Skisse av eiendommen Møllendalsbakken 9a med Bergens Knappefabrikk

Page 1