notes.na.6.tygodni #65

Page 65

GRZEGORZ DROZD

Debiliada. Wytwór ideologii

Projekt zrealizowany na warszawskim osiedlu Dudziarska latem tego roku był dość prosty. Na ściany stojących tam bloków artysta naniósł ogromne czarne murale. Jednak media odnotowały, że sztuka nie łagodzi obyczajów, a mieszkańcy nie są od tego szczęśliwsi. Z Grzegorzem Drozdem, autorem projektu, o intencjach artysty i tym co się wydarzyło, rozmawia Alek Hudzik.

Grzegorz Drozd, UNIVERSAL, Dudziarska 40, 40a, 40b, Warszawa, 2010, dzięki uprzejmości artysty

126

czytelnia

notes.65 czytelnia

notes.65

127


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.