksjef C. J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien».


T

T

Masikselskabet

#

Harmonien II

6. november 1980 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Eva Knardahl Mozart: (1756-1791)

Konsert for klaver og orkester, nr. 24, c-moll, KV 491 Allegro Larghetto Allegretto Solist: Eva Knardahl

Bruckner: Symfoni nr. 6, A-dur (1824-1896)

Majestoso Adagio Scherzo Finale


T

Y Musiksdskabet,

Harmonien Lørdagsmatiné 8. november 1980 kl. 12.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Eva Knardahl, klaver Mozart:

«Don Giovanni», ouverture

(1756-1791)

Liszt: (1811-1886)

Schubert: (1797-1828)

Konsert for klaver og orkester, nr. 1, Ess-dur Allegro maestoso Quasi adagio Allegretto vivace - Allegro animate Allegro marciale animate Solist: Eva Knardahl

Symfoni nr. 8, h-moll (Den ufullendte) Allegro moderato Andante con moto

Svendsen: Norsk rapsodi nr. 4, op. 22 (1840-1911)


Ole Bull i ord og toner ved hundreåret for hans død presentert av Den Nationale Scene og Musikselskabet «Harmonien», DNS, Hovedscenen, tirsdag 11. november kl. 19.30

Medvirkende: Sigbjørn Bernhoft-Osa, hardingfele Terje Tønnesen, fiolin Frode Sævik, fiolin Gro Sandvik, fløyte Turid Kniejski, harpe/klaver Resitasjon: Rolf Berntzen Pelle Christensen Grethe Selius Musikselskabet «Harmonien»s Orkester, dirigent Karsten Andersen Programopplegg og kommentarer: Carl O. Gram Gjesdal

DEN NATIONALE SCENE/MUSIKSELSKABET «HARMONIEN»


FØRSTE A V D E L I N G «I ensomme Stunde...» Ole Bull: L a Melancholie.

Terje Tønnesen, fiolin solo.

Marcus Monrad: «I ensomme Stunde». Utdrag.

Pelle Christensen, resitasjon.

Ole Bull/Johan Svendsen: «I ensomme Stunde».

Orkesteret. Solist: Terje Tønnesen.

Den 23. august 1880 Edvard Griegs tale ved Ole Bulls grav.

Rolf Berntzen leser.

Edvard Grieg: «Solfager og Ormekongen». Fra Norske Folkeviser og Dandse, opus 17. Fra Bjørnstjerne Bjørnsons tale ved Ole Bulls grav.

Turid Kniejski, klaver.

Rikard Nordraak: «Valse caprice».

Turid Kniejski, klaver.

Fra Johan Bøghs prolog til Teatrets minneforestilling for Ole Bull. Ole Bull: Notturno.

Pelle Christensen leser.

Grethe Selius, resitasjon. Frode Sævik, fiolin. Turid Kniejski, klaver.

Bergen — Valestrand — og verden Niccolo Paganini: Sonatine.

Frode Sævik, fiolin. Turid Kniejski, klaver.

«Sylkje-Per», feleslått opptegnet etter Ole Brakvatn på Valestrand.

Sigbjørn Bernhoft-Osa, hardingfele.

Niccolo Paganini: Caprice nr. 24.

Terje Tønnesen, fiolin.

Ole Bull — Myllarguten og Mozart Johan Sebastian Welhaven: «Møllergutten». Torgeir Augundson (Myllarguten): Halling. Møte mellom Ole Bull og Myllarguten — og Mozart.

Grethe Selius, resitasjon. Sigbjørn Bernhoft-Osa, hardingfele. Terje Tønnesen, fiolin. Sigbjørn Bernhoft-Osa, hardingfele.


Dikterord til Ole Bull Ole Bull: Barcarole.

Gro Sandvik, fløyte. Turid Kniejski, harpe. Resitatorer : Grethe Selius. Rolf Berntzen. Pelle Christensen.

Henrik Wergeland: «Norge til Amerika», 1843. Utdrag. H . G. Longfellow: «Tales of a Wayside Inn», 1868, oversatt av Zinken Hopp. Utdrag. Aasmund Olavsson Vinje: Epigram, 1858. Jonas Lie: «Til syttiårsdagen», 1880. John Paulsen: «Ole Bull», 1880. Utdrag. Ole Bull: Adagio fra fiolinkonsert i E-moll.

-

Solist: Terje Tønnesen.

PAUSE

ANNEN AVDELING Rikard Nordraak: «Purpose» fra musikken til Bjørnsons «Maria Stuart» Sigmund Torsteinson: Prolog ved hundreåret for Ole Bulls Teater, 1950.

Resitatorer : Grethe Selius. Rolf Berntzen. Pelle Christensen.

Ole Bull: Fantasi og variasjoner over et tema av Bellini.

Solist: Terje Tønnesen.

Ole Bull/Johan Svendsen: «Sætergjentens Søndag»

Solist: Terje Tønnesen.

Finale.


Musikselskabet.

Harmonien r

r

Torsdagskomerten 13. november 1980 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Felicity

Palmer,

sopran

'Mendelssohn:

Hebridene, ouverture

Haydn:

S y m f o n i n r . 8 8 , G-dur PAUSE 5 Wesendoncklieder

Wagner :

1. 2. 3. 4. 5.

Maurice Ravel: 1875-1937)

Der Engel Stehe s t i l l Im T r e i b h a u s Schmerzen Träume Solist:

Felicity

Rhapsodie Espagnole Prélude é la nuit Malaguena Habanera Feria

Konserten gis med støtte fra Banksjef C. J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien» fr Første gang i «Harmonien»

Palme:


BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING onsdag 19. november, kl. 19.30 i HÅKONSHALLEN Manuela Wiesler, fløyte Julian Dawson-Lyell,

klaver

Verker av Mozart, Schubert, Enesco, Bartok, Martinu og Francaix

Konserten gis i samarbeid med Rikskonsertene.

ToFsdagskowerte neste uke: 20. november

Den berømte AMADEUSKVARTETTEN besøker «Harmonien» Program: Haydn: Kvartett nr. 1 i C-dur fra op. 74 Bartok: Kvartett nr. 6 Schubert: Kvartett, a-moll, op. 29


T

Y Musikselskabet,

Harmonien 20. november 1980 kl. 19.30 i Grieghallen

AMADEUS-KVARTETTEN Norbert Brainin, 1. fiolin, Siegmund Nissel, 2. fiolin, Peter Schidlof, bratsj og Martin Lov ett, cello.

Joseph Haydn: (1732-1809)

*Strykekvartett nr. 1, C-dur, op. 74 Allegro moderato Andantino grazioso Menuetto: Allegretto Finale: Vivace

Béla Bartok: (1881-1945)

• Strykekvartett nr. 6 Vivace Marcia Burletta Mesto

Franz Schubert: Strykekvartett, a-moll, op. 29 (1797-1828)

Allegro rna non troppo Andante Menuett Allegro moderato

* Første gang i «Harmonien»


Y

T

Musikselskabet.

Harmonien Torsdagslwnseifen 27. november 1980 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Thomas Sanderling SOLIST:

Gro Sandvik, fløyte Werner Egk: (f. 1901)

Fransk suite etter J. P. Rameau for stort orkester Le rappel des rondeau Gigue en rondeau Les tendres plaintes Vénitienne Les tourbillons

W. A. Mozart:

Andante for fløyte og orkester, C-dur, KV 315 Solist: Gro Sandvik

(1756-1791)

André Jolivet: (f. 1905)

* Konsert for fløyte og strykeorkester Andante cantabile Allegro scherzando Largo - Allegro risoluto Solist: Gro Sandvik

Johannes Brahms: Symfoni nr. 1, c-moll (1833-1897)

Un poco sostenuto - Allegro Andante sostenuto Un poco allegretto e grazioso Adagio - Piu andante - Allegro non troppo

* Første gang i «Harmonien»

ma con brio.


T

Y Masiksciskabct.

Harmonien Lordagsmatiné 29. november 1980 kl. 12.30 i Grieghallen

Kammerorkester fra «Ungdomssymfonikerne» Leder og solist:

Lars Erik ter Jung

J. S. Bach:

Ricercare fra «Das Musikalische Opfer»

(1685-1750)

W. A. Mozart:

Divertimento, D-dur, KV 136

(1756-1799)

A l l e g r o - Andante - P r e s t o

Arne Nordheim: Largo fra 1956 (f. 1931)

Joseph Haydn: (1732-1809)

Konsert for fiolin og orkester, G-dur Allegro moderato Adagio Allegro Solist: Lars Erik ter Jung

Dag Wiren: (f. 1905)

Bela Bartok: (1881-1945)

Serenade for strykeorkester Preludium - Andante Scherzo - M a r c i a

Rumenske folkedanser

espressivo


Y Y Musiksclskabet

#

Harmonien Tomlagskonserten 4. desember 1980 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Russian Raytscheff SOLIST:

Geir Henning Braaten, klaver y

I—Ir*kr* r*

ir

>

O

v-t

o

+ n n

Ludwig van Beethoven: Konsert for klaver og orkester, nr. 2, B-dur op. 19.

(1770-1827)

Allegro con brio Adagio Rondo - Molto allegro Solist: Geir Henning Braaten

Gustav Mahler:

(1860-1911)

Symfoni nr. 1, D-dur (Titan) Langsam - Immer sehr gemächlich Kräftig, bewegt Feierlich und gemessen Stürmisch, bewegt


T

r

Musikselskabet

#

Harmonien

kstrakonsert - onsdagdesember 10. 1980 Torsdagskonserten - n . desembe kl. 19.30 i GRIEGHALLEN

MRIGENT:

Carsten Andersen JOLISTER:

Siv Wennberg, sopran Else Paaske, ait. Ryland Davies, tenor Willard White, bass «HARMONIEN»S KOR OG ORKESTER Korinstruksjon: Magnar Mangersnes STUDENTERSANGFORENINGEN Korinstruksjon: Kjell Leikvoll

I BERGEN

Ludwig van Beethoven: Symfoni nr. 9, d-moll, opus 125, (1770-1827) med slutningskor over Schillers ode «An die Freude» Allegro ma non troppo Molto vivace Adagio molto e cantabile Presto. Finale med soli og kor

Konsertene gis med støtte fra Banksjef C. J. Ege og hustru Elisa's Fond til Musikselskabet «Harmonien».


Rudolf Steinerskolen og Collegium Musicum K o n s e r t i K o r s k i r k e n tirsdag 16. desember, kl. 19.30 Lars Erik Larsson: Forkledd Gud J. S. Bach: Kantate 140, Wachet auf

JOHANN STRAUSS GALA

Ef Strauss-program

med ballett, sang og feiende

wienermusikk.

T O R S D A G 18. DESEMBER I GRIEGHALLEN KL. 19.30 Billettsalg fra 9.12 i Grieghallens billettkontor. Forhåndssalg til a b o n n e n t e r 6 . o g 8.12. Bill. å k r 5 0 - , 6 0 , - o g 70,-.

"FAMILIE - NYTTÅRSKONSERT Lørdag 3. januar kl. 12.30 i Grieghallen

«Harmonien»s orkester, dirigent: Karsten Andersen Bønes Skoleorkester, leder: Hans Jakob Netland Solister: Margrethe Willassen, cello - Frode Sævik, fiolin - Turid Kniejskij o g Siri Nome, klaver Etter konserten av ca. 1 times varighet blir det gang rundt juletreet. Julenissen kommer. Billettsalg fra 16.12 i Grieghallens Billettkontor Forhåndssalg til abonnenter 13. o g 15.12. Bill. å kr 2 5 - for voksne, kr 2 0 - for barn.

BALL I GRIEGHALLEN til inntekt for musikernes

øvingsrom

LØRDAG 24. JANUAR KL. 20.00 «Harmonien»s Musikere spiller n o n stop moderne dansemusikk, w i e n e r m u s i k k o g gammeldans. Det blir anledning til å kjøpe forf r i s k n i n g e r og enkel mat. Billettsalg f r a 16.12 i Grieghallens billettkontor. Forhåndssalg for a b o n n e n t e r 13. o g 15.12. Bill. å kr 1 2 0 - s o m inkluderer en forfriskning ved ankomst.

Torsdcigskonsert første konsert i 1981 - 8. januar kl. 19.30 Dirigent: Nicholas Braithwaite Solister: Tove Bekken, fiolin - Helga Steen, bratsj - Steinar Hannevold, o b o - J a n Høye, fagott Edvard Fliflet Bræin: Konsertouverture, nr. 2 Hilding Rosenberg: Symphonie concertante for fiolin, bratsj, obo, fagott og orkester Beethoven: Symfoni nr. 6, F-dur (Pastorale) A.S JOHN GRIEG


r

T

Masiksclskabct

#

Harmonien Torsdag - 1 8 . desember i Grieghallen kl. 19.30

Johann Strauss Gala THE JOHANN STRAUSS ORCHESTRA Jack Rothstein, leder og fiolinsolist Laureen Livingstone, sopran THE JOHANN STRAUSS DANCERS Geraldine Stephenson, koreografi


Johann Strauss d.y. (1825-1899)

Accelerationen Ägyptischer Tanz Tritsch-Tratsch Polka Frühlingsstimmen Die Tänzerin Fanny Ellsler Draussen in Sievering

Laureen Livingstone, sopran Jack Rothstein

Fiolinsolo:

Johann Strauss d.y.:

Morgenblätter

Johann Strauss d.e.

Cachucha galop

(1804-1849)

med The Johann Strauss Dancers

Radetzky March PAUSE

Eduard Strauss:

Jahn frei

(1835-1916)

Johann Strauss d.e.: Kettenbruke Waltz Joseph Strauss:

Ohne Sorgen

(1827-1870)

Johann Strauss d.y.: Casanova

Nonnenchor und Laura's Lied

Die Fledermaus

Adele's Arie aus 2. Akt

Fiolinsolo:

Laureen Livingstone, sopran Jack Rothstein

Johann Strauss d.y.: Fata Morgana, Polka-Mazur Johann Strauss d.e.: Zampa Galop Johann Strauss d.y.: An der schönen, blauen Donau

med The Johann Strauss Dancers


I Harmonien T

r

Musikselskabet.

FamUk-Nyttårskonsert med gang rundtjuletreet i GRIEGHALLEN LØRDAG 3. JANUAR 1981 - kl. 12.30

MEDVIRKENDE:

Musikselskabet «Harmonien»s orkester DIRIGENT: KARSTEN

ANDERSEN

Bønes skoleorkester LEDER:

HANS JAKOB

NETLAND

MARGRETHE WILLASSEN, cello TURID KNIEJSKI, klaver SIRI NOME, klaver FRODE SÆVIK, fiolin


Modest Mussorgskij: Fra «Bilder fra en utstilling» Den store porten i Kiev Bønes skoleorkester

(1839-1881) arr.: David Stone

Helge Aaf løy:

3 norske danser

(f. 1936)

Halling Gangar Spingar Bønes skoleorkester

Jean Sibelius: (1865-1957)

Alla Marcia fra «Karelia-suiten» Bønes skoleorkester og «Harmonien»s orkester

Camille Saint-Saéns: Allegro appasionata (1835-1921)

Solist: Margrethe Willassen, cello

Fra «Dyrenes karneval»

Introduksjon og løvens marsj Høner og haner Skilpadder Elefanten Eselet Fuglene Svanen Finale Solister: Turid Kniejski, klaver - Siri Nome, klaver

Sverre Bergh:

Potpurri over Barnesanger f ra Bergen

(f. 1915)

Henri Vieuxtemps: (1820-1881)

Polonaise, G-dur Solist: Frode Sævik, fiolin

FELLESSANG: DEILIG ER JORDEN Etter konserten blir det gang rundt juletreet i foajeen. Bønes skoleorkester spiller julesanger i arr. av Helge Aafløy. A.S JOHN GRIEG


Torsdagskonserten 8. januar 1981 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Nicholas Braithwaite SOLISTER:

Tove Bekken . fiolin Helga Steen , bratsj Steinar Hannevold . obo Jan Høye, fagott

Edvard Fliflet Bræin:

Konsertou vertu re, op. 2

1924-1976

Hilding Rosenberg: f. 1892

• Symphoni concertante for fiolin, bratsj, obo, fagott og orkester Allegro vivace-Andante molto a ba I lata Molto moderato - Allegro vivace Solister: Tove Bekken, Helga Steen, Steinar Hannevold, Jan Høye

Ludwig van Beethoven: 1770-1827

* Første gang i «Harmonien»

Symfoni nr. 6, F-dur (Pastoralesymfonien) Allegro ma non troppo Andante molto mosso Allegro Allegro-Allegretto


Y Y Musikselskabet.

Harmonien

-

15. januar 1981 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Nicholas Braithwaite SOLIST:

Felicity Lott, sopran William Hurlstone:

• Variasjoner over en svensk vise

1876-1906

Hector Berlioz: 1803-1869

Nuits d'été (Sommernetter), op. 7 Villanelle Le Spectre de la rose Sur les lagunes Absence Au cimetière L'île inconnue Solist: Felicity Lott, sopran

PAUSE

W. A. Mozart: 1756-1791

* Første gang i «Harmonien»

Symfoni nr. 41, C-dur, KV 551 (Jupiter) Allegro vivace Andante cantabile Menuetto (Allegretto) Molto Allegro


NYTTÅRSBALLET til inntekt for musikernes øvingsrom finner sted i GRIEGHALLEN LØRDAG 17. JANUAR, KL. 20.00 «Harmonien»s musikere spiller non stop w i e n e r m u s i k k , moderne dansemusikk o g gammeldans. Salg av forfriskninger o g enkel mat. Billettsalg fra 16.12. i Grieghallens billettkontor. Forhåndssalg for abonnenter 13. og 15.12. Bill. å kr. 120,-som inkluderer en forfriskning ved ankomst. A.S JOHN GRIEG


COLLEGIUM MUSICUM Konsert i Håkonshallen tirsdag 20. januar kl. 19.30 Acapella-avdeling Mozart: Divertimento nr. 17, D-dur, KV 334 Pergolesi: Magnificat for kor, soli og orkester Dirigent: Rolf Sævik

BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING DE UNGES KAMMERKONSERT O n s d a g 2 1 . januar kl. 19.30 i Terminus Hall Bill. ved inngangen

Torsdcigskonseiie neste uke: 22. januar Dirigent: Karsten Andersen Solist: J o a q u i n Achucarro, klaver Stravinskij: Petrusjka Brahms: Konsert for klaver og orkester, nr. 1, d-moll

EKSTRAKONSERT I GRIEGHALLEN Lørdagsmatiné - 24. januar 1981 - kl. 12.30 til inntekt for musikernes øvingsrom i Grieghallen. Dirigent. Karsten Andersen Arve Tellefsen spiller Mendelssohns fiolinkonsert. Musikselskabet «Harmonien»s orkester fremfører ellers verker av Fliflet Bræin, Tsjaikovskij og Johan Strauss d.y.. Bill. å kr. 5 0 - , 6 0 - o g 70 -iGrieghallensbillettkontor J.G.


Y Y Musiksclskabet

#

Harmonien 22. januar 1981 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen

SOLIST:

Joaquin Achucarro, klaver IgorStravinskij: (1882-1971)

Petrusjka, ballettsuite

1. billede: Karnevalsfest Taskenspillerens teater Russisk dans 2. billede: Hos Petrusjka 3. billede: Ballerinas dans Petrusjkas entre

Johannes Brahms: (1833-1897)

Slagsm책l mellom Petrusjka og maureren Ballerina flykter

4. billede: Karnevalsfest Ammenes dans Kuskenes dans De maskertes dans

Konsert for klaver og orkester nr. 1, d-moll. op. 15 Maestoso Adagio Rondo - allegro non troppo

Solist: Joaquin Achucarro


smatine

24. januar 1981 kl. 12.30

Til inntekt for musikernes øvingsrom i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen

SOLIST:

Arve Tel lefsen , fiolin Edvard Fliflet Bræin:

Konsertouverture, op. 2

1924-1976

Peter Tsjaikovskij: 1840-1893

Fra Nøtteknekkersuiten, op. 71 a Marsj Sukkertøyfeenes dans Trepak (Russisk dans) Kinesisk dans Rorf lø /tenes dans Blomstervals

Johann Strauss dy.:

Lyn og torden, polka

1825-1899

Joseph og Johann Strauss d.y. Pizzicatopolka Johann Strauss d.y.:

Perpetuum mobile

F. Mendelssohn-Bartholdy:

Konsert for fiolin og orkester, e-moll, op. 64

1809-1847

Allegro molto appassionata Andante Allegretto non troppo - allegro molto vivace Solist: Arve Tellefsen


T

Y Musiksclskubet

#

Harmonien

m

29. Januar 1981 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen

SOLISTER:

Vâclav Hudecek, *>«.. Edith Thal laug, mezzosopran György Melis, bass Antonin Dvofåk: Konsert for fiolin og orkester, a-moll, op. 53 (1841-1904)

Allegro ma non troppo Adagio ma non troppo Allegro giocoso, ma non troppo Solist: Våclav Hudeéek

Bela Barték: (1881 -1945)

Ridder Blåskjeggs borg, op. 11 Opera i en akt, konsertfremførelse (synges på ungarsk) Solister: Edith Thallaug, Gyorgy Melis

Konsertene gis med støtte fra Banksjefe. J. Ege og hustru Elisa's Fond til Musikselskabet «Harmonien».


Y Y Musiksclskabet.

Harmonien Tomlagskoiiserten 5. februar 1981 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Vladimir Fedoseev SOLISTER:

Tore Erlandsen . klarinett Per Hannevold , fagott Modest Mussorgskij: (1811-1896)

Richard Strauss: (1864-1949)

«En natt på Blokksberg» (Heksesabbat) •Duett concertino for klarinett, fagott, strykere og harpe. Allegro moderato - Andante - Largo Solister: Tore Erlandsen, klarinett Per Hannevold, fagott

Sergej Prokofieff: (1891-1953)

* Første gang i «Harmonien».

Symfoni nr. 6, Allegro moderato Largo Vivace

ess-moll

opus 111


R

Y Masikscîskabct

#

Harmomen

Lørdagsmatiné

7. februar 1981 kl. 12.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Vladimir Fedoseev

SOLIST:

Frøydis Klausberger, sopran Michail Glinka:

«Russlan og Ludmilla», ouverture

(1804-1857)

Giuseppe Verdi: (1813-1901)

Sergej Prokof ieff :

«Fra Trubaduren»: Leonoras arie fra 1. akt (Yacea la notte placida) Leonoras arie fra 4. akt (D'amor sull'ali rosee) Løytnant Kije, suite ^ 2

(1891-1953)

Felix Mendelssohn: (1809-1847)

Wolfgang A. Mozart: (1756-1791)

Johann Strauss d. y. (1825-1899)

Jean Sibelius: (1865-1957)

R o m

c e

3 Kijés Wedding

«Hebridene», ouverture ^ Troika 5 The B u r i a l o f Kijé

Donna Anna resitativ og arie fra «Don Giovanni»: «Crudele! Ah no, mio bene» Czårdås fra «Flaggermusen» Finlandia


MUSIKK-FORUM AKTIVITETER I FEBRUAR: 8.2. kl. 19.30 i Grieghallen Storsalens Minikor. Dir.: Trond Andersen Gunstein Draugedalen, baryton Jens Harald Bratlie, klaver 10. og 11.2. kl. 19.30 i Grieghallen RUSSISKE BALLETTSTJERNER 11.2. kl. 19.30 i Håkonshallen Wenche Aukner, sopran Dagfinn Bøe, baryton Audun Kayser, klaver Bill. til Grieghallen selges i Grieghallens bill.kontor, og til Håkonshallen v/inngangen.

Torsdogpkonserte neste uke: 12. februar Dirigent: Vladimir Fedoseev Solist: Erling Bløndal Bengtsson, cello Boris Tsjaikovskij: Tema og 8 variasjoner Ketil Hvoslef: Konsert for cello og orkester, nr. 1 - C-dur Sjostakovitsj: Symfoni nr. 15

J.G.


Y Y Musiksdskabet.

Harmonien

m

12. februar 1981 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Vladimir Fedoseev SOLIST:

Erling Bløndal Bengtsson, ce.. Boris Tsjaikovskij: p. ms)

•Tema og 8 variasjoner for symfoniorkester

Ketil Hvoslef:

Konsert for cello og orkester (1976)

1 9 3 9

)

Solist: Erling Bløndal Bengtsson

PAUSE

Dmitrij Sjostakovitsj: (1906-1975)

* Første gang i «Harmonien»

*Symfoni nr. 15, op. 141 Allegretto Adagio Allegretto Adagio

0


COLLEGIUM MUSICUM mandag, 16. februar i Håkonshallen, kl. 19.30 Dirigent. Rolf Sævik Solister: Terje N. Johannessen, fiolin Michael Smith, bratsj J. C. Bach: Sinfonia, B-dur W. A. Mozart: Sinfonia Concertante, Ess-dur, KV 364 for fiolin og bratsj J. Haydn: Symfoni nr. 83, g-moll Billetter ved inngangen.

BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING Konsert i Håkonshallen - onsdag 18. februar kl. 19.30 MUNCHENER BARYTON TRIO med verker av Haydn. Billetter ved inngangen

Torsdagskonserte neste uke: 19. februar Dirigent og solist:

PHILIPPE ENTREMONT Bach: Konsert for klaver og orkester, f-moll Beethoven: Konsert for klaver og orkester, nr. 1, C-dur Prokofieff: Utdrag fra «Romeo og Julie» Ravel: Bolero A.S JOHN GRIEG


T

T

Musiksclskiibct.

Harmonien ToMagpIwnserten 19. februar 1981 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT OG SOLIST:

Philippe Entremont

Johann Sebastian Bach: Konsert for klaver og orkester, f-moll (1685-1750)

Ludwig van Beethoven: (1770-1827)

Allegro moderato Largo Presto

Konsert for klaver og orkester, nr. 1, C-dur, op. 15. Allegro con brio Largo Rondo (Allegro)

Sergej Prokofieff: (1891-1953)

Maurice Ravel:

Utdrag fra «Romeo og Julie», op. 64 Slektene Montague og Capulet Den unge Julie Masker Romeo og Julie (Balkongscenen) Tybalts død

Bolero

(1875-1937) Konserten gis med støtte fra Banksjef C. J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien».


Y Y Musikselskiibct.

Harmonien Tomlagslwiiscrten 26. februar 1981 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Britt-MarieAruhn, sopran

W. A. Mozart:

Adagio og fuge for strykere, c-moll, KV 546

(1756-1791)

W. A. Mozart:

*«Voi avete un cor fidele», KV 217 Solist: Britt-Marie Aruhn

Joseph Haydn:

«Scena di Berencie» Solist: Britt-Marie Aruhn

(1732-1809)

PAUSE

Gustav Mahler:

Symfoni nr. 4, G-dur

(1860-1911)

Heiter, bedächtig In gemächlicher Bewegung Ruhevoll (Poco adagio) Sehr behaglich

Solist i siste sats: Britt-Marie Aruhn * Førstegang i «Harmonien»


I samarbeid med MUSIKK FORUM besøker ROGALAND TEATER Bergen fredag 27. februar og lørdag 28. februar kl. 19.30 i Grieghallen med forestillingen «CIRKUS»

Billettsalg i Grieghallen -Tlf. 23 21 25. Bill. kr. 45 - og 65,-. Barn kr. 25,-og 45,-.

neste uke: 26. februar Dirigent: Karsten Andersen Solist: Britt-Marie A r u h n , sopran Mozart: Adagio og fuge for strykere, c-moll, KV. 546 Mozart: «Voi avete un cor fidele», KV. 217 Haydn: «Scena di Berenice» Mahler: Symfoni nr. 4, G-dur A.S JOHN GRIEG


MUSIKK FORUM Recital i Grieghallen mandag 2. mars 1981 - kl. 19.30 Dmitrij Alexejev, klaver Bill å kr. 3 0 - , 4 0 - o g 5 0 - s e l g e s i Grieghallens billettkontor

BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING Grand Café, o n s d a g 4. mars 1981 - kl. 19.30 WARSCHAUER STREICHQUARTETT, Polen spiller strykekvartetter av: Janacek, Bacewicz og Ravel.

Konserten gis i samarbeid med Rikskonsertene. Bill v/inngangen.

Torsdagskonsert neste uke: 5. mars Dirigent: Karsten Andersen Solister: Dylana Jenson, fiolin -Bjørn lanke, kontrabass

MagnarÅm:

«på glytt» . . . Konsert for kontrabass og orkester Sibelius: Symfoni nr. 7, C-dur Tsjaikovskij: Konsert for fiolin og orkester, D-dur


Adgangstegn t i l pensjonistkonserten i Grieghallen tirsdag 3. mars k l . 13.15 D i r i g e n t : Karsten Andersen PROGRAM: Allan Johanson:

Holmenkollmarsj

John W . B r a t t o n :

Teddybjørnens u t f l u k t

Geirr Tveitt:

Fra « H u n d r a d Folketoner frao Hardanger»

Peter Tsjaikovskij:

Andante Cantabile

Sverre B e r g h :

« I n n te vegge»

Frederick L o e w e :

Melodier fra « M y fair Lady»

Johan Svendsen:

Festpolonese, op. 12

Unummererte plasser.

Vær ute i g o d tid!

Nr.

1408


Y Y Masikselskiibct.

Harmonien Torsdagskoiiserteii 5. mars 1981 kl. 19.30 i Grieghallen.

DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLISTER:

*o lûnoAn Dy lana Jenson, fiolin Bjørn lanke, kontrabass ._ JlagnarÅm: Ii952)

* * «på glytt» og orkester.

Konsert for kontrabass Solist: Bjørn lanke

Jean Sibelius: (1885-1957)

Symfoni nr. 7, C-dur, op. 105, i en sats. Adagio - Vivacissimo Adagio-Allegro

Peter Tsjaikovskij: Konsert for fiolin og orkester, D-dur, op. 35. (1840-1893)

Allegro moderato Andante (Canzonetta) Finale (Allegro vivacissimo) Solist: Dylana Jenson

* * Urfremførelse


Y Y Masikselskabct.

Harinonxen Konsert i Voss Kino Fredag 6. mars 1981 kl. 19.30

DIRIGENT:

Karsten Andersen

SOLIST:

Lars Kristian Brynildsen , klarinett «Harmonien »s orkester

Johan Svendsen:

Norsk rapsodi nr. 3

(1840-1911)

Bernhard Molique: Concertino for klarinett og orkester (1802-1869)

Allegro Andante Rondo Allegro Solist: Lars Kristian Brynildsen

Geirr Tveitt: (f. 1908)

Fra «Hundrad folketoner frao Hardanger» Velkommen med æra Flyteljod Fagraste viso pao Joræ

Bedrich Smetana:

Syrgjeleg song um ein tom brennevinsdunk Langeleiklåt

Moltor og myrabær

Hastverksbrudlaup

Å naoe meg no fø mi tusta

Storskrytarstev

Moldau

(1824-1884)

Billett kr. 2 0 -

Skoleungdom kr. 15,-


Harmonien Torsdagslwnserten 12. mars 1981 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Mend i Rodan

SOLIST

Ji i r t LS*-\\ Audun Kayser, klaver if~L*~\y

David Monrad-Johansen: Symfoniske variasjoner og fuge 11888-1974) for orkester, op. 23.

Bela Bartok:

Rapsodi for klaver og orkester, op. 1.

(1881-1945)

bmitrij Sjostakovitsj: (1906-1975)

Solist: Audun Kayser

Symfoni nr. 9, Ess-dur, op. 70 Allegro Moderato Presto Largo Allegretto


Harmonien

Lordagsmatiné 14. mars 1981 kl. 12.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Mend i Rodan SOLIST:

Anne Britt Sævig,

cello

Johann Sébastian Bach: Brandenburgerkonsert nr. 3, G-dur, for strykeorkester

(1685-1750)

Allegro moderato Allegro

Peter Tsjaikovskij: (1840-1893)

Variasjoner over et rokokotema for cello og orkester Solist: Anne Britt Sævig

Wolfgang A. Mozart: (1756-1791)

Symfoni nr. 40, g-moll. KV 550 Allegro molto Andante molto Andante Menuetto Allegro assai

A.S JOHN GRIEG


Y w Musikselskabet

#

Harmonien 19. m a r s 1981 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Mendi Rodan

SOLIST:

Leo Berlin, fiolin Paul Hindemith:

(1895-1963)

Symfoni ÂŤMathis der MalerÂť Englekonsert Gravlegging St. Antonius' fristelse

Lars-Erik Larsson: Konsert for fiolin og orkester, op. 42 (f. 1908)

Moderato Andante pastorale Lento-allegro molto Solist: Leo Berlin

Maurice Ravel: (1875-1937)

Daphnis et Chloe, suite nr. 2 Daggry Pantomime Alle danser


T

Y Musikselskabet

#

Harmonien Torsdagskonserten 26. mars 1981 k l . 19.30 i Grieghallen

Harmoniens Kammergruppe -75

Steinar Hannevold, obo Lars K. Brynildsen, klarinett Catherine Milliken, obo Tore Erlandsen, klarinett Fred Johannesen, horn Jan Høye, fagott Leiv Amundsen, horn Per Hannevold, fagott Tor Ivar Andreassen, kontrabass Johann Nepomuk Hummel: Oktett Partita Ess-dur (1778-1837)

2 obo - 2 klar - 2 fagotter - 2 horn - 1 kontrabass Allegro con spirito Adante piu tosto allegretto Vivace assai

Johan Kvandal: (f. 1919)

Oktett for blåseinstrumenter og kontrabass (1946) Adagio Allegro non troppo Adagio - Andantino grazioso - Adagio

Måtyås Seiber:

Serenade (1925)

(1905-1960)

2 klar - 2 horn - 2 fagotter PAUSE

Wolfgang A. Mozart: (1756-1791)

Serenade for blåseoktett og kontrabass ad lib. Ess-dur, KV 375 Allegro Menuett Adagio Menuett Allegro


Hannonien Konsert i Fjellheim - Os Fredag 27. mars 1981 kl. 19.00

DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLIST:

Lars Kristian Brynildsen . klarinett «Harmonien »s orkester

Johan Svendsen:

Norsk rapsodi nr. 3

(1840-1911)

Bernhard Molique: Concertino for klarinett og orkester

(1802-1869)

Allegro Andante Rondo Allegro Solist: Lars Kristian Brynildsen

Geirr Tveitt: (f. 1908)

Fra «Hundrad folketoner frao Hardanger» Velkommen med æra Flyteljod

Bedrich Smetana:

Syrgjeleg song um ein tom brennevinsdunk

Fagraste viso pao Joræ

Langeleiklåt

Moltor og myrabær

Hastverksbrudlaup

Å naoe meg no fø mi tusta

Storskrytarstev

Moldau

(1824-1884)

Billett kr. 20 -

Skoleungdom kr. 15,-

Nr.

348


BERGENS KAM M E R M U S I K K F O R E N I N G STIFTET 1935 Sesongen 1980—81 Soirée nr. 267

MUSIKALSK SOIRÉE O N S D A G 1. A P R I L 1981 k l . 19.30 FESTSALEN H A N D E L E N S O G SJØFARTENS H U S

Dette program gjelder som adgangstegn. Garderobeplikt


Program Medvirkende: «Harmoniens»s Oktett Håkon Gudbrandsen, (iolin, Henryk Kniejski, fiolin, Terje Torgersen, bratsj, Dagmar Kayser, cello Tor Ivar Andreassen, kontrabass. Bjørn Halvorsen, klarinett Franz Dworak, fagott, Norman Jansen, horn Vogel: 1928—

Beethoven: 1770—1827

Oktett (1970) 8 8 ' Energisch Elegisch Gejagt Meditation Gel0st (Loeker) an

B

K

Septett op. 20 3. gang i BK. Sist 9/3 -1977 Adagio—Allegro con brio Adagio cantabile Tempo di minuetto Tema con variazioni (Andante) Scherzo (Allegro molto e vivace) Andante con moto alla marcia-Presto PAUSE

Wellesz: 1885—1974

Oktett op. 67 1. gang i BK Andante—Allegretto Adagio Presto Andante con moto Allegretto

Konserten gies i samarbeid med Musikselskabet «Harmonien». V i minner om Norsk Kammermusikkforbunds sommerkurser: Nansenskolen, Lillehammer, 21 juni til 27. juni. Sund Folkehøgskole, Inderøy, Nord-Trøndelag, 29. juni til 5. juli. Den Danske Kvartet, København, instruerer og gir konserter under Inirutne. Frist påmelding: 20. april.

Sesongens siste BK-konsert: Onsdag 13. mai på Grand. Merk forandret dato. Duoen Tove Bekken, fiolin og Uri Samson, bratsj, spiller i samarbeid med Musikselskabet «Harmonien» verker av Haydn, M o zart og Martinu. I forbindelse med avslutningskonserten holdes Generalforsamling. Årsregnskap. Valg. Eventuelle forslag bes sendt intendanten. «Harmonien»s Oktett hadde sin første opptreden i B K for 5 år siden, og ved de gledelige konserter emsemblet har gitt hos oss og i andre fora senere, har besetningen stort sett vært den samme. V i har vært presentert for mange hittil nokså ukjente verker i oktett-, septett- og andre sammenhenger. Oktetten har høstet meget presseros. Den østerrikske komponist Ernst Vogel er født i mars 1928. Han har skrevet 10 større orkesterverk, 9 kammermusikkverk og en ballett. Ludvig van Beethovens store Septett op. 20 ble urfremført 2. april 1800. Det lykkelige, vakkert instrumenterte verket vant hurtig stor popularitet. Beethoven selv skal ha funnet opuset noe lettvektig, og han skal på sine eldre og mediterende dager har ergret seg over en slik kammermusikalsk «landeplage». Septetten ble bearbeidet for alle typer «husmusikk». Verket har dog svært mange musikantiske og sjarmerende kvaliteter, og også i våre dager står det ofte på programmet over hele den musikalske verden. Det er et kjerneprodukt fra mesterens første og mer uproblematiske skaperperiode. Egon Wellesz var født i Wien i oktober 1885. Han nøt stor anseelse som komponist og musikolog. Wellesz var elev av Arnold Schdnberg. Hans komposisjoner bygger, til tross for en moderne tonedrakt, på de wienerklassiske mønstre, ja, endog barokk og byzantisk tradisjon. I 1913 ble Wellesz lærer i musikkhistorie ved universitet i Wien. Fra 1933 slo han seg ned i England, og fra 1943 var han fast knyttet til Oxford University. Han komponerte 5 operaer, 4 balletter, 2 symfonier, messer, kantater og meget kammermusikk. Sistnevnte gruppe verker skriver seg først og fremst fra hans første skaperperiode. I sine 8 strykekvartetter vendte han seg i stigende grad mot atonaliteten. Ved utvidelse av den langsomme innledning til verkene skrev Wellesz femsatsig. Hans solosuiter for fløyte, obo, fagott, solosonater for fiolin og cello, er viktige kammermusikkverk.


T

-m- Musikselskabet

#

Harmonien DE UNGES KONSERT 2. april 1981 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLISTER:

Ingrid Uddu, obo Cynthia Laksesvela, fløyte Dagny Wenk-Wolff, bratsj Tommaso Albinoni: (1671-1750)

Johan Kvandal: (f. 1919)

Gunvor A. Holtlien, fiolin Hilde Leidland, sopran Øivind Aase, klaver

Konsert for obo og strykere, op. 9, nr. 2, d-moll Allegro e non presto - Adagio - Allegro Solist: Ingrid Uddu

Konsert for fløyte og strykeorkester, op. 22

Capriccio, Allegro - Aria, Adagio Cadenza - Finale, Allegro assai Solist: Cynthia Laksesvela

(1786-1826)

«Andante e Rondo ungarese» for bratsj og orkester

Christian Sinding:

Suite, a-moll, for fiolin og orkester, op. 10

Carl Maria von Weber:

(1856-1941)

Wolfgang A. Mozart:

Solist: Dagny Wenk-Wolff

Presto - Adagio - Tempo giusto

Solist: Gunvor A. Holtlien

Fra Don Juan: Vedrai carino, Zerlinas arie

(1756-1791)

Giacomo Puccini: (1858-1924)

Giuseppe Verdi:

Fra La Bohème: Musettes valsearie Fra Rigoletto: Caro nome, Gildas arie

(1813-1901)

Dmitrij Sjostakovitsj: (1906-1975)

Solist: Hilde Leidland

Konsert for klaver og orkester, nr. 2, op. 102 Allegro - Andante - Allegro

Solist: Øyvind Aase


Y Y Musikselskabet.

Hannomen Ekstrakonsert

9. april 1981

- f r e d a g 10. april 1981 kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Karsten Andersen SOLISTER:

Solveig Faringer, sopran Gunilla Soderstrom, it Wynford Evans, tenor Stafford Dean, bass a

«Harmonien»s kor og orkester

Korinstruksjon: Magnar Mangersnes o g Siri Nome

Medvirkende fra Bergen Domkantori Antonin Dvorak: Requiem, b-moll, opus 89 (1841-1904) 1. 2. 3. 4.

Requiem Graduale Diesirae Tuba mirum PAUSE

5. 6. 7. 8.

Quid sum miser Recordare Confutatis Lacrimosa

9. Domine Jesu 12. Pie Jesu 10. Hostias 13. AgnusDei 11. Sanctus Konsertene gis med støtte fra Banksjef C. J. Ege og hustru Elisas fond til Musikselskabet «Harmonien». Konserten fredag 10. april gis i samarbeid med Norsk Rikskringkasting.


Påskefestuken i Bergen arrangerer i tiden 11 /4-20/4-81 rundt 40 konserter, musikkandakter etc. Se detaljer i egne programhefter. Johanneskirken Palmesøndag 12. april kl. 19.30: BACH-AFTEN - i samarbeid med Musikselskabet «Harmonien» og Riks konsertene. Kantate nr. 32: Liebster Jesu, Kantate nr. 56: Kreuzstab-kantate. Orgelverker: Preludium og Fuge, A-dur, Fantasi og Fuge, c-moll. Sissel Vist Bakke, sopran, John Magnuson. baryton, Asbjørn Myksvoll, orgel Påskefestukens kor- og instrumental-ensemble. Dirigent: MagnarMangersnes Billetter ved inngangen Skjærtorsdag 16. april i Domkirken kl. 20.00: Schütz: Johannespasjonen Langfredag 17. april i Domkirken kl. 20.00: Händel: Johannespasjonen


Påskejestuken

i Bergen 1981

BAC H-AFT EN Johanneskirken Palmesøndag 12. april 1981 k l

19.30

I samarbeid med Musikselskabet Harmonien og Rikskonsertene Medvirkende:

Sissel Vist Bakke, sopran, John Magnuson, baryton, orgel, Påskefestukens kor- og Instrumentalensemble Dirigent:

Asbjørn Myksvoll,

Magnar Mangersnes

Preludium & fuge, A-dur Kantate nr. 32

Liebster Jesu, mein Verlangen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Liebster Jesu, mein Verlangen Was ist's, dass du mich gesuchet Hier in meines Vaters Stätte Ach! heiliger und grosser Gott Nun verschwinden alle Plagen Mein Gott, öffne mir die Pforten

Arie Recitativ Arie Recitativ Arie Koral

Fantasi & fuge, c-moll Kantate nr. 56

Ich will den Kreuzstab gerre tragen

1. 2. 3. 4. 5.

Ich will den Kreuzstab gerne tragen Mein Wandel auf der Welt Endlich, endlich wird mein Joch Ich stehe fertig und bereit Komm, o Tod, du Schlafes Bruder

Arie Recitativ Arie Recitativ Koral

Billetter kr. 25.—

Nr

.314


Y Y Musikselskabet

#

Harmonien 23. april kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Gerard Oskamp SOLIST:

Håkon Gudbrandsen, *>«,. Joseph Haydn: (1732-1809)

Symfoni nr. 101, D-dur, (Klokke) Adagio - Presto Andante Menuetto (Allegretto) Finale (Vivace)

PAUSE Iver Holter: (1850-1941)

Konsert for fiolin og orkester, a-moll, op. 22 Allegro, molto moderato Romance Vigoroso e vivace Solist: Håkon Gudbrandsen

Richard Strauss: Suite fra «Rosenkavaleren» (1864-1949)


COLLEGIUM MUSICUM MUSIKKLINJENS KOR -

BERGEN LÆRERHØGSKOLE

gir Konsert i KORSKIRKEN tirsdag 28. april kl. 19.30 L. Bernstein:

Chichester Psalms

J. S. Bach: Missa Brevis, F-dur Dirigent: Rolf Sævik Bill. ved inngangen.


Y Y Masikselskabet.

Harmonien 30. april kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Gerard Oskamp

SOLIST:

Håkon Austbø , klaver

Harald Sæverud:

Ouverture Appasionata, op. 2

(f. 1897)

Robert Schumann: (1810-1856)

Introduksjon og allegro appassionato, °P-

92 Solist: Håkon Austbø

Olivier Messiaen:

*Oiseaux Exotiques

(f. 1908) Solist: Håkon Austbø

PAUSE Ludwig van Beethoven: Symfoni nr. 5, c-moll, op. 67 (1770-1827) (Skjebnesymfonien) Allegro con brio Andante con moto Allegro (Scherzo) - Allegro (Finale)

' Førstegang i «Harmonien»


T

T

Musikselskabet

#

Harntomen Tbrsdagskonserlen 7. mai kl. 19.30 i Grieghallen

DIRIGENT:

Walter Hornsteiner SOLISTER:

Kåre Bjørkøy , tenor Norman Jansen . horn

Franz Liszt:

«Mazeppa» - symfonisk dikt, nr. 6.

(1811-1886)

Benjamin Britten: (1913-1976)

Serenade for tenor, horn og strykere, op. 31 Prolog (horn-solo) Pastorale Nocturne Elegie Sørgesang Hymne Sonett Epilog (horn-solo) Solister: Kåre Bjørkøy-Norman Jansen

Franz Schubert: (1797-1828)

Symfoni nr. 5, B-dur Allegro Andante con moto Menuetto Allegro vivace

Konserten gis med støtte f ra J. C. Ege og hustru Elisa's fond til Musikselskabet «Harmonien».


COLLEGIUM MUSICUM Konsert i Korskirken, tirsdag 12. mai kl. 19.30 Schubert: Messe i Ess-dur Dirigent: Rolf SĂŚvik A.S JOHN GRIEG


B E R G E N S

K A M M E R M U S I K K F O R E N I N G S T I F T E T 1935

Sesongen 1980—81 Soirée nr. 268

MUSIKALSK SOIRÉE O N S D A G 13. M A I 1981 k l . 19.30 FESTSALEN H A N D E L E N S O G SJØFARTENS HUS

Dette program gjelder som adgangstegn. Garderobeplikt


Program Medvirkende: Tove Bekken, fiolin, Uri Samson, bratsj

Haydn: 1737—1806

Sonate nr. 1, C-dur 1. gang i BK Allegro Adagio Rondo con spirito

Mozart: 1756—1791

Duo for fiolin og bratsj, KV 423, G-dur 3. gang i BK. Sist 24/2 1960 Allegro Adagio Rondo-Allegro Pause

Martinu: 1890—1959

Tre madrigaler for fiolin og bratsj 2. gang i BK. Sist 22/4 1959 Poco allegro Poco andante Allegro

Halvorsen: 1864—1935

Passacaglia, fritt etter Händel 2. gang i BK. Sist 9/12 1941

Konserten gies i samarbeid med Musikselskabet «Harmonien». Bankgiroblankett er vedlagt vedrørende endel forsinkede kontingenter. Vennligst betal snarest! I forbindelse med konserten holdes generalforsamling. Årsregnskap. Valg. Eventuelle forslag til intendanten. V i minner om Festspillenes rike tilbud på kammermusikk i tiden 20/5 — 3/6 1981. V i henleder igjen oppmerksomheten på Norsk Kammermusikkforbunds kurser på Lillehammer 21. til 27. juni og på Sund 29. juni til 5. juli. Bindende påmelding innen 15. mai.


FESTSPILLENE

I

BERGEN

har fornoyelsen av å innby Dem til Den Høytidelige Åpning av D E 29. I N T E R N A S J O N A L E FESTSPILL Grieghallen 20. mai 1981 kl. 12.45

Plassene bes inntatt senest kl. 12.30


Harald S ĂŚ v e r u d O 897-)

Fanfare - Kongen kommer Kongesangen God save The King Einar Vaardal-Lunde

Formann i Festspillenes styre Chairman

of the Festival

Board

(1915-1980) Potpourri over barnesanger fra Bergen

Sverre Bergh

Bergen Nursery

Rhymes

Erling Stordahl Birgitte Grimstad Hans Majestet Kong Olav V

His Majesty King Olav V Fedrelandssangen The National

Anthem

Johan Halvorsen

(1864-1935)

Bergensiana Rococo

Variations

on an old Bergen Tune

Musikselskabet ÂŤHarmonienÂťs Orkester Bergen Symphony

Orchestra

Karsten Andersen dirigent

I conductor


GRIEGHALLEN ONSDAG 20 OG TORSDAG 21. MAI KL. 20 WEDNESDAY MAY 20 AND THURSDAY MAY 21 AT 8 P.M.

Den Norske Opera

STORMEN The Tempest Ballett i to akter av Glen Tetley basert på Shakespeares skuespill Ballet in two Acts by G l e n Tetley based upon Shakespeare's Play M u s i k k av A r n e Nordheim M u s i c by A m e Nordheim Glen Tetley koreografi / choreography Arne Nordheim musikk / music Nadine Baylis scenografi / design John B. Read lys / lighting Malcolm Hoare projeksjoner / projections Sally Garbutt koreografisk assistent / assistant choreography

Musikselskabet «Harmonien»s Orkester Bergen Symphony Orchestra Charles Darden dirigent / conductor Susan Campbell sopran / soprano Christopher Keyte baryton / baritone R o l l e r e k k e f ø l g e etter entre / Cast in order of appearance A r i e l , en luftånd / an airy Spirit S y c o r a x , en heks / a W i t c h C a l i b a n , s ø n n av Sycorax / Son to Caliban Prospero, rettmessig hertug av M i l a n o / the right D u k e of M i l a n M i r a n d a , datter av Prospero / Daughter to Prospero Ferdinand, s ø n n av kongen av Neapel / Son to the K i n g of Naples A l o n s o , konge av Neapel / K i n g of Naples A n t o n i o , Prosperos bror og nå hertug av Milano / Brother to Prospero, the usurping Duke of Milan Sebastian, bror til Alonso / Brother to Alonso Stephano, en fordrukken kjellermester/ a drunken Butler T r i n c u l o , en narr / a Jester

16

-

FESTSPILLENE

I BERGEN

1981

Ketil Gudim Fredrik Rutter Per Lie Terje Solberg Indra Lorentzen Alejandro Meza Frederic Konrad Fredrik Rutter Bernd Berg Ingvar Jonsson Jordi Ribera


DOMKIRKEN ONSDAG 27. MAI KL 20 / WEDNESDAY MAY 27 AT 8 P.M.

Musikselskabet «Harmonien»s Orkester Bergen Symphony Orchestra

Karsten Andersen dirigent / conductor J u d i t h Blegen sopran K n u t S k r a m baryton

Johann Sebastian Bach (1685-1750) « J a u c h z e t Gott in allen L a n d e n » , kantate nr. 51 ( B W V 51 ) Judith

Blegen

«Ich habe g e n u g » , kantate nr. 82 ( B W V 82) Knut

Skram

Olivier Messiaen ( 1908-) L ' A s c e n s i o n , 4 symfoniske meditasjoner (1932) M a j e s t é du Christ demandant sa gloire à son père K r i s t i Majestet ber sin Fader om å få ta del i Hans herlighet Alléluias sereins d'une â m e qui désire le ciel E t avklaret Halleluja fra en sjel som lengter etter himmelen Alléluia sur la trompette, alléluia sur la cymbale Halleluja p å trompet, Halleluja på cymbal P r i è r e du Christ montant vers son p è r e K r i s t i b ø n n til sin Fader A s c e n s i o n D a y , four Symphonie Méditations

FESTSPILLENE

I BERGEN

1981

-

143


GRIEGHALLEN LØRDAG 30. MAI KL. 20 / SATURDAY MAY 30 AT 8 P.M.

Musikselskabet «Harmonien»s Orkester Bergen Symphony Orchestra Karsten Andersen dirigent / conductor Judith Blegen sopran Knut Buen hardingfele / Hardanger Fiddle Geir Henning Braaten piano Erik Bye konferansier / speaker

Edvard Grieg (1843-1907) I h ø s t , konsertouverture, opus 11 In the A u t u m n , Concert Ouverture, Opus 11 F r a melodier til dikt av A . O . Vinje, opus 33 nr. 2 V å r e n / T h e last Spring F r o m Songs to Poems by A . O. Vinje, Opus 33 N o . 2 F r a musikken til Henrik Ibsens Peer G y n t , opus 23 Solveigs Sang / Solveig's Song F r o m the M u s i c to Henrik Ibsen's Peer G y n t , Opus 23 Judith

Blegen

S l å t t e r i original og fra «Slåtter», opus 72 Jon V e s t a f æ s springdans K i v l e m ø y e n e . Gangar N o r w e g i a n F o l k Dances, played on the Hardanger Fiddle, and from « S l å t t e r » , Opus 72 Knut Buen Geir Henning

Braaten

Symfonisk dans, opus 64 nr. 4 Andante. A l l e g r o risoluto S y m p h o n i c D a n c e , Opus 64 N o . 4 Pause I Interval S y m f o n i , c-moll (1863-64) Allegro molto A d a g i o molto Intermezzo. Allegro energico Finale. A l l e g r o molto vivace S y m p h o n y in C M i n o r FESTSPILLENE

I BERGEN

1981


Bfo 1980 1981  
Bfo 1980 1981  

Bergen Public Library