Page 1

BABY dansk bordfodbold forbunds medlemsblad

[no. 8

februar 2001

DM2000 Reportage og resultater BORDFODBOLD I ITALIEN & PROVENCE En rejsebeskrivelse krydret med bordfodbold BORDFODBOLDSKOLEN Start p책 en ny serie

UDGIVET AF DANSK BORDFODBOLD FORBUND

ALLEZ DANOIS, ALLEZ Til turnering i Frankrig

4. 책rgang]


indhold

2oo1

formandens faste output

af bo wermus

februar

side

3 4 6 8 10 14 20

I

H V E R T

N U M M E R

UDGIVES AF

bo wermus om lokalforeninger

dansk bordfodbold forbund Ahlefeldtsgade 18, kld. 1359 København K

I

REDAKTION

formandens faste output H V E R T

N U M M E R

news Kort nyt fra bordfodboldverdenen

F

lere ting er overstået siden sidste

opfylde for at blive medlem, mange af dem kan vi

Baby: DM og generalforsamlingen i

klare. Der er dog nogle krav som vi kan få store

forbundet.

problemer med at opfylde, i hvert fald inden for det

Eftersom

jeg

denne rubrik er jeg fortsat formand

af

deltagerne

spydigt

kom-

menterede) og det er jeg glad for.

anders ojgaard bo wermus (ansv.)

L O K A L T

anders ojgaard grafisk

år skal bruges til at få det sportslige på

nyt fra HBF

a@adr.dk

banen, om jeg så må sige. Sidst i denne artikel vil jeg udfordre alle medlemmer,

INDLÆG

men mere om det senere.

sendes til bestyrelsen@bordfodbold.dk

bordfodboldskolen 1 ny serie skydes af med en gang forsvarstips

sportens tegn? Det er vigtigt at bordfod-

Vester Kopi

bold er mere end hygge og sjov. Det er OPLAG

DM2000

350 stk.

kort reportage, billeder og resultater

ANNONCER

U D E F R A

¼-side ½-side helside

eller mindst 3.000 medlemmer i 6 amter. Vi skal være medlem af et internationalt forbund Forbundet har kun eksisteret i 3 år, men det er jo også på vejen mod de 5. Vi kan heller ikke påstå at vi har, bare mere end, 1.000 medlemmer, så

Hvorfor vil jeg anbringe bordfodbold i

TRYK

T U R N E R I N G

Bordfodbold skal være en sport. Dansk Bordfodbold Forbund skal have eksisteret i 5 år. Vi skal have mindst 2.000 medlemmer fordelt på 9 amter,

LAY-OUT/ILLUSTR.

S E R I E

næste år:

(så vandt jeg alligevel noget….som en

Lige umiddelbart synes jeg at det næste

hovedstaden har fået ny formand

skriver

der er lang vej endnu. Endnu et problem er det internationale forbund, som ikke eksisterer endnu.

vigtigt hvis vi skal ha’ bordfodbolden til at blive noget i verden. Det er også vigtigt hvis

Hvad er det så egentlig vi kan gøre noget ved på

vi skal hente penge fra de store forbund,

nuværende tidspunkt? Det er medlemsantallet og

som for eksempel Dansk Idræts Forbund, til

den geografiske spredning, og så er det det at være

at udvikle sporten og organisationen.

en sport. Sport, hvad er det egentlig? I en samtale

Grunden til at det vil være godt at få penge

med Dansk Idræts Forbund definerede de sport som:

BANK

til at drive forbundet er, at vi vil kunne lave

‘Hvis man spørger folk på gaden om bordfodbold er

jyske bank konto 5032 110118-5

flere turneringer, for flere mennesker og

en sport, så skal de svare ja’. Det er det der

allez Danois, allez

INTERNET

penge i sponsorater. Ikke dårligt! Herudover

reportage fra turnering i Frankrig

www.bordfodbold.dk

vil det måske på sigt være muligt at noget elite-

er en sport! Derudover søger vi argu-

halløj med træninger og støtte til at tage til

menter for det sportslige, så skriv en

den stive landsbytosse en historie fra Italien & Provence U D E F R A

500,800,1.100,-

dermed få mere omtale i medier og flere

turneringer. Måske kan det oven i købet give adgang til Team Danmark og deres penge! Der er kun de muligheder vi selv opfinder og forfølger.

er udfordringen til jer, at sørge for at alle i landet er klar over at bordfodbold også

artikel til Baby om hvordan du ser bordfodbold som en sport. Det kan jo gribes an på mange måder, akademisk eller journalistisk, generelt eller specifikt, langt eller kort, set udefra

Jeg har allerede taget de første spæde skridt til at

eller set indefra, alvorligt eller med humor, som zen

søge om optagelse i DIF, men det viste sig sværere

eller som tyrefægtning, eller som noget helt andet…

end som så. Der er en lang række krav man skal

BABY

februar 01

BABY

februar 01

3


NEWS

Skælskør

Ny klub vestpå

24 timers turnering

af Anders Agerkvist

af Bo Wermus

Ja, et af de formidable Bonzini

Dansk Bordfodbold Forbund er

borde fra sidste års DM er

blevet inviteret til en meget speciel

såmænd

til

turnering i nærheden af Paris den 10.

hyggespil og diverse turneringer.

Vestsjælland. Her benyttes det flittigt

og 11. marts 2001. Turneringen løber

Og så er det jo en glimrende

af vores lokale klub's medlemmer.

over 24 timer hvor der spilles konstant.

lejlighed til at hverve nye

Klubbens

-

Hver hold består af 10 spillere og det

medlemmer. Vi håber at kunne

SkælskørBordFodboldKlub - og er

ville være fedt at kunne stille med et

vende tilbage med positivt nyt i

forholdsvis ny, hvilket dog ikke ses på

rent dansk hold. Kommer der færre

næste nummer.

klubbens resultater ved sidste DM

end 10 fra Danmark, er der mulighed

(???). På trods af at klubben er i sin

for at spille sammen med amerikan-

spæde barndom tæller den dog

erne! Med andre ord bliver det en fed

allerede ca. 30 medlemmer og et

turnering hvor vi forhåbentlig kan lære

Bonzinibord. Vi prøver at mødes på

en masse. Hvis du er interesseret i at

linoleumsgræsset så ofte det er muligt,

tage med, så send en mail til

men da klubben endnu ikke har egne

wermus@image.dk

lokaler er det til tider lidt besværligt at

35 34 28 25.

nået

navn

planlægge

helt

er

SBFK

turneringsaftner

osv.

Grundet lokalemanglen er vi henvist til

eller

ring

af Anders Ojgaard

Efter det nyligt afholdte DM 2000

spejdere at gøre, hvilket også er

trådte et nyt regelsæt i kraft.

udemærket...såfremt der er nogen

Reglerne opdateres af og til, både fordi

hjemme til at lukke os ind!!! Udover

spillet er i en konstant udvikling og for

det er folk dog ihærdige og langt

at holde trit med den internationale

størstedelen er da også gået hen og

scene, specielt Frankrig. En harmonis-

blevet forelsket i det kære Bonzinibord

ering af reglerne er første skridt på

(ikke

vejen til et internationalt forbund.

klubbens

medlemmer

da

sendt ansøgning til Roskilde Festival 2001 om at blive en af årets teltholdere. Vi håber på at kunne opstille en stribe borde og invitere folk ind til både

Nye regler

for øvrigt ikke har en det fjerneste med

undertegnede)

af Anders Ojgaard

Bordfodboldforbundet har ind-

et teorilokale i "spejderkollektivet", som

mindst

Bordfodbold på Roskilde Festival ?

inden

Det nye regelsæt kan læses på bord-

Bonzinibordets komme var hensat til at

fodbold.dk, men da en række formu-

spille på et plasticbord som vist nok var

leringer er ved at undergå en finpud-

købt i Toys'R'Us, som vi troede var sjovt

sning, venter vi til næste Baby med at

at spille på...men det var jo inden

bruge tryksværte på dem.

Bonzini kom til byen.

4

BABY

februar 01

BABY

februar 01

5


Nyt fra Hovedstadens Bordfodboldforening

T

goddag danmark

irsdag d. 5 december var der generalforsamling i Christianshavn Medborgerhus, og dette resulterede blandt andet i at formanden i vores

lokalklub har skiftet navn. Som nytiltrædende

formand var det en fornøjelse at kunne konstatere, at der efterhånden er så mange bordfordboldentusiaster med lyst og vilje for ansvar, at det ligefrem kom til kampvalg om flere at de øvrige bestyrelsesposter. Jeg ser frem til et godt samarbejde i den

en hilsen fra farid lounas,

af Kim Eskildsen

formand for det franske forbund. nogle hold spiller taktisk, eller hvor det ligefrem

For de uindviede HBF er landets største bordfodboldklub og har klublokaler i Ahlefeldtsgade 18 i det indre København. Lokalerne kan byde på tre Bonzini-borde, bar, pinball og en ‘hyggeafdeling’. Kig ned og få et spil. Medlemsskab klares for 50,- for det første halve år og derefter 100,- halvårligt og så bliver du samtidigt medlem af Dansk Bordfodbold Forbund.

kan være en fordel at tabe en kamp (var der en fjern stemme der nævnte DM). Derudover har det nye pointsystem den egenskab, at spillere som ikke deltager i turneringen i længere tid, falder hurtigere

G

oddag til alle danskere og til den franske koloni, som lever i Danmark. Jeg er meget glad for at konstatere at

bordfodbold ‘a la francaise’ er så seriøst imple-

ned af ranglisten. Er der en læser med særlig inter-

menteret i jeres land. Jeg ønsker derfor at lykønske

esse for detaljerne i det nye pointsystem, vil jeg

ledelsen bag bordfodbolden i Danmark, ligeledes

henvise til den nye næstformand (og i øvrigt

de første personer, som var så venlige at komme i

nykårede danmarksmester) Jon Forst.

forbindelse med verdensmesterskabet i 1998 i

Bordfodbold som en fast del af sportsnyhederne i

Nantes.

kommende tid i Hovedstadens Bordfodbold

diverse medier har der været en stående joke i lang

Forening.

tid i klubbens lokaler. Ikke desto mindre har bordfodbold været i både TV2’s morgen-TV og TV3’s trænger til en kærlig hånd, og jeg vil i den

sportsnyheder inden for den sidste måneds tid, så

hen og blive noget mere spændende og positiv end

forbindelse opfordre alle som har ideer til at

hvem ved hvad det kan blive til på sigt, måske skal

det hidtil har været. Takket være den afgående

komme frem med dem, så lokalerne kan blive så

klubben en dag sende en delegation til et OL, det

bestyrelses ihærdige arbejde har vi nu endelig fået

attraktive at opholde sig i som muligt. Er der nogle,

ville være vildt!

lidt bedre økonomiske betingelser for at drive

som kender en som kender en der kan skaffe noget

klubben. Folkeoplysning-sekretariatet har endelig

hjælp eller materiale vil dette naturligvis være

Afslutningsvis vil jeg runde af med, på hele

fået fingeren ud, og vi har nu fået tildelt et pænt

meget velkomment. Eksempelvis vil jeg gerne snart

bestyrelsens vegne, at sende de varmeste lykøn-

Bordfodbolden er i fuld udvikling. Det ses tydeligt

beløb i støtte. I første omgang er de fleste af pen-

høre fra Jesper Conrad, som jeg ved har nogle

skninger til Søren Terkelsen og Lars Leth som hver

ud fra det stigende antal hjemmesider og turner-

gene dog allerede afsat. Blandt andet kan vi nu

gode ideer. Selv om vi nu har fået lidt offentlige

har fået en datter i december måned. Et stort

inger. Vi kan i dag konstatere at USA, Canada,

langt om længe betale vores fantastisk tålmodige

penge, er det stadig os selv som skal trække læsset

tillykke skal der naturligvis også lyde til klubbens

Belgien, Danmark og Frankrig spiller på samme

kreditorer tilbage, en varm tak for fleksibilitet til

med frivilligt arbejde og initiativ.

første ‘rigtige’ baby som blev en realitet da

bord: Bonzini; vel vidende at et par håndfulde af

Peter Sveinbjørnsson, Skandibof og forbundet.

Bo wermus & Farid Lounas

Netop den tid vi nu går i møde, kan meget vel gå

Christina og Lasse fik en søn i samme måned. Vi

andre lande praktiserer og spiller turneringer på

Nu jeg er ved det frivillige arbejde, vil jeg benytte

glæder os til at børnenes hænder bliver store nok til

andre typer af borde. Vi føler at vi derfor er på rette

På lidt længere sigt skulle den tildelte støtte dog

chancen til at annoncere efter barvagter til

at holde om håndtaget på et bordfodboldbord.

spor til at etablere et Internationalt Forbund, som til

gøre det muligt at realisere nogle af de planer, der

klubben. I øjeblikket har en del af det nuværende

at begynde med skal koncentrere sig om de lande

længe har været om forbedringer i vores lokaler i

personale flere vagter og nogle af dagenes vagter

som praktiserer på Bonzini borde, for derefter at

Ahlefeldtsgade. Det er især gulvet og væggene som

er kun besat af en person. Hvis dette kunne friste

generalisere forbundets aktivitet.

nogle af medlemmerne vil jeg opfordre til at man

Nu, især efter at I har været så venlige at komme

henvender sig til mig eller en af de øvrige

regelmæssigt til Frankrig, helt specielt i forbindelse

bestyrelsesmedlemmer, og husk at vi frister med

med Bos og mine snakke, venter vi i spænding for

personalepriser i baren samt nøgle til lokalerne.

at kunne give jer jeres venlighed tilbage. Bravo til

Ugeplan i HBF Tirsdag: 19.00TURNERING FOR ØVEDE Onsdag: 19.00TURNERING FOR BEGYNDERE Torsdag: 19.00DRAW-YOUR-PARTNER TURNERING Fredag: 18.00FRIT SPIL

den danske struktur, jeres medlemsblad er resultatet Fra det nye års begyndelse er pointsystemet i vores

af jeres vellykkede arbejde, og tak for jeres ven-

tirsdagsturnering blevet ændret. Dette er ikke sket

lighed, som I beviser ved hver eneste af jeres

bare for forandringens skyld eller for at gøre det så

besøg.

kompliceret som muligt. Filosofien bag det nye system er at alle kampe skal være af betydning for

Oversat af Peter Sveinbjørnsson

alle hold, så vi undgår de uheldige situationer, hvor

6

BABY

februar 01

BABY

februar 01

7


1

BORDFODBOLDSKOLEN

#01

Vi starter her en ny serie, der i de forhåbentlig mange næste numre af Baby vil bevæge sig fra det mere basale til forskellige komplicerede kombinationer og trickskud. Første led i rækken er en lille indføring i simple forsvarsopstillinger, forfattet af Bo Wermus, vel sagtens en af landets allerbedste.

At være forsvarer eller bare forsvare sig i single er en vigtig del af spillet. Det nytter ikke noget kun at kunne angribe i det lange løb, med mindre man ikke har noget ambitioner i single. Forsvarsspillet kan deles op i tre faser; At stå i vejen for skud, at holde på bolde der kommer forbi og at skyde/aflevere. I denne artikel vil jeg koncentrere mig om forskellige systemer til at stå i vejen. Jeg skal lige indskyde at det er mine egne erfaringer der ligger til grund og derfor kan andre forsvarere nemt være uenige, men så må de jo skrive en artikel der tilbageviser mine ideer. Som målmand er det vigtigt at kunne omstille spillet under kampen. Mange målmænd er for låste i deres spil og lader det samme skud gå ind igen og igen. Det kan skyldes flere ting, deres koncentration, deres manglende viden eller at de ikke tænker mens de spiller. Som et lille tankeeksperiment laver vi en fiktiv papirkamp og vi ser det hele fra rødt forsvar (RF). Klar?

8

BABY

februar 01

F O R S V A R S T E O R I

NY SERIE

SITUATION 1

Blå angreb (BA) erobrer bolden og placerer sig i højre side at målet med bolden: I denne position placerer man venstre back foran bolden og målmanden længere inde i målet. Dette gør, at hvis BA skubber vil målmanden være tættere på modsatte stolpe. Det vil være logisk at antage at BA skubber, for det er den eneste vej han kan gå. En anden fordel ved denne opstille er, at man kan trække lige så hårdt man vil uden at trække forbi målet.

SITUATION 2

Blå angreb (BA) erobrer bolden og placerer sig i venstre side at målet med bolden: I denne position placerer man højre back foran bolden og målmanden længere inde i målet. Dette gør, at hvis BA trækker vil målmanden være tættere på modsatte stolpe. Det vil være logisk at antage at BA trækker, for det er den eneste vej han kan gå. En anden fordel ved denne opstille er, at man kan skubbe lige så hårdt man vil uden at trække forbi målet. Alt i alt det samme som situation 1, men husk at bruge højre bak.

SITUATION 3

Blå angreb (BA) erobrer bolden og placerer sig midt for målet med bolden: Når angriberen står midt i målet er der flere muligheder, men udgangspositionen er med enten en back eller målmanden foran bolden. Så gælder det om at undgå at gætte! Man skal med andre ord prøve at få angriberen til at skyde derhen hvor man er forberedt på det. Hvis man gerne vil ha’ skuddet i højre side så anvender man højre back og placerer målmanden foran bolden. På den måde kan man lukke næsten af for skubbet og man kan forvente et træk

SITUATION 4

Blå angreb (BA) erobrer bolden og placerer sig midt for målet med bolden (2): Hvis man hellere vil ha’ angriberen til at skubbe, skal man lukke for trækket. Til dette bruges venstre back. Igen placerer man målmanden foran bolden og lukker med backen for trækket.


DM 2000 af Bo Wermus

V

esterbro Kulturhus, det lyder ikke specielt hyggeligt. Det var det nu alligevel, i hvert fald i weekenden den 2. og 3. december hvor DM blev afholdt der.

Kulturhuset var valgt fordi det var ledigt i den weekend og forbi vi kunne få FOS til at betale for lejen. FOS var en vigtig brik da det ikke lykkedes os at skaffe sponsorer i år. Det vil også sige, at det blev et low-budget DM uden pengepræmier, uden storskærm og andet lir. Heldigvis blev det et godt sportsligt DM og det er jo trods alt det vigtigste! Det lykkedes os at afvikle 534 kampe på to dage! Og det var oven i købet ret hurtigt, fra 11.30 til 21.30 lørdag og 11.30 til 18 søndag. Vi er med andre ord blevet temmelig rutinerede udi turneringsafvikling og der var da skønt! A-rækken hvor jeg selv spillede fungerede godt og kun med få forsinkelser og fra B-rækken hørte jeg i hvert fald ikke noget brok. Man kan sige meget for og i mod forskellige turneringsformer og systemer. Sådan som det kørte i år var der nogle seedningskampe der blev brugt til at fordele holdene i puljer. Det er jo udemærket, men det giver rigtig mange kampe for dem der kommer langt. For at komme til A-række finalen skulle der spilles 14-18 kampe! Det synes jeg er for mange og det bliver overvejet om turneringsstrukturen skal laves om så der er færre kampe før finalerne. Man kunne til eksempel spille 8 seedningskampe og så spille cupsystem derfra. Det vil eliminere B-rækken, men stadig give begynderne mange kampe - Mindst 9, hvilket er det samme som ved Bordfodbold DM 2000. En anden fordel ved denne form er, at vi sandsynligvis kan klare at

I læseretning 1. Finalen i A-double 2. Vinderne i en indledende kamp 3. Morten Kyhn, doublemester i 1998, i singlekamp. 4. Jon Forst i finalen 5. Bo Wermus og Brian Jensen i mellemrundekamp 6. En del af det kvindelige indslag Modsatte side 7. Mikkel Pedersen i A-double semifinale

der kommer flere hold.

10

BABY

februar 01

11


RESULTATER single

double B-række

vinder

01

Brian Jensen

finalist

02

Peter Sveinbjørnsson

semi

03 04

Bo Wermus Casper Thrane

01 02 03 04 05

kvart

05 06 07 08

Lars Christiansen Jon Forst Martin Elling Morten Kyhn

09

09

Mikkel Pedersen Peter Brysting Jonas Green Rasmus Skriver Mortensen

16

01

Jon Forst og Rasmus Skriver Mortensen

finalist

02

Casper Thrane og Jonas Green

semi

03 04

Bo Wermus og Casper Thomsen Mikkel Pedersen og Peter Benn

kvart

05 06 07 08

Alexander Jørgensen og Gunnar Sørensen Brian Jensen og Niklas Holm Rasmussen Lars Christiansen og Oskar Skriver Mortensen Anders Ojgaard og Brian Lottenburger

09

Peter Sveinbjørnsson og Thomas Werchmeister Severin Pasquereau og Jean-Francois Nesa

mellem

indledende

11 13

17

DM2000

vinder

mellem

Kim Eskildsen og Thor Petersen Camilla Lohmann og Helena Hanna Anita Husein og Morten Kyhn Henrik Rasmussen og Martin Elling Lasse Ong Jespersen og Søren Terkelsen Nick Jønsson og Jens Grønborg Magnus Christensen og Jesper Conrad Jean Hickel og Edwin List-Petersen Christina Berg-Larsen og Lasse Møller Peter Brysting og Nis Simonsen

indledende

13 15 17

Jon Forst

Rasmus Skriver Mortensen

21

10 13

19

Thomas Werchmeister Alexander Jørgensen Frederik Mols Thomas Seierø Christian Hansen Eric Neveu Nermin Durakovic Søren Terkelsen Pelle Lohman Jean Hickel Oskar Skriver Mortensen

Brian Jensen

double A-række

Emil Nejstgaard og Malte Fryd Martin Kornum og Thomas Frogne Christina Hansen og Torben Peitersen Rasmus Petersen og Tue Riis Kim Haagensen og Piet Dahlstrøm Emil Munk Nielsen og Søren Klixbull Daniel Larsen og Thomas Christenson Lasse Jensen og Morten Halkjær Jeppe og Slup Marie Søgaard og Thomas Østergaard Christian Brokjær og Henrik Fogsgaard Brian Worning og Jannik Magelund Mads Peter og Troels Jensen Jakob Ravn og Søren Rasmussen Jasmina Catic og Vivien Lewkowicz Carsten Graakjær og Thomas Krogstrup Jonas Marqvardsen og Kristian Agerkvist Peter Hansen og Morten Thulstrup Simon Holm og Svend Graunbøl


et var en tynget fyr, der stod i

lidt trist, men italiensk bordfodbold er dog

lufthavnen den januardag for

alligevel bedre end ingen bordfodbold.

omkring et år siden og skulle afst-

Entusiaster vil vide, at der opstår en ube-

ed på et halvt års studie-ophold i

hagelig kriblen i fingrene hvis man ikke har

Bologna i Italien. Der var selvfølg-elig sol,

haft fat i et par bordfodbold-håndtag i læn-

pasta og italienske kvinder at se frem til, men

gere tid, og denne rastløshed kunne

der manglede lige en detalje.

forhåbentlig holdes fra døren med et spil

D

plastikbold i ny og næ. Men det skulle blive I Danmark eksisterer der, med enkelte undtagelser,

meget værre.

to typer bordfodbold-borde: det franske og det italienske. Sidstnævnte har fået det lidet flatterende

Bologna er en af Italiens oversete perler.

tilnavn plastikbordet - et helt fortjent øgenavn.

Byen var omkring år 1300 en af de 10

Bordfodboldens afficionados på disse breddegrader

største i Europa og har derfor et stort, gam-

er enige om, at den mere robuste franske udgave,

melt bycentrum. Den er nok mest kendt for

der giver langt bedre kontrol over spillet, er den

sine i alt 35 km arkader og verdens ældste

eneste rigtige. Alligevel står der en forfærdelig masse

universitet fra 1088. I dag beboes Bologna

italienske borde rundt omkring på de danske gulve.

af en lille halv million mennesker og kulturlivet er et

Årsagen er nok, at for de fleste danskere er et bord-

af Italiens allerbedste, blandt andet takket være de

fodboldbord et bordfodboldbord, og mange cafée-

ca. 100.000 studerende, der bor i byen. Vores

jere, klubber og firmaer vælger derfor at købe ital-

udvekslingsstuderende håbede naturligvis på, at en

ienske borde, der koster ca. en trediedel. Det er god

sådan by også kunne byde på et frugtbart, finkul-

dansk Netto-mentalitet.

turelt bordfodboldmiljø.

Bologna

Den eneste ordentlige måde at møde en ny italiensk

Da SAS-flyet satte hjulene på landingsbanen i

by på, er at gå i gang med at besøge caféerne. Det

Bologna lufthavn var alt dette taget med i overve-

gælder både til sandwiches og espresso til frokost,

jelserne. De næste seks måneder måtte vores ven

og til vin eller øl om aftenen. Heldigvis har Bologna

tage til takke med italienske plastikborde. Det var jo

både caféer indrettet i gamle kapeller, tjekkede

tekst og foto: Anders Ojgaard

Den stive landsbytosse - En historie om seks måneders søgen efter bordfodbold i Italien og Provence

BABY

februar 01

15


VENEDIG

MILANO PARMA

BOLOGNA Gorges du Verdon

NICE

AVIGNON Barjols

MARSEILLE

Urbino

FIRENZE

spillet af dilettanter uden fornemmelse for det skønne og ophøjede i bordfodbolden. Passende var det derfor, at næste gang vores

ROM

dansker i Italien stødte på et bordfodboldbord, var

Urbino

rigtig

født i 1483. Og også denne gang var bordet plac-

varmt

eret udendørs ved en café i byens smukke park med

dagen, og aften-

om

kitch-steder og små alternative barer, og i løbet af de

et italiensk bord, men synet var alligevel nok til at

udsigt over byen. Vind og vejr havde heldigvis blæst

erne summede af snak og

næste måneder blev der besøgt en hel del forskellige

supplere koffeinen og nikotinen med et ekstra spark.

glaspladen af og slidt lidt på spillerne, så det var

rødvin, havde han efterhån-

beværtninger, men alle havde de en fællesnævner -

Stor var skuffelsen derfor, da han så, at spillerne vist

muligt at kontrollere bolden en lille smule. Lokale

den accepteret, at han måtte tøjle

der var ikke noget bordfodbold. Det tætteste vores

ikke var alt for velbevandrede i kunsten at spille bor-

modstandere bød caféen ikke på, så den medbragte

sin længsel efter skånsomt at kærtegne

hovedperson kom den forbudne frugt, var et postko-

dfodbold. Der blev snurret rundt med stængerne og

norske udvekslingsstudent blev hevet op til en runde

den grønne linoleum. Men en dag ringede

rt fra Absolut Vodka, der var prydet med flaske-

bolden blev spillet rundt med kontrol som i en

øretæver. Efter kampen skinnede solen endnu

telefonen. Hans gode ven og mangeårige

formede bordfodboldmænd klædt ud som Milan og

miniput-kamp mellem Farum og Birkerøds 8. hold.

kraftigere og livet syntes let som en skumfidus, eller

bordfodboldmakker fra København var på vej til

Inter. Omend det ikke var det samme som at klemme

Det blev ikke til noget bordfodbold den dag, og i de

sådan forekom det i hvert fald vores ven. I de næste

Provence med kæresten, hvis familie havde lejet

sin svedige hånd om et indbydende sort plas-

følgende ugers besøg på stedet var situationen den

måneder foretog han, når han lagde bøgerne fra sig

et stort hus i en lille by i Provence. Vores ven

tikhåndtag, så gav det dog vores ven formodninger

samme. Enten var der tomt ved bordet, eller der blev

et par dage, ekspeditioner til Milano, Firenze,

og hans kæreste blev inviteret til at komme

Palermo, Venedig, Rom og Parma, men han fandt

forbi, og

aldrig igen et bordfodboldbord i Italien. Af de lokale

få dage

fik han at vide, at de skam fandtes rundt omkring og

senere

at det hos nogle også var et populært spil, men han

lagde

måtte konkludere, at bordfodbold ikke var så

en

udbredt og elsket som han ellers havde forventet i et

disken og drønede gennem

land med sin helt egen bordtype.

Italien i den lejede, grønne Fiat

om, at han ikke var på en umulig mission.

Info Og en smuk forårsdag med høj sol og fuglekvidder skete det så. En brise vuggede blidt til platantræerne i Margherita-parken, da han stod og ventede på sin udkårne i parkens udendørs café. Han nippede til sin café lungho og nød et sug af sin Marlboro, da hans venstre øre fangede en velkendt lyd. Han drejede hovedet og så det: rundt om hjørnet stod to fyre og spillede...bordfodbold. Som forventet var det

16

det i Urbino, hvor renæssancemaleren Rafael blev

BABY

februar 01

På italiensk hedder bordfodbold calcio balilla. Calcio betyder egentlig spark, men er det ord italienerne bruger for fodbold. Balilla er navnet på medlemmerne af det fascistiske drengekorps, Mussolinis version af Hitler Jugend. Den kan man så tænke lidt over...

PALERMO

de

stak

lire

Uno. Da de krydsede grænsen til Frankrig kort efter Redningen

Ventemiglia, glædede de sig begge til en uge

Da sommeren gjorde sit indtog sydpå og der blev

mellem provencalske bakker og landsbyer, men bag

BABY

februar 01

17


de dog fortalt at de er englændere, alene for at undgå at skulle forklare, at de er fra to forskellige lande. Se det var en dårlig idé, for England og Frankrig har jo skudt lidt på hinanden i tidens løb, og oplysningen om den fiktive nationalitet får den lokale ølelsker til at rejse sig op og opføre en, tilsyneladende, kommenteret dramatisering af franske sejre over England gennem tiderne, inklusive

Forbrugeroplysning Det forlyder fra Palermo, at en af byens bedste caféer, Malox, nu kan byde på fire udendørs bordfodboldborde stort set året rundt. Caféen spiller i øvrigt god rock af den ‘alternative’ slags. Så hvis I er på de kanter...

lyde af skud og eksplosioner. Om der også henvises til Wilhelm Erobrerens invasion af England i 1066

Wilhelm Erobrerens invasion af England. Slaget ved Hastings 1066.

kan de i sagens natur ikke opfange, men det havde

Frankrigs Grand Canyon, kan byde på udendørs,

sikkert været anledning til en videre sludder om de

solbeskinnet, bordfodbold. Fantastisk. På vej hjem

havde påpeget, at hr. Wilhelm havde danske aner

fra samme Verdon, stopper vores hovedperson med

rattet blev der også spekuleret på, om Provence mon

tosse valgt at komme forbi for at få sig endnu en øl.

og at vikingerne i øvrigt erobrerede Normandiet og

kæreste og makker op i en lille landsby for at få en

skulle være stedet hvor flere måneders sukken efter

Han kommer først ind i synsfeltet på vej ned ad den

ved flere lejligheder hyggede sig med at plyndre og

lille forfrisking. Ikke overraskende kan den lokale

at brage et trækskud ind bag målmanden skulle til-

stejle gade umiddelbart foran caféen. En ca. 40 årig

terrorisere Paris og andre dele af Frankrig. Midt i

café byde på et Bonzini-bord, og denne gang står et

fredsstilles.

overvægtig og svedende mand, iført ternet skjorte og

slaget dukker bartenderen op indefra og beder his-

par af de lokale hajer og spiller single. Sådan en

orange styrthjelm, styrer i et let overvurderet tempo

toriefortælleren om at lade de stakkels turister være

opfordring er svær at sidde overhørig og der bliver

Barjols

sin Benelli-knallert ned ad gaden, er lige ved at køre

i fred. Efter en kort proviantering indendørs vælger

straks udfordret. Først er der ikke meget respons; de

Det er blevet mørkt, da de ankommer til Barjols, en

ud foran en Citroên i T-krydset for enden, men væl-

han dog at gå ud og fortsætte seancen.

er ikke mget for at tage udfordringen op, og den ene

lille by med et par tusinde sjæle, der skal være deres

ger i stedet at svinge maskinen over i et træ. Uskadt

hjem de næste par dage. Alt de har med til at

og prustende får han krænget styrthjelmen af og

Forløsning

bliver de to hold dog enige om et enkelt spil. Da

lokalisere huset, er en lap papir med en adresse, så

krydser den smalle gade mellem ham og caféen.

Således behørigt budt velkommen til Barjols, finder

Danmark med et velanrettet trækskud bringer sig i

da de passerer den første café, hyggeligt placeret

Her får han øje på vores øl-drikkende venner. Usagt

vores to venner senere på aftenen deres værter, og

front 1-0 opstår der lidt forvirring i de franske ræker.

ved foden af en stejl bakke i den kuperede by, bliver

af hvilken grund, måske simpelthen i ren glæde over

de næste par dag står den på sol, vin og bordfod-

Og da slaget om Provence nogle minutter senere er

bilen smidt ind til siden. Et par af de lokale ved de

at se nye ansigter i byen, vælger han at sætte sig ved

bold i Provence. For det viser sig nemlig, at i

overstået med en tilpas komfortabel dansk sejr, for-

udendørs borde får forklaret vejen, og efter en

siden af og indlede en samtale. Nu forholder det sig

Provence har enhver lille café i enhver lille landsby

lader franskmændende stedet, blødende fra skudsår

snæver tur op ad et par stejle, tre meter brede,

imidlertid sådan, at vores to venner snakker

med respekt for sig selv et Bonzini-bord. Sågar en

og mumlende en del forskellige gloser og et par

gader, finder de huset. Ingen hjemme! De beslutter

umådeligt lidt fransk, og hvis det er udtalt snøvlende

lille café med udsigt over Gorges du Verdon, kaldet

beskyldninger om sabotage. Da vores venner lidt

sig for at vente lidt og gå ned at læske de støvede

og let savlende af en, viser det sig, stangdrukken fyr

rejseganer med en kold fadøl på den café, de lige er

i en godt beskidt skovmandsskjorte, ja så er det ret

kommet fra. Akkurat inde af døren opdager de et

beset spildt arbejde at forsøge at kommunikere med

fadølsanlæg, der rummer den fantastiske øl

dem på lige netop det sprog. Lidt inde i samtalen får

skal vist et eller andet vigtigt. Efter en kort plagen

senere kører mod solnedgangen og middag på terrassen med udsigt over swimmingpoolen og Barjols, undrer to franskmænd i en landsby i Provence sig over, hvordan to dumme danskere i en italiensk udlejningsbil bare kunne komme forbi og give dem

Hoegaarden, en følsom belgisk øl brygget på hvede.

tæv i bordfodbold. Eller, sådan håber vores danske

Allerede her forventer vor hovedperson en ferie med små engle og klokkespil, og da han drejer hovedet

bordfodboldpar i hvert fald at det forholdt sig.

For de uindviede

til højre, ser han endnu et fantastisk objekt - Bonzinibordet. Et varmt gensyn efter så mange måneders adskillelse. Berusede af de stærke oplevelser sætter parret sig udenfor i natten ved et af bordene, der nu alle er ledige. Netop da, har den lokale landsby-

18

BABY

februar 01

Bonzini er et af to franske fabrikater det andet hedder René Pierre. Bonzini er DBFF’s officielle bordtype. En af de italienske rædsler.

BABY

BABY

februar 01

19


Fire danskere til turnering i Frankrig

af Bo Wermus

ontreuil sur Mer er en lille by i

Der var ikke mange folk i salen kl. 10, men snart

målscore på +4. Det rakte til en 31.

det nordlige Frankrig. Det er

begyndte folk at strømme til og de kendte ansigter

plads. Martin og Kim, der spillede

en rigtig turist by der efter

kom og hilste. Den franske formand, Farid Lounas,

deres første internationale turnering,

sigende skulle myldre med liv i

dukkede også op og vi fik en lille snak, han er nem-

fik kam til deres hår med 7 nederlag

sommerhalvåret, men det var efterår da vi

lig en af de få der snakker engelsk og derfor blev

og en enkelt sejr, alt i alt med en

var der.

han også vores tolk og informationskilde nummer 1.

målscore på -18. Det gav dem

Farid sagde, at det var en ranglisteturnering for det

desværre ikke adgang til cuppen da de

Vi, det vil sige Casper Thomsen, Martin Elling, Kim

franske forbund og derfor ville alle de gode komme,

blev placeret som nummer 68.

Eskildsen og undertegnede, Bo Wermus. Vi havde

også Frederic Collignon - den absolut bedste!

vores bange anelser da vi ankom, en lille udørk af

Herligt!

M

en by uden skyggen af liv. Efter 12 timer i bil ville vi

20

Franske kneb Med seedningskampene overstået

lige strække benene og se hvor vi skulle spille dagen

Seedning

var det tid til den store prøve for Thomsen og

efter. Hallen lå ikke langt væk, men sammenlignet

Som tidligere skulle der spilles seedningskampe, 8

Wermus. Intet dansk hold havde nogensinde vun-

med de andre turneringer jeg har været med til var

stykker hvor man spillede lige til 7. Herefter gik den

det en cupkamp og dermed gået videre. Casper og

der ikke mange borde, kun 16! I Nantes i ’98 var

egentlige turnering i gang hvor de 64 bedste (ud af

jeg var meget opsatte på at gøre en god figur. Efter

der 80 og i Arras i sommers var der 75, og så er 16

78 hold) spillede cupkampe, startende med 64.-dels

at have fundet bordet, skruet håndtag på, rullet lidt

ikke ret meget. En snigende fornemmelse krøb frem,

finaler. Seedningskampe er en underlig ting. For os

med bolden, skudt hårdt efter målet og lavet alle

hvad nu hvis det kun var en lokal turnering uden

gjaldt det om at gøre det så godt som overhoved

mulige andre krumspring dukkede modstanderne

nogen af de gode. Havde vi kørt 1200 km. til ingen

muligt, vi skulle med andre ord spille så godt som vi

op. Som altid inden vigtige kampe bliver der brugt

verdens nytte?!

kunne for at have en chance. Når man så ser Hr.

kneb for at gøre modstanderne nervøse eller bryde

Collignon og hans makker stå og små pjatte over en

deres koncentration. Det tog vores modstandere ca.

Der var ikke andet at gøre end at vente og se.

af dem, men selvfølgelig vinde, gav det et praj om

10 min. at få håndtag på, smurt stængerne (selvom

Hotellet var billigt, men værelset ikke særligt stort.

at man måske ikke ligger i toppen endnu. Ikke at vi

det er forbudt i de franske regle, ja, selv den

Sengene var da udmærkede og søvnen var tiltrængt,

ikke vidste det på forhånd, men man får en behørig

franske formand bruger olie på stængerne)

en stor dag ventede forude. Efter morgenmaden på

respekt for sådan et par hajer. Ud af de 8 kampe

og i det hele taget fedtet sig færdig. Der

hotellet gik vi ned til hallen for lige at varme op, leje

Casper og jeg spillede vandt vi de 5 (!) og tabte 2

trådte vores rutine ind og vi forlod bordet

håndtag, hilse lidt på folk og få en ekstra kop kaffe.

med 4-7 en enkelt med 3-7 og vi endte med en

mens de fik tingene klar. De skulle ikke tro

BABY

februar 01

21


sskribenter kribenter

at vi overhoved gad at overveje, at vi kunne tabe. Behøver jeg at nævne, at vi var ret nervøse og

DET

tændte! Kampen forløb dog bedre end vi havde for-

GANGE OM ÅRET, OG DET VILLE VÆRE FANTASTISK OM

ventet, Casper tog angriberen godt og jeg missede

NOGLE AF DISSE PENGE KUNNE KOMME IND IGEN VIA

kun et angreb i første sæt som vi vandt med 7-4.

ANNONCEINDTÆGTER.

MATERIEL TAK FOR HJÆLPEN.

REDAKTIONEN VIL GERNE OPFORDRE VORE LÆSERE TIL SELV AT SENDE INDLÆG TIL BABY. SOM DET NOK FREMGÅR, BRINGER VI HISTORIER OM ALLE MULIGE SIDER AF BORDFODBOLDEN. SKRIV OM HVORFOR DET ER SÅDANT ET GODT SPIL, EN REJSEHISTORI, OM SJOVE OPLEVELSER, IDÉER TIL SPORTENS UDBREDELSE ELLER NOGET HELT FEMTE. VI KAN IKKE TILBYDE NOGET TIL GENGÆLD, MEN FRA OG MED

ANNONCEPRISERNE

2, MEN VI ER ÅBNE SÆRAFTALER. BABY UDSENDES TIL

DETTE NUMMER ER BABY OGSÅ AT FINDE PÅ EN RÆKKE

skulle til for at vinde. Så for første gang var et dansk

SAMTLIGE MEDLEMMER AF DBFF SAMT TIL EN RÆKKE CAFÉER

AF EN UFATTELIG SMUK REPRÆSENTANT FOR DET MODSATTE

hold med videre, i dette tilfælde i 32.-dels finalen.

RUNDT OM I LANDET, PRIMÆRT I KØBENHAVN OG ÅRHUS.

KOSTER JO LIDT PENGE AT FÅ

BABY

PÅ GADEN

3-4

HVIS DU KAN FINDE EN ELLER

Andet sæt lignede første, men vores modstandere

FLERE ANNONCØRER TIL BLADET, VIL VI VÆRE EVIGT

byttede et par gange. Det der virkede i den kamp var

TAKNEMMELIGE OG MÅSKE KVITTERE MED EN LILLE

mit skub-træk, placeret helt ude ved nærmeste stolpe og den virkede faktisk hver gang. Caspers bandeskud nede bag fra havde også scoret de mål der

Verdens bedste bordfodboldspiller, Frederic Collignon (nærmest til venstre) i kamp.

KAN SES PÅ SIDE

FOR AT FORHANDLE

Nu havde vi intet at tabe og alt at vinde og den

(ELLER

DANMARK,

SÅ DIN ARTIKEL BLI’R MÅSKE LÆST

SAMME) KØN, DER VÆLGER AT TAGE KONTAKT TIL

DIG FORDI HAN/HUN BLEV SÅ RØRT OG INSPIRERET AF

skulle bare ha’ en skalle og vores bedste spil. Da vi

DEN, OG MÅSKE ENDER I MED AT FÅ BØRN SAMMEN OG

mødte vores modstandere blev vi dog lidt blege, vi

BLIVE MEGET LYKKELIGE.

stod overfor et rigtig godt hold! I første sæt virker mit

aannoncører nnoncører

skub-træk ikke, men vi kommer på 1-1 ved en bande fra Casper. Kort efter scorer jeg en udmærket skrå-træk, og det var så det! Vi mødte virkelig overmagten og tabte andet sæt 7-0, surt men også rart. Det var rart at få en ordentlig røvfuld, det sker ikke rigtig i Danmark og så er der virkelig noget at stræbe efter. For lige at undskylde vores dårlige resultat skal det siges, at dem der slog os blev nummer 2! Resten af aftenen gik med at følge de gode i deres

næste Baby

vigtige kampe, se Frederic spilles sig langsomt op til finalen og se hvordan hans tics eksploderede i finalen. Den gik også med at lægge mærke til mængden af høje skrig når folk scorede og det væld af bandeord der væltede ud når noget gik galt. Det giver en meget intens stemning når folk står i flere rækker, på stole og borde, rundt om en finale og spillerne er virkelig gode. Man kan på ingen måde sige at de 1200 km. var spildt! Det var fuld valuta for pengene. Såvel resultater som oplevelser blev opfyldt til fulde.

BABY

Bo Wermus og Casper Thomsen i kamp

...KAN

DU FORVENTE AT PAKKE UD AF DET GLITRENDE

CELLOFAN OMKRING

februar 01

20.

MAJ BL.A. MED EN ARTIKEL OM

BORDFODBOLDENS HISTORIE. KAN DU SE TIL HØJRE.

EN

LILLE APPETITVÆKKER

MORGAN NIELSEN

STØDTE PÅ

DENNE VETERAN AF ET BORDFODBOLDBORD HOS EN

NEW YORK. PRISEN FOR DETTE 6.500 DOLLAR OG SÅ VIRKENGANG. REDAKTIONEN FORUDSER AT FRA 2001 VIL GÅ FOR FLERE MILLIONER

ANTIKVITETSHANDLER I

UNIKKE STYKKE INVENTAR ER ER DET IKKE

BONZINIBORDE OM 50 ÅR.

BABY

22

CAFÉER I


Specielt i 80’erne

havde amerikan-

erne en mani med at fremstille klæge film om små ‘average kids’ der i basketball, baseball, ishockey eller noget fjerde kæmpede sig vej fra usle kår på den lokale mudderbane og til heltestatus i de olympiske lege eller i det mindste statsmesterskabet. Det styrker jo moralen hos de unge poder at se den slags. Det er kommet redaktionen for øre, at man i selvsamme 80’ere også optog et sådant epos om bordfodbold. Titlen er Long Shot og teksten på bagsiden af videokassetten lyder som følger: ‘To bordfodboldentusiaster, der drømmer om at blive professionelle fodboldspillere i Europa, lægger en plan om at skaffe penge nok til turen til Europa. Planen går ud på at arbejde sig op ad stigen gennem lokale bordfodboldturneringer og frem til de store 50.000 dollar verdensmesterskaber i Tahoe. Under kampene brækker en af drengene hånden og bliver erstattet af en hot shot kvindelig bordfodboldspiller. Den anden dreng bliver forelsker i en fransk pige han møder. Til

MEGALOMANI

sidst finder vi de fire på vej til verdensmesterskabet i casinoet ved Lake Tahoe. Med forældre og sikkerhedsvagter i hælene the pressure

I sidste nummer af Baby

builds to a foosball tournament climax.’

påpegede vi at magasinet Domus fejlagtigt

Se her er en idé til altid fremadskuende

havde udnævnt London Millenium Dome’s

Zentropa. HBF ligger gerne lokaler til slutsce-

nye 22 mands bordfodboldbord til verdens

nen med bordfodboldturneringsklimakset.

eneste. Det tager åbenbart om sig med den

Klassikeren fra 1981 byder i øvrigt på promi-

megalomani

nente navne som Leif Garret og Zoe

amerikanske bordfodboldforbund NATSA

Chauveau.

også et lignende bord i Minneapolis til ver-

Se vinderskuddet på:

dens største og eneste. Redaktionen her på

for

nu

udnævner

det

Baby ser det som sin pligt at udradere www.foosball.com/images.html

ITALIENSK på INTERNETTET Apropos vor artikel inde i bladet skal vi lige gøre opmærksom på, at også det italienske bordfodboldforbund markerer sin eksistens på nettet og oven i købet med en rædsel af en hjemmeside. Men igen, de spiller ikke ‘fransk’. www.ficb.it

sådanne misforståelser hos vore kolleger udi det journalistiske. www.natsa.org/news.htm

BAGSIDEN

BORDFODBOLD - THE MOVIE

v/Anders Ojgaard

baby8  

BORDFODBOLDSKOLEN Start på en ny serie DM2000 Reportage og resultater dansk bordfodbold forbunds medlemsblad ALLEZ DANOIS, ALLEZ Til turneri...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you