Page 1

ΜΒ Σ 2016 Υ

όλ η ό ι ν ί ι ω ιό ι έ ι ώ !

Σ

Ο


DREAM DEAL Χα αα η α α η α ,α ω α Χ η . ΕΧ Ε Α ΕΩ Ω Α Ε Α Ω !

Α ΤΑ ΤΡ Α

Ο Ο

€17.90

ε

θε €20 αγο

Ε 2

εα ό

Ω

ο

65%

α

ογο.

Κ

ω ω . Si magnifique!


χη συλλ γ α λαύσεων!

NEW

IN FOCUS

Μαυ

LIMITED EDITION Ψ Ε 

α

ο

ο

α

Si Magnifique!

α Si Magnifique. Α α α α α α α. 200 ml.

32840 ώ 9.65

Π

Α α

ί ο Γα ά α

α

α

α

ω αΣ

α

α α α α ,α α

32841 ώ 14.45

α

α ο Si Magnifique! α

α

. 200 ml.

Si Magnifique. αα α

Α

α

Π

ίο Ά ω α Si Magnifique! EdT

α ,

α

α α

α

α

α Τ α Α α

32677 ώ 26.45

αα α α

α

α . 50 ml.

α

.

α ,

3


Το ο ο ορ ε : Κραγ όν Power Shine The ONE 32783 Berry Blitz, Βερνί Νυχ ών Long Wear The ONE 32734 Red Ardent.

32780 Glitzy Gold

32781 Pink Spritz

32783 Berry Blitz

32784 Ritzy Purple

32782 Ruby Razzle

 Κραγ ό Power Shine The ONE

Κ αγ ό α η ε ε α ώ ε ε ε α α α η ό MetaShine γ α α α η η. Με Lip Kiss Complex γ α α α , εία εί η α α ό η ε ό ε η η. 1.7 g.

€ 15.65

€ 9.60

32732 Pink Extraordinaire

 Βερ ί

8 ml.

32733 Violet Intense

Ν

32735 Gold Eclatant

32734 Red Ardent

ώ Long Wear The ONE

€ 12.05

€ 8.40

4

Ο α α α α α Χ Τ

α

α α α α

α

α . ς si magnifique!

α α

32736 Mesmerizing Rose


Δ

32782 Ruby Razzle

32783 Berry Blitz32781 Pink Spritz

ε

32784 Ritzy Purple

ε ε

32734 Red Ardent32732 Pink Extraordinaire

look

32735 Gold Eclatant

!

32733 Violet Intense

32736 Mesmerizing Rose

NEW

LIMITED EDITION

5

IN FOCUS


Α

■6

Ω Ω

Α Α Α

:

Οα ό

,

Υ ά χε ά

.

■ 52 Α Α & TRENDS ■ 74 GET THE LOOK ■ 86 Α Ω Α Α ■ 96 Α ■ 104 Ω ■ 112 WELLNESS ■ 116 ■ 130 Α Α

Super bestseller

εχω

Έ Χ

!Έ Α

, budget!.

Α

Α : 

Α η ίΤ α

,

6

Δώρο .

 Χρ

,

 Χρ

,

.

119362 € 7.25 Α

twitter.com/oriflamegreece

ά

: 14 x 23 x 7

youtube.com/oriflamegreece

pinterest.com/weareoriflame

,

.

www.oriflame.com.cy

instagram.com/oriflame,

!

facebook.com/oriflamegr

!

;

. Α

όγαό

όΤ α

ά

.

ά

.

119361 € 9.65 Jovial

: 15 x 22 x 9

.

Δώρο

: 21 x 27 x 12

,

.

29208 € 3.60

όΤ α

.

,


Π ο ά ει ώ ω €42-54

Even Out

Eleo

Diamond Cellular

.19-33

Giordani Gold

€22

Silk Beauty

ω

ω .

My Destiny

.35-47

The ONE & Tender Care

Oriflame , : corporate. oriflame.com/SUSTAINABILITY/ Responsibility-for-Animal-Welfare/

!

.15-17

Time Reversing Intense

€24-40

30

Oriflame.

Η Oriflame

Α

(DSA), α

North for Men

α

.

α

Rainforest Alliance α α α α α α α .

7


Χα ά ω η ε ε χε ο χε α

8


Π

ό

IN FOCUS

NEW LIMITED EDITION

ό .

ι τά ι Opulence

-

.Α fleece

.Ο .Δ

: 150 x 130

.

29187 € 27.65

LIMITED EDITION

Μ

αντό λε Opulent Icy .Α

fleece,

, .

€ 20.45 28645 Μ

: 36-38 (EU)

28646 Μ

: 39-41 (EU) 9


NEW LIMITED EDITION

Υ Γ

χ ί έ

!

Χ glamour

.Η Crush Home Collection

. 10

,


γ αΠ ω 2

Φαγ 2

ω ω

Crush

ω

. .Μ

ω

.

Crush Home Collection. 4.7 x 2

(

).

100%

29203 ώ 6.00 Π

Α

Φαγ

ω 2

IN FOCUS

Κ ί

Crush

Κ

2)

100% ω

.

Crush Home Collection. : 40 x 40 .

29207 ώ 12.05 

α

Μ

Crush

ω ω

ω

ω

. Crush Home Collection. 200 x 145 .

:

29205 ώ 24.05 Π

αΚ

Α

ί α Crush 100%

ω .

ω

100%

Crush Home Collection. : 50 x 40 .

 

29204 ώ 7.20 

Δ

Κ ω

,

α Crush

,

. .( ) Χω ml. ( ) 8x 10 , ( ( ) 12.7 x 12.8 x 15.8 .

ω

.

,

300 ) 3 x 12 ,

Χ

print

29198 ώ 9.60 11


Ε

ω α α

η

Σ ο ί City Lights

Μ α α ο Nickel Safe.

α ης Α ο

α

ά

Fairy

η α ο η : 7 x 6.5

.

α ο

27236 € 5.45

Ο

α α α α Fairy City Lights! Σ

α α α

ό Fairy City Lights ο

η

ο .

ο

α α ο, α ο α α ο η α : ο 13.2

27237 € 4.80 12

α

.

α.


έ α Κα φί 2-

NEW

α Feather

Χ

LIMITED EDITION

Χ λα

-1

ώα ψ !

To 2017 η Σ Feather

θα

) ,(

Κ : 76.5 + 6 ) 2.6 x 5.5

,

.

IN FOCUS

Κ

K

.Έ . Nickel Safe. .

29219 € 12.05 Έ

Κ

η

η

η !Η η

Σ

ί

Α

η, !

η Feather

. (

: 12

.

) 3.8 x 8.5

,(

.

)

29214 € 4.80 Γ

Γ

η

Κ ύ α Feather

!

Α

bistro,

Έ

29215 € 8.40

Χ

Κ

.Κ . 9 x 10.8

print 350 ml. . 13


Κ

α

ί

ί

α όω α ώ ί

α

α α ώα

α ώω α ό α !

Έτοιμα ώω α ύ

€42-54 Premium

14

ι

ίη η

ι

ί α

. 15-17


!

α

ω

Α α

25206 € 30.05

Η

 Κ έ α Νύχ α Even Out Optimals

ω . 50 ml.

Ω SERUM Π α α α α

25207 € 30.05 α

ΑΑ Α Α Α κ ω έ Serum ε SPF 15 Even Out Οptimals Σ

.

Pro White Complex ω

α α SPF 15.

αα α

α α

Α Α Π αΚ α α α α α

ω

Serum SPF 15

. 15 ml.

32704 € 31.25

ύ42.00ΑΗ Α α α α α

ω , ω

. 50 ml.

α

Φ

IN FOCUS

Έα

Κ έ αΗ έ α ε SPF 20 Even Out Optimals

Η

Ω

755542 !Η α α LINGON 50:50Λ α α α α 3Φ Α Ω Η Η EVEN OUT Lingon 50:50Λ α RUMEX, α αα *

α

α

α α α α Η

α

Α Α*.

.

α ,

α α Cranberries 15


Τ

Έτοιμα

α

ύ42-54

α α

α

!

55+ ί Κ έμα Ημέ α με SPF 15 Time Reversing Intense SkinGenist II™

GENISTEINSOY KAI AMINO+

Genistein Beauty Genes™ SOY

Έ .

Amino+ complex

ίω ί ω

. 50 ml.

ί ,

ω

ί

ί

.

24185 € 52.90 Κ έμα Νύχτα Time Reversing Intense SkinGenist II™

H

,

complex,

.

GenisteinSOYAmino+

Κ Α α

ΑΗ α

Α .

, . 50 ml.

24188 € 52.90

Κύ48.00 Ω

ΜΗ Ο

755543 !

16

Α Χ Α Δα α α α

α


Α Α Αα

Α Α Η 14

ω α α

α

α

Έτοιμα ω

IN FOCUS

Έα

ύ42-54 DIAMOND ELIXIR™

Χ

α

Α α

Α

Π α

Η Α Η Α Η Α& Χ Α

α

Diamond Elixir ComplexΛ , Cellular Sal Acid

,

α ,

40+ Θε α ε α Α α Diamond Cellular

α η Νύχ α

.

Χ 30 ml.

 

, .

18437 € 64.90 Α γη α Κ αΚ α Θε α ε α Diamond Cellular

Α

.

50 ml.

13659 € 64.90

ύ54.00 Ω

755544 ! 17


α

ί

α ό ώ η α! αί ί ό

α α ί α α η;

η α

Έτοιμα ώω α

€24-40 Μα

18

Χ

ά

α

α

α

. Σ . 19-33.


ί

ώ

! Σα

ά Eleo

Argan

Κ

Α

Α

ί ,

ώ

Έ

.

ω

,

IN FOCUS

Έ

,

. . 200 ml.

31609 € 19.25

ί

 Conditioner Eleo

Conditioner Έ

CONDITIONER Θ ί ό όΑ 

Α Α

Ω 4

Argan

ω

o . . . 150 ml.

31610 € 19.25 Έ αι Μα Eleo

ιώ για Π ω

Argan

α ία

.Α ω

,

, .

. 50 ml.

Έ

.

31614 € 26.45

ύ39.60Ω

Μ Ο

755545 !

Ε • • • •

α ω α α α ά α ω

α ε4 όΈ α α όΈ α α

α Argan

F 19


Έα

Έα α exclusive Μ

20

α

! α Μ α α Incredible Length, αα

α α

α

α !


IN FOCUS

Έτοιμα ώ ύ

€24-40 Τ

α

α +49%*

*

ί

32082 Natural Bronze

ν

Χ

Π ,

Giordani Gold

. 25 g.

€ 33.65 

Ρ α ό

Μ α αγ αΜ Giordani Gold

α α , α α

32079 Black

α

α .

. 8 ml. 

€ 21.65

€36.00 Ω

TIMH Ο

755546 !

21


Έ οιμα ε ώω μεταξύ

€24-40

22

Γα α α α

α α α

Ό ω α α αα α Τώ α α α α

α α α αώ αα α α ω .

ώ

α

α ό α α α.


CHYPRE

Α

Α

α

Έ

ί

α

EAU DE PARFUM Έ , γ γ α ω αγα γ α α

32769 Radiant Peony

Α Α Ω •Μ α α , α α α αα γ α α

Α

•Τ α

,

Α

Η

Α

IN FOCUS

NEW LIMITED EDITION

Α

ίο Ά ω α My Destiny EdP

chypre ί

Π

ί Π

ί. ί

ί

ί

,

, ,

ί

,

! 50 ml.

32535 € 51.70 α

 Μα γ The ONE

Χ

Σ

Μα ώ Bold

ί

ί .

Π

. 4 g.

€ 25.25

ύ36.00 Η

Π

755547 !

23


LIMITED EDITION Βραχ ό

Κ

Ε safe. Φ

-cuff

Τ :5

,

29303 € 18.05 24

LIMITED EDITION

My Destiny

Σ ου αρί α My Destiny

polyresin

. . Nickel 6.5 .

Μ

Τ

polyresin .Κ . Nickel safe. Μ : 4.3

29304 € 12.05

.


α α Α

Α

α

Μ 

ό Spray Σώ α ο My Destiny

, chypre My Destiny ς spray

32498 € 14.45

€ 9.60

α

Α Ω α

,

32770 Dramatic Tourmaline

&

32744 Intense Black

SPRAY Ω Α Ο α α My Destiny EdP

Α ω α

Α

Α Α α α

NEW LIMITED EDITION

IN FOCUS

Δ α α α ω

Μ

α α Wonder Lash Bold The ONE ,

.

,

. 75 ml.

5-

-1

,

.

 Μα

Χ

γ

Σ

,

.

. 8 ml.

€ 15.65

€ 9.60

Μα ώ Bold The ONE

. 4 g.

€ 25.25

€ 15.60 25


26


Δ Π

IN FOCUS

Έτοιμα μεταξύ

- oriental

ύ24-40

! ΡΟ

Ω ORIENTAL BAN Α

Ρ

Α Α ΑΟ

Ο Ο Α Α

 Κ έ α Σώ α ο Love Potion

Κ ΜΑ ΩΜΑ Κ

Α

ginger, . 250 ml.

31779 € 16.85

oriental

Α

α είο Ά ω α Love Potion EdP

Love Potion 50 ml.

EAU DE PARFUM Έ

,

.

22442 € 44.50ύ30.00 

Ω

Ο

755548 !

27


Έα

Έτοιμα

Π

μεταξύ

α

ύ24-40 FLORAL Α

Α

Α

Original

η

Ω

Α

Α Α

Giordani Gold

75 ml.

Α Πα α

31707 € 14.45 Γ

α εί Ά ω α Giordani Gold Original EdP

,

,

.

ω

,

floral, 

32150 € 54.10

ύ39.60 755549 Δ 28

!

ΜΗ ROLL-ON α α α

EAU DE PARFUM Έ αα αα α α α α

,

. 50 ml.

Ω

α Giordani Gold!

SPRAY ΩΜΑ To α α o α floralα spray α

32160 € 8.45

ω

α α α

Α

50 ml.

Έ

α

α

Α

ό Roll-On Giordani Gold

 Spray Σώ α Original

α


Π

α

α

α

α α

α α !

α

α

α Best seller

α α

Έτοιμα ω

ω αρ

IN FOCUS

Υ

μεταξύ

€24-40 FLORAL

EAU DE TOILETTE Έ αα α α α α diva! 

Α ΜΗ ROLL-ON Γ α αα α ω α α α

ΜΑ ΩΜΑ Π α α α ω α α α Divine

Ρ Ω

Ω

Ρ

A

 Κ έ α Σώ α

Divine ό

250 ml.

ώ Divine.

31777 € 16.85 Γ

α εί Ά ω α Divine EdT

Α

ό

ώ

50 ml.

Divine Edt.

11355 € 44.50 Α

To ώ

ό,

η

ό Roll-on Divine ό

ό roll-on

Divine,

. 50 ml. 

32493 € 8.45

€33.60 Ω

Η

755550 ώ

! 29


30


Χα ί

α

α

α α

α α!

Έτοιμα

S8.

μεταξύ

ύ24-40

IN FOCUS

Έα

Α

Α

 S8 Α

Α

Α

η

MUSK

ό Roll-on

roll-on

S8. 50 ml.

32171 € 8.45

EAU DE TOILETTE Σ orientalα α α

Α δ

Α

ό Ά ω α S8 EdT S8. 50 ml.

,

8020 € 37.25

Α Σ

ΜΗ ROLL-ON αύ24.00

α 

Η

Α

755551 Δ

!

31


Έ

Έτοιμα μεταξύ

Signature.

€24-40 Ω

Ρ

!

Ω

Ρ

η

A

ό

ώ

Α

ό Roll-on Signature ό roll-on

ΜΗ ROLL-ON

Α

Signature. 50 ml.

31291 € 8.45

Α δ

Έ

ό Ά ω α Signature EdT

Signature ώ ό

ώ

.

EAU DE TOILETTE Α

. 75 ml.

12190 € 42.05 

€26.40 Ω

Η 755552 Δώ

32

!


Κ

α

α α

ί!

ί

,

α

Έτοιμα

α

Glacier α α

α α

IN FOCUS

Γα

μεταξύ

ύ24-40

α

AROMATIC

Α

Α ΜΗ ROLL-ON Ρ ί &

EAU DE TOILETTE A α α

Glacier!

Α

Α δ

Α

ό Ά ω α Glacier EdT .Έ ,

α

. 100 ml.

8150 € 31.25 Α

η

ό Roll-on Glacier

Glacier,

roll-on

. 50 ml.

32173 € 8.45

Α 

ύ24.00 Η

755553 Δ

!

33


Μαα α α αα α α

α α

α

α

αα

α !

Έτοιμα ω ά ωα ό

€22 Α

34

α

α

ά

χα

α α

ώ α.

. 35-47.


α

ώ α α αό

α

 Κ έ α Χε ι

ω

IN FOCUS

Χα ί

Silk Beauty Έ . 100 ml.

31363 ώ 10.85 Κ ε ο το

Silk Beauty

Extra

Έ ,

ω

. 200 ml.

31280 ώ 9.65 

Super

Ω

Κ έ αΣ

M Κα α ό α α αό α

ατο Silk Beauty

24ω Έ

ω

200 ml.

.

31279 ώ 14.45Ω Ε

α

ύ21.60 Η

Ω

755554 !

Έ , ω.

ω ΐ

.

35


Έα

Έτοιμα

Έ Χα α Giordani Gold!

ά ω από

€22

α α α

α α Oriflame; α α

α

Έ

22752 Warm Coral

 Κρ

ν Jewel Giordani Gold

Ω , αα α

α α

α 

.Έ ,

, .

. 4 g.

ώ 22.85 31382 Coral

 Μο

Έ

Χ

ν Giordani Gold .

,

.

*

. 1.6 g.

ώ 18.05 *

ε

α ανα ω ών ε 60 γ ναί ε

ύ21.60 Ω

ΜΗ Ο

α

755556 !

36

α

α


α α α όα

α α α α ό α α ώ α αα

Έτοιμα ώω

ω α ακ α α

IN FOCUS

Έα ώ

κάτω από

€22Δώ "

α α ω "

 Θα α γό Έ α Swedish Spa

Hydracare+, Έ ,

ά ,

. 150 ml.

18765 € 15.65 

Α ε Swedish Spa

ό

, . 150 ml.

ϊό Σώ α , Hydracare+,

18483 € 14.45

3- -1 α α όΈ α ρ Χ α α , α ω α α

ύ21.60 Ω !

ΜΗ Ο

755555 ! 37


Κ ά Arctic

Τα trendy α εσ υάρ α!

α

α α α

Α

α

α α

α

,

α

α

α

α α

α

α α

α

. α α Arctic Faux Fur : 29 x 18 .

α

α Collar.

η ηΓ

α

29271 € 24.05 εΑArctic

Π

α

η ηΓ

α

α α α, α α α α α α α α α Arctic. : 21 x 17 , ( )8 .

α α α . α α

29272 € 18.05 Γά α εΑ Arctic

α α

α

α α

α α

η ηΓ α

α α,

α α. α αα : 20 x 7 .

α

α α, α

α

α

α Arctic.

29273 € 12.05 ά α εΟ Excentric

Π

Δ αα Ο

α 38

α must α α ω

α α

α

α α α fashion statement α α α α α α.

α

α

α

α

γ α

α

must-have. Μ α

α 4.5 x 15

Γ

.

, .

α

α

α

α α

α

: 21 x

29274 € 30.05

α

Α

α

α α α α α α

ω

ά

trendy α α α α

α α

α

α

α α .

α Arctic α α

α

αα α

α α. Η

α α Katrin Romare. : 44 x 1.9 x 35 .

29269 € 45.65

α


NEWLIMITED EDITION

IN FOCUSΦ α

Τ χ

α α α

α α

Α-

α

α

ω αα ηη α χ

α α

α

Μ α η α

ηη η

α η ω

Τ

α α

χ

α. 39


NEW

LIMITED EDITION

Σ

Denim Blue

Έ

must . Denim Blue. Δ

: 24 x 23.5

.

29259 € 12.05 ω 2

Κ

Κ

Κ

Σε α

Κ

prints

Denim Blue . .Φ

Δ

α α Κ

: 30 x 120

(

).

Denim Blue.

29258 € 15.65

ε Safari

animal prints, fashion statement.

. EU Μ

29249 € 15.65 40

Κα

. 36-40.

Γ ν α-Μαν

Ζ

/

ε Denim Blue

. Denim Blue. Δ

29260 € 9.60

: 29 x 9

ω .


NEW LIMITED EDITION

IN FOCUS

Τα trendy α εσ υάρ α

Δ α α α trendy Τ α α

α ,

α α .

41


Π

Έτοιμα ω

Χ

κάτω από

€22 ω

.

ω

30719 Black

, .

Μ α α 5-in-1 WonderLash The ONE

-

ω

-1

ω all-time bestsellers, .

! ω

5- -1 WONDERLASH Τ , , ω ,. . 8 ml.

€ 16.85Ε Β

ϊό Π ίη η ί α Tender Care όΜ ,

. 15 ml.

32537 € 8.45 TENDER CARE ME

€15.60 Ω

ΜΗ Ο

Π

755557 !

42


ό

ό

Tender Care , ώ

Κ

Η ώ

.

ό Optimals

Έτοιμα ώ

ό extra

IN FOCUS

ώ

ωα ό

€22 Χ • α • α η • α

Tender Care όχ ώ α α α α α αχ η α α α α α

ϊό Π ί ί α Tender Care

α

TENDER CARE Ε

χ,

Tender Care ω , χ . 15 ml.

,

ω

ΜΑ ΗΜ Κ

Α

χ

|

Κ έ αΗ έ α Ε αί Ε Boost Optimals

Κ

χ

1276 € 8.45 &,

.

χ . 50 ml.

αΞ ί

έ / Oxygen

/

25194 € 21.65

ύ15.60 Ω

ΜΗ Ο

755558 ! 43


Έα α

Έτοιμα ω

ά ωα ό

Γα

€22

α

ω

α α

α

!

α ω , α

η

α

η!

Α Α Α Α

 Gel Α α γ Π υ North for Men Recharge

Έ

ό

ώ

50 ml.

ω

ω

ό gel ,

24ω

.

.

*

32010 ώ 24.05 *

ε

εγα η α ά Ό γα α

Π Κα α Α έ Π for Men Recharge

,

,

α υ North ώ

24 ω η

. . 150 ml. *

32008 ώ 14.45 *

ε

α α α ω ώ

€21.60 Ω

ΜΗ Ο

755559 ώ

44

GEL

!

ωη

α

& η α


Κα α

α α ω

α α

α

ώ α

!

Έτοιμα ώω

ώ α α α α ό ω α ω North for Men!

IN FOCUS

Κα

€22

ARCTIC PRO DEFENCE: Α

Α

Α Α

Α

&

α α α α ααω α, αω α α α

,

.

GINSENG: .

, .

Έ

Ε Α

Α: Μ

)

,

(

, .

LIMITED EDITION

Α

Η ROLL ON Μ α α α α α α ώ α 48ω

ε Πε ι Recharge Α

ίη η North for Men ίη η

η

roll-on 48ω η ί .Δ 250 + 50 ml.

.

32019 € 24.05

*

ύ18.00 ΜΗ

755560 *

Δ

! 45


NEW Έα ο ό ώο α ο ά α α!

α

ΑΣ Ο ΡΟ ΟΪ Ια ό α ή ή

LIMITED EDITION Ρολόι Classic Luxe .

Quartz, Σ .(

.

29184 € 30.05 46

,

,

)

: 27

,(

)

. Nickel Safe. . CE : 4.1 x 1.2 .


Τ Τ North for Men

,

IN FOCUS

Έτοιμα ω

!

2- -1 Α Α Α Κ ,

€22 ARCTIC PRO DEFENCE:

Α

,

ω ω

ω

.

Ψ Υ ΑΡ ΥΡ Σ: Α ,

Α Π

Α

ω UV,

 ω 

.

Κ α για Με North for Men Original

ι

α

, 24ω . 50 ml.

ω32004 € 13.25 Α

Α Α

Α Α

Κ

ί

24 ω Ό

North for Men ω

.

32002 € 12.05

**

*

,

200 ml.

 Σα &Α for Men Original

*

**

α

ω

North

, . 250 ml.

32005 € 12.05

ύ21.60 Ω

ΜΗ Ο

755561 ! 47


Α

Η 2

3

NovAge, True

Η

Α 4

Ω

To Serum Ultimate Lift

,

*

. Ultimate Lift

Ultimate Lift SPF 15

, .

NovAge

,

.

&

.

.

, .

7X Α ΗΧ Η Η Η 48

Ε ΑΑ Ι Α

Ε Ε Ι

ΙΗ Η

Α Α Ι

Ι Α NOVAGE*

Perfection, Ecollagen

Ultimate Lift.

1

Α

Oriflame ,

4


Έα α ό

α α

α

α α

α

α

ό,

αα

α α α!

ό .Τ

ώ

α α

IN FOCUS

Τ ώ

70%

Η Η

12

*

ΑΑ 34

*

ω

Α

ό 12

ί

40+ Σετ NovAge Ultimate Lift . ,

,

, serum, .

.

6

28968 € 281.15

ίη η ί NovAge Ultimate Lift

6

ύ 155.99 No EP11797020

Ω Η 45%

49


Τ

33%

Ό, ω

Ω Η 12

*

ό

ό 12

ώ ό

ά ίω

α α α ί

Ω *

31

ί

30+ Σετ NovAge Ecollagen Φ . , ,

,

. .

, serum, .

, 6

28971 € 228.30

ίη η NovAge Ecollagen

ί

6

ύ 119.99 Ω Η 45%

50

SE531484

ί ό ω α ά αό

ίω !

ίω


Ε

ά

ά

ά

ό

ώ

!

IN FOCUS

Χ

11X Ε Α

Ε Η

Η* α

*

22

αί

20+ Σετ NovAge True Perfection ,

. ,

. Acai.

Φ .

6

28970 € 182.65

ίη η Ε ί α NovAge True Perfection

6

α

α

ό

η

. WO201304613

ύ 99.99 Ε

Η 40%

51


31944 Toffee Cream

31945 Satin Rose

31946 Coral Dream

31947 Red Velvet

31948 Plush Peach

31949 Pink Velour

31950 Raspberry Cloud

31951 Rouge Suede

32256 Soft Mulberry

32257 Boysenberry

31946 Coral Dream

MATTE Ή…

Ό MOUSSE

 Υγρό Κραγιόν Matt Lip Sensation

Α

,

10

.

Ε ! 5 ml.

€ 16.85 52

€ 12.00, .

ΕΝ

, ΠΩ

Α Α ΧΕ

; !

MAT


32445 Sunset Burst

32448 Hot Flamingo

32449 Malibu Blush

32450 Pink Mambo

32451 Magnetic Magenta

32452 Purple Rumba

32453 Grape Splash

32450 Pink Mambo

Α

Α

32444 Tangerine Tango

& TRENDS

…GLOSSY; Υγρό Κραγιόν Lip Sensation Vinyl The ONE

Super

.

plexigloss . . Σ . 5 ml.

Σ

PLEXIGLOSS ; ω SUPER-GLOSSY Χ

,

GEL ω ,

super

€ 16.85

ω

8

gel,

.

€ 12.00

! 53


Α Α Α

30575 Endless Red

&

Α ΑΑ α ωη

η

31658 Wrapped in Red

,

Α η α α

trendy α α α α α αα η η - α

Η

α ω α.

31651 Melted CaramelΑ

Η

30569 Infinite Rose

30570 Rosewood Eternity

30575 Endless Red

30576 Violet Extreme

30577 Forever Plum

30578 Mocha Intensity

31651 Melted Caramel

31652 Rosewood Matte

31657 Coral Creme

31658 Wrapped in Red

30574 Fuchsia Excess

30573 Pink Unlimited

30572 Always Cranberry

30571 Absolute Blush

 Κ α ιό Colour Unlimited The ONE

Κ

10

€ 15.65

€ 10.80

. 1.7 g.Κ

,

,

Η

ΤΟ Α ΡΕΦΤΑ

,

.

. 4 g.

€ 14.45

Α

31656 Taupe Delight

Κ ώ Κ α ιό 5-in-1 Colour Stylist The ONE

Ά

54

31655 Succulent Pink

31654 Fuchsia Toffee

31653 Rose Parfait

€ 9.60

€1.20


..

tic S ilve 31578 A rc

32795 Purple Wow

31577 Iced Sandr

. 31580 Mauve Lava

ω

ω

ω

& TRENDS

,

,

Α

,

ΜΑ

Α Α

Α

31577 Iced Sand

30750 Intense Plum

32793 Orange Crush

ώ32794 Wet Turquoise

Σ ά

32795 Purple Wow

32796 Golden Yellow

32796 Golden Yellow

α ώ Colour Impact The ONE .

. 4 g.

,

"

"

*

€ 15.65 α

*

€ 10.80 α ό 63

31577 Iced Sand

31578 Arctic Silver

32722 Aqua Crush

32723 Peacock Nacre

31579 Sahara Bronze

α α α

Σ

68

31582 Charcoal Dusk

Colour Unlimited .

24

ώ

31581 Amazon Night

Α

€ 16.85 Τ

31580 Mauve Lava

Σ ά α ώ The ONE

32724 Lilac Reef

*

32794 Wet Turquoise

α

32793 Orange Crush

. 1.2 g.

*

€ 12.00

α

2 προ όντ ν

α

ά

The ONE

: 6 x 5.8 x 0.9

.

27568 € 6.00 55


make-up

Α IlluSkin

α

Make-up α α

α .Ε α

α

look.

Ε α α

α α

Α α trendy

56

α α

α

ς ας α α α α .


. ,

,

30596 Porcelain

30597 Fair Nude

30598 Nude Pink

30599 Light Ivory

30600 Natural Beige

30601 Olive Beige

. 8 g.

â‚Ź 20.45 Îą

& TRENDS

Ď Îą Matte Velvet The ONE

â‚Ź 12.00 Îą

Îą

Îą

Îą Îą Îą

Îą

Îą

Η ι ιι

Ό Η make-up ιÎą Îą

Îą

31592 Nude Porcelain

32165 Light Porcelain

Îą Îą

Îą Îą

Îą

Îą

look 32686 Luminous Rose

30596 Porcelain

31593 Nude Beige

Α

Îż

ΜΑÎ

32 6

87

Lu

32687 Lustrous Peach

tr

s

ou sP32688 Radiant Bronze

ea

32166 Dark Beige

ch

3N 3159 ude B eige

Η

Îą ÎąÎą

Îą Îą Make-up IlluSkin The ONE

Τ

oil-free

Technology. 30 ml.

â‚Ź 21.65

.Τ HaloLight

â‚Ź 12.00

, ,

 ου Ďƒ ÎŁ

Α Α

,

ν The ONEΤ

. ,

â‚Ź 18.05

look

â‚Ź 10.80

. 2 g.

,

νέ ο ου .

23255 â‚Ź 12.05

: 18

.ÎŚ .

â‚Ź 6.00 57


Ε FEATHERLIGHT + ΑΝ Α ΔΩΡΟ32421 Black

€15.60

Χρ

Α

Ο

ό Τ αν ά755562

Jovial .Μ

α α αί , α; Κα The ONE Colour Stylist Featherlight α α ί α αί α . α

α

α

*

ε

,

32713 Peach Pavlova

α ανα ω ών ε 100 γ ναί ε

Ω

32713 Peach Pavlova

! αα Featherlight The ONE α, α ί α αί α . ί αα ί ία α α α α α α α α α.*

29208 € 3.60 58

: 15 x 22 x 9

.

 Μά

αρα Featherlight The ONE

 Κραγ όν Featherlight The ONE

8 ml.

4 g.

€ 16.85

€ 15.65


Γ Α

& TRENDS Bla

32292 Brown

Α k

475

30476 Brown

30477 Blue

Ο 32293 Grey

30478 Grey

3158 6

ck

B lac

30

32291 Black

32291 Black

30475 Black

Α Α ΟΡΑ Α Α ΟΓΟ 32294 Nude

31586 Black

€7.20 Χ Ω

Eye Liner ε Σ

λ The ONE

Μολ

ιΜ

ι ν The ONE

Eye Liner The ONE

0.8 ml.

1.3 g.

2.5 ml.

€ 14.45

€ 12.05

€ 14.45

59


Τ

Υ :Α 9.6 x 0.9 x 0.5

Φ

ώ

Α .Δ . Nickel safe.

26862 € 7.25

:

€ 4.20

. Μα

Μ

α ό

Φ

ώ The ONE ,

.Μ . 1.6 g.

*

ε

Τ Liner ε

€ 7.20

32033 € 12.05 *

α ανα ω ών ε 69 γ ναί ε .

! Ψα

Β

Δ

'' : 11 x 3.7

Ψ

HOLIDAY CASUAL ,

α ί ω The ONE

27442 € 6.00 60

: ά Μα ών ε όνη The ONE 32584 Peach Twinkle, Gel Eye ό The ONE 32091 Black, Μά α α Volume Blast The ONE 30460 Black.

.

.

.Π ''.

€ 3.60

.

.

look

,


Μ & TRENDS

eyeliner

eyeliner

Κ

.

Ξ

Α

Χ

. Nude Shimmer, Taupe Glow Peach Twinkle,

-

.

.

.

Α

Α

30 46

5

0B

32 5 8 5

32 5 8 4Pe a

Taupe Glo

Β "

k

us

l ac

32 5 8 7 M i n t D

"

t

"

w

"

ch

super

i Tw

nk l

e32 5

32 5 8 3 N u d e S

8 6 L il ac L u s t re

him

me

r32091 Black

Τ 32584 Peach Twinkle

32583 Nude Shimmer

looks

32585 Taupe Glow

32587 Mint Dust

32586 Lilac Lustre

ά Μα ών ε Σ όνη The ONE ,

.

€ 16.85

. 1.3 g.

€ 9.60

.

ω

30460 Black

32091 Black

 Gel Eye Liner

12ω

€ 14.45

.

εΣ

ό The ONE

. gel

. . 0.5 g.

€ 9.60

 Μά

,

αρα Volume Blast The ONE

System

€ 16.85

ω super

,

€ 9.60 *

Κ

ο

'' '' Bold Boost Wax ω 24 * . 8 ml.

ί

ης ύ ω ί

η 61


Ι The ONE.

.

.

ί ε

Σε ω 3. Δ α 1.2 x 0.15 ε .

ε : η ία 11.5 x

28193 ώ 4.85

.

.

.

ώ 3.60

ε The ONE

The ONE

Δα

1.9 g.

ε : 15.2 х 12.2 ε .

ώ 4.80

27972 ώ 7.25

.

31480 ώ 9.65

The ONE. .

.

ε

ε

ί

The ONE

8 ml.

31482 ώ 10.85

ε

ί

ώ 7.20

8 ml.

ί

η &

8 ml. 31476 Peach Pearl

31478 Rose Lace

31477 Ivory Veil

31029 ώ 12.05

ώ 8.40

5

.

The ONE

. Πε

8 ml.

10 ml.

32038 ώ 14.45

31031 ώ 12.05

ώ 9.60 62

ώ 8.40

. ε

ε ί Top Coat The ONE

The ONE

Η

. Σ η The ONE

.

.

ώ 12.05

.

ώ 7.20

ώ 8.40

Σ

9.5 ε ( ο

α).

28283 ώ 2.40

ώ 1.80


α α

Σ

Α

α

Σ

.

Luminous 2 .

: 17.8 x 2 x 0.4

.

29139 € 3.65

α

Luminous ,

,

ί

-

;

ά

α ό

& TRENDS

α ώ α beauty items α α α . α α α α ό α α α

NEW LIMITED EDITION

Α

Π

Η Α ΨΗ

ΜΑ

ΟΡ Α

.(

29138 € 15.65

,

.Α ) 10.8 x 6.8 x 2.3

5 .

ά .Σ .

Luminous

: 7.3 x 7.7 x 1

.

29145 € 9.65

63


31811 Sheer Pink

1 81 31

e Sh

er

Pi

nk

31812 Lavender

*

*

Τε

1

Bl

a

,

.

.

Μ

ώ 21.65

ώ 12.00

31402 Brown

Μ

31403 Charcoal Grey

33166 Natural Bronze

Giordani Gold

original 40

. 4 g.

ώ 12.00 33167 Natural Radiance

40

limited edition, Giordani Gold.

ώ 40.85

ώ 24.00

.

,

33272 Luminous Burgundy

33271 Elegant Red

Giordani Gold.

Μ Π Κ Giordani Gold Heritage

31404 Midnight Blue

Polymer Technology .

33270 Vivacious Coral

Iconic Giordani Gold Heritage .

α ανα ω ών ε 71 γ ναί ε

31401 Black

33269 Lustrous Peony

gloss

,

ώ 18.05

33268 Silky Nude

, glossy

.

ck

31815 Wild Rose

31814 Vibrant Coral

Lip Gloss Youth Full Giordani Gold

3.5 ml.

40 31

31813 Pink Quartz

6N 16 33

at u

r al

B ro

Μ

φ ,

best seller

. 8 g.

n ze

. 1.8 g.

ώ 15.65

ώ 10.8032

45

G l ow i n g N

ud e

3

33245 Glowing Nude

Κ

33246 Precious Ivy

Σ

33247 Opulent Aubergine

Μ

Giordani Gold

*

.

FirmEsse Active

. . 4.5 g.

**

ώ 22.85 *

Τε α ανα ω ών Βά η α ών

**

64

ώ 15.60


α

Γ Π 

,

Γ ΑΖ & TRENDS

α

ω Giordani Gold ς ω .Σ

Iconic

ω Π

Μ

,

.

. 331 67 N

at u

ra

lR

ad

ian

c

e

33269 Lustrous Peony

40

ό

33270 Vivacious Coral

α

ς 40 Ε

33272 Luminous Burgundy

ώ

,

33271 Elegant Red

Κα ό

Τ

ΗΝ α

ΜΑ

NEW

33268 Silky Nude

Ο best seller α α α

ό α α α 65


Β

Μ

Μα

Giordani Gold ,

*

make-up

. 30 ml.

€ 21.60

32058 € 31.25 α α α ω

*

70

αί

Π α Invisible Touch Giordani Gold

Ε

30556 Natural

.Μ Σ

Ε

. 10 g.

€ 21.60

€ 32.45

 Concealer Secret Giordani Gold

Concealer Ε

,

, .Σ ,

Φ ,

. 2 g.

*

€ 19.25

€ 12.00

Δ

α

φ :Π α η Invisible Touch Giordani Gold 30556 Natural, Concealer Secret Giordani Gold 31366 Light.

*

66

α

61

αί

 Make-up Long Wear Mineral Giordani Gold

Α Make-up Long Wear Mineral, up*. Μ SPF 15 Η

SPF 15 make-

Μ

Ι

,

. 30 ml.

**

€ 31.25 * **

€ 18.00

α α α ω α α

Π α Mineral

€ 28.85

114 αί α In vitro

Μ

φ Κ

. Μ 90% SPF 15 -

€ 18.00

α

Giordani Gold

, SPF 15. 9 g.


make-up α

31802 Porcelain

31803 Light Rose

31805 Rose Beige

31806 Natural Beige

α 31804 Light Ivory

ς

Κ ό

ό

Γ Α

αα

ς

Α

α

31802 Porcelain

Αα

& TRENDS

Ά ό

Giordani Gold.

ό

.α 31366 Light

*

31367 Medium

*

31366 Light

Κ

ό 61 

Π α 318 09 N atu

α

α α α α

α α

αα αα

α

r al 32057 Translucent

ΑΑ

31808 Light

ΟΡΑ

31809 Natural

Ο

Α Α ΟΓΟ 67


GIORDANI GOLD

Ε Ε

THE ONE

ΑΑ

ΟΡΑ

31381 Nude

31383 Rose

ΟΝ Α Α ΟΓΟ 31384 Pink

30988 Light

31385 Red

30989 Natural

Ε Ε 30969 Black Pearl

Κ CC SPF 35 Giordani Gold

ΑΑ

30970 Bronzed Brown

40 ml.

Χ 1.6 g.

Ε Ε Α Α ΟΡΑ ΟΝ Α Α ΟΓΟ 30992 Frosted White

30993 Gold Sparkle

30994 Shimmering Grey

30995 Crystal Taupe

32066 Bianca Nude

32067 Soft Pink

32068 Pink Carat

32069 Tea Rose

32070 Gentle Lilac

32071 Tempting Violet

32072 Passionate Red

32073 Noble Burgundy

32818 Imperial White

32819 Velvet Pink

32820 Pink Chic

32821 Radiant Coral

32822 Intense Red

30996 Bronzed Burgundy

Κ Giordani Gold 4.5 g.

ώ 22.85

30971 Silver Grey

30972 Rose Taupe

30973 Pink Mauve 30976 Forest Green

2 g.

ώ 12.00

ώ 18.05

ΟΝ Α Α ΟΓΟ

Δ The ONE

ώ 27.65

Giordani Gold

ΟΡΑ

χ Giordani Gold

ώ 15.60

Intense Shine

8 ml.

Ε Ε 30744 Beige Pearl

ΑΑ

30745 Rose Gold

ΟΡΑ 30746 Golden Brown

ώ 15.65

32317 Nude Rose

32318 Pink Touch

32319 Fresh Pink

32320 Perfect Peach

32321 Orange Coral

32322 Violet Pink

32323 Bright Berry

32324 Dusky Rose

32325 Forever Red

32326 Dark Burgundy

Κ Iconic Matte Giordani Gold

32250 Black

SPF 12

30747 Olive Green

30748 Petroleum Shine

30749 Deep Indigo

30751 Shimmering Steel

ώ 10.80 30722 Black

10 ml.

ώ 18.05

ΟΝ Α Α ΟΓΟ

Κ Colour Impact The ONE 4 g.

ώ 18.05 32414 Pink

Lip Balm SPF12 Giordani Gold

ώ 18.05

The ONE

Lash Resistance

8 ml.

ώ 19.25

4 g.

32422 Prune

ώ 20.45

Eyeliner Giordani Gold 4 ml.

ώ 24.05 22744 Dusky Nude

32075 Smokey Grey

32076 Divine Brown

32077 Radiant Plum

Giordani Gold 5.2 g.

ώ 31.25 68

22746 Pink Secret

22748 Rose Blossom

22749 Cerise Pink

31376 Beige Suede

31377 Pink Delicacy

31378 Frosted Rose

31379 Violet Dawn

31380 Red Attraction

Κ 4 g.

ώ 22.85

Jewel Giordani Gold

ώ 15.60

The ONE 8 ml.

ώ 16.85

Featherlight

ώ 9.60

Π The ONE 100 ml.

32138 ώ 13.25

χ


31160 Porcelain

31161 Fair Nude

31162 Nude Pink

31163 Natural Beige

31164 Light Ivory

ΑΑ 30980 Spectacular Nude

ΟΡΑ

30981 Ravishing Rose

Make-up EverLasting The ONE 30 ml.

Ο

Α Α ΟΓΟ

30982 Sublime Pink

30983 Striking Coral

30984 Amazing Berry

30985 Stunning Clover

30986 Explosive Pink

30987 Dazzling Plum

31685 Vivid Pink

31686 Coral Matte

31687 Red Passion

31688 Berry Crush

Κ α ό Colour Unlimited Matte The ONE 1.7 g.

Κ α ό Triple Core The ONE

€ 22.85

31684 Soft Rose

€ 10.80

€ 15.65

& TRENDS

31159 Nude Beige

Γ Α

31158 Nude Porcelain

Α

4 g.

€ 18.05 31587 Porcelain

31588 Fair Nude

31589 Light Ivory

Α Α ΟΡΑ

31590 Warm Beige

Ο

31591 Natural Beige

Α Α ΟΓΟ

Make-up Matte Velvet The ONE

31736 French Beige

31737 Pink Charm

31738 Sweet Peach

31739 Rose Blush

31740 Hot Pink

30638 Nude Confidence

30639 Pink All Day

30640 Rose Unlimited

30642 Peach Evermore

30644 Very Fuchsia

SPF 20

30 ml.

€ 22.85

€ 15.60

32592 Light

32593 Medium

Κ ώ Lip Gloss 5-in-1 Colour Stylist The ONE 5 ml.

5 ml.

€ 15.65

€ 15.65

30430 Lustrous Nude

Concealer Kit The ONE

€ 24.05

31595 Light

ΟΡΑ

Ο

Α Α ΟΓΟ

€ 9.60

32594 Dark

6 g.

31594 Fair

ΑΑ

Lip Gloss Colour Unlimited The ONE

31596 Medium

30431 Pink Hypnotic

30435 Vibrant Blush

30436 Clover Haze

30438 Raspberry Sorbet

30439 Brilliant Fuchsia

30440 Glazed Currant

30441 Red Ovation

30442 Trendy Berry

Κ α ό Power Shine The ONE

32714 Rose Petal

32716 Coral Caresse

32717 Taupe Touch

32718 Violet Velvet

32719 Mulberry Meringue

4 g.

€ 15.65

30 ml.

32715 Flamingo Fluff

Κ α ό Featherlight The ONE

30443 Sexy Plum

1.7 g.

Κ έ α BB The ONE

32712 Pink Cloud

€ 15.65

€ 10.80

€ 19.25 30628 Nude Reflection 31166 Light Nude

31167 Fair Beige

31168 Deep Beige

30629 Rose Glacier

30631 Soft Coral

30632 Iridescent Blush

Lip Gloss Power Shine The ONE

Concealer EverLasting The ONE

5 ml.

10 ml.

€ 15.65

€ 9.60

30635 Plum Dimension

Ε Χ

α ό Π ϊό Π ώ ΒΒ The ONE

ίη η

4 g.

30717 € 13.25

€ 9.60

€ 14.45 69


31893 Bronze

2

Cl

e ar

31 89

31892 Clear

Π α Peach Me Perfect SPF 10 Very Me

Π SPF10.

ώ 12.05

. 8 g.

ώ 8.40

Α ατ Very Me

Σ K

Ματ

4. Υ

:Α 4.5 x 7.2

23267 ώ 4.25

.

, PP.

ώ 2.40

Πα τα Ματ Romance For Your Eyes Only Very Me

Π

8 .

. 4.8 g.

ώ 12.00

31879 ώ 20.45

32849 Shade of Pink

32850 Go for Blue 32 8

49

32851 Soft Purple

S ha

de

LIMITED EDITION Ματ Soft Glam Very Me

of Pi

, trendy,

nk

.

ώ 13.25 70

ώ 8.40

Ά . 1.9 g.

τ φ : Make-up Smoothie Very Me 20386 Porcelain, Σ ές Μα ών Soft Glam Very Me 32851 Soft Purple, Ρο ζ Cherry My Cheeks Very Me 24351 Sweet Coral.


,

â‚Ź 10.85

.

. 2 g.

₏ 7.20 & Ί

Î&#x;

.

:

:

,

24897 â‚Ź 10.85

10.7

,

. .

â‚Ź 7.20

0

Very Me

24351 Sweet Coral

Îż Îż Îś Very Me

 e Pr

Pin

tty

k

35

ν24

 Îż Îś Cherry My Cheeks

& TRENDS

KIA

24350 Pretty Pink

â‚Ź 9.60755563

20386 Porcelain

20387 Ivory

 ÎŁ Îż ÎłÎłÎąĎ Very Me

 Make-up Smoothie Very Me

20388 Sand

make-up

Îą Make-up.

30 ml.

â‚Ź 10.85

â‚Ź 6.60

2.

:

: 4 x 4 x 0.5

23265 â‚Ź 4.25

Ί Ί

Î&#x;

make-up. .

.

,

â‚Ź 3.00

â‚Ź 7.20

755564

71


32 8

t

32

!

W a

rm

3

o co n u

te

2

1C 83

e lon

33175 Juicy Pink

33176 Glossy Purple

1

 Eye Liner Soft Kajal Very Me

!

, .

" , smoky

30427 Midnight Blue

kajal

"

. 30428 Simply Black

. 1 g.

€ 9.65

€ 6.00

8

Sim

pl

yB

l ac

k

30429 Steel Grey

42

30427 M

€ 6.00

33177 Orange Syrup

€ 4.80

χ ώ Candy Gloss

. 8 ml.

€ 9.65

. 7 g.

€ 8.45

33178 Blue Candy

Βε ί Very Me

32832 Watermelon

33176 Glossy Purple

32831 Coconut

balm

!

lue

,

ί

look , λ Ό,

idnight B

Balm Χε ώ Ice Cream Happy Lips Very Me

ί

30

Β Χ30

33177 Orange Syrup

33178 Blue Candy

Πα έ α ε Σ έ α ώ Light Smokey For Your Eyes Only Very Me

4.8 g.

31877 € 20.45 72

33175 Juicy Pink

42

te 9S

el

Gr

ey


3

 Κραγ όν Frost Addict Very Me

Frosty

. 4 g.

€ 10.85

,

sted

ted Plum

5 F ro

.

y

20

B errω

€ 7.20

32 8 5

frosty

,

NEW

LIMITED EDITION

32 858 Fros

super on trend.

32858 Frosted Plum

32855 Frosted Berry

& TRENDS

32854 Frosted Rose

32853 Frosted Pink

53 4F

k

85

l ac

32

3B

ro ste dR e

2

os

 32 85 3 Fr os te d Pi nk

 Μάσ αρα Fat Lash Very Me

.

. 8 ml.

€ 10.85

€ 6.00 73


Α

,

ΘThe ONE Kohl Eye Liner. . 58-59.

1

32291 Black

kohl. Ω

Γ

,

Kohl .ολ

1.3 g.

ι

τι ν The ONE

get the LOOK Χ

Ω ς 74

look . 147

Κ look M

ΕΝ

Ω Α Ε ΓΕΝΝ Α

PARTY

party , .

. ,


Α

ά

,

. 3 g.

-

-

,

ck

αώ The ONE ,

Bla 31189 Intense

,

,

2

2

 

32031 € 19.25

2 -8 ml.

ά

Ο ΚΟΣ ς .

α α Double Effect The ONE

€ 19.25

Α2

2 327 9

Ho

tP

ink

4

Ω Α

!

ω

.

Α

Ω ;Χ

2. Α

look.

ς Μ ΚΟΣ

, 1

.

,

.

31189 Intense Black

Α

1.

Ή

€ 10.80

€ 10.80

Α-

Μ

-1: look ,

Α

. . . 55.

 ώ ά Impact The ONE

α ώ Colour .Έ

3.

& TRENDS

3

- -

2-

Α

Α Α

ΜΑ

Α Α&Α

3 Μ

. . 4 g.

*

€ 15.65

, .

€ 10.80 *

63 75


DelicateE

Α

NEW LIMITED EDITION

Σ

print

, Delicate., .Κ

To ένα € 48.10 29263 Μ 29264 Μ 29265 Μ

S M L Delicate€ 30.05 29266 Μ 29267 Μ 29268 Μ

S M LΧΑ ΑΡΩ χω

Α Α

χ χ

ω ,

print

ωχ Εω

ω

Ε

. .

χω Delicate Κα

Α

-

ά α Delicate .Φ

29185 € 12.05 76

, . EU Μ

,

36-39.


NEW

ΜΩ .Ε

LIMITED EDITION

/

ΜΑ

,

ΑΖ & TRENDS

Ρ

.

 Τ ά

α Delicate

,

,

. look Delicate. : 31.5 x 13.5 x 27.4 .

 ά

29244 € 42.05

αα ό

lookε

α ί η Delicate

. Μ fleece

. 35x 12

.

29246 € 21.65  Κα

ό Delicate .

Α

70

. (

).

.

: 14 x

29245 € 18.05 77


NEWLIMITED EDITIONΗ

Îą

ΛΑ

ΗΑ ι ι

Îą

. Îą Îą Îą Îą Îą Îą Îą Îą . Îą Îą glamour. Îą

Îą

Îą Îą

Δ χ

 

ÎŻ

Delicate Pearl faux

(

) 1.7

.

Delicate Pearl. . Nickel Safe. Έ )1 .

,(

29174 ώ 8.40 Κο

έ Delicate Pearl

 Î’Ď Ď‡

.

casual

. Delicate Pearl. 45 + 6

29168 ĎŽ 15.65 78

Delicate Pearl

. Nickel Safe. .

Delicate Pearl. Nickel Safe. Έ .

29169 ĎŽ 9.60

.

ÎŁ Îż

Ď ÎŻ

Delicate Pearl ,

.

. 18

.

.

. Collection. Nickel Safe.

29173 ĎŽ 8.40

Delicate Pearl 4.5 .

.


NEW

LIMITED EDITION

Σ ο

αρί α Delicate

Nickel Safe. Μ Κο

look.

29165 € 8.40 Μ

Ε α α α , γ Κ Delicate α α α α α α α α α α α γα .

2.5

Ζ & TRENDS

ΑΡ ΝΤΕΚΟ

έ Delicate

, .

ΣΜ

.Σ Σ Delicate. Nickel safe. 104 .

29164 € 12.05 Δαχ

ίδ Delicate

.Ρ .Σ Σ (

) 1.7

Delicate. Nickel Safe. .

29167 € 7.20 79


NEW LIMITED EDITION

ΩΡΑ Α Α FASHIONISTA Χ α α α α H Denim Collection α street style . α , α

α α fashionista! α α αα α α α α .

Ε Ε ΕΙΕ α ά, ά α α α,

ω α– α α

α α

ά

Τ άν α Denim Blue

Α

trendy, ω .Μ

look,

ω . .

29255 € 36.05 80

ω ω

: 22.5 x 7 x 16

.


2

& TRENDS

Denim .

V

ÎŁ

Safe. +6 +6

Î’Ď ÎąĎ‡ ĎŒ Îą Denim

A

trendy

-

V

statement

look

.

:

:Μ

. Nickel 45.5 , 90 .

29157 â‚Ź 12.05

Α

Κο

ΜΑ

ÎŁ

.ÎŚ .Denim Collection. Nickel Safe. : 6.3 .

29158 â‚Ź 12.05

ÎŁ Îż

Super chic

ÎąĎ

Îą Denim 

 Διχ

Denim look. Α

.ÎŚ Îœ Îœ

Denim Collection. . Nickel Safe. : 6.8 .

29159 â‚Ź 6.00

:

.

Denim Collection,

. . Nickel Safe.

: 1.7

.

29163 â‚Ź 6.00

81


NEW LIMITED EDITION

TREND ALERT Η ί ό

ω ί

ό .

ό

άν α- α ί

Α minimal trend

Safari .Η

,

, .Δ

: 25 x 13.5 x 33

.

29252 € 36.05 αν ά Μ faux print

Safari

Safari Safari.

.

Μ Δ

: 14 x 9

.

.

29253 € 9.60 Λ

Α

ά Φ

print Safari. Δ 82

.

trendy ,

ά

Safari

! trendy .Α : 190 x 90

29254 € 18.05

.

,


ΩΡΑ Α Η Α Α

άν α Safari snakeskin

print

. clutch bag. : 21 x 15 .

& TRENDS

Μ

29148 € 18.05

Κ ε ο ε ε α ό ερ ο άρ, ε ω ερ .

Β αχ ό

Safari

ά

statement

( snakeskin,

, faux ,

trend

snakeskin)

. Nickel Safe. : 18.5 x 3.3

,

Safari

α Safari

bohemian look.

faux safari

. : 160 x 68

.

.

29149 € 18.05

.

29154 € 15.65

α

α Safari

ώνη Safari .

Safari. faux snakeskin Ά

.

29155 € 8.40

:6

, . .

casual

, look. Έ : 195 x 1 .

. /

,

.

29153 € 7.20

83


NEW LIMITED EDITION

Μαν

Σ

Κά ό

α ,

29293 € 10.85 84

α print ώ α α. Δ ά α !

η

η ά

η

α Δώρο .

.

, : 70 x 70

.


catwalks.

Σ

casual

ω

LIMITED EDITION

. Φ

Arctic , cool

& TRENDS

Ε

NEW

,

Α

Ο

ω

Α

ΝΔ Ν

TREND ALERT To must

.ω

.Φ Aurora ω Aurora ω 

άon trend!

α Tote Aurora

ω trendy.

ω

.

casual

ω : 30 x 11 x 36

.

.

29261 € 42.05 Πα

ί α Aurora /

.

ω

.

ω

: 180 x 80

,

.29262 € 18.05 Ζε

όΠ ε

ό ε Δώρο

ω .Α

(

.( ) 23.5 x 9.5

.

) 26 x 23

;

Σ

29294 € 18.05 85


86


ε α

To Amber Elixir ί ω ώ ί .Ο ό ό ό ό oriental, ό .

ό

Α Α

ό

Α Ω

Α

ί

ORIENTAL ΛΩ ΙΛΙ

H ΚΡΕΜΑ ΩΜΑ Ο

ΑΑ Α Α Α α είο Ά ω α Amber Elixir EdP

α

α Amber Elixir α α α , α α musk. 50 ml.

α ,

11367 € 44.50

α

€ 24.00

α

Κ έ α

250 ml.

, α

ώ α ο Amber Elixir α

α ω α

α Αmber Elixir.

Ω

ώ Amber Elixir Eau de Parfum

32338 € 15.65 87


Προ ρ α αρ γ α To

ω α

α ω !

γα ε ε α α ε α χα !

ε

ία

FLORAL Ω Α Ι

Ε Happydisiac ε α Ο Ο

€21.60 Ω 88

Ο

755566

 Γ α εί Ά ω α Happydisiac Woman EdT

floral

.Μ Α

31630 € 39.65

ω

Ά

Φ Γ

. 50 ml.

Α η Woman

ό Roll-on Happydisiac

T

32491 € 8.45

roll-on

ω . 50 ml.


Α Α

Έα ώ α

ΑΡΩ

αα

ω α ό floral ω α γ α η ε ω ε η γ αί α

FLORAL ΡΙ Ν ΛΛΟ ΙΟΛΕ

ε Γ

EdP

α εί Ά ω α Volare EdP ,

, . 50 ml.

30025 € 39.65

Volare ω ,

Η

ω

η

ό Roll-on Volare

, Volare ω . 50 ml.

32492 € 8.45

roll- on

Ε Volare α ώ Ο Ο

€21.60 Ω

Ο

755565 89


Ε α ώ αα γ α α χα ε γ Ο

Eclat Weekend Eclat Femme

ω 

! FLORAL Ω Α ΙΕ Eclat Weekend Ο Ο

€24.00 Ω 90

Ο

755567

Έ

α είο Ά ω α Eclat Femme Weekend EdT

.

, ,

.

Centifolia Rose Absolute Φ . musk . 50 ml.

31293 € 44.50

,

floral,

Φ ,

 Spray Σώ α ο Eclat Femme Weekend

Έ

spray

,

, Femme Weekend.

Eclat . 75 ml.

31705 € 14.45

.

,


Α ΩΜΑ Α 

ORIENTAL ΛΩ ME Ι Ι Ωω

α είο Ά ω α Eclat Femme EdT

ω . 50 ml.

ω

30128 € 44.50

Γ

Γ ω

,

Ε Eclat Femme ε α ά ώρο Ο Ο

 Κ έ α Σώ α ο Eclat Femme

ω

Eclat Femme, .Μ

floral ω

Eclat Femme EdT. 250 ml.

31778 € 16.85

€24.00 Ω

Ο

755558 91


“Κά Π Μέ

ί

α ία ί α τ τ α α .” Μ

η

ί

η Σ ύΣ

Ι Β Σ 92

η ί ί

ί

ί

ί Ι

ύ

Σί 1999

World Childhood

Μ

Ί

Oriflame af Jochnick

100

ά

16 χ


Υπό χε η αγάπη , α

ω α α

α α

α

α α α α α α .

Α Α Α Ω

Έ α

ΧΑ Ι Η Α Α Η Α Α ΑΙ Ι

ά

€21.60

FLORAL ΡΟ Ω Α ΑΝ

α ε ο Ά ω α Tenderly Promise EdT

α Foundation,

ο

α α

ε α

α

α

Tenderly Promise, Β ί η Σο ηδί Σί

ά ο

ε ο

World Childhood νδ ύ ην Oriflame.

ό ο ο 1ε α ο

ο ε

ώ!

Α

α α ά α

ά η, α

ά

αα

η

α

α α α α ά η . 50 ml.

α

α

ά

α α α α α ά α α

α ά

α

31875 € 39.65 93


Χαρο ε α αρ α α για ε χι έ α Χρι ο γε α

Floral Φ Γυ α

ώ

Orifl ame,

eau de parfum Paradise Drop. Α,

. 50 ml.

32504 € 51.70

 Γυ α

vanilla

Νό

είο Άρω α Amazing Paradise EdP

Έ

Φ

Π ά ν

ώ

ΑΑ ΟΡΑ ΟΝ Α Α ΟΓΟ

€ 30.00

Floral Orientalείο Άρω α Lovely Garden EdT 

Lovely Garden EdT. , . 50 ml.

23838 € 39.65

€ 21.60

Floral Νό α ό Άν Π α ά Γυ α

είο Άρω α Vivacity EdT ,

Vivacity . 50 ml.

25401 € 39.65

floral

,

€ 21.60

FLORAL

Γ Ε Ε

ΑΑ

Γυ α είο Άρω α Elvie Firefly 50 ml.

31119 € 39.65 94

FLORAL ME

Α

Ε

Γυ α είο Άρω α Wonderflower EdT 50 ml.

31300 € 39.65

Ε


Ε ι

ε

αγα η

α

ω α! Α ω α

Floral

Ω

Floral Green ό Spray Miss Relax

ω

spray

,

.

.

75 ml.

31634 € 19.25

€ 12.00

Λο λο ά ο Φ ο ώΑ ω α

ό Spray Miss Happy

fun, flirty Miss Happy! Έ ω

spray ,

ω

,"

.

" .

75 ml.

31635 € 19.25 Ε Ε

€ 12.00

Floral Φ ο ώ Ξ λώ Γ α είο Ά ω α My Naked Truth EdT

Έ

ω

. 50 ml.

31121 € 44.50

€ 24.00

Γ α είο Ά ω α Possess EdP

Γ α είο Ά ω α Incognito for her EdT

FLORAL Ν Α ΑΝ Α Α Α ω α ό Γα ά ω α Σώ α ο Vivacity

50 ml.

50 ml.

150 ml.

30886 € 51.70

32538 € 30.05

31725 € 14.45

CHYPRE FLORAL

Ω

FLORAL

Ω

95


H γι To Ι

96

ή ων α λαύ εων .Η .Χ

vetiver .


Η

Γ Α Ε Ε ΝΟΝ

NEW

VETIVER

Α δρ ό Άρω α Giordani Gold Notte

Α

α α α

α

α

α

α

α

α α α α α α

α

vetiver α α. 75 ml.

32797 € 60.10

€ 30.00 97


Σ ρων ια λα α ο α! α α η ω α α η α η ω η . αα α α α Eclat Sport α Eclat Homme ί α α α

, α. ΛΩ Α Ι Eclat Homme Sport α Ο Ο

€21.60 Ω 98

Ο

755569

Α δ EdT

ό Ά ω α Eclat Homme Sport ό

ό

ό

ό Νό

ό

31236 € 42.05

Α

ό casual . 75 ml.

ό

.

η ,

ό Roll-On Eclat Homme Sport

ό

ό

,

32497 € 8.45

ώ

-

. 50 ml.


Ο Γ Α Ε Ε 

ORIENTAL Σ Ι Ι Σ ΥΛΩ Σ 

Ε Eclat Homme ε α ά ώρο Α δ

η η

ό Ά ω α Eclat Homme EdT

α α Barenia, α η Γα

α Eclat Homme α ηα α α . 75 ml.

30173 € 42.05

α

α

η

ό Spray Eclat Homme

T Eclat Homme α α leather. α α η η α ηα α

31698 € 14.45

η

η α α Barenia η spray α η ηα α αα η α. 150 ml.

Ο Ο

€24.00 Ω

Ο

755570 99


Ε

-

 Κα α

α

Ε

Μ

η

η

Κ α αΕ α North for Men 

24 . 50 ml.

.

*

32017 € 24.05 *

ε

ε Όργα α

A

Ά ω α Happydisiac Man EdT

Α

,

,

lime,caviar

AROMATIC Ρ Ω ΛΩ

. 75 ml.

32159 € 42.05 Α

Ξ

Ε

Έ

α αΕ α North for Men , . 200 ml.

32016 € 12.05

Α

Ο Ο

€36.00 Ω 100

Ο

755571,

.


ό

ω

ά

α

ΝΟΝ

α ω ω !

Γ Α

Ζ ά

Ω ΑΡΩ Α

 

Flamboyant ώ Ο Ο

Α δ

ό Ά ω α Flamboyant EdT

ω α ώ ι ό Flamboyant. 75 ml.

χω ό ια ι ι ώ

19639 € 42.05

ω

,

α ώ α

η

ό Spray Flamboyant

150 ml.

31697 € 14.45

€24.00 Ω

Ο

755572 101


Ι αί ρα α αρώ α α α ώ α α α α

ό

ό ώ

α

α

χωρ ά ά ρα α α α α

!

Ξυλώ ς Spicy Α δ

Ο

Voyager

α α !Έ αα

.

ό Ά ω α Voyager EdT

Ν

α

,

, vetiver

.

75 ml.

€ 21.60

21707 € 37.25 Ω Α δ EdT

VETIVER ό Ά ω α Architect

ORIENTAL Α Α δ EdT

Ω

ό Ά ω α Manful

75 ml.

75 ml.

21559 € 48.10

26764 € 37.25

Α

Α Α Ω Α δ EdT

Ω

ό Ά ω α Excite Force

ORIENTAL Ω

Α δ ό Ά ω α Ascendant Aqua EdT

Ω

Τ

Α δ ό Ά ω α Be the Legend EdT

75 ml.

75 ml.

31639 € 42.05

30468 € 42.05

ORIENTAL Ω

Ω

Ξυλώ ς Aromatic ω

ω 75 ml.

30540 € 42.05

Α η ό Roll-On Giordani Gold Man

100 ml.

50 ml.

31145 € 31.25

32176 € 8.45

ό Ά ω α Possess Man

Α δ

AROMATIC

75 ml.

31825 € 54.10 102

Α δ

€ 24.00

Aromatic Fougere Κ

Α δ EdT

.

Ω

Α δ ό Ά ω α Glacier Rock EdT

ORIENTAL FOUGERE

Ascendant Aqua ω

ό Ά ω α S8 Icon

50 ml.

32636 € 37.25

ό Ά ω α Venture EdT ω

EdT. Ν

Venture ,

Damiana

Κ ω

32503 € 31.25

ω . 100 ml.

€ 18.00


 103

Γ Α Ε Ε ΝΟΝ


Β Σ

α

M: 23

αΣ

x Π: 7.8

ω α .

27134 ώ 10.85

ώ 7.20Spray Μα HairX Styling

αΌ

200 ml.

31091 ώ 12.05

 Leave in Spray Π

η Θ

Θω α ί

η α HairX

ώ 8.40

α ία

α

α α α α α α, ω α 230˚C α α α α α γ α 24 .Μ Κ α ί .Κ α 2. 150 ml.

30552 ώ 12.05

Σα Therapy

HairX Restore

Conditioner HairX Restore Therapy

250 ml.

200 ml.

26642 ώ 9.65

26671 ώ 9.65

Serum Κα η Ψα ί α HairX Restore Therapy 30 ml.

26674 ώ 16.85 104

ώ 8.40


Α

Α Α

Α

NEW Σα Repair

α

α 

α

ΔΑ

Α

υά HairX Ultimate

α α α α α α α α αα α α , α α α α αα α α α . 250 ml.

32998 € 9.65

Φ

Α Α Α Ω Η Α Χ ΦΑ

Ω

Α

€ 6.00

 Conditioner HairX Ultimate Repair

conditioner α Hair Reconstructive Systeml α α α α α α α α , α α . α *. 200 ml.32999 € 9.65

€ 6.00

 Μάσ α Μα ώ HairX Ultimate Repair

α α α

α, α

α α

α

α . 200 ml.

33000 € 10.851.

α

2.

α

3. Α α α

α

α

€ 6.00

α

**

α

α

5. α α conditioner ε **

ε

α α α ω

γ

ε ε

α ε α α α α

α ς α Hair X Ultimate Repair α ω

ε

&

**

**

4. α *

α α

α

α,

**

α

α

**

Hair X Ultimate Repair 105


Α

Α

Χ ΑFLUORIDE

Α

Α Α Α Α .

Ω 

Α Α

ΑΑ

Α

System 8 Total Protection Optifresh 100 ml.

€ 3.60

31123 € 6.05

Α Α

ΑΑ

Α

Φ

Optifresh Kids

31133 € 3.65

€ 2.40

50 ml.

ό 27979

- Μω 27980 -Îœ 106

Η μία € 4.85

ÏŽ

ω .

:

14

Optifresh Μ

 28266

Optifresh Μ

Optifresh Kids Μ 28267 Optifresh Kids Μ

€ 2.40

Η μία € 4.85.

Optifresh -Μ

€ 2.40

Crystal White ό η ω

31131 € 6.05

System 8 Crystal White ό ώ . 100 ml.

€ 3.60

ό ό


Α

Α Α

Ν

Α Α

Η

Χ

α

Ω

ΗαΈ

α

α α α ω α

α α α α

ω

α

ε ίη η ε ών

€8.40 Ω

estseller α α limited edition ς α α α α α α α α α α !

 ρέ α Χεριώ & Νυχιώ Charmed

α

ρέ α Χεριώ Dream Oriflame

30 ml.

21878 € 5.15

755573

€ 2.40

150 ml.

26273 € 13.25α

ί α The ONE

ά ε : 18 x 2.1 x 1.6 ε .

27570 € 3.65 107


Α Α Α Α

ΙΑ

Ε Η

Α Α

Ι

Α

ΙΑ Α Α Η Ι Α ΙΑ Α!

α ί α α ί " ί " α α Α ω α ί Silk Beauty. α ό Hair Minimising Complex α ί α ό α α α ί α α αί α ό !

,!

2

ΓΑ Α

+

Α

ω

8

Τα νίε Κε η

32598 € 14.45

108

ΓΑ

η .

η +2

€ 9.60

Silk Beauty η

Π +

ω

ω Τα νίε Κε Silk Beauty 10

η

32599 € 12.05

η .

 Γ να

γα η +4

€ 8.40

η

εί Ξ

α

2

. 2.

23783 € 2.45

η. Έ

5 . : 12.8 x 4.5 x 2 .

€ 1.80


Αα

.

€ 4.80

16675 € 7.25 

Η

Α Η

:

 Α α ωο ο Πο ώ Feet Up

α

75 ml.

Ο

32644 € 10.85 .

χ ω

Ω

Έ α

Η

Ν

Α ΟΡ Α Ο ΩΡΟ Α Α Α Α

€ 7.20

ί αΠα

ί

ω

: 19 x 3.5 x 0.5

.

€ 4.80

9588 € 6.65 

α α α α α

α

Ω Feet up Ο Ο

Α α ω Έ α α Shea butter

α α

α

€12.00 Ω

Ο

755574

109


Α Α ΗΦ Ν Α Α Α Α Α Α Α

Α /

,Feminelle . Ας ς Balm . Gel Κα α

Γ

α

αΠ

ο α Ε α οχ Feminelle Special Care+

300 ml.

23646 € 13.25 110

€ 8.40

Α α

Ε α

ο ο

Π

300 ml.

33022 € 10.85

Π ο οχ

Κα α ο Feminelle

€ 6.00

α

Κ

75 ml.

32340 € 12.05

α Feminelle Special Care +

€ 7.20


Α Α Α !

Α Α Α

Α ΗΦ

α α α

α α ω γ α α

α

,

α

α

αΩ

α

α α

α

α

Η Φ

Α Α,

α α α α .

400 ml

XL

α α

α

ω α

α

α

α α α,

α α

Α &Φ α

α α α α α .

α

Α Μ Nature Secrets

400 ml.

ώ 7.20

22670 ώ 12.05 Σ

α α

γγ α

Σ .

α

α α α α

8590 ώ 4.85

α : 18.5 x 9.5

ώ 3.60

α .

α

Φ α

ώ8.40 755575

111


112


ΧΗ

!

Η

ο νω ί α ; 1 α Natural Balance Shake α :

Natural Balance Shakes

3+1 Ω !

Α Α

WELLNESS

Α

Α ΑΌ

αα ό

 

,

α

Balance

Ό

α α ό

Ό

α

Ό

α

Ό

α

, α

α α

Φ Ρ η α ε γε η Φράο α Natural Balance Shake

21 ό

ι . 378 g.

15447 € 34.90

α α ό α

α α

ω α α α Natural

Φ Ρ η α ε γε η Σο ο ά α Natural Balance Shake

21 ό

ι . 378 g.

22138 € 34.90

Φ Ρ η α ε γε η Βα ί α Natural Balance Shake

21 ό

ι . 378 g.

15448 € 34.90 113


3+1 Ί ! Α Α

ÎŁ Ď?

,

! 70 

21

! 

Α Α

Wellness Natural Balance 100%

.

:

21

.

. (20 g)

.

150-200 ml .

. 420 g.

â‚Ź 34.90

To

 28584

 28583

&

! &

• 13 •8

 

Ί •

3

ω

& WellnessKids

Î

3

3Ď‚9 10+ . 21

 WellnessKids Ί

.

3

3+. 105 ml.

22467 â‚Ź 17.90

x 1.1 g.

28241 â‚Ź 14.90

.

ω

ω

ω

*

Δ χ

NutriComplex

42

x 730 mg.

&

,

Ď?χ

28507 â‚Ź 24.90

11

Wellness. 1000 gr. , 14.5 : 14.5 x 11 .

27728 â‚Ź 24.05 *

114

A. Kamimura 146,

T. Takahashi, British Journal of Dermatology 1, 41Ď‚51, 2002

ω Σ

Wellness

Ά

Δ

25479 â‚Ź 4.75 .

:

Ρ

Natural Balance .
WELLNESS

 

 

Α

ω

Κ

Ω

1

ω.

3

.

15397 € 17.90 Swedish Beauty Complex Plus

1

.

25414 € 24.90

ό α α ώ

α ω Î

ί

To

α € 19.90

2

χ ω α

α ώ

α 

&Μ

Wellness

.

 22794

 22795

ία

Ά

ο maximum!

WellnessPacks Wellness Pack

Μ ΠBalance

ÏŽ Wellness Natural

Κ (7 x 40 g).

7

. 280 g

21

Î 25385 Choco

.

22791 € 32.90 Wellness Pack

Η ία € 11.90 25386 Super Berries

Î

Γ

21

22793 € 32.90

.

Ά

ί

3+1 Ω ! Α Α

Α Α

115


Γα α α α Royal Velvet 200 ml.

22421 € 24.05

Τ

Γα α α α α α α α α

Χ

αα α α α α

: α

α α

α

α α α .

Royal Velvet 200 ml.

22423 € 24.05

Ο

α

α

α

α

Μ

αΗ α Royal Velvet

α

ε SPF 15

50 ml.

22424 € 39.65

αΝ

α Royal Velvet

Α

ε

5

Royal Velvet

50 ml.

22814 € 40.85

24547 € 44.50 116

€ 24.00

Black Iris Infusion™ , . 28 . 28 .

4


Έα α

40+

α

ΜΙ

ROYAL VELVETΙ

To Black Iris Infusion™ Royal Velvet,

Ι

.

ΙΗ Ηά

ά

Royal Velvet ά Balm

alm ,

ία

. 30 ml.

η Ε ι

ί α Royal Velvet

Black Iris Infusion ,

31318 € 33.65

.B

έ α

α ιώ Royal Velvet

C

Ο Ο

€24.00

. 15 ml.

22815 € 28.85

Ω

Ο

755576 117


55+

40+

Αα α ψ α α α

α

α Α MICELLAR;

Α Α Η ω

, χωΑ Α α γ Serum γ α Π α α Time Reversing Intense SkinGenist II™

Χ .

χ

ω

, .

Α; .

30 ml.

30836 ώ 57.70

118

έ α α Time Reversing Intense SkinGenist II™

Π α α Cellular Micellar

15 ml.

200 ml.

24667 ώ 34.85

21339 ώ 28.85

Diamond

ώ 18.00

έ α α Multi-Perfection Diamond Cellular 15 ml.

22419 ώ 39.65


, α

α α α

Ε ,

α

α

α

Ι

α

α

.

ΙΗΣΗ

Ε α Serum Η α & χ α Time Reversing SkinGenistΜ

30 ml.

Ι

Γα

ότητα ΜΙ ΑΣ

Το α κτί ητο ώ ο τη

45+

ώ 36.00

24217 ώ 57.70

 Κ α α SkinGenistΜ

Time Reversing

15 ml.

Κ

24665 ώ 34.85

α Serum ω

ώ 24.00α α α .

α

α

 Serum χ α Time Reversing SkinGenistΜ

30 ml.

31308 ώ 57.70

ώ 36.00

Κ αΗ α Time Reversing SkinGenistΜ ε SPF 15

Κ α χ α Time Reversing SkinGenistΜ

Γα ω α Κα α ο Time Reversing SkinGenistΜ

50 ml.

50 ml.

150 ml.

24181 ώ 52.90

24184 ώ 52.90

25261 ώ 22.85

119


ΚιτΏ Ρ Ρ γ ι Ρ

ίξς 20+

ΚιτΏ Ρ Ρ γ ι Ρ 

ÎąÎ

Îą

SPF30

vAge

Serum NovAge TruePerfection

32214 ĎŽ 36.05

30 ml.ιΗ

Îą NovAge True Perfection

200 ml.

50 ml.

32596 ĎŽ 21.65

31978 ĎŽ 36.05

Îą NovAge

Îą

ĎŽ 31.20

NovAge 

Hydra CalmT

Îą

 Îą Îą Îą Îą Smoothing

200 ml.

32597 ĎŽ 28.85

Îą NovAge True Perfection

50 ml.

32664 ĎŽ 26.45

31980 ĎŽ 36.05

31540 ĎŽ 57.70

NovAgeÎą

Îą

NovAge True Perfection

100 ml.

15 ml.

32645 ĎŽ 26.45

31981 ĎŽ 25.25

Η ί

ί χί

ÎŻ

NovAge

ĎŽ 21.60

 ιΗ ι ι Novage Ultimate Lift

50 ml.

Îą

ĎŽ 21.60

32742 ĎŽ 28.85

150 ml.

NovAge Softening

200 ml.

31979 ĎŽ 42.05

Gel Îą Îą120

Îą

30 ml.

ReďŹ ning

ίξς 40+

ÎŁ Serum Novage Ultimate Lift

SPF 15

Îą

30 ml.

31543 ĎŽ 72.10 Îą Îą Ultimate Lift

ÎŻ

Îą

Novage

Îą

Novage

50 ml.

31541 ĎŽ 57.70

.

 Îą Îą Ultimate Lift

15 ml.

31542 ĎŽ 36.05


α

30+

Μ

α

αα

 Το ω

ο

ω

&

, ω

NovAge Skin Renewing

Α

ώ 15.60

Serum NovAge Ecollagen

superserum

. Φ

ω

.

CellRenew Technology. Μ . 200 ml.

32128 ώ 21.65 ω

ω

ω

Η Η

α

Λ

Σ η α α

Ecollagen. Μ ω ω

. 30 ml.

ω .Μ

ώ 42.00

31547 ώ 57.70 , Α

Η

α oΑ α NovAge Ecollagen ,

Τ

ω

Φ Μ

ω ω

α

Α

αΗ α SPF 15 NovAge Ecollagen

.

. 50 ml.

32655 ώ 48.10

Α α NovAge Ecollagen

ω ω

.Μ ω

.

.

ώ 36.00

Α α NovAge Ecollagen

15 ml.

50 ml.

50 ml.

31546 ώ 31.25

31544 ώ 48.10

31545 ώ 48.10

α

121


Ό

|

α

Ε

α

Γα

|Γα

&

α OXYGEN BOOST

OXYGEN BOOST Γ Α ΕΣΑ ατ ι ί α

Ε

Ή α α α

α α

α α α

Optimals α α α α

α

α

α

. 200 ml.25210 ώ 15.65 /Ε Ε Oxygen Boost Optimals α α

M E Oxygen Boost Optimals

50

.

27670 ώ 9.65

Ε

α

α

. Γα . 50 ml.

/ α

| α

α

α 

ώ 12.00

25195 ώ 21.65

ώ 6.00

Ό

α

&

α

Γα

α OPTIMALS BODY

OXYGEN BOOST Α Optimals

Gel /

Ε

α α α α α α α . α α α α α Lingon 50:50Λ. 200 ml.

Gel

Α

25260 ώ 15.65

Χ α α

Ε

/

α α

26000 ώ 15.65

α

α

/

α . 200 ml.

ώ 9.60

α α

α α

αα α .

, α α, α. Π α α α α TargetShape Complex. 125 ml.

ΓΑ Α

250 ml.

ώ 12.00

Ω Α Ω Α Ο

 31313 Θ Γ Optimals Body - Έ 31312 Γ Optimals Body - Έ

To έ α ώ 14.45 122

α

31983 ώ 19.25

ώ 9.60 Optimals

α αα α α α

α

Π Optimals Body

Argan Α

ώ 9.60

 
& Λ α

Π α

α ω

α

α

α α α

α α

α,

ηόηα

Α

SMOOTH OUT

όψη

α α Η Α

Η Η

Να ό

40+ |

Α Η Η Η Η Η Η

Α

α α α SPF 10

αΚ έ α

Α

η

ατι . 15 ml.

Smooth Out Optimals η

25266 ώ 20.45

η

ώ 9.60

η

Κ έ α

Α

η

50 ml.

χτα Smooth Out Optimals η

25204 ώ 30.05

χ

, η

η

ώ 14.40

.

Κ έ αΗ έ α Optimals

Α

η

η SPF 10. 50 ml.

25205 ώ 30.05

ε SPF 10 Smooth Out η

η

,

η

.

ώ 14.40 123


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΤΟΝΩΣΗ Γα ά ω α α α Ecobeauty

200 ml.

32197 ώ 21.65 T

ω

ή

Ecobeauty

200 ml. 32198 ώ 21.65 Πρωί και βράδυ: Απλώστε απαλά στο πρόσωπο, τον λαιμό και το ντεκολτέ με ένα βαμβάκι, αποφεύγοντας την άμεση επαφή με τα μάτια. Για να αφαιρέσετε το μακιγιάζ των ματιών, βάλτε μερικές σταγόνες γαλακτώματος σε βαμβάκι και σκουπίστε απαλά τα βλέφαρά σας. Συνεχίστε με την Τονωτική Λοσιόν EcoBeauty. Ψεκάστε την Τονωτική Λοσιόν σε βαμβάκι και αφαιρέστε τα ίχνη του μακιγιάζ που έχουν παραμείνει.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

“ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ”

Serum Ecobeauty 30 ml.

32203 ώ 46.90

Πρωί και βράδυ: Απλώστε το serum μετά τον καθαρισμό και την τονωτική λοσιόν. Αφήστε το μερικά λεπτά να απορροφηθεί από την επιδερμίδα πριν απλώσετε την κρέμα προσώπου ή το έλαιο προσώπου.

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ & ΘΡΕΨΗ Έ α

Π

50 ml.

32201 ώ 50.50

Βράδυ: Θερμάνετε το έλαιο στα χέρια σας τρίβωντάς το και στη συνέχεια απλώστε το απαλά στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ, μετά την κρέμα ματιών. 124

Ecobeauty

Ε Eco Beauty ε α ά ώρο Ο Ο

ώ30.00 Ω

Ο

755577


Μ

Tips:

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΔΥΜΟ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΙΑ, ΠΙΟ ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΈχει υπέροχη αίσθηση καθώς απαλύνει και ενυδατώνει την ευαίσθητη περιοχή των ματιώνΗ Η

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ARCTIC LINGONBERRY

Κ έ αΠ

 Κ έ α Μα ιώ Ecobeauty

α α α ω

α α α ω α .Μ

Έ α

α

ω α ω Lingonberry α Έ ααα Sea Buckthorn, α α ω α α α α α α α . Χω Parabens. Μ α α Fairtrade. 15 ml.

32200 € 26.45

α

Με πλούσια και κρεμώδη υφή, ακριβώς ό,τι χρειάζεται η επιδερμίδα σας

α

α

α

α , ω

α α α Parabens. Μ

ώ α α α.

α

Ecobeauty

ω

Lingonberry α Sea Buckthorn. αα α α α α ,α α α α; α α , α. Χω α Fairtrade. 50 ml.

32199 € 39.65 125


Α Ε

αω

Ό

|

Ε

Ε Ε

ΑΑ

Ο

gel

. 15 ml.

ω

α Α α ω α ό α ώ

Α Α ΟΓΟ

ω

ω ω

.α ό gel ώ

€ 7.20

30143 € 13.25 Κ

ώ Gel Π ώ Aloe Vera Love Nature ω gel

o

. 50 ml.

30127 € 15.65

,

,

€ 8.40 

Α ΟΗ LOVE NATURE

€9.60 Ω

126

ό,

Aloe Vera

Love Nature ,

α:

&

ΟΡΑ

 Gel Μα ιώ

Α

ω α αΧ α

Ο

755578

ό,


Α

γε α: ΑΑ

Α Α Α

Ό α

Α Α α ω γ α αα α

α

η

|

Κ αΠ Μ Φ α Nature

Love

50 ml.

ώ 9.60

31302 ώ 14.45Α α

Π ϊ Κα α Π Φ α Love Nature

150 ml.

α

α

Η Η

Α έ ωγα αΧ Μία ία ε ί ε αα α α

ώ 8.40

31303 ώ 12.05 Α Π Love Nature

Π Φ α

50 ml.

31304 ώ 10.85

ϊ

ώ 7.20ΑΜ Α LOVE NATURE

ώ12.00 Ω

755579 127


Ό

|

α Α

Α

Î

ÏŽ 8.40

Κ

Ά

50 ml.

α α

:

Α

ώ ό

ό ω ό ό .Α ό ώ .Τ α

ÏŽ 9.60

30161 ώ 15.65 Ό

Γ Α

ω

30164 ώ 13.25 α

ÏŠ

Χ

Ά Love Nature

25 ml.

α Love Nature

1Ε

Ε

SUPER Α ΑΑΈ α Τ α

|

Α

ΑΑ

Α Α ΑΌ

|

α

α

Α

NEW  α α Κα α Love Nature

25

.

31078 ώ 13.25 Έ α

Τ ϊ

10 ml.

33023 ÏŽ 13.25 128

Τ ϊ

ÏŽ 8.40 Love Nature

ÏŽ 8.40

Α Α

Α Πϊ Κα α Pure Skin

150 ml.

32646 ÏŽ 14.45

Î

ÏŽ 8.40

.


ΑΡ

ϊόν Α &Μ α

ώ

η

Ο

3 SGelOγSα

Εύ ο η α υγ ε νή χρήση

α

α

ΜΙ Α

Α

Ι

2

1. Ε

Χ Η Η :

,

Ε

,

(

.

)

2. Ά Χ

Χ .

5 1-2

Ι

Χ Η Η :

Α Α Γ Α Α

ΙΗ Η

ΓΑ

.

.

. . ΓΑ Ε Α Γ Α Α Ε

Μ

γα αΠ

όΠ ώ

2 x 6 ml.

32652 € 3.65

ό Α Pure Skin

€ 2.40

η

α

 Gel

Σ

Κα α ε α Pure Skin

6 ml.

32651 € 13.25

α

€ 8.40

Ε γα εί Κα α

Σ γ

ε : 0.7 x 11.5 ε .

26825 € 7.25

€ 4.80 129


Ε

ω

ΤÎ&#x; Ε Î&#x; Î&#x; Κ ω ÎŹ

â‚Ź7.20

,

Ε Ε

Α Α Î&#x;ΥΑ Î&#x;Î? Α Α Î&#x;ΓÎ&#x; ÎŹ ÎŹ ÎŹ & γι Nature Secrets Îł Îą ÎŹ Îą ÎŹ

 Îą

Ε Ε

ω

ΑΑ

& γι

γι

ω

ÎŹ.

Î&#x;ΥΑ

ÎŹ

Α

Î&#x;Î? Α Α Î&#x;ΓÎ&#x; ÎŹ ÎŹ Nature Secrets Îą ÎŹ

250 ml.

31233 â‚Ź 7.25

31234 â‚Ź 7.25

â‚Ź 4.80

â‚Ź 4.80

LIMITED EDITION Îą Îą & ÎŹ Îą Nature Secrets

LIMITED EDITION

75 g.

250 ml.

33017 â‚Ź 2.45

33015 â‚Ź 9.65& ÎŹ Îą Nature Secrets

â‚Ź 5.40â‚Ź6.00

 Conditioner

250 ml.

â‚Ź 1.80

ω

ΤÎ&#x; Ε Î&#x; Î&#x;

ÎŹ.

Α

130

Χ

Îą

Ώω

Κ ω

ÎŹ .ÎŹ .


Α

Η

Η!

Α

Ω Α Α Η ΜΑ

ΑConditioner α α α γ α

α

α

α

α

α α . 

α α α α α ααωγ α α .

Α

ω

α

α γα α

α

Η

Ι

α α

Ε

€7.20 Conditioner & Κα ύ α Nature Secrets α Ξη α α α ω η α Μα

250 ml.

21862 € 7.25

€ 4.80

 α & Κα ύ α Nature Secrets α Ξη α α α ω η α Μα

250 ml.

21860 € 7.25

€ 4.80

131


Επι έξτε 1 ε €9.60

Γ Α Ε Ε ΝΟΝ

Επι έξτε 2 MONO

€12.00

Α Χ αα α α α α α!

α: α α cool χα α

 Α δρ ό Αρω ατ ό Spray GO! Hot & Sexy

Μ

Ρ

. .Έ

cypriol tonka

,

spray gaiac . 150 ml.

31642 € 14.45

€ 9.60

 Α δρ ό Αρω ατ ό Spray GO! Cool & Charming

Β

moss.

31641 € 14.45

€ 9.60

132

oak ... 150 ml.


Γ Α Ε Ε Η Κ α α α

α ώ α ό α α α α α ό ω α α χα α ώ α α Oriflame.

Επι έξτε 2 Ο ΟΗ Η

Επι έξτε 1 ε €24.00

€30.00 Γυ α είο Άρω α Women's Collection Innocent White Lilac EdT

. .

ω . 50 ml.

32438 € 39.65

€ 24.00 Γυ α είο Άρω α Women's Collection Delicate Cherry Blossom

ω .

ω

.

, . 50 ml.

32440 € 39.65

€ 24.00 133


Α ÎĄÎ&#x; Α Τ Χ χ

Î&#x; DISCOVER Ď ÎŠÎĄÎ&#x; ΙΑ Î&#x; Î&#x; ! Κ

24

ω

.

χ Discover!

Ρ

1

â‚Ź3.60

Î&#x; Î&#x;

2

â‚Ź4.80 Α ÎĄÎ&#x;Î? Î&#x;

250 ml. 30071 Ανδ Αφ οντο Discover Brazilian Adventure 30069 Αφ οντο Discover Brazilian Passion 30075 Αφ οντο Discover Parisian Delight 30132 Αφ οντο Discover Miami Spirit 32638 Αφ οντο Discover Japanese Ceremony

₏ 4.85 To ένι 134

â‚Ź 3.60

Αιωγ ι ι

,

ω ι & ι graviola γ 

ι ω ιι


Α ό

ό

Ζω ό ό

ί

Α Η

ό ω

ό dogwood ί

Η

Ζ

Δ ό tsubaki

ω

ό

ό

 

Ε Ε Α Α ΑΑΑ Γ

135


1

-25%

Ο Ο

2 

€12.00Κ α ά HairX Advanced NeoForce

200 ml.

31140 € 12.05

€ 8.40 Π

ό ό η για ι ό η Κε α HairX Advanced NeoForce 100 ml.

31141 € 16.85

€ 12.00 Π ό Ε η Μα ιώ HairX Advanced NeoForce

150 ml.

31142 € 13.25

€ 9.60

136

.


HAIRX ρ Α Ω Α Α Α Α Α Α Α α α η η

α α

α α HairX α ω

α η α

α η α α !

α

α. α

1

€7.20

2 Η

Η

α

Α Η ΜΑ

Τα

Α€9.60

ί

Σ υ ProtectHairX Colour

250 ml. 

ί

26666 € 9.65

Α ί

€ 7.20

 Conditioner HairX Colour Protect

200 ml.

26672 € 9.65

€ 7.20

Π ό Θε εί Χ Ξ HairX Colour Protect

ί

150 ml.

26677 € 12.05

€ 7.20

137


Έ ΣΕ

1

€9.60

2 Ε MONO

€12.00 ΓΑ Α

Ω Α Ω Α Ο

400 ml. 23733 Γα

ω α Happy Skin α Ξ Ε ί 23729 Γα ω α Σ α Happy Skin α Ε αί Ε ί 23730 Γα ω α Σ α Happy Skin α Κα /Ξ Ε ί

Σ Π

α

€ 13.25 To ένα

€ 9.60 138

Σ

 


Α€6.00 Ε

Ο

Ε 2 MONO

Α Η Η

Α

€4.80

Η

Ε

1

Α Η ΜΑ

Ε

α α

α Γ'α ό α , α α α α α Oriflame α α

!

α

ω η α

!

ώ α.

ϊό α !

 

Α

ΜΗ

ROLL-ON

50 ml. 31270 Α

μη ό Roll-on 48ω η Δ ά η Extreme Protection Activelle 23725 Α μη ό Roll-on Activelle Invisible 23718 Α μη ό Roll-on Activelle Pure Care

Extreme 48ω η α ία

Α α

α ί η ία

€ 7.25 To ένα

€ 4.80 139


Ε

1

€7.20

2 Ε MONO

Ά α ω ααω α α α α€9.60 Π

α α

 Ε δα Κ αΠ δ Feet Up Comfort

ω

α

α

χα

Ν χ α

Α

75 ml.

α

32370 ώ 10.85

ώ 7.20

Α δ Κ Feet Up Comfort

αΠ δ

75 ml.

32368 ώ 10.85

ώ 7.20

Π Α Feet Up Comfort

75 ml.

32373 ώ 10.85

ώ 7.20 140

η Π δ

, α α α α α

α


Α

Α Η ΜΑ

Ω

Α Α Α Α Α

Ο .Κ

ω ω η .Έ η

.

ηη

α

α

α ία ω α 24

Η

Χ

1

€9.60

2€12.00 α η α η η α α α αα ί α α ί α α αα 7η !

Φ

αΑ α η αΣ α Feet Up Advanced

75 ml.

21889 € 13.25

€ 9.60

Α η ό Spray Π Feet Up Advanced

ώ

150 ml.

25448 € 15.65

€ 9.60

141


ΚΑΝΤΕ ΒΟΥΤΙΑ ΣΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ! Γνωρίστε στα παιδιά σας τη χαρούμενη προσωπικότητα και τη θετική διάθεση της Ντόρι σε μία υποβρύχια ιστορία εξερεύνησης με αυτό το δροσερό και φρουτώδες άρωμα eau de toilette, αφροντούς και σαπούνι.

© Disney / Pixar

142


Oriflame Disney Finding Dory

α

α

α ω α. α

α

α,

α

α

α ω

,

α

32763 € 3.65

€ 2.40 α

αΆ ω α Oriflame Disney Finding Dory EdT α

ω α

. . Χω

α ω α . 100 ml.

α α

α α

α

32824 € 12.05

α

α α

Η

 Πα δ

NEW

Τ ΙΨΤΕ Τ Ϊ Ν

. 75 g.

Α Η

 Σα

Α

LIMITED EDITION€ 7.20 Αφ

Α

α

τ α ω

Oriflame Disney Finding Dory α

α

ω α α .Δ α

α α . 200 ml.

α

α

α

32823 € 10.85

€ 6.00

143


Ω Α Ε α α α α 144

α

Α α η - α ω

α

Ε

Ω Ε Η Ω Ε α α α

ω α α ω α eau de toilette α , α α η Star Wars.

© & ™ Lucasilm Ltd.
Α Η ΜΑ

NEW

Η

Τ ΙΨΤΕ Τ Ϊ Ν

LIMITED EDITION Ά ω α Star Wars Eau de Toilette

M

α

Μ α

α ω

α ω α α Yoda α α α . Χω . 100 ml.

32762 € 12.05

€ 7.20

.

α

α α

ύ - Σα

α α α ω α

α

α

- α α Darth Vader. Δ α , ω α , α α α. 200 ml.

32825 € 10.85

€ 6.00

ά Oriflame Star Wars

 Σα

α

ύ ι Star Wars ω α.

α

α

R2D2 α, α α α α ω α

. 75 g.

32826 € 3.65

€ 2.40

145


Π α

α ώ α α ό α α

α

α α , α ό

α

α .Γα α α ό α

beauty items α α ό α α α ;

€9.60 ΕΚΠ Ω Η 45%

146


NEW

Η

LIMITED EDITION

Α Η ΜΑ

Ο ΝΑ Ο Α ΡΟ ΩΡΟ

ΕΧ Ε Α ΕΩ Ω Α Ε Α Ω ! Κ

ε

ο

αρ ών Weekday .

5

ω .Α

ς ω

,

. Δ ( ( ( ( (

trendy look.

. Nickel Safe. :8x7x3 . ω ) 0.8 x 1.6 ; ) 0.8 x 1.3 x 1.5 ; ω ) 1 x 1.6 ; ) 1 x 0.3 x 1.5 ; ) 1.4 x 0.25 x 1.5 .

29235 € 18.05 147


Π ο μ α

ωμα α Υά ο α

ο α!

α

Χ

ο

νν

α λαύ ει !

 α

Ό

ω α

Τ

α

α

ι Spiced Citrus α

α

α α

α α , α α . . 75 g.

32843 ώ 1.85 Α ν να αάα α ο ωμα ν ά μ α α. Μ άα ν α α μ ν .

ώ 1.20 Ψ ΪΕ ω

έ α Χε ι

,α ω α α α α α α α

Spiced Citrus α , α . 75 ml.

32842 ώ 7.25α α

ώ 2.40

2016

ν α ν α ν α α αάα .

α

ΕΧ Ε Α ΕΩ Ω Α Ε Α Ω !

NEW LIMITED EDITION

Ε Τ Α Γ ΑΦΕ Α Α Α: . η ία 69, 15124 α . Τη .: 210 6875800, Fax: 210 6811191. www.oriflame.com.cy Copyright Κ2016 Oriflame Cosmetics AG

148

Online α αγγε ίε : www.oriflame.com.cy Τη ε ω έ α αγγε ίε : +357 77 777 004, Fax: +357 22 571 401 Customer Service ς Ε η έ η η ε α : Τη .: +357 77 772 225, Fax: +357 25 660 550

Catalogue for December by Beauty & Success  

Oriflame Catalogue "December" for Cyprus. by https://www.facebook.com/oriflamestalo/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you