Page 1

nr

4/13

Urząd MiejsKi W BędziNie działa W godziNach:

kwiecień

poNiedziałKi 7.30 – 17.00 piątKi 7.30 – 14.00 pozostałe dNi roBocze 7.30 – 15.30 nr 4/2013 kwiecień (1236) miesięcznik egz. bezpłatny

nakład: 27.000 egz.

ISSN 1233-5223

kulTuralnie i sporTowo

Marcowa sesja rady Miejskiej była okazją do podsuMowań roku ubiegłego. przyznano na niej nagrody MiasTa bĘdzina w dziedzinie kulTury i sporTu za rok 2012 Nagrody, przyznane już po raz trzynasty, stanowią wyraz uznania dla twórców, działaczy i animatorów kultury oraz środowisk kulturotwórczych za wkład w edukację kulturalną, promocję, upowszechnianie, rozwój i podnoszenie poziomu kultury w Będzinie. Sylwetki tegorocznych laureatów przybliżono najpierw w fotograficznym skrócie, następnie zaprezentowano szerzej zakres ich działalności. Nagrodę Miasta BędziNa W dziedziNie tWórczości artystyczNej, UpoWszechNiaNia i ochroNy KUltUry za 2012 roK za całoKształt działalNości otrzyMali: Zespół GALWAY Karolina Jakoweńko Anna Pałys-Zatorska Nagrodę za szczególNe osiągNięcia W 2012 roKU otrzyMała Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, a odebrał ją ksiądz Piotr Pilśniak, prezes fundacji.

Nagrodzeni w tej kategorii otrzymali statuetki Jana Dormana i pamiątkowe dyplomy. – W imieniu swoim oraz zespołu Galway chciałam podziękować za tę nagrodę, która jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem, tym bardziej, że sami chętreklama

nie promujemy Będzin i identyfikujemy się z nim. Korzystając z okazji chcieliśmy podziękować Ośrodkowi Kultury, który wspiera nas od początku naszej działalności. Cieszymy się, że Będzin jest miejscem, które wspiera tak oryginalne inicjatywy, jak taniec irlandzki oraz kultura celtycka i że właśnie tutaj odbywa się Festiwal Muzyki Celtyckiej Zamek, który jest jedynym tego rodzaju w kraju. Ta nagroda jeszcze bardziej motywuje nas do tego, żeby nad sobą pracować, by móc w kolejnej edycji festiwalu Zamek stanąć, a raczej tańczyć i godnie reprezentować miasto w międzynarodowym gronie. Jeszcze raz dziękujemy – w imieniu całego Galway powiedziała Iwona Polak. – Ja również dziękuję, ale nagroda jest nie tylko dla mnie za ciężką pracę, ale dla osób z Fundacji Brama Cukermana. Chciałam powiedzieć, że gdziekolwiek byśmy się nie udali z naszą pracą dalej, w świat, Brama Cukermana zawsze będzie z Będzina i zawsze będziemy tu wracać i promować historię tego miasta – podkreśliła Karolina Jakoweńko. Natomiast Anna Pałys-Zatorska podziękowała szczególnie Ośrodkowi Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, które, jak podkreślała, są zawsze otwarte na różnego rodzaju inicjatywy. Ksiądz Piotr Pilśniak,

dziękował miastu Będzin, placówkom oświatowym i wszystkim ludziom dobrej woli za wieloletnią współpracę oraz za to, że cały czas przyczyniają się do rozwoju tego festiwalu. Nagrodę Miasta BędziNa za całoKształt działalNości sportoWej otrzyMali: Małgorzata Wysocka Jacek Ostrowski Nagrodę Miasta BędziNa za szczególNe osiągNięcia W roKU 2012 W dziedziNie KUltUry fizyczNej otrzyMał Robert Kucharczyk

Nagrodzeni w tej kategorii otrzymali pamiątkowe tabliczki i dyplomy. – Możecie mi Państwo uwierzyć, że przygotowałam sobie zgrabną przemowę, ale nic z tego nie pamiętam. Zaimprowizuję. Serdecznie dziękuję za przyznaną nagrodę i za to wyróżnienie. Nie ukrywam, jestem mile zaskoczona – z uśmiechem mówiła Małgorzata Wysocka. Jacek Ostrowski zadedykował nagrodę będzińskiej młodzieży, a w szczególności dziewczętom z Ksawery, dzięki których sportowym wysiłkom, osiągnął takie sukcesy. Robert Kucharczyk dziękował prezydentowi, wszystkim firmom z nim

współpracującym oraz Automobilklubowi Zamkowemu. A wszystkich obecnych zachęcał, by zainteresowali się sportem samochodowym. – Miałem okazję podziękować każdemu z Państwa indywidualnie, wręczając nagrody. Teraz chciałbym to zrobić, traktując was jako zespół. Dziękuję, że macie swoje pasje, że je rozwijacie, a dzięki temu promujecie i rozsławiacie nasze miasto nie tylko na arenie regionalnej, ale na arenie ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. Życzę Państwu, żeby te pasje nie słabły i mam nadzieję, że często będziemy mieć okazję do podziwiania was – zwrócił się do nagrodzonych prezydent Łukasz Komoniewski. Dopełnieniem uroczystości był akcent muzyczny. Sala sesyjna stała się na moment salą koncertową. Z krótkim recitalem wystąpił ubiegłoroczny laureat Nagrody Miasta Będzina w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury Grzegorz Majzel, który 15 marca tego roku został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego, a w ubiegłym roku otrzymał z rąk Ministra Bogdana Zdrojewskiego Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za działalność artystyczną na terenie Polski. Sylwetki nagrodzonych na str. 5

ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, PEŁNYCH NADZIEI, WIARY I MIŁOŚCI ORAZ RADOSNEGO WIOSENNEGO NASTROJU I WYTCHNIENIA W GRONIE NAJBLIŻSZYCH ŻYCZY

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

ŁUKASZ KOMONIEWSKI


2

wydarzenia Jarek Radzio

Kibicujmy wokalistom z Będzina! The Voice of Poland i MusT be The Music. dwa świeTne PrograMy dla wokalisTów i zesPołów, a w obu rePrezenTanci będzina

Drodzy Czytelnicy niezMiernie Miło Mi podzielić siĘ z pańsTweM MoiM aniołeM! Jak wielu z czytelników zapewne wie, w marcu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Teatry otwierają wtedy szeroko swoje podwoje, prezentując sztuki, prowadząc warsztaty i pokazując kulisy często dopiero przyszłym miłośnikom. Będziński teatr w tym dniu przyznaje Anioły Teatralne osobom, które przyczyniają się, nie tylko finansowo, do promocji jego działalności. Było dla mnie ogromnym zaszczytem, że jeden z tegorocznych Aniołów trafił właśnie w moje ręce. Moja miłość do sztuk wszelakich, które od zawsze mnie otaczały i starania, by tą miłością zarazić innych, została doceniona! Dwa dni po rozdaniu Aniołów, sam Teatr Dzieci Zagłębia otrzymał Złotą Maskę za spektakl Bajka-Zjajka! Warto bywać tam zawsze, a teraz – tym bardziej!

A ponieważ przed nami święta Wielkiej Nocy, życzę Państwu dużo słońca i miłości!

Marta Sowińska-Kłosowska redaktor naczelna

aKtUalNości BędzińsKie www.bedzin.pl redakcja@okultura.bedzin.pl Adres redakcji: 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 43 tel. 32 363 61 64, fax 32 363 61 60 Redaktor naczelna: Marta Sowińska-Kłosowska, naczelna@okultura.bedzin.pl Redaguje zespół. Wydawca: Ośrodek Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43 Skład: emildesign Korekta: Wioletta Bagnicka Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec Milowice Nakład: 27 000 egz. ISSN 1233-5223 Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawek i skrótów nadesłanych tekstów oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

doMinaTor profesjonalisTa Maciej zeMan, 17-leTni Mieszkaniec bĘdzina, uczy siĘ w drugiej klasie ii lo iM. sTanisława wyspiańskiego w rodzinnyM Mieście. na co dzień prakTycznie nie różni siĘ niczyM od swoich rówieśników. oprócz zajMowania siĘ bieżącyM życieM nasTolaTka, rozwija jednak swoją dość niecodzienną pasjĘ, dziĘki kTórej sTał siĘ nadzwyczaj popularny wśród lokalnej społeczności. „doMinaTor” – bo pod TakiM pseudoniMeM jesT znany w swoiM oToczeniu, jesT profesjonalnyM graczeM koMpuTerowyM, kTóry odnosi sukcesy w grze fifa 13

Maciej zajmuje się wirtualną odmianą piłki nożnej od dwóch lat, cały czas rozwijając swoje nietuzinkowe umiejętności. Pod koniec stycznia odniósł największy sukces w swojej dotychczasowej karierze, wygrywając tur niej Your Road To Katowice rozgrywany w katowickim spodku podczas Intel Extreme Masters. Na koncie młodego zawodnika widnieją również liczne sukcesy m.in. 3 miejsce na Mistrzostwach Polski w 2012 roku czy tryumfy w inter netowych rozgrywkach – Roccat Summer Cup, Competo Cup czy ESL Openning Cup. Poza tym, Maciej od ponad roku należy do Reprezentacji Polski FIFA, która

występuje w wirtualnym Pucharze Europy. Z niewyróżniającego się nastolatka stał się gwiazdą, która dzięki swej pasji „dorabia” do kieszonkowego zdobywając cenny sprzęt komputerowy oraz sławę. Dominator łamie stereotyp gracza komputerowego, spędzającego długie godziny przed monitorem, gdyż aktualnie jego trening trwa zaledwie 7 godzin tygodniowo. Spotkania Maćka są transmitowane za pośrednictwem inter netowych platform telewizyjnych, dzięki czemu każdy ma okazję na żywo śledzić jego poczynania. Maciek reprezentuje czołowy polski klub spor tów elektro-

nicznych – MaxFloPlaY, który podobnie jak klub piłkarski rozwija się pozyskując partnerów. Spośród dotychczasowych sponsorów klubu można wyróżnić czołową polską wytwórnię muzyczną MaxFloRec, międzynarodowego producenta wysokiej jakości peryferii komputerowych, firmę TteSPORTS, producenta zaawansowanych okularów dla graczy GUNNAR Optiks oraz wytwórcę wysokiej klasy foteli biurowych DXRacer. Całe wsparcie, jakie obecnie otrzymuje Maciek wraz zzespołem, zawdzięczane jest grupie pasjonatów, menedżerów i opiekunów, którzy poświęcają większość swojego czasu nawdrażanie wcześniej ustalonych założeń.

Temat e-sportu (sportu elektronicznego) jest coraz częściej poruszany w mainstreamowych mediach. W Chinach czy Japonii sport elektroniczny dorównuje, jeśli nie przewyższa, popularnością tradycyjnego sportu. Najlepsi gracze są celebrytami przerastającymi swą popularnością gwiazdy show-biznesu. W Europie profesjonalni gracze mogą liczyć na stałe dochody oraz premie za dobre wyniki. Najlepsi gracze kilka razy do roku wybierają się w podróż po całym świecie, aby wziąć udział w odpowiednikach Mistrzostw Świata i Europy. J. Radzio

W sobotnie wieczory ogromnie zachęcam do oglądania Wojtka Gruszczyńskiego – lidera grupy The Stage w programie „The Voice of Poland”. Wojtek porwał publiczność oraz jury wykonując „Isn’t She Lovely” Steviego Wondera. Nim upłynęło 20 sekund jego występu, magiczny „grzyb” nacisnęła Patrycja Markowska, a zaraz po niej Marek Piekarczyk z TSA. Przed upływem minuty chęć do zaproszenia do swojej drużyny zgłosili Tomson i Baron z Afromental, a chwilę potem Justyna Steczkowska. – Czekaliśmy na osobowość, na faceta z gitarą! – skwitowała Patrycja Markowska. Wszyscy jurorzy chcieli mieć Wojtka w swoich drużynach. On, w koszulce z logo The Stage na piersi, ostatecznie wybrał Marka Piekarczyka. Teraz, już w drużynach, walczyć będzie o przejście do kolejnych etapów. Zespół The Stage, w którym Wojtek jest wokalistą i gitarzystą gra od lat, a w roku 2011 w katowickim studio MamaMusic nagrał płytę „Persona non grata”. Natomiast w wieczory niedzielne oglądajmy zmagania Patryka Kumóra, który 17 marca w czwartym odcinku piątej edycji MUST BE THE MUSIC dostał cztery razy TAK po tym, jak z rockowym zacięciem zaśpiewał piosenkę „Use Somebody” z repertuaru Kings Of Leon. – Masz bardzo fajną barwę i to jest twoja siła – powiedziała Elżbieta Zapendowska, specjalistka od emisji głosu i postrach wśród wielu wokalistów w naszym kraju. Pochwał nie szczędziła też Kora i Łozo z Afromental. – W gardle siedzi potężny wokal – dodał Adam Sztaba. Patryk od lat działa na rynku muzycznym. Pisaliśmy o nim w AB w 2011 roku, a od lata roku 2012 na Youtube można słuchać jego singla „Milion”. M.

Będzińskie organizacje pożytku publicznego, które można wesprzeć przekazując 1% podatku stoWarzyszeNie opieKi paliatyWNej „Nadzieja” Numer KRS: 0000011033

stoWarzyszeNie daM i KaWaleróW orderU śW. st. KoMaNdoria zagłęBioWsKa W BędziNie Numer KRS: 0000224440

poWiatoWe stoWarzyszeNie osóB NiepełNospraWNych rUchoWo „szaNsa” Numer KRS: 0000160375

fUNdacja pracoWNicza eleKtroWNi „łagisza” W BędziNie Numer KRS: 0000032204

ceNtrUM sportU i reKreacji „agatsU” Numer KRS: 0000366665

fUNdacja iM. aNNy paseK Numer KRS: 0000299655

stoWarzyszeNie dziecioM BędziNa Numer KRS: 0000219000

Oprócz ww. na terenie Będzina działają też oddziały i koła organizacji ogólnopolskich, takich jak np.: Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląsk, Koło Będzin czy ZHP Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Będzińskiej, którym także można przekazać 1% podatku.

Stan na 26.02.2013 r. Pełna lista organizacji znajduje się na stronie www.mpips.gov.pl


AKtuAlNOŚCi BęDZińSKie

www.bedzin.pl

3

kwiecień 2013 nr 4

wiosenne plany

już nie Tylko Mieszkańcy syberki i śródMieścia bĘdą blisko Miejsc wypoczynku i rozrywki. plany inwesTycyjne wkraczają do kolejnych dzielnic. na dwóch krańcach MiasTa – w grodźcu i na warpiu – Trwają przygoTowania do sTworzenia nowych sTref akTywności rodzinnej

Park Warpie

Strefa aktywności w parku Warpie – w planach: remont istniejących alejek, strefa zabaw z siłownią zewnętrzną na 5 stanowisk wraz z placem zabaw na nawierzchni syntetycznej park linowy wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz monitoringiem, oświetlenie parku, centrum kontemplacji, zieleń wokół nowych obiektów.

Strefa aktywności w parku w Grodźcu – w planach: strefa zabaw z siłownią zewnętrzną na 3 stanowiska z placem zabaw wraz z ogrodzeniem, oświetlenie, monitoring, ławki, kosze, nawierzchnia syntetyczna pod urządzenia zabawowe: kostka brukowa pod urządzenia fitness, zieleń towarzysząca obiektowi.

ul. Wiejska – nowe nasadzenia

Strefa aktywności w Parku przy ul. M. Konopnickiej w Grodźcu W krótkiej marcowej przerwie między zimą... a zimą na ulicę Wiejską trafiły nowe drzewa. ul. Potockiego – nowe nasadzenia

Planuje się posadzić drzewa z gatunku: platany, świerk kłujący, śliwa wiśniowa, klony. Krzewy takie jak: berberysy, tawuły japońskie, tawuły wczesne, pęcherznice, tuje.

ul. Traugutta – nowe ogrodzenie placu zabaw

Po rozbiórce istniejących murków skarpa zostanie wyprofilowana i obsiana trawą. Plac zabaw przy ulicy Traugutta zyskał ogrodzenie odzyskane z Placu 3 Maja.


4

MiasTo

wierszobranie nie Ma chyba przedszkolaka, kTóry nie znałby przynajMniej fragMenTu wiersza juliana TuwiMa albo jana brzechwy

cenTruM wszechświaTa Udowodniły to dzieci z będzińskich przedszkoli, które 22 marca zaprezentowały wierszyki polskich poetów podczas VI Międzyprzedszkolnego Konkursu Poetyckiego „Wierszobranie” w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Były kolorowe dekoracje, barwne stroje, a na koniec każdy otrzymał pięknego, żółtego żonkila – symbol wiosny i nadziei. W kategorii wiekowej 3 i 4latków pierwsze miejsce zajęły:

Klaudia Byczek, Anna Sysakiewicz, Maja Simon, Maja Wites z PM nr 5 za utwór „Warzywa” Juliana Tuwima. Drugie miejsce Krzysztof Dunal z PM nr 9 za „Skakankę” Juliana Tuwima. Trzecie miejsce: Kinga Przeniosło, Alicja Waluska, Tomasz Lora, Mikołaj Tułecki z PM nr 10 za wiersz „Tulipan śpi”. Przyznano też wyróżnienie dla Oliwiera Bado z PM nr 9. W kategorii wiekowej 5, 6-latków pierwsze miejsce zajęły: Zu-

zanna Wójcik, Mateusz Grzybowski, Kacper Terka z SP nr 11 za wiersz „Dzięcioł”. Drugie miejsce Maria Haberka z PM nr 2 za wiersz „Zosia Samosia”, a trzecie za wiersz „Idzie Grześ”, Adrianna Olesińska z PM nr 8. Wyróżnienia: Joanna Garncarz z PM nr 6, Emil Ścibich z PM nr 8 oraz Anastazja Wójtowicz z SP nr 10. Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy!

dni oTwarTe w i lo w bĘdzinie obyły siĘ 21 Marca. uczniowie liceuM przygoTowali dla gości wiele różnorodnych aTrakcji. MiMo sĘdziwego wieku (111 laT!) bĘdzińskiego kopernika wciąż rozpiera energia!

Gimnazjaliści z Dormana na wymianie

Miłośnicy gier planszowych mogli spróbować swoich sił na planszy rozmaru XXL. Na dziewczyny czekały zajęcia z popularnej zumby, dla tancerzy płci męskiej przygotowano warsztaty z tańca irlandzkiego. Artyści mięli okazję do uczestnictwa w warsztatach plastycznych. Ciekawi świata podróżowali smakiem po całym globie kosztując potraw re-

dzięKi zaaNgażoWaNiU NaUczycieli języKa NieMiecKiego z giMNazjUM Nr 1 iM. j. dorMaNa, grUpa UczNióW tej szKoły Wzięła Udział W WyMiaNie Młodzieży

Kolorowe Nutki

Wyjazd do Wupper talu, dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży zorganizowały germanistki. Szkołą partnerską w projekcie jest Realschule Vohwinkel. Uczestnicy projektu mieszkali u rodzin niemieckich, brali udział w zabawach integracyjnych, w wycieczkach do Kolo-

nii i Essen, zwiedzili kilka muzeów i zabytkowych miejsc. Tworzyli też wspólnie plakaty i stronę inter netową. Porozumiewali się po niemiecku i angielsku, poznawali historię, kulturę i obyczaje naszych sąsiadów, a także nawiązali nowe przyjaźnie. Wyjazd był bardzo udany, mimo nagłego ataku zi-

Magdalena Rebeta

gionalnych. Lingwiści także mieli niemałą gamę atrakcji, obyły się warsztaty z pięciu języków! Umysły ścisłe zmierzyły się z wybuchowymi zajęciami z chemii, fizyki i matematyki. Dla historyków licealiści przygotowali pokaz „Od rycerza do współczesnego żołnierza”. Przyszli dziennikarze i miłośnicy mediów mogli zrobić sobie profesjonalną se-

sję zdjęciową – efekty powyżej – czy spróbować swoich sił jako redaktorzy TVKopernik. Na 350 gimnazjalistów, którzy wzięli udział w Dniach Otwartych czekały też ciasta oraz owoce. Kolejna inicjatywa I LO zakończona sukcesem? Odpowiedź poznamy we wrześniu. Kamila Drożdż

my i strajku na lotnisku wszy- MiejsKi przegląd pioseNKi przedszKolNej KoloroWe NUtKi pt. „przez oKrągły roczeK”. scy byli zadowoleni i powrócili pełni wrażeń. Teraz uczniowie czekają na kwietniową rewizytę niemieckich kolegów. Przygotowali już dla nich wiele atrakcji, a tymczasem kontaktują się ze sobą za pomocą Internetu i telefonu. Red

Nowy Regulamin finansowania unieszkodliwiania azbestu w 2013 roku Wszystkich posiadaczy azbestu informujemy, że można już ubiegać się o finansowanie zadania w zakresie demontażu, transportu, unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych. O finansowanie zadania mogą ubiegać się osoby, które: 1) posiadają prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi lub gospodarczymi, 2) złożyły Prezydentowi Miasta Będzina informację o wyrobach zawierających azbest, 3) dokonały „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, 4) we własnym zakresie zdemontowały wyroby zawierające azbest z budynku mieszkalnego lub gospodarczego na terenie swojej nieruchomości i do chwili obecnej nie przekazały ich do unieszkodliwienia. 5) Wnioski wraz z dokumentami będą przyjmowane w dwóch terminach: do dnia 28.06.2013 r. oraz do dnia 30.09.2013 r., a ich realizacja odbywać się

będzie w dwóch cyklach 3-miesięcznych. Kolejność weryfikacji i rozpatrywania wniosków następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do siedziby Urzędu Miejskiego w Będzinie. Regulamin finansowania wraz z wnioskiem można pobrać bezpośrednio w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Będzinie lub ze strony internetowej miasta Będzina (www. bedzin. pl). Wszyscy mieszkańcy, których wnioski będą kompletne i poprawne pod względem merytorycznym, mogą liczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania w 100%, w miarę posiadanych przez Miasto Będzin środków przeznaczonych na ten cel. W związku z faktem, iż usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektu musi odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, w sposób uniemożliwiający emisję włókien azbestu do środowiska, zachęcamy wszystkich posiadaczy azbestu do korzystania z przedmiotowego zadania. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami (pokój nr 127, tel. 32 267 92 06)

Na scenie grodzieckiej filii Ośrodka Kultury wystąpiły przedszkolaki, a nawet reprezentanci żłobka, prezentując swoje umiejętności aktorsko-wokalne. Przegląd zorganizowało Przedszkole Miejskie nr 15.

Jajek wspólnego malowania, wodą ze śmiechem polewania, życzeń spełniania, kwiatów kwitnienia i Wielkanocy świętowania, Mieszkańcom Będzina życzy Krzysztof Dudziński Radny Rady Miejskiej Będzina

W zdrowiu i spokoju przeżycia radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy Jerzy Małkowski Radny Rady Powiatu Będzińskiego


AKtuAlNOŚCi BęDZińSKie

www.bedzin.pl

kwiecień 2013 nr 4

5

sylweTki laureaTów NagrodzeNi Na MarcoWej sesji to osoBy WszechstroNNe, z pasją idące przez życie. przedstaWiMy ich W KolejNości, W jaKiej odBierali Nagrody

ze spół tań ca ir laNdz Kie go galWay ma na swoim koncie 200 różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych o zasięgu miejskim, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i coraz częściej międzynarodowym, m.in. organizowane co roku tradycyjne irlandzkie zabawy taneczne ceili, Celtyckie Andrzejki, Celtyckie Ferie, Beltane – święto ognia, a w roku 2011 Celtic Night w TDZ. Od samego początku istnienia zespół dzieli się swoją wiedzą taneczną oraz zdobytymi umiejętnościami ze wszystkimi, którzy chcieliby zgłębiać tajniki tańca irlandzkiego. Galway prowadzi cykliczne warsztaty tańca irlandzkiego w Ośrodku Kultury oraz wciąż udoskonala własne umiejętności taneczne poprzez regularny udział w treningach prowadzonych przez Michała Piotrowskiego, kilkukrotnego Mistrza Europy w Tańcu Irlandzkim. KaroliNa jaKoWeńKo jest kulturoznawcą, przewodnikiem terenowym i miejskim po województwie śląskim, absolwentką studiów podyplomowych Żydowski Świat (Katedra Judaistyki UJ). Ponadto jest członkinią Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz dyplomowaną edukatorką Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Vashem w Jerozolimie. Jest współtwórczynią oraz główną inicjatorką działań Fundacji „Brama Cukermana”. Od 2009 roku jest prezesem fundacji, która dzięki unika-

towym przedsięwzięciom osiągnęła status rozpoznawalnej i znaczącej instytucji pozarządowej działającej w obszarze ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego w wymiarze lokalnym, regionalnym, a nawet ogólnopolskim. Została odznaczona „Dyplomem honorowym” naczelnego Rabina Polski – Michaela Schudricha za działania na rzecz ochrony i dokumentowania miejsc dziedzictwa żydowskiego.

promujące kulturę, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców Będzina, poprzez edukację i animację kulturalną oraz kreowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, organizując m.in. warsztaty artystyczne pod chmurką przy MiPBP, zajęcia w założonej oraz prowadzonej przez siebie unikatowej Otwartej Pracowni Ceramicznej przy Ośrodku Kultury, warsztaty ceramiczne dla dzieci z będzińskich przedszkoli i szkół

aN Nea pa łys-zator sKa ukończyła studia na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest członkiem Stowarzyszenia Działań Twórczych Via Arte. Uprawia działalność ar tystyczną w zakresie ceramiki unikatowej oraz rzeźby. Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Od wielu lat podejmuje działania

fUNdacja ogólNopolsKi festiWal Ko lęd i pa sto ra łeK powstała w 2004 roku. Została powołana przede wszystkim w celu organizacji największego w Polsce konkursu kolęd i pastorałek. Festiwal po raz pierwszy zorganizowano w 1994 roku jako przegląd o zasięgu regionalnym. Przygotowywali go młodzi ludzie z parafii pw. Świętej Trój-

cy w Będzinie pod przewodnictwem księdza Piotra Pilśniaka. Od tego czasu organizowany był corocznie, a już w trzeciej edycji stał się festiwalem ogólnopolskim. Festiwal z roku na rok ma coraz większą ilość uczestników oraz obejmuje swym zasięgiem coraz większy obszar. W 2012 roku zmienił swoją nazwę na Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Mał go rzata Wy soc Ka swoją przygodę z kick-boxingiem oraz taekwodno rozpoczęła w 2005 roku, trenując pod okiem Zbigniewa Pawlaka w Klubie Sportowym Orient oraz Damiana Wysockiego w Klubie Sportów Walki „Fight Club Będzin”. Doświadczenie zdobyte na treningach, obozach, stażach oraz seminariach pozwala jej na prowadzenie treningów z grupą dziecięcą oraz starszą grupą

Liczne sprawozdania na marcowej sesji 35. sesja, poza częścią Uroczystą i KoNcertoWą, Miała też zWyKły tryB procedoWaNia

Po przyjęciu protokołów z sesji poprzednich kolejno przedstawiano: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok, Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2012 roku, Sprawozdanie roczne Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz określenia potrzeb w tym zakresi. Wszystkie sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Polityki Społecz-

nej Miasta Rady Miejskiej i przyjęte jednogłośnie. Następnie jednogłośnie podjęto uchwały w sprawach: 1) zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok, 2) zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 9 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013 2020, 3) zmiany uchwały Nr XXXII/ 339 / 2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013

roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, 4) stanowiska na wezwanie Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXI/ 318/ 2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawi-

dłowości ich wykorzystania (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 23 stycznia 2013 roku poz. 728), 5)zmiany uchwały Nr XXX/ 307/ 2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dwie osoby wstrzymały się od głosu przy podjęciu uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina w 2013 roku. Red

młodzieży. Wytrenowała w ciągu czterech lat Mistrzów Polski w Taekwondo, Mistrzów Polski w Kick-boxingu oraz medalistów Międzynarodowych Pucharów Polski w Taekwondo. ja ceK ostroW sKi jest trenerem II klasy piłki siatkowej, instruktorem pływania, piłki nożnej, ratownikiem wodnym WOPR, kierownikiem placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, sędzią I klasy piłki siatkowej. Opracował i wdrożył w SP4 „Program wychowania fizycznego dla klasy IV – VI Szkoły Podstawowej z akcentem na piłkę siatkową dziewcząt jako dyscyplinę wiodącą w szkole” oraz program zajęć pozalekcyjnych „I Ty możesz zostać siatkarką”, który przyniósł wiele sukcesów spor towych uczennicom SP4. Jako trener i nauczyciel podczas swojej 30-letniej pracy zawodo-

wej osiągnął bardzo dobre wyniki w nauczaniu i wyszkoleniu młodych siatkarek, potwierdzone zakwalifikowaniem jego zawodniczek do udziału w zawodach wojewódzkich (II stopnia), centralnych (III stopnia) i międzynarodowych. ro Bert KU char czyK na co dzień prowadzi własną fir mę, a co do pasji i zainteresowań, jak sam twierdzi, trudno dzielić pasję do sportu samochodowego z jakąś inną, gdyż jest ona na tyle zaborcza, że nie pozostawia już miejsca na nic innego. Najważniejsze osiągnięcie Roberta Kucharczyka to zdobycie w 2012 roku tytułu Rajdowego Samochodowego Mistrza Śląska w klasie K-5. Zwycięstwo i zdobycie tego tytułu jest olbrzymim prestiżem i świadczy o nieprzeciętnych umiejętnościach kierowcy. Red


6

MiasTo

MOPS dla dzieci

Wielkanocny Zakątek Atmosfera zbliżających się świąt udzieliła się wszystkim dzieciom, które w przedszkolu „Zakątek Marzeń” wraz z rodzicami uczyły się robić kolorowe pisanki pod kierunkiem pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Sławkowie. Dzieciaki malowały wielkanocne jajka, przyklejały kolorowe elementy, robiły koszyczki z mydła, świetnie się przy tym bawiąc. Ich prace ozdobiły przedszkolne sale, które wypełniły się wielobarwnymi ozdobami. Członkinie sławkowskiego koła działają już od 1967 roku, dzięki organizowaniu imprez artystycznych, kursów, zabaw promują kulturę regionalną oraz bogactwo polskiej tradycji. Prace gospodyń, takie jak wyszywane szydełkiem serwety, hafty i inne robótki ręczne, a także wyjątkowe przepisy kulinarne prezentowane są na licznych wystawach, konkursach, zabawach, czy organizowanych co roku dożynkach i spotykają się z dużym uznaniem. Obecna prezes koła otrzymała z rąk Starosty Będzińskiego medal za „Wkład w Rozwój Powiatu Będzińskiego”. W tym ro-

MiejsKi ośrodeK poMocy społeczNej podsUMoWał półKoloNie ziMoWe, W Których jeszcze W lUtyM UczestNiczyło 31 dzieci W WieKU od 6 do 12 lat. półKoloNie zorgaNizoWaNo W odpoWiedzi Na dUże zaiNteresoWaNie, jaKiM cieszyły się półKoloNie letNie

ku gospodynie obchodzą 45-lecie swojego istnienia, a ich prace zostaną zaprezentowane w Czechach w Slavkovie u Brna (partnerskie miasto Sławkowa) na Zamku podczas Międzynarodowej Konferencji Niejeden Slavkov w Europie. Magdalena Rebeta

Na uczestników zimowych półkolonii czekało wiele atrakcji. Dzieci miały okazję z pierwszej ręki poznać pracę policjanta. Podczas spotkania w Komendzie Powiatowej Policji zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się na drodze. Najwięcej radości wywołało spotkanie ze SZNUPKIEM – maskotką śląskiej Policji oraz możliwość obejrzenia wnętrza policyjnego samochodu. Dzieci uczestniczyły też w zajęciach brazylijskiej sztuki walki Capoeira oraz Ju-Jitsu w Ośrodku Kultury. Feriowicze oddawali się radosnej twórczości malując palcami. Odbyli podróż w świat egzotycznej fauny i flory w sosnowieckim „Egzotarium”. Dzieci zaprezentowały się też szerokiej publiczności w konkursie „Mam Talent”. Po emocjach związanych z prezentowaniem swoich talentów uczestnicy półkolonii przenieśli się do krainy przyjemności i smaku degustując czekoladowe fondue. Słodki poczęstunek i obiady serwowano w restauracji „Master Bar” w Centrum Sportowo-Konferencyjnym „Sportowa Dolina”. Każde z dzieci otrzymało upominki promujące miasto Będzin oraz artykuły plastyczne. Na pożegnanie feriowicze w twórczy sposób podziękowali opiekunom za wspólnie spędzony czas, tworząc barwne prace plastyczne wykorzystując do tego otrzymane kredki i pisaki. Z uwagi na to, iż zarówno dzieci jak i organizatorzy zimowych półkolonii miło wspominają wspólnie spędzony czas,

Przedświąteczna zbiórka żywności

Stop narkotykom Pod taką nazwą trwa kampania na rzecz walki z narkomanią. W jej ramach organizowany jest też Festiwal Filmów Społecznych. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na finałowym przeglądzie filmowym 18 kwietnia w Centrum Sztuki Fil-

mowej Kosmos w Katowicach. Naczelnik Wydziału Prewencji Robert Zuwała zwrócił się do młodzieży o pomoc w realizacji takiego zadania. Będziemy mieć więc udział w tym konkursie. Swój film przygotowała bowiem Kamila Dróżdż,

uczennica będzińskiego Kopernika, dobrze znana ze swej filmowej pasji. Przypominamy, że o Kamili pisaliśmy już nie raz na łamach AB, jest bowiem laureatką wielu prestiżowych nagród przyznawanych twórcom filmowym. Red

Strong Man i bezpieczeństwo idą w parze W MiejsKiM zespole szKół Nr 2 odBył się etap MiejsKi ogólNopolsKiego tUrNiejU BezpieczeństWa W rUchU drogoWyM. zWycięzcóW odWiedzą zaWodNicy stroNg MaN!

Turniej składał się z trzech części: teoretycznej sprawdzającej znajomość przepisów ruchu drogowego, jazdy zręcznościowej potorze przeszkód i dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce przyznano SP nr 13, drugie SP nr 1, a trzecie SP nr3.

W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce zdobyło Gimnazjum nr 2, drugie Gimnazjum nr 1, a trzecie ex aequo Gimnazjum nr 4 i nr 5. Indywidualnym zwycięzcą wśród zawodników szkoły podstawowej został Jacek Wojtasiewicz z SP nr 13, wśród uczniów gimnazjum Alan Dziura z Gim-

MOPS w Będzinie już dziś zaprasza na letnie półkolonie, które także obfitować będą w zaskakujące atrakcje. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako organizator półkolonii zimowych składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom iinstytucjom zapomoc worganizacji czasu wolnego dla dzieci. Dzięki Państwa pomocy dzieci mogły w sposób ciekawy i niebanalny spędzić okres ferii.

nazjum nr 1. Laureaci turnieju otrzymali akcesoria rowerowe, które ufundował Urząd Miejski w Będzinie. Do kolejnego etapu turnieju rozgrywanego na szczeblu powiatowym w Mierzęcicach zakwalifikowały się: Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum nr 2. Red

KoMUNiKat Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział VII Karny poszukuje świadków zdarzenia w sprawie o sygnaturze VII K 334/12 – w tym zwłaszcza kierowcy ciężarówki – z dnia 27.10.2011r. w godzinach porannych, w którym doszło do potrącenia pieszej na przejściu dla pieszych na trasie DK 86 w Sarnowie – osoby, które mają informacje na temat zdarzenia proszone są o kontakt z tut. Sądem pod numerem telefonu 32 368 81 65 lub z jednostką Policji.

Fundacja „Daj Siebie Innym” przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz uczniów MZS nr 3 pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina zorganizowała Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Akcję przeprowadzono w dniach 25-27 marca w będzińskim Lidlu i Kauflandzie. Uczniowie i członkowie „Klubu Seniora” działającego przy MOPS-ie przez trzy dni dyżurowali w wyżej wymienionych sklepach, zachęcając jednocześnie klientów do zakupienia dodatkowego produktu i przekazania go na rzecz potrzebujących. Do koszyków trafiały najczęściej

produkty z długim terminem przydatności do spożycia: olej, cukier, konserwy mięsne, rybne i warzywne, odżywki dla dzieci, dżemy i słodycze. Zebrane w trakcie akcji produkty żywnościowe trafią do potrzebujących za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie. Red

Paweł Zuwalski

KoMUNiKat W związku z trwającą akcją składania zeznań rocznych o osiągniętych dochodach za rok 2012 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie przypomina, że termin składania zeznań rocznych upływa 30 kwietnia 2013 r. Zeznania roczne można składać: 1. elektronicznie bez kwalifikowanego podpisu zgodnie z instrukcją na stronie: www.e-deklaracje.gov.pl 2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 42-500 Będzin 3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu – w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.00 do 18.00 4. Dodatkowo w dniach od 29 i 30 kwietnia 2013 r. w godzinach od 7.00 do 18.00

Piesek szuka domu Tego niedużego pieska nasza czytelniczka znalazła w Łagiszy 10 marca. Sama ma już zwierzęta i nie mogła go zatrzymać. Sytuację zgłosiła Straży Miejskiej, która przekazała pieska do Schroniska w Miedarach koło Tarnowskich Gór. Zwierzak czeka tam na kochającego właściciela. Jest już zaszczepiony i czeka na sterylizację. Jeśli możecie Państwo dać mu nowy dom, prosimy o kontakt z redakcją lub bezpośrednio ze schroniskiem. www.schronisko-miedary.com tel. 516-071-855, 608-021-852 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

W marcu jak w garncu! Piotr Zatorski w XXXVII Biegu Piastów BędzińsKi artysta plastyK piotr zatorsKi UczestNiczył W tegoroczNyM XXXVii BiegU piastóW orgaNizoWaNyM z początKieM Marca W jaKUszycach Koło szKlarsKiej poręBy

Podobnie jak w latach poprzednich pokonał na nartach biegowych dystans tzw. Złotej Pięćdziesiątki czyli 50 km stylem klasycznym w górskim terenie. W tegorocznej edycji tej prawdziwie międzynarodowej imprezy uczestniczyło ponad pięć tysięcy zawodników m.in. z Polski,

Norwegii, Niemiec, Szwecji, Francji, Rosji, USA a nawet odległej Japonii. Przez trzy dni startowano również w biegach na dystansie 10, 26 oraz 30 km w stylu dowolnym. Bieg Piastów to jedna z niewielu w Polsce imprez masowych o randze światowej, przeznaczonych głównie dla amatorów czynnego wypoczynku w pięknej scenerii Gór Izerskich. Piotr Zatorski traktuje bieganie na nartach jako formę rekreacji, a udział w Biegu Piastów bardziej jako sprawdzian własnych możliwości niż walkę o wyniki. Red

7 marca, patrolując dzielnicę Grodziec, przy ul. Boleradz strażnicy miejscy ujawnili duże ilości śmieci w postaci kartonowych pudeł. Na podstawie zawartości pudeł udało się ustalić właściciela porzuconych dokumentów, które leżały rozrzucone także wokół kartonów. W toku dalszych czynności sprawca wykroczenia został ukarany mandatem kar nym oraz zobowiązany do posprzątania zaśmieconego terenu. 10 marca dyżur ny Straży Miejskiej w Będzinie przyjął zgłoszenie dotyczące dewastacji przystanku KZK GOP przy ul. 11 Listopada. Po przy-

byciu na miejsce, strażnicy zastali trzech młodych mężczyzn, z których jeden stał na ławce, drugi leżał z nogami na ławce, a trzeci zaśmiecił przystanek. Za takie zachowanie, zgodnie z art 143 § 1 kw młodzi mężczyźni zostali ukarani mandatami karnymi. 14 marca funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili wykroczenie na terenie dworca PKS przy ul. Kościuszki. Mężczyzna będący w towarzystwie dwóch kobiet z małymi dziećmi spożywał napoje alkoholowe w miejscu objętym zakazem. Za powyższe wykroczenie mężczyzna został ukarany

mandatem. W czasie przeprowadzonej interwencji, w trakcie rozmowy z kobietami, również od obu pań wyczuwalna była silna woń alkoholu, nie potrafiły także utrzymać równowagi. Niepokojący również był fakt, że z kobietami były ich małe dzieci w wieku 2 i 6 lat. Z uwagi na powyższe okoliczności funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli decyzję o przewiezieniu kobiet na komendę policji w Będzinie celem przebadania na zawar tość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dalsze czynności wobec kobiet podjęli już funkcjonariusze policji. Red


AKtuAlNOŚCi BęDZińSKie

www.bedzin.pl

7

kwiecień 2013 nr 4

wrócili do galway bĘdziński zespół Tańca irlandzkiego galway ponownie zawiTał do swojego „rodzinnego” MiasTa. po niespełna dwóch laTach od osTaTniej wizyTy na zielonej wyspie Tancerze Trenujący na co dzień w ośrodku kulTury w bĘdzinie zaprezenTowali siĘ irlandzkiej publiczności dziĘki zaproszeniu od sTowarzyszenia polacy w galway „coMe2geTher”

Zespół, który w tym roku będzie obchodzić swoje siódme urodziny, w Galway wziął udział w paradzie z okazji Dnia św. Patryka, a w tamtejszym centrum handlowym uczył Irlandczyków… ich narodowego tańca. Kiedy w 2011 roku zespół tańca irlandzkiego Galway z Będzina wrócił ze swojej pierwszej wizyty w Irlandii, wszyscy jego członkowie zgodnie mówili, że nic by ich tak nie ucieszyło, jak powrót do miasta, od którego wzięli swoją nazwę. Nie mogli wtedy przypuszczać, że to marzenie spełni się tak szybko. Poprzednio zespół przebywał na Zielonej Wyspie dziesięć dni w czasie trwania największej kulturalnej imprezy organizowanej w Galway – Galway Arts Festiwal. Tym razem Galway

w Galway spędził weekend 16 i 17 marca. Tym samym tegoroczny Dzień św. Patryka był dla zespołu jednym z najbardziej niezwykłych i wyjątkowych w całej dotychczasowej działalności. Tancerze i tancerki nie tylko zwiedzili miasto, od którego wzięli swoją nazwę, ale przede wszystkim uczestniczyli w dorocznej paradzie z okazji Dnia św. Patryka, którą na żywo, na ulicach miasta oglądało kilka tysięcy osób. Wśród nich nie tylko Irlandczycy, ale także turyści z różnych zakątków świata. Zaś w przededniu parady w centrum handlowym Galway Shopping Centre będzińska grupa dała pokaz swoich umiejętności i uczyła widzów tradycyjnych irlandzkich tań-

Jak dbać o rośliny cebulowe Dużym zainteresowaniem cieszyło się wiosenne szkolenie dla ogrodników amatorów zorganizowane na początku marca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Tematem spotkania były cebulowe rośliny ozdobne, ich sadzenie, pielęgnacja rabat oraz odpowiedni dobór gatunków. Uczestnicy wysłuchali ciekawych rad i cennych wskazówek dotyczących kolorowych roślin, które wiosną wypełniają ogrody i mieszkania. Wśród cebul kwitnących w tym czasie do najpopularniejszych należą: tulipany, narcyzy, lilie, cesarska korona, a także czosnek ozdobny (np. białawy, kazachstański, błękitny). Każdy z tych ozdobnych gatunków został szczegółowo omówiony, z uwzględnieniem uprawy, odpowiedniego podlewania i nawożenia. Warto pamiętać, że stanowiskiem dla roślin cebulowych jest zawsze miejsce zaciszne, słońce lub półcień, z dobrze przygotowaną glebą. Szkolenie zorganizowano dzięki współpracy Prezydenta Będzina, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Będzinie. MR

ców. – Reakcja Irlandczyków na nasz występ była bardzo pozytywna i żywiołowa, co bar-

dzo nas cieszy. Dużą radość daje fakt, że mieszkańcom kraju, którego narodowy taniec wyko-

Dzień Kobiet w Dniu Mężczyzny! Świętowanie według płci, a bez podziału możliwe tylko z Ghostbikers – z Okazji Dnia Kobiet w Dniu Mężczyzny. Jeśli komuś wydaje się to skomplikowane to tylko do czasu, kiedy nie wsiądzie na rower i nie poczuje, że tutaj ani płeć, ani żadne inne różnice nie mają znaczenia. Ważne jest tylko to, co łączy, czyli zapał i wielka miłość do dwóch kółek oraz potrzeba obcowania z ludźmi, którzy tę pasję podzielają. Zgodnie z obietnicą 10 marca o poranku spod będzińskiego zamku ruszyła około 30-osobowa grupa świętujących rowerzystów. Trasa jak na gospodarzy przystało przebiegała bezdrożami naszego królewskiego miasta Będzina. Starając się tym razem ominąć ruchliwe ulice, organizatorzy przygotowali przejazd poprzez okoliczne leśne zakamarki i tereny nieznane. Wspólny 26-kilometrowy przejazd zakończono przy ognisku, gdzie na panie czekała kolejna miła niespodzianka, piękne wiosenne tulipany, życzenia oraz losowanie rowerowych niespodzianek. Znając męską skłonność do łasuchowa-

nia świętujące panie obdarowały wszystkich świętujących „Dzień Mężczyzny” słodkim cukierkiem. Fantastyczna atmosfera, uśmiech na twarzach i satysfakcja z przejechanej trasy były najlepszym dowodem na miło spędzony czas i wzajemnym podziękowaniem za towarzystwo i przygotowane niespodzianki. Już 1 kwietnia w południe zapraszamy na prima aprilisową ustawkę rowerową! Start spod wielkanocnego zagajnika! Szczegóły na www.ghostbikers.pl Adam Ratuszny

28 lUtego UpłyNął terMiN złożeNia W Urzędzie MiejsKiM W BędziNie deKlaracji o WysoKości opłaty za gospodaroWaNie odpadaMi KoMUNalNyMi. Nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji prezydentowi miasta. Dlatego przypominamy tym właścicielom nieruchomości zamieszkałych, którzy do chwili obecnej nie złożyli stosownej deklaracji, aby jak najszybciej dostarczyli deklarację do Urzędu Miejskiego w Będzinie. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. KoNseKWeNcje NiezłożeNia deKlaracji WyNiKają Wprost z UstaWy o UtrzyMaNiU czystości i porządKU W gMiNach: 1) w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawar tych w deklaracji prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. reklama

Uwaga!

Przynęty zawierające szczepionkę (brunatna kostka o zapachu zepsutej ryby) wyłożone będą na terenach zielonych w dniach 14 – 23 kwietnia 2013 roku. prosiMy: – przynęty nie dotykać, nie podnosić, nie niszczyć, – przez dwa tygodnie po zakończeniu akcji nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane, – po kontakcie z płynną szczepionką niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Izabela Kieliś

UWAGA!

reklama

WojeWództWo śląsKie jest tereNeM aKcji ochroNNego szczepieNia lisóW przeciWKo WścieKliźNie

nujemy, to co robimy, tak bardzo się podoba – mówią członkowie zespołu Galway.

Wizyta i występ Galway na Zielonej Wyspie podczas najważniejszego święta Irlandczyków odbiły się echem w mediach tego kraju. Kilka sekund pokazu zespołu podczas parady, w wieczornym serwisie informacyjnym wyemitowała nawet irlandzka telewizja publiczna RTÉ. – To były dwa wyjątkowe i niemalże magiczne dni – mówią członkowie zespołu. – Z tego miejsca chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować członkom stowarzyszenia „Come2gether”, bez których nasza wizyta w Irlandii nie byłaby tak udana. Dziękujemy za zaproszenie oraz za wspaniałą gościnę, jaką otrzymaliśmy – podkreślają będzińscy tancerze.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów.

Jaj pomalowanych w najskrytsze marzenia. Bab smacznych i słodkich jak miód. Zajęcy hasających po ogródkach Waszej wyobraźni. Mokrego od wrażeń śmigusa dyngusa. Wszystkim mieszkańcom życzy

Jolanta Kula Radna Rady Powiatu Będzińskiego Zbigniew Meres Senator RP


8

MiasTo

człowiek wielkiego serca wokalisTa, nauczyciel, akTor, organizaTor licznych koncerTów charyTaTywnych na rzecz dzieci doTkniĘTych chorobą zaniku MiĘśni, współpracował z wieloMa arTysTaMi M.in. MichałeM bajoreM, sTaszkieM soyką, MarcineM dańceM, zespołeM dżeM, cezaryM pazurą, ewą beM czy grupą MocarTa. niezwykle pogodny, Mający wiele pasji, oTwarTy na ludzi i świaT, co słychać również w jego Muzyce pełnej ekspresji i czysTej energii Jurowski

Opowiedz o swoich wrażeniach z koncertu w Ośrodku Kultury. Dlaczego wybrałeś właśnie to miejsce do zorganizowania tej szczególnej uroczystości? Grzegorz Majzel: Super wrażenia, to była artystyczna impreza na wysokim poziomie. Mogłem to zrobić wszędzie, Teatr Rozrywki w Chorzowie chciał zorganizować tę imprezę, ale ja się bardzo utożsamiam z Będzinem, dlatego wolałem to zrobić właśnie tutaj. W tym mieście zaczynałem jako aktor w Teatrze Dzieci Zagłębia, mam tu sporo znajomych, tutaj też pracuję z dzieciakami w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, Będzin jest mi bliski. Koncert zbiegł się z wydaniem nowego singla „Grzegorz Majzel – Lirycznie”, gdzie występujesz razem z Piotrem Radeckim. Jak doszło do współpracy? Piotr przez pewien czas grał w Kompilacji, potem miał kilka różnych projektów, przez jakiś czas dojrzewaliśmy osobno. Zastanawiałem się, kto mógłby zagrać ze mną lirycznie, a ponieważ jest on świetnym muzykiem, bardzo otwartym na różne kierunki, pomyślałem właśnie o nim. Nagraliśmy singiel (3 piosenki), którego oficjalna premiera będzie miała miejsce lada moment.

Grzegorz Majzel – człowiek wielkiego serca i ogromnej siły wewnętrznej, laureat wielu nagród i wyróżnień. Podczas uroczystego koncertu zorganizowanego w będzińskim Ośrodku Kultury uhonorowano artystę Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” przyznaną i wręczoną przez Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Michała Czarskiego. List gratulacyjny w imieniu Prezydenta Łukasza Komoniewskiego odczytała Wiceprezydent Będzina Daria Paterek.

Jak udało Ci się namówić do wspólnych występów takich artystów jak Michał Bajor, Ewa Bem czy Grupa MoCarta? Nie miałem z nimi żadnych koligacji i wcześniejszego kontaktu, pomogła muzyka. Kiedy graliśmy koncerty dla mojego syna Kuby, zastanawiałem się co zrobić, żeby to przyniosło efekt, aby mu pomóc. W tamtym okresie Kompilacja to był band fajnych muzyków i przyjaciół, natomiast byliśmy mało znani. Po koncercie Michała Bajora w chorzowskim Teatrze Rozrywki podszedłem do jego managera i opowiedziałem mu

o naszym projekcie i o tym, że chcielibyśmy z nim zagrać. Odpowiedział, że Michał nie wchodzi we współpracę z nieznanymi muzykami, ale dałem mu do posłuchania naszą płytę i ponieważ miał discmana i dobrej jakości słuchawki od razu jej wysłuchał. Po chwili słyszę, że leci nasz utwór „Mów do mnie mów”, a on zamyka oczy i milczy. Nagle ściąga słuchawki i mówi: no dla mnie bomba! I ja już wiedziałem, że się udało. Zagraliśmy razem w Teatrze Dzieci Zagłębia, gdzie przyszło mnóstwo ludzi i już wiedziałem, że te wszystkie imprezy chcę

robić w Będzinie. Wszyscy artyści, z którymi grałem chcieli pomóc, ale najpierw musiałem im pokazać, że to, co robimy jest dobre również muzycznie i udało się. Wasze najbliższe plany? Singiel i płyta, jesteśmy na etapie projektu okładki. Będziemy też robić z Piotrem teledysk do piosenki „Kochaj i żyj” i oczywiście wspólne granie. Gdzie zagracie w najbliższym czasie? Najbliższe koncerty: Kraków, Gliwice, Bielsko Biała, planowa-

Pozytywka dla zakręconych! jesteśMy po KoNfereNcji prasoWej iNaUgUrUjącej działalNość aKadeMii rozWojU. Na spotKaNie do BędzińsKiej KsiążNicy przyszły paNie, Bo do Nich głóWNie projeKt jest sKieroWaNy

Akademia Rozwoju to zestaw szkoleń i warsztatów mających na celu rozwój pasji, emocji, poprawę kondycji ciała i poszerzenie wiedzy. Dzięki nim łatwiej będzie odkryć siebie, swoje możliwości, odnaleźć się na rynku pracy, podjąć działania, które sprawią, że życie stanie się po prostu lepsze. Od diety, przez masaż, zadbanie o swoje ciało i ducha po rozwój osobowości, talentu i wiedzy. – Oferujemy zajęcia skierowane do kobiet, dzieci, pracodawców, pracowników, osób pragnących rozwijać swoje pasje i zmienić coś w swoim życiu. Dajemy konkretną wiedzę, a przede wszystkim motywację do działania – powiedziała Katarzyna Krzan, pomysłodawczyni akademii.

Projekt Pozytywka, z którym akademia jest ściśle związana, ma wspierać przede wszystkim kobiety, ale szczęśliwa mama to każde zadowolone z siebie dziecko. Nie zapominamy więc o najmłodszych, szukając dla nich możliwości rozwoju i odkrywania swoich talentów poprzez zajęcia umuzykalniające, taneczne i związane z rytmiką. Interesujące tematy znajdują się także w dziale biznesowym, gdzie wykwalifikowany szkoleniowiec może wprowadzić w tajniki prowadzenia działalności gospodarczej, pomagając uniknąć pułapek czyhających na rynku. Pierwsze, po inauguracyjnym, spotkanie w ramach akademii, było promocją książki Eny Kielskiej. Piszemy o nim na stronie 11. Red

na jest też Bydgoszcz, a 25 maja zagramy na juwenaliach w Mysłowicach i w czerwcu we Wrocławiu. Podczas koncertów lirycznych na scenie pojawia się dość niezwykły element sceniczny – duża kukła siedząca przy filiżance z kawą. Co ona symbolizuje, czy jest to postać, którą znasz? Ta kukła ma kilka wymiarów. Symbolizuje jakiegoś człowieka, czy postać, której jeszcze nie poznałem, a być może mam na to szansę. Ona mi zawsze pokazuje, że nic nie jest zamknięte, że za-

wsze jest ktoś, z kim można jeszcze o czymś pogadać. Ta kukła jest wielowymiarowa, to ktoś nieznajomy, obserwator, który patrzy czy robię coś nadal z namaszczeniem, zaangażowaniem. Jest to trochę nawiązanie do kukły Ediego z Iron Maiden, oczywiście nie mogłem tego zrobić tak, jakby to był on, bo to by zupełnie nie pasowało do koncepcji. Będzie to stały element naszych koncertów. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Magdalena Rebeta

Wędrująca Eurydyka Spektakl muzyczny, a w nim obraz kobiety – współczesnej Eurydyki, która w mozaice życia krąży po jego meandrach pełna nadziei, na spotkanie wielkiej miłości. Poprzez troski dnia codziennego, niepokoje i marzenia, poprzez nieustanną wędrówkę po świecie zmierza zawsze do bezpiecznego portu, jakim jest dom. W tle tego obrazu postać. Postać niezwykła, wielkiej artystki – Anny German. A obraz ten malować będą: śpiewem Agnieszka Babicz, słowem Beata Olga Kowalska, muzyką – w aranżacjach Jana Rejnowicza – towarzyszący wokalistce instrumentaliści. Usłyszą też Państwo poezję Haliny Poświatowskiej, teksty Anny Achmatowej, wybrane fragmenty z dziennika z podróży pt: „Wróć do Sorrento” autorstwa Anny German oraz wspomnienia bliskich jej osób zebrane w książce Marioli Pryzwan. terMiN KoNcertU: 26 KWietNia godz. 17:00 Miejsce: filia ośrodKa KUltUry W grodźcU Bilety do NaBycia W filii ośrodKa KUltUry przy Ul. słoWacKiego 2, (32) 760 25 57 W ceNie 20 zł za osoBę


AKtuAlNOŚCi BęDZińSKie

www.bedzin.pl

kwiecień 2013 nr 4

9

radość chasyda

znaMy zwyciĘzców 9. edycji konkursu bz wbk press foTo dla zawodowych foTografów. z ponad siedMiu i pół Tysiąca zakwalifikowanych do konkursu zdjĘć przesłanych przez 433 foTografów, nagrodzono i wyróżniono łącznie 170 foTografii. w kaTegorii życie codzienne (zdjĘcie pojedyncze) pierwsze Miejsce zajął roberT garsTka, freelancer z bĘdzina Konkurs fotograficzny BZ WBK Press Foto skierowany jest do polskich zawodowych fotoreporterów. Jego celem jest promowanie polskiej fotografii prasowej. Startować można w kilkunastu kategoriach. Właśnie w jednej z nich zdjęcie Rober ta Garstki triumfowało. – Radość Chasyda zrobiłem w Lelowie w ubiegłym roku w dniu, kiedy to Chasydzi przybywają na grób Dawida Bider mana – cadyka i mistyka – powiedział nam autor. Przypomnijmy, że Robert Garstka to animator kultury, działacz społeczny, dokumentalista regionalnej historii, fotograf. Laureat licznych konkursów fotograficznych. Jest też współzałożycielem fotogrupy Koń Trojański i Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych ViaArte, a także członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Śląski oraz sosnowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Fotografii. Uhonorowany nagrodą oraz wyróżnie-

niem Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar tystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Robert Garstka jest autorem książki: „Będziński pejzaż frasobliwy” oraz książki-albumu „Dom wieczności” i „Przydrożni świadkowie wiary”. Jest też współpracownikiem pisma społeczno-kulturalnego „Nowe Zagłębie”. Autorem Zdjęcia Roku został Andrzej Grygiel z Polskiej Agencji Prasowej. Nagrodzona fotografia przedstawia pacjentów Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, którzy cieszą się z bramki strzelonej przez Polaków w meczu z Grecją podczas EURO 2012. Prace konkursowe oceniało jury, w skład którego wchodzili: Anna Brzezińska-Skarżyńska (PAP), Petr Josek (Reuters, Czechy), Kinga Kenig (Blindspot), Waldemar Kompała (Rzeczpospolita), Janusz Rosikoń (fotograf). Red

gdzie w Karczmie Zamkowej odbyła się średniowieczna biesiada. Członkowie bractw wystąpili w strojach i zbrojach średniowiecznych wraz z historycznym wyposażeniem oraz barwnymi chorągwiami i proporcami. Wręczane były dary i odpalane salwy z broni czarnoprochowej. Obchody XII rocznicy powstania Bractwa Rycerskiego

Zamku Będzin honorowym patronatem objął Prezydent Będzina i Starosta Powiatu Będzińskiego. A wśród obecnych byli przedstawiciele władz miasta, powiatu, organizacji pozarządowych. Całość stanowiła wyjątkowe wydarzenie o niepowtarzalnym kolorycie i klimacie.

Brać rycerska świętuje! BractWo rycersKie zaMKU BędziN jest KoNtyNUatoreM historyczNych tradycji i odtWórcą historii. założoNe 2 lUtego 2001 r. zdoByło UzNaNie i zapisało się jUż Na trWałe W śWiadoMości MieszKańcóW jaKo spadKoBierca Bogatej i BarWNej tradycji i historii BędzińsKiego zaMKU

Ten to zamek członkowie Bractwa obrali za swoją siedzibę, to tu można spotkać ich prawie każdego dnia, a szczególnie w soboty, gdy odbywają się oficjalne spotkania bractwa. Są tu od rana do wieczora – trenują walkę średniowiecznym orężem, strzelanie z łuku, dawne tańce w barwnych strojach, przywracając pięknemu zamkowi jego średniowiecznego ducha. Królewski Zamek w Będzinie uważają za swój dom i można wręcz śmiało powiedzieć, że nie było chyba w historii zamku grupy ludzi bardziej zakochanych w tym wyjątkowym miejscu. Jednym z celów działania Bractwa jest opieka nad zamkiem i promowanie go oraz miasta w całej Polsce, a także poza jej granicami. Bractwo uczestniczy, z licznymi suk-

cesami i zwycięstwami, w organizowanych obecnie w Polsce i całej Europie turniejach wzorowanych na tych odbywających się w średniowieczu oraz inscenizacjach znanych średniowiecznych bitew, jak bitwa pod Grunwaldem. Również Będzin może pochwalić się dorocznym turniejem rycerskim organizowanym właśnie przez Bractwo Rycerskie Zamku Będzin, na który zjeżdżają liczni uczestnicy z wielu krain. Oprócz turnieju Bractwo organizuje wiele imprez o charakterze historycznym współpracując z organizacjami kulturalnymi i naukowymi, a także imprez charytatywnych i komercyjnych, aby pozyskać środki na realizację swych celów. Bractwo liczy kilkudziesięciu członków i odtwarza czasy od powstania zamku

w jego murowanej postaci, to jest od 1358 r. do roku 1420. Aby zostać członkiem bractwa należy ubiegać się o przyjęcie do dziewięciomiesięcznego nowicjatu, podczas którego należy wykazać się zaangażowaniem, zamiłowaniem do historii, uczestniczyć w życiu bractwa i skompletować podstawowy wymagany historyczny strój i wyposażenie. Jak przystało na ludzi pragnących możliwie najdokładniej zrekonstruować średniowieczne obyczaje, stroje, uzbrojenie itd. członkowie bractwa spędzają wiele czasu na poszukiwaniach i odnajdywaniu starych źródeł: traktatów, malowideł, nagrobków, studiowaniu książek, z których czerpią wiedzę o nich. Są wśród nich tacy, którzy sami wytwarzają uzbrojenie, szyją stroje,

wykonują różnego rodzaju przedmioty użytkowe używane w tamtych czasach np. sakiewki, pasy, łyżki, buty, strzały. 2 marca odbyły się obchody XII rocznicy powstania bractwa. Na uroczystość przybyli liczni goście z zaprzyjaźnionych bractw rycerskich z całej Polski, którzy po zakończeniu części oficjalnej udali się na zamek,

T. Konopka

reklama

• restaUracja • pizza • cateriNg • sala BaNKietoWa • sala szKoleNioWa

wolne TerMiny na Przyjęcia koMunijne w 2013 roku! ośrodeK sportU i reKreacji Ul. sportoWa 4a 42-500 BędziN tel. 513 101 300

WWW.MasterBar.pl


10

MiasTo „Pejzaże osobliwe” w setną rocznicę Do 30 kwietnia można nadsyłać prace na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. prof. Jana Świderskiego pt. „Pejzaże osobliwe” organizowany z okazji Dnia Pamięci Ar tysty (2 czerwca). W tym roku przypada setna rocznica jego urodzin. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych wszystkich środowisk twórczych. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace na adres: Ośrodek Kultury w Będzinie, Dział Animacji Kultury, ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin. Wystawa potrwa od 2 czerwca do 31 lipca 2013 r. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów, pozostałe można odebrać po zakończeniu wystawy, nie później niż do 16 sierpnia br., po uprzednim kontakcie telefonicznym z organizatorem. Organizatorami konkursu są Ośrodek Kultury, Urząd Miejski i Stowarzyszenie Promocji Kultury Zagłębia. Współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Będzinie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Będzina i Starosta Powiatu Będzińskiego. KM regUlaMiN Na stroNie: WWW.oKUltUra.BedziN.pl

Bezkres krainy lodowców

W krainie fantazji Do końca marca w „Galerii Młodego Artysty” Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie prezentowana jest wystawa twórczości dziecięcej „W krainie fantazji”. Autorami eksponowanych prac są uczestnicy zajęć prowadzonych przez znaną będzińską artystkę Dorotę Korus w pracowni rysunku i malarstwa będzińskiego Ośrodka Kultury. Jest to pierwsza wystawa zorganizowana poza ośrodkiem. Wstęp wolny. Najładniejsze i najciekawsze prace podopiecznych wysyłane są na konkursy i prezentowane na wystawach. Można było je też oglądać w „Galerii na piętrze”

Ośrodka Kultury oraz w Urzędzie Miejskim. Tym razem prace wszystkich uczestników są eksponowane w będzińskiej bibliotece. – Tematyka prac jest różnorodna. Są portrety, pejzaże, odrealniona rzeczywistość jak na przykład obraz przedstawiający obcą planetę, ale jest też zamek będziński. Dzieci malowały to, co najbardziej lubią przedstawiać. Uważam, że warto pokazywać ich prace, choćby jako przykład dla ich rówieśników, że wolny czas można poświęcić na coś pożytecznego, na rozwijanie swojego talentu. Do czego zachęcam – mówi Dorota Korus. – Do biblioteki przychodzi

wiele osób i dzięki tej wystawie mieli okazję zobaczyć, jak piękne prace tworzą dzieci w naszej pracowni – dodała. Każde dziecko ma możliwości rozwijania talentu plastycznego w będzińskiej pracowni. Jak wiadomo, wielu znanych artystów zaczynało swoją edukację w pracowniach u znanych mistrzów. Na przykład Pieter Bruegel (starszy) naukę rozpoczynał w takiej pracowni, by potem otrzymać tytuł mistrza i zostać przyjętym do cechu malarzy. Warto pomóc dzieciom odkryć talent malarski czy graficzny. Katarzyna Maciejewska

„Spitsbergen – w krainie lodowców” to tytuł marcowego spotkania multimedialnego z podróżnikiem, grotołazem, kustoszem działu etnograficzno-podróżniczego w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej – Grzegorzem Kuśpielem, które odbyło się w Ośrodku Kultury w ramach stałego cyklu „Będzińskie czwartki z podróżami, przygodą i kulturami świata”.

Nazwa Spitsbergen (Ostre Góry) została nadana przez holenderskich odkrywców archipelagu, którzy w 1596 roku ujrzeli wyłaniające się z morza spiczaste wierzchołki gór. Podróżnik opowiadał o wyprawie na największą wyspę Norwegii, położoną w archipelagu Svalbard na Morzu Arktycznym. Podczas spotkania można było usłyszeć ciekawe opowieści oraz obejrzeć film i eksponaty przywiezione z podróży. KM

26.04. 11.00 „Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie” – pokonkursowa wystawa prac nagrodzonych w XV edycji konkursu ekologicznego MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT MiPBP, górny hol 26.04. 14.00 Zakończenie roku klas III w II LO TDZ 26.04. 17.00 Wampiry, poezja, erotyki, kryminał... – spotkanie

z autorkami nurtu „literatury kobiecej” (Internetowe Wydawnictwo e-bookowo. pl) MiPBP w Będzinie klub „Pod Sową” 26.04. 17.00 Koncert „Wędrujące Eurydyki” piosenki Anny German Ośrodek Kultury w Będzinie, filia w Grodźcu 28.04. 10.00 I Otwarte Mistrzostwa Cross Country o puchar Prezydenta Miasta Będzina Teren Będzina (OSiR)

HARMONOGRAM WYDARZEŃ KULTURALNO-SPORTOWYCH NA KWIECIEŃ 1-8.04. 10.00-19.00 Z cyklu „Piękno utrwalone pędzlem” – wystawa malarstwa Stowarzyszenia Promocji Kultury Zagłębia Galeria klubu „Pod Sową”, MiPBP 1-8.04. 10.00-19.00 GALERIA MŁODEGO ARTYSTY: „W krainie fantazji” – wystawa plastyczna dzieci z pracowni plastycznej Ośrodka Kultury w Będzinie MiPBP, dolny hol 2-30.04. 15.00-21.00 Działalność statutowa KLUBU SENIORA, w tym spotkania Koła Gospodyń Miejskich i rozgrywki brydżowe Siedziba KLUBU SENIORA ul Stalickiego 4 Ksawera 3.04. 15.30 „Bajkowe spotkania zachęcają do czytania i słuchania” – zajęcia literackie z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci MiPBP, Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2 Ksawera 4.04. 9.00 Będzińskie Spotkania Teatralne TDZ 5.04. 9.00 Będzińskie Spotkania Teatralne 17.00 W brzuchu wilka TDZ 5.04. 19.00 NOC Z ANDERSENEM – międzynarodowa impreza czytelnicza dla dzieci MiPBP, oddział dla dzieci 7.04. 9.00-15.00 Liga piłki siatkowej – zakończenie Hala MZS nr 4 ul. Jedności 38 BędzinŁagisza 9 (OSiR) 8.04. w godzinach otwarcia placówki „Poczytaj mi mamo...”, wystawa książek w cyklu POLECAMY MiPBP, Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2 Ksawera 8.04. 10.30 Czytamy książeczki, czytamy bajeczki – dlaczego warto? – zajęcia z edukacji czytelniczo-

medialnej dla przedszkolaków zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci MiPBP, Filia Nr 9 Podłosie 10 (Podłosie) 9-12.04. 16-19.04. 8.00-10.00 KOMPUTEROWA SZKOŁA SENIORA – warsztaty dla seniorów z zakresu obsługi komputera i wyszukiwania informacji w Internecie (zgodnie z ustalonymi indywidualnie terminami) MiPBP, czytelnia naukowa 9.04. 10.00-19.00 GALERIA MŁODEGO ARTYSTY: „Pisarz na tropach śladów Tomka” – wystawa edukacyjna poświęcona twórczości Alfreda Szklarskiego MiPBP, dolny hol 11.04. 12.00 Koncert umuzykalniający TDZ 12.04. 17.00 Wernisaż wystawy Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA” w Czeladzi MiPBP, klub „Pod Sową” 12.04. 18.00 Z cyklu „Piątkowe wieczory filmowe” Ośrodek Kultury filia w Grodźcu 13.04. 17.00 Mecz piłki siatkowej: MKS MOS INTERPROMEX BĘDZIN a Energa Pekpol Ostrołęka Hala MZS nr 4 ul. Jedności 38 Będzin-Łagisza 17.04. 14.00 Kwiecień plecień siedzi w kwiatach i w bukiety wstążki wplata” – zajęcia plastyczne dla dzieci MiPBP, Filia Nr 7 ul. Rycerska 2 (Zamkowe) 17.04. 17.00 DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI dla dorosłych – spotkanie literackie MiPBP, klub „Pod Sową” 18.04. 17.00 Jesień w Pragelato – otwarcie wystawy Szkolnego Koła Fotograficznego MZS Nr 1 w Będzinie MiPBP dolny hol

19.04. 13.00 Happening żonkilowy, Fundacja Pro Salute Ośrodek Kultury w Będzinie 19.04. 15.30 „Przyjaciel Ziemi to ja”zajęcia edukacyjne dla dzieci zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi MiPBP, Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2 Ksawera 19.04. 17.00 Promocja książki Marka Piotrowskiego pt. „Ziemia Będzińska. Walory etniczne Małopolski Zachodniej” MiPBP, klub „Pod Sową 19.04. 18.00 Będziński Kub Filmowy w Kinie „Nowość” w Będzinie Ośrodek Kultury w Będzinie 20.04. 10.00 Festiwal Kultury Zuchowej „Wesołek”, ZHP Chorągiew Śląska Państwowa Szkoła Muzyczna w Będzinie 20.04. 11.00 Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej szkoły: podstawowe i gimnazjum Hala – MZS nr 4 ul. Jedności 38 Będzin-Łagisza (MOS) 21.04. 10.00-16.00 Amatorskie mistrzostwa w tenisie stołowym Hala – MZS nr 4 ul. Jedności 38 Łagisza OSiR 22.04. 10.30 „W krainie małych przyjaciół” – zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi MiPBP, Filia Nr 9 Podłosie 10 (Podłosie) 22.04. 15.00 O ekologicznych zakupach – zajęcia edukacyjne dla dzieci zorganizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi MiPBP, Filia Nr 2 ul. 35-lecie PRL 1 (Warpie) 22.04. 16.00 Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie literackie dla dzieci i młodzieży MiPBP, Oddział dla dzieci

23.04. 10.00 „Jak to z pismem było...”- zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków MiPBP, Filia Nr 4 ul. Pokoju 44 (Łagisza) 23.04. 10.00 Uroczyste obchody 680. rocznicy koronacji Kazimierza Wielkiego na króla Polski, Pałac Mieroszewskich 23.04. 10.00 „Pisać każdy może...”zajęcia edukacyjne dla dzieci z okazji Światowego Dnia Pisarza i Praw Autorskich MiPBP, Filia Nr 5 ul. Słowackiego 2 (Grodziec) 24.04. 9.00 100 pytań do... – spotkanie autorskie z Elżbietą Bednarczyk, autorką książki „Kłótnia w tornistrze” zorganizowane w ramach Światowego Dnia Pisarza i Praw Autorskich MiPBP, Oddział dla dzieci 24.04. 10.00 Lekkoatletyczny memoriał im. Stanisława Januszewskiego Stadion Będzin OSiR 24.04. 11.00 100 pytań do...spotkanie autorskie z Elżbietą Bednarczyk, autorką książki „Kłótnia w tornistrze” zorganizowane w ramach Światowego Dnia Pisarza i Praw Autorskich MiPBP, Filia Nr 4 ul. Pokoju 44 (Łagisza) 24.04. 16.00 Małe Formy Teatralne TDZ 26.04. 10.30 Jest taki kotek, który wśród ludzi nosi buciki, czapkę i mówi! – zajęcia literackie dla przedszkolaków zrealizowane w oparciu o baśń „Kot w butach” MiPBP, Filia Nr 9 Podłosie 10 26.04. 11.00 Finał XV edycji powiatowego konkursu ekologicznego MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT pt. „Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie” MiPBP, sala konferencyjna


AKtuAlNOŚCi BęDZińSKie

www.bedzin.pl

kwiecień 2013 nr 4

11

szycie jesT Modne i nie boli!

basia igliczanka Ma rĘce i nogi z kolorowych szpulek nici, różowe lub zielone włóczkowe włosy, syMpaTyczną buziĘ, a Także, co najważniejsze, przepasTne kieszenie do przechowywania szpileczek, poduszeczek z igłaMi, nożyczek, guzików i innych poTrzebnych przyborów do szycia. wyjaśnijMy rzecz od razu – nasza basia nie jesT zwyczajną szMacianą laleczką, Tylko prakTycznyM krawieckiM organizereM SZyłAM uBRANIA BęDąC DZIECKIEM

Cztery Basie Igliczanki przy stanowiskach z maszynami do szycia wyczarowała wyobraźnia Barbary Grabowskiej-Musialik, pomysłodawczyni i właścicielki Kawiarenki Świat Szycia w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej 46. Panny Igliczanki są charakterystycznym elementem będzińskiej Kawiarenki, podobnie jak maszyny krawieckie i towarzyszące im na ścianie hasło „Bo szycie znów stało się modne…”. Obok napisu zamieszczono logo, przedstawiające globus, będący okrągłym guzikiem z igłą. Autorem logo jest syn Barbary Grabowskiej-Musialik. Sama właścicielka Świata Szycia jawi się niczym żywy krawiecki organizer, z metrem przy fartuchu, czerwoną poduszeczką na szpilki i agrafki przywiązaną tasiemką do ręki. Jednakże zmysł artystyczny, wyobraźnia i talent Barbary Grabowskiej-Musialik wykraczają daleko poza typowe krawiectwo. Kawiarenka stała się kopalnią pomysłów, realizowanych przez mieszkankę Będzina przy pomocy nici, igły, guzików, również zamka błyskawicznego czy wzorzystej chusty. Barbara Grabowska-Musialik, po mieczu z Będzina, po kądzieli z Gdyni, pasję do szycia i robótek ręcznych wyniosła z rodzinnego domu. Miała trzy lata, kiedy robiła łańcuszki na szydełku. Niezły początek. – Za czasów Polski Ludowej szyło się po domach, w sklepach ładnych rzeczy raczej się nie dostało. Szyłam sobie ubrania, będąc jeszcze w wieku szkoły podstawowej. To sprawiało, że wyróżniałam się z tłumu. Mama, z zawodu kreślarz, skończyła kurs kroju i szycia – przyznaje właścicielka kawiarenki. W krawieckiej pracowni pani Barbary nadal stoi maszyna, wie-

loczynnościowy Łucznik, na którym edukowała się jej mama. Maszyna ma już 54 lata. – Ten typ jest nie do zdarcia, nadal można na niej szyć. Jesteśmy w tym samym wieku – uśmiecha się będzinianka. Duszę artysty również wyniosła z domowych pieleszy. – Stryj malował obrazy, dziadek był „złotą rączką” – wspomina. Pasje artystyczne przelała na dzieci. Syn hołduje sztukom plastycznym, studiuje na łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, córka jest skrzypaczką po katowickiej Akademii Muzycznej. uBRANIE NA MIARę TO WyZWANIE

Pani Barbara ukończyła technologię tkactwa i projektowania tkanin w bielskim Technikum Włókienniczym pod koniec lat siedemdziesiątych. Nie zdążyła jednak popracować w wyuczonym zawodzie. – Branża włókiennicza w Polsce padła rok po skończeniu przeze mnie szkoły – przyznaje. Podjęła pracę w pracowni plastycznej będzińskiego Teatru Dzieci Zagłębia,

potem dekorowała wystawy sklepowe na terenie Zagłębia jako pracownik „Dekoratorni”. Zaliczyła kilka zakładów odzieżowych, w tym niemiecki sklep mody, gdzie poznała dogłębnie technologie krawieckie. Prywatnie również uczyła się kroju i szycia. Kiedy przyszły lata 90. i szycie znowu wróciło do łask, założyła w 1997 roku pracownię poprawek krawieckich. – Dopasowanie ubrania do figury, by leżało jak trzeba, jest większym wyzwaniem niż samo uszycie go. W sklepach pojawiło się wtedy bardzo dużo ładnych i tanich ciuchów, ale był problem z dopasowaniem rozmiaru do figury, za długie rękawy bluzki albo nogawki spodni. A przecież lepiej nosi się dopasowane ubranie niż takie z podwiniętymi rękawami. Pomysł z pracownią poprawek wypalił – dodaje będzinianka. Jednakże pani Barbara nie pozostała wyłącznie przy poprawkach. Po zrobieniu papierów mistrzowskich oraz przeprowadzce uruchomiła poza samą pracownią, również kawiarenkę szycia, z której można skorzystać na po-

dobnej zasadzie jak z kafejki internetowej, zamiast komputerów do dyspozycji są krawieckie maszyny.

z różnymi ludźmi, autorka zbiera notatki, pojedyncze zdania, przemyślenia, które później służą jej do tworzenia fikcyjnej historii. Pisanie jest dla Eny frajdą i radością. Najbardziej bawi ją szukanie inspiracji oraz układanie wyrazów. „Pamiętnik Wendy” opisuje historię Harry’ego, poszukującego kobiety o imieniu Wendy. Książka powstała z myślą o wystawieniu na deskach teatru. W tym momencie trwają prace

nad druga częścią historii Harry’ego. Podczas spotkania można było poznać tekst jednego rozdziału nowej książki. Jej tytuł zostanie ujawniony dopiero w dniu publikacji. Na nią niestety trzeba będzie trochę poczekać, bowiem brakuje jeszcze kilku rozdziałów. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że Będzin dostarczy pisarce kolejnych inspiracji na ich szybkie ukończenie.

NAPIJ SIę KAWy I uSZyJ SPóDNICę

Kawiarenka działa według przemyślanej formuły. To odpowiedź na kobiece dążenie do piękna i indywidualności. – Świat Szycia pozwala każdej pani zajrzeć za nieznane jej dotychczas kulisy kroju i szycia. Panie, które w minimalnym stopniu opanowały tajniki krawiectwa, odnajdą u nas bardzo uproszczone metody modelowania i technologii wykonywania odzieży. Pokazuję też, jak można dać nowe życie ukochanej choć niezbyt modnej odzieży – dodaje właścicielka kawiarenki. Pasjonatka zachęca mieszkanki Będzina, by nie bały się krawieckich maszyn i szycia. – Do kawiarenki zapraszam zainteresowanych, znających już podstawy krawiectwa. Mogą za okazaniem dowodu osobistego i przy kawie czy herbacie skrócić sobie spodnie, przeszyć zasłonkę, uszyć spód-

Inspirujący Będzin rzadKo MożNa spotKać poetKę, pisarKę, aK torKę, reżyserKę, ModelKę i stUdeNtKę W jedNej osoBie. taKa jest eNa KielsKa, aUtorKa KsiążKi „paMiętNiK WeNdy”, z Którą spotKaNie odByło się 22 Marca W BiBliotece MiejsKiej W KlUBie pod soWą

Ena jest kobietą wszechstronną. Jej dynamiczna osobowość pozwala na zajmowanie się tyloma rzeczami na raz. Początkowo Ena

pisała wiersze, dopiero później zainteresowała się prozą. Tak powstał „Pamiętnik Wendy” – jak sama autorka go nazywa – kryminał science-fiction, skierowany do osób wykształconych, obcujących z książkami na co dzień. Inspiracją do napisania książki było życie i ludzie mieszkający w Będzinie. Postacie w książce są fikcyjne, aczkolwiek nierzadko inspiracją do ich nakreślenia, były autentyczne osoby, które Ena spotyka na swojej drodze. Obcując

Malwina Szkleniarz

niczkę. Natomiast dla osób chętnych do nauki szycia prowadzę lekcje w pracowni, w drugiej części pomieszczenia. Lekcje z krawiectwa odbywają się w weekendy, kawiarenka funkcjonuje również w tygodniu – podkreśla Barbara Grabowska-Musialik. Jej zdaniem szyć każdy może, choć nie każdy zostanie wielkim krawcem. – Krawiectwo naprawdę nie jest rzeczą skomplikowaną, a ile potem ma się satysfakcji z własnoręcznie uszytej rzeczy. Na początek wystarczą dobre chęci. To już połowa sukcesu – mówi pani Barbara. TWóRCZE SPOSOBy NA ZAMEK BłySKAWICZNy I NIE TyLKO

Będzinianka organizuje w Świecie Szycia również hobbystyczne kursy rękodzieła artystycznego. Zna m.in. sto sposobów na zamek błyskawiczny, z którego można zrobić oryginalną broszkę, bransoletkę czy kolię. Wystarczy zamek, dobre nici, porządne nożyczki, klej. Ale pasjonatka nie poprzestaje tylko na bi-

żuterii z zamka błyskawicznego. Wymyśla również broszki w kształcie kocich łepków z wielkimi oczami. – Mam dwa koty przygarnięte z ulicy, Pysię i Myśka. One zainspirowały mnie do stworzenia kociej biżuterii. Koty z miniaturowymi łebkami i oczami z dużych guzików szybko znalazły nabywców. Pojechały między innymi do Wiednia – zaznacza pani Barbara. Dobre pomysły jej nie opuszczają. Właścicielka kawiarenki stworzyła też mieszki na biżuterię wykonane ze sfilcowanej wełny. Poza tym propaguje japońską sztukę pakowania prezentów w kolorowe materiałowe chusty. Ta ostatnia moda wychodzi naprzeciw ekologii. – Japończycy nawet zakupy pakują w chusteczki rezygnując z jednorazówek. To bardzo dobry sposób, bo siatkę z własnej chusty można sobie zrobić na poczekaniu, kiedy okaże się, że nie mamy reklamówki. To jest kwestia zrobienia odpowiednich węzłów – dodaje mieszkanka Będzina. Od wiosny zacznie ponownie organizować kursy z biżuterii artystycznej i innego rękodzieła. – Planuję naukę szycia torebek ze starych dżinsów – dodaje właścicielka kawiarenki. Pani Barbara, jak przystało na „człowieka-orkiestrę”, robi wiele rzeczy. Uczy się florystyki, fotografii cyfrowej, więc z pewnością w swojej kawiarence zaskoczy każdego czymś nowym. Usługi oferowane w Świecie Szycia są oczywiście odpłatne, ale na pewno warto w nie zainwestować. Wychodzi się z kawiarenki odmienionym o nowe, ciekawe doświadczenia. Godziny pracy kawiarenki można znaleźć na stronie internetowej www.kawiarenkaswiatszycia.pl Anna Polewiak


12

kulTura zdjęcia: Karolina Musiał ARC TDZ

BajKa-zjajKa W złotej Masce Z ogromną przyjemnością przekazujemy informację wszystkim widzom i sympatykom, że Teatr Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie zdobył Złotą Maskę w kategorii spektakl młodych widzów za BAJKĘ-ZJAJKĘ Macieja Dużyńskiego w reżyserii autora! Uroczystość wręczenia dorocznych nagród ar tystom z województw śląskiego i opolskiego za osiągnięcia teatralne ubiegłego sezonu odbyła się w poniedziałek, 25 marca 2013 roku na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Ar tystom teatrów województwa śląskiego nagrody wręczyła wicemarszałek Aleksandra Gajewska. Gratulujemy ekipie Teatru Dzieci Zagłębia i życzymy kolejnych sukcesów ar tystycznych! MO

MiĘdzynarodowy dzień TeaTru

pod szyldeM „TeaTr oTwarTy” w soboTĘ 23 Marca w TeaTrze dzieci zagłĘbia uroczyście obchodzono MiĘdzynarodowy dzień TeaTru. liczne wydarzenia przyciągnĘły Tego dnia wielu widzów oraz syMpaTyków bĘdzińskiej sceny

Teatr Dzieci Zagłębia 06.04. 11:00 Bajka -Zjajka 06.04. 16:00 Jaś i Małgosia 07.04. 18:00 W brzuchu wilka 08.04. 10:00 Jaś i Małgosia 09.04. 10:30 Rozalinda 10.04. 10:00 W dolinie Muminków

Materiał TDZ

Igraszki Teatralne w wykonaniu Waldemara Musiała odbywały się we foyer teatru, na scenie odegrano trzy spektakle, a na piętrze odbył się wernisaż wystawy plakatu Tadeusza Grabowskiego z udziałem samego profesora Grabowskiego (wystawę można nadal oglądać). Aktorzy prowadzili lekcje teatralne, a zwieńczeniem dnia było uroczyste wręczenie Aniołów Teatralnych przyjaciołom teatru. W tym roku laureatami nagród zostali: Rafał Pietrzyk, prezes MPWiK w Będzinie, Jan Burzej, Dyrektor Dystrybucji Tauron S.A. Oddział w Będzinie (nagrodę w imieniu Pana Burzeja odebrał Zbigniew Poniatowski), Pavel Hubicka, czeski scenograf, autor scenografii do spektakli Teatru Dzieci Zagłębia, Marta Sowińska-Kłosowska, redaktor naczelna Aktualności Będzińskich. Teatr postanowił także po raz pierwszy przyznać Wyróżnienie Specjalne – obraz anioła z wizerunkiem osoby obdarowywanej. W tym roku wyróżnienie to otrzymała Beata Małecka-Libera, posłanka na Sejm RP (z przyczyn zawodowych nie mogła w tym dniu odebrać swego Anioła), bez której niemożliwe byłoby zaplanowanie artystycznych przedsięwzięć na rok 2013. Dziękujemy wszystkim, którzy zawitali do Teatru Dzieci Zagłębia świętować z nami 52. Międzynarodowy Dzień Teatru! MO

Teatr z wizją! jest szaNsa Na KoMpleKsoWą przeBUdoWę BUdyNKU tdz, Której projeKt MożeMy jUż oglądać. głóWNa idea tej araNżacji to teatralNy MotyW ilUzji – Wchodząc do WNętrza teatrU zNajdUjeMy się jaKBy W przestrzeNi Na zeWNątrz

– Plany zakładają powstanie w obszarze istniejącej zabudowy i terenu kompleksu teatralnego mieszczącego dwie sceny i trzy charakterystyki teatru: Baby Scenę dla dzieci od 12 miesięcy do 5 lat, działającą już od kwietnia 2012 roku, Scenę Dzieci Zagłębia, Scenę dla widzów dorosłych, działającą od marca 2012 roku. Wstępna koncepcja została zlecona projektantowi między innymi teatru „Baj Pomorski” w Toruniu – opowiadał Dariusz Wiktorowicz, dyrektor teatru. W chwili obecnej teatr oczekuje na decyzję Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą sfinansowania kompleksowego projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy i modernizacji teatru. Kolejnym etapem są starania o uzyskanie dotacji ze środków unijnych. Przewidywany czas rozpoczęcia modernizacji to II kwar tał 2015 roku, a czas zakończenia to 2018 rok. Również od prezydenta miasta otrzymaliśmy zapewnienie, że choć sprawa jest kosztowna, a starania o dofinansowanie i środki unijne trudne, miasto będzie walczyło o realizację tego projektu. – Teatr Dzieci Zagłę-

bia to charakterystyczne nie tylko dla miasta, ale i dla regionu miejsce. Nie będzie łatwo, bo jak wiadomo w subregionie centralnym, do którego należą zarówno ziemie górnośląskie jak i Zagłębie Dąbrowskie i Jaworzno, decydujący głos mają jednak Górnoślązacy, z racji swojej przewagi liczebnej. Myślę jednak, że przez działania takie jak Rok Kultury Będzińskiej czy ubiegłoroczny Kongres Kultury, mamy pewną kar tę przetargową w staraniu się o dofinansowanie takiej właśnie inwestycji – podsumował Łukasz Komoniewski.

Rezerwacja biletów indywidualnych w kasie teatru tel. (32) 269-89-15; Rezerwacja biletów grupowych w Biurze Organizacji Widowni tel. (32) 269-89-13 11.04. 10:00 Jaś i Małgosia 12.04. 10:00 Brzydkie kaczątko 13.04. 16:00 Kot w butach 15.04. 10:00 Brzydkie kaczątko 17.04. 10:00 Magiczna karuzela 18.04. 10:00 Brzydkie kaczątko

19.04. 10:00 i 11:15 Bajka o Stworku bez Kolorku 20.04. 11:00 i 12:30 Bajka o Stworku bez Kolorku 20.04. 16:00 Brzydkie kaczątko 22.04. 10:00 CHłopiec z gwiazd

23.04. 10:00 O Szewczyku, strasznym Smoku, Czarownicy i Królewnie 24.04. 10:00 Jaś i Małgosia 25.04. 10:00 Dzikie łabedzie 27.04. 16:00 Chłopiec z gwiazd

„W BrzUchU WilKa” po raz KolejNy Na sceNie tdz W niedzielę 7 kwietnia o godzinie 18.00 zapraszamy młodzież i dorosłych na spektakl „W brzuchu wilka” to speKtaKl tylKo dla NiepoKorNych!!!

29.04. 10:00 Bajka-Zjajka


AKtuAlNOŚCi BęDZińSKie

www.bedzin.pl

kwiecień 2013 nr 4

13

bezsenność, zjawy i brudne sTworzenia paTrząc wsTecz na dzieje naszego kraju i jego współczesną hisToriĘ, Można śMiało zaryzykować Twierdzenie, że jesTeśMy narodeM eMigranTów, czyli uchodźcTwo MaMy we krwi. są różne rodzaje eMigracji, ale saMoTność eMigranTa na nieznanej zieMi zawsze pozosTanie Taka saMa. powyższa refleksja nasunĘła Mi siĘ po obejrzeniu najnowszego spekTaklu TeaTru prevenToriuM „polowanie na karaluchy” na podsTawie draMaTu janusza głowackiego

CZERWONyM PAPuCIEM W KARALuChA

Wystrój sceny jest ubogi, wręcz ascetyczny. Przedstawia wnętrze obskurnego lokum najbiedniejszej dzielnicy Nowego Jorku lat osiemdziesiątych XX wieku. Centralnym punktem sceny skupiającym uwagę widza staje się wysłużone łóżko ze stojącymi obok dwiema staromodnymi lampami, do tego kilka mebli – rupieci przytachanych ze śmietnika, m.in. wózek inwalidzki, dopełniający obrazu beznadziejnej wegetacji, mniej więcej jak to sobie wymyślił sam autor. Realizatorzy spektaklu dodali czerwone papucie pod łóżkiem, które para bohaterów (On i Ona) wykorzystuje do walki z karaluchami. Jednak nasi emigranci nie walczą z tymi czarnymi stworzeniami aż tak wytrwale, jak w tekście Głowackiego. Karaluchy poniekąd zasługują na sympatię, one jedyne dotrzymują naszej parze towarzystwa, nie bacząc na ich nędzę i poniżenie. On i Ona, w Polsce cenieni reprezentanci wysokiej kultury, tu w amerykańskiej rzeczywistości stali się pariasami z zawiedzionymi nadziejami na lepsze jutro. Smutnego obrazu dopełniają ich nocne stroje. On o ciężkawej posturze Karola Nowaka ma piżamę mocno opinającą brzuch, Ona (w tej roli Alina Bachara) nosi dziurawe rajstopy i śmieszne skarpety. Wśród ścian bez obrazów, kiedy samo wnętrze wywołuje ból fizyczny, trudno o dobry sen, więc nasi bohaterowie cierpią nocne koszmary, tym nieodwołalne, jeżeli przywlekło się ze sobą ciężar wspomnień z ojczyzny przymusowo opuszczonej po wprowadzeniu stanu wojennego. Taki jest punkt wyjścia „Polowania na ka-

preMiera speKtaKlU Miała Miejsce 17 Marca W BędziNie-grodźcU. Aktorzy: On – Karol Nowak Ona – Alina Bachara uB-ek – Daniel Dyniszuk urzędnik emigracyjny / cenzor – Katarzyna Jeleń Bezdomny – Andrzej Łysek Pan thompson – Leszek Chmielewski Pani thompson – Izabela Gałdzińska

raluchy”, historii o wygnaniu, choć miejsce opuszczone wcale nie było rajem. ŚMIECh MA POSMAK GORyCZy

Janusz Głowacki, swego czasu przymusowy emigrant, tą sztuką podbił świat amerykańskiego teatru, ale jak sam wspominał, nim dostąpił sławy, musiał wcześniej przeżyć kilka ciągnących się lat biednego wygnańca, zagubionego w amerykańskiej i zgoła innej rzeczywistości niż wygodny socjalizm. Z ponurego dramatu etapu własnego życia popełnił więc komedię, w której humor bywa wisielczy, a śmiech ma smak lekkiej goryczy, bo czy wypada z czyjegoś nieszczęścia śmiać się pełną gębą? Andrzej Ciszewski, reżyser będzińskiego spektaklu, podążył wiernie za autorem tropem groteski i ironii, próbując u widza wywołać śmiech, ale podszyty jednocześnie refleksją, dlaczego bohaterowie są i czują się nieszczęśliwi? A może pro-

blem osamotnienia tkwi nie w rzeczywistości, ale w relacjach między nimi. Na obcej ziemi zgubili także miłość. Ona próbuje obudzić w nim dawną namiętność, ale tak naprawdę chodzi jej o poczęcie dziecka, w którym upatruje lekarstwa na swoją samotność. On nie może pogodzić się z brakiem weny twórczej, a może zżera go wątpliwość, czy swego talentu przypadkiem nie pozostawił w kraju. Bohaterowie próbują rozpaczliwie spać, jakby we śnie mieli odnaleźć dawnych siebie. Ale prawda jest bolesna, łączy ich tylko poczucie bezsenności. EROTyCZNIE Z CENZOREM

Reżyser będzińskiej adaptacji dokonał cięć w tekście Głowackiego, skracając przedstawienie do niespełna godziny. Zrezygnował między innymi z monologów odnoszących się do dzieciństwa bohaterów, czyli Polska lat 50-tych i samej sytuacji poli-

tycznej, pomysłu z piciem gorącego mleka jako sposobu na oczekiwany mocny sen. Zdaniem reżysera skróty sprawiły, że spektakl nabrał bardziej dynamicznego i wartkiego charakteru. Sytuacja bohaterów również przybrała bardziej uniwersalny wymiar, rozciągając problem emigracyjnej samotności na szersze pole niż lata 80. Chodzi o obecne pokolenie młodych ludzi, którym emigracja kojarzy się zupełnie inaczej, jako dobrowolny sposób na lepsze jutro i perspektywy. Oczywiście ten wybór kosztuje, bo sukces trzeba okupić ciężką pracą, ale fala nowej emigracji bynajmniej nie maleje. Inny też staje się status współczesnego emigranta, to już nie parias, ale Europejczyk, obywatel świata. Czy jednak młodzi ludzie wrócą do kraju i będą tu wprowadzać nowoczesne standardy, to zupełnie inna bajka. Spektakl Teatru Preventorium zachowuje w zasadzie wszystkie istotne dla sztuki postacie, czyli zjawy sen-

ne, które wyrastają w okolicy łóżka. Ich wydźwięk jest podobny jak w tekście Głowackiego. Bezdomny symbolizuje przerażające bohaterów widmo ostatecznego upadku, a może tylko oczyszczenia z potrzeby jakże nietrwałych dóbr materialnych. Postaci tej towarzyszy rekwizyt, wózek typowy w marketach, odwołujący się czystej konsumpcji, czyli wyprzedaży i wypluwaniu odpadów. Parę milicjantów Rysia i Czesia zastąpiono postacią Ubeka, który nonszalancją kojarzy się poniekąd z agentem ABW, czyli znowu ukłon w stronę współczesności. Urzędnik emigracyjny i Cenzor mają twarz Katarzyny Jeleń. Scena, gdzie Cenzor/Cenzorka przeistacza się w agentkę hollywoodzką i niebezpiecznie panoszy w głowie bohatera ma erotyczne zabarwienie, choć jest to jeszcze jeden koszmar mężczyzny, przechodzącego fazę twórczej impotencji. Cenzorka uosabia pokusę sławy, ale też ceny udziału w hollywoodzkim micie, czyli znowu kulturze konsumpcji, przemiel i wypluj odpady. Reżyser pozwala też widzom na zadumę w lirycznych fragmentach pieśni

Spotkania z Melpomeną zespoły teatralNe działające W szKołach podstaWoWych i giMNazjach Mogą jUż przygotoWyWać się do przeglądU teatralNego orgaNizoWaNego pod hasłeM „Vi szKolNe spotKaNia z MelpoMeNą”. Karty zgłoszeNia Należy Nadsyłać do 10 Maja Na adres ośrodKa KUltUry W BędziNie

Zespoły będą mogły zaprezentować się na scenie Ośrodka Kultury 21 i 22 maja. W sali widowiskowej organizatorzy zapewniają: nagłośnienie,

oświetlenie oraz obsługę techniczną. Nie zapewnia się natomiast elementów scenografii. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, rozwiązania inscenizacyjne, grę aktorską, reżyserię, kostiumy. Zespoły teatralne będą oceniane w kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy IV – VI) oraz gimnazja. Forma prezentacji teatralnej jest dowolna: od teatru dramatycznego, poprzez formy muzyczne, plastyczne, pantomimiczna, monodramy itd. Czas trwania występu do 45 minut. Finał z ogłoszeniem wyników, rozdaniem nagród i prezentacja laureatów odbędzie się 24 maja

do Matki Boskiej, zastępujących modlitwę i dających wiarę w lepsze jutro, lepszych ludzi. DRuGIE uDANE PODEJŚCIE

Reasumując, zespół Teatru Preventorium zaliczył drugie udane podejście do dramaturgicznej twórczości Janusza Głowackiego. Wcześniej był „Kopciuch”, który przyniósł zespołowi trzecie miejsce na w XXX Ogólnopolskich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Dramatycznych, Publicystycznych, Teatrów Poezji i Kabaretów PROSCENIUM 2012 w Nysie, a Andrzejowi Ciszewskiemu (również dyrektorowi będzińskiego Ośrodka Kultury) nagrodę specjalną za reżyserię spektaklu. Sam Ciszewski uważa właśnie te dwie sztuki, czyli „Kopciucha”, ponurą wersję baśni braci Grimm i zarazem metaforę zniewolenia jednostki oraz „Polowanie na karaluchy” za swoje ulubione sztuki tego dramaturga. Mówi się, że do trzech razy sztuka. Może w bliskiej przyszłości zespół pokusi się o kolejną przygodę z twórczością Janusza Głowackiego. Amatorski Teatr Preventorium powstał z inicjatywy Andrzeja Ciszewskiego, absolwenta szkoły Jana Machulskiego oraz grupy uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 5 w Będzinie – Grodźcu. Obecnie teatr skupia osoby dorosłe w wieku od 18. roku życia. Najstarszy aktor teatru liczy sobie ponad 50 lat. Spektakl „Polowanie na karaluchy” będzińskiego teatru będzie można obejrzeć podczas Będzińskich Spotkań Teatralnych BEST 2013, które odbędą się 4 i 5 kwietnia w będzińskim Teatrze Dzieci Zagłębia. Anna Polewiak

Dziesięć BEST teatrów w Ośrodku Kultury w Będzinie przy ul. Małachowskiego 43. Organizatorzy przewidują możliwość konsultacji z jurorami w dniu przesłuchań. Jury przyzna nagrody dla najlepszych zespołów, dla najlepszego aktora/aktorki, dla instruktora i ewentualnie dodatkowe nagrody według uznania jury. Każdy z zespołów otrzyma dyplom za udział w przeglądzie. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Karty zgłoszenia należy nadsyłać do 10 maja na adres: Ośrodek Kultury w Będzinie, Dział Animacji Kultury, ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski. Organizatorami są: Ośrodek Kultury w Będzinie, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Będzinie, Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie i Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie. Regulamin jest dostępny na stronie: www.okultura.bedzin.pl. Pytania i wątpliwości należy kierować na adres e-mail: animacja@okultura.bedzin.pl lub kontaktować się telefonicznie (tel. 32 363 61 63). KM

spośród 29 zgłoszeń rada KoNKUrsU zaKWalifiKoWała dziesięć grUp teatralNych do Vi edycji BędzińsKich spotKań teatralNych – Best 2013. Będzie MożNa je oglądać podczas przesłUchań 4 i 5 KWietNia W teatrze dzieci zagłęBia. Wstęp WolNy

BEST adresowany jest do amatorskich zespołów teatralnych, których członkowie ukończyli 15 lat. Na scenie zobaczymy teatry m.in. z Warszawy, Gryfina, Ostródy, Szczecina, Rzeszowa, Kielc. W tym roku przyjęli zaproszenie i zasiądą w jury tak znani aktorzy jak: Bożena Stryjkówna, Łukasz Konopka i Dariusz Wiktorowicz. KM szczegóły: WWW.oKUltUra.BedziN.pl


14

sporT ARC

króTko

MOS Banimex Będzin w PLAY-OFF Siatkarze pierwszoligowego Banimexu awansowali do fazy play-off i już na dobre włączają się do walki o awans do ekstraklasy. Będzinianie ostatecznie zajęli 6 miejsce i w walce o final four zmierzą się z klubem Energa Pękpol Ostrołęka (3 miejsce). Play-of fowa rywalizacja do trzech wygranych meczów rozpocznie się w Ostrołęce w dniach 6 i 7 kwietnia.

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to... zima Zima sparaliżowała rozgrywki spor towe będzińskich klubów. Przełożenie 1 kolejki piłkarskiej rundy wiosennej i meczu Zagłębia Steelers Interpromex z Devils Wrocław sprawiło, że kluby otrzymały czas na doszlifowanie taktyk i formy przed następnymi meczami.

XXI wiek na stadionie OSiR Będzin Ruszyła przebudowa infrastruktury spor towej na stadionie OSiR Będzin. Ma ona na celu przystosowanie murawy do rozgrywek piłki nożnej i futbolu amerykańskiego. Stare bramki piłkarskie zostały zastąpione nowoczesnymi, wyjmowanymi, których demontaż jest niezbędny do rozgrywania meczy futbolu amerykańskiego w najwyższej klasie rozgrywkowej. Niecałe 5 metrów za nimi powstaną profesjonalne bramki do futbolu amerykańskiego. Boisko do futbolu amerykańskiego jest dłuższe i węższe. Zawsze do rozgrywek było dopuszczane warunkowo, gdyż było zbyt krótkie. Jak mówi Szymon Widera, prezes „Hutników”, obiekt zyska nową duszę i będzie pierwszym w województwie śląskim, który będzie w pełni przystosowany do uprawiania futbolu amerykańskiego. Wreszcie poczujemy się jak w domu...

Mecze domowe będzińskich drużyn w kwietniu

wielki sukces Młodzików!

Młodzicy klubu Mks baniMex nie chcą pozosTawać w cieniu swoich sTarszych kolegów z pierwszego zespołu. w ubiegły weekend podopieczni przeMysława segieTy i sTanisława hałacińskiego awansowali do ¼ MisTrzosTw polski w swojej kaTegorii wiekowej! WyNiKi MłodziKóW MKs-U BaNiMeX BędziN podczas tUrNiejU 1/8 fiNałU Mp W KrośNie:

MKS Banimex Będzin 2:0 MKS Andrychów (25:17, 25:20) MKS Banimex Będzin 2:0 MMKS II

Kędzierzyn-Koźle (25:19, 25:20) Karpaty MOSiR Krosno 1:2 MKS Banimex Będzin (20:25, 25:18, 10:15). – Poszło wyśmienicie. Chłopcy zagrali bardzo dobrą siatkówkę. Wygraliśmy trzy mecze, w tym dwa bez

straty seta. Przegrany set w ostatnim spotkaniu był spowodowany naszą słabszą dyspozycją, a nie dobrą postawą przeciwników. Na słowa pochwały zasłużył cały zespół, bo wszyscy zawodnicy pokazali się z fantastycznej

strony – podsumował Przemysław Segieta, pierwszy trener młodzików. Turnieje ćwierćfinałowe odbędą się 6 i 7 kwietnia. Szczegółowe informacje na ten temat podamy wkrótce. Red

Zanurkuj na basenie BKs sarMacja BędziN vs Zagłębiak Dąbrowa Górnicza – 13 kwietnia, start godz. 16:00 vs Victoria Częstochowa – 27 kwietnia, start godz. 17:00 rKs grodziec vs MKS Siemianowice Śląskie – 6 kwietnia, start godz 16:00 vs Orzeł Biały Brzeziny Śląskie – 20 kwietnia, start godz. 16:00 vs Urania Ruda Śląska – 24 kwietnia, start godz. 16:30

Każdy, komu marzy się podwodna przygoda, może szkolić swoje umiejętności na organizowanych na basenie kursach nurkowania. Firma Konar Diving ma w swojej ofercie propozycje zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. KUrsy orgaNizoWaNe są Na różNych pozioMach zaaWaNsoWaNia:

– dla chcących rozpocząć przygodę z nurkowaniem - kurs dla

początkujących Open Water Diver – dla zaawansowanych - kursy Advanced Open Water Diver, Rescue Diver i Divemaster Na basenie działa również Szkółka Małego Nurka, która ma zachęcić najmłodszych do nauki nurkowania, doskonalenia swoich umiejętności i świetniej zabawy pod wodą. Kurs organizowany jest dla dzieci umiejących pływać w wie-

ku 8 – 12 lat i obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną. Szkolenie zakończy się egzaminem na wodach otwartych, na podstawie którego uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat, który uprawnia do nurkowania na głębokości do 12 m z rodzicem lub opiekunem. Szczegółowe informacje pod nr tel. 660 423 227 i na stronie www.osir.bedzin.pl

techNiKi oBroNNe Kfa zagłęBie steelers iNterproMeX vs Warsaw Eagles – 14 kwietnia, start godz. 14:00 vs Devils Wrocław – 21 kwietnia, start godz. 13:00 Mos BaNiMeX BędziN vs Energa Pękpol Ostrołęka – 13 kwietnia, start godz. 17:00 vs Energa Pękpol Ostrołęka – 14 kwietnia – odbędzie się w przypadku jednego zwycięstwa Będzina w Ostrołęce.

Judocy z medalami Trzeciego marca odbył się Turniej Judo w Sosnowcu. W turnieju wzięło udział siedmiu zawodników sekcji judo działającej w UKS MOS Będzin, którzy przywieźli 7 medali. Osi

Aikido jest jedną z najbardziej widowiskowych sztuk walki, choć to właściwie same techniki obronne. To również filozofia życiowa, którą na salce rekreacyjnej przy basenie OSiR dwa razy w tygodniu w środy i piątki o godz. 17:30 przekazuje instruktor aikido – Mateusz Imiołek. Aikido ma ogromny wpływ nie tylko na postawę dzieci, ich pewność siebie, ale także niweluje agresję i uczy błyskawicznej reakcji na atak. Bardzo istotny jest fakt, że w aikido nie organizuje się zawodów, nie ma rywalizacji, a co za tym idzie wskazywania, kto jest lepszy, a kto gorszy. Jedyny sprawdzian umiejętności to egzamin na kolejny stopień (kyu). Zapraszamy rodziców z dziećmi na bezpłatny trening pokazowy. iNforMacje i zapisy pod Nr telefoNU 693 385 318


AKtuAlNOŚCi BęDZińSKie

www.bedzin.pl

15

kwiecień 2013 nr 4

z piskieM opon przez bĘdzin Dominik Zachariasz

bĘdziński rally sprinT był dwudziesTą edycją Tej iMprezy, a pierwszą w TegorocznyM cyklu TrofeuM rally sprinTu. Trasa o długości 1,4 kM zosTała wyTyczona głównie na Terenie osir-u bĘdzin i była pokonywana 3 razy Cie kawost ką był brak dojaz dówek, a uczest ni cy na końcu prób oczekiwali na start w przeciwnym kierunku. Z tego co mówili, trasa momentami była szybka, a momentami techniczna i trudna, o czym przekonało się kilka załóg delikatnie uszkadzając swoje samochody, co uniemożliwiło im ukończenie zawodów. Pogoda była zimowa, co nie przeszkodziło zawodnikom w naprawdę szybkiej i widowiskowej jeździe (szczególne brawa zbierał kierowca Fiata 125p), kibice również dopisali tłumnie i momentami uczestnicy mogli poczuć się jak na prawdziwym rajdzie, poruszając się w szpalerze widzów. Jako kierowca samochodu przecierającego trasę jechał aktualny Rajdowy Mistrz Śląska w klasie K5 Robert Ku charczyk, lecz nie stety on rów nież nie miał okazji przejechać wszystkich prób. Zawo dy ukoń czy ło 30 uczest ni ków kla sy fi kowa nych w kla sy fi ka cji ge ne ral nej i 5 w kla sy fi ka cji GOŚĆ (zawodnicy posiadający licencję spor tu samochodowego). Była to już druga impreza przeprowadzona przez nowy zarząd Automobilklubu Zamkowego.

ośrodek sPorTu i rekreacji zaPrasza 7.04. godz. 9:00 – Amatorska Liga Piłki Siatkowej – zakończenie, SP nr 4 8.04. godz. 11:00 – Poranna porcja zdrowia – zajęcia w Strefie Aktywności Rodzinnej oraz Nordic Walking 9.04. godz. 17:30 – Zumba Fitness, salka rekreacyjna na basenie OSiR 10.04. godz. 11:00 – Poranna porcja

zdrowia – zajęcia w Strefie Aktywności Rodzinnej oraz Nordic Walking 10.04. godz. 17:00, 18:00 – Zumba Fitness, sala gimnastyczna MZS 4, ul. Jedności 38 10.03. godz. 17:30 – Aikido dla dzieci, salka rekreacyjna na basenie OSiR 11.04. godz. 18:00 – Zumba Fitness, salka rekreacyjna na basenie OSiR 12.03. godz. 17:30 – Aikido dla dzieci, salka rekreacyjna na basenie OSiR 12.04. godz. 17:30 – Ćwiczenia w wodzie na basenie OSiR 13.04. godz. 10:00 – Spacer Nordic Walking, tereny Będzina 14.03. godz. 11:00 – Aqua Aerobic 50+, basen OSiR

15.04. godz. 11:00 – Poranna porcja zdrowia – zajęcia w Strefie Aktywności Rodzinnej oraz Nordic Walking 15.04. godz. 17:00 – Zajęcia Fitness BPU (brzuch – pośladki – uda), salka rekreacyjna na basenie OSiR 16.04. godz. 17:30 – Zumba Fitness, salka rekreacyjna na basenie OSiR 17.04. godz. 11:00 – Poranna porcja zdrowia – zajęcia w Strefie Aktywności Rodzinnej oraz Nordic Walking 17.04. godz. 17:30 – Aikido dla dzieci, salka rekreacyjna na basenie OSiR 17.04. godz. 17:00, 18:00– Zumba Fitness, sala gimnastyczna, MZS 4, ul. Jedności38 18.04. godz. 18:00 – Zumba Fitness,

salka rekreacyjna na basenie OSiR 19.04. godz. 17:30 – Ćwiczenia w wodzie na basenie OSiR 19.03. godz. 17:30 – Aikido dla dzieci, salka rekreacyjna na basenie OSiR 20.04. godz. 10:00 – Mistrzostwa Amatorów w Pływaniu, basen OSiR 20.04. godz. 11:00 – Spacer Nordic Walking, tereny Łagiszy 21.04. godz. 10.00 – Amatorskie Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, SP nr 4, ul. Stalickiego 1 22.04. godz. 11:00 – Poranna porcja zdrowia – zajęcia w Strefie Aktywności Rodzinnej oraz Nordic Walking 22.04. godz. 17:00 – Zajęcia Fitness

WyNiKi 20 BędzińsKiego rally spriNtU KlasyfiKacja geNeralNa 1. Sebastian Białkowski – Damian Olichwierowicz Honda Civic 2. Robert Biegański – Radosław Pochopień Honda Civic 3. Krzysztof Kasza – Piotr Kubis Honda Civic Klasa K4 1. Robert Pędzijski – Przemysław Witkowski Mitsubishi Lancer EVO Klasa K3 1. Robert Biegański – Radosław Pochopień Honda Civic 2. Cezary Stoczyński – Michał Jurek Seat Ibiza 3. Krzysztof Borowiecki – Adrian Ziółkowski Honda Civic Klasa K2 1. Sebastian Białkowski – Damian

BPU (brzuch – pośladki – uda), salka rekreacyjna na basenie OSiR 23.04. godz. 17:30 – Zumba Fitness, salka rekreacyjna na basenie OSiR 24.04. godz. 11:00 – Poranna porcja zdrowia – zajęcia w Strefie Aktywności Rodzinnej oraz Nordic Walking 24.04. godz. 10:00 – Lekkoatletyczny Memoriał im. Stanisława Januszewskiego, stadion OSiR 24.04. godz. 17:30 – Aikido dla dzieci, salka rekreacyjna na basenie OSiR 24.04. godz. 17:00, 18:00 – Zumba Fitness, sala gimnastyczna MZS 4, ul. Jedności 38 25.04. godz. 18:00 – Zumba Fitness,

Olichwierowicz Honda Civic 2. Krzysztof Kasza – Piotr Kubis Honda Civic 3. Dominik Beczała – Bartosz Łoskot Honda Civic Klasa K1 1. Klaudiusz Gałuszka – Agnieszka Maj Suzuki Swift 2. Radosław Woźnica – Marcin Sidoruk Suzuki Swift 3. Michał Sołtysiak – Adam Mielcarz Fiat SC Klasa gość 1. Adrian Łabuś – Piotr Wyparło Opel Astra 2. Łukasz Płaziński – Adrian Pochopień Honda Civic 3. Piotr Marczewski – Krzysztof Marczewski Peugeot 106

salka rekreacyjna na basenie OSiR 26.04. godz. 17:30 – Ćwiczenia w wodzie na basenie OSiR 26.04. godz. 18:00 – Nocny Turniej Piłki Nożnej, boiska OSiR 28.04. godz. 10:00 – I Otwarte Mistrzostwa Cross Country o Puchar Prezydenta Miasta Będzina, rajd rowerowy 29.04. godz. 11:00 – Poranna porcja zdrowia – zajęcia w Strefie Aktywności Rodzinnej oraz Nordic Walking 29.04. godz. 17:00 – Zajęcia Fitness BPU (brzuch – pośladki – uda), salka rekreacyjna na basenie OSiR 30.04. godz. 17.30 – Zumba Fitness, salka rekreacyjna na basenie OSiR


16

AKtuAlNOŚCi BęDZińSKie

www.bedzin.pl

kwiecień 2013 nr 4

MiasTo Złoto dla wybranych, czyli nocny rajd na orientację z Ghostbikers choć pogoda Nie zachęcała, poNad pięćdziesięciU roWerzystóW staWiło się W zapoMNiaNy przez WiosNę MroźNy Wieczór 22 Marca Na iii rajdzie Na orieNtację W Wersji NocNej

Podzieleni na sekcje: pieszą, która miała do pokonania 24 km i rowerową długo-

ści 46 km, zawodnicy wyruszyli na trasę rajdu, posługując się otrzymanymi mapami z zaznaczonymi punktami do zdobycia. Zespół Ghostów rozpoczął zabawę, zdobywając punkty dzięki wskazówkom na mapie i w terenie. Po ponad 4,5 godzinnej nocnej jeździe przed godziną 3.00 w nocy zespół dotarł do mety,

zdobywając złoto w sekcji kobiet i srebro w sekcji mężczyzn. Rajdowa przygoda nie ogranicza się tylko do zdobywania punktów, chociaż ta część wydaje się najbardziej spektakularna. Mniej wymierną częścią są przygody i trudności napotykane podczas trasy oraz emocje związane z odnajdywaniem

ukrytych punktów, wysyłaniem uczestników w okolice cmentarzy w godzinach ciemno-nocnych. Zmarznięta ziemia w formie kolein po traktorach i terenowych samochodach, wszechobecny lód przysypany cieniutką warstewką śniegu, pozwalał na dodatkowe atrakcje i szybką zmianę pozycji z rowerowej pionowej

na bardziej horyzontalną. Wszystkie upadki okazały się niegroźnie i wszyscy bezpiecznie wrócili na metę, gdzie czekała gorąca herbatka, ciepły posiłek i miłe towarzystwo gospodarzy i i innych zawodników, którzy okazali się wielkimi zapaleńcami i pasjonatami rowerowych przygód. EW

Aktualności Będzińskie - Kwiecień 2013  

www.bedzin.pl

Aktualności Będzińskie - Kwiecień 2013  

www.bedzin.pl

Advertisement