Kopi av brev til Bergens Stiftsdireksjon, datert 21. desember 1887.

Page 1