Page 1

BABY dansk bordfodbold forbunds medlemsblad

[no. 9

juni 2001

BORDFODBOLDENS HISTORIE Hvor kommer det egentlig fra? BORDFODBOLD PÅ INTERNETTET Vi kigger på et par gode sites BORDFODBOLDSKOLEN Denne gang om angrebet

UDGIVET AF DANSK BORDFODBOLD FORBUND

KUNST & BORDFODBOLD Mads Ljungdahl bruger bordfodbold i sine billeder

4. årgang]


indhold

juni

2oo1

af bo wermus

formandens faste output

side

3 4 6 12 14 16 18 20 23

I

H V E R T

N U M M E R

UDGIVES AF

bo wermus om lokalforeninger

dansk bordfodbold forbund Ahlefeldtsgade 18, kld. 1359 København K

I

REDAKTION

formandens faste output H V E R T

N U M M E R

news Kort nyt fra bordfodboldverdenen

anders ojgaard bo wermus (ansv.)

S

port, det er da noget med konkurrence og

skulle meget gerne gøre at du ikke glider. Foruden

teknik, er det ikke? Der er vist ingen af os der

cykelslangen har mange fundet inspiration hos golf-

er i tvivl om, at det kræver meget øvelse for

folket. Golfhandsker er nok det fortrukne hjælpemid-

at kunne lave de finter og skud på den fede

del i øjeblikket. Jeg sværger selv til handsker der virke-

måde. Jeg kan snakke længe om hvordan man

lig giver kontakt med håndtaget, selv under lange og

snyder en keeper eller lokker en angriber, hvilket

hårde bolde. Nogen synes det ser lidt tåbeligt ud at stå

jeg også gør i Bordfodboldskolen her i bladet.

med t-shirt og handsker, men så snart de ser resultatet

Men der er efter hånden kommet mere end teknik

hænger underkæben i beundring!

i sporten. Mange er begyndt at bruge mere

LAY-OUT/ILLUSTR.

P E R S P E K T I V

anders ojgaard grafisk

eller mindre obskure hjælpemidler for at

I den klare hightech end ligger den sagnom-

bordfodboldens historie

www.ojgaard.dk

forbedre deres spil, jeg selv inklusive.

spundne Frederic Collignon (ham der slår alle på

hvor kommer apparatet egentlig fra? P A R A G R A F E R

nye regler de nye regler er blevet revideret

sendes til

Det hele startede i Frankrig under VM i

godt nok ”kun” mellem tre til fire par handsker,

bestyrelsen@bordfodbold.dk

1998 hvor næsten alle franskmændene

men når det bliver rigtig alvor kommer remedierne

brugte ting på håndtagene så deres greb

på banen. Indledningsvis ruller han et vaskeskind

TRYK

Vester Kopi

E L E K T R O N I S K

OPLAG

bordfodbold på internettet

350 stk.

vi kigger på et par gode sites

ANNONCER

U D E F R A

¼-side ½-side helside

bordfodbold i kunsten kunstneren mads ljungdahl skriver

alle borde). I de indledende kampe veksler han

INDLÆG

500,800,1.100,-

blev bedre. Det skal lige siges, at det var ret

om håndtaget, det lukker han med en elastik. Så

nødvendigt da der blev spillet i ca. 30

ruller han lige et skind mere på med endnu en

graders varme. Forstil dig lige hvor svedig

elastik. Så afrunder han håndtaget med noget der

man bliver i hænderne! Derudover er midt-

ligner et meget tykt kondom, og så har håndtaget cirka

banen blevet til et hårdt arbejde hvor den så at

dobbelt størrelse men det er ikke nok til vindundret.

sige aldrig står stille, det giver også mere end

Han skal, selvom han har polstret det hele, have en

en anelse fugtighed i håndfladen. Det gør, at

handske på. Man skal ikke komme og sige, at bordfod-

man ofte mister det optimale greb og dermed

boldudstyr ikke kan udvikles!

BANK

spiller dårligere end ellers. Det, og så selvføl-

jyske bank konto 5032 110118-5

gelig fordelen ved et godt greb i angrebet, har

bordfodboldskolen

INTERNET

met for at blive!

Først og fremmest skal handsken sidde tæt

denne gang om angrebet

www.bordfodbold.dk Der er flere versioner af ting til at forbedre grebet.

ekstra lag læder (eller hvad det nu er) i

S E R I E

T U R N E R I N G

HBF klubmesterskaber reportage fra hovedstadens mesterskaber L O K A L T

ført hjælpemidlerne ind i sporten. Det er kom-

Hvis I nu vil fare ud og købe handske, så kommer lige et fif til hvad I skal kigge efter. til hånden og så skal den helst have et

I lowtech enden findes cykelslangen, det lyder mystisk men her kommer opskriften. Klip en cykelslange

håndfladen. Hvis der ikke er forstærkning i hånden vil man meget hurtigt slide den op.

over i stykker af 2-2,5 cm, vask dem godt, udvid dem lidt med hænderne og sæt dem så på håndtaget. Det

Go’ fornøjelse med det gode greb!

Nyt fra HBF løst og fast fra hovedstaden

BABY

 juni

01

3


n y he d e r af Anders Ojgaard

DBFF ikke med på Roskilde Festvalen! års

tragiske

Turnering i 4you

Verdensmesterskab

Ny lokalforening

af Anders Ojgaard

af Anders Ojgaard

af Anders Ojgaard

Tøjkæden 4you sprang i april måned på

Der verserer i øjeblikket vedholdende

En ny lokalforening har set dagens lys så

den fremadbrusende bordfodboldbølge.

rygter om, at der til næste år vil blive

Danmark nu kan bryste sig af i alt fire:

Allerede for en del måneder siden fik

afholdt det 2. verdensmesterskab i bord-

København, Odense, Skælskør og nu,

kædens filial på Strøget i København

fodbold på franske borde. Det er den

Esbjerg.

Danmarks vist nok første custom-malede

franske formand, Farid Lounas, der har

Federatión International de Konfus

bordfodboldbord. Og i april mente man

ladet sive, at man er i gang med forbere-

FoosBall, eller FIKFA, og har til huse i

at tiden var kommet til at afholde en

delserne. Sidste VM blev afholdt i 1998 i

ungdomshuset Konfus. Klubben har både

turnering. Reklamen for turneringen var

Nantes i Frankrig og det lader til, at man

et glasbord og et ‘rigtigt’ Bonzini stående.

begrænset og i første omgang valgte 4you

vil følge den samme fireårscyklus man

Det er på sidstnævnte at den ugentlige

en håbløs struktur, hvor de krævede både

kender fra VM i ‘rigtig’ fodbold. Det var

turnering afholdes hver tirsdag aften.

forhåndstilmelding og indbetaling af

ved selvsamme turnering i Nantes, at

Foreningen har allerede fået sin egen web-

depositum. Forbundet ved af erfaring, at

Danmark gjorde sin første beskedne entré

side hvor man kan følge den øjeblikkelige

det mest optimale simpelthen er, at

på den internationale scene, og forbundet

situation på ranglisten. Holdnavnene

spillerne blot kan dukke op og tilmelde

håber at ligeså mange vil deltage til næste

bærer lidt præg af, at klubben holder til i

sig på dagen. Alligevel dukkede der i snit

år, og at Danmark kan tage et skridt op ad

et ungdomshus - man finder blandt andet

ca. 10 hold op til hver af de indledende

rangstigen. Følg med i de kommende

altid morsomme brune stjerne - men vi er

runder fordelt i seks butikker i landet. De

Babyer for mere information.

selvfølgelig altid glade for nye knopskud

Det er med stor sorg vi må meddele, at

Bridgeklub og deslige, der får lov at sælge

sidste

begivenheder.

to bedste hold fra hver butik vandt sig en

bordfodbolden ikke kommer på Roskilde

chop-suey med dåsebambus så de kan

Forbundet lader sig dog ikke slå ud af lidt

billet til finalerunden den følgende lørdag

Festival i år. Forbundet havde ellers i god

tjene et par kroner til at opdrage deres

modgang og hvorfor skulle de også det.

i København. En gruppe medlemmer fra

tid indsendt en ansøgning og håbede at

poder med lidt kernesund dansk kultur.

Tænk blot om Jesus ikke havde orket at

HBF stod for afviklingen rundt om i lan-

kunne lave en masse gode arrangementer,

Det skal retfærdigvis siges, at problemet

rulle en hvis sten til side efter nogle

det og de kom også til at løbe med mange

turneringer og en lille chill-out krog i

også består i, at forbundet desværre ikke

romerske fjolser havde banket ham op på

af finalepladserne. Til finalen d.21 april

vores telt. Man må sige, at bordfobold

selv har penge til at sætte et telt op og at

to stykker træ. Forbundet vil derfor arbe-

gjorde HBF da også rent bord og plac-

rammer lige ned i centrum af Roskilde

vi ikke regner med den store indtægt i

jde videre med flere forskellige løsninger,

erede sig på de første 9-10 pladser.

Festivalens målgruppe og det havde

løbet af festivalen. Derfor skal vi ind over

og håber meget på, at vi kan invitere til

Vinderne, Casper Thomsen og Bo

bidraget med en masse sjov aktivitet på

den såkaldte handelsgruppe, hvor der

bordfodbold i næste års livsalige potpour-

Wermus, vandt sig en helt fantastisk tur

pladsen. Det lader desværre til, at

både er mange om buddet og puljen er

ri af øl, søle og rock 'n' roll.

til bundesligafobold i Hamburg, og der

Roskilde Festivalen holder fast i princip-

mindre i år, da festivalen har brugt en del

var præmier til alle finaledeltagere. 4you

pet med, at det skal være Hedensted

penge på oplysning af pladsen grundet

suger selvfølgelig lidt reklame ud af os

Klubben

er

blevet

døbt

på bordfodboldblomsten. Velkommen til!

bordfodboldmennesker men Lenin ville sgu alligevel give op i dag og åbne sig en kiosk, så hva' faen. Mere af det!

4

BABY

 juni

01

BABY

 juni

01

5


bordfodboldens hvor kommer det fra, og hvor skal det hen?

H

istorie er en fantastisk ting som

bevæger sig på flere niveauer. Det er meget nemt at fortabe sig i et nu og blot registrere tingene som

de er og ser ud lige nu. Men i historien finder vi en stor del af svaret på hvorfor tingene er som de er, og hvor de måske er på vej hen. Hvorfor blev Europa den moderne civilisations moder, hvorfor er Britney Spears mere populær end Lykketoft og hvorfor er der ikke noget bad i min lejlighed? Og på det personlige niveau er vi konstant involveret i historieskrivning. Verden er et kaos af indtryk og tanker, og for at holde bare en lille smule styr på sagerne skriver vi vores indre og ydre oplevelser ind i en sammenhæng, så vi kan forstå bare en lille smule af hvad der sker om ørerne på os. Af samme grund er vi alle historie-junkies med storforbrug af film, bøger og fortalte historier. Vi må ha' et skud historie af og til med en start og en slutning for ikke blot at fimre rundt i den store intethed. Og nu, kære læser, skal vi have skrevet bordfodbolden ind i historien. De fleste af os har igennem

af anders ojgaard

længere tid drukket af bordfodboldens nektar

illustration modsatte side: bonzini fra 1938

egentlig kommer fra. Nu må det være nok! Giv os

uden at vide meget om, hvor monstrummet sammenhæng!

>


bordfodboldens historie

Bord fra 50’erne

Patent fra 1913

og slår simpelthen sine to passioner sammen.

spillen af bordfodbold altså også et

Fodbold må kunne spilles på café! Han får skruet

langt liv. Det mest sandsynlige er, at

nogle træstænger og træklodser sammen, skærer et

Lucien skruer bordet sammen engang

hul i en ramme og placerer i hullet et stykke stof

omkring 1898. I starten opnår bordet en

til at fange de kugler, som skal skydes ind i hullet,

hvis lokal popularitet, og allerede i 1901

og vupkum - bordfodbolden er opfundet. Bordet

bliver der i USA taget verdens første patent

var meget simpelt konstrueret. Mændende var blot

på et bordfodboldbord. Men så bliver der stille

træklodser og der var meget lang vej til vore dages

omkring bordfodbolden i mange år. Det første

borde med støbte metalmænd, velsmurte teleskop-

hop fremad tager spillet efter 1. verdenskrig, hvor

stænger og 17 grams korkbolde.

tyskerne bruger spillet til at genoptræne sårede stakler fra skyttegravene. Bordfodbold bliver

Forhjulstræk

ordineret som kur til soldater med håndskader

bord, der hedder Kicker, men udbredelsen af

Vi befinder os på tærsklen til det 20. århundrede.

Der hersker lidt uenighed om, hvorvidt det

eller koordinationsproblemer. I 1928 fremstiller

spillet går fortsat relativt langsomt.

I København har de færreste mennesker fået elek-

egentlig er i Tyskland eller Frankrig at hele histo-

Auguste Sarraut 'Stella' bordet og spillet begynder

tricitet, de eneste mennesker, der har prøvet at

rien starter, men de fleste kilder hælder til sidst-

at vokse i Frankrig. Otte år senere fremstiller

Bordfodbold-boom

flyve, er hekse på vej til Bloksbjerg, og på verden-

nævnte. En ansat på Citroên-fabrikkerne i

Bonzini deres første fodboldbord og de begynder

Den menneskelige idé om fremskridt cirkler i

plan eksisterer der cirka fire biler. Men et eller

Frankrig er den mest sandsynlige opfinder af vores

langsomt at dukke op på franske caféer sidst i tre-

fyrrerne mere om død og bomber end om bord-

andet sted i Tyskland eller Frankrig har en eller

yndlingsspil. Lucien Rosengart lever fra 1880 til

diverne. Bonzini er de første, der bygger borde

fodbold, og vi skal derfor frem til slutningen af

anden været til fodboldkamp. Fodbolden er stadig

1976 og udover bordfodbolden står han såmænd

med teleskopstænger, der gør bordet både kønnere

fyrrerne før der igen sker noget med de små

i sin barndom og har kun været på kontinentet i få

også fadder til bl.a forhjulstræk og sikkerhedsse-

og mindre farligt for modstanderens reproduk-

mænd. I 1950 opretter belgierne en egentlig liga

år efter sin start i England i 1860'erne. Vores ven

len. Og som vi alle længe har formodet, garanter

tionsorganer. I Geneve i Schweiz har en fabrik på

og Frankrig ser sin anden bordfodboldfabrik, René

holder også meget af sin lokale bier stube eller café

den fysiske og mentale velvære forbundet med

dette tidspunkt allerede i en årrække produceret et

Pierre, dukke op i 1952. I Tyskland er der i perioden 1948-49 hele 18 fabrikker, der producerer bordfodboldborde baseret på Kicker-typen. Det er disse borde, der ikke har teleskopstænger, som

d bo ans fo rd k gr rbu fod un n bo ld dl d æ gg es

fø da rst m nm e es a te rk rs ska b

fø tu rst r fr n e s i U ans erin tor SA ke g e . bo på rd e

b bo ord fø om fod st rst i bo æ e eu ld fø ng m ro (b rst er eta pa l- . fø elg e li ek rst ien ga til sp e b ) US or or A ter d es

b gr onz un in dl i æ gg

es

ty bo skl g rd an så eno fod d b re pt bo ru de ræ ld ge so nin til r ld g at af st er e du ll fr kk a-b an e o kr r o rde ig p i t

ve bo rd ve rd en fo s f pa rd db ør e te n ol ste nt s f db ta ør or ge ste d t

tidslinie

amerikanske soldater udstationeret i Tyskland lærer at kende i perioden efter 2.verdenskrig. I 1955 eksporteres det første bord til USA og i 1962 sættes importen i system. Det er den tyske forhistorie, der er skyld i, at bordfodbold på amerikansk hedder foosball og at det bord, der spilles på nu til dags, Tornado, er uden teleskopstænger og har et lidt 'plastisk' væsen. Tysklands i dag største fabrik, Leonhart, blev også grundlagt kort efter krigen og

18981901

1918

1928

1936

1948

1955

1971

1996

i Tyskland har navnet Kicker hængt ved, der nu er en gængs betegnelse for bordfodbold. Italienerne

8

BABY

 juni

01

BABY

 juni

01

>

9


af Peter Sveinbjørnsson

iovervejende en periode associeret er spillet med blomsterbørn og en en hvis brug af euforiserende stoffer

Medlem? rige italienske borde rundt omkring. Ikke blot er

Som kasserer vil jeg gøre opmærksom på at

de mindre interessante at spille på end de franske,

forbundet har lagt deres medlemskaber om,

men det medvirker også, at eliten i Danmark

således at der er to årlige terminer, nemlig d.

spreder sig på to bordtyper. Man kunne både håbe

01.04 og 01.10. Dette for at gøre opkrævn-

og tro, at en standardisering ville gøre både bred-

ingsarbejdet nemmere. I den forbindelse er der

starter også for alvor op sidst i fyrrerne og den i

Skandinavien

de og kvalitet af eliten så meget bedre, at vi ville

lavet en reguleringstabel, som beregner hvad

dag mest kendte fabrik, Garlando, er fra 1951.

I Skandinavien er udviklingen gået lidt mere

have større chancer for at gøre god figur ved inter-

der skyldes for at blive opdateret til disse to

Spillet spreder sig nu til det meste af Vesteuropa og

trægt. Bordfodbold er ikke noget videre udbredt

nationale stævner. Det danske fodboldlandshold

datoer.

næsten hvert land producerer sin egen bordtype,

fænomen i Norge og Sverige og også mere konti-

ville sikkert også have det svært, hvis 2/3 af

dette kan du rette henvendelse til underteg-

hvad der desværre i dag har medført en mangel på

nentale Danmark har været lidt bagefter. Italienske

spilleroplandet til daglig spillede i bare tæer med

nede på peter@bordfodbold.dk

en standard og store problemer forbundet med at

borde begynder at dukke op i danske ungdom-

plasticbold på en isbane.

afholde internationale turneringer.

sklubber engang i halvfjerdserne, men der skal gå

I tilfælde af at du ønsker at blive medlem er

en del år før bordene breder sig ud til et større

Fremtiden for bordfodbolden tegner dog for-

Hippier

publikum. I takt med cafékulturens fremmarch op

nuftig. Vi ser lokale klubber begynde at dukke op,

Op gennem halvtredserne og tredserne vokser

gennem firserne og halvfemserne dukker bordene

der er gang i importen af franske borde og så har

sporten støt og i 1976 lykkes det ifølge nogle

efterhånden op mellem cappucinoer og fadøl og

vi selvfølgelig fået vores landsforbund i 1997. I

amerikanske kilder for europæeerne at stable et

langsomt begynder også de franske borde at

fremtiden må der arbejdes for at gøre bordfod-

forbund på benene (ETU) og i en periode afholdes

blande sig. Franske Patrick LeCoq, ejer af café

bolden mere synlig. Både så der kan komme flere

der en tilbagevendende Europa Cup. Den

LeCoq i Århus, importerer i starten af halvfem-

spillere og så vi i højere grad kan tiltrække spon-

oplysning har det ikke været muligt at få

serne de første Bonzini-borde til Danmark og

sorer til turneringer. Og åh ja, lige for at runde af.

bekræftet, men halvfjerderne er det helt store årti

senere begynder både Dansk Bordfordbold og

Europa blev civilisationens moder fordi vi havde

for bordfodbold i USA. Tidligere udstationerede

Skandibof at gøre det samme. De franske borde

det bedste klima til masseproduktion af føde så der

soldater bringer interessen med sig hjem fra

kan efterhånden findes i adskillige caféer, firmaer

blev givet ressourcer fri til at spekulere over tyng-

Europa, men det er egentlig hippierne, der først

og i private hjem. Desværre står der dog stadig tal-

dekraft og statsopbygning. Britney Spears blev

tager spillet til sig, og i en periode er spillet overvejende associeret med blomsterbørn og en en hvis

mere Bonzinis første fabrik.

Har du nogen spørgsmål omkring

populær

end

Lykketoft

fordi

markedsmekanismerne medfører et populærsam-

der flere muligheder:

1. 2.

Du kan indbetale kr. 50,-, på konto

3.

Gå ind på www.bordfodbold.dk

5032 1101185 for medlemskab af D.B.F.F. Husk at påføre dine personlige oplysninger som reference. Du kan også vælge at gå ned i din lokal forening og melde dig ind. (se bordfodbold.dk)

under medlemskab og meld dig

brug af euforiserende stoffer. Har man prøvet et

fund hvor siliconebryster er sjovere end fipskæg

spil bordfodbold efter lidt dansk pot, forstår man

(det er de nu nok under alle omstændigheder). Og

den ellers umiddelbart lidt spøjse kombination. I

du har ikke noget bad i din lejlighed fordi du

løbet af få år breder spillet sig dog ud fra barerne

enten er for fattig eller din udlejer er et skidt men-

I tilfælde af at du flytter så send en mail eller

og frem til sport-status. Amerikanerne lykkes med

neske.

en flyttemeddelelse til

ind, der skal ligeledes indbetales på kontoen som anført i pkt.1.

at få ordentlig sponsorstøtte og pludselig er der folk, der kan leve som professionelle. Den for

D.B.F.F.

tiden største turnering, som med vanlig amerikan-

Ahlefeldtsgade 18 kld. Tv

sk beskedenhed hedder World Championships, har

1359 Kbh. K..

en præmiesum på en million dollars.

10

BABY

 juni

01

BABY

Mail: flytter@bordfodbold.dk

11


REGLER

De officielle DBFF turneringsregler. Gældende fra 4.12.2000

ARTIKEL 1: SUVERÆNITET

ARTIKEL 2.1: KAMPBOLDE

en. I en "bedst af x"-kamp kan begge

ARTIKEL 8: MIDTBANEN

overholdelse af denne regel. Denne tid

ARTIKEL 13: FLY-BALLS

Dommeren er suveræn. Modstand

De autoriserede kamp-bolde:

hold blive enige om at beholde hver

Serven udføres fra midtbanen (stangen

begynder ved spillerens første bold-

Der må maksimalt scores 2 fly-balls pr

imod dommerens afgørelse vil med-

Materiale: Kork.

deres side af bordet i den næste kamp.

med fem spillere), af det hold der har

berøring.

hold pr kamp. Scores tredje gang

føre advarsel. Han er ansvarlig for at

Vægt: 14-17 gram.

Hvis blot en af spillerne på et af hold-

været scoret imod eller som har vundet

kampen forløber ordentligt. Han kan

Farve: (Indtil videre kun normal kork-

ene ønsker at bytte side må dette finde

serven i lodtrækning. For hver serv skal

ARTIKEL 10: TIME OUT

blande sig i en kamp og er den eneste

farve)

sted.

den servende spiller spørge "Klar?" og

en spiller eller et hold kan bede om to

med ret til at vurdere fejl og dårlig

Diameter: 34-36mm

vente til modstanderen har svaret

timeouts

ARTIKEL 6: GENSTART

"Klar!" før han bevæger bolden.

varighed pr kamp. Efter 20 sekunder

ARTIKEL 14: FEJL

§ §

opførsel. (En dommer der er udpeget

betragtes det som en fejl. Der må

af

hver

30

aldrig scores fly-balls på setbolde og matchbolde.

sekunders

til at lede en kamp kan ikke afvises af

ARTIKEL 3: KAMP

Når bolden forlader bordet skal den

Modstanderen har fem sekunder til at

bør dommeren gøre spillerne opmærk-

Dommeren bør kalde fejl imod et hold der

spillerne, ligesom han ikke kan

Kampe spilles normal som en kamp

placeres i målmandszonen i den ende

svare "Klar!" eller "Nej!". Hvis han ikke

som på at tiden er ved at løbe ud, så

-Slår stangen hårdt imod siden af bordet.

udskiftes under forløbet af en kamp og

først til syv mål - turneringsledelsen har

af bordet den forlod det i (Definition:

svarer indenfor denne tidsgrænse er

begge hold kan være klar efter at de

-Snurrer midtbanen.

hans afgørelser ikke kan omstødes.)

dog arbitrær ret til at ændre dette efter

Bolden forlader bordet det sted på

der først en advarsel, derefter straf-

30 sekunder er gået. Et hold der har

-Snurrer en stang for andet end et skud.

Dommeren bør bortvise tilskuere der

forgodtbefindende.

Finale-kampe

kanten af bordet, hvor bolden er fløjet

point etc. Den forløbne tid imellem et

match-bold eller set-bold kan ikke

-Taler under kampen for at sige andet

har negativ indflydelse på et eller

spilles bedst af tre kampe til syv mål,

ud over). En bold der lander på mål-

gyldigt mål og en ny serv bør ikke over-

kalde timeout. For at en timeout kan

end "klar", "tid", "timeout", "fejl".

begge holds koncentration.

med to overskydende mål i en eventuel

mandsstangen uden at bevæge sig

stige ti sekunder, efter dommerens

kaldes skal spilleren eller holdet være i

-Puster til bolden.

Dommeren har mulighed for at benytte

tredje kamp.

placeres i målmandszonen hos i

skøn. En bold skal være i bevægelse

besiddelse af bolden der skal være

-Rækker hånden ind på bordet.

følgende sanktioner:

samme ende. Berøring af en bold der

førend den afleveres. Hvis bolden

stoppet. Spilleren eller holdet der har

-Overtræder tidsgrænserne.

Første advarsel: Mundtlig + bold gives

ARTIKEL 4: TIL BORDET

stadig bevæger sig betragtes som fejl.

stoppes på midtbanen under spillet

kaldt timeout'en kan benytte de 30

-Bøjer stængerne for at få kontrol med

til modstanderen

Efter at være blevet kaldt til bordet for

En bold der ligger stille imellem to

skal bolden bevæges før den afleveres.

sekunder som ønsket.

bolden.

Anden advarsel: Modstanderen får 1

at spille en kamp - eller hvis der er en

stænger placeres i målmandszonen

Undlades dette betragtes det som en

Under en timeout kan holdet der har

-"Generer modstanderen"; efter dom-

mål.

offentligt tilgængelig tidsplan - har et

svarende til boldens placering. En bold

fejl.

kaldt

merens skøn.

hold (begge spillere ved double) 4

der ligger stille imellem midtbanerne

Alle skud fra midtbanen tæller bortset

forsvar/angreb. Herefter kan det andet

Hvis der bliver dømt en af disse fejl

Fjerde advarsel: Bortvisning fra turner-

minutter til at indtage deres plads og

vil altid tilfalde den spiller der sidst ikke

fra de situationer hvor:

hold også vælge at bytte. Herefter kan

imod et hold vil bolden blive givet til

ingen.

være klar til kamp. Efter denne grænse

havde serven. De røde kanter på spillet

Bolden ikke er i bevægelse (se oven-

der ikke byttes mere.

modstander-holdet.

Tredje advarsel: Tabt spil

vil det forsinkede hold få en straf på et

betragtes som en del af spil-området

for), eller skuddet fortages som en

ARTIKEL 2: ÆNDRINGER VED BORDET

mål pr. minut de kommer for sent. Det

såvel som træet bag målmanden,

Bordet

ikke

omstændigheder forandringer

timeout'en

bytte

plads

"snorring" af stangen.

ARTIKEL 11: TID

DET ER IKKE TILLADT AT:

under

nogen

er ikke tilladt at "øve sig" - skud, aflev-

således at spillet fortsættes hvis bolden

Det er ikke tilladt at støde stængerne

"TID", i modsætning til "timeout" kan

Benytte sig af ikke-standard udstyr

undergå

nogen

eringer etc. - under et positions-skifte

har ramt disse dele af bordet. Dette

imod kanterne af bordet når mod-

kaldes hvis der er ydre omstændighed-

Spille alene imod et hold (en imod to)

"hætter")

(målmand-angriber, bord-side, etc.),

gælder dog ikke for træet over målet

standeren er i besiddelse af bolden.

er så som materiale-skader. Dette

Ryge tæt på bordet.

Bordets spillere og overflade må slibes

(inklusive

ligesom det heller ikke er tilladt at øve

med askebægre etc. Hvis bolden ram-

Dette

afgøres af dommeren efter at spillet

Fornærme modstanderen.

efter aftale med turneringsledelsen og

sig imellem kampene i en "bedst af x"-

mer her betragtes den som værende

bold+advarsel, dernæst straf-point

bliver stoppet.

Udvise aggresiv attitude imod mod-

bordets ejer. En spiller der ikke over-

kamp.

gået ud, og en genstart må finde sted.

etc.

ARTIKEL 12:BYTTE

etc.

blive bortvist fra turneringen og pålagt

ARTIKEL 5: LODTRÆKNING

ARTIKEL 7: MÅL

ARTIKEL 9: 12 SEKUNDER

De to spillere på et hold kan bytte posi-

Nægte at spille en kamp uden gyldig

at betale erstatning til bordets ejer.

Kampen begynder med en lodtrækn-

Et skud der kommer ud efter at have

En spiller må kun beholde bolden i 12

tion efter scoringen af et mål eller efter

grund på det bord turneringsledelsen

Stængerne må smøres efter aftale med

ing. Hvis det vindende hold vælger

været i mål tæller; dommeren afgør

sekunder per stang. Målmanden og

en timeout.

udpeger.

turneringsledelsen.

side starter det andet hold med bold-

om en bold har været i mål eller ej.

forsvarerne tæller som en stang under

vil

medføre

først

tab

af

holder denne regel vil umiddelbart

12

standere, dommer, turneringsledelse

13


www.bonziniusa.com

www.francebabyfoot.com

Den amerikanske bonziniimportørs site. Masser af billeder og spøjse informationer.

Det franske forbunds side. Kalender, billeder, regler, klubliste m.m. her er også en engelsk version.

bordfodbold på

www.carlsberg.com/sports/football/ tablefootball/mid_doc_tablfron.html

Bag denne snørklede adresse gemmer sig Carlsbergs bud på virtuel bordfodbold. Svært at styre, men lærer man det, kan man lave både afleveringer og driblinger.

www.foosballheaven.com

Forfærdeligt layout men masser af billeder og information og ikke mindst deres linkside er et kig værd, hvis du vil videre rundt på bordfodboldnettet.

internettet

www.babyfootuk.com

Ikke det store indhold på denne side, men det er et lækkert lille Flash-site, der beviser at Bonzini nu også gør sit indtog i Storbritannien.

Der findes efterhånden et utal af web-sites om bordfodbold. Her har vi valgt et udpluk af de bedste.

www.foosball.com

En absolut klassiker. Lay-outet er tarveligt og der er mest om amerikansk bordfodbold, men til gengæld er her et væld af både seriøse og kuriøse ting og sager.

14

15


af Mads Ljungdahl

bordfodbold i kunsten

F

16

Kunstneren Mads Ljungdahl udstillede for nylig i Fotografisk Center i København. Et af hans billeder bestod af fem mumificerede bordfodboldmænd. Baby spurgte Mads Ljungdahl hvorfor han har valgt at bruge vores yndlingssport i sit arbejde.

or et par år siden fandt jeg en lille rest

små figurer var fikseret på, den måde hvorpå de

mange hidsige timer i et sandt boldhelvede, at

mit billedsprog, må jeg samtidig erkende, at resul-

af et ødelagt bordfodboldspil på gaden

delte vilkår med deres holdkammerater på stan-

blive ladt ubenyttede hen i mørket. I mine billed-

tatat af dette kunstneriske arbejde, handler meget

hvor jeg bor. En stang med fem spillere

gen, som interesserede mig. Jeg tvivler på at der er

er har jeg trukket holdet ud af banen og pustet liv

mere om idenditet og forgængelighed end det

med fjeder og det hele. Den var ret

særligt mange bordfodboldspillere (altså dem der

i dem; givet dem personlighed og autoritet.

egentlig handler om bordfodbold.

medtaget. Et af spillernes hoveder manglede, stan-

hiver i håndtagene), der interesserer sig særligt, for

Stangen, som stadig er der, kan beskrives som den

gen var bøjet, men ellers besad de små fodbold-

de små figurer i spillet, på anden måde end deres

fælles relation de er en del af, deres sociale struk-

spillere den upersonlige ro, som er så karakteris-

spillemæssige funktion. Men jeg der står udenfor,

tur, kunne man sige. Så selvom jeg bruger bord-

tisk. De var som altid, fuldstændig upårvirkede af

ser en visuel verden af små mænd hængt op på

fodboldspillet, fordi det i kraft af sin visuelle

den mishandling de var blevet udsat for. Stangen

stålrør; der fra tid til anden bliver hevet og flået i

opbygning og måde at fungere på fortæller mig

beholdt jeg, for der var noget over den måde de

af magter de ikke kan kontrollere, for siden, efter

nogle historier som koresponderer perfekt med

BABY

 juni

01

www.digitalroom.org/madsljungdahl.html

Dreamteam I. Originalerne er i farve og hver af de fem billeder er 100 x 202 cm. Mads Ljungdahl arbejder p.t. på Dreamteam II.

BABY

 juni

01

17


1

SERIE

BORDFODBOLDSKOLEN

#02

Anden del af bordfodboldskolen handler om angrebet. Igen er det formand for forbundet og en af landets bedste spillere, Bo Wermus, der står bag katederet.

I februarnumret af Baby handlede det om forsvarsteori og forhåbentlig har nogen fået noget ud af det. Denne gang skal der fokus på angrebet. I angrebet er der fire faser; at dække op for skud fra forsvar og midtbane, spille fra midtbanen og fange bolden i angrebet, fange løse bolde og sidst men ikke mindst at afslutte. Det er afslutningerne jeg vil kigge på, med speciel fokus på de mest enkle afslutninger og hvornår det er smart at gøre hvad. Det siger næsten sig selv, at man for at være en effektiv angriber både skal kunne trække og skubbe. Kan man kun en af tingene finder forsvareren hurtig ud af at dæmme på for ens skud. De skudmuligheder jeg stiller op i situationerne bygger på muligheden for både at trække og skubbe, og derfor starter vi med bolden midt for målet. Det skal lige siges at vores imaginære målmand ikke har læst februars Baby, men laver en typisk intuitiv (læs: begynder) opdækning. Klar?

18

BABY

 juni

01

A N G R E B S T E O R I

SITUATION 1

Angreb med bold midt for mål - træk Angrebet har erobret bolden og stiller sig midt i målet med venstre back foran bolden og målmanden dækker for det korte skub. Der vil i dette tilfælde være et lille hul til skubbet ude ved stolpen, men dér skal man være både meget hurtig og præcis. Det mest logiske, og der hvor man scorer mest, er ved at trække. Hovedgrunder er, at målmanden skal flyttes længere og dermed har man mere tid til at fyre af.

SITUATION 2

Angreb med bold midt for mål - skub Denne gang har forsvareren opdaget at angriberen kan trække og vælger at få målmanden tættere på den stolpe. Den tænkende angriber ser dette, og ser også at målmanden har trukket højre back ind for at kunne gå efter skubber med alle kræfter. Derfor vælger han at skubbe, både fordi der er plads og fordi målmanden er længst væk fra dette.

SITUATION 3

Angreb med bold midt for mål - skrå skub Her kommer et af de svære skud! Målmanden står næsten på samme måde som i Situation 1, men angriberen vil enten vise sig eller også vil han bare variere sit spil. I hvert fald skubber han bolden væk fra sig selv, mod den logik jeg ellers er fortaler for, og sætter bolden skråt tilbage. Det er et svært skud, men det kan bruges til at pille et forsvar fra hinanden også selv hvis målmanden havde læst Forsvarsteori 1.

SITUATION 4

Angreb med bold midtfor - skrå træk Dette er spejlvendingen af Situation 3 og kan bruges til samme formål. Til de knap så rutinerede der vil lære de skrå skud, så kan jeg anbefale at man starter med at øve i den retning hvor man normalt er hurtigst og hvor det føles lettest. Et andet fif er, at placere bolden en smule mere yderligt under angriberen end ellers. Go’ fornøjelse!


reportage fra

HBF double mesterskaber af Kim K. Eskildsen

L

ørdag d. 5 maj blev det så igen tid til

Thor Høberg & Rasmus Skriver og Jones Green

at afholde det årlige klubmesterskab i

& Casper Thranes sejre over henholdsvis Camilla

Hovedstadens Bordfodbold Forening.

Glæsner & Phuong Vo og Lasse Møller &

Det gode forårsvejr til trods dukkede

Kenneth Fleckenstein. De sidste tre hold som alle

seksten hold op på Ahlefeldtsgade for at kæmpe

avancerede relativt problemfrit til kvartfinalerne

om præmierne, æren og forevigelsen ved at få sit

var Bo Wermus & Casper Thomsen, Jon Forst &

navn på pokalen. Desværre var der ikke mange af

Kim Eskildsen samt Anders Ojgaard & Brian

de nyere medlemmer som kom for at prøve

Lottenburger.

kræfter i en turnering, hvor der bliver spillet mak-

foto: Anders Ojgaard

simalt hele dagen. Dette betød at niveauet for de

Første kvartfinale stod mellem Bo & Casper og

deltagende hold var meget højt, der manglede ikke

Anders & Brian hvilket skulle vise sig at blive et af

mange spillere fra ranglistens top-30!

dagens største dramaer. Efter at have vundet første kamp ganske komfortabelt havde Anders & Brian

For første gang i Danmark skulle et nyt turner-

en matchbold i anden kamp. Casper scorede via

ingssystem benyttes. På samme måde som ved de

banden, de vandt 7-6, og der skulle en tredje

internationale turneringer i Frankrig, indledes der

kamp til. Her var der ikke mere tilbage i mod-

med seedningskampe på baggrund af tilfældig

standerne og Bo & Casper vandt overbevisende 7-

lodtrækning. Ud fra antallet af hold, borde og

1. I anden kvartfinale vandt Thomas & Peter

timer blev det til fem kampe (spillet direkte til

udramatisk over Thor & Rasmus selv om det først

seks) for hvert hold. Den samlede målscore danner

blev afgjort i tredje sæt. Den langsomme start blev

derefter grundlag for den resterende del af mester-

heller ikke skæbnesvanger i anden omgang for

skabet - en ren cupturnering.

Mads & Morten som besejrede Jonas & Casper i en tæt og spændende tresæts-kamp. I den sidste

Seedningskampene bød på en enkelt overraskelse,

kvartfinale måtte titelholderne Brian og Niklas

de tidligere danmarksmestre Mads Hedegaard &

forlade turneringen efter et tæt første sæt og et

Morten Kyhn blev placeret så dårligt at de allerede

dramatisk andet sæt som begge gik til Jon & Kim.

i første runde skulle møde et af topholdende -

Finalen. Det er vinderne Bo Wermus og Casper Thomsen til venstre

Martin Elling & Peter Brysting. Dette blev

Efter lidt koldt til halsen gik de resterende hold i

endestation for sidstnævnte efter et 6-7 nederlag i

gang med semifinalerne. Den første semifinale

anden kamp. Det blev til flere spændende kampe

stod mellem to hold som kender hinanden så

i første runde. Således måtte Brian Jensen &

godt, at det blev til den forventede tætte men sikre

Niklas Holm (de forsvarene HBF-mestre) og

finaleplads til Bo & Casper, mens Thomas & Peter

Thomas Werchmeister. & Peter Sveinbjørnsson

måtte tage til takke med en kamp om tredjeplad-

begge ud i tre sæt for at besejre henholdsvis Peter

sen. I den anden semifinale trak Jon & Kim det

Benn & Mikkel Pedersen og Lars Christiansen &

længste strå imod Mads & Morten i tre hårde og

Oskar Skriver. Samme spænding var der både i

lige sæt. Den følgende kamp om tredjepladsen

BABY

 juni

01

>

21


Og nu vi er ved HBF...

HBF nyt

HBF double mesterskaber niveau og de to hold fulgtes pænt hele vejen til stillingen 5-5, hvor Jon scorede og dermed sikrede

I

sidste nummer af medlemsbladet var det

I den forbindelse vil der blive afholdt en arbejds-

med glæde at jeg kunne skrive om den

dag hvor jeg håber de hjælpende hænder vil være

forbedrede

i

mange... mon ikke også der vil blive kvitteret med

Hovedstadens Bordfordbold Forening.

en kold øl efter endt arbejde. Der skal også bruges

Dette har nu resulteret i at vi har besluttet at

nogle cafeborde og -stole i den forbindelse, så hvis

besiddelse hvor han fra forsvaret satte det så vigtige

udvide med et ekstra lokale. Som de fleste HBF-

der er nogle af jer læsere som er bebyrdet af et

mål. Dette var anden gang i turneringen at Bo &

medlemmer nok er klar over har Martin og

overfyldt kælderlokale, hjælper vi gerne med det

Casper afværgede en matchbold. Casper vane med

Thomas

i

problem. Alt dette vil finde sted i løbet af de kom-

at score vigtige mål nedefra er ikke den værste man

Ahlefeldtsgade til blandt andet cykelværksted i

mende sommermåneder, så hold dig orienteret

kan have. Herefter scorede Bo de næste to mål og

klubbens første år og dermed bidraget til betaling

hvis du vil bidrage med noget.

den første mulighed for at vinde mesterskabet. Efter at bolden var lidt frem og tilbage hos alle fire højkoncentrerede finalister endte den i Caspers

W.

økonomiske

benyttet

et

af

situation

lokalerne

med cifrene 8-6 i tredje og afgørende finalekamp,

Thomas Werchmeister (t.v) og Peter Sveinbjørnsson i kamp om 3.-pladsen.

måtte Jon & Kim desværre konstatere, at det blev

Til sidst vil jeg beklage den forvirring der har

Bo & Casper, som ikke ufortjent kunne kalde sig

været omkring omlægningen af kontingentbe-

HBF-mestre i double år 2001. Et stort tillykke

talingerne, men det skulle nu være på plads. Det

skal der dog lyde til de nykårede mestre, håber vi

hele er gjort for at lette administrationen af

kan få lidt revanche i de kommende tirs-

klubbens økonomi. På de foregående sider kan du

dagsturneringer. Den nye turneringsform fun-

desuden læse om det netop afholdte klubmester-

gerede godt (selv om Martin og Peter måske vil

skab i HBF.

være uenige) og jeg vil godt takke alle, som enten blev vundet af Mads & Morten på trods af at

deltog eller kom forbi, for en hyggelig dag.

Jeg håber vi ses omkring det grønne linoleum på trods det bedre vejr som forhåbentlig er os i vente.

Thomas & Peter vandt første kamp. af lejen. Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen for Så var det endelig tid til finalen og kampen om udødelighed i bordfodboldverdenen omkring København. Forventningerne til finalen var store men første sæt blev lidt af en skuffelse da Bo & Casper kom hurtigt foran og følgende vandt ubesværet 7-1, først og fremmest på baggrund af Bo Wermus’ høje scoringsprocent. Som det så ofte

01 02 03 04 05 05 05 05

Casper Thomsen & Bo Wermus Kim Eskildsen & Jon Forst Morten Kyhn & Mads Hedegaard Peter Sveinbjørnsson & Thomas Werchmeister Brian Lottenburger & Anders Ojgaard Rasmus Skriver Mortensen & Thor Høberg Petersen Casper Thrane & Jonas Green Niklas Holm-Rasmussen & Brian Jensen

denne håndsrækning. I skrivende stund er jeg i kontakt med Carlsbergs marketingafdeling omkring mulighederne for at få stillet et sponsorbord op i klubbens nye lokale. Dette vil blive et “glasbord” så der fremover også vil blive muligheder for at fornøje sig med denne

er set før forsvandt lidt af koncentrationen hos det

gren af den herlige sport i HBF. Det skal dog

førende hold og derfor kunne Jon & Kim vinde

understreges at alle turneringer fortsat vil blive

det andet sæt med udramatiske 7-4. Hvad finalen hidtil havde manglet af spænding og intensitet fik den i overflod i det tredje og afgørende sæt, hvor der vanen tro blev spillet først til syv mål med to overskydende. Alle fire spillere holdt et meget højt

22

HBF double Top 8

BABY

 juni

01

HBF single Top 4 (afholdt 26.maj) 01 02 03 04

Casper Thrane Thomas Werhmeister Bo Wermus Mads Hedegaard

afviklet på Bonzini, men det giver mange af de nye medlemmer, som er kommet fra glasbordet, chancen for at få revanche mod de gamle korkspillere. Udvidelsen af klubben betyder også at der skal fly-

Næste Baby slipper vi løs engang midt i oktober med reportage og resultater fra DM, bordfodboldskole og alt muligt andet af det gode.

Indlæg modtager vi stadigt meget gerne. Baby er ikke bare et blad fra nogle få til mange, men skulle også gerne fungere som kommunikation bordfodboldfolket imellem. Send en artikel om et hvilket som helst aspekt fra bordfodboldverdenen.

ttes lidt rundt og det nye lokale skal sættes i stand.

BABY

 juni

01

23


Det er med stor glæde

at vi i de

senere år har set flere og flere piger kaste sig over bordfodbolden. Det er dog ingen hemmelighed, at der generelt befinder sig flere testikler end ovarier omkring landets borde, men det er der måske ved at blive vendt op og ned på. En af den moderne danske kvindes

ganske

uundværlige

facitlister,

Eurowoman, begav sig i deres maj-nummer, under den slemt underfundige titel kan du score på bordet?, ind på bordfodboldterritorie. Hvis du som kvinde er til kold øl, varme mænd og queen of sheba-lignende enevælde (ja, det står der), så er det bare om at gå i gang med bordfodbolden. Eurowomans herlige artikel anbefaler sine piger at øve sig på det ‘snedige drej med håndleddet’ og at, når de spiller single, altid holde sin venstre hånd på målmanden. Kære danske kvinder, lyt ikke til Eurowomans vildfarelser - vi ved bedre. Eurowoman vedkender sig tillige tidens version af kvindefrigørelsen, nemlig den hvor kvinden ‘inderst inde jo godt ved at hun er svag og skal beskyttes, men hvis hun kan vifte lidt med brysterne, råbe girl power og tæve kæresten i Scrabble så er det alligevel ret cool’. Det hedder sig nemlig i artiklen, at du får sådan en dejlig følelse når ‘du tæver

DM2001

af Bo Wermus

granvoksne mænd, der tror, du kun kan hvine’. Men hvad er det nu for noget med al

repertoire fra blot et spil til også et spil for

Allerede nu kan vi løfte sløret for en dato til bordfodbold DM 2001. DM bliver spillet i weekenden den 6.

amorinerne. Særligt om Valeria Mazza, som

og 7. oktober 2001 i Vesterbro Kulturhus i

vi har valgt at udsmykke denne bagside med,

Lyrskovgade! I år bliver der kun én række,

vil dukke og fremvise lidt queen of sheba

men da turneringssystemet er ændret får alle

agtig enevælde.

mindst 8-10 kampe. Systemet er ændret til

den spydighed. Mangt en giftefærdig daner vil frydes om bordfodbolden kan udvide sit

www.eurowoman.dk

cupsystem med indledende seedningskampe. Man skal som alle andre år være medlem af DBFF eller af en lokalforening for at kunne

BORDFODBOLD på ANTARKTIS

spille med, men også denne gang kan medlemsskab klares på dagen. Vi håber at rigtig mange dukker op. Hvis du kender en sponsor der gerne vil associeres med bord-

Ja, det findes -

og et meget, meget

kedeligt billede kan ses på www.theice.org/fun.html

fodbold og den utraditionelle, meget sociale og tempofyldte sport så kontakt venligst Bo Wermus. wermus@image.dk

BAGSIDEN

BORDFODBOLD og KVINDER

v/Anders Ojgaard

baby9  

BORDFODBOLDSKOLEN Denne gang om angrebet dansk bordfodbold forbunds medlemsblad BORDFODBOLDENS HISTORIE Hvor kommer det egentlig fra? BORDFO...

baby9  

BORDFODBOLDSKOLEN Denne gang om angrebet dansk bordfodbold forbunds medlemsblad BORDFODBOLDENS HISTORIE Hvor kommer det egentlig fra? BORDFO...

Advertisement