Årsberetning 1973

Page 1

MUSIKSELSKABET «HARMONIEN» BERGEN

BERETNING for året 1973

BERGEN OFF. BIBLIOTEK MUSIKKAVDELINGEN

A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI, BERGEN


MUSIKSELSKABET «HARMONIEN» BERGEN

BERETNING REGNSKAP for året 1973

BERGEN OFF. BIBLIOTEK MUSIKKAVDELINGEN

A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI, BERGEN


Musikselskabet «Harmonien»s ledelse 31. des. 1973 STYRE Salgssjef Hendrik Fasmer (formann) Høysterettsadvokat Njaal Sæveraas (varaformann) Sivilingeniør Per Grieg Fagottist Franz Dworåk Orkesteret: Direktør August D . Michelsen Bergen kommune: Tollkassercr Nina Smid Den Nationale Scene: Professor Arnljot Strømme Svendsen «Harmonien»:

Varamenn: Fabrikkeier Albert Lepsøe Advokat Steinar Molland Revisor Odd Dahle Fiolinist Einar Hagen Orkesteret: Sosialsekretær Gerhard Michelsen Bergen kommune Amanuensis Harald Gammelsæter Den Nationale Scene: Advokat Per Hagelstecn «Harmonien»:

REPRESENTANTSKAP Sivilingeniør David Lie Eide (ordfører) Lege Fritz E. Hoff (varaordfører) Avdelingssjef Hans Fristad Kapellmester Sverre Bergh Direktør Leif Christensen Direktør Chr. Bartz-Johannessen Skoleinspektør K a r l Bakke Disponent Eilif Lund Klarinettist Rolf Bjørnebek Orkesteret: Trompeter Leif Slaatten Skolestyrer Olav Arnestad Bergen kommune: Kontordame Elsa Johnsen Lektor Johan Helland Husmor Inger Grieg H ø y e Cand. mag. Lars Anders Myhre Den Nationale Scene: Arkitekt M N A L E. Vaardal-Lunde Direktør Magne Lerheim Selvskrevet medlem: Kapellmester Karsten Andersen «Harmonien»:

Varamenn : Direktør Kjell Espelid Inspektør Sigvard Christian Lepsøe Kontordame Mona Schanche Lege Peter Aardal Advokat Steinar Molland Lege Egil B. Johnsen Bergen kommune: Kontordame Gun Tystad Den Nationale Scene: Direktør Ragnar Johannessen «Harmonien»:

«7 5

3


P R O G R A M K O M I T É Kapellmester Sverre Bergh (formann) Kapellmester Karsten Andersen Direktør Arvid Johnsen Konsertmcster Håkon Gudbrandsen Konscrtmester Rolf Sandvik Fløytist Johannes Hoff Regissør Odd Andersen Forretningsfører Laila Kismul PROGRAM

-

PRESSE

Direktør Sven Henning A D M I N I S T R A S J O N Forretningsfører Laila Kismul Kasserer/bokholder Reidun Nylund Sekretær Ingeborg Steffensen Kontorassistent Solvei N y g å r d REVISJON Bergen kommunerevisjon ved revisor Alf Thomassen Æ R E S M E D L E M M E R Skipsmegler Eyolf Berg-Olsen Komponist Harald Sæverud REPRESENTASJONER. 31. desember 1973 var selskapet representert i blant andre disse institusjoner: Styret i Edvard Griegs fond: Advokat Lauritz Wiborg (formann) Pianist Finn Nielsen Komponist Harald Sæverud Varamenn: Intendant Sigmund Torsteinson Fabrikkeier Albert Lepsøe Kapellmester Sverre Bergh Festspillene i Bergen: Styret: Salgssjef Hcndrik Fasmer Varamann: Høyesterettsadvokat Njaal Sæveraas Rådet: Sivilingeniør David Lic Eide Tubaist Nils E. Nikolaisen Varamenn: Tollkasserer Nina Smid Professor Arnljot Strømme Svendsen 4


Programutvalget: Kapellmester Karsten Andersen Kapellmester Sverre Bergh Banksjef C. J . Ege og hustru Elisa's fond t i l Musikselskabet ÂŤHarmonienÂť: Salgssjef Hendrik Fasmer Varamann: Byrettsdommer Per Lorentzen

5


Orkesterets sammensetning pr. 31/12—1973 1. fiolin Håkon Gudbrandsen, I konsertmester Rolf Sandvik, I I konsertmester Einar Hagen Ivan Thornton Ole Syversen Leon Grimstad Olav Olsen Norbert Karaskiewicz Henryk Kniejski Elzbieta Jaskolka Alec Wilson Eivind Aadland (praktikant) 2. fiolin Thelma Fagerlie Terje Norbeck Johannessen Harald Søreide Krystyna Jasinska Trygve Torgersen Jahn Høyer Kjærstad Walter Opiclka Emil Palenik Vikar Bratsj Terje Torgersen Jean T ø r u d (perm.) Anton Ekerhovd Pawel Rajzewicz Mette Lepsøe Erling K r . Vadseth Josef Pavlica Cello Maja J . Askeland Tove Øynes Alfred Sundal Gustav Eriksen Jerzy Jasinski Dagmar Kayser Kontrabass Rolf Dahl Knut Tørud Henrik Endresen Odd H . Pettersen Tor Ivar Andreassen Harpe Turid Halvorsen Kniejski

Fløyte Gro Andersen Michael George T i t t Johannes Hoff Obo Finn Helstad Erling Fjelli Odd Andersen Klarinett Bjørn Halvorsen Rolf Bjørnebek Tore Erlandsen Fagott Jan Høye Aksel Brandal Franz Dworåk Horn Fred Johannesen Norman Jansen Arne Rognstad Arnt Johannesen K a r l Bjørkhaug Trompet Arnulf Naur Nilsen Leif Slaatten George R. Silver Trombone Ragnar Maalen Erling Ryland Erling Breistein Tuba Nils Eivind Nikolaisen (perm.) Douglas A. Perry Pauke Stefan Binder Slagverk Paul H æ g l a n d Ingar Ben Nordby Regissør Odd Andersen Podieinspektører Bjarne Olsen Tarjej Flotve


BERETNING Aret

1973

KONSERTVIRKSOMHETEN. I løpet av året har selskapet arrangert eller med sitt orkester deltatt i følgende konserter: 29 2 2 1 4 1 5 5 20 10 2 4 2 10 4

symfonikonserter konserter for unge talenter solistkonserter sonateaften bydelskonserter distriktskonsert medvirkninger i Festspillene kammerkonserter konserter for skoleungdom produksjoner for Norsk Rikskringkasting underholdningsprogrammer for N R K grammofoninnspillinger sosialkonserter turnékonserter velvillige medvirkninger

101 I tillegg t i l disse konserter har teaterorkesteret, som består av grupper fra symfoniorkesteret, spilt ved 58 forestillinger p å Den Nationale Scene. Symfoniorkestercts dirigent og kunstneriske leder, Karsten A n dersen, har ialt hatt 65 opptredener (15 symfonikonserter, 2 unges konserter, 19 skolckonserter, 2 Festspillkonserter, 2 bydelskonserter, 1 distriktskonsert, 8 produksjoner for N R K , 3 grammofoninnspillinger, 3 velvillige medvirkninger og 10 turnékonserter). Gjester i året var ialt 86 hvorav 51 norske, 12 var fra selskapets orkester. GJESTEDIRIGENTER

SOLISTER

Sverre Bruland Sergiu Comissiona Miklos Erdélyi Arvid Fladmoe Kjell Ingebretsen Okko Kamu Milton Katims Magnar Mangersnes David Measham Robert Satanowski Rudolf Schwarz Bernhard Wahl Aksel Welle jus Bjørn Woll Kurt Woss

Klaver: K n u t Albrigt Andersen Dagmar Baloghova Jens Harald Bratlie Kjell Bækkelund Benny Dahl-Hansen Andor Foldes Emil Gilels Rhonda Gillespie Liv Glaser T u r i d Halvorsen Kniejski Jan Henrik Kayscr Boris Krajny Siri Nome 7


Cembalo: T u r i d Halvorsen Kniejski Gitar: Akinobu Matsuda Harpe: T u r i d Halvorsen Kniejski

Fiolin :

Thclma Fagcrlie A m i Flammer Rodney Friend Bronislav Gimpel Håkon Gudbrandsen Ida Haendel Einar Hagen Ørnulf Boye Hansen Terje N . Johannessen Bohuslav Matousek Richardo Odnoposoff Aaron Rosand Rolf Sandvik Bratsj : Laszlo Barsony Cello: Erling Blondal Bengtsson Gayle Smith Tove Øynes Kontrabass : Rolf Dahl Engelsk horn : Brynjar Hoff Klarinett : Bjørn Halvorsen Sang : Wenche Aukner Helge Birkeland Harald Bjørkøy K å r e Bjørkøy Anne Bolstad Haugen Esther Casas Caj Ehrstedt K a r i Frisell Birgitte Grimstad Astrid Haavardsholm Asbjørn Hansli

Svanhild Hummelsund Frøydis Klausberger Malmfrid Sand Martinsen Siff Pettersen Norma Procter Per Sigmund Rettedal Teresa Stich-Randall Edith Thallaug Jennifer Vyvyan Resitasjon : Ståle Bjørnhaug Lasse Kolstad Vidar Sandcm Kor: Bergen Domkantori Musikselskabet « H a r m o n i e n » s Kor Bergens Musikkonservatoriums Kor Musikklinjens K o r fra Bergen Lærerskole Musikklinjens K o r fra U . Pihl skole Fana Mannskor Ensembler : « H a r m o n i e n » s Strykekvartett: (Håkon Gudbrandsen, Henryk Kniejski, Terje Torgersen, Tove Øynes) Bergen Strykekvartett: (Rolf Sandvik, Terje N . Johannessen, Jean Tørud, Dagmar Kayser) Bergen Blåsekvintett: (Gro Andersen, Finn Helstad, Bjørn Halvorsen, Jan Høye, Fred Johannesen) « H a r m o n i e n » s Kammertrio: (Gro Andersen, Tove Øynes, T u r i d Halvorsen Kniejski) Orchestre de Chambre de Versailles Orkestre : Stavanger Symfoniorkester

Selskapet har i året fremført ialt 218 verk, av disse var 44 norske. Det er urfremført 5 verk og 37 komposisjoner ble fremført for første gang i « H a r m o n i e n » . 8


Urfremførelser var: Finn Arnestad: Eskild Hemberg: Jon Nordal: Ketil Sæverud: Magnar Å m : Verket av Jon Nordal Nordisk Kulturfond.

Toccata « C a n t i c a » , op. 2 7 for soli, kor og orkester Musikk for orkester — « L e i d s l a » . Konsert for kontrabass og orkester «Bøn» er et bestillingsverk med tilskudd fra

Førstegangsfremførelser Isaac Albéniz: Per Hjort Albertsen: J . S. Bach: Tadeusz Baird: Samuel Barber: Bela Bartok: Lennox Berkeley: Benjamin Britten: Benjamin Britten: Hagerup Bull: M . Castelnuovo-Tedesco: Enys E. Djemil: Giov. Gabrieli: Arthur Honegger: Ichiro Ishida:

var: Zambra Granadina Presentasjon, ouverture Fiolinkonsert i a-moll 4 noveletter Knoxville: Summer of 1915 Musikk for strykere Four Songs of St. Teresa of Avila « G l o r i a n a » , symfonisk suite, op. 53 Konsert for fiolin og orkester, op. 15 Air Solennel Sonata (Omaggio a Boccherini) Caprice, Complaint et Ronde Canzona for to strykeorkestre « J u d i t h » , bibelsk drama Yoru-no-Tooi-Matsuri (Fiest in distance at night) « K o n s e r t » — 1949 Dmitri Kabalevskij: Sonate i d-moll Jean-Marie Leclair: Benjamin Lees: Konsert for strykekvartett og orkester Peter Mennin: Symfoni nr. 3 Olivier Messiaen: L'Ascension, Quatre Meditations symphoniques Pavanas nr. 1 og 4 Luis M i l a n : Klaverkonsert Finn Mortensen: Knut Nystedt: Concertino for klarinett, eng. horn og orkester, op. 29 T. Okano: Oboro-Zukiyo (Gloomy Moon) Manuel Poncc: Preludium og Gigue Sergcj Prokofieff: Sonate nr. 2, D-dur, op. 94 Jean-Phillippc Rameau: Konsert nr. 6 Max Reger: Suite i gammel stil, F-dur, op. 93 Albert Roussel: Klaverkonsert, op. 36 Aulius Sallinen: Mauermusik Robert Schumann: Sonate i a-moll, op. 105 Ferdinand Sor: Gran Solo H . Sugiyama: Defune (A ship going to sail) Joaquin Turina: Sevillana (Fantasia) ABONNEMENTSKONSERTER. Det har gjennomsnittlig vært et meget godt besøk t i l selskapets abonnementskonserter — 32 ialt. Disse har bestått av 28 symfonikonserter, 1 konsert for unge talenter, 1 solistkonsert, 1 sonatcaften og 1 kammerkonsert. Den 29. symfonikonsert ble gitt som en ekstrakonsert (Familie-Nyttårskonsert) den 3. januar. 9


ANTALL

MUSIKKVERK

Fremført i selskapet gjennom de siste seks ür (i parentes norske), gjester, komponister og konserter (eksklusive skolekonscrter og produksjoner for Norsk Rikskringkasting) Sesong

1973

1972

1971

1970

1969

1968 26

(6)

29

(3)

23

(1)

28

(5)

22

(4)

23

(3)

30 5 27 27 0

(8)

23 11 24 59 2

(6)

21 13 41 56 2

(9) (2) (13)

21 12 17 53 0

(6)

22 16 17 43 5

(7)

23 8 15 27

(5) (4) (7) (13)

2

(1)

48 3 5 171 57 72 3

(1)

53 4 6 211 84 70 2

(5)

44 3 13 191 61 84 2

(3)

33 19 8 185 73 91 5

(5)

51 31 38 218 86 99 5

(6) (2) (3) (44) (51) (22)

Symf. dikt., suiter, serenader, rapsodier,

Mindre ork.verker, potpourier, fantasier . .

(1)

(8)

Konserter, komposisjonei for solo instruKomposisjoner for kor, sangspill, operaer .

(1)

(25) (26) (16)

(1)

(3) (9) (1)

(1)

(29) (43) (11)

42 5 8 206 68 73 3

(5) (2)

(3) (35) (37) (18)

(1)

(6) (3)

(1) (1)

(26) (28) (18)

(1)

(5) (5) (1)

(2) (31) (36) (16)


Våren 1973 hadde « H a r m o n i e n » 7 4 1 abonnenter og høsten 7 4 0 av 1 196 plasser i Konsertpaleet. Besøksprosenten har vært om v å r e n 8 7 % av fullt hus og høsten 8 6 %. Salget av rabattkort t i l studenter og skoleungdom har øket ytterligere i 1973. 1 1 av konsertene ble gitt med støtte av Banksjef C. J . Ege og hustru Elisa's fond t i l Musikselskabet « H a r m o n i e n » . D E UNGES KONSERT hadde i 1973 så stor søking av kvalifiserte unge sang- og musikkstuderende at det m å t t e gies 2 konserter. Disse fant sted 3. og 4 . mai. Det var ingen lett oppgave for juryen å plukke ut de 1 2 som fikk delta da nivået blant søkerne l å meget høyt. Følgende ble tatt u t : 3. mai: Jane Kvebæk, horn — Bentine Holm, sang — Gro Shetelig, klaver — Astrid Haavardsholm, sang — K å r e Bjørkøy, sang — Jan Lorentz Hovden, klaver. 4. mai: Helga Steen, bratsj — Grethe Lied, klaver — Malmfrid Sand Martinsen, sang — Lars-Erik ter Jung, fiolin — Guri Egge, sang — Eldfrid Liland, klaver. SOLISTKONSERTER. Med støtte av Eges Fond kunne « H a r m o nien» den 2/10 gi en ekstrakonsert med den store russiske pianisten Emil Gilels. Den 15/11 gav den japanske gitaristen Akinobu Matsuda en solistkonsert for selskapets abonnenter. SONATEAETEN. Under orkesterets fravær p å grunn av Tysklandsturnéen, ble det den 2 9 . mars gitt en sonateaften med Ørnulf Boye Hansen, fiolin og Benny Dahl-Hansen, klaver. Sonateaftener er ikke vanlig kost for våre abonnenter, men konserten ble vel mottatt i Bergen. BYDELSKONSERTER. Dette er et nytt tiltak som er kommet istand ved ekstra tilskudd fra Bergen kommune. Selskapet er meget takknemlig for den mulighet som n å er gitt t i l å bringe musikken ut av konserthallen og t i l bydelsbefolkningen. Innenfor den bevilgning som ble gitt i 1973 kunne vi gi følgende 4 konserter: 23/2 i S l å t t h a u g h a l l e n , dirigent Rudolf Schwarz, solist Bronislav Gimpel, fiolin. 30/10 p å Ortun skole i Fyllingsdalen, dirigent Karsten Andersen, solist Frøydis Klausberger, sang. 30/11 i St. Markus kirke, dirigent Karsten Andersen, solist T u r i d Kniejski, harpe, medv. Bergen Domkantori. 13/12 i Biskopshavn kirke, dirigent Magnar Mangersnes, solister: Siff Pettersen, Astrid Haavardsholm, K å r e Bjørkøy og Asbjørn Hansli. Konsertene har vært gledelig godt besøkt. DISTRIKTSKONSERT. Også Hordaland Fylke har gitt tilleggsbevilgninger t i l konserter i distriktene. Da det i 1973 var noe usikkert hvor stor støtten ble, kunne man bare satse p å en konsert. 11


Denne ble gitt p å Voss den 21. september med Karsten A n dersen som dirigent og Bohuslav Matousek som fiolinsolist. Konserten som ble lagt opp av Musikkens Venner p å Voss med økonomisk støtte av rikskonsertene ga fullt hus og stor begeistring. FESTSPILLENE I BERGEN 1973 ble arrangert i tiden 23. mai t i l

6. juni. Musikselskabet « H a r m o n i e n » s orkester medvirket ved følgende 5 arrangementer: Åpningskonserten 23/5 og konsert i Domkirken den 25/5, begge under ledelse av Karsten Andersen samt avslutningskonserten den 6/6 med Okku K a m u som dirigent. Dessuten medvirket v å r t orkester ved de 2 forestillinger som ble gitt av Kungliga Operabaletten, Stockholm, den 31. mai og 1. juni under ledelse av Kjell Ingebretsen. KAMMERKONSERTER. I samarbeid med Bergens Kammermusikkforening ble det arrangert 4 kammerkonserter som fant sted 20. februar, 21. mars, 12. september og 22. oktober. Ved disse konserter medvirket følgende kammermusikkgrupper fra v å r t eget orkester: «FIarmonien»s Strykekvartett, Bergen Strykekvartett og Bergen Blåsekvintett. Den 12/4 ga selskapet dessuten en kammerkonsert for abonnentene med det franske kammerorkester — Orchestre de Chambre dc Versailles. SKOLEKONSERTER. I løpet av året har Musikselskabet « H a r m o n i e n » s orkester ialt gitt 20 skolekonserter for ungdomsskolen og dc videregående skoler. 19 av konsertene ble dirigert og presentert av Karsten Andersen og 1 av Arvid Fladmoe. Konsertene har vært gitt i L a n d å s h a l l e n , Åstveithallen, Gimle skole, Ortun skole, S l å t t h a u g h a l l e n , Lyderhorn ungdomsskole og Konsertpaleet. Ved vårens serie p å 10 konserter medvirket sopranen Svanhild H u m mclsund. Skolekonsertkomitéen prøver n å i størst mulig utstrekning å legge konsertene for ungdomsskolene i elevenes vante miljø — skolene. Oppslutningen t i l konsertene har vært meget god. PRODUKSJONER

OG UNDERHOLDNINGSPROGRAMMER

FOR

NORSK

RIKSKRINGKASTING. Musikselskabet « H a r m o n i e n » s orkester har ialt gitt 10 produksjoner spesielt tilrettelagt for Norsk Rikskringkasting. Produksjonene inkluderer stereobåndinnspillinger av Harald S æ v e r u d : Symfoni nr. 2, Bjørn Fongaard: Legende for orkester, Antonio Bibalo: 4 balkanske danser, Gerh. Schelderup: Julesuite og Sparre Olsen: Leitomsuite. Dirigenter har v æ r t : Ruth Lagesen, Karsten Andersen og Sverre Bruland. Orkesteret har dessuten medvirket i 2 underholdningsprogrammer med Sverre Bergh som dirigent. Begge programmer ble ledet av Jacob Skarstein. GRAMMOFONINNSPILLINGER. Etter oppdrag fra Norsk K u l t u r r å d har « H a r m o n i e n » s orkester dirigert av Karsten Andersen gjort innspillinger under «Klassikerserien» med følgende komposisjoner av Johan Svendsen: 4 rapsodier, Norsk Kunstnerkarneval, Festpolonese, Romeo og Julie, Zorahayda og Cellokonserten med Hege Waldcland som solist. 12


For Norsk Komponistforening i samarbeide med Norsk Rikskringkasting har orkesteret gjort 2 innspillinger: Den første var «Populærplaten» med Karsten Andersen som dirigent: Disse verk ble innspilt: Sommerfeldt: Liten ouverture, Hesselberg: Allegretto giocoso, Pauline H a l l : Verlainesuiten og De svarte fuglene, Sverre Bergh: Småbyskisser og Hovland: Fanfare og Coral. Den andre innspillingen ble gjort under Sverre Brulands ledelse med følgende verk av Edvard Fliflæt B r æ i n : Konsertouverture og Capricio for klaver og orkester med Eva Knardahl som solist. Videre har orkesteret dirigert av Karsten Andersen spilt inn Finn Mortensen: Klaverkonsert med Kjell Bækkelund som solist etter oppdrag for Norsk Komponistforening. SOSIALKONSERTER. Nytt av året er også sosialkonsertene. Selskapet føler det viktig at musikken blir brakt ut t i l grupper som ellers har vanskelig for å komme t i l konsertsalen. Innenfor rammen av vårt budsjett har v i kunnet gi 2 konserter i 1973. Den første fant sted den 9. oktober p å Alderssenteret Danckert K r o h n med «Harmonien»s Strykekvartett (Håkon Gudbrandsen, Henryk Kniejski, Terje Torgersen og Tove Ø y n e s ) . Den andre konserten ble holdt den 18. desember p å Vestlandsheimen i Åsane med «Harmonien»s Kammertrio (Gro Andersen, Tove Øynes, T u r i d Kniejski). Denne form for oppsøkende virksomhet ble satt stor pris p å av ledelsen for de to institusjoner, og publikum viste stor begeistring. TURNÉKONSERTER. « H a r m o n i e n » s m a n g e å r i g e plan om turné til Vest-Tyskland ble realisert i tiden 28. mars t i l 9. april 1973. I juni måned 1972 fikk vi også en forespørsel fra Utenriksdepartementet om det eventuelt ville passe inn i « H a r m o n i e n » s turnéopplegg med et besøk i Brussel for å markere 25-årsjubiléet for kulturavtalen mellom Belgia og Norge. Dette gikk i orden, og konserten fant sted 26. mars. Besøkene b å d e i Belgia og VestTyskland ble gitt innenfor rammen av kulturavtalene mellom Norge og disse land. På denne 16 dagers lange turné ga « H a r m o n i e n » s orkester under Karsten Andersens ledelse og med Jens Harald Bratlie som solist 10 konserter i følgende byer: Antwerpen Bremerhaven — Hanau — Offenbach — Riisselsheim — Bonn — Duren — Wuppcrtal — Hameln og Kiel. På programmet stod følgende verk: Sæverud: Sinfonia dolorosa, Mendelssohn: Hebridene, Sibelius: 1. symfoni, Brahms: 4. symfoni. Griegs Klaverkonsert i a-moll ble spilt ved samtlige 10 konserter. Orkesteret var forsterket med 16 strykere. Turneen ble meget vellykket, og overalt var det fullt hus og fine presseomtaler b å d e for orkester, dirigent og solist. Turneens høydepunkt var utvilsomt konserten i Bonn hvor mange fremtredende personer med Forbundskansler Willy Brandt og frue i spissen var tilstede. T i l turneen fikk v i tilskudd fra Belgia og Vest-Tyskland samt Utenriksdepartementet og Norsk K u l t u r r å d . 13


I tillegg hertil fikk v i en anonym gave p å kr. lOO.OOO, — , og det var dette beløp som ga selskapet muligheten t i l å gjennomføre turneen. Regnskapet, som ikke er belastet driften, kom ut i balanse. V E L V I L L I G E MEDVIRKNINGER. Ved følgende arrangementer har

v å r t orkester under ledelse av Karsten Andersen medvirket velvillig i 1973: 28/2 Armauer Hansens Minneprogram i Håkonshallen. 23/5 Festspillene i Bergen, den høytidelige åpning. 30/8 Universitetets årsfest. Dessuten har « H a r m o n i e n » s Kammertrio medvirket: 15/10 Landsforeningen mot kreft. TEATERORKESTRET har i 1973 medvirket ved 5 8 spillekvelder p å den Nationale Scene, samtlige dirigert av Sverre Bergh. P å v å r e n ble det gitt 3 7 spillekvelder med No, No, Nanette og p å høsten 2 1 spillekvelder med Jomfruburet. Teaterorkesteret består av grupper fra selskapets symfoniorkester og er et ledd i musikernes arbeidsforpliktelser. Orkesterinspisient er Arne Rognstad. SYMFONIORKESTERET hadde ved utgangen av året 6 4 musikere hvorav 4 stillinger er dekket av renteavkastingen fra Edvard Griegs Fond i henhold t i l statuttbestemmelse. I løpet av året har det skjedd følgende endringer i orkesterets sammensetning: Disse har fratrådt med alderspensjon: Fiolinisten John Røisæth etter 4 0 års virke i selskapet og Edgar Meyer Olsen etter 2 0 års virke. Permisjon for sesongen 1973/74 ble innvilget bratsjisten Jean T ø r u d og tubaisten Nils Eivind Nikolaisen. Fiolinisten Helen Silverman og trompeteren Helge Haukaas sluttet i sine stillinger pr. 31/7—1973. Følgende nyansettelser har funnet sted: Fiolinistene Alec Wilson og Emil Palenik, trompeteren Arnulf Naur Nilsen og slagverker Ingar Ben Nordby. Bratsjisten Josef Pavlica og tubaisten Douglas A . Perry ble ansatt som vikarer for sesongen 1973/74. Som en forsøksordning har man pr. 1/8 — 73 tatt inn fiolinisten Eivind Aadland som praktikant i redusert tjeneste. I de senere å r har selskapet søkt de offentlige instanser om å få utvidet strykergruppen, uten resultat. Musikselskabet « H a r m o n i e n » er skuffet over at selskapet igjen er forbigått ved tildeling av nye stillinger. Det ansees som absolutt påkrevet at strykerbesetningen styrkes, slik at man får et riktigere balanseforhold mellom stryker- og blåsergruppene. Antallet 6 0 godkjente musikere har n å vært uendret i n æ r m e r e 1 4 å r . GRIEGHALLEN. Det har heller ikke i 1973 vært utført større arbeider i Grieghallen grunnet den vanskelige økonomiske situasjon. Det er imidlertid n å et visst h å p om at arbeidet kan b l i gjenopptatt for fullt i 1974. 14


K O N S E R T - O G BESØKSOVERSIKT

Abonnements-, kirke- og ekstrakonserter . . Antall besøkende i Konsertpaleet Antall besøkende pr. konsert i gjennomsnitt

Teaterorkester — spillekvelder

Høsten 1973

Våren 1971

Høsten 1971

Våren 1972

Høsten 1972

Våren 1973

15 16.162 898 124.913 6.940

18 15.059 1.004 126.790 8.452

18 17.190 955 135.552 7.530

17 17.293 1.017 144.997 8.529

17 17.799 1.047 148.718 8.748

16 17.408 1.024 153.044 9.002

2 9 2 5 4 1 1 37

2 8

1 10 6

1 10

2 10

-

3 10 5 —

5 1 3 37 2

5 2 2 27 1

5 1 2 37 3

11 5 1 2 21 1

1

2

1

2

1

5

695

721

729

741

741

740

460

808

807

819

817

816

-

— 5

2 54

|

Kirkekonserter, bydelskonserter, sosial-


ØKONOMI BUDSJETT. Etter behandling av de bevilgende instanser ble selskapets budsjettforslag for 1973 nedskåret med ialt kr. 92.000,— t i l ordinære driftsutgifter, gjestehonorarer samt vikarer/forsterkninger. Søknad om nye strykerstillinger ble også avslått i 1973. Bergen kommune og Staten bevilget i året kr. 50.000,— hver t i l nedbetaling av gammel gjeld. REGNSKAP. Ved en stram økonomisk linje har det også i 1973 lykkes selskapet å fremkomme med et mindre overskudd p å regnskapet. Dette t i l tross for at aktiviteten i året har vært større enn p å mange å r . Ved ekstrabevilgninger fra Bergen kommune og Hordaland fylke har det i året vært mulig å gi 4 bydelskonserter og 1 distriktskonsert. Omkostningene t i l disse konserter belastes ikke v å r t driftsregnskap. Bergen Kino øket leien av Konsertpaleet med virkning fra medio august. Leieforsøkelsen utgjorde i 1973 ca. kr. 15.500, —. Søknad om tilleggsbevilgning p å dette beløpet ble avslått av departementet. Kontoen ekstrahjelp m. v. er belastet med kr. 13.000,— t i l styrkelse av orkesteret. De tarifferte lønnsstigninger og justeringer har gitt et stort utslag p å lønns- og trygdeomkostningene i forhold t i l godkjent budsjett. Lønnsstigningene inndekkes automatisk av de bevilgende myndigheter, og gir seg derfor også utslag p å inntektssiden. Selskapets egendekning var i 1973 11,6 % (11,9 % i 1972). Nedgangen i egendekningen skyldes i det alt vesentlige lønnsstigningene. Selv om v i årlig legger p å v å r e billettpriser v i l kløften mellom egeninntektene og lønns- og driftsomkostningene stadig øke. I 1973 ble billettprisene og abonnementsprisene hevet med 10 % . Ifølge tilskuddsordningen skal Bergen kommune inndekke differansen mellom den vedtatte 15 % egendekning av et godkjent budsjett og den reelle egendekning selskapet makter. I tillegg t i l støtte t i l endel konserter, har Eges Fond kjøpt en celesta t i l selskapet t i l en verdi av kr. 16.800, — . Akkumulert underdekning er n å kommet ned i kr. 464.113, — . GAVER. Beløpet p å gavekontoen var pr. 31/12 kr. 119.430,61. Kontoen har ikke vært brukt i 1973.

S T Y R E T , P R O G R A M K O M I T É , REPRESENTANTSKAP OG G E N E R A L F O R S A M L I N G STYRET. Selskapets styre har i løpet av 1973 hatt 9 styremøter. Jevnlige arbeidsmøter har funnet sted mellom styrets formann, varaformann og forretningsfører. Varaformannen Per Lorentzen trakk seg tilbake som medlem av styret pr. 15/9 — 73. For den store innsats Per Lorentzen har gjort for selskapet gjennom 13 å r som styremedlem, ble han ved en enkel tilstelling den 3/10 tildelt selskapets hederstegn. Som nytt medlem etter Lorentzen ble Per Grieg innvalgt i styret. N y varaformann ble styremedlem Njaal Sæveraas. 16


Med virkning fra 1/7 1973 ble konstituert forretningsfører Laila Kismul fast ansatt i stillingen som forretningsfører for selskapet. Saken om felles administrasjon med Festspillene i Bergen har også i 1973 vært en viktig sak for styret. Bergen Formannskap vedtok i september 1972 å fastholde at det skulle ansettes felles administrativ leder for de to institusjoner. Det ble forutsatt at institusjonene innen 30. juni 1973 la frem en plan for det videre samarbeide. Felles direktør ble ansatt i oktober 1972. Direktøren har i 1973 hatt det meste av sin tid opptatt med Festspillenes arbeide. For « H a r m o n i e n » har hans aktuelle arbeidsoppgaver fra august vært som redaktør av « H a r m o n i - n y t t » og oppsetting av pressemeldinger. Da de to styrer ikke fant frem t i l en samarbeidsform i løpet av våren 1973, søkte man Bergen kommune om en utsettelse av samarbeidsplanen t i l 30. desember 1973. M a n vedtok å få konsulentfirmaet Asbjørn Habberstad A/S t i l å gi en utredning av mulige administrative samarbeidsformer. Innstillingen fra konsulentfirmaet forelå i slutten av desember måned. Det ble nedsatt et arbeidsutvalg bestående av 2 representanter fra hver av de to institusjoners styrer samt 1 representant oppnevnt av Bergen kommune som skulle vurdere konsulentuttalelsen. Grunnet tidsfristen innvilget Bergen kommune en ytterligere utsettelse med planen for samarbeidet t i l utgangen av februar måned 1974. PROGRAMKOMITEEN har i løpet av året hatt en rekke møter, og arbeidsutvalget p å 3 medlemmer har sammen med forretningsføreren hatt jevnlige sammenkomster. Kapellmester Sverre Bergh har vært komiteens formann, og forretningsføreren, Laila Kismul, har vært programkomiteens sekretær. Norsk Kulturfond bevilget for 1973 et tilskudd p å kr. 20.000,til et bestillingsverk fra en norsk komponist. Det ble enstemmig vedtatt å gi oppgaven t i l komponisten Klaus Egge. Bestillingsverket v i l b l i urfremført i 1974.

REPRESENTANTSKAPET holdt sitt ordinære årsmøte den 4. mai. Årsberetning og regnskap for 1972 samt budsjettforslag for 1974 ble fremlagt og godkjent. På valg sto styremedlemmene Per Lorentzen (varaformann) samt varamennene Albert Lepsøe, Kjell Espelid og Steinar M o l land. Per Lorentzen hadde frasagt seg gjenvalg. Sivilingeniør Per Grieg ble enstemmig valgt som nytt styremedlem for en 2-årsperiode fra 15/9 — 73. Varamennene Albert Lepsøe og Steinar Molland ble enstemmig gjenvalgt for ett å r . Varamann Kjell Espelid hadde frasagt seg gjenvalg. Som ny varamann ble valgt revisor Odd Dahle. Det ble fra et medlem foreslått at det burde nedsettes en valgkomité, som skulle komme med forslag t i l kandidater t i l selskapets styre og representantskap, og at kandidatenes navn skulle være oppført i møteinnkallelsene med opplysning om hvem som står p å valg. 17


GENERALFORSAMLING i Musikselskabet « H a r m o n i e n » fant sted 25. mai. Det var fremmøtt 20 stemmeberettigete samt representanter fra dagspressen. Generalforsamlingen ble ledet av representantskapets ordfører, sivilingeniør David Lie Eide. Generalforsamlingen var blitt avertert i dagspressen den 11. mai og dagsorden med beretning og regnskap for 1972 var sendt medlemmene den 15. mai. Det ble bemerket at tidspunkt og dag for generalforsamling var uheldig valgt, idet få hadde anledning t i l å møte midt p å dagen. Man burde også u n n g å slike møter i Festspilltiden, og særlig dager da « H a r m o n i e n » s orkester hadde konsert. P å dette svarte Lie Eide at man hadde forsøkt en rekke forskjellige klokkeslett for generalforsamling, men denne var uansett tiden dårlig besøkt. N å r det gjalt valg av dag t i l generalforsamling gjorde tidsfristene i « H a r m o n i e n » s lover det vanskelig å u n n g å Festspilltiden, men i den utstrekning det var mulig, skulle man forsøke å ta hensyn t i l de bemerkninger som var fremkommet. Beretning for 1972 ble opplest av representantskapets ordfører, David Lie Eide. Regnskap for 1972 ble gjennomgått av styrets formarm, Hendrik Fasmer. Beretning og regnskap ble enstemmig godkjent. Generalforsamlingen vedtok også det fremlagte budsjett for 1974. P å valg t i l representantskapet for en ny tre-årsperiode sto ordføreren David Lie Eide og varaordføreren Fritz E. Hoff. Mona Schanche mente det var upraktisk at ordfører og varaordfører sto p å valg samtidig. For å rette p å dette forhold, vedtok generalforsamlingen at ordføreren David Eide ble gjenvalgt for en to-årsperiode og varaordføreren, Fritz E. Hoff for en tre-årsperiode. Varamannen Kjell Espelid ble gjenvalgt for en ny tre-årsperiode. P å valg t i l Edvard Griegs Fonds styre sto Finn Nielsen som ble gjenvalgt for tiden 15/9 1973 t i l 14/9 1976. Varamannen Erik Johan Hjort hadde frasagt seg gjenvalg og som ny varamann ble valgt Albert Lepsøe. Varamennene Sigmund Torsteinson og Sverre Bergh ble gjenvalgt med en funksjonstid p å tre å r . Alle valg var enstemmige. Lie Eide ga en redegjørelse om Grieghallen, og om de vanskeligheter som hadde medført at arbeidet var stoppet opp. Grieghallens fremtidige skjebne l å n å i politikernes hender, sa Lie Eide. Styrets formann gav en kort orientering fra den vellykkete turné t i l Belgia og Vest-Tyskland. H a n refererte t i l brev fra den norske ambassade i Bonn t i l Utenriksdepartementet vedrørende « H a r m o n i e n » s suksess i Tyskland. Videre sa Fasmer at suksessen blant annet beviste at et fullt utbygget orkester p å 80 musikere gir en langt bedre balanse mellom stryker- og blåsergruppene enn tilfelle er med v å r t daglige orkester p å 64 medlemmer. Dette understreker behovet for å få vårt orkester utvidet med flere strykere. Programkomiteens formann, Sverre Bergh, orienterte om planene for den kommende sesong, og henledet oppmerksomheten p å hva selskapet har planlagt å gjøre utover de ordinære torsdagskonserter. Denne del av virksomheten, som er meget omfattende, er fremdeles ukjent for mange. 18


Lie Eide rettet t i l slutt en varm takk t i l styret, administrasjonen, den kunstneriske ledelse samt orkesteret for en fin gjennomført sesong i 1972/73. Musikselskabet « H a r m o n i e n » s styre Hendrik Fasmer (form.) Franz Dwordk Per Grieg Nina Smid

Njaal Severaas (varaf.) Arnljot Strømme Svendsen August D. Michelsen Laila Kismul forretningsfører

19


Regnskap 73 Budsjett 73 Budsjett 74

Utgifter

I. Lønner, inklusive alle utgifter 5.155.177,43 43.260.69 592.776,23 29. Andre driftsutgifter

4.608.500 45.000 566.000

5.365.505 45.000 625.000

5.791.214,35

5.219.500

6.035.505

3.337.000

3.828.151

200.000

200.000

259.793,59 959.365,98 127.799,77 74.358,24

260.000 796.500 135.000 80.000

300.000 1.002.354 145.000 90.000

5.371.526,13

4.808.500

5.565.505

216.348,70

200.000

200.000

5.155.177,43

4.608.500

5.365.505

18.750,14.827,38 9.683,31

20.000 15.000 10.000

20.000 15.000 10.000

43.260,69

45.000

45.000

Spesifikasjoner: Post 1. Lønner: 3.733.859,85 1. Faste stillinger Fjaste stillinger dekket av E d 216.348,70 2. Gjestehonorarer (dirigenter,

4. Overtid, ekstrahjelp m.v. . . .

Edvard Griegs Fond (statutt-

Post 10. Inventar, utstyr:

Post 29. Andre driftsutgifter:

4. Transport av instrumenter etc. 5. Vedlikehold av instrumenter

9. 10. II. 12. 13.

Opplysnings- og salgsarbeid. . Komponisthonorar og avgifter Noteleie Koret Diverse

58.383,95 111.429,57 10.632,88 19.252,57 28.789,25 0,24.832,60 62.482,80 70.570,92 71.000,25.943,36 3.890,87 105.567,46 592.776,23

58.000 95.000 10.000 20.000 32.000 0 25.000 60.000 60.000 71.000 35.000 10.000 90.000 J 566.000

60.000 100.000 10.000 20.000 40.000 0 28.000 70.000 70.000 82.000 35.000 110.000 625.000

Musikselskabet Hendrik Fasmer

Njaal SĂŚveraas

Per Grieg Nina Smid

20


Inntekter

Regnskap 73 Budsjett 73 Budsjett 74

Egne inntekter: 1. Billettinntekt, medlemskontingenter og programinntekter . . Renteinnt. Edv. Griegs Fond . -f Edv. Griegs Fond

334.229,50 171.205,85 216.348,70

330.000 145.000 200.000

350.000 156.000 200.000

721.784,05

675.000

706.000

216.348,70

200.000

200.000

505.435,35

475.000

506.000

165.508,55

160.000

160.000

670.943,90

635.000

666.000

(statuttbe-

Del av manglende selvdekn. bet. av B . K 65.694,Forventes av B.K. 132.710,10 198.404,10 4.437,65

193.966,45

147.925

239.325

864.910,35

782.925

905.325

Tilskott : 1.970.521,1. Norsk Rikskringkasting 2.216.837,2. Statstilskott 3. Kommunal- og fylkcstilskott . . 738.946,-

1.774.630 1.996.459 665.486

2.052.072 2.308.581 769.527

5.791.214,35

5.219.500

6.035.505

-r overskudd

Tilskottene føres opp på grunnlag av et godkjent budsjett med 40 % fra N R K , 45 % fra Staten og 15 % fra kommunen, etterat 15 % egendekning er trukket fra.

«Harmonien »s styre Franz Dwordk

Arnljot Strømme Svendsen

August D. Michelsen Laila Kismul Forretningsfører

Reidun Nylund Bokholder

21


Status pr. Svartediksveien 7 a Strandgaten 224 - innskudd Strandgaten 220 - innskudd Strandgaten 222 - innskudd Strandgaten 220 - innskudd Diverse debitorer Kommune, rest Grieghallen A/S, aksje «Harmonien»s historie

kr. » » » » » » » »

175.000,12.100,18.939,24 14.986,32 17.983,33 39.623,61 128.272,45 20.000, 33.594,53

1. januar 1974 Lan: Det Norske Pengelotteriets fond Svartediksvn. 7 a, pantegjeld Lån i Beigens Privatbank (kr. 260.000,- + 3.713,35) Diverse kreditorer Edvard Griegs Hall Innestående trekk

kr. 85.000, — » 95.000,— kr. 180.000,— 263.713,35» » 209.257,50 » 20.000, » 251.640,98

Underdekning driften: Gammel underbalanse Underdekning 1969 Underdekning 1970

» 195.720,75 » 111.078,69 » 157.312,91

kr. 924.611,83

kr. 924.611,83 Revidert: Revisjonsberetning avgitt 25/4-1974 Bergen Kommunerevisjon Ernst Fauske (sign.) Revisjonssjef

Alf Thomassen (sign.) Revisor

Musikselskabet Hendrik Fasmer

Njaal Steveraas

August D. Michelsen

«Harmonien» Per Grieg

Franz Dwordk

Arnljot Strømme Svendsen

Nina Smid


M U S I K S E L S K A B E T «HARMONIEN» B U D S J E T T F O R S L A G 1975 Utgifter : 1. Lønner, inklusive alle utgifter 10. Inventar, utstyr 29. Andre driftsutgifter

kr. 5.813.410 » 65.000 » 738.000

Gammel underdekning pr. 31/12 1968, rest Underdekning 1969 1970, rest

kr. 6.616.410 » 195.721 » 111.079 » 157.313 kr. 7.080.523

Spesifikasjoner: Post 1.

Lønner:

1. Faste godkjente stillinger Ekstra søknad Faste stillinger dekket av Edv. Griegs Fond 2. Gjestehonorarer (dirigenter, solister m.v.) Honorarer til fjernsynskonserter 3. Trygdeutgifter — ekstrasøknad 4. Overtid, ekstrahjelp m. v 5. Vikarer, forsterkning -4-

Edvard Griegs Fond (statuttbestemt anvendelse)

kr. 3.877.530 » 199.200 » 210.000 » 300.000 » 100.000 » 1.032.480 » 49.200 » 155.000 » 100.000 kr. 6.023.410 » 210.000 kr. 5.813.410

Post 10. Inventar, utstyr: 1. Instrumenter 2. Noter, stemmeutskrift 3. Diverse

kr. » »

30.000 20.000 15.000

kr.

65.000

kr. » » » » » » » » » » »

79.000 160.000 15.000 22.000 42.000 0 30.000 90.000 80.000 95.000 40.000 85.000

kr.

738.000

Post 29. Andre driftsutgifter : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

24

Kontorutgifter Lokalleie Reiseutgifter Transport av instrumenter etc Vedlikehold av instrumenter Turneer Representasjon Program Opplysnings- og salgsarbeide Komponisthonorarer og avgifter Noteleie Diverse, inkl. koret


Inntekter : Egne inntekter : 1. Billettinntekt, medlemskontingent, programsalg 2. Renteinntekter Renteinntekter Edv. Griegs Fond -f-

Edv. Griegs Fond (statuttbestemt anvendelse)

3. Turnéinntekter 4. Diverse inntekter Manglende selvdekning Total egendekning, 15 %

kr. » »

360.000 170.000 210.000

kr. »

740.000 210.000

kr. » » »

530.000 0 165.000 297.461

kr.

992.461

Tilskott: 1. Norsk Rikskringkasting 2. Statstilskott 3. Kommunal- og fylkestilskott Gammel underdekning pr. 31/12 1968, rest Underdekning 1969 1970, rest

» 2.249.580 » 2.530.777 » 843.592 kr. 6.616.410 » 195.721 » 111.079 » 157.313 kr. 7.080.523

Tilskottene føres opp på grunnlag av et godkjent budsjett med 40 % fra N R K , 45 % fra Staten og 15 % fra kommunen, etterat 15 % egendekning er trukket fra.

Bemerkninger til budsjettet for 1975 Det er budsjettert med 2 nye strykerstillinger og godkjennelse av kontorfullmektig-stilling samt delvis dekning av direktørgasje. Selskapets akkumulerte underskudd fra 1970 og tidligere er oppført i sin helhet og søkes sanert. Budsjettet for 1975 i denne årsberetning er selskapets eget forslag. Forslaget er oversendt Kirke- og Undervisningsdepartementet, Norsk Rikskringkasting og Bergen kommune til godkjenning. Resultatet foreligger når Stortingsproposisjonen blir trykket i november 1974.

Beretning, regnskap og budsjett fremlagt på Representantskapsmøte den 30. april 1974

David Lie Eide representantskapets ordfører

25


INNTEKTS- O GUTGIFTSPOSTER D E SISTE F E M Ă… R 1969

1970

1971

1972

158.127 67.040 13.400 300.715 35.173 1.372.387 388.854 111.000 1.499.560

175.009 103.472 11.800 313.757 37.907 1.436.200 500.000 122.000 1.627.327

183.289 70.333 1.805 344.851 38.807 1.648.531 520.000 127.000 1.854.597

185.529 95.020 1.900 360.924 38.075 1.815.518 685.341 44.000 2.040.556

201.820 99.942 1.950 387.553 30.517 1.970.521 894.350 43.000 2.216.837

2.994.788

3.208.753

3.305.265

3.574.180

3.733.859

523.785 70.370 205.196 20.988 48.199 35.473

580.753 157.018 260.580 17.685 63.212 55.982

719.661 55.055 210.835 31.012 53.589 46.385

833.912 89.195 259.443 30.414 61.826 60.871

959.365 74.358 259.793 43.260 62.482 70.570

1973

INNTEKTER

Fondsinntekter Konsert- og sesongprogram Bergen Kommune Nabokommuner og fylket

1

UTGIFTER Bedriftstilskudd Statens Pensjonskasse og

Solister og gjestedirigenter, ensembler etc.. Anskaffelser av instrumenter, noter osv. . .

1

F r a 1971 er abonnenter automatisk medlemmer av selskapet og kontingent inkludert i abonnementpris


Musikselskabet «Harmonien»s pensjonskasse Regnskap for 1973 Inntekter:

Utgifter : Forvaltningsprov. etc. Utbetalte pensjoner : Alderspensjon Enkepensjon

kr. kr. 19.200,» 9.288,-

»

824,40

28.488,-

Renter : Bankinnskudd Pantobligasjoner Verdipapirer Lån

kr. 836,70 » 14.800,75 » 25,— » 2.041,53 kr.

Overført fra forsikringsfondet kr.

29.312,40

17.703,98

»

11.608,42

kr.

29.312,40

Status pr. 1. januar 1973 Passiva :

Aktiva : kr. 40.732,87 » 224.900,» 1.000,00 » 20.000,» 14.321,-

Bankinnskudd Pantobligasjoner Ihendehaverobligasjoner Leieboerinnskudd Andre tilgodehavende . .

Gjeld til Harmonien Forsikringsfondet

kr. 300.953,37

kr. 300.953,87 Bergen, den 21. mars 1974 Musikselskabet «Harmonien»s Pensjonskasses styre Per Lorentzen Eli Wiese Regnskapsfører

kr. 39.323,13 » 261.630,74

Nina Smid

Nils E. Nikolaisen


Beholdning pr. 31. desember 1973 av Musikselskabet «Harmonien»s fonds som vedrører driften: Musikselskabet «Harmonien»s Jubileumsfond kr. 543.068,94 Det Norske Pengelotteris Fond til Musikselskabet «Harmonien» » 241.164,47 Edvard Griegs Fond » 6.267.309,66 Orkesterforeningsfond i Bergen » 48.592,21 C. Kroepeliens Legat til musikklivets fremme » 108.160,40 Hans og Elise Dethloffs Legat » 50.000,00 Banksjef C. J . Ege og hustru Elisa's fond til Musikselskabet «Harmonien» » 2.304.834,08 kr. 9.563.129,76

Musikselskabet «Harmonien» har pr. 31. desember 1973 av Det Norske Pengelotteris Fond lånt kr. 85.000,—. Renteavkastningen av Edvard Griegs Fond fordeles med 3/5 parter på «Harmonien» og 2/5 parter på Den Nationale Scenes orkester. Beholdning pr. 31. desember 1973 av fonds forøvrig: Frantz og Marie Beyers Legat kr. Christian Sindings Fond » Musikselskabet «Harmonien»s Premiefond » Musikselskabet «Harmonien»s Byggefond » Musikselskabet «Harmonien»s Pensjonskasse (se spesifisert regnskap) — Forsikringsfond » Otto Wallendahls Fond » Per Bredal Bergersens Legat »

261.630,74 18.261,22 157.765,98

kr.

589.319,91

28

19.839,61 25.000,00 63.402,40 43.419,96


«Harmonien»s kor Generalforsamling ble avholdt 30. januar. Regnskap og årsberetning ble gjennomgått og vedtatt. Valgene: T i l styret sto for valg: formann og to styremedlemmer. Formannen Egil K u r t Andersen ble gjenvalgt, og som nye styremedlemmer etter Ronald Grahl Larsen og Sigmund Foss, ble valgt Irene Thorsen og Hans B. Glittenberg. Vervene innen styret ble etter dette fordelt som følger. Viseformann: Astrid Kløve Graue, sekretær: Maria Skjold, noteforvalter: Irene Thorsen og kasserer: Hans B. Glittenberg. Varamenn t i l styret: Ottar Vassenden og Lloyd Beck, ny. T i l ny arrangementskomité ble valgt: formann: Bergljot Tødenes, medlemmer: Magnhild Medas, Agnar Nordheim og Sigv. Holsen. Sistnevnte som ikke var tilstede p å generalforsamlingen, bad seg siden fritatt, og ble erstattet med Reidar Myklebust. Revisorer: Carl Fr. Hansen og Inger Trefall, ny. Valgkomité: Formann: L i v Vardal. Medlemmer: Pia Blomgren for sopranene, Inger Trefall for altene, Helge Jensen for tenorene og Carl Fr. Hansen for bassene. Av saker som ble tatt opp p å generalforsamlingen kan nevnes: saken om fremskaffelse av notemateriell tidsnok t i l prøvenes begynnelse, spørsmålet om muligheten t i l anskaffelse av nye kapper, i første omgang t i l damegruppen. Begge disse saker er behandlet og det vises t i l korrespondansemappe. Forøvrig er de saker som var diskutert, blitt behandlet av styret. Korets arbeidsoppgaver 1973: Vårsesongen ble startet med innøvelse av en konsertversjon fra operaen Faust av Gounod. Denne ble fremført 10. mai. Karsten Andersen dirigerte og solister var: K a r i Frisell, sopran, Caj Ehrstedt, tenor, Helge Birkeland, bass. Konserten er i to avdelinger sendt i opptak i N R K . I høstsesongen sto innøvclsen av Bach's Juleoratorium p å programmet. Dette ble fremført i Konsertpaleet 13. desember, og i Biskopshavn kirke dagen etter. V å r innøver, Magnar Mangersnes, dirigerte og solister var: Siff Pettersen, sopran, Astrid Haavardsholm, alt, K å r e Bjørkøy, tenor, Asbjørn Hansli, bass. Koret fikk ellers en fin anledning t i l å prøve seg p å Juleoratoriet ved en t i l stelling i Fjell kirke 25. november. En mindre del av koret deltok ved gudstjenesten i Domkirken julaften. Styrets arbeidsoppgaver har foruten å følge opp saker fra generalforsamlingen, vært av arrangementsmessig og administrativ art, samt forsøk p å ytterligere å øke korets medlemstall. Styrets m å l gjennom mange å r , 100 sangere, er passert, men ønske om en økning av herregruppen er fremdeles tilstede. Det er med glede styret har fulgt den tilslutning koret har fått i de senere å r , og likeledes den kvalitative stigning i prestasjonene som har fulgt under Mangersnes' dyktige ledelse. Enn videre 29


har det vært oss en glede som følge av dette, å kunne meddele medlemmene at v i etter mange års fravær igjen v i l få en oppgave for Festspillene i Bergen. Av oppmuntringer ellers synes vi det er p å sin plass å ta med i årsberetningen den følelse av øket interesse for koret vi synes å ha merket fra Musikselskabets ledelse. V i tenker da p å overrekkelse av blomster etter konsertene, medlemsfortegnelse i sesongprogrammet, samt omtale av koret i desemberprogrammet. Ellers takker vi b å d e « H a r m o n i e n » s styre og administrasjon for samarbeidet i 1973. Ved årsfesten 10. mai p å Grand ble fru Gudny Helgcsen tildelt korets medalje for 10 års aktivt medlemsskap. Ved samme anledning fant styret det berettiget å tildele medlemmet Jan Bremnes en minnegave for hans interesse ved å skaffe koret nye medlemmer. Koret har for tiden to æresmcdlemmer, nemlig fruene Olga Stoller og Maria Kongsmark. Det er i året avholdt 6 styremøter, fire skriftlige anmodninger om permisjoner er behandlet og innvilget. Etter dette tilbakeblikk synes styret man har grunn t i l å være fornøyet med året 1973. STYRET Maria Skjold Sekretær

30

Egil Kurt Andersen Formann


Korets medlemsfortegnelse pr. 1/1—1974 Sopraner: Sunneva Andersen Petra Andersen Synnøve Andersen Jenny Asphaug Pia Blomgren Inger Brekke Grethe Bjørndal Turid Berg Marie Dalheim Karen Danielsen Berit Elgåen Gun Fossen Målfrid Gudbrandsen Inger Hasselgren Irene Angel Hansen Astrid Haialdsvik Brynhild Håland Torgun Haugland Astrid Jensen Sigrid Knutsen Grethe Kvinnsland Rose Mary Lund Kari Lysberg Karen Mjåtvedt Ina Nordgren Dahl Randi Næss Lovise Nøstdal Odny Opphaug Erna Rakner Anne Revheim Aud Riise Britt Rottingen Astrid Sandalsnes Arnhild Simonsen Ruth Sørensen Turid Svalland Gulborg Toftegård Åse Torkildsen Gunhild Torgrimsen Astrid Torkildsen Bergliot Tødenes Irene Thorsen Svanhild Øye Alter: Carin Andersen Cecilie Berg Eva Bcrgesen Astrid Klove Grauc Gerd Handegård Inger Hauge Gudny Helgesen Kirsten Fredrikson

Marit Knutson Kari Vogt Leivestad Kari Manger Magnhild Medas Gerd Mjanger Aud Norevik Torbjørg Pedersen Toni Ramholt Maria Skjold Ingrid Soltvedt Ingeborg Stødle Ragnhild Thistel Inger Totland Inger Trefall Turid Urrvall Vivi Ann Øvcreng Marit Jørgensen

Tenorer: Nils Drønen Rasmus Eikeland Trygve Fimreite Sigmund Foss Hans Glittenberg Ronald Grahl-Larsen Sigvart Holsen Helge Jensen Håkon Lund K å r e Pettersen Helge Rcisegg Erik Torgrimsen Ottar Vassenden Basser: Egil Andersen Lloyd Beck Ole Berge-Meyer Jan Bremnes Carl Fr. Hansen Ivar Hauge Oystein Kriiger Audun Lien Fridtjof Monsen Reidar Myklebust Agnar Norheim Bernt E . Rivelsrud Leif Sivertsen Jan R. Sulebak Anders B. Sviggum Gunnar Sørensen Helge Vartdal Birger Vaagenes Kjetil Ytre-Arne


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.