Page 1

Pit 59

Partners in toerisme

België-Belgique P.B. 3500 HASSELT 1 12/986

Inspiratiebron voor de Limburgse Vakantiemaker

gedeputeerde Jean-Paul Peuskens, een hart voor toerisme 4 5 6 7 8

klaar voor het nieuwe fietsseizoen? Onze acties vragen om jouw reacties Cadeautjes: voor jou en jouw gasten Hoe doen ze het toch? Tips van prijswinnaars Lekkere ideetjes

Pit n°59 • lente 2011 • pagina 1

Afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 • Driemaandelijks • april – mei – juni 2011 • Erkenningsnr. P209349


Limburg is een sterk merk. Daar dragen jullie, de toeristische sector, vast en zeker aan bij. Toerisme Limburg is uitgegroeid tot een organisatie van betekenis voor onze toeristische ondernemers. Als kersvers gedeputeerde van Toerisme mocht ik dat al ervaren tijdens mijn eerste overleg met de collega-gedeputeerden uit de andere provincies. Zij geven grif toe dat Limburg op het vlak van toerisme benijdenswaardig ver staat. Zonder valse bescheidenheid: we mogen er prat op gaan dat we qua structuur en professionaliteit model staan voor andere provincies! Dat is het resultaat van samenwerking en dus de verdienste van velen. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan mijn voorganger Sylvain Sleypen en aan de dynamische ploeg van directeur Willy Orlandini bij Toerisme Limburg. Maar ook aan jullie, ondernemers en andere spelers op het toeristische veld. Ik ervaar Toerisme Limburg als een goed gesmeerde trein die aan hoge snelheid voorbij rijdt en waar ik als nieuwe gedeputeerde op ben gesprongen om het stuur over te nemen. Onze trein zit al goed op de rails. We steken de handen uit om iedereen daar mee op te trekken. Grijp die aanhaakmogelijkheden en hang jouw wagentje achter onze locomotief. Samen kunnen we van het toerisme in Limburg een nog sterker product maken. Neem deel aan onze acties en profiteer van onze marketinginspanningen. Lees er alles over in dit blad, in ons Limburg Magazine en op het Kennislabo (via www.toerismewerkt.be). Alleen door onze middelen te bundelen maken we jouw onderneming en dus het toerisme in Limburg tot een blijvend succes! Jean-Paul Peuskens, voorzitter Toerisme Limburg

Lees verder ... 2-3 4 5 6 7 8

Jean-Paul Peuskens in profiel Fietsparadijs Limburg Communicatiecampagnes 2011 Acties voor logiesuitbaters Ondernemers in de prijzen Culinaire tips

“kom en verras me met jouw ideeën” Jean-Paul Peuskens volgde half januari Sylvain Sleypen op als gedeputeerde van onder meer Toerisme. Wie is hij? Wat denkt hij? Wat mogen we van hem verwachten? Een schets van onze nieuwe gedeputeerde en de man daarachter … En we geven ook de mening van enkele ‘ervaringsdeskundigen’ weer.

de MeNS

de POLiTiCuS ZO VADER, ZO ZOON … “Ik kreeg de politieke microbe van mijn vader Vic, die zestien jaar lang oppositie voerde in Bocholt. Als twaalfjarig manneke ging ik al met hem mee naar de gemeenteraad. Daar zag ik hoe hij dicht bij de mensen stond, hoe hij naar hen luisterde en hun problemen oploste. Dat boeide me enorm.” COMMUNICATOR “Open communicatie is altijd het sleutelwoord geweest in mijn persoonlijke en politieke leven. Ik ga graag direct met de mensen in gesprek of in discussie. Daardoor voel ik altijd heel goed aan wat ze willen, wat er leeft. Zo kunnen er ook interessante projecten ontstaan.” “Samen bereiken we meer! Daarom hecht ik veel belang aan regelmatig en rechtstreeks overleg met de toeristische ondernemers. Zowel informeel met hen individueel als formeel via hun organisaties. Ik bezoek nu een aantal grote maar ook kleine toeristische ondernemers. Ik doe daar telkens interessante ideeën op, die ik graag deel met anderen.”

dit jaar 1,3 miljoen euro om de speeltuin van Bokrijk moderner en veiliger te maken. Toch houden we deze trekpleister gratis voor iedereen!” VAKANTIE “Ik rij nu al twintig jaar naar Oostenrijk. Maar in de korte periode dat ik als gedeputeerde van Toerisme de gelegenheid kreeg om achter de schermen van onze eigen Limburgse toeristische sector te kijken, ben ik nog meer onder de indruk geraakt van de troeven die wij hier in onze onmiddellijke omgeving hebben. Onnodig om honderden kilometers ver te rijden! Er zijn mogelijkheden genoeg om je hier te ontspannen.”

FAMILIE “Ik ben een echte familyman. Ik betrek mijn gezin zo veel mogelijk in alles wat ik doe. Ik probeer er zo veel mogelijk tijd mee door te brengen. Al klagen mijn zonen dat ze me nu bijna niet meer zien. Als burgemeester zag ik hen al weinig, maar nu nog minder …” ONTSPANNING “Ik ga graag wandelen in het groen, op de jaagpaden langs kanalen en op de Maasdijken. In tegenstelling tot mijn zonen ben ik geen fervente fietser of regelmatige gebruiker van ons prachtig fietsroutenetwerk. Mijn fiets is al vijf jaar oud maar lijkt wel onverslijtbaar. Maar ik neem mij voor om deze zomer regelmatig op te duiken op de terrasjes van onze fietscafés.” “Ik ben een echte Bokrijkfan. Wat een indrukwekkend domein en welke enorme mogelijkheden! Bokrijk is voor mij ontspanning ‘pur sang’. Zodra ik er uit mijn auto stap, valt er een vakantiegevoel over mij heen. We investeren

WERK “Toen ik als kabinetsmedewerker van Willy Claes en later als volksvertegenwoordiger in Brussel werkte, besefte ik al dat we in de mooiste streek van Vlaanderen leven. Maar ik ben er van overtuigd dat de meeste Limburgers zich daar te weinig bewust van zijn. Zelfs onze eigen toeristische spelers niet, vrees ik. We moeten eens vaker bij elkaar op bezoek gaan. Waarom houden we de algemene vergadering van Toerisme Limburg bijvoorbeeld niet op verplaatsing, in plaats van telkens in het provinciehuis? Zo leren we de vele troeven die Limburg heeft, beter kennen en gebruiken in ons eigen voordeel.”

Zijn zonen Yves en Bjorn zijn fervente fietsers.

Zij kunnen het weten … Meteen na zijn aanstelling in gesprek met Federatie Toerisme Limburg BEREIKBAAR “Ik wil voor iedereen bereikbaar blijven. Iedere ondernemer, hoe groot of hoe klein ook, is in mijn ogen belangrijk. Natuurlijk, de belangen van een kleine B&B zijn erg verschillend van die van een multinational als Center Parcs. Er zullen altijd meningsverschillen zijn. We moeten daar samen een evenwicht in zoeken zodat we er allemaal beter van worden. Alleen door goed overleg kunnen we het verschil maken. Mijn zestien jaren bestuurservaring, onder andere als schepen van Toerisme en als burgemeester in Bocholt, helpen daar enorm bij. TEAMSPELER “Ik ben een echte ploegspeler. Als burgemeester liet ik mijn schepenen al veel ruimte in het uittekenen van het beleid. Dat stimuleert. Ook de publieke en de private sector moeten blijven samenwerken, zodat het beleid ook werkelijk gedragen wordt door de basis. Ik zou niets liever willen dan dat toeristische ondernemers naar mij toestappen met nieuwe ideeën.Reik me een concreet voorstel aan! Kom en verras me …” RESULTAATGERICHT “Creativiteit is een mooi uitgangspunt maar slokt veel geld op en moet op zeker ogenblik concreet gemaakt worden. We moeten efficiënt met onze middelen omspringen en telkens duidelijke prioriteiten durven stellen. Daarbij moet er aandacht blijven voor investeringen die misschien minder in het oog springen maar die wel de basis van een goed toeristisch product verstevigen.” HARDE WERKER “Mijn werkkracht was altijd al één van mijn sterke punten. De huidige legislatuur loopt over twee jaren af. Maar dat betekent niet dat we in die beperkte periode samen niets kunnen bereiken. We moeten verder durven kijken en een goede basis leggen voor later. Alleen zo kunnen we ook voor de toekomst resultaten garanderen.”

Heb je tips? Complimenten? Suggesties voor verbeteringen? Vragen? de Pit-redactie, Universiteitslaan 3, B-3500 Hasselt, 011 30 55 50, mverstraten@limburg.be Pit n°59 • lente 2011 • pagina 2

JEAN-PAUL PEUSKENS • geboren op 26 november 1964 • trouwde in 1989 met Connie Jaeken • vader van Yves (1990) en Bjorn (1993) • studeerde Bedrijfsadministratie (Horama in Diest) • provincieraadslid 2000-2002 en 2007-2011 • Vlaams volksvertegenwoordiger 2003-2004 • gemeenteraadslid Bocholt 1991-1994 • eerste schepen Bocholt 1995-2006 • burgemeester Bocholt 2007-2011 • gedeputeerde sinds 20 januari 2011

Pit n°59 • lente 2011 • pagina 3

Freddy Conincx (camping Goolderheide): “Ik kende Jean-Paul jarenlang in zijn functie als schepen van Toerisme en nadien als burgemeester in Bocholt. Hij heeft zich altijd enorm ingezet voor het toerisme. Als jonge politicus weet hij zijn weg in de politiek en kan hij echt wel deuren openbreken. Hij is er bijvoorbeeld in geslaagd om het uitbreidingsplan van Goolderheide, dat al in 1993 was ingediend, eindelijk in een stroomversnelling te brengen. Sindsdien boeken wij een geweldige vooruitgang. Ik ben er zeker van dat de hele sector er baat bij zal hebben, nu Jean-Paul op de stoel van gedeputeerde zit.” Wim Van Asten (hotel De Watermolen): “De voorbije negen jaren had ik enorm positieve ervaringen met Jean-Paul. Hij is iemand die altijd zijn woord houdt, die er voor gaat. Hij schuift zijn verantwoordelijkheid niet af en zal je niet met een kluitje in het riet sturen. Ofwel helpt hij effectief, ofwel zegt hij duidelijk dat het niet mogelijk is. Die eerlijkheid en rechtlijnigheid vind ik de grote sterkten van Jean-Paul. Limburg zal merken dat hij een hele goede opvolger van Sleypen is. Ik hoop wel dat hij werk maakt van een goede opleiding van het toeristisch personeel. De horeca heeft grote nood aan goede medewerkers die een goed glas bier kunnen tappen en een biefstuk kunnen presenteren. Ook taal is heel belangrijk, zeker in de bediening.” Lode Nulmans (voorzitter FTL): “Als voorzitter van de Federatie Toerisme Limburg heb ik onmiddellijk ervaren dat er bij de gedeputeerde Peuskens een structurele luisterbereidheid is. En ook een grote bekommernis voor een dynamische toeristische sector. Hij gelooft er in dat toerisme één van de motoren van de Limburgse economie is. Uit ons eerste gesprek, nauwelijks enkele dagen na zijn aanstelling als gedeputeerde, leerde ik al dat hij zijn beleid voortdurend wil toetsen aan de noden en wensen van de toeristische ondernemers. Daar ben ik als FTL-voorzitter blij om.” “Dat de gedeputeerde veel gelegen is aan een nauwe samenwerking met de ondernemers en hun federatie FTL, blijkt ook uit zijn aanwezigheid op onze Raad van Bestuur. Het werd een heel open ontmoeting. Daar bleek dat we zeer gelijklopende visies hebben over hoe we het toerisme in Limburg de komende jaren verder moeten uitbouwen en wat we van elkaar mogen verwachten om dit te bereiken.”

dOSSier

VOOrWOOrd

Mis onze trein niet!


Limburg is een sterk merk. Daar dragen jullie, de toeristische sector, vast en zeker aan bij. Toerisme Limburg is uitgegroeid tot een organisatie van betekenis voor onze toeristische ondernemers. Als kersvers gedeputeerde van Toerisme mocht ik dat al ervaren tijdens mijn eerste overleg met de collega-gedeputeerden uit de andere provincies. Zij geven grif toe dat Limburg op het vlak van toerisme benijdenswaardig ver staat. Zonder valse bescheidenheid: we mogen er prat op gaan dat we qua structuur en professionaliteit model staan voor andere provincies! Dat is het resultaat van samenwerking en dus de verdienste van velen. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan mijn voorganger Sylvain Sleypen en aan de dynamische ploeg van directeur Willy Orlandini bij Toerisme Limburg. Maar ook aan jullie, ondernemers en andere spelers op het toeristische veld. Ik ervaar Toerisme Limburg als een goed gesmeerde trein die aan hoge snelheid voorbij rijdt en waar ik als nieuwe gedeputeerde op ben gesprongen om het stuur over te nemen. Onze trein zit al goed op de rails. We steken de handen uit om iedereen daar mee op te trekken. Grijp die aanhaakmogelijkheden en hang jouw wagentje achter onze locomotief. Samen kunnen we van het toerisme in Limburg een nog sterker product maken. Neem deel aan onze acties en profiteer van onze marketinginspanningen. Lees er alles over in dit blad, in ons Limburg Magazine en op het Kennislabo (via www.toerismewerkt.be). Alleen door onze middelen te bundelen maken we jouw onderneming en dus het toerisme in Limburg tot een blijvend succes! Jean-Paul Peuskens, voorzitter Toerisme Limburg

Lees verder ... 2-3 4 5 6 7 8

Jean-Paul Peuskens in profiel Fietsparadijs Limburg Communicatiecampagnes 2011 Acties voor logiesuitbaters Ondernemers in de prijzen Culinaire tips

“kom en verras me met jouw ideeën” Jean-Paul Peuskens volgde half januari Sylvain Sleypen op als gedeputeerde van onder meer Toerisme. Wie is hij? Wat denkt hij? Wat mogen we van hem verwachten? Een schets van onze nieuwe gedeputeerde en de man daarachter … En we geven ook de mening van enkele ‘ervaringsdeskundigen’ weer.

de MeNS

de POLiTiCuS ZO VADER, ZO ZOON … “Ik kreeg de politieke microbe van mijn vader Vic, die zestien jaar lang oppositie voerde in Bocholt. Als twaalfjarig manneke ging ik al met hem mee naar de gemeenteraad. Daar zag ik hoe hij dicht bij de mensen stond, hoe hij naar hen luisterde en hun problemen oploste. Dat boeide me enorm.” COMMUNICATOR “Open communicatie is altijd het sleutelwoord geweest in mijn persoonlijke en politieke leven. Ik ga graag direct met de mensen in gesprek of in discussie. Daardoor voel ik altijd heel goed aan wat ze willen, wat er leeft. Zo kunnen er ook interessante projecten ontstaan.” “Samen bereiken we meer! Daarom hecht ik veel belang aan regelmatig en rechtstreeks overleg met de toeristische ondernemers. Zowel informeel met hen individueel als formeel via hun organisaties. Ik bezoek nu een aantal grote maar ook kleine toeristische ondernemers. Ik doe daar telkens interessante ideeën op, die ik graag deel met anderen.”

dit jaar 1,3 miljoen euro om de speeltuin van Bokrijk moderner en veiliger te maken. Toch houden we deze trekpleister gratis voor iedereen!” VAKANTIE “Ik rij nu al twintig jaar naar Oostenrijk. Maar in de korte periode dat ik als gedeputeerde van Toerisme de gelegenheid kreeg om achter de schermen van onze eigen Limburgse toeristische sector te kijken, ben ik nog meer onder de indruk geraakt van de troeven die wij hier in onze onmiddellijke omgeving hebben. Onnodig om honderden kilometers ver te rijden! Er zijn mogelijkheden genoeg om je hier te ontspannen.”

FAMILIE “Ik ben een echte familyman. Ik betrek mijn gezin zo veel mogelijk in alles wat ik doe. Ik probeer er zo veel mogelijk tijd mee door te brengen. Al klagen mijn zonen dat ze me nu bijna niet meer zien. Als burgemeester zag ik hen al weinig, maar nu nog minder …” ONTSPANNING “Ik ga graag wandelen in het groen, op de jaagpaden langs kanalen en op de Maasdijken. In tegenstelling tot mijn zonen ben ik geen fervente fietser of regelmatige gebruiker van ons prachtig fietsroutenetwerk. Mijn fiets is al vijf jaar oud maar lijkt wel onverslijtbaar. Maar ik neem mij voor om deze zomer regelmatig op te duiken op de terrasjes van onze fietscafés.” “Ik ben een echte Bokrijkfan. Wat een indrukwekkend domein en welke enorme mogelijkheden! Bokrijk is voor mij ontspanning ‘pur sang’. Zodra ik er uit mijn auto stap, valt er een vakantiegevoel over mij heen. We investeren

WERK “Toen ik als kabinetsmedewerker van Willy Claes en later als volksvertegenwoordiger in Brussel werkte, besefte ik al dat we in de mooiste streek van Vlaanderen leven. Maar ik ben er van overtuigd dat de meeste Limburgers zich daar te weinig bewust van zijn. Zelfs onze eigen toeristische spelers niet, vrees ik. We moeten eens vaker bij elkaar op bezoek gaan. Waarom houden we de algemene vergadering van Toerisme Limburg bijvoorbeeld niet op verplaatsing, in plaats van telkens in het provinciehuis? Zo leren we de vele troeven die Limburg heeft, beter kennen en gebruiken in ons eigen voordeel.”

Zijn zonen Yves en Bjorn zijn fervente fietsers.

Zij kunnen het weten … Meteen na zijn aanstelling in gesprek met Federatie Toerisme Limburg BEREIKBAAR “Ik wil voor iedereen bereikbaar blijven. Iedere ondernemer, hoe groot of hoe klein ook, is in mijn ogen belangrijk. Natuurlijk, de belangen van een kleine B&B zijn erg verschillend van die van een multinational als Center Parcs. Er zullen altijd meningsverschillen zijn. We moeten daar samen een evenwicht in zoeken zodat we er allemaal beter van worden. Alleen door goed overleg kunnen we het verschil maken. Mijn zestien jaren bestuurservaring, onder andere als schepen van Toerisme en als burgemeester in Bocholt, helpen daar enorm bij. TEAMSPELER “Ik ben een echte ploegspeler. Als burgemeester liet ik mijn schepenen al veel ruimte in het uittekenen van het beleid. Dat stimuleert. Ook de publieke en de private sector moeten blijven samenwerken, zodat het beleid ook werkelijk gedragen wordt door de basis. Ik zou niets liever willen dan dat toeristische ondernemers naar mij toestappen met nieuwe ideeën.Reik me een concreet voorstel aan! Kom en verras me …” RESULTAATGERICHT “Creativiteit is een mooi uitgangspunt maar slokt veel geld op en moet op zeker ogenblik concreet gemaakt worden. We moeten efficiënt met onze middelen omspringen en telkens duidelijke prioriteiten durven stellen. Daarbij moet er aandacht blijven voor investeringen die misschien minder in het oog springen maar die wel de basis van een goed toeristisch product verstevigen.” HARDE WERKER “Mijn werkkracht was altijd al één van mijn sterke punten. De huidige legislatuur loopt over twee jaren af. Maar dat betekent niet dat we in die beperkte periode samen niets kunnen bereiken. We moeten verder durven kijken en een goede basis leggen voor later. Alleen zo kunnen we ook voor de toekomst resultaten garanderen.”

Heb je tips? Complimenten? Suggesties voor verbeteringen? Vragen? de Pit-redactie, Universiteitslaan 3, B-3500 Hasselt, 011 30 55 50, mverstraten@limburg.be Pit n°59 • lente 2011 • pagina 2

JEAN-PAUL PEUSKENS • geboren op 26 november 1964 • trouwde in 1989 met Connie Jaeken • vader van Yves (1990) en Bjorn (1993) • studeerde Bedrijfsadministratie (Horama in Diest) • provincieraadslid 2000-2002 en 2007-2011 • Vlaams volksvertegenwoordiger 2003-2004 • gemeenteraadslid Bocholt 1991-1994 • eerste schepen Bocholt 1995-2006 • burgemeester Bocholt 2007-2011 • gedeputeerde sinds 20 januari 2011

Pit n°59 • lente 2011 • pagina 3

Freddy Conincx (camping Goolderheide): “Ik kende Jean-Paul jarenlang in zijn functie als schepen van Toerisme en nadien als burgemeester in Bocholt. Hij heeft zich altijd enorm ingezet voor het toerisme. Als jonge politicus weet hij zijn weg in de politiek en kan hij echt wel deuren openbreken. Hij is er bijvoorbeeld in geslaagd om het uitbreidingsplan van Goolderheide, dat al in 1993 was ingediend, eindelijk in een stroomversnelling te brengen. Sindsdien boeken wij een geweldige vooruitgang. Ik ben er zeker van dat de hele sector er baat bij zal hebben, nu Jean-Paul op de stoel van gedeputeerde zit.” Wim Van Asten (hotel De Watermolen): “De voorbije negen jaren had ik enorm positieve ervaringen met Jean-Paul. Hij is iemand die altijd zijn woord houdt, die er voor gaat. Hij schuift zijn verantwoordelijkheid niet af en zal je niet met een kluitje in het riet sturen. Ofwel helpt hij effectief, ofwel zegt hij duidelijk dat het niet mogelijk is. Die eerlijkheid en rechtlijnigheid vind ik de grote sterkten van Jean-Paul. Limburg zal merken dat hij een hele goede opvolger van Sleypen is. Ik hoop wel dat hij werk maakt van een goede opleiding van het toeristisch personeel. De horeca heeft grote nood aan goede medewerkers die een goed glas bier kunnen tappen en een biefstuk kunnen presenteren. Ook taal is heel belangrijk, zeker in de bediening.” Lode Nulmans (voorzitter FTL): “Als voorzitter van de Federatie Toerisme Limburg heb ik onmiddellijk ervaren dat er bij de gedeputeerde Peuskens een structurele luisterbereidheid is. En ook een grote bekommernis voor een dynamische toeristische sector. Hij gelooft er in dat toerisme één van de motoren van de Limburgse economie is. Uit ons eerste gesprek, nauwelijks enkele dagen na zijn aanstelling als gedeputeerde, leerde ik al dat hij zijn beleid voortdurend wil toetsen aan de noden en wensen van de toeristische ondernemers. Daar ben ik als FTL-voorzitter blij om.” “Dat de gedeputeerde veel gelegen is aan een nauwe samenwerking met de ondernemers en hun federatie FTL, blijkt ook uit zijn aanwezigheid op onze Raad van Bestuur. Het werd een heel open ontmoeting. Daar bleek dat we zeer gelijklopende visies hebben over hoe we het toerisme in Limburg de komende jaren verder moeten uitbouwen en wat we van elkaar mogen verwachten om dit te bereiken.”

dOSSier

VOOrWOOrd

Mis onze trein niet!


VRIENDINNEN KIDS KASTELEN

Oplaadlocaties krijgen palen De elektrische fiets was dé fietstrend van 2010. Ook jongeren zijn er voor gewonnen. Een aantal leveranciers brengen daarom speciale modellen voor jongeren uit. Maar een lege accu tijdens je fietstocht is alles behalve aangenaam. Daarom installeert Toerisme Limburg nog dit voorjaar 50 oplaadpalen bij evenveel fietscafés, gespreid over de volledige provincie. Momenteel worden de laatste kandidaat-oplaadlocaties gescreend en worden de eerste laadpalen geplaatst.

FRUIT

Zijn je gasten minder fervente fietsers, maar willen ze vooral de sfeer opsnuiven? Raad hen dan de themafietskaarten aan. ! W Nieu Hierop vinden ze een aantal uitgestippelde knooppuntfietsroutes, met de leukste tips en adresjes langs de routes. Zo hebben je gasten alle info bij de hand. En met de voordeelbonnetjes krijgen ze onderweg in een aantal fietscafés een extraatje.

“Heel wat professioneler en mooier”

de nieuwkomers:

THEMAFIETSKAARTEN FIETSPARADIJS LIMBURG

BESTEL JE GRATIS KNOOPPUNTER

Nationaal Park Hoge Kempen

Fietsen door paarse heide en ongerepte bossen. Of van gezinsattractie tot attractie zoals de Cosmodrome, het blotevoetenpad ...

De Knooppunter is een wateren winddicht toestelletje dat je in een-twee-drie op je fietsstuur plaatst.

Fietsbox

de klassiekers: t.w.v. € 9,95

Meer dan duizend vijvers

Dompel je onder in vijvergebied De Wijers en verken de domeinen van Bokrijk, Hengelhoef, Kelchterhoef, Bovy, Herkenrode ...

Van bloesem tot oogst

Glooiend fietsen langs fruitbedrijven, veilingen en boomgaarden. Van bloesems over kersen tot appels, peren en druiven.

voluit Limburgen

Fietsbox 6 themakaarten 24 fietsroutes

met voordeelbonnen én Knooppunterkaartjes

Fietsparadijs Limburg

Proef en beleef het platteland

Trappen door bossen, langs weilanden, kijkboerderijen en brouwerijen. Je geniet van streekbiertjes, kaas en ambachtelijk ijs.

• DE WIJERS: MEER DAN 1000 VIJVERS

6 themakaarten

Snoer van Maasdorpjes

Vlak peddelen langs de Maas - van het ene pittoreske Maasdorpje naar het andere. De veerpontjes brengen je naar Nederland en terug.

• PROEF EN BELEEF HET PLATTELAND

6 themakaarten

Nog dit voorjaar kun je aan 50 erkende fietscafés verpozen met een drankje of een hapje terwijl ook je fiets even bijtankt. Herberg Moeder de Gans in Teuven (Voeren) is er daar eentje van. Uitbater Rogier Goessens: “In de bijna twintig jaar dat we deze herberg uitbaten, merken we een verschuiving van wielrenners naar recreatieve fietsers. De opkomst van de elektrische fiets heeft daar zeker mee te maken. Vooral voor 50-plussers is dit dé oplossing om deze sterk heuvelachtige streek toch per fiets te kunnen verkennen. Sinds het fietsroutenetwerk hier is uitgebouwd, bieden wij e-bikers al stroom aan. Maar met de mooie laadpaal die Toerisme Limburg ons aanbiedt, oogt onze service een stuk professioneler en aantrekkelijker.”

• FRUITFIETSROUTES: VAN BLOESEM TOT OOGST De Knooppunterkaartjes die je in deze Fietsbox vindt, passen als gegoten in dit toestelletje.

Wil je de Knooppunter t.w.v. € 9,95 gratis ontvangen? Surf dan snel naar www.toerismelimburg.be/knooppunter en tik je unieke knooppunterpromotiecode in (zie kaartje in bijlage). Zo zit hij enkele dagen later in je brievenbus!

Kastelenlandschap

Ontdek het glooiende Haspengouw met zijn roemruchte kastelen, burchten, vierkantshoeves en rijke erfgoed.

• KASTELENLANDSCHAP

www.toerismelimburg.be

• SNOER VAN MAASDORPJES

9789490027230

Prijs: € 9,50

Colofon:

Deze Fietsbox is een uitgave van Toerisme Limburg vzw, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt, + 32 11 30 55 00, info@toerismelimburg.be, www.toerismelimburg.be V.U.: W. Orlandini, Herckenrodeplein 4, 3600 Genk Realisatie: www.impuls-reclame.be Redactie en coördinatie: Hilde Vanwest D/2011/1504/31

• FIETSEN DOOR HET NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN www.toerismelimburg.be

voluit Limburgen

Oversteken veiliger

grATiS kNOOPPuNTer

Veiligheid van uw fietsgasten blijft één van de belangrijkste pijlers van Fietsparadijs Limburg. Ongeveer 60 procent van het fietsroutenetwerk is autoluw of helemaal verkeersvrij. Kruispunten met verkeerswegen kunnen natuurlijk niet uitgesloten worden. Van de 39 ‘zwarte verkeerspunten’ is nu zowat twee derde veiliger ingericht of vervangen door beveiligde oversteekplaatsen. Toerisme Limburg heeft vorig jaar opnieuw alle oversteekplaatsen met gewestwegen grondig geanalyseerd. Er worden nog eens 46 oversteken aangepast, waarvan 14 op korte termijn.

Voor het eerst worden deze zes themafietsroutekaarten in een aantrekkelijke box. Een ideale geschenktip! TiP gebundeld In de fietsbox vinden je gasten bovendien een code waarmee ze een gratis Knooppuntertoestel kunnen aanvragen (www. knooppunter.com). Dat is een handig water- en winddicht toestelletje dat je op je stuur monteert om makkelijk je uitgestippelde fietsroute af te lezen. De voorgedrukte kaartjes die nu ook voor het eerst bij deze themaroutes zitten, passen perfect in dit toestel. Weer een nieuwe service voor jouw fietsgasten!

Frissere fietskaart

De fietskaart en de themafietsbox kun je bestellen bij Toerisme Limburg voor 4,75 euro per stuk (verkoopprijs 9,50 euro). De fietskaart en themafietsbox worden tweewekelijks geleverd en kunnen al vanaf vijf stuks besteld wordt. Log in op het Kennislabo (www.toerismewerkt.be), download de bestelbon, vul je bestelling in en bezorg ons deze via info@toerismelimburg.be of fax 011 30 55 05.

We starten het nieuwe fietsseizoen met een geactualiseerde fietskaart. De beproefde formule wordt behouden: een waterbestendige kaart van heel Limburg én een infoboekje dat de fietser een handig overzicht geeft van de fietsvriendelijke cafés en de fietsvriendelijke logies. De kaart werd in een nieuw jasje gestoken. Maar geen nood! Je gasten kunnen nog steeds op stap met de kaart van vorig jaar. De knooppunten en routes blijven dezelfde. Ze zijn alleen in een frissere lay-out gestoken.

FIETSPARADIJS

Box vol themafietsroutes

voluit Limburgen

FieTSPArAdiJS

PiTTige

ZOMERSE ZONDAGEN

Voor de vijfde keer op rij werd Limburg eind december verkozen tot ‘Populairste fietsprovincie van België’ door Fietsen. 123, de populairste fietswebsite van de Benelux. Ook dit jaar doen we er alles aan om jouw gasten een onvergetelijke (fiets)vakantie te bezorgen. Daarom doet Fietsparadijs Limburg waar ze bekend voor staat: innoveren.

Hoe bestellen?

Andreas Gijbels, 011 30 55 62, agijbels@limburg.be

Pit n°59 • lente 2011 • pagina 4

BLOESEM & FRUIT APR

‘eropuit met vriendinnen’

ONZE ACTIE Toerisme Limburg boort dit jaar een nieuwe doelgroep aan, namelijk vrouwen vanaf 30 jaar. Vrouwen brengen graag een paar dagen quality time door met vriendinnen. Actief bewegen, shoppen, lekker eten en drinken, wellness … allemaal activiteiten die perfect bij Limburg passen. Vanaf april zet Toerisme Limburg deze vrouwenthema’s in de kijker via Vijf TV, dé zender die prima overeenkomt met onze doelgroep. Deze campagne via Vijf TV loopt voort tot in het najaar. Daarover later meer.

JOUW REACTIE Dit is een mooie gelegenheid voor de Limburgse ondernemers om vrouwvriendelijke verblijfsarrangementen te maken. Toerisme Limburg zet deze in de kijker via allerlei communicatiekanalen, zoals een campagne op www.weekendjewegmetvijftv.be. Via het Kennislabo (www.toerismewerkt.be) verneem je alle details om mee in deze actie te stappen.

Limburg klinkt uit alle radio’s!

ONZE ACTIE Je zal de slogan ‘Limburg, dichtbij gastvrij’ dit jaar dikwijls horen op alle belangrijke radiozenders van Vlaanderen. Toerisme Limburg heeft de ambitie om een heus radiomerk te worden. De verschillende toeristische thema’s en onderwerpen krijgen een radiokleedje aangemeten. Komen zeker aan bod: rijk verleden / Fietsparadijs / gezinsvakanties / eropuit met vriendinnen / wandelen

JOUW REACTIE Dit zijn stuk voor stuk ideale thema’s waarrond toeristische ondernemers aantrekkelijke aanbiedingen kunnen maken. Daar voeren we via allerlei kanalen communicatie rond. Via de radiospots linken we naar de ‘promoties’ van de ondernemers op de website van Toerisme Limburg. Jullie kunnen je aanbiedingen heel gemakkelijk in de kijker zetten op www.toerismelimburg. be. Je hoeft ze alleen maar in te voeren in het Kennislabo. Op dit moment staat er al een vijftigtal online. Kijk maar eens …

Acties via printmedia

ONZE ACTIE • De bijna 1 miljoen lezers van Het Nieuwsblad vinden dit voorjaar bij hun vertrouwde krant een tijdslijn rond fruit. Een echt collector’s item! Met leuke tips en weetjes rond fruit, alle belangrijke evenementen van de fruitstreek en zo meer. • Maart: Tijdens een wedstrijd in Het Nieuwsblad geeft Toerisme Limburg zeven fietsvakanties weg. Op het einde van deze publieksactie ontvangt elke deelnemer een mail boordevol Limburg-tips. Onze gloednieuwe fietsbox met themakaarten is op de webshop van Het Nieuwsblad te koop tegen een aantrekkelijk tarief.

Pit n°59 • lente 2011 • pagina 5

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

• 5 april: Bij Het Nieuwsblad (260 000 exemplaren) steekt ook ons Limburg Magazine. Daarin vinden de bijna 1 miljoen lezers op 48 pagina’s allerlei tips voor de lente en de zomer. Ons eigen Nieuwsblad-Magazine, volledig over Limburg! • April: ontdekkingskaart rond ‘outdoor genieten in Limburg’ • Juni: ontdekkingskaart met als onderwerp ‘Eropuit met de kids’ Ook dit jaar maken we de West-Vlamingen warm om naar Limburg te komen met een campagne in De Krant van West-Vlaanderen. Het Belang van Limburg brengt dit jaar weer toeristische tips in de katern ‘Het weekend begint op vrijdag’.

JOUW REACTIE Binnen deze printcampagne zetten we telkens andere logiestypes in de kijker. Toerisme Limburg geeft aan 37 ondernemers de kans om zich in ‘Het weekend begint op vrijdag’ op een voordeelbon te presenteren met hun logo, adres en website. In ruil geven ze de lezers een voordeel. Interesse? Contacteer Ronny Luyckx, 011 30 55 49, rluyckx@limburg.be

Nederland

ONZE ACTIE Toerisme Limburg trekt Nederlandse toeristen aan via gezamenlijke acties met Toerisme Vlaanderen. Deze organisatie werkt sterk online, met prachtige e-shows, interactieve wedstrijden en zo meer. Extra aandacht gaat daarbij naar gezinsvakanties in Limburg, kamperen en de steden Hasselt en Genk.

JOUW REACTIE Voor Nederland is het kamperen erg belangrijk. Dit is dus een goede gelegenheid voor de kampeersector om zich bij onze noorderburen te promoten.

Samen naar duitsland

ONZE ACTIE Om de Duitse toeristen te overtuigen naar Limburg op vakantie te komen, bundelen Toerisme Limburg en Nederlands Limburg hun middelen en inspanningen. Beide Limburgen gaan in zee met het communicatiebureau Compass, dat een gezamenlijke campagne uitwerkt.

JOUW REACTIE Heb je interesse om je op de Duitse markt te profileren? Via mail en het Kennislabo (www.toerismewerkt.be) verneem je alle details om mee in deze actie te stappen.

Isabelle Van Geloven, 011 30 55 46, ivangeloven@limburg.be


VRIENDINNEN KIDS KASTELEN

Oplaadlocaties krijgen palen De elektrische fiets was dé fietstrend van 2010. Ook jongeren zijn er voor gewonnen. Een aantal leveranciers brengen daarom speciale modellen voor jongeren uit. Maar een lege accu tijdens je fietstocht is alles behalve aangenaam. Daarom installeert Toerisme Limburg nog dit voorjaar 50 oplaadpalen bij evenveel fietscafés, gespreid over de volledige provincie. Momenteel worden de laatste kandidaat-oplaadlocaties gescreend en worden de eerste laadpalen geplaatst.

FRUIT

Zijn je gasten minder fervente fietsers, maar willen ze vooral de sfeer opsnuiven? Raad hen dan de themafietskaarten aan. ! W Nieu Hierop vinden ze een aantal uitgestippelde knooppuntfietsroutes, met de leukste tips en adresjes langs de routes. Zo hebben je gasten alle info bij de hand. En met de voordeelbonnetjes krijgen ze onderweg in een aantal fietscafés een extraatje.

“Heel wat professioneler en mooier”

de nieuwkomers:

THEMAFIETSKAARTEN FIETSPARADIJS LIMBURG

BESTEL JE GRATIS KNOOPPUNTER

Nationaal Park Hoge Kempen

Fietsen door paarse heide en ongerepte bossen. Of van gezinsattractie tot attractie zoals de Cosmodrome, het blotevoetenpad ...

De Knooppunter is een wateren winddicht toestelletje dat je in een-twee-drie op je fietsstuur plaatst.

Fietsbox

de klassiekers: t.w.v. € 9,95

Meer dan duizend vijvers

Dompel je onder in vijvergebied De Wijers en verken de domeinen van Bokrijk, Hengelhoef, Kelchterhoef, Bovy, Herkenrode ...

Van bloesem tot oogst

Glooiend fietsen langs fruitbedrijven, veilingen en boomgaarden. Van bloesems over kersen tot appels, peren en druiven.

voluit Limburgen

Fietsbox 6 themakaarten 24 fietsroutes

met voordeelbonnen én Knooppunterkaartjes

Fietsparadijs Limburg

Proef en beleef het platteland

Trappen door bossen, langs weilanden, kijkboerderijen en brouwerijen. Je geniet van streekbiertjes, kaas en ambachtelijk ijs.

• DE WIJERS: MEER DAN 1000 VIJVERS

6 themakaarten

Snoer van Maasdorpjes

Vlak peddelen langs de Maas - van het ene pittoreske Maasdorpje naar het andere. De veerpontjes brengen je naar Nederland en terug.

• PROEF EN BELEEF HET PLATTELAND

6 themakaarten

Nog dit voorjaar kun je aan 50 erkende fietscafés verpozen met een drankje of een hapje terwijl ook je fiets even bijtankt. Herberg Moeder de Gans in Teuven (Voeren) is er daar eentje van. Uitbater Rogier Goessens: “In de bijna twintig jaar dat we deze herberg uitbaten, merken we een verschuiving van wielrenners naar recreatieve fietsers. De opkomst van de elektrische fiets heeft daar zeker mee te maken. Vooral voor 50-plussers is dit dé oplossing om deze sterk heuvelachtige streek toch per fiets te kunnen verkennen. Sinds het fietsroutenetwerk hier is uitgebouwd, bieden wij e-bikers al stroom aan. Maar met de mooie laadpaal die Toerisme Limburg ons aanbiedt, oogt onze service een stuk professioneler en aantrekkelijker.”

• FRUITFIETSROUTES: VAN BLOESEM TOT OOGST De Knooppunterkaartjes die je in deze Fietsbox vindt, passen als gegoten in dit toestelletje.

Wil je de Knooppunter t.w.v. € 9,95 gratis ontvangen? Surf dan snel naar www.toerismelimburg.be/knooppunter en tik je unieke knooppunterpromotiecode in (zie kaartje in bijlage). Zo zit hij enkele dagen later in je brievenbus!

Kastelenlandschap

Ontdek het glooiende Haspengouw met zijn roemruchte kastelen, burchten, vierkantshoeves en rijke erfgoed.

• KASTELENLANDSCHAP

www.toerismelimburg.be

• SNOER VAN MAASDORPJES

9789490027230

Prijs: € 9,50

Colofon:

Deze Fietsbox is een uitgave van Toerisme Limburg vzw, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt, + 32 11 30 55 00, info@toerismelimburg.be, www.toerismelimburg.be V.U.: W. Orlandini, Herckenrodeplein 4, 3600 Genk Realisatie: www.impuls-reclame.be Redactie en coördinatie: Hilde Vanwest D/2011/1504/31

• FIETSEN DOOR HET NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN www.toerismelimburg.be

voluit Limburgen

Oversteken veiliger

grATiS kNOOPPuNTer

Veiligheid van uw fietsgasten blijft één van de belangrijkste pijlers van Fietsparadijs Limburg. Ongeveer 60 procent van het fietsroutenetwerk is autoluw of helemaal verkeersvrij. Kruispunten met verkeerswegen kunnen natuurlijk niet uitgesloten worden. Van de 39 ‘zwarte verkeerspunten’ is nu zowat twee derde veiliger ingericht of vervangen door beveiligde oversteekplaatsen. Toerisme Limburg heeft vorig jaar opnieuw alle oversteekplaatsen met gewestwegen grondig geanalyseerd. Er worden nog eens 46 oversteken aangepast, waarvan 14 op korte termijn.

Voor het eerst worden deze zes themafietsroutekaarten in een aantrekkelijke box. Een ideale geschenktip! TiP gebundeld In de fietsbox vinden je gasten bovendien een code waarmee ze een gratis Knooppuntertoestel kunnen aanvragen (www. knooppunter.com). Dat is een handig water- en winddicht toestelletje dat je op je stuur monteert om makkelijk je uitgestippelde fietsroute af te lezen. De voorgedrukte kaartjes die nu ook voor het eerst bij deze themaroutes zitten, passen perfect in dit toestel. Weer een nieuwe service voor jouw fietsgasten!

Frissere fietskaart

De fietskaart en de themafietsbox kun je bestellen bij Toerisme Limburg voor 4,75 euro per stuk (verkoopprijs 9,50 euro). De fietskaart en themafietsbox worden tweewekelijks geleverd en kunnen al vanaf vijf stuks besteld wordt. Log in op het Kennislabo (www.toerismewerkt.be), download de bestelbon, vul je bestelling in en bezorg ons deze via info@toerismelimburg.be of fax 011 30 55 05.

We starten het nieuwe fietsseizoen met een geactualiseerde fietskaart. De beproefde formule wordt behouden: een waterbestendige kaart van heel Limburg én een infoboekje dat de fietser een handig overzicht geeft van de fietsvriendelijke cafés en de fietsvriendelijke logies. De kaart werd in een nieuw jasje gestoken. Maar geen nood! Je gasten kunnen nog steeds op stap met de kaart van vorig jaar. De knooppunten en routes blijven dezelfde. Ze zijn alleen in een frissere lay-out gestoken.

FIETSPARADIJS

Box vol themafietsroutes

voluit Limburgen

FieTSPArAdiJS

PiTTige

ZOMERSE ZONDAGEN

Voor de vijfde keer op rij werd Limburg eind december verkozen tot ‘Populairste fietsprovincie van België’ door Fietsen. 123, de populairste fietswebsite van de Benelux. Ook dit jaar doen we er alles aan om jouw gasten een onvergetelijke (fiets)vakantie te bezorgen. Daarom doet Fietsparadijs Limburg waar ze bekend voor staat: innoveren.

Hoe bestellen?

Andreas Gijbels, 011 30 55 62, agijbels@limburg.be

Pit n°59 • lente 2011 • pagina 4

BLOESEM & FRUIT APR

‘eropuit met vriendinnen’

ONZE ACTIE Toerisme Limburg boort dit jaar een nieuwe doelgroep aan, namelijk vrouwen vanaf 30 jaar. Vrouwen brengen graag een paar dagen quality time door met vriendinnen. Actief bewegen, shoppen, lekker eten en drinken, wellness … allemaal activiteiten die perfect bij Limburg passen. Vanaf april zet Toerisme Limburg deze vrouwenthema’s in de kijker via Vijf TV, dé zender die prima overeenkomt met onze doelgroep. Deze campagne via Vijf TV loopt voort tot in het najaar. Daarover later meer.

JOUW REACTIE Dit is een mooie gelegenheid voor de Limburgse ondernemers om vrouwvriendelijke verblijfsarrangementen te maken. Toerisme Limburg zet deze in de kijker via allerlei communicatiekanalen, zoals een campagne op www.weekendjewegmetvijftv.be. Via het Kennislabo (www.toerismewerkt.be) verneem je alle details om mee in deze actie te stappen.

Limburg klinkt uit alle radio’s!

ONZE ACTIE Je zal de slogan ‘Limburg, dichtbij gastvrij’ dit jaar dikwijls horen op alle belangrijke radiozenders van Vlaanderen. Toerisme Limburg heeft de ambitie om een heus radiomerk te worden. De verschillende toeristische thema’s en onderwerpen krijgen een radiokleedje aangemeten. Komen zeker aan bod: rijk verleden / Fietsparadijs / gezinsvakanties / eropuit met vriendinnen / wandelen

JOUW REACTIE Dit zijn stuk voor stuk ideale thema’s waarrond toeristische ondernemers aantrekkelijke aanbiedingen kunnen maken. Daar voeren we via allerlei kanalen communicatie rond. Via de radiospots linken we naar de ‘promoties’ van de ondernemers op de website van Toerisme Limburg. Jullie kunnen je aanbiedingen heel gemakkelijk in de kijker zetten op www.toerismelimburg. be. Je hoeft ze alleen maar in te voeren in het Kennislabo. Op dit moment staat er al een vijftigtal online. Kijk maar eens …

Acties via printmedia

ONZE ACTIE • De bijna 1 miljoen lezers van Het Nieuwsblad vinden dit voorjaar bij hun vertrouwde krant een tijdslijn rond fruit. Een echt collector’s item! Met leuke tips en weetjes rond fruit, alle belangrijke evenementen van de fruitstreek en zo meer. • Maart: Tijdens een wedstrijd in Het Nieuwsblad geeft Toerisme Limburg zeven fietsvakanties weg. Op het einde van deze publieksactie ontvangt elke deelnemer een mail boordevol Limburg-tips. Onze gloednieuwe fietsbox met themakaarten is op de webshop van Het Nieuwsblad te koop tegen een aantrekkelijk tarief.

Pit n°59 • lente 2011 • pagina 5

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

• 5 april: Bij Het Nieuwsblad (260 000 exemplaren) steekt ook ons Limburg Magazine. Daarin vinden de bijna 1 miljoen lezers op 48 pagina’s allerlei tips voor de lente en de zomer. Ons eigen Nieuwsblad-Magazine, volledig over Limburg! • April: ontdekkingskaart rond ‘outdoor genieten in Limburg’ • Juni: ontdekkingskaart met als onderwerp ‘Eropuit met de kids’ Ook dit jaar maken we de West-Vlamingen warm om naar Limburg te komen met een campagne in De Krant van West-Vlaanderen. Het Belang van Limburg brengt dit jaar weer toeristische tips in de katern ‘Het weekend begint op vrijdag’.

JOUW REACTIE Binnen deze printcampagne zetten we telkens andere logiestypes in de kijker. Toerisme Limburg geeft aan 37 ondernemers de kans om zich in ‘Het weekend begint op vrijdag’ op een voordeelbon te presenteren met hun logo, adres en website. In ruil geven ze de lezers een voordeel. Interesse? Contacteer Ronny Luyckx, 011 30 55 49, rluyckx@limburg.be

Nederland

ONZE ACTIE Toerisme Limburg trekt Nederlandse toeristen aan via gezamenlijke acties met Toerisme Vlaanderen. Deze organisatie werkt sterk online, met prachtige e-shows, interactieve wedstrijden en zo meer. Extra aandacht gaat daarbij naar gezinsvakanties in Limburg, kamperen en de steden Hasselt en Genk.

JOUW REACTIE Voor Nederland is het kamperen erg belangrijk. Dit is dus een goede gelegenheid voor de kampeersector om zich bij onze noorderburen te promoten.

Samen naar duitsland

ONZE ACTIE Om de Duitse toeristen te overtuigen naar Limburg op vakantie te komen, bundelen Toerisme Limburg en Nederlands Limburg hun middelen en inspanningen. Beide Limburgen gaan in zee met het communicatiebureau Compass, dat een gezamenlijke campagne uitwerkt.

JOUW REACTIE Heb je interesse om je op de Duitse markt te profileren? Via mail en het Kennislabo (www.toerismewerkt.be) verneem je alle details om mee in deze actie te stappen.

Isabelle Van Geloven, 011 30 55 46, ivangeloven@limburg.be


Constance Vantilt, die in Beringen B&B De Witte Merel Deluxe uitbaat, lanceerde een jaar geleden haar Do not Disturb Box, een belevingsbox voor elk verwenmoment. Wat toen nog een experiment was, is nu klaar om in de markt te zetten. Dat gaat gepaard met een actie. De Do not Disturb Box wil koppels een rustig weekend garanderen en hen het luxueuze gevoel geven dat ze de kamer exclusief voor zich hebben. Behalve een welkomstdrank, overnachting en ontbijt op de kamer krijgen de gasten ook de box met daarin allerlei verwenproducten. Die hebben een waarde van 50 euro maar ondernemers kunnen de box aankopen voor slechts 35 euro. Welke zijn de voordelen voor logiesuitbaters? - de box is een middel om kamers te verhuren aan volle prijs en zonder korting, zeker in dalperiodes - extra kansen om zich te promoten via www.dndhotels.com en free publicity - minder poets, minder was - ontbijt op kamer dus minder afval - meer verkoop van de minibar - verrassingseffect voor de gasten door telkens nieuwe producten Wil jij ook deze belevingsbox voor je gasten? De eerste 25 die zes boxen afnemen, worden gratis lid (t.w.v. 295 euro). Je kreeg er begin maart een e-mailing over. Ook op het Kennislabo lees je alle details. 0495 52 42 78, info@dndhotels.com, www.dndhotels.com “WIN-WIN VOOR JOU EN JOUW GASTEN” “Ik heb het concept nu een jaar bij mijn eigen gasten kunnen uittesten en perfectioneren,” vertelt initiatiefneemster Constance Vantilt. “Mijn gasten zijn alleszins heel positief. Ook de collega’s en B&B’s die ik nu bezoek om mee te werken. Het is natuurlijk een nieuw concept en ik begrijp best dat je eerst de kat uit de boom kijkt. Maar ikzelf geloof er sterk in. En ik ben blij dat ook Toerisme Limburg er aandacht aan geeft.” “Kijk, kleine uitbaters als wij hebben iets nodig om zich te groeperen. Het is moeilijk om een plaats te veroveren tussen de boekingssites.Tegen die hoge commissies valt weinig te doen. Met de Do not Disturb Box heb ik een middel ontwikkeld om mijn kamers zonder korting te verhuren en ook nog eens winst te maken op de box. Dat is tweemaal gewonnen!” aldus een tevreden Constance. Een ander voordeel van de originele box is de spontane aandacht van media. Die zijn altijd op zoek naar nieuwe invalshoeken voor bijvoorbeeld Valentijn, de B&B-beurs of straks Moederdag. Constance beaamt: “Ik heb al heel wat boxen weggegeven voor publiekswedstrijden. En daar hoort natuurlijk een interviewtje bij. Dat is telkens gratis reclame!”

geef de Bokrijkpas cadeau Speciaal voor de logiesuitbatingen in Limburg ontwierp Het Domein Bokrijk de Bokrijkpas. Hiermee genieten jouw gasten van 27 maart tot en met 30 september van een heleboel voordelen, zoals een korting op de toegangsprijs Openluchtmuseum Bokrijk, een glaasje cava of fruitsap voor de kids, een korting op het boek ‘De 5e Boog’ alsook kans op het winnen van tal van prijzen. De Bokrijkpas is gratis, dus jouw gasten zullen je beslist dankbaar zijn. Vraag hem aan via onderstaande contactpersoon. Bokrijk is overigens altijd goed voor een tof dagje uit, zeker voor gezinnen met kinderen. Bokrijk opent vanaf 27 maart en alles staat er in het teken van de Ketnet-fictiereeks ‘De 5e Boog’. Er zijn diverse tochten en workshops, de zomerse 5e Boog-zondagen … De allerkleinsten ontdekken tijdens de Holderdebolderroute de tofste plekjes voor kids in het museum. Meer hierover in het Limburg Magazine. Of surf naar www.bokrijk.be Elke Braekmans, 011 26 53 33, ebraekmans@limburg.be

de eerste 5 sterren zijn er … Felicitaties voor Vakantiewoning Calamintha in HeusdenZolder! Deze ontving als eerste logiesuitbating in Limburg een vergunning van Toerisme Vlaanderen binnen de 5-sterren classificatie. Een onderscheiding die nog maar eens de kwaliteit van de kleinschalige logies in Limburg onderstreept. Linda Vandersmissen is verrast dat ze als eerste Limburgse logies vijf sterren behaalde: “Bij de verbouwing van onze woning tot vakantiewoning hebben we getracht een comfortabele leefomgeving te creëren met alle moderne voorzieningen. Voor de kwaliteitscontrole van de vakantiewoning door Toerisme Vlaanderen hebben we nog een aantal extra’s voorzien, zoals een diepvriezer, wasmachine, schommel, bbq, dvd-speler … Zo zal ook de meest veeleisende vakantiegast, groot of klein, zich bij ons ‘thuis’ voelen. We zijn pas van vorig jaar bezig. Dus, die vijf sterren helpen ons zeker om een klantenbestand op te bouwen.” www.calamintha.be

een 1000 sterrenhotel! In Frankrijk kun je op verscheidene plaatsen terecht om een TiP nachtje door te brengen in een zogenaamde Bubbletree, oftewel een grote transparante luchtbel. Sommige hangen aan bomen, anderen liggen in weilanden of tussen de bossen. Landschapsbeleving ten top!

HOe dOeN Ze HeT TOCH? Soms denk je: waarom val ík nooit in de prijzen met mijn uitbating? Hoe kan ik het beter doen? Hieronder enkele tips van weer een nieuwe reeks prijswinnaars …

Horeca Awards belonen kwaliteit

“Schep sfeer en geef aandacht”

Om de kwaliteit in de horecasector te bewaren én te verbeteren zijn drie jaar geleden de Horeca Awards in het leven geroepen. Ze worden gedragen door Horeca Vlaanderen, het vakblad Horeca Magazine en Toerisme Vlaanderen, het Nationaal Verbond van Frituuruitbaters, restaurantwebsite Horeca Plaza en tal van federaties, commerciële bedrijven en organisaties in de sector. Peter is de gewezen minister, ere-gouverneur en ex-cafébaas Steve Stevaert. Pit vroeg aan de winnaars hoe zij de (anonieme) jury konden charmeren … Opmerkelijk: in de Categorie B&B’s vielen uitsluitend Limburgse uitbatingen in de prijzen. Dit onderstreept nog maar eens onze legendarische gastvrijheid. Proficiat!

Toeristen die via Hotelspecials.nl boeken, ontvangen na hun verblijf automatisch een uitnodiging om een evaluatie in te sturen. B&B Im’s en Wim’s in Riemst stak er vorig jaar met kop en schouder boven uit: • beste B&B van België • meest klantvriendelijke hotel van België • beste romantische hotel van België • beste pittoreske hotel van België De hotelgasten gaven Im’s en Wim’s een gemiddelde score van 9,4 op 10. Zaakvoerder Irmgard Abraas: “Persoonlijke aandacht is het sleutelwoord! Door onze kleinschaligheid kunnen we die aandacht aan onze gasten geven. Als ze toekomen, staat er al gebak met koffie/thee klaar. We geven hen ook toeristische tips en advies. We spelen in op hun interesses en behoeften.”

“DENK NOOIT: ’T IS WEL GOED …” Casa Ciolina in Peer prijkt op het allerhoogste schavotje. Hier staat alles TiP in het teken van de gasten. Maria Ciolina de Wilt: “Die gaan altijd voor, hoe dan ook. Wij, eigenaars, moeten ons aan hén aanpassen. Niet andersom. Want dat voelen ze snel!” “Zorg dat alles er heel gezellig en verzorgd uit ziet. En dat heeft niets te maken met duur of goedkoop. De liefde moet er van af stralen. Ik ben een interieurfreak. Decoreren is mijn hobby. Denk nooit: Ach, het is wel goed. Neen, het kan altijd iets beter. En dat geldt voor alles wat je doet. Geef je gasten dat extraatje waar mogelijk. Maar hou het betaalbaar. Het zit ‘m vaak in de kleine dingen. Ik maak bijvoorbeeld alle jam en bak zelf brood af zodat het hele huis naar vers brood ruikt. En dat wordt zeer gesmaakt bij de gasten.” “En nog dit: verdiep je in allerlei websites en clubs om meer boekingen binnen te halen die bij jouw uitbating passen. De prijs ligt dan wel iets hoger omdat je commissie moet afstaan, maar geef je gasten dan iets extra’s om die meerprijs te compenseren.” www.casaciolina.be “ONTVANG JE GASTEN OP EEN RODE LOPER” Zilver ging naar Chambres b’Hôtes in Hasselt. Het concept van een P Ti vakantieverblijf in een fabuleuze woonboot is op zich al heel bijzonder. Ook de ligging in een jachthaven vlakbij het centrum. Maar eigenaars Jan Franssens en Hilde Schulpen zien ook andere redenen voor deze award: “We zorgen altijd voor een zeer persoonlijke ontvangst van onze gasten. Ons designinterieur van Vittorio Simoni en het ‘fabuleus’ ontbijt met allerlei Limburgse streekproducten is stilaan een bekendheid: een glaasje Zwarte Parel van Genoelselderen, diverse kazen uit Catharinal, paté met Hasseltse jenever en hazelnoot, ambachtelijke confituren ... Verras je gasten met iets wat ze thuis niet hebben. Verwen hen. In ons culinair arrangement met sterrenchef Luc Bellings rijden we onze gasten persoonlijk naar het restaurant. Zo zoeken we altijd originele invalshoeken om onze gasten meer te geven dan ze verwachten.” www.chambresbhotes.be B&B De Boerderie in Beverlo won brons. In de categorie Hotels behaalde Hostellerie La Butte aux Bois in Lanaken de bronzen medaille.

Pit n°59 • lente 2011 • pagina 6

Pit n°59 • lente 2011 • pagina 7

www.imsenwims.eu

Tot op het sectormoment! Staat 6 april al aangekruist in jouw agenda? Onder het motto ‘Limburg, dichtbij gastvrij’ kun je dan vanaf 14 uur in het provinciehuis in Hasselt volop netwerken met andere ondernemers en belanghebbenden in het toerisme. Dit sectormoment staat volledig in het teken van gastvrijheid. De dag begint met boeiende interactieve workshops van externe coaches. Daarna sluiten we onder het genot van een hapje en een drankje de dag gezellig af. Nog niet ingeschreven?! Doet het onmiddellijk via het Kennislabo (www.toerismewerkt.be). An Telen, 011 30 55 31, atelen@limburg.be

Je nieuwe gegevens direct op website Toerisme Limburg Het is zover … Net voor de start van het toeristische seizoen zullen jouw gegevens automatisch vanuit het Kennislabo doorstromen naar www. toerismelimburg.be en www.vlaanderen-vakantieland.be! Elke toeristische ondernemer in Limburg heeft toegang tot het Kennislabo. Hierin kun je zelf: • jouw toeristische producten beheren (logiesaccommodatie, attractie, restaurant, café, wandeling en zo meer) • sprekende foto’s toevoegen • de omschrijving van jouw uitbating aanpassen • nieuwe faciliteiten aanduiden … Kortom, jij bepaalt zelf hoe de toerist jouw onderneming ontdekt op de websites van Toerisme Limburg en Toerisme Vlaanderen. Waar beheer je jouw info? Open je informatiefiche (in je overzicht, via ‘Mijn producten’ en ‘Aanpassen’) en overloop de verschillende tabblaadjes. Na aanpassing stuur je jouw fiche ter validatie door en kun je onmiddellijk checken hoe jouw wijzigingen er voor de potentiële toerist uit zien. Belangrijk! Enkel de gegevens van ondernemingen die bevestigden dat hun gegevens in orde zijn voor publicatie in 2011, zullen automatisch doorstromen. Nog niet in orde? Doe dit dan snel. Sara Dirix, 011 30 59 62, sdirix@limburg.be

ONderNeMerS

LOgereN

dubbel winst met do not disturb Box


Constance Vantilt, die in Beringen B&B De Witte Merel Deluxe uitbaat, lanceerde een jaar geleden haar Do not Disturb Box, een belevingsbox voor elk verwenmoment. Wat toen nog een experiment was, is nu klaar om in de markt te zetten. Dat gaat gepaard met een actie. De Do not Disturb Box wil koppels een rustig weekend garanderen en hen het luxueuze gevoel geven dat ze de kamer exclusief voor zich hebben. Behalve een welkomstdrank, overnachting en ontbijt op de kamer krijgen de gasten ook de box met daarin allerlei verwenproducten. Die hebben een waarde van 50 euro maar ondernemers kunnen de box aankopen voor slechts 35 euro. Welke zijn de voordelen voor logiesuitbaters? - de box is een middel om kamers te verhuren aan volle prijs en zonder korting, zeker in dalperiodes - extra kansen om zich te promoten via www.dndhotels.com en free publicity - minder poets, minder was - ontbijt op kamer dus minder afval - meer verkoop van de minibar - verrassingseffect voor de gasten door telkens nieuwe producten Wil jij ook deze belevingsbox voor je gasten? De eerste 25 die zes boxen afnemen, worden gratis lid (t.w.v. 295 euro). Je kreeg er begin maart een e-mailing over. Ook op het Kennislabo lees je alle details. 0495 52 42 78, info@dndhotels.com, www.dndhotels.com “WIN-WIN VOOR JOU EN JOUW GASTEN” “Ik heb het concept nu een jaar bij mijn eigen gasten kunnen uittesten en perfectioneren,” vertelt initiatiefneemster Constance Vantilt. “Mijn gasten zijn alleszins heel positief. Ook de collega’s en B&B’s die ik nu bezoek om mee te werken. Het is natuurlijk een nieuw concept en ik begrijp best dat je eerst de kat uit de boom kijkt. Maar ikzelf geloof er sterk in. En ik ben blij dat ook Toerisme Limburg er aandacht aan geeft.” “Kijk, kleine uitbaters als wij hebben iets nodig om zich te groeperen. Het is moeilijk om een plaats te veroveren tussen de boekingssites.Tegen die hoge commissies valt weinig te doen. Met de Do not Disturb Box heb ik een middel ontwikkeld om mijn kamers zonder korting te verhuren en ook nog eens winst te maken op de box. Dat is tweemaal gewonnen!” aldus een tevreden Constance. Een ander voordeel van de originele box is de spontane aandacht van media. Die zijn altijd op zoek naar nieuwe invalshoeken voor bijvoorbeeld Valentijn, de B&B-beurs of straks Moederdag. Constance beaamt: “Ik heb al heel wat boxen weggegeven voor publiekswedstrijden. En daar hoort natuurlijk een interviewtje bij. Dat is telkens gratis reclame!”

geef de Bokrijkpas cadeau Speciaal voor de logiesuitbatingen in Limburg ontwierp Het Domein Bokrijk de Bokrijkpas. Hiermee genieten jouw gasten van 27 maart tot en met 30 september van een heleboel voordelen, zoals een korting op de toegangsprijs Openluchtmuseum Bokrijk, een glaasje cava of fruitsap voor de kids, een korting op het boek ‘De 5e Boog’ alsook kans op het winnen van tal van prijzen. De Bokrijkpas is gratis, dus jouw gasten zullen je beslist dankbaar zijn. Vraag hem aan via onderstaande contactpersoon. Bokrijk is overigens altijd goed voor een tof dagje uit, zeker voor gezinnen met kinderen. Bokrijk opent vanaf 27 maart en alles staat er in het teken van de Ketnet-fictiereeks ‘De 5e Boog’. Er zijn diverse tochten en workshops, de zomerse 5e Boog-zondagen … De allerkleinsten ontdekken tijdens de Holderdebolderroute de tofste plekjes voor kids in het museum. Meer hierover in het Limburg Magazine. Of surf naar www.bokrijk.be Elke Braekmans, 011 26 53 33, ebraekmans@limburg.be

de eerste 5 sterren zijn er … Felicitaties voor Vakantiewoning Calamintha in HeusdenZolder! Deze ontving als eerste logiesuitbating in Limburg een vergunning van Toerisme Vlaanderen binnen de 5-sterren classificatie. Een onderscheiding die nog maar eens de kwaliteit van de kleinschalige logies in Limburg onderstreept. Linda Vandersmissen is verrast dat ze als eerste Limburgse logies vijf sterren behaalde: “Bij de verbouwing van onze woning tot vakantiewoning hebben we getracht een comfortabele leefomgeving te creëren met alle moderne voorzieningen. Voor de kwaliteitscontrole van de vakantiewoning door Toerisme Vlaanderen hebben we nog een aantal extra’s voorzien, zoals een diepvriezer, wasmachine, schommel, bbq, dvd-speler … Zo zal ook de meest veeleisende vakantiegast, groot of klein, zich bij ons ‘thuis’ voelen. We zijn pas van vorig jaar bezig. Dus, die vijf sterren helpen ons zeker om een klantenbestand op te bouwen.” www.calamintha.be

een 1000 sterrenhotel! In Frankrijk kun je op verscheidene plaatsen terecht om een TiP nachtje door te brengen in een zogenaamde Bubbletree, oftewel een grote transparante luchtbel. Sommige hangen aan bomen, anderen liggen in weilanden of tussen de bossen. Landschapsbeleving ten top!

HOe dOeN Ze HeT TOCH? Soms denk je: waarom val ík nooit in de prijzen met mijn uitbating? Hoe kan ik het beter doen? Hieronder enkele tips van weer een nieuwe reeks prijswinnaars …

Horeca Awards belonen kwaliteit

“Schep sfeer en geef aandacht”

Om de kwaliteit in de horecasector te bewaren én te verbeteren zijn drie jaar geleden de Horeca Awards in het leven geroepen. Ze worden gedragen door Horeca Vlaanderen, het vakblad Horeca Magazine en Toerisme Vlaanderen, het Nationaal Verbond van Frituuruitbaters, restaurantwebsite Horeca Plaza en tal van federaties, commerciële bedrijven en organisaties in de sector. Peter is de gewezen minister, ere-gouverneur en ex-cafébaas Steve Stevaert. Pit vroeg aan de winnaars hoe zij de (anonieme) jury konden charmeren … Opmerkelijk: in de Categorie B&B’s vielen uitsluitend Limburgse uitbatingen in de prijzen. Dit onderstreept nog maar eens onze legendarische gastvrijheid. Proficiat!

Toeristen die via Hotelspecials.nl boeken, ontvangen na hun verblijf automatisch een uitnodiging om een evaluatie in te sturen. B&B Im’s en Wim’s in Riemst stak er vorig jaar met kop en schouder boven uit: • beste B&B van België • meest klantvriendelijke hotel van België • beste romantische hotel van België • beste pittoreske hotel van België De hotelgasten gaven Im’s en Wim’s een gemiddelde score van 9,4 op 10. Zaakvoerder Irmgard Abraas: “Persoonlijke aandacht is het sleutelwoord! Door onze kleinschaligheid kunnen we die aandacht aan onze gasten geven. Als ze toekomen, staat er al gebak met koffie/thee klaar. We geven hen ook toeristische tips en advies. We spelen in op hun interesses en behoeften.”

“DENK NOOIT: ’T IS WEL GOED …” Casa Ciolina in Peer prijkt op het allerhoogste schavotje. Hier staat alles TiP in het teken van de gasten. Maria Ciolina de Wilt: “Die gaan altijd voor, hoe dan ook. Wij, eigenaars, moeten ons aan hén aanpassen. Niet andersom. Want dat voelen ze snel!” “Zorg dat alles er heel gezellig en verzorgd uit ziet. En dat heeft niets te maken met duur of goedkoop. De liefde moet er van af stralen. Ik ben een interieurfreak. Decoreren is mijn hobby. Denk nooit: Ach, het is wel goed. Neen, het kan altijd iets beter. En dat geldt voor alles wat je doet. Geef je gasten dat extraatje waar mogelijk. Maar hou het betaalbaar. Het zit ‘m vaak in de kleine dingen. Ik maak bijvoorbeeld alle jam en bak zelf brood af zodat het hele huis naar vers brood ruikt. En dat wordt zeer gesmaakt bij de gasten.” “En nog dit: verdiep je in allerlei websites en clubs om meer boekingen binnen te halen die bij jouw uitbating passen. De prijs ligt dan wel iets hoger omdat je commissie moet afstaan, maar geef je gasten dan iets extra’s om die meerprijs te compenseren.” www.casaciolina.be “ONTVANG JE GASTEN OP EEN RODE LOPER” Zilver ging naar Chambres b’Hôtes in Hasselt. Het concept van een P Ti vakantieverblijf in een fabuleuze woonboot is op zich al heel bijzonder. Ook de ligging in een jachthaven vlakbij het centrum. Maar eigenaars Jan Franssens en Hilde Schulpen zien ook andere redenen voor deze award: “We zorgen altijd voor een zeer persoonlijke ontvangst van onze gasten. Ons designinterieur van Vittorio Simoni en het ‘fabuleus’ ontbijt met allerlei Limburgse streekproducten is stilaan een bekendheid: een glaasje Zwarte Parel van Genoelselderen, diverse kazen uit Catharinal, paté met Hasseltse jenever en hazelnoot, ambachtelijke confituren ... Verras je gasten met iets wat ze thuis niet hebben. Verwen hen. In ons culinair arrangement met sterrenchef Luc Bellings rijden we onze gasten persoonlijk naar het restaurant. Zo zoeken we altijd originele invalshoeken om onze gasten meer te geven dan ze verwachten.” www.chambresbhotes.be B&B De Boerderie in Beverlo won brons. In de categorie Hotels behaalde Hostellerie La Butte aux Bois in Lanaken de bronzen medaille.

Pit n°59 • lente 2011 • pagina 6

Pit n°59 • lente 2011 • pagina 7

www.imsenwims.eu

Tot op het sectormoment! Staat 6 april al aangekruist in jouw agenda? Onder het motto ‘Limburg, dichtbij gastvrij’ kun je dan vanaf 14 uur in het provinciehuis in Hasselt volop netwerken met andere ondernemers en belanghebbenden in het toerisme. Dit sectormoment staat volledig in het teken van gastvrijheid. De dag begint met boeiende interactieve workshops van externe coaches. Daarna sluiten we onder het genot van een hapje en een drankje de dag gezellig af. Nog niet ingeschreven?! Doet het onmiddellijk via het Kennislabo (www.toerismewerkt.be). An Telen, 011 30 55 31, atelen@limburg.be

Je nieuwe gegevens direct op website Toerisme Limburg Het is zover … Net voor de start van het toeristische seizoen zullen jouw gegevens automatisch vanuit het Kennislabo doorstromen naar www. toerismelimburg.be en www.vlaanderen-vakantieland.be! Elke toeristische ondernemer in Limburg heeft toegang tot het Kennislabo. Hierin kun je zelf: • jouw toeristische producten beheren (logiesaccommodatie, attractie, restaurant, café, wandeling en zo meer) • sprekende foto’s toevoegen • de omschrijving van jouw uitbating aanpassen • nieuwe faciliteiten aanduiden … Kortom, jij bepaalt zelf hoe de toerist jouw onderneming ontdekt op de websites van Toerisme Limburg en Toerisme Vlaanderen. Waar beheer je jouw info? Open je informatiefiche (in je overzicht, via ‘Mijn producten’ en ‘Aanpassen’) en overloop de verschillende tabblaadjes. Na aanpassing stuur je jouw fiche ter validatie door en kun je onmiddellijk checken hoe jouw wijzigingen er voor de potentiële toerist uit zien. Belangrijk! Enkel de gegevens van ondernemingen die bevestigden dat hun gegevens in orde zijn voor publicatie in 2011, zullen automatisch doorstromen. Nog niet in orde? Doe dit dan snel. Sara Dirix, 011 30 59 62, sdirix@limburg.be

ONderNeMerS

LOgereN

dubbel winst met do not disturb Box


gekruid

Heb jij ook kaas gegeten van Lekker Hamont-Achel? Sinds Hamont-Achel vorig jaar dankzij de schimmelkaas Achelse Blauwe en de Achel Trappist is uitgeroepen tot ‘lekkerste gemeente van Limburg’, is de toeristische sneltrein uit Hamont-Achel vertrokken. Meer en meer toeristische ondernemers worden zich bewust van de grote economische kansen van de titel ‘Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land’ en haken hun wagonnetje vast aan die sneltrein. Stap je mee op?

Het werd al duidelijk tijdens het Brusselse Vakantiesalon begin februari. Voor het eerst had Hamont-Achel daar een stand. De kaas en trappist waren in een mum van tijd op. Vele beursbezoekers kenden die culinaire toppers niet en waren aangenaam verrast. De Achelse Kluis en kaasmakerij Catharinadal merken een serieuze stijging in de verkoop van hun producten. En de actie Vlaanderen Lekker Land heeft ook de plaatselijke horeca zeker geen windeieren gelegd. Bjorn de Waal, afdelingshoofd vrije tijd en cultuurbeleidscoördinator in Hamont-Achel: “Het ambassadeursschap en de daarrond opgezette acties hebben op toeristisch vlak heel wat losgeweekt. Het nieuwe bestuur was zich van in den beginne degelijk bewust van de ontzettend grote toeristische kansen die onze gemeente te bieden heeft. Met het gastronomisch, culinaire karakter kan Hamont-Achel zich perfect op toeristische vlak profileren.”

Dit jaar plant Hamont-Achel heel wat nieuwe promotieacties: - aanwerving van een halftijds toeristisch projectmedewerker (Vlaanderen Lekker Land), - zeven trappistenwandelroutes - een bier- en kaasproeverij op het marktplein in Hamont - een nieuw receptenboekje in samenwerking met de horeca - nieuwe Vlaanderen Lekker Land-initiatieven/ arrangementen, enz. Ook jij kan hier als toeristische ondernemer perfect op inspelen door jouw gasten streekproducten op tafel en in arrangementen aan te bieden. Het toeristisch beleid in Hamont-Achel wil graag met externe partners samenwerken om tot een win-winsituatie te komen. Interesse? Bjorn de Waal, 011 44 50 40, bdewaal@hamont-achel.be

Magazine vol culinaire tips

Lady Chef van 2011

Op zoek naar recepten met streekproducten, culinaire fietsroutes, inspiratie voor culinaire arrangementen, of meer van dat lekkers? De vzw Tafelen in Vlaanderen brengt begin mei een magazine uit rond allerlei culinaire hoogstandjes in Vlaanderen. Daarin veel aandacht voor wat de laureaten van Vlaanderen Lekker Land te bieden hebben. Dus ook voor de Limburgse laureaat, Hamont-Achel. Laat je inspireren door dit magazine.

Yanaika Skrzyszkowiak van het Hasseltse aardappelrestaurant Exquisa heeft de titel ‘Bru Lady Chef of the Year 2011’ gewonnen. Yanaika (30) is meteen de jongste Lady Chef in de 21-jarige geschiedenis van de prijs. Ook deze Limburgse vrouwelijke chef-koks waren genomineerd: Andrea Jeurissen van Wijnbar Ons Huis in Sint-Truiden, Mariane Tzamouranis van O Geros in Genk, Kristina Cox van de Spork in Zolder, Marie-Louise Helaers van Huize Bombroek in Kortessem, Miranda Luisetto van Pegasos in Zonhoven, Roberta Catania-Silvestrini van L’ Angelo Rosso in Sint-Truiden en Yuet Kiu Wong van Mary Wong in Riemst.

Isabelle Van Geloven, 011 30 55 46, ivangeloven@limburg.be

PITTIG GEZEGD! Een verontwaardigde gast: “Ober, de soep ruikt naar cognac!” De ober zet een stap achteruit: “Nog altijd?”

Colofon Pit is een uitgave van

Toerisme Limburg vzw, Universiteitslaan 3 in 3500 Hasselt, tel. 011 30 55 00, fax 011 30 55 09 info@toerismelimburg.be, www.toerismelimburg.be

Verantwoordelijke uitgever:

Willy Orlandini, Herckenrodeplein 4, 3600 Genk

Redactie: Toerisme Limburg Eindredactie: Marc Verstraten Concept en layout: Impuls (Genk) Beelden: Eddy Daniëls, FTL, KarlBruninx, Johan Reynders, Robin Reynders, Sarie Van den Bossche, Nathalie Van Turnhout, Marc Wauters, Toerisme Limburg en de getoonde ondernemers, Coverbeeld: Robin Reynders Drukkerij: Haletra

Een initiatief van de provincie Limburg

Diverse projecten in deze uitgave worden gesubsidieerd door deze partners

www.vlaanderenlekkerland.be Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

limburg.be

Pit n°59 • lente 2011 • pagina 8

Toerisme Limburg Pit 59  

Editie 59 van het magazine 'Pit' van Toerisme Limburg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you