REDUKCJA / MIKROPRZESTRZENIE. SYNCHRONIZACJA

Page 5

Spis treści Część I — Przestrzeń zewnętrzna

> Tablica Plate I

> Tablica Plate II

> Tablica Plate III

> Tablica Plate IV

> Tablica Plate V > Tablica Plate VI

9 Bez skali — Aleksandra Wasilkowska 12 Rehumanizacja architektury — Dariusz Hyc 18 Krytyczna autodestrukcja — z Ewą Rewers rozmawia Katarzyna Roj 25 Miasto jako idea, miasto jako struktura — z Krzysztofem Nawratkiem rozmawia Agata Pyzik 40 Prowizorka – wieczna teraźniejszość wielkiego miasta — Marek Krajewski 47 Bazaromat. Pełzający handel — Aleksandra Wasilkowska 50 Multisensualna percepcja przestrzeni — Joanna Erbel 59 Ożywiona struktura — z Martinem Hanczycem rozmawia Joanna Erbel 69 Dogęszczanie siłowe — z Rafaelą Dražić rozmawia Bogna Świątkowska Część II — Przestrzeń wewnętrzna 73 Potworne zło wymaga potwornych lekarstw — Krzysztof Gutfrański, Filip Laskowski 97 Dom dzienny, dom nocny. Sen jako doświadczanie przestrzeni — Kuba Mikurda Część III — Projektowanie / Redukcja 103 Redukcja. Komentarz do projektu — Jakub Szczęsny 108 Dogęszczanie miasta — Roman Rutkowski 112 Przedmiot jako kula u nogi — z Szymonem Hanczarem rozmawia Paulina Jeziorek 116 Paradoks białego rycerza — z Nicolasem Grospierre’em rozmawia Bogna Świątkowska 121 Deweloperzy, inwestorzy i rynek — z Magdaleną Zakrzewską rozmawia Szymon Żydek 128 Mieszkaniowa pięta achillesowa — z Waldemarem Siemińskim rozmawia Szymon Żydek 136 Przyszłość to idealna teraźniejszość — Jan Strumiłło Synchronizacja_2010 210 O autorach


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.