Page 1

BENDERS SVERIGE AB

FÖRETAGSPRESENTATION

Det naturliga valet Mer om Benders www.benders.se


B E N D E R S I D É PA R K , E D S VÄ R A

2


BENDERS SVERIGE AB

Välkommen till Benders Allt sedan starten 1960 har vår ambition varit att tillfredställa våra kunders behov. Det har lett till att Benders är en av de ledande producenterna på den nordiska marknaden inom våra produktområden. De nya marknaderna i Europa växer allt mer i betydelse. Där finns vi representerade i allt högre grad. Vi går även in på nya affärsområden och vi kommer samtidigt växa inom alla våra sortiment; Tak, Mark, Natursten, Isolering, Vägg och Infrastruktur.

Vårt företagande präglas av ett lokalt affärsmannaskap med fokus på den enskilda människans engagemang och beslutsförmåga. Lyhördhet är ett honnörsord och grund för långa och starka relationer med både kunder och leverantörer. Ove Bender, verkställande direktör

Affärsidé och strategi

Benders ambition är att vara ett starkt, svenskt, familjeägt företag som utvecklar, producerar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och tjänster av hög kvalitét för bygg- och anläggningssektorn. Våra kundrelationer bygger på ett långsiktigt engagemang där branschkunskap, erfarenhet och personlig service värdesätts högt. Benders förenar erfarenhet och kompetens, med nyfikenhet på nya trender och utvecklas tillsammans med våra kunder. På så sätt skapar vi framtidens bästa produkter inom vårt område och bidrar till en långsiktigt hållbar miljö där människor bor, lever, arbetar och umgås.

Vinster återinvesteras i bolaget för att skapa förutsättningar för expansion och för att klara rådande konjunktursvängningar. Verksamheten präglas av ett starkt engagemang för uppgiften och en övertygelse om att våra insatser gör nytta, både för våra kunder och för vår miljö. Vårt arbetssätt drivs av filosofin att angripa problem där de uppstår, för att på så sätt skapa varaktiga förbättringar. Vi hyser en vision om att kontinuerligt utveckla våra produkter, vår teknik och vår personal för att stärka varumärket Benders. Vi skall på så sätt vara ledande i branchen inom våra produktområden.

3


BENDERS SVERIGE AB

Ägarbild och geografi Benders grundades 1960 av Karl-Erik Bender. Idag ägs företaget av Karl-Erik tillsammans med dottern Helen och sonen Ove, som också är bolagets verkställande direktör och koncernchef. Huvudkontoret ligger kvar i Edsvära, utanför Kvänum i Västergötland, där allt en gång startade. Ute i Europa finns lager, försäljningsbolag och återförsäljare på ett trettiotal platser. Geografiskt spridda produktionsenheter och lagerställen är en förutsättning för miljövänlig produktion. Korta avstånd för in- och uttransporter samt närhet till hamnar och järnvägar är viktiga faktorer.

Karl-Erik Bender, grundare och styrelseordförande

SVERIGE Edsvära

Oulu Trondheim

NORGE Sandefjord GREKLAND Karditza

Bergen Karmøy

Kongsvinger

TYSKLAND Kritzkow FINLAND Mäntsäla ESTLAND Pãrnu LITAUEN Klaipeda

B E N D E R S I E U R O PA

4

Kutenholz Strausberg Mutzschen


BENDERS SVERIGE AB

Grundare: Ägare: Omsättning: Anställda:

Karl-Erik Bender Karl-Erik, Ove och Helen Bender ca 1,8 md SEK (inkl. delägda bolag) ca 765 st

Huvudkontor: Edsvära, Kvänum, på platsen

där företaget startade

Etableringar:

Försäljningsbolag:

Sverige: Braås Bålsta Edsvära Fjärås Floda Frillesås Götene Hjo Kvänum Näsinge Rabbalshede Skärholmen Skärplinge Stockholm Strängnäs Uddevalla Vara Åstorp Ävja

Finland: Mäntsälä Norge: Sandefjord Estland: Pãrnu Litauen: Klaipeda

BENDERS I SVERIGE

Norge: Sandefjord Logistik­center i Kongsvinger Grekland: Karditza Tyskland: Kritzkow

H U V U D K O N T O R E T I E D S VÄ R A

5


BESLUT AV BETYDELSE

Benders har lyckats växa med engagerade och kunniga med­ arbetare som en nyckel till framgång. Investeringar, satsningar och förbättringar av rätt art i rätt tid har också varit avgörande. Här är några av dem.

H U V U D K O N T O R E T I E D S VÄ R A

FA B R I K E N I E D S VÄ R A

1974. Stall Palema hingsten Knabes år. Han vinner b.la. Åby Stora pris.

1962. Palema Fibber vinner sitt första lopp.

1960. Första takpannemaskinen köps in, tillverk­ ningen startar. Första hästen köps.

1960

6

1964. Vi är Sveriges största takpannefabrik.

1970

1979. Det nya kontoret i Edsvära står färdigt för inflyttning

1986. Benders satsar i USA med fabrik i Florida. 1989. Ny fabrik i Braås, Småland.

1981. Första takpannan levereras till Norge.

1980


BESLUT AV BETYDELSE

Benders Koncern 1 600

1 365

1 400

1 200

1 097

1 000

880 800

552 440

200

879

947

1 003

709

600

400

919

1 024

596

750

577

465

358

254

256

01/02

02/03

229

281

286

270

289

03/04

04/05

05/06

06/07

376

376

367

07/08

08/09

09/10

395

423

459

469

2013

2014

0

00/01

Omsättning Mkr

1995. Benders börjar importera lertegel. 1992. Alf Palema vinner Hambletonian.

1999. Första jetplanet köps in. Möjliggör expansion i Europa.

1993. KPAB i Kvänum förvärvas. 1998. Egen tillverkning av takpannor startar i Tyskland.

1990

2000. Benders etablerar sig i Finland.

´10/11

2012

2015

Anställda

2004. Gidde Palema, Sveriges vinstrikaste travare vinner Elitloppet.

2001. Takpannefabriker byggs i Bålsta och Grekland. Start för marksten. Fabriker i Hjo och Frillesås köps in.

2006 - Benders köper Spikma Betong AB, tillverkare av kantstöd, grund- och väggelement.

2005. Vår markanläggning i Bålsta invigs. Här finns nu produktion av takpannor och marksten.

2007. Markstensfabrik i Fjärås köps.

2000

7


BESLUT AV BETYDELSE

BENDER BOHUS KRYSSMUR

2011 - Uddevalla Cementgjuteri köps in. Där tillverkas förutom marksten, plattor och murar även betonghålsten, lättklinkerblock och skalblock m.m.

2008. Lasken Stein A/S köps och blir Benders första produktionsanläggning i Norge.

2010 - Floda Cementgjuteri köps och blir Benders första fabrik med L-stödstillverkning. Kongsvinger Logistiksenter öppnar i Norge och Benders tågsatsning startar.

2010

8

2013 - Benders förvärvar, i Uddevalla, en fabrik av Volvo Car Group. Området omfattar ca 1,5 milj m2 och 100 000 m2 byggnader.

2014. Benders startar Benders Isolering AB med produktion av cellplast i Vara. Benders startar restaurang Kärranäs i Uddevalla

2012 - Fabrik inköpt i Åstorp för tillverkning av olika produkter för offentliga miljöer. Ett logistikcenter byggs. Benders förvärvar även Bohusgranit, ett anrikt företag med produkter utöver det vanliga.


BESLUT AV BETYDELSE

B E N D E R B Y G G S Y S T E M F L E R B O S TA D S H U S S I LV E R D A L S K U L L E

2015. Benders förvärvar Skanska Stomsystem, tidigare ägd av Skanska Sverige AB. Benders Byggsystem AB bildas med tillverkning och montering av prefabricerade byggnadsstommar som används för byggnation av bostäder, kommersiella byggnader, parkeringshus och hallar. Kontor i Stockholm etableras. 2016: Benders förvärvar WMB AB i Skärplinge, som tillverkar och säljer marksten, murar, L-stöd och sjöledningsvikter. Köpet kommer på sikt att bidra till att stärka Benders distributionskanaler för landets norra delar.

2015

2020

9


AFFÄRSOMRÅDEN

Produkter för bygg och anläggning. Här finns produkter indelade i sex breda och djupa sortiment - Tak, Mark, Natursten, Infrastruktur, Isolering och Vägg. Byggsystem. Här erbjuder vi helhetslösningar för prefabricerade stomsystem där vi ansvarar för projektering, projektledning, tillverkning och montage.

Fastighetsförvaltning. Här förvaltar vi våra produktionsanläggningar, logistikanläggningar samt övriga fastigheter bestående av b la den tidigare Volvofabriken i Uddevalla.

Stall och Stuteri Palema. Har anor sedan 60-talet och är ett av Sveriges vinstrikaste stall. Hästar som Alf Palema och Gidde Palema är välkända i branschen.

Benders Air - det flexibla taxiflyget. Från Skövde når du långt ut i Europa på kort tid med vår Cessna Citation Bravo.

10


AFFÄRSOMRÅDE | PRODUKTER FÖR BYGG OCH ANLÄGGNING

SORTIMENT TAK Benders takpannor i betong ligger idag på sex hus av tio och är Sveriges mest lagda takpanna. Våra betongtakpannor finns i tre grundformer och i en rad olika färger och ytor. Föredrar du traditionella lertegeltakpannor hittar du också det i vårt sortiment

.se

ders

.ben www

ARBE rde. UNdDzeFrtifiziert wu M R O IN F hnet un

Tre former betong. Tvåkupiga Palema är lättlagd, tålig och snygg. Enkupiga Exklusiv ger taket ett markerat vågspel. Nyaste pannan Carisma är platt och tuff.

LT zeic VIEaLliFtäAt, die ausge TION . Qu TRAn DunId schützenSvart D Över 40 kulörer. och N U SENie verschöner röttWDIäScär kulörerna her, d de vanligaste N DESIGsom vill ta i Sverige.ITÄTFör UND dig L A QU ut svängarna finns över fyrtio därutöver att välja mellan!

Tre former lertegel. Tvåkupiga Tvilling är en produkt som gör läggningen lättare. Enkupiga Hansa är en modern utveckling av det klassiska strängpressade lerteglet. Piano är en platt, skifferliknande panna.

Fem ytbehandlingar samt obehandlad. Vill du ha en högblank panna eller en med metallic­ pigment som reflekterar ljuset. Eller en obehandlad med naturliga skiftningar i ytan?

Digert tillbehörsprogram. Benders betongtillbehör har passform och rätt färg till våra normalpannor. Använd gavelpannor så får du det snyggaste och minst underhållskrävande taket!

Logistik och taklyft. När det är dags att lägga taket är det bra att beställa taklyft med leveransen. På smidigaste sätt kommer pannorna ända upp och du spar mycket slit och onda ryggar. Benders Taksystem. Utrusta ditt tak med rätt tillbehör för vent­ ilation och säkerhet. Då säkerställer du att taket fungerar bra och minimerar riskerna för den som arbetar på taket.

11


AFFÄRSOMRÅDE | PRODUKTER FÖR BYGG OCH ANLÄGGNING

SORTIMENT MARK Marksten, plattor och murar i betong läggs i allt större omfattning. Marksten ersätter allt mer asfalt på gator, torg och garageuppfarter samt industri och lagerytor. Resultatet blir en vackrare och tåligare miljö. Vi erbjuder även andra kompletterande produkter för din utemiljö, såsom dekorsten, block, plint m.m.

Marksten. När du vill bygga miljövänligt och vackert är marksten det naturliga valet. Vi har många olika produkt­ familjer att välja mellan. Förbandsstenar. Beläggningar av marksten används i allt större utsträckning inom industriell och tungt trafikbelastad miljö. Tekniskt klarar marksten stora punktlaster från t.ex. truckar, lastbilar och bussar.

Plattor. Plattor är modernt och snyggt. Andra material och växter lyfts fram. Passar ofta bra i funkismiljöer, särskilt våra blötgjutna plattor i rund eller fyrkantig form. I sortimentet finns även plattor för offentlig miljö.

Murar. Benders har ett brett sort­iment av murar, både stödmurar och fristående murar. Benders murar kan byggas riktigt höga med hjälp av våra geonät.

12


AFFÄRSOMRÅDE | PRODUKTER FÖR BYGG OCH ANLÄGGNING

SORTIMENT NATURSTEN Bohusgranit med sin unika färgskala i tät och finkornig kvalitet, med glimrande ljusgråa och ljusröda toner finner du i bearbetad form över hela Norden, vart du än vänder dig. Murar, gatsten, kantsten, beklädnad, bänkar, stolpar, trappor och offentliga konstverk – alla med karaktär från klipphällarna vid västerhavet.

Gatsten. Gatstenen håller i hundratals år och blir bara vackrare ju mer den används – miljövänligare än så blir det helt enkelt inte! Kombinera gärna med Granithällar, finns i många olika format och ytbearbetningar. Murar. En vacker mur som består under mycket lång tid, finns i alla möjliga olika varianter.

Kantsten. Granitkantsten åldras med värdighet och ger ett stilfullt intryck. Tillverkas i flera olika dimensioner och ytbearbetningar samt i båge eller rakt utförande.

Konst. Det finns massor av möjligheter med granit. Släpp loss fantasin för att skapa det rätta uttrycket för ditt konstverk.

Importgranit och Offerdal skiffer. I Benders naturstenssortimentet finns även ett stort utbud av importerade granitprodukter och Offerdalsskiffer Möbler. Granit fungerar likabra utomhus som inomhus, som gångväg, soffa eller bänkskiva. Möbler i granit är både slitstarka och vackra. Dessutom står de kvar där dem ställs.

13


AFFÄRSOMRÅDE | PRODUKTER FÖR BYGG OCH ANLÄGGNING

SORTIMENT INFRASTRUKTUR På 70-talet togs det första spikbara betongkantstödet fram. Idag är Benders nordisk marknadsledare på området med ca 300 artiklar i sortimentet. Produktionen sker i våra fabriker i Floda, Götene och Åstorp med egenutvecklade maskiner och en stor kunskap om betong i slitageutsatta miljöer. I sortiment Infrastruktur erbjuder vi produkter för järnväg, väg och projekt.

Kantstöd. Det spikade kantstödet är lätt utbytbart om en skada skulle inträffa t ex vid snöröjning. Finns i fem höjder.

GCM-Stöd. GCM-stödet används för att avskilja olika trafikslag. Exemeplvis avgränsas gång- och cyklebanor från trafikerade vägar.

Kabelrännor. Skyddar alla typer av kabeldragningar intill järnvägsspår. Med egen formtillverkning, kunskap och resurser i företaget har vi möjligheten att vara flexibla och därmed tillverka objektspecifika kabelrännor. Tunneln i Hallandsåsen är ett exempel på projekt.

L-stöd och T-stöd. Tillverkas med en varsamt grå rollad yta samt not och fjäder. Stödmurarna tillverkas i höjder från 0.4 m upp till 4.8 m. De kan fås med sluttande ovansida och i flera olika längder. Vi erbjuder även hörn i vårt sortiment. Lastvärde är 4kN respektive 20kN.

14


AFFÄRSOMRÅDE | PRODUKTER FÖR BYGG OCH ANLÄGGNING

SORTIMENT ISOLERING Benders levererar egen tillverkad cellplast tillsammans med sockelelement för att du enkelt ska kunna bygga stabila och säkra grunder. Bender Sockelelement med rustik borstad yta är färdigisolerad och klar för utläggning. Med lätt vikt och perfekt passform är dem det naturliga valet. Vi levererar även kompletta grunder inkl. armering och värmesystem.

Cellplastskivor i EPS. Cellplast är ett material som både isolerar och skyddar mot vind. Cellplasten finns i olika kvaliteter från 60 till 200 för tak, vägg och grund.

Sockelelementens former. Elementen är lätta att montera. Finns i olika storlekar, isolerade med 100 mm EPS cellplast. Finns i formerna L, I och U.

Sockelelement L. Vår storsäljare som finns i flera belastningsklasser och former.

Syllbalk. Använd syllbalk tillsammans med våra L-element när du ska gjuta garageplattan! Du får en 100 mm invändigt förhöjd, stark och tät sockel utan köldbryggor. Sockelelement I. Används vid tilläggsisolering av befintlig grund eller där du inte behöver någon isolering under sulan.

Sockelelement U. Kan användas för lagerlokaler, garage och fabriker med andra krav på isolering.

15


AFFÄRSOMRÅDE | PRODUKTER FÖR BYGG OCH ANLÄGGNING

SORTIMENT VÄGG Benders väggsortiment innehåller vad du behöver för enkel och effektiv byggnation av stabila grunder, väggar och stödmurar.

Lättklinkerblock. Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Blocket har god isoleringsförmåga och är frostbeständigt. Finns i flera storlekar med varierande bredder.

Lättklinkerbalk. Används över fönster, dörrar och portöppningar. Balkarna är förstärkta med sammanflätade armeringsjärn. Finns i flera bredder och längder.

Skalblock. Ett starkt murblock som tål stora påfrestningar. Blocken staplas enkelt på varandra utan murning.

Betonghålsten. Betonghålstenen är ett murblock av betong med en stark och stabil konstruktion. Blocket har en slät betongyta som går utmärkt att måla på utan putsning.

16


AFFÄRSOMRÅDE

BYGGSYSTEM Bender Byggsystem erbjuder kompletta stomlösningar i betong för alla typer av byggnationer - bostäder, hallar, kontor, parkeringshus, affärshus m.m. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom BIM och 3D-modeller. Något vi använder genom hela processen, från anbud till projektering, tillverkning och montage.

Våra stommar. Vi erbjuder en helhetslösning för prefabricerade stomsystem där vi ansvarar för projektering, projektledning, tillverkning och montage. När vi är med er i ett tidigt skede skapas de bästa förutsättningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt projekt.

Fabrik i Strängnäs. Med egen fabrik och tillverkning i Strängnäs kan vi erbjuda standardiserade och kundunika lösningar. Vi tillverkar bland annat fasader i olika utförande och ytbearbetningar, innerväggar, håldäckselement, takkasetter samt pelare och balk.

Nya Karolinska. Vid byggnationen av Nya Karolinska sjukhuset i Solna har vi varit med från början och tagit fram effektiva stomförslag för byggnaderna. Vi har bland annat levererat sandwichelement med högvärdig isolering där ytan är infärgad och gjuten mot matris, en komplicerad och vacker produkt.

Silverdals kulle. Flerbostadshus med variation i utseende. Stommen består av håldäck och prefab innerväggar av massiv betong samt en fasad av sandwichelement med målad utsida i varierande kulörer och struktur.

17


AFFÄRSOMRÅDE

STALL OCH STUTERI PALEMA Ett av Sveriges vinstrikaste travstall genom tiderna, Stall Palema, är en del av Benderskoncernen.

Hästarna. De framgångsrikaste Palema hästarna är Hambletonian vinnaren Alf Palema och de två Elitloppsvinnarna Gidde Palema och Torwald Palema.

Stallet. Stall Palema har idag sjuttio hästar, där ett tjugotal tävlar i Sverige och femton i USA.

Stuteriet. Stuteri Palema har fött upp tjugofem miljonvinnare och är ett av Sveriges vinstrik­ aste stall genom tiderna.

18


AFFÄRSOMRÅDE

FASTIGHETSFÖRVALTNING Benders har flera strategiskt placerade logistikcenter, fabriker och lager, flera med tåganslutning. Allt för att vara så nära kunden som möjligt. På sida 4-5 finns en komplett karta över våra anläggningar,

Åstorp. I Åstorp har vi södra Sveriges mest kompletta anläggning för bygg och anläggningsprodukter.

Uddevalla. Idag finns hela vårt sortiment i Natursten och Lättklinker vid vårt logistikcenter i Uddevalla.

Kongsvinger. En komplett anlägging för vår norska marknad. I Bålsta lastas marksten till Kongsvinger. Tåget går sedan tillbaka till Bålsta fullastat med sand och grus från grustäkten i Kongsvinger. Varje sådan transport motsvarar cirka 35 fullastade långtradare. Stockholm. Centralt belägen kontorsfastighet i Stockholm, på Tyrgatan 4.

Strängnäs. I Strängnäs tillverkas våra prefabricerade stommar. Bålsta. Bålsta - navet i vår distributionskedja. Produktion av mark- och takprodukter ger möjlighet till komplett sortiment. Distribution sker via tåg eller bil till Norge, Finland samt egna enheter i Sverige.

19


AFFÄRSOMRÅDE

BENDERS AIR Benders Air är det lilla flygbolaget med den höga servicenivån. Vår filosofi är att du ska kunna skräddarsy din flygresa utifrån dina unika behov och önskemål. Resandet med oss är tidseffektivt och smidigt. Precis som du kan förvänta dig!

Från dörr till dörr. Vår Cessna Citation Bravo öppnar för möjligheten till möte någonstans i Europa under dagen för att sedan vara hemma i tid för barnens fotbollsträning på kvällen. Eller så låter du oss ta dig, din familj och dina vänner på en avkopplande weekend med sol och bad eller till någon storstad för shopping och välsmakande mat!

Jan Mayen (Nor.)

EUROPE

Ob

B A R E N T S S E A

N O R W E G I A N S E A

Reykjavik

Arcti

Petc

hora

c Circl

ICELAND

e

Torne

Mez en

ea eS

it

Wh Lu

le

The Faeroes (Den.)

RUSSIA

Helsinki

f of

ESTONIA

SWEDEN

S E A

LATVIA LITHUANIA

Copenhagen

Vilnius

r

e

POLAND

GERMANY

e

Vienna

CROATIA

ria Ad

ro Eb Chel

u

iff

E

D

Ionian Sea

E

TUNISIA

River

Ankara

GREECE

I

Athens

TURKEY

SYRIA

Capital Lake

COUNTRY

ALGERIA

CYPRUS

A

N

E

A

N

S

E

LEBANON Beirut

Damascus

Baghdäd

IRAQ

ISRAEL

A

Jerusalem

Tripoli

Amman

JORDAN LYBIA

EGYPT

Nil

SCALE 1 : 30 000 000 1 cm = 300 km

R

Euphrates

Nicosia

Malta

R

Baky

Kura

IRAN

2

ALBANIA

T

MOROCCO

Frontier

Tirana

Tyrrhenian Sea

Tunis

ARMENIA

Jerevan

ris Tig

Algiers

bo

S E A

AZERBAIJAN

BULGARIA

Sea Aegean

Se

Rabat

GEORGIA Tbilisi

Danube

a

M

SEA

Ku

Kuban

Skopje

ITALY

Gibraltar

ma

Sea of Azov

Bucharest

Sofia

Roma

SPAIN

CASPIAN

h

B L A C K 1

Se

ivir

Guadalqu

n Do

ROMANIA

Sarajevo

3

a

ts

Bu

Pru Kisinöv t

Beograd

Sava

tic

Andorra

Guadiana

Strait of

MOLDOVA

Mures

Volg

Done

UKRAINE

r

Budapest

HUNGARY Zagreb

Po

7 Madrid

iest

Bratislava

AUSTRIA Ljubljana 4

Douro

Tagus

K iev

Dn

SLOVAKIA

Bern

6 SWITZERLAND e

nn

KAZAKHSTAN

Prague

CZECH REP.

Danube

Rhon

ro

BELARUS

Warsaw

Ara ks

r

Rhin

5

FRANCE

tula

ese

Loire

Ga

Vis

Kunderna. Vi flyger allt från rockstjärnor till företagsledare. Inom två timmar når du stora delar av Europa.

W

Bruxelles

Lisbon

Minsk Berlin

Amsterdam

Paris Seine

O C E A N

PORTUGAL

Elbe

NETHERLANDS

es

Ode

am

r Dniepe

London

Th

English Channel BELGIUM

Moscow

Riga

DENMARK Russia

Celtic Sea

d

Finlan

Tallinn

Stockholm

Oka

Dal

Gul

UNITEDKINGDOM

Dvina

lga

Oslo

N O R T H

Dublin

ga

Vo

A T L A N T I C

ne

Gulf of Bothnia

NORWAY

REP. OF IRELAND

O

FINLAND

Cairo

SAUDI ARABIA

Piloterna. Tar hand om dig och ditt sällskap och hjälper dig med det praktiska runt resan.

20


SÄKRA LEVERANSER

TRANSPORT OCH LOGISTIK Braås Åkeri har kört för Benders i många år. De har den erfarenhet och utrustning som krävs för säkra leveranser. Benders egna satsning på järnvägstransporter med containersystem har belönats med Schenkers Logistikpris, branschens mest prestigefyllda pris.

Planering. Personalen på Braås Åkeri sitter i Edsvära. Under högsäsong går telefonerna varma och upp till 300 bilar lastas ut dagligen från våra lager.

Lagren. Vi har alltid stora lager för att snabbt kunna leverera de flesta produkter direkt ut till byggplatsen.

Kranbilarna. Du har säkert sett dem på vägarna, karaktäristiskt målade i blått och rött. Kranen lyfter som längst 18 meter och placerar pallarna där du önskar.

Tågtransporter. Vår erfarenhet av tågtransporter ger möjlighet till effektiva och miljömässiga transporter till kund.

21


VÅRT ANSVAR FÖR FRAMTIDEN

KVALITET OCH MILJÖ Benders är miljöcertifierade sedan 1999 och var först i Sverige att miljöcertifiera en takpanne­industri. Vi har ett djupt miljömedvetande och väger noga våra beslut mot miljö­konsekvenser innan genomförande. Benders är ansluten till FTI samt finns registrerade hos BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen.

Färgen. All färg tillverkas av oss själva för bästa miljökontroll.

Vattnet. Vatten för rengöring vid produktionen återanvänds i blandningen till nya produkter. På de flesta av våra anläggningar tas vattnet från egna brunnar.

Cementen. Kommer i huvudsak från Cementa, vilka ligger i världsklass när det gäller miljöinvesteringar i cementproduktion. Vi har samarbetat sedan starten 1960!

Sand, grus och granit. Hämtas i närliggande täkter och siktas fram i rätt fraktioner för optimal produktkvalitet.

22

Återvinningen. Benders program för återvinning innefattar allt från papper till krossade betong­ produkter.

Etiska krav. Benders lägger stor vikt vid att säkerställa att våra handelsvaror, hos våra leverantörer, produceras och certificeras på ett etiskt och korrekt sätt.


Varför välja Benders. Att vi är störst på marknaden ger en trygghet som uppskattas av många. Vi finns nära dig genom vårt återförsäljarnät. Vår personal lever nära företaget både fysiskt och med sitt hjärta. Vi lever nära materialet och lägger all vår kraft för att du skall få en bra produkt, rätt pris, leveranser på rätt tid och ha tillgång till ett komplett sortiment.

Vi stödjer. Benders stödjer Barncancerfonden som kämpar mot barncancer och hjälper drabbade barn, ungdomar och deras familjer att få den vård och det stöd de behöver.

Takgaranti. Vi lämnar 30 års garanti på betongtakpannor vid köp av ett komplett tak med Benders originaltillbehör, gällande hållfasthet, vattentäthet och frostbeständighet.

30 10 Ecoline. Många av våra produkter kan fås i Ecoline-utförande med tillsats av titandioxid, som omvandlar skadliga kvävedioxider i luften under hela produktens livslängd.

CE-märkning. Våra CE-dokument finner du lättillgängligt på vår hemsida www.benders.se

Markgaranti. Vårt marksortiment håller en hög och jämn kvalitet som tål många års slitage under tuffa förhållanden. På plattor och marksten får du hela 10 års garanti.

Socialt engagemang. Benders samarbetar sedan 2011 med organisationen Star for Life, som arbetar med att stödja barn och ungdomar till att hitta en god självkänsla och utveckla en hälsosam livsstil. Star for life har varit verksam i skolor i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka sedan 2005 och har 2014 startat upp verksamhet även i svenska skolor. www.starforlife.se

23


BENDERS | SE | 2016 -10

HUVUDKONTOR Benders Sverige AB Box 20 535 21 Kvänum Besöksadress: Edsvära Tel: 0512-78 70 00 E-post: info@benders.se Hemsida: www.benders.se

Företagspresentation  

2015

Företagspresentation  

2015