Page 1


F ø r Afsløringen.

Kor. Fædrenejord, h v o r Jubelskaren bølger! D u , s o m de svundne Slægter kjærlig dølger, Fædrenejord! Mindernes K o r G j e n n e m L u f t e n følger Festtogets

Spor.

Kor med Kvartet. Paa Bergensfjorden

blank o g blaa

Seired d e t S t o r e over d e t S m a a : Syngende

S a l m e r p a a b l o d i g t Dæk

Jagede Sverre Magnus væk; O g medens h e r K o n g H a a k o n sad, Knoppedes

togang Blomst og B l a d :

H v o r Kjærlighed raa'r o g Geniet saar, R i n d e r a f J o r d e n en d o b b e l t V a a r .

M e n v i f i k K u l d e o g T y n g e igjen, Sløvede S i n d o g valne Mænd; K o n g s h a l l e n s t o d v e l i Sne o g i Blæst — K o n g e l i g T a n k e v a r sjelden Gjæst. V i n t e r e n s H i m m e l h a r d o g en K r a n s Flammende Navne med Nordlysglans, H ø i t s k a l de hædres o g høiest h a n s !


Sang. Hvor

Bakkeheldet

M e d Bølgerne mødes, H e r under Fjeldet H o l b e r g fødes. T i d l i g hans Frænder F r a ham døde; H u s e t brænder O g lægges ø d e ; A l d r i g hans G j e r n i n g k a n s y n k e i G r u s H v e r L a n d e t s B o r g e r laaner h a m H u s .

T i d l i g han fandt det T r a n g t under Heien, Længted m o d Havet, Mod

Verdensveien;

H a v e t , der gaar t i l Fremmede

Lande,

Tankernes H a v M e d de fjerne

Strande.

U d h a n fløi — d e n letteste S k u d e

O g h a n b l e v længe, længe d e r u d e .

Kor. N u flages d e r f r a S t a v n t i l S t a v n , T h i a t t e r staar h a n i Bergens H a v n O g skjænker m i l d t sit V e r d e n s n a v n T i l B y e n , d e r b a r hans V u g g e . D e n L a n g f a r t s e i l e r , den r i g e M a n d , D e r gav s i t fattige, t r a n g e L a n d E n Horizont med Evighedsrand, K a n v e l v o r e Øine dugge.


Efter

Afsloringen.

Kor. Værn^ F a d e r H o l b e r g ! Herinde mellem

Fædrejorden

Bjergene!

B r u g Spottens L y n , l a d L a t t e r t o r d e n Henrulle over

Dvergene!

M e d V i d d e t s hvasse P i l d u naa D e S t o r e , s o m er b i t t e s m a a !

Lær

os at staa s o m d u paa G r u n d e n ,

D e r g j e m m e r v o r e Fædres B e n , Med Blikket vendt m o d Himmelrunden, H v o r L u f t e n bølger høi o g r e n ! L æ r os a t seile m o d i g t f r e m —• T i l Ære for v o r t elskte H j e m !

Lær

os, som d u , i tættest T a a g e

M e d S m i l a t hige m o d v o r t M a a l ! Lær

os ved V i n t e r n a t a t vaage,

D u Kjæmpevagt, m e d I l d o g S t a a l ! H o l d d u d e n aaben, Bergens F o r Verdenstankers Bølgetog!

John Grieg's Bogtrykkeri.

Vaag,

Profile for Bergen Public Library

1884 12 03 kantate ved holbergmonumentets afsløring  

Bergen Public Library

1884 12 03 kantate ved holbergmonumentets afsløring  

Bergen Public Library

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded