Page 1


Profile for Bergen Byarkiv

Brev vedrørende nedleggelsen av gravstedet  

Brev, datert 14. juli 1955. Vedrørende en eventuell nedlegging av gravstedet. Arkivet etter Legatinspeksjonen, Bergen Byarkiv.

Brev vedrørende nedleggelsen av gravstedet  

Brev, datert 14. juli 1955. Vedrørende en eventuell nedlegging av gravstedet. Arkivet etter Legatinspeksjonen, Bergen Byarkiv.