Page 1

N I E U W S B R I E F B E G I J N H O F O N Z E - L I E V E - V RO U W T E R H OY E N

100

2018

#

MAART APRIL

JAARGANG 17 vu M. Van Speybroeck,

100

Lange Violettestraat, 193B, 9000 Gent.

1


Pasen in

Zondag 1 april

het Beg

ijnhof

Natuurlijk worden we dit jaar niet vergeten door de klokken of de Paashazen. Die komen dit jaar op zondag 1 april. En zoals elk jaar mogen de kinderen in het parkje en de bleekweide om 11 uur eieren gaan zoeken. Nadien houden we voor jong en oud een natje en een droogje klaar in het Groothuis.

We willen graag weten hoeveel grote en kleine kinderen we mogen verwelkomen. Daarom : steek uiterlijk op 18 maart een briefje in onze bussen, ofwel bij Nicole, nr.83 of Sonja, nr.263B, of nog een berichtje in onze mailbox sonja.vanoutryve@skynet.be

Uitgenodigd door BewonersAdviesRaad Begijnhof O.-L.-Vrouw ter Hoyen met steun van

2


Inhoud

Wat valt er te lezen ? Ter herinnering: Wie graag iets wil laten publiceren in ons krantje kan altijd contact opnemen met de redactie, zie pagina 23.

Pagina 18

wedstrijd WAAR IN HET BEGIJNHOF

4 Nr. 100

8 India

10 Sophie Nicque

12 Senegal

NUMMER 100 MAART - APRIL 2018 4 Nr. 100 6 What’s in a name? 7 De Draak 7 Column Sofie 8 India 9 Agenda 10 Sophie Nicque 11 IJs voor iedereen 11 Quiz UNICEF 12 Senegal 15 Wijkbeurs 16 Bewonersvergadering 18 Waar in het begijnhof? 19 Agenda 22 Koen’s kookclub 23 Redactie en contact 24 Portret 3


Ons Begijnhof

Geloof het of niet... we zijn al aan nr. 100 En dat verdient iets bijzonders. Buurvrouw Nicole keek de vorige 50 nummers in en herinnert zich…

N I E U W S B R I E F B E G I J N H O F O N Z E - L I E V E - V RO U W T E R H OY E N

Terwijl ik door de begijnhofkrantjes bladerde, moest ik plots terugdenken aan de intro van Paul Jambers tijdens zijn reportages, begin jaren 90:

Agemans stellen tentoon en Tine Van Damme regisseert “Achter glas”. Linus, zoon van Michaela en Stefan wordt gedoopt.

“ Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen…”

In 2011 wordt Robert Dendooven het nieuw aanspreekpunt in ons Begijnhof, Vera Dua sluit haar politiek leven af en twee dorpsfiguren – George (zie foto) en Julien - verlaten het begijnhof.

Want achter de witte muurtjes hier schuilt heel wat talent ! Ik ben niet van plan om met een cameraploeg van deur tot deur te gaan, maar vooral het laatste “Wat drijft hen?” – om hier te komen wonen – mij maakt dat toch een beetje nieuwsgierig. Dus wie zich geroepen voelt om daar iets over te schrijven, contacteer gerust de redactie en vertel je verhaal. Op de vraag “Wie zijn ze, wat doen ze?” krijg je hier een bondig overzicht van de laatste 50 edities.

Tekst: Nicole & Sonja

In 2010 neemt buurvrouw Griet

Vermassen de prestigieuze prijs Dr. Lucien De Coninck in ontvangst. Het is juni wanneer we de bank voor de kerk inhuldigen. Buurman Alex Brabers liet deze bank plaatsen ter herinnering aan zijn vader. Een heerlijk “bank-contact” zegt pastoor Grypdonck. “De particuliere erfpachters van het Begijnhof Ter Hoyen” wordt een nieuwe vereniging. Andrea De Rycke en Vroni

4

Frank Vanmassenhove, (voorzitter van FOD) blijft herhalen: “Een gelukkige werknemer is de beste werknemer”.

In 2012 krijgen we een eerste eindejaarsdrink met koor en de laatste Driekoningenrondgang. Onder regie van Jan Matthijs worden opnames gemaakt voor de serie “In Vlaamse Velden”. In 2013 neemt pastoor Grypdonck afscheid en komt pastoor Marcel De Meyer in zijn plaats. Ook ons

aller Rachel vertrekt naar andere oorden. Op 13 april overlijdt Marcella Pattijn, laatste begijn in Europa en dus in de wereld. In onze nieuwsbrief begint Marc Van Speybroeck met de reeks “Wat schuilt er achter de namen van onze huizen?” en Vera Dua wordt voorzitster van de Bond Beter Leefmileu. Tjdens de Gentse Feesten regisseert Tine Van Damme “Autocar” van theatercollectief Studio Madelein en de SintMichielsbeweging neemt zijn intrek in de pastorij.

In 2014 treedt Arend (zoon van Arne en Annelie) op in “Me brommer is kapot”, Poco Loco verhuist naar de Brugsesteenweg, Lena naar een woonzorgcentrum. Een auto rijdt in de gevel van Lucy (nr.111) en buurvrouw Alja Kiseleva speelt de monoloog “In de Ketel” en oud-buurvrouw Maria Smet wordt voorgesteld in “Kerk en Leven”. In 2015 komt veel schoon volk naar de Godelievekapel om te luisteren naar Sigiswald Kuijken. Arne Berwouts zoekt sponsors voor de Oxfam-trailerwolk en Bart en Jan vertellen in Goesting (bij De Morgen) over het leven in het begijnhof en Bart en Tania kennen we voortaan als Nid en Sancy van Gamelan Voices. Het Kunstkijken in ons “dorpje” is een enorm succes (zie foto), Filiep T’Jollyn vertelt over zijn liefde en


In 2017 verschijnt eindelijk

het boek van historicus Johan Decavele over de begijnenbeweging in Onze-LieveVrouw ter Hoyen. De makers van “Iedereen beroemd” strijken neer in ons “dorpje”, Dirk Frimout die 25 jaar geleden de ruimte inging kan kijken op het Groendak van Filiep en er wordt gestart met fase 5c of woningen 195, 197 en 199. Tine Van Damme start met het project “IJs voor iedereen’ en voor de tweede keer wordt het begijnenbeeldje van Andrea gestolen. En Sofie wordt de nieuwe columniste van ons krantje.

Gingen heen: Pater Maurice (2012) van de Eik van Mamre, Karel Vermeesch (2012) echtgenoot van Huguette Spatz, Zuster Magda (2014) van de Eik van Mamre, Marleen Velleman (2015) partner van Marc, Daisy Lecluyse (2015) echtgenote van Franky Van de Wiele (slager), Fanny Redel (2015) mama van Sebas, Willy Spildoorn (2016) gitarist bij de Pocolocoswingers (zie foto),

Geboren:

passie voor de natuur en vogels en Josée Vereecken stopt met haar apotheek. Aan de uitgang naar de parking staan voortaan “Nomadenboeken”.

In 2016 bezoeken we de buren van de wijk Macharius (zie foto) en een paar maanden later krijgen we een tegenbezoek. De Volkshaard renoveert schouwen, daken en

Bazil (2009) en Louise (2012) kindjes van Marieke Buys en Michiel Goethals, Rien (2011) zoontje van Tine Van Damme en Wies Callens, broertje van Ada, Noémie (2012) kleindochtertje van Martine Bogaert en Jurre (2012), Jente (2013) en Flo (2015) kleinkinderen van Lieve Hoekman.

Rachel Bral (2016), Kathleen Hebbelinck (2016) uit nr.101, Monique (2106) van dagbladhandel St.Anna, Paul Goethals (2017) dichter bij Villa Voortman, Willy Demol (2017) buurman, Dirk Vande Loock (2017) echtgenoot van Marie-Roos en Eli De Rijck (2017) ere-deken.

gootafvoeren van 49 woningen. De stellingen staan er vanaf 14 maart 2016. Johan en Koen willen ons leren mediteren, “Ons Winkeltje” in de Brabantdam geeft er de brui aan na 36 jaar. Villa Voortman komt in het gebouw van Poco Loco en Wunian en nodigt ons elke eerste donderdag van de maand uit bij hun Open Poort. In de Godelievekapel komt Wim Claes vertellen over het oorlogsverleden van zijn vader en ooms. Links Rachel († 2016) en rechts Lena.

5


Begijnhof huis 159

Wat schuilt er achter de namen van onze huizen?

Tekst: Marc

De heilige Monica (van Thagaste), vinden we terug bij huisnummer 159.

Voor de kenners geniet ze vooral bekendheid als de moeder van de heilige en kerkvader Augustinus. Zij leefde in de vierde eeuw en werd geboren in het huidige Algerije. Ze was gehuwd met Patricius, een Romein, die het liever hield bij zijn klassieke godendom. Zij schonk hem meerdere kinderen, waaronder Augustinus. Zij trachtte haar kinderen de christelijke levensopvatting door te geven, maar net bij Augustinus leek dat niet te lukken. Hij groeide op als een echte Romeinse burger, volgde redenaarslessen, ging om met de verkeerde vrienden. Al die christelijke verhalen van zijn moeder vond hij maar niets: de Griekse en Romeinse mythologie spraken hem veel meer aan. Hij ontvluchtte zijn moeder, ging naar Italië en strandde in Milaan, waar de keizer toentertijd verbleef. Maar Monica gaf het niet zomaar op en achtervolgde hem tot in Milaan. Augustinus vond evenwel ook aan het keizerlijk hof zijn echte roeping niet. Hij geraakte wel meer en meer in de ban van bisschop Ambrosius, die meeslepend kon vertellen en prediken. De filosofie en het inzicht in de oude schriften openden Augustinus

6

de ogen. Uiteindelijk bekeerde hij zich en liet zich dopen. Hij verzoende zich met zijn moeder en Monica, heel tevreden met het verloop, besloot terug te keren naar Afrika. Augustinus zou haar vergezellen, maar in Ostia, de haven van Rome, werd Monica ziek en overleed ze. Het was haar wens om niet aan de zijde van Patricius, haar man, begraven te worden. Nochtans hadden zij samen een goed huwelijk gehad. Ze was wel al meer dan dertig jaar weduwe toen zij overleed. Haar naamdag wordt gevierd op 27 augustus, de dag vóór de naamdag van haar zoon. Zij is de beschermheilige van Sancta Monica bij Los Angeles. Tevens is zij de patrones van moeders, moederbonden, christelijke echtgenotes. Zij wordt aanroepen voor steun bij de opvoeding, indien kinderen de verkeerde weg opgaan. Zij wordt veelal afgebeeld als een oudere dame, met weduwensluier, dikwijls samen met haar zoon. Een rozenkrans en een gebedenboek komen ook voor, verwijzend naar haar niet aflatende gebed dat uiteindelijk haar zoon hielp om de goede weg te vinden.


De draak vloog naar Vurste Nu weet ik het zeker: er is zeker één buur die onze Nieuwsbrief leest van voor naar achter. Dank! Die buur heeft bovendien een goed reukorgaan en daarbij ook nog een goede portie verbeelding.

Column Sofie Vermeire

Natuurlijk gaat het over het stuk dat ik schreef over ”Het is er maar je ziet het niet. Wat is het?” (nr 99, pag. 16). We hadden een klein geschenkje beloofd en ik dacht dat mijn brievenbus te klein zou uitvallen of dat mij e-mail zou overlopen. Niet dus.

Tekst & foto’s: Sonja

Ik zat in het warme en stofferige Senegal naar werkende vrouwen te kijken toen ik een Whatsapp-berichtje kreeg. “Gelukkig Nieuwjaar. Net je artikel gelezen in de Nieuwsbrief. De link tussen klooster arme of rijke Klaren en de draak. Niet ver van het begijnhof zit koffiebranderij de Draak. Op maandag kan je vaak het koffiebranden ruiken in onze buurt. Ik denk dus: staat de koffiebranderij niet waar toen het klooster stond van de Rijke Klaren?”. Natuurlijk, Paul! Mijn lieve bovenbuur verdiende dus het geschenkje. En wat kon dat anders zijn dan een pakje Draak-koffie? Maar…. “wij drinken alleen koffie van pads”, zei Paul. “Maar bij ons op het werk drinken ze wel graag koffie” zei partner Eddie. Zo hebben het dus gefikst. Ik schenk koffie aan Paul, Paul geeft het aan Eddie en Eddie geeft het aan de dames die vrijwillig meewerken in de cafetaria van het Ortho-Agogisch Centrum Broeder Ebergiste in Vurste waar hij werkt als ergotherapeut. Mooi toch?

in deze feesteditie een derde column, een verbindend versje voor ons Op naar de volgende 100!

Dag mens Ik richt me tot jou, ander mens. Niet meer maar ook niet minder dan mij, gewoon een beetje anders en zo goed mogelijk onszelf. Ik lijk op jou, ander mens of jij lijkt op mij en meer dan een beetje. Ook ik ken vele angsten en diepe twijfels, beleef hopen verdriet en bergen vreugde. Ik word soms zo kwaad door jou want je begrijpt me niet. Ik word soms zo kwaad door mij want ik voel me niet begrepen. Ik word soms horendol wanneer ik mezelf weer eens niet begrijp. Tot ik besef dat we niet noodzakelijk hoeven te begrijpen om lief te hebben… Ik vraag jou: luister en luister eerst naar mezelf. Pas zonder geruis, hoor ik zuiver. Pas zonder commotie kan er begrip ontstaan. Ik hou niet van (be)kampen of toch niet van meer dan één, bij voorkeur kleurrijk.

kwaliteitsslagerij

Ik ben het vechten en het grote gelijk zo moe. Belegde broodjes & meeneemdagschotels Lange Violettestraat 7 - Gent - 09 225 47 30

Sint-Annaplein 68 tel.: 09 336 22 53 Kimberby.Vaneesvelde@gmail.com

Sofie

7


Buren in het buitenland

Drie weken India Je kan op verschillende manieren reizen. Wij (Johan & Koen) proefden van zowel het fysieke als het spirituele van reizen. Hierbij is India een mooi voorbeeld om dit te ervaren ...

Drie weken onderweg van Noord-India naar Rajastani-India.

Tekst: Koen - foto’s Koen &Johan

Onze eerste stop was AMRITSAR. De stad van de gouden(Sikh)tempel (foto). We hadden het geluk om twee dagen te logeren bij de ouders van een vriendin aldaar. Zo hadden we de ideale gidsen om vooral de gouden tempel te ontdekken. We genieten hier een dag-temperatuur van rond de 24 graden. Het was een boeiende ervaring om het reilen en zeilen in, rond en over de gebruiken van deze meest heilige plaats voor de Sikhgemeenschap mee te maken via een Sikh-familie als gidsen. Deze mono-theistische gemeenschap heeft een vreedzame cultuur van waarden en normen. Een mooi antwoord op de uitdagende wereld van vandaag.

naar HARIDWAR, een taxi-ritje van een uurtje. Deze stad is een van de zeven Heilige plaatsen voor Hindoes. We waren daar dus niet alleen! Dagelijkse stromen hier massa’s Hindoes naartoe om hun Bhakti, zijnde hun devotie uiting te geven. We waren getuige van deze devotie onder de vorm van een

Daarna reisden we door naar CHANDIGARH. De stad die mede tot stand kwam door de franse architect Le Corbusier. Zeer merkwaardig om in het land van opvliegend stof en zand een Frans aandoende stad te zien die bestaat uit beton, rechte straten, pleinen, ronde punten en appartementsgebouwen. De volgende dag maakten we koers naar RISHIKESH. De stad die bij ons bekendheid kreeg doordat de The Beatles hier hun spirituele reis begonnen. Hierdoor ontstond tot op vandaag wereldweide interesse voor yoga en alles wat daar kan bijhoren. Door Rishikesh stroomt de heilige rivier ‘Ganges’. We zijn dan ook vlakbij de Himalaya. Deze rivier is voor Hindoes een must. Zo maakten we een klein uitstapje

8

Aarti-ceremonie. Elke avond kan je dan de plaatselijke ceremoniemeesters aan het werk zien. Het is een hele belevenis van kleur, klank, vuur en natuurlijk van de Ganges. Daarna maakten we ons klaar voor het eigenlijke doel van onze reis. We verbleven twee weken op de campussen van de Brahma Kumaris. Deze zijn gelegen in het

ARRAVALLI-gebergte. De temperatuur overdag gaat tot 28 graden maar de ochtenden en avonden zijn eerder koud. De eerste dagen verbleven we in Gyan Sarovar. Een campus op de berg ABU. Hier word je gedragen door een sfeer van openheid, verstilling en spiritualiteit. Ze noemen dit hier een ‘Academy for a better world’. De ideale plek voor zelfstudie, spirituele verdieping en natuurlijk meditatie. Hier verblijf je op gemeenschappelijke kamers, krijg je drie (vegetarische) maaltijden, een theepauze en de mogelijkheid om het dagprogramma te volgen naar gelang jouw behoefte. Voor onze laatste week reisden we naar beneden.Een busritje van een uurtje vol scherpe bochten, stof en vele apen. Hier verbleven we op een andere campus maar met de zelfde sfeer. Ondertussen hebben we een temperatuur die overdag 30 graden bereikt. Het programma is nu een retraite waarvoor we ons hadden ingeschreven. We zijn dan samen met een 350 tal mensen uit 70 verschillende landen. Het programma is een platform voor kennis, meditatie, uitwisseling en verbinding. En dan terug naar huis. Andere temperatuur, andere cultuur maar extra opgeladen! www.rajayoga.be


Agenda

Eetfestijn Poco Loco Buurtcentrum Sluizeken Vrijdag 16 maart - 18:00 Zaterdag 17 maart - 12:00 In Buurtcentrum Sluizeken-Tolhuis-Ham Godshuishammeke 20 - 9000 gent 15 euro per persoon Inschrijven: pocolocoaanloophuis@gmail.com

Lezing NEST - Het Venster (oude bibliotheek Gent) Zondag 25 maart - 14:00 Nataraj en de Gita Een lezing over India’s meest prominente geschrift vanuit een onverwachte invalshoek. Spreker: Ronald van Soest Gratis toegang Tickets & info: www.rajayoga.be

Pasen in het begijnhof Begijnhof Zondag 1 april - 11:00 Paaseierenraap 11.00u - aan het hek tuin achteraan (thv huis 149) Nadien houden we voor jong en oud een natje en een droogje klaar in het Groothuis. Inschrijven op www.begijnenkriebels.be

9


Ons Begijnhof : interview

“Eén jaar voelde ik me op vakantie”

Tekst & foto’s: Sonja

“Het was liefde op het eerste zicht”, zegt Sophie Nicque en “nog altijd zijn we betoverd door die plek”.

Bijna 2 jaar woont buurvrouw Sophie met haar echtgenoot, dochter Louise en zoon Felix in ons midden. Het gebeurt vaak dat ik haar, zowel als man Paul, bewonderend naar het bijzondere licht op de kerk of de huizen errond zie kijken. “Ook binnen hebben we een prachtig licht”, zegt ze. “Met die rode gevels en (soms) blauwe luchten, krijgen we een roze schijn. En ja, nog altijd zit ik in “la vie en rose”, lacht ze. Sophie werd geboren in Wetteren, echtgenoot Paul is half Westvlaming, half Gentenaar. ‘Ik woonde de eerste tien jaar in Wetteren, verhuisde dan met mijn ouders naar Overmere waar ze een lingeriebedrijfje hadden. Ik ben enige dochter en dacht er een poos aan om de zaak verder te zetten”. Ze deed het uiteindelijk niet en ging in Gent rechten studeren. Toen kwam Paul in zicht, een huwelijk volgde. “En toen dachten we dat we een huis met een graspleintje nodig hadden, je weet wel opdat het kindje erop kon ronddartelen. We kochten een huis in Wetteren, Louise kwam…maar had geen belangstelling voor het tuintje. Een paar jaar later had Felix veel meer interesse in wat groen”, lacht Sophie. “We woonden graag in Wetteren, het is was een gemeente op onze maat. Gemakkelijk voor de school, voor de academie en sport voor de kinderen”. En toen raakte ze ook geëngageerd in de politiek. ”Voor de VLD werd ik van 2006 tot 2012 schepen van Openbare Werken. Ik leerde er ontzettend veel bij. Veel boeiender vond ik nog mijn job als ondervoorzitter van het OCMW. Weet je, zegt Sophie, ik ben echt specialist in niets. Wel zo’n beetje een generalist, ik ben in alles geïnteresseerd,

10

vooral als het om mensen gaat. Die rechtenstudie deed ik eigenlijk niet zo graag, het gaf me wel een beter inzicht hoe de maatschappij in elkaar zit, en dat boeit me wel”. Na haar rechtenstudies deed ze nog een jaar marketing in de Vlerick-school. Dan werd ze actief in een communicatiebureau om daarna nog te gaan werken als winkelstraatmanager voor de stad Gent. “Zo’n vijf jaar geleden besloten we naar Gent te komen wonen. We zagen dat zowat als een verjongingskuur: een grotere stad heeft volgens mij wat voorsprong op randgebieden of een randstad zoals Mechelen. Dat komt ook door de aanwezigheid van zoveel jonge mensen”.

Het gezin had een huis op het zicht in de buurt van het station, maar uiteindelijk werd het niets. “Paul zat er erg mee. We hadden het artikel in “Goesting” gezien waarin Jan Vermassen en Bart vertelden over hun woning in het begijnhof en bij wijze van therapie besloten we er een bezoek te brengen. “Ons” huis stond toen nog te koop en terwijl we er zo’n beetje aan het rondkijken waren, kwam Frank Van Massenhove langs. Vraag naar conciërge Johan, raadde hij ons aan. We deden het en samen met Frank ( die ook wel nieuwsgierig was) konden we binnen kijken. Het was een lichtvolle dag en het was echt liefde op het eerste zicht. Het eerste jaar voelde ik het aan alsof we op vakantie waren. Het was precies of mijn ‘wortels’ nog niet ‘schoten’.” Nu voelt Sophie zich opperbest in haar ruime keuken – ‘met mijn grote schat, een Aga fornuis’- en haar lichte eetruimte met grote tafel. “Ik hou van eten, ik hou van koken en ik kook heel graag. Ik hou ervan mensen rond mij te hebben”. Dit is wellicht ook een van de redenen waarom ze zich bekommert om een Syrische familie die in ons land veiligheid zocht. Is er dan echt (nog) geen enkel duister vlekje op die droom? “Een heel kleintje”, zegt ze. “Ik vind het zo jammer dat niet alle mensen in ons dorpje gewoon een goeiedag zeggen. Maar ik geef niet op. En waarom blijven de jonge kunstenaars bij Nucleo zo afstandelijk?” Sophie, die blijft zweren bij goede communicatie begon ondertussen aan een gidsenopleiding. Straks zal ze ons misschien nog veel geheimen van het begijnhof en elders in Gent kunnen prijsgeven….


IJs voor iedereen

Quiz Heb je iets voor de prijzenpot?

Postkantoor voor brieven van en naar overleden mensen. Weg van de regelmaat van de klok, maar wanneer het komt, valt er een “brief voor nu” in de postbus. Een met de hand geschreven brief aan een overleden geliefde. IJs voor iedereen behandelt de brieven met liefde door ze te archiveren en te bewaren. Uit elke brief wordt een citaat gepost op www. ijsvooriedereen.be, met vermelding van de voornaam van de overledene. Anoniem voor iedereen, persoonlijk voor de nabestaanden. Graag wil ik iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen in de crowdfunding (102% opgehaald). Dankzij jullie steun kan het postkantoor in 2018-2019 de postduif laten uitvliegen. Een bezoek aan het postkantoor kan nog tot april. Zolang is” ijs voor iedereen” gehuisvest in het Schrijfloket (N.E.S.T.). Elke maandag (10u30-12u30) publiek en elke namiddag op afspraak.

We zegden het al eerder: Edith Spee die ons telkens verbaast met de mooie affiches voor onze activiteiten, is een bezig bijtje. Als voorzitster van Unicef-Gent staat ze ook achter de organisatie van de jaarlijkse Quiz. Ploegen die een hele avond allerlei leuke en moeilijke vragen willen beantwoorden, zijn er steeds genoeg. Maar omdat bij die Unicef-quiz niemand met lege handen naar huis gestuurd wordt, is er grote vraag naar prijzen. Dus dacht ik ook bij onze aandachtige lezers aan te kloppen. Heeft niemand een klein of groter geschenkje dat in de prijzenpot kan gelegd worden? Stuur je antwoord naar sonja.vanoutryve@skynet.be en ik kom het halen…

Sonja

Sassafras De Bruyn (gekend van de rubriek ‘De mooiste herinnering’ in Iedereen Beroemd - www. sassafrasdebruyne.com) en Saar De Buysere (beeldend kunstenares) - saardebuysere.blogspot. be) hertekenen de brief in een potloodtekening. Dit werk wordt teruggestuurd naar de briefschrijver. Tine Marie Van Damme ijs voor iedereen www.ijsvooriedereen.be

11


Buren in het buitenland

Van het begijnhof naar de Senegalese hemel “C’est une première pour toute l’Afrique de l’Ouest!”. Of de Senegalese leraar die dit enthousiast aan iedereen die rond hem staat verkondigt, gelijk heeft, weet ik niet. In ieder geval is de schenking van een échte telescoop, een première voor een school in de Casamance, streek in het zuiden van Ziguinchor. Ik vertelde al in één van de vorige Nieuwsbrieven dat wij, Philippe Deprez, Gerd Wille en ikzelf besloten hadden de telescoop zelf naar Senegal te brengen. Het kan wel zijn dat Sterren voor Iedereen schitteren, maar ons eerste idee om het gevaarte mee te nemen in het vliegtuig werd ons afgeraden. Naar het schijnt werd er ooit zo’n tuig aan de grens van Egypte geblokkeerd. Zou zo’n vreemde “koker” geen bijzonder wapen kunnen zijn, of nog: een spionage-object?

de bagage verscheen niet op het roltapijt. In de eerste hitte probeerden we onze zenuwen te verbijten en luisterden uiteindelijk naar gendarme Babacar die ons de raad gaf gewoon te gaan slapen en morgen terug te komen. Wat ook gebeurde en… de poten van de telescoop en de andere zakken kwamen terecht. Dan eerst naar de ambassade om HET apparaat in ontvangst te nemen. (zie foto)

Joola die 15 jaar geleden zonk en bijna 1900 mensen de dood injoeg. Thans zijn de veiligheidsmaatregelen bijzonder streng en onze telescoop kwam ongeschonden in de haven van Ziguinchor aan.

Tekst & foto’s: Sonja

Philippe Deprez en Jean-Pierre Grootaerd van de Volkssterrenwacht begonnen tijdig aan de zoektocht om het gevoelig object zonder schade naar het West-Afrikaanse land te brengen. Er werd Eureka geroepen toen bleek dat de kijker een plaats kon vinden in een diplomatiek valies. Nadat nog een paar sponsors werden gevonden om het transport te betalen, konden we zelf onze valiezen maken. (Dank Paul!) Niets eenvoudigers, dachten we. Behalve ons eigen spullen waren ook de houten poten voor de telescoop ingecheckt en nog wat kilo’s spullen voor onze Belgische vriend Patrick die in Ziguinchor de contacten gelegd had met de school. Moe maar tevreden kwamen we aan in de gloednieuwe luchthaven van Dakar, Blaise Diagne. Een lieve gendarme wachtte ons op (gewaarschuwd door familie van onze Senegalese vriend in Gent) maar…

12

Om gemakkelijker te reizen naar het zuiden van het land, hadden we gekozen voor de boot. Het nieuwe schip genoemd naar de vrouwelijke verzetsstrijdster Aline Sitoë Diatta, is de vervanging van de ferry

Na een leuke jaarovergang met enkele rappers gingen we op 2 januari voor het eerst kennismaken met de school CEM (Collège d’Education Moyenne) BoucotteSud. Ruim 1500 jongeren zijn er al in de weer, veel jonge meisjes in hun groen-bruin uniform. Buiten zitten “mama’s” pinda’s en snoep te verkopen. Voor de directeur zijn we heel hoge gasten, hij leidt ons rond


en vertelt in vrij gesofistikeerd Senegalees Frans de hoge ambities van zijn ministerie van Onderwijs en zijn eigen school. De meisjes zijn het meest zichtbaar en zegt de directeur: “De meisjes zijn in de meerderheid en de jongens zijn de bedeesden”. 3 januari was de echt grote dag voor Philippe: dan zou de telescoop officieel aan de school overhandigd worden. En de Senegalezen die grote woorden nooit versmaden hadden er een echt feest van gemaakt. Niet alleen stonden de leerlingen ons op te wachten maar velen hadden smartphones en tablets om beelden van die onvergetelijke dag niet te missen. Een feest zonder muziek kan men zich niet voorstellen in Afrika. Dus stonden grote geluidsboxen opge-

steld en sloegen veel jongeren, die al enkele uren in de warmte wachtten, hun benen en armen ritmisch los. Een groep zangers en dansers werd zelfs besteld om het feest rond de telescoop meer luister te geven. Het zanderig speelterrein moest regelmatig met emmers water besproeid worden om het object van grote fierheid toch enigszins te behoeden voor beschadiging. In verschillende toespraken uitten o.m. inspecteurs, directeurs, ouders en een president van de leerlingen hun dank. En vertelt een van de sprekers :” Toen ik vroeger naar de maan keek en vroeg aan mijn moeder wat die donkere vlekken waren?”, zei ze “ dat is Fatou Bintou (de naam voor een dienstmeid). “Nu kan ik zien dat het kraters zijn! Met die telescoop zullen we meer aan wetenschap kunnen doen, en ophouden met het doorvertellen

van allerlei mythische verhalen.” Voor Philippe - en zijn medereizigers - werden de volgende dagen nogal zenuwslopend. Er werd beloofd om op maandagnacht van 9 januari weer naar school te gaan om de leerlingen te laten kijken naar een aantal planeten die die dag op één lijn zouden staan. Probleem was echter dat de voorgaande dagen ’s nachts zelfs geen ster te zien was. Hoezeer Philippe ook tuurde, er was niets dan wolken en stof te zien! Maar die maandag hadden de goden- of misschien de gemaskerde dansers onze gebeden verhoord. Om 4 uur stond de hemel helder en klaar en vol verwachting trokken we weer naar school…waar we geen leerlingen aantroffen. Het was misschien te koud, dachten we enigszins ontgoocheld. Of mochten ze niet komen van hun ouders?

13


Buren in het buitenland

Met lood in de benen gaan we naar de leraarskamer waar de telescoop stond en… daar zaten ook zo’n 40 tot 50 goed ingeduffelde jongeren. Prachtig toch? En ze kregen de kans om te kijken naar de maan, Jupiter, Mars en Mercurius. Ondanks de kou bleven ze geduldig in de rij staan om op hun beurt naar de ruimte te kijken en verbaasd te zijn dat daar zoveel te zien is. Een jongen vraagt hoeveel sterren er wel zijn? ‘Wel duizenden’ antwoordt Patrick, onze vriend die in Senegal werkt en de onmisbare tussenpersoon was. “En soms kan je ook tuigen zien waar mensen in zitten, astronauten dus”, zegt hij. “En zijn ze daar dan niet droevig?”. Ik zie dat er veel meisjes aanwezig zijn en vraag hen waarom ze toch bij elkaar blijven. “De jongens zijn stomvervelend zegt er een. “Ze hebben enkel belangstelling voor voetbal.” En jij wat wil je worden, vraag ik: “Geneesheer, advocaat, militaire geneesheer, piloot...” En dan gaan ze weer in de rij staan om nog maar eens in de ruimte te turen. Deze nachtelijke verkenning was nog niet het einde van het project “Sterren schitteren voor Iedereen.” Twee dagen later moest immers nog de kers op de taart volgen: een gesprek met buurman Dirk Frimout via skype-verbinding.

14

De leerlingen die zich meldden, hadden met hun leraars een paar filmpjes bekeken waarop Dirk Frimout o.m. uitleg gaf over zijn wetenschappelijk werk in de ruimte, wat de effecten waren van de gewichtloosheid op het menselijk lichaam, over de onderzoeken voor wetenschap en milieu. En opnieuw zaten vooral meisjes klaar met hun vragen. Jammer genoeg kon buurman Dirk vanuit het begijnhof niet veel vragen beantwoorden omdat de verbinding regelmatig uitviel. Toch konden we horen dat hij ook zin had in het contact met de jongeren. Ondertussen haalde ik de papiertjes met de vragen op van de jongens en meisjes. Natuurlijk bracht ik ze over bij onze buurman en terecht zullen ze zeker komen. Wie zo’n enthousiasme meekrijgt, laat toch niemand in de steek. Toch? En voor de Sterrenwacht was er ook een herinnering: een man en vrouw van de Diola ethnie. Directeur Barry legde ons uit dat in deze gemeenschap de vrouw het eerste en laatste woord heeft.


Wijkbeurs Binnenstad 20 januari 2018

Tekst: Marc - foto’s: Andrea & Johan

De stad Gent telt vele initiatieven, die uitgewerkt werden ten behoeve en ten voordele van de Gentenaars. Er is meer aan de hand dan menige inwoner kan vermoeden, van autodelen, reparatiecafés tot en met meer cultureel gerichte initiatieven. Veel wordt georganiseerd door de bewoners zelf, met hulp vanwege de stadsdiensten. Denk maar aan buurtwerking met steun van Wijk aan Zet, het project Feestneus, beide initiatieven waarvan wij als Bewonersadviesraad van Ons Begijnhof ook graag gebruik maken. De stad organiseerde op 20 januari een Wijkbeurs voor de binnenstad in het N.E.S.T. Samen met een aantal andere bewonersgroepen werden we uitgenodigd om onze werking voor te stellen, naast alle andere initiatieven. Het was een ideale gelegenheid om even publiciteit te maken voor onze werking met foto’s en reproducties van onze affiches. Met onze verschillende initiatieven, het jaar door, zorgen we voor een regelmatige werking met Pasen, picknick, Halloween of eindejaarsdrink als telkens terugkerende thema’s. Zo goed als alle leden van het schepencollege van de stad waren ook aanwezig en aanspreekbaar. Het werd een leuke bedoening met veel volk en plezante gesprekken. De foto’s spreken voor zich. Dank aan Johan, Sophie en Andrea voor de logistiek steun ter plaatse!

15


Ons Begijnhof

Info en lekkere hapjes

Tekst: Sonje & Peter - Foto: Johan

Op 1 februari werden alle begijnhofbewoners uitgenodigd op een bewonersvergadering die gevolgd werd door een nieuwjaarsreceptie. Een aantal buren hadden flink de handen uit de mouwen gestoken om ons met lekkere hapjes te verwennen. Toch bleef de opkomst bijzonder mager: nog geen 30 bewoners. Zoals iedereen kon lezen in het verslag dat onlangs in de bus zat, was vooral mevrouw Goegebuer (studiebureau Avapartners) aan het woord. Zij bedankte voor de zeer goede medewerking van de bewoners bij de inventarisatie in het kader van het nieuwe beheerplan, die werd afgerond in januari ’18. Bij de inventaris werd vooral aandacht besteed aan de erfgoedelementen ivm 1/ dak (bedekking, aansluitingen, regenwaterafvoer, houten dakelementen, …), 2/ interieur en 3/ gevels en tuinmuren. Beheermaatregelen zullen per restauratiefase geformuleerd worden, waarbij ook een voorstel van timing voor de uitvoering voorgelegd zal worden. Er zal per huis een fiche opgemaakt worden. Voor een convent zullen 2 fiches opgemaakt worden: een gemeenschappelijke fiche voor de gevel (voor alle bewoners) en afzonderlijke fiches voor het interieur. Voor de woningen in de Achterstraat zullen alle fiches met de Volkshaard besproken worden. Beheermaatregelen kunnen eventueel frequenter uitgevoerd worden dan voorgesteld wordt in de fiche, maar enkel wanneer dit expliciet gevraagd wordt door de bewoner. Vragen rond isolatie bleven prangend. De bewoners zullen in dit verband de mogelijkheid krijgen om in te tekenen op een energie-audit van hun woning. Ook het onderwerp “zonnepanelen” kwam nog eens aan bod. Dit blijft een moeilijk onderwerp in een historische site, maar Avapartners zou het ter sprake brengen op de vergaderingen met Monumentenzorg. Het eerder opgemaakte ‘landschapsbeheerplan’ zal geïntegreerd worden in het beheerplan.

16

Er zal nog een typologie van de ramen opgemaakt worden, waarna per type raam zal beslist worden welke isolatie in aanmerking komt voor subsidies. Mevrouw Goegebuer gaf toe dat er een duidelijke tegenspraak is tussen de eisen van Monumentenzorg en Energie. Volgens mevr. Goegebuer begint de overheid het probleem (energiebesparing) in te zien. In de restauratie van fase 5C lijken al ingrepen mogelijk waarover vroeger zelfs niet kon nagedacht worden. Bijvoorbeeld het plaatsen van een raam achter het “oude” raam lijkt al enigszins bespreekbaar Tijdens de inventarisronde werden vooral het zout, barsten in muren, de schimmel en het vocht als markante problemen gesignaleerd en dit vooral in de woningen van de Volkshaard. Daarom ook is een overleg met de Volkshaard gepland. Ook het kaleien van de tuinmuurtjes kwam opnieuw ter sprake, zonder al te concreet te worden. De verdere timing voor het beheerplan werd toegelicht. De verwerking van de inventarisgegevens zal half april ’18 afgerond zijn. Daarna zal overleg met Monumentenzorg plaatsvinden. Eind april (30/4) is een presentatie van het beheerplan voor alle betrokkenen gepland. Begin mei ‘18/ zullen de fiches

per entiteit bezorgd worden. De bewoners krijgen dan 14 d. tijd voor vragen, bedenkingen, opmerkingen … en kunnen dan nakijken of de maatregelen die ze zelf gevraagd hebben, effectief opgenomen zijn in de fiche van hun woning. Het plan zal einde mei ’18 gefinaliseerd worden. Daarna wordt een pre-advies ingediend bij Monumentenzorg. Er zijn echter geen verplichte termijnen voorzien voor het nazicht door de bevoegde diensten. Avapartners verwacht de goedkeuring van het dossier echter tegen einde 2018. De presentatie van Avapartners op deze bewonersvergadering zal op de website (www.kleinbegijnhofgent.be) van het begijnhof ter beschikking gesteld worden. Nadien werd toelichting gegeven over de huidige restauratiefase. Oplevering van de huidige fase 5C is voorzien voor na het bouwverlof (juli-aug ’18). In fase 5 D komen er 10 wooneenheden in convent nr. 201. Na de aanleg van de kasseiweg aan de poort, die ondertussen achter de rug is, zal in fase 5E (najaar ’18 tot lente ‘19) een deel van de wegen rond het centrale grasveld aangepakt worden, incl. nieuwe nutsvoorzieningen (riolering, …). Of de stad ook de kosten van deze wegenwerken zal dragen kwam niet aan bod. De slechte staat van de parking (putten, …) werd aangekaart. De vzw zal onderzoeken hoe hieraan verholpen kan worden. Er wordt echter benadrukt dat aanleg en onderhoud van een degelijke parking een dure operatie is. Er werden in dit verband ook beperkingen opgelegd door Monumentenzorg. Omdat de parking grenst aan een belangrijk erfgoedelement, nl. een van de historische stadswallen rond Gent, zou een mogelijk scenario kunnen zijn dat een strook van 10 m breed langs de begijnhofmuur vrij moet blijven. Hierover zijn echter nog geen definitieve beslissingen genomen.


Lange Violettestraat 45 9000 Gent Tel 09 223 55 86 17


Wedstrijd

Waar zou deze foto genomen zijn in ons begijnhof?

wedstrijd WAAR IN HET BEGIJNHOF

Stuur de oplossing (selfie) naar onsbegijnhof@telenet.be of steek een briefje in brievenbus 255. Oplossing vorige wedstrijd (#99) Ommegang van de Zeven Weeën In 1621 keurde bisschop Jacob Boonen (1617-1621) de oprichting goed van een kruisweg binnen het begijnhofdomein voor de verheffinghe van Moeder de Heylighe Kercke, de eendracht der christene princen ende uitroyenge van alle ketterijen. Wie de bedeweg langs de staties van de Zeven Weeën deed, kreeg een aflaat. beste buur, buren, op de vraag, waar in het begijnhof, het is niet dat ik persé, altijd een vermelding wil bekomen in de nieuws brief. Maar ik wil blijven zeggen, ik waardeer dat de nieuwsbrief er is, en er blijft zijn. Het is altijd heel interessant om de nieuws brief te lezen. Dus met heel veel respect en waardering, voor iedereen die de nieuwsbrief maakt, schrijft. Dus op de vraag, waar in het begijnhof : Ik dacht even, dat het ging om een statie van de kruisweg. Maar even gezocht, naar de staties van de kruisweg. en ik vind dit niet terug. Ik denk dat het om een afbeelding gaat, christus voor pontius pilatus. Het is te vinden, als je van het binnen plein, een zijstraat instapt, je stapt het straatje in, links van het huis van johan (de conciërge) en koen, en als je bijna op het eindje van dat straatje bent, op je rechterhand, vind je deze sculptuur. paul dm, bewoner convent ter liefde, 263.

18


Agenda

Leuke workshops in Folie à Deux - Filips van Arteveldestraat 37, Gent DE WORKSHOPS GAAN MEESTAL DOOR OP VRIJDAGVOORMIDDAG TUSSEN 09.30U EN 12.00U. EN INSCHRIJVEN KAN VIA INFO@FOLIE-A-DEUX.BE, OF VIA DE FACEBOOKPAGINA OF TELEFONISCH (09/335.31.15) DE PLAATSEN ZIJN MEESTAL BEPERKT TOT 12 PERSONEN. ZOWEL BEGINNERS ALS GEVORDERDEN ZIJN WELKOM! KOSTPRIJS: 7€ (KOFFIEPAUZE INBEGREPEN) MAAK JE OUDE JEANS TERUG ‘DRAAGBAAR’! Vrijdag 16 maart van 09.30u – 12.00u Workshop: maak van een oude, afgedankte jeans een hippe tas. Breng zeker mee: een oude jeans om te versnijden. Breng eventueel mee: stofschaar, kopspelden, naaimachine, lapje stof voor de zakvoering (grootte afhankelijk van de zak die je wenst), …

Paasvakantie! STRANDBLOEMEN MAKEN. Uitzonderlijk op woensdagnamiddag 4 april van 14.00 tot 16.30 Ze zijn weer in: de crêpe papier bloemen. Laat er ons iets moois van maken, heel veel schelpjes waard….

BLOEMEN HAKEN Vrijdag 6 april van 09.30u – 12.00u: Beginners, geen ervaring vereist Materiaal wordt voorzien, maar indien je dit hebt, kan je je eigen haaknaald meebrengen en de gewenste wol. Hoe dunner de draad, hoe fijner het bloemetje. Je kan er van alles mee verfraaien, bijv. als broche, als haarspeldje, als sleutelhanger, ...

JEANSSCHORT Vrijdag 20 april van 09.30u – 12.00u: (Foto’s schortjes jeans @ Folie à deux) In folie à deux is het een must om de klanten te bedienen, maar iedereen kan er hier eentje maken. De grote troef: elk schortje is uniek! Breng zeker mee: een oude jeans om te versnijden. Breng eventueel mee: stofschaar, kopspelden, naaimachine, lapje stof voor het afboorden van de schort, versiering die je er graag op wenst (tekening om op te borduren, of op te appliqueren) Je ziet, er komen weer veel verschillende technieken aan bod, waaruit je kan kiezen. vervolg op pagina 20

19


Agenda Agenda

EIERMUTSKES HAKEN Vrijdag 4 mei van 09.30u – 12.00u: In Mei legt elke vogel een EI! Maar het kan nog friskes zijn, dus organiseren wij een workshop eiermutskes haken Beginners, geen ervaring vereist Materiaal wordt voorzien, maar indien je dit hebt, kan je je eigen haaknaald meebrengen en de daarbij passende, gewenste wol. JEANS-KUSSEN, ‘TIS TE ZEGGEN EEN HOES VOOR ERROND! Vrijdag 18 mei van 09.30u – 12.00u: We maken een hoes voor een kussen, zodat die gemakkelijk te wassen is achteraf. Breng zeker mee: een oude jeans om te versnijden. Breng eventueel mee: stofschaar, kopspelden, naaimachine, lapje stof voor de versiering die je erop wil aanbrengen (applicatie), een kussen (of het formaat waarvoor je de hoes wenst te maken), ideeën die je graag zou willen verwerken daarin, 3 knopen voor de sluiting of velcro die niet zelfklevend is, …

KURKENPOPPETJES HAKEN Vrijdag 1 juni van 09.30u – 12.00u: Beginners, geen ervaring vereist Materiaal wordt voorzien, maar indien je dit hebt, kan je je eigen haaknaald meebrengen en de daarbij passende, gewenste wol, cava-kurken. In deze workshop gaat het om champagne- (en/of cava-) kurken die een gehaakt kleedje krijgen en dus in een leuke gedaante veranderen. In het vooruitzicht van “de warmste week” zullen we nu al beginnen met deze gehaakte kurkjes te haken. Deze zullen dan vanaf september, herinner je vorig jaar: “kurk op tegen kanker”, voor het goede doel verkocht worden.

ORIGINELE JEANS-PROJECTJES! (NAAR EIGEN KEUZE) Vrijdag 15 juni van 09.30u – 12.00u: Dat kan gaan van een slabbetje, over een tablet hoes, naar een muurhanger, of een placemat, je kan het zo gek niet bedenken, de mogelijkheden zijn onuitputtelijk. Breng zeker mee: een oude jeans om te versnijden. Breng eventueel mee: stofschaar, kopspelden, naaimachine, lapjes stof in functie van het project dat je graag wil realiseren, ideeën die je graag zou willen uitwerken, …. Geen probleem als je dat ‘eventueel’ niet hebt, er wordt sowieso ook van alles wat voorzien.

Filips van Arteveldestraat 37, Gent +32 (0)9 335 31 15

Op de andere vrijdagvoormiddagen zal de lesgeefster (ons mama, Rita Van de Maele) aanwezig zijn in Folie à deux om eventuele vragen te beantwoorden of te helpen waar nodig.

20


Agenda

Meditatie & Positief Denken Begijnhof 203 CURSUS MEDITATIE Zaterdag 17 én 24 maart 2018 van 10u tot 12u

CURSUS POSITIEF DENKEN Zaterdag 21 én 28 april 2018 van 10u tot 12u

We nemen je mee in de eerste stappen van Raja Yoga Meditatie. ​ Koen & Johan.

De natuur van gedachten leren begrijpen. We zullen methodes aanleren om positiever en constructiever te zijn thuis, op het werk en in relaties.​ Koen & Johan. Gratis Inschrijven & info: www.rajayoga.be

Gratis Inschrijven & info: www.rajayoga.be

Concerten Begijnhofkerk

Er zijn steeds 10 vrijkaarten ter beschikking voor de begijnhofbewoners: john.willemyns@icloud.com Zaterdag 28 april - 20:00 Met Bach doorheen het jaar. CAPPELLA VOCALE ed Instrumentale o.l.v. Mark Goossens Charlotte Schoeters, sopraan Margot Oitzinger, alt Tickets & info: www.capellavocale.be

Vrijdag 4 mei & Zaterdag 5 mei - 20:15 10 jaar VOX MAGO | feestelijke barok! o.l.v. Patrick Debrabandere Helena Maes, sopraan Bart Uvyn, altus Denzil Delaere, tenor Joris Stroobants, bas Tickets en info: www.voxmago.be

Begijnhofdagen 2018 Begijnhof Sint-Amandsberg Van zaterdag 5 mei tot zondag 13 mei Begijnhofdagen 2018: een artistiek en cultureel totaalproject. Artistiek en cultureel evenement. Kunstenaars en verenigingen van het Groot Begijnhof Sint-Amandsberg (Gent) presenteren. Info: begijnhofdagen2018@gmail.com of Facebook: Begijnhofdagen 2018

21


KOE N ’ S

Ko okclu b

- met liefde voor lichaam en geest -

Begin je keukenactiviteit met een proper werkvlak en verzamel alle benodigdheden. Zo kan je in alle rust en met liefde aan de slag! Succes!

TOFU-preparé • • • • •

250 gr (gerookte) tofu 50 gr gedroogde tomaatjes met basilicum (bv uit Colruyt) scheutje olijfolie een paar kappertjes peper en een weinig zout

Doe alle ingredienten samen in een blender of hakker. Mix tot de gewenste consistentie. Eventueel extra olijfolie bijvoegen. Verse groene kruiden zoals peterselie en basilicum desgewenst meemixen. Gebruik deze ‘preparé’ als broodbeleg of bv bij frietjes met sla. SMAKELIJK!!

Tree of Life ©Sigrun Olsen

Puur vegetarisch/vegan eten, gemaakt met liefde, voedt mijn hele wezen en draagt bij tot de gezondheid en de toekomst van de planeet.

Agenda

Contactavonden Begijnhof 235 - Groothuis

Coördinator Robert Dendooven 09 224 17 90 olvterhoyen@skynet.be

Er zijn terug contactavonden voorzien in het groothuis nr 235 voor de begijnhofbewoners. Een persoonlijk onderhoud met de coördinator. Heb je een vraag, een opmerking, een idee, een probleem, ... geef het door aan onze coördinator van het begijnhof. Er zal ook iemand van de RVB van de vzw aanwezig zijn.

22

Dinsdag van 16u. tot 18u. 6 maart - 3 april - 8 mei 5 juni - 10 juli 2018 Gelieve Mr. Robert Dendooven, zo mogelijk, op voorhand te verwittigen en het onderwerp van bespreking door te geven. Uiteraard kunt u steeds aan de heer Robert Dendooven - en via hem ook aan de leden van de Raad – mededelingen van meer dringende aard overmaken.


Zuidstationstraat 11 - 9000 Gent www.bestcopie.be Tel.: 09 233 83 38 info@bestcopie.be

Filips van Arteveldestraat 37, Gent +32 (0)9 335 31 15

Hier kon ook jouw reclame staan, vind je niet? Bij interesse, contacteer a.u.b de redactie om jouw reclame te bespreken.

Een idee voor in de nieuwsbrief? Mail het gerust naar de redactie!

Colofon

Uitgever Marc Van Speybroeck - Lange Violettestraat 193, 9000 Gent - marc.van.speybroeck@telenet.be - www.begijnenkriebels.be

Redactie

Nicole Bonne Lange Violettestraat 83 bonne.nicole1@gmail.com

Vroni Agemans Lange Violettestraat 253 veronica.agemans@telenet.be

Andrea De Rycke Lange Violettestraat 255 andrea255@telenet.be

Martine Bogaert Lange Violettestraat 127 martine.bogaert@hotmail.com

Sonja Vanoutryve Lange Violettestraat 263 B sonja.vanoutryve@skynet.be

Doelstellingen van de BAR: • Aanspreekpunt voor de bewoners en de vzw Begijnhof O.-L.Vrouw ter Hoyen, erfpachtgever van het begijnhof: gezamenlijk formuleren van ideeën en/of bezwaren voor wat betreft de invulling van het begijnhof (bestrating, groenbeheer, gemeenschappelijke kosten, ….). • Organisator en coördinator van evenementen van en voor de bewoners in ons begijnhof. • Uitgifte van de tweemaandelijkse Nieuwsbrief, ondertussen aan zijn 17e jaargang toe. Uitgever en auteurs betrachten grote zorgvuldigheid bij de samenstelling van deze nieuwsbrief. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van onjuiste vermelding en/of zetfouten. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ten aanzien van hetgeen in deze uitgave is opgenomen is getracht voor zover deze niet bekend waren de auteursrechthebbende te achterhalen. Voor zover er sprake is van onjuiste vermelding van auteursrechthebbende is dit gebaseerd op te goeder trouw verkregen gegevens. Uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel ontbreken van toestemming van auteursrechthebbenden.

BAR - BewonersAdviesRaad Vroni Agemans, Martine Bogaert, Nicole Bonne, Andrea De Rycke, Vera Dua, Sophie Nicque, Filiep T’jollyn, Griet Vandermassen, Sonja Vanoutryve, Marc Van Speybroeck.

Begijnenkriebels

www.begijnenkriebels.be www.facebook.com/Begijnenkriebels

VZW Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen Lange Violettestraat 235, 9000 Gent Coördinator

Robert Dendooven 09 224 17 90 olvterhoyen@skynet.be

Conciërge

Johan Hoste 0498 07 58 15 johanbegijnhof@icloud.com

www.kleinbegijnhof-gent.be www.facebook.com/kleinbegijnhofgent

Volkshaard Sociale huisvestingsmaatschappij Telefoon E-mail

algemeen 09 223 50 45 sociale dienst 09 233 12 43 technische dienst 09 223 35 28 info@volk.woonnet.be

23


Ik ben Sophie, met mijn gezin en poes Marie wonen we onder de hoede van St Antonius, ik koester het spel van zon & licht in het begijnhof, en elke straal doet mij lentekriebels krijgen

Het Portret

Foto: Louise

Ons Begijnhof #100  
Ons Begijnhof #100  

Nieuwsbrief van het Klein Begijnhof in Gent.

Advertisement