Page 1

nr

3/18

marzec

MIASTO / INWESTYCJE

1-6 nr 3/marzec (1293) miesięcznik egz. bezpłatny

Wspólny cennik dla biletów dobowych, tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych – sprawdź szczegóły

2

6

Trwa nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz zapisy do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Prezydent Będzina z tytułem Samorządowca Roku 2017

nakład: 27.000 egz.

Siatkarze z nowym trenerem i zwycięstwo w debiucie!

1 marca podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich prezydent Łukasz Komoniewski odebrał nagrodę Samorządowiec Roku 2017 przyznawaną przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. – Tytuł Samorządowca Roku przyznawany jest od kilku lat osobom, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju idei samorządności lokalnej. Tym bardziej cieszy mnie tegoroczne wyróżnienie – mówi prezydent.

Dofinansowanie z metropolii DO BĘDZINA TRAFI BLISKO 3,9 MILIONA ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA Z GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII. ŚRODKI BĘDĄ PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ CZTERECH PROJEKTÓW 16 lutego przedstawiciele gmin i miast wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zatwierdzili podział środków w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”. Do miast i gmin członkowskich trafi w sumie 100 mln złotych na wybrane inwestycje. Podczas 5. sesji na 99 inwestycji rozdysponowano 92 mln zł. Podczas kolejnego zgromadzenia odbędzie się głosowanie ws. dodatkowych 8 mln zł dla podregionu gliwickiego. Będzin otrzyma blisko 3,9 mln zł dofinansowania na realizację czterech projektów. Będą to: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja ob-

szaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy; Prace konserwatorskie i renowacyjne na zamku; Bulwary Czarnej Przemszy oraz Rozwój komunikacji rowerowej. – Podczas piątej sesji zgromadzenia GZM, w posiedzeniu której uczestniczyłem, przyjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji inwestycji o łącznej wartości 92 milionów złotych. Bardzo mnie to cieszy, bo to realne korzyści wynikające z funkcjonowania GZM – mówi prezydent Łukasz Komoniewski. Fundusz Solidarności ma przede wszystkim pomóc w niwelowaniu różnic w rozwoju poszcze-

gólnych miast i gmin współtworzących Metropolię. We wniosku gminy określają procent dofinansowania, o który wnioskują, jednak dofinansowanie nie może być większe niż 85 proc. kosztów zgłoszonej inwestycji. – 100 milionów złotych z budżetu Metropolii wraca do mieszkańców gmin i miast członkowskich, by realizować inwestycje dla nich najważniejsze. Wszystko to dzięki Funduszowi Solidarności, który został przyjęty przez Zgromadzenie Metropolii – tłumaczy Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

ISSN 2080-8763

13

KULTURA / ROZRYWKA

8-12 TURYSTYKA / SPORT / EKOLOGIA

7, 13-16


MIASTO 2

Podziemia w nowej odsłonie PODZIEMIA BĘDZIŃSKIE W ROKU JUBILEUSZOWYM 660-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU OTWIERAJĄ SIĘ DLA ZWIEDZAJĄCYCH W ZUPEŁNIE NOWEJ ODSŁONIE. NOWE ARANŻACJE PRZYGOTOWANE W PODZIEMNYCH KORYTARZACH, PRZENIOSĄ ZWIEDZAJĄCYCH W PRZESZŁOŚĆ I ODKRYJĄ PRZED NIMI TAJEMNICE HISTORII TEGO WYJĄTKOWEGO MIEJSCA

DRODZY CZYTELNICY W tym miesiącu przywitamy wyczekiwaną przez wielu wiosnę. Nim to jednak nastąpi, przed nami święto wszystkich pań – obchodzone w naszym mieście na różne sposoby. Czekają nas konkursy, koncert i seanse filmowe. Natomiast 10 marca w Szkole Podstawowej nr 13 na Syberce będziemy pobijać rekord na najdłuższą lekcję zumby w Polsce. To nie lada wyzwanie, bo z okazji 660-lecia miasta, lekcja ma trwać aż 660 minut! Zapraszam wszystkich mieszkańców Będzina bez względu na wiek, płeć i sprawność fizyczną. Maraton poprowadzą najlepsi instruktorzy zumby, którzy mają zdolność zarażania dobrym humorem i pozytywną energią. W trakcie trwania imprezy każdy uczestnik będzie też miał szansę wylosowania atrakcyjnych nagród! Pozostając w sportowej tematyce. Od wygranej 3:1 nad Espadonem Szczecin rozpoczął pracę na ławce trenerskiej będzińskiego MKS-u holender Gido Vermeulen, nowy szkoleniowiec naszej siatkarskiej drużyny. Chyba pozostaje powiedzieć: tak trzymać!

Marta Sowińska-Kłosowska redaktor naczelna

URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE DZIAŁA W GODZINACH:

PONIEDZIAŁKI 7.30 – 17.00 PIĄTKI 7.30 – 14.00 POZOSTAŁE DNI ROBOCZE 7.30 – 15.30

AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE www.bedzin.pl redakcja@ok.bedzin.pl Adres redakcji: 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 43 tel. (32) 775 82 00 Redaktor naczelna: Marta Sowińska-Kłosowska, redakcja@ok.bedzin.pl Redaguje zespół. Wydawca: Ośrodek Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43 Skład: emildesign Korekta: Wioletta Bagnicka Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec Milowice Nakład: 27 000 egz. ISSN 1233-5223 Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawek i skrótów nadesłanych tekstów oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Zwiedzanie rozpoczyna się od multimedialnej projekcji zawierającej informacje dotyczące czekających niespodzianek, zakończone otwarciem automatycznych drzwi, za którymi czeka pierwsza wystawa planszowa pn. „Początki Będzina”. Jest to ekspozycja prezentująca archeologiczne i historyczne dzieje Będzina. W pierwszej komorze prezentowana jest ekspozycja ukazująca czasy okupacji Będzina. W gablotach można zobaczyć oryginały oraz repliki broni (m.in. legendarny karabin Mauser), uzbrojenia, dokumentów, akcesoriów oraz przedmiotów codziennego użytku wojsk Wehr machtu, a także repliki kompletnego umundurowania for macji wojskowych III Rzeszy. Kolejna komora w sposób symboliczny, w for mie szkiców, przybliża trud więźniów przy budowie podziemi. Na kamiennej, dolomitowej ścianie wyświetlany jest natomiast film

na ciekawe artefakty odnalezione podczas renowacji podziemi – oryginalną siekierkę pozostawioną w murze, wyryty w betonowej ścianie napis czy interesujące elementy konstrukcyjne schronu przeciwlotniczego. Dalsza ekspozycja pokazuje, gdzie w podziemiach znajduje się uskok geologiczny przebiegający przez Będzin. Podziemne korytarze pełne są nieznanych i niezbadanych historii. Legenda głosi, że podczas ich budowy strudzonym i wycieńczonym więźniom ukazywał się… gnom – dobry duch podziemnego świata. Czy dziś można go spotkać?

rekonstruujący prace. Następne komory i korytarze odkrywają m.in. historię kupiectwa, historię geologiczną, przemysł

Skrzypce dla młodych artystów

Ostatniego lutego prezydent Łukasz Komoniweski przekazał uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Będzinie skrzypce. – Mam nadzieję, że instrumenty pomogą szlifować muzyczne talenty wychowankom szkoły – mówił podczas spotkania.

Czas na edukację zdrowotną oraz przesiewowe badania słuchu Wkrótce ruszą dwa programy, mające przyczynić się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców. Będą to: „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017-2019” oraz „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017-2018”. Nasze miasto uzyskało dofinansowanie do ich realizacji dzięki umowie ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

00 zł 116.4owania s dofinan

Żłobek Miejski nr 2 z dofinansowaniem

116.400 zł dofinansowania z programu Maluch+ trafi do miasta na zapewnienie funkcjonowania opieki w Żłobku Miejskim nr 2, który u schyłku ubiegłego roku świętował pięć lat swojego istnienia. W sumie gminy w kraju otrzymały 163 mln zł na utworzenie lub utrzymanie miejsc w żłobkach.

Będzina: Cementownię Grodziec, Browar Gambrinus i Kopalnię Grodziec. Zwiedzający podziemne korytarze trafią

Odwiedź! Odkryj! Zostań tropicielem historii podziemi będzińskich! Od 17 marca podziemia będą otwarte w każdą sobotę w godzinach 10.00-16.00 bez konieczności wcześniejszej rezerwacji. Zapraszamy!

KOLEJNE KOMUNIKACYJNE ZMIANY. WSPÓLNY CENNIK DLA BILETÓW DOBOWYCH, TYGODNIOWYCH, MIESIĘCZNYCH I KWARTALNYCH JUŻ OD 1 KWIETNIA Wspólny cennik dla biletów dobowych, tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. Przed nami kolejny etap komunikacyjnej rewolucji w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 kwietnia. Ale warto już teraz przygotować się na wejście ich w życie, zwłaszcza planując zakup kolejnych biletów okresowych. Ujednolicenie taryf – a co za tym idzie wspólne bilety – jest możliwe, dzięki porozumieniu, które w połowie grudnia 2017 roku zostało zawarte pomiędzy Metropolią a trzema organizatorami transportu publicznego: KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry. Oto najważniejsze zmiany: • Wspólne bilety okresowe będą uprawniać do swobodnego podróżowania autobusami, trolejbusami i tramwajami jeżdżącymi w barwach KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy • Osoby, których stary bilet miesięczny/kwartalny straci ważność po 1 kwietnia, będą mogły bez ograniczeń podróżować po Metropolii, już na nowych zasadach. Ich „stary bilet” od 1 kwietnia zyska funkcjonalność nowego i wspólnego  •  Bilety elektroniczne (na kartę ŚKUP) będą dostępne w sprzedaży od połowy marca. Papierowe wersje biletów (dotyczy tylko obszaru MZK Tychy) trafią do sprzedaży pod koniec marca • Docelowo pasażerowie będą korzystali z biletów na karcie ŚKUP. Dlatego papierowe bilety kwartalne będą niedostępne w sprzedaży od 1 kwietnia, natomiast miesięczne od 1 czerwca • Ze względu na to, że w taryfie nie będzie już biletów okresowych z limitem przejazdów, nie będzie potrzeby rejestrowania swojego wejścia i wyjścia z autobusu. A co za tym idzie – zniesiona zostanie promocja dla pasażerów (rabat podczas zakupu kolejnego biletu), którzy „odbijali” w ten sposób swoje karty • Pasażerowie rozpoczynający swoją podróż w pojazdach MZK Tychy, muszą pamiętać, aby kupić bilet ważny „od daty”, a nie „od pierwszego skasowania”. Powodem jest brak kasowników ŚKUP, które są konieczne, by aktywować bilet „od pierwszego skasowania”. Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 mieszkańcy Metropolii mogą swobodnie podróżować po jej obszarze ze wspólnym biletem jednorazowym. Uprawnia on do przejazdów wszystkimi liniami

autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, obsługiwanymi przez KZK GOP, MZK i MZKP. Dotychczas pasażerowie, podróżujący komunikacją miejską pomiędzy Tychami a aglomeracją śląską, musieli uważać na to, do autobusu z jakim logo wsiadają, a wybierając linie kursujące u dwóch różnych organizatorów – posiadać ze sobą dwa bilety, co przekładało się również na wzrost kosztów podróży. Ustalony cennik nie wprowadza żadnych zmian w kosztach dla osób korzystających z usług KZK GOP czy MZKP. Zyskają oni natomiast wydłużony czas przejazdu na określonym bilecie: do 20 minut (było do 15), do 40 minut (było do 30 minut) oraz do 90 minut (było do godziny). Kolejną nowością jest wprowadzenie darmowych przejazdów dla dzieci i młodzieży do 16 lat, mieszkających na terenie Metropolii. Młodzież, która urodziła się w okresie od 1 stycznia do 30 września, z bezpłatnych przejazdów będzie mogła korzystać do końca ważności ich legitymacji szkolnej, czyli do 30 września. Z kolei 16-latkowie, którzy urodzili się po 30 września również będą mogli dłużej korzystać z bezpłatnych przejazdów niż jedynie do końca roku szkolnego, w którym rocznikowo osiągną wiek graniczny dla tego uprawnienia. W ich przypadku będzie to możliwe do dnia ich szesnastych urodzin. Jeśli zatem ktoś urodził się 15 listopada, będzie mógł jeździć bezpłatnie do 15 listopada, a nie tylko do 30 września. Uprawnienie to obowiązuje przez cały rok, również w weekendy, w wakacje i ferie zimowe. Ulga obejmie ok. 150 tys. dzieci i będzie zapisana na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Jednak brak tej karty nie oznacza, że nie można korzystać z tego uprawnienia. Przez trzy miesiące, czyli do końca marca, obowiązuje okres przejściowy, podczas którego najmłodsi mieszkańcy mogą swobodnie podróżować na podstawie posiadanej przy sobie ważnej legitymacji szkolnej. Dzięki zawartemu porozumieniu, prawo do bezpłatnych przejazdów dotyczy również dzieci do 7. roku życia (do dnia ich 7. urodzin). Maluchom uprawnienie to przysługuje na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się nimi w czasie podróży. Do tej pory w KZK GOP, MZKP i MZK z tego prawa mogły korzystać dzieci do 4. roku życia. To z kolei oznacza, że ulgę pozwalającą korzystać z darmowych przejazdów dla uczniów, trzeba będzie zapisać na karcie ŚKUP dopiero, gdy dziecko skończy 7 lat.


MIASTO AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

Mieszkańcy zdecydują, na co wydać pieniądze z budżetu

WŚRÓD UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS LUTOWEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ, ZNALAZŁA SIĘ UCHWAŁA W SPRAWIE WAMAGAŃ, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Budżet obywatelski to narzędzie, które miasto przekazuje w ręce mieszkańców. Dzięki niemu będzinianie będą mogli decydować o tym, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta w 2019 roku. Na pomysły

mieszkańców przeznaczona będzie kwota około miliona złotych. Projekt zakłada, że już w maju tego roku rozpocznie się nabór propozycji. Każdy wniosek będzie musiał zyskać poparcie minimum 30 osób. Te z wniosków, które spełnią wymagania formalne i merytoryczne zostaną poddane pod głosowanie, które odbędzie się w październiku. Do głosowania uprawnieni będą wszyscy mieszkańcy i to oni zdecydują o realizacji wybranych pomysłów.

– Budżet obywatelski ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem. Daje im możliwość składania propozycji zadań, które mogą zostać sfinansowane z budżetu miasta. Same propozycje są też wskazówką dla nas. Pokazują, co jeszcze możemy zrobić, by wszystkim lepiej się funkcjonowało – mówi prezydent Łukasz Komoniewski. – Na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnym roku budżetowym

planowane jest zabezpieczenie kwoty około miliona złotych. Zgłaszane projekty nie będą mogły przekraczać 15 procent wszystkich środków przeznaczonych na ten cel – informuje Kinga Wesołowska-Bodzek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Będzinie. – Spośród wszystkich zgłoszonych propozycji, spełniających wymogi formalne, zostaną wybrane te najciekawsze i najbardziej atrakcyjne zdaniem mieszkańców Będzina – dodaje.

Lutowa sesja Rady Miejskiej Będzina XLVI sesja Rady Miejskiej Będzina odbyła się 28 lutego, a w porządku obrad znalazły się m.in.: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w/w sprawozdania. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu za 2017 rok z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020. A także podjęcie uchwał w sprawach: 1/ zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje

kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli, 2/ wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Będzina, 3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przebudową powiatowych dróg i skrzyżowania, 4/ zasad wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony lokali użytkowych i garaży z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina,

5/ zmiany uchwały z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 6/ przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej, 7/ zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok, 8/ zmiany uchwały z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018-2028, 9/ zmiany uchwały z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina.

www.bedzin.pl

marzec nr 3

3

Trwają zajęcia z mistrzem

Program „Bezpieczny Będzin”, który właśnie ruszył w mieście, ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Będzina. Program będzie realizowany poprzez zintegrowane działania policji, straży pożarnej, placówek oświatowych, placówek służby zdrowia, organizacji pozarządowych przy pełnym wsparciu Urzędu Miejskiego. W ramach programu podejmowane będą działania poprawiające bezpieczeństwo na drogach, w szkołach, na placach zabaw, a także programy profilaktyczne, edukacyjne oraz akcje informacyjne. Już działa całodobowy telefon alarmowy, w lutym rozpoczynają się też bezpłatne zajęcia samoobrony w ramach Akademii Bezpieczeństwa. – Chcemy poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Będzina w każdym rejonie miasta – mówi prezydent Łukasz Komoniewski, inicjator projektu. – Od roku 2016 prowadziliśmy liczne konsultacje społeczne oraz badania ankietowe w związku z opracowywanym Programem Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017-2023. W tym czasie przeanalizowaliśmy zarówno dane statystyczne

instytucji udzielających różnych form wsparcia społecznego, jak i służb dbających o bezpieczeństwo w naszym mieście. Dane, które uzyskaliśmy, złożyły się na diagnozę, która wskazywała, że należy zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, od najmłodszych, po seniorów – dodaje prezydent. W ramach programu do końca czerwca tego roku potrwają bezpłatne zajęcia samoobrony dla rodziców z dziećmi, seniorów i open (otwarte dla wszystkich) z mistrzem świata kick-boxingu Cezarym Podrazą. Ilość miejsc jest ograniczona, a pierwsze zajęcia już za nami. Zapraszamy: • we wtorki do Szkoły Podstawowej nr 9 w Łagiszy – 17:30-18:30 zajęcia rodzinne – 18:30-19:30 open/dla wszystkich • w czwartki do Szkoły Podstawowej nr 11 na Syberce – 17:30-18:30 zajęcia rodzinne – 18:30-19:30 seniorzy • w soboty do salki na basenie OSiR przy ulicy Siemońskiej – 10:00-11:00 zajęcia rodzinne – 11:00-12:00 open/dla wszystkich. Zapisy: 32 267 91 85 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.


MIASTO 4

A G A W U

Ciekawe oferty, atrakcyjne ceny

Dla wszystkich zainteresowanych zainwestowaniem w Będzinie Prezydent Miasta ogłasza kolejne przetargi II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja 40 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Będzinie przy ul. 1 Maja 40, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 22 karta mapy 38 obręb Będzin, o powierzchni 603 m2, zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem kamienicy z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni zabudowy 132 m2. W/w obiekt wybudowany został w 1910 roku. Budynek jest w złym stanie technicznym, wymagającym odbudowy. Kamienica znajduje się w wykazie obiektów o regionalnych wartościach kulturowych zakwalifikowanych do ochrony w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00050180/3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa – symbol planu 4MWU Cena wywoławcza wynosi: 72.000,00 zł zw. z VAT w tym: • grunt 54.000,00 zł • budynek kamienicy 18.000,00 zł Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 7.000,00 PLN Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14.03.2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro. PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY: • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pok. 107 (I piętro) oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl • najpóźniej do dnia 08.03.2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo-Budżetowego, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. oddział w Będzinie numer 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest, aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu, • najpóźniej do dnia 8.03.2018 roku do godz. 13.00 złożyć ofertę przetargową; ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie z opisem: „II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja 40”, należy złożyć w sekretariacie Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20. UWAGA! Oferty, których zawartość nie będzie zgodna z wymogami organizatora przetargu, a także te, które złożone zostaną po terminie, nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu. W przypadku nieprzystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 32 267 92 35. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 36/1 karta mapy 17 obręb Będzin o pow. 4013 m2, położonej w Będzinie przy ul. Paryskiej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/0009776/6. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości przestały obowiązywać. Do czasu sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego lub podjęcia uchwały Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia planu, zagospodarowanie terenu polegające na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych będzie wymagało ustalenia – w drodze decyzji Prezydenta Miasta Będzina – warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy drodze krajowej DK 86 oraz ul. Żeromskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi 27/2 i 27/4 karta mapy 50 obręb Będzin, o pow. łącznej 3 ha 9794 m2. Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową. Dla wyżej wymienionej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00014871/0. Cena wywoławcza nieruchomości – 5.000.000,00 zł netto Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%. Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 500.000 PLN

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00056117/3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości przestały obowiązywać. Do czasu sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego lub podjęcia uchwały Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia planu, zagospodarowanie terenu polegające na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych będzie wymagało ustalenia – w drodze decyzji Prezydenta Miasta Będzina – warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji. Cena wywoławcza wynosi: 308.000,00 zł (zw. z VAT)

Cena wywoławcza wynosi: 346.000,00 zł (zw. z VAT) Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 35.000 PLN.

Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 22/6 karta mapy 3 obręb Będzin o pow. 2302 m2, położonej w Będzinie przy ul. Gzichowskiej.

Poprzednie przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się w dniach: 29 czerwca 2017 r. – I przetarg, 2 października 2017 r. – II przetarg.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 30.000 PLN.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ulica 11 Listopada 20, sala 101, I piętro.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY: • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającymi m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107 (I piętro), oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl • najpóźniej do dnia 19 marca 2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo – Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest, aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu. • najpóźniej do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Paryskiej” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta.

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZM PRZETARGU WINNY: • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającymi szczegóły dotyczące wymaganej zawartości oferty oraz informacje związane z zagospodarowaniem nieruchomości, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107 (I piętro) oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl • najpóźniej do dnia 23 marca 2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo – Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest, aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu. • najpóźniej do dnia 23 marca 2018 roku do godz. 13.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy DK 86 i ul. Żeromskiego” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta.

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY: • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającymi m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107 (I piętro), oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl • najpóźniej do dnia 23 marca 2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo – Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest, aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu. • najpóźniej do dnia 23 marca 2018 roku do godz. 13.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Gzichowskiej o pow. 2302 m2” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta.

Uwaga! Oferty, których zawartość nie będzie zgodna z wymogami organizatora przetargu, a także te, które złożone zostaną po terminie, nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu. W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 92 35. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uwaga! Oferty, których zawartość nie będzie zgodna z wymogami organizatora przetargu, a także te, które złożone zostaną po terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu. W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 92 35.

Uwaga! Oferty, których zawartość nie będzie zgodna z wymogami organizatora przetargu, a także te, które złożone zostaną po terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu. W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 92 35. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


MIASTO AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

marzec nr 3

5

W Będzinie powstanie Centrum Usług Społecznych Placówka przyczyni się do zwiększenia dostępności usług dla osób starszych i niesamodzielnych oraz wpłynie na poszerzenie oferty zajęć pozwalających na aktywną integrację seniorów.

W byłym budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy 1 Maja powstaje Centrum Usług Społecznych. Po remoncie znajdzie się tam Klub Seniora oraz Dzienny Dom Pomocy. Istniejące pomieszczenia zostaną w części przebudowane, aby pełnić nowe funkcje. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosząca blisko 750 m2 stwarza możliwość wykreowania przestrzeni dostosowanej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Wprowadzone zmiany adaptacyjne przyczynią się do uczynienia przestrzeni CUS w taki sposób, aby sprzyjała rozwojowi zachowań aktywnych.

Pierwszy etap prac remontowych w łagiskiej hali sportowej zakończony

Po feriach uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 wrócili do wyremontowanej hali. Zakres prac obejmował między innymi naprawę i uszczelnienie dachu, gipsowanie i malowanie ścian oraz nakładanie tynku strukturalnego.

Nowe lampy na osiedlu Zamkowym W Strefie Psiej Aktywności na osiedlu Zamkowym pojawiło się nowoczesne oświetlenie. Lampy oświetlają strefę oraz chodniki do niej prowadzące, dzięki czemu spacery wieczorową porą staną się bezpieczniejsze.

Kolejne wiaty przystankowe

Pod koniec lutego rozpoczęto wymianę kolejnych wiat przystankowych na terenie miasta. Nowe wiaty stanęły przy ulicy Wolności w okolicy szkoły i targowiska miejskiego.


MIASTO 6

Komfortowe lekcje wychowania fizycznego

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Szkolnej od stycznia mają nową salę gimnastyczną. Nowoczesny obiekt, w którym zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w komfortowych warunkach, zastąpił starą, mniejszą salę. Prace obejmowały właśnie rozbiórkę poprzedniego obiektu, a także montaż m.in. konstrukcji da-

chowej, parapetów, stolarki okiennej, posadzek, podwieszanych sufitów i udogodnień dla niepełnosprawnych, wykonanie schodów zewnętrznych oraz malowanie ścian i elewacji. Otwarcia sali, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, dokonali sami uczniowie. Podczas uroczystości zaprezentowane zostały występy artystyczne

i sportowe, których motywem przewodnim było hasło „Sport to najpiękniejsza choroba i najzdrowsze uzależnienie”. Nowa sala wyposażona jest m.in. w elektroniczną tablicę, nowoczesny parkiet i system wentylacji, kosze, drabinki oraz bramki do gry w piłkę nożną halową i piłkę ręczną. Nie zapomniano również

o szatniach, windzie dla niepełnosprawnych i trybunie dla widzów, która znajduje się na balkonie. To kolejna inwestycja w naszym mieście, która służyć będzie poprawie kondycji fizycznej oraz stworzy możliwość rozwijania sportowych pasji nie tylko uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, ale i całej lokalnej społeczności.

Przypominamy! Zapisy dzieci do przedszkola trwają do 30 marca! Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole: • do rekrutacji w terminie od 1 do 30 marca 2018 roku przystępują tylko dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Będzina, • do rekrutacji na wolne miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole prowadzonym przez miasto Będzin przystępują dzieci 6-letnie (rocznik 2012), 5-letnie (rocznik 2013), 4-letnie (rocznik 2014) oraz 3-letnie (rocznik 2015). • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka pierwszego wyboru), • kwalifikowanie odbywa się do wskazanego przedszkola, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych, • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku. Uwagi: W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może ubiegać się o miejsce w Przedszkolu Miejskim nr 5 z odziałem specjalnym, w Przedszkolu Miejskim nr 6 z oddziałami integracyjnymi lub w Szkole Podstawowej nr 11 z oddziałem przedszkolnym integracyjnym.

SIEĆ PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BĘDZIN PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019: CENTRUM: Przedszkole Miejskie nr 1 (5 oddziałów), ul. Zawale 7 Przedszkole Miejskie nr 9 (5 oddziałów), ul. Ignacego Krasickiego 6 MAŁOBĄDZ: Przedszkole Miejskie nr 8 (4 oddziały), ul. Ignacego Krasickiego 16 KSAWERA: Przedszkole Miejskie nr 6 (5 oddziałów, w tym 2 oddziały integracyjne), ul. Wisławy Szymborskiej 10a Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wisławy Szymborskiej 1 WARPIE: Przedszkole Miejskie nr 10 (5 oddziałów), ul. Kielecka 11 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 8, ul. Orla 4 SYBERKA: Przedszkole Miejskie nr 4 (7 oddziałów), ul. Ignacego Daszyńskiego 3a Przedszkole Miejskie nr 5 (5 oddziałów, w tym specjalny), ul. Zwycięstwa 21 Przedszkole Miejskie nr 13 (8 oddziałów), ul. Stanisława Skalskiego 4 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 13, ul. Rewolucjonistów 18 (3 oddziały) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Władysława Broniewskiego 12 (2 oddziały w tym 1 oddział integracyjny)

OSIEDLE ZAMKOWE: Przedszkole Miejskie nr 2 (7 oddziałów), ul. Turniejowa 5 ŁAGISZA: Przedszkole Miejskie nr 11 (2 oddziały), ul. Podłosie 10 Przedszkole Miejskie nr 12 (4 oddziały), ul. Radosna 8a Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Jedności 38 GRODZIEC: Przedszkole Miejskie nr 14 (4 oddziały), ul. Romualda Traugutta 1 Przedszkole Miejskie nr 15 (5 oddziałów), ul. Norber ta Barlickiego 75 OFERTĘ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH UZUPEŁNIAJĄ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE: Prywatne Przedszkole „U Buni”, ul. Mieroszewskich 34 Prywatne Przedszkole „Dobry Start”, ul. Jarzębinowa 2a, 2b (Górki Małobądzkie) Prywatne Przedszkole „YES – Młodzi Odkrywcy”, ul. Rolnicza 27a Niepubliczne Przedszkole „Zakątek Marzeń”, ul. Długa 84 Prywatne Przedszkole „Zaczarowany Ogród”, ul. Czeladzka 30 Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Dolinka”, ul. Piastowska 29 Niepubliczne Przedszkole „Domowe Przedszkole II”, ul. Królowej Jadwigi 2 Niepubliczne Przedszkole „Akademia Radosnego Malucha”, Bursztynowa 19/2 UWAGA: Rekrutacja do przedszkoli niepublicznych prowadzona jest zgodnie z zasadami ustalonymi przez właścicieli przedszkoli.

Więcej szczegółów na stronie www.bedzin.pl

Zasady przyjęcia i rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Będzin na rok szkolny 2018/2019 1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są: 1) dzieci 7-letnie (urodzone w 2011 roku), które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018, 2) dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku), których rodzice zdecydowali się skorzystać z prawa do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole. 2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. 3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora szkoły zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zgodne z ustalonym wzorem, w terminie od 1 lutego 2018 roku do 30 marca 2018 roku. 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, niezainteresowani zgłoszeniem dziecka do szkoły obwodowej, składają do dyrektora wybranej szkoły wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej, zgodny z ustalonym wzorem, w terminie od 3 kwietnia 2018 roku do 13 kwietnia 2018 roku. 5. Dyrektor organizuje postępowanie rekrutacyjne, jeżeli szkoła, po przyjęciu kandydatów zamieszkałych w obwodzie, dysponuje wolnymi miejscami. 6. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzone są w terminach okre-

ślonych w zarządzeniu Nr 0050.31.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 stycznia 2018 roku: 7. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie kandydata można pobrać w szkole lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl (dział: Dla mieszkańców; zakładka: Edukacja).

8. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin, organizujących postępowanie rekrutacyjne. Więcej szczegółów na stronie www.bedzin.pl

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE ZAPISÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINW POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1)

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub obowiązujących kryteriów

3 kwietnia – 13 kwietnia 2018 r.

21 – 25 maja 2018 r

2)

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

16 – 24 kwietnia 2018 r.

28 – 30 maja 2018 r.

3)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 27 kwietnia 2018 r. godz. 14.00 i kandydatów niezakwalifikowanych

4 czerwca 2018 r. godz. 14.00

4)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30 kwietnia – 10 maja 2018 r.

5 –7 czerwca 2018 r.

5)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 maja 2018 r. godz. 14.00

8 czerwca 2018 r. godz. 14.00


EKOLOGIA KULTURA AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

W trosce o najmłodszych

www.bedzin.pl

marzec nr 3

7

Kochasz dzieci nie pal śmieci

Od kilkunastu dni w salach przedszkolnych w naszym mieście znajdują się oczyszczacze powietrza. W związku z tym Przedszkole Miejskie nr 6 im. UNICEF nawiązało współpracę z Zagłębiowskim Alarmem Smogowym, którego przedstawiciel przeprowadził na terenie placówki warsztaty „Kochasz dzieci nie pal śmieci”.

W ramach akcji przedszkolaki utrwaliły informacje dotyczące segregacji śmieci, usłyszały o czynnikach wpływających na zanieczyszczenie powietrza i dowiedziały się, jak uchronić się przed smogiem. W holu przedszkola umieszczono tablicę do monitorowania jakości powietrza.

Do będzińskich żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach zakupione zostały oczyszczacze powietrza, które trafiły do placówek tuż po feriach. Urządzenia służą do unieszkodliwiania pyłów, kurzu, alergenów, czy bakterii. Umieszczone zostały w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia z dziećmi. Najmłodsi są najbardziej naraże-

ni nie tylko na choroby, ale też skutki zanieczyszczenia powietrza, bo ich układ odpornościowy dopiero się rozwija. Wyposażenie wszystkich placówek dla najmłodszych mieszkańców w oczyszczacze z pewnością poprawi zdrowie dzieci poprzez ograniczenie skutków smogu, szczególnie dokuczliwego w okresie zimowym.

Tegoroczny konkurs MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina oraz patronatem medialnym TVP 3 Katowice odbywa się pod hasłem „Ja jestem ten, który tworzy tlen”. Wśród zadań konkursowych, do których zapraszają organizatorzy dwudziestej edycji konkursu, należy wykonanie z materiałów recyklingowych lub naturalnych pracy plastycznej przedstawiającej wygląd liścia w czterech porach roku oraz pracy przestrzennej prezentującej liść, do której zostanie dołączony opis, z jakiej rośliny liść pochodzi. Starsi uczestnicy konkursu mają wykonać grę planszową wraz z opisem jej zasad, która nawiązuje do hasła konkursu lub wykonać broszurę z zagadkami i zadaniami o tematyce ekologicznej, która będzie mogła być wykorzystana w edukacji ekologicznej dzieci w klasach I-III szkół podstawowych.


KULTURA 8

Z okazji 660. rocznicy nadania praw miejskich 5 sierpnia 2018 roku przypada 660. rocznica nadania Będzinowi praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego. Władca ten w 1358 roku podniósł do rangi miasta na prawie magdeburskim (niemieckim) dotychczasową osadę targową. Będzin wcześniej, prawdopodobnie od lat czterdziestych XIV wieku, był miastem lokowanym na prawie polskim, gdyż najstarsza wzmianka o nim jako mieście pochodzi z 1349 roku. Natomiast lokowanie Będzina na wzór niemieckiego Magdeburga, jak w przypadku wielu środkowoeuropejskich ośrodków, wiązało się ze wzrostem przywilejów posiadanych przez miasto. Ponadto nadanie w 1358 roku Będzinowi praw miejskich związane było z budową w tym miejscu kamiennej warowni, która miała strzec polskiej granicy z państwem czeskim, a przebiegała przez linię Czarnej Przemszy. Przywilej lokacyjny zawierał nawet słowa mówiące, iż miasto lokowane jest „pod zamkiem naszym”. Również w tam-

tym czasie rozpoczęto tu budowę murów okalających miasto oraz prowadzących do niego bram. Pierwszym wzmiankowanym w źródłach historycznych wójtem miasta był Hinko Ethiopus. Dzięki uzyskaniu lokacji na prawie magdeburskim oraz dzięki późniejszym przywilejom Będzin mógł się rozwinąć jako prężny ośrodek gospodarczy i administracyjny w ówczesnej Rzeczypospolitej. Dla wszystkich kolekcjonerów znaczka turystycznego i nie tylko mamy dobrą wiadomość. Z okazji 660. rocznicy nadania Będzinowi praw miejskich został wydany znaczek okolicznościowy. Znaczek ten można zakupić w będzińskim zamku oraz w Pałacu Mieroszewskich. Warto podkreślić, że w grze kolekcjonerskiej znaczek okolicznościowy spełnia rolę tzw. jokera. Zapraszamy do Muzeum Zagłębia, przypominając jednocześnie, że od 2014 roku można również nabyć znaczki turystyczne opracowane dla naszych czterech obiektów tj. zamku, Pałacu Mieroszewskich, pożydowskiego Domu Modlitwy Mizrachi oraz podziemi będzińskich.

Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych Do 4 kwietnia w Muzeum Zagłębia oglądać można nową wystawę „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych”. Przed wynalezieniem lunety ludzie obserwowali gwiazdy nieuzbrojonym okiem. Przełomem w poznawaniu „ciał niebieskich” było wynalezienie w XVII wieku tuby zaopatrzonej w dwie soczewki. Kiedy informacja o wynalezieniu lunety dotarła do Włoch, Galileusz skonstruował własną lunetę i dokonał wielu odkryć astronomicznych. Model lunety Galileusza, przyrząd używany przez Mikołaja Kopernika, zegary słoneczne oraz inne zabytki z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego można oglądać w Pałacu Mieroszewskich. Wystawa jest niewątpliwie ekspozycją edukacyjną, gdzie

baczny widz prześledzi rozwój przyrządów do obserwacji nieba, od naziemnych instrumentów do teleskopu Hubble'a poruszającego się po orbicie okołoziemskiej. Na ekspozycji można również zobaczyć film prezentujący metody prowadzenia obserwacji astronomicznych w ciągu minionych czterech wieków.

„Pejzaże osobliwe” – zapraszamy na konkurs Do 30 kwietnia można przesyłać prace na XIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny im. prof. Jana Świderskiego pt. „Pejzaże osobliwe” organizowany z okazji Dnia Pamięci Artysty, który obchodzony jest 2 czerwca. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży oraz do osób dorosłych wszystkich środowisk twórczych. Format dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat to 70 cm x 50 cm, dla młodzieży (13–18 lat) min. format 70 cm x 50 cm, max. format 100 cm x 70 cm, a dla dorosłych format dowolny.

Technika malarska jest dowolna. Udział w konkursie jest bezpłatny, a prace należy wysłać na adres: Ośrodek Kultury w Będzinie, Dział animacji kultury, ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin. Prace, które wpłyną po terminie, nie zostaną dopuszczone do oceny jury. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów, pozostałe można odebrać po zakończeniu wystawy, nie później niż do 13 sierpnia br., po uprzednim kontakcie telefonicznym z organizatorem: 32 775 82 00 wew. 16.

Mroźne opowieści z Laponii

Z okazji tego samego jubileuszu, na wszystkich przybyłych gości w zamku i Pałacu Mieroszewskich czeka okolicznościowa pieczątka, którą każdy z odwiedzających będzie miał okazję odbić na starych pocztówkach naszego miasta. Będzie to na pewno oryginalna pamiątka z wizyty w Muzeum Zagłębia w Będzinie.

2 lutego w Pałacu Mieroszewskich odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Muzealne Spotkania Podróżnicze”. Jego gościem była Emilia Długa znana w sieci jako Globfoterka. Pasjonatka podróży i fotografii opowiedziała nam o swoim 10-miesięcznym pobycie w Laponii. Opowieść ubarwiona była pięknymi zdjęciami z pobytu, ciekawymi informacjami dotyczącymi m. in. zjawisk atmosferycznych, kultury regionu, spędzania wolnego czasu czy obiektów architektonicznych. Licznie przybyła publiczność chętnie zadawała pytania i dyskutowała o życiu i kulturze Laponii.

Najpiękniejsze Melodie Świata w Pałacu Mieroszewskich

25 lutego w Pałacu Mieroszewskich odbył się koncert „Najpiękniejsze Melodie Świata” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego. Podczas tego muzycznego spotkania wystąpił duet pokoleniowy ojciec i córka –Jan Wolański baryton oraz Joanna Wolańska sopranistka. Wydarzenie poprowadzi-

ła Agata Biesiadecka. Koncert wywołał wiele pozytywnych wzruszeń i był prawdziwą ucztą dla wielbicieli dobrej muzyki. Zgromadzeni goście w stylowych pałacowych wnętrzach mogli usłyszeć m.in. All I ask of you z Upiora w operze, Somewhere z West Side Story oraz I don’t know how to love him z Jesus Christ Superstar.

Warsztaty z edukacji regionalnej

Będzińska biblioteka rozpoczęła cykl zajęć edukacyjnych Życie Będzina, w ramach których dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych mogą wzbogacać swoją wiedzę na temat miasta, jego historii, legend oraz ważnych i słynnych postaci związanych z Będzinem. Jedna z propozycji zajęć „Szycie bez szycia” wprawiła uczestników w lekką konsternację. Brak igły wydawał się być przeszkodą nie do pokonania. Jednak pomysłowość oraz

ogromna wyobraźnia dzieci pozwoliły im szybko wykroczyć poza utar te ramy krawiectwa. Dzięki temu w końcowym efekcie powstały wyjątkowo pomysłowe i ozdobne lalki, tworzone na podobieństwo samego Króla Kazimierza Wielkiego, a także postaci ze znanych będzińskich legend tj. Diabła Boruty oraz Błękitnej Ludwiki. Małe dzieła sztuki można podziwiać na wystawie prezentowanej w holu dolnym Biblioteki Głównej.


KULTURA AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

marzec nr 3

9

Różności podczas ferii z Ośrodkiem Kultury

Zajęcia plastyczne, malowanie na wodzie, tworzenie maski Kukeri, bajka na dużym ekranie, zrób Misia, filcowanie z klasą – podczas ferii zimowych z Ośrodkiem Kultury, filią Grodziec i filią w Łagiszy dzieci nie narzekały na nudę. Zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy mogli spędzić ciekawie i aktywnie swój wolny czas, a także nauczyć się czegoś nowego. Tegoroczne ferie zimowe z Ośrodkiem Kultury cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wybór zajęć był różnorodny, każdy więc mógł znaleźć coś dla siebie.

Nowe, kreatywne warsztaty malowania na wodzie były okazją do przeniesienia się w świat niezwykłych barw, kolorów i kształtów. Uczestnicy tworząc wzory i kształty powstające na powierzchni wody ozdabiali przedmioty użytkowe. Tworzenie masek Kukeri to warsztatowe spotkania ze sztuką, podczas których do spontanicznej twórczości dzieci zainspirowały maski Kukeri oraz bałkańska tradycja przeganiania zimy. Kukeri to przebrane postacie uczestniczące w obchodach zwanych Zabawa

Kukerów. Tego dnia Kukeri tańczą żeby przegnać złe moce i zimę. Ich taniec jest także prośbą o urodzaj oraz o zdrowie. Na zajęciach wykonywane były dwustronne maski według własnego pomysłu i projektu. W trakcie zajęć z filcowania, używając czesanki wełnianej, wody i mydła wykonywano filcowe obrazy w tęczowych kolorach lub elementy biżuteryjne: bransoletki, broszki, breloki (do wyboru). Praca z wełną i zamienianie jej w trójwymiarową formę stworzyła nieograniczone możliwości i pobudziła wyobraźnię.

Dni rodzinne w Muzeum Zagłębia

Warsztaty kreatywne „zrób Misia” to zajęcia, w czasie których dzieci bez użycia igły i nici tworzyły swoją własną misiową przytulankę. Wybierając futerko dla maskotki, oczy, ubiór i ozdoby, nadawały im indywidualny i niepowtarzalny charakter. Misie wykonane były z delikatnego, przyjemnego w dotyku materiału i aż prosiły się o przytulanie! Zajęcia plastyczne dały możliwość tworzenia prac w różnych technikach m. in. wykonania oryginalnych kartek walentynkowych. Podczas ferii dzieci mogły też oglądać bajki na dużym ekranie.

Biblioferie W ramach zajęć w będzińskiej książnicy oraz jej oddziałach odbyły się spotkania literackie dla dzieci nawiązujące do wybranych propozycji książkowych, różnorodne zajęcia warsztatowe, edukacyjno–kulturalne oraz warsztaty z edukacji regionalnej tj. Życie Będzina – „szycie bez szycia”. Obok tematów nawiązujących do pór roku poruszane były także zagadnienia związane z dobrymi uczynkami, manierami i umiejętnym komunikowaniem się przygotowane w cyklu „Życzliwości nigdy nie za wiele, bądź jak Cecylka i jej przyjaciele”. Organizowano też zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne oraz inne zabawy aktywizujące dzieci oferowane m. in. w ramach kącika rozrywki, bezpiecznej kawiarenki internetowej oraz kącika artysty.

Jak co roku Muzeum Zagłębia w Będzinie zaproponowało bardzo ciekawą ofertę edukacyjną dla tych wszystkich, którzy ferie spędzali w mieście. W ramach czwartkowych „Dni rodzinnych w Muzeum Zagłębia” 1 lutego odbyły się zajęcia pod nazwą: „Miedź piękna i użyteczna”. Uczestniczki zapoznały się z historią użytkowania i technikami obróbki tego bardzo wszechstronnie wykorzystywanego metalu. Następnie w sali warsztatowej doskonale poradziły sobie z zadaniem polegającym na wykonaniu prastarą techniką repusowania punktowego prac plastycznych w miedzi. Miedziane płytki szybko pokryły się wizerunkami narysowanych uprzednio mazakiem kształtów i liter. Po oczyszczeniu prace zostały oprawione i dzieci zabrały je ze sobą na pamiątkę wizyty w muzeum. Kolejnym punktem programu była wspólna zabawa w odnajdywanie zabytków wykonanych z miedzi i jej stopów na salach ekspozycyjnych. Udane poszukiwania miedzianych muzealiów zakończyło oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach stałych, a także bardzo miła niespodzianka w postaci pamiątkowych kalendarzy Muzeum Zagłębia wydanych z okazji obchodów 660-lecia miasta Będzina.

Natomiast 8 lutego uczestnicy kolejnych zajęć „Zagadki kosmosu” w ramach Dni Rodzinnych w muzeum poznali tajemnice kosmosu. Poszczególne ciała niebieskie w naszym układzie planetarnym, Słońce, planety i ich księżyce, a także inne odległe gwiazdy, mgławice i ciekawe zjawiska, które zachodzą w kosmosie, od tej pory nie będą już dla nikogo tajemnicze i niezrozumiałe. Inspiracją do przygotowania zajęć była nowa wystawa czasowa pt. „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych” ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po prezentacji dotyczącej Układu Słonecznego, wzbogaconej pięknymi zdjęciami przestrzeni kosmicznej, dzieci uczestniczące w zajęciach musiały wykonać różnorodne zadania, m. in. ułożyć planety w odpowiedniej kolejności, pokazać ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i Merkurego wokół Słońca oraz stworzyć pracę plastyczną ukazującą piękno kosmosu. Był też element rywalizacji, ponieważ konkurowały ze sobą dwie grupy pod przewodnictwem znanych polskich astronomów – Mikołaja Kopernika i Jana Heweliusza. Na koniec wszyscy zwiedzili wystawę czasową i dowiedzieli się, jakich przyrządów w ciągu dziejów używano do obserwacji i badania kosmosu.


KULTURA 10

HARMONOGRAM WYDARZEŃ KULTURALNO-SPORTOWYCH MARZEC 2018 R. 1-30.03 w godzinach otwarcia biblioteki „Tu czy Tam. Współczesna polska ilustracja dla dzieci” – wystawa plakatu ilustratorów i projektantów graficznych książek dla dzieci. MiPBP w Będzinie, dolny hol 1-30.03 po godz. 15.00 Działalność statutowa Klubu Seniora, którego celem jest zachęcanie osób dojrzałych do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 4 1-30.03 w godzinach otwarcia biblioteki Wystawa książek z cyklu rocznice: 45. rocznica śmierci Jana Marcina Szancera. MiPBP. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 5-31.03 w godzinach otwarcia biblioteki „Biskup Adam Śmigielski – Honorowy Obywatel Miasta Będzina” – wystawa edukacyjna z okazji Dnia Pamięci Honorowego Obywatela Miasta Będzina, Biskupa Adama Śmigielskiego. MiPBP w Będzinie. Wypożyczalnia Główna 6-31.03 w godzinach otwarcia placówki „Piąta pora roku” – zbiorowa wystawa malarstwa członków Stowarzyszenia Promocji Kultury Zagłębia w Będzinie. MiPBP w Będzinie. Galeria klubu „Pod Sową” 7.02-4.04 W godzinach otwarcia muzeum „Od lunety Galileusza do teleskopu elektronicznego” – wystawa ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pałac Mieroszewskich 26.01-25.03 „U źródeł Wisły” – wystawa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach. Zamek 2.03. 10.00 ZORRO. TDZ 2.03. 9:00 Kolorowe Nutki. Występy przedszkolaków. Filia Ośrodka Kultury w Grodźcu 2.03. 10.00 Nasi autorzy: spotkanie autorskie dla dzieci z Bogusławą Tutajewicz i Jolantą Wychowaniec zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarza. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży 2.03. 10.00 „Marzanna i Gaik: polskie obrzędy ludowe na powitanie wiosny” – zajęcia z edukacji regionalnej dla dzieci. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 2.03. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach. Lodowisko OSiR 2.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 3.03. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa. OSiR / WOPR. Basen OSiR 3.03. 11.30-14.00 Będziński Uniwersytet Dziecięcy:„Życie w późnym średniowieczu” – zajęcia dla dzieci ciekawych świata i nauki. MiPBP w Będzinie. Sala konferencyjna 3.03. 16.00 Zorro. TDZ 4.03. 9:00 Będzińska Liga Siatkonogi. Hala Łagisza 4.03. 11:00 Będzińska Liga Futsalu. Hala Łagisza 4.03. 17.00 Biesiada Śląska. Impreza biletowana. Filia Ośrodka Kultury w Grodźcu 5.03. 10.00 Zorro. TDZ 5.03. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 5.03. 10.00 Historia rysunkiem opowiedziana – zajęcia literackie o komiksach dla dzieci. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży 6.03. 10.00 Jaś i Małgosia. TDZ 6.03. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin. OSiR. Koszelew 7 7.03. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 7.03. 10.00 Twórcza środa – zajęcia o literaturze dla dzieci. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży 7.03. 10.15 Początki osadnictwa na ziemi będzińskiej – zajęcia z edukacji regionalnej dla młodszych przedszkolaków, związane z obchodami 660- lecia nadania praw miejskich Będzinowi. MiPBP. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 7.03. 10.00 Świnki trzy. TDZ 8.03. 10.00 Pstryk! I wszystko jasne! TDZ 9.03. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach. Lodowisko OSiR

9.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 9.03. 10.00 Cudowna lampa Aladyna. TDZ 9.03. 17:00 Koncert z okazji Dnia Kobiet. „Już nie zapomnisz mnie” – Tomasz Stockinger w duecie z pianistą. Obowiązują zaproszenia. Filia Ośrodka Kultury w Grodźcu 9.03. 10.00 Opowieści wielkanocnego zajączka – zajęcia literackie dla dzieci realizowane w bloku programowym „W drodze do świąt wielkanocnych”. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 9.03. 11.00 Opowieści wielkanocnego zajączka – zajęcia literackie dla dzieci realizowane w bloku programowym „W drodze do świąt wielkanocnych”. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 10.03. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa. OSiR / WOPR. Basen OSiR 10.03. 16.00 Kot w butach. TDZ 10-11.03. 18:00-6:00 Ogólnopolski Maraton Pływania Otyliada. Basen OSiR 11.03. 9:00 Będzińska Liga Siatkonogi. Hala Łagisza 11.03. 11:00 Będzińska Liga Futsalu. Hala Łagisza 12.03. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR Basen OSiR 12.03. 10.00 Kot w butach. TDZ 12-14.03. 08.15-10.00 Komputerowa Szkoła Seniora– warsztaty dla seniorów z zakresu obsługi komputera i wyszukiwania informacji w Internecie. MiPBP w Będzinie. Czytelnia Główna 12.03. 10.15 Początki osadnictwa na ziemi będzińskiej – zajęcia z edukacji regionalnej dla starszych przedszkolaków, związane z obchodami 660-lecia nadania praw miejskich Będzinowi. MiPBP. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 12.03. 16.00-17.00 Spotkanie z cyklu podróże duże i małe: Zdobywca wszystkich ośmiotysięczników Jerzy Kukuczka. MiPBP. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 13.03. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin. OSiR. Koszelew 7 13.03. 10.00 Kot w butach. TDZ 13.03. 17.00 „Piąta pora roku” – wernisaż zbiorowej wystawy malarstwa członków Stowarzyszenia Promocji Kultury Zagłębia w Będzinie. MiPBP w Będzinie. Galeria klubu „Pod Sową” 14.03. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 14.03. 10.00 Kot w butach. TDZ 15.03. 10.00 O dziewczynce Katarzynce Czerwonym kapturkiem zwanej. TDZ 15.03. 10.00 Mały OKR – XVIII edycja eliminacji miejskich Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – szkoła podstawowa. MiPBP w Będzinie. 15.03. 10.00 Życie Będzina: Biskup Adam Śmigielski, Honorowy Obywatel Miasta – zajęcia z edukacji regionalnej dla dzieci. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży 15.03 Co się dzieje wiosną – zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki z kolekcji Kubusia Puchatka „Wiosna”. MiPBP w Będzinie. Filia nr 4 ul. Pokoju 44 16.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 16.03.201 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach. Lodowisko OSiR 16.03. 10.00 Cicho. TDZ 16.03. 9.00-13.00 Turniej halowy w piłce nożnej o Puchar Dyrektora ZSTU i Dyrektora MOS. ZSTU w Będzinie 16.03. 10.00 Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Polsce i na świecie – zajęcia edukacyjne dla dzieci realizowane w bloku programowym W drodze do świąt wielkanocnych. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 16.03. 10.00 Mały OKR – XVIII edycja eliminacji miejskich Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – szkoła podstawowa i gimnazja. MiPBP w Będzinie.

16.03. 11.00 Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Polsce i na świecie – zajęcia edukacyjne dla dzieci realizowane w bloku programowym W drodze do świąt wielkanocnych. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 16.03. 16.00 Lubik – Literacki i Książkowy Klubik – zajęcia organizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci, podczas którego omawiana będzie książka „Nela i tajemnice świata”. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży 16.03. 17.00 Spotkanie autorskie z Tomaszem Kostro. Promocja książki pt. „Zagłębie, którego nie ma”. MiPBP w Będzinie klub „Pod Sową” 17.03. 10:00-18:00 Ogólnopolski Turniej Szachowy. UM sala sesyjna 17.03. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa. OSiR / WOPR. Basen OSiR 17.03. 16.00 Cicho. TDZ 18.03. 9:00 Będzińska Liga Siatkonogi. Hala Łagisza 18.03. 11:00 Będzińska Liga Futsalu. Hala Łagisza 18.03. 17.00 Koncert kameralny. Pałac Mieroszewskich 19.03. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 19.03. 09.00 12.30 Cicho. TDZ 19.03. 16.00-17.00 Spotkanie cykliczne: Co ludzie powiedzą: szukamy w książkach ciekawych przepisów kulinarnych. MiPBP. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 19.03. 10.15 Idzie wiosna… Zajęcia literackie dla starszych przedszkolaków z okazji Światowego Dnia Poezji. MiPBP. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 20.03. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin. OSiR. Koszelew 7 20.03. 09.00, 11.30 Kot w butach. TDZ 20.03. 8.00 Spotkanie z pisarzem dla dzieci: Elżbieta Bednarczyk, autorka książki „Kłótnia w tornistrze”. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży, klub „Pod Sową” 20.03. 9.30 Spotkanie z pisarzem dla dzieci: Elżbieta Bednarczyk, autorka książki „Kłótnia w tornistrze”. MiPBP. Filia nr 4 ul. Pokoju 44 20.03. 11.00 Spotkanie z pisarzem dla dzieci: Elżbieta Bednarczyk, autorka książki „Kłótnia w tornistrze”. MiPBP. Filia nr 5 Plac Skarbińskich 1 20.03. 11.00 Moje miasto wczoraj i dziś – konkurs plastyczny dla dzieci. MiPBP. Filia nr 7 Zamkowe 21.03. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 21.03. 10.00, 12.30 Kot w butach. TDZ 21.03. 17.00 Dyskusyjny Klub Książki dla osób dorosłych, podczas którego omawiana będzie książka „#Upał” Michała Olszewskiego. MiPBP w Będzinie. Czytelnia Główna 21.03. 10.15 Idzie wiosna… zajęcia literackie dla młodszych przedszkolaków z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji obchodzonego w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. MiPBP. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 22.03. 09.00, 11.30 Kot w butach. TDZ 22.03. 10.00 Mały OKR – finał XVIII edycji eliminacji miejskich Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – szkoła podstawowa i gimnazja. MiPBP w Będzinie. Sala konferencyjna 23.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 23.02. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach. Lodowisko OSiR 23.03. 09.00, 11.30 Pamięć Rutki. TDZ od 23.03. Zagajnik wielkanocny. Wzgórze zamkowe 23.03. 10.00, 11.00 Biblioteka miejscem kultury i rozrywki: będzińska biblioteka – zajęcia z edukacji regionalnej dla dzieci. MiPBP. Filia nr 1Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 23.03. 19.00 XVII edycja międzynarodowej imprezy czytelniczej – Noc z Andersenem organizowana w ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci. MiPBP Oddział dla dzieci i młodzieży

24.03. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa. OSiR / WOPR. Basen OSiR 24.03. 11.00, 12.30 Bajka zjajka. TDZ 24.03. 10.00-13.00 Robotyczne soboty w bibliotece – interaktywne warsztaty dla dzieci z robotyki. MiPBP w Będzinie, klub „Pod Sową” 25.02. 9:00 Będzińska Liga Siatkonogi. Hala Łagisza 25.02. 11:00 Będzińska Liga Futsalu. Hala Łagisza 25.03. 15:00 Jarmark Wielkanocny. Bulwary nad rzeką Przemszą 26.03. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 26.03. 10.00 Zorro. TDZ 27.03. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin. OSiR. Koszelew 7 27.03. 10.00 Tradycje i zwyczaje wielkanocne – warsztaty edukacyjne dla dzieci. MiPBP Oddział dla dzieci i młodzieży 27.03. 10.00 Zorro. TDZ 27.03. 10.00 Tradycje i symbole Świąt Wielkanocnych. Wysłuchanie „Opowieści zajączka”. Zajęcia dla przedszkolaków. MiPBP. Filia nr 4 ul. Pokoju 44 28.03. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 28.03. 10.00 Bromba w sieci. TDZ 28.03. 16.00-17.00 Spotkanie z misiem: szukamy pierwszych oznak wiosny w wierszach polskich poetów – zajęcia literackie dla dzieci. MiPBP. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 28.03. 10.15 Ale auta! – zajęcia edukacyjne dla młodszych przedszkolaków o tym, skąd się wzięły samochody. MiPBP. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10

28.03. 11.00 Wesołego jajka… pięknego jak bajka: tradycje wielkanocne – zajęcia z edukacji czytelniczo- medialnej dla dzieci. MiPBP. Filia nr 7 Zamkowe 29.03. 14.00-15.00 Czytanie jest super. Głośne czytanie wierszy o tematyce wiosennej. MiPBP. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 27.03. 8.00 Honorowy Obywatel Miasta Będzina – zajęcia regionalne dla dzieci w ramach obchodów 660. rocznicy nadania praw miejskich Będzinowi. MiPBP. Filia nr 5 Grodziec 30.03. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 30.03. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach. Lodowisko OSiR 31.03. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa. OSiR / WOPR. Basen OSiR 30.03. 10.00, 11.00 Na niebiesko dla autyzmu – zajęcia edukacyjne zorganizowane z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane w oparciu o książki C. A. Amenta „Krzyś jest wyjątkowy: dla dzieci o autyźmie” MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 Ponadto MiPBP w Będzinie proponuje: W Oddziale dla dzieci i młodzieży oraz filiach bibliotecznych dostępne będą dla dzieci: Bezpieczna kawiarenka ze stanowiskiem komputerowym z nieodpłatnym dostępem do Internetu oraz gier edukacyjnych; od poniedziałku do soboty można korzystać z BANKU PODRĘCZNIKÓW; w piątek w Oddziale dla dzieci oraz filiach bibliotecznych odbywają się zajęcia kulturalnoedukacyjne dla dzieci.

„POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” Zapraszamy do udziału w akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, która odbędzie się w dniach od 10 do 11 marca 2018 r. w Zamku i Pałacu Mieroszewskich w godzinach od 9.00 do 17.00. „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, to ogólnopolska akcja promocyjna, skierowana zarówno do branży turystycznej, jak również do osób prywatnych, które mają możliwość skorzystania z 50% zniżki na wybrane usługi turystyczne w całym kraju. Zwiedzający, którzy odwiedzą w tych dniach Zamek i Pałac Mieroszewskich, będą mogli kupić bilet właśnie z 50% zniżką!


KULTURA AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

marzec nr 3

11

Walentynkowa miłość niejedno ma imię W dniu zakochanych, 14 lutego w Teatrze Dzieci Zagłębia odbyły się koncerty walentynkowe „Miłość niejedno ma imię”, które były świetną okazją, by przypomnieć sobie lub poznać wielkie przeboje o miłości. Podczas koncertów zakochani mieli okazję wygrać weekend dla dwojga w Zakopanem, romantyczną kolację i profesjonalną sesję zdjęciową. Ponadto, dla każdego przygotowano słodki poczęstunek. Początkowo tego dnia planowano tylko jedno spotkanie, jednak ogromne zainteresowanie będzinian sprawiło, że artyści pojawili się na teatralnej scenie dwukrotnie.

KRZYŻÓWKA nr 3/18

Poziomo: 3. białe pasy na jezdni. 8. mrzonka. 9. rogalik z ciasta. 10. doktor z powieści Żeromskiego. 11. mąka grubo mielona. 12. główna tętnica. 13. rozpoznanie. 14. 27 000 egzemplarzy Aktualności Będzińskich. 16. klamra w murze. 19. „Nowość” przy ulicy Potockiego 3 w Będzinie. 20. pensja aktora. 21. specjalność drukarza. 22. rejestracja. 23. duża mucha. 28. wypad pod namioty. 31. Wojciech patron jednej z ulic w Będzinie. 32. jedna z 16-tu „Aktualności Będzińskich”. 33. nie katoda. 34. harmider. 35. kuzyn sosny. 36. kolor pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. 37. lutowa solenizantka. Pionowo: 1. przychodzi po zimie. 2. mech na porożu jelonka. 3. hotel przy drodze. 4. świętuje 660 rocznicę nadania praw miejskich. 5. wielka flota wojenna. 6. drobny haft. 7. omasta. 14. filmowy Dyzma. 15. fotograficzny „Zakochani w Będzinie”. 17. dwie w spodniach. 18. wynik odejmowania. 24. zasoby firmy. 25. uskrzydlony nagusek. 26. rybka akwariowa. 27. żona dla męża. 28. dziedzina działalności. 29. na wyposażeniu kajaka. 30. ceniony pisarz. Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie krzyżówki. Dziękujemy za udział i zapraszamy do rozwiązania kolejnej. Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 20 marca pod adresem: promocja@um.bedzin.pl. W tytule maila prosimy wpisać: Krzyżówka 3/2018 Wśród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wyłonimy laureata zgodnie z regulaminem dostępnym w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. O wygranej poinformujemy, odpisując na adres mailowy, z którego rozwiązanie zostało wysłane. Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Zespół Grodźczanie 13 lutego reprezentował Będzin na tradycyjnych zapustach w gminie Psary. Wystąpił tam z repertuarem walentynkowym, ze względu na przypadające w następnym dniu święto zakochanych.


KULTURA 12

Z sercem w tle

Kot w butach

Najnowszy spektakl familijny w reżyserii Jakuba Kasprzaka to baśniowa uczta dla małych i dużych. Oczarowani oszałamiającym, w pełni wierszowanym tekstem wraz z Kotem w Butach (w tej roli zjawiskowa Sara Lech) wyruszą w zapierającą dech podróż. Zaprowadzi ich ona od ubożuchnego młyna, przez mroczną wieżę czarnoksiężnika aż po chwałę, bogactwo i szmaragdowy splendor królewskiego tronu. Zespół Teatru Dormana porywa w wir szaleńczej przygody, której tylko najdzielniejsi stawią czoła. Zapraszamy na spektakl pełen przewrotnych choreografii w magicznej scenografii Barbary Matei z zachwycającą muzyką Pawła Jeleniewskiego. Aktorzy i widzowie, po-

Zwycięska para – Katarzyna i Jarek

dróżując przez baśniową krainę, pokonują wpław rwące rzeki, toczą epickie bitwy, galopują w lawinowym tempie, zmierzając do największej przygody jaką widzieli Państwo w teatrze.

Autor i reżyser: Jakub Kasprzak, scenografia: Barbara Mateja, muzyka: Paweł Jeleniewskim, występują: Katarzyna Bała, Edyta Dziura, Karol Gaj, Patrycy Hauke, Sara Lech, Agata Madejska, Jacek Mikołajczyk,  Joanna Rząp, Stefan Szulc, Michał Woźniak, Ewa Zawada, Wojciech Żak. Premiera: 24 lutego 2018

Znamy już laureatów walentynkowego konkursu fotograficznego „Zakochani w Będzinie”, w którym do wygrania była profesjonalna, romantyczna sesja zdjęciowa w studiu FotoBorkowscy. Spośród mnóstwa nadesłanych fotek wyłoniono zwycięską parę oraz wyróżniono pięć kolejnych.

1ZŁ Z BILETU NA RZECZ FUNDACJI Bezdomnych psów i kotów w potrzebie jest mnóstwo, a wielu z nas – ludzi dobrej woli – często zastanawia się, w jaki sposób można im pomóc i nie zawsze znajduje odpowiedź na to pytanie. Otóż najwspanialszą formą pomocy jest oczywiście adopcja. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz adoptować zwierzęcia, zastanów się, co innego możesz zrobić, co możesz dać im od siebie. Teatr Dzieci Zagłębia postanowił przekazać złotówkę od każdego sprzedanego biletu na spektakl „Kot w butach” dla Fundacji S.O.S dla Zwierząt. Wierzymy, że teatr powinien brać odpowiedzialność za swoje miejsce w lokalnej społeczności. Z każdego zakupionego biletu na „Kota w butach” przekażemy 1 zł na rzecz fundacji „SOS dla Zwierząt”, która od wielu lat prowadzi działania na rzecz ratowania kotów, psów i innych zwierzaków. To pozwoli Fundacji na zakup szczepień i pokrycie kosztów interwencji, które ratują psie i kocie życia w całym regionie.

Magdalena i Łukasz

CHO-HON. Przywołanie umarłych dusz – prosto z Seulu

Aleksandra i Mario

Natalia i Daniel

Sam-New Theater z Seulu, podczas swojej jedynej trasy w Polsce, 11 lutego pojawił się w będzińskim Teatrze Dzieci Zagłębia. Artyści z Korei Południowej zaprosili na niezwykły pokaz kultowego koreańskiego spektaklu „Cho-Hon” w reżyserii Ji Wook Kima. Przedstawili dzieło niezwykłe, do głębi poruszające i przenoszące na scenę piękno dalekiego wschodu. „Cho-Hon” – „Przywołanie umarłych dusz” – to spektakl oparty o tra-

dycyjne koreańskie obrzędy pogrzebowe. Przywołuje dusze „pocieszycielek”, koreańskich kobiet zmuszanych przez japońską armię do prostytucji. Artyści mają dać im pokrzepienie – i pozwolić w pokoju przejść do świata umarłych. Dialog zastąpiony jest wyjątkową dla półwyspu koreańskiego formą ekspresji – łączącą taniec, muzykę, śpiew i wynikające z wielowiekowych tradycji formy teatralne. To po-

ruszające widowisko upamiętnia cierpienie i ból tysięcy „kobiet do towarzystwa”, pokornych, cichych i odchodzących w zapomnienie niczym „poranna rosa”. Dagmara i Sebastian Koordynatorzy trasy w Polsce to Seoeun Bag oraz Saessak Lee, a spektakle w Polsce realizowane były dzięki wsparciu Howon University Centre for Korean Art and Culture i Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie.

Katarzyna z partnerem


KULTURA SPORT AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

marzec nr 3

13

Zwycięstwo w debiucie! zdjęcia: Wojciech Borkowski

Od wygranej 3:1 nad Espadonem Szczecin rozpoczął pracę na ławce trenerskiej będzińskiego MKS-u Gido Vermeulen. Dzięki wygranej nasz zespół oddalił się od strefy spadkowej. Zwycięstwo w Szczecinie nie przyszło jednak łatwo, gdyż pierwsza partia należała do Espadonu (25:22), ale już w trzech kolejnych warunki gry dyktowali będzinianie (25:22, 25:17, 25:19).

MKS do drugiego wyjazdowego triumfu w bieżącym sezonie poprowadził Rafael Araujo, zdobywca 24 punktów, wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. – Cały zespół wykonał kawał świetnej roboty. Brawa dla zawodników, brawa dla sztabu – przyznał po spotkaniu Gido Vermeulen. W lutym będzinianie rozegrali jeszcze trzy spotkania ligowe. Pod wodzą Stelio DeRocco przegrali

z ONICO Warszawa 1:3 (25:20, 17:25, 12:25, 22:25), GKS-em Katowice 2:3 (23:25, 25:14, 21:25, 25:21, 11:15) i Treflem Gdańsk 0:3 (19:25, 20:25, 23:25). Po 22. kolejkach nasza drużyna w dalszym ciągu znajduje się w strefie barażowej, zajmując trzynaste miejsce w tabeli z dorobkiem 22 punktów (8 zwycięstw, 14 porażek). Do bezpiecznej,

Turniej Karate Kyokushin zgromadził pasjonatów sportu

dwunastej lokaty, piastowanej przez Aluron Virtu Wartę Zawiercie podopieczni Gido Vermeulena tracą obecnie dwa „oczka”, a nad czternastą Łuczniczką Bydgoszcz mają trzypunktową przewagę. W niedzielę, 4 marca MKS zagra w Sosnowcu z Dafi Społem Kielce (godz. 20.00). Mecz będzie transmitowany w Polsacie Sport.

Siatkarze z nowym trenerem Krzysztof Cichomski / PlusLiga

W sobotę 24 lutego w hali sportowej w Łagiszy odbył się Turniej Karate Kyokushin, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski.

Grają o Puchar Prezydenta

W lutym rozegrano kolejno spotkania w ramach III edycji Będzińskiej Ligi Futsalu o Puchar Prezydenta Łukasza Komoniewskiego. Tabelę z dorobkiem 21 punktów otwiera Grimar. 10. kolejka (11.02) Selton – Friends Team 9:1 BV Będzin – Grimar 5:6

Mador – Farmacja Śląska 10:5 FC Piosek – Somax 5:0 FC Piosek - Incognito 10:5

Tabela: 1. Grimar 10 21 60:31 2. BV Będzin 10 19 42:36 3. Somax 10 18 61:47 4. Mador 9 18 69:45 5. Selton 10 17 48:29 6. Farmacja Śląska 10 16 56:54 7. FC Piosek 11 14 45:59 8. Harnasie 8 8 40:48 9. Incognito 2 0 8:18 10. Friends Team 10 0 18:80 Klasyfikacja strzelców: 18 goli - Adam Sobczyk (Somax) 16 - Bartłomiej Musiał (Mador), Marcin Pieniążek (Harnasie) 15 - Rafał Ludwig (Farmacja Śląska)

11. kolejka (25.02) Selton – Friends Team 7:2 Somax – Grimar 0:10 Farmacja Śląska – Incognito 8:3 Friends Team – FC Piosek 4:6

Klasyfikacja fair-play (na podstawie żółtych i czerwonych kartek): 1. Harnasie 2. Incognito 3. Mador

Mador zwycięzcą PBLF Mador triumfował w Turnieju Finałowym Pucharu Będzińskiej Ligi Futsalu. W rozgrywkach wystąpiły trzy zespoły, które pomyślnie przebrnęły wcześniejsze eliminacje. WYNIKI TURNIEJU FINAŁOWEGO: Selton - FC Piosek 4:2 Mador - Selton 6:0 FC Piosek - Mador 1:5 Klasyfikacja końcowa: 1. Mador 2 6 11:1 2. Selton 2 3 4:8 3. FC Piosek 2 0 3:9 Wyróżnienia indywidualne: Najlepszy zawodnik: Emil Gimzia (Selton) Najlepszy strzelec: Radomir Kowalski (Mador) Najlepszy bramkarz: Artur Częstochowski (Mador)

HOLENDER GIDO VERMEULEN, POSIADAJĄCY OGROMNE DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE NA SZCZEBLU REPREZENTACYJNYM, ZOSTAŁ SZKOLENIOWCEM SIATKARZY BĘDZIŃSKIEGO MKS-U. OBECNY SELEKCJONER MĘSKIEJ REPREZENTACJI SWOJEGO KRAJU ZASTĄPIŁ NA TYM STANOWISKU STELIO DEROCCO. 53-latek objął kadrę Oranje w listopadzie 2014 roku, z którą zajął odpowiednio 9. oraz 14. miejsce na mistrzostwach Europy w 2015 i 2017 roku. Holendrzy, pod wodzą nowego trenera MKS-u, występowali również w Lidze Światowej, docierając dwukrotnie do turnieju finałowego dywizji II, plasując się kolejno na trzeciej (2016) i czwartej pozycji (2017). Przed objęciem męskiej reprezentacji Holandii, Gido Vermeulen prowadził żeńską kadrę tego kraju (2012-2014), doprowadzając ją choćby do 9. miejsca

na mistrzostwach Starego Kontynentu (2013), 4. w Lidze Europejskiej (2013) oraz finału II dywizji World Grand Prix (2014). Wcześniej Gido Vermuelen był selekcjonerem żeńskiej reprezentacji Hiszpanii (20082012) i reprezentacji Holandii juniorów (2002-2007), z którą wywalczył m.in. wicemistrzostwo Europy (2004) oraz czwarte miejsce w mistrzostwach świata (2005). W latach 1994-1998 piastował również funkcję asystenta selekcjonera pierwszej reprezentacji kobiet, z którą zdobył mistrzostwo Europy (1995) i zajął piątą lokatę na igrzyskach olimpijskich w Atlancie (1996).  W klubowej siatkówce Holender osiągał największe sukcesy z żeńskimi zespołami. Z włoskim INN Napoli zdobył Puchar CEV (1999), z hiszpańskim CVT Tenerife awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń (2001), a z holenderskim Brother/Mar tinus aż trzykrotnie do 1/4 finału Pucharu Europy (1993-1995). W latach 90. z drużyną z Beneluksu sięgnął jeszcze po srebrny oraz brązowy medal mistrzostw Holandii, a także wywalczył awans do finału krajowego pucharu. Natomiast z męskim zespołem, występującym pod taką samą nazwą, zdobył mistrzostwo kraju.  Natomiast Stelio DeRocco pracował w Będzinie od stycznia 2016 roku. Pod jego wodzą nasza drużyna zajmowała odpowiednio 14. i 11. miejsce w rozgrywkach ligowych. Razem z Kanadyjczykiem szeregi będzińskiego klubu opuścił jeden z jego asystentów, Rafał Murczkiewicz.


FERIE NA SPORTOWO 14

Szusowali na Złotym Groniu

Blisko 80 osób wystar towało w tegorocznych Zawodach Narciarskich w Slalomie Gigancie o Puchar Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego, które odbyły się 11 lutego. Rywalizacja na Złotym Groniu w Istebnej toczyła się w sześciu kategoriach. W pierwszej z nich uczestnicy mieli do pokonania jeden przejazd, w pozostałych dwa. Na podstawie uzyskanych czasów sporządzono klasyfikację końcową, w której najszybszych nagrodzono pucharami, dyplomami i nagrodami. Pamiątkowymi statuetkami uhonorowano również najstarszych i najmłodszych uczestników imprezy. Całość zakończyło losowanie upominków rzeczowych, a z myślą o najmłodszych przygotowa-

no Strefę Wesołego Malucha, w której nie zabrakło atrakcji i niespodzianek. Lista nagrodzonych: Kategoria I: 1. Błażej Piekło – 31.21 2. Wiktor Szaleniec – 34.05 3. Jan Węgrzyn – 35.76 Kategoria II: 1. Justyna Trząska – 1:14.94 2. Gabriela Hilarowicz – 1:37.88 3. Wiktoria Odrobina – 1:51.05 1. Mateusz Kwiecień – 1:10.40 2. Krzysztof Lasoń – 1:21.96 3. Gustaw Gołębiowski – 1:22.11 Kategoria III: 1. Kinga Kaszyńska – 1:06.34 2. Maria Kusa – 1:09.59 3. Emilia Trzcińska – 1:13.27 1. Tomasz Macek – 1:00.45 2. Michał Myśliński – 1:10.82 3. Wojciech Myśliński – 1:14.72

Rodzinny Turniej Siatkówki

Kategoria IV: 1. Aleksandra Janeczek – 1:12.12 2. Mar tyna Misiaszek – 1:12.59 3. Klaudia Więcek – 1:13.26 1. Piotr Hanak – 1:02.71 2. Patryk Fronczek – 1:03.43 3. Eryk Nowak – 1:05.30 Kategoria V: 1. Ewa Fronczek – 1:13.38 2. Patrycja Rączy – 2:32.35 1. Roman Nowak – 1:00.23 2. Amadeusz Piekło – 1:03.62 3. Wojciech Trzciński – 1:05.05 Kategoria VI: 1. Nina Wcisło – 1:31.74 2. Jolanta Śnigórska – 2:05.49 3. Ewa Wyżycka – 2:42.22 1. Witold Smętek – 1:03.63 2. Robert Kuchmacz – 1:05.43 3. Ryszard Kwiecień – 1:06.02

Dziękujemy za wspaniałą zabawę i zapraszamy za rok!

Quiz wiedzy o siatkówce grywka. Ta odbyła się ustnie.Trzy najlepsze osoby z każdej kategorii otrzymały puchary/statuetki oraz dyplomy. Quiz zorganizowano w ramach akcji „Ferie zimowe w mieście”, przy współpracy Ośrodka Spor tu i Rekreacji, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Miejskiego Klubu Sportowego Będzin.

Podczas ferii zimowych, w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 9 w Łagiszy, odbył się Quiz Wiedzy o Siatkówce. Młodzi adepci tej dyscypliny sportu odpowiadali na pytania związane z PlusLigą, naszym klubem oraz zasadami gry.

Quiz, składający się z 30 pytań, miał formę testu jednokrotnego wyboru i został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych. Szczególnie zacięta okazała się rywalizacja w kategorii starszej, w której do wyłonienia zwycięzcy była potrzebna do-

Ferie tanecznie

KLASYFIKACJA KOŃCOWA NAJLEPSZYCH: Kategoria wiekowa: 13 – 16 lat 1. Dawid Rak 25 pkt (+ 3 w dogrywce) 2. Marcel Wójcikiewicz 25 (+ 2 w dogrywce) 3. Jan Mazur 25 (+ 1 w dogrywce) Kategoria wiekowa: 10 – 12 lat 1. Marcel Grzęda – 29 pkt 2. Aleksander Gajos – 24 3. Igor Kyrcz – 17.

Aż 28 par przystąpiło do Rodzinnego Turnieju Siatkówki, rozegranego w piątek w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 13. Impreza była jedną z kończących sportowo-rekreacyjną część akcji "Ferie zimowe w mieście". Turniej rozegrano dwóch kategoriach, składających się łącznie z czterech grup, w których rywalizowano w systemie każdy z każdym. Mecze rozgrywano do piętnastu punktów, z zachowaniem min. dwupunktowej przewagi. Awans do półfinałów uzyskały po dwie najlepsze pary ze wszystkich grup. Ostatecznie w kategorii open triumfowali Piotr Konieczny i Wojciech Madej, którzy w finale pokonali Jakuba i Filipa Zabielnych 15:11. Trzecie miejsce, po wygranej 15:10 nad Klaudią Surgut i Mariem Waleczko, zajęli Julia Pilarczyk i Mateusz Grysak.

Klasyfikacja końcowa: 1. Piotr Konieczny/Wojciech Madej 2. Jakub Zabielny/Filip Zabielny 3. Julia Pilarczyk/Mateusz Grysak 4. Klaudia Surgut/Mario Waleczko Kategorię do lat 13 zdominowali Jakub i Krzysztof Jurczykowie, pokonując w finałowym starciu Igora i Zdzisława Witkowskich 15:8. Natomiast w finale pocieszenia rodzina Miśków okazała się lepsza od rodziny Siewników (15:12). Klasyfikacja końcowa 1. Jakub Jurczyk/Krzysztof Jurczyk 2. Igor Witkowski/Zdzisław Witkowski 3. Igor Misiek/Tomasz Misiek 4. Mikołaj Siewnik/Łukasz Siewnik Najlepsze pary nagrodzono medalami, dyplomami oraz zaproszeniami na niedzielny mecz PlusLigi: MKS Będzin GKS Katowice.

Wycieczka do Żarek 2 lutego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie zorganizował wycieczkę do Żarek, podczas której mieszkańcy odwiedzili EtnoJurę i Kampus Eureka. W EtnoJurze odbyły się warsztaty z sianka, z którego zarówno dzieci, jak i dorośli robili rozmaite zwierzątka. – To była świetna zabawa – mówili najmłodsi. W Kampusie Eureka mieszkańcy obejrzeli wystawę pełną ciekawostek o czasach rycerstwa, dowiadując się, co jadano w czasach Kazimierza Wielkiego. Na rynku mierzyli i ważyli

miarami łokcia, kamienia, wołu. W skryptorium pisali gęsim piórem, a na rycerskiej wyprawie

rozbijali szesnastowieczny namiot dowódcy i sprawdzali, co widać w hełmie husarza.

Tata z synem w jednej drużynie Aleksandrowicz Paweł i Dawid – Kozak Krystian i Miłosz 0:6 Półfinały: Gr. B Pańczyk Jarosław i Wojciech – Kulesza Rafał i Natan 9:1 Pańczyk Jarosław i Wojciech – Zasada Piotr i Kamil 9:2 Kulesza Rafał i Natan – Zasada Piotr i Kamil 2:1 Mecz o III miejsce: Stępień Paweł i Jakub– Kulesza Rafał i Natan 2:3 Mecz o I miejsce: Pańczyk Jarosław i Wojciech – Kozak Krystian i Miłosz 5:1

Poznali tajniki judo

10 lutego grali chłopcy z roczników 2010 i 2011. Do rozgrywek przystąpiło aż 27 par.

Podczas ferii zimowych w Dance4you odbywały się bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki nim mieszkańcy poznali podstawy takich tańców, jak Dancehall, Jazz and Modern, Hip-Hop i Zumba.

29 stycznia odbyły się otwarte zajęcia judo organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Chętni zapoznali się z rysem historycznym judo, etykietą obowiązującą na zajęciach oraz z przepisami BHP podczas zajęć.

3 oraz 10 lutego w Szkole Podstawowej nr 13 odbyły się zorganizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy turnieje piłki nożnej „Ojciec i syn”. 3 lutego rywalizowały dzieci z rocznika 2008 i 2009 . W rozgrywkach wzięło udział 13 par, a zwycięzcy nagrodzeni zostali medalami.

Wszyscy uczestnicy otrzymali również pamiątkowe dyplomy i słodki upominek. Półfinały: Gr. A Stępień Paweł i Jakub – Aleksandrowicz Paweł i Dawid 5:3 Stępień Paweł i Jakub – Kozak Krystian i Miłosz 0:3

I miejsce Jędrusik Bartłomiej i syn Filip. II miejsce Miśkiewicz Michał i syn Mikołaj III miejsce Iwański Sławomir i syn Marcel IV miejsce Górski Sławomir i syn Szymon V miejsce Kondracki Sergiusz i syn Daniel.


KULTURA SPORT AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

marzec nr 3

15

HARMONOGRAM MARZEC 2018

2.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 2.03. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach, lodowisko OSiR 3.03. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa, basen OSiR 4.03. 09:00 Będzińska Liga Siatkonogi, hala sportowa Łagisza 4.03. 11:00 Będzińska Liga Futsalu, hala sportowa Łagisza 5.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR

6.03. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin, Dojo Koszelew, ul. Koszelew 7 7.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 9.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 9.03. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach, lodowisko OSiR 10.03. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa, basen OSiR 10-11.03. 18:00-6:00 Ogólnopolski Maraton Pływania OTYLIADA, basen OSiR 11.03. 09:00 Będzińska Liga Siatkonogi, hala sportowa Łagisza 11.03. 15:00-18:00 Maraton Aqua Aerobiku z okazji Dnia Kobiet, basen OSiR 11.03. 11:00 Będzińska Liga Futsalu, Hala Łagisza

12.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 13.03. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin, Koszelew 7 14.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 16.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 16.03. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach, lodowisko OSiR (przy odpowiednich warunkach atmosferycznych) 17.03. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa, basen OSiR 17.03. 10:00 Ogólnopolski Turniej Szachowy, sala sesyjna UM 18.03. 09:00 Będzińska Liga Siatkonogi, hala sportowa Łagisza

SPORTOWA DZIELNICA KSAWERA-WARPIE 1.03. 17:00 Zumba, salka rekreacyjna na basenie OSiR 2.03. 17:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 5.03. 18:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 5.03. 20:30 BPU, salka rekreacyjna na basenie OSiR 6.03. 18:00 Zagraj w kosza, SP nr 8 8.03. 17:00 Zumba, salka rekreacyjna na basenie OSiR 9.03. 17:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 12.03. 18:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 12.03. 20:30 BPU, salka rekreacyjna na basenie OSiR 13.03. 18:00 Zagraj w kosza, SP nr 8 15.03. 17:00 Zumba, salka rekreacyjna na basenie OSiR 16.03. 17:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 19.03. 18:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 19.03. 20:30 BPU, salka rekreacyjna na basenie OSiR 20.03. 18:00 Zagraj w kosza, SP nr 8 22.03. 17:00 Zumba, salka rekreacyjna na basenie OSiR 23.03. 17:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 26.03. 18:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR 26.03. 20:30 BPU, salka rekreacyjna na basenie OSiR

18.03. 11:00 Będzińska Liga Futsalu, hala sportowa Łagisza 19.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 20.03. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin, Dojo Koszelew, ul. Koszelew 7 21.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 23.03. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach, lodowisko OSiR (przy odpowiednich warunkach atmosferycznych) 23.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 24.03. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa, basen OSiR 25.03. 15:00-18:00 Maraton Aqua Aerobiku, basen OSiR

25.03. 09:00 Będzińska Liga Siatkonogi, hala sportowa Łagisza 25.03. 11:00 Będzińska Liga Futsalu, hala sportowa Łagisza 26.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 27.03. 16:30 Przedszkole Karate Kyokushin, Dojo Koszelew, ul. Koszelew 7 28.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 30.03. 14:00-15:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 30.03. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach, lodowisko OSiR (przy odpowiednich warunkach atmosferycznych) 31.03. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa, basen OSiR

Sparingowe granie 27.03. 18:00 Zagraj w kosza, SP nr 8 29.03. 17:00 Zumba, salka rekreacyjna na basenie OSiR 30.03. 17:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR

ŁAGISZA 7.03. 17:30 Zumba, SP nr 9 14.03. 18:30 BPU, SP nr 9 21.03. 17:30 Zumba, SP nr 9 28.03. 18:30 BPU, SP nr 9

Będzińskie kluby piłkarskie przygotowują się do rundy wiosennej. W tym celu rozgrywają mecze kontrolne, weryfikujące dotychczas przepracowany okres.

SYBERKA- CENTRUM 1.03. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 2.03. 19:00 Zagraj w siatkę, SP 11 2.03. 19:30 Zagraj w piłę, SP 13 6.03. 17:00 Zumba, SP 13 6.03. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 7.03. 19:45 BPU, SP nr 13 8.03. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 9.03. 19:00 Zagraj w siatkę, SP 11 9.03. 19:30 Zagraj w piłę, SP 13 13.03. 17:00 Zumba, SP 13 13.03. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 14.03. 19:45 BPU, SP nr 13 15.03. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 16.03. 19:00 Zagraj w siatkę, SP 11 16.03. 19:30 Zagraj w piłę, SP 13 20.03. 17:00 Zumba, SP 13 20.03. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 21.03. 19:45 BPU, SP nr 13 22.03. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 23.03. 19:00 Zagraj w siatkę, SP 11 23.03. 19:30 Zagraj w piłę, SP 13 27.03. 17:00 Zumba, SP 13 27.03. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 28.03. 19:45 BPU, SP nr 13 29.03. 20:00 Zagraj w kosza, SP 13 30.03. 19:00 Zagraj w siatkę, SP 11 30.03. 19:30 Zagraj w piłę, SP 13

OSIEDLE ZAMKOWE 1.03. 18:30 Zagraj w kosza, SP nr 2 6.03. 18:30 Zumba, SP nr 2 7.03. 19:30 Zumba, SP nr 2 8.03. 18:30 Zagraj w kosza, SP nr 2 13.03. 18:30 Zumba, SP nr 2 14.03. 19:30 Zumba, SP nr 2 15.03. 18:30 Zagraj w kosza, SP nr 2 20.03. 18:30 Zumba, SP nr 2 21.03. 19:30 Zumba, SP nr 2 22.03. 18:30 Zagraj w kosza, SP nr 2 27.03. 18:30 Zumba, SP nr 2 28.03. 19:30 Zumba, SP nr 2 29.03. 18:30 Zagraj w kosza, SP nr 2

Sarmacja Będzin:

GRODZIEC 1.03. 18:30 Zumba, SP nr 6 2.03. 18:00 Zagraj w siatkę, SP nr 6 5.03. 19:00 BPU, SP nr 6 8.03. 18:30 Zumba, SP nr 6 9.03. 18:00 Zagraj w siatkę, SP nr 6 12.03. 19:00 BPU, SP nr 6 15.03. 18:30 Zumba, SP nr 6 16.03. 18:00 Zagraj w siatkę, SP nr 6 26.03. 19:00 BPU, SP nr 6 29.03. 18:30 Zumba, SP nr 6 30.03. 18:00 Zagraj w siatkę, SP nr 6

WYNIKI SPARINGÓW:

Sarmacja Będzin – BKS Stal Bielsko-Biała Sarmacja Będzin – Wilki Wilcza Sarmacja Będzin – Piast Ożarowice Sarmacja Będzin – Rekord Bielsko-Biała Sarmacja Będzin – Unia Strzemieszyce Sarmacja Będzin – Warta Zawiercie Sarmacja Będzin – SKS Łagisza

2:3 1:1 12:1 1:1 2:1 1:1 7:1

RKS Grodziec RKS Grodziec – Zagłębie II Sosnowiec RKS Grodziec – Górnik II Zabrze RKS Grodziec – Unia Strzemieszyce RKS Grodziec – Unia Racibórz RKS Grodziec – Gwarek Tarnowskie Góry RKS Grodziec – Wilki Wilcza RKS Grodziec – GKS II Tychy

1:1 0:3 3:2 4:2 3:2 4:3 0:3

SKS Łagisza SKS Łagisza – Iskra Psary SKS Łagisza – Przemsza Okradzionów SKS Łagisza – Błysk Zederman SKS Łagisza – Ostoja Żelisławice SKS Łagisza – Warta Kamieńskie Młyny SKS Łagisza – Sarmacja Będzin

1:2 8:2 4:1 6:3 0:7 1:7


Profile for Bedzin

Aktualności Będzińskie - marzec 2018  

www.bedzin.pl

Aktualności Będzińskie - marzec 2018  

www.bedzin.pl

Profile for bedzin
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded