Page 1


BERGENS SYMFONIORKESTER Torsdag den 20. september 1945 k l . 19.30 i

Koncert-Palæet

ÅPNINGSKONSERT Dirigent;

Solist:

HARALD

Pianistinnen

HEIDE

INGEBJØRG GRESVIK

P R O G R A M :

P. I. Tschaikowsky: 1840—1893

Symfoni nr. 5 i e-moll, op. 64 1. Andante — Allegro con anima 2. Andante cantabile, con alcuna licenza 3. Valse — Allegro moderato 4. Andante — Maestoso — Allegro vivace

S. W. Rachmaninow: Klaverkonsert nr. 2 i c-moll, 1873-1943

o

p

<

1

8

1. Moderato 2. Adagio sostenuto 3. Allegro scherzando Solist:

Ingebjørg

Gresvik


BERGENS SYMFONIORKESTER Torsdag den 27. september 1945 k l . 19.00 i

Koncert-Palæet

Mendel s soli n - Kon sert Dirigent:

Solist:

HARALD

HEIDE

BJARNE LARSEN

(fiolin)

PROGRAM: Felix MendelssohnBartholdy: 1809-1847

Symfoni nr. 3 i a-moll, op. 56 (Den skotske) 1, 2. 3. 4,

—»—

Introduksjon og Allegro Scherzo assai vivace A d a g i o cantabile Allegro guerriero og Finale maestoso

Fiolinkonsert i e-moll, op. 64 1. 2. 3. 4.

Allegro molto appassionato Andante Allegretto n o n troppo Allegro molto vivace Solist:

Bjarne

Larsen

Ouverture t i l «Hebriderne»


B E R G E N S S\ S ø n d a g 30. september 1945

k l . 18.00

i Korskirken

KIRKEKONSERT Dirigenter:

HARALD TRYGVE

HEIDE PRÆSTTUN

Medvirkende:

Aron Ellingsen og nHarmonien»s kor PROGRAM: Johannes Haarklou. 1847—1925

Sparre Olsen.

I Westminster Abbey 1. P r e l u d i u m 2. V e d lady Nightingales m o n u ment (Dødstimen) 3. V e d Handels grav D i r i g e n t : Harald Heide

Mot dag

( L g /

1903—

Knut Nystedt:

Valet (l.g.)

Ludvig Irgens Jensen.

Altar (l.g.)

Se tekst

1894—

Sigurd Islandsmoen:

«Benedictus» fra Requiem (1. g.)

Arne Eggen:

Ciaconna i g-moll for orgel (1. g.)

1881—

Sparre Olsen:

(Se tekst) S o l i s t : Aron Ellingsen V e d orgelet: Trygve Præsttun Trygve

Præsttun

«Ver Sanctum» (Heilag Vår) for kor og orkester (Se tekst) M e d v i r k e n d e : «Harmonienes D i r i g e n t : Trygve Præsttun

kor


BRRGENS SYMFONIORKESTER Mandag 1. oktober 1945

k l . 19.00

i Koncert-Palæet

SYMFONI-KONSERT Dirigenter: H A R A L D H E I D E SVERRE JORDAN H A R A L D SÆVERUD S o l i s t : E V A K N A R D A H L (klaver)

Harald Sæverud: 1 8 9 7 _

PROGRAM: «Salme», symfoni i en sats med 5 avdelinger, op. 26. «Fars og Mors symfoni». Uroppførelse Formo versikt: a) 1. koral, salme, salme gjentatt med 2. k o r a l samtidig i understemmene, 1. k o r a l . b) « Julekveldsvariasjoner» over Salme. c) E n k o r t «Stavkirke-klokke fantasi» over en strofe av Salme. d) «Kampe og trengsler» (fuga), hovedtemaet bygget ever klokkemotivet. e) K o r a l , 2 koral i augmentasjon høyt oppe i fiolinene. Salme med 2. koral samtidig i understemmene, Salme gjentatt, denne gang med 1. k o r a l som den bærende grunn, derpå klokkemotivet for siste gang Dirigent: Komponisten

Ludvig Irgens Jensen: A v musikken til Hans E . Kincks ~ «Driftekaren» 1894

1. F o r s p i l l 2. Bols vise

Sverre Jordan: 1 8 8 9 _

3. Scherzo 4. E p i l o g

Klaverkonsert nr. I i e-moll, op. 45

1. Introduzione — Allegro moderato Uroppførelse 2. Andante cantabile 3. Allegro energico, m a non troppo allegro (Rondo) S o l i s t : Eva Knardahl ' 0_ Dirigent: Komponisten 5^


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag den 4. oktober 1945 k l . 19.00 i Ole Bull Kino

KAMMERMUSIKK AFTEN Medvirkende: AIDA

FAUSKE

ØISTEIN JON

BRANDVIK

BRODAL

KARL

JOHANNESSEN

ERLING KNUDSEN ALF

MOSBY

IVAN THORNTON FRANZ

WOLF


PROGRAM

Erling Kjellsby: Strykekvartett i G-dur (i. g.) 1 9 0 1

~

1. 2. 3. 4.

Allegro A n d a n t e cantabile Allegro scherzando Allegro Bergens Kammerkvartett : Ă&#x2DC;istein Brandvik, Erling Knudsen, Alf Mosby, Karl Johannessen

Sverre Jordan: 1889â&#x20AC;&#x201D;

Sonate i g-moll for fiolin, og klaver, op. 16 ^ Allegro moderato energico 2. A n d a n t e con moto (Quasi romanza) 3. Introduction. Allegro. Tempo.di halling Jon Brodal (fiolin) Franz Wolf (klaver)

Klaus Egge: 1906

~~

Trio for klaver, fiolin og cello, op. 14 1. 2. 3. 4.

Allegro con impeto Adagio Scherzo (presto) Allegro appasionato

(1. g.)

Aida Fauske (klaver) Ivan Thornton (fiolin) Karl Johannessen (cello)


Torsdag den 11. oktober 1945 k l . 19.15 i Koncert-Palæet

JUBILEUMSKONSERT i anledning av

Musikselskabet «Harmonien»s 180-årige beståen Dirigent: HARALD

HEIDE

Medvirkende: GUNVOR ANDREAS OLAV JAN

MJELVA BJARKE

MOSBY WØLNER


FORSPILL: Innlednings-ord ved lektor Olav Mosby «Harmonien»s fanesang fra 1769 av Claus Fasting fremsies av skuespilleren Andreas Bjarke Danser fra Holbergs tid, arrangert av Albert Dahl 1. Polonaise 2. Gavotte 3. Menuett

PROGRAM: Johan Halvorsen: Norsk rapsodi nr. ] 1865—1935

Edvard Grieg: 1843—1907

Det første møte, op. 21 E n svane, op. 25

\ Se tekst

Fra Monte Pincio, op. 39 J Solist: Gunvor

Mjelva

Johan Svendsen. «Zorahayda», Poeme Symfonique 1840—1911

Edvard Grieg: -»—

E t t e r W a s h i n g t o n Irvings «Legend of the rose of Alhambra». (Se tekst)

Solveigs vuggesang, op. 23 Våren, op. 33

Solist:

GunvorMjelva

Konsert i a-moll for klaver og orkester, op. 16 1. Allegro moderato 2. Adagio 3. Allegro marcato Solist : Jan

Wølner


Fredag den 12. oktober 1945 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

JUBILEUMSKONSERT i anledning av

Musikselskabet «Harmonien»s 180-årige beståen Dirigent: HARALD Me

åvirkende:

GUNVOR ANDREAS OLAV JAN

HEIDE

MJELVA BJARKE

MOSBY WØLNER

2


FORSPILL: Innlednings-ord ved lektor Olav Mosby «Harmonien»s fanesang fra 1769 av Claus Fasting fremsies av skuespilleren Andreas Bjarke Danser fra Holbergs tid, arrangert av Albert Dahl 1. Polonaise 2. Gavotte 3. Menuett

PROGRAM: Johan Halvorsen: Norsk rapsodi nr. ] 1865—1935

Edvard Grieg: 1843—1907

»

—»—

Det første møte, op. 21 E n svane, op. 25

' Se tekst

Fra Monte Pincio, op. 39 . Solist: Gunvor

Johan Svendsen: 1840—1911

Edvard Grieg: —»—

»—

Mjelva

«Zorahayda», Poeme Symfonique E t t e r Washington Irvings «Legend of the rose of Alhambra». (Se tekst)

Solveigs vuggesang, op. 23 Våren, op. 33

Solist:

GunvorMjelva

Konsert i a-moll for klaver og orkester, op. 16 1. Allegro moderato 2. Adagio 3. Allegro marcato Solist : Jan

3

Wølner


Mandag den 15. oktober 1945 k l . 19.15 i Koncert-Palæet

NORSK

AFTEN

til ære for fremmedbesøk fra musikkonservatoriet i Moskva

Dirigent: HARALD

HEIDE

Medvirkende: GUNVOR JAN

MJELVA

WØLNER


PROGRAM Johan Halvorsen. Norsk rapsodi nr. 1 1865—1935

Edvard Grieg: 1843—1907

»—

— »—

Del første møte, op. 21 E n svane, op. 25

> Se tekst

Fra Monte Pincio, op. 39 . Solist: Gunvor

Johan Svendsen: 1840-1911

Edvard Grieg:

Mjelva

«Zorahayda», Poeme Symfonique E t t e r Washington Irvings «Legend of the rose of Alhambra». (Se tekst)

Solveigs vuggesang, op. 23

—»—

Våren, op. 33

—»-

Konsert i a-moll for klaver og orkester, op. 16

Solist: Gunvor

Mjelva

1. Allegro moderato 2. Adagio 3. Allegro marcato Solist: Jan

Wølner


BERGENS SYMFONIORKESTER Torsdag den 18. oktober 1945 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Dirigent:

Solist:

SVERRE ARNE

JORDAN

HENDRIKSEN

PROGRAM: Felix MendelssohnBartholdy: Ouverture t i l «Ruy Blas», op. 95 1809—1847

Sverre Jordan: laag-

A v «Tue Bentsøns viser», en monolog for tenor med orkester, op. 44 (Se tekst) S o l i s t : Arne

er Puccini:

Hendriksen

Rudolphs arie av opr. «La Bohéme»

1858—1924

G. Rossini: 1792—1868

L a Danza (Neapolitansk tarantella) Solist: Arne Hendriksen

Peter Tschaikowsky: Symfoni nr. 4 i f-moll, op. 36 1840-1893 i . A n d a n t e sostenuto — Moderato con anima 2. A n d a n t i n o i n modo d i canzona 3. Scherzo, Pizzicato ostinato 4. Finale — Allegro con fuoço^


BERGENS SYMFONIORKESTER Torsdag 25. oktober 1945 k l . 19.00 i K o n c e r t - P a l æ e t

SYMFONI KONSERT HARALD

Dirigent:

Solist:

JOHAN

HEIDE

SIMONSEN

(fiolin)

PROGRAM: Joseph Haydn: 1732—1809

Symfoni i Ess-dur. nr. 99 (Londoner symfoni nr. 10) 1. 2. 3. 4.

Henri Rabaud: 1873—

A d a g i o vivace assai Adagio Menuetto — Allegretto Vivace

«Suite Anglaises du X V I Siècle»

(Engelsk suite f r a det 16. århundre, komponert a v musikere ved drom ning Elisabeths hoff, arrangert og instrumentert av H e n r i Rabaud) 1. Allegro — John B u l l 2. Andante — W i l l i a m B y r d 3. Allegro — Giles F a r n a b y 4. L e n t •— Giles F a r n a b y (Arrangert for å tjnne som scenemusikk til «Kjøpmannen i Venedig», komedie av Lucien Nepoty, fritt etter Shakespeares drama)

Edouard Lalo: 1823—1892

Vaughan Williams: 1872-

Symphonie Espagnole, op. 21 Allegro n o n troppo Andante Rondo — Allegro Solist: Johan

Simonsen

Ouverture til Aristofanes'komedie «Hvepsene» («The Wasps»)


BERGENS SYMFONIORKESTER T o r s d a g 1. november 1945 k l . 19.00 i K o n c e r t - P a l æ e t

SYMFONIKONSERT Dirigent:

Solist:

HARALD

SVANHILD

HEIDE

HELLAND

HANSEN

PROGRAM: «Hanedans» av operaen «Maskerade» (Balletten danser utkledd som haner og høner, der gjør k u r t i l hverandre)

A v «Draumar i stjerne-snø» a) Helgsøg frå rymdi b) E i t lite sumarkvede fyr nonnur i gamal tid

Uroppførelser Se tekst

Elskhugskvede «Pan og Syrinx» (Se tekst) Snjo (l.g.)

Sporven Og det var litin småfugl av «Liti Kersti»

> Se tekst

Solfager Det uutslukkelige. Symfoni Allegro — Poco allegretto — Poco adagio — Quasi andante — Allegro


BERGENS BERGENS

SYMFONIORKESTER MANNSSANGERFORBUND

Søndag den 4. november 1945 k l . 12.30 i Koncert-Palæet

KONSERT i anledning av Norges Landssangerforbunds representantskapsmøte Dirigenter: HARALD

HEIDE

L. H E G G E N VALTER LARS

AAMODT

SØRAAS

KARSTEN

WOLD

Medvirkende :

Aron Ellingsen, Mannskoret «Brage», Bergens Haandværks- og Industriforenings Sangforening, Bergens Ynglingeforenings Sangforening og Mannskoret ('Ran»


PROGRAM: Iver Holter: 1850—1941

Johan Svendsen: 1840—1911

Bodvar Heggen: 1906—

Johannes Haarklou. 1847—1925

Valter Aamodt: 1902—

Johan Selmer. 1844—1910

Festlig opptog Norsk rapsodi nr. 3 D i r i g e n t : Harald

Heide

Noreg vår mor E i n draum i Guds hjarte Varde (Solist: Aron Ellingsen) —

Mannskoret «Brage» Dirigent: L. Heggen

Hugsviv

Fiskaren på sejegrunnen (Folketone, arr. Valter Aamodt)

M

Vårt land

LO

Bergens Haandværksog Industriforenings Sangforening D i r i g e n t : Valter Aamodt

Ludvig Irgens Jensen: Dagvise 1894—

Johs. Ovring: 1889—

Bodvar Heggen:

Sne (Tilegnet B . Y . S.)

Vent vidar seg Vågåvatne

(fi

Bergens Ynglingeforenings Sangforening D i r i g e n t : Lars Søraas

Sparre Olsen: 1903—

Alf

Hurum:

Fjell-Noreg Gresshoppen

1882—

Olaf Paulus: 1859—1912

Edvard Grieg: 1843—1907

Rikard Nordraak. 1842—1866

Vestanveir (Solist: Jan

Nilsen)

Mannskoret «Ran» D i r i g e n t : Karsten Wold

Landkjenning, op. 31 (Solist: Aron Ellingsen)

Se tekst

Ja, v i elsker Felleskor og orkester D i r i g e n t : Valter Aamodt


BERGENS SYMFONIORKESTER Torsdag den 8. november 1945 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Gjestedirigent:

ØIVIN

Solist:

A L F SJØEN

FJELDSTAD

(fiolin)

PROGRAM: Symfoni nr. 4 i e-moll; op.

Johannes Brahms. 1833—1897

1. 2. 3. 4.

Allegro non troppo Andante moderato Allegro giocoso Allegro energi co e passionate

Fiolinkonsert nr. 5 i A-dur

W. A. Mozart: 1756—1791

1. Allegro Allegro 2. Adagio 3. Tempo Tempo

aperto — Adagio — aperto d i Minuetto — Allegro — d i Minuetto Solist : A lf

«Karneval i Paris», op. 9

/ 5 J 0 H N GRIEGS BOKTRYKKERI ,!

Sjøen


BERGENS SYMFONIORKESTER Torsdag den 15. november 1945 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Gjestedirigent: Solist:

HUGO

Den danske pianist

KRAMM

EGIL

HARDER

PROGRAM: Johan Sebastian Bach: 1685- 1750

Konsert i C-dur for strykeorkester (i. g.) Allegro moderato

Darius Mil haud. ild-

Robert Schumann. 1810—1856

Symfonisk suite (1. g.) 1. 2. 3. 4. 5.

Ouverture Prélude og Fuge Pastorale Nocturne Finale

Konsert i a-moll for klaver og orkester, op. 54 1. Allegro affettuoso 2. Intermezzo — A n d a n t e grazioso 3. Allegro vivace Solist : Egil Harder

Joseph Haydn. 1732-1809

Symfoni nr. 13 i G-dur (i. g.) 1. 2. 3. 4.

A d a g i o — Allegro Largo Menuetto Finale — Allegro con spirito


BERGENS SYMFONIORKESTER

Søndag den 18. november 1945 k l . 13.00 i Koncert-Palæet

IT-: S T - M A T I M i anledning av

Bergens Haandværks- og Industriforenings 100 års jubileum Dirigenter: HARALD

HEIDE

SVERRE

JORDAN

HARALD

SÆVERUD

4/ft.inuu oniEfts Rntn-RVKKPrtl


PROGRAM

Jeg tok min nystemte

«Peer Gynt»-suite nr. 1; op. 46 (17 min.)

Edvard Grieg: 1843-1907

x

.

Morgenstemning

2. Åses død 3. A n i t r a s dans 4. I Dovregubbens h a l l D i r i g e n t : Harald

Sverre Jordan: 1889—

Heide

Norsk suite for lite orkester, op. 47, (over folketoner fra dr. O. M . Sandviks samling «Østerdalsmusikken») (i6min.) a) Bruremarsj — b) T e m a (Bånsull) med variasjoner — c) Bondevals — d) Folketone og k u l o k k — e) H o p s a D i r i g e n t : Komponisten

Lektor Olav Mosby kåserer om Bergens Haandværks- og Industriforening og musikken

Harald Sceverud: Sinfonia Dolorosa, op. 19 (14 min.) 1897—

—»—

Kjempeviseslåtten, op. 22 a, nr. 5 (1. g-)

(6 min.)

D i r i g e n t : Komponisten


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag 22. n o v e m b e r 1945 k l . 19.30 i K o n c e r t - P a l æ e t

K O N S E R T Dirigent:

Solist:

HARALD BJARNE

HEIDE BUNTZ

PROGRAM: N. Rimsky-Kor akow: «Scheherazade». Symfonisk suite, 1844-1908 op. 35 (Se tekst) 1. H a v e t og Sindbads skip 2. Prins Kalenders fortelling 3. Den unge prins og den unge prinsesse 4. Fest i Bagdad. H a v e t . Skipet støter på en klippe, hvorpå der står en kriger i bronsehainisk

Edvard Grieg: 1843-1907

—»—

Den særde, op. 33 Eros, op. 70

Se tekst

E n drøm, op. 48 Solist: Bjarne

Georges Bizet:

Buntz

Blomsterarien av opr. «Carmen»

1838—1875

Peter I.Tschaikowsky: Lenskys arie av opr, «Eugen Onegin» Solist: Bjarne Buntz 1 8 4 0

1 8 9 3

M. Mussorgsky: 1839-1881

«Heksesabbat» (Une nuit sur le Mont Chauve)


BERGENS SYMFONIORKESTER Torsdag den 29. november 1945 i Koncert-Palæet

kl.

19.00

MOZART-KONSERT Gjestedirigent: Solist:

FINN

FINN AUDUN

AUDUN

OFTEDAL

OFTEDAL

(klaver)

P R O G R A

W. A. Mozart: Klaverkonsert nr. 22 i Ess-dur 1756-1791

Allegro

Andante Rondo — Allegro D i r i g e n t : Eivind Bull Hansen Solist: Finn Audun Oftedal

Les petits riens. Ballettmusikk Ouverture Larghetto Andantino Gavotte Pantomime Gavotte

Symfoni nr. 36 i C-dur Adagio — Allegro spiritoso Poco A d a g i o Menuetto Presto D i r i g e n t : Finn Audun Oftedal


ku

BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag den 6. desember 1945 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SIBELIUS

AFTEN

i anledning av komponistens 80-årsdag Dirigent:

Solist:

HARALD ERNST

HEIDE

GLASER

P R O G R A M :

Jean Sibelius: 1865—

Symfoni nr. 2 i D-dur, op. 43 1. Allegretto 2. Tempo andante, rna rubato 3. Vivacissimo 4. Finale

Fiolinkonsert nr. 1 i d-moll, op. 47*) 1. Allegro moderato 2. A d a g i o d i molto 3. Allegro non tanto

Solist: Ernst

Finlandia *) Spilles på Ole Bulls berømte Guarneri del Gesu fiolin

Glaser


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag den 13. desember 1945 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SOLIST-KONSERT Dirigent:

Solister:

HARALD

HEIDE

P E R J O H A N S E N (klarinett) K N U T S I E G E S M U N D (oboe) F R A N Z W O L F (klaver)

PROGRAM: W. A. Mozart: Klarinettkonsert i A-dur, (l. g.) 1756—1791

G. F. Händel: 1685—1759

Allegro Adagio Rondo

Concerto grosso nr. 10 i g-moll for oboe og strykeorkester Grave Allegro Sarabanda Allegro

Johan Evje:

Solist: Per Johansen

Solist: Knut

Introduksjon og Fuga Arrangert av Sigvald

Siegesmund

(Uroppførelse) Thomsen Solist : Fran& rfV/}lf


B E R G E N S

S Y M F O N I O R K E S T E R

T i r s d a g den 1. januar 1946 k l . 18.00 i

Korskirken

KIRKEKONSERT Dirigent:

TRYGVE

PRÆSTTUN

Medvirkende:

(sopran),

R U T H STABEL SIGURD H O F F

(tenor),

Konsertmester H A N S STENSETH

DAGMAR WITTRUP

(alt),

WALDEMAR JOHNSEN

(bass)

EIVIND BULL HANSEN

(obl.fløyte),

«HARMONIEN»S

Ved orgelet:

FRANZ WOLF

(obl. fiolin),

((klaver), cembalo)

kor og orkester SIGMUND SKAGE

PROGRAM:

joli. Sebastian

Bach s

JULEORATORIUM


B E R G E N S

S Y M F O N I O R K E S T E R

T o r s d a g den 3 . januar 1946 k l . 19.15 i

Korskirken

KIRKEKONSERT Dirigent:

TRYGVE

PRÆSTTUN

Medvirkende:

(sopran),

R U T H STABEL SIGURD H O F F

(tenor),

Konsertmester H A N S STENSETH

DAGMAR WITTRUP

(alt),

WALDEMAR JOHNSEN

(bass)

EIVIND BULL HANSEN

(obl.fløyte),

«HARMONIEN»S

Ved orgelet:

FRANZ WOLF

(obl. fiolin),

((klaver), cembalo)

kor og orkester SIGMUND SKAGE

PROGRAM:

Jon. Sebastian

Bachs

JULEORATORIUM


B E R G E N S

SY M F

O N I O R K E S T E R

Søndag den 6. januar 1946 k l . 13.30 i Korskirken

KIRKEKONSERT Dirigent:

TRYGVE

PRÆSTTUN

Medvirkende:

(sopran),

R U T H STABEL SIGURD H O F F

(tenor),

Konsertmester H A N S STENSETH

DAGMAR WITTRUP

(alt),

WALDEMAR JOHNSEN

(bass)

EIVIND BULL HANSEN

(obl.fløyte),

«HARMONIEN»S

Ved orgelet:

FRANZ WOLF

(obl, fiolin),

((klaver), cembalo)

kor og orkester SIGMUND SKAGE

PROGRAM:

Joh. Sebastian

Bachs

JULEORATORIUM


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag den 10. januar 1946 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

BEETHOVEN-AFTEN HARALD

Dirigent:

Solist:

FRIDTJOF

HEIDE

BACKER-GRØNDAHL

P R O G R A M :

Ludw. van Beethoven: Symfoni nr. 3 i Ess-dur, op. 55 1770—1827 («Eroica») 1. 2. 3. 4.

Allegro con brio M a r c i a funèbre (Adagio assai) Scherzo (Allegro vivace) F i n a l e (Allegro molto — Poco andante — Presto)

Klaverkonsert nr. 5 i Ess-dur op. 73 1. Allegro 2. Adagio u n poco mosso 3. R o n d o Solist : Fridtjof

Backer-Grøndahl


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Søndag den 13. januar 1946 k l . 13.15 i Koncert-Palæet

POPULÆR-KONS E RT Dirigent:

HARALD

HEIDE

PROGRAM: Albert Leutner:

Festouverture

Emerich Kdlmdn:

Fantasi over oprt. «Bajaderen»

1882—

Christian Danning:

Menuett

1867—1925

Johan Svendsen:

To islandske melodier

1840— 1911

Johann Strauss:

Eventyr fra Wienerskogen

1825—1899

Anton Dvorak:

Nocturno

1841— 1904

M. P. Mussorgsky: 1839—1881

«Heksesabbat» (Une nuit sur le Mont Chauve)


BERGENS SYMFONIORKESTER Torsdag den 17. januar 1946 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Gjestedirigent: Solist:

EIVIND

HAAKON BULL

HOEM

HANSEN

PROGRAM: Arne Eggen: 1881—

Symfonisk innledning, Audhilds sang og finale av «Olav Liljekrans» (3. akt)

P. Nar dim:

Konsert i e-moll (1. g.)

1722—1793

(Arrangert a v E . Pente) 1. Allegro moderato 2. Andante cantabile 3. A l l e g r o giocoso Solist : Eivind Bull

Hansen

Johan Halvorsen: Air norvegien, fiolin og orkester Solist: Eivind Bull

1864-1935

—»—

Hansen

Symfoni nr. 1 i c-moll 1. 2. 3. 4.

Allegro non troppo Andante Poco andante — Allegro con spirito Rondo finale — Lento — Allegro deciso


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag den 24. januar 1946 k l . 19.30 i Koncert-Palæet

NORSK Dirigent:

Solist:

AFTEN HARALD

HEIDE

PER GRØNNEBERG

PROGRAM: Sparre Olsen:

Symfonisk fantasi, op. 27 (1. g)

1903—

Eivind Groven: På hospitalet om natten (i. g.) 1901—

Sverre Jordan: 1889—

-»—

Sov, soldat! (i. g.) Isblornar Solist: Per

Ole Hjellemo:

Se tekst Grønneberg

Slått (i. g.)

1873—1939

Edvard Grieg:

Gamle mor

1843—1907

—»—

E i t syn

—»—

Langs ei å

—»—

Eros

Se tekst Solist: Per

Grønneberg

Gammelnorsk romanse med variasjoner, op. 51


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag 31. januar 1946 k l . 19.00

i Koncert-Palæet

KOMPOSISJONS-AFTEN Gjestedirigenter: E I V I N D G R O V E N * ) og H A R A L D S Æ V E R U D Solist: ØISTEIN B R A N D V I K (fiolin) PROGRAM: Eivind Groven:

I.

Bryllup i Skogen (Uroppførelse) a) Bruredansen b) Klokkelåten c) Springar

1901—

II.

Hjemme igjen — Siste sats av «Renæssanse» (i. g.) Dirigent:

Harald Sæverud: 1897—

I.

Komponisten

Galdreslåtten, op. 20

II.

Den siste Bå'nlåt, op. 22 a, nr. 3

III.

Gjetlevise-variasjoner, op. 1 5

IV.

Sinfonia Dolorosa, op. 1 6

V.

(Uroppførelse)

Romanza for fiolin solo med

orkester, op. 23

(Uroppførelse)

Solist: Øistein

VI.

Brandvik

Kjempevise-slåtten, op. 22 a, nr. 5 (i. g.) Dirigent:

Komponisten

*) Eivind Groven invitert av Harald Sæverud til å dirigere egne verker '0_


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Søndag den 3. februar 1946 k l . 14.00 i Gimle

LUKKET NORSK

KONSERT

for

RIKSKRINGKASTING

Dirigent: Solist: K N U T

HARALD

HEIDE

SIEGESMUND

(oboe)

PROGRAM: G. F. Handel: 1685—1759

Concerto grosso nr. 10 i g-moll for oboe g strykeorkester 0

1. Grave 2. Allegro 3. Largo 4. Allegro

1. Lyktemannens dans

Hector Berlioz: 1803-1869

Solist: Knut

z

S

y

l

f

i

d

e

d

a

n

s

3. Ungarsk marsj

Percy Grainger: Irsk melodi ~ Mock Morris 1882

Joseph Gungl:

Hydropatvals, op. 149

1810—1889

D. F. Auber: 1782—1871

«Fra Diavolo», ouverture

Siegesmund


BERGENS SYMFONIORKESTER Torsdag den 7. februar 1946 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT HARALD

Dirigent:

Solist:

Pianistinnen E V A

HEIDE

KNARDAHL

PROGRAM: Johannes Brahms: 1833—1897

Symfoni nr. 2 i D-dur, op. 73 2

Allegro non troppo

2. A d a g i o n o n troppo 3. Allegretto grazioso 4. Allegro con spiri to

Ludw. v. Beethoven: Konsert for klaver med orkester, °nr. 3 i c-moll, op. 37 1 7 7

1 8 2 7

1. Allegro con brio 2. Largo 3. Rondo — Allegro Solist: Eva

Knardahl


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag den 14. februar 1946 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

K O N S E R T HARALD

Gjestedirigent:

Solist:

AAGE

BRAGER-NIELSEN

WALLIN

(fiolin)

PROGRAM: Edouard halo:

Ouverture til opr. «Le Roi d'Ys»

1823—1892

Jean Sibelius: ~ 1865

«Tuonelas Svane», legende for orkester av det finske folkeepos «Kalevala», op. 22 (Se tekst)

W. A. Mozart: Konsert for fiolin og orkester nr. 4 i 1756-1791

D

.

d

u

r

1. Allegro 2. Andante 3. Rondo

Maurice Ravel: Ma Mère 1'Oye 1875—

Solist: Aage

Wallin

(Se tekst)

<j e v e n t y r b i l d e r :

1. 2. 3. 4.

Tornerose Tommeliten Laideronette, pagodenes herskerinne Samtalen mellom den vakre og den stygge fé 5. Eventyrhaven

Zoltdn Koddly: «Danser fra Galanta» 1882—

A'? JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Søndag den 17. februar 1946 k l . 13.15 i Gimle

LUKKET KONSERT for

NORSK

RIKSKRINGKASTING

Dirigent:

Solist:

HARALD

HEIDE

IVAN THORNTON

(fiolin)

PROGRAM: Daniel F. Auber. Krondiamantene, ouverture 1782—1871

A.

Borodin: 1833—1887

E n steppeskisse fra Mellom-Asia Nocturne

Anton Dvorak:

Slavisk dans nr. 6

1841—1904

W. A. Mozart: 1756—1791

Konsert for fiolin og orkester, nr. 4, i D-dur 1. Allegro 2. Andante cantabile 3. R o n d o Solist: Ivan

Armas Jarne/elt:

Berceuse

1869—

Edvard Grieg: 1843—1907

Norsk dans JW. 4, op. 35

Thornton


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag den 21. februar 1946 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

DANSK Gjestedirigent: JOHAN

AFTEN K g l . kapellmester

HYE-KNUDSEN

PROGRAM: Knuddge Riisager:

Forspill t i l «Niels Ebbesen» (1. g.) Symfoni nr. 5, op. 50

1. Tempo giusto — Adagio 2. Allegro — Presto — A n d a n t e poco tranquillo — Allegro

Suite av balletten «Den detroniserede Dyretæmmer» (i. g.)

(Se tekst) 1. Cirkuskapellet spiller opp Cortege Klovnene Hestene Løvene Danserinnens vals Pas de D e u x 8. Danse triste 9. A k r o b a t e n og Danserinnen 10. Furioso — Finale (Can-Can)

Forspill t i l «Vølund Smed»


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 28. februar 1946 k l . 19.30 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Dirigent:

Solist:

HARALD

Pianistinnen

HEIDE

ELINE

NYGAARD

P ROG RAM : Claude Debussy: 1862—1918

«La Mer» (Havet) Tre symfoniske skisser 1. Morgengry på havet 2. Bølgenes lek 3. Dialog mellom vinden og havet

Manuel de 1876 -

Fala:

Netter i de spanske haver 1. I det mauriske slott 2. Fjern dans 3. Dans i Sierra-haven v e d Cordoue Solist: Eline Nygaard

Camille Sain t-Saens : Symfoni nr. 3 i c-moll, op. 78 1835-1921

1. Adagio — Allegro moderato — Poco adagio 2. Allegro moderato — Presto — Allegro moderato —• Presto — Maestoso •— Allegro


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag den 7. mars 1946 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT GUNNAR

Gjestedirigent:

Solist:

JON BRODAL

KNUDSEN

(fiolin)

PROGRAM: Ludw v. Beethoven: Symfoni nr. 7 i A-dur, op. 92 1770—1827

i. 2. 3. 4.

Poco sostenuto — Vivace Allegretto Presto Allegro con brio

1. 2. 3. 4.

64 Allegro molto appassionato Andante Allegretto non tmppo Allegro molto vivace Solist: Jon Brodal

Felix Mendelssohn1809-1847 Bartholdy: Fiolinkonsert i e-moll, op.

Dag Wiren: 1905-

«Sérénade» for strykeorkester. op. 11 1. 2. 3. 4.

Carl Nielsen:

Preludium And:inte espressivo Scherzo Marcia

Ouverture t i l opr. «Mascarade»

1865—1931

l' % JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag den 14. mars 1946 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

POPULÆR-KONSERT Dirigent : EIVIND

BULL

HANSEN

Solister : ILONKA BARTOK KOPSLAND og

FRANZ

WOLF


PROGRAM

/. Offenbach: 1819—1880

Franz Lehdr:

Ouverture til oprt. «Orfeus i Underverdenen» «Gull og sølv» vals, op. 79

1870—

Johan Strauss: Pizzicatopolka 1825—1899

- » -

Perpetuum mobile

C. Saint-Saens: Danse macabre (Dødningedans), op. 40 1835—1921

— »

••

«Dyrenes karneval», stor zoologisk fantasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Løvens marsj 9. Gjøken langt inne Høner og haner i skogen Syklister 10. Fuglene Skilpadder 11. Pianister Elefanten 12. Fossilier Kenguruer 13. Svanen Aquarium 14. Finale Esler Solister: Honka Bartok Kopsland og Franz Wolf

Percy Grainger: Irsk melodi 1882—

— »

Eric Coates: 1886—

Shepherds Hey London every day (i. g.) 1. Co vent garden 2. Westminster 3. Night bridge


BERGENS SYMFONIORKESTER

Torsdag den 21. mars 1946 k l . 19.30 i

Koncert-Palæet

BRAHMS-AFTEN Dirigent:

Solist:

HARALD

Pianistinnen

HEIDE

INGEBJØRG GRESVIK

PROGRAM• Johannes Brahms: 1833-1897

Symfoni nr. 1 i c-moll, op. 68 p sostenuto — Allegro

1

O C Q

2. Andante sostenuto 3. U n poco allegretto e grazioso 4. Adagio — P i u andante — Allegro non troppo m a con brio

Klaverkonsert nr. 1 i d-moll, op. 15 1. Maestoso 2. A d a g i o 3. Rondo (Allegro non troppo) Solist: Ingebjørg Gresvik


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag den 28. mars 1946 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

K O N S E R T Dirigent: EIVIND BULL

HANSEN

Solist: Sangeren

SVEIN

BRUUN


PROGRAM

Johannes Brahms:

Akademisk festouverture

1833-1897

Edvard Grieg:

(På oppfordring)

Den bergtekne, op. 32 (Se tekst)

1843—1907

Guisefpe Verdi: 1813—1901

Rigoletto's arie i 2. a k t : «Cortigiani, v i l razza dannata». Solist: Svein

Claude Debussy:

Bruun

Nocturne: «Fest»

1862—1918

Peter Tschaikowsky: 1840-1893

Nøtteknekkersuiten, op. 71 a x

L

i

t

e

n

ouverture

(Se tekst)

2. Karakteristiske danser a) Marsj b) Sukkertøyféens dans c) Russisk dans d) Arabisk dans e) Kinesisk dans f) Rørfløytenes dans 3. Blomster vals

Charles Gounod:

Valentins bønn av opr. «Faust»

1818—1893

Richard Wagner. 1813—1883

Hollenderarie av opr. «Den flyvende hollender» Solist: Svein

Johannes Stenberg: Ca. 1760—1797

Anne-Marie Ørbeck:

Menuett (1. g.) (Harmonisert og instrumentert av Anne-Marie Ørbeck)

Runemarsjen (i. g.)

1911—

Hans Hansen: 1878—1940

Bruun

Nordisk ouverture


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag den 4. april 1946 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT SVERRE

Dirigent:

Solist:

JORDAN

Pianistinnen B E R G L J O T

HAVNEVIK

PROGRAMAlexander Borodin: 1833-1887

Symfoni nr. 2 i h-moll A

U

e

g

r

o

Scherzo J Andante \ Finale: Allegro

Ludw. v. Beethoven: Klaverkonsert nr. 1 i C-dur, op. 15 1770—1827

Allegro C o n b r i o

(Cadenze nr. 3 av Beethoven)

Largo Rondo (Allegro scherzando) Solist : Bergljot

Havnevik

Carl Maria v. Weber: Ouverture t i l opr. «Euryanthe» 1786—1826


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag den 11. april 1946 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

ENGELSK

AFTEN

Gjestedirigent: CLARENCE

RAYBOULD

PROGRAMMoule Evans: 1901-

The Spirit of London, ouverture (i. g.)

Ernst John Moeran: Sinfonietta (1. g) 1894—

Arthur

Bliss:

1891—

Edward Elgar: 1857—1934

The Miracle i n the Gorbals — Ballett-suite (l. g.) Variations on an Original Thème — Enigma (l. g.)


BERGENS SYMFONIORKESTER Torsdag den 25. april 1946 k l . 19.30 i

Koncert-Palæet

TSCHAIKOWSKY-AFTEN Dirigent:

Solist:

HARALD

J A N WØLNER

HEIDE

(klaver)

PROGRAMPeter I. Tschaikowsky: Symfoni nr. 6 i h-moll, op. 74 1840—1893 (Symphonie pathétique) 1. Adagio — Allegro non troppo — Andante — Moderato assai — Allegro v i v o — Andante come p r i m a — A n d a n t e mosso 2. Allegro con grazia 3. Allegro molto vivace 4. Finale — Adagio lamentoso

— »—

Klaverkonsert nr. 1 i b-moll, op. 23 1. Allegro non troppo e molto maestoso — Allegro con spirito 2. A n d a n t i n o simplice — Prestissimo 3. Allegro con fuoco Solist: Jan

Wølner


BERGENS SYMFONIORKESTER Søndag den 28. april 1946 k l . 13.15 i Gimle

LUKKET KONSERT for Norsk Rikskringkasting Dirigenter: Solist:

HARALD

HEIDE

SVERRE

JORDAN

J O N BRODAL

(fiolin)

PROGRAMNiels W. Gade:

«Ossiam-ouverture

1817—1890

«Holberg-silhouetter», op. 39 Jeronimus og Magdelone — H e n r i k — Leander og Leonora Pernille — Jean de France danser menuett — Kontradans fra «Kildereisen» Dirigont:—Komponisten

Fiolinkonsert i e-mol], op. 64 1. 2. 3. 4.

Allegro molto appassionato Andante Allegretto non troppo Allegro molto vivace Solist: Jon Brodal


Symfoni nr. 11 i G-dur (Militærsymfonien)

1. 2. 3. 4.

Adagio — Allegro Allegretto Menuetto Finale

Konsert for cello og orkester i a-moll, op. 33 1. Allegro non troppo 2. Allegro con moto 3. Molto Allegro -*— Solist: Yr jo

Selin

Prélude (En fauns ettermiddag) Rococco variasjoner Solist:

Yr jo Selin

Symfonisk dans nr. 1, op. 64


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag den 9. mai 1946 k l . 19.00 i Korskirken

KIRKE-KO NSERT Dirigenter: EIVIND BULL TRYGVE

HANSEN

PRÆSTTUN

Medvirkende: HENRIETTE

HEIDE

(sopran)

A R O N E L L I N G S E N (baryton) BERNHARD MEYER «HARMONIEN»S

(resitasjon)

kor og orkester


PROGRAM

G. F. Händel:

Concerto grosso nr. 21 i d-moll (Bearb. av M . Seiffert)

1685-1759

(På oppf.)

Ouverture — Allegro — A i r — Allegro — Allegro moderato Concertino: Ivan Thornton, Axel Sandstrøm,

Hjalmar 1864—1925

Borgstrøm: Jesus i Getsemane — Symfonisk " diktning (Se tekst) D i r i g e n t : Eivind

Skarre Olsen: 1903

Erik Grieg

Bull

Hansen

De Profundis — Sursum Corda, op. 34 (Uroppførelse)

Fredskantate, komponert for bl. kor, soli, resitasjon og orkester (Se tekst) 1. M o t J u l (Skaper og Satan) 2. M o t Påske (Logos og Diabolos) 3. M o t Pinse ( K r i s t og Antikrist) M e d v i r k e n d e : Henriette Heide, Aron Ellingsen, Bernhard Meyer, «Harmonienes kor Dirigent: Trygve Prcesttun


PROGRAM

Ludw. van Beethoven: 1. sats av klaverkonsert nr. 1 i C-dur 1770—1827 Allegro con brio Solist: A ase Spinn angr Joseph Haydn:

Gabrielle's arie av or. «Skabelsen» Solist : Randi

1732—1809

E y vind Alnæs.

Monsen

Der du gjekk fyre

1872—1932

D u nar malet

T. Giordani:

Caro mio ben

Solist: Torolv Skage (Bearbeidet av Papini)

1740—?

G. Puccini;

Tosca's bønn av opr. «Tosca» Solist: Lillemor

1858—1924

Joh. Seb. Bach: 1685—1750

Edvard Grieg:

Thorsen

Klaverkonsert i A-dur (1. g.) 1. Allegro 2. Larghetto 3. Allegro m a non tanto Solist: Else

Haadem

E n svane

1843—1907

G. Puccini:

Butterfly's arie i 2. akt av opr. «Madame Butterfly» Solist: Martha

Sverre Jordan.

Fosse

Ung Aslaug

1889 —

G. Bizet: 1838—1875

Seguidilla av opr. «Carmen» Solist : Gunn Jacobsen


A. Stradella:

Kirkearie

1645—1682

Franz Schubert:

Du bist die R u h ' Solist: Magnfrid

1797—1828

Arne Eggen:

Hovland

Og det var litin småfugl av «Liti Kersti»

1881—

C. Gounod:

SiebePs arie av opr. «Faust»

1818—1893

Solist: Borghild

Edvard Grieg:

-,>-

Med en Primula Veris Ved

Joseph Haydn:

Baugstø

Rondane

S o l i s t : Finn

Larsen

2. og 3. sats a v klaverkonsert i D-dur Larghetto Rondo

Solist: Rannveig

•-.

De unges konsert gjentas torsdag den 23. mai k l . 19.00 i Koncert-Palæet

Isaksen


Søndag den 19. mai 1946 k l . 13.15 i Gimle

LUKKET KONSERT for Norsk Rikskringkasting HARALD

Dirigent:

PER JOHANSEN

Solist:

HEIDE

(klarinett)

Joseph Haydn: Symfoni nr. 11 i G-dur (Militær 1732-1809 symfonien) 1. 2. 3. 4.

Adagio — Allegro Allegretto Menuetto Finale

W. A. Mozart: Klarinettkonsert i A-dur 1756-1791

L

A

l

l

e

g

r

o

2. Adagio 3. Rondo

—»—

Solist: Per Johansen

Ouverture t i l opr. «Titus»


PROGRAM

Ludw. van Beethoven: 1. sats av klaverkonsert nr. 1 i C-dur 1770—1827

Joseph Havdn:

Allegro con brio

Spinnangr

Gabrielle's arie av or. «Skabelsen»

1732-iso?

E y vind Alnæs.

Solist: Aase

Solist: Randi

Monsen

Der du gjekk fyre

1872-1932

Du når målet

T. Giordani.

Caro mio ben

Solist:

Tcrolv

(Bearbeidet av Papini)

1740—?

G. Puccini:

Tosca's bønn av opr. «Tosca» Solist: Lillemor

1858—1924

Joh. Seb. Bach. 1685—1750

Edvard Grieg:

Thorsen

Klaverkonsert i A-dur (1. g.) 1. Allegro 2. Larghetto 3. Allegro ma non tanto Solist: Else

Haadem

En svane

1843—1907

G. Puccini:

Butterfly's arie i 2. akt av opr. «Madame Butterfly» Solist: Martha

Sverre Jordan.

Fosse

Ung Aslaug

1889—

G. Bizet: 1838—1875

Seguidilla av opr. «Carmen» Solist : Gunn

Jacobsen


A. Stradella:

Kirkearie

1645—1682

Franz Schubert:

Du bist die R u h ' Solist: Magnfrid

1797—1828

Arne Eggen:

Hovland

Og det var litin småfugl av «Liti Kersti»

1881—

C. Gounod:

Siebel's arie av opr. «Faust» S o l i s t : Borghild

1818—1893

Edvard Grieg:

Joseph Haydn:

Baugstø

Med en Primula Veris Ved

Rondane

Solist: Finn

Larsen

2. og 3. sats av klaverkonsert i D-dur Larghetto Rondo

Solist: Rannveig

Isaksen


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Søndag den 26. mai 1946 k l . 13.15 i Gimle

LUKKET KONSERT {or Norsk Rikskringkasting Dirigent:

Solist:

HARALD

HEIDE

GEORGY DEMARTENS

(harpe)

R O G R A M :

Jules Massenet:

Ouverture de «Phèdre»

1842—1912

Maurice Ravel: 1875—1937

Introduksjon og Allegro for harpe og kammerorkester Solist: Georgy de Martens

Claude Debussy:

Prélude (En fauns ettermiddag)

1862-1918

Felix MendelssohnBar tholdy A v musikken t i l Shakespeares skuespill «En sommernattsdrøm» 1. Nocturne 2. Scherzo

Norske eventyi billeder 1. Peik, prinsessen og stortrollet 2. Prinsessen kommer ridende på bjørnen 3. Dans a v stortroll og småtroll i bersret det blå


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Lørdag den 1. juni 1946 k l . 14.00 i Gimle

LUKKET KONSERT for Norsk Rikskringkasting HARALD

Dirigent:

Solist:

HANS

HEIDE

STENSETH

(fløyte)

PROGRAM: C. W. Gluck

Ouverture t i l «Iphigenia i n Aulis»

1714—1787

W. A. Mozart. 1756—1791

Catharinus Elling:

Konsert nr. 1 i G-dur for fløyte med orkester 1. Allegro maestoso 2. Adagio n o n troppo 3. Tempo d i menuetto Solist: Hans Stenseth

Melodi

1858-1942

Johan Svendsen:

I f jol gjætt' e.gjeitinn

Edvard Grieg:

Brudefølget drar forbi Norsk dans nr. 4, op. 35 Konsertvals


Bfo 1945 1946  
Bfo 1945 1946  

Bergen Public Library