Page 1

Profile for Bergen Byarkiv

Angående bevilling til å anlegge familiegravsted  

Angående bevillingen til å anlegge familiegravstedet. Brev til Gunnar Hagen Hartvedt, datert 08.04.1991. Arkivet etter Kirke- og begravelses...

Angående bevilling til å anlegge familiegravsted  

Angående bevillingen til å anlegge familiegravstedet. Brev til Gunnar Hagen Hartvedt, datert 08.04.1991. Arkivet etter Kirke- og begravelses...