Page 1

nr

1/18

styczeń

MIASTO / INWESTYCJE

1-9 nr 1/styczeń (1291) miesięcznik egz. bezpłatny

Inwestycyjne podsumowanie roku 2017. Wybrane realizacje

4-5

Sylwester, Mikołajki oraz jarmark świąteczny – tradycyjne grudniowe imprezy w fotograficznym skrócie

7-9

nakład:27.000 egz.

Zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

PRZYJĘTO BUDŻET Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej Będzina został uchwalony budżet miasta na 2018 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Będzina na lata 2018-2028. Dzięki temu możliwa będzie realizacja kolejnych ważnych dla mieszkańców Będzina inwestycji i ciekawych przedsięwzięć. Ostatnia sesja minionego roku odbyła się 13 grudnia – w dniu 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz w 15. rocznicę szczytu w Kopenhadze (12-13 grudnia 2002 roku), podczas którego ustalono, że Polska przystąpi do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Sesja grudniowa to przede wszystkim jednak czas głosowania nad budżetem na rok kolejny. 13 grudnia nastąpiło uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018-2028 oraz uchwalenie budżetu miasta Będzina na 2018 rok. Projekty obu przedstawiła Skarbnik Miasta Anna Pawęzowska, podkreślając, że przedłożony projekt budżetu Miasta Będzina na 2018 rok został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Przy prognozowaniu kwoty dochodów na rok 2018 oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2017 roku, danych wynikających z podpisanych umów i porozumień w zakresie dochodów, a także podjętych przez Radę Miejską uchwał. Pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Będzina projekcie budżetu na 2018 rok 8 grudnia 2017 roku wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Tego samego dnia katowicka RIO wydała też pozytywną opinię o przedłożonym prez Prezydenta Miasta Będzina projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018-2028. Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej dotyczące obu dokumentówprzedstawił przewodniczący tejże komisji Leszek Dudek. Zarówno budżet miasta na 2018 rok, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Będzina na lata 20182028 zostały poparte przez wszystkich obecnych

Hala widowiskowo-sportowa

Plaża miejska

tego dnia radnych. – Serdecznie dziękuję w imieniu prezydenta Łukasza Komoniweskiego, że wszyscy państwo poparli projekt budżetu i akceptujecie wszystkie rozwojowe kierunki w nim zawarte – podsumował głosowanie wiceprezydent Rafał Adamczyk. – Cieszy fakt, że oprócz budżetu jednogłośnie poparliście państwo również prognozę finansową, która dotyczy okresu długoletniego – dodał. Następnie sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Będzina przedstawił jej przewodniczący Krzysztof Dudziński. Przypomniał, że w mijającym roku odbyło się 14 sesji, podjęto 159 uchwał, a radni złożyli 158 interpelacji.

ISSN 2080-8763

Podobne podsumowania przedstawili przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Podczas sesji podjęto też uchwały w sprawach: 1/ planu pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2018 roku, 2/ planów pracy Komisji Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2018 roku, 3/ ustanowienia roku 2018 „Rokiem obchodów 660-lecia nadania Będzinowi praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego”, 4/ zmian budżetu miasta Będzina na 2017 rok.

16

KULTURA / ROZRYWKA

10-12, 16 TURYSTYKA / SPORT / EKOLOGIA

13-15

Bardzo cieszy mnie fakt, że w nowy rok wchodzimy z budżetem, który poparli wszyscy radni obecni podczas głosownia 13 grudnia roku minionego. W roku 2018 przewidujemy kontynuację różnego rodzaju inwestycji miejskich. Kluczowa dla wielu mieszkańców będzie na pewno przebudowa skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą Rafała Sznajdera i ulicą sierżanta Grzegorza Załogi, gdzie powstanie rondo. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, czeka nas jeszcze kolejny etap przebudowy ulicy Małobądzkiej, przebudowa ulicy Gzichowskiej oraz bieżące remonty kapitalne dróg tego wymagających. Przy okazji zadbamy także o następne parkingi, miejsca postojowe i wiaty przystankowe. Rowerzyści mogą się spodziewać rozbudowy ścieżek rowerowych. Nadal będziemy też modernizować i remontować budynki komunalne. Nie sposób wymienić wszystkich zaplanowanych inwestycji. Na pewno jednak warto podkreślić, że w połowie grudnia ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i budowę wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Hala widowiskowo-sportowa z prawdziwego zdarzenia będzie niewątpliwie wizytówką naszego miasta i może dać impuls do rozwoju nie tylko siatkówki, lecz także innych dyscyplin sportowych. Hala i jej otoczenie wpisane są w koncepcję rewitalizacji bulwarów Czarnej Przemszy. Z kolei w rejonie Brzozowicy w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” już budowana jest plaża miejska, boisko do siatkówki, siłownia zewnętrzna, budynek wielofunkcyjny z toaletami, droga dojazdowa, parking oraz ścieżki. Zostanie tam także zamontowane nowoczesne oświetlenie. Mieszkańcy Łagiszy doczekają się natomiast boiska z prawdziwego zdarzenia wraz z infrastrukturą. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, przeznaczymy też środki na prace konserwatorskie i renowacyjne na będzińskim zamku. Rok 2018 decyzją Rady Miejskiej ustanowiono „Rokiem obchodów 660-lecia nadania Będzinowi praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego”. Przy okazji zapraszam więc do świętowania tego wyjątkowego wydarzenia. Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski


MIASTO 2

Spotkania opłatkowe będzińskich organizacji pozarządowych

Wigilia środowiskowa i konkursowe nagrody

DRODZY CZYTELNICY Kilka dni temu wkroczyliśmy w nowy rok. Oddaję więc w Państwa ręce gazetę pełną świątecznych akcentów – jak to na przełomie lat bywa. Pozostając w tej tematyce, przed nami jeszcze finał Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek już w najbliższą niedzielę. Każdy rozpoczynający się rok jest wyjątkowy, jednak rok 2018 dla będzinian będzie szczególny. 5 sierpnia minie 660 lat od dnia, w którym Kazimierz III Wielki nadał Będzinowi dokument lokacyjny na prawie niemieckim (prawo magdeburskie). Czekają nas więc różnego rodzaju niespodzianki związane z obchodami tej rocznicy. Już teraz w Pałacu Mieroszewskich oraz na będzinskim zamku można kupić wytłoczony specjalnie na tę okoliczność Znaczek Turystyczny. O wszystkim będziemy informować na stronie miasta i w AB oczywiście. W najbliższą niedzielę 14 stycznia czeka nas również 26. finał WOŚP. Po tylu latach funkcjonowania orkiestry, chyba nikogo nie trzeba już przekonywać, że warto pomagać!

Marta Sowińska-Kłosowska redaktor naczelna

URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE DZIAŁA W GODZINACH:

PONIEDZIAŁKI 7.30 – 17.00 PIĄTKI 7.30 – 14.00

Wigilie środowiskowe na osiedlu Ksawera to tradycja sięgająca kilkudziesięciu lat. W tegorocznej uroczystości wzięli udział m.in. ksiądz biskup Grzegorz Kaszak wraz przedstawicielami duchowieństwa, wiceprezydent Rafał Adamczyk, wicestarosta Powiatu Będzińskiego Sebastian Szaleniec, radni Rady Miejskiej w Będzinie, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, rodzice, mieszkańcy osiedla, pracownicy Szkoły Podstawowej nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 6 oraz laureaci XVI Konkursu Twórczości Muzycznej i Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Kolęda i Kartka Bożonarodzeniowa” wraz z opiekunami i jurorami. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem jasełkowym w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 4. Nie zabrakło wspólnego dzielenia się opłatkiem, modlitwy, kolędy. Podczas uroczystości wręczono także nagrody za najpiękniej zaśpiewane kolędy oraz najładniejsze świąteczne kartki. NAGRODZENI W KONKURSIE „KOLĘDA I KARTKA BOŻONARODZENIOWA” KOLĘDA • przedszkola 1. miejsce – Przedszkole Miejskie nr 6 w Będzinie 2. miejsce – Estera Gluźniewicz – Przedszkole nr 39 w Dąbrowie Górniczej 3. miejsce – Alicja Garbacz – Przedszkole Miejskie nr 5 w Będzinie wyróżnienie: Przedszkole Miejskie nr 8 w Będzinie • szkoły podstawowe klasy I – III 1. miejsce – Karolina Siudyka – Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 7 w Dąbrowie Górniczej 2. miejsce – Agata Kołodziejczyk – Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi w Dąbrowie Górniczej wyróżnienia: Tomasz Grzyb – Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie,

Julia Krzemień – Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie, Maja Szczyrba – Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie • szkoły podstawowe klasy IV – VI 1. miejsce – Wiktoria Siudyka – Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 7 w Dąbrowie Górniczej 2. miejsce – Patrycja Wojciechowska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie 3. miejsce – Zuzanna Wasik – Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie 3. miejsce – Dominika Trzebińska – Zespół Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej • gimnazja oraz klasy VII szkół podstawowych 2. miejsce – duet Szkoła Podstawowa nr 30 w Dąbrowie Górniczej 3. miejsce – Aleksandra Pałasz – Szkoła Podstawowa nr 30 w Dąbrowie Górniczej 3. miejsce – Patrycja Gwiżdż – Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 4 w Dąbrowie Górniczej wyróżnienie: Wiktoria Wójcik – Gimnazjum nr 3 w Będzinie KARTKA BOŻONARODZENIOWA • przedszkola 1. Aleksandra Wieloch – Przedszkole Miejskie nr 14 w Będzinie 2. Julia Kowalska – Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie (oddział przedszkolny) 3. Łucja Malik – Przedszkole Miejskie nr 6 w Będzinie wyróżnienie: Daria Gajownik – Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie (oddział przedszkolny) • szkoły podstawowe klasy I- III 1. Zuzanna Górska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie 2. Gabriel Pawelec – Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie 3. Agata Kołodziejczyk – Szkoła Podstawowa nr 29 w Dąbrowie Górniczej 3. Maja Zając – Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie wyróżnienie: Wiktoria Domagała – Zespół Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej • szkoły podstawowe klasy IV – VI Wiktoria Tyrek – Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie Dominika Flis – Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie Antonina Nowak – Zespół Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej Jakub Kurdziel – Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie wyróżnienia: Antonina Nowak – Zespół Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej, Jakub Kurdziel – Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie • gimnazja oraz klasy VII szkół podstawowych 1. Weronika Kuś – Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie 1. Ewa Antoniuk – Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie 2. Marta Wajcik – Gimnazjum nr 1 w Będzinie wyróżnienia: Weronika Tabor – Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie, Aleksandra Mróz – Gimnazjum nr 3 w Będzinie.

Tuż przed świętami będzińskie organizacje pozarządowe tradycyjnie już spotykają się z zaproszonymi gośćmi podczas corocznych spotkań opłatkowych. Uroczystości od lat są okazją do złożenia sobie najlepszych życzeń bożonarodzeniowych. Poniżej zdjęcia z kilku przedświątecznych spotkań.

Spotkanie w sali filii Ośrodka Kultury w Grodźcu

Spotkanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/ Będzin

Spotkanie Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ośrodku Kultury

Program artystyczny podczas wigili dla samotnych

BĘDZIŃSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

POZOSTAŁE DNI ROBOCZE 7.30 – 15.30

AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE www.bedzin.pl redakcja@ok.bedzin.pl Adres redakcji: 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 43 tel. (32) 775 82 00 Redaktor naczelna: Marta Sowińska-Kłosowska, redakcja@ok.bedzin.pl Redaguje zespół. Wydawca: Ośrodek Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43 Skład: emildesign Korekta: Wioletta Bagnicka Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec Milowice Nakład: 27 000 egz. ISSN 1233-5223 Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawek i skrótów nadesłanych tekstów oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Ośrodek Kultury w Będzinie wynajmie: DWA POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 36 M2 I 21 M2

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMERAMI TELEFONU: 662 19 74 95, (32) 775-82-00 WEW. 12. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 8.00 DO 14.00. ORAZ NA STRONIE: WWW.OK.BEDZIN.PL


MIASTO AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

styczeń nr 1

3

Najzdolniejsi odebrali stypendia PODCZAS GRUDNIOWEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA AŻ CZTERDZIESTU JEDEN NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW OTRZYMAŁO STYPENDIA MIASTA Po otwarciu, stwierdzeniu prawomocności i ustaleniu porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej Będzina, która odbyła się 13 grudnia, nastąpiło uroczyste wręczenie Stypendiów Miasta Będzina uczniom i studentom za osiągnięcia w roku szkolnym i akademickim 2015/2016 poprzedzone prezentacją osiągnięć stypendystów. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie w formie Stypendium Miasta otrzymało aż 41 młodych mieszkańców Będzina. Komisja stypendialna, której przewodniczyła wiceprezydent Daria Paterek, po wnikliwej analizie zgłoszonych wniosków, zaproponowała przyznanie stypendiów za osiągnięcia w na-

uce 8 uczniom i studentom, za osiągnięcia artystyczne 16 uczniom i studentom oraz za osiągnięcia spor towe 17 uczniom. Prezydent Miasta Będzina zaakceptował propozycje komisji stypendialnej i zdecydował o przyznaniu 41 stypendiów za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym i akademickim 2016/2017. Wymagania regulaminu postawiły przed stypendystami poprzeczkę bardzo wysoko – mogą się oni pochwalić wysokimi średnimi ocen, a jednocześnie licznymi sukcesami naukowymi, ar tystycznymi i spor towymi w skali województwa, kraju, a nawet na arenie

międzynarodowej. Sukcesy młodych ludzi są z całą pewnością powodem do radości i dumy nie tylko rodziców, nauczycieli, trenerów, ale również dla władz samorządowych naszego miasta. Swoją pracowitością, zdolnościami, aktywną i kreatywną postawą tegoroczni stypendyści Miasta Będzina budują pozytywny wizerunek młodej lokalnej społeczności, przyczyniają się tym samym do promowania Będzina, wystawiając jak najlepsze świadectwo sobie i miastu, w którym mieszkają. Wręczając stypendia, wiceprezydent Rafał Adamczyk życzył wyróżnionym dalszego rozwijania swoich pasji, a wrę-

czając listy gratulacyjne rodzicom stypendystów, podziękował im za ogromny wkład w sukcesy dzieci. W imieniu stypendystów głos zabrała Kamila Margiel – uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie. – W imieniu wszystkich uhonorowanych stypendystów dziękuję panu prezydentowi Łukaszowi Komoniewskiemu i Radzie Miejskiej za przyznane nam wyróżnienia. Z pewnością umożliwi ono dalsze rozwijanie pasji i zainteresowań bez ograniczeń. Może w przyszłości te zainteresowania połączone z rzetelną pracą przyniosą efekty w postaci odkryć naukowych lub znaczących sukcesów w różnych dziedzi-

nach. Już dziś państwo w nas uwierzyli i dali szansę rozwoju. William Feather powiedział: „Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują”. My nie rezygnujemy, idziemy dalej. Możemy być więc tak samo wdzięczni sobie, że tu jesteśmy, jak i innym, którzy nam w tym pomagali. Dziękujemy jeszcze raz nie tylko fundatorom, ale także nauczycielom i rodzicom dodającym nam sił i zawsze nas wspierającym. Tę uroczystą część zakończył pokaz sportowo-artystyczny w wykonaniu szablistek, stypendystek – uczennic Szkoły Podstawowej nr 9 i oddziałów gimnazjalnych Gimnazjum nr 6 w Będzinie.

STYPENDIA MIASTA BĘDZINA ZA OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM I AKADEMICKIM 2016/2017

STYPENDIA NAUKOWE: 1. Klaudia Ciesielska – uczennica kl. VI SP nr 1 w Będzinie 2. Aleksandra Szczyrba – uczennica kl. VI SP nr 2 (MZS nr 1) w Będzinie 3. Artur Bandura – uczeń kl. III G nr 2 (MZS nr 2) w Będzinie 4. Bartłomiej Leks – uczeń kl. II G nr 4 (MZS nr 1) 5. Weronika Zając – uczennica kl. III Katolickiego Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Bosko w Sosnowcu 6. Paulina Adamczyk – uczennica kl. III G nr 4 w Dąbrowie Górniczej 7. Franciszek Latusek – uczeń I klasy III LO w Katowicach 8. Damian Migas – student I roku studiów II stopnia na Politechnice Śląskiej, inżynieria materiałowa STYPENDIA ARTYSTYCZNE: 1. Amelia Tomczyk – uczennica VI klasy SP nr 2 (MZS nr 1) w Będzinie oraz PSM w Będzinie 2. Aleksander Kubica – uczeń V klasy SP nr 2 w MZS nr 1 w Będzinie oraz PSM w Będzinie 3. Kamila Margiel – uczennica kl. IV SP nr 6 w Będzinie

4. Aleksandra Rytwińska – uczennica kl. V SP nr 2 (MZS nr 1) w Będzinie 5. Jakub Szaleniec – uczeń kl. IV SP nr 13 (MZS nr 2) w Będzinie 6. Jakub Janus – uczeń kl. VI SP nr 13 (MZS nr 2) w Będzinie 7. Zuzanna Wolska – uczennica kl. III G nr 2 (MZS nr 2) w Będzinie 8. Jacek Wojtasiewicz – uczeń kl. III G nr 2 (MZS nr 2) w Będzinie 9. Dawid Kuś – uczeń kl. I G nr 2 (MZS nr 2) w Będzinie 10. Jakub Kleczko – uczeń kl. I G nr 4 (MZS nr 1) w Będzinie 11. Jakub Ligenza – uczeń kl. II G nr 4 (MZS nr 1) w Będzinie 12. Aleksandra Korzec – uczennica kl. II G nr 4 (MZS nr 1) w Będzinie 13. Weronika Klebach – uczennica II klasy G nr 6 (MZS nr 4) w Będzinie 14. Sandra Polewska – uczennica I klasy II LO w Dąbrowie Górniczej 15. Aleksandra Hałaczkiewicz – uczennica V klasy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Katowicach 16. Zuzanna Spyrka – studentka IV roku na Śląskim Uniwersytecie Medycznym STYPENDIA SPORTOWE: 1. Emilia Habryn – uczennica kl. V SP nr 9 w MZS nr 4 w Będzinie 2. Zuzanna Lenkiewicz – uczennica kl. I G nr 6 w MZS nr 4 w Będzinie

3. Klaudia Kozieł – uczennica I kl. G nr 6 w MZS nr 4 w Będzinie 4. Zuzanna Porada – uczennica I kl. G nr 6 w MZS nr 4 w Będzinie 5. Paulina Porada – uczennica I kl. G nr 6 w MZS nr 4 w Będzinie 6. Ewa Zając – uczennica I kl. G nr 6 w MZS nr 4 w Będzinie 7. Aleksandra Szweda – uczennica I kl. G nr 6 w MZS nr 4 w Będzinie 8. Emilia Myrta – uczennica I kl. G nr 6 w MZS nr 4 w Będzinie 9. Dawid Rak – uczeń I kl. G nr 6 w MZS nr 4 w Będzinie 10. Szymon Janus – uczeń II kl. G nr 6 w MZS nr 4 w Będzinie 11. Małgorzata Nowicka – uczennica II kl. G nr 6 w MZS nr 4 w Będzinie 12. Dominika Tucka – uczennica kl. III Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Dąbrowie Górniczej 13. Julia Cieślar – uczennica kl. II G nr 24 w ZSO nr 14 w Sosnowcu 14. Justyna Sitek – uczennica kl. I Liceum Sportowego w Dąbrowie Górniczej 15. Gracjan Mączka – uczeń kl. I LO – Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Gdańsku 16. Angelika Krysztoforska – uczennica kl. II Liceum Sportowego w Dąbrowie Górniczej 17. Dominika Bałdys – studentka II roku Uniwersytetu Śląskiego

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA: WSPÓLNE BILETY I WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ PODRÓŻOWANIA Od 1 stycznia 2018 mieszkańcy Metropolii mogą swobodnie podróżować po jej obszarze ze wspólnym biletem jednorazowym. Uprawnia on do przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, obsługiwanymi przez KZK GOP, MZK i MZKP. Dotychczas pasażerowie, podróżujący komunikacją miejską pomiędzy Tychami a aglomeracją śląską, musieli uważać na to, do autobusu z jakim logo wsiadają, a wybierając linie kursujące u dwóch różnych organizatorów – posiadać ze sobą dwa bilety, co przekładało się również na wzrost kosztów podróży. Ustalony cennik nie wprowadza żadnych zmian w kosztach dla osób korzystających z usług KZK GOP czy MZKP. Zyskają oni natomiast wydłużony czas przejazdu na określonym bilecie: do 20 minut (było do 15), do 40 minut (było do 30 minut) oraz do 90 minut (było do godziny).

Kolejną nowością jest wprowadzenie darmowych przejazdów dla dzieci i młodzieży do 16 lat, mieszkających na terenie Metropolii. Młodzież, która urodziła się w okresie od 1 stycznia do 30 września, z bezpłatnych przejazdów będzie mogła korzystać do końca ważności ich legitymacji szkolnej, czyli do 30 września. Z kolei 16-latkowie, którzy urodzili się po 30 września również będą mogli dłużej korzystać z bezpłatnych przejazdów niż jedynie do końca roku szkolnego, w którym rocznikowo osiągną wiek graniczny dla tego uprawnienia. W ich przypadku będzie to możliwe do dnia ich szesnastych urodzin. Jeśli zatem ktoś urodził się 15 listopada, będzie mógł jeździć bezpłatnie do 15 listopada, a nie tylko do 30 września. Uprawnienie to obowiązuje przez cały rok, również w weekendy, w wakacje i ferie zimowe.

Ulga obejmie ok. 150 tys. dzieci i będzie zapisana na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Jednak brak tej karty nie oznacza, że dzieci i młodzież nie będą mogli skorzystać z tego uprawnienia już od stycznia. Przez trzy miesiące, czyli do końca marca, będzie obowiązywać okres przejściowy, podczas którego najmłodsi mieszkańcy będą mogli swobodnie podróżować na podstawie posiadanej przy sobie ważnej legitymacji szkolnej. Dzięki zawartemu porozumieniu, prawo do bezpłatnych przejazdów dotyczy również dzieci do 7. roku życia (do dnia ich 7. urodzin). Maluchom uprawnienie to przysługuje na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się nimi w czasie podróży. Do tej pory w KZK GOP, MZKP i MZK z tego prawa mogły korzystać dzieci do 4. roku życia. To z kolei oznacza, że ulgę pozwalającą korzystać z darmowych przejazdów dla uczniów, trzeba będzie zapisać na karcie ŚKUP dopiero, gdy dziecko skończy 7 lat.


MIASTO 4

Wybrane inwestycje 2017 roku NOWA SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

PLAC ZABAW PRZY ULICY KRĘTEJ

Trwa budowa nowej, większej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Będzie to nowoczesna sala gimnastyczna, na której zajęcia wychowania fizycznego będą mogły odbywać się w komfortowych warunkach. Projekt objął rozbiórkę poprzedniego obiektu oraz montaż m.in. konstrukcji dachowej, parapetów, stolarki okiennej, posadzek, podwieszanych sufitów i udogodnień dla niepełnosprawnych, wykonanie schodów zewnętrznych oraz malowanie ścian i elewacji. Sala uzupełni infrastrukturę oświatową w naszym mieście.

Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogą już korzystać z nowego placu zabaw przy ul. Krętej.

BOISKO, BIEŻNIA I PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

Przy Szkole Podstawowej nr 6 powstało boisko wielofunkcyjne, bieżnia i plac zabaw. Również teren wokół budynku został zagospodarowany.

PRACE REMONTOWE W GRODŹCU

W Grodźcu zakończono prace na ulicy Limanowskiego związane z ułożeniem nowej warstwy bitumicznej.

Przy ulicy Okrzei położono nawierzchnię asfaltową. Wcześniej przebudowano kanalizację ogólnospławną wraz z wymianą przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Skwer przed grodziecką filią Ośrodka Kultury zastał obsadzony drzewami z gatunku klon pospolity „Globosa” z regulowaną koroną, krzewami z gatunku tawuła japońska oraz berberysami. Założono też nowy trawnik.

Na ulicy Kijowskiej wybudowano nowy chodnik w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników obiektu sportowego RKS Grodziec.

Na placu przy ulicy mjr. Bolesława Zagórnego w Grodźcu położona została nowa nawierzchnia oraz powstały nowe chodniki.

Na ulicy Kempy została wymieniona nawierzchnia jezdni oraz chodników w ramach remontu kapitalnego.


MIASTO AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

5

styczeń nr 1

TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4

MURY ZEWNĘTRZNE ZAMKU PO RENOWACJI Na będzińskim zamku zakończyły się prace remontowe fragmentu muru od strony północno-wschodniej. I etap związany z renowacją muru obejmował m.in. wykonanie podpór zabezpieczających, częściową rozbiórkę i oczyszczenie zniszczonych fragmentów, zabezpieczenie miejsc z ubytkami w strukturze muru oraz kompleksową odbudowę. Wartość robót budowlanych II etapu pn. „Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego Zamku wraz z przyległymi przyporami od strony północno-wschodniej” wyniosła 104.453,36 zł i została pokryta z dotacji celowej Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz Starostwa Powiatowego. Łącznie prace objęły około 15 metrów bieżących muru oraz trzy przypory od strony północnowschodniej.

Przy Przedszkolu Miejskim nr 4 zakończono termomodernizację. W zakres prac, poza ociepleniem budynku i nową elewacją, weszła m.in. budowa nowych schodów, chodników wokół budynku oraz placu zabaw.

PLAŻA MIEJSKA W BUDOWIE ŁAGISKIE BOISKO SPORTOWE JUŻ W TYM ROKU

Trwają prace w rejonie Brzozowicy w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”. W ramach inwestycji zbudowana zostanie plaża miejska, boisko do siatkówki, siłownia zewnętrzna, budynek wielofunkcyjny z toaletami, droga dojazdowa, parking oraz ścieżki. Zostanie także zamontowane nowoczesne oświetlenie. Trwa budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ulicy Parkowej w Łagiszy. W kolejnych etapach, poza docelowym boiskiem, powstanie też plac zabaw i siłownia pod chmurką.

PLAC DO KALISTENIKI

ULICA SIENKIEWICZA PO REMONCIE

Przy ulicy dr. Adama Bilika (dawniej Walki Młodych) oddano do użytku plac do kalisteniki. Kalistenika to aktywność fizyczna polegająca na treningu siłowym opartym na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała.

16 sierpnia oficjalnie odebrano i otwarto wyremontowaną ulicę Sienkiewicza. Na odcinku od alei Kołłątaja do ulicy Sieleckiej w ramach inwestycji uporządkowano między innymi zrzuty wody opadowej oraz położono nową warstwę ścieralną z asfaltobetonu. Całkowity koszt inwestycji to 623 tysiące złotych, z czego 312 tysięcy sfinansowało po połowie Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski w Będzinie. Pozostała część środków została pozyskana z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Po kilku tygodniach od oddania odcinka do użytku widać, że przeprowadzony remont ul. Sienkiewicza podniósł komfort jazdy oraz bezpieczeństwo pieszych.

REMONTY KAPITALNE DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Przy ulicy Żwirki i Wigury stare betonowe słupy zastąpiono nowoczesnymi lampami wykonanymi z aluminium – łącznie wymieniono 10 sztuk.

Remont kapitalny nawierzchni dróg i chodników objął m.in. ulice Wisławy Szymborskiej, Kolejową, Brzozowicką boczną oraz Kijowską, mjr. Bolesława Zagórnego, 1 Maja i Pokoju.

Na ulicy Marii Konopnickiej w Grodźcu zmodernizowano oświetlenie uliczne. Słupy oświetleniowe betonowe wymieniono na słupy aluminiowe, a oprawy sodowe na oprawy energooszczędne typu LED. W sierpniu zakończyły się prace montażowe oświetlenia na boisku treningowym przy ulicy Kijowskiej 2a. Na 8 słupach zostały zamontowane 24 naświetlacze o łącznej mocy 9600 watów.


MIASTO 6

A G A UW

Ciekawe oferty, atrakcyjne ceny Dla wszystkich zainteresowanych zainwestowaniem w Będzinie Prezydent Miasta ogłasza kolejne przetargi

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Krakowskiej Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 52/10 karta mapy 60 obręb Będzin, o powierzchni 1156 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00025303/8 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami – symbol planu 3MNU Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się blaszak oraz pozostałości ogrodzenia z siatki. Przy części wschodniej granicy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu biegnie sieć elektroenergetyczna.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Krakowskiej Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 13/3 karta mapy 60 obręb Będzin, o powierzchni 515 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00051500/0 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami– symbol planu 3MNU Cena wywoławcza wynosi: 90.000,00 zł netto Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%

Cena wywoławcza wynosi: 194.000,00 zł netto Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23% Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 19.000,00 PLN Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro. PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY: • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pok. 107 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl • najpóźniej do dnia 16.02.2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo – Budżetowego numer 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. O/Będzin. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. W przypadku nieprzystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 32 267 92 35.

Wkrótce czystsze powietrze w miejskich przedszkolach i żłobkach

Z inicjatywy prezydenta Łukasza Komoniewskiego oraz klubu radnych Wspólnie dla Będzina do będzińskich przedszkoli i żłobków trafią wkrótce oczyszczacze powietrza. Miasto rozpoczęło procedurę związaną z zakupem urządzeń.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 9.000,00 PLN Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2018 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro. PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY: • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pok. 107 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl • najpóźniej do dnia 16.02.2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo – Budżetowego numer 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. O/Będzin. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. W przypadku nieprzystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 32 267 92 35.

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Podjazie Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Będzinie przy ul. Podjazie, o powierzchni 5646 m2, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 84/4 karta mapy 34 obręb Będzin. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę oznaczoną numerem 84/5. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00037449/5 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – symbol planu 18MN oraz zieleń parkowa – symbol planu 16ZP Jednocześnie informuje się, iż Gmina Będzin przystąpiła do zmiany aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obejmującym przedmiotową nieruchomość. Cena wywoławcza wynosi: 835.000,00 zł netto Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23% Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 83.000,00 PLN Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 21.02.2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro. PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY: • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pok. 107 (I piętro) oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl • najpóźniej do dnia 16.02.2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo-Budżetowego, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. oddział w Będzinie numer 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu, • najpóźniej do dnia 16.02.2018 roku do godz. 13.00 złożyć ofertę przetargową; ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie z opisem: „I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Podjazie”, należy złożyć w sekretariacie Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim, w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20. UWAGA! Oferty, których zawartość nie będzie zgodna z wymogami organizatora przetargu, a także te, które złożone zostaną po terminie, nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu. W przypadku nieprzystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 32 267 92 35. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zmiana zasad segregacji odpadów. 1 lutego pojawi się nowy, żółty pojemnik Dotychczas, oprócz szarego pojemnika na odpady zmieszane, w naszym mieście funkcjonowały trzy kolory pojemników: brązowy na bioodpady, zielony na szkło oraz niebieski (na papier, plastik, tworzywa sztuczne i opakownia wielomateriałowe). Od lutego 2018 r. dołączy do nich pojemnik żółty – na metale i tworzywa sztuczne (dotychczas wyrzucane do niebieskiego). Dodatkową zmianą jest zasada umieszczania odpadów kuchennych (warzywnych i owocowych) w brązowym pojemniku na BIOODPADY, a nie jak do tej pory w szarym koszu na odpady zmieszane. Od 1 lutego odpady komunalne będą zbierane w podziale na cztery główne frakcje plus odpady zmieszane:

• PAPIER (kolor niebieski), • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty), • SZKŁO (kolor zielony) • BIO (kolor brązowy), w tym odpady kuchenne. Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska. Pamiętajmy o zmianach, bo nastąpią one z dnia na dzień. Zmiany zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017. poz. 19).


KULTURA MIASTO AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

styczeń nr 1

7


MIASTO 8

Podczas VII Będzińskich Mikołajek naszych najmłodszych mieszkańców odwiedził Mikołaj wraz z pomocnikami z Krainy Lodu – Elzą, Anną oraz zabawnym bałwankiem Olafem. Park Syberka zamienił się w magiczną Krainę Lodu. Pomimo niskich temperatur atmosfera była gorąca i wesoła. Oprócz animacji i zabaw z ulubionymi bajkowymi postaciami na młodszych i starszych uczestników tego wydarzenia czekała moc atrakcji m.in. wspólne śpiewanie, tańce, słodkie upominki oraz konkursy. Dzieci mogły układać lodowe puzzle i wykazać się wiedzą z zakresu Krainy Lodu i jej bohaterów. Najodważniejszi mogli spojrzeć Mikołajowi prosto w oczy. Chętnych nie brakowało. Na rozgrzanie serwowano pyszną gorącą czekoladę. Zabawie towarzyszyło losowanie koła fortuny, w którym do wygrania było wiele atrakcyjnych nagród, w tym tablet.


KULTURA MIASTO AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

styczeń nr 1

9

17 grudnia bulwary Czarnej Przemszy zamieniły się w magiczne miejsce za sprawą wyjątkowego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Niesamowitą atmosferę stworzyli wszyscy uczestnicy Jarmarku poprzez wspólne kolędowanie i wzięcie udziału w przygotowanych specjalnie na tę okazję świątecznych zabawach. Nie zabrakło kolorowych straganów z pięknymi ozdobami, stroikami, migoczącymi lampkami, a nawet żywymi choinkami. Pokazy iluzjonistów wprowadziły wszystkich w magicznych nastrój. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się kula śnieżna, w której można było zrobić pamiątkowe zdjęcia i poczuć dziecięcą radość z nadchodzących świąt. Dodatkowo można było przeżyć niesamowitą przygodę i wygrać fantastyczne upominki w świątecznym kole fortuny. Mimo niskiej temperatury klimat Jarmarku Bożonarodzeniowego był gorący i sprawił wiele radości wszystkim uczestnikom.


KULTURA 10

HARMONOGRAM WYDARZEŃ KULTURALNO-SPORTOWYCH STYCZEŃ 2018 R. do 28.01. W godzinach otwarcia muzeum „Zima w malarstwie Aleksandra Żywieckiego”. Pałac Mieroszewskich 22.12.-8.01. Szopka Bożonarodzeniowa. przy kościele św. Trójcy w Będzinie do 28.01. W godzinach otwarcia muzeum „Szopki krakowskie” – wystawa ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”. Pałac Mieroszewskich do 6.01. 12.00-14.00 „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”. Wystawa pokonkursowa. Oficyna Południowa przy Pałacu Mieroszewskich do 11.01. W godzinach otwarcia muzeum „Święty od wody – wizerunki Jana Nepomucena w województwie łódzkim i Zagłębiu Dąbrowskim”. Zamek 2-31.01. W godzinach otwarcia biblioteki „W dziejach gwiazdy najdalszej brać zawrotny udział. I zawczasu już srebrnieć tym, co kiedyś będzie” – wystawa edukacyjna z okazji obchodzonej 140. rocznicy urodzin Bolesława Leśmiana – poety, prozaika, eseisty i tłumacza. MiPBP w Będzinie. Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 2-31.01. W godzinach otwarcia biblioteki Wystawa książek z cyklu polecamy: „Bestsellery roku”. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 2-31.01. W godzinach otwarcia biblioteki Wystawa książek z cyklu polecamy: „100. rocznica Adama Bahdaja”. MiPBP. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 2-31.01. W godzinach otwarcia biblioteki Wystawa książek z cyklu polecamy:„Dobra książka na zimowe wieczory”. MiPBP. Filia nr 4 Łagisza ul. Pokoju 44 2.01. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin. OSiR. Koszelew 7 3-5.01. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 4.01. 10.00 Mądrość przysłów:Przysłowia o zimie – zajęcia literackie dla dzieci. MiPBP. Filia nr 4 Łagisza ul. Pokoju 44 4.01. 10.00 Hopla! Jesień, Zima, Wiosna! TDZ 5.01. 10.00 Hopla! Jesień, Zima, Wiosna! TDZ 5.01. 10.00, 11.00 Dwunastu braci: literackie spotkanie z miesiącami w bajkach polskich autorów – zajęcia z edukacji czytelniczomedialnej dla dzieci zorganizowane w ramach cyklu Baśń i bajka, magiczny przekaz o życiu. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2

7.01. 9:00 Będzińska Liga Siatkonogi. Hala Łagisza 7.01. 11:00 Będzińska Liga Futsalu. Hala Łagisza 8.01. 16.00-17.00 Edmund Hillary i Mont Everest – zajęcia edukacyjne dla młodzieży poświęcone pierwszemu zdobywcy ośmiotysięcznika zorganizowane w cyklu Podróże duże i małe. MiPBP. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 1 8.01. 10.00 O dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kapturkiem zwanej. TDZ 9.01. 10.00 Niebieski kot. TDZ 9.01. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin. OSiR. Koszelew 7 9.01. 17 00 Koncert Półroczny w wykonaniu uczniów PSM I st. w Będzinie. Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Będzinie, ul. Sportowa 5 10-12.01. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 10.01. 10.00 Życie Będzina – Dokumenty Życia Społecznego świadectwem życia społeczności lokalnej miasta. MiPBP w Będzinie. Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 10.01. 10.00 Zwierzęta Doktora Dolittle. TDZ 11.01. 10.00 Cudowna lampa Aladyna. TDZ 11.01. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach. Lodowisko OSiR 11.01. 17.00 Finisaż wystawy „Święty od wody – wizerunki Jana Nepomucena w województwie łódzkim i Zagłębiu Dąbrowskim”. Zamek 11-13.01. 9:00 Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek – przesłuchania finałowe. Państwowa Szkoła Muzyczna w Będzinie 12.01. 10.00 Bromba w sieci. TDZ 12.01. 10.00, 11.00 W stumilowym Lesie:wyprawa do krainy Kubusia Puchatka – zajęcia literackie dla dzieci zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 13.01. 10.00 Warsztaty tańca irlandzkiego z zespołem Galway. Ośrodek Kultury w Będzinie 13.01. 16.00 Bromba w sieci. TDZ 13.01. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa. OSiR / WOPR. Basen OSiR 13.01. 16:00 Karnawał na lodowisku. Lodowisko OSiR 14.01. 15:00 WOŚP organizowane przez Przedszkole Miejskie nr 15 i Ośrodek Kultury. Filia OK Grodziec

Odszedł Romuald Korus

W grudniu zmarł Romuald Korus (ur. 3.02.1942 r.), znany będziński artysta i pedagog. Od 31 października 1996 r. pod jego kierunkiem działała w Ośrodku Kultury w Będzinie pracownia malarstwa sztalugowego – miejsce spotkań artystów i amatorów malarstwa. To w niej kształcili się przyszli artyści malarze i architekci, tu zrodził się także pomysł organizowania takich przedsięwzięć jak np.: Plener Malarski „Będzińskie Pejzaże” czy Konkurs Plastyczny im. prof. Jana Świderskiego „Pejzaże osobliwe”. Romuald Korus ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – filia Katowice (dyplom w 1967 r.). Uprawiał malarstwo sztalugowe, grafikę

artystyczną, prasową, malarstwo sakralne, witraż, rysunek. Ważniejsze realizacje: kościół pw. Nawiedzenia NMP – „Polska Golgota Wschodu” – Będzin (os. Syberka), kościół pw. św. Brata Alberta, Droga Krzyżowa – kaplica pw. św. Tomasza – Będzin, malarstwo w sali widowiskowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Będzinie, mozaika 210 m na basenie w Łaziskach. Dary, m.in.: tablica upamiętniająca pontyfikat Jana Pawła II znajdująca się na murze okalającym kościół św. Trójcy w Będzinie; 16 obrazów dla Ośrodka Dzieciom i Rodzinie w Będzinie (1997) – wraz z córką Dorotą Korus; 12 obrazów dla hospicjum dla osób starszych w Mysłowicach (1998); 20 obrazów dla MOPS w Będzinie. Nagrody: 1969-70-71-72-73, 197778-79-80-81: dziesięć nagród roku za rysunek; dwie nagrody roku za grafikę; 1975 – wyróżnienie w konkursie „Kobieta”; 1978 – wyróżnienie w konkursie „Ochrona środowiska”. Wystawy indywidualne: krajowe i zagraniczne. Prace: w zbiorach krajowych i zagranicznych (m.in. w zbiorach watykańskich – dar dla Ojca Świętego Jana Pawła II). Uroczystości pogrzebowe odbyły się 20 grudnia w kościele Nawiedzenia NMP na os. Syberka w Będzinie.

14.01. 9:00 Będzińska Liga Siatkonogi. Hala Łagisza 14.01. 11:00 Będzińska Liga Futsalu. Hala Łagisza 15.01. 10.00 Bromba w sieci. TDZ 15.01. 10.15 Ulepimy dziś bałwana... – zimowe zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci inspirowane bajką „Kraina Lodu”. MiPBP. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 16.01. 10.00 Jaś i Małgosia. TDZ 16.01. 11.00 Las zasypia w śnieżnej bieli:zima z puchu pierzynę ścieli – zajęcia literackie dla dzieci. MiPBP. Filia nr 7 Zamkowe ul. Rycerska 2 16.01. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin. OSiR. Koszelew 7 17-19.01. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR Basen OSiR 17.01. 10.00 Jaś i Małgosia. TDZ 17.01. 13.00 Święto szkoły. II Liceum Ogólnokształcące w Będzinie. TDZ 17.01. 10.00 Twórcze środy – zajęcia o literaturze dla dzieci. MiPBP w Będzinie. Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. Oddział dla dzieci i młodzieży 17.01. 17.00 Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie literackie dla dorosłych, podczas którego omawiana będzie książka Klub Dumas Arturo Pérez-Reverte MiPBP w Będzinie. Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. Czytelnia Główna 17.01. 10.15 Ulepimy dziś bałwana... – zimowe zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci inspirowane bajką „Kraina Lodu”. MiPBP. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 18.01. 10.00 Bajka o stworku bez kolorku. TDZ 18.01. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach. Lodowisko OSiR 18.01. 10.00 Poznajemy pory roku i nazwy miesięcy: Wanda Chotomska „Dwanaście miesięcy” – zajęcia literackie dla dzieci. MiPBP. Filia nr 4 Łagisza ul. Pokoju 44 19.01. 10.00 Zorro. TDZ 19.01. 18.00 Spotkanie z Aleksandrem Żywieckim. Pałac Mieroszewskich 19.01. 10.00, 11.00 Hej to dziś, urodziny ma ten miś:Kubuś Puchatek i przyjaciele – zajęcia literackie z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 19.01. 14.00 Książka nasz przyjaciel: Zima w przysłowiach – zajęcia z edukacji czytelniczomedialnej dla dzieci MiPBP. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 1

19.01. 16.00 LUBIK. Literacki i Książkowy Klubik – zajęcia organizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. Podczas spotkania omawiana będzie książka Oscara Brenifiera „Życie co to takiego?”. MiPBP w Będzinie. Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. Oddział dla dzieci i młodzieży 20.01. 10.30 Hopla! Jesień, Zima, Wiosna! TDZ 20.01. 16.00 O Szewczyku, strasznym smoku, czarownicy i królewnie. TDZ 20.01. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa. OSiR / WOPR. Basen OSiR 21.01. 9:00 Będzińska Liga Siatkonogi. Hala Łagisza 21.01. 11:00 Będzińska Liga Futsalu. Hala Łagisza 22-24.01. 08.15-10.00 Komputerowa Szkoła Seniora – warsztaty dla seniorów z zakresu obsługi komputera i wyszukiwania informacji w Internecie. MiPBP w Będzinie. Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. Czytelnia Główna 22.01. 10.00 O Szewczyku, strasznym smoku, czarownicy i królewnie. TDZ 22.01. 16.00 Promocja spotkań Klubu Książki z cyklu:„Co ludzie powiedzą:Po jaką książkę sięgam najczęściej” MiPBP. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 1 23.01. 12.15 Koncert umuzykalniający. TDZ 23.01. 10.00 Zorro. TDZ 23.01. 10.00 Czy znasz swoje miasto – zajęcia z edukacji regionalnej zorganizowane w ramach cyklu poznajemy dzielnice naszego miast MiPBP. Filia nr 5 Grodziec ul. Plac Skarbińskich 1 23.01. 11.00 Wędrujące dobranocki:Z Pyzą po polskich drogach – zajęcia literackie dla dzieci MiPBP. Filia nr 7 Zamkowe ul. Rycerska 2 23.01. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin. OSiR. Koszelew 7 24-26.01. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 24.01. 16.00 Spotkanie z misiem w ramach cyklu „Czytam w bibliotece”:Królowa śniegu – zajęcia literackie dla dzieci MiPBP. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 1 24.01. 10.00 Zorro. TDZ 25.01. 10.00 Trzy świnki. TDZ 25.01. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach. Lodowisko OSiR 25.01.18 17.00 Finisaż wystawy „Szopki krakowskie” ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Pałac Mieroszewskich 26.01. 16:00 Anioł XXI wieku – finał konkursu

plastycznego – otwarcie wystawy. Ośrodek Kultury w Będzinie 26.01. 10.00, 11.00 Spacerkiem po Będzinie:krótka historia miasta, nowe obiekty, atrakcje i imprezy – zajęcia z edukacji regionalnej w ramach obchodów 660-lecia Miasta Będzina. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 27.01. 10.00 Warsztaty tańca irlandzkiego. Zespół Galway. Ośrodek Kultury w Będzinie 27.01. 10.00 Trzy świnki. TDZ 27.01. 9.00-13.00 Robotyczne soboty w bibliotece – interaktywne warsztaty dla dzieci z robotyki MiPBP w Będzinie. Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. Klub „Pod Sową” 27.01. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa. OSiR / WOPR. Basen OSiR 28.01. 9:00 Będzińska Liga Siatkonogi. Hala Łagisza 28.01. 11:00 Będzińska Liga Futsalu. Hala Łagisza 29-31.01. 10:00 Zimowa przygoda literacka – zajęcia kulturalno-edukacyjne dla dzieci zorganizowane w ramach BIBLIOFERII. MiPBP w Będzinie. Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. Oddział dla dzieci i młodzieży 29.01.-11.02. 10:00 Ferie zimowe – zajęcia dopołudniowe. Ośrodek Kultury w Będzinie filia w Grodźcu 29.01. 10.15 Z górki na pazurki – zajęcia edukacyjne dla dzieci o sportach zimowych w ramach cyklu „Spotkanie z bajeczką” zorganizowane w ramach BIBLIOFERII. MiPBP. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 30.01. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin. OSiR. Koszelew 7 31.01.14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 31.01. 10.00 Zimowa przygoda literacka – zajęcia dla dzieci na podstawie książki „Zima Muminków” Tove Jansson zorganizowane w ramach BIBLIOFERII. MiPBP w Będzinie. Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. Oddział dla dzieci i młodzieży MiPBP w Będzinie proponuje: W Oddziale dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do soboty można korzystać z Banku Podręczników oraz Bezpiecznej Kawiarenki ze stanowiskiem komputerowym z nieodpłatnym dostępem do Internetu oraz gier edukacyjnych.

Idzie poeta – niebieski wycieruch! Leśmian konkursowo „Idzie poeta – niebieski wycieruch! – twórczość Bolesława Leśmiana” to motto drugiej edycji konkursu wiedzy z cyklu „Twórca i jego dzieło”, który honorowym patronatem objął Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski. Konkurs, zorganizowany z okazji przypadającej w minionym roku 140. rocznicy urodzin poety i 80. rocznicy śmierci, okazał się ciekawą propozycją poszerzenia wiedzy o wybitnym poecie, prozaiku i krytyku z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Finał konkursu odbył się 29 listopada dla szkół podstawowych i 30 listopada dla uczniów z będzińskich gimnazjów. Miejscem konkursu była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie, która zorganizowała konkurs wspólnie z Urzędem Miejskim w Będzinie, Gimnazjum nr 3 oraz Stowarzyszeniem Filary Kultury. Podczas zadań konkursowych uczniowie z 5 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjów w trzyosobowych drużynach wykazali się wiedzą teoretyczną o życiu i twórczości Bolesława Leśmiana, pomysłowością cyfrowej opowieści oraz umiejętnością recytacji i interpretacji prezentowanych utworów Bolesława Leśmiana. Jurorzy po uwzględnieniu wszystkich elementów składających się na ocenę prezentacji wiedzy o twórczości Bolesława Leśmiana uznało, że w kategorii szkół podstawowych najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (Katarzyna Cyganek, Dawid Migas, Patryk Witos), którzy zajęli I miejsce. Kolejne miejsce na podium zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 (Mateusz Lisowski, Aleksandra Rozpędek, Antonii Sochacki) oraz uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie (Paulina Ganczarek, Weronika Kaca, Wiktoria Mróz), które zajęły miejsce III. Wyróżnienia otrzymali uczniowie Szkoły

Podstawowej nr 1 (Oliwia Nowak, Katarzyna Paliga, Zuzanna Czapińska) oraz Szkoły Podstawowej nr 9 (Antonii Nowak, Sandra Szymonek, Julia Skręt). Wśród gimnazjalistów najlepsi okazali się uczniowie Gimnazjum nr 3 w Będzinie, którzy zdobyli I miejsce. II miejsce przypadło młodzieży z Gimnazjum nr 5, a uczniowie Gimnazjum nr 1 zajęli miejsce III. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez bibliotekę, Urząd Miejski w Będzinie oraz Gimnazjum nr 3. Zapoznali się również z wystawą „W dziejach gwiazdy najdalszej brać zawrotny udział. I zawczasu już srebrnieć tym, co kiedyś będzie” z okazji 140. rocznicy urodzin Bolesława Leśmiana, która jeszcze do końca stycznia prezentowana jest w holu dolnym biblioteki.


KULTURA AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

styczeń nr 1

11

Wystawa szopek krakowskich i największych atrakcji współczesnego Krakowa”. Konkurs Szopek Krakowskich organizowany jest od 1937 roku, z przerwą w okresie II wojny światowej. Idea, jaką podjęli miłośnicy tradycji krakowskich kontynuowana jest po dziś dzień i stale się rozwija. Obecnie organizatorem konkursu jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Cechą, która wyróżnia te niezwykłe konstrukcje jest architektura budowli. Bogato zdobione, wielopoziomowe, symetryczne i misternie wykonane dzieła to kunszt pracy szopkarzy, którzy swą wiedzę, doświadczenie i pasję przekazują z pokolenia na pokolenie. W szopkach prezentowane są ciekawie połączone elementy zabudowy inspirowane architekturą Krakowa,

tak więc możemy zobaczyć np.: wieże Kościoła Mariackiego, Wieżę Zegarową Katedry Wawelskiej czy kopie pomnika Tadeusza Kościuszki na koniu. Szopki nierzadko są zelektryfikowane i zmechanizowane, co zwiększa efekt końcowy i sprawia, że konstrukcja staje się bardziej atrakcyjna. Szopka ożywa nie tylko ze względu na montaż kolorowych światełek i dźwięków, ale przede wszystkim dzięki umieszonym w niej postaciom. „Dzieciątko w żłóbku i święta rodzina to obowiązkowy element, reszta zależy od wyobraźni i fantazji autora (…)” – wyjaśnia Małgorzata Niechaj z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, kustosz Konkursu Szopek Krakowskich. Poza główna sceną Bożego Narodzenia, w szopce krakowskiej występują rów-

Bartosz Gawlik

Muzeum Zagłębia już po raz trzeci zaprasza na wystawę szopek krakowskich z kolekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Ekspozycja prezentowana będzie do 28 stycznia w Pałacu Mieroszewskich. Wystawę objął patronatem honorowym Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski. Szopka krakowska to sztuka, która wprowadza odbiorcę w klimat Bożego Narodzenia feerią barw, postaci i elementów konstrukcji, tworzy niesamowitą i niezapomnianą atmosferę. Jak pisze Anna Szałapak, autorka publikacji „Szopka krakowska jako zjawisko folkloru krakowskiego na tle szopki europejskiej” jest to „jedna z najciekawszych form upamiętniania narodzin Syna Bożego (…). Stała się ona, obok Lajkonika i hejnału z wieży Mariackiej, jednym z symboli

nież postacie historyczne i fikcyjne, związane z kulturą i historią miasta, takie jak: postać Stańczyka, para w strojach krakowskich, kwiaciarka krakowska czy Lajkonik. „Umiejętność wykonywania tych unikatowych dzieł sztuki została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2014 r. W tym roku został złożony wniosek o wpis szopkarstwa krakowskiego na listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO. Mamy nadzieję, że to będzie pierwsze zjawisko z Polski wpisane na tę listę. To byłoby docenienie tego, jak wyjątkowa to umiejętność” – opowiada Małgorzata Niechaj. W związku z powyższym, spoglądając na doskonałość tych konstrukcji, bez wątpienia mamy do czynienia z fenomenem na skalę światową.

Do 12 stycznia wyślij swojego anioła na konkurs plastyczny

806 paczek na miejski finał

Jak dzieci wyobrażają sobie Anioła XXI wieku? Kim są Anioły? Jaką rolę pełnią? – to główny temat X konkursu plastycznego „Anioł XXI wieku”, który co roku cieszy się dużą popularnością. Prace malarskie, a także rzeźby napływają z całej Polski, a wybór najpiękniejszych nie jest łatwy. Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu, mogą w nim wziąć udział dzieci z przedszkoli, ze szkół podstawowych i gimnazjów. Kryterium oceny obejmuje następujące grupy wiekowe: I grupa – przedszkolaki, II grupa – klasy 1-3, III grupa – klasy 4-6, IV grupa – gimnazjum. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace. Można je wysyłać na adres: Ośrodek Kultury w Będzinie, Dział animacji kultury ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin. Szczegóły i regulamin konkursu na stronie Ośrodka Kultury: www.ok.bedzin.pl i pod numerem telefonu: 32 775 82 00 wew. 16. Termin nadsyłania prac: do 12 stycznia 2018 r. Zachęcamy do udziału!

Szlachetna Paczka – inicjatywa, która łączy ludzi potrzebujących z tymi, którzy chcą pomagać. W ramach Szlachetnej Paczki tworzy się łańcuch dobra, który napędza pozytywne zmiany dziejące się w życiu wielu osób. W tym roku po raz kolejny akcja została przeprowadzona na terenie całej Polski, w tym również w Będzinie. Wielu osobom Szlachetna Paczka kojarzy się wyłącznie z pomocą materialną. Jednak jest to coś więcej niż wręczanie prezentów. Głównym celem jest, aby udział

KRZYŻÓWKA nr 1/18

Poziomo: 3. ściema. 8. najjaśniejsza gwiazda w Gwiazdozbiorze Orła. 9. olej roślinny. 10. szarówka. 11. zawias w nodze. 12. drzewo podmokłych terenów. 13. średniowieczna warownia obronna w Będzinie. 14. plotkarz. 16. więzy. 19. na kawior. 20. xxxxxx. 21. kiedyś Będzińska Walcownia Cynku. 22. cierń. 23. kolisty zwój kwiatów. 28. lokal dla auta. 31. karteczka od listonosza. 32. śniegowy ludzik. 33. osad rzeczny. 34. nogi kuraków lub wody płynące. 35. własność ziemska. 36. rodzaj antylopy. 37. tlenek krzemu. Pionowo: 1. mały pokój sypialny. 2. papuga czubata. 3. drzewo o białej korze. 4. niewola. 5. schyłek baroku. 6. jest nim Będzin. 7. utarte zwroty. 14. dzielnica Będzina. 15. zagłębiowski Olimp. 17. „Jan Dorman – pedagog teatru”. 18. „Święty od wody” w Muzeum Zagłębia w Będzinie – Zamek, ul. Zamkowa 1. 24. narzędzie ślusarza. 25. kino w naszym mieście. 26. na spodniach elegancika. 27. kroplomierz. 28. figurka szachowa. 29. pospolita roślina zielna. 30. owoc dębu. Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 25 dadzą rozwiązanie krzyżówki. Dziękujemy za udział i zapraszamy do rozwiązania kolejnej. Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 19 stycznia pod adresem: promocja@um.bedzin.pl. W tytule maila prosimy wpisać: Krzyżówka 1/2018 Wśród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wyłonimy laureata zgodnie z regulaminem dostępnym w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. O wygranej poinformujemy, odpisując na adres mailowy, z którego rozwiązanie zostało wysłane. Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

w akcji stał się dla wspieranych rodzin i osób impulsem do zmiany. W tym roku szansę na taką zmianę otrzymało 46 rodzin, w tym również z Ukrainy i Białorusi. Przed finałem, który miał miejsce w weekend 9 i 10 grudnia, wolontariusze odwiedzili wszystkie rodziny, poznając ich historie i potrzeby. Łącznie przekazali oni 806 paczek o średniej wartości ponad 2700 zł każda. Liczby te świadczą o hojności, ale przede wszystkim o dobroci i wielkości serc osób, które zdecydowały się pomóc.


KULTURA 12

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Będzina

Już po raz kolejny 6 stycznia, czyli w Święto Objawienia Pańskiego ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy alei Kołłątaja, a zakończyły przy szopce bożonarodzeniowej obok kościoła Świętej Trójcy na wzgórzu zamkowym.

Będziński Dyskusyjny Klub Książki

Pierwsze w tym roku spotkanie działającego przy będzińskiej książnicy Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się 17 stycznia o godzinie 17.00 w klubie „Pod Sową”. Tym razem tematów do dyskusji dostarczy twórczość hiszpańskiego powieściopisarza Arturo Péreza – Reverte, którego styl pisania porównuje się do Umberto Eco. Erudycja i gra z wyobraźnią to cechy charakterystyczne dla jego literatury. W „Klubie Dumas”, bo tej powieści wystawią recenzje członkowie DKK, dominuje intryga, zagadka kryminalna i zaskakujące wątki i zwroty akcji, w których postaci książkowe mieszają się z bohaterami realistycznymi i światem demonów. Główny bohater książki, Lucas Corso, tropiciel białych kruków dostajeod majętnego bibliofila zlecenie odszukania i ustalenia autentyczności tajemniczej księgi, której cały nakład spłonął w 1667 roku. Według przekazów jedyny egzemplarz miał przetrwać dzięki drukarzowi, który go ukrył. Tymczasem okazuje się, że do czasów współczesnych przetrwały aż trzy egzemplarze. Zaskakująca i pełna tajemnic powieść dla wielbicieli dzieł Aleksandra Dumasa, Josepha Conrada oraz Roberta L. Stevensona, które były pierwszymi literackimi odkryciami Arturo Péreza – Reverte.

TO JUŻ STO DRUGIE URODZINY! 3 stycznia 2018 roku 102. rocznicę urodzin obchodziła nasza mieszkanka Pani Maria Hardy. Szanowna Jubilatka wciąż z rozkoszą patrzy na świat, a swoją energią zaraża wszystkich członków rodziny. Pani Maria powtarza, że absolutnie nie czuje się na swoje lata i ze łzami wzruszenia liczy, że w takiej kondycji doczeka jeszcze wielu pięknych jubileuszy spędzonych w gronie kochających osób. Dostojna Jubilatka osobiście odebrała nagrodę przyznaną przez Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego, serdecznie dziękując za okazane uznanie. Z okazji tak pięknego jubileuszu życzymy Dostojnej Jubilatce dużo zdrowia i wielu jeszcze radosnych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.


KULTURA SPORT AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

Mikołajkowe Turnieje Sportowe

www.bedzin.pl

styczeń nr 1

13

Paraspartakiada Śląska i Zagłębia

W poprzednim numerze informowaliśmy o pierwszych zawodach, jakie odbyły się w ramach Mikołajkowych Turniejów Sportowych. Ciąg dalszy odbył się m.in. w sobotę 9 grudnia. Dzieci i młodzież rywalizowały w takich dyscyplinach jak szermierka, piłka nożna oraz judo.

Gościem honorowym XIV Mikołajkowego Turnieju Judo była Agnieszka Bergier-Karkosz, wielokrotna mistrzyni Polski, Europy i Świata w judo i ju-jitsu.

Mikołajkowe Zawody Pływackie odbyły się 6 grudnia. Uczniowie miejscowych szkół podstawowych rywalizowali w trzech stylach: grzbietowym, klasycznym i dowolnym na, w zależności od kategorii, dystansie 25 i 50 m. Najlepszych uhonorowano pamiątkowymi medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek.

Finał będzińskich Mikołajkowych Turniejów Sportowych odbył się w Szkole Podstawowej nr 9 w Łagiszy. Zakończeniem cyklu sportowych wydarzeń był turniej piłki nożnej zawodników z rocznika 2010 i 2012. Kibice mogli podziwiać zaciętą i emocjonującą rywalizację młodych piłkarzy.

18. już edycja Paraspartakiady Śląska i Zagłębia na początku grudnia zgromadziła jak co roku w Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum w Dąbrowie Górniczej kilkuset uczestników ze szkół i ośrodków z całego województwa śląskiego, w tym również reprezentantów Będzina. Wśród konkurencji znalazły się m. in. tor przeszkód, rzuty ringo, dart, a także dodatkowe konkurencje indywidualne tylko dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wyścig po torze przeszkód na czas oraz rzuty do celu. Podczas rozpoczęcia sportowych zmagań, tradycyjnie już, zapłonął specjalny znicz.

Na widowni nie zabrakło przedstawicieli m. in. władz samorządowych, w tym Prezydenta Będzina Łukasza Komoniewskiego, duchowieństwa, policji, Kuratorium Oświaty w Katowicach. Na najlepsze zespoły czekały nagrody finansowe oraz puchary, jednak tak naprawdę najważniejszy był sam udział w tej wyjątkowej imprezie. W przebiegu sportowej rywalizacji pomagali wolontariusze wraz z opiekunami z V LO oraz SP nr 8 w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenia „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym i I LO im. M. Kopernika w Będzinie.

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH. DZWOŃ POD 987 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje o całodobowym bezpłatnym numerze z telefonów stacjonarnych i komórkowych dla osób potrzebujących zapewnienia schronienia, funkcjonujący do 31 marca roku 2018. Pod numerem 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie wyżywienia i noclegu dla osób bezdomych

na terenie województwa śląskiego oraz numery telefonów alarmowych. Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym znajduje się pod adresem: www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych

Warsztaty „Młody Inżynier” w Johnson Electric Poland w Będzinie Firma Johnson Electric Poland wraz ze Szkołą Podstawową nr 6 w Będzinie poprzez program „Młody Inżynier” chce zaszczepić w dzieciach pasję konstruowania. 14 grudnia 2017 roku w siedzibie firmy w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego 26, odbyły się warsztaty „Młody Inżynier”. 20 uczniów z klas od V do VII spędziło intensywny, ale radosny dzień odkrywając zasady działania silnika i wykorzystując zdobytą wiedzę podczas konstruowania modelu samochodu napędzanego silnikiem Johnson Electric. To już drugi rok, w którym Johnson Electric prowadzi takie warsztaty dla dzieci z lokalnych społeczności na całym świecie. W warsztatach w tym roku wzięło udział około 1000 dzieci w wieku od 6 do 12 lat z 26 lokalizacji, w których znajdują się fabryki JE. Fir ma Johnson Electric prowadzi warsztaty bezpłatnie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Grupa Johnson Electric jest globalnym liderem w produkcji silników elektrycznych, przełączników, podsystemów ruchu oraz innych komponentów elektro-mechanicznych. Nasze podsystemy ruchu wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w motoryzacji, inteligentnych licznikach, inżynierii sanitarnej, wyposażeniu dla firm, automatyce budynków, wentylacji, AGD, elektronarzędziach oraz narzędziach ogrodowych. Główna siedziba Grupy jest w Hong Kongu. Grupa zatrudnia ponad 40 tysięcy pracowników w ponad 20 krajach na Świecie. Holding Johnson Electric jest notowany na Giełdzie w Hong Kongu (Kod Akcji: 179). Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową www.johnsonelectric.com


SPORT 14

zdjęcia: Wojciech Borkowski

Udane zakończenie roku

W ostatnim meczu ligowym w 2017 roku MKS Będzin pokonał przed własną publicznością Indykpol AZS Olsztyn 3:1. – Najważniejsze są trzy punkty, z których bardzo się cieszymy – przekazał Marcin Waliński, przyjmujący MKS-u, wybrany najlepszym zawodnikiem tego starcia. We wcześniejszych grudniowych spotkaniach będzinianie przegrali w Zawierciu z Aluronem Virtu Wartą 1:3, pokonali w Sosnowcu Jastrzębski Wę-

giel 3:2 oraz ulegli w Rzeszowie Asseco Resovii 0:3. Pierwszą rundę fazy zasadniczej nasi siatkarze zakończyli na trzynastej pozycji z dorobkiem 15 „oczek” (6 zwycięstw, 9 porażek, gromadząc o trzy punkty mniej od dwunastego GKS-u Katowice i o cztery więcej od czternastej Łuczniczki Bydgoszcz. – To była bardzo szarpana runda. Na pewno czujemy głód gry i zdobywania punktów. Cieszę się, że zwycięskim akcentem zakończyliśmy 2017

BV Będzin na czele Piłkarze BV Będzin zakończyli 2017 rok na pozycji lidera III edycji Będzińskiej Ligi Futsalu o Puchar Prezydenta Łukasza Komoniewskiego. Drugie miejsce zajmuje Somax, a trzecie Grimar. 3 grudnia (5. kolejka) Harnasie – Selton 5:5 Friends Team – BV Będzin 0:5 Mador – Somax 8:13 (6. kolejka awansem) Mador – Grimar 2:11 FC Piosek – Farmacja Śląska 4:5 17 grudnia (6. kolejka) Selton – Grimar 3:1 Farmacja Śląska – BV Będzin 10:6 Friends Team – Harnasie 0:11

Tabela: 1. BV Będzin 2. Somax 3. Grimar 4. Mador 5. Farmacja Śląska 6. Harnasie 7. Selton 8. FC Piosek 9. Friends Team

kończyliśmy piłek w górze, nie zagrywaliśmy w tego zawodnika, w którego mieliśmy zagrywać – mówił Michał Potera, libero będzińskiej drużyny. Szansa na rehabilitację nadarzy się naszej ekipie już w piątek, 12 stycznia w Radomiu, gdzie zmierzy się z Cerradem Czarnymi (godz. 18.00). Osiem dni później, 20 stycznia MKS podejmie w meczu domowym, sąsiadującą w tabeli, Łuczniczkę Bydgoszcz (godz. 18.00).

Z choinkami w dłoniach siatkarze przekazali Szlachetną Paczkę! 6 13 23:17 5 12 32:22 6 9 30:20 5 9 42:33 5 9 26:30 5 7 30:20 5 7 21:16 5 4 14:25 6 0 8:43

Najskuteczniejsi strzelcy: 12 – Marcin Pieniążek (Harnasie) 8 – Radomir Kowalski i Bartłomiej Musiał (Mador), Tomasz Bazylczyk (Grimar), Mateusz Kozłowski (Somax), Rafał Ludwig (Farmacja Śląska), Krystian Pietras (FC Piosek)

Z Sarmacji do RKS-u

Krzysztof Kiełb, dotychczasowy szkoleniowiec Sarmacji Będzin, w rundzie wiosennej poprowadzi piłkarzy RKS-u Grodziec. 39-letni trener w klubie z centrum miasta pracował przez 2,5 sezonu. – Rozstając się z klubem, chciałbym wszystkim podziękować za współpracę i życzyć Sarmacji osiągnięcia wyznaczonych celów. Swoim byłym zawodnikom dziękuję za spore zaangażowanie na treningach oraz w meczach o ligowe punkty. Życzę im ciągłego rozwoju w dalszej drodze do kariery – mówił, na oficjalnej stronie internetowej Sarmacji, Krzysztof Kiełb. Nowym trenerem Sarmacji został 40-letni Sebastian Stem-

rok i chcielibyśmy takim samym akcentem rozpocząć również 2018 rok – podsumował Artur Ratajczak, kapitan zespołu z Będzina. Jego słowa niestety nie znalazły odzwierciedlenia na boisku. 6 stycznia podopieczni Stelio DeRocco przegrali w Sosnowcu z Cuprum Lubin 1:3, choć po pierwszym secie to oni byli bliżej końcowego triumfu. – Przez dwa sety graliśmy na niezłym poziomie, potem „załamało się” nasze przyjęcie, nie

plewski, prowadzący z powodzeniem Sołę Oświęcim, z którą w latach 2010-2014 awansował z A klasy do III ligi. Na półmetku sezonu piłkarze ze Spor towej zajmują czwar te miejsce w tabeli IV ligi I gr. śląskiej z dorobkiem 27 punktów (8 zwycięstw, 3 remisy, 4 porażki). Ósmy RKS traci do lokalnego rywala trzy „oczka” (7 wygranych, 3 remisy, 5 porażek). W międzyczasie do zmiany doszło również na ławce trenerskiej SKS-u Łagisza. Nowym opiekunem V-ligowca, zajmującego piętnastą pozycję z 10 punktami na koncie (3 zwycięstwa, 1 remis, 11 porażek) został Sebastian Golda.

PO RAZ KOLEJNY MKS BĘDZIN WSPOMÓGŁ BĘDĄCĄ W POTRZEBIE RODZINĘ W RAMACH AKCJI SZLACHETNA PACZKA. JEJ FINAŁ ODBYŁ SIĘ 9 GRUDNIA PO ZWYCIĘSKIM MECZU PLUSLIGI BĘDZIŃSKICH SIATKARZY Z JASTRZĘBSKIM WĘGLEM.

Przedstawiciele klubu wspólnie z zawodnikami i reprezentantami Szlachetnej Paczki przekazali pięcioosobowej rodzinie z Będzina świąteczne prezenty, nazwane darami wielu serc... Cała akcja rozpoczęła się w Siewierzu, a konkretnie w fir mie Choinki na Długiej, w której to nasi zawodnicy ścięli dwa piękne świerki, po czym ochoczo ruszyli na zakupy do hipermarketu Bi 1 w Czeladzi, gdzie z dużą wprawą wybrali potrzebne rzeczy dla naszych podopiecznych. Kolejne podarunki, zgodnie z zapotrzebowaniem rodziny, ufundowali: Renoma, Slet i Broda Trans. Do akcji przyłączył się również Będziń-

ski Klub Kibica, ofiarując następną porcję niezbędnych ar tykułów. Po meczu z Jastrzębskim Węglem na twarzach dzieci obdaro-

Tytuły Wędrownika Roku rozdane 13 grudnia w sali kameralnej Centrum Spor towo-Konferencyjnego Spor towa Dolina w Będzinie nastąpiło uroczyste podsumowanie trzeciej edycji wycieczek „Wędruj z Olą Dzik – zostań Wędrownikiem Roku”. Uczestnicy projektu, od kwietnia do listopada, pod okiem Oli Dzik, doświadczonej alpinistki i przewodniczki, zdobywali kolejne górskie szczyty oraz

punkty, na podstawie których przyznano tytuły Wędrownika Roku 2017. A wędrownikami, którzy otrzymali statuetki, dyplomy, a także nagrody rzeczowe zostali: Jolanta Stompel-Jędrecka, Krzysztof Jędrecki, Arkadiusz Zieliński, Przemysław Pietrzyk, Paweł Bruzgo, Małgorzata Papis, Janina Białas. Szczególne podziękowania należą się dwóm przewodniczkom: Aleksandrze Dzik i Dorocie Puchale.

wanej rodziny malowała się radość – zarówno za sprawą otrzymanych paczek, jak i sensacyjnie wygranego spotkania MKS-u z uczestnikiem Ligi Mistrzów.

– Nasze dzieci były zachwycone atmosferą panującą na meczu i teraz chcą częściej bywać w hali w Sosnowcu – mówił zadowolony tata.


KULTURA SPORT AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2018

2.01. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin, Koszelew 7, OSiR 3-5.01. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 7.01. 09:00 Będzińska Liga Siatkonogi, hala sportowa Łagisza 7.01. 11:00 Będzińska Liga Futsalu, hala sportowa Łagisza 9.01. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin, ul. Koszelew 7, Dojo Koszelew 10-12.01. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 11.01. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach, lodowisko OSiR 13.01. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa, basen OSiR 13.01. 16:00 Karnawał na lodowisku, basen OSiR 14.01. 09:00 Będzińska Liga Siatkonogi, hala sportowa Łagisza

14.01. 11:00 Będzińska Liga Futsalu, hala sportowa Łagisza 16.01. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin, ul. Koszelew 7, Dojo Koszelew 17-19.01. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 18.01. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach, lodowisko OSiR 20.01. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa, basen OSiR 21.01. 09:00 Będzińska Liga Siatkonogi, hala sportowa Łagisza 21.01. 11:00 Będzińska Liga Futsalu, hala sportowa Łagisza 23.01. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin, ul. Koszelew 7, Dojo Koszelew 24-26.01. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 25.01. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach, lodowisko OSiR 27.01. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa, basen OSiR 28.01. 09:00 Będzińska Liga Siatkonogi, hala sportowa Łagisza 28.01. 11:00 Będzińska Liga Futsalu, hala sportowa Łagisza 30.01. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin, ul. Koszelew 7, Dojo Koszelew 31.01. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR

29.01. 18:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 29.01. 20:30 Fitness, salka rekreacyjna na basenie OSiR 30.01. 18:00 Zagraj w kosza, SP nr 8 ŁAGISZA 3.01. 17:30 Zumba, SP nr 9 10.01. 18:30 Fitness, SP nr 9 17.01. 17:30 Zumba, SP nr 9 24.01. 18:30 Fitness, SP nr 9 31.01. 17:30 Zumba, SP nr 9 SYBERKA- CENTRUM 2.01. 17:00 Zumba, SP 13 2.01. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 3.01. 19:45 Fitness, SP nr 13 4.01. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 5.01. 19:00 Zagraj w siatkę, SP 11 5.01. 19:30 Zagraj w piłę, SP 13 9.01. 17:00 Zumba, SP 13 9.01. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 10.01. 19:45 Fitness, SP nr 13 11.01. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 12.01. 19:00 Zagraj w siatkę, SP 11 12.01. 19:30 Zagraj w piłę, SP 13 16.01. 17:00 Zumba, SP 13 16.01. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 17.01. 19:45 Fitness, SP nr 13 18.01. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 19.01. 19:00 Zagraj w siatkę, SP 11 19.01. 19:30 Zagraj w piłę, SP 13 23.01. 17:00 Zumba, SP 13

styczeń nr 1

15

Zapraszamy na lodowisko

Wszystkich spragnionych zimowych wrażeń zapraszamy do szaleństwa na będzińskim lodowisku, znajdującym się przy ul. Sportowej 4a. Lodowisko jest czynne codziennie w godz. 9.00 – 21.00. Cena całodniowego biletu wstępu wynosi symboliczną złotówkę. Na terenie obiektu funkcjonuje również wypożyczalnia sprzętu. Opłata za wypożyczenie łyżew to także 1 zł. Dla dzieci nie lada atrakcją jest sprzęt do nauki jazdy na łyżwach, tzw. pingwinki, zakupiony z myślą o najmłodszych użytkownikach naszego lodowiska, stawiających dopiero pierwsze kroki na lodzie.

Złoto i srebro dla będzińskich siatkarek

SPORTOWA DZIELNICA KSAWERA-WARPIE 2.01. 18:00 Zagraj w kosza, SP nr 8 4.01. 17:00 Zumba, salka rekreacyjna na basenie OSiR 5.01. 17:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 8.01. 18:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 8.01. 20:30 Fitness, salka rekreacyjna na basenie OSiR 9.01. 18:00 Zagraj w kosza, SP nr 8 11.01. 17:00 Zumba, salka rekreacyjna na basenie OSiR 12.01. 17:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 15.01. 18:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 15.01. 20:30 Fitness, salka rekreacyjna na basenie OSiR 16.01. 18:00 Zagraj w kosza, SP nr 8 18.01. 17:00 Zumba, salka rekreacyjna na basenie OSiR 19.01. 17:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 22.01. 18:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 22.01. 20:30 Fitness, salka rekreacyjna na basenie OSiR 23.01. 18:00 Zagraj w kosza, SP nr 8 25.01. 17:00 Zumba, salka rekreacyjna na basenie OSiR 26.01. 17:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR

www.bedzin.pl

23.01. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 24.01. 19:45 Fitness, SP nr 13 25.01. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 26.01. 19:00 Zagraj w siatkę, SP 11 26.01. 19:30 Zagraj w piłę, SP 13 30.01. 17:00 Zumba, SP 13 30.01. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 31.01. 19:45 Fitness, SP nr 13 OSIEDLE ZAMKOWE 2.01. 18:30 Zumba, SP nr 2 4.01. 18:30 Zagraj w kosza, SP nr 2 9.01. 18:30 Zumba, SP nr 2 10.01. 18:30 Zagraj w kosza, SP nr 2 16.01. 18:30 Zumba, SP nr 2 17.01. 18:30 Zagraj w kosza, SP nr 2 23.01. 18:30 Zumba, SP nr 2 24.01. 18:30 Zagraj w kosza, SP nr 2 30.01. 18:30 Zumba, SP nr 2 31.01. 18:30 Zagraj w kosza, SP nr 2 GRODZIEC 5.01. 18:00 Zagraj w siatkę, SP nr 6 8.01. 19:00 Fitness, SP nr 6 11.01. 18:30 Zumba, SP nr 6 12.01. 18:00 Zagraj w siatkę, Sp nr 6 15.01. 19:00 Fitness, SP nr 6 18.01. 18:30 Zumba, SP nr 6 19.01. 18:00 Zagraj w siatkę, SP nr 6 22.01. 19:00 Fitness, SP nr 6 24.01. 18:30 Zumba, SP nr 6 25.01. 18:00 Zagraj w siatkę, SP nr 6 29.01. 19:00 Fitness, SP nr 6

Kolejny bardzo udany występ w ogólnopolskim turnieju minisiatkówki w kategorii „czwórek” mają za sobą trenowane przez trenera Jacka Ostrowskiego młode siatkarki MUKS Pasek Będzin. Będzinianki, na co dzień uczennice Szkoły Podstawowej nr 4, tym razem rywalizowały w Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Burmistrza Gminy Tuszyn. W tur nieju, który odbył się w dniach 1-3 grudnia w Tuszynie wystąpiło w sumie 26 zespołów z całej Polski m.in.: z Konstantynowa Łódzkiego, Rawicza, Opola, Łodzi, Świecia, Dąbrowy Górniczej, Środy Wielkopolskiej, Ełku, Jarocina, Kłobucka, Kalisza. W kategorii „czwórek” Będzin reprezentowały dwa zespoły: MUKS Pasek Będzin I (w składzie: Dudek Oliwia, Wilk Kinga, Garncarz Joanna i Szarek Zuzanna) i MUKS Pasek Będzin II (w składzie: Wróbel Aleksandra, Kwiatkowska Julia, Karbowska Natalia i Hamankiewicz Dominika). W ciągu tych kilku dni zmagań, każdy zespół rozegrał w sumie 12 emocjonujących spotkań, a ich przeciwniczkami były często zespoły, z którymi przyszło rywalizować im po raz pierwszy. Trzeba podkreślić, że każdy mecz i każda wymiana, jaką przyszło rozegrać w tym turnieju to nowy, wyższy poziom umiejętności siatkarskich na jaki wdrapują się te młode dziewczęta.

O tym, że ich umiejętności są już więcej niż przeciętne świadczy wynik, jaki osiągnęły w tym turnieju: I miejsce – MUKS Pasek Będzin I, II miejsce – MUKS Pasek Będzin II, III miejsce – UKS Tytan Ostrowy IV miejsce – Lider Aleksandrów Łódzki II V miejsce – UKS Dąbrowa Górnicza I VI miejsce – MKS 16 Łódź VII miejsce – UKS Opole I VIII miejsce – UKS Środa Wielkopolska

Najlepszą zawodniczką turnieju jednogłośnie przez trenerów wybrana została zawodniczka MUKS Pasek Będzin I Oliwia Dudek.


Aktualności Będzińskie - styczeń 2018  

www.bedzin.pl

Aktualności Będzińskie - styczeń 2018  

www.bedzin.pl

Advertisement