Notat om grunnsteinsnedleggelsen juni 1890.

Page 1