Notes.na.6.tygodni #112

Page 236

usuń poezję

Rozdzielczość Chleba przedstawia: Piotr Puldzian Płucienniczak

Firmy

Projekt FIRMY to potężna analiza ilościowa polskiej gospodarki kreatywnej w sektorze słowotwórstwa. Język polski jest polską przestrzenią publiczną i ma dokładnie taki status: jest miejscem, w którym można powiesić banner. W miękkiej materii słownictwa odciskają się trendy gospodarcze i polityczne, a materia językowa – jak móz­ gi – urabiana jest przez specjalistów, konsultantów i reklamodawców. Każdy przedsiębiorczy Polak – powiadają – powinien założyć firmę i wymyślić słowo. O ile przedsiębiorstwa to nie do końca to, co nas interesuje, o tyle słowa mogą zostać.

Chrematonimia – nauka o nazwach własnych towarów i usług – stanowi znacznie lepsze narzędzie badania polskiej gospodarki niż ekonomia. Karol Marks powiadał, że praca, modyfikowanie rzeczywistości, stanowi o istocie gatunkowej człowieka. Bazową rzeczywistość polską zmienia się jednak dość trudno. To w nazwach przedsiębiorstw znajduje wyraz twórcze podejście do rzeczywistości: o ile sama firma może nie różnić się działalnością od innych przybytków, o tyle jej nazwa jest własna. Jest nowym wyrazem par excellence.

Poniżej prezentujemy wybór 1000 firm, których nazwy wieńczy patriotyczny sufiks -pol. Znacznie więcej firm można otrzymać bezpłatnie tutaj: http://rozdzielchleb.pl/firmy/

Abapol Abpol Achpol Acropol Actipol Adamexpol Adiropol Adopol Adriapol Adropol Afkpol Agadampol Agpol Agrimpol Agrofarmpol Ajaspol Akipol Akospol Albapol

Alfapol Algapol Algopol Alkopol Allpol Almapol Alpol Alwopol Amberpol Anbopol Andarpol Andipol Andrepol Andropol Anepol Angopol Angpol Animapol Annpol

Anopol Anpol Ansofpol Anspol Apipol Apol Arapol Archipol Arcopol Arendpol Areopol Arkopol Arkpol Arpol Arspol Artpol Ascompol Ascopol Askopol

Aspapol Astropol Auropol Austropol Autocompol Autoexpol Autpol Avespol Awipol Axpol Azpol Backpol Badropol Bagpol Bajpol Bamipol Bankopol Bapol Baritpol 202

Barkopol Barkpol Barkspol Barpol Bartpol Baspol Bastpol Baśpol Baterpol Batispol Bauexpol Bauimpol Baupol Baxpol Bazpol Befrapol Begapol Beipol Bekpol

Belpol Bempol Benapol Benpol Beopol Bepol Bergpol Berpol Besopol Bespol Besspol Betapol Betrixpol Betropol Bewapol Bewipol Bezpol Bhpol Biapol


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.