Page 1

• / - II il i SI Uf Vi I? i "V_

. ç .

:; G £ I

åtv

c

OQ


M U SIKS E L SK A B E T « H A R M O N I E N » 1765

— 1965

T o r s d a g den 2. september 1965 k l . 19 i Konsertpaleet

ÅPNINGSKONSERT Dirigent:

Solist:

Johan Kvandal.

KARSTEN

ANDERSEN

I N G R I D B J O N E R (sopran)

Norsk ouverture, o p u s 7, (1. g.)

1919

FØRSTE

SANGAVDELING:

Edvard Grieg :

F r a M o n t e Pincio

1843—1907

Eyvind Alnæs.

Se teksten

Februarmorgen ved Golfen

1872—1932

Eyvind Alnæs.

Vaarlengsler S o l i s t : Ingrid Bjoner

Fartein Valen.

Kirkegården ved havet, opus 20

1887—1952

ANNEN

SANGAVDELING:

Richard Wagner: 1813—1883

Giacomo Puccini. 1858—1924

Giuseppe Verdi: 1813—1901

Elisabeths arie fra operaen T a n n häuscr: «Dich, teure Halle» Toscas bønn fra operaen T o s c a : «Vissi d'arte» Leonores arie fra operaen Skjebnens m a k t : «Pace, pace mio Dio» S o l i s t : Ingrid

Johan Svendsen: 1840—1911

Bjoner

Symfoni n r . 2, B - d u r , opus 15 Allegro A n d a n t e sostenuto Intermezzo F i n a l e : A n d a n t e — A l l e g r o c o n fuoco


BERGEN OFF.

LÆRERSKOLE

SYMFONIKONSERT I LÆRERSKOLENS

AULA,LANDÅS

MANDAG

1965

6. S E P T E M B E R

MUSIKSELSKABET

K L . 20

„HARMONIEN"S

ORKESTER

Dirigenter: Karsten A ndersen og Gunnar Solist: AUDUN

RA VNAN,

Sævig

klaver

P R O G R A M W.A.Mozart: —„—

Overture til „Tryllefløyten'\ Symfoni nr. 40 i g-moll. Allegro

raolto.

Andante. Allegro. D i r i g e n t : Karsten

A l l e g r o assai.

Andersen.

PAUSE

L. van Beethoven: Konsert for klaver og orkester nr. 5 i Ess-dur. Allegro. A d a g i o u n poco

mosso.

Rondo. D i r i g e n t : Gunnar

Sawig.

Solist:

Adgangstegn kr. 5.oo. • Garderobe. O B S . : Stiletthæler forbudt!

Audun

Ravnan.


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN

1765 — 1 9 6 5

T o r s d a g den 9. september 1965 k l . 19 i Konsertpaleet

SYMFONIKONSERT KARSTEN

Dirigent:

Solist:

Edvard Grieg :

HENRYK SZERYNG

1732-1809

(violin)

Gammelnorsk romanse

med variasjoner,

opus 51

1843—1907

Joseph Haydn :

ANDERSEN

Symfoni n r . 88, G - d u r Adagio

-

Allegro

Largo Menuetto F i n a l e : Allegro con spirito

Ludwig van Beethoven : 1770-1827

Konsert for v i o l i n og orkester, D - d u r , o

p

u

s

6

1

Allegro m a n o n troppo Larghetto Rondo S o l i s t : Henryk

Szeryng


KONSERT i KONSERTPALEET søndag 12. september 1965 k l . 19.00

Idyll wild Youth Symphony Orchestra C a l i f o r nia Dirigent:

R A L P H MATESKY

Solister :

ELIZABETH M A T E S K Y , v i o l i n DENNIS T R E M B L Y , trekkspill

Karneval-ouverture, opus 92

Antonin Dvorak. 1841—1904

Jean Sibelius :

Konsert for v i o l i n og orkester, d-moll,

1865—1957

opus 47

S o l i s t : Elizabeth

Matesky

PAUSE

Norman Dello Joio.

Epigraph

1913

Ole Schmidt:

Symfonisk fantasi og Allegro for trekkspill og orkester, opus 20

Harald Sæverud:

Kjempeviseslåtten, opus 22a nr. 5

A D G A N G S T E G N Nr.

362

Kr.

5.00


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN

1765—1965

1. og 2.

SKOLE-KONSERT 1965/66 for folkeskolens 7. klasser i Konsertpaleet k l . 13.15 tirsdagene 14/9 og 21/9 Dirigent: K A R S T E N

1965

ANDERSEN

Program Edvard Grieg:

Hyldningsmarsj fra Sigurd Jorsalfar

1843—1907

Demonstrasjon av strykeinstrumenter

Edvard Grieg:

F r a Holbergs T i d , suite (utdrag)

Edvard Grieg:

Forspill t i l Peer G y n t


M U S IK S E L S K A B E T

«HARMONIEN

1765 — 1 9 6 5

T o r s d a g den 16. september 1965 k l . 19 i Konsertpaleet

S Y M F O N I - K O N SE R T Dirigent : K A R S T E N A N D E R S E N

Solist:

Arthur Honegger : 1892—1955

M A R T H A ARGERICH

(klaver)

Symfoni n r . 4, (1. g.) (Deliciae Basilienses) L e n t o e misterioso — A l l e g r o Larghetto Allegro

Arne Nordheim :

Epitaffio, for orkester og lydbånd (1. g.)

1931

Frédéric Chopin : 1810—1849

Konsert for klaver og orkester nr. 1, e-moll, opus 11 A l l e g r o maestoso Romanse (Larghetto) R o n d o (Vivace) S o l i s t : Martha

Argerich


HARMONITIME n r . I . Lørdag 18. september 1965.

Dirigent:

KARSTEN ANDERSEN.

Programleder: "Wien, Wien

BJØRN-TORE ANDRE. ".

Franz Lenar:

Z i g e u n e r l i e b e , ouv.

Johann S t r a u s s :

Den l y s t i g e k r i g , ouv.

Emm. Kalman:

F a n t a s i f r a o p r t . Bajaderen

Joseph Lanner:

Die Schønbrunner, v a l s

Johann S t r a u s s :

Torden og l y n , polka


+ NORGES

RØDE

KORS

100

onsdag 22. september 1965 kl. 19 i Konserfpaleet Medvirkende: M U S I K S E L S K A B E T „ H A R M O N I E N "S Dirigent:

Karsten

O R K i l S T f. .V

Andersen

PROGRAM: Johan Svendsen: Festpolonese „Harmonien"s

Orkester

Høyesterettsadvokat Kåre Michelsen Arkitekt O d d Nansen Edvard G r i e g :

Norske danser nr. 3 og 4

„Harmonien" s

Orkester

Generalmajor R . Roscher Nielsen Ordfører Harry Hansen Fedrelandssangen

BERGEN

RØDE

KORS


M U SIKS E L S K A B E T

«HARMONIEN»

1765 — 1 9 6 5

T o r s d a g den 23. september 1965 k l . 19 i Konsertpaleet

KONSERT ELEAZAR DE CARVALHO

Dirigent:

Solist: J O H N O G D O N

(klaver)

Ludwig van Beethoven : Ouverture t i l Egmont 1770—1827

Sergej Rachmaninov: 1873-1943

Konsert for klaver og orkester, nr. 3, d-moll, 30 o

p

u

s

Allegro m a n o n troppo Intermezzo Finale S o l i s t : John

Arnold Schönberg. 1874—1951

Ogdon

F e m stykker for orkester, opus 16 (1. g.) Vorgefühle Vergangenes S o m m e r m o r g e n a n e i n e m See ( F a r b e n ) Peripeteia Das obligate R e z i t a t i v

Isaac Albéniz. 1860—1909

F r a Iberia, suite (1. g.). Arrangert for orkester av Fernandez Arbôs Evocation F ê t e D i e u à Séville Triana


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»

1765—1965

3. og 4.

SKOLE-KONSERT 1965/66 for folkeskolens 7. klasser i Konsertpaleet k l . 13.15 tirsdagene 28/9 og 12/10 1965 Dirigenter:

RUDOLF SCHWARZ 28/9 KARSTEN

ANDERSEN 12/10

Prog ram Johan Halvorsen.

Bojarenes inntogsmarsj

Gustav Holst :

F r a Konsert for fløyte, obo og strykere A d a g i o og A l l e g r o S o l i s t e r : Torkil Bye, fløyte Finn Helstad, obo

Gösta Säf bom :

Klarinettpolka S o l i s t : Per Johansen,

Haydn /Millars :

klarinett

A d a g i o og R o n d o S o l i s t : Rolf Bjørnebæk,

H. Kling :

Elefanten og M y g g e n S o l i s t e r : Johannes Hoff, Jan

Johann Strauss :

bass-klarinett

piccolofløyte

Høye, fagott

Perpetum M o b i l e


MUSIKSELSKABET 1765 -

«HARMONIEN» 1965

T o r s d a g den 30. september 1965 k l . 19 i Konsertpaleet

SYMF.ON1-KONSERT RUDOLF

Dirigent:

SCHWARZ

Solist : W A N D A W I L K O M I R S K A (violin)

Peter Tjajkovskij :

H a m l e t , fantasi-ouverture, opus 67

1840—1893

Felix Mendelssohn-Bartholdy : Konsert for violin og orkester, e-moll, 1809-1847 64 o

p

u

s

A l l e g r o molto appassionata Andante Allegretto n o n troppo — Allegro molto vivace S o l i s t : W anda

Ludwig van Beethoven : 1770—1827

Symfoni n r . 4, B - d u r , opus 60 A d a g i o — Allegro vivace Adagio Allegro vivace Allegro n o n troppo

Wilkomirska


MUSIKSELSKABET 1765

-

«HARMONIEN:

1965

SOLIST-KONSERT Mandag den 4. oktober 1965 k l . 20

ARTHUR

Franz

Schubert:

RUBINSTEIN

Sonate nr. 8, B - d u r , opus 147 Molto moderato A n d a n t e sostenuto Scherzo Allegro m a non troppo

Johannes

Brahms.

1833—1897

Intermezzo, b-moll, opus 117 nr. 2 Capriccio, h-moll, opus 76 nr. 2 Rapsodi nr. 3, Ess-dur, opus 119 nr. 4

PAUSE Claude

Debussy.

Hommage à Rameau (fra I m a g e s , første s a m l i n g )

1862—1918

Ondine (fra 12 p r e l u d i e r , a n n e t b i n d )

Preludium (fra s u i t e n P o u r le P i a n o )

Frédéric 1810—1849

Chopin.

Ballade nr. 1, g-moll, opus 23 To E t y d e r (etter k u n s t n e r e n s ø n s k e p å k o n s e r t e n )

Polonaise, Ass-dur, opus 53 (Den heroiske)


MUSIKSELSKABET 1765

-

«HARMONIEN» 1965

Johann Sebastian Bach: P r e l u d i u m og fuga, D - d u r Tor

Felix MendelssohnBartholdy:

Grønn

Arie fra oratoriet «Elias»

1809—1847

KIRKEKONSERT

Ludwig van Beethoven:

Lovsang

1770—1827

Aase

T i r s d a g den 5. oktober 1965 k l . 20

Nordmo

i Nykirken A A S E N O R D M O L Ø V B E R G (sopran)

T O R G R Ø N N (orgel) M A J A A S K E L A N D (cello) T U R I D H A L V O R S E N (harpe)

Georg Friedrich

Händel, D a n k sei d i r H e r r H e i l i g , heilig Deg være Ære Aase

Nordmo

Løvberg

Johann Sebastian Bach. Sonate nr. 3, d-moll Andante Adagio Vivace

1685—1750

Tor

Grønn

Aase

Nordmo

Religiøse folketoner, arrangert av Rolf Holger: Jeg ser deg o Guds l a m 1903 Guds Sønn har gjort meg fri Jesus l a mitt Hjerte lenges Aase

Arcangelo

Joseph Schuster:

Adagio

Alessandro

K i r k e a r i e : «Pietå, Signore»

Straiella:

1645—1681

Hovland:

1924

Ludvig Irgens Jensen: 1894

Grønn

Løvberg

Corellij

1653—1713

Egil

Nordmo

Tor

Maja Turid

Askeland Halvorsen

To Motetter: H v a d gagner det et menneske H i m m e l og J o r d

Altar Aase

Nordmo

Løvberg

Maja

Askeland

Turid

Halvorsen

Løvberg


MUSIKKFORENING

Sesongen

1965—66 står i « H a r m o n i e n » *

200

ram

årsjubileums

tegn. Bergens K a m m e r m u s i k k f o r e n i n g går i m i d l e r t i d i n n i

1435

sitt fjerde ti-år m e d like stor optimisme som v i r ærverdige «storebror» i det tredje hundreår, og v e d vår første konsert

Medvirkende:

har v i gleden av å presentere et av F r a n k r i k e s aller fineste

Loewenguth-kvartetten,

kammermusikkensembler f o r første g a n g i Bergen. K o n s e r ten skulle ha alle muligheter f o r å b l i en av de begivenheter v i v i l huske f r a «Harmonien»s Pierre

CALS K

Vacbon

er født

jubileumsuke.

av H a y d n ,

i A r i e s o g døde i P o t s d a m .

o g har k o m p o n e r t

sonater,

! ?.)0

SJØFARTENS

PRESIS H U S

AXri-N

ble bare

Jacques Gotkovsky,

kvartetter,

VACHON: 1731—1802

Strykekvartett

violin.

i

A-dur

1. gang i B . K .

K V

skrevet

fullført

575

er den første

av

«Preusser-

1 7 8 9 — 9 0 . D e t v a r planlagt 6, m e n

S t r y k e k v a r t e t t i D - d u r K V 575 4. gang i B . K . Sist 17/ 1 1 1959.

Celloen,

som v a r

Allegretto —

Andante

k o n g F r e d r i k W i l h e l m 2 av Preussens y n d l i n g s i n s t r u m e n t ,

Menuetto —

Allegretto

nyskapende

teknisk

1756—1791

o g på så

måter

3 av disse

MOZART:

fullendte

mange

2. cello.

Moderato — Allegretto

kvartett

Lvartettene», kî..

1. violin,

bratsj, Roger Loewenguth,

Denne

operaer m . v . Mozarts

Lorwengutb, Roger Roche,

franske mesterviolinist og talentfulle komponist er en samtidig

Alfred

Paris.

kvartetter.

har en fremtredende plass. Forfinelse, resignasjon o g eterisk skjønnhetsglede

strømmer

oss i møte

f r a en av M o z a r t s

mange depresjonsperioder.

BARTOK: 1811—1945

Andante — Finale

m u s i k k e n e n n noen verk skien Beethoven. D e t hevdes ofte bevisende

tilsammen

gir det sterkeste og mest

i n n t r y k k av Bartoks u t v i k l i n g

over-

og geniale

per-

sonlighet. D e n fjerde og femte kvartett er «søsterverk», og nr.

5, som hører

videre

i

t i l de mest

intellektuell

1842 er Scbumanns

spilte

avslapning

og

av kvartettene, går lyrisk

ekspansjon.

også de tre strykekvartetter op. 4 1 . K v a r t e t t e n e h a r ofte urettferdig

neglisjert,

de

er

skrevet

etter

nøye

s t u d i u m av M o z a r t , H a y d n o g Beethoven og tilegnet hans gode v e n n inspirert

)r.R

SOM ADGANGSTEGN

flytende

Mendelssohn.

som

Selv

o m de kanskje

klaverkomposisjonene

og

i k k e er s l

sangene,

skrevet o g representerer den tenksomme

Schumanns geni.

SCHUMANN: 1810—185«

S t r y k e k v a r t e t t i a - m o l l op. 41 n r . 1. gang i B . K . Andante espressivo —

Allegro

Scherzo: Presto — Adagio — Presto

k a m m e r m u s i k k a r . D a skrev h a n f o r -

uten de geniale v e r k , k l a v e r k v a r t e t t e n og k l a v e r k v i n t e t t e n , vxrt

1. gang i B . K . .Allegro — Adagio molto — Scherzo

Bar toks 6 strykekvartetter har b e t y d d m e r for k a m m e r at kvartettene

Strykekvartett n r . 5

Ingen servering denne g a n g . Neste konsert onsdag 3. november 1965. H i n d a r - k v a r t e t t e n spiller v e r k e r av Sibelius, H a y d n o g Beethoven. Bergens K a m m e r m u s i k k f o r e n i n g s A k t i v e G r u p p e forbereder

de

sesongen. D e r er plass for n y e m e d l e m m e r , og interesserte

side av

bes henvende seg t i l f o r m a n n e n , E g o n S t o l t - L a r s e n , E k o r n -

er

veien 6, S k j o l d t u n . T e l e f o n 75 1 5 8.


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»

1765—1065

T o r s d a g den 7. oktober 1965 k l . 20 i Konsertpaleet

FEST-KONSER1 Dirigent:

Karsten A nåer sen

Solister :

Pelle Christensen (resitasjon) Robert Riefling (klaver)

Olav

Kielland:

Ouvertura fra Suite for orkester, opus 5

1901

Sverre

Jordan:

1889

Orkestermelodramaet opus 13

Feberdikte, Pelle

Harald

Sæverud:

1897

Christensen

Symfoni nr. 5 — quasi una fantasia — opus 16

PAUSE Edvard Grieg: 1843-1907

Konsert for klaver og orkester, a-moll, o

p

u

s

1

6

Allegro molto moderato Adagio Allegro moderato molto e marcato Robert

Riefling


Festmøte 8. oktober 196.5 k l . 13-30 i Konsertpaleet i anledning av 200-års dagen for stiftelsen av Musikselskabet , , H a r m o n i e n " Edvard

H y l d n i n g s m a r s i , opus 56

Grieg:

fra Sigurd Jorsalfar Prolog: Verdners l i v og Aanders Glæde

Claus Fasting:

Lest av R o l f Berntzen H e n d r i k Fasmer Musikselskabets styreformann Klaus Egge:

Elskhugkvede

Harald

Skindvengbrev

Lie:

Syng mine strengjer

Sverre Jordan:

Solist: Aase N o r d m o Løvberg Hilsningstaler Resultatet av den internasjonale komponistkonkurranse bekjentgjøres av juryens formann kappellmester Sverre Bergh Johan

Halvorsen:

N o r s k R a p s o d i nr. 1

Musikselskabet „Harmonien"s orkester D i r i g e n t : K a r s t e n Andersen


MUSIKSELSKABET 1765

«HARMONIEN»

— 1965

T o r s d a g den 14. oktober 1965 k l . 19 i

Konsertpaleet

SYMFONIKONSERT Dirigent:

KARSTEN

Solister:

BJARNE LARSEN

ANDERSEN

O L A V ERIKSEN

Sparre Olsen.

(violin) (baryton)

L i t e n ouverture, opus 7

1903

Edvard

Grieg.

D e n Bergtekne, opus 32

1843—1907

Christian Sinding. 1856—1941

Olav Eriksen Suite, a-moll, opus 10 Presto Adagio Tempo

giusto

Bjarne Larsen Ture Rangström : 1884—1947

K u n g Eriks visor (Tekst Gustav Fröding) Trinklied E n visa o m m i g och narren Herkules E n visa till K a r i n när h o n hade dansat E n v i s a t i l l K a r i n u r fängeiset K u n g E r i k s sista v i s a

Olav Eriksen Ludwig van Beethoven : 1770—1827

Symfoni n r . 2, D - d u r , opus 36 Adagio molto — Allegro con brio Larghetto Scherzo. Allegro Allegro

molto


HARMONITIME n r . I I . Lørdag 16. oktober 1965,

Dirigent:

LENNART NORDLØF KNUDSEN.

Programleder:

BJØRN-TORE ANDRE.

Robert Schumann:

Genoveva, ouv.

Johannes Brahms:

Ungarsk dans nr, 7

Emil W a l d t e u f e l :

Polarstjernen, vals

Franz von Suppe:

Paragraf 3, ouv.

E r l i n g Heide-Sørensen:Variasjoner

over

"Pål s i n e høner" Johan Øian:

Festmarsj


MUSIKSELSKABET 1765 —

«HARMONIEN» 1965

5. og 6.

SKOLE-KONSERT 1965/66 for folkeskolens 7. klasser i Konsertpaleet k l . 13.15 tirsdagene 19/10 og 26/10 1965 Dirigent:

RUDOLF SCHWARZ

Prog ram Richard Wagner :

Forspill t i l 3. akt av Lohengrin

Chr. Førster:

F r a konsert for horn og orkester H o r n : Johan P.

Dullaert

T r o m b o n e : Ragnar

Maalen

E. Paudert : A r i e for trombone Leroy Andersson : Buglers holiday T r o m p e t : Leif Slaatten, Edward B. George R. Silver

A.

Catozzi:

Beelzebub (for tuba og blåseorkester) T u b a : Nils Eiv.

Peter Tjajkovskij :

Nilsen,

Nikolaisen

G r a n d e valse fra balletten Svanesjøen


MUSIKSELSKABET 1765

Torsdag

«HARMONIEN»

1965

den 21. oktober 1965

k l . 19

i Konsertpaleet

SYMFONIDirigent:

KONSERT

RUDOLF

SCHWARZ

Solist: J A N H E N R I K K A Y S E R ,

(klaver)

Felix Mendelssohn-Bartholdy : Konsert for klaver og orkester nr. 1, 1809-1847 g-moll, opus 25 M o l t o a l l e g r o c o n fuoco Andante Presto. M o l t o allegro e vivace Jan

Anton Bruckner: 1824—1896

Henrik

Symfoni nr. 4, Ess-dur (Den tiske n Skogsymfonien) e

Kayser

roman-

e r

Allegro molto moderato Andante Scherzo F i n a l e ( M a s s i g bewegt)

( R u h i g bewegt)


MUSIKSELSKABET 1765

«HARMONIEN»

— 1965

T o r s d a g den 28. oktober 1965 k l . 19 i

Konsertpaleet

KONSERT Dirigent:

Solist:

RUDOLF SCHWARZ

A R V E T E L L E F S E N (violin)

M e d l e m m e r fra Musikklinjens K o r , Bergen Lærerskole Korsolist:

Ralph Vaughan Williams: 1872

1 9 5 8

WENCHE

MYRTVEDT

Sinfonia A n t a r c t i c a (1. g.) (tilegnet Ernest Irving) Prelude Scherzo Landscape — Intermezzo Epilogue

Johannes Brahms: '833-1897

Konsert for violin og orkester, D - d u r , opus 77 Allegro non troppo Adagio A l l e g r o giocoso, m a n o n t r o p p o v i v a c e S o l i s t : Arve

Tellefsen


nderholdningsprogram 31. oktober 196fiT i Konsertpaleet. Dirigent:

Sverre Bergh.

PĂĽ programmet

bl.a.:

E r i c Coates:

Knightsbridge

Percy Grainger:

Country

Sverre Bergh:

Kontrapunkt i Grukkedalen

a r r . Sverre Bergh:

Festpolonese

Gardens

arr. Karsten Kloumann: Some day I ' l l f i n d Fra Arne Bjørndals

you

samlinger,

a r r . Johan Ludwig Mowinckel j r . : S t o r e - V e t l e Per Harald Heide: Kjuagutten a r r . Hjalmar Lindberg Leonard B e r n s t e i n : Night Club a r r . Sverre Bergh Morton Gould:

Blues

American S a l u t e


M U S 1KS E L S K A B E T

«HARMONIEN»

1765 — 1 9 6 5

7. og 8.

SKOLE-KONSERT 1965/66 for folkeskolens 7. klasser i Konsertpaleet k l . 13.15 tirsdagene 2/11 og 9/11 1965 Dirigenter:

R U D O L F S C H W A R Z (2/11) KARSTEN ANDERSEN

(9/11)

Program Gioacchino Rossini :

D e n tyvaktige skjære, ouverture

Demonstrasjon av slagverkinstrumenter v e d Edgar Meyer Olsen Rudolph Ganz:

Percussional Mêlée, opus 33, n r . 4

Kenneth J. Alf ord:

T h e two Imps

( j f . P Ricketts) M

Frederick Loewe :

Xylofon:

Paul Hagland,

U t d r a g fra M y F a i r L a d y

David Searcy


M U S IKS E L S K A B E T «HARMONIEN» 1765

1965

T o r s d a g den 4. november 1965 k l . 19 i

Konsertpaleet

SYMFONIKONSERT Dirigent:

RUDOLF SCHWARZ

Solister: H I N D A R K V A R T E T T E N : violin I

Leif Jørgensen,

Trond Øyen, v i o l i n I I Johs.

Pauline Hall :

bratsj

Hindar,

Levi Hindar,

cello

F r a Verlaine-suite 1) C'est l'extase l a n g o u r e u s e

1890—

. . . .

2) I l p l e u r e dans m o n coeur c o m m e i l pleut sur l a ville . . . . 3) T o u r n e z cent tours, t o u r n e z m i l l e tours, t o u r n e z a u s o n j o y e u x des t a m b o u r s

Edward

Elgar:

1857—1934

Introduksjon og allegro for kvartett og strykere Hindarkvartetten

Bohuslav

Martinu.

1890—1959

Strykekvartett m e d orkester (1. g.) (tilegnet kvartetten P r o Arte) Allegro vivo Adagio Tempo

moderato Hindarkvartetten

Antonin

Dvorak.

1841—1904

Symfoni n r . 2, d-moll, opus 70 (også kjent som n r . 7) A l l e g r o maestoso Poco adagio Scherzo

— Vivace

Finale — Allegro


M U S I K S E L S K A B E T

" H A R M O N I E N

K L A V E R A F T E N I H Ă… K O N S H A L L E N TIRSDAG

9. NOVEMBER

PIANISTINNEN

1965, k l . 20

ELISSO VIRSALADZE

Robert Schumann :

Kreisleriana

, opus 16

Sergej P r o k o f i e v :

Sonate n r . 2, d-moll, opus 14

Lu dv.van Beethoven:Sonate n r . 23, f - m o l l ,

opus 57


MUSIKSELSKABET 1765

Torsdag

«HARMONIEN

1965

den 11. november 1965 k l . 19 i Konsertpaleet

SYMFONIKONSERT Dirigent: Solist:

KARSTEN SHURA

ANDERSEN

CHERKASSKY

Wolfgang Amadeus Mozart : Sinfonia concertante for obo, klarinett, 1756—1791 fagott, horn og orkester, Ess-dur K (till.) 9 ( l . g . ) Allegro Adagio Andantino con Variazioni Finn Helstad, Bjørn Halvorsen, Jan Høye, Johan Dullaert

Sergej Prokofiev : 1891—1953

Konsert for klaver og orkester n r . 2 A n d a n t i n o — Allegretto Scherzo — V i v a c e Intermezzo

— Allegro moderato

F i n a l e — A l l e g r o tempestoso Shura Cherkassky

Klaus Egge: 1906

Symfoni nr. 1, verk 17 G r a v e — A l l e g r o assai e deciso Adagio Finale


MUSIKSELSKABET 1765

«HARMONIEN» 1965

T o r s d a g den 18. november 1965 k l . 19 i Konsertpaleet

SYMFONIKONSERT Dirigent:

ANATOLE

FISTOULARI

K o n s e r t e n gis m e d støtte a v B a n k s j e f C . J . E g e o g h u s t r u E l i s a s f o n d til Musikselskabet «Harmonien».

Carl Maria von Weber:

Ouverture t i l operaen O b e r o n

1786—1826

Felix Mendelssohn-Bartholdy : 1 8 0 9

1 8 4 7

Symfoni n r . 4, A - d u r , opus 90 (den italienske) Allegro vivace Andante con moto C o n moto moderato S a l t a r e l l o (Presto)

Ludwig van Beethoven : 1770—1827

Symfoni n r . 7, A - d u r , opus 92 P o c o sostenuto — V i v a c e Allegretto Presto Allegro con brio

Medlem eller ikke medlem. av den ualminnelige forening Grieghall 1970, Deres tilskudd kan D e også plassere i valgurnen i Konsertpaleets vestibyle. Alle tilskudd blir mottatt med takk, og giveren k a n føle seg t i l freds over å få være med på et løft for musikken og byen vår.


HARMONITIME n r . I I I . Lørdag 20. november 1965.

Dirigent:

VICTOR ROSTIN

Programleder:

SVENDSEN.

BJØRN-TORE ANDRE.

Georg F r i e d r i c h Händel: Fireworks Music, s u i t e Engelbert Humperdinck:

Forspill t i l "Hånsel und G r e t e l "

C a r l Maria von Weber:

Oppfordring t i l dans

Johan Halvorsen:

En s a t s f r a Norske E v e n t y r b i l d e r , verk 37

Jean S i b e l i u s :

Vårsang

Johann S t r a u s s :

Ouverture t i l o p e r e t t e n "Flaggermusen"


M US IKS ELS KAB ET 1765

«HARMONIEN» 1965

T o r s d a g den 25. november i

GUNNAR

Dirigent:

Solist:

Johann Christian Bach.

1965 k l . 19

Konsertpaleet

SÆVIG

N A T A L I A S H A K O V S K A Y A , cello

Sinfonia for dobbelt orkester, Ess-dur

1735—1782

A l l e g r o spiritoso Andante Allegro

Sergej Prokofiev. 1891—1953

Symphony-Concerto for cello og orkester, e-moll, opus 125 (l.g.) Andante A l l e g r o giusto Andante con moto Solist:

Edward Elgar :

N A T A L I A SHAKOVSKAYA

Enigma-variasjoner, opus 36

1857—1934

Medlem eller ikke medlem av den ualminnelige forening Grieghall 1970, Deres tilskudd kan D e også plassere i valgurnen i Konsertpaleets vestibyle. Alle tilskudd blir mottatt med takk, og giveren k a n føle seg t i l freds over å få være med på et løft for musikken og byen vår.


MUSIKSELSKABET 1765

«HARMONIEN» 1965

9., 10., 11., 12. og 13.

SKOLE-KONSERT 1965/66 for de høgre

skoler

i Konsertpaleet k l . 13,15 tirsdagene 30/11, 7/12 1965, 11/1, 18/1 og 25/1 Dirigent:

JEAN

KARSTEN

ANDERSEN

SIBELIUS (1865-1957)

F i n l a n d i a , symfonisk dikt, opus 26

(1900)

Elégie og Musette fra K o n g K r i s t i a n I I , suite, opus 27 Valse Triste

(1898) (1903)

A l l a M a r c i a fra K a r e l i a , suite, opus 11 (1893)

1966


M U S IKSE L S K A B E T 1765 —

«HARMONIEN 1965

T o r s d a g den 2. desember 1965 k l . 19 i Konsertpaleet

S1BEL1US

C A R L NIELSEN - J E A N

MINNEKONSERT KARSTEN

Dirigent:

Solister:

ANDERSEN

G O T A B L O M B E R G , sopran TIBOR VARGA,

violin

K o n s e r t e n gis m e d støtte a v Banksjef C . J . E g e o g h u s t r u E l i s a s f o n d til Musikselskabet «Harmonien»

Jean Sibelius: 1865—1957

E n saga, symfonisk dikt, opus 9 På vcrandan v i d hafvet, opus 38, nr. 2 (Rydberg) Demanten på marssnön, opus 36, n r . 6 (Wecksell) Jussi Fabas A r r

f F l i c k a n k o m ifrån sin älsklings möte, opus 37, n r . 5 (Runeberg y jgj. dröm, opus 37, n r . 4 (Wecksell) a

r

e

n

H y m n e t i l Thais, uten opus (1900) — (Borgström) Höstkväll, opus 38, n r . 1 (Rydberg) S o l i s t : Göta Blomberg

Carl Nielsen: 1865—1931

Konsert for v i o l i n og orkester, opus 33 P r e l u d i u m — A l l e g r o cavalleresco Poco Adagio

— Rondo

S o l i s t : Tibor

Varga


HARMONITIME n r . IV. Mandag 6. desember 1965.

Dirigent:

HENRY A. GLOPPEN.

Programleder:

BJØRN-TORE ANDRE.

A. K h a t c h a t u r i a n :

Danser f r a b a l l e t t e n "Gayanch": Dance o f Young Maidens Lullaby Gopak Sabre dance

G. B i z e t :

Fra o p r t . "Carmen": Marche des Contrebandiers Habanera

C. Saint-Saëns:

Dance Bohême Fra

"Algirienne";

Reverie du S o i r E.

Grieg:

Marche M i l i t a i r e

Française

F r a "Peer Gynt": J. S i b e l i u s :

A n i t r a s dans I Dovregubbens

hall

Danseintermesso f r a D. F.E. Auber:

"Pan og Echo" Ouverture t i l operaen " D i a v o l o "


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN

1765—1965

T o r s d a g 9. desember 1965 k l . 19 i Dirigent:

Tjajkovskij.

BERGH

FELICIA WEATHERS

Solist:

Peter

ØIVIND

Konsertpaleet

(sopran)

Serenade for strykeorkester, C - d u r , opus 48 Andante n o n troppo. Allegro

1840—1893

Moderato

moderato

(Tempo d i Valse)

Elegie Finale (Tema

Russo)

Lisa's arie fra operaen P i q u e - D a m e : «Alles ist schlafen gegangen» A r i e fra operaen M a n o n : «Je suis encore tout étourdie»

Jules Massenet: 1842—1912

S o l i s t : Felicia

Weathers

Paris, symfoniske bilder (1. g.)

Jacques Ib ert.

Morgenstemning i Metroen

1890—1962

G a t e n våkner Moskeen Restaurant i

Boulogneskogen

Oseandamperen

«Ile-de-France»

Folkefest i N e u i l l y e l l e r p å M o n t m a r t r e

Gustave Charpentier : 1860—1956

Jacques Offenbach : 1819—1880

Charles Gounod: 1818—1893

Louise's arie fra operaen «Depuis le j o u r »

Louise:

Antonia's arie fra operaen Hoffmanns eventyr: «Elle a fin, l a tourterelle» Margarethe's juvelarie f r a operaen F a u s t : « A h , j e ris de me voir si belle» S o l i s t : Felicia

Mihail Ivanovitsj Glinka: 1804—1857

Weathers

Ouverture t i l operaen Ruslån og Ludmilla

Joseph H a y d n : Skapelsen - i D o m k i r k e n m a n d a g

13. d e s . k l . 19,30.

D i r i g e n t : K a r s t e n A n d e r s e n . - S o l i s t e r : Siff P e t t e r s e n , s o p r a n , Uno

E b r e h u s , t e n o r o g H e l g e B i r k e l a n d , bass. « H a r m o n i e n » s k o r o g orkester.


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»

1765—1965 M a n d a g 13. desember 1965 k l . 19,30 i D o m k i r k e n Joseph

Haydn:

Del I Innledning Kaos I begynnelsen skapte G u d h i m m e l og jord Del II A l l e d y r skapes Del I I I Paradiset m e d A d a m og E v a Jubelhymne: Herrens heder bliver i a l l evighet Medvirkende:

«Harmonien»s

Dirigent: Korinstruksjon:

Solister:

KARSTEN VICTOR

Siff Pettersen

ANDERSEN

ROSTIN

S I F F P E T T E R S E N , sopran ARNE

orkester og kor

TYREN,

Uno Ebrelius

-

SVENDSEN

U N O E B R E L I U S , tenor

bass

Arne Tyren


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN

T o r s d a g den 6. januar 1966 k l . 19 i

Konsertpaleet

Dirigent : H E R B E R T BLOMSTEDT

Solist:

Carl Nielsen :

Z v i ZEITLIN (violin)

Helios, konsertouverture, opus 17

1865—1931

Sverre Jordan : II!

Konsert for v i o l i n og orkester, g-moll, opus 82 (uroppf.) (Tilegnet Z v i Zeitlin) I. U n p o c o a n d a n t e — A l l e g r o n o n t r o p p o II. A n d a n t e sostenuto III. A l l e g r o — R o n d o

(Allegro

moderato)

S o l i s t : Zvi

Ludwig van Beethoven : Symfoni n r . 5, c-moll, opus 67 1770—1827 (Skjebnesymfonien) Allegro con brio Andante con moto A l l e g r o (Scherzo)

— A l l e g r o (Finale)

Zeitlin


HARMONI TIME n r . V. Lørdag 8. januar 1966.

Dirigent:

KARSTEN ANDERSEN.

Programleder:

BJØRN-TORE ANDRE.

Aron Copland:

An outdoor ouverture

Samuel Barber:

Adagio f o r s t r i n g s

Morton Gould:

American

Leroy Anderson:

B e l l e o f the b a l l

arr. Morton Gould:

Negro

salute.

spirituals:

1. Sometimes I f e e l l i k e a motherless c h i l d 2. Nobody knows, the t r o u b l e I've seen 3. Swing low, sweet

chariot

Leonard B e r n s t e i n :

Fra

John P h i l i p

Hands'across the sea, marsj

Sousa:

"West Side S t o r y "


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN

Torsdag den 13. januar 1966 k l . 19 i

Dirigent:

Solist:

JASCHA

Konsertpaleet

HORENSTEIN

LEIF WILTHIL

(klaver)

Konserten gis med støtte av Banksjef C. J . Ege og hustru Elisa's fond til Musikselskabet «Harmonien»

Carl Maria von Weber : Ouverture t i l operaen Euryanthe 1786—1826

Christian Sinding: 1856—1941

Konsert for klaver og orkester, Dess-dur, opus 6 A l l e g r o n o n troppo Andante A l l e g r o n o n assai S o l i s t : Leif

Antonin Dvorak : 1841—1904

Symfoni nr. 5 , e-moll, opus 9 5 ( F r a den nye verden) Adagio — Allegro molto Largo Scherzo

— M o l t o vivace

A l l e g r o con fuoco

Wilthil


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN

Torsdag den 20. januar 1966 k l . 19 i Konsertpaleet

Dirigent:

ARVID

FLADMOE

.Solister: A R V I D F L A D M O E

(violin)

K A R S T E N A N D E R S E N (violin) H A A K O N GUDBRANDSEN (violin) T H E L M A F A G E R L I E (violin)

Antonio Vivaldi : 1675—1741

Konsert for fire violiner og strykeorkester, opus 3, nr. 10 (l.g.) Allegro Largo — Larghetto — Adagio — Largo Allegro •Solister: Arvid Fladmoe Karsten Andersen Haakon Gudbrandsen Thelma Fagerlie

Wolfgang Amadeus Mozart 1756—1791

Symfoni nr. 4 1 , C - d u r , K . V . 551 (Jupitersymfonien) Allegro vivace Andante cantabile M e n u e t t o (Allegretto) M o l t o allegro

Benjamin Britten: 1913

F o u r Sea Interludes fra operaen Peter Grimes Demring Søndag m o r g e n Måneskinn Storm

Johan Svendsen : 1840—1911

Norsk Kunstnerkarneval, op. 14.


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN

Torsdag den 27. januar 1966 k l . 19 i Konsertpaleet

SOLIST-KONSERT Violin : GYÖRGY

PAUK

Klaver : ROBERT

A. Vivaldi : j 0. Respighi 1675—1741

1879— 1936

LEVIN

Sonate, D - d u r ( L g . ) Moderato Allegro moderato Largo Vivace

Johann Sebastian Bach : 1685—1750

Partita, h - m o l l , for solo v i o l i n ( 1. Allemande-Double Courante-Double Sarabande-Double Bourrée-Double

PAUSE Ludwig van Beethoven : 1770—1827

Sonate for v i o l i n og klaver, nr. 9, A - d u r , opus 47 (Kreutzersonaten) A d a g i o sostenuto — P r e s t o Andante con variazioni F i n a l e (Presto)


MUSIKSELSKABET

Torsdag den 3. februar

DIE Violin:

«HARMONIEN

1966 k l . 19 i Konsertpaleet

WIENER SOLISTEN

Günter P i c h l e r , M i c h a e l S c h n i t z l e r , K l a u s M a e t z l , H e i d e W e l l e r t ,

Paul Roczek,

Peter K a t t , H e i d i Schaufler. — B r a t s j : H a t t o Beyerle, Jürgen

Geise. — C e l l o : W i l f r i e d T a c h e z i , D a n k w a r t G a h l . — B a s s : H e i n r i c h S c h n e i k a r t .

Solist:

H A N S L E Y G R A F [klaver)

Johann Sebastian Bach :

Ricercare fra Das musikalische Opfer

1685—1750

Wolfgang Amadeus Mozart : A d a g i o og fuge i c - m o l l , K . V . 546 1756—1791

Konsert for to violiner og strykeorkester, a-moll

Antonio Vivaldi : 1675—1741

Allegro L a r g h e t t o e spirituoso Allegro S o l i s t e r : Günter Pichler Michael Schnitzler

Wolfgang Amadeus Mozart : Konsert for klaver og orkester nr. 12, A - d u r , K V 414

1756-1791

Allegro Andante Allegretto S o l i s t : Hans

Rumenske

Béla Bartok :

Leygraf

folkedanser

1881—1945

HANDELSHØYSKOLEN L y r i k k o g m u s i k k m e d R u t T e l l e f s e n o g K j e l l Bækkelund i Handelshøyskolens A u l a t i r s d a g 8. f e b r u a r k l . 2 0 . Billetter a k r . 5 (studenter k r . 4) i u n i v e r s i t e t s b o k h a n d e l e n P a r k v e i e n 1, N H H og R a b e s M u s i k k h a n d e l , eller o v e r t l f . 56 500 ( k l . 1 0 — 1 5 ) . B i l l e t t s a l g f r a torsdag 3. f e b r u a r .


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»

Fredag den 4. februar 1966 k l . 20 i Korskirken

DIE W I E N E R Violin:

SOLISTEN

Günter P i c h l e r , M i c h a e l S c h n i t z l e r , K l a u s M a e t z l , H e i d e

Wellert,

P a u l R o c z e k , Peter K a t t , H e i d i Schaufler. — B r a t s j : H a t t o Beyerle, Jürgen Geise. — C e l l o : W i l f r i e d T a c h e z i , D a n k w a r t G a h l . — B a s s : H e i n r i c h S c h n e i k a r t .

Arcangelo Corelli : 1653—1713

Concerto Grosso, D - d u r , opus 6/1 Largo — Allegro Largo — Allegro Allegro

Joseph Haydn : 1732—1809

Divertimento, F - d u r , opus 3, nr. 5 Presto A n d a n t e c a n t a b i l e (Serenade) Menuetto Finale:

Paul Hindemith : 1895—1963

Scherzando

F e m stykker for strykeorkester, opus 44 Langsam Langsam. Schnell Lebhaft Sehr langsam Lebhaft P A U S E

Wolfgang Amadeus Mozart: 1756-1791

Divertimento, D - d u r , K V 136 . Allegro Andante Presto

Wolfgang Amadeus Mozart : Eine kleine Nachtmusik, Serenade for strykeorkester, G - d u r , K V 525 Allegro Romanse.

Andante.

Menuetto Rondo. Allegro


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»

Torsdag den 10. februar 1966 k l . 19 i Konsertpaleet

SOLIST-KONSERT P E T E R F R A N K L , klaver

Wolfgang Amadeus Mozart : Sonate, D - d u r , K . V . 576 1756—1791

Ludwig van Beethoven. 1770—1827

Allegro Adagio Allegretto

15 variasjoner for klaver, Ess-dur, opus 35 (Eroica) P A U S E

Joseph Haydn, 1732—1809

Sonate, G - d u r , n r . 40 Allegretto Presto

Franz Schubert. 1797—1828

Wanderer-Fantasi, C - d u r , opus 15 Allegro Adagio Scherzo Finale


MUSIKSELSKABET

Torsdag den 17. februar

«HARMONIEN

1966 k l . 19 i

Konsertpaleet

SOLIST-KONSERT VLADIMIR

Johann Sebastian Bach.

ASHKENAZY,

klaver

Partita nr. 2, c-moll

1685—1750

Sinfonia Allemande Gourante Sarabande Rondeaux Capriccio

Ludwig van Beethoven.

Sonate, G - d u r , opus 31

1770—1827

Allegro

vivace

Adagio

grazioso

Rondo

allegretto

PAUSE Ludwig van Beethoven,

Sonate, B - d u r , opus 106 (Hammerklavier) Allegro S c h e r z o — assai v i v a c e Adagio

sostenuto

L a r g o — allegro

risoluto


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN

Torsdag den 24. februar 1966 k l . 19 i Konsertpaleet

SOLIST-KONSERT PHYLLIS

CURTIN,

sopran. V e d flyglet: B R O O K S

Gioacchino Rossini.

SMITH

L a régata veneziana, 1835 Avant la régate Pendant la régate Après la régate

1792—1868

A d i e u x a l a vie. Elegi. 1857—60 Franz Schubert. 1797—1828

Richard Strauss. 1864—1949

Suleika I , opus 14 nr. l(Goethe) 1821 N a c h t u n d Träume, opus 43 n r . 2 (v. Collin) 1825 D i e Liebe hat gelogen, opus 23 n r . 1 (Platen) 1822 Ständchen: Leise flehen (Reilstab) 1828 Klärchens L i e d : F r e u d v o l l u n d leidvoll (Goethes « E g m o n t » ) 1815 Suleika I I , opus 31 (Goethe) 1821 D r e i Lieder der O p h e l i a , opus 67, nr. I (Shakespeare) 1919 Wie erkenn' ich mein Treulieb ? Guten Morgen, 's ist Sankt Valentinstag Sie trugen ihn auf der Bahre bloss

PAUSE Claude Debussy. 1862—1918

Heitor

Villa-Lobos:

1887—1959

Jayme

Ovalle:

1894—

Oscar Lorenzo Fernandez • 1897—1948

C'est l'Extase (Verlaine) Green, aquarelle (Verlaine) Chevaux de bois (Verlaine) 1888 M a n d o l i n e (Verlaine) 1880—83 T u passaste p o r este j a r d i m ( D u gikk gjennom denne hage) Estrella do m a r (Havets stjerne) Cancao do m a r (Havets sang)

1902—

D e los alamos vengo (Jeg kommer fra hagene)

Hektor Tavares :

T o folkesanger

Joaquin

1909—

Rodrigo:

Benedicto pretinho Dansa de Caboclo


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»

T o r s d a g den 3. mars 1966 k l . 19 i Konsertpaleet

SOLIST-KONSERT P A U L O L E F S K Y , cello W A L T E R H A U T Z I G , klaver

4

Johannes Brahms. 1833—1897

Sonate for cello og klaver, e-moll, opus 38 Allegro n o n troppo Allegretto quasi menuetto Allegro Paul Olefsky Walter Hautzig

Ludwig van Beethoven. 1770—1827

Sonate, quasi u n a fantasia, ciss-moll, opus 27, n r . 2 (Måneskinnssonaten) A d a g i o sostenuto Allegretto Presto a g i t a t o Walter

Hautzig

PAUSE Zoltdn

Kodâly.

1882

Edvard Grie

Sonate for cello solo, opus 8 A l l e g r o maestoso A d a g i o con gran appassionata Allegro molto vivace Paul Olefsky

Sonate for cello og klaver, a-moll, opus 36 A l l e g r o agitato Andante molto tranquillo Allegro Paul Olefsky Walter Hautzig


fIUSIKSELSKABET Torsdag den 10. mars 1966

«HARMONIEN k l . 19 i Konsertpaleet

Musikkonservatoriets orkester og kor Dirigent: G U N N A R

SÆVIG

Solister: WENCHE MYRTVEDT, CLARA

SKAALA,

ROBERT OLSON,

sopran alt

tenor

A S B J Ø R N H A N S L I , bass NILS-EINAR

H E L L A N D , klaver

J O S E P H

H A Y D N :

1732—1809

Symfoni nr. 92, G - d u r [Oxford-symfonien) A d a g i o - A l l e g r o spiritoso Adagio Menuetto Presto

Konsert for k l a v e r og o r k e s t e r ,

D-dur

Vivace Larghetto Rondo Solist:

Nils-Einar

Helland

Messe, B-dur [Harmonimesse) 1. g., se t e k s t K y r i e Eleison Gloria Credo Sanctus Benedictus Agnus Dei Solister:

Wenche Myrtvedt Clara Skaala Robert Olson Asbjørn Hansli


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN:

Torsdag den 17. mars 1966 k l . 19 i Konsertpaleet

TRONDHEIM

KAMMERORKESTER

Dirigent: F I N N A U D U N

OFTEDAL

Solist: A R V E T E L L E F S E N

Johann Sebastian Bach : 1685-1750

(violin)

Suite nr. 1, C - d u r Ouverture Courante Gavotte I og I I Forlane M e n u e t I og I I Bourrée I o g I I Passepied I o g I I O b o : Stefan Lundqvist,

Lennart

Carlson

F a g o t t : Arne Krognes

Johann Christian Bach : 1735—1782

Sinfonia, B - d u r A l l e g r o assai Andante Presto

— Pause —

Joseph Haydn : 1732—1809

Konsert for v i o l i n og orkester, nr. 1, C - d u r Allegro moderato Adagio F i n a l e - Presto S o l i s t : Arve Tellefsen

Igor Stravinsky : 1882—

Åtte miniatyrer for 15 instrumenter Andantino - Vivace - Lento - Allegretto Moderato

- T e m p o d i M a r c i a - Larghetto -

Tempo d i Tango

Bela Bartok : 1881—1945

Rumenske

folkedanser


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN

14., 15., 16., 17. og 18.

SKOLE-KONSERT 1965/66 for de høgre skoler i Konsertpalæet k l . 13.15 tirsdagene 22/3, 29/3, 19/4, 26/4 og 3/5 1966 Dirigent:

Georges Bizet : 1838—1875

Harald Sæverud:

KARSTEN

ANDERSEN

F r a Suite n r . 1 av musikken t i l operaen C a r m e n F r a Peer Gynt-musikken

1897

Johann Strauss d.y.

V e d den skjønne, blå D o n a u , opus 314

1825—1899

Johan Svendsen: 1840—1911

Norsk kunstnerkarneval, opus 16


M U S I KS ELSK ABET «HARMONIEN T o r s d a g den 24. m a r s 1966 k l . 19 i Konsertpaleet

Dirigent: K I R I L L

Solist:

KONDRASHIN

BORIS G U T N I K O V

(violin)

Konserten gis med støtte av Banksjef C. J . Ege og hustru Elisa's fond til Musikselskabet «Harmonien»

Wolfgang Amadeus Mozart:

Ouverture t i l operaen D o n J u a n

1756—1791

Peter Tjajkovskij : 1840—1893

Konsert for v i o l i n og orkester, D - d u r , opus 35 Allegro moderato A n d a n t e (Canzonetta) Finale (Allegro vivacissimo) S o l i s t : Boris Gutnikov

Peter Tjajkovskij :

Symfoni n r . 6, h - m o l l (Pathétique) Adagio - Allegro n o n troppo - Andante M o d e r a t o assai - A l l e g r o v i v o - A n d a n t e c o m e p r i m a - A n d a n t e mosso Allegro con grazia Allegro molto vivace F i n a l e : A d a g i o lamentoso


M U S IK SE LSKA B E T

«HARMONIEN»

T o r s d a g den 31. mars 1966 k l . 19 i Konsertpaleet

Dirigent: K A R S T E N

ANDERSEN

Solist: K J E L L B Æ K K E L U N D

Nico Schuyt. 1922

(klaver)

Sonata per orchestra (uroppførelse) Hommage å Edvard Grieg Vivace Adante tranquillo

Leif

Thyho,

1922

Konsert for klaver og orkester (1. g.) Largo — Allegro Elegia (Larghetto) Allegro S o l i s t : Kjell

— PAUSE Johan Svendsen.

Bækkelund

-

Norsk kunstnerkarneval, opus 16

1840—1911

Johan Svendsen:

R o m e o og J u l i e , orkesterfantasi, opus 18

Harald Sæverud:

Sinfonia Dolorosa, opus 19

1897


MUSI K S E L S K A B E T

„HARMONIEN"

PASJONSKONSERT LANGFREDAG

I

NYKIRKEN

1966 KL. 20

Medvirkende: Torolv Skage, baryton George R. Silver, trompet Haakon Gudbrandsen, violin Sigmund Skage, orgel Edward B. Nilsen, trompet

Johann P. Dullaert, horn Ragnar Maalen, basun Erling Breistein „

PROGRAM Johann Sebastian Bach:

Sei gegriisset, Jesu giitig.

Johann Sebastian Bach:

Sigmund Skage. i

1685-1750.

Salig hver som tenker på/min Jesus, akk hva sjelevé er d u hos meg. Torolv Skage, b a r y t o n , Sigmund Skage, orgel.

Quintet for brass.

David Uber:

Edward B. Nilsen, George R. Silver, Johan P. Dullaert,

1921.

Ragnar Maalen, Erling Breistein.

Antonio

Vitali:

Chaconne.

Haakon Gudbrandsen, Sigmund Skage.

1665 - ca. 1747.

Andrea Gabrieli :

Canzoni.

1520-86.

Johann Pezel: 1639-94.

Musikk for 5 blåsere. Edward B. Nilsen, George R. Silver, Johan P. Dullaert, Ragnar Maalen, Erling Breistein.

F. Mendelssohn-Bartholdy: 1809_47

F r a oratoriet „Elias" : f Herre G u d Zebaoth, det er nu nok. Torolv Skage, b a r y t o n , Sigmund Skage, orgel.

Johann Sebastian Bach:

Afr

347

0 hoved, høyt forhånet.

Adgangstegn.

Sigmund Skage.

Kr. 5.00.


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN,

Torsdag den 14. april 1966 k l . 19 i Konsertpaleet

RUDOLF SCHWARZ

Dirigent:

Solister: INGEBJØRG LARS

G R E S V I K og

L A R S S O N klaver

PAUL

HÆGLAND

DAVID SEARCY

Be'la Bartok : 1881—1945

og

slagverk

Sonate for to klaver og slagverk Assai lento — A l l e g r o molto Lento, m a n o n troppo Allegro n o n troppo Ingebjørg G r e s v i k , L a r s L a r s s o n , klaver P a u l Hægland, D a v i d S e a r c y , s l a g v e r k

Albert Roussell : 1869—1937

Robert Schumann : 1810—1856

L e Festin de L'Araignée (ballettpantomime)

Symfoni n r . 2, C - d u r Sostenuto assai. A l l e g r o m a n o n t r o p p o Scherzo. Allegro vivace A d a g i o espressivo Allegro molto vivace


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN

Torsdag den 21. april 1966 k l . 19 i Konsertpaleet

Dirigent:

RUDOLF SCHWARZ

Solist: G A R Y G R A F F M A N , klaver

Knut Nystedt :

Collocations, opus 53, 1. g.

1915

Ludwig van Beethoven. 177Ü

1827

Konsert for klaver og orkester, nr. c - m o l l , opus 37 A l l e g r o con b r i o Largo Rondo—Allegro S o l i s t : Gary Graffman

Johannes 1833—1897

Brahms:

Symfoni nr. 3, F - d u r , opus 90 Allegro con brio Andante P o c o allegretto Allegro


Ad - "så langt herifra". Med "Harmonien" t i l Amerika, returné i Konsertpalæet söndag 24. a p r i l 1966. På programmet blant annet: George Cohen/Sv. Bergh:

"Over there"

Morton Gould:

"American Salute"

Don G i l l i s :

"January February Mar ch'


M USI KS ELSK ABET

«HARMONIEN,

T o r s d a g den 28. april 1966 k l . 19 i

Dirigent:

Konsertpaleet

KARSTEN

ANDERSEN

Solist: G E R A R D S O U Z A Y ,

Symfoni n r . 3, D - d u r

Franz Schubert. 1797—1828

Johann Sebastian 1685—1750

Frank Martin : 1890

Paul

Dukas.

1865—1935

baryton

A d a g i o maestoso — A l l e g r o c o n b r i o Allegretto Menuetto vivace Presto vivace

Bach.

K a n t a t e n r . 8 2 : « I c h habe genug» S o l i s t : Gerard Souzay O b l i g a t o b o : Finn Helstad

Seks monologer fra «Jedermann» (Hugo von Hofmannsthal) Solist: Gerard Souzay L ' A p p r e n t i Sorcier (Trollmannens læregutt) Scherzo etter Goethes dikt « D e r Zauberlehrling»


HARMONITIME n r . V I . Onsdag 4. mai 1966.

Dirigent:

GUNNAR SÆVIG.

Programleder:

BJØRN-TORE ANDRE'.

G. F. Händel:

Water Music

Bela Bartok:

Rumenske f o l k e d a n s e r

Jean S i b e l i u s : Rakastava, s u i t e M. Mussorgskij:På Blåksberg G. R o s s i n i :

Ouverture t i l "Semiramis"


HMMCIITIME nr. VII Lordag 7 . mai 1 9 6 6 .

Dirigent:

KARSTEN ANDERSEN.

Programleder:

BJÖRN-TORE ANDRÉ.

Otto Nicolai:

De lystige koner fra Windsor, ouv.

Johann Strauss:

Ved den skjdnne, blå Donau

Edvard Grieg:

I folketone

Johan Svendsen:

Sætergjentens sbndag

Alexander Borodin: Polovetsiske danser Jacques Offenbach: Orfeus i underverdenen, ouv.


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN,

T o r s d a g den 12. m a i 1966 k l . 19,00 i Konsertpaleet

Ludvig Irgens Jensen: (1894)

«HEIMFERD» Dramatisk symfoni for soli, kor og orkester (Tekst: Olav Gullvaag) I. A d v e n t — K o n g e n I I . Fråfallet — K o n g e n i utlæg — Heimferd I I I . Stiklestad — Postludium

H A R M O N I EN'S K O R OG

ORKESTER

Dirigent: Karsten Andersen Korinstruksjon: Victor Rostin Svendsen

Solister: Marit Storækre, s o p r a n ( S k u l d o g B j a r t a l v ) Jorun Ellingsen, a l t ( S v a r t a l v ) Jostein Eriksen, tenor Hans Glenne, t e n o r Kåre Pettersen, tenor

(Skalden)

(Kongen) (Gjenferd)

Aron Ellingsen,

b a r y t o n (Bispen og Stallaren)

Asbjørn Hansli,

bass ( B o n d e h ø v d i n g )


GEIRR

TVEITT

Jeppe

IB

HANSEN

basso-baritono

J E P P E Nille

AASE NORDMO LØVBERG soprano

Libretto: Geirr Tveitt Sceneledelse / Production

BARTHOLD H A L L E

D e k o r / Décor

P E R FJELD

K o s t y m e r / Costumes

J a c o b S k o m a k e r / Jacob the

JOSTEIN ERIKSEN tenore

Shoemaker

R A G N H I L D ENGEBRET

K o r e o g r a f i / Choreography

EDITH R O G E R

B a r o n / The Baron

KNUT

SKRAM baritono

F o r v a l t e r / His Steward

OLAV

ERIKSEN baritono

MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER Erich Laquai

Bergen Symphony Orchestra

KIRSTEN SCHULTZ soprano

D i r i g e n t / Conductor

A R V I D FLADMOE C a m m e r t j e n e r / The Valet

Secretaire / The Secretary

AAGOT

MERETE

STØKKEN

BÆKKELUND alto

B a r o n e n s spanske selskapsd a m e / The Baron's Spanish dame de

GuRI

LYSELL ballerina

compagnie

O p e r a buffa i tre akter, fritt etter L u d v i g H o l b e r g s k o m e d i e « J e p p e p å Bierget» Opera buffa

in three acts, based on Ludvig "Jeppe on the Hill"

Holberg's comedy Pause m e l l o m aktene / Interval between the acts


Bfo 1965 1966  

Bergen Public Library

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you