Page 1


Beste lezer, Fijn dat u de tijd neemt om ‘Haspengouwse portretten’, het ledenboek van de Haspengouwse ondernemersclub @hoc, door te nemen. ‘Haspengouwse portretten’ is inderdaad een ledenboek. Het bevat een helder overzicht van de leden-bedrijven van @hoc. Als u in dit werk graaft botst u op een rijke schat aan gegevens. Allicht komen heel wat gezichten, mailadressen en bedrijfsnamen u bekend voor. Maar even goed zal u verborgen parels ontdekken: bedrijven die haast om de hoek actief zijn, maar waarvan u het bestaan niet afwist. Op deze manier moedigen we onze bedrijven aan om zaken met elkaar te doen. Elkaar kennen, weten wat er schuilgaat achter de fabriekspoort of kantoordeur van je buur, is een eerste voorwaarde om zakelijke banden aan te knopen. We hebben bewust gekozen voor een losbladig formaat dat jaarlijks kan aangevuld worden. Een ondernemersclub, en bij uitbreiding het hele economische landschap, is immers een dynamisch gegeven: op de ruïnes van oude bedrijven ontspruiten nieuwe ondernemingen. Met dit ledenboek willen we de Haspengouwse ondernemingen op de kaart zetten. Haspengouw moet terug een sterk economisch merk worden. ‘Haspengouwse portretten’ wil echter meer zijn dan een gewoon ledenboek. Meer dan een droge inventaris. Meer dan een klassieke opsomming van bedrijven, volgestouwd met adressen. Ja, dit boek gaat een stapje verder.

Ondernemers leven voor hun bedrijf. Zij leggen hun hart en ziel in hun werk, dat vaak synoniem is aan hun leven. Daarom geven we in dit boek ook een unieke inkijk in de persoonlijkheid van de Haspengouwse ondernemers. Wat doen ze in hun vrije tijd? Op welke plaatsen vinden ze rust? Wat zijn hun toekomstdromen? De vragen klonken simpel, de antwoorden bleken even verrassend als eerlijk. Blader door dit collector’s item en ontdek de persoonlijke kant van ondernemend Haspengouw. Stuk voor stuk kleurrijke, amusante, soms flamboyante figuren. Ondernemers met karakters. Of zoals ze in ons plaatselijk dialect zeggen: stuk voor stuk ‘portretten’. Ik wens u veel leesplezier! Met vriendelijke groeten, Patricia Robinne Voorzitter @hoc


Wie is @hoc? De ondernemersclub @hoc is een uniek ontmoetingsforum voor Haspengouwse bedrijfsleiders. Het Haspengouws karakter wordt breed geïnterpreteerd: @hoc staat open voor bedrijven die geworteld zijn in de vruchtbare Haspengouwse bodem, maar ook voor Haspengouwers die elders professioneel de tenten opgeslagen hebben. De club zag het levenslicht in 2007. @hoc stelt zich tot doel de belangen van haar leden te verdedigen, de industriële en economische ontwikkeling van de regio (Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Gingelom, Wellen, Borgloon, Kortessem, Heers en Alken) te ondersteunen en de banden tussen ondernemers te verstevigen. Voka – Kamer van Koophandel Limburg ondersteunt @hoc op logistiek en inhoudelijk vlak, met respect voor de autonomie en onafhankelijkheid van de club.

nov. 2013


bestuursleden en secretaris

An Van Vossole

Charly Vanaken

David Engelbos

Ernest Lux

Erwin Govarts

Joris Vrancken

Luc Heylands

Nadia Jottard

Patricia Robinne

Peter Aerts

Peter Lantmeeters

Tine Delorge

Ruddi Truyens Stefan Vanweddingen Stijn Germeys

Tobias Verbruggen

Sylvia Vogelaar


Ledenaantal en netwerking

‘de kaap van 100’ @hoc organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten, in alle soorten en vormen. Onze feestelijke nieuwjaarsreceptie, traditionele jaarvergadering en culinaire netwerkavond ‘KennisSmaken’ zijn jaarlijks terugkerende afspraken die te boek staan als ‘klassiekers’. Daarnaast passeren er regelmatig intrigerende gastsprekers de revue en gaan we op bezoek bij leerrijke bedrijven in de regio, meestal bij het krieken van de dag (ontbijtvergadering). Tijdens deze bijeenkomsten doen de leden niet alleen de nodige kennis op, zij krijgen ook de kans te netwerken in een gemoedelijke sfeer. Sinds de opstart zwelt het ledenaantal jaar na jaar aan. Ondertussen telt @hoc 102 leden. De focus ligt in eerste instantie op ondernemingen met minstens 5 werknemers, maar ook voor dynamische kleinschaligere bedrijven staat de deur wagenwijd open.

Belangenbehartiging

De beleidsnota: onze bijbel Belangenbehartiging is de tweede bestaansreden van @hoc, naast netwerking. @hoc is politiek neutraal, maar doet in zekere zin wel aan politiek. Wij beschouwen het als onze opdracht om samen met de bestaande economische en (lokale) politieke actoren mee te bouwen aan een kader, een raamwerk dat het individuele ondernemen stimuleert en de opportuniteiten in de Haspengouwse regio benut. Wat het rode boekje is voor de communisten en de bijbel voor de katholieken is de ‘economische beleidsnota Haspengouw’ voor @hoc. De beleidsnota, samengesteld in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, is de leidraad voor al onze dossiers inzake belangenbehartiging. Het is een inspiratiedocument, een pamflet dat politiek Haspengouw wil inspireren. We willen stof tot nadenken bieden. Omdat wij, ondernemers, erop rekenen dat Haspengouw in de toekomst een magnetische aantrekkingskracht kan uitoefenen op bepaalde niches in de bedrijfswereld. Haspengouw moet weer een sterk economisch merk worden. nov. 2013


ereleden

fotografie: Rudi Eurlings


“Onze ereleden zijn Haspengouwse portretten die ons inspireren.� @hoc-bestuur nov. 2013


Felix Boulez erelid @hoc


biografie Voormalig afgevaardigd bestuurder en CEO van de NV Betonac Oud-voorzitter van STOC (Sint-Truidense Ondernemersclub)


Koen Vanmechelen erelid @hoc


biografie Koen Vanmechelen (geboren in Sint-Truiden, 1965) is een internationaal gerenommeerd kunstenaar. Het werk van deze conceptuele kunstenaar draait rond bioculturele diversiteit en is een ode aan het leven. Het is letterlijk grensverleggend en hertekent de rol van de kunstenaar. Zo werkte Vanmechelen de afgelopen tien jaar samen met alfa- en bètawetenschappers uit verschillende disciplines. In 2010 werd hij hiervoor ook gelauwerd met een eredoctoraat aan de Universiteit Hasselt en in 2013 ontving hij de Golden Nica Hybrid Art. Vanmechelen woont in de Belgisch-Limburgse gemeente Meeuwen-Gruitrode, de ankerplaats van zijn wereldbekende ‘Cosmopolitan Chicken Project’ (CCP). Van hieruit zwermt hij uit over de hele wereld. De kunstenaar studeerde hotelschool in Antwerpen en werkte enkele jaren als kok-patissier voor een handvol toprestaurants. Vanmechelen volgde een algemene opleiding aan de Academie van Sint-Truiden. Van jonge assemblagekunstenaar evolueerde hij in de jaren negentig tot een conceptueel kunstenaar. Einde jaren negentig lanceerde Vanmechelen zijn ‘Cosmopolitan Chicken Project’ (CCP), dat een unieke plaats inneemt in de kunstgeschiedenis en vlug nationaal en internationaal erkenning zou krijgen. Centraal hierin staat de kip en meer bepaald de kruising van nationale kippenrassen tot een superbastaard. Vanmechelen gebruikt het dier als metafoor voor de mondiale culturele en genetische smeltkoers die diversiteit en hybriditeit creëert. Tevens stelt hij de plaats van het menselijke dier op de planeet in vraag. Met de Mechelse Styrian, een kruising tussen de Sloveense Styrian en Mechelse Senegal, zitten we anno 2013 al 17 generaties ver. Deze Mechelse Senegal kwam een jaar eerder uit het ei gekropen, als het resultaat van de Afrikaanse Poulet de Senegal en de Mechelse Fayoumi, die op zijn beurt in 2011 werd voorgesteld op de biënnale van Venetië. Ondertussen dragen de verschillende hybriden genen van kippenrassen uit België, Frankrijk, Engeland, Amerika, Duitsland, Nederland, Mexico, Thailand, Brazilië, Turkije, Cuba, Italië, Rusland, China, Egypte, Senegal en Slovenië. Met de CCP positioneert Vanmechelen kunst categoriek waar het volgens hem hoort: in de maatschappij, tussen de

mensen, geëngageerd. Hij gebruikt een divers palet aan media voor de drie projecten die zijn CCPoeuvre uitmaken: ‘Cosmopolitan Chicken Research Project’ (CC®P), ‘Cosmogolem’ en ‘Walking Egg’: van zeer expressieve schilderijen en tekeningen, over fotografie, video, innovatieve 3D-technieken, glaswerk, installaties, tot performances en beeldhouwwerk. De rode draad blijft steeds de kip en het ei, belangrijke symbolen die Vanmechelen toelaten om verbindingen te leggen tussen wetenschappelijke, politieke, filosofische en ethische kwesties. Het intrinsieke systeem dat hij op deze manier ontwikkelde, is meermaals het onderwerp van debatten, gesprekken en voordrachten van of rond de kunstenaar. Engagement houdt in dat de kunstenaar voortdurend onderweg is om zich ‘te laten bevruchten’. Hij vertrekt hiervoor vanuit de drie stichtingen die zijn projecten ondersteunen. Het CC®P is de grootste stichting en wil een brug slaan tussen kunst en wetenschap. Het financiert daartoe wetenschappelijk onderzoek aan de K.U.Leuven. Ook de tweede stichting, ‘The Walking Egg Foundation’, maakt de verbinding tussen kunst en wetenschappen en heeft een uitgesproken sociale component: de strijd tegen infertiliteit in ontwikkelingslanden. De ‘CosmoGolem Foundation’ is eveneens een sociaal geëngageerd project, waar een groot houten beeld symbool staat voor universele kinderrechten. De drie ondersteunende stichtingen zijn in 2011 gegroepeerd in een nieuw instituut onder de naam ‘Open University of Diversity’. Koen Vanmechelen presenteerde zijn werk op bijna alle continenten, van de VS tot China en Senegal tot IJsland. In België was hij al te gast in verschillende musea en andere locaties zoals de Verbeke Foundation, Watou, Museum M en Z33. Verder liepen er solo- en groepstentoonstellingen in onder andere National Gallery London, Victoria and Albert Museum (Londen), museum Kunst Palast (Düsseldorf), Venice Projects (Venetië), Muziekgebouw aan ‘t IJ’ (Amsterdam) en Pushkin Museum (Moskou). Naast de Biënnale van Venetië was zijn werk ook te zien op die van Moskou, Dakar en Poznan, op de World Expo Shanghai 2010, de triënnale van Guangzhou, Manifesta 9 en recent op dOCUMENTA 13. Meer informatie op www.koenvanmechelen.be


leden

fotografie: Rudi Eurlings


“Haspengouw moet weer een sterk economisch merk worden.� beleidsnota @hoc okt. 2012


“Wij kiezen voor een praktische en pragmatische aanpak, op maat van de klant.” Ann Doucet


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Acerta ondersteunt starters en ondernemingen inzake sociale- en loonadministratie en biedt gepersonaliseerde HR-services. Kortom, alles wat te maken heeft met ‘het werken met mensen’. Wij kiezen voor een praktische en pragmatische aanpak, op maat van de klant. Zelf ben ik contactpersoon binnen Limburg voor vooral de grote ondernemingen. De ervaring die ik opgedaan heb in mijn 20 jaar lange carrière als HR-manager bij ondernemingen als Ikea en Bose draag ik nu uit.

privé-omgeving, maar ik draag vele collegaondernemers zeker een warm hart toe.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Als HR-dienstengroep helpen wij vanuit een geïntegreerd aanbod (de zogenaamde HRwallet) de klant verder. Wij stellen verbeteringen voor om de missie en de visie te implementeren doorheen de hele organisatie. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Sterk leiderschap is een belangrijke hefboom voor het realiseren van doelstellingen, zowel op bedrijfsniveau als op individueel niveau.

Persoonlijk Hobby(’s) Joggen, lezen, mij amuseren met vrienden. Dagelijkse gewoonte(s) Moeilijk uit bed geraken. Culturele tip(s) Steden bezoeken (zeker ook de winkels ), HRlectuur doornemen, grappige TV-programma’s zoals ‘Wat als?’ bekijken of een optreden meepikken van Alex Agnew of Geert Hoste. Favoriete restaurant(s) ‘t Halle Hof in Halle-Booienhoven. Wat is onmisbaar in jouw leven? Zon, terras met glaasje cava, gezin, plezier maken tijdens en na het werk. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De zetel in mijn tuin wanneer de zon schijnt. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Mijn vrienden bevinden zich vooral in mijn

Ann Doucet

ACERTA

HR-dienstengroep Hasselt 1.200 medewerkers www.acerta.be


“Coaching van teams geeft snelle resultaten.� Martine Hulsmans


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Kiezen voor Actief Interim is kiezen voor een persoonlijke aanpak op maat van uw bedrijf. Wij denken en handelen proactief en zetten alles op alles om voor u de juiste medewerker te vinden. Wij zijn meer dan louter een leverancier van cv’s maar profileren ons als een volwaardige business partner, die uw bedrijf kent en snel en efficiënt handelt. Samen met u zoekt Actief Interim naar de beste oplossingen. Actief Interim is perfect complementair met Actief Construct en heeft eveneens een dienstencheque-activiteit. Wat is de ambitie voor de toekomst? Actief Interim is één van de snelst groeiende uitzendgroepen van België. Op 25 jaar tijd klommen we op tot de zevende plaats in de Interim Ranking van de Trends Top 30.000. En die groei zet zich voort met een duidelijke ambitie: doorgroeien tot de top 5 van de interimranking en ons netwerk in Vlaanderen en Wallonië verder uitbouwen.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Wij bouwen samen met onze klanten en uitzendkrachten aan een relatie op basis van vertrouwen en loyaliteit. En dat zijn voor ons de waarden die wij koppelen aan vriendschap. Met wie zou je graag van job willen wisselen? We zijn met 4 collega’s op kantoor. Wij dromen ervan één dag in de schoenen te staan van Dian Fossey (een Amerikaanse wetenschapster die jarenlang gorillagroepen observeerde in de bergwouden van Rwanda), een ballerina in het gezelschap van Maurice Béjart, een varkenshoedster of Marleen Temmerman (ICRH, Hoogleraar, auteur).

Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? • Teamwork werkt altijd beter. • Coaching van teams geeft snelle resultaten.

Persoonlijk Hobby(’s) Ons team is actief (en passief) bezig met gezondheid. Dagelijkse gewoonte(s) Elke ochtend een ‘Actief’ werkoverleg, met een lekkere kop koffie of thee. Culturele tip(s) Onze culturele keuze gaat regelmatig naar een goed concert, liefst van een Belgische band. Favoriete restaurant(s) Elk Italiaans of vegetarisch restaurant. Wat is onmisbaar in jouw leven? Familie en naaste vrienden. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De mooie Grote Markt van Sint-Truiden, waar ook ons kantoor gelegen is.

Martine Hulsmans

Actief Interim interimkantoor Sint -Truiden 4 medewerkers in Sint-Truiden (300 binnen heel de organisatie, gespreid over 65 kantoren) www.actief.be


“Wij zijn niet in een hokje te plaatsen, wij zoeken steeds een oplossing die past bij jouw bedrijf.” Silvio Seminck


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Actton verdeelt POS (point-of-sale) materialen om uw merk in de spotlights te zetten: dat gaat van vlaggen, banners en beachflags tot stoepborden, spandoeken of beursstanden. Wij zijn niet in een hokje te plaatsen, maar zoeken steeds een oplossing die past bij jouw bedrijf. Met meer dan 15 jaar ervaring in digital printing op de teller vorm ik het hart van Actton, samen met John Schroyen. Wat is de ambitie voor de toekomst? De inspiratie van het heden creatief gebruiken om ons jong dynamisch bedrijf verder uit te bouwen. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? “Having fun in business is the packaging of happiness” (Tom Wolfe)

Persoonlijk Hobby(’s) Zwemmen, reizen. Culturele tip(s) Film, citytrip. Favoriete restaurant(s) Hoewel ik geen uitgesproken favoriet restaurant heb, hou ik van typische streekgerechten. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn gezin en familie. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? John Schroyen, mijn zakenpartner binnen Actton. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met niemand, I like mine.

Silvio Seminck John Schroyen

Actton

visuele reclame

Sint -Truiden 2 medewerkers www.actton.be


“Time management is cruciaal.” Erwin Govarts

Advocatenkantoor

Govarts


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Advocatenkantoor Govarts, dat juridische bijstand biedt aan bedrijven, opende de deuren in 1993. Sinds 1999 is ons kantoor gevestigd in Kortessem. Belangrijk is de adviserende, preventieve en bemiddelende rol. Voorkomen is beter dan genezen. Als de klant toch betrokken geraakt in een gerechtelijke procedure nemen we de strategie stap voor stap door. Het vertrekpunt is een grondige kosten-batenanalyse: de uiteindelijke doelstelling is om het probleem op te lossen met zoveel mogelijk winst, of anders gezegd, zo weinig mogelijk verlies.

Met wie zou je graag van job willen wisselen? Ik ben goed in organiseren, dus lijkt het me wel wat om feestarchitect te zijn.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Om een beter evenwicht te scheppen tussen werk en privĂŠ is het de bedoeling het kantoor uit te breiden, zodat het werk beter kan verdeeld worden. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Time management is cruciaal. Los eerst de dringende belangrijke zaken op, vervolgens de dringende minder belangrijke, dan de minder dringende belangrijke en tenslotte de minder dringende minder belangrijke zaken.

Persoonlijk Hobby(’s) Reizen, eten, voetbal. Dagelijkse gewoonte(s) Naar het tv-programma Blokken kijken. Culturele tip(s) Alle films met Jason Statham. Favoriete restaurant(s) De Kristalijn in Genk. Wat is onmisbaar in jouw leven? De voetbalwedstrijden van mijn zoon bijwonen. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Zammelen, een prachtig wandelgebied in Kortessem. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Peter Lantmeeters (Personal Wealth Management)

Erwin Govarts

Advocatenkantoor Govarts

advocatenkantoor Kortessem www.govarts.be


“Geef het voorbeeld. Doe wat je zegt, dan moet je het minder uitleggen.� Stefan Vanweddingen


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Aktimmo is ontstaan in 2002. Onderhandelen in vastgoed (verkoop en verhuur) is ons métier. Aktimmo is een platform dat georganiseerd is rond drie assen: onze office manager staat in voor de administratieve en financiële ondersteuning, onze management assistant volgt het commerciële en communicatieve luik op (nieuwe media), de BIV-vastgoedmakelaar voert de onderhandelingen. Ons motto: je moet niet alles willen doen maar in wat je doet moet je uitblinken. Wat is de ambitie voor de toekomst? We geloven rotsvast in een ‘duurzame’ toekomst voor de Europese economie in het algemeen en de bouw in het bijzonder. Alles wat je bouwt moet een meerwaarde zijn voor de volgende generatie. Ons vertrekpunt is het cradle-tocradle principe, waarbij je rekening houdt met de schaarste aan grondstoffen en streeft naar een ecologisch optimum. De toekomst oogt mooi zolang we durven kiezen voor de lange termijn.

Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Het bos van Nieuwenhoven ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat, het moment dat enkel de dieren er spreken. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? David Engelbos en Bernhard Paternotte vertonen een unieke onbaatzuchtigheid, een zeldzaam gegeven in in de Westerse maatschappij. Met wie zou je graag van job willen wisselen? De ondernemer Ferragamo. Dorpen kopen in Toscane, deze vervolgens ecologisch en respectvol restaureren en klaarmaken voor een nieuw toeristisch leven... dat lijkt mij echt een leuke bezigheid.

Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? MBE, management by example: geef het voorbeeld. Doe wat je zegt, dan moet je het minder uitleggen.

Persoonlijk Hobby(’s) Fietsen (mountainbike), tuinieren en reizen met het gezin. Dagelijkse gewoonte(s) Opstaan en ervan overtuigd zijn dat iedere dag kansen biedt. Culturele tip(s) Ga niet meer op vakantie, maar ga op reis en proef de couleur locale. Favoriete restaurant(s) De Italiaanse cucina povera, echte pure ingrediënten op voortreffelijke wijze bereid. Een aanrader is la Cucina Regina, het adres is te verkrijgen bij de auteur. Wat is onmisbaar in jouw leven? Familie, vrienden en de natuur.

Stefan Vanweddingen

Aktimmo vastgoed

Sint-Truiden 3 medewerkers www.aktimmo.be


“Volg je financieel resultaat maandelijks op, hou ook op dit vlak de touwtjes stevig in handen.� Chris Lowies en Johan Cleeren


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Sinds 2000 ontwerpt, produceert en plaatst Alu2+ aluminium buitenschrijnwerk voor nieuwbouw- en renovatieprojecten (voornamelijk voor particulieren). Wij doen alles in eigen beheer, van verkoopsgesprek tot plaatsing. In de bouwsector hebben we vooral een reputatie opgebouwd inzake het complexere werk. Wij doen meer dan het uitvoeren van voorgekauwde plannen, maar adviseren onze klanten steeds over alle mogelijkheden. Onze werknemers volgen de nieuwste ontwikkelingen van nabij op: de ramensector evolueert immers constant. Wat is de ambitie voor de toekomst? In 2009 perfectioneerden we ons productieapparaat naar aanleiding van de verhuis van Wellen naar Brustem Industriepark. Ondertussen kochten we aan de overkant van onze nieuwe vestiging extra grond met het oog op de bouw van een tweede productiehal. Als pionier op de markt willen we geleidelijk doorgroeien, maar tegelijk ook waken over kwaliteit en service. Het is echter niet eenvoudig de juiste mensen te vinden, dat remt onze groei wat af. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Ik zou graag een paar tips van hen krijgen (lacht). Wij zijn een KMO met een vlakke organisatie, dus bijna alle vragen belanden op het bureau van mijn vennoot Johan Cleeren of mezelf. Als ik dan toch een tip mag geven: volg je financieel resultaat maandelijks op, hou ook op dit vlak de touwtjes stevig in handen.

Persoonlijk Hobby(’s) Chris: Een wandeling zondagvoormiddag om het hoofd helemaal leeg te maken. Voor de rest werken we van ’s morgens 7 tot ’s avonds 10u. Johan: Minstens 2 keer per week trek ik de loopschoenen aan. Niet specifiek als competitieve training voor een bepaalde wedstrijd, maar gewoon voor mezelf. Culturele tip(s) Chris: 1 keer per maand pik ik een film mee, op donderdagavond in Leuven. Ik hou ook van theater, en tijdens het reizen vind je me soms naast het zwembad met een goede thriller in de hand, maar meestal ga ik op pad om de lokale cultuur op te snuiven. Een goede politieserie kan me ook bekoren.

Favoriete restaurant(s) Chris: na een wandeling blazen we vaak uit in de ‘Gambrinus’ in Tienen. In Sint-Truiden zijn Coco Pazzo, Angelo Rosso of De Fakkels de favoriete zakelijke adresjes. Johan: Door regelmatig een nieuw restaurant uit te proberen ontdek je al eens iets. De Geer in Alken is wel een zaak waar ik met de regelmaat van de klok passeer. Wat is onmisbaar in jouw leven? Chris: Als je jouw leven voor 95 procent aan de zaak besteedt is het belangrijk dat er op het thuisfront iemand is op wie je kan bouwen. Johan: Een goede gezondheid is de basis van alles. Vaak beseffen mensen pas de waarde daarvan wanneer ze zelf ziek zijn. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Chris: Natuurgebied Rosdel in Hoegaarden, echt een uitzonderlijk gebied. Ook Wommersom is zo’n verborgen parel, met heel weinig toeristen. Mijn streek, het Hageland, heeft net als Limburg op gebied van natuur en toerisme heel wat te bieden! Johan: Ik ben net verhuisd van Wellen naar Sint-Lambrechts-Herk, waar ik ook opgroeide. Als occasionele fietser ben ik een fan van de Limburgse natuur: we mogen van geluk spreken dat we in zo’n mooie groene long wonen, leven en werken. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Chris: Luc Stevens, onze buurman op Brustem Industriepark, aannemer Gilicon in Tienen en Ruddi Truyens van MTS Industriebouw Johan: Uiteraad hebben mijn vennoot Chris Lowies en ik een sterke band. Daarnaast is er een goede verstandhouding met verschillende klanten, maar dat beperkt zich tot de werksfeer.

Chris Lowies Johan Cleeren

Alu2+

ontwerpen, produceren en plaatsen van aluminium buitenschrijnwerk Sint -Truiden

22 medewerkers www.alu2.be


“Humor is onmisbaar in mijn leven.” Joris Vrancken


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? ANL Plastics is een producent van gethermoformeerde kunststof verpakkingen voor zowel de sector voeding (koekjes, chocolade, verse voeding, ...) als de niet-voeding. Het bedrijf is verticaal geïntegreerd met een eigen ontwikkelingsafdeling, matrijzenbouw, folieproductie en thermovormen. De hoofdzetel is gevestigd in Wellen, maar ANL kijkt ook over de landsgrenzen: ook in Cahors (Frankrijk) en Dabrowa (Polen) hebben we een voet aan de grond. Wat is de ambitie voor de toekomst? Onze ambitie is een pan-Europese speler te worden door producten te ontwikkelen die toegevoegde waarde bieden aan onze klanten. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Laat de gang der zaken je niet inhalen!

Persoonlijk Hobby(’s) Interessante mensen trachten te ontmoeten. Favoriete restaurant(s) In het Haspengouwse gaat mijn voorkeur uit naar Aen de Kerck (Melveren) en Mondevino (Borgloon). In Hasselt zijn De Goei Goesting, Arlecchino (met stip genoteerd) en Tout Simple mijn favoriete adressen. Wat is onmisbaar in jouw leven? Humor. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De wandeling van de fabriek van ANL naar het mythische kasteel van Rullingen, omdat het een erg rustgevend traject is. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Vele collega’s van de Raad van Bestuur bij Voka Kamer van Koophandel Limburg.

Joris Vrancken

Met wie zou je graag van job willen wisselen? Niemand en zovelen…

kunststof verpakkingen

ANL Plastics Wellen 450 medewerkers www.anl-plastics.be


“Verlies de moed niet bij een tegenslag, maar trek er je lessen uit.� Alain Parent


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Meer dan 15 jaar geleden zette ik mijn eerste stappen in de bewakingssector, toen nog als agent. Nadat ik voldoende bagage verzameld had richtte ik zelf Arasguard Security op. Wij gaan net dat stapje verder in bewaking. Onze agenten zijn gemotiveerd, betrouwbaar en efficiënt. U kan op ons rekenen voor permanente bewaking, maar ook voor controle van winkelcentra, bioscopen, kantoorgebouwen, magazijnen, havens, parkings, … Wat is de ambitie voor de toekomst? Door permanente bijscholing blijft ons personeel op de hoogte van de laatste trends. Zo kunnen we een antwoord bieden op de verharding van de maatschappij (terrorisme, criminaliteit …). Dit moet ons toelaten om ook in de toekomst te blijven groeien. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Verlies de moed niet bij een tegenslag, maar trek er je lessen uit. Toon doorzettingsvermogen en handel correct.

Persoonlijk Hobby(’s) Ik ben lid van een schietclub, ga regelmatig wandelen en hou ervan om tijd door te brengen met mijn gezin. Dagelijkse gewoonte(s) Hard werken. Culturele tip(s) Ik ben geboeid door alles wat met geschiedenis te maken heeft. Door stil te staan bij gebeurtenissen uit het verleden kan je het heden vaak beter begrijpen. Favoriete restaurant(s) Altermezzo in Tongeren. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn gezin. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Ik hou van de stad Sint-Truiden op zich. Het is er altijd aangenaam vertoeven. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Peter Onkelinx, de site manager van Stayen.

Alain Parent

Arasguard Security

bewakingsdiensten Gingelom 170 medewerkers www.arasguard.be


“Ga niet boven jouw stand leven, door het plots veel te groot te zien.� Jeanine Degraef


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? De voorbije 27 jaar bouwde ik als zelfstandig filiaalhouder Argenta in Sint-Truiden uit. In het begin dachten mensen dat we van de fruitveiling waren, omdat ze de appel in ons logo zagen (lacht). Maar die tijd ligt ondertussen achter ons: van 0 werknemers in 1985 groeiden we uit tot een kantoor met 6 werknemers, die 5000 klanten bedienen. Deze groei is het gevolg van onze passie, gedrevenheid en vernieuwingsdrang. Zo ontwikkelden we enkele jaren geleden het gezelschapsspel ‘De Slimste Belegger’, dat uitgroeide tot een nationaal succesverhaal. Werkkracht, leergierigheid en betrokkenheid zijn de sleutels tot ons succes. Wat is de ambitie voor de toekomst? Wij zijn volledig vergroeid met de filiosofie van Argenta: het menselijk aspect en de open band met de klant is de basis van alles. Door het belang van de klant centraal te stellen en geen producten commercieel te pushen, kende Argenta een enorme gezonde groei. Op deze gezonde fundamenten willen we blijven bouwen. Mensen zijn prijsbewuster geworden. Op die manier komen ze haast automatisch bij ons terecht. Argenta ontsprong als enige de dans tijdens de bankencrisis en dat is niemand ontgaan.

met een boek, maar jammer genoeg ontbreekt de tijd. Qua concerten hou ik van actie en ritme: Milk Inc. kan ik appreciëren, maar ook bijvoorbeeld Bryan Adams. Ik kijk nu al uit naar het optreden van Céline Dion binnenkort. Favoriete restaurant(s) De culinaire microbe heeft me al van kindsbeen af gebeten. Eten is iets wat mij passioneert, ik heb zelfs kokschool gevolgd. Een bezoek aan het visrestaurant Sea Grill in Brussel, daar geniet ik nog dagen van na. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn vriend, dochter, stiefzoon en hond, mijn familie, maar ook mijn klanten en personeel. De mensen rondom mij, mijn sociaal netwerk, bezorgen me een goed gevoel. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Het rijke culturele erfgoed van Sint-Truiden. En zeker ook de Brouwerij van Wilderen. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Als kersvers raadslid zou ik graag eens de burgemeesterssjerp omgorden, gewoon om te weten wat er dan allemaal op je af komt.

Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Blijf met je voeten op de grond, groei berekend en realistisch. Ga niet boven jouw stand leven, door het plots veel te groot te zien. Doe alles stap voor stap: spring niet rechtstreeks van de kruipkelder naar de zolder.

Persoonlijk Hobby(’s) Als voorzitter van het damesvoetbal en lid van de raad van bestuur van STVV is voetbal een passie. Daarnaast ben ik maatschappelijk geëngageerd als ondervoorzitter van het OCMW. Dagelijkse gewoonte(s) Bij het ochtendgloren mails beantwoorden, daarna veel te lang werken en de dag eindigen met een kop koffie en een stukje chocolade. Culturele tip(s) Ik hou ervan om me gezellig in de zetel te nestelen

Jeanine Degraef

Argenta Sint-Truiden

bank

Sint-Truiden 6 medewerkers www.argenta.be


“Blijf trouw aan je visie, durf innoveren, investeer elke dag in je medewerkers en steun je klant, ook in moeilijke dagen!� David Engelbos


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Arts, Cleeren & Vennoten is een ondernemingsgericht advocatenkantoor dat actief is binnen domeinen zoals het handels- en vennootschapsrecht, overnames, intellectuele eigendom, fiscaliteit, arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, insolventierecht, bouw- en milieurecht, invordering en huurrecht. Zelf ben ik meer dan 20 jaar actief in de fiscaliteit en de familiale opvolging. Wij onderscheiden ons door proactieve adviezen, een oplossingsgerichte en no-nonsenseaanpak, een grote betrokkenheid en een doorgedreven specialisatie.

Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De bloesemlounge in Velm, omdat het bewijst dat Sint-Truiden even mooi is als Toscane. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Stefan Vanweddingen, Patricia Robinne, Luc Heylands, Pascal Vossius, Frans Knops, Bart Nivelles, Gilbert De Braekeleer. Met wie zou je graag van job willen wisselen? VRT-journalist Frank Raes, omdat het als kind mijn droom was om sportjournalist te worden.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Sinds de start in 2007 kende ons kantoor een sterke groei: vandaag is het (met 22 advocaten) één van de grotere kantoren in Limburg. In de toekomst willen we op een gezonde manier gestaag verder groeien, zodat wij onze dienstverlening nog kunnen verbeteren en uitbreiden. Groei is vooral belangrijk om onze gedreven en enthousiaste medewerkers kansen te kunnen bieden. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Blijf trouw aan je visie, durf innoveren, investeer elke dag in je medewerkers en steun je klant, ook in moeilijke dagen. Leer van anderen!

Persoonlijk Hobby(’s) Tennis, reizen, voetbal (als supporter), politiek, kunst en architectuur, wijn en vooral plezier maken met de vrienden. Dagelijkse gewoonte(s) Iedere dag nieuwtjes rond STVV zoeken. Culturele tip(s) Het Dali Museum in Figueras, een museum dat ook leuk is voor de kids. Favoriete restaurant(s) Nieuwscafé, Italia Bar, Coco Pazzo (zeker in de zomer), Aen De Kerck, De Fakkels, en het onvergetelijke El Celler de Can Roca in Girona. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn echtgenote Myriam en onze drie lievelingen Emma, Kamiel en Louis.

David Engelbos

Arts, Cleeren & Vennoten

advocatenkantoor Genk 30 medewerkers

www.artscleeren.be


“Door interdisciplinaire samenwerking in teams wil Asster de passie voor psychiatrische zorg aanwakkeren.� Jaak Poncelet


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Vzw Asster is ontstaan door de fusie van het PZ Sancta Maria en het PC Ziekeren. Het psychiatrisch ziekenhuis telt 598 plaatsen, het psychiatrisch verzorgingstehuis 120. Jaarlijks worden 2000 mensen van alle leeftijden opgenomen: kinderen en jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. In gespecialiseerde zorgclusters en afdelingen krijgen patiënten een kwalitatief hoogstaande behandeling en zorg. Dat kan in volledige hospitalisatie, maar ook deeltijds (bijvoorbeeld enkel overdag of een paar dagen per week). Wat is de ambitie voor de toekomst? Asster gaat voor nog meer evidence-based zorg, gespecialiseerd en op maat. Als projectpromotor van het netwerk Reling, een samenwerking tussen alle partners inzake geestelijke gezondheidszorg in West-Limburg, wil Asster naadloze zorgtrajecten aanbieden, waarbij de hulpvrager op het juiste moment de juiste zorg krijgt. Door nieuwe zorgvormen uit te bouwen, bijvoorbeeld mobiele teams aan huis, wil Asster zich profileren als een toonaangevende organisatie. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Asster is tevreden over haar ‘gekanteld’ organisatiemodel. Het beleid vertrekt vanuit de werkvloer, waar onze medewerkers dagelijks patiënten behandelen, begeleiden en verzorgen. Subsidiariteit, empowerment, participatie en een lerende opstelling zijn kernbegrippen: iedereen wordt gestimuleerd zijn eigen handelen in vraag te stellen en zo professioneel te groeien. Door interdisciplinaire samenwerking in teams wil Asster de passie voor psychiatrische zorg aanwakkeren.

Film: een YouTube-filmpje van een ziekenhuis in Cleveland over empathie (zoektermen: ‘cleveland’ + ‘empathy’).

Favoriete restaurant(s) Ik hou van afwisseling. Wat is onmisbaar in jouw leven? De steun van mijn echtgenote, genieten van een sociaal leven, … Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De Herk- en Mombeekvallei in Sint-LambrechtsHerk. Een mooi stukje natuur, om heerlijk te wandelen en te joggen. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Deze situeren zich vooral binnen de geestelijke gezondheidszorg en collega-instellingen, voornamelijk binnen de vzw Provincialaat van de Broeders van Liefde. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen zou ik wel tijdelijk van stoel willen wisselen, om vanuit een helicopterperspectief en met input van een breed netwerk de krijtlijnen van de geestelijke gezondheidszorg uit te tekenen. Maar ook met Jos Aben, Karen Beuckx of Hans Schröter, om de ambulante geestelijke gezondheidszorg beter te leren kennen. Tenslotte heeft het me ook altijd aangesproken om leerkracht verpleegkunde te zijn.

Persoonlijk Hobby(’s) Joggen, tuinieren, parochiaal verenigingsleven. Dagelijkse gewoonte(s) Werken zeker? Culturele tip(s) • Boek: Identiteit (Paul Verhaege) en Strategisch management (De Rycke en Gemmel). • Muziek: Supertramp, Rod Stewart, Simon & Garfunkel, filmmuziek (Ennio Morricone, Vangelis), kleinkunst.

Jaak Poncelet

Asster

psychiatrisch ziekenhuis en psychiatrisch verzorgingstehuis

Sint-Truiden 884 medewerkers www.asster.be


“Ik sta steeds open voor kritiek en ideeën vanuit welke hoek dan ook.” Philip Bronckaerts


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Bakkerij Wiame is een familiebedrijf dat dit jaar haar 90-jarig bestaan viert. Op dit moment zijn zowel de 3de als de 4de generatie actief binnen het bedrijf. Wij staan voor flexibiliteit binnen de ambachtelijke bakkerij: door ons zeer vlug en makkelijk aan te passen aan de vraag van de klant kunnen we onze slagzin ‘ambachtelijk vers’ waarmaken. De open bedrijfscultuur is een absolute sterkte.

Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met de piloot van een Airbus A380. Vliegen is immers altijd een jongensdroom geweest.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Op dit moment tellen we vier eigen verkooppunten. Op vrij korte termijn willen dit aantal opdrijven tot vijf. Door ons flexibel open te stellen voor horeca- en retailklanten willen we ook ons marktaandeel binnen deze niches vergroten. Om de groei te realiseren moet de productie de vraag kunnen volgen: daarom investeren we in 2014 in nieuwe ovens voor onze bakkerij. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Sta steeds open voor kritiek en ideeën vanuit welke hoek dan ook.

Persoonlijk Hobby(’s) Fietsen, wine & dine, reizen. Dagelijkse gewoonte(s) De zakenkrant ‘De Tijd’ lezen. Culturele tip(s) Ik ben verslingerd op James Bond en heb ondertussen een hele collectie Bond-films. Favoriete restaurant(s) Te veel om op te noemen. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn gezin. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Ik ben opgegroeid in de velden rond Velm. Nog steeds kan ik hier tot rust komen tijdens een zondagse wandeling. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Jos Pierard, Rodrique Tournel, Karl Fabry, Pascal Vossius,…

Philip Bronckaerts

Bakkerij Wiame ambachtelijke bakkerij Sint-Truiden 28 medewerkers www.bakkerij-wiame.be


“Plaats minimum één kunstwerk in uw bedrijfsruimte.” Gerrit Kempeneers

Bedrijfs- en topsportconsultant

Gerrit Kempeneers


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Door de ruime internationale ervaring en vorming sinds ‘83 (Groot-Brittanië, VS, Canada, ZuidAfrika, Japan, Hong Kong, Filipijnen) heb ik een eigen visie en specifieke behandelingsmethode ontwikkeld om mensen op een eenvoudige deskundige manier te helpen, zowel preventief als curatief. Ik kies voor een holistische benadering: alles is met alles verbonden in het lichaam. Deze benadering is individueel, persoonlijk, nononsense en recht naar de kern.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Francis Wanten (Comfort Energy), Erik Portugaels (De Scheepvaart), Johann Leten (Voka-Kamer van Koophandel Limburg), Theo Hamaekers (Inspiration4You). Met wie zou je graag van job willen wisselen? Ik koester een mateloze bewondering voor de persoonlijkheid van Nelson Mandela en de Dalai Lama.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Verder bedrijven, bedrijfsleiders en werknemers alsook ‘top’sporters begeleiden en ondersteunen en hen zo helpen hun ambities te realiseren. Streven naar een gezond evenwicht voor lichaam en geest, een goede balans tussen werk en privé. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? • De zorg voor anderen begint bij de zorg voor jezelf. • Het welzijn van elk teamlid is van groot belang. Het is belangrijk om de mentale en lichamelijke knelpunten te ontdekken en aan te pakken. • Geloof in de kracht van hoop en optimisme ondanks de huidige moeilijkheden. (www.hopeandoptimism.com)

Persoonlijk Hobby(’s) Sport, reizen, kunst, golf, paarden en zo veel meer. Dagelijkse gewoonte(s) Rustige sereniteit en positieve ingesteldheid. Culturele tip(s) • Bezoek Kaapstad. • Plaats minimum één kunstwerk in uw bedrijfsruimte. Favoriete restaurant(s) Marina’s kitchen. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn familie en in het bijzonder mijn partner Marina. Groei en ontwikkeling. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Het één-op-één contact met mensen in mijn praktijk op de Zepperenweg.

Gerrit Kempeneers

Bedrijfs- en topsportconsultant

begeleiding, coaching en verzorging van bedrijfsleiders, hun medewerkers en ‘top’sporters. Sint-Truiden

2 medewerkers www.hopeandoptimism.com


“Het verleden heb je, de toekomst moet je maken.” Jan Laermans, Joeri Lefèvre en Tine Delorge


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? De klanten vormen het fundament van Belfius Bank. De persoonlijke relatie met hen stellen we centraal. Dit doen we door een sterk relatiebeheer, een open en integere aanpak, een hoogwaardig gamma innovatieve producten, diensten op maat en 24/7 bereikbaarheid. Wij zijn respectievelijk actief als directeur-bestuurder/ private banking (Joeri Lefèvre), bestuurder/ marktverantwoordelijke business banking (Jan Laermans) en bestuurder/verantwoordelijke vrije beroepen (Tine Delorge).

ontmoeten die me telkens weer inspireren. Ondernemende mannen en vooral sterke vrouwen die een drukke job combineren met een gezin, maar daarnaast ook tijd maken voor een gezellige babbel. Degene die ik als een vriend beschouw weten dat wel ;-)

Wat is de ambitie voor de toekomst? Belfius Bank heeft stevige fundamenten in de particuliere, professionele en publieke sector. Ook in de social profit vinden we blindelings onze weg. Op die fundamenten blijven we bouwen. Meer dan ooit willen we een lokaal verankerde relatiebank zijn die de samenleving toegevoegde waarde biedt en die duidelijk en helder communiceert. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? “Het verleden heb je, de toekomst moet je maken” (een citaat van Marc Andries).

Persoonlijk Hobby(’s) Tine: Als ik de tijd vind, kruip ik graag achter de kookpotten. In de zomer durf ik al eens een tennisracket vast te nemen en op zondagmorgen ga ik spinnen. Dagelijkse gewoonte(s) Tine: Tanden poetsen (2 keer) ;-) Culturele tip(s) Tine: Ik pik graag een filmpje mee in de Cameo, de nieuwe bioscoop in Sint-Truiden. Favoriete restaurant(s) Tine: Het concept van Amaai, de zaak in de foyer van het cultureel centrum, vind ik heel leuk. Wat is onmisbaar in jouw leven? Tine: Mijn familie! Ik ben een echt familiemens. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Tine: Ik heb al zeer interessante collega’s mogen

Jan Laermans Joeri Lefèvre Tine Delorge

BELFIUS

bank en verzekeringen hoofdagentschap in SintTruiden, ook filialen in Landen, Zepperen, Zoutleeuw, Velm, Jeuk en Gelinden.

29 medewerkers www.belfius.be


“Leg contacten met ondernemers uit verschillende sectoren.” Daniël Appeltans


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Belfrutex is een exponent van de fruitstreek Haspengouw. Ons bedrijf exporteert aardbeien, bessensoorten, appelen en peren. De afzetmarkt situeert zich vooral in de Scandinavische landen. Zelf ben ik actief als manager director. Samen met mede-eigenaar Annick Boussier geven wij leiding aan het bedrijf. Wat is de ambitie voor de toekomst? Als exporterend bedrijf hou je voortdurend de evolutie van de wereldmarkt in de gaten. Als er zich een interessante opportuniteit voordoet, is het goed mogelijk dat we in de toekomst nieuwe buitenlandse afzetmarkten aanboren. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Leg contacten met ondernemers uit verschillende sectoren: je kan niet alleen heel wat leren van deze collega’s, hierdoor ontstaan ook nieuwe zakelijke mogelijkheden.

Persoonlijk Hobby(’s) Als lid van verschillende verenigingen (Probus, Rotary, Stedelijk feestcomité Sint-Truiden) engageer ik mij voor de maatschappij. Maar bovenal geniet ik ervan om gezellig samen tijd door te brengen met de familie. Culturele tip(s) Ik hou van reizen, bezoek graag een theatervoorstelling of kijk naar een goede film. Favoriete restaurant(s) Alle typische restaurants uit de omgeving vallen bij mij in de smaak, maar af en toe trek ik ook eens op gastronomische ontdekkingstocht buiten Haspengouw. Wat is onmisbaar in jouw leven? Familie is het belangrijkste in mijn leven.

Daniël Appeltans

Belfrutex N.V.

export van diverse soorten inlands fruit Borgloon 10 medewerkers www.belfrutex.be


“Onze ambitie is om voortdurend te blijven inspelen op de nieuwste technieken.� Benny Claes

Belukin


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Mijn praktijk, gestart als een typische kinepraktijk, is in de loop der jaren uitgegroeid tot de associatie Belukin. Wij staan in de gezondheidssector bekend om onze multifunctionele aanpak. U kan bij ons terecht voor een totaalconcept met de laatste nieuwe apparatuur, aangepast aan de noden van de moderne samenleving. Uitschieters zijn bijvoorbeeld de gespecialiseerde oefenapp en shockwave-therapie. Wat is de ambitie voor de toekomst? De ambitie is onze associatie verder uit te bouwen en voortdurend in te blijven spelen op de nieuwste technieken. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Samenwerking en innovatie zijn de sleutels voor de toekomst.

Persoonlijk Hobby(’s) Koken, tuinieren, politiek, Italiaanse les. Dagelijkse gewoonte(s) Werken. Culturele tip(s) Italiaanse taal bestuderen, reizen. Favoriete restaurant(s) De goede middenklasse. Wat is onmisbaar in jouw leven? Familie. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Thuis, daar heb ik alles wat ik nodig heb.

Benny Claes

BELUKIN

kinesitherapie, revalidatie en begeleiding

Nieuwerkerken associatie met 2 collega’s


“Houd je communicatiekanalen altijd open.� Leon Luyten


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Betonac tekent samen met BAM Asphalt en BAM Track (Carmans spoorwerken) voor een omzet van 121 miljoen euro en een resultaat van 2,3 miljoen euro. Samen zijn we actief in wegenbouw, bouwwerken, asfaltproductie en spoorwerken. Betonac is een bedrijf met een geschiedenis: het bestaat al meer dan 100 jaar. Momenteel maken we deel uit van de Koninklijke BAM-groep, een bedrijf met een jaaromzet van 7,4 miljard euro en 24.000 medewerkers. Als wegenbouwer willen we een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, mobiliteit en economische ontwikkeling van de samenleving.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Te veel vrienden om op te noemen.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Naast een billijke vergoeding voor alle stakeholders zet Betonac in op maatschappelijke waarden zoals veiligheid op het werk, kwaliteitsvol en milieubewust werken en tewerkstelling van eigen mensen. Betonac stelt haar expertise ter beschikking om opdrachtgevers hoogwaardige, kostenefficiënte en duurzame oplossingen te bieden. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Houd je communicatiekanalen altijd open. With no team, there is no game. With no leader, there is no chance to win.

Persoonlijk Hobby(’s) Werk en golf. Dagelijkse gewoonte(s) Een goed glas wijn. Culturele tip(s) Het lied ‘Someone like you’ van Adele: een prachtige song, een geweldige stem. Favoriete restaurant(s) Aen de Kerck en De Fakkels in Sint-Truiden, Dorpermolen in Meeuwen. Wat is onmisbaar in jouw leven? Familie. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Natuurreservaat De Oudsberg in MeeuwenGruitrode, een mooi wandelgebied.

Leon Luyten

Betonac

wegenbouw - burgerlijke bouwkunde Sint-Truiden

300 medewerkers www.betonac.be


“Wij willen in Limburg een ‘sociale economie campus’ op poten zetten met vergaderruimtes, een opleidingscentrum en een competentiecentrum.” Patrick Nelissen


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Bewel heeft als doel om kwalitatieve tewerkstelling te creëren voor personen met een arbeidshandicap, vanuit een maatschappijgerichte visie. Ons bekwaam personeel levert kwaliteitsvolle producten en diensten: zo hebben wij gespecialiseerde business units in textielconditionering, verpakking, medische assemblage en verpakking in cleanrooms, groenzorg, zeefdrukkerij en schilderwerken. Het is ook mogelijk om ‘in house’ bij de klant te werken, binnen een zogenaamde enclave.

Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Echt genieten, dat is in mijn tuin op een bankje neerploffen met een goed boek en een ‘Cristalleke’. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Te weinig.

Wat is de ambitie voor de toekomst? In een periode van 5 jaar evolueert Bewel (wettelijk gezien) van beschutte werkplaats naar maatwerkbedrijf. In juli 2014 moeten we onze doelstellingen gerealiseerd hebben: zo werken we aan schaalvergroting, benchmarking en de uitbouw van het HRM-beleid. Wij willen in Limburg ook een ‘sociale economie campus’ op poten zetten met vergaderruimtes, een opleidingscentrum en een competentiecentrum. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Kies voor een coachende leiderschapsstijl. Je medewerkers zijn immers de belangrijkste rijkdom in je organisatie. Geef hen verantwoordelijkheid en stel duidelijke SMART-doelstellingen voorop, zodat je aan de hand van key prestatie-indicatoren kan opvolgen en, indien nodig, bijsturen.

Persoonlijk Hobby(’s) Reizen, wandelen, knutselen. Dagelijkse gewoonte(s) Met veel plezier hard werken en daarna genieten samen met mijn gezin. Culturele tip(s) Een optreden van de Nederlandse entertainer Herman van Veen. Favoriete restaurant(s) Slagmolen (Opglabbeek), Kristalijn (Genk), Villa Buzet (Heusden-Zolder), Vous Lé Vous (Wimmertingen). Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn familie.

Patrick Nelissen

Bewel

beschermde werkplaats vestiging in Sint-Truiden, hoofdzetel in Diepenbeek (nog 9 andere vestigingen in Limburg) 1.700 medewerkers www.bewel.be


“Roest nooit vast in gewoontes.” Filip Lowette


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Sinds de oprichting in 1990 kent de Belgische Fruitveiling een enorme bloei: meer dan 1.200 fruittelers bundelen vandaag de dag de krachten binnen BFV. De samenwerking gaat verder dan kostenbeheersing. Wij voeren een dynamische commerciële politiek en investeren in de meest vooruitstrevende apparatuur voor koeling, voorsortering, verpakking en koopsystemen. Daardoor staan we bekend om onze flexibele service, met producten van uitmuntende kwaliteit en bijzonder aantrekkelijke prijzen. De resultaten spreken boekdelen: de Belgische Fruitveiling heeft in België een marktaandeel van meer dan 50% en ongeveer 60% van ons fruit wordt geëxporteerd. Wat is de ambitie voor de toekomst? De uitbouw van ons nieuw Jonagold-project staat centraal: met de introductie van de ‘Jonaplus’ en ‘Truval Classic‘ geven we een nieuwe elan aan de alom bekende Jonagold-appel. Gedreven door een intelligente marketingaanpak moet de nieuwe exportvariëteit ‘Jolyred’ onze exportpositie naar Azië en Afrika verder verstevigen. De telers motiveren om met liefde voor het vak en veel ambitie te telen blijft ook een belangrijke uitdaging. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Roest nooit vast in gewoontes. Communiceer open over je objectieven en motiveer je keuzes. Sta open voor nieuwe initiatieven van je klanten en je personeel, mits een kritisch haalbaarheidsonderzoek.

Persoonlijk Hobby(’s) Wandelen, joggen, skiën, lezen. Culturele tip(s) Het Gallo-Romeins museum in Tongeren en Domein Bokrijk zijn culturele pareltjes, en ook in steden als Luik en Maastricht breng ik graag vrije tijd door. Favoriete restaurant(s) Aen de Kerck en Coco Pazzo in Sint-Truiden. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De verschillende natuurwandelingen die je langs de mooiste stukken natuur leiden.

Filip Lowette

BFV

Belgische Fruitveiling Sint-Truiden 135 medewerkers www.bfv.be


“Feedback is een geschenk.” Francis Verheijden


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Als groepsdirecteur van BNP Paribas Fortis, een Belgische bank met internationale reikwijdte, bied ik samen met mijn collega’s een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Klantentevredenheid staat voor mij op de eerste plaats. Wat is de ambitie voor de toekomst? Nog lang en met evenveel plezier blijven werken. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Feedback is een geschenk.

Persoonlijk Hobby(’s) Reizen, fietsen, fotografie, muziek, … Dagelijkse gewoonte(s) Vroeg opstaan. Culturele tip(s) Ieder toneelstuk met mijn echtgenote Hedwige Jacomen op de planken. Favoriete restaurant(s) Italiaanse restaurants genieten mijn voorkeur. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn gezin. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Het uitzicht op de stad van op het hoogste punt van provinciaal domein Nieuwenhoven.

Francis Verheijden

BNP Paribas Fortis

bank

Sint-Truiden (en 9 omliggende kantoren) 67 medewerkers www.bnpparibasfortis.be


“Onze populairste bestemmingen zijn Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, het Oostblok, de Balkan en Scandinavië.” Frank Boes


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Boes Transport is een dynamisch en flexibel transportbedrijf in de automobielsector. Wij staan in het bijzonder sterk in nichemarkten, zoals het vervoer van oldtimers, sportwagens, personenwagens (nieuw en tweedehands), SUV’s, bestelwagens en mobilhomes. Onze populairste bestemmingen zijn Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, het Oostblok, de Balkan en Scandinavië. Wat is de ambitie voor de toekomst? Wij ambiëren gestaag te groeien, zowel in het moederbedrijf als in onze dochteronderneming. Door een persoonlijke service te bieden en net dat stapje extra te zetten bouwen wij een langetermijnrelatie op met onze klant. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Wees altijd waakzaam voor opportuniteiten. Motiveer jouw medewerkers door hen positief te benaderen.

Persoonlijk Hobby(’s) Auto’s zijn mijn werk en mijn passie. Daarnaast volg ik het voetbal op de voet. Dagelijkse gewoonte(s) Werken. Favoriete restaurant(s) l’Angelo Rosso (Sint-Truiden). Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn familie en mijn iPhone. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Mijn woning, daar kan ik echt tot rust komen. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Jorg Trippaers (Trippaers Transport).

Frank Boes

Boes Transport

(inter)nationaal autotransport Wellen 5 medewerkers www.boestransport.be


“Ik heb geen dagelijkse gewoonte, dat veroorzaakt alleen maar routine.” Frederic Boonen


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Onze designstudio is sinds 1998 gevestigd in hartje Haspengouw. We onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen innovatieve producten voor zowel opstartende als gevestigde bedrijven. Zelf sta ik in voor de klantencontacten en het ontwerpproces. Door onze ervaring in trends, vormgeving, techniek, productie en marketing slagen we er in van ieder product een succes te maken. Wat is de ambitie voor de toekomst? Uitgroeien tot een gevestigde waarde als designstudio in Vlaanderen.

Persoonlijk Hobby(’s) Lid van JCI (Junior Chamber International). Dagelijkse gewoonte(s) Ik heb geen gewoonte, dat veroorzaakt alleen maar routine. Favoriete restaurant(s) Amaya (Londen), De Horne (Vechmaal). Wat is onmisbaar in jouw leven? Koffie. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De viersprong in Nieuwerkerken, waar je een mooi uitzicht hebt op Sint-Truiden. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Met Sergio Pininfarina, de legendarische Italiaanse auto-ontwerper.

Frederic Boonen

Boonen Design Studio

industrieel ontwerpbureau Sint-Truiden

2 medewerkers www.boonendesignstudio.be


“Werk met krijgers. Die zijn niet te temmen, lastiger en hebben een eigen wil. Maar ze zijn gemotiveerd en ze vechten om de strijd samen met jou te winnen.� Peter Aerts


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Het ontstaan van Brist gaat terug tot in 1979, toen Garage de Limbourg overgenomen werd door Hobrico, later omgevormd tot Brico. Sinds 2004 is de franchise van Brico SintTruiden in handen van onze familie. Het tweede bedrijf Poms werd oorspronkelijk opgericht als verhuurder van motorhomes. Proefondervindelijk stelden we echter vast dat de Vespa’s, die normaal samen met de motorhomes zouden verhuurd worden, erg in de smaak vielen. Ondertussen is Poms uitgegroeid tot de grootste vrijetijdsvoertuigenverhuurder van België, met meer dan 10 verschillende soorten voertuigen. Wat is de ambitie voor de toekomst? Begin 2014 centraliseren we de twee Truiense Brico-vestigingen op de Tongersesteenweg. In de nieuwe winkel ligt de nadruk op klantencomfort: we willen zelfs de meest kritische doe-het-zelver bekoren met onze grote parking, een gevarieerd assortiment en een uitgebreide praktische houtzagerij. Poms heeft op zijn beurt de ambitie om in 2014 een tweede vestiging te openen.

Favoriete restaurant(s) L’Angelo Rosso, volgend jaar 10 jaar open en nog steeds even goed. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn vrouw Myriam die samen met mij de twee bedrijven leidt. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De prachtige vergezichten op plaatsen zoals Groot-Gelmen en Borgloon slaan me nog steeds met verstomming. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Samen met enkele collega’s, allen franchiseuitbaters van Brico, vormen we al meer dan 15 jaar een clubje van gelijkgezinde doe-het-zelvers. Wij zijn ondertussen vrienden geworden, die altijd voor elkaar klaarstaan. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Een van mijn motto’s is ‘als ik me maar amuseer’. Ik heb altijd kunnen doen wat ik graag doe en wil dus eigenlijk met niemand wisselen.

Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Zorg dat in je bedrijf geen soldaten werken die alleen maar luisteren naar bevelen van een overste, geen eigen wil hebben en zonder nadenken een oorlog uitvechten voor een legertop ver weg. Werk met krijgers. Die zijn weliswaar niet te temmen, lastiger en hebben een eigen wil. Maar ze zijn gemotiveerd en ze vechten om de strijd samen met jou te winnen.

Persoonlijk Hobby(’s) Verzamelen van Vespa’s en miniatuurvespa’s, koken. Dagelijkse gewoonte(s) Ochtendwandeling met de hond. Culturele tip(s) Ik verslind de boeken van Dan Brown, ben een fervent jazzliefhebber en één van mijn favoriete films is ‘The Game’ met Michael Douglas. Mijn favoriete theater is de Roxy, waar ik geniet van opvoeringen in het Truiens dialect.

Peter Aerts

Brist & Poms

Brist is een doe-het-zelfwinkel (franchise van Brico), met Poms verhuren we voertuigen en organiseren we evenementen. Sint-Truiden 24 medewerkers www.brico.be www.poms.be


“Verloon juist voor de juiste competentie: if you pay peanuts, you get monkeys.� Karin Van De Velde


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Callexcell is een multimedia contact center dat zich differentieert door haar vlakke managementstructuur en ervaren, gepassioneerde en vakbekwame medewerkers. Wij creëren een aangename werkomgeving waarin medewerkers maximaal rendement leveren en persoonlijke voldoening halen. Callexcell biedt klanten gepersonaliseerde diensten en oplossingen die resulteren in een volwaardig partnership: Callexcell is een ‘à la carte’ contact center waar de klant koning is. Zo zijn we uitgegroeid tot een kwalitatieve en betrouwbare partner.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Roland Duchâtelet, mijn zakenpartner en mentor. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met de zangeres Axelle Red. Van je hobby kunnen leven en daarbij een publiek kunnen begeesteren, dat moet enorm veel voldoening geven.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Callexcell wil rendabel groeien door prospectie (nieuwe klanten) en groei binnen de huidige klantenportefeuille. De omzet vandaag, gerealiseerd door 260 werknemers, bedraagt 12 miljoen euro. Tegen het einde van 2015 is het de ambitie om te groeien naar een omzet van 20 miljoen euro en werkgelegenheid te bieden aan een 400-tal werknemers. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Omring je met competente medewerkers die slimmer zijn dan jezelf. Creëer een leuke aangename werkomgeving en verloon juist voor de juiste competentie: if you pay peanuts, you get monkeys. Zet je als manager tussen je mensen, niet erboven: de scepter zwaaien vanuit de ivoren toren is verleden tijd.

Persoonlijk Hobby(’s) Netwerken, lezen, reizen. Dagelijkse gewoonte(s) Werken, eten, ontspannen, slapen. Favoriete restaurant(s) l’Angelo Rosso, Aen de Kerck, Aspendos. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn familie en Hercul, mijn Duitse dog. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Stayen. Er is geen betere plek om te werken en te ontspannen. Dicht bij huis en nooit in de file.

Karin Van De Velde

Callexcell

facilitair contact center Sint-Truiden 260 medewerkers www.callexcell.be


“Mijn doelstelling is woningen bouwen waar ik het liefst zelf in zou wonen.” Gilbert De Braekeleer


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Na vier jaar ervaring opgedaan te hebben als medezaakvoerder van een bouwbedrijf besloot ik mijn eigen bedrijf op te starten. Casultra heeft als doel zelf bouwactiviteiten te ontwikkelen. Door de kleinschaligheid kan ik de projecten persoonlijk opvolgen, in nauwe samenspraak met de klant. Mijn doelstelling is even simpel als duidelijk: woningen bouwen waarin ik eigenlijk liefst zelf zou wonen.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Steph Grosemans (Robinandgross), Patricia Robinne (Idearté), Peter Vandereyt (Livinart), Patrick Clabots (Vastgoed-Visie)... Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met de burgemeester van een stad als SintTruiden. Dat lijkt me echt een boeiende uitdaging.

Wat is de ambitie voor de toekomst? De continuïteit van mijn bedrijf verzekeren. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn de beste bouwstenen voor blijvend succes.

Persoonlijk Hobby(’s) Tafelen, op vakantie gaan, zwemmen, kunst en de actualiteit volgen in binnen- en buitenland. Een gezellig gesprek met vrienden in de stamkroeg. Dagelijkse gewoonte(s) Meermaals de kranten online raadplegen. Samen met mijn vrouw de avond gezellig afsluiten met een lekker glaasje wijn. Culturele tip(s) • Boek: Elementaire deeltjes (1999), van Michel Houellebecq • Film: The bonfire of the vanities (1990), Brian De Palma. • Citytrip België: Gent. • Reistip buitenland: Begur, Costa Brava. Favoriete restaurant(s) l’Esculapi (Sant Marti d’Empuries), l’Escala (Costa Brava). Wat is onmisbaar in jouw leven? Gezin, familie, vrienden en … Prutske (onze Jack Russel).

Gilbert De Braekeleer

Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Kapel van Helshoven: een mooie harmonie van cultuur en natuur.

renovatie en nieuwbouw

Casultra

Sint-Truiden www.casultra.be


“Door cava te drinken voorzien we ontwikkelingslanden van zuiver drinkwater.� Monique Dehaese en Goele Nickmans


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Cava Licious is een jonge en sprankelende onderneming. We brengen (h)eerlijke bubbels omhuld in unieke en fashionable labels. Als kleine speler zetten we in op creativiteit & flexibiliteit. Niet ‘just another cava’ maar ‘bubbels met een boodschap’. Maar Cava Licious is meer dan fun, fashion en glamour. Als bedrijf dragen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, door voor elk product in het assortiment een bijdrage te schenken aan Water.org, dat streeft naar zuiver drinkwater in ontwikkelingslanden. Wat is de ambitie voor de toekomst? Cava Licious wil mensen inspireren en engageren. We hopen een plaats te veroveren in on- & offtrade, waarbij Cava Licious een merk wordt dat er staat. Groeien door middel van leuke en langdurige samenwerkingen, dat is onze ambitie. Daarnaast kijken we verder dan de eigen kerktoren, door de mogelijkheden in onze buurlanden af te tasten. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Creativiteit, engagement, flexibiliteit en dagelijks plezier in wat je doet, dat is volgens ons een solide basis voor ondernemerschap.

Persoonlijk Hobby(’s) Goele: Genieten (van lekker eten en drinken, gezellig samenzijn, de kinderen, …), lopen. Monique: Pilates, zwemmen, aerobic, lezen.

(Leuven), L’air du Temps (Eghezée). Monique: Mosquito Da Beira Baixa (Hasselt), La Table D’hôtes (Zepperen), L’Angelo Rosso (SintTruiden), In de Zwaan (Sint-Truiden) en als het ietsje meer mag zijn Aen de Kerck (Melveren). Wat is onmisbaar in jouw leven? Goele: Man, kinderen, familie en vrienden vormen de basis van mijn leven. Monique: Liefde en de zon. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Goele: De boomgaarden, velden,… kortom de natuur is wondermooi in Aalst. Een prachtig decor voor een wandeling of om aan sport te doen. Monique: Onze tuin als het zonnetje schijnt. Dan kan je genieten van de kleine dingen des levens, zoals een bloem die in bloei staat, een lieveheersbeestje op de appelboom of het plukken van framboosjes. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Goele: Mijn zakenpartner Monique. Monique: Goele natuurlijk! Met wie zou je graag van job willen wisselen? Goele: Comedians zoals Wouter Deprez of Els de Schepper. Of de makers van programma’s als ‘Wat als?’. Het moet een zalig gevoel geven om creatief bezig te zijn en anderen aan het lachen te brengen. Monique: Met een zangeres, muzikante of danseres, die mensen kan ontroeren met haar stem, muziek of lichaam. Of met Barack Obama, al was het maar om eens in zijn privé-vliegtuig Airforce One te mogen zitten.

Dagelijkse gewoonte(s) Goele: Een ‘boke’ met choco eten en een ontspannend bad nemen. Monique: Kijken of er een briefje in de boekentas van de kinderen zit, zodat zij zeker niets vergeten mee te nemen naar school. De dag afsluiten met een boekje (fictie of non-fictie). Culturele tip(s) Goele: De film Django Unchained, maar ook de stad Barcelona, een culturele schatkist. Monique: Gaudi’s werken bewonderen in Barcelona, verdwalen in de niet-toeristische straatjes en steegjes en genieten van de heerlijke tapas, uiteraard met een flesje cava. Favoriete restaurant(s) Goele: Mosquito Da Beira Baixa (Hasselt), Zoff

Goele Nickmans Monique Dehaese

Cavalicious Aalst (Sint-Truiden) 2 medewerkers www.cavalicious.com


“Besparingen bieden ook een kans, ze dwingen tot reflectie.� Stefaan Ottenbourgs


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? CC de Bogaard is een cultureel centrum met een regionale werking in een socio-cultureel hinterland met 120.000 inwoners (ZuidoostBrabant en Zuidwest-Limburg). Met de productieen creatiegerichte werking in unieke erfgoedsites in Sint-Truiden (Academiezaal, Begijnhof, …) speelt CC de Bogaard een voortrekkersrol in Vlaanderen en ver daarbuiten. Wat is de ambitie voor de toekomst? De cultuursector en het wetenschapsbeleid komen in tijden van recessie altijd in het gedrang wegens besparingen, zowel rechtstreeks (overheidstoelagen) als soms ook onrechtstreeks (klanten die snoeien in hun bestedingspatroon). Besparingen bieden ook een kans, ze dwingen tot reflectie. Einclusie (digitaal communiceren) en e-commerce zijn daarvan het tastbare resultaat. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Elk cultureel seizoen moeten wij, zoals dat in vele creatieve sectoren het geval is, als het ware een nieuw concept, een nieuwe mix en een nieuwe campagne bedenken. Misschien is dat net ook een troef in een ernstig, maar soms ook conservatief Vlaanderen.

Persoonlijk Hobby(’s) Skiën, badminton, culturele reizen in Europa en daarbuiten. Dagelijkse gewoonte(s) ’s Ochtends tijd maken om de kinderen naar school te brengen. Favoriete restaurant(s) Le bouquet garni (Sint-Truiden), Aan tafel bij Luc Bellings (Hasselt). Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Luc Heylands (Europower Generators), Patricia Robinne (Idearté).

Stefaan Ottenbourgs

Cultureel Centrum de Bogaard en Academiezaal

culturele instelling Sint-Truiden

17 medewerkers, maar ook een resem freelancers en vrijwilligers www.debogaard.be


“Onze werknemers vormen een hechte familie, dat straalt een warme gloed uit naar onze klanten.� Johnny Claes


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Garage Claes & Zonen is een authentiek familiebedrijf dat ik samen met mijn broers Ludo, Edmond en Luc leid. Wij zijn een fiere verdeler van de gerenommeerde automerken MercedesBenz en smart. Bijzonder is dat we alles van A tot Z in eigen beheer hebben. Wij staan niet alleen in voor de verkoop, het onderhoud en de carrosserie van personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens (nieuw en tweedehands). Daarnaast ontfermen we ons ook over de verkoop en de herstelling van industriële- en scheepsmotoren. Bij ons staan de waarden van de klant en het personeel op nummer 1. Wat is de ambitie voor de toekomst? Garage Claes & Zonen verder laten groeien, op basis van onze gekende succesformule: de werknemers vormen samen een hechte familie, die een warme gloed uitstraalt naar alle klanten. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Blijf met je twee voeten op de grond.

Persoonlijk Hobby(’s) Met de cabrio of de Vespa door Haspengouw toeren op zonnige dagen. Dagelijkse gewoonte(s) ’s Avonds een ontspannende Vlaamse TV-serie meepikken, om het hoofd leeg te maken en vervolgens zorgeloos in te kunnen dommelen. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn echtgenote Fleury en onze dochter Julie. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Mijn tuin, vooral wanneer we in het gezelschap zijn van familie en vrienden. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Onder andere Ruddi Truyens (MTS).

Johnny Claes

Claes & Zonen

verdeler van automerken MercedesBenz en smart en revisiebedrijf voor industriële motoren Sint-Truiden (ook vestigingen in Tienen, Tongeren en Antwerpen)

160 medewerkers www.claesenzonen.be


“Stel realistische doelen voorop en werk deze stap voor stap uit.” Eddy Withofs, Rohnny Peters, Christophe Peters en Peter Van Nuffel


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? CLB Group is een one-stop-shop: wij groeperen alle diensten onder één dak, zodat je als bedrijf slechts op één adres moet aankloppen. Onze medewerkers staan bekend om hun persoonlijke en vriendelijke aanpak. CLB behandelt jouw dossier proactief, op maat en met de glimlach. Wat we zeggen, maken we ook waar! Wat is de ambitie voor de toekomst? CLB Group maakt de laatste jaren een groeifase door. Deze groei willen we bestendigen, om zo een regionale kwalitatieve HR-partner te worden en te blijven. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Stel realistische doelen voorop en werk deze planmatig uit, stap voor stap.

Eddy Withofs Rohnny Peters Christophe Peters Peter Van Nuffel

CLB

volwaardige HR-dienstengroep (Sociaal Secretariaat, Consult, Verzekeringen, Externe Preventie, Medische Controle & Advies, ICT & Hosting) Alken

90 medewerkers www.clbgroup.be


“Blijf geloven in je product en verleg je grenzen.� Ludo Colemont


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Cohout is sinds 1983 leverancier van Europees hout aan de zogenaamde ‘eerstverwerkende houtindustrie’, bijvoorbeeld fabrikanten van multiplexplaten in Azië, papierfabrikanten in Europa en de verpakkingsindustrie in België. Onze producten zijn voornamelijk populier, eik, beuk en es. Wij leveren deze houtsoorten zowel in rondhout (boomstammen) als gezaagd hout (afzet voornamelijk in België). Cohout koopt rechtstreeks bij boseigenaars en controleert het volledig logistieke gebeuren tot bij de klant. Wat is de ambitie voor de toekomst? Op termijn willen we uitgroeien tot één van de belangrijkste spelers in de verhandeling van Europees rondhout (boomstammen) in de Aziatische markt. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Blijf geloven in uw product en verleg uw grenzen.

Persoonlijk Hobby(’s) Genieten van mijn kleinkinderen. Dagelijkse gewoonte(s) Passioneel bezig zijn met mijn vak. Culturele tip(s) De onnavolgbare muziek van Queen. Favoriete restaurant(s) L’Angelo Rosso in Sint-Truiden. Wat is onmisbaar in jouw leven? Familie. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Mijn bedrijf. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Alain Weygers van ‘Weygers Afwerkingsbedrijf & Interieurbouw’.

Ludo Colemont

Cohout

bosexploitatie en houthandel Nieuwerkerken 7 medewerkers www.cohout.com


“Het zijn niet de sterksten die overleven maar zij die zich het snelst aanpassen.� (Darwin) Jo Warniers


Zakelijk

Persoonlijk

Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Toen ik in 1973 Lors Optical n.v. opstartte was onze doelstelling het fabriceren van optische correctie brilglazen. Deze op voorschrift gemaakte glazen werden individueel geproduceerd en behandeld. Aanvankelijk was onze bedoeling een stuk van de markt in België en Luxemburg in te nemen. Jaarlijks was de groei zichtbaar zowel naar het aantal klanten als naar personeelbestand. Begin de 90er jaren werd de groei van Lors Optical nog versterkt door internationale erkenning als toonaangevende leverancier in het harden en ontspiegelen van kunststofglazen. Samen met een geëngageerd team verwierven wij 14% marktaandeel. Export deed de expansie van het bedrijf nog verder groeien. Om de continuïteit van de firma te verzekeren en door afwezigheid van opvolging heb ik in 2000 geopteerd om de firma over te dragen aan een internationale speler in de optiekbranche. Tokai, een Japanse firma met gelijkaardige activiteiten nam de fabricatie over. Een nieuwe uitdaging keek om de hoek…

Hobby(’s) Reizen, fietsen, op restaurant gaan, verenigingsleven.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Na de overname vond ik mij nog te jong om het entrepreneurschap definitief vaarwel te zeggen. In mijn vorig beroepsleven had ik een mooi internationaal netwerk opgebouwd. Ik werd voor een Duitse firma gevraagd om mijn ervaring enkel jaren ten dienste te stellen, hetgeen ik ook heb aanvaard. De laatste jaren ondersteun ik voornamelijk als consultant jonge startende bedrijven door hen te begeleiden in management en hen in contact te brengen met buitenlandse leveranciers. Starters zien groeien is voor mij steeds motiverend en verplicht mij up to date te blijven in deze snel bewegende wereld. Daarom bezoek ik nog internationale beurzen en verplicht ik mij actief te blijven in de razend snelle evolutie van nieuwe technieken en fabricatieprocessen. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Durf verder te kijken dan je neus lang is. Blijf door reizen, beurzen of via tijdschriften op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt. Zo verwerf je een globaal inzicht: je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in je eigen vakgebied maar zal ook op opportuniteiten botsen. Ontwikkeling en innovatie van nieuwe processen en producten geven je een mooi toekomstperspectief.

Dagelijkse gewoonte(s) Ik hou niet van de dagelijkse sleur en kies voor een gezonde mix van activiteiten in functie van hoe ik mij voel. Culturele tip(s) Lezen en muziek van alle genres, met een voorkeur voor klassiek Favoriete restaurant(s) Aen de Kerck, Slagmolen, Le Greco, Toine Hermsen, De Savoye. Wat is onmisbaar in jouw leven? Familie is mijn kostbaarst bezit en vrienden zijn belangrijk. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De Grote Markt is de afspiegeling van wat er in Sint-Truiden leeft. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? In de business heb ik alleen goede en zeer goede relaties. Na het stopzetten van mijn activiteiten kan dit zeker uitgroeien tot vriendschap. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Soms zou ik een leidinggevende politicus willen zijn, maar ik vrees dat ik daar de ingesteldheid en het geduld niet voor heb. Voor mij moet het vooruitgaan. Bovendien ben ik te budgetgericht.

Jo Warniers

Colors Optical

groothandel in optische glazen en apparatuur, consultancy Sint-Truiden 4 medewerkers

www.acerta.be


“Heb aandacht voor de talenten van je medewerkers in het uitvoeren van hun job.� Steven Vandebroek


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? In 1999 ging De Ploeg van start met 5 doelgroepwerknemers en 1 ploegbaas. Ondertussen zijn wij uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf in de sociale economie dat al meer dan 50 personeelsleden telt. De Ploeg ontplooit verschillende diensten. Wij zijn actief in groenonderhoud, klus- en onderhoudstaken, palettenproductie en logistieke ondersteuning in woonzorgcentra. Daarnaast voorzien we arbeidstrajectbegeleiding voor kansengroepen en ‘zijn we promotor van het brugproject voor jongeren (uit het deeltijds beroepsonderwijs). Onze diensten bieden ontegensprekelijk veel maatschappelijke meerwaarde: wij stellen immers mensen tewerk die op dit moment (nog) niet in het reguliere arbeidscircuit aan de slag kunnen.

Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De abdij van Herkenrode, schitterend cultureel erfgoed in een prachtige omgeving.

Wat is de ambitie voor de toekomst? De Ploeg ambieert de uitbouw van een sociaal bedrijvencentrum in Sint-Truiden, zodat we nog meer mensen uit kansengroepen tewerk kunnen stellen. Verder blijven we inzetten op groenonderhoud, zowel voor lokale besturen, bedrijven en organisaties als voor particulieren. Tenslotte streeft De Ploeg ernaar in nauwe samenwerking met lokale fruittelers en veilingen verdere activiteiten te ontplooien in de fruitsector. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Heb aandacht voor de talenten van je medewerkers in het uitvoeren van hun job.

Persoonlijk Hobby(’s) Viool spelen, koorzang, vinzwemmen. Dagelijkse gewoonte(s) Samen ontbijten met het gezin. Culturele tip(s) Wereldmuziek met Kantikune (www.kantikune.be). Favoriete restaurant(s) De Levensboom in Hasselt. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn gezin.

Steven Vandebroek

De Ploeg

sociale werkplaats Sint-Truiden

52 medewerkers www.vzwdeploeg.be


“Onze ambitie: ons marktaandeel vergroten door een correcte service en dienst na verkoop.� Jill Aquilani


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Wij bieden een uitgebreid gamma producten, ontworpen volgens de meest recente technieken. Door met de klant mee te denken creĂŤren we oplossingen op maat. Ecobeton water technologies mag zich een trendsetter noemen: we kunnen terugvallen op 100 jaar ervaring, maar streven ook voortdurend naar kwaliteit en innovatie. Ecobeton vertaalt kwaliteit en duurzaamheid in hoogwaardige productoplossingen. Wat is de ambitie voor de toekomst? De ambitie is ons marktaandeel te vergroten, en dat op twee manieren: enerzijds door een correcte service en dienst na verkoop te bieden, anderzijds door innovatieve en kwalitatieve productoplossingen te verkopen met een toegevoegde waarde. Op deze manier kunnen onze klanten zich op hun beurt onderscheiden in de markt.

Jill Aquilani

Ecobeton water technologies

regenwaterbeheer, afvalwaterzuivering, stedelijk en industrieel watermanagement Sint-Truiden 46 medewerkers www.ecobeton.be


“Er zijn geen uitbreidingsplannen, we willen onze kleinschaligheid bewaren.� Erik Nelissen

Electro Nelissen


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Electro Nelissen voert elektriciteits- en verlichtingswerken uit bij kmo’s en bedrijven, maar ook in villa’s en kleinschaligere projecten. Persoonlijk wend ik mijn professionele ervaring (meer dan 20 jaar) aan om elk project tot een goed einde te brengen. We beschikken over een relatief beperkt aantal personeelsleden, met wie er een sterke persoonlijk band bestaat: een aantal werknemers zijn al 20 jaar onafgebroken in dienst. Dankzij hen kunnen we kwaliteit leveren, en dit aan eerlijke prijzen. Wat is de ambitie voor de toekomst? Er zijn geen uitbreidingsplannen, we willen onze kleinschaligheid bewaren. Wij borduren verder op onze huidige werking, door ook onze jonge arbeidskrachten te laten uitgroeien tot gevestigde waarden. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Blijf met de voeten op de grond en spring niet verder dan de stok lang is.

Persoonlijk Hobby(’s) Voetbalwedstrijden bijwonen, lopen, het weekend doorbrengen aan zee. Dagelijkse gewoonte(s) Vroeg opstaan. Favoriete restaurant(s) In de schaarse vrije tijd kan ik echt genieten van een gezellig restaurantbezoek met een goed glaasje wijn. Mijn favoriete restaurants? Dat zijn er teveel om op te noemen. Zo ben ik zeker dat ik niemand vergeet (lacht). Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn naaste familie. Zij spelen een belangrijke rol in mijn leven, zowel privé als professioneel, aangezien zij instaan voor de administratie in onze zaak. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Onze tuin, waar we helemaal tot rust komen.

Erik Nelissen

Electro Nelissen

algemene elektriciteitswerken en verlichting Wellen

8 medewerkers www.electronelissen.be


“Durf keuzes maken in wat je wel - en vooral niet wil doen.” Mark Decat


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? De Telecompleetste. Als het bestaat op vlak van telecom, hebben we het. Wat is de ambitie voor de toekomst? Essec streeft naar expansie door de verdere uitbouw van B2B- en healthcare activiteiten. Daarnaast mikken we op het buitenland: we stellen een groei in export voorop, zowel in Europa, het Midden-Oosten en Afrika als in de Verenigde Staten. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Durf keuzes maken in wat je wel - en vooral – niet wil doen.

Persoonlijk Hobby(’s) Fietsen. Dagelijkse gewoonte(s) Fietsen dus. Favoriete restaurant(s) Ik ken er honderden, het is moeilijk om er eentje uit te pikken. Wat is onmisbaar in jouw leven? Passie. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De binnenstad van Hasselt, omwille van de unieke sfeer. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Mezelf.

Mark Decat

Essec Telecom hoodfkwartier in Beringen-Paal, vestiging in Sint-Truiden 86 medewerkers www.essec.be


“Wij doopten Nieuwerkerken om tot Electri-City.” Luc Heylands


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Europower is gelegen op het industrieterrein van Nieuwerkerken, door ons omgedoopt tot ElectriCity (zie www.electri-city.be). Ons bedrijf werd opgericht in augustus 1990. Sindsdien produceerden we al meer dan 125.000 stroomaggregaten op maat en brachten we deze aan de man in meer dan 50 verschillende landen. Europower staat bekend als snel, betrouwbaar, flexibel, verantwoordelijk en klantgericht. Wat is de ambitie voor de toekomst? We stellen voor 2017 een verdubbeling van de groei voorop. Om die groei te realiseren zijn we constant op zoek naar gemotiveerde, bekwame medewerkers. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Groei steeds gecontroleerd, met als fundament een goed kwaliteitssysteem, een goed gelegen locatie, voldoende financiĂŤle middelen en de juiste medewerkers.

Persoonlijk Hobby(’s) Naast Europower is varen een hobby. Dagelijkse gewoonte(s) Ik heb enkel slechte gewoonten, die som ik hier liever niet op (lacht). Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? www.Electri-city.be Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met mijn broer. Ik kijk ook op naar de Amerikaanse president Barack Obama, omdat hij zo slim gebruik weet te maken van social media.

Luc Heylands Yves Heylands

Europower Generators

ontwerp, ontwikkeling, verkoop, productie en after sales van stroomaggregaten van 1 tot 325 kVA Nieuwerkerken 47 medewerkers www.europowergenerators.com


“De beste manager is degene die zich weet te omringen met medewerkers die beter zijn dan hem- of haarzelf.� Stijn Germeys


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Flexpoint werd opgestart in België in 2000 door ‘founding father’ Eric Martens. Aanvankelijk spitsten we ons toe op uitzendarbeid. Zeker in de niches evenementen, security, zorg en logistiek staan we momenteel sterk. Later verruimde de horizon en stampten we de poot ‘dienstencheques’ uit de grond. 2006 was een scharnierpunt: dat jaar werd de fusie met CQ Staffing afgerond. Wat volgde was een gestage uitbouw (van 25 naar 50 miljoen euro omzet) op basis van de kernwaarden authenticiteit, ondernemerschap en klantgerichtheid. Ook op vlak van diversiteit is Flexpoint een rolmodel. Wat is de ambitie voor de toekomst? Op dit moment zijn op bepaalde dagen een 2000-tal Flexpoint-uitzendkrachten aan de slag en tellen we een 12-tal vestigingen in België. We stellen de verdere uitbouw voorop, zowel in bakermat Limburg als in de Belgische economische knooppunten. Onze afdeling dienstencheques heeft een duidelijk doel voor ogen: door gerichte overnames de top 10 van de dienstenchequebedrijven bestormen.

Wat is onmisbaar in jouw leven? Een echtgenote die achter me staat, in me gelooft, me onvoorwaardelijk steunt. Dat geeft mentale rust en stabiliteit, ook op zakelijk vlak. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Het wijde zicht over de fruitgaarden en weilanden, wanneer ik thuis voor het raam postvat. Vanuit Herk uitkijken op Wijer, Schakkebroek, Het Olmenhof, dat is de ultieme rust. Buiten Haspengouw is De Salamander in Maasmechelen een aanrader: een oude mijngroeve die zich uitstekend leent voor een fikse wandeling. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Omdat we onze klanten ook regelmatig informeel zien groeiden tientallen zakelijke relaties uit tot een vriendschapsband. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met de Belgische bondscoach Marc Wilmots. Om dan wereldkampioen te worden in Brazilië! Het lijkt me ook leerrijk om directeur te zijn van een grote zorginstelling. Wanneer je dagelijks met zorgbehoevenden geconfronteerd wordt weet je pas hoe goed je het zelf hebt.

Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? De beste manager is degene die zich weet te omringen met medewerkers die beter zijn dan hem- of haarzelf.

Persoonlijk Hobby(’s) Ik leef mij uit als wielertoerist, ga regelmatig skiën en heb ook het wandelen ontdekt. Een tijd geleden zijn we de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, opgeklauterd. Dagelijkse gewoonte(s) Ik hou ervan de dag te beginnen met een tas sterke koffie aan de keukentafel. Culturele tip(s) De live optredens van AC/DC en Bruce Springsteen zijn een echte aanrader. Het stevigere werk dus. Favoriete restaurant(s) Zonder twijfel ‘Aux petits oignons’, een verborgen parel in Jodoigne. Een restaurant dat geen ster(ren) heeft maar wel sterrenkwaliteit biedt.

Stijn Germeys

Flexpoint

uitzendarbeid, HR-services (loopbaanbegeleiding, outplacement), dienstencheques, zorg Hasselt 75-tal bedienden en 1300-tal huishoudhulpen www.flexpoint.be


“Als je het gevoel krijgt dat je alles onder controle hebt, ga je niet snel genoeg.� Karel Paesmans


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? In 2005 zocht ik naar meerwaarde voor ons familiaal fruitbedrijf, waar we op 67 hectaren appels en peren telen. Daarom richtte ik Fruitsnacks op, dat als eerste bedrijf in ons land vers fruit aan bedrijven leverde. Ondertussen verdelen wij 2500 pakketten per week in België en Luxemburg. Van de teelt tot het klaarmaken van de mandjes en het leveren: we doen alles in huis. De jongste jaren richtte ik nog enkele nevenbedrijven op: via Fruittap verdelen we appelsap, met Fruitevents organiseren we fruitige teambuildings en Logofruit bedrukt appels met eetbare zetmeelpasta.

Wat is onmisbaar in jouw leven? Jammer genoeg is dat tegenwoordig mijn bril. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De Mierhoop in Nieuwerkerken, omwille van de mooie fruitaanplantingen. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Bert Stas. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Lionel Messi. Het moet fantastisch zijn om zo te kunnen voetballen.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Onze 15 medewerkers trekken allemaal aan één koord. Aan dezelfde kant nog wel… (lacht). Op deze manier bouwen we Fruitsnacks verder uit, bijvoorbeeld richting Duitsland. Ook met Logofruit kijken we over de grenzen: de bedoeling is te groeien van 200 000 naar 500 000 appels per jaar. Tussen al die bedrijfsactiviteiten door proberen we af en toe ook wat tijd voor onszelf vrij te maken. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? • Je kan beter spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt dan van de dingen die je niet gedaan hebt. • Als je het gevoel krijgt dat je alles onder controle hebt, ga je niet snel genoeg. • Think out of the box. Denk maar aan de bekende quote van Henry Ford: “Als ik mensen had gevraagd wat ze wilden hebben, hadden ze ‘snellere paarden’ geantwoord.”

Persoonlijk Hobby(’s) In de winter voetbal (voor wat het nog waard is), in de zomer fietsen. Dagelijkse gewoonte(s) Ik eet elke dag. Culturele tip(s) De muziek van The Corrs. Favoriete restaurant(s) Frituur ’t Centrum.

Karel Paesmans

Fruitsnacks, Fruitbedrijf Karel Paesmans, Q-Fruit, Paesmans Fruit fruitsector

Nieuwerkerken 15 medewerkers www.fruitsnacks.be www.fruitevents.be www.logofruit.be www.fruittap.be


“Ik volg dagelijks de beurzen, dat kan ik zelfs op vakantie niet laten.� Rodrique Tournel


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Wij zijn een onafhankelijke Europese groep die gespecialiseerd is in multidisciplinair vermogensbeheer. De groep werd in 2000 in het hart van het Luxemburgse financiële centrum gesticht door Jean Fuchs. De kwaliteit van de beleggingen die wij onze internationale cliënten aanbieden wordt in de hand gewerkt door de openheid en de competitiviteit van het Luxemburgse financiewezen. Sinds 2008 hebben wij twee filialen, respectievelijk in Genève en Brussel. Wat is de ambitie voor de toekomst? In de toekomst willen wij de klanten nog beter begeleiden bij de bescherming, de ontwikkeling en de overdracht van hun vermogen. Door verliezen te vermijden optimaliseren we de winst van beleggers. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Leg je problemen voor aan collega-ondernemers en verruim je netwerk niet enkel met gelijkgezinden.

Persoonlijk Hobby(’s) Reizen, joggen, squash, Round Table. Dagelijkse gewoonte(s) Ik volg dagelijks de beurzen, dat kan ik zelfs op vakantie niet laten. Favoriete restaurant(s) Apoteca, een Italiaans restaurant in Luxemburgstad. Wat is onmisbaar in jouw leven? Binnenkort wordt ons eerste kindje geboren... familie komt dus op de eerste plaats! Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Ik ben afkomstig van Zepperen, dus dit is één van de mooiste plekken van Sint-Truiden voor mij. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Het merendeel van mijn klanten zijn ondernemers en door de lange vertrouwensrelatie mag ik ze allemaal als vrienden beschouwen.

Rodrique Tournel

Fuchs & Associés Finance

vermogensbeheer Luxemburg

meer dan 50 medewerkers www.fuchsfin.com


“Smaak brengen in Haspengouw en omstreken, met een persoonlijke toets, dat is ons streefdoel.” Nele Bijnens


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? In 2000 studeerde ik af aan de Hotelschool Hasselt in de richting ‘Hotel Gastronomie-Patisserie’: een interessante 7-jarige opleiding, inclusief specialisatiejaar. Tijdens en na mijn studies was ik aan de slag in de Hasseltse horeca als chef-kok. Die vele rijke ervaringen hebben mijn voorliefde voor koken aangescherpt, vandaar de opstart van ‘Gesmaakt’. Als kok ga ik met passie voor pure keuken, op basis van kwaliteitsproducten. Mijn inspiratie haal ik uit de typisch Franse keuken, gekruid met zuiderse en oosterse invloeden. Met ”Gesmaakt” werken we kant- en klare gastronomische formules op maat uit.

Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn dochter Sam en vriend Peter. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De sofa van mijn ouders, daar vind ik altijd rust. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Flip Baeyens (‘t Lelijke Eendje), Christophe Smets (Taratata) en Jurgen Gaens (Jurgen’s Eetboetiek) zijn culinaire zielsverwanten.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Smaak brengen in Haspengouw en omstreken, met een persoonlijke toets, dat is ons streefdoel. Door elke formule tot in de puntjes verzorgd en met de glimlach op tafel te brengen willen we uitgroeien tot een gevestigde waarde in het Haspengouwse horecalandschap. Klantentevredenheid realiseren door topkwaliteit te bieden is prioriteit nummer 1. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Sluit nooit of te nimmer een compromis over kwaliteit: kwaliteit gaat boven alles. Begin tijdig aan de opmaak van een goede planning, dan kan je de drukte altijd de baas.

Persoonlijk Hobby(’s) Eropuit trekken met vriend en dochter. Dagelijkse gewoonte(s) Starten met de planning, verse ingrediënten aankopen, aan de slag gaan in de keuken. Daarnaast ook de boekhouding in de gaten houden en tijd maken voor dochter Sam. Culturele tip(s) De culturele beleving beperkt zich door de drukte momenteel tot een aangenaam streepje muziek in de keuken tijdens het werk. Favoriete restaurant(s) Teveel om op te noemen, ik ontdek graag nieuwe dingen.

Nele Bijnens

Gesmaakt

catering - chef aan huis Wellen 1 medewerker www.gesmaakt.be


“We mikken op groei, dat is nu eenmaal eigen aan ondernemers.� Guido Peeters


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Gigema is gegroeid uit het fruitbedrijf van onze ouders. Wij zijn een dienstverlenend bedrijf dat smaakvol fruit verpakt en sorteert. Onze sterktes zijn de gemoedelijke sfeer, de kwaliteit van het werk en de flexibiliteit. Ik sta aan aan het roer van ons bedrijf samen met mijn echtgenoot Maggy en mijn zoon Gert. De opvolging is dus verzekerd! Wat is de ambitie voor de toekomst? We mikken op groei, dat is nu eenmaal eigen aan ondernemers: enerzijds is onze ambitie het bedrijf verder uit te breiden, anderzijds denken we eraan ook de handel zelf in handen te nemen.

Persoonlijk Hobby(’s) Paardrijden, lekker eten. Favoriete restaurant(s) In Sint-Truiden zijn dat De Fakkels en Place Verte, in onze Limburgse hoofdstad Hasselt eet ik graag in de Goei Goesting en Jer, in Genk raad ik Gusto aan, een restaurant op het gelijkvloers van het Carbon Hotel. Wat is onmisbaar in jouw leven? Zon, terras met glaasje cava, gezin, plezier maken tijdens en na het werk. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De Honsberg in Zepperen. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Gunther De Boelpaep en Dominique Severijns, zaakvoerders van het fruit- en groentebedrijf DBS in Sint-Katelijne Waver. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met Vlaams minister-president Kris Peeters. Dan kan mijnheer Peeters eens aan den lijve ervaren hoe het er in een kleine onderneming aan toe gaat.

Guido Peeters

Gigema

verpakken en sorteren van fruit en groenten Sint-Truiden 14 vaste werknemers en 10 seizoensarbeiders www.gigema.be


“Geef ruimte voor initiatief: laat medewerkers zelf beslissen en til er niet te zwaar aan als het fout loopt, zolang er maar lessen uit getrokken worden.� Alexander Gilen


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Gilen Woonprojecten is een hecht familiebedrijf dat altijd zorgt voor een warm onthaal. Momenteel zwoegt de derde generatie om u een geschikte en comfortabele thuis aan te bieden die aan al uw noden voldoet. We bouwen zowel woningen, appartementen als lofts en spelen daarbij in op de laatste trends. Van gepensioneerden tot eenverdieners en samengestelde gezinnen: iedereen vindt bij ons een ideale thuis.

Wat is onmisbaar in jouw leven? Familie en vrienden, zaken, gastronomie en adrenaline. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Mijn kantoor in één van de Conventshuizen op het Begijnhof van Sint-Truiden. Elke dag mogen werken op deze site, die behoort tot het werelderfgoed van Unesco, is een fenomenaal privilege.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Door onze jarenlange ervaring staan we inmiddels aardig ons mannetje in de bouwwereld. We zullen er alles aan doen om op dit elan verder te gaan. Ons handelsmerk: volledig instapklare woningen op de beste locaties tegen betaalbare prijzen én met het beste comfort. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Geef veel ruimte voor initiatief: laat medewerkers zelf beslissen en til er niet te zwaar aan als het fout loopt, zolang er maar lessen uit getrokken worden. Medewerkers zijn meer dan ooit het belangrijkste actief in een onderneming. En ze staan zelfs niet op de balans.

Persoonlijk Hobby(’s) Reizen, film, muziek, Ibiza, alle gemotoriseerde sporten en gastronomie. Dagelijkse gewoonte(s) Zaken doen in alles wat met vastgoed te maken heeft, politiek actief zijn, een stapje in de wereld zetten met vrienden. Culturele tip(s) Wat mij betreft mag iedereen doen wat hij graag doet. Favoriete restaurant(s) In Limburg zijn dat De Fakkels, Mondevino, Coco Pazzo, Magis en Slagmolen, in Brussel Senza Nome, Bon Bon, Bruneau & La paix en in WaalsBrabant L’air du temps. Ook in het buitenland heb ik mijn favorieten, maar dat zijn er te veel om op te noemen. Contacteer mij gerust voor een specifieke locatie.

Alexander Gilen

Gilen Woonprojecten projectontwikkelingen Sint-Truiden 10 medewerkers www.gilen-woonprojecten.be


“Weet wat je weet en vooral wat je niet weet.” Els Paesmans en Koen Quaghebeur


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Globachem, opgericht in 2000, is een jong, dynamisch en internationaal actief familiaal bedrijf. We specialiseren ons in generieke gewasbeschermingsmiddelen, het bedenken van toepassingen en combinaties van bestaande producten en het ontwikkelen van planteigen en natuurlijke producten. Erkenningen of registraties verkrijgen is dan ook van cruciaal belang. De verkoop is voornamelijk georiĂŤnteerd op het buitenland. Wat is de ambitie voor de toekomst? Globachem wil een belangrijke bijdrage leveren tot het verder verminderen van de ecologische voetafdruk van de land- en tuinbouw. Dit kan door nieuwe toepassingen of producten te ontwikkelen en op de markt brengen. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Behandel je klanten zoals je zelf behandeld wil worden. Weet wat je weet en vooral wat je niet weet. Blijf steeds met de voeten op de grond.

Persoonlijk Wat is onmisbaar in jouw leven? Onze kinderen. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Bloeiende plantages. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Ruddi Truyens (MTS).

Koen Quaghebeur Els Paesmans

Globachem

gewasbeschermingsmiddelen

Sint-Truiden 19 medewerkers www.globachem.com


“Ik put inspiratie uit het Oosten.” Greet Vanhove


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Als schoonheidsspecialiste en wellnesscoach bied ik persoonlijke behandelingen die lichaam en geest versterken. Mijn liefde voor ontspanning en schoonheidsrecepten laat ik samensmelten tot unieke ontspanningsmassages en verwenrituelen. Bijzonder is het gebruik van radio-frequentie: dit produceert een diepe warmte die de huid opspant en verstevigt. Ondertussen ben ik al 23 jaar actief. Inspiratie put ik uit het Oosten, de Aziatische school. Ook het salon is ingericht in deze typische stijl. Adjectieven die mij kenmerken zijn netheid, gedrevenheid en passie.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Kinesitherapeut Pierre Sebille.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Mij blijven verdiepen in mijn vak als huidconsulente. Daarnaast zou ik me persoonlijk willen ontwikkelen, door bijkomend bewegingsleer aan te bieden en me te vervolmaken in facetten zoals gezonde voeding en ontspanningsleer. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Onderscheid je van jouw concurrenten door motivatie en passie: geloof in jezelf en volg je hart.

Persoonlijk Hobby(’s) Stijldansen en Tibetaanse yoga. Dagelijkse gewoonte(s) Relaxatieoefeningen, een gezonde maaltijd bereiden. Culturele tip(s) Ik lees graag boeken over relaxatie, beweging, voeding en massages. Vakliteratuur dus. Favoriete restaurant(s) Natuurvoedingsrestaurant De Levensboom in Hasselt. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn lieve hond Astra, mijn toffe vrienden en trouwe klanten. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Elke ochtend maak ik een wandeling door de velden van Aalst met mijn hond. Baden in rust, de heerlijke buitenlucht opsnuiven‌ zalig gewoon.

Greet Vanhove

Greet Beauty en Wellness beautybehandeling, huidverbetering, ontspanningsmassages, verwenrituelen Sint-Truiden (Aalst) www.greetbeautyenwellness.be


“Duurzame relaties uitbouwen is voor ons van uiterst belang.“ Geert Nivelles


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Group Nivelles ziet in dat de sanitaire behoefte essentieel is voor het menselijk welzijn, dat een mooie omgeving afstraalt op ons gemoed en dat kwaliteit en duurzaamheid op lange termijn de voordeligste keuze zijn. Group Nivelles wil toegevoegde waarde creĂŤren op vlak van totale badkamerconcepten en dit door middel van innovatieve producten van topkwaliteit. Daarnaast zien wij onze producten ook als een comfortverhogende en hoogtechnologische toegevoegde waarde binnen de sanitaire markt. Ons merk I-Drain is een duidelijk voorbeeld van deze visie aangezien deze revolutionair is op de markt van afvoergoten voor onder andere inloopdouches. Andere merken die wij beheren zijn Assenti en D-zign Stone. Assenti is een merk van exclusieve badkamermeubels en D-zign Stone van wastafels en doucheplaten in gelcoat en solid surface materiaal. Al deze producten ontwikkelen, produceren en op de markt brengen gebeurt geheel in eigen beheer. Duurzame relaties uitbouwen met onze medewerkers, onze klantengroepen, onze leveranciers en de ruimere samenleving is voor ons van uiterst belang.

Geert Nivelles Jean-Claude Nivelles

Group Nivelles badkamerconcepten

Gingelom 43 medewerkers www.groupnivelles.com


“Je kan het je zo gek niet bedenken of HLT snijdt en plooit het.� Maurice Hayen


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Opgericht in 2006. HLT is een gespecialiseerd toeleverancier in het lasersnijden en plooien van industrieel plaatwerk. Zowel voor prototypes en beperkte oplages als serieproductie, staat HLT garant voor flexibiliteit, snelheid, productiviteit en kwaliteit tegen een beperkte kostprijs. Machineonderdelen, constructiematerialen, brievenbussen, stoelen, ‌ Je kan het je zo gek niet bedenken of HLT snijdt en plooit het. En dit voor de meest uiteenlopende sectoren: transport, meubelproductie, verlichting, elektronica, bouw, petrochemie, automobiel ‌

Maurice Hayen

HLT

Plaatbewerking Sint-Truiden (Zepperen) 18 medewerkers www.hlt.eu


“Door de inzet van onze medewerkers en door innovatie willen we de referentie blijven in de sector� Herbert Peumans


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Hermoo is een toeleverancier van gewasbeschermingsmiddelen, bladvoedingen en benodigdheden aan fruittelers, landbouwers, handel en loonwerkers. De familie Hermans startte het bedrijf in 1966, met als activiteit de lokale verdeling van gewasbeschermingsmiddelen. Al snel besloot Hermoo ook generische producten te ontwikkelen. Eind jaren ’80 nam de Groep AVEVE het bedrijf over: dankzij de sterke structuur en het ondernemerschap van Hermoo kon het bedrijf haar groei bestendigen. Eind jaren ’90 koos Hermoo het pad van de internationalisering. Stap voor stap slaagden we er in ook in het buitenland een challenger te worden in de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen. Intussen commercialiseert Hermoo gewasbeschermingsmiddelen in een 15-tal landen. Wat is de ambitie voor de toekomst? In eigen land streven we er naar om ons marktleiderschap te versterken. Door inzet van zeer toegewijde en goed opgeleide medewerkers en door innovatie willen we de referentie blijven in de toelevering van gewasbeschermingsmiddelen aan de fruittelers. Buiten de grenzen is de ambitie groei te realiseren met onze zelf ontwikkelde producten.

Favoriete restaurant(s) De Italiaanse keuken valt bij mij het meest in de smaak. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn gezin. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Als niet-Truienaar (ik woon zelf in Diepenbeek) kan ik enorm genieten van de prachtige glooiende landschappen in Haspengouw met haar boerderijen en kastelen. Tijdens de bloesemperiode krijgt dat geheel nog extra cachet. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Als relatief nieuw lid van @hoc hoop ik de volgende maanden en jaren vriendschapsbanden aan te knopen met heel wat Haspengouwse collega-ondernemers. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Ik zou graag één dag een lange witte jas aantrekken en in de huid kruipen van een onderzoeker. De kick om iets nieuws uit te vinden, na vaak jarenlang zwoegen binnen een R&D-afdeling, dat moet een apart gevoel zijn.

Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Delegeer en responsabiliseer, want het geeft (jonge) mensen de kans zich maximaal te ontplooien. Blijf met twee voeten op de grond en houd voeling met wat er op het terrein gebeurt. Dit kan door zelf deels operationeel actief te zijn, zeker n een technische materie als de onze.

Persoonlijk Hobby(’s) Ik hou van sport en wissel lopen af met fietsen. Daarnaast ben ik ook een passieve sportliefhebber, met een grote voorliefde voor wielrennen en voetbal. Culturele tip(s) Ik ben een liefhebber van de stad Rome: een ideale combinatie van aangenaam weer, de Italiaanse keuken en prachtige bezienswaardigheden (musea, monumenten …). Iedere keer als ik er ben, ontdek ik weer nieuwe dingen.

Herbert Peumans

Hermoo Belgium

distributie van gewasbeschermingsmiddelen en bladvoedingen Sint-Truiden

39 medewerkers www.hermoo.be


“Conceive, believe, achieve.” Philippe Pulinckx


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Hydropack is een klein jong bedrijf (opgericht in 2009) met hoogtechnologische producten en kennis voor industriële toepassingen. Wij ontwerpen en produceren installaties voor hydraulische aandrijvingen. Gewapend met onze uitstekende technische kennis en ervaring met erkende producten maken wij ons motto waar: ‘Hydropack, the better hydraulic company’.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Dat is privé, maar in mijn kennissenkring zijn er wel degelijk zonderlingen die ik vrienden mag noemen (lacht).

Wat is de ambitie voor de toekomst? Het klantenbestand verder uitbreiden met nieuwe en bestaande machinebouwers en technische industriële bedrijven. Tegen 2018 willen we minstens 5 mensen tewerkstellen en mikken we op een omzet van 1,2 miljoen euro. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Conceive, believe, achieve.

Persoonlijk Hobby(’s) Lezen en motorrijden. Dagelijkse gewoonte(s) Geen, buiten de dagelijkse routine: opstaan, werken, thuiskomen, slapen en tussendoor een beetje quality time. Culturele tip(s) Een fietsweekend in ons prachtige landje, als het weer het toelaat tenminste. Favoriete restaurant(s) Ik heb een voorliefde voor kleine, niet al te pretentieuze restaurants, zoals bijvoorbeeld ‘Le Petit Restaurant’ in Vielsalm. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn gezin uiteraard, en daarnaast de dagelijkse druk om te presteren. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Zonder een specifieke plaats te noemen, kan ik wel zeggen dat ik een liefhebber ben van de volledige streek Zuid-Limburg, gekenmerkt door prachtige rustgevende velden en heerlijke boomgaarden, ongeacht het seizoen.

Philippe Pulinckx

Hydropack Belgium

hydraulische componenten en systemen Genk 2 medewerkers www.hydropack.be


“Investeer in een bibliotheek met vakliteratuur.� Patricia Robinne


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Idearté staat garant voor vernieuwende ideeën. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen bij ons terecht voor communicatiestrategieën, brainstormsessies en marketinganalyses. Het creeëren van logo’s en huisstijlen, grafische vormgeving, websites en alle online en offline communicatie is onze corebusiness. Wij zijn ook een erkend agentschap voor media-aankoop. Ik geloof rotsvast dat onze emotionele betrokkenheid en creatieve toets het verschil maken. Boeiende inhoud in een originele verpakking, dat is ons credo. Wat is de ambitie voor de toekomst? Idearté bestaat 20 jaar in 2013. De communicatiesector evolueert constant. Om hierop in te spelen wil ik nieuwe nichebedrijven oprichten die zich specialiseren in een bepaalde materie en nauw samenwerken met Idearté zelf. Samen met Bert Stas stampte ik bijvoorbeeld Influarté uit de grond, een bureau dat zich toespitst op pers, PR en politiek. Op korte termijn zie ik een grote groei in onze afdeling online communicatie. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Als bedrijfsleider heb je de drang om voeling te houden met alle projecten. Wanneer je bedrijf groeit wordt dat alsmaar moeilijker en zal je noodgedwongen meer delegeren. Leer dingen loslaten, maar doe dit zonder betrokkenheid te verliezen. Blijf ook up-to-date en investeer in een bibliotheek met vakliteratuur. En streef bovenal naar gelukkige medewerkers, want zij leveren topcreaties.

Persoonlijk Hobby(’s) • Twee keer per week lopen. • Drie keer per jaar op vakantie gaan: energie opdoen onder de blakende zon, sporten in de sneeuw en cultuur opsnuiven tijdens een citytrip. • Vakliteratuur lezen Dagelijkse gewoonte(s) ‘s Morgens ontspanningsoefeningen, overdag werken en ‘s avonds knuffelen met mijn dochters. Culturele tip(s) • Ruïnes de Empúries en Barcelona. • Museo de Arte Reina Sofía in Madrid.

La nocturne des côteaux de la citadelle in Luik. Academiezaal Sint-Truiden: concerten en lezingen. • Live-optredens van Ozark Henry, Arno, Mauro Pawlowski, Jef Neve en Gabriël Rios. • Boeken van Herman Brusselmans, Hugo Claus, Tom Lanoye. • Kunst van Koen Vanmechelen en Bram Bogart. • Films van Michaël R. Roskam. • •

Favoriete restaurant(s) • De keuken van mijn man Steph en vriend Charly. • De Fakkels, Aen de Kerck, ‘t Nieuwscafé, de Winston, Coco Pazzo en l’Angelo Rosso. • Castell D’emporda en Restaurant Hostal Empúries. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn gezin, familie, naaste vrienden en creativiteit. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Het uitgestrekte veld in Aalst: heerlijk om in de verte te turen, uit te waaien en tot rust te komen. Ook het historische centrum van Sint-Truiden. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Christa Jouck, Nadia Jansen, Mimi Lamote, Peter Otten, Mariska Jamar, Jan Colson, Els Roosen, Sabine Buttafuoco, Pascal Vossius, Peter Vandenryt, Gilbert De Braekeleer, Erwin en Kenzy Willems, Erwin Vanherck, Stefaan Ottenbourgs, Rudi Eurlings, Paul Delaet, Herman Vluymans, Noël Kempeneers, Jeanine Degraef, Filip Lowette, Peter Onkelinx, Bert Stas, Johnny en Isabelle Vranken, Goele Nickmans,... (te weinig plaats ) Ook alle bestuursleden van @hoc, vele leden van @hoc en vele klanten van Idearté zijn vrienden geworden. Vriendschap staat voor oprechtheid en dat maakt ondernemen zoveel mooier. Met wie zou je graag van job willen wisselen? De Belgische modeontwerper Martin Margiela, zangeres Axelle Red, minister van justitie Annemie Turtelboom. Patricia Robinne

Idearté

communicatiebureau Sint-Truiden 10 medewerkers www.idearte.be


“Communicatie en waardering zijn de pijlers van een goede organisatie.� Frank Strauven en Florence Job


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Een jaar geleden namen we Imanex over. Samen met ons team, dat tientallen jaren ervaring op de teller heeft, gaan we deze uitdaging aan. Frank houdt zich bezig met de verkoop en de verhuur. Hij is een geboren onderhandelaar, die zich als een vis in het water voelt tussen verkopers en kandidaat-kopers. Ikzelf leg me toe op het beheer (syndicus), waarbij mijn administratieve en organisatorische vaardigheden van pas komen. Bij ons kan iedere mede-eigenaar op elk moment toelichting vragen, alles is op een duidelijke en transparante manier georganiseerd.

Vooral onze stagemeester Inez Creemers, die ons de kneepjes van het vak leert.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Gewoon de beste zijn. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Communicatie en waardering zijn de pijlers van onze organisatie.

Persoonlijk Hobby(’s) Lopen, lange wandelingen maken tussen de plantages, fruit telen en voor de kinderen supporteren tijdens hun vele sportieve activiteiten. Dagelijkse gewoonte(s) Tijd maken voor de kids, bijvoorbeeld samen een boek lezen voor het slapen gaan. Culturele tip(s) Boeken lezen, vooral vakliteratuur over immo en beheer dan. Favoriete restaurant(s) ‘De oude statie’ in Binderveld, mooi en rustig gelegen, een toffe kaart en altijd lekker. Maar ook Frituur ‘Het Hoekske’ in Zepperen, waar we iedere donderdagavond afspreken met vrienden. Wat is onmisbaar in jouw leven? De kids, sporten en iedere dag uitgedaagd worden. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De kerk, de nieuwe school, de veldpaden tussen de plantages, de speeltuinen, … Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen?

Frank Strauven Florence Job

Imanex

immokantoor (verkoop verhuur - beheer) Sint-Truiden 7 medewerkers www.imanex.be


“Wees onberispelijk in je woorden, en ga niet uit van veronderstellingen.� Filip Stultjens


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Impermo – Stultjens verkoopt tegels, natuursteen en parket met alle toebehoren: populaire materialen tegen scherpe prijzen, design voor ieders budget. Impermo – Stultjens bestaat al 95 jaar maar is nog jong van geest. De meeste medewerkers zijn immers nog relatief recent aan boord: tussen 2003 tot 2013 groeide ons personeelsbestand aan van 3 tot 54 medewerkers. Wat is de ambitie voor de toekomst? Sinds 2003 groeit het bedrijf sterk. Bedoeling is om deze groei verder te zetten en de marktpositie te verstevigen door meerdere vestigingen uit te bouwen. Op het bedrijventerrein van Brustem zal een logistiek centrum op poten gezet worden dat het hart van de onderneming zal worden. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Ik baseer mij graag op de vier wijsheden van de Tolteken uit de Maya-cultuur: wees onberispelijk in je woorden, ga niet uit van veronderstellingen, vat niets persoonlijk op en doe altijd je best. Het lukt niet altijd, maar is wel een mooi ideaalbeeld.

Persoonlijk Favoriete restaurant(s) Aen de Kerck (Melveren), sushirestaurants. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De velden en plantages in Sint-Truiden.

Filip Stultjens

Impermo Stultjens

tegels, natuursteen en parket Sint-Truiden, Wetteren 54 medewerkers www.impermo.be


“Een dag van job wisselen met Eric Donckier, Koen Meulenaere of Jon Favreau.” Bert Stas


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Influarté staat voor pers, PR & politiek. Wij brengen onze klanten in het vizier van de media door gericht persberichten te versturen en boeiende persconferenties te organiseren. Daarnaast spuien wij teksten, in alle denkbare vormen: voor websites, magazines, social media, nieuwsbrieven, … Wij verwoorden wat u denkt, halen u de woorden uit de mond en gieten dit in een begrijpelijke en vlot leesbare tekst. Tenslotte begeleiden we politici op communicatief vlak, zowel voor, tijdens als na verkiezingen.

Favoriete restaurant(s) Slagmolen (Opglabbeek), daar eet zelfs een kieskeurige eter als ikzelf zijn bord met de glimlach leeg.

Wat is onmisbaar in jouw leven? Een positieve geest in een gezond lichaam. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De terrasjes op de Grote Markt van Sint-Truiden, ouderwetse bruine kroegen (café Tim, Bistroke), het heilige (kunst)gras op Stayen.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Samen met mijn vennote Patricia Robinne Influarté uitbouwen tot dé referentie in Limburg wat perscommunicatie betreft.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Daarvoor verwijs ik graag door naar mijn persoonlijke pagina’s op Facebook en LinkedIn.

Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? • Praat zoveel mogelijk met andere ondernemers: de beste ideeën doe je op tussen pot en pint (tijdens recepties, op restaurant, via netwerkverenigingen). • Als je andere mensen helpt zullen zij jou ook helpen, vroeg of laat. • If you can solve the problem, then what is the need of worrying? If you cannot solve it, then what is the use of worrying?

Met wie zou je graag van job willen wisselen? Op sportief gebied met Frank De Boer (trainer van mijn favoriete voetbalclub Ajax Amsterdam) of tennisser Roger Federer. Op zakelijk gebied met Eric Donckier (chef politieke redactie van Het Belang van Limburg), columnist Koen Meulenare of Jon Favreau, voormalig speechschrijver van Barack Obama.

Persoonlijk Hobby(’s) Voetbal (bij ‘traditieclub’ Eendracht Sint-Joris), tennis (op Leopold TC, beter gekend als ‘de piste’). Dagelijkse gewoonte(s) Zoveel mogelijk lezen (kranten, magazines, online), mijn vriendin Marjan een kus geven voor het slapengaan. Culturele tip(s) • Boek: De helaasheid der dingen (Dimitri Verhulst), Haar naam was Sarah (Tatiana de Rosnay), In Europa (Geert Mak). • Muziek: Tomorrowland-helden Avicii, Steve Aoki of Steve Angello. Eva de Roovere of Arsenal op rustige momenten. • Theater: stand-upcomedians als Theo Maassen, Philippe Geubels of Wouter Deprez.

Bert Stas

Influarté

pers - PR - politiek Sint-Truiden 2 medewerkers www.influarte.be


“Ondernemen is twee tot drie jaar vooruit denken en van die tijd gebruik maken om je medewerkers te laten wennen aan je ideeën.” Dieter Tuybens


Zakelijk

kranten, RSS-feeds, Bloomberg, Reuters…

Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Intesa is in 2003 ontstaan uit de fusie van het toenmalige AGO en Elkon. Wij bieden zorgdiensten aan op 14 eigen locaties, verspreid over Zuid- en Midden-Limburg. Ook ambulante begeleiding in Zuid-Limburg behoort tot onze activiteiten. Onze grootste troeven zijn schaalgrootte en diversiteit. We helpen zowel mensen met een fysieke als met een mentale beperking en organiseren zorgvormen die gaan van lichte ondersteuning aan huis tot en met 24u/24u-begeleiding in onze eigen centra. Sinds begin dit jaar zijn we ook gestart met kortverblijf en rechtstreeks toegankelijke hulp.

Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Alden Biesen: een prachtig stukje cultureel erfgoed, heerlijk om te wandelen en nadien te genieten van een lekkere trappist. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Fried Peters, directeur-bestuurder van Belfius Zuid-Oost Limburg.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Anne Menten (Directeur Zorg), Marc Minten (CFO) en ikzelf als CEO vormen sinds begin 2012 het nieuwe directieteam. Onze ambitie is Intesa om te vormen van een instelling voor gehandicapten tot een dynamisch en innovatief dienstencentrum dat het verschil maakt in een markt die steeds meer open wordt. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Ondernemen is twee tot drie jaar vooruit denken en van die tijd gebruik maken om je medewerkers te laten wennen aan je ideeën.

Persoonlijk Hobby(’s) Tafeltennis (actief), voetbal (passief), wandelen. Dagelijkse gewoonte(s) Het rustig genieten van een grote kop koffie bij het begin van elke dag, of dat nu tijdens de werkweek, in het weekend of in de vakantie is. Culturele tip(s) Ik ben een grote fan van de Nederlandse standup-comedian Najib Amhali. Ik hou van zijn bijzonder grappige taaltje, zijn cynische humor, zijn zelfrelativisme ook. Mijn muzikale hoogtepunt was een pianoconcert van Jef Neve, een virtuoos van eigen bodem. Favoriete restaurant(s) Bistrot Padam (Bilzen), Mondevino (Borgloon) Wat is onmisbaar in jouw leven? Ik ben een nieuwsfreak, ik kan niet zonder

Dieter Tuybens

Intesa

dienstencentrum voor volwassen personen met een beperking Borgloon

167 medewerkers www.intesa.be


“Stilstaan is achteruitgaan!” Erwin Willems


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Ik ben gefascineerd door de wondere wereld van uurwerken en juwelen. Onze twee zaken (Deluxe en Fashion) zijn een passie. Vriendelijkheid, kwaliteit en service binnen een familiaal kader zijn de belangrijkste troeven van Juwelier Willems, al 3 generaties lang. We volgen de laatste trends op de voet: zo voelen onze klanten dat we steeds blijven vernieuwen.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Ik ben al jarenlang bevriend met Dirk Vanstapel (Vavantas), ook Patricia Robinne (Idearté) en haar echtgenoot Steph Gross (Robin & Gross) zijn ondertussen goede vrienden geworden. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Een week toeren als drummer van een bekende band, dat lijkt me wel wat.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Ons aanbod wordt steeds groter. Door producten aan te bieden op maat van ieders budget blijven we groeien in onze sector. Stilstaan is achteruitgaan! In ons eigen atelier passen we onze technieken steeds aan aan de nieuwste trends, zodat we altijd vakmanschap kunnen garanderen. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Behandel je werknemers zoals je zelf behandeld wil worden. Wij kiezen voor een ongedwongen, amicale en jonge stijl. Open communicatie is een prioriteit.

Persoonlijk Hobby(’s) Muziek, meerbepaald slagwerk, is mijn tweede passie. Daarnaast reis ik ook graag. Dagelijkse gewoonte(s) Als eerste in mijn zaak aankomen en als laatste vertrekken. Culturele tip(s) Ik pik regelmatig concerten mee, van klassiek tot rock. Uiteraard ben ik een grote fan van mijn broer Carlo Willems, een echte muzikale duizendpoot. Favoriete restaurant(s) Ik ben een Bourgondiër en kan dus absoluut genieten van een bezoekje aan Truiense restaurants zoals De Fakkels, Le Greco, wijnbar Ons Huis of Grand Place. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn gezin! Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Mijn tuin is mijn rustpunt.

Erwin Willems

Juwelier Willems juwelen en uurwerken Sint-Truiden 4 medewerkers, 2 jobstudenten en mijn echtgenote Kenzy Franco www.juwelier-willems.be


“Bloemen groeien niet door er aan te trekken maar wel door ze water te geven” Bart Muylle


Zakelijk Wat is de ambitie voor de toekomst? Rendabel groeien met tevreden klanten en tevreden medewerkers, op een respectvolle en duurzame manier en in open communicatie met alle stakeholders. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Bloemen groeien niet door er aan te trekken maar wel door ze water te geven. ‘Empoweren’ is de plicht van elke manager.

Persoonlijk Hobby(’s) Recreatief lopen, zeilen. Dagelijkse gewoonte(s) ’s Morgens de tijd nemen voor een uitgebreid ontbijt. Culturele tip(s) ‘In Europa’ van de Nederlandse journalist Geert Mak. Een uiterst boeiende geschiedkundige reis door Europa aan de hand van persoonlijke verhalen. Gezien de huidige negatieve perceptie over Europa binnen de publieke opinie meer dan ooit aanbevolen. Favoriete restaurant(s) De Italiaanse keuken in het algemeen. Wij Limburgers mogen van geluk spreken: in onze provincie heb je de goede Italiaanse restaurants maar voor het uitkiezen. Wat is onmisbaar in jouw leven? Vriendschap. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Kerkom en omgeving, dat is Haspengouw op zijn mooist. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met elke pianist die leeft van zijn muziek.

Bart Muylle

KBC bank

Sint-Truiden, Heers, Herk-de-Stad, Zoutleeuw, Gingelom, Nieuwerkerken, Halle-Booienhoven, Mielen-boven-Aalst, Kozen 76 medewerkers in 10 kantoren www.kbc.be


“Ik raad iedereen aan in te zetten op het verbeteren van de eigen communicatiecompetenties.� Diane Keymolen


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Bij voorname veranderingen, bijvoorbeeld bij een bedrijfsoverdracht of in een periode van fikse groei, treed ik op als gecertificeerd coach van bedrijfsleiders en managers. Daarnaast kan je bij mij terecht voor open trainingen rond verbale communicatie en coachend leiderschap. Hierbij kan ik terugvallen op mijn 25 jaar ervaring in personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. Mijn diensten dragen een Cedeo-kwaliteitslabel en komen in aanmerking voor de KMO-portfeuille. Wat is de ambitie voor de toekomst? De plannen afwerken die op tafel liggen en met mijn zelf ontwikkelde trainingen Vlaanderen en Nederland doorkruisen. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? De maximale te verwachten kwaliteit van uw competenties is geplafonneerd door de maximale kwaliteit van uw communicatie: ik raad iedereen aan in te zetten op het verbeteren van de eigen communicatiecompetenties.

schap. Daarom besteed ik de nodige tijd om mijn vriendschapsrelaties te onderhouden. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De Spaanse brug in Sint-Truiden wekt bij mij een echt vakantiegevoel op. Twee minuten later geniet je van het Truiense marktplein met de vele kenmerkende terrasjes. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? In het Officenter in Hasselt zijn er vriendschapsbanden ontstaan met verschillende andere huurders. In het Antwerpse heb ik een heel goed contact met Rita De Smedt en Inge Nuyens. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Ik wil gerust van job wisselen, maar enkel op voorwaarde dat het tijdelijk is. Elk jaar mijmer ik dat ik een handje wil gaan toesteken bij de fruitpluk. Sinds mijn bezoeken aan verschillende fruitbedrijven koester ik een enorm respect voor hen.

Persoonlijk Hobby(’s) Tuinieren, lezen, wandelen (in de herfstperiode) en dansen. Dagelijkse gewoonte(s) Veel water drinken. Vroeg opstaan om de zonsopgang te zien en tijd maken om de zonsondergang te bewonderen, desnoods vanuit de auto. Culturele tip(s) Wanneer ik heimwee heb naar mijn roots durf ik al eens een voorstelling van het Antwerps Theater meepikken. Maar ik kan ook heel erg genieten van een typisch Truiens toneelgezelschap. Het boekje ‘Wie heeft mijn kaas gepikt?’ is een absolute aanrader. Favoriete restaurant(s) Je treft mij regelmatig aan in Grand Café Stayen. Verder geniet ik van de Chinese en Italiaanse keuken. Als er meer tijd is passeer ik graag bij Giovani Oosters (Vous lé vous). Wat is onmisbaar in jouw leven? Ik kan me geen leven voorstellen zonder vriend-

Diane Keymolen

Keymolen Coaching

personal coaching, communicatietraining, coachopleiding

Hasselt www.keymolencoaching.be


“Als er een wind van verandering blaast, bouwen sommigen schermen en anderen windmolens.� Nadia Jottard en Gregory Nijs


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Daar waar natuur en architectuur elkaar aanraken drukt Klaarchitectuur zijn stempel. Met een duidelijke lijn en een helder design dat binnen en buiten met elkaar verzoent, heeft Klaarchitectuur een duidelijk doel voor ogen: een gebouw perfect laten harmoniëren met de omgeving. Door helder, eerlijk en open te communiceren gaan we ook in onze relatie met klanten voor klaarheid tijdens de (ver)bouw(ing). Wij volgen uw droomproject nauwgezet op zodat u het zorgeloos in één klare lijn ziet ontluiken. Wat is de ambitie voor de toekomst? Onze ambitie is om de groei van het kantoor te bestendigen en tegelijk het werkplezier te blijven garanderen. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Wees niet bang van verandering, maar speel er op in. Zoals het spreekwoord zegt: als er een wind van verandering blaast, bouwen sommigen schermen en anderen windmolens.

Persoonlijk Hobby(’s) Reizen, lopen en genieten van elk moment. Dagelijkse gewoonte(s) Samen met ons gezin ontbijten. Culturele tip(s) Who moved my cheese? (Spencer Johnson) Wat is onmisbaar in jouw leven? Gezin en werk. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Het fantastische uitzicht op de Rode Dreef in Mechelen-Bovelingen. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Niemand. Om Conficius te citeren: geef me een baan die bij mij past en ik hoef nooit meer te werken.

Nadia Jottard Gregory Nijs

Klaarchitectuur architectuur Heers www.klaarchitectuur.be


“Luister naar de wensen van je klanten, zij kunnen je heel veel leren.� Werner Peeters


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Wij zijn een restaurant dat vorig jaar de weg van de bistronomie is ingeslagen: ontmantelde gastronomie, opgediend in een bistroambiance, wat minder ‘stijf’ dan gastronomie. Wij gaan resoluut voor een kwaliteitsvolle keuken in een karaktervol kader met een losse, correcte bediening en keuze voor ieders budget. Wat is de ambitie voor de toekomst? Op basis van onze keuze voor de bistronomiekeuken willen wij verder groeien met de zaak. Prijs/kwaliteit is hierbij zeer belangrijk. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Luister naar de wensen van je klanten, zij kunnen je heel veel leren.

Persoonlijk Hobby(’s) Reizen, voetbal (passief), motorrijden. Dagelijkse gewoonte(s) De dag beginnen met een lekkere kop koffie. Favoriete restaurant(s) Vivendum, Il fiore. Wat is onmisbaar in jouw leven? Familie. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met niemand, ik doe mijn job graag!

Werner Peeters

Le bouquet garni restaurant

Sint-Truiden 2 medewerkers www.lebouquetgarni.be


“Respect voor de ondernemerszin van de gebroeders Michiel en Manu Beers, de oprichters van Tomorrowland.� Kris Termonia


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Lijnrecht is een vrij jong advocatenkantoor, opgestart in 2008 in Tongeren. Sinds 2010 staan wij ook in Sint-Truiden kmo’s en particulieren bij in quasi alle facetten van het recht. Lijnrecht is dynamisch en bestaat uit een jong team van medewerkers. Binnen het kantoor wordt steeds in teamverband gezocht naar de meest geschikte oplossing voor een specifiek probleem. Ikzelf behartig voornamelijk de dossiers binnen de domeinen contractenrecht, handels- en vennootschapsrecht en arbeidsrecht. Wat is de ambitie voor de toekomst? Kwalitatieve dienstverlening blijven verlenen en uitgroeien tot een vaste waarde in het Limburgse ondernemingsleven. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Heb vertrouwen in jouw medewerkers en geef ze voldoende erkenning voor hun inbreng en inzet.

Persoonlijk Hobby(’s) Lopen, toneel, fietsen. Culturele tip(s) De film ‘Das Leben der Anderen’. Favoriete restaurant(s) Place Verte. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn echtgenote en kinderen. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Het Speelhof, omwille van de combinatie van rust en de speeltuin voor de kleinsten. Met wie zou je graag van job willen wisselen? De gebroeders Michiel en Manu Beers, de organisatoren van Tomorrowland. Een dance festival op zo’n korte termijn laten uitgroeien tot een belevenis op mondiaal niveau getuigt van een zeer sterke ondernemerszin, zeker in tijden waarin men overspoeld wordt door concurrerende initiatieven.

Kris Termonia

Lijnrecht

advocatenkantoor Sint-Truiden 21 medewerkers (in de kantoren in Sint-Truiden en Tongeren samen) www.lijnrecht.be


“Goede afspraken maken goede vrienden.” Peter Vandereyt


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Livinart helpt u het interieur van uw dromen te realiseren. We zijn een allround-interieurspecialist, actief sinds 1991. De focus ligt op schilderwerken en behang, maar ook totaalinrichting (verlichting, raamdecoratie, …) is mogelijk. Ik behoor tot de derde generatie van een renovatiefamilie, met een persoonlijke voorkeur voor het fijnere werk, de afwerking. Interieur is modegevoelig, net zoals kledij. Daarom breng ik graag kleur in mijn projecten, vanuit een artistiek en kunstzinnig oogpunt. Wat is de ambitie voor de toekomst? Om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends bezoek ik regelmatig beurzen, onlangs nog Maison & Objet in Parijs. Door samen te werken met andere ondernemers, zoals Arte of Robin & Gross, verhogen we onze slagkracht. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden blijven we de lat qua afwerking hoog leggen. Kwaliteit drijft immers altijd boven.

terugvallen op een gezond en gelukkig gezin blijft toch het allerbelangrijkste. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Wanneer ik in mijn tuin zit, met zicht op de natuur, denk ik soms dat ik in de Provence vertoef. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Steph Gross (Robin & Gross) en Patricia Robinne (Idearté). Met wie zou je graag van job willen wisselen? Als fan van RSC Anderlecht zou ik graag eens in de schoenen willen staan van onze trainer. Het is een hele uitdaging om al die vedetten in het gareel te houden en naar sportieve hoogtepunten te leiden.

Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Goede afspraken maken goede vrienden: correcte afspraken en een eerlijke prijs-kwaliteitsverhouding zijn het fundament voor een zorgeloze, langdurige klantenrelatie.

Persoonlijk Hobby(’s) Vroeger liep ik dagelijks 10 kilometer, tot een hardnekkige knieblessure roet in het eten gooide. Nu blijft de fysieke activiteit beperkt tot een tocht met de mountainbike. Daarnaast geniet ik van het leven door regelmatig te reizen en de benen onder tafel te schuiven. Dagelijkse gewoonte(s) Ik heb geen dagelijkse gewoonte, wel een maandelijkse. Elke eerste vrijdag van de maand komt onze ontbijtclub samen: met een 15-tal mensen spreken we af in ons Truiens stamcafé Balthazar om samen uitgebreid te ontbijten.

Peter Vandereyt

Favoriete restaurant(s) Culinair tafelen in de Magis in Tongeren, een snelle hap in de Winston in Sint-Truiden.

schilderwerken en interieur

Wat is onmisbaar in jouw leven? Zakelijk succes boeken is leuk, maar kunnen

Livinart

Sint-Truiden www.livinart.be


“Het alombekende maandagmorgengevoel heb ik nog niet beleefd.� Mireille Jacobs


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Bijna 25 geleden zette ik mijn eerste stappen als zelfstandig logopediste in het centrum van Sint-Truiden. Wat begon als eenmansbedrijf groeide geleidelijk uit tot een groepspraktijk: ons logopedisch centrum kan terugvallen op heel enthousiaste medewerkers die, elk vanuit hun eigen specialisatie, klaar staan voor de patiënten. Ikzelf behandel voornamelijk volwassenen met neurologische stoornissen en stemstoornissen en neem de administratie voor mijn rekening.

Tijdens de werkweek ben je altijd gekluisterd aan je bureau: dan doet het heel erg deugd om eens ‘niet weg te moeten’ en te genieten van je eigen groene omgeving. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Ik zou helemaal niet willen wisselen, ik doe mijn job na 24 jaar nog steeds met enthousiasme. Het alombekende maandagmorgengevoel heb ik nog niet beleefd.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Binnen de zorg is ‘uitbreiding’ niet meteen het belangrijkste objectief. De intentie is vooral te waken over de kwaliteit van de behandeling. Dat maken we waar door enerzijds voldoende tijd uit te trekken voor elke patiënt en ons anderzijds voortdurend bij te scholen. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Luister naar je medewerkers, sta open voor nieuwe ideeën. Wees correct en stipt. Met teamwork bereik je het meest.

Persoonlijk Hobby(’s) Eigenlijk rest er geen tijd voor hobby’s. Maar zo nu en dan knijp ik er toch heel even tussenuit: een citytrip is de ultieme ontspanning. Dagelijkse gewoonte(s) Werken van 8u30 tot 20u… en dan genieten van een heerlijk glas rode wijn! Culturele tip(s) Lezen doe ik enkel op vakantie. Om zeker te zijn dat bepaalde avonden ‘geblokkeerd’ blijven in de agenda neem ik elk jaar een abonnement in het Cultureel Centrum: zo kan ik geregeld genieten van cabaret, dans, muziek of stand-up comedy. Favoriete restaurant(s) De Fakkels in Sint-Truiden en de Goei Goesting in Hasselt. Wat is onmisbaar in jouw leven? Reizen en gezellig tafelen. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Mijn eigen tuin, vooral tijdens warme zomerdagen.

Mireille Jacobs

Logopedisch Centrum Mireille Jacobs

groepspraktijk logopedie

Sint-Truiden 5 medewerkers www.mireillejacobs.be


“Weet vanwaar je komt en waar je naartoe gaat.” Ernest Lux


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Transport Lux is een familiebedrijf dat in 1954 werd opgericht in Borgloon door mijn vader Jean Lux. Daarna trad ik in zijn voetsporen: al 30 jaar lang ben ik actief als zaakvoerder. Maar met een rijke historie ben je niks, het is de toekomst die telt. Wij spelen flexibiliteit, continuïteit en een correcte prijs-kwaliteitsverhouding als troefkaarten uit. Door partnerships op lange termijn aan te gaan met onze klanten bouwen we het bedrijf verder uit. Wat is de ambitie voor de toekomst? Transport Lux is op dit moment vooral actief in Frankrijk en de Benelux. In België blijft de omzet constant de laatste jaren. Gezien de exuberante loonkost in ons land zijn we, als we groei willen realiseren, haast gedwongen om onze activiteiten in het buitenland uit te breiden. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Weet vanwaar je komt en waar je naartoe gaat. Spring nooit verder dan je stok lang is.

Persoonlijk Hobby(’s) Reizen, actief lid van Rotary Borgloon, wandelen. Dagelijkse gewoonte(s) Als eerste de deur van het bedrijf open duwen en ze als laatste weer dicht trekken. Culturele tip(s) Kunst kan je soms nieuwe inzichten geven, de ogen openen. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Als ik binnen onze eigen sector kijk, zijn mannen als Leon Vangenechten en Jurgen Gobyn zeker collega-vervoerders waar ik een goede band mee heb. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Als dat praktisch mogelijk was, zou ik het bedrijf uit handen willen geven en een sabbatjaar nemen om te studeren. Maar enkel op voorwaarde dat ik het bedrijf na één jaar in exact dezelfde staat terug zou vinden, en ik vrees dat dat moeilijk wordt (lacht).

Ernest Lux

Transport Lux

(inter)nationaal transport en warehousing Borgloon 70-tal medewerkers in België www.transport-lux.be


“Mijn hobby is mijn werk.” Marcel Smeets


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Gerechtsdeurwaarderskantoor Smeets is een zeer toegankelijke, flexibele en zeer expeditieve juridische dienst met meer dan 25 jaar ervaring. Wij bekijken een dossier steeds vanuit twee invalshoeken: we leggen ons oor zowel bij de debiteur als bij de schuldeiser te luister. Met positief gevolg: meer dan 80% van de dossiers worden in een positieve en constructieve sfeer afgehandeld.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Mijn 80-jarige Antwerpse collega Marcel Briers, geboren in Brustem. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met niemand. Als ik toch moet kiezen, desnoods wel met een archivaris-documentalist: het lijkt me aangenaam om rustig en nauwgezet met heel veel wetenswaardigheden om te gaan.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Onze doelstelling is eenduidig: met een strenge maar rechtvaardige houding nog meer resultaten boeken in het voordeel van de schuldeisers. Dit vanuit onze rol als ‘echte’ authentieke gerechtsdeurwaarder: een integer tussenpersoon tussen justitie en de rechtsonderhorige. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? • Leer mekaar beter kennen en werk samen. • Bekom zoveel mogelijk informatie over uw klanten.

Persoonlijk Hobby(’s) Mijn werk is tevens mijn hobby. Regelmatig neem ik allerlei documentatie door, vooral van juridisch aard. Daarnaast ben ik een (passieve) sportliefhebber. Dagelijkse gewoonte(s) Nieuws volgen. Culturele tip(s) • Theater: Het rijkgevulde programma van Cultureel Centrum De Bogaard, Theater De Roxy en de Antwerpse theaters. • Boek: Jef Vermassen. • Muziek: Vlaamse kleinkunst. Favoriete restaurant(s) De Truiense restaurants De Fakkels, Aen de Kerck, Coco Pazzo en Le Greco. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn kantoor. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Het ‘squaarke’ aan de Prins Albertlaan-Toekomststraat straalt stijl en klasse uit.

Marcel Smeets Anneleen Smeets

Marcel Smeets Gerechtsdeurwaarderskantoor Sint-Truiden 9 medewerkers


“Afwerking is de kers op de taart.� Johan Mas


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Wij zijn een schilder- en decoratiebedrijf. Onder ‘schilderwerken’ verstaan we niet alleen het schilderwerk zelf, maar verder ook het plaatsen van vloeren, lijsten en behangpapier. Afwerking is de kers op de taart: ook de decoratie is bij ons in goede handen. Wij leveren en plaatsen overgordijnen, gordijnen en zonneweringen, maar ook Japanse panelen, vouwsystemen en luxaflex jaloezieën. In onze winkel vind je de betere merken verf, vloeren, lijm en behangpapier. Wat is de ambitie voor de toekomst? In 2010 heb ik de bloeiende zaak overgenomen die mijn ouders ooit opstartten. In de toekomst zal ik mij 100% inzetten om deze zaak verder uit te bouwen. Als zaakvoerder ga ik voor supertevreden klanten en werknemers die fier zijn op het werk dat zij afleveren.

Persoonlijk Hobby(’s) Als er nog tijd rest kruip ik op de fiets. Sinds dit jaar ben ik ook politiek actief. Als gemeenteraadslid doe ik mijn best om het vertrouwen van de kiezer waar te maken, steeds in het belang van de Truienaars. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn drie oogappels Rob, Lina en Elle en natuurlijk mijn echtgenote. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Door de jaren heen ben ik doorgegroeid in ons familiebedrijf. Ik voel me momenteel als een vis in het water als zaakvoerder, en voel me dus niet geroepen om van job te wisselen.

Johan Mas

Mas Decoratie

schilder- en decoratiewerken Sint-Truiden 7 medewerkers www.masdecoratie.be


“Durf investeren in goede rechterhanden.” Wout Van Impe


Zakelijk

de frequentie te laag om een favoriet te hebben.

Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Mercuri Urval is een HR-consultancy bedrijf met kantoren in 25 landen: geen enkele andere HRdienstverlener kan zo goed klanten helpen die internationaal willen groeien. Mercuri Urval is nog steeds in Zweedse familiale handen en bestaat al meer dan 45 jaar onder dezelfde naam. Wij zijn niet het bedrijf van de lange rapporten, wel van de pragmatiek: onze consultants hebben stuk voor stuk een managementverleden in de bedrijfswereld. Zelf ben ik actief als senior management consultant, lid van het managementteam van Mercuri Urval België en International Business Manager.

Wat is onmisbaar in jouw leven? Een grote tuin, de boerenbuiten, uitgelachen worden door mijn 4 kinderen.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Mercuri Urval wil (inter)nationaal één van de leidende HR-consultancy spelers zijn, dus ook in Limburg.

Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Mettekoven is met slechts 160 inwoners het mooiste dorp van Haspengouw. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Daniëlle Vanwesenbeeck (CEO Mastermail, in 2012 vrouwelijke ondernemer van het jaar). Met wie zou je graag van job willen wisselen? De directeur van het Regionaal Landschap Haspengouw, wegens de combinatie van management en natuur. Boomchirurg blijft echter mijn natte droom.

Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? • Reken uw managers af op de mate waarin zij erin slagen hun eigen teamleden naar een hoger niveau te tillen. De middelmatige people manager krijgt het moeilijk. • Selecteer nieuwe mensen niet zozeer op actuele kennis en prestaties in het verleden, maar wel op veranderingsgezindheid, zelfreflectie, mentale flexibiliteit, het vermogen om te kunnen met onzekerheid en onvoorspelbaarheid, energieniveau en drive. Dat worden de succesfactoren in de snel veranderende competitieve wereld. • Durf investeren in goede rechterhanden. Degelijke mensen zijn niet gratis, maar brengen geld op. Denk niet ‘wat kost me dat?’, maar ‘wat brengt mij dat op?’.

Persoonlijk Hobby(’s) Sport, onze oude pastorij van Mettekoven (bouwjaar 1852) renoveren, werken in de tuin, fysieke arbeid verrichten. Dagelijkse gewoonte(s) Wandeling in de tuin, kranten lezen, handenarbeid. Culturele tip(s) Als ik mijn kranten gelezen krijg, ben ik al tevreden. Favoriete restaurant(s) Met 4 kinderen en een full time werkende vrouw is

Wout Van Impe

Mercuri Urval

HR-consultancy (search & selection, assessments, board & executive, team development, veranderingsprojecten, coachings,...) Hasselt 45 medewerkers in België, 800 wereldwijd www.mercuriurval.com


“Geef de klant aan wanneer hij een antwoord mag verwachten.” Peter Dufaux


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Monard-D’Hulst is één van de grootste onafhankelijke advocatenkantoren in België, met vestigingen in Hasselt, Antwerpen, Brussel, Gent en Kortrijk. Het kantoor richt zich in de eerste plaats op ondernemingen en overheden. Elke vennoot is gespecialiseerd in één bepaalde materie. Zelf werk ik al meer dan 23 jaar rond arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht: ontslagen, herstructureringen, collectief ontslag, cao-onderhandelingen, werken met overlegorganen en vakorganisaties en begeleiding van sociale inspecties. Wat is de ambitie voor de toekomst? Mijn persoonlijke ambitie is de sector ‘sociaal recht’ van ons kantoor beter bekend te maken bij Limburgse ondernemers en overheden. De oplossing van een juridisch probleem moet niet noodzakelijk van een Brussels advocatenkantoor komen: bij Monard-D’Hulst staat een sterk team klaar om deze vragen sneller, even goed, aan een regionaal tarief en in een direct contact met een vennoot te behandelen. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? • Geef de klant aan wanneer hij een antwoord mag verwachten. • Denk proactief met de klant mee over de vragen en uitdagingen. • Besteed aandacht aan het uitbouwen en onderhouden van je persoonlijk netwerk.

Favoriete restaurant(s) Place Verte, De Zwaan en Italia Bar in Sint-Truiden. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn echtgenote Rosanna, omdat ze er steeds is om de kinderen op te vangen op de drukke ogenblikken dat ik verstek moet laten gaan. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Het bos van Nieuwenhoven, omdat je er eindeloos kan wandelen en lopen: drie rondjes over het kasteelpad rond Nieuwenhoven-bos en je kan er weer helemaal tegen aan. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Gerrit Kempeneers: kinesist – uithangbord van de hogeschool PXL - persoonlijke coach - de man die me voorbereidde op de Dodentocht van Bornem – medeliefhebber van een lekker bord en goed glas wijn. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met Lise Crabbé, de directrice van Wiric, een organisatie voor andersvaliden in Sint-Truiden. Het spreekt me aan om in de zorgsector te werken en om de leiding te nemen van een groep enthousiaste en dynamische personeelsleden.

Persoonlijk Hobby(’s) Lopen, reizen en een lekker glas wijn proeven. Dagelijkse gewoonte(s) Een rondje wandelen rond Nieuw Sint-Truiden met Lizzy, onze Engelse Springer Spaniel. En ja, even de website van het Belgisch Staatsblad overlopen. Culturele tip(s) In het boek ‘Reizen zonder John’ volgt de Nederlandse auteur Geert Mak – 50 jaar na datum - Nobelprijswinnaar John Steinbeck op zijn tocht doorheen de Verenigde Staten. Een absolute aanrader voor wie interesse heeft in de Amerikaanse cultuur.

Peter Dufaux

Monard-D’Hulst advocatenkantoor Hasselt 42 advocaten en 22 personeelsleden www.monard-dhulst.be


“Wij pleiten voor eenvoud: keep it simple!” Ruddi Truyens en An Van Vossole


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? MTS is een industriebouwer waar deskundigheid en klantvriendelijkheid hand in hand gaan. Samen met onze werknemers werken we zowel staal- als betonconstructies uit, die we vervolgens produceren en plaatsen. Door een open sfeer te scheppen bouwen we een goede relatie op met onze klanten. Wat is de ambitie voor de toekomst? Een gezond bedrijf blijven door te investeren in mensen en technieken. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Wij pleiten altijd voor eenvoud: keep it simple.

Persoonlijk Hobby(’s) Skiën. Dagelijkse gewoonte(s) ’s Middags samen eten. Favoriete restaurant(s) We hebben op heel wat plaatsen onze favoriete adresjes, of dat nu in Sint-Truiden of Hasselt is, dan wel aan de kust. Wat is onmisbaar in jouw leven? Ons gezin. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De Haspengouwse natuur, met de prachtige landschappen en vergezichten. Zoiets vind je in ons dichtbebouwde land niet vaak meer.

Ruddi Truyens An Van Vossole

MTS systems

industriebouw (staal en beton) Sint-Truiden 25 medewerkers www.mts-industriebouw.be


“Deel je goede maar ook je minder goede ervaringen.� Peter De Hen


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Ik heb het voorrecht van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken. Sinds de oprichting van Nivoo Vinum kreeg mijn voorliefde en passie voor wijn en culinaire geneugten een andere dimensie. Vanaf het prille begin hebben we ons gespecialiseerd in de verkoop van zogenaamde ‘Nieuwe Wereldwijnen’, met een uitgesproken voorliefde voor Zuid-Afrikaanse, Argentijnse en Chileense wijnen. Wat is de ambitie voor de toekomst? De uitdaging is duidelijk: de wereldmarkt blijven afspeuren om zo lekkere en verrassende wijnen met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding op de kop te kunnen tikken. Om het bedrijf uit te bouwen willen we ook verder investeren in een volwaardige webshop. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Deel je goede maar ook je minder goede ervaringen.

Persoonlijk Hobby(’s) Wijn (uiteraard), maar ook muziek, reizen, oldtimers en ‘doe-het-zelven’. Dagelijkse gewoonte(s) Kranten lezen, wijn proeven. Favoriete restaurant(s) Teveel om op te noemen. Wat is onmisbaar in jouw leven? Humor. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Berlingen. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Teveel om op te noemen.

Peter De Hen

Nivoo Vinum wijnhandel

Berlingen, een deelgemeente van Wellen 2 medewerkers www.nivoovinum.be


“Divide et impera.” Wim Vos


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Wij spelen twee troefkaarten uit: enerzijds zijn we dynamisch in ontwerp, anders blinken we uit door persoonlijke klantenbegeleiding voor en tijdens de realisatie van een bouwproject. Wat is de ambitie voor de toekomst? Kunnen doorgroeien in de markt waar we de laatste jaren prachtige projecten realiseerden. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Divide et impera.

Persoonlijk Hobby(’s) Motorrijden. Dagelijkse gewoonte(s) Tekenen. Culturele tip(s) Ik ben een fan van Rick De Leeuw, de Nederlandse schrijver, dichter, zanger, presentator en muziekproducer. Favoriete restaurant(s) O Beiro in Santiago de Compostela. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn vrouw en kinderen. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Het Dorpsplein in Gors-Opleeuw, voor de rust en harmonie.

Wim Vos

NU architectuur

ontwerpbureau woonprojecten Borgloon

www.nuarchitectuur.com


“Ik leef helemaal op wanneer ik de problemen van andere mensen kan oplossen.� Pascy Monette


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? In de omgeving van Sint-Truiden vind je bij wijze van spreken op elke hoek van de straat iemand die via baanverkoop eigen fruit of groenten aan de man brengt. Zo zijn ook wij ooit gestart: een 25-tal jaar geleden verkochten wij vooral zelfgekweekte paprika’s en tomaten, groenten die indertijd erg in trek waren. Vandaag zijn we uitgegroeid tot een horecagroothandel. Onze 10 bestelwagens leveren dagelijks knapperige groenten en kraakvers fruit aan horecazaken, rusthuizen, ziekenhuizen, … Wat is de ambitie voor de toekomst? Door enkel te doen wat ik graag doe is de zaak op korte termijn stevig gegroeid. We springen echter niet verder dan onze stok lang is. Ooit stonden we op 21 markten per week, 3 per dag dus. Dat luik hebben we afgebouwd, om terug te keren naar de basis. Tot hiertoe heb ik nooit vertegenwoordigers ingeschakeld: door mondaan-mond reclame slagen we er in een bloeiend bedrijf te blijven.

Favoriete restaurant(s) Ik heb 350 klanten in de horeca, dus in elke stad heb ik mijn favoriet. Ik apprecieer uiteenlopende eetgelegenheden, van het betere restaurant over brasserie en kebabzaak tot de frituur om de hoek. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn vriendin Carla komt uiteraard op de eerste plaats, zij is mijn linker- en rechterhand. Wij hebben zelf geen kinderen, maar brengen wel heel veel tijd door met Amber en Michiel, twee progeriapatiëntjes. De mensen die mij kennen weten ook dat mijn gsm en ikzelf onafscheidelijk zijn. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Ik ben verliefd op de Grote Markt van Sint-Truiden, dat is gewoon de mooiste plaats ter wereld. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Ik omring mij met heel wat mensen, vaak ouder dan mezelf, waar ik altijd terechtkan voor raad en advies.

Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Als je werk je hobby is, zal werken altijd een feest zijn. Ik sta graag zelf op de markt, ik leef helemaal op wanneer ik de problemen van andere mensen kan oplossen.

Persoonlijk Hobby(’s) Wij werken 7 dagen op 7, maar om de 14 dagen waai ik één dag uit aan zee. Een fietstocht of deugddoende wandeling helpt om je gedachten te ordenen. De stress vloeit helemaal weg uit je lichaam. Dagelijkse gewoonte(s) Ik volg elke dag de marktevolutie en pas de prijzen van onze groenten en fruit aan. Aardbeien, asperges, appels, … ik ken 90% van de prijzen uit het hoofd. Culturele tip(s) Even binnenstappen in een kunstgalerij, dat is echt genieten. Nochtans is mijn persoonlijke kunstcollectie echt niet zo groot, maar ik put er werkelijk inspiratie uit.

Pascy Monette

Pascy groenten & fruit

groothandel fruit en groenten Rummen

30 medewerkers www.pascy.be


“Ik besef meer en meer dat niets onmisbaar is.” Jos Pierard


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Sinds de oprichting in 1950 hanteren we steeds dezelfde basisfilosofie: kwaliteitsproducten leveren voor de professionele gebruiker, vakkundig advies geven en voldoende grote voorraden aanhouden. Onze leuze is dan ook: kwaliteit wint altijd. Mijn eigen rol is in de eerste plaats permanent aanwezig te zijn op de werkvloer, tussen mijn medewerkers te staan. Op die manier kan je heel kort op de bal spelen. Wat is de ambitie voor de toekomst? Een webshop openen waar de klant niet alleen kan bestellen maar tevens terecht kan voor technische info, het opvolgen van bestellingen en historieken. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Hou de slagkracht van jouw bedrijf op peil door in een vlakke structuur te werken, waar iedereen betrokken is en flexibel meedenkt. Een piramidale structuur werkt verstarrend.

Persoonlijk Hobby(’s) Zeilen op zee, fitness. Dagelijkse gewoonte(s) De dag afsluiten met een goed glas whisky. Favoriete restaurant(s) Er zijn er veel goede. Liefst bezoek ik een restaurant in de buurt, zodat we zonder zorgen van een goed glas wijn kunnen genieten. Wat is onmisbaar in jouw leven? Ik kom meer en meer tot de conclusie dat niets onmisbaar is. Door de jaren heen betrap ik me er op dat ik steeds meer begin te relativeren. De leeftijd, zeker? Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De Grote Markt, de brouwerij van Wilderen, het kasteel van Ordingen,‌ te veel om op te noemen. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Vrienden en zaken hou ik absoluut gescheiden.

Jos Pierard

Pierard ijzerwaren

handel in gereedschappen, ijzerwaren, beslag en bevestigingstechnieken Sint-Truiden 20 medewerkers www.pierard.be


“Ik zou de @hoc-leden willen oproepen om de krachten te bundelen. Door solidair te zijn en met één stem te spreken, kunnen we zaken op politiek niveau aankaarten.” Philippe Misotten


Zakelijk

Maar ik sta ook zelf graag achter het fornuis.

Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? PHM is een globaal actief bedrijf dat zich richt op mechanische verspaning. Het belangrijkste eindproduct? Schokdempers voor racewagens en -motoren. PHM ontwikkelt en produceert op Schurhovenveld ‘Close to perfection’, een eigen merk dat geassembleerd en verdeeld wordt via het Amerikaanse North Carolina (voor onder andere Nascar-wagens) of één van de Europese distributiecentra. Een groeisegment is anodizatie, een techniek warabij een corrosie-resistente laag over aluminium gelegd wordt.

Wat is onmisbaar in jouw leven? Verse lucht inademen wanneer ik ’s morgens opsta. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Domein Nieuwenhoven beschouw ik als mijn ‘tuin’, het ligt vlakbij mijn woning. Hoewel ik er bij wijze van spreken al 10.000 keer geweest ben, blijf ik het een mooie plek vinden.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Vandaag de dag is het al mooi als je op jouw elan kan verder gaan. Ik blijf positief en spreek bewust het woord ‘crisis’ nooit uit. Maar gezien de huidige loonkost is het natuurlijk moeilijk om te concurreren met het buitenland. Voor een internationaal actief bedrijf is het een ongelijke strijd. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Concentreer je op jouw zaak. Blijf optimistisch en werk alle dagen keihard, ondanks de moeilijke omstandigheden. Ik zou de @hoc-leden ook willen oproepen om de krachten te bundelen. Door solidair te zijn en met één stem te spreken kunnen we zaken op politiek niveau aankaarten.

Persoonlijk Hobby(’s) Met de motor rijden en zo vaak mogelijk lopen. Soms ook in wedstrijdverband: ik heb alle loopwedstrijden in Limburg afgeschuimd (bv. Dwars door Hasselt), af en toe meet ik mij zelfs met lopers in het buitenland.. Dagelijkse gewoonte(s) Door aan sport te doen en gezond te leven blijft je hoofd helder. Culturele tip(s) De film Het Vonnis, van Belgische makelij, slaagt er bijzonder goed in een intrigerend verhaal te brouwen rond een zwaarwichtig maatschappelijk thema. Favoriete restaurant(s) Ik eet graag rond de kerktoren van Sint-Truiden. Letterlijk dan, bijvoorbeeld in ’t Nieuwscafé.

Philippe Misotten

PHM Engineering mechanische verspaning

Sint-Truiden 17 medewerkers www.phmengineering.com


“Werknemers hebben het recht om te doen wat ze graag doen.� Mireille Vandevorst


Zakelijk

met de stralend blauwe lucht.

Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Pregis produceert een breed scala van verpakkingsproducten: van systemen, bubble folie, foam en ondervloeren tot vellen schuim. Grootste troef is ons trouw personeel: door jobrotatie en lange anciënniteit hebben zij heel wat kennis en ervaring opgebouwd. Een mooi gegeven bij Pregis is dat binnen het managementteam iedereen samenwerkt, vanuit een ongelooflijk wederzijds respect voor elkaar. In mijn functie kan ik helemaal mezelf zijn: mijn positieve instelling wend ik aan om collega’s te motiveren.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Voormalig HR-Manager van Sky Chefs, Efy Morren Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met een external sales accountmanager, omdat we dan via externe klanten een beeld krijgen van de service van Pregis. De samenwerking met de klanten is immers het fundament voor de toekomst.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Wij kiezen voor een positieve aanpak in peoplemanagement: onze werknemers moeten uitgroeien tot ambassadeurs, die onze firma enthousiast promoten. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Zorg dat je de kerntalenten en de intrinsieke motivatie van jouw medewerkers kent en werk samen een groeipad uit. Werknemers hebben het recht om te doen wat ze graag doen. Geef uw medewerkers de job van hun leven, zodat ze met volle goesting meewerken aan de verdere groei en uitbouw van jouw bedrijf.

Persoonlijk Hobby(’s) Tennis en koken. Dagelijkse gewoonte(s) Liefde geven aan en krijgen van man, kind en hond. Culturele tip(s) De oneman en- onewomanshows van onder andere Els De Schepper en Ann Nelissen. Favoriete restaurant(s) Coco Pazzo (Sint-Truiden) Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn gezin. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Helemaal achteraan, verdoken in domein Het Speelhof, ligt een open waterruimte. Het is er zo stil… Op een zonnige ochtend hoor je de vogeltjes fluiten en kan je genieten van het ultieme uitzicht: de nevel over de open vlakte in combinatie

Mireille Vandevorst

Pregis

verpakkingsproducten Hasselt 240 medewerkers in België

www.pregis.com


“Faith can move mountains.” John Schroyen


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Publikado importeert en verhandelt promotie- en relatiegeschenken. De combinatie van ondernemerszin, meer dan 25 jaar ervaring en een duidelijke visie maken van het Publikado van vandaag een dynamisch bedrijf. Wij onderscheiden ons door oog te hebben voor trends, kwaliteit en technologische evoluties. Wat is de ambitie voor de toekomst? Door verrassend en creatief uit de hoek te blijven komen willen wij de lijn van het verleden doortrekken. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Faith can move mountains.

Persoonlijk Hobby(’s) Wandelen, reizen, jagen. Culturele tip(s) Een intrigerende film, diepgravend boek of kleurrijke citytrip kunnen soms wonderen doen. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn gezin en familie, maar ook mijn honden. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Ik denk spontaan aan het middeleeuwse Kasteel van Hamal, een kasteel in Rutten dat dateert uit de 12de eeuw. Ook de natuurpracht van de Rode Dreef kan mij bekoren. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Silvio Seminck, mijn zakenpartner binnen Actton. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Niemand, nobody is perfect ď Š

John Schroyen Lily Schroyen-Bertrand

Publikado

promotie- en relatiegeschenken Sint-Truiden

4 medewerkers www.publikado.be


“Zij die denken zoals ze dachten, zullen doen wat ze deden en zullen krijgen wat ze kregen.� Peter Lantmeeters


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? PWM Group coacht zelfstandigen, vrije beroepers en bedrijfsleiders van KMO’s bij de opbouw, bescherming, overdracht en fiscaliteit van hun familiaal patrimonium. Wij ontwikkelden een geheel eigen concept waarmee we duidelijk het verschil maken ten opzichte van andere financiële raadgevers. Wat is de ambitie voor de toekomst? Uitgroeien tot dé regionale referentie binnen ons vakgebied. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Zij die denken zoals ze dachten, zullen doen wat ze deden en zullen krijgen wat ze kregen.

Persoonlijk Hobby(’s) Ik ben een actieve fietser en een passieve voetballiefhebber. Dagelijkse gewoonte(s) De ochtendstond heeft goud in de mond. Favoriete restaurant(s) Geen specifieke voorkeur, ik hou van afwisseling. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn kinderen, vrienden en hobby’s. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Genk biedt heelwat afwisseling: het groene van Domein Bokrijk, het culturele van C-mine, het sportieve van de Cristal Arena, ... Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Via onze klantendoelgroep onderhoud ik goede banden met heelwat zelfstandige ondernemers.

Peter Lantmeeters

PWM Group

financiële planner, onafhankelijk beleggings- en verzekeringsmakelaar en AXA bankagentschap Sint-Truiden

9 medewerkers www.pwmgroup.be


“Blijf bijleren en zorg voor een open geest.” Jos Martens


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? QPS staat voor een kwalitatieve en persoonlijke service op vlak van accountancy en fiscaliteit. Wij overstijgen het louter technische aspect, door ook te fungeren als klankbord voor onze klanten. Zelf ben ik 7 jaar actief als managing partner bij QPS. Tijdens deze periode is onze onderneming serieus gegroeid: sinds 2006 zijn we verdubbeld in omvang. Wat is de ambitie voor de toekomst? De organisatie verder uitbouwen, zowel op het niveau van partners als op het niveau van medewerkers. Naast de generalisten (partners en medewerkers met een brede boekhoudkundige kijk) zullen we ook een aantal specialisten aantrekken die zich specifiek toeleggen op één bepaalde materie. Op deze manier kunnen we evolueren in de richting van een multidisciplinair kantoor. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Blijf bijleren en zorg voor een open geest.

Persoonlijk Hobby(’s) Fietsen en tennis. Favoriete restaurant(s) La Botte, Da Pasquale,… Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn echtgenote Monica. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De Truiense deelgemeenten Zepperen en Kortenbos. Ik woon zelf in deze buurt en voel me er helemaal thuis. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Voor een antwoord op deze vraag verwijs ik graag naar mijn pagina op LinkedIn. Met wie zou je graag van job willen wisselen? James Dyson, vooral gekend als uitvinder van de filterloze stofzuiger (naast 130 andere beschermde uitvindingen). Iets bedenken is prachtig. Het dan ook nog kunnen produceren en commercialiseren moet een enorme voldoening geven.

Jos Martens

QPS

accountancy en fiscaliteit Hasselt en Genk

32 medewerkers www.qpsonline.be


“Het filosofisch aspect is belangrijk zowel in kleinschalige als grootschalige creaties.� Steph Gross


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Robin & Gross is een filosofisch ontwerpbureau. Wij ontwerpen, begeleiden en realiseren projecten in een open dialoog met de opdrachtgever. Het filosofisch aspect is belangrijk zowel in kleinschalige als grootschalige creaties: zo krijgt elk ontwerp een unieke identiteit. Wat is de ambitie voor de toekomst? Verder gaan op het ingeslagen pad. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Toon voor elk project 200% inzet.

Persoonlijk Hobby(’s) Van alles en nog wat ontwerpen. Daarnaast kan ik ook genieten van een streepje muziek. Dagelijkse gewoonte(s) De krant doornemen met een lekker geurende kop koffie in de hand. Culturele tip(s) • Boek: Het Goddelijke Brein (van Lionel Tiger en Michael McGuire). • Muziek: de cd Mantis van Erik Truffaz. Favoriete restaurant(s) De Fakkels, Aan de Kerck en ‘t Nieuwscafé. Wat is onmisbaar in jouw leven? Onze kinderen. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De Armenberg in Aalst: bij goed weer kan je van op deze plaats 5 à 6 kerktorens zien. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Erik Truffaz, een onnavolgbare muzikant die uitblinkt in het genre jazz. Steph Gross

Robin & Gross interieurarchitect Sint-Truiden www.robinandgross.com


“Doe elke dag iets dat de adrenaline doet stijgen.” Els Roosen


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Roosen Fashion verkoopt merkkleding in SintTruiden (dames en heren) en Tienen (heren en outlet store). Het bedrijf is indertijd opgericht door mijn grootmoeder. Vervolgens namen mijn ouders de fakkel over, in wiens voetsporen ik uiteindelijk ben getreden. We blijven een familiebedrijf waar een gemoedelijke sfeer heerst. Onze winkelbedienden zijn geen verkopers maar modeadviseurs: zij zoeken naar de stijl die bij jouw persoonlijkheid past. Door de groei van de winkel vertoef ik zelf veel in het buitenland om nieuwe stukken aan te kopen. Naast de klassiekere merken willen we de klanten ook geregeld verrassen met trendy items. Wat is de ambitie voor de toekomst? De mode is een boeiende sector waar elke 6 maanden nieuwe trends opduiken. Momenteel zijn er geen concrete uitbreidingsplannen, het is nu vooral belangrijk om de bestaande winkels verder uit te bouwen. Maar ons klantenbestand reikt ondertussen al tot ver buiten Limburg, zeg dus nooit nooit. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Wees altijd positief en energiek, dat straalt af op het personeel en de klanten. In een kledingzaak zijn statistieken en computerlijsten weliswaar heel nuttig, maar het contact met de klant en het personeel blijft belangrijk. Mijn persoonlijk motto luidt: doe elke dag iets dat de adrenaline doet stijgen.

Persoonlijk

Wat is onmisbaar in jouw leven? Ik heb een 12-jarige zoon die altijd leven in huis brengt. We hebben veel plezier samen: we gaan samen naar de film, wagen ons aan een duik in het zwembad, maken leuke reizen of gaan uit eten. Ook mijn ouders zou ik niet kunnen missen: zij steunen mij in alles wat ik doe. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De Grote Markt van Sint-Truiden. Ik hou van de stad, het geluid, de evenementen. Het gras is niet altijd groener aan de overkant. Ik herinner me nog levendig dat ik 3 dagen in een bus door de Australische ‘outback’ trok en onderweg alleen rode grond en boompjes tegenkwam. Wanneer je dan terugkomt in het midden van de bloesemperiode besef je pas hoe mooi het hier is. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Mijn lieve hartelijke vriendin Patricia Robinne (Idearté) ken ik al ettelijke jaren, zij is altijd welkom voor een babbel. Ook Sabine Buttafuoco (Soleiade) is een goede vriendin. Ooit lag haar winkel naast de mijne. We geraakten gelijktijdig zwanger en waagden ons vaak aan babytalk, nu tienertalk. We lopen mekaar ook wel eens tegen het lijf in Parijs, waar we s’ avonds filosoferen over de tendensen in mode en interieur. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Ik heb een opleiding ‘hotelmanagement’ gevolgd, dus zou het wel zien zitten om een groot bekend hotel zoals ‘The Ritz’ in Parijs te leiden. Ik kijk ook erg op naar Madonna: op een podium staan voor een groot publiek, dat moet een uniek gevoel zijn.

Hobby(’s) Ik loop graag, maar door een blessure beperk ik me momenteel tot steppen in de fitness of een avondlijke natuurwandeling met vriendinnen. Ideaal om wat bij te praten. Dagelijkse gewoonte(s) Een tas koffie ‘s morgens. Culturele tip(s) Ik lees heel graag boeken, in heel uiteenlopende genres. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het werk van Dan Brown, Dimitri Verhulst, Paulo Coelho, maar ook bv. een Aspe.

Els Roosen

Roosen Fashion verkoop van merkkleding Sint-Truiden 12 medewerkers www.roosenfashion.be


“Onze slagzin: deskundig en dichtbij.” Raphaël Lippens


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Het Sint-Trudo Ziekenhuis is een tweedelijnsziekenhuis dat zich de komende jaren vooral zal focussen op kwaliteit. Op deze manier krijgen de patiënten in onze regio de beste zorg tegen een correcte prijs. Vandaar ook onze slagzin: deskundig en dichtbij. Wat is de ambitie voor de toekomst? De toekomst van de zorgsector ligt in het uitbouwen van de samenwerking met andere zorgverstrekkers, in eerste instantie de huisartsen. Intern stellen wij een goede werksfeer voorop, zodat onze werknemers met plezier werken in ons ziekenhuis.

Persoonlijk Hobby(’s) In mijn vrije tijd zoek ik als jager samen met mijn dochter en enkele vrienden overal mooie plekjes op. Culturele tip(s) Ik kan genieten van mooie dingen zoals kunst, design, antiek, muziek … en vooral van de natuur. Wat is onmisbaar in jouw leven? Als echte ‘familieman’ geniet ik van het gezelschap van mijn gezin, familie en goede vrienden. Ik heb het geluk bijzondere mensen tot mijn vrienden te mogen rekenen. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Ik vertoef graag thuis, in het bijzonder in onze tuin.

Raphaël Lippens

Sint-Trudo Ziekenhuis Sint-Truiden ongeveer 1000 medewerkers, artsen inbegrepen www.sint-trudo.be


“Bekijk alles door een positieve bril en zorg in de moeilijkste situaties voor een oplossing.� Sabine Buttafuoco


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Als interieurzaak verkopen wij raamdecoratie, stoffen, behangpapier, meubelen, verlichting, tapijten, decoratie,… Kortom alles om jouw interieur aan te kleden. Onze stijl is tijdloos – landelijk. Wij zijn in 1993 kleinschalig gestart, maar verhuisden in 2006 naar een groter pand in de Breendonkstraat: in één klap een verdubbeling in oppervlakte. Onze interieurzaak is een (t)huis op zich. Je wandelt door een kant-en-klare woning, van bad- en slaapkamer tot kinder- en woonkamer. Elke ruimte heeft haar eigen karakter, maar samen is het een totaalconcept. Mijn man, moeder en één verkoopster zijn actief in het bedrijf: op deze manier garanderen we een persoonlijke aanpak. Wat is de ambitie voor de toekomst? Iedereen bij Soleiade werkt hard om verder te groeien. In de loop der jaren hebben wij al schitterende projecten mogen realiseren. De inrichting van panden in Knokke en Zuid-Frankrijk, maar ook enkele kasteeltjes, waren uitschieters. We lopen hier echter niet mee te koop. De komende jaren krijgen kunstenaars de kans hun werk tentoon te stellen in onze winkel, indien hun stijl in de lijn ligt van de onze natuurlijk. Verder zullen we workshops organiseren waar klanten leren hoe ze meer leven in huis kunnen brengen. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Luister naar jouw klanten, bekijk alles door een positieve bril en zorg in de moeilijkste situaties voor een oplossing. Je krijgt hiervoor het vertrouwen van jouw klant terug.

Favoriete restaurant(s) Ik hou van de pure mediterrane, zuiderse keuken. In Sint-Truiden weet ik de Italiaanse keuken van Coco Pazzo wel te appreciëren. Wat is onmisbaar in jouw leven? Familie, mijn twee schatten van dochters en mijn man zijn natuurlijk onmisbaar voor mij. Maar mijn vriendinnen zijn ook belangrijk. Af en toe met de vriendinnen samenkomen om eens goed bij te babbelen of gewoon om zot te doen. Het leven is al veel te kort om er niet van te genieten. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De uitgestrekte velden in mijn woonplaats Velm doen mij denken aan Toscane. Het mooist zijn ze tijdens de wisseling van de seizoenen. Vooral in de herfst, wanneer het kleurenpallet adembenemend is. Maar ook in de lente, wanneer alles lekker naar de bloesem ruikt. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Els Roosen: Els haar zoontje en mijn jongste dochter zijn ook goed bevriend. Met ons vieren kunnen we samen leuke dingen doen. Patricia Robinne van Idearté is mijn knuffelvriendin! Wij kunnen samen van een goede gemeende knuffel genieten. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Dat is een moeilijke vraag… Interieur is mijn passie, maar ik hou ook van kunst en geschiedenis. Als kind droomde ik er altijd van om archeoloog te worden.

Persoonlijk Hobby(’s) Joggen met mijn hond en lange wandelingen maken met mijn vriendinnen. Ik hou ervan om in de buitenlucht, de natuur, te vertoeven. Culturele tip(s) Parijs is een stad die mij nooit verveelt, ik ga er verschillende keren per jaar naar toe en iedere keer opnieuw geniet ik van de prachtige gebouwen en architectuur. Dagelijkse gewoonte(s) Ik ben geen gewoontedier, maar als ik ‘s morgens een douche neem sluit ik deze altijd af met ijskoud water. Daar kikker ik helemaal van op, dan ben ik echt klaar om mijn dag te beginnen.

Sabine Buttafuoco

Soleiade

interieurinrichting Sint-Truiden 3 medewerkers www.soleiade.be


“Stayen zal ongetwijfeld uitgroeien tot het modernste stadion van België.” Peter Onkelinx


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Stayen is de parel van Haspengouw. In het vernieuwde stadion wordt al 90 jaar gevoetbald. Het is dus een plek met een rijke historie, waar veel emotie aan kleeft. De bekendste klant van Stayen is uiteraard STVV: zowel de trainingen als de wedstrijden brengen veel volk op de been. Als site manager sta ik in voor de dagelijkse werking van het horecagebeuren. Ook op wedstrijddagen zorgen wij voor een smakelijke en gezellige omkadering. Ik verzorg tevens de externe communicatie. Op termijn, zodra de winkelruimte ingevuld is, is het ook de bedoeling gezamenlijke initiatieven op te zetten met deze winkeluitbaters.

Wat is onmisbaar in jouw leven? Het klinkt misschien cliché, maar ik heb een sterke, onmisbare vrouw achter mij staan. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Eerlijk duurt het langst, that’s the spirit. Op basis van deze ingesteldheid maak je ook zakelijke vrienden. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Ik heb op dit moment een job vol uitdagingen. Hierdoor is er niets dat me doet dromen van een andere job.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Stayen zal op termijn een groot aantal mensen tewerkstellen wegens het multifunctionele karakter van de site. Op Stayen zal er altijd wat te beleven zijn, ook op momenten dat er geen voetbal gespeeld wordt. De nieuwe grote feestzaal, de vergaderruimtes en het wellnesscentrum bieden unieke mogelijkheden voor bedrijven, groepen of occasionele bezoekers. Stayen zal op deze manier ongetwijfeld uitgroeien tot het modernste stadion van België. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Als het buikgevoel je al een paar keer gelijk heeft gegeven in bepaalde situaties, dan is het best dat je het altijd volgt.

Persoonlijk Hobby(’s) Voetballen en tennissen. Dagelijkse gewoonte(s) Trends binnen de eventsector opvolgen. Culturele tip(s) Het culturele gehalte van Sint-Truiden is hoger dan je denkt: pik zeker eens een voorstelling mee in de Roxy of blader eens door het rijkgevulde programmaboekje van Cultureel Centrum De Bogaard. Favoriete restaurant(s) Grand Café Stayen uiteraard (lacht).

Peter Onkelinx

Stayen

stadion STVV, hotel & businesscentrum, verhuur zalen, uitgebreide winkelmogelijkheden Sint-Truiden 50 medewerkers www.stayen.com


“Wij streven ernaar om in de toekomst het bedrijf gezond te houden, zodat de volgende generatie een mooi bedrijf in handen krijgt.� Luc Stevens


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Stevens Houttechniek, dat in 2014 haar 20-jarig bestaan viert, produceert en plaatst houten trappen en binnendeuren. Al onze producten worden op maat gemaakt in een modern atelier door een team van bekwame vakmensen. De plaatsing gebeurt door onze eigen plaatsers, die binnenshuis zijn opgeleid. Ons familiebedrijf is een cocktail van ervaring en jeugd: de ideale combinatie dus. Wat is de ambitie voor de toekomst? Enkele jaren geleden hebben wij onze onderneming uitgebreid, naar aanleiding van de verhuis van Borgloon naar Sint-Truiden. In de toekomst streven we ernaar het bedrijf gezond te houden, zodat de volgende generatie een mooi bedrijf in handen krijgt. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Een goede communicatie tussen werkgever en werknemer is enorm belangrijk.

Persoonlijk Hobby(’s) Wandelen. Dagelijkse gewoonte(s) Opstaan, werken, nog meer werken en slapen... Favoriete restaurant(s) Mondevino te Borgloon. Wat is onmisbaar in jouw leven? Familie. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Mijn thuis. Luc Stevens

Stevens Houttechniek

fabricatie van houten trappen en binnendeuren Sint-Truiden

24 medewerkers www.stevenshouttechniek.be


“Strikt time management geeft je de tijd om conceptueel te denken.� Christel Van Dessel


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? t-groep bestaat twee afdelingen. Enerzijds heb je t-interim, dat opereert onder de slagzin ‘exclusief voor iedereen’, anderzijds is er Ascento, dat hoge toppen scheert in HR-consulting. Onze sterkte schuilt in de ervaring en gedrevenheid van onze consultants, die zich sterk verbonden voelen met de organisatie. t-groep draagt ook het sociaalethische hoog in het vaandel. Persoonlijk ben ik actief als branche manager/office manager. Een job met een ruime mate van zelfstandigheid waar ik mijn kennis als marketeer (aangevuld met een talenopleiding en people management) naar hartenlust kan uitspelen. Wat is de ambitie voor de toekomst? Op kantoorniveau streven we naar voortdurende vernieuwing in deze snel veranderende maatschappij. De sleutel tot succes is blijvend aandacht schenken aan dienstverlening, anticiperen op trends en een duurzame klantenrelatie opbouwen als evenwaardige partners. Persoonlijk zie ik mezelf eventueel doorstoten naar de positie van district manager, maar het zou ook kunnen dat ik me meer oriënteer richting HR consultancy (Ascento).

Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De mooie, levendige Grote Markt van SintTruiden of de rustige parken en fietsroutes. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Uit @hoc vloeien zowel professionele als vriendschappelijke contacten voort. Bij t-interim is Luc Motmans (accountmanager logistiek) mijn toeverlaat voor alle belangrijke dingen in het leven. Ook met collega’s Nancy Bollen en Heidi Caekebeke versta ik me erg goed. Tenslotte heb ik nog steeds contact met Patricia Stas, ex-collega en huidig HR manager bij Evapco Europe bvba. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Een politica in wiens ideeën ik me kan vinden. • Werken voor Artsen Zonder Grenzen, zodat je iets wezenlijks kan doen voor mensen in nood. • Als ik kon schrijven, een schrijver, en als ik beter kon zingen, zangeres. Ik krijg kippenvel van mensen die engelengezang voortbrengen. • In een avontuurlijke bui: journalist in het buitenland. •

Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? • In een snel veranderende competitieve markt vind je door strikt time management nog de tijd om conceptueel te denken. • Blijf collega’s motiveren en aanzetten tot creatief meedenken (people management).

Persoonlijk Hobby(’s) Uitgaan in trendy places, leuke city trips, zumba, aquagym, socializen met vrienden. Dagelijkse gewoonte(s) Werken, wandelen met de hond en quality time doorbrengen met mijn kind.

Christel Van Dessel

Favoriete restaurant(s) De Italiaanse keuken, het Aziatisch restaurant Lucy Chang, ‘t Nieuwscafé.

HR in het algemeen, interim in het bijzonder

Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn zoon Maxime en mijn kennissenkring zijn mij het meest dierbaar. Ik vrees dat tegenwoordig ook een gsm, laptop en auto onmisbaar zijn.

t-interim

kantoor in Sint-Truiden, hoofdzetel in Mechelen www.t-groep.be www.opzoeknaartalent.be


“Gericht zoeken, selecteren en doorsturen zijn onze voornaamste troeven.” Céline Meyers


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Tobasco is een jong, innovatief, flexibel en creatief bedrijf. Onze initiatieven zijn vaak verrassend, soms confronterend, met een vleugje humor maar altijd waakzaam en met de beste kwaliteitszorg. Tobasco streeft ernaar een solide en betrouwbare partner te zijn in uitzendarbeid. Wij doen dit op een originele, ethische en kwaliteitsvolle manier. Gericht zoeken, selecteren en doorsturen zijn onze voornaamste troeven. Je kan bij ons terecht voor uitzendwerk en payrollen van uw eigen medewerkers en studenten.

Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Als natuurmens geniet ik van de stilte in het natuurreservaat Zammelen, een indrukwekkend stukje natuur in de vallei van de Mombeek. Vanuit het pittoreske dorpje Zammelen vertrekken verschillende landschapswandelingen die vooral in de bloesemperiode indrukwekkend zijn.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Tobasco is in 2006 opgericht door enkele Limburgse ondernemers. Momenteel staan Koen Janssen, Louis Kemps, Karin Van De Velde en Luc Lormans aan het hoofd van deze groeiende onderneming. Tobasco startte met een kantoor in Hasselt. Door de jaren heen is ons kantorennetwerk uitgebreid met vestigingen in Luik, Namen en Geel. Sinds vorig jaar hebben we ook een filiaal in Sint-Truiden en Diest.

Persoonlijk Hobby(’s) Ik heb van thuis uit een passie voor muziek meegekregen. Van kindsbeen af volgde ik muziekschool en speelde ik in een harmonie. De jaarlijkse buitenlandse reizen met het jeugdorkest zullen altijd een mooie jeugdherinneringen blijven. Mijn muzieksmaak is heel breed, gaande van hippe festivals tot klassieke concerten. Culturele tip(s) Toots Thielemans is een aanrader voor iedereen die van muziek houdt. Zijn concert ter ere van zijn 90ste verjaardag was een echt kippenvelmoment. Je hoort zijn passie voor muziek in elke noot. Favoriete restaurant(s) ‘De Wimmer’ in Wimmertingen. Dit restaurant is voor mij synoniem voor eerlijke, verse en betaalbare kost dichtbij huis. Wat is onmisbaar in jouw leven? Het klinkt misschien erg cliché maar voor mij zijn familie en vrienden onmisbaar: lekker ravotten met mijn nichtje en petekindje, een glaasje wijn met de vriendinnen, raad vragen aan mijn ouders, … wat kan een mens nog meer wensen?

Céline Meyers

Tobasco

uitzendbureau Sint-Truiden

19 medewerkers www.tobasco.be


“Loop nooit op de zaken vooruit.” Tom Raepers

TORATRACK VERKOOP, VERHUUR EN SERVICE VAN

GRONDVERZETMACHINES


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? In januari 2000 is Toratrack afgescheiden van familiebedrijf Raepers vorkheftrucks. Dit betekende meteen de start van een 3de generatie, actief in de sector goederenbehandeling en grondverzetmachines (verkoop, verhuur en onderhoud). Als zaakvoerder van de onderneming streef ik dagelijks, samen met mijn vrouwtje Ingrid én omringd door een team van 14 vaste medewerkers, naar een steeds betere, innovatieve en dynamische organisatie.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Dirk Morren (Morren Motor) en Marc Gielen (Topcold). Met wie zou je graag van job willen wisselen? Met niemand, ik doe mijn job heel graag. Het is mijn werk, mijn hobby, mijn sport.

Wat is de ambitie voor de toekomst? Als invoerder van de Avant-miniladers (made in Finland) voor België en Nederland streven wij een verdere expansie van het netwerk na, maar tegelijk houden we de voeten stevig op de grond. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Loop nooit op de zaken vooruit.

Persoonlijk Hobby(’s) Oldtimers, film, genieten van lekker eten en goed gezelschap. Dagelijkse gewoonte(s) De dag starten met een goed tasje koffie, nooit vertrekken zonder mensen rondom mij te groeten. Culturele tip(s) • Regelmatig een citytripje, met Rome als favoriete bestemming. • Boek: Het boek der Vaders van Miklós Vámos. • Muziek: alle muziekgenres behalve schlagers. • Film: Warhorse. Favoriete restaurant(s) De Italiaanse en Griekse keuken kan mij bekoren. De Oesterput in Blankenberge zit zeker in mijn top 5. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn gezin inclusief onze viervoeter Githa. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Mijn eigen tuin, hier heb ik alles wat Haspengouw te bieden heeft.

Tom Raepers

Toratrack

grondverzetmachines Sint-Truiden 14 medewerkers www.toratrack.be www.avantbenelux.be


“Stel geen 20 doelstellingen per vergadering, maar beperk je tot 3 haalbare objectieven� Bart Van De Sompel


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? In 2001 realiseerde ik mijn droom: samen met mijn vennoot Frank Verjans deelde ik doopsuiker uit naar aanleiding van de oprichting van TRIUS. Aanvankelijk richtten wij ons enkel op ICTprojecten. Na de overname van Officeplus & Veldeman en de oprichting van TRIUS BCS is ons aanbod gegroeid tot ICT, office supplies, printers, copiers, telefooncentrales en camerabewaking. Onze nieuwe slogan luidt dan ook: empower your business met TRIUS. Wat is de ambitie voor de toekomst? Wij willen het nieuwe kantoor in Genk laten uitgroeien tot dé business-to-business referentie in Limburg voor de merken HP, Brother en Ricoh. Daarnaast is het de bedoeling onze afzetmarkt uit te breiden, in eerste instantie richting VlaamsBrabant en de Kempen. Een derde ambitie is ons te ontpoppen als een partner die meedenkt met de klant en een correct gamma aanbiedt van break/fix, managed services & cloud. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Onderneem correct en met passie. Stel geen 20 doelstellingen per vergadering, maar beperk je tot 3 haalbare objectieven die ook uitgevoerd en opgevolgd worden.

Persoonlijk Hobby(’s) Genieten, skiën, reizen. Dagelijkse gewoonte(s) ’s Morgens een smakelijke boterham met choco, speculoos en koffie in het gezelschap van mijn dochter. Favoriete restaurant(s) L’Angelo Rosso, Herestraat 2, Sint-Joris Hoeve. Wat is onmisbaar in jouw leven? Een leuke thuis. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Een gezellig terrasje bij goed weer.

Bart Van De Sompel

TRIUS

ICT - office supplies - telecom

Genk 30 medewerkers www.trius.be


“Weet vooral wat je niet aankunt, al de rest kan je wel aan.” Jan en Luc Withofs


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? ’t Veilinghuis is een typisch familiebedrijf, waar de klant koning is. Onze sterktes zijn onze ruime parking, de goede bereikbaarheid en de juiste verhouding prijs/kwaliteit. We zijn fier Truienaar te zijn: daarom werken we zoveel mogelijk met Haspengouws fruit, streekgerechten en lokale bieren en steunen we de initiatieven van Trud’or. Zelf werk ik al 32 jaar feesten uit naar ieders wens. Mijn zoon Jan zit mee in de zaak, de familietraditie wordt dus voortgezet. Ik stoom hem momenteel klaar om binnenkort de fakkel over te nemen. Wat is de ambitie voor de toekomst? Dat tevreden klanten terugkeren: het doet plezier wanneer gasten die bij ons hun communie gevierd hebben later terugkomen voor hun trouwfeest of babyborrel. Medio september opende onze nieuwe brasserie de deuren, deze nieuwe zaak willen we op de kaart zetten in de streek. Verder gaan we nog meer ruchtbaarheid geven aan de mogelijkheden van de feestzaal en het feesten op locatie (aan huis of in bedrijven).

Wat is onmisbaar in jouw leven? Luc: Mijn 2 prachtige zonen, ouders en familie. Jan: Familie en vrienden. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Luc: Wanneer ik vanuit mijn appartement uitkijk op de torens van de stad kom ik echt tot rust. Jan: De Brouwerij van Wilderen. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Luc: Dat is een moeilijke vraag, maar als ik er enkele mag opnoemen: Dirk Vanstapel, Pascy Monette en Pascal Vossius. Jan: Ik ben nog vrij nieuw in de horeca-business, maar twijfel er niet aan dat ik nog veel interessante mensen zal leren kennen. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Luc: Met niemand… Ik heb de mooiste job ter wereld, want ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Jan: Met mijn vader Luc (lacht).

Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Wees eerlijk met jezelf: geef eerlijke producten voor een eerlijke prijs. Wat je zelf niet wil, doe dat ook niet met iemand anders (klant, collega,…). Weet vooral wat je niet aankunt, al de rest kan je wel aan.

Persoonlijk Hobby(’s) Luc: Lekker eten en drinken, een voetbalwedstrijd in het buitenland bijwonen. Jan: Lekker eten en drinken, minivoetbal, Brustem Kermis. Dagelijkse gewoonte(s) Luc: De krant lezen en naar het nieuws kijken. Jan: Een Duveltje na een dag hard werken. Culturele tip(s) Luc: Muziek van de jaren ‘80 en ‘90. Jan: De boekenreeks Game of Thrones. Favoriete restaurant(s) Luc: Vroeger Clos St. Denis, nu vooral De Fakkels in St-Truiden (maar ook nog zovele andere). Jan: L’Angelo Rosso, ‘t Lelijke Eendje.

Luc Withofs Jan Withofs

’t Veilinghuis

brasserie, feestzaal, catering, feesten op verplaatsing Sint-Truiden

10 vaste en 20 occasionele medewerkers www.hetveilinghuis.be


“Ik sta bij het krieken van de dag op, zodat ik de krant gelezen heb voor het werk.� Willy Cornitensis


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Groep Schoofs, meer dan 30 jaar geleden opgericht door Frans Schoofs, biedt verzekeringen aan voor particulieren, zelfstandigen en ondernemingen. Wij zijn een kantoor met stevige wortels: op die manier kunnen we onze klanten een zorgeloze toekomst en financiële zekerheid bieden. Wat is de ambitie voor de toekomst? Door samen te werken met externe partners en een doorgedreven specialisatie door te voeren willen wij groei realiseren. Dit mag echter niet ten koste gaan van onze service: we willen de afstand tot onze klanten zo kort mogelijk houden. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Stel je in de plaats van de klant en behandel hem of haar zoals je zelf zou behandeld willen worden.

Persoonlijk Hobby(’s) Wandelen, fietsen en reizen. Dagelijkse gewoonte(s) Ik sta bij het krieken van de dag op, rond 6 uur, zodat ik de krant gelezen heb voordat ik op kantoor kom. Favoriete restaurant(s) Haspengouw kan bogen op een grote culinaire rijkdom, maar het is moeilijk hier één favoriet uit te pikken. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn familie, in het bijzonder de kleinkinderen. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? De Neogotische kapel in Wellen, die tegenwoordig een multifunctionele culturele bestemming gekregen heeft. Willy Cornitensis

Verzekeringen F. Schoofs Sint-Truiden – Hasselt - Wellen 23 medewerkers www.groepschoofs.be


“Zorg ervoor dat je personeel tevreden blijft: zij zijn immers de basis van jouw bedrijf.” Jo Vanaken


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Ons bedrijf werkt voor honderd procent in onderaanneming voor Infrax. Wij beheren de aansluitingen van elektriciteit en kabel-TV in de regio Alken, Borgloon, Bilzen, Gingelom, Heers, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, SintTruiden, Tongeren en Wellen.

Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Onze collega’s van Infrax waar we dagelijks mee samenwerken. Met wie zou je graag van job willen wisselen? De Italiaan Valentino Rossi, één van de succesvolste motorcoureurs aller tijden.

Wat is de ambitie voor de toekomst? We willen in eerste instantie doorgaan op dit elan. In de toekomst breiden we onze activiteiten uit door ook gasaansluitingen in ons dienstenpakket op te nemen. Een logische stap, want als je stroom en gas in één keer aansluit kan er serieus bespaard worden: er moet maar één keer een gat gegraven worden, zodat de hele procedure een pak efficiënter verloopt. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Zorg ervoor dat je personeel tevreden blijft: zij zijn immers de basis van jouw bedrijf.

Persoonlijk Hobby(’s) Enerzijds nieuwe knooppunten op het Limburgse fietsroutenetwerk verkennen, anderzijds om de 14 dagen een toertje maken met de Vespa, samen met onze vrienden van de Hasseltse club Squadra Veloce. Dagelijkse gewoonte(s) Eten (lacht). Culturele tip(s) Ik ben een echte cinefiel. Vooral de genres horror, comedy en actie kunnen mij bekoren. Favoriete restaurant(s) Een bezoek aan het Griekse restaurant Le Greco (Sint-Truiden) of mosselrestaurant Konings (Tongeren) is een aanrader, maar ik kan evengoed genieten van de dagelijkse kost thuis. Wat is onmisbaar in jouw leven? In de huidige maatschappij lijkt een auto me onmisbaar. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Ik woon in Hoepertingen, maar het meest romantische plekje dat ik ken is ‘reading between the lines’, een kunstzinnige doorzichtige kerk in Grootloon.

Jo Vanaken

VANAKEN

algemene elektriciteitswerken Sint-Truiden 6 medewerkers


“Altijd te vroeg opstaan en te laat gaan slapen is een dagelijkse gewoonte.” Sven Vranken


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Vranken LED is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van waterdichte, full color LED displays op maat. U kan bij ons terecht voor advies, verkoop, installatie en service van uw LED screen. Daarnaast leveren we LED verlichting voor professionals en bedrijven, en LED apothekerskruisen. Met LED verlichting bespaar je tot 80% op je energiefactuur: een LED display is dus het uithangbord van elke slimme ondernemer. Wat is de ambitie voor de toekomst? De intentie is om ons assortiment uit te breiden op verschillende markten, met de focus op verbetering en de hoogste kwaliteit. Daarnaast willen we blijvend bijdragen aan een groenere leefwereld. Daarom kiezen we voor LED-producten met een ‘groen energie’ label, wat betekent dat ze aanzienlijk minder energie verbruiken en geen schadelijke stoffen bevatten. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Durf uitdagingen aan te gaan en streef naar perfectie. Voor elk probleem is er een oplossing.

Persoonlijk Hobby(’s) Mountainbiken. Dagelijkse gewoonte(s) Te vroeg opstaan en te laat gaan slapen. Favoriete restaurant(s) Te veel om op te noemen. Wat is onmisbaar in jouw leven? Mijn vrouw en onze kinderen zijn de zonnetjes in mijn leven. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? In het heuvelachtige landschap rondom Borgloon bevinden zich enkele prachtige, uitgestrekte vergezichten. Een aanrader voor een wandeling, picknick of een romantische zonsondergang.

Sven Vranken

Vranken LED

LED engineering en verkoop van LED video screens en LED verlichting

Nieuwerkerken 1 medewerker www.vrankenled.com


“Just do it.” Pascal Wintmolders


Zakelijk Hoe zou je jezelf en jouw bedrijf typeren? Ons familiebedrijf, dat al 60 jaar bestaat, werd indertijd gestart door mijn opa Benoit in hartje Wellen. 20 jaar later trad mijn vader Etienne in zijn voetsporen, door de rol als bedrijfsleider over te nemen. Sinds een 10-tal jaar sta ikzelf aan het roer: ik sta in voor de administratie, facturatie en verkoop. Eén zaak loopt al die jaren als een rode draad door ons bedrijf: klantentevredenheid staat centraal. Wat is de ambitie voor de toekomst? Als ondernemer streef ik naar uitbreiding. Anderzijds is het opzet geleidelijk mijn taken te delegeren aan mijn twee zonen, zodat zij binnen een jaar of 10 in staat zijn het bedrijf over te nemen. Welke managementtip zou je willen delen met collega-ondernemers? Just do it: niet zeveren, doen.

Persoonlijk Hobby(’s) Skiën, reizen, lekker eten, F1, … Dagelijkse gewoonte(s) Vroeg opstaan en hard werken. Culturele tip(s) Culturele citytrips maken naar wereldsteden als New York, Rome, … Favoriete restaurant(s) De Fakkels in Sint-Truiden. Wat is onmisbaar in jouw leven? Familie en vrienden. Wat is de mooiste plaats in jouw gemeente? Nieuwenhoven, omdat je er heerlijk kan relaxen in de natuur. Welke collega-ondernemer(s) mag je een vriend(in) noemen? Gert Stessens, Luc Stevens, Ruddi Truyens, Wim Ulrix en Erik Nelissen. Met wie zou je graag van job willen wisselen? Snelheid is een passie: ik zou dus ontzettend graag een dag Formule 1-piloot willen zijn.

Pascal Wintmolders

Wintmolders ELP

verkoop en herstelling van land- en tuinbouwmachines Sint-Truiden

5 medewerkers www.wintmolders.be


regio @hoc 99.401 inwoners (bron: Wikipedia)

Nieuwerkerken 6.691 inwoners

Alken 11.315 inwoners Kortessem 8.400 inwoners Wellen 7.405 inwoners

Sint-Truiden 39.747 inwoners Borgloon 10.495 inwoners

Heers 7.103 inwoners Gingelom 8.245 inwoners


contact @hoc steden en GEMEENTEn Sint-Truiden Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden, 011/701414, www.sint-truiden.be Burgemeester: Veerle Heeren, burgemeester@sint-truiden.be Schepen economie: Pascal Vossius, info@pascalvossius.be Nieuwerkerken Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken, 011/480360, www.nieuwerkerken.be Burgemeester: Benny Bamps, burgemeester@nieuwerkerken.be Schepen economie: Brenda Berden, brenda.berden@nieuwerkerken.be Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom, 011/881031, www.gingelom.be Burgemeester: Charly Moyaerts, charly.moyaerts@gingelom.be Schepen economie: Patrick Lismont, patrick.lismont@gingelom.be Wellen Dorpsplein 12, 3830 Wellen, 012/670700, www.wellen.be Burgemeester: Els Robeyns, elsrobeyns@wellen.be Schepen economie: Kristien Treunen, kristientreunen@wellen.be Borgloon Speelhof 10, 3840 Borgloon, 012/673673, www.borgloon.be Burgemeester en schepen economie: Danny Deneuker, danny.deneuker@borgloon.be Heers Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers, 011/480101, www.heers.be Burgemeester: Kristof Pirard, kristof.pirard@heers.be Schepen economie: Jan Leus, jan.leus@heers.be Kortessem Kerkplein 11, 3720 Kortessem, 011/379140, www.kortessem.be Burgemeester: Tom Thijsen, tom.thijsen@kortessem.be Schepen economie: Luc Dullaers, luc.dullaers@kortessem.be alken Hoogdorpstraat 38, 3570 Alken, 011/599959, www.alken.be Burgemeester: Marc Penxten, marx.penxten@alken.be Schepen economie: Filip Vanvinckenroye, filip.vanvinckenroye@alken.be


@hoc info Secretariaat: Tobias Verbruggen tobias.verbruggen@voka.be info@athoc.be GSM 0485-55 58 20 Tel. 011-56 02 00 Voorzitter: Patricia Robinne patricia@athoc.be GSM 0499-03 20 66 www.athoc.be


Haspengouw (Frans: Hesbaye) is een landstreek die zich uitspreidt over de Belgische provincies Limburg, Luik, Namen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Deze regio wordt gekenmerkt door een glooiend landschap van zeer vruchtbare gronden.

Abeelding van een persoon, levensschets, beeld, een artistieke voorstelling van een persoon of een groep, persoonsbeschrijving, een uitdrukking, een type, een stijl.

Een bedrijf of actie in werking stellen, ergens aan beginnen, aanpakken, aanvaarden, op zich nemen, actief zijn, aandurven, beproeven, wagen, uitvoeren.

Aard, denkwijze, inborst, natuur, pit, gedreven, zelfzeker.

Athoc 20131030 online  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you