Page 1


Group Chairman H. FERRUH IŞIK Publisher MEHMET SÖZTUTAN on behalf of Iletisim Magazin Gazetecilik San. ve Tic. A.S. Assistant General Manager Ahmet KIZIL Responsible Editor Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr Editorial Consultants Münevver ÇAKIRTAŞ munevver.cakirtas@img.com.tr Eren AYDIN eren.aydin@img.com.tr Correspondent Recep ARSLANTAŞ recep.arslantas@img.com.tr Art Director İsmail GÜRBÜZ ismail.gurbuz@img.com.tr Graphic & Design Erdem MERMER erdem.mermer@img.com.tr Finance Manager Mustafa AKTAŞ mustafa.aktas@img.com.tr Subscription Nurten DEMİR nurten.demir@img.com.tr Advertising Coordinator Recep ARSLANTAŞ recep.arslantas@img.com.tr Advertising Sales Yılmaz ÖZKAN Cuma KARAMAN Ahmet ERASLAN Head Office İhlas Plaza 29 Ekim Cad. No: 23 34197 Yenibosna/Istanbul Tel: +90 212 454 25 00 Fax: +90 212 454 25 98 Color Seperation Turkiye Gazetesi Color Seperation Service Printing IHLAS Gazetecilik A.S. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna - İstanbul Tel: +90 212 454 30 00

if is good is g n i h t g y Ever an bein m u h , l natura if cared… ful a re t h e b eauti beings

alı, Her şeyin doğ lısı güzel insanın bakım ların en güzeli.

yaratık İnsan aslında can zel tablo, daha gü ha özen Ondan da ye k. Her güzel şe te alıcı güzellik yo uh m iği gibi bu stermek gerekt ek, gö m er st gö n u a en hum c re a t a da çok öz , oy ll y bl a ll ta f a uz m m şe o u t ğu Ac ul l one gerekir. Ço beautif eautifu r bakım yapmak e k b da r ço ka t o s ız ım o m m ta m yaptığ ing be alarımıza bakı re is no m ab e r ar h a T h . c s re o re ayız. g, n o m a u t y d e s e r v e s e kendimize yapm olan ciltlerimiz u paintin d e un b y rg t yo y u r ın Yaz ayın e döl bea s e ve i doğal rengin eautifu of us auty. A nd b ke ş t va s ya o ş va m , ya t ak s is ac o al h az t .M s zaları c a re, est care ies as much a cek, güneşin im kışa doğru b ne e h t s d ten ile s e r ve our bo daha narin bir muzun are for rs. iz. Ama vücudu le eğ p ec don’t c ed a m m c o va c r de r u meyeet u o k si o r fo on mı da ek we d o er seas e their tiyacı olan bakı k ih ını m a kk t m ha u un ly s on f l slow güzel tabl n il bu u ki s w Tired o z ği s e ce h in t nd sk ns of xions a ades, the sig ntinue with verelim. lgi, uzh s co l kolay değil. Bi l a il w e e natur h w Bakım yapmak t r, lisi de s a em d e r ön a p w ap m ve en will dis nsitive sk in to l not negmanlık, deneyi . İnsan ek lm bi ri le e il s w ine uyan ürün nd ke e a m o re a s o n . B u t we cilt ve h t en şitlilik arz ed se hich is sayısı kadar çe erden winter g our body w d deser ves ifl at rn te in an r, mevcut al r rla e a r su c un u ikt t ir c sa ic le lp anını, uygun m eautifu e en uygun ol in nd It bi ke . ye di g most b m in i ki bakı t. e a s y t h xa kullanabilmel . rd rir ta ve r ra the bes care is not an e za , e e yda yerin al exper tis k no lelim. Yoksa fa r ise kaPerson ledge, ly t w n k olan unsurla o ta a n t or r k in iç o s s p e ke çer ir H im u f ya t q re os es o nımı, aşırı ka e and m propriate on malzeme kulla i c e el n lit rid ie e de r t rin e le ia p r ap sal özellik a p p ro p e most i uymamalı, kimya iy i, el m et at wing th ials and using l do more e dikk te r wil kalma sürelerin m ve the ma feawise, it izlemeli… Bakı r m n e te i o h iy t ı, m al O m m la . t o gu leri n c lik el u e öz o . Th önemli am n good y, though, are gulamaların en a uy h t m r ha age bod bunlar. rials, us r e ve r y rm Ukrayna ve tures fo e quality mate als staying sayı ile InterCha bu z Bi diyok ic li m che an Fuarlarına gi things rms of auty Azerbayc ion and zel e t Be t gü a , c en t ü li n ün p u amo zellik sektör od ap e gü o h rk t g Tü l, z. e ze ru r in gü sk se a e... Bütün on the g… T h e s o f p e r s o e temsil etmey ld in ki s şe n a le a t u re n! good c n s. likler sizin olsu r tant fe

po catio most im nd their appli harm Uka e r e Int rC inal ca ding to rbaijan exhib a e h e r e z A y We a t u h nd Bea e Turk is be raine a sent th s e r ie t p u e r a e tions to c tor. Let all b e s beaut y yo u r s !

n

M

et m h e

S

ta öztu


Güney Amerika’ya

i s e l m a h t ihraca Güney Amerika’ya yaptığımız kozmetik ihracatının önümüzdeki dönemde ciddi oranda artacak İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz kozmetik sektörünün son dönem faaliyetleri ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: Kozmetik sektörü, son yıllardaki ihracat artış hızıyla kimya sanayinin en önemli alt sektörlerinden biri haline geldi. Bu artışta alternatif pazar stratejimizin etkisi oldukça büyük. Ekonomi Bakanlığı’nın URGE-Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi tebliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ile sektörümüzü farklı coğrafyalarla buluşturmaya devam ediyoruz. Son olarak, Haziran ayında Türk Kozmetik Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımıyla birlikte 16 Türk firmasını Paraguay, Şili ve Uruguay’a götürdük. Bu bölge, kozmetik firmaları için önemli bir potansiyele sahip. Özellikle Şili ile imzalanan serbest ticaret anlaşması sonrası sıfırlanan gümrük vergileri, pazara girişte Türk firmaları için büyük bir avantaj. UR-GE faaliyetlerimiz kapsamında bir araya gelen kozmetik ihracatçılarımız, bu ülkelerdeki potansiyel alıcı firmalar, distribütörler ve market zincirleri ile görüşme fırsatı yakaladı. Karşılıklı görüşmelerin yanı sıra, pazarın analizine yönelik ziyaretlerin de yapıldığı bir haftalık gezimizde, firmalarımız üç ülkede toplam 80 firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

8bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

Yeni iş bağlantılarının kurulması açısından ümit verici, önümüzü açan çok verimli bir gezi oldu. Firmalarımız, bu üç ülkedeki dağıtım kanallarını ve rakip ürünleri incelediler. Pazarı yakından tanıyarak, oldukça başarılı görüşmeler gerçekleştirdiler. Aldığımız tepkiler son derece olumlu. Firmalarımız ihracat kapasitelerini artıracak çalışmalara devam ediyorlar. Güney Amerika ülkelerini şimdiye kadar ihmal edilmiş bir pazar olarak görüyoruz. Bu ülkelere yaptığımız ihracat rakamları çok düşük seviyelerde. Firmalarımız yaptığımız bu gezi sayesinde, pazarı ve ihracat potansiyelini yakından gördüler. Yaptığımız pazar araştırmaları da ihracatçılarımıza rehberlik etti. Kendilerine güvenmelerini sağladı. Güney Amerika’ya yaptığımız kozmetik ihracatının önümüzdeki dönemde ciddi oranda artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Güney Amerika’nın ihracatçılarımız açısından önemli bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgedeki fırsatlar için araştırmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda Panama’ya, Porto Riko’ya ihracat hamlesi başlatacağız. Afrika’da ise Sahraaltı, Angola ve Gana bölgelerini yeni potansiyel pazarlar olarak görüyoruz. Ülkemiz ihracatına önemli katkılar sağlayan heyet gezileri önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Export move to

a c i r e m A h t Sou Cosmetic exports to South America will increase significantly in the coming period Murat Akyuz Chairman of IKMIB

Murat Akyuz, Chairman of Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’ Association (IKMIB) informed about the last operations of the cosmetics sector: The cosmetic sector has become one of the most important sub-sectors with its growth rate of exports in recent years. The growth rate is due to the effect of alternative market strategy. We continue to bring together the sector and different geographies within the scope of the Ministry of Economy URGE, Support the Development of International Competitiveness, a support scheme, an improvement scheme, with a 75% subsidized financing scheme following a call for proposals mechanism. Finally, we took 16 Turkish companies with the Turkish Cosmetics Sector Overseas Marketing Team to Paraguay, Chile and Uruguay in June. This area has significant potential for cosmetic companies. Rounding off of customs values especially the free trade agreement signed with Chile will bring competitive advantage for Turkish companies in order to enter market. Within the scope of URGE activities, cosmetic exporters had the opportunity to meet potential buyers companies, distributors and market chains in these countries. With this visit,

our companies held bilateral meetings, made visits dedicated to analysis of market and bilateral negotiations with 80 firms in three countries. The trip is promising and very efficient for establishment of new business contacts. Firms studied distribution channels and competitors’ products in these three countries. Recognizing the market closely, they carried out successful interviews. We received an extremely positive response. Firms are continuing to increase export capacity. We see South American countries as a market, which has been neglected so far. Our export figures for these countries are at very low levels. Our market research has guided the exporters. It has provided self-confidence. We can easily consider that cosmetic exports to South America will increase significantly in the coming period. We believe that South America is an important market for exporters. Our researches continue in this area for deals. Recently, we will start a new export move to Panama, Puerto Rico. We see sub-Saharan Angola and Ghana zones as a new potential markets in Africa. Delegation trips, which provide an important contribution for exports of our country, will continue in the upcoming period.

bt

eauty urkey

9bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


i r e l d n e r ik t değişiyor Estetteknolojiyle İnsanlar artık, kendilerini güzel hissettikçe ruhlarının da beslendiğinin farkına vardılar. Bu arada, estetik alanındaki gelişmeler ve uygulanmaya başlayan yeni yöntemler de kişilerin ilgisini çekti. Superplast Estetik Cerrahi Merkezi’nden Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Güner, değişen estetik eğilimlerine ve ülkemizin bu konudaki rolü üzerine ipuçları veriyor. Estetik alanında uygulanmaya başlayan yeni yöntemler, kişilerde farkındalık oluştururken, uzmanların da artmasını sağladı. Artık daha az cerrahi müdahale gerektiren ve iyileşme süreçlerinin daha kısa olduğu yöntemler uygulanıyor. Operasyonlardan önce hastalardan öncelikle beklenen ise bedenlerinin beğenmedikleri yönlerini tam olarak değerlendirmeleri. Ameliyatın sihirli bir değnek gibi tüm problemleri çözmeyeceğini bilmeleri ve olası kötü sonuçlar ile operasyon sonrası problemler hakkında mutlaka doktordan bilgi istemeleri de bekleniyor. Dolayısıyla, estetik trendleri değişirken insanlar da daha bilinçli hale geliyor. İnsanlar ne istediğini biliyor Superplast Estetik Cerrahi Merkezi’nden Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Güner, değişen estetik trendlerine ve ülkemizin bu eğilim arasındaki rolüne ilişkin şunları söylüyor: “Son 5 yılda estetik eğilim, teknolojinin daha yoğun kullanıldığı daha az cerrahi girişim gerektiren, hatta cerrahi işlem gerektirmeyen ve iyileşme süreçlerinin çok daha kısa olduğu yöntemler yönünde değişti. Örneğin; klasik liposuction yerine lazer lipoliz, klasik yüz germe yerine kısa izli yüz germe daha çok uygulanıyor. 2011’in en çok tercih edilen ilk 10 uygulaması burun estetiği, liposuction, meme büyütme ve küçültme ameliyatları, karın germe, saç ekimi, göz kapağı ameliyatları, yüz gençleştirme ameliyatları ve kepçe kulak ameliyatları oldu. Ama genelde en sık uygulanan işlemler botox, dolgu, lazer epilasyon, lazer ve kök hücrey-

10bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey


Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Güner

le yüz gençleştirme işlemleri, ultrasonografi ve radyofrekans ile yüz germe gibi ameliyat dışı yöntemler. Son 6 ayda bu işlemlerden silikonla meme büyütme işlemi yerine kök hücreden zenginleştirilmiş yağ hücresiyle meme büyütme işlemi daha çok tercih ediliyor. 20-30 yaş arası kadınlarda en sık liposuction, meme büyütme ve burun ameliyatları yapılırken, 30-50 yaş arasında göz çevresi estetikleri, meme küçültme ve dikleştirme işlemleri en sık gerçekleştiriliyor. 50 yaş ve üzeri kadınlara ise en çok yüz gençleştirme ameliyatları uygulanıyor. Ülkemize hasta akıyor Son yıllardaki gelişmeler, estetik operasyonlar için ülkemize gelen turist sayısında ciddi artış olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’nin 2015 yılında 1 milyon yabancı hastaya hizmet verecek şekilde yaklaşık 8 milyar dolarlık özel ve kamusal medikal yatırımda bulunacağı da biliniyor. Medikal turizmin, özellikle plastik cerrahi alanında talep yaratmaya devam edeceği ise öngörüler arasında…Medikal turist sayısında her yıl yaklaşık olarak %20-30’luk artış gözleniyor. Hizmet veren hekimlerimizin mesleki donanımlarının üst düzeyde olması ve yine donanımlı hastane ile sağlık personeli sayısının fazlalığı, bu ilgiyi olumlu anlamda etkiliyor. Fiyat uygulamaları da talebi etkileyen unsurlardan biri olarak göze çarpıyor. Örneğin, yağ aldırma operasyonlarında dünya sıralamasına bakıldığında en uygun fiyata Singapur’un sahip olduğu, ikinci sırada ise Türkiye’nin geldiği görülüyor. Bu iki ülkeyi sırasıyla Tayvan, Almanya, İngiltere ve ABD takip ediyor.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

11bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


a d ’ u d n a Katm

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Heyeti

Türk iş dünyasının Nepal’deki ilk üst düzey temasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş gerçekleştirdi. Nepal Başbakanlığı’na bağlı Yatırım Promosyon Ajansı’nın davetlisi olarak başkent Katmandu’ya giden Yalçıntaş, Nepal Başbakanı Dr. Baburam Bhattarai ile görüştü. Görüşmede Nepal ve Türkiye arasında ticaretin geliştirilmesi ve işbirliği imkânları ele alındı. Yalçıntaş, Başbakan Dr. Bhattarai’ye Katmandu’da İTO olarak bir Türk Ürünleri Sergisi açma ve eş zamanlı olarak bir yatırım konferansı düzenleme önerisinde bulundu. Nepal Başbakanı Dr. Bhattarai ise Türkiye’yi Avrupa’nın Batı’ya açılan en işlek kapısı olarak gördüklerini söyledi. Dr. Bhattarai, “Türkiye’nin adını son yıllarda giderek daha çok duyuyoruz. Güçlü bir ekonominiz ve insan potansiyeliniz var. Türkiye çok önemli bir ülke. Bize düşen, ilişkilerimizi güçlendirerek karşılıklı ticaretimizi artırmaktır. Ticaretin başlaması için bu ziyaretleri çok önemsiyoruz. Bu ziyaret iki ülke ilişkilerinin mihenk taşı olacak” dedi. İTO Başkanı Murat Yalçıntaş da, Türkiye’nin özellikle havayolu sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Yalçıntaş, “THY başta olmak üzere Türk havayolu şirketleri İstanbul’dan Katmandu’ya direkt seferler başlatırsa, iki ülke turizmi de ticareti de artar” dedi. Yalçıntaş, Nepal Başbakanı Dr. Baburam Bhattarai’yi Türki-

12bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

ye’ye davet etti.Yalçıntaş, görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türk işadamları Nepal’de birçok sektörde iş yapabilir. Nepal, Çin ve Hindistan arasında çok stratejik konuma sahip. Hindistan’la serbest ticaret anlaşmaları var. Burada birinci yatırım konusu hidroenerji. Nepal, hidroenerji kaynakları açısından dünya üçüncüsü. İkinci sırada turizm var. Everest Dağı’na da evsahipliği yapan ülkenin turizm olanakları çok geniş ama bilinmiyor. Nepal’de özel hastaneler de giderek yaygınlaşıyor. Türk girişimcisi 30 milyon nüfuslu Nepal’de hastaneler açabilir.” Yalçıntaş, Nepal’in ayrıca altyapı, tarım ve madencilik sektörlerinde de ciddi yatırımlara açık olduğunu söyledi. Yalçıntaş ve beraberindeki İTO heyeti, Nepal Başbakanlığı’na bağlı Yatırım Ajansı CEO’su Radesh Pant, Nepal Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Suraj Vaidya ile de görüştü. Görüşmelerde Nepal’den ticari heyetlerinin de İstanbul’a gelmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Nepal Sanayi Konfederasyonu Başkanı Binod Chaudari’ye yapılan ziyarette ise işbirligi protokolü imzalandı. Görüşmelere İTO Meclis Üyesi Necmi Sadıkoğlu ve Nepal’in İstanbul Fahri Başkonsolosu Prof. Dr. Fatma Günseli Malkoç da eşlik etti.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Istanbul Chamber of Commerce delegation in

u d n a m t Ka

Nepal Başbakanlığı’na bağlı Yatırım Promosyon Ajansı’nın davetlisi olarak başkent Katmandu’ya giden Yalçıntaş, Nepal Başbakanı Dr. Baburam Bhattarai ile görüştü. Görüşmede Nepal ve Türkiye arasında ticaretin geliştirilmesi ve işbirliği imkânları ele alındı. Yalçıntaş, Başbakan Dr. Bhattarai’ye Katmandu’da İTO olarak bir Türk Ürünleri Sergisi açma ve eş zamanlı olarak bir yatırım konferansı düzenleme önerisinde bulundu. Nepal Başbakanı Dr. Bhattarai ise Türkiye’yi Avrupa’nın Batı’ya açılan en işlek kapısı olarak gördüklerini söyledi. Dr. Bhattarai, “Türkiye’nin adını son yıllarda giderek daha çok duyuyoruz. Güçlü bir ekonominiz ve insan potansiyeliniz var. Türkiye çok önemli bir ülke. Bize düşen, ilişkilerimizi güçlendirerek karşılıklı ticaretimizi artırmaktır. Ticaretin başlaması için bu ziyaretleri çok önemsiyoruz. Bu ziyaret iki ülke ilişkilerinin mihenk taşı olacak” dedi. İTO Başkanı Murat Yalçıntaş da, Türkiye’nin özellikle havayolu sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Yalçıntaş, “THY başta olmak üzere Türk havayolu şirketleri İstanbul’dan Katmandu’ya direkt seferler başlatırsa, iki ülke turizmi de ticareti de artar” dedi. Yalçıntaş, Nepal Başbakanı Dr. Baburam Bhattarai’yi Türkiye’ye davet etti.Yalçıntaş, görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türk işadamları Nepal’de birçok sektörde iş yapabilir. Nepal, Çin ve Hindistan arasında çok stratejik konuma sahip. Hindistan’la serbest ticaret anlaşmaları var. Burada birinci yatırım konusu hidroenerji. Ne-

Türk iş dünyasının Nepal’deki ilk üst düzey temasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş gerçekleştirdi. pal, hidroenerji kaynakları açısından dünya üçüncüsü. İkinci sırada turizm var. Everest Dağı’na da evsahipliği yapan ülkenin turizm olanakları çok geniş ama bilinmiyor. Nepal’de özel hastaneler de giderek yaygınlaşıyor. Türk girişimcisi 30 milyon nüfuslu Nepal’de hastaneler açabilir.” Yalçıntaş, Nepal’in ayrıca altyapı, tarım ve madencilik sektörlerinde de ciddi yatırımlara açık olduğunu söyledi. Yalçıntaş ve beraberindeki İTO heyeti, Nepal Başbakanlığı’na bağlı Yatırım Ajansı CEO’su Radesh Pant, Nepal Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Suraj Vaidya ile de görüştü. Görüşmelerde Nepal’den ticari heyetlerinin de İstanbul’a gelmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Nepal Sanayi Konfederasyonu Başkanı Binod Chaudari’ye yapılan ziyarette ise işbirligi protokolü imzalandı. Görüşmelere İTO Meclis Üyesi Necmi Sadıkoğlu ve Nepal’in İstanbul Fahri Başkonsolosu Prof. Dr. Fatma Günseli Malkoç da eşlik etti.

bt

eauty urkey

13bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


! n o s a r a Çatlakl

Elancly Correction Vergetures doğum sonrası, ergenlik ya da ani kilo alıp vermelerle ortaya çıkan çatlakların azalmasını sağlayan yoğun ve etkili jel bir dokuya sahip olmasıyla dikkat çekiyor

Elancly Correction Vergetures’in içeriğinde bulunan fibrilin ve C vitamini ile kolajen elastin liflerde yeniden yapılandırma ve onarıma yardımcı olur. Çinko glukonat ve Guanidin glikonat ile tahrişleri yatıştırır ve cildi pürüzsüzleştirir. Maskeleyen pigmentleri ile yüzeyde gözle görülen izleri azaltır. Yaklaşık 3 aylık bir kullanım sonucunda çatlakların boyları kısalır ve renkleri sönükleşir. Çatlaklar yeni oluşumlu olduğunda, ürünün etkinliği daha da artar. Elancly Correction Vergetures önerilen zaman ve miktarlarda kullanıldığında çatlakların yok olma durumu %86’dır. Kullanım Önerileri; Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez çatlaklara uygulayın ve tamamen emilene kadar cilde masaj yapın. Çatlakların boyu ve derinliğine göre görünebilir sonuca ulaşmak için 3 ay kullanın.

14bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


ik izlbaşlar Temellerde Dalan Therapy Antibakteriyel Sıvı Sabun özellikle yeni okul dönemi ve yaklaşan kış mevsimiyle artacak hastalıklara karşı çocuklarınıza yüksek koruma sağlıyor. Türk sabun sektörünün lider firmalarından Dalan’ın, Dalan Therapy Antibakteriyel Sıvı Sabun’u büyük küçük herkes için güvenli bir el temizliği sunuyor. Zeytinyağlı sabun üretimindeki tecrübesini farklı alanlara da taşıyan ve antibakteriyel sabunun Türkiye’deki ilk üreticilerinden olan Dalan’ın Therapy Antibakteriyel Sıvı Sabun’u küçük büyük herkesin el temizliğinde güvenle kullanabileceği bir ürün. Dalan Therapy Antibakteriyel Sıvı Sabun cildi dış etkenlerden ve bakterilerden korurken cilde dost özel formülü ile cildi yumuşatıyor ve kurumasını engelliyor. Bakterilerin sebep olduğu kötü kokuları yok ederek cilde gerekli temizliği sağlıyor. Okul dönemiyle birlikte artan hastalıklara karşı koruma Okulların açılması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hastalıklar çoğalıyor. Bu dönemde öncelikle çocukları el temizliği ve hijyen konusunda bilinçlendirmek aynı zamanda dıştan gelecek bakteri ve mikroplara karşı korumak büyük önem taşıyor. Dalan Therapy Antibakteriyel Sıvı Sabun büyük küçük herkese güvenilir bir temizlik sunarken mikrop ve bakterilere karşı güvenli bir koruma sağlıyor. El temizliği nasıl olmalı? Yapılan çalışmalar, iyi yıkanmamış ellerden uzaklaştırılamayan mikrop ve bakterilerin kişiden kişiye taşınabildiğini ortaya koyuyor. Buradan da el yıkamak kadar doğru el yıkamanın önemi ortaya çıkıyor. Cildin bakteri ve mikroplardan iyice temizlendiğinden emin olmak için uygulanması gereken temizleme yöntemi aşağıdaki şekilde olmalıdır: • Elleri akan ılık suyla ıslatın ve ıslak ellerinizi sabunla iyice köpürtün. • Ellerin her noktasını (Avuç içi, parmak araları, bilekleri) iyice ovalayın. • Ellerin her noktasının iyice temizlendiğinden emin olana kadar ellerinizi yıkamaya devam edin. (En az 20 saniye) • Ellerinizi sabunla yıkadıktan sonra sabun elinizden arınıncaya kadar iyice durulayın. • Halka açık yerlerde kağıt havluyla, evde ise kişiye özel havluyla iyice kurulayın.

16bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Clestartsanwith hands Dalan Therapy Antibacterial Liquid Soap helping to protect you and your family against the germs that may cause illness, has been added to our dalan Therapy series that cares about your skin and your soul. Dalan Therapy Liquid Hand Soap is for face and hands. The Therapy Liquid Soap antiseptically cleans hands and face with antibacterial and anti-fungal action. Working gently without drying the skin, it leaves hands and face noticeably clean and feeling good. The all round liquid hand wash, antibacterial and odour neutralizing formula for that perfect feeling. Upon opening schools protection against increasing diseases Dalan Therapy Liquid Hand Soap is an antibacterial liquid soap, which is a form of liquid soap which includes ingredients which are designed to fight bacteria. The efficacy of the soap can vary, depending on the ingredients and how it is used, with some killing up to 99% of bacteria, while others tend to be less robust. Many drug stores and markets carry the antibacterial liquid soap, and it is also possible to obtain it from medical suppliers, or to make it at home, for people who are comfortable and familiar with soap making. How to wash your hands well? Clean hands protect against disease. Keeping hands clean is one of the best ways to prevent the spread of infection and illness. To wash your hands well, you need to • Wash hands with liquid soap under warm running water for at least 20 seconds. • Wash hands thoroughly, paying special attention to germs that may be trapped under nails and in crevices. • Rinse well to remove all traces of soap. • Dry hands with paper towels. • Use a paper towel to turn off the faucet after washing hands.

bt

eauty urkey

17bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


2012 yılının saç bakımı alanındaki en iyi yeni ürünü

belli oldu

Brandspark International tarafından bu yıl Türkiye’de ilk kez düzenlenen araştırma sonuçları açıklandı. Türk tüketicisi toplam 236 ürün kategorisi arasında gerçekleşen araştırma kapsamında “L’Oréal Paris Elseve Komple Onarıcı 5” saç bakım kategorisinde “En İyi Yeni Ürün” olarak seçti. BrandSpark International Araştırma Şirketi tarafından, Türkiye’de bu yıl ilki gerçekleştirilen, “BrandSpark Türkiye Alışveriş Tutum ve Alışkanlıkları Araştırması” sonuçları belirlendi. Yeni ürünler ve inovasyon alanında Türkiye’de yürütülen en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyan bu araştırma kapsamında; 14 binin üzerinde Türk tüketicisi 68 farklı ürün kategorisinde toplam 236 ürünü değerlendirdi. L’oréal Paris Elseve Komple Onarıcı 5, saç bakım ürünleri kategorisinde 2012 yılının “En İyi Yeni Ürünü”ödülünü kazandı. Araştırma sonuçları ürünün tüketiciler tarafından satın alındığı ve kategorisindeki en iyi ürün olarak diğer tüketicilere de tavsiye edildiğini gösteriyor. Cansu Dere’nin reklam yüzü olduğu L’Oréal Paris Elseve Komple Onarıcı 5, yıpranmış saçların 5 problemine tek çözüm sunuyor. Elseve Komple Onarıcı 5 serisi yıpranmanın tüm işaretleriyle tek seferde savaşıyor. İçeriği bio seramid sayesinde, saçları kökten uca onararak yeniden yapılandırır, güçlendirir, canlı, sağlıklı, yumuşak ve parlak görünmelerini sağlar. Elseve Komple Onarıcı 5 serisi şampuan, saç kremi, maske ve sıvı saç kreminden oluşan ürünleri ile 4 adımda saçların yapısını günden güne komple yeniler, güçlendirir; pürüzsüz ve düz bir yapı oluşturur. Dünyada ilk kez 2003 yılında düzenlenen En İyi Yeni Ürün Ödülleri; günümüzde hızlı tüketim ürünleri alanında Kuzey Amerika’nın en prestijli ödül programı kabul ediliyor. Kazananların belirlenmesi sürecinde herhangi bir jürinin yer almaması ve birincilerin yüzde yüz tüketicilerin oylarıyla seçilmesi çok önemli. Böylece tüketiciler herhangi bir ürünün reklamında ya da ambalajının üzerinde “En İyi Yeni Ürün” logosunu gördüklerinde, o ürünü kendileri gibi tüketicilerin kullanıp tavsiye ettiğinden emin oluyor.

20bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


The best new hair care product of

d e r a l c e d 2012

Organized by Brandspark International this year firstly in Turkey, the research results have been announced. The Turkish consumers have chosen L’Oreal Paris Elseve Total Repair 5 Conditioner as ‘Best New Product’ in hair care among a total of 236 product categories within the scope of the research. BrandSpark International conducted a nationwide online survey featuring attitudes on shopping and media habits in Turkey for the first time. Being the most comprehensive study in the field of the new products and innovation in Turkey, this survey of over 14,000 Turkish consumers has been evaluated 236 products among 68 different product categories. L’oréal Paris Elseve Total Repair 5 awarded as Best New Product of 2012 in the category of hair care products. The research results show that the product is purchased by consumers and recommended to other consumers as the best product in its category. advertising with Cansu Dere’s face L’oréal Paris Elseve Total Repair 5 offers the only solution to 5 problems of hair. It repairs 5 problems with 1 solution by reconstituting and restructuring the hair at the cellular

level. Pro-Keratin, a combination of 2 amino acids found in Keratin, repairs the hair fibre, leaving the hair structure reinforced and its strength regained. Ceramide, a patented compound from L’Oréal Research Laboratories, replicates hair’s intercellular cement, transforming the hair’s surface to an even and smooth condition. Held for the first time in the world in 2003, the Best New Product Awards is considered as North America’s most prestigious awards program in the field of fast moving consumer goods. Not including a jury and selecting only with consumers votes one hundred percent is very important in the process of determining winners. Thus, consumers make sure if it is used by consumers like them, when they see “Best New Product” logo in advertisement or on the packaging of any product.

bt

eauty urkey

21bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


n ı p a y r o Sp genç kalın b-fit’in kurucusu Bedriye Hülya, çocuk ve spor konusunu anlatarak spor yapmanın kişiyi ne kadar sağlıklı yaptığının altını çizdi. b-fit’in kurucusu Bedriye Hülya eauty eauty urkey urkey

22bt

Eylül Ekim ‘12

bt

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


“Teknolojinin gelişimi ile birlikte çocukların herşeye evlerinde oturarak ulaşmaları yeni neslin haraketsiz büyümesine yol açtı ve açmaya devam ediyor. Büyük şehirlerde hızla yeni yaşam alanlarının oluşumu çocukların oyun alanlarını da yok etti. Özellikle teknolojinin kapalı alanlarda vakit geçirmeye yönlendirmesi, çocuk gelişimi açısından her anlamda büyük dez avantajlar oluşturdu.Dünya çapında yapılan araştırmalara baktığımızda bedensel aktivitelerin, çocuğun mental, psikolojik, sosyolojik ve fiziksel sağlığı açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Spor yapmayan, oyun oynamayan çocuklar sadece bedensel problemler yaşamıyor. Günümüzün en tehlikeli hastalıklarından obezitenin beslenme haricinde en büyük sebebi hareket etmemek. Hareket etmeyen çocukların toplum içine karışma konusunda da büyük problemler yaşadığı gözleniyor. Sağlıklı bir hayat için Spora erken yaşta başlanmasının bilincinde olan ebeveynler, çocuklarını çeşitli aktivitelere yönlendiriyor. Fakat bu

konuda da hatalı hareket edebiliyor. Tercih edilecek olan spor dalını çocukları iyice gözlemleyerek seçmek gerekirken, genellikle popüler olan veya herhangi birinin önerdiği bir spor dalına yönlendirme, çocuğa ters etki etmesine sebebiyet verebiliyor. Çocukların rekabetin olmadığı bir ortamda gelişim sürecine devam etmesi, başarısız olduğunda tamamen vazgeçmesi veya hoşuna gitmemesi, çocukları yeni başladıkları spor hayatından tamamen soğutabiliyor, tekrar denememelerine sebep olabiliyor. Erken yaşta spordan çekinerek büyüyen çocuğun, yetişkinlik döneminde de bu alışkanlığına devam etme oranı çok yüksek seviyelerde gerçekleşiyor. Bu bilgiler eşliğinde yatılan araştırmalar, tüm spor dallarının temel bilgilerini harmanlayarak; çocukların fiziksel ve duygusal gelişimlerine hareket eğitimi ile katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Oyunlarla harmanlanmış temel hareketler, onların denge, tırnmanma, koordinasyon, sıçrama, duruş ve dayanıklılık becerilerini geliştiriyorlar. Çocuklar 3 yaşından itibaren hareket eğitimine başlayarak, sağlıklı bir hayat için sağlam bir temel atıyor. “

bt

eauty urkey

23bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


z u v a h e v a Sp keyfi başka olur 26bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

D-Hotel Maris, Doğuş Grubu farkıyla Türkiye turizmine yeni bir soluk getiriyor. Mimarisi, konsepti ve kişiye özel hizmet anlayışıyla 2012 yazına damgasını vuracak olan D-Hotel Maris konuklarını Türkiye’de ilk defa bir resort otelde dünyanın en iyi ve ünlü spa markalarından “ESPA” ile buluşturuyor.


Ege ve Akdeniz’in birleştiği büyüleyici Datça Yarımadası Hisarönü koyunda bulunan D-Hotel Maris, Doğu’nun egzotik unsurlarını Batı’nın modernliği ile minimalist platformda birleştiriyor. Gerek iç gerekse dış tasarımıyla benzersiz bir çehre kazanan D-Hotel Maris’in en büyük özelliği, mekanlarının çeşitliliği ve her köşesinde kendine has sunduğu farklı konsept ile kalitesini ortaya koyuyor olması. Büyük ölçekli bir butik otel olgusuyla her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülerek projelendirilmiş ve iç dekorasyonuyla da dikkat çeken D-Hotel Maris, mutlak misafir memnuniyetİ için tüm servis noktalarında aynı üstün standartları korumayı hedefliyor. Dalaman Havaalanı’na bir buçuk saat uzaklıktaki D-Hotel Maris’e gitmek için özel şoförlü transfer hizmetini alabilirsiniz. Ayrıca otelin lüks deniz uçağı ile İstanbul’dan iki saatten daha az bir sürede ulaşım ya da özel helikopter ile Dalaman veya Bodrum Havaalanı’ndan sadece 25 dakika otele giriş yapabilirsiniz. Türkiye’de İlk Kez Bir Resort Otelde ESPA Ayrıcalığı ile Spa Deneyimi Dünyaca ünlü ve birçok ödüle sahip olan ESPA, Türkiye’de ilk kez tatilseverlerle bir resort otelde buluşuyor. D-Hotel Maris, Türkiye’de ESPA markası adı altında spa tecrübenize farklı bir boyuT getiriyor. Her biri özel eğitimli ve sertifikalı terapistler tarafından uygulanan bakımlarla gevşemek ve dinlenmek için ESPA mükemmel bir yer. Lüks spa alternatifleri, geleneksel Türk hamamı, ödüllü yüz ve vücut bakımları sunan ESPA, yalnızca sunduğu bakım ve uygulamalarla değil, mimarisi ile de her adımda farklılığını hissettiriyor. Oldukça geniş bir alana yayılmış olan ESPA dinlenme terası, sahip olduğu sıradışı volkanik dağ ve deniz manzarasının yanı sıra kapalı ve açık havuz alternatifleri ile sizlere

unutulmaz bir deneyim yaşatacak. ESPA’da vitality havuz, opulent mermerden tasarlanmış benzersiz hamam, yedi çok amaçlı bakım odası, dinlenme salonu ve bir adet özel Spa Suit bulunuyor. ESPA’nın ayrıcalıklı hizmetleri arasında ısıtılmış alanlarında kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış giyinme odaları, ısıya duyarlı özellikleriyle farklılık yaşatacak duş seçenekleri, kar çeşmesi, erkeklere özel muhteşem dağ ve deniz manzaralı saunası, kadınlar için de sauna ve buhar odası yer alıyor. Kişiye özel bakım ve masaj odaları, özel dinlenme alanı, modern Hamam’ı da ESPA’nın eşsiz özelliklerinden birkaçı... Bölgenin iyileştirici özellikleri yanında, ESPA Özgün Bakımları, yedi adet çok amaçlı bakım odası, özel spa suiti, ısı deneyim alanları, kapalı yüzme ve vitality havuzu, sauna, buhar odası ve dinlenme salonuyla birleştiğinde ESPA’yı kendi alanında eşsiz kılıyor. ESPA Hamam ritüelleri öncesinde ısıtıcı bir buhar deneyimi uygulanan bakımlarımızdan bazıları: Indulgence (Şımartan) Hamam Ritüeli; tamamıyla vücudunuza yönelik cilt ve vücudu canlandırıcı bir deneyim sunarken, Softening Body (Vücut Yumuşatan) Ritüel; masaj öncesi cildi temizleyen canlandırıcı bir bakım içeriyor. Revitalising Body Scrub (Yeniden Canlandırıcı Vücut Bakımını) ise tüm vücudu derinlemesine temizliyor. D-Hotel Maris, ESPA Özgün Bakımlarımızdan bazıları ise; Deniz Tuzu & Yağ Ovalama Ve Ege Deniz Kabukları Masajı, Purva Karma dört el masajı ve Aktif Nemlendirici cilt bakımı. bakım sonrasında oksijenin maksimum düzeyde olduğu bir atmosferde bir yanı kristal berraklığında sular ve diğer yanı volkanik dağlar ile çevrili şahane bir manzara eşliğinde, derin bir nefes alma imkanı sunuluyor.

bt

eauty urkey

27bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


Sağlıklı ve güçlü saçlar için

ı m ı k a b ı s a yaz sonr Her ne kadar siz dinlenseniz de yazın güneş, deniz ve havuz saçınızı yorar. Yazın ardından matlaşan ve kırılan saçlarınız için onarıcı ve koruyucu ürünleri tam size göre... Yaz ayı boyunca güneş ışınları, klor ve deniz suyunun etkisi ile saçımızda yıpranmalar meydana gelir. Saçlar nemini kaybeder, daha çabuk kırılır ve matlaşır. Bu nedenle tatil sonrasında da saçların tıpkı cilt gibi özel bir bakıma ihtiyacı var. Yazın ardından mat, kırılgan ve nemsiz saçlarla başa çıkmak istemiyorsanız Pantene’in onarıcı ve koruyucu saç bakım ürünleri ile yıpranan saçlarınıza eski canlılığını kazandırıp, ihtiyaç duyduğu sağlıklı bakımı sunabilirsiniz. Pantene’in Kırık Saç Uçlarını Onarıcı Saç Bakım Serumu; yaz güneşi, deniz ve havuz sonrası kırılan saç uçları için ideal. Kuru va yıpranmış saçlar için yoğun onarım ve koruma sağlayan Pantene’in zengin onarıcı saç bakım serumu, saç uçlarınıza derinlemesine etki ederek kırık uçları

28bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

onarmaya ve korumaya yardımcı olur ve kırılmaya yatkın yıpranmış saçları besler. Pantene’in Anında Parlaklık Veren Koruyucu Saç Bakım Spreyi, yaz sonrası canlılığını kaybetmiş boyalı saçlar için ideal. Koruyucu parlaklık veren sprey, içerdiği çift etkili kompleksi ile boyalı ve röfleli saçları korumaya yardımcı olur. Sağlıklı bir görünüm için anında sonuç veren Pantene’in Anında Parlaklık Veren Koruyucu Saç Bakım Spreyi, saçlarınıza ışıldayan bir parlaklık kazandırır. Pantene Light Güçlendirici Saç Bakım Köpüğü’nün saçı ağırlaştırmayan formülü, anında durulama gerektirmeyen hafif köpüğe dönüşerek saçınızı besler. Yıpranan ince telli saçları güçlendirmeye yardımcı olur ve parlaklık verir.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Eau Thermale Avène’den

a y n a p m a k

Eau Thermale Avène’in sivilce, siyah noktalar ve akne lekeleri gibi yağlı cilt problemlerine çözüm getiren Cleanance Serisi Eylül ayında avantajlı paketle satışa sunuluyor. Yağlı ve akneli ciltlere özel 1. kofrede Avène Cleanance Jel alan tüketiciler 2. ürünü % 50 indirimli alacak. 2. kofrede Avène Cleanance Jel ile Cleanance Emulsion birlikte alındığında 2. ürün % 50 indirimli olacak.Gençlerin %90’ı ile 2535 yaş aralığındaki kadınların yüzde 41’i cilt lekeleri, siyah noktalar gibi cilt problemlerini yoğun bir biçimde yaşıyorlar. Avène Cleanance serisi bu problemleri çözmek için geliştirilmiş özel bir bakım seti. Cleanence Gel Nettoyant 2’li set ; Avène Cleanance Gel Nettoyant cildi tahriş etmeden nazikçe temizleyip, pH dengesini bozmadan fazla salgılanmış yağlardan arındırıyor. Böylelikle siyah nokta ve akne oluşumunu en aza indiriyor. Cilde ferahlık veren jelin formülündeki balkabağı çekirdeği özü (Cucurbita Pepo), yağ salgılanmasına sebep

30bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

olan enzimi güçlü bir şekilde durduruyor. İçerisinde bulunan Avène termal suyu yatıştırıcı etki sağlıyor. Ürünün cilde köpürtülerek uygulanması ve su ile durulanması gerekiyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kullanılması öneriliyor. Cleanence Gel Nettoyante + Cleanance Emulsion 2’li set; Avène Cleanance Gel’in sabun içermeyen, yumuşak formülü ile cildinizde derinlemesine bir temizlik sağlayacaksınız. Cleanance gel sabun içermez ve anti bakteriyal özelliktedir. Ardından Avène Clenance Emulsion’un hafif emülsiyon yapısı cildinizin ihtiyaçlarını karşılayarak, gözeneklerinizi sıkılaştırır ve sebum salgısının düzene girmesine yardımcı olur. Cildi matlaştırır, nemlendirir ve makyajınızın gün boyunca sabit kalmasını sağlar. Çok iyi temizlenmiş yüze ve boyna nazik hareketlerle uygulanır.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


r ı ş a v a s e l Lekeler RoC Retin-Ox Multi Correxion Serisi formülünde pek çok değerli vitamini içerir ve bu vitaminlerle cildi besler, kırışıkların oluşumunu önlemeye yardımcı olur kahverengi lekelerle savaşır. Multi-Action kompleks sayesinde cildin yaşlanmasına bağlı olarak ortaya çıkan birden fazla belirti ile savaşan tek bir ürün. Olgun ciltler için özel olarak geliştirilmiş olan Multi Correxion Yaşlanma Etkilerine Karşı Yenileyici Bakım Kremi, yoğun nemlendirici formülü ile ciltte en sık görünen Kırışıklar, Sarkmalar , Kahverengi Lekeler, Cilt Kuruluğu ve Donuk Cildin Donuk Görünümü gibi yaşlanma belirtileriyle savaşır ve içerdiği yenileyici aktif maddeler ile cildin yenilenmesine yardımcı olur. SPF 15 Güneş Koruma Faktörü ile güneş ışınlarından kaynaklanan cildi yaşlanma etkilerinden korur. Günden güne cilt kendini yeniler, yoğun şekilde nemlenir ve sıkılaşır, kırışıklıkların ve kahverengi lekelerin görünümü azalır.bilt daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazanır.Makyaj için mükemmel bir zemin oluşturur.

32bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


n i y e m t e eksik Çocuğunuz için yanınızdan

ve psikolojik travmalardan korumaya da yardımcı oluyor. StopEver Burn Care Yanık ve İlk Yardım Jeli’nin yanık bölge üzerinde oluşturduğu tabaka soğutma işleminin daha verimli olmasını sağlamaya yardımcı oluyor.

Çocuklu ailelerin en büyük endişelerinden biri de çocuklarında olabilecek yanıklar ve bunun yaratacağı acıdır. StopEver Burn Care Yanık ve İlk Yardım Jeli, yanık lokasyonunda serinleme sağlamaya, acısının dinmesine ve sakinleşmeye yardımcı oluyor.

İlaç sınıfına girmiyor StopEver Burn Care suda tamamen çözünüyor, yara yüzeyinden rahatlıkla temizleniyor. StopEver Burn Care Yanık ve İlk Yardım Jeli’nin içinde ilaç sınıfına giren hiçbir etken madde bulunmuyor. StopEver Burn Care Yanık ve İlk Yardım Jeli, çay ağacı yağı olarak bilinen doğal Melaleuca özü içeriyor. Doğal anti-mikrobiyal özelliğe sahip olan Melaleuca, mikrobiyal enfeksiyonları engellemeye yardımcı oluyor.StopEver Burn Care Yanık ve İlk Yardım Jeli’ni eczanelerde, Joker mağazalarında, Migros, Macrocenter ve Real’lerde bulabilirsiniz.

Travmalardan koruyor StopEver Burn Care Yanık ve İlk Yardım Jeli, yanık lokasyonunda serinleme sağlamaya, acısının dinmesine, sakinleşmeye, ısının derinin alt katmanlarına ilerlemesini durdurmaya, derinleşmesini engellemeye yardımcı oluyor. Uygulama bölgesindeki dokunun ısısını düşürmeye destek olarak doğal düzeyine ulaşmasına yardımcı oluyor. Yaralanmalarda enfeksiyonu önlemeye yardımcı oluyor. Seyahat esnasında taşınması da pratik olan bu ürün, yanık dokuyu örtüp oluşabilecek enfeksiyonu engellemeye, fizyolojik

34bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


3 1 0 2 a ı s a BeautyEurhazırlıkları hızlı başladı Platform Uluslararası Fuarcılık tarafından Tüyap fuar merkezinde 13-15 Haziran 2013 tarihlerinde 9. kez düzenlenecek olan BeautyEurasia, Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı büyük bir heyecanla 2013 yılı tanıtım çalışmalarına şimdiden başladı. Cilt bakım ürünlerinden saç bakım ürünlerine, makyaj malzemelerinden parfüme, ambalajdan tırnak bakımına, dermo kozmetiklere kadar geniş ürün yelpazesi olan Avrasya bölgesinin lider fuarı BeautyEurasia, 2012 yılında katılımcı sayısını % 20 artırıp; fuar alanını % 30 büyüterek sektörün buluşma noktası haline gelmiştir. İtalya, Fransa, İspanya gibi kozmetik dünyasının devi olan ülkelerin milli katılım ile geldikleri fuar ciddi bir iş hacmi oluşturdu. Dünya kozmetik sektöründe büyük bir sinerji oluşturan BeautyEurasia’nın, 2012’de olduğu gibi 2013 yılında da ciddi oranda büyümeye devam etmesi bekleniyor. BeatyEurasia 2012, % 44 ü Türkiye den % 56 sı da 51 ülkeden yabancı olmak üzere 418 katılımcı ile 3,500 den fazlası yabancı, 103 ülkeden 24 500 alıcıyı buluşturarak tüm zamanların rekoruna imza attı. Önemli ülkeler var Kozmetik sektörünün önde gelen ülkeleri İtalya ve Fransa’nın yanı sıra İspanya, Yunanistan, Polonya fuarda yerini aldı.İtalya’dan 36 firma İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı ve Milano Ticaret Odası’nın Dış İlişkiler Ajansı Promos’un desteği ile gelirken, Fransa’dan 20 katılımcı Fransa Uluslararası İş Geliştirme Ajansı Ubifrance aracılığı ile fuara katıldı. İspanya Milli Parfümleri ve Kozmetik Derneği Stanpa’nın desteği ile gelen 13 İspanyol firma ve Yunanistan Helenik Dış Ticaret Kurumu organizasyonu 9 Yunan firması BeautyEurasia’ya Avrupa rüzgarını getirdi. Polonya Ekonomi Bakanlığıtarafından desteklenen 5 Polonyalı firma da, oluşan sinerjiden memnuniyetlerini dile getirdiler. BeautyEurasia2013 tanıtım çalışmaları Temmuz 2012 de Uzak Doğu dan başladı.Thailand – Malezya – Singapur 16-19 Temmuz 2012 tarihleri arasında Kualalumpur Malezya’da düzenlenen CosmobeauteAsia fuarında BeautyEurasia Fuarı nın tanıtımı için stand açıldı. Fuardaki tüm katılımcılarla ve MATRADE-Malezya Ticaret Dış Ticaret Kurumu, FMM-Malezya Üreticiler Federasyonu gibi ülkedeki önde gelen kuruluşlar ile Türk Ticaret Müşavirliği ofislerinde ziyaret edilerek ile başarılı görüşmeler yapıldı. Yine aynı tarihlerde BangKong,Tayland da ThaiSpaAssociation ve Türk Ticaret Müşavirliği ziyaret edildi. Singapur’da da çalışmalara devam edilerek SMA-Singapur Üreticiler Federasyonu ile bir araya gelinip BeautyEurasia 2013 ün tanıtımı açısından olumlu sonuçlar elde edildi.

36bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

BeautyEurasia rüzgarı esti Dünya genelindeki sektörle ilgili aktiviteleri yakından takip eden BeautyEurasia, onbinlerce kilometre uzakta Avustralya da 11-12 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen IBE-Sydney International Spa&Beauty Expo fuarında tanıtıldı. Avustralya’nın önemli fuarlarından olan Spa&Beauty fuarı katılımcılarına ve ziyaretçilerine BeautyEurasia2013 fuarı hakkında bilgiler verildi ve başarılı görüşmeler yapıldı. BeautyEurasiaArjantin’de Arjantin’de 1-2 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen Expoesteticafuarı kapılarını açtı. Buenos Aires’de düzenlenen fuarda da her ülkede olduğu gibi katılımcıve ziyaretçilerle görüşmeler yapıldı. BeautyEurasia2013 için olumlu dönüşler beklenen fuar, güzel izlenimlerle geride bırakıldı. 4 ile 8 Eylül 2012 tarihleri arasında komşu ülke İran’ın Tabriz şehrinde gerçekleşen TabrizCosmetics fuarında BeautyEurasia2013fuarı tanıtıldı. Iran her yıl BeautyEurasia da en fazla ziyaretçi ile yeralan ülkeler arasında 2012 fuarında 400 seviyesinde İranlı ziyaretçinin yeralmıştı. Bu sayının 2013 de daha da artması bekleniyor. BeautyEurasia2013 ün tüm tanıtım çalışmaları Türkiye ve tüm dünyada hızlanarak Haziran ayına kadar devam edecek. Kıtaların buluştuğu yer İstanbul’da 9. BeautyEurasia’da ‘’güzellik” ile buluşmak üzere ! www.beautyeurasia.com

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Promotions for BeautyEurasia 2013

d e t r a t s y d a alre ressed their satisfaction . Also 22 exhibitors from China, 10 from Bulgaria 9 from Taiwan, 9 from Korea, exhibited within group pavilions.

Promotion activities for 9 th edition of BeautyEurasia Cosmetics, Beauty Hair Exhibition, June 13 th-15th, 2013 Tuyap Exhibition Center, Istanbul, Turkey organized by PLATFORM International Exhibitions Inc already started allover the world with great enthusiasm. BeautyEuarasia which has a large product profile from skin care to hair care , make up products to perfumery, from packaking to nail and dermo-cosmetics is the leading trade show in Eurasian region and it is the meeting point of the cosmetics/beauty professionals with its % 20 inceased number of exhibitors, % 30 growth in exhibition area 2012 . Beauty Eurasia2012 had a total of 418 exhibitors, % 44 of them were from Turkey and % 56 were from 51 different countries, additionally the show had 24.500 visitors from 103 countries .All these were record figures since ever and produced important business volume for exhibitors and visitors. This growth trendis expected to continue at BeautyEurasia2013 too. The leading countries of cosmetic/beauty industry were present at BeautyEuasia 2012 In addition to important players and exporters of Turkish cosmetics/beauty industry, some of the leading countries of industry like Italy,France, Spain, Greece,Poland were present at BeautyEurasia with official national pavilions. 36 Italian companies were supported by PROMOS the Milan Chamber of Commerce Special Agency and by ICE - The Italian Institute for Foreign Trade and 20 French companies supported by UBIFRANCE - International Business Development Agency of France. Additionally 13 Spanish companies supported by STANPA - Spanish National Perfumery and Cosmetics Association and ICEX-Spanish Foregin Trade Agency, 11 Greek exhibitors suported by HEPO - Hellenic Foreign Trade Board and 5 Polish exhibitor supported by Ministry of Economy Poland exp-

BeautyEurasia 2013 promotion activities started in Far East. Thailand-Malaysia-Singapore BeautyEurasia took an info stand for promotion at Cosmobeaute Asia in Malaysia s capital Kuala Lumpur City . BeautyEurasia team had successful meetings with not only with the exhibitors snd visitors in exhibiton but also with the leading instutions like MATRADE-Malaysia Trada Promotion Organisation and FMM- Federation of Malaysian Manufacturers and Turkish Commercial Counsellors in their offices. At same period, in Bangkong / Thailand Thai Spa Association and Turkish Commercial Counsellors were visited and briefed about BeautyEurasia2013. Beauty Euarsia also continued the promotion activies in Singapore with a possitive meeting about possible Singapore pavilion, with SMA- Singapore Manufacturers Federation. BeautyEurasia promoted at IBE in Sydney Australia BeautyEurasia which always follows the activities in beauty/cosmetics industry allover the world; was introduced in IBE-Sydney International Spa & Beauty Expo , in Sydney. Meetings with exhibitors and vistors during the exhibitons will contribute the presence of Australian exhibitors and visitors at BeautyEurasia. BeautyEurasia in Argentina Promotional materials prepared in Spanish language distributed to exhibitors and visitors of the exhibition at ExpoEstetica Exhibiion,in Buenos Aires, during 1 – 2 September 2012. The activity completed with idea that populary of BeautyEurasia is increasing in Argentina and other Latin American countries. Tabriz, Iran was the first step for September promotion activities BeautyEurasia team did promotion and marketing activities at the cosmetics exhibition in neighbour county Iran s Tabriz city between Sptember 4 th – 8 th. Iran is a country, from which important number of visitors come to BeautyEurasia every year. Recent BeautyEurasia hosted more than 400 visitors from Iran and we expect this number will increase much more in next years thanks to huge advertising and promotion activities. BeautyEurasia promotion activities will continue accelerating next months till June 2013 all around world. Hope to meet at BeautyEurasia2013, Itanbul where the continents meet ! www.beautyeurasia.com

bt

eauty urkey

37bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


ı r a l k a f t u M Yepyeni Kokular Sardı Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayesi ile deterjanda devleştirdiği ismi Bingo, yeni ürün serisiyle kadınları mutfakta yeni bir devre taşıyor. Kadınların gün içerisinde çok fazla zaman ayırdıkları bulaşık alışkanlıkları, Bingo Dynamic Bulaşık Deterjanı ürün serisiyle daha keyifli bir zevke dönüşüyor. Kadınların bulaşık deterjanından beklentileri ile deterjanda yeni koku trendleriyle ilgili araştırmaların sonucunda, ürünlerini ve kokularını yenileyen Bingo, kadınlara “Seni Anlayan O” sloganıyla sesleniyor. Osmanlı’nın mutfak kültüründen hiçbir zaman eksik olmayan elma-tarçının otantik kokularını yeni ürününde buluşturan Yeni Bingo Dynamic Saray Mutfağı Bulaşık Deterjanı’nın lansmanı 13 Eylül Perşembe günü İstanbul Culinary Institute’de basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. 2000 KADINLA GÖRÜŞÜLDÜ İstanbul Culinary Institute’de workshop etkinliği şeklinde gerçekleştirilen Bingo Dynamic Saray Mutfağı Bulaşık Deterjanı’nın lansmanına katılan Hayat Kimya Ev Temizlik Ürünleri Kategori Pazarlama Müdürü Gülhan Eğilmez, Türkiye ev bakım sektöründeki gelişmeler, kadınların bulaşık deterjanından beklentiler, Bingo markasının yenilenen imajı, sloganı ve yeni ürün serisi ile ilgili açıklamalar yaptı. Bingo’nun marka imajını 25’inci yılında kadının istediği yönde değiştirdiğini belirten Eğilmez, “Bingo olarak bu ürüne nasıl geldiğimizi de siz-

38bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

lerle paylaşmak isteriz. GFK ile 500 kadınla bire bir evlerde görüşerek; TNS ile de 1500 kadının katılımı ile anket düzenleyerek yaklaşık 2000 kadınla yaptığımız anket sonuçları bize hem kadınların temizlik anlayışları hem de kullandığı ürünlerin kendini nasıl hissettirdiği açısından ilginç sonuçlar verdi” diye konuştu. SİZİ ANLIYORUZ Hayat Kimya Ev Temizlik Ürünleri Kategori Pazarlama Müdürü Gülhan Eğilmez, lansmanda yaptığı konuşmada, Türkiye’de ev temizlik kategorisindeki gelişmeler ve Türk kadınının temizlik ilişkisi hakkında yaptıkları araştırmaları anlattı. Eğilmez, “Bingo olarak 25’inci yılımızı kutlarken kendimizi de Türk kadınının beklentileri doğrultusunda yeniledik. Bingo olarak Türk tüketicisinin ne istediğini bilerek yeni ürünlerimizi daha da geliştirdik. Geçtiğimiz hafta yeni reklamlarımız vizyona girdi. “Zamane anneleri ve kızları” konseptine devam ediyoruz. Yeni dönemde ikinci reklam filmimizde de genç ve başarılı sanatçı Hazal Kaya ve annesi Ayşegül Kaya, Bingo’nun yeni reklam yüzleri oldular. Ama asıl iddiamız ‘Sizi anlıyoruz…’ sloganımız. Çünkü biz öncelikle tüketiciyi anlayan ve ne istediğini bilen bir marka olarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


n ü r ü r i b yepyeni

REN Skincare’den

‘Clarifying Toning Lotion’ cildi kurutmadan temizlerken, sıkılaştırdığı cildin rengini de eşit bir tonlamaya kavuşturup taze, canlı ve aydınlık görünmesini sağlıyor. Tamamı cilt dostu içerikler ile geliştirilmiş, birbirinden farklı ve özel ürünlere sahip REN Skincare’in, ileri biyoaktif teknolojisi ile geliştirdiği Clarifying Toning Lotion, alkol içermeyen formülü ile gerginlik hissi yaratmadan cildi arındırırken, fazla sebum salınımını kontrol altına alarak cilt renk tonunun mükemmel şekilde eşitlenmesini sağlıyor. Böylece cilt temiz, pürüzsüz ve duru bir görünüme kavuşuyor. Eksfoliye edici özelliği sayesinde Clarifying Toning Lotion cildin ölü deri kalıntılarından arınmasına yardımcı oluyor. Leke ve siyah nokta oluşumunu en aza indirip, gözenek boyutunu küçültüyor ve ciltteki yağlanmayı engelliyor. Anti bakteriyel özelliği sayesinde ise ileride doğabilecek enflamasyonları en iyi şekilde önlüyor. Clarifying Toning Lotion ayrıca, fazla sebum salını-

40bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

mı nedeniyle tıkanan gözeneklerle de etkin şekilde savaşıyor. İçeriğinde bulunan hassas ancak güçlü meyve asitleri (AHA) ve Salisilin sayesinde cildi arındırıp gözenekleri açıyor. Cildin yeniden yapılanmasını teşvik ediyor, donuk ciltleri canlandırarak sağlıklı ve duru bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Mayblossom Çiçeği Özü ise, gözenek boyutunun küçülmesine ve cildin sıkılaşmasına, buna bağlı olarak cildin daha canlı ve taze bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. T bölgesindeki parlama ve yağlanmayı önlerken aynı zamanda gözeneklerin küçülmesini, donuklaşan cildin canlanmasını ve de mükemmel tonlamasına kavuşmasını sağlayan Clarifying Toning Lotion, normal, karma ve yağlı cilt tiplerinde en iyisini arayanlar için geliştirilmiştir.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


42bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Kol çantanızı

n i t e fl i f a h

Universal Hastaneler Grubu’na bağlı Universal Kadıköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sedat Kaba “Kadınların vazgeçilmez aksesuarları olan kol çantaları omuz sakatlanmalarına davet çıkartıyor” dedi. Günümüzde her 10 kişiden birinde görülen omuz sakatlanmaları, özellikle ev hanımlarında ve ileri yaş gruplarındaki kadınlarda daha sık gözleniyor. Universal Hastaneler Grubu’na bağlı Universal Kadıköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sedat Kaba “Kadınların vazgeçilmez aksesuarları olan kol çantaları omuz sakatlanmalarına davet çıkartıyor. Özellikle büyük boydaki hacmi geniş çantalarda ev dışında ihtiyaç duyulan şeylerden fazlası taşınıyor. İskelet sisteminizi korumak için her sabah çantanızın içini kontrol edin, o gün ihtiyacınız olmayacak şeyleri evde bırakın. Sokaktayken çantanızı taşıdığınız omzunuzu belirli periyodlarda değiştirmeyi unutmayın” dedi. Ev hanımlığı bir iştir; hem de ‘ağır işler’ grubuna girer Günlük sohbetlerde ne iş yapıyorsunuz, sorusuna “Çalışmıyorum, ev hanımıyım” diye cevap verilir. Oysaki günlük ev işlerinin gerektirdiği fiziksel çalışma, ev hanımlığını ‘ağır işler’ grubuna almaktadır. Omuz sakatlanmaları, meslek hastalığı olarak bilinir. Halı silkelemek, üst raflara uzanmak, ağır eşyalarının yerini değiştirmek, örgü örmek gibi ev hanımlarının gündelik hayatında fazlasıyla yer alan eylemler omuz sakatlanmalarına zemin hazırlıyor. Alışveriş torbaları için tekerlekli çanta tercih edin Omuz sakatlanmalarını engellemek için tavsiyelerde bulunan Universal Kadıköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sedat Kaba “Üst raflara uzanmak için bedeninizi zorlamayın, merdiven veya tabure kullanın. Banyo, tuvalet gibi ıslak zeminler için kaymayı önleyici paspaslar kullanın. Alışverişe tekerlekli çantalar ile çıkın. Duruş pozisyonunuzu düzeltin, dik durun. Kemik yapısını güçlendirici besinler almaya önem verin” dedi. Kaba, çok ağrılı durumlarda omuz eklemini rahatlatmak için uzman hekim ve fizyoterapistin önerisi ile omuz askısı kullanılabileceğinin altını çizdi. Her gün 2 bardak süt için, meyvelerden kiviyi tercih edin Kadınların erkeklere oranla kalsiyum ve D vitamini alımına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Universal Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Samet Yağlı “Özellikle menopoz sırası ve sonrasında, kadınlarda kemik erimesi görülme oranı artar. Her gün 2-3 bardak süt veya süt ürünleri tüketimi günlük kalsiyum ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. Ayrıca kurubaklagiller, yeşil sebzeler ve meyvelerden özellikle kivi kalsiyum alımını destekleyen besin gruplarındandır. D vitamini için yaz aylarını fırsat bilin, güneşten faydalanın. Eğer güneşe çıkamıyorsanız hekiminizin önerisi doğrultusunda D vitamini eklenmiş kalsiyum tableti de alabilirsiniz” dedi.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

43bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


i n i r e l k n e R Sezonun Siyahın Asaleti İle Birleştiriyor

Dünyaca ünlü marka Make Up For Ever’ın özel serisi Black Tango Sephora Mağazaları’ndaki yerini aldı. Özel tasarımlı ambalajı ile siyahın asaletini sezon renkleriyle harmanlayan Make Up For Ever, sınırlı sayıda üretilen makyaj serisinde oje, ruj ve farın en moda halini bir arada sunuyor.

Black Tango Aqua Ruj Black Tango ruj, su geçirmeyen yapısıyla saatler boyunca sürüldüğü an ki tazeliğini koruyor. İçeriğindeki pigmentler ile metalik bir görünüm sağlayan ruj farkındalık yaratmaktan hoşlanan kadınların tercihi olurken, parlatıcı kısım ise makyaja son noktayı koyuyor.

Black Tango Oje Sınırlı sayıda üretilen Black Tango oje, özel olarak tasarlanan fırça ucuyla kolay uygulama olanağı sunarken, tırnakların mükemmel görünmesini sağlıyor. Oje serisinde sezonda ön plana çıkan kırmızı, yeşil ve mavinin metalik renkleri yer alıyor.

Black Tango Aqua Palette Black Tango far, tek başına ya da birlikte kullanılabilen birbiri ile uyumlu 4 farklı rengi bir arada sunuyor. İnci parlaklığındaki renkleri ile kullanıldığı andan itibaren gözleri ön plana çıkaran ürünün, kırmızı, yeşil, mavi ve mor renk seçenekleri bulunuyor.

44bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey


; a d ’ + t Spor

Spordan fazlasını deneyimlemeninin tam sırası

46bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


İstanbul’un en iyi spor komplekslerinden Sport+ gelişmiş teknolojik altyapısı, deneyimli hocaları ve deniz kenarındaki konumu ile spordan daha fazlasını deneyimleyebilmeniz için yepyeni bir kampanya başlattı. 12 aylık üyelik yaptıranlara 2 aylık ek süre, 6 aylık üyelik yaptıranlara 1 aylık ek süre üyelik kazanma fırsatı sunan kampanyada 30 Eylül 2012 tarihine kadar; Pilates, Personel Tranier, Yüzme, Squash derslerinde 2 taksit fırsatıyla 10 derse + 2 ders ilave avantajları sunuyor.

Renaissance Polat İstanbul’un spor kompleksi Sport +; İstanbuldaki 5 yıldızlı oteller arasındaki bulunan en büyük açık ve kapalı havuzu, fitness alanları, masaj, sauna, tenis, hamam ve özel dersleri ile Marmara denizine karşı keyifli anlar vaad ediyor.

bt

eauty urkey

47bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


48bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey


Amway’den Teresa Palmer ile

r a h a b n o s r i b ı c ı l a z ö g Amway ARTISTRY’nin her sezona özel limitli sayıda ürettiği ve merakla beklenen yeni renk koleksiyonu eylül ayında satışa sunuluyor. Modanın kalbinin attığı Milano, New York, Paris ve Londra podyumlarının profesyonel makyözlerinin elinden çıkmış gibi görünmek artık çok kolay. Dünyadaki en son trendleri yakından takip eden, her zaman lüks ve zerafetin benzersiz bir karışımını bir araya getiren ARTISTRY 2012 Sonbahar Koleksiyonu “Escape to Paradise” ile göz alıcı renklerden oluşan çok özel bir seri sunuyor. Dünyanın olağanüstü güzellikteki şehirlerinden biri olan St. Moritz’in görkeminden ilham alınarak oluşturulan “Escape to Paradise” 2012 Sonbahar Renk Koleksiyonu toprak tonlarının doğallığını yansıtan “Gilded Chalet” ve kristal buzulların renklerini yansıtan “Crystal Glacier” olmak üzere farklı tonlarda seçenek sunan iki ayrı paletten oluşuyor. Renk paletlerinde 1 adet 6’lı far ve 2’li allık kompaktı, 1 adet ikili dudak parlatıcısı, 1 adet göz kalemi ve 1 adet de maskara bulunuyor. Ambalajı da renkleri kadar göz alıcı olan koleksiyon Swarovski taşlarla süslü, timsah desenli, 24 ayar altın kaplamalı çok özel ambalajlarda ve özel olarak tasarlanmış kadife keselerin içinde sunuluyor. Doğanın sıcak renklerini tercih edenler için “Gilded Chalet” Doğanın altın bronzluğunu ve kehribar ışıklarının sıcaklığını yansıtan “Gilded Chalet” paletinde yer alan far ve allık kompaktı, seyahat boyu fırçalarla sunulan ve yanaklarınıza doğal parıltılı bir görünüm kazandıran mercan tonlarında ipeksi toz allık içeiyor. Kompaktta yer alan sıcak kahverengi, bronz ve krem tonlarının bulunduğu 6’lı göz farı ise krem kıvamındaki özel yapısıyla kullanım kolaylığı sunarken gözlerinize doğal ve masum bir ifade katıyor. Koyu maun ve kahverengi tonlarındaki ikili dudak parlatıcısı “Gilded Chalet” paletinin göz alıcı renklerini mükemmel bir dokunuşla tamamlıyor. Vanilya kokulu krem ruj sizi doğal bir görüntüye kavuştururken özel formülü ile dudaklarınızı kış aylarının olumsuz etkilerinden koruyor.

bt

eauty urkey

bt

Kristal buzların ferahlığını arayanlar için “Crystal Glacier” Kar kaplı dağların ve buzulların ferahlığını yansıtan “Crystal Glacier” paleti ise size görkemli bir makyaj vaat ediyor. “Crystal Glacier” paletinin far ve allık kompaktında yer alan, mavi, gri, pembe ve mor tonlarından oluşan 6’lı farı gözlerde kristal buzların ihtişamını yansıtıyor. Pembe tonlarındaki ikili allık yanaklara vurgu yaparken, böğürtlen pembesi tonlarındaki ikili dudak parlatıcısı dudaklarınıza yumuşacık doğal bir görüntü kazandırıyor ve parıltılı müthiş bir final gerçekleştirmenizi sağlıyor. ARTISTRY Escape to Paradise 2012 Sonbahar Koleksiyonu’nun her iki paletinde yer alan antik gümüş renginde göz kalemi ve granit renginde ARTISTRY™ Length&Definition Maskara mükemmel güzellikteki bir vurgu ile göz makyajınızı sonlandırıyor ve size sofistike bir bakış sunuyor. Göz alıcı ve şık ambalajı, sezon trendlerine uygun çarpıcı renk seçenekleriyle 2012 sonbaharı için sınırlı sayıda üretilen ARTISTRY “Escape to Paradise” koleksiyonu bu sezon da size ayrıcalıklı bir güzellik yaşatacak.

eauty urkey

bt

eauty urkey

49bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


Güzelliğin organik ritüeli; SpaRitual bakım ürünleri ve ojeleri,

! a t ’ s l o h c i Harvey N

Tırnak bakımına ve görünüşüne özen gösteren organik tutkunu kadınlar için 7 gün boyunca soyulmadan, çatlamadan ve bozunmadan durabilen mucizevi oje markası SpaRitual, %50’si geri dönüşümlü olan İtalyan camına sahip özel şişe dizaynıyla Harvey Nichols mağazalarında satışa sunuluyor. Parıltılı ve orijinal oje renklerinin yanı sıra profesyonel tırnak bakımı markası olarak tanınan SpaRitual ojeleri gerek kuruma süresi gerekse düzgün ve çizgi oluşturmadan tırnağa sürülme özelliğiyle de ilgi çekiyor. Özel olarak tasarlanmış olan fırçasıyla da tırnağın en ince ayrıntısına kadar şeklini alan eşsiz ürün kolay sürülmesi sayesinde ellerin zarafetini ortaya çıkarıyor. Gökkuşağı renklerinin ışıltısı, pastel renklerin mat yansıması ve gözde sezon renklerinden olan bordo, altın ve bakırın parlaklığıyla günlük ve gece hayatının vazgeçilmezi olan SpaRitual ojelerin renk harmonisi farkındalık yaratmak isteyenlerin tercihi oluyor. Özgün isimlerini tutkulu dinamik ve çekici renklerle harmanlayan göz kamaştırıcı SpaRitual ojeleri Harvey Nichols mağazalarında kadınları hipnotize ediyor.

50bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

Parıltılı ve orijinal oje renklerinin yanı sıra profesyonel tırnak bakımı markası olarak tanınan SpaRitual ojeleri gerek kuruma süresi gerekse düzgün ve çizgi oluşturmadan tırnağa sürülme özelliğiyle de ilgi çekiyor. Özel olarak tasarlanmış olan fırçasıyla da tırnağın en ince ayrıntısına kadar şeklini alan eşsiz ürün kolay sürülmesi sayesinde ellerin zarafetini ortaya çıkarıyor. Gökkuşağı renklerinin ışıltısı, pastel renklerin mat yansıması ve gözde sezon renklerinden olan bordo, altın ve bakırın parlaklığıyla günlük ve gece hayatının vazgeçilmezi olan SpaRitual ojelerin renk harmonisi farkındalık yaratmak isteyenlerin tercihi oluyor. Özgün isimlerini tutkulu dinamik ve çekici renklerle harmanlayan göz kamaştırıcı SpaRitual ojeleri Harvey Nichols mağazalarında kadınları hipnotize ediyor.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


52bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı eauty urkey

bt


Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, bol miktarda sarı, turuncu, kırmızı renkli sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmesinin alerji riski taşıyanlarda özellikle önem taşıdığını vurgulayarak, astım ve besin ilişkisi hakkında detaylı bilgiler verdi. Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, meyve ve sebze açısından zengin diyetin astım atağını önlediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Avustralya’da yapılan bir araştırma, iki hafta boyunca yüksek antioksidan içeren sebze ve meyve ile beslenen astımlı hastaların nöbet geçirme olasılığının azaldığını, solunum testlerinin daha iyi olduğunu gösterdi. Antioksidan maddeler besinlerimizde yer alır. Vücut oksijen kullandığında oluşan yan ürünler doku hasarına, iltihaba veya yaşlanmaya neden olabilir. Kalp hastalıkları, diyabet, kanser, oksidatif hasarın katkı yaptığı hastalıklardır. Antioksidanlar oluşan yan ürünleri temizleyen tamirat sırasında oluşan zedelenmeyi engelleyen maddelerdir. A vitamini, karotenoidler, havuç, kabak, brokoli, domates, şeftali, kayısı, C vitamini içeren narenciye, yeşil salata, biber, Vitamin E içeren fındık, ceviz, bitkisel yağlar antioksidandır.” Prof. Dr. Elif Dağlı, 1960-2000 yılları arasında küresel astım ve alerjik hastalık artışından kısmen diyet değişikliğinin sorumlu tutulduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Meyve ve sebzelerin daha az tüketilir olması antioksidan düzeylerinde düşmeye neden oldu. Hamilelerin bu tip gıdaları kullanmasının bebeğin ilk yılda hırıltılı solunum hastalığı ve astım ihtimalini azalttığı saptandı. Karoten içeren gıdalardan az tüketen hamilelerin bebeklerinde de daha sık hırıltı görüldü. Yapılan çalışmalar antioksidan içeriğini tablet halinde almanın etkili olmadığını, tam besin tüketiminin astım ve alerjide oluşan mikrop içermeyen iltihabı koruduğunu gösterdi.” Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, fast food yemek yerine bol miktarda sarı, turuncu, kırmızı renkli sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmesinin alerji riski taşıyanlarda özellikle önem taşıdığını söyledi.

bt

eauty urkey

53bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


! n ı n a l r ı z Ha

Silicium + ile Sonbahara

Yaz mevsimini geride bıraktığımız ve sonbaharın yüzünü gösterdiği şu günlerde cilt bakımı yaptırmanın tam zamanı... Yazın sıcaktan ve nem kaybından zarar gören cildimiz sonbahar rüzgarlarının etkisiyle kurumaya ve hasar görmeye devam edecektir. Doğru ürünler ve uzman kadroyla yapılmış bir cilt bakımı ile cildinizin gençliğini ve ışıltısını uzun yıllar koruyabilirsiniz. Best Western Şile Gardens Hotel bünyesinde yer alan Le Spa Adriana Karembeu bakım merkezinin kullanmış olduğu Silicium + ürünleri cildinizi sonbahara hazırlıyor! Silicium + ürünlerinin içerik olarak insan vücudunda da var olan organik silicium elementini baz almaktadır. Vücut içersinde doğal olarak var olan Silicium elementi, hücre yenilenmesi ve cildin nemlenmesinde önemli etkilere sahiptir. Silicium + ürünlerinin en çok tercih edilmesinin sebeplerinden bir diğeri ise Anti Aging özelliğidir. Yaşlanma etkilerini ortadan kaldırarak, yüz mimik çizgilerini %75 oranında azaltır.

Sigara, uykusuzluk, dengesiz diyetler, hava kirliliği, güneşin zararlı ışınları cildi donuklaştırır ve zaman içersinde hızla yaşlanmasına sebep olur. Solgun, matlaşmış ve canlılığını yitirmiş cilt için uygulanabilecek en iyi yüz bakımını sunan Light+ bakım ürünleri ile yapılan yüz masajı sayesinde cildiniz, eski ışıltısına yeniden kavuşacak. Modern yaşamın en büyük sorunlarından biri haline gelen stres, cildin enerjisini azaltmaktadır. D’ Stress+ bakım ürünleriyle yapılan ritüelle, göz altı halkalarından, koyu gölgelerden kurtulabilir, yenilenmiş bir cildin enerjisini tüm benliğinizde hissedebilirsiniz. Silicium + yüz losyonu ve liyofilize kolajenlerinin birleşiminde oluşan Signature ritüeli, kırışık önleyici ve sıkılaştırıcı bir bakım içerir. Cildi yumuşatır, sıkılaştırır ve esnekliğini korumasına yardımcı olur. Yüzünüzde mükemmel konturlar ile ışıldayan bir cilt sunar.

3 rituel ile cildinizde 3 farklı çözüm Yüzünüz için sunulan 3 ayrı ritüeli Best Western Şile Gardens Hotel bünyesinde yer alan Le Spa Adriana Karembeu bakım merkezinde konusunda uzmanlaşmış ekibiyle deneyimleyebilirsiniz. Bu ritüeller Light +, D’Stress+ ve Signature ‘u masaj eşliğinde deneyimlemenizin yanı sıra Le Spa Adriana Karembeu bakım merkezinden seçmiş olduğunuz ritüelde kullanılan ürünleri satın alabilme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Paraben içermez! Best Western Şile Gardens Hotel bünyesindeki Le Spa Adriana Karembeu Bakım Merkezinde kullanılan Silicium + ürünlerinin içeriğinde paraben gibi insan vücuduna zararlı olan koruyucu maddeler içermemektedir. Fransız model Adriana Karembeu’nun kendi adı altında geliştirdiği bu ürünler, insan sağlığına zarar vermediği gibi, ünlü model ürün testlerinde ise hayvanları asla denek olarak kullanmamıştır.

54bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


r o y i l ş i n ge

Ecobeauty Serisi

Oriflame’nin Doğal, Etik ve Çevre Dostu bileşenlerden oluşan Ecobeauty serisi, yeni ürünlerle genişliyor. El kremi, duş jeli ve parfümden oluşan ve doğanın dokunuşuyla hazırlanan ürünler, çevreye duyarlı ve %100 geri dönüşümlü ambalajlarıyla da öne çıkıyor. Ecobeauty’nin vücut bakım ürünleri, cildinizi nemlendirirken besleyip, yatıştırıcı ve pürüzsüzleştirici bakımı sunuyor. Oriflame Ecobeauty El Kremi: Fairtrade Organik Hindistan Cevizi Yağı ve Fairtrade Shea Yağı ile geliştirilmiş el kremi, anında besleyici özelliğe sahiptr. Cildi yumuşatan ve çevresel strese karşı koruyan el kremi, Nemlendirici Organik Gliserin ve mineral UV filtreleri içerir. Oriflame Ecobeauty Duş Jeli: Organik Gliserin, Organik Fairtrade Hindistan Cevizi Yağı ve Fairtrade Şeker ile geliştirilmiş hafif yapılı, sabun içermeyen nemlendirici duş jeli, doğal ve hoş kokusu ile de size ferahlık verir. Doğandan gelen saf uyum Oriflame Puressence by Ecobeauty EdT, yeşil fesleğen, ferahlatan portakal çiçeği, zarif ylang ylang ve duygusal vetiverin neşeli harmanının biraraya gelmesinden oluşuyor. Bahçeden toplanan güzel çiçekler ile sizi doğayla bütünleştirecek olan Oriflame Puressence by Ecobeauty EdT, yüzde 100 geri dönüştürülmüş camdan üretilen şişesiyle de öne çıkıyor. Ayrıca Ecobeauty EdT sorumlu kaynaklardan elde edilmiş ahşap kapak kullanıldığı belirtiliyor. uressence by Ecobeauty EdT %100 doğal bileşenler içerir. Sentetik ve hayvanlardan elde edilen bileşenler içermez. Ecobeauty EdT, Fairtrade şeker içeriyor.

56bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Perfect skin sustained

e r u t a n y b

Ecobeauty - for eco - conscious woman who wants to look and feel beautiful Ecobeauty launches with three high quality, rich moisturising face creams that leave the skin feeling radiant and hydrated. Dermatologically tested and with innovative Natural Pro-BlendTM technology, Ecobeauty works in perfect synergy to strengthen, protect and pamper your skin. Developed for the eco-conscious woman who wants to look and feel beautiful, Ecobeauty is bursting with natural, effective ingredients – antioxidants, vitamins, minerals and fatty acids – to nourish and protect the skin. Oriflame Ecobeauty Hand Cream, a hand cream that offers immediate nourishment with Fairtrade Organic Coconut Oil and Fairtrade Shea Butter, helping to soften skin and protect against the effects of environmental stressors. Contains moisturising Organic Glycerine and mineral UV filters.

Oriflame Ecobeauty Shower Gel, moisturising soap-free shower gel developed with mild surfactants derived from plants, softens skin. Organic Glycerin, Organic Fairtrade Coconut Oil and Fairtrade Sugar combine with a natural and light scent leaving you feeling refreshed and hydrated. The Natural Way to a More Beautiful You Puressence by Ecobeauty Eau de Toilette, this 100% natural formulation utilises steam distillation, a natural process, to capture the scent’s bouquet at its prime. The packaging is made from 100% recycled glass and its wooden cap is made from responsibly sourced wood, uniting our vision of a premium fragrance streamlined with nature.

bt

eauty urkey

57bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


Yazı “es” geçenlere sıra dışı

! ı r a l t a s r tatil fı

Yaz aylarında tatil yapamayanlar ya da tatile doyamayıp farklı yerler keşfetmeyi isteyenler için Gazella Turizm’in Ekim ayı programı dopdolu. Güney Afrika, Kenya, Hindistan, Vietnam-Kamboçya-Tayland, Peru-Bolivya, Şili-Arjantin-Brezilya, Sicilya ve Berlin turları sıra dışı bir tatil yapmak isteyenleri bekliyor. Yaz aylarını deniz-kum-güneş üçlüsüyle geçirin, yeni yerler keşfetmeyi serin havalara saklayın! Gazella Turizm 1930 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği sıra dışı turlarıyla farklı deneyimler yaşatıyor. Özel turlarıyla farkını ortaya koyan Gazella Turizm’in ekim ayı için sunduğu tatil fırsatları arasında karar vermek zor olacak. Afrika kıtasını keşfetmek isteyenler Güney Afrika turuyla Ümit Burnu’nun ve Cape Town’ın eşsiz manzarasının tadını çıkarabilir ya da Kenya turuyla modern şehir hayatından biraz uzaklaşarak maceraya atılabilir ve vahşi hayvanların yanı sıra kabileleri gözlemleme şansı yakalayabilir. Otantik bir tatil arayanlar seçimlerini Hindistan’dan yana yaparak farklı ayinlere, Hint mutfağı ve danslarına tanık olabilir aynı zamanda safari çılgınlığına atılabilirler. Alışılmışın dışında tatil geçirmek isteyenler ise UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan tapınakları, sıcak-

60bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

kanlı insanları ve otantik kültürleriyle Vietnam, Kamboçya ve Tayland turunda aradıklarını buluyor. İstediğiniz gibi eğlenebilirsiniz Bayramı biraz daha uzakta değerlendirmek isteyenler ise Peru ve Bolivya turuyla Güney Amerika’nın keşfedilmemiş yerlerini ziyaret ederek Macchu Pichu ve Titicaca Gölü gibi doğal güzellikleri görme fırsatı elde edebilir. Santiago, Buenos Aires ve Rio gibi egzotik şehirleri görmek isteyenler de Gazella’nın Şili, Arjantin ve Brezilya turuyla eşsiz güzelliklere tanıklık edebilir. Ya da Küba turuna katılarak dünyanın en iyi puro, rom ve kahvelerinin merkezi olan Küba’da, sahilde dans edebilir… Daha yakın yerlere gitmek isteyen tatil severler, Sicilya’nın en güzel İtalyan yemeklerini, eşsiz şaraplarını tadabilir veya Berlin’de gündüz müze ve sergileri, gece kulüpleri gezerek stres atabilir.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Çamaşırlarınız artık renkleri

k a c a y u r o k

Renkleri hayatımıza taşımayı seviyor, onları kullanma konusundaki ustalığımızı her fırsatta gösteriyoruz. Renklerin dünyası, hanımlar içinse çok daha değerli. Ancak çoğu ev hanımı kıyafetlerinin renklerini uzun süre koruyamamaktan da dertli. Hanımlar, renkliler için üretilen deterjanların lekeleri çıkarmakta yetersiz olduğunu, leke çıkartan deterjanların ise renkleri soldurduğunu düşünüyor. Çözüm ise renklilere özel sıvı çamaşır deterjanı Persil Expert Color Jel ile Henkel’den geliyor. Persil Expert Color Jel, hem lekelerde mükemmel performans gösteriyor hem de çamaşırların renklerini koruyor. Çamaşır deterjanlarının öncü markası Henkel, Persil ile

62bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

Akdeniz coğrafyasının özelliklerini taşıyan sıcakkanlı, misafirperver, duygulu ve tutkulu insanlar olarak renkler hayatımızda büyük önem taşıyor. hanımlara mükemmeli sunmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü marka hem temizlikten hem de renklerin büyüleyici güzelliğinden vazgeçmek istemeyen hanımlara Persil Expert Color Jel’i sunuyor. Renklilere özel sıvı çamaşır deterjanı Persil Expert Color Jel, leke çıkarıcı enzimli özel formülü sayesinde lekesiz mükemmel temizlik sağlarken, defalarca yıkamadan sonra bile renkli çamaşırların parlak renklerini ve dokularını korumalarına yardımcı oluyor. Ürünün sıvı formülü, suyla temas ettiği anda çözülmeye başlıyor, böylece makinede ve çamaşırların üzerinde deterjan kalıntısı bırakmıyor. Toz deterjanların iki katı çamaşır yıkayabilen yeni ürün, düşük ısıda bile harika sonuç veriyor.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Kötü kokunun nedeni ter değil,

! r e l i r e t k ba Terleme, sağlıklı insanlarda olması gereken doğal bir süreç. Vücudun ısı dengesini koruyan bu doğal süreç, terleyen bölgelerde oluşan bakteriler nedeniyle hiç de doğal ve hoş olmayan bir duruma neden oluyor; ter kokusuna. Omega Pharma Medikal Direktörü Dr. Handan Köksal, terleyen bölgelerde bakteri oluşumunu önleyerek, ter kokusundan 7 gün boyunca kurtulmanın mümkün olduğunu vurguluyor. Yaz aylarında herkesin kabusu; ter kokusu. Özellikle ter bezlerinin yoğun olduğu koltuk altı gibi bölgelerden yükselen ter kokusu, hem kişiyi hem de çevredekileri rahatsız ediyor, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Dr. Handan Köksal ter kokusunun nasıl oluştuğunu şöyle anlatıyor; “ter, vücudun ısı dengesini muhafaza etmek için vücuttan atılan su ve bazı minerallerdir, yani; kokusuz bir sıvıdır. Ancak terleme sonucu oluşan nem ve ıslaklık, bakteri üremesini kolaylaştırır. Terleyen bölgelerde üreyen bakteriler de kötü kokuların oluşmasına neden olur.” Terlemeyi kontrol altına alabilirsiniz! Deodorant ve parfüm kullanımı koku oluşmasını bir dere-

64bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

ce azaltsa da tamamen ortadan kaldırmıyor. Ancak günümüzün modern ve pratik yöntemleri ile ter kokusu kontrol altına alınabiliyor. Dr. Handan Köksal, terleyen bölgelerde bakteri oluşumunu engelleyerek ter kokusundan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Dr. Handan Köksal, sözlerini şu uyarılarla sürdürüyor; “terleme, vücudun olağan bir ihtiyacı, bu nedenle terleme engellenmemeli. Botoks, iyontoforez ya da ter bezlerinin alınması gibi yöntemler, terlemeyi engelliyor. Oysa terleme, engellenmeden sadece kontrol altına alınmalı, bakteri oluşumu engellenmeli.” Dr. Handan Köksal, terlemeyi kontrol altına almak ve bakteri oluşumunu engellemek için Deotak’ı öneriyor. Dr. Handan Köksal, antibakteriyel ürünün, duştan sonra temiz koltukaltına sürüldüğünde 7 güne kadar ter kokusunu önlediğinin altını çiziyor. Hamilelik, ergenlik ve menopoz dönemlerinde ise terleme artıyor. Dr. Köksal, aşırı terleme durumlarında ürünün 3-4 gün gibi daha sık aralıklarla kullanılması gerektiğini belirtiyor. Sudan etkilenmeyen ürünün her gün duş alınsa dahi haftada bir kez kullanılması yeterli olabiliyor.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Cause of bad odor to be not sweat but

! a i r e t c ba Sweating is a natural process for a healthy people. Protecting heat balance of the body, this natural process causes not natural and unpleasant situation, the smell of sweat, by bacteria in sweating regions. Dr. Handan Koksal, Omega Pharma Medical Director, emphasizes that it is possible to get rid of the smell for 7 days by preventing the growth of bacteria in sweaty areas. In the summer, everyone’s worst nightmare is the smell of sweat. The smell of sweat rising from underarm region affect adversely both person and people around him, and social life. Dr. Handan Koksal explains how the smell of sweat forms, “Sweat is water and some minerals, which are excreted in order to maintain body heat, and is an odorless liquid. Moisture and wetness as a result of perspiration facilitates the growth of bacteria. Bacteria breeding in sweating areas causes the formation of bad odors.” Sweating can be controlled! The use of deodorant and perfume can reduce odors at a

degree but does not eliminate completely. However, in today’s modern and practical methods can controll the smell of sweat. Dr. Handan Koksal informs that it is possible to get rid of the smell of sweat in sweaty areas by preventing the formation of bacteria. She continues to the following warnings: “Sweating is the body’s normal requirements, therefore, sweating should not be blocked. Botox, iontophoresis or taking sweat glands prevent sweating. However, sweating sholud only be taken under control and to prevent the formation of bacteria.” Dr. Handan Koksal suggests Deotak in order to take control sweating and to prevent the formation of bacteria. She points out that antibacterial product prevents smell of sweat up to 7 days when it is used on a clean armpit after a shower. Sweating increases in pregnancy, puberty and menopause periods. Dr. Koksal recommends to use Deotak more frequently as 3-4 days in cases of excessive sweating. It can be enough to use the product, which is not affected by water, once a week even if you have a shower every day.

bt

eauty urkey

65bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


Sağlıklı nesiller için

n i ç e s r e l n doğal ürü Kurulduğu günden beri müşterilerine kesintisiz hizmet veren Işık Baharat, başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

68bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Mehmet Işık Adalı

Son yıllarda alternatif tıbba ilginin giderek artmasının şifalı bitkileri ön plana çıkardı. Türkiye farklı iklimlere sahip yapısıyla tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden zengin bir floraya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar bunun nedeninin Türkiye’ni üç coğrafik noktanın kesişme noktasında olmasından kaynaklandığını söylüyor. Yapılan araştırma sonuçlarına bakıldığında ise ülkemizde yaklaşık 12 binin üzerinde bitki türünün olduğu ortaya çıkıyor. Dünya ile kıyaslanacak olunca örneğin Avrupa kıtasında yaklaşık 12 bin bitki türü yetişirken bu sayı Türkiye’de 12 binin üzerinde olduğu biliniyor. Avrupa kıtasında yaklaşık endemik bitki sayısı 2 bin iken Türkiye’de ise 3 bin 905. ÖRNEK FİRMA: IŞIK BAHARAT VE DOĞAL KOZMETİK Türkiye’deki yetişen bitkilerin üçte biri tıbbi aromatik özelliği taşıyor. Ülkemizde tıbbi olarak kullanılan bitkilerin tamamı doğal olarak yetişiyor. Bu sayımızda biz de Doğal Kozmetik Ürünler konusunda başarılı çalışmalarıyla tanınan Işık Baharat ve Doğal Kozmetik Ürünleri Firmasının kurucusu Mehmet Işık Adalı ile görüştük. Adalı, verdikleri hizmetlerden bahsetti. Adalı, “Firmamız 1995 yılında kurulmuş olup, siz değerli müşterilerimize kesintisiz hizmet etmenin gururunu taşımaktayız. Öncelikle Şifalı Bitkilerin iyileştirici gücünü en temiz ve en ekonomik şartlarda sizlere sunmayı amaç edinen bir anlayışla hizmetimize devam etmekteyiz” dedi. KALİTELİ ÜRÜNLER SUNUYORUZ Ürünlerinin hepsini kaliteyi ön planda tutarak hazırladıklarını aktaran Adalı, her ürünlerini ayrı bir özen göstererek yaptıklarını belirtti. Araştırma geliştirme çalışmalarına özen gösterdiklerini, her türlü testleri yaptırarak en iyi ürünleri hazırladıklarını anlatan Adalı, “Ürünlerimiz halk tarafından yoğun ilgi görüyor” dedi.

İLKLERİ BAŞARDI “Şifalı Bitkilerin iyileştirici gücünü en temiz ve en ekonomik şartlarda sizlere sunmayı amaç edinen bir anlayışla hizmetimize devam etmekteyiz.“ diyen Adalı, aynı zamanda ülkemizde ilkleri yapmasıyla da biliniyor. Adalı, “Ülkemizde maske ilk yapan bendim. Müşterilerimiz son derece memnun oldular. Biz de ürün gamımızı geliştirerek yola devam ettik. Ürünlerimizi kullananlar çok kısa sürede faydasını gördüklerini söylüyorlar. Etkili çözümler sunarak daha faydalı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. ÜRÜN ÇEŞİTLERİ Ürün gruplarından bahseden Adalı, ürünleri hakkında şunları söyledi: “Bitki Özlü Şampuanlar, İnci Serisi Kremler, Altın Seri Kremler, Bitkisel Çaylar ve Macun, Doğal Cilt Maskeleri, Gümüş Serisi Yağlar, Saç Bakım Ürünleri, Bitkisel Kremler, Bitkisel Sabunlar, Bitkisel Sular, Bitkisel Karışım Yağlar, Bitkisel Şerbetler, Bitkisel Macunlar, Natural ve Organik Yağlar, Yeni Ürünlerimiz, Mide Macunu, Kudret Narı, Üzüm Çekirdekli Krem, İnci Tozlu Krem, Salyangoz Özlü Krem, Mavi Anemonlu Krem, Kayısı Yağlı Krem, Isırgan Özlü Şampuan, Sarımsak Öz. Şampuan, Papatya Özlü Şampuan, Defne Özlü Şampuan, Biberiye Öz. Şampuan, Salyangoz Özlü Maske, Saç Bakım Yağı Spreyli, Bronzlaştırıcı Güneş & Vücut Bakım Yağı ürünlerimiz var” YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA DA SATILIYOR Özellikle iç piyasa ağırlıklı çalıştıklarını ifade eden Adalı, “Yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an da ülkemizin dört bir yanında ürünlerimizi bulabilirsiniz. Aynı şekilde yurt dışına da ürünlerimizi gönderiyoruz” açıklamasında bulundu.

bt

eauty urkey

69bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


! k l i r i b e Türkiye’d Golden Rose’dan

Kadınların bir ojeden beklediği tek katta örtücülük, çabuk kuruma, dayanıklılık, parlaklık özelliklerini tek bir üründe buluşturan Golden Rose, geniş fırçasıyla zamandan tasarruf ettiren yeni ürünüyle dikkat çekiyor. Golden Rose tarafından Türkiye’de ilk kez üretilen Rich Color Oje, özellikleri ile bütün bildiklerinizi unutturacak yeni bir akım yaratıyor. Renkli kozmetik trendlerinin öncüsü Golden Rose tarafından Türkiye’de üretilen ilk geniş fırçalı oje serisi Golden Rose Rich Color Oje, uygulama kolaylığı ve özel formülü ile dikkat çekiyor. Tek katta kapatıcılık özelliği ve geniş fırçası ile göz alıcı ve olağanüstü bir görünüm sağlayan Golden Rose Rich Color Oje Serisi, farklı renk seçenekleriyle de tırnaklarda yaz trendlerinin hâkimiyetini sürdürüyor. Golden Rose Rich Color Oje Serisi, 35 canlı renk seçeneğinin yanı sıra, ojenin hızlı kurumasını sağlayan Quick Dry Top Coat ve jel yapısıyla dayanıklılık sağlayan Gel Look Top Coat seçeneğiyle de tırnakları süslüyor. Yosun yeşili, mercan, kırmızı, metalik gri, lavanta gibi sezon modası 35 renkten oluşan Golden

70bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

Rose Rich Color Oje, iddialı tırnaklarla güzelliğinizi tamamlarken, geniş fırçasıyla tek dokunuşta düzgün bir uygulama ile tırnaklarınızda harikalar yaratıyor. Ojenin kurumasını beklemeye son! Golden Rose Quick Dry Top Coat ojenizin üzerine uyguladığınızda, tırnaklarınızda yaptığı parlaklığı ve 60 saniye gibi kısa bir sürede kuruduğunu fark edeceksiniz. Golden Rose Quick Dry Top Coat, dayanıklı olmasının yanı sıra UV filtreleri içeren özel formülü ile sararma ve renk solmasını da önleyerek mükemmel görünüm oluşturuyor. Golden Rose Rich Color Serisi’nde yer alan bir diğer mucizevi ürün Golden Rose Gel Look Top Coat ise, özel jel yapısı sayesinde tırnaklarınızdaki ojeye olağanüstü parlak ve dolgun bir görünüm kazandırıyor.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Golden Rose Paris Nail Lacquer,

y e k r u T First in

This charming, fast-drying and glossy nail lacquer makes unequalled beauties on your nails with its rich fashionable colour alternatives. It is a perfect quality nail lacquer series from Golden Rose. Golden Rose Cosmetics, a worldwide brand since 1983 found in more than 80 countries all over the world. Golden Rose Cosmetics has been launched in Malta in April 2006. Golden Rose Cosmetics presents a revolutionary new nail lacquer. The Magnetic Nail Lacquer makes attractive nail designs in 18 chic metallic shades. It makes glamorous beauty on your nails with its extra glossy and long lasting formula. It is available in rich and fashionable color alternatives. To use it: Firstly, choose any color Golden Rose Magnetic Nail Lacquer and apply a thick layer on your nail, before nail lacquer gets dry, hold the magnet over on your nail at a distance of 3mm for approx. 5 sec. with the labelled side on the top, lastly repeat same steps for

each nail. The specific formulated nail lacquer makes your nails look attractive and dazzling within seconds with effect of the magnet as creating a fantastic design on your nails. Stop to wait for nail lacquer’s dry! Golden rose Quick dry top coat is a protective and glossay top coat that resists chipping. It shields nail lacquer from fading and yellowing thanks to uv filters in the formulation. Apply after 2 minutes of nail lacquer application. Golden rose Gel look topcoat is a special top coat that provides an exclusive ‘ Gel look’ effect on your nail lacquer. Gives volume , superior gloss and long lasting effect on nail lacquer. apply after 2 minutes of nail lacquer application.

bt

eauty urkey

71bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


Ultrasonla gelen Hangi yaşta olursa olsun genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak her kadının hayalidir... Kırışıksız ve gergin yüz hatlarına sahip olmak için estetik operasyon istemeyen ve cerrahi müdahaleden korkan kadınlar Ultherapy ile gençleşecek.

En son teknoloji ile geliştirilen “Ultherapy” yöntemiyle şimdi neştersiz ve acısız güzelliğe dakikalarla sayılı sürede kavuşabilirsiniz. Rinoest Kulak Burun Boğaz ve Estetik Merkezi’nden Op. Dr. Coşkun Şanverdi, Amerikan FDA tarafından onaylı bu yeni teknoloji ve uygulama alanlarıyla ilgili bilgi veriyor... Ultrasonik Yüz Germe nedir? “Ultherapy” Ultrasound teknolojisi ile cildin derinliklerine akustik enerji gönderilerek, cilde herhangi bir hasar vermeden cilt altının ısıtılması sayesinde ciltte sıkılaşma ve gerginlik sağlayan, kolajen üretimini arttıran bir yöntemdir. Op. Dr. Coşkun Şanverdi, Amerika’dan sonra Türkiye’de de büyük ilgi gören bu uygulama için; “Ultherapy” monitöründen cilt - cilt altı ve derin dokular izlenmekte, seçilen bölgelerde, ayarlanan derinliklere akustik (ses dalgaları) enerji gönderilmektedir. Bu enerji ile cilt altında düz bir hat üzerinde yaklaşık 1 mm aralıklarla küçük ısı hasarları oluşturulmaktadır.” şeklinde ifade etti. Daha genç ve pürüzsüz bir cilt için Ultherapy Cildin gevşeme ve sarkmalarında, göz kapaklarındaki torbalanmalarda, düşük kaş yapısında, göz çevresi ve alın kırışıklıklarında, çene altı (gıdı) sarkmalarında, boyun kırışıklarında etkili bir yöntemdir. Bu düzeltmelere ihtiyaç duyan herkes için uygulanabilen yöntemin herhangi bir yan etkisi yoktur. Gençlik fotoğraflarınıza korkmadan bakın Uygulamanın hemen ardından ciltteki toparlanma gözle görülebilir. Yüzün bir yarısına uygulanıp, diğer yarısına başlanmadan yüz simetrisi incelenirse farkın belirgin olduğu görülecektir. Asıl etki 2-3 ay içerisinde görülecek, yüzdeki gerilme ve gençleşme belirginleşecektir.

74bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

güzellik

Neşter korkusu olmadan Coşkun Şanverdi, yüz germe ameliyatına etkili bir alternatif olarak belirttiği Ultherapy uygulaması için ameliyat korkusu olanlar, krem ve terapilerle vakit kaybetmek istemeyenler için neştersiz ve iğnesiz de güzelleşmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Kırışıkların yeni başladığı hafif olgular ile orta düzey sorunlarda etkinliği daha kuvvetli olduğunu belirten Şanverdi, “Cildi ileri derecede sarkmış ve kırışmış veya göz kapaklarında aşırı torbalanma oluşmuş özellikle çok ileri yaşlardaki kişilerde ameliyat ile aynı sonuç alınmasını beklemek doğru olmayabilir. Bu kişilerde yüzün ayrıntılı incelenmesi ve hasta beklentilerinin öğrenilmesi sonucu doğru yöntemi seçmek, Ultherapy ile ne kadar fayda sağlanabileceğini ya da ameliyatın hangi aşamada hangi bölgeye önerileceğini değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır” diyor. Cildin yaşlanmasını geciktirici etki Uygulama öncesi herhangi bir hazırlık aşaması olmayan Ultherapy yöntemiyle gençleşmek için saatlerce beklemeniz gerekmiyor. Ultrasonik dalgaları aktaran uygulama başlığı, jel sürülerek uygulanacak alan cilde temas ettirilerek cilt-cilt altı dokular ekranda görüntüleniyor. Uygulama yapılacak bölgeye göre seçilen cihaz başlığıyla, cildin 1,5mm - 3mm- 4,5mm derinliğine ultrasonik dalgaları aktarabiliyor. Cihazın monitöründe bu derinlikler görüntüleniyor ve bu alanlara hassas atışlar yapılabiliyor. Dr. Coşkun Şanverdi, “Ameliyat ile ulaşılabilen bu derinlikteki dokulara Ultherapy ile ulaşılabilmekte, cildin destek yapılarında ses dalgaları ile termal değişiklikler oluşturulmakta, kollajen üretimi uyarılmaktadır. Bu sayede cilt gerilmekte ve gençleşmektedir. Uygulama sırasında ciltte herhangi bir hasar oluşmamaktadır” şeklinde ifade ediyor. 1 saatten daha kısa sürede etkili sonuç Dr. Şanverdi, uygulamalar sırasında genellikle iğne batması gibi bir his tarif edildiğini, rahatsız edici bir ağrı şikâyeti hissedilmediğini belirtiyor. Şanverdi, açıklamasını “Yinede ağrı eşiği düşük kişilere uygulamadan 1-2 saat önce ağrı kesici verilebilir. Uygulama sonrası ciltte herhangi bir yanık, ödem, leke oluşmamakta, gündelik hayata hemen dönülebilmektedir. Uygulamalar tek seanstır. Uygulama yapılacak bölgeye göre seans süresi değişir. Tam yüz uygulamaları 1 saat kadar sürer. Kişi aynı gün içerisinde sosyal hayatına devam edebilir.”sözleriyle devam etti.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


bt

eauty urkey

75bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


ular katıldı Spotıraşrcetkinliğine Yedi Farklı Ülkeden Olimpiyat Sporcuları, P&G’nin Londra’daki Aile Evi’nde düzenlenen Özel Tıraş Etkinliği’ne Katıldı Ryan Lochte, Alain Bernard ve Liam Tancock’un da aralarında bulunduğu Olimpiyat sporcuları, P&G Aile Evi’nde düzenlenen Gillette Tıraş Etkinliği’ne katılarak Gillette’in yeni ‘Get Started’ kampanyasını kutladı. Bu törensel tıraş etkinliğinde Olimpiyat sporcularının Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nda elde ettikleri olağanüstü başarılar onurlandırıldı. P&G Global Tıraş ve Bakım Başkanı Patrice Louvet, “Bu sporcular, Gillette’in şu felsefesi ile paralel bir performans sergiliyor: Güne iyi bir başlangıç yapmak hem sporda hem de hayatın her alanında sizi hedeflediğiniz başarılara ulaştırır. Dünyanın dört bir yanındaki 800 milyondan fazla erkeğin güne harika bir başlangıç yapmasında Gillette’in de katkısı var. Eğitim amaçlı başlattığımız ‘Get Started’ kampanyamız, gelecek kuşak erkeklerin hayatlarına harika başlangıçlar yapmalarını katkı sağlayacak.” Gillette’in dünya çapında başlattığı ‘Get Started’ kampanyası kapsamında ünlü yüzücü Ryan Lochte, gençlerin spor yapmalarına destek veren ABD Olimpiyat Komitesi’nin P&-

76bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

G|Team ABD Gençlik Spor Fonu’na, 25.000 dolarlık bir çek sundu. Lochte’nin de aralarında bulunduğu Gillette marka elçisi 25 sporcu, bu yıl düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda, gelecek kuşak erkeklere ve Olimpiyat sporcularına ilham ve cesaret verirken, sporda ve hayatta harika başlangıçlar yaparak mükemmelliğe ulaşmayı amaçlıyor. Gillette’in bu kampanyası, P&G’nin IOC ile küresel partnerlik anlaşması ve Olimpiyat Hareketine verdiği destek kapsamında başlatılan ilk program oldu. P&G’nin desteği 2020 Olimpiyat Oyunlarına kadar düzenlenecek beş Olimpiyat boyunca devam edecek. Gillette’in Global Tıraş Etkinliği’ne katılan sporcular şunlar: Felipe Franca Silva Brezilya Yüzme Alain Bernard Fransa Yüzme Paul Biedermann Almanya Yüzme Liam Tancock İngiltere Yüzme Nikita Lobintsev Rusya Yüzme Andriy Govorov Ukrayna Yüzme Ryan Lochte ABD Yüzme

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


78bt

eauty urkey

Mayıs Haziran ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


r e l k e k r E saçlarına özen ister… Kadınlar ve erkekler kendilerini daha güzel ve mutlu hissetmek için yaptıkları saç boyama işlemleri bazen hüsranla sonuçlanabilir. Dermokil’ in doğal saç bakım maskesi ile erkekler artık hayal ettikleri bakımlı saçlara sahip oluyor. Dermokil saç bakım maskesininin içeriğinde bulunan kil mineralleri ve bitki özleri, saçlarınızı derinlemesine güçlendirirken yazın yıpranan saçlarınızı nemlendirerek saçlarınızı eski parlaklığına kavuşturuyor. Extra kil ve keratinle güçlendirilmiş Dermokil saç bakım maskesi saçlarınızı güçlendirerek daha sağlıklı uzamasına da yardımcı oluyor. Dermokil saç bakım maskesi, içerdiği iki farklı kil bileşeni (Kaolinite ve Bentonite), vitamin kompleksleri (A, B1, B2, C, E) ve özel bitki ekstraları ( Adaçayı, Kına Özü, Biberiye Özü, Kekik ve Ceviz Özü) ile saç diplerini güçlendiriyor.

Aynı zamanda Dermokil saç bakım maskesi saça parlaklık verirken saçlarınızın daha dolgun ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Dermokil saç bakım maskesinin düzenli kullanımında ise yazın yıpranan saçların güçlendirdiğini, yeni çıkmakta ve uzamakta olan saçlarında daha canlı ve esnek bir yapıya kavuştuğu görülüyor. Uygulama şekli: Dermokil Saç Bakım Maskesini ıslak saça uygulayın. Maskenin saça daha iyi ve hızlı nüfuz etmesi için maskeyi 15 dakika kadar saçınızda bekletin. Saçların uçlarına ağırlık vererek saç derinize yumuşak hareketlerde masaj yapın ve bol suyla durulayın. Daha sonra saç kremi ile saç bakımını tamamlayın.

bt

eauty urkey

79bt

eauty urkey

Mayıs Haziran ‘12


ı r r ı s n u n ’ o d a k o v A

Anavatanı Meksika ve Guetamala olmakla birlikte günümüzde ülkemizin güney sahillerinde de üretilen avokadonun 100 gramında yaklaşık 180 kalori olduğu, üstelik yüksek oranda içerdiği potasyum ve C vitamini ile cildi canlandırıcı etki gösterdiği biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleri bulunan avokado, içerdiği doymamış yağ asitleri ile kanda kolesterolün yükselmesini önlüyor. Dolayısıyla kalp ve damar hastalıkları için de en iyi doğal ilaç olduğu söylenebilir. Avakado “anti-aging”in de vazgeçilmezlerinden. Bu mucize meyve, vücutta toksit maddeleri etkisiz hale getirerek, yaşlılığa yol açan zararlı maddeleri yok ediyor. Böylece yaşlanma sürecini yavaşlatarak hastalıkları önlemede ve genç görünmede önemli rol oynuyor. Ayrıca içeriğinde bulunan protein, mineral ve vitaminler; küçük çocukların, hamile bayanların dengeli ve sağlıklı beslenmelerinde de çok gerekli. Çünkü avokado, vücudun karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında da düzenleyici olarak görev yapıyor. Bir meyveden daha fazla ne bekleyebilirsiniz ki... Ancak hepsi bu kadar da değil. Farklı lezzetiyle beğenilen bu iri çekirdekli, yeşil meyve son günlerde farklı bir özelliğiyle gündemde. Hem de hiç akla gelmeyecek bir özelliğiyle... Avokadonun dokusunda bulunan yağlar, cildi yumuşatma özelliği nedeniyle artık ayak ve bacak bakımında kullanılıyor. İçeriğinde avokado bulunan ürünler çoktan ülkemize

80bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

geldi bile... 30 yıldır her türlü ayak rahatsızlığının çözümüne yardımcı olan İsveç Ayak Sağlığı tarafından Almanya’dan ithal edilen Gehwol Fusskraft Leg Vitality bunlardan biri. Gehwol Fusskraft Leg Vitality bakım kremi, avokado yağı ve suyosunu bileşimi ile kan dolaşımını artırarak, kırışıklıkları önlemeye, ayak derisinin esnekliğini, pürüzsüzlüğünü ve yumuşaklığını geri kazanmasına yardımcı oluyor. Hızla emilerek ayak ve bacaklara hoş bir tazelik veriyor. Bunun yanı sıra yorgun ayak ve bacakların kaybettiği gücü geri kazanmasına ve yeni bir yaşam enerjisine kavuşmasına da yardımcı oluyor. Tüm bunlar içinse 1-2 cm krem sıkarak bacağınıza ya da ayağınıza günde bir kez masaj yapmanız yeterli. Gehwol ürünlerinin nasırdan, ayak kokusuna, mantara, batık tırnağa hatta topuk dikenine kadar bir çok rahatsızlığın giderilmesinde kullanılan ürünleri de mevcut. Gehwol ürünlerinden ve ayaklarındaki sorunlar için gerekli bakım hizmetmerinden yararlanmak isteyenler için İsveç Ayak Sağlığı hizmetinizde. Gehwol ürünlerini kendisi kullanmak isteyenler içinse farklı ayak sorunları için bitki özlü çözümler sunan ürünler, seçkin eczanelerde satışa sunulmuş durumda.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Yumuşacık ayakların sırrı:

Secret of soft feet:

e n i n l i l e e z s a a V V x x e e n Fo Fon It renews nourishes and treats especially damaged and dried by cold or hot wheather.

Kış boyunca giyilen bot, çizme türü ayakkabılar ayakların kuruyup sertleşmesine ve çatlamasına neden olur. Böylece sağlıklı görünümünü kaybeder.

Fonex Vaseline is an inexpensive and effective product for treating a broad range of health, beauty and household issues, it’s a good idea to keep a tub of Fonex Vaseline in your bathroom cabinet at all times. Vaseline can be especially helpful when it comes to treating dry skin and maintaining a healthy completion. You can also apply Vaseline to hands and feet before bed, covering them with gloves or socks, respectively.

Ayakları kaybettiği sağlığına döndürmek hem de açık ayakkabılara hazırlamak için bakımına özen göstermek gerekir. Ayaklarınıza Fonex Vazelinle bakım uygulayarak rahatlayabilirsiniz. Fonex Vazelin, çok kuru, yıpranmış bölgeleri besleyerek yumuşatır. Cildi koruyarak derinlemesine nemlendirir. Böylece gün boyu tüm yükümüzü taşıyan ayaklarımız canlanarak yumuşacık olur. Kışın olumsuz etkilerinden kurtulmak ve sıcak yaz günlerine ayaklarınızı hazırlamak için düzenli olarak Fonex Vazelini masaj yaparak uygulamanız yeterli…

82bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Kadınlanr kleri re sever! Saç renginin bo yandığı günkü kadar yeni kalm isteyenler için e asını n etkili çözüm is e dünyaca ünlü Schwarzkopf P marka rofessional’den yeni BC Bonacu re Renk Koruma Serisi’n i tercih ediyor. BC Bonacure Renk Koruma Serisi, Color Freeze Teknolojisi ile güzelliğinizin enerjisi olan saç renginizin solmasına engel oluyor. Saçlarınızın, %90’a varan renk yoğunluğu ve %100 renk parlaklığı, siz tekrar kuaföre gidene kadar korunuyor. Vanilya, Hindistan cevizi ve elma gibi feminen kokularla yenilenen parfümü sayesinde de farklı duyulara sesleniyor. Schwarzkopf - Professional, saçlarınızı boyattığınız gün yaşadığınız mutluluk, heyecan ve özgüven, saç renginizle birlikte solup gitmesin diye Yeni BC Renk Koruma Serisi’ni yarattı. Yeni BC Renk Koruma ürünleri, Color Freeze Teknolojisi ile saç renginizi ve saç güzelliğinizi koruma altına alıyor. Yenilikçi renk koruma formülü, saç yüzeyini kaplayarak renk pigmentlerini içeri hapsediyor. Renk yoğunluğunuz hep görmek istediğiniz gibi kalırken büyülü bir ışıltı ve enerji de kazanıyor. Saç renginin solmasının en önemli nedenlerinden biri güneş ışınları. Bu yüzden serideki tüm ürünler, saçları ultraviyole ışınlarından

84bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

ve saç yapısında meydana gelebilecek hasardan koruyan bir UV filtresi içeriyor. Yeni BC Renk Koruma Serisi, hoş dokusu ve saçlarınızın göründüğü kadar güzel kokmasını sağlayan parfüm kreasyonu ile de fark yaratıyor. Saç korumada mükemmellik ve kusursuz bakım… Henkel’in Saç Bakımı Bölümünde Uluslararası Ürün Geliştirme Müdürü Dr. Elisabeth Poppe, renk korumada mükemmel sonuçlar yaratan Color Freeze Teknolojisi’nin sırrını ise şöyle anlatıyor: “BC Bonacure Renk Koruma Serisi’nin içindeki Color Freeze Teknolojisi ‘Amino Cell Rebuild’ benzeri diğer maddelerle mükemmel bir uyum sağlıyor. Bu sayede renk korumada mükemmelliğe ulaşırken saçlara da kusursuz bakım sağlıyor. Öte yandan katyonik onarıcı polimer ve ışıltı veren bir yağa dayanan ‘Ionic Shine Booster Complex’ de saç yüzeyine

anında sağlıklı parlaklık kazandırıyor.” Yeni BC Renk Koruma Serisi, Nisan 2012’den itibaren yalnızca Schwarzkopf Professional salonlarında... Yeni BC Renk Koruma Serisi, kuaförlere farklı saç tipleri için 3 ayrı çözüm yolu sunuyor. Boyalı Saçlar için: Sülfat İçermeyen Şampuan + Saç Kremi + Thermo Protect Krem Rengi Açılmış Saçlar için: Gümüş Yansıma Şampuanı + Sprey Krem + Thermo Protect Krem Yoğun İşlem Görmüş Saçlar: Parlaklık Şampuanı + Yoğun Bakım Kürü Yeni BC Renk Koruma Serisi ailesine şimdi dört yeni ürün daha katılıyor: Yorulmuş ve hassasiyeti artmış , cansız ve boyalı saçlar için Parlaklık Şampuanı; sadece salon kullanımı için İki Aşamalı Sprey Krem, Thermo Protect Krem ve Boya Sonrası Parlaklık Kokteyli ...


İşte mükemmel saçlar ve kalıcı renklerin simgesi; BC Renk Koruma Serisi: BC Renk Koruma Parlaklık Şampuanı Parlaklık Şampuanı, özellikle açma işlemi uygulanmış, sık renk değişimi yapılan, cansız ve boyalı saçlar için mükemmel seçim. Yorulmuş saçı ağırlaştırmadan pürüzsüzleştiriyor ve sağlıklı görünen parlak saçlar yaratıyor. BC Renk Koruma Sülfat İçermeyen Şampuan Sülfat içermeyen formülü sayesinde, boyalı saçların her gün yıkanması için en ideal ürün. BC Renk Koruma Sülfat İçermeyen Şampuan saçı nazikçe temizliyor ve renginin solmasını önlüyor. BC Renk Koruma Gümüş Yansıma Şampuanı BC Renk Koruma Gümüş Yansıma Şampuanı; koyu renk saçlarda metalik parlaklığın artırılması, sarı, rengi açılmış saçlarda sıcak tonların nötrleştirilmesi ya da beyaz, kırçıllı saçlardaki gümüş tonun yoğunlaştırılması için ideal. BC Renk Koruma Sprey Krem BC Renk Koruma Sprey Krem, dolaşık saçları kontrol altına alarak kolayca taranmasına yardımcı oluyor. Saçın pul tabakasını kapatarak saç yüzeyini

bt

eauty urkey

bt

pürüzsüzleştiriyor. Özel formülü ve iki aşamalı dokusuyla saçta hiçbir kalıntı bırakmadan güçlü bir koruma sağlıyor. BC Renk Koruma Kür BC Renk Koruma Kür, daha fazla beslenmeye ihtiyacı olan boyalı saçları zengin bakım ile tanıştırıyor. Boyalı saçları içten ve yoğun bir şekilden yeniden yapılandırıyor, rengi solmaya karşı koruyor ve hasar görmüş saç yapısını yeniden oluşturuyor. BC Renk Koruma Thermo Protect Krem Durulanmayan krem özelliği taşıyan ürün, düzleştirici ya da şekillendirici maşa gibi ısı ile çalışan araçlar kullanıldığında bile, boyalı saçlara mükemmel düzeyde bakım ve koruma sağlıyor. Renklendirmeden sonra, hiçbir kalıntı bırakmadan, kolayca şekil alan, pürüzsüz saçlara sahip olmanıza yardımcı oluyor. BC Renk Koruma Boya Sonrası Parlaklık Kokteyli (Yalnızca salon kullanımı için) Güçlü etkisiyle Boya Sonrası Parlaklık Kokteyli, boyadan hemen sonra saça uygulanarak saçın pH değerini yeniden dengeliyor, saç yüzeyinin açık pul tabakasını kapatıyor ve renk pigmentlerini renklendirme işleminin hemen ardından sabitliyor.

eauty urkey

bt

eauty urkey

85bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12


n i y e m t e ihmal Saçlarınızı

Yaz güneşinin kurutucu etkileri, havuz suyu ya da deniz tuzu saçlarınıza zarar verebiliyor. Peki saçların bakımı nasıl yapılmalı? Saçlarınızın korunması için özellikle tatil dönüşlerinde önlem almak ve saç bakım maskeleri kullanmak gerekiyor. Saçlara doğal bakım uygulayan “Dermokil Saç Bakım Maskesi”, saçları dış etkilerden koruyor ve saçların canlı görünmesini sağlıyor. Dermokil’ in doğal saç bakım maskesi ile hayal ettiğiniz bakımlı ve güzel saçlara kavuşmak artık mümkün. Dermokil saç bakım maskesininin çeriğinde bulunan kil mineralleri ve bitki özleri, saçlarınızı derinlemesine güçlendirirken yazın yıpranan saçlarınızı nemlendirerek saçlarınızı eski parlaklığına kavuşturuyor. Extra kil ve keratinle güçlendirilmiş Dermokil saç bakım maskesi saçlarınızı güçlendirerek daha sağlıklı uzamasına da yardımcı oluyor. Canlı ve esnek yapı Dermokil saç bakım maskesi, içerdiği iki farklı kil bileşeni

86bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

(Kaolinite ve Bentonite), vitamin kompleksleri (A, B1, B2, C, E) ve özel bitki ekstraları ( Adaçayı, Kına Özü, Biberiye Özü, Kekik ve Ceviz Özü) ile saç diplerini güçlendiriyor. Aynı zamanda Dermokil saç bakım maskesi saça parlaklık verirken saçlarınızın daha dolgun ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Dermokil saç bakım maskesinin düzenli kullanımında ise yazın yıpranan saçların güçlendirdiğini, yeni çıkmakta ve uzamakta olan saçlarında daha canlı ve esnek bir yapıya kavuştuğu görülüyor. Uygulama şekli: Dermokil Saç Bakım Maskesini ıslak saça uygulayın. Maskenin saça daha iyi ve hızlı nüfuz etmesi için maskeyi 15 dakika kadar saçınızda bekletin. Saçların uçlarına ağırlık vererek saç derinize yumuşak hareketlerde masaj yapın ve bol suyla durulayın. Daha sonra saç kremi ile saç bakımını tamamlayın.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


r a l ş ı k a anlamlı b

I-Envy Lash Takma Kirpik”lerle Gözlerin anlatmak istediklerine tercüman olan “I-Envy Takma Kirpik”ler kadınları etkileyici bakışlara kavuşturuyor. Gözlere derinlik ve ifade kazandıran “I-Envy Takma Kirpik”ler saniyeler içerisinde kadınları hacimli kirpiklere kavuşturarak bütün dikkatleri bakışlara çekiyor. Kadınlara göz alıcı bir güzellik katan “I-Envy Takma Kirpik”ler özel proteinli yapıştırıcısı sayesinde kirpiklere bakım da

yapıyor. %100 doğal insan saçından yapılan “I-Envy Takma Kirpik”ler özel yapıştırıcısı sayesinde kolayca takılıp çıkartılabiliyor. Kozmetik dünyasının yenilikçi yüzü Beliz Kozmetik tarafından ithal edilen “I-Envy Takma Kirpik”ler, komple ve tekli kirpik seçenekleriyle satışa sunuluyor. “I-Envy Takma Kirpik”ler Beliz Kozmetik garantisiyle tüm seçkin eczanelerde yer alıyor.

s e h s a l y I-Env

Embrace your individuality with

Gözlerin anlatmak istediklerine tercüman olan “I-Envy Takma Kirpik”ler kadınları etkileyici bakışlara kavuşturuyor. Gözlere derinlik ve ifade kazandıran “I-Envy Takma Kirpik”ler saniyeler içerisinde kadınları hacimli kirpiklere kavuşturarak bütün dikkatleri bakışlara çekiyor. Kadınlara göz alıcı bir güzellik katan “I-Envy Takma Kirpik”ler özel proteinli yapıştırıcısı sayesinde kirpiklere bakım da

88bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

yapıyor. %100 doğal insan saçından yapılan “I-Envy Takma Kirpik”ler özel yapıştırıcısı sayesinde kolayca takılıp çıkartılabiliyor. Kozmetik dünyasının yenilikçi yüzü Beliz Kozmetik tarafından ithal edilen “I-Envy Takma Kirpik”ler, komple ve tekli kirpik seçenekleriyle satışa sunuluyor. “I-Envy Takma Kirpik”ler Beliz Kozmetik garantisiyle tüm seçkin eczanelerde yer alıyor.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


yapılacak!

Doğal Ürünleri Sempozyumu

16-17 Kasım 2012 tarihleri arasında, “Uçucu yağlar ve uçucu yağların sağlık ve güzellikte kullanımı” temalı “1. Uluslararası Sağlık ve Güzellikte Kullanılan Doğal Ürünler Sempozyumu (HE-NA 2012), bu yıl Ankara’da gerçekleşecek Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Alev Tosun, kongre başkanlığını yürütecek. Dr. Tosun, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Türkiye’de ilki yapılacak olan bu projemizde, bu alandaki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu konulardaki deneyimli kişilerle buluşmak bizim öncelikli amaçlarımız arasındadır. Sempozyum konularımız, tıbbi ve aromatik bitkiler, biyolojik etkiye sahip doğal ürünler ve araştırma yöntemleri, sağlık ve güzellikte kullanılan doğal ürünler, uçucu yağlar, spa ve bunlara ait ürünler, kozmetik ve kozmesötikler, aromaterapi, fotoyaşlanma, cilt sağlığında beslenmenin önemi, doğal ürünleri araştırma-geliştirme, gıda takviyeleri, doğal ürünlerin etkinliği ve güvenirliği, mevzuatı ve pazarlanması gibi başlıkları içermektedir” KULLANIMI ARTIYOR “Tüm Dünyada, insan sağlığı üzerindeki önemli etkilerinden dolayı, doğrudan kullanıma sunulmuş olan doğal kaynaklı ilaçlar, kozmetikler ve gıda takviye ürünleri ve bu ürünlerle doğrudan ilişkili olan kanun ve mevzuatlar sürekli olarak değişim göstermekte, güncellenmektedir. Günümüzde doğal ürünlerin hem sağlık alanında hem de kozmetik kullanımlarına olan ilgi oldukça artmıştır ve her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle, kullanıcıların bu ürünlere ulaşımı ve bu ürünlerin doğru bir

90bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

şekilde kullanımı da gündeme gelmektedir. Sempozyumumuzda, tüm bu konular ele alınarak, bilgiye en doğru şekilde ulaşılması bizim amaçlarımızdan bazılarını oluşturacaktır. Bu toplantı sayesinde, katılımcılara bu konuları, dünyanın önde gelen uzmanlarından ve yetkili kişilerden öğrenebilmeleri açısından eşsiz bir fırsat sunulacaktır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası bilim adamlarının ve meslek uzmanları arasında bilgi alışverişi için de önemli bir ortam sağlayacaktır. Sempozyumumuzun başlığı sağlık ve güzellikte doğal ürünlerin kullanımını adı altında vurgulanıyor olsa da, toplantı içerdiği temalara ilişkin tüm alanlarda açık bir uluslararası ortam hazırlayacaktır. Ayrıca, genç araştırmacılara da öncelik verileceğini de bildirmek isterim. Tüm bunların yanında, sektör temsilcileri de bu toplantımızda yer alacak ve bizleri bilgilendireceklerdir. Bu açıdan, akademisyenler, sanayici ve tüketicinin buluştuğu sempozyumumuzda sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu projede emeği geçen, bilim kurulu ve düzenleme kurulu üyelerine, sağlık ve güzellikte kullanılan doğal ürünler konulu bu ilk toplantıyı destekledikleri için sponsorlarımıza ve organizasyonda yer alan herkese teşekkürlerimizi sunmaktayız. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erkan İBİŞ’e ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maksut COŞKUN’a sempozyumumuzu desteklerinden dolayı da şükranlarımızı bildiririz”

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


r i l i b a l o ı s a kalbin ayn

Ayaklar da gözler gibi

Ayakların şişmesi, özellikle yaz aylarında çoğu kişinin başına gelir. Hem sağlık hem estetik açıdan sorun olan ayak şişlikleri süreklilik arz ediyorsa bir doktora görünmek şarttır. Ayak şişmelerinin türlü nedenleri arasında; vücutta tuz birikmesi, uzun süre ayakta kalma, uzun süre yürüme, sıcak havalar, uzun süre yolculuk, şişmanlık, doğum kontrol ilacı kullanma ya da hormon replasman tedavisi görme, gebelik, proteinden yoksun diyetler, alerjik reaksiyonlar, sinir ve kas ağrıları, hipertansiyon kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği de sayılabilir. Bu durumlardan birisi olması durumunda tıbbi tedavilerin yanı sıra, bitkisel losyonlar da ayaklara iyi gelecektir. Evoria.com, Gehwol Fusskraft Herbal Lotion’u öneriyor ve indirimli fiyatla sunuyor. Ayak şişmesinin bir diğer nedeni de dolaşım bozukluklarıdır. Özellikle toplardamar dolaşımının bozulması (varisler), ayak şişmelerinin birincil nedeni olarak gösterilir. Lenf sisteminde meydana gelen tıkanmalar da (lenf ödem) ciddi şişmelere yol açabilir. Bu durum bazen ileri noktalara da varabiliyor ki böyle durumlarda “fil ayağı” tanımı kullanılır. Evoria bu sebeplerden oluşan ayak şişmesi için, ayakları nemlendiren ve enfeksiyonları gidermeye yardımcı olan Gehwol Fusskraft Blue kremi öneriyor. Kalp yetmezliği de ayaklarda şişmeye yol açabilir. Ayak bileği bölgesindeki iki taraflı şişlikler bazen gizli bir kalp yetmezliğinin ilk ve tek işareti olabilir. Böbrek ve karaciğer yetmezliklerinde de ayaklarda şişme önemli bir belirtidir. Her

ikisinde de neden, protein yapımının azalması ya da kaybının artması ile protein dengesinin bozulması, yani “hipoproteinemi”dir. Protein azalınca toplardamar sisteminin kanın sulu kısmını damar içinde tutması güçleşir, doku aralığına sızan vücut sıvısı ödeme yol açar. Evoria bu tür durumlarda doktor kontrolünün yanı sıra, terlemeyi ve mantar enfeksiyonlarını önleyen Gehwol Med Foot Powder gibi bir ayak pudrası size yardımcı olacağını belirtiyor.

esto, be the mirror of the hearth Like eyfeet

Swelling of the feet occurs especially most of the people during the summer. If, both health and aesthetic problem, swelling of the foot, makes of continuity, you need to see a doctor. Evoria.com recommends Gehwol Fusskraft Herbal Lotion, which eliminates foot odour, cools and refreshes and softens calluses and has a skin-caring effect. GEHWOL FUSSKRAFT Herbal Lotion cools and refreshes tired feet, softens calluses and prevents itching of the skin and infections. The feet enjoy long-lasting deodorisation, foot odour is eliminated and the skin remains smooth and beautiful. Genwol Fusskraft Herbal Lotion contains a high portion of natural essential oils from rosemary mountain pine and lavender, selected skin-caring substances, deodorising and disinfecting substances and cooling menthol. Genwol Fusskraft Herbal Lotion for the daily care of your feet, simply spray on and rub in. Particularly care for heels and the spaces

92bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

in between the toes. Environmental-friendly pump spray bottle without propellant. Spray head can be used upside down as well. Gehwol Med Foot Powder is an extreme popular product in Europe dedicated to all gym users or any sport practitioners. Powder based on beneficial foot care ingredients as micronised zinc oxide, tapioca starch, triclosan and bisabolol will protect effectively against fungus and bacterias that are usually present on any gym classes, locker areas or regular athletes gathering rooms. Article recommended for use on sport shoes, socks, gym bags or for anyone with excessive feet sweating. Also will prevent foot odor, absorb perspiration and will protect from fungal infections (as Athlete’s foot fungus).

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


: y h c r a n e Agücünün kokusu AxÇekim Türkiye’nin bir numaralı erkek deodorant markası Axe, ilk kez bir kadın kokusu üreterek Anarchy adı altında hem kadınlara hem de erkeklere özel iki farklı ürün sunuyor. Kadınlar için sınırlı sayıda üretilen Axe Anarchy For Her ve iddialı kokusuyla dikkat çeken Axe Anarchy For Him, erkek ve kadın arasındaki çekim gücünden ilham alıyor. İddialı ve farklı kokusuyla yıllardır Türkiye’nin önemli erkek deodorant markası Axe, ilhamını kadın ve erkek arasındaki çekim gücünden alan Axe Anarchy serisiyle raflarda yerini alıyor. Kadınlar için ilk kez sınırlı sayıda özel bir koku üreten Axe, hem kadınlara hem de erkeklere özel hazırlanan iki farklı kokusuyla dikkat çekiyor. İlk kez 1986 yılında Türkiye’de piyasaya sürülen Axe, şu anda 60’ın üzerinde ülkede 26 yıldır deodorant portföyüyle “flört oyunu”nda erkeklere karşı cinsle olan ilişkilerinde önde olmaları için yardımcı oluyor. Kadın-erkek arasındaki çekimin gücünden ilham alarak tasarlanan Axe Anarchy serisi, bu çekim gücünü cesur bir şekilde vurgulayarak markanın sıra dışı çizgisini destekliyor.

: y h c r a n A AxeThe smell of attraction You can discover what happens when AXE’s new fragrance unlocks dangerous levels of attraction. AXE Anarchy For Him and For Her are available as bodysprays, and Anarchy For Him is also available in a deodorant stick, antiperspirant invisible solid, shower gel and 2-in-1 shampoo + conditioner at most food, drug, club, value and mass retail outlets. The name “Anarchy” represents an exciting change and departure from the ordinary and AXE believes it will alter the way guys and girls come together once unleashed. The AXE brand is rooted in more than just grooming products; the brand is a part of the lifestyle of millions of loyal fans in the U.S.

94bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

and around the world, and it’s those unique experiences and moments of attraction that Anarchy was made for. Fragrance is an important part of making irresistible chemistry between guys and girls. AXE works with some of the world’s most experienced perfumers, responsible for countless fine fragrances around the world, to develop every scent, including Anarchy. Anarchy For Him and For Her are both alluring, fun fragrances that start with fruity top notes – For Her evolves into a soft floral with a light finish, while For Him evokes a rich oriental heart.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


i y İ n E n i e’n Belli Oldu TürkiyAmbalajları

ASD (Ambalaj Sanayicileri Derneği) tarafından düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları 2012 Yarışmasının Ödülleri 3 Eylül 2012’de Four Seasons Hotel İstanbul’da muhteşem bir tören ile dağıtıldı. Ödül Töreni Ceylan Saner’in sunuculuğunda, 500’ü aşkın davetli ile Yaşar konserinin de gerçekleştiği bir programla yapıldı. 14 Altın, 16 Gümüş, 20 Bronz ve 77 Yetkinlik Ödülü kazanan firmaların yetkililerine takdim edildi. Bu yıl Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda verilen Altın Ödüller arasında TSE işbirliği ile Altın Ambalaj Ödülleri de verildi. Seçici Kurul uygun gördüğü yarışma kategorilerinde verdiği Altın Ödüller içinden ayrıca 2 adet “Altın Ambalaj Ödülü’nü” seçti. ASD Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmasında şunları kaydetti; “Ambalaj Ay Yıldızları yarışmamızın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. 3.yılımızda bu etkinliğimiz bir başarı öyküsü haline gelmiştir. Bu yıl çok değerli kurumumuz TSE’nin 24 yıldır yaptığı Altın Ambalaj Yarışması ile Ambalaj Ay Yıldızlarını birleştirdik. TSE Başkanı Hulusi Şentürk ve ekibine yapıcı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Altın Ambalaj bayrağını sektörümüze devrettiler ve biz bunu daha da ileriye götüreceğiz. Ambalaj insan sağlığına verilen önemim kanıtıdır. Denetlenebilir olmanın ve

96bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

ekonomik olarak kayıt altına alınmanın göstergesidir. Gıda güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ambalaj ürünün giysisidir. Ürünleri sürdürülebilir bir şekilde sarar, saklar ve satar. Dolayısı ile ambalaj ticaret ve sanayide stratejik bir araçtır. Ambalaj sektörümüzün teknoloji, kapasite ve insan gücüne baktığımızda Avrasya’nın ambalaj merkezi olma yolunda hızla ilerlediğimizi görüyoruz.” Ürünler; İçecekler, Gıda, Ev- Otomotiv- Ofis Araç ve Gereçleri ile İhtiyaç Malzemeleri, Diğer Gıda Dışı Ürün Ambalajları / Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları, Sağlık ve Güzellik Ürünleri, Tıp ve Eczacılık Ürünleri, Ambalaj Malzemeleri, Satış Noktası Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri, Fleksibıl Ambalajlar ve Grafik Tasarımı olarak farklı kategorilerde yarışmaya katıldılar. Seçici Kurul üyeleri, oybirliği ile karar vererek birinci aşamada “Yetkinlik 2012” ödülüne layık görülen 127 ambalajı; ikinci aşamada ise “Yetkinlik 2012” ödülüne layık görülen ambalajlar arasında yeniden değerlendirme yaparak, kendi kategorileri içerisinde Altın, Gümüş ve Bronz ödüller alacak ürünleri belirlemiştir.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Oje sürmek

! r e t s i k e em Çok basit bir iş gibi görünsede, oje sürmenin ne kadar zor bir iş olduğunu tüm kadınlar bilir. Tırnağın etrafına taşırmadan, dalgalandırmadan, etlere bulaştırmadan, dökmeden oje sürmek beceri ister. Peki oje nasıl sürülmelidir? Törpü işlemi ile oje sürme aynı gün yapılmamalı Öncelikle ojenin rengine karar verilmelidir ve bunu yaparken tırnak şekli göz önünde bulundurulmalıdır. Kısa ve köşeli tırnaklar için koyu renkler ideal olacaktır. Uzun ve yuvarlak biçimli tırnaklar için ise Evoria’nın önerisi, açık ve pastel tonlu ojeler. Oje sürerken başarılı sonuç almak için, oje sürmeden önce ellerin de hazırlanması gerekir. Eller, lanolinsiz bir sabunla sıcak suda yıkanmalı ve havlu ile kurulanmalıdır. Aseton ile tırnaklarda kalan kirler ve yağlarda çıkartılmalıdır. Ojeden önce, tırnakların sağlığı için ojenin altına koruyucu

sürmeyi de unutmamak gerekir çünkü zemin çok önemlidir. Koruyucu tırnak uçlarına yoğun olarak uygulanmalı ki, ojenin tırnak uçlarındaki ömrü uzasın. Bu arada Evoria, ojenin uzun ömürlü olması için törpüleme işlemi ile oje sürümünün aynı gün içinde yapılmamasını öneriyor. İlk kat ince uygulanmalıdır Oje sürmeden önce, şeffaf bir kat uygulanmalıdır. Bu kat hafif dışarı da taşırılmalıdır ki, oje sürüldüğünde tırnak etlerine renkler yapışmasın. Ardından oje sürülmeye başlanabilir. Oje sürmeye tırnağın tam ortasından başlanmalıdır ve üç seferde oje sürme işlemi tamamlanmalıdır. Birinci kat tüm tırnaklara uygulandıktan iki dakika sonra ikinci kat sürülmeye başlanmalıdır. Her bir tırnak üç adımda bitirilmelidir. Parlak bir görüntü elde etmek için ikinci kat oje kuruduktan sonra parlatıcı uygulanabilir.

Applying nail polish to be

! y s a e o s not

Çok basit bir iş gibi görünsede, oje sürmenin ne kadar zor bir iş olduğunu tüm kadınlar bilir. Tırnağın etrafına taşırmadan, dalgalandırmadan, etlere bulaştırmadan, dökmeden oje sürmek beceri ister. Peki oje nasıl sürülmelidir? Törpü işlemi ile oje sürme aynı gün yapılmamalı Öncelikle ojenin rengine karar verilmelidir ve bunu yaparken tırnak şekli göz önünde bulundurulmalıdır. Kısa ve köşeli tırnaklar için koyu renkler ideal olacaktır. Uzun ve yuvarlak biçimli tırnaklar için ise Evoria’nın önerisi, açık ve pastel tonlu ojeler. Oje sürerken başarılı sonuç almak için, oje sürmeden önce ellerin de hazırlanması gerekir. Eller, lanolinsiz bir sabunla sıcak suda yıkanmalı ve havlu ile kurulanmalıdır. Aseton ile tırnaklarda kalan kirler ve yağlarda çıkartılmalıdır. Ojeden önce, tırnakların sağlığı için ojenin altına koruyucu

98bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

sürmeyi de unutmamak gerekir çünkü zemin çok önemlidir. Koruyucu tırnak uçlarına yoğun olarak uygulanmalı ki, ojenin tırnak uçlarındaki ömrü uzasın. Bu arada Evoria, ojenin uzun ömürlü olması için törpüleme işlemi ile oje sürümünün aynı gün içinde yapılmamasını öneriyor. İlk kat ince uygulanmalıdır Oje sürmeden önce, şeffaf bir kat uygulanmalıdır. Bu kat hafif dışarı da taşırılmalıdır ki, oje sürüldüğünde tırnak etlerine renkler yapışmasın. Ardından oje sürülmeye başlanabilir. Oje sürmeye tırnağın tam ortasından başlanmalıdır ve üç seferde oje sürme işlemi tamamlanmalıdır. Birinci kat tüm tırnaklara uygulandıktan iki dakika sonra ikinci kat sürülmeye başlanmalıdır. Her bir tırnak üç adımda bitirilmelidir. Parlak bir görüntü elde etmek için ikinci kat oje kuruduktan sonra parlatıcı uygulanabilir.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


yenilensin

‘Shape Club&Blue Harmony Spa’ ile

Wyndham İstanbul Kalamış Marina’nın, Anadolu Yakası’nın en büyük SPA merkezlerinden biri olma özelliğine sahip ‘Shape Club&Blue Harmony Spa’sı ile tanışmaya hazır mısınız? Kasım ayı içerisinde hizmete girecek olan ‘Shape Club&Blue Harmony Spa’nın birbirinden özel seçenekler ile sunulan ön satışları başladı… Uluslararası ABD’li Wyndham Oteller Grubu’nun İstanbul halkası olan ve Anadolu kıtasındaki eşsiz lokasyonuyla dikkat çeken Wyndham İstanbul Kalamış Marina, Wyndham hizmet kalitesini 3500 m² alana konumlandırdığı Shape Club&Blue Harmony ile taçlandırıyor.

Sudan gelen sağlık: Blue Harmony Spa Blue Harmony Spa’ya gelenler dinginlik ve huzur veren özel olarak tasarlanmış bir ortamda ağırlanıyor. Uzak Doğulu ve Türk terapistler tarafından hizmet verilen Blue Harmony Spa’da her biri farklı özelliklerle donatılmış masaj odaları, çiftlere özel hamamlı ve jakuzili masaj odaları, kozmetik bakım ünitesi, buhar &sauna odası ve hamam yer alıyor.

Sağlıklı yaşamın yeni adresi: Shape Club Shape Club, hem forma girmek isteyen hem de sağlıklı ve zinde bir yaşam tercih edenlere hitap ediyor. Shape Club’da Cardio&Gym’den kapalı yüzme havuzuna, bisiklet stüdyosundan grup ders, pilates ve Power Plate stüdyolarına kadar birçok seçenek sunuluyor. Shape Club ayrıca TRX Studio, Sağlıklı Spor’ Kontrol Sistemi, VIP Soyunma Odaları, hamam, sauna, buhar odası ve Wyntunes Audio ile de dikkat çekiyor. Shape Club’da özel olarak oluşturulan ‘Fit To WYN Virtual Trainer’ programında özel eğitmenler eşliğinde ideal kilonuza ulaşabilir, vücudunuzu dilediğiniz forma sokabilirsiniz.

Türkiye’nin ilk çocuk Spa’sı Türkiye’de bir ilke imza atan Wyndham İstanbul Kalamış Marina’nın ince detaylarla hazırlanmış Blue Harmony Kids Spa’sında belirli yaş gruplarına, özel ürünlerle yapılan masaj ve bakım çeşitleri sunuluyor. Wyndham İstanbul Kalamış Marina’nın çocuklar için hazırladığı yenilikler bunlarla da sınırlı kalmıyor! Otel, çocuklara spor yapma alışkanlığını kazandırmak için onlara özel tasarlanan Shape Kids Club’ı hayata geçiriyor. Shape Kids Club’da çocuklar, yaş gruplarına göre benzersiz donanımlı cardio ekipmanları ve özel grup dersleriyle spor yapma imkanı buluyor.

100bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


! z i n i s r i l i b kurtula Yaz boyunca oluşan lekelerden

Dermatolog Dr. Gül Yıldırım

Yaz boyunca doya doya güneşlendik, bronzlaştık. Ancak pek çoğumuz, bronzlaşırken cilt lekelerinin oluşmasını önleyemedik. Peki ne yapmalı? Cilt lekelerinin kendi kendine geçmesini mi beklemeliyiz? Esteworld Plastik Cerrahi Hastaneleri Uzmanlarından, Dermatolog Dr. Gül Yıldırım, cilt lekelerinden kısa zamanda kurtulmanın basit yollarını anlattı. Cilt lekeleri nasıl oluşur? Cildimiz güneşle ilk karşılaştığı andan itibaren Ultraviole ışınlarına karşı kendini korumak için cilde renk veren melanin hücrelerinin sayısını artırıyor. Bu da lekelenmeye neden oluyor. Cilt üzerindeki lekeler, zararlı UV ışınlarını bir şemsiye gibi toplayarak, cildin alt katmanlarına ulaşmasını önlüyor. Yani aslında lekeler, cildin güneşe karşı oluşturduğu bir savunma mekanizmasıdır. Hangi cilt tipleri lekelenmeye daha yatkındır? Koyu renk ciltler, her zaman lekelenmeye daha müsaittir. Tip 3 ve tip 4 denilen Akdeniz tipi ciltler, pigment sayısı daha fazla olduğu için güneş koruyucu kullanılsa da cilt lekeleri daha kolay oluşuyor.Ayrıca, bazı ağrı kesiciler, antibiyotikler, doğum kontrol hapları gibi ilaçların kullanımı ile hatalı deodorant ve parfüm kullanımı da cilt lekelerine sebep olabiliyor.

102bt

eauty urkey

Eylül Ekim ‘12

bt

eauty urkey

Cilt lekelerinden kurtulmanın hızlı yolu: “enzim peeling” Eğer, sizin de cildinizde yaz boyunca hoşlanmadığınız cilt lekeleri oluştuysa ve bir an evvel bu lekelerden kurtulmak istiyorsanız, enzim peeling tam size göre. Tek seansta lekelerin büyük oranda yok olduğu işlemde siz uyurken cildiniz, bebek teni gibi lekesiz ve yumuşak bir cilde dönüşüyor. Dermatolog Gül Yıldırım, enzim peeling işlemi için şu bilgileri verdi: “İçeriğinde C vitamini ve kojik asit gibi güçlü antioksidanların bulunduğu özel bir maske 8 ila 10 saat kadar ciltte bekletiliyor. Bu işlem genellikle akşam saatlerinde yapılıyor. Kişi, o maske ile bir gece uyuyor. Ertesi sabah ciltteki lekeler büyük oranda yok olmuş oluyor. Bu işlemin ardından ciltteki lekenin derinliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak, 3 ila 6 ay kadar özel bir krem kullanılması gerekiyor. Bu krem hem, lekeleri baskılayıcı bir rol oynuyor hem de lekelerin yeniden oluşmasını önlüyor.” “Q swicthed lazer” Eğer cilt lekeleri derinin alt katmanlarına kadar işlemişse lazer teknolojisinden faydalanılan tedavi yolları ön plana çıkıyor. Fraksiyonel lazer ve Q swicthed lazer, bu işlemler arasında başı çekiyor. Franksiyonel lazer ile lekenin derinliğine bağlı olarak cildin üst katmanları soyuluyor, alttaki taze ve lekesiz cilt ortaya çıkarılıyor. Q swicthed lazerde ise franksiyonel lazerden farklı olarak cilt yüzeyi soyulmuyor, cilt altındaki melanin pigmenti hedeflenerek leke tedavisi yapılıyor.

bt

eauty urkey

bt

eauty urkey


Beauty Turkey Eylul-Ekim  

Beauty Turkey Dergisi Eylul-Ekim Sayısı 2012

Advertisement