Page 1

Urteroko 3. bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014

3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014

Lan-saioaren ondorioak


Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014ko otsailaren 5a Lan-saioaren ondorioak.

Aurkibidea Aurkezpena 3 Enpresa-proiektuak bizkortzea 4 • Proposatutako ekimenak baloratzea • Ekimen berriak iradokitzea • 2014. urtean garatu beharreko ekintzak.

4 5 6

Bizkaian enpresa-proiektuen mentoring sarea 7 • Bizkaian Mentoring sarea sortzeari buruzko pertzepzioa . • Aholkulariak izan behar dituen ezaugarri nagusiak. • Mentoring Sarea sortzeko ideiak • 2014. urtean garatu beharreko ekintzak

7 8 8 9

Eranskinak • Bizkortze-ekimen bakoitza baloratzeko grafikoak 10 • EmON sariak emateko ekitaldiari buruz partaideen kalifikazioa 11 • Enpresa partaideen zerrenda 12

2

Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014. Lan-saioaren ondorioak


Aurkezpena Bizkaiko ETEekin urteko hirugarren bilera 2014ko otsailaren 5ean Euskalduna jauregian egin zen eta 183 enpresak parte hartu zuen. Topaketaren lehenengo zatian emON sariak entregatu ziren honako sei kategoriatan: • Enpresen sorrera-proiektua • Berrikuntza-proiektua • Nazioartekotze-proiektua • Sormenezko Bizkaia proiektua • Spin-offaren enpresa-ibilbidea • Start-uparen enpresa-ibilbidea Sari hauek entregatzen ziren lehenengo ekitaldia zenez, zuen balorazioa ezagutu nahi genuen. Ondorioa ondorengoa da: bertaratutako gehienek sari hauek entregatzeko ekitaldia oso positiboki baloratu zenutela. Elementu positiboenei erreparatuz, besteak beste, azpimarra daitezke aurkezpenen formatua, ekitaldiaren iraupena eta proiektu sarituen interesa. Topaketaren bigarren zatian lan-mahaietan bi gai nagusi eztabaidatu ziren: • Enpresa-proiektuak “bizkortzeko” gakoak eta neurriak • “Enpresa-proiektuen Mentoring Sarea” eratzea Bi gai hauen inguruan lan-mahaien ondorioak kontuan hartuta, partaideek partekatutako diagnostikoak identifikatzen dira, baita bi gaiak eraginkortasunez bideratzeko ideiak iradoki ere. Txosten honetan ondorioak eta 2014. urtean bi gai hauetan aurrera egiteko, Bizkaiko Foru Aldundia, Beaz foru-sozietatearen bitartez, aktibatzen saiatuko den neurriak azaltzen dira. Ondorioen arabera, partaidetza-maila altua izan da eta topaketako partaideek ideia asko proposatu dituzue. Guztiori gure esker onak eskaini nahi dizkizuegu eta zuen lana goretsi nahi dugu. Ondorio hauek zuei ere interesgarriak suertatuko zaizkizuelakoan gaude eta hurrengo urteko topaketan berriz ere zuen partaidetza izan nahi genuke. Juan Diego Beazko Zuzendari Nagusia

Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014. Lan-saioaren ondorioak

3


Enpresa-proiektuak bizkortzea Gaia eztabaidatzeko, topaketan Bizkortzearen ondorengo kontzeptua erabili genuen: “Diru-laguntza edo mailegutik kanpo, enpresa berriak sortu edo daudenak hazteko orduan, jarduera ekonomikoaren edo enpleguaren sortze-helburuak lortzen lagun dezaketen ekimen guztiak”.

Proposatutako ekimenak baloratzea Lehenik eta behin, enpresa-proiektuak bizkortzeko, herri-erakundeek bultza zezaketen 10 ekintza/ekimen eztabaidatu ziren. Helburua bertaratutakoek bakoitza 1etik 10era bitartean baloratzea zen. Xede bikoitza zuen: 1) Enpresa partaideetarako ekimen interesgarrienak identifikatzea. 2) Bakoitzari buruz bertaratutakoen balorazioa ezagutzea. Hurrengo emaitza lortu zen (ikusi xehetasunak 1.eranskinean): Konzeptua

Batez bestekoa

Harremana bezero potentzialekin

8,33

Plataformak nazioartean merkaturatzeko

7,48

Zirkulatzailea finantzatzen lortzea

7,30

Harremanak sektoreetako adituekin

7,06

Aholkulariak enpresa-garapena laguntzeko

6,86

Aholkularitza (erosketak, legeak, nazioartea…)

6,77

Harremana inbertitzaileak izan daitezkeen enpresekin

6,23

Harremanak teknologia transferitzeko

6,06

Harremana inbertsio-funtsekin edo inbertitzaileekin

5,95

Erosketa publikoa edo pribatua prototipoak testatzeko

5,49

Lehenengo ondorioa da “harremana bezero potentzialekin”, zalantzarik gabe, enpresetarako ekimenik interesgarriena dela. Gainerako ekimenekin alderatuz, diferentzia oso esangarria da (164 enpresak 8 eta 10 bitartean baloratu du). Bigarrenak ere produktuak eta zerbitzuak merkaturatzearekin zerikusia du eta “merkaturatzeko nazioarteko plataformak sortzeari” buruzkoa da (114 enpresa 8 eta 10 bitartean dago). “Zirkulatzailea finantzatzen lortzeak” (93 enpresa 8 eta 10 bitartean) eta “harremanak sektoreetako adituekin” (89 enpresa) osatzen dute ekimen baloratuenen multzoa. Azkeneko honek zerikusia du produktuak eta zerbitzuak merkatura iristearekin, beraz, enpresei, nagusiki, zuen produktuak eta zerbitzuak merkatura iristeko neurriak interesatzen zaizkizue, enpresak bizkortzeko tresna bezala ikusten baitituzue. Balorazio gutxiena honakoek jaso zuten: “harremana inbertsio-funts edo inbertitzaileekin” eta “erosketa publikoa edo pribatua prototipoak testatzeko”. Horrek ez du esan nahi ekimen horietan enpresa interesaturik ez dagoenik, baina interes handia (8 eta 10 bitarteko balorazioa) duen enpresa-kopurua txikiagoa da: 58 enpresa lehenengoaren kasuan eta 51 bigarrenean.

harremana bezero potentzialekin 4

Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014. Lan-saioaren ondorioak


Ekimen berriak iradokitzea Bigarren zatian mahaietan enpresa-proiektuak bizkortzen laguntzeko beste ideia eta ekimen batzuk identifikatu ziren. Honako emaitza lortu zen: Beste ideia batzuk

Kopurua

KOOPERAZIOA: Enpresen artean kooperazioa eta kooperazio-proiektuak sustatzea, hori errazteko metodologia baten bitartez.

10

NETWORKING: Akatsak saihestu eta ekimen arrakastatsuak imitatzeko esperientziak partekatzea, sinergiak hautematea, sektoreen arteko topaketak, enpresen artean kontaktuzko plataforma iraunkorra eratzea.

7

ENPRESEN SAREA: Proiektuan lagun dezaketen beste enpresa batzuekin, besteak beste, hornitzaile eta aholkulariekin harremanak, aurretik antzeko prozesua gauzatu duten enpresekin kontaktuak, BEAZ enpresetako zuzendarien arteko harremana sustatzea, sektore bereko enpresekin harremanak, herrialde batean sartzeko partzuergoak.

7

LANGILEAK: Atzerrira joateko prest dauden langile gaituak aurkitzea, enpresarako nazioarteko talentua lortzea, bekadunak lortzea.

7

PRESTAKUNTZA: Nazioarteko erreferentziazko zentroetan prestatzeko laguntzak, prestakuntza aditua, prestakuntza kudeaketan, …

6

ZERGEN ARLOA: BEZa garaiz bueltatzea, inbertitzaileentzako kengarriak, berrikuntzagatik kengarriak.

6

LIZITAZIOAK: Tokiko enpresei estatuko eta nazioarteko herri-lehiaketetan aurkezten laguntzea.

5

FUSIOA: Bizkaiko enpresen fusioa (integrazio bertikala, lehiakideak diren enpresak handiago bihurtu eta ez erosteko…) sustatzea, enpresa-taldeak eratzen laguntzea.

4

NAZIOARTEKOTZEA: Nazioarteko merkatuan ateak zabaltzea, beste enpresa batzuekin partekatuta, merkataritza-ordezkaritza erdi publikoak sortzea, garatzeko bidean dauden herrialdeetan Bizkaiko enpresekin ekitaldiak eta feriak antolatzea, jomugan bezero izan daitezkeenekin jarduera sektorialak.

4

NAZIOARTEKO HARREMANAK: Hitzarmenetarako, hedapenerako… nazioarteko enpresekin kontaktuak sustatzea...

2

HEDAPENA: Enpresa berriak ezagutarazten laguntzea, proiektu berriak sustatu eta zabaltze, …

2

KOKAPENA: Polo sektorialak, kokapen modularrak eta malguak sustatzea, coworkingaren aukerarekin.

2

ENPRESA ERAGILEAK: Atzerrian dauden enpresa handiek jomugako herrialdeetan negozio-bideak ikustea. Enpresa handiek ETEak erakartzea.

2

BEHAR FINANTZARIOAK: Abalak, bermeak,… eskuratzea.

2

Lehenengo hiruek puntu erkidea dute, hain zuzen ere, enpresen arteko kontaktua, “networking-a” deritzoguna. Networking honetarako lehenengo eremu interesgarria enpresek koopera ditzaketen proiektuak identifikatzea da; bigarrena, berriz, esperientzia arrakastatsuez gain, porrot egiten dutenak partekatzearena eta, azkenik, hirugarrena sektore bereko enpresen arteko harremanena. Beste hurrengo biek profesionalak lortu eta gaitzearekin zerikusia dute. Bereziki, enpresa nazioartean zabaltzea ahalbidetzen dutenei arreta jartzen zaie.

Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014. Lan-saioaren ondorioak

5


2014. urtean garatu beharreko ekintzak Ahal dugun neurrian, 2014. urtean enpresei gehien interesatu zaizkien ekimenak landuko ditugu. Hala eta guztiz ere, oso eraginkortzat jotzen dugu Beazek 2014. urtean garatzeko proiektu zehatza identifikatzea, enpresek iradokitakoaren ildotik bizkortzen lagun dezan. “Networkinga: ETEak bizkortzea” proiektua jarriko dugu abian. Proiektua enpresen arteko harremana katalizatzean datza honako eduki nagusiekin: • Sektoreko enpresen eta bezeroak izan daitezkeenen arteko kontaktua. • Sektore bateko ETEen arteko kooperazio-proiektuak identifikatzea. • Egiazko kasuen inguruan esperientziak trukatzea. • Merkatu berrietara iristeko lankidetzan jardutea. Beren eremuetan aukerak aurkitzeko, enpresek dinamika arin, xume, eraginkor eta ardaztua nahi dutela ulertu dugu. Salbuespenetan izan ezik, hurbilketa sektoriala izango da. 2014. urtean abian jarriko dugun proiektuaren prototipo honek arrakasta badu, 2014ko topaketan enpresek identifikatu dituzten proiektuak bizkortzeko beste alderdi batzuetara pixkana zabaldu ahal izango da.

Kontaktua Identifikazioa Trukea Lankidetza

6

Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014. Lan-saioaren ondorioak


Bizkaian enpresa-proiektuen mentoring sarea Puntu honetan lan-mahaiei hurrengo galdera egin zitzaien: “Nola aprobetxa dezakegu gure enpresa-ehunaren eta, zehatz-mehatz esanda, Bizkaiko enpresaburuen eta profesionalen esperientzia eta ezagutza ekintzaile berriek arrakasta izateko?” Eztabaidak hiru helburu zituen: • Lehenengoa: Bizkaian enpresa-proiektuen Mentoring Sarea sortu ahal izateko, enpresa partaideen pertzepzioa hautematea. • Bigarrena: Aholkulariak izan behar dituen ezaugarri garrantzitsuenak identifikatzea. • Hirugarrena: Mentoring Sareak eraginkortasun handiagoaz funtzionatzeko, ideiak/iradokizunak jasotzea.

Bizkaian mentoring sarea sortzeari buruzko pertzepzioa 183 enpresatatik 146k Mentoring Sarea sortzeari buruzko pertzepzioa azaldu zuen eta honako adierazpenak erabili zituen:

Bizkaian aholkularien sarea sortzeari buruzko iritzia

Nº veces

Erabilgarria/Beharrezkoa/Laguntza

38

Itxaropenen/aukeren sortzailea/positiboa

23

Interesgarria

19

Zaila

15

Bitartekaritza/Beste barne organo bat BEAZen

11

Konpromiso-beharra

10

Definizioa sektoreen arabera

6

Ziurgabetasuna/eszeptizismoa

5

Nazioartekoa

4

Beharrezko espazio fisikoa

3

Zergatik ez?

2

Sareak eraginkorra izan behar du

2

Erronka

2

Betikoak ez izatea/Negozioa

2

Beazek entzuten du

1

Porrota

1

Gastua

1

Ez industria-enpresetarako

1

erabilgarria beharrezkoa positiboa itxaropena

Lehenengo ondorioaren arabera, enpresa-kopuru zabalak (80k) ekimenak eskaintzen duen aukera positiboki baloratzen du; erabilgarri eta beharrezkotzat 38k jotzen du, positibo eta aukera- eta itxaropen-sortzailetzat 23k eta interesgarritzat 19k. Bigarren ondorioari erreparatuz, beste enpresa-talde batek (34k) proiektua abian jartzeak dituen zailtasunak azpimarratzen ditu. Enpresa batzuentzat (15) zaila da; beste batzuen (10) ustez, konpromisoa behar da, ikuspegi sektoriala eman behar zaiola pentsatzen dutenak (6) ere badaude. Batzuen iritziz (2) ez du negozioa izan behar edo ez da gehiegi gastatu behar (1). Hirugarren ondorioa ondorengoa da: bi iritzi (porrota eta industria-enpresetarako ez-aplikagarria) izan ezik, proiektuari aurre egiteak eskaintzen dituen aukerak ez dituztela zalantzan jartzen.

Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014. Lan-saioaren ondorioak

7


Aholkulariak izan behar dituen ezaugarri nagusiak Galdera honek hurrengo erantzunak jaso zituen:

Ideiak

Kopurua

Ezaugarri pertsonal desiragarriak: inplikazioa, hurbiltasuna, lankidetzan jarduteko borondatea

93

Ezaugarri profesionalak: sektorea ezagutzea

91

Enpresak sortu edo barrutik ekiteko orduan esperientzia

82

Merkataritza-harremanak

54

Enpresa-errealitatearen ezagutzaile-aholkularia (kudeaketa, estrategia…)

34

Aholkularitza jasoko duen enpresaren jarduera-sektorean nazioarteko esperientzia

20

Ideien igorle ona

17

Lan-metodo definitua

11

Etorkizun inbertitzailea

8

Erretiratuak, interes ekonomikorik gabe

7

Aholkularitza jasotzen duenarekin osagarritasun sektoriala

3

Ondorioa argia da; aholkularitzan jardungo duten profesionalek honako baldintzak bete behar dituzte: enpresan esperientzia (82), proiektua garatu nahi den sektorea ezagutzea eta merkataritza-kontaktuak izatea (91 eta 54) eta ekimen honetan lankidetzan jarduteko inplikazioa eta borondatea izatea (93).

Mentoring Sarea sortzeko ideiak Mahaiak eztabaidatu ostean, oso ideia interesgarriak atera ziren eta ondorengo koadroan laburbiltzen dira: Ideiak

Kopurua

Ezin hobeki segmentatuta sektoreen eta arloen arabera

59

Erakundeek (BEAZek) kudeatuta

47

Azkenean matching librea eta aldeen artean adostua

37

Matchinga betiere aholkularitza-beharren diagnostiko onean oinarrituta

36

Kudeatzeko online plataforma zentralizatua izatea

35

Sare profesional eta ordaindua, ordain definituak: “fee” edo irabazien edota kapitalaren %

33

Orokorra, munduari irekia

25

Aholkularien kopuruaren gainean kalitatea saritzea

24

Betiere eguneratua eta dinamikoa

20

Ikuspen handiz hornitzea, baita espazio propioz ere

17

Esperientziak partekatzera bideratuta

16

Iradokitako ideia guztiek balioa eskaintzen dute, iritzi-kopuru esangarria alde dago (gutxienean 16 iritzi daude ados) eta proiektu hau abian jartzeko orduan, guztiak kontuan hartu beharko lirateke. Bakarren bat azpimarratu beharko bagenu, “matching” kontzeptuarekin zerikusia duena izango litzateke. Ideia honek sareak aholkulari egokiak eta proiektu aproposak harremanetan jartzeak duen garrantzia nabarmentzen du. Horretarako, sektoreen eta arloen arabera segmentatzearen garrantzia ez du zalantzan jartzen.

8

Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014. Lan-saioaren ondorioak


2014. urtean garatu beharreko ekintzak 2014. urtean Beazek Bizkaia Mentoring Network proiektua garatuko du. Mentoring Sarearen proiektua, hain zuzen ere, topaketa honetan enpresekin eztabaidatu duguna, abian jarriko da. Topaketan enpresa partaideek garatutako lanari esker, sarean egindako halako proiektuarekiko enpresen pertzepzioa oso positiboa dela jakin ahal izan dugu. Dena den, enpresek zailtasunak hauteman dituzte eta Sarea abian jartzeko orduan, kontuan hartu beharko ditugu. Horrez gain, enpresen begietan aholkulariek izan behar dituzten ezaugarriak eta gaitasunak oso argiak dira. Azkenik, enpresek iradokitako proposamen eta ideiak ditugu eta, zalantzarik gabe, horiek balio berezia eskain diezaiokete ekimenari. Halaber, proiektua garatzeko, enpresek Beazi ematen diozuen zereginaz jakitun gara. Zuen ustez, kudeaketa-plataforma zentralizatua (35), betiere eguneratua eta dinamikoa (17), sektoreen eta arloen arabera segmentatuta (59) eta erakundeek (Beazek) kudeatuta (47), proiektuaren arrakastarako oinarrietako bat izan daiteke.

kudeaketa-plataforma eguneratua eta dinamikoa segmentatua arrakasta

Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014. Lan-saioaren ondorioak

9


1. eranskina: bizkortze-parametroen emaitzak banatzea Kontzeptua

1

2

3

4

5

6

Harremana bezero potentzialekin

2

4

2

3

4

9 16 45 48 61

194

8,33

Plataformak nazioartean merkaturatzeko

4

4

2

6 17 16 24 48 37 29

187

7,48

Zirkulatzailea finantzatzen lortzea

1

2

9

7 16 29 29 30 29 34

186

7,30

Harremanak sektoreetako adituekin

2

3

5 12 21 24 33 39 29 21

189

7,06

Aholkulariak enpresen garapenean laguntzeko

4

5

7

7 22 23 33 40 27 15

183

6,86

Aholkularitza (erosketa, legeak, nazioartea…)

5

2 11

8 26 23 31 41 21 19

187

6,77

Harremana enpresa inbertitzaile potentzialekin

7

7 10 20 26 21 35 28 24 10

188

6,23

Harremanak teknologiaren transferentziarekin

9

5 13 17 26 30 35 24 19

9

187

6,06

Harremana inbertsio-funts edo inbertitzaileekin

12

8 14 13 36 17 27 31 11 16

185

5,95

Erosketa publiko edo pribatua prototipoak testatzeko

22 12 15 17 28 20 23 20 17 14

188

5,49

Harremana bezero potentzialekin 70

60 50  

40

40

30

30

20

20

10

10 1  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

Zirkulatzailea finantzatzen lortzea 70

50 40  

30

30

20

20

10

10 3  

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10 3  

4

5

6

7

8

9

10

0

60 50  

40

40

30

30

20

20

10

1

9

10

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

9

10

B

10 1  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

Harremana inbertsio-funts edo inbertitzaileekin

2

3

4

5

6

7

8

Erosketa publiko edo pribatua prototipoak testatzeko

B

70

B

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

4

70

50

0

8

Harremanak teknologiaren transferentziarekin

B

60

0

7

B

Harremana enpresa inbertitzaile potentzialekin 70

3

70 60  

2

6

Aholkularitza

B

1

5

(erosketa, legeak,  nazioartea…)  

60

0

4

B

Aholkulariak enpresen garapenean laguntzeko 70

3

60

40

2

2

Harremanak sektoreetako adituekin

50

1

1

70

B

60

0

9 10 Guztira Bataz bestekoa

B

70

50

0

8

Plataformak nazioartean merkaturatzeko

B

60

7

10 1  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014. Lan-saioaren ondorioak


2. eranskina: emON sarien iritzia Sariei buruzko iritzia

Kopurua

Interesgarria

36

Ona / Polita

35

Adorea / Hobetzea / Inspiratzailea

24

Originala / Atsegina

21

Harrigarria

9

Aukera aprobetxatzea

6

Argia

5

Sormenezkoa

4

Esker ona

4

Anbizioa

3

Dibertigarria

3

Sarituetan maila altua

2

Inbidia osasuntsua

2

Potentziala

2

Orokorra

2

Bezeroari moldatzea

2

Anbizioa

Argia

Inspiratzailea

Interesgarria Adorea Polita Atsegina Hobetzea Ona Originala Esker ona

Harrigarria

Sormenezkoa

Dibertigarria

Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014. Lan-saioaren ondorioak

11


3. eranskina: partaideen zerrenda ABANSIS PACKAGING, SL

MANUEL

MARTINEZ BARRAL

DOY DISCOUNTS COMPANY SL

MIKEL

CEARSOLO CABREJAS

ACHA ORBEA EGAÑA Y CIA SA

MIGUEL

GONZÁLEZ

EFEUVE FACHADAS VENTILADAS SL

PATXI

PADURA

ADN DISEÑO INDUSTRIAL SL

CARLOS

SAN JOSÉ

EKINN EKOINNOVATING KOOP. ELK.TXIKIA

JON

LAURENZ SENOSIAIN

ADRAL MATRICERIA Y PUESTA A PUNTO SL

PABLO

PASCUAL

ELECTRO - ILUNBE SA

ÁNGEL

RAMOS ARENAL

ANALISIS BIOLOGICOS BIOTALDE SL

NIEVES

ZABALA ARRIAGA

ELIKER ANALISIS Y CONSULTORIA SL

ADELAIDA

SUAREZ PASTOR

ARIADNA INSTRUMENTES SL

HARITZ

ZUBIA

EMAUS BILBAO SOCIEDAD COOPERATIVA

VICTOR

FURUNDARENA MORENO

ARIADNA INSTRUMENTES SL

IRATXE

ZULUAGA

ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE COMBUSTION SL

RAÚL

GIL GUTIÉRREZ

ARIN INNOVATION SL

HUGO

AMANN

ESGESA SA

ADRIANA

RODRÍGUEZ

EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EURO SERVHI SA

ALVARO

LEARRETA OLARRA

FACTOR CO2 ENNOVA SA

ITSASO

GOMEZ

ARIN INNOVATION SL

IÑAKI

ALLENDE MAZÓN

ARRUTI CATENARIA SA

OSKAR

SANCHEZ SANCHEZ

ARSON TECHNOLOGY AND INNOVATION COMPANY, SL

AMADOR

MARTINEZ SUAREZ

ARSON TECHNOLOGY AND INNOVATION COMPANY, SL

GUSTAVO

PEREZ

ARTESANIA GRACI 2001 SL

ARANZAZU

CERECEDA MARTIN

ARTESANIA GRACI 2001 SL

GORKA

URRUTIA

ASESORIA TELEMATICA DEL HABITAT SL

EDORTA

ROMAN IBÁÑEZ

ASOCIACIÓN CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI EIKEN

ITZIAR

MENA SANDONIS

FANOX ELECTRONIC SL

DANIEL

HERRERO

FISHBAM SL

IÑIGO

BAKAIKOA

FIVES STEIN BILBAO SA

OIANE

GERRIKAGOITIA HERRERIA

GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA

JON

LEGARRETA

GARAIA SCOOPL

AITOR IGNACIO

DE LAS HERAS GONZALO

GARAIA SCOOPL

JORGE

GIL SEIJO

GENETADI BIOTECH SL

JOSE LUIS

CASTRILLO DIEZ

SILVIA

AVILA

CHRISTIAN KURT

MEISSNER FERNÁNDEZ-PACHECO

ASSETS MANAGEMENT 55000 SL

ICIAR

GOITIA CODÓN

GENETADI BIOTECH SL

B LUX SA

AGUSTÍN

IBARRETXE

GESIPA FIJACIONES SA

BABCOCK VALVES SL

JOSE ANTONIO

VALLEJO ILARDUYA

BAI WIND SL

JON

URTURI

BAINET MEDIA, SA

IKER

MORAN

BANKOOK DESIGN CHAMBRE SL

THIBAULT

PAOULOU

BASOINSA SL

CRISTINA

LOPEZ

BASQUE FILM SERVICES SL

WILLIAM

MEDINA

GESTIONET MULTIMEDIA SL

JUAN

DE MIGUEL MARTÍNEZ

GIUDICI IBERICA SL

JESUS

ECHEVARRIA NUÑEZ

GOWIN SOLUTIONS SL

JOSU ANDONI

CAMIRUAGA TELLERÍA

GRUPO MECALBE SL

JAVIER

ALCOBA BERASTEGUI

GRUPO URBEGI INICIATIVAS EMPRESARIALES SA

PABLO

OCAÑA MARTINEZ

BASQUE GATE SL

GORKA

MACÍAS

GTS-THAUMAT XXI SA

FELIPE

NAVARRO

BIOFUNGITEK SL

JOSE ANTONIO

ZABALA DE LA SOTA

HAIKO INTERACTIVE TECHNOLOGIES SLL.

RICARDO

GONZALEZ MADARIAGA

BIZINTEK INNOVA SL

IÑIGO

SOBRADILLO BENGURIA

HARAKAI SCOOP

UNAI

IBARZABAL GOIKOETXEA

BIZTU SL

JON

MACIAS SANTIAGO

HERMENEUS WORLD SL

EDUARDO

ELORRIAGA BRACHO

BLOKA ENGINEERING SL

ANA

ARRIOLA SERRANO

I.T. CONSULTING NAHITEK SL

JOSE

MANUEL SEDANO

BODEGA URBANA SL

ANA

MARTÍN ONZAIN

IDEABLE SOLUTIONS SLL

IÑAKI

BARTOLOMÉ

BOLETUS NETWORK SL

JON KEPA

APRAIZ TELLECHEA

IDEILAN DISEÑO SL

JON

SANTACOLOMA MORO

BRINEAN AUTOMATION SL

EUSEBIO

BELDARRAIN ATUTXA

IMG PHARMA BIOTECH, SL

EGOITZ

ASTIGARRAGA ARRIBAS

BUSCOLOOK SL

MARÍA

FERNANDEZ

INBISA OPERACIONES INTERNACIONALES SL

CARLOS

GARCIA VELASCO

CAF ENGINEERING SL

GUILLERMO

ORTEGA

INDUMETAL-RECYCLING SA

GUILLERMO

O’SHEA ARTIÑANO

CAF ENGINEERING SL

MARTIN

FUICA

INDUSTRIAS ARRUTI SA

MIGUEL ÁNGEL

RIVERO ARRUTI

CIE AUTOMOTIVE

JON

EZKERRA ETXENAGUSIA

INDUSTRIAS BIPLAXT SA

LUIS

AGUIRRE ZABALETA

CIE AUTOMOTIVE

JOSÉ

ESMORIS

INDUSTRIAS DE MECANIZADO GERMANY SA

TAMARA

LLANOS ÁLVAREZ

CINTRANAVAL-DEFCAR SL

JAVIER

TUDURI PÉREZ

INDUSTRIAS DECOLETAJE Y ESTAMPACION SA

ALBERTO

LORENZO MITXELENA

CINTRANAVAL-DEFCAR SL

SANDRA

CORUJO

NAGORE

RODRIGUEZ PRIETO

COMERCIAL DE ARMAS Y MUNICIONES SA CARMUSA

JESUS

MARINA VILLA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MATRICES SA INIT HEALTH SL

JAVIER

SALAS

COMERCIAL MATURANA SL

ALFREDO

ALONSO MATURANA

INKOA SISTEMAS SL

ITZIAR

UNZUETA

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL SYSTEMS SL

CLARISA

SALADO POGONZA

CONSTRUCCIONES MECANICAS VASCAS SL

AITOR

GARCIA ARECHABALETA

CONSULTORES DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA SA

CRISTINA

DE LA MAZA PEREZ

CONSULTORIA TECNOLOGIA PARA EL COMERCIO

IGOR

ARRIZABALAGA MUNIATEGUI

CONTENHOUSE SLL.

JOSÉ

LUIS SANTIN

COOP. VASCA TRANSPORTE LIGERO SCOOP.

AITOR

MORALES

DE MIGUEL TALDEA SL

CRISTINA

SEOANE

INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO SA

GORKA

CAPEL RECALDE

INTENANCE CAPITAL SL

PABLO

REVUELTA

INTERACTIVEMARTIN SL

MARTÍN

LOMBANA

INTERNACIONAL COMERCIO TRADING SL

DANIEL

FERNANDEZ DE ARROYABE

IRITEK DISEÑO Y DELINEACION SL

IRENE

RODRÍGUEZ RÍOS

IRITZIAK BATUZ KOOP ELK TXIKIA

JONATAN

MORENO CARRANZA

DELICASS SOCIEDAD DE ALIMENTACIÓN, SA

JESÚS RAMÓN

HERNÁNDEZ PÉREZ

RODRIGO DEL SOLAR

TXOMIN

BARGOS

IRONTEC INTERNET Y SISTEMAS SOBRE GNU LINUX, SL

GORKA

DINAM INGENIERIA SL DISEÑO DE BAÑO DISBAINU SAL

JESÚS

ROMEO MARTÍNEZ

ITRAINGLOBAL SL

MANUEL

BALSERA GARCIA

DISEÑO DE BAÑO DISBAINU SAL

JUAN CRUZ

GALARZA

JESUS OÑATE HERMANOS SA

IÑIGO

ETXEBARRIA

DIVENDO SEARCH SL

JOSE ANTONIO

PAUNERO ORTIZ

JOKOGA INTERACTIVE SL

JOSU

COBELO ECHEVARRIA

12

Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014. Lan-saioaren ondorioak


JUN-LAN PROSALUD 2013 SL

IÑIGO

JUNQUERA LANDETA

JUNTAS Y COMPENSADORES SL

MARÍA

BUESO

KERA-COAT SL

JOSE MARIA

VERGARA URANGA

KERNET INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL

YAGO

GIANONATTI GÁNDARA

KIMET SPORT SL

GARIKOITZ

FULLAONDO GARCIA

RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS CONDUCTORES SL

JUAN CARLOS

HERRERO ELEXPURU

REINGENIERIA DESARROLLOS E INNOVACIONES EN TECNOLOGIA DE LOS METALES SL

GUSTAVO

GUZMÁN

RV COOLING TECH S. L.

IGOR

GARCIA ARETXABALETA

S CONCEPT DESARROLLOS INTEGRALES SL

GAIZKA

ZULAIKA ATORRASAGASTI

KNOXTYL DESIGN SL

AMAIA

ALCOBA

SAFEXPERIENCE SL

MIKEL

GARRIDO DIEZ

KRIKET ARMAZONES SL

JON ANDER

IBARRONDO

SAREIN SISTEMAS SL

AITOR

JIMÉNEZ VILLAR

LA TRASTIENDA DIGITAL SLU

LUIS

GONZALEZ ESCRIBANO

SENSORNOR APLICACIONES ELECTRONICAS SL

NOELIA

PRIETO GARCIA

LABELMARKET SL

JOSE MARIA

LAMBEA CRESPO

SMI ERANDIO SL

ENEKO

LADISLAO BARTOLOME

LAIP SA

IÑAKI

LAMARAIN IBAIBARRIAGA

SOCIALITAS CONSULTING SL

IGOR

SAN ROMÁN

LAN HELICOPTERS SL

RAFAEL

POLO DIAZ

DE LA RIVA

JOSE LUIS

FEMIA UTRERA

SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL BURDINOLA

ANA

LANCOR 2000 SL LANCOR 2000 SL

LEIRE

BARDISA

LAST TOUR CONCERTS, SL

ARITZ

GONZALEZ

LAST TOUR CONCERTS, SL

GABY

SALAVERRY

LIDERLED, SL

ASIER

AXPE SALAZAR

LONG TERM EVOLUTION SLU

GORKA

ESTURO ALTUBE

LONJAUS KOOP ELK TXIKIA

Jonatan

Morquecho

MAIDER SL

IÑAKI

BERJÓN

MAIER TECHNOLOGY CENTRE S.CCOP.

FCO. JAVIER

ROJO TOLEDO

MANUFACTURAS JICA SL

CONCHI

CARRASCO

MANUFACTURAS UTHER SA

JOSE IGNACIO

ALDECOA DE PEDRO

MECALBE SA

VALLE

LOPEZ CORRAL

MECANIZADOS ASTORKIA SL

IÑAKI

ASTORKIA ATXA

MECANIZADOS INDARPAK SL

MONICA

IBAÑEZ

MECANIZADOS INDARPAK SL

NESTOR

IBAÑEZ GONZÁLEZ

MEDOP INNOVATION AIE

MARIA DEL SOL

MOYA GARCÍA

MELCHOR GABILONDO SA

MIGUEL

GABILONDO

MELCHOR GABILONDO SA

MIGUEL

GALLASTEGUI WERY

MERRY HAT SL

JAVIER

BARRON MONS

METALURGICA MARINA SA

JOSÉ RAMÓN

MARINA CRUZ

MUNGIVET SL

ANTONIO

ESNAL DE LA PRESA

NETAPHORA ESTUDIO TECNOLÓGICO SLL.

SERGIO

MUGARZA GOMEZ

NORTE INDUSTRIAL SA

CARLOS

AYALA AYALA

OLIVER DESING SL

MONICA

GUTIERREZ GOIRIA

ONA ELECTRO EROSION SA

MIKEL

MAIZTEGI

SOLMICRO ORGANIZACION Y SOFTWARE SL

JUSTINO

MARTÍNEZ SALINAS

STEMTEK THERAPEUTICS

ÁNGEL

GARCÍA

SUSTAINABLE REFERENCE SL

ANDRÉS

BACKER BRUNE

SVP BROADCAST MICROWAVE SL

JUAN ANTONIO

BURGOS

SYMPLIO LIFESTYLE TECHNOLOGIES SL

JUAN IGNACIO

VAZQUEZ GOMEZ

SYSTEM-ON-CHIP ENGINEERING SL

ARMANDO

ASTARLOA CUÉLLAR

SYSTEM-ON-CHIP ENGINEERING SL

JESÚS

LÁZARO

TALAPE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL

KARMELO

VIVANCO

TALLERES ALJU SL

FCO. JAVIER

PÉREZ ARÍSTEGUI

TALLERES MECANICOS URRUTIKOETXEA SA

GERMÁN

CASTROVIEJO VILLAMOR

TANDEM ARKITEKTURA HIRIGINTZA BULEGOA SLP

DANIEL

SALVADOR OTADUY

TECNICA SANITARIA AMBIENTAL T.SA SL

JAVIER

REDONDO

TELUR GEOTERMIA Y AGUA SA

IÑIGO

ARRIZABALAGA

THE BLACKOUT PROJECT SL

ALETXU

ECHEVARRIA

THE HUMANS’’MOVEMENT SL

ALBERTO

MEDRANO MURGUIA

TICKETBIS SL

JON

URIARTE

TOLDOS TITAN SA

EDUARDO

ARANGUREN RUIZ

TORCH CUTTING TECHOLOGIES SL

ALEJANDRO

TRIGUEROS

TUBACOAT S.L

VANESA

HURTADO

UGARTEBURU SA

MIKEL

URIBE

ULMA CONVEYOR COMPONENTS S COOP

EGOITZ

JIMÉNEZ OCIO

UNDEROCEANS MARINE INNOVATION, SL

BORJA

SARACHO

URKEAN XXI SL

JUAN CARLOS

URIZAR ARDANZA

UBIQA TECNOLOGIA IDEAS Y COMUNICACIÓN SL

JORGE

PEREA

ONE WAY LIVER GENOMICS

AZUCENA

CASTRO

ONEXIT IDATEC, SL

EVA

GUTIERREZ

VACUNEK SL

BEATRIZ

LÁZARO OCIO

VALUES AND LIFE STYLES SL

AITOR

ZUMELZU

ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY AIE

JAVIER

LARRIETA ZUBIA

P.Q.C. POWER QUALITY CONTROL SL

GARCERAN

ROJAS

VASCOLAC SL

JABIER

OLMOS NUÑEZ

VENTURMODA SA

SANTOS

CHACARTEGUI

PIENSOS DEL NORTE SA

IÑIGO

ABERASTURI LARRUCEA

PLASTIBOR SL

SANTIAGO

BARRIUSO LARRAZABAL

VIRTUALWARE 2007 SA

UNAI

EXTREMO BAIGORRI

PLASTICAL TECNOLOGIAS E INGENIERIA SL

SERGIO

MOLINERO DEHESA

WALK ON PROJECT ENGINEERING SL

MIKEL

RENTERIA DE DIOS

PRACTICE YOUR MUSIC, SL

AITOR

ALCIBAR SANZ

WALTER PACK SL

LOREA

AZCONA PORSET

PROBLIGHT KOOP. ELK. TXIKIA

NAIARA

ELEJALDE

WALTER PACK SL

RAUL

GARCIA

PRODUCTOS NO FERRICOS DE MUNGUIA SL

JORGE

PERAL GONZÁLEZ

WERKMAT BIZKAIA SA

JOSE

LUQUE MADRAZO

MIKEL

GARCÉS

ALBERTO

GARCIA CARNICERO

PROSERTEK SL

ALEX

GARCÍA BEA

WOKSE GROUP NETWORKS SL

PROTEC ARISAWA EUROPE, SA

GONZALO

ORTEGA YAGÜE

ZURTEK SL

PROTEC ARISAWA EUROPE, SA

LIDE

SAGARDUI VALDIVIELSO

PUNTODIS ACCESSIBLE SOLUTIONS IN SINGWR

JON IMANOL

IBARRA ARZA

QUIMICA DE MUNGUIA SA

JULIÁN

MARTÍN MORENO

RDT INGENIEROS BILBAO SL

ÁLVARO

ORDOZGOITI

RDT INGENIEROS BILBAO SL

BENJAMIN

ROSENDE MORENO

Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014. Lan-saioaren ondorioak

13


Sabino Arana 8 48013 Bilbao T. 944395622 beaz@bizkaia.net beaz.bizkaia.net

ETEekin 3. bilera: ondorioak  
ETEekin 3. bilera: ondorioak  
Advertisement